close

Enter

Log in using OpenID

Chess Federation of Šahovski savez Federacije Federation of

embedDownload
Chess Federation of
Šahovski savez Federacije
Federation of Bosnia and Herzegovina
Bosne i Hercegovine
Tel : + 387 (0) 32 425-266 (sekretar), 061/176-463 (predsjednik),
E-mail: [email protected] (sekretar)
Račun broj: 134-010-0000258334 (za KM), 503012 – 1094257 (devizni) kod
INVESTICIONO KOMERCIJALNE BANKE D.D. ZENICA, Identifikacioni broj:
4218556850003
Broj: 166/14.
Zenica, 09.09.2014.god.
ŠAHOVSKI SAVEZI KANTONA
R A S P I S
Osmog otvorenog muškog i ženskog seniorskog
prvenstva ŠSFBiH za 2014.godinu
1. Osmo otvoreno muško i žensko seniorsko prvenstvo ŠSFBiH za 2014 .godinu, održat
će se u J.U. „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona u Zenici,
u vremenu od 02.10. – 05.10.2014. godine;
2. Organizator je ŠSFBiH, a domaćin je J.U. „Penzionerski dom sa stacionarom“
Zeničko-dobojskog kantona u Zenici ;
3. Pansion za učesnike i pratioce osiguran je u J.U. „Penzionerski dom sa stacionarom“
Zeničko-dobojskog kantona u Zenici u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama po cijeni
punog pansiona po osobi sa boravišnom taksom od 35,00 KM.Rezervaciju smještaja
izvršiti najkasnije do 26.09.2014, na recepciji 032/ 425-505 ili 425-515.
Napomena: Za učesnike koji nisu na pansionu domaćin nudi ručak (supa, glavno jelo,
salata, hljeb, desert) po cijeni od 12,00 KM i večeru (glavno jelo, salata, hljeb, voće)
po cijeni od 7,00 KM;
4. Pansionske usluge-plaćanje gotovinom na recepciji prilikom dolaska učesnika ili
virmanom na žiro račun J.U. „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog
kantona u Zenici po ispostavljenom predračunu;
5. Pansion počinje sa ručkom 02.10.2014.godine, a završava sa doručkom
05.10.2014.godine;
6. Dolazak učesnika predviđen je 02.10.2014. do 10,00 sati.Ceremonijal otvaranja
prvenstva u 10,30 sati, a prvo kolo istog dana u 11,00 sati;
7. Osim velemajstora ostali igrači su obavezni donijeti ispravan digitalni šahovski sat i
šahovsku garnituru.Igrači su obavezni izvršiti prijavu učešća najkasnije do
26.09.2014.godine do 13,00 sati na fax.032/425-266 ili mob.060/340-1639 –
Bajramović Halid.Prijavu obavezno takođe najaviti kod rejting administratora ŠSFBiH
gosp. Budimir Borisa na tel.062/530-503;
8. Pravo učestvovanja imaju svi igrači sa prebivalištem u FBiH (CIPS)
osim ako su u 2014.godini igrali za klubove iz ŠSRS i ŠSHZHB;
9. Primjenjivat će se Švicarski sistem od sedam kola, uz FIDE tempo igre (90 minuta za
cijelu partiju uz bonifikaciju od po 30 sekundi po potezu počevši od prvog).Raspored
kola je slijedeći 2 + 2 + 1 + 2, a ostale pojedinosti biće regulisane Turnirskim
pravilnikom.Zatvaranje prvenstva i dodjela pehara, nagrada i priznanja obavit će se
05.10.2014.godine odmah poslije završenog zadnjeg kola;
10. Turnir će se rejtingovati kod FIDE;
11. Pobjednik osvaja titulu prvaka otvorenog prvenstva ŠSFBiH u muškoj i ženskoj
konkurenciji za 2014.godinu, pripada im pehar i novčana nagrada i svim nagrađenim
igračima dodjeljuje se diploma;
12. Nagradni fond je sljedeći:
1. nagrada seniori
800,00
2. nagrada
"
600,00
3. nagrada
"
400,00
4. nagrada
"
300,00
5. nagrada
"
200,00
6. nagrada
"
100,00
7. nagrada
"
50,00
Za igrače ELO rejtinga do 2300 nagradni fond je sljedeći:
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
4. nagrada
5. nagrada
6. nagrada
7. nagrada
"
"
"
"
"
"
"
1. nagrada seniorke
2. nagrada
"
3. nagrada
"
300,00
200,00
150,00
100,00
50,00
50,00
50,00
200,00
150,00
100,00
Nagrade nisu kumulativne.
Igrač sa ELO rejtingom do 2300 ima pravo da bira veću nagradu.
13. Kotizacija za učešće na prvenstvu iznosi 30,00 KM po učesniku.Uplata prije početka
prvog kola.Kotizaciju ne plaćaju velemajstori i internacionalni majstori;
14. Troškove pansiona u jednokrevetnim sobama za velemajstore snosiće ŠSFBiH.
Šahovski savez FBiH
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content