close

Enter

Log in using OpenID

DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE

embedDownload
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE
Tehnologija i dizajn
Tko podiže pogled, ne
vidi nikakve granice.
02
// DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE
Pasivna kuća dolazi. [Točka]
Kroz nekoliko godina ovakav način
gradnje biti će standard.
Debljine izolacije od punih 30 cm
često kod saniranja projektantima
predstavljaju vrlo skupe probleme
za rješavanje.
Iz tog su razloga tanki, inovativni
sustavi za pasivne kuće, kombinirani sa sigurnim, u praksi dokazanim materijalima, kao što su Dalmatiner i Carbon, vrlo poželjni.
Novo rješenje je izuzetno
jednostavno!
Spreman za nove
putove
?
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
03
KAZALO
Djelotvorni izo-materijal
S 06 – 07
Pametno i sigurno
S 08 –09
Dalmatiner PHS
S 10 – 11
Rješenje problema
S 12 – 13
Pasivna kuća
S 14 – 15
Neobična pitanja
S 16 – 17
Planiranje detalja
S 18 – 19
Pregled sustava
S 20 – 21
Reference S 22 – 23
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE
CAPATECT PREDLAŽE RJEŠENJE KOJE
U ODNOSU NA IZOLACIJSKI UČINAK,
TRAJNOST I SIGURNOST POSTAVLJA
POSVE NOVA MJERILA.
04
// DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE
BIT SVEGA
Tanke nadogradnje na zidovima
unatoč visokoj djelotvornosti i beskompromisnoj sigurnosti sustava?
Zašto ne !
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
05
Kod najveće učinkovitosti rizici su
često neizbježni – kod povezanih sustava za toplinsku izolaciju u
konačnici niste ništa izgubili!
VRLO DJELOTVORNI IZOLACIJSKI MATERIJALI - IZOLACIJSKI
Omen est nomen! - izo materijali velikog učinka prvenstveno dobro izoliraju. Ostala
svojstva ipak nisu primarna za
neki povezani sustav toplinske
izolacije (WDVS).
06
// DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE
PUR
FENOLNA PJENA
U svijetu vrlo rasprostranjen, izuzetno
dobar izo-materijal, koji kod uobičajene primjene ima Lambda 0,028. Međutim, još intersantnija je primjena
aluminijem kaširanih PUR ploča, koje
s λ =0,024 imaju znatno bolja svojstva
izoliranja.
Sam izo-materijal ima, za izo-materijale uistinu visoki, modul elastičnosti,
pa je time zbog svoje “tvrdoće” manje
prikladan za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Zbog kaširanog aluminija se izo-materijal ne može brusiti, a zatici se ne mogu upuštati.
Sloj kaširanog aluminija se ipak ne
treba uklanjati, jer će inače zrak polako zamijeniti pentan, plin s izvrsnim
izo-svojstvima, a time se povećava
prolaz topline.
Ovaj izo-materijal ima, ovisno o izabranoj debljini, λ vrijednost između
0,021 i 0,024. Za primjenu na fasadi
ovaj materijal treba biti hidrofobiran.
Izo-materijal je razmjerno krut i tvrd.
Zbog uvjeta proizvodnje su ploče od
fenolne pjene kaširane tekstilom.
Upuštanje zatika u fenolnu pjenu zbog
krtosti se ne savjetuje. Zbog ka­širanja
se ploča ne može brusiti; kako bi se
postiglo potrebna izjednačena razina,
koriste se većinom debeloslojni sustavi.
MATERIJALI VISOKOG UČINKA
Aerogel
VIP
Jako dobar, poluprozirni izo-materijal
sa vrijednošću λ između 0,017 i 0,021,
koji je međutim u proizvodnji skup te
ga proizvođači sa svoje strane zato
smatraju prije kao zamjenu za prozore
Na tržištu se nalaze razne varijante.
Čisti Aerogel je krajnje lagan, tvrd i
krhak - materijal sličan staklu. Relevantniji su pojavni oblici, kao granulat,
koji se većinom peče zajedno s polikarbonatom kao vezivnim sredstvom.
Ta pletiva su fleksibilna i mogu se
skraćivati, pa se stoga načelno mogu
zamisliti na fasadi.
Brušenje jedva da je moguće, a isto
tako nije moguće ni upuštanje zatika.
Zbog trenutno još uistinu izvanredno visoke cijene ovaj izo-materijal do
daljnjega ne igra nikakvu ulogu kod
povezanih sustava za toplinsku izolaciju (WDVS).
Ovisno o veličini, vakuumske izo-ploče
(vakuumski izo-paneli) imaju λ vrijednost između 0,004 i 0,006. Izolacijski učinak velikih ploča je veći, jer izlaz
topline preko omota - u usporedbi s
pro­tokom topline - igra značajnu ulogu.
Potrebna jezgra oslonca se sastoji od
pirogene kremene kiseline - mikroporozne krute tvari s izvanrednim svojstvima toplinske izolacije. Omot je većinom
aluminijem višestruko prigušena pla–
stična folija. Po cijeni su vakuumske izoploče, uzimajući u obzir čak i enormni
izolacijski učinak, značajno iznad poznatih izomaterijala.
Zbog male λ vrijednosti je pametno
vakuumske izo-panele koristiti na pojedinim dijelovima, a uz to služe i za
rješavanje problema kad je na raspolaganju jako malo mjesta.
Vrijeme za nove
putove!
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
07
JEDNOSTAVNO PAMETAN | JEDNOSTAVNO SIGURAN
Dalmatiner izolacija je u najvećem stupnju sigurna u odnosu na higrotermička
opterećenja. Njena izolacijska svojstva su odlična – ipak, ne mogu držati korak s onima kod materijala s velikim učinkom.
Kako bi se ujedinile prednosti svih materijala, radi maksimalne sigurnosti, kombinira se maksimum izo-materijala velikog učinka sa 4 cm Dalmatiner izolacije i Carbon
tehnologijom.
ONO ŠTO OSTAJE SU PREDNOSTI:
ISTAKNUTA SVOJSTVA IZOLACIJE ZBOG PRIMJENE PRETEŽNO IZO-MATERIJALA VISOKOG UČINKA
POVRŠINA SE MOŽE BRUSITI NA UOBIČAJENI NAČIN
ODLIČNA RASPODJELA PRITISKA POMOĆU PODLOŠKE ZATIKA NA KAŠIRANOJ POVRŠINI
POVEĆANA SIGURNOST ZAHVALJUJUĆI OBRADI U DVA SLOJA
PREKRIVANJE ZATIKA PREdVIđeNIH ZA PASIVNE KUĆE SLOJEM OD 4 CM DALMATINER IZOLACIJE
DOKAZANI MATERIJALI JAMČE NAJDULJI VIJEK TRAJANJA I SIGURNOST OD PUKOTINA
SUSTAV ISPITAN PREMA EJOTA KRITERIJIMA
08
// DAL MATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
09
Dalmatiner PHS
CAPATECT
TANAK I SIGURAN
Prvi, po mogućnosti debeli, sloj
materijala s visokim učinkom se
lijepi rubno-točkastom metodom
i učvršćuje zaticima („tiplama“).
Pritom se mogu koristiti ploče
od fenolne pjene ili specijalne
PU ploče.
Preko njih se lijepe 4 cm debele
Dalmatiner izo-ploče po cijeloj
površini i s pomaknutim spojevima, kako bi se osigurao najviši
stupanj sigurnosti i
optimalna obrada.
10
Najmanje 5 mm debela armatura od CarboNita osigurava
najdulji vijek trajanja i najbolju zaštitu od mehaničkih i
povećanih higrotermičkih
opterećenja u gradnji
pasivnih kuća.
CarboPor upotpunjuje Dalmatiner sustav za pasivne kuće
– jamči trajni sjaj boja i suhe
površine.
14 cm aluminij / Dalmatiner kaširana PU ploča,
4 cm Dalmatiner, obrađen dvoslojno
12 cm ploča od fenolne pjene,
4 cm Dalmatiner, obrađen dvoslojno
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
11
VIP Izo-paneli
CAPATECT
RJEŠENJE PROBLEMA
Najrazličitiji projekti i pokusne površine
raditi, a da pritom ne nastanu toplinski
s različitim načinima obrade su nam jas-
mostovi. Zatvaranje tih slabih točaka kon-
no pokazali potencijal, ali i granice ovog
vencionalnim izo-materijalima je, zbog
izomaterijala. VIP izo-ploče [Vacuum In-
neusporedive sposobnosti izoliranja VIP
sulation Paneel] su u odnosu na cijelu
izo-ploča, obično krpanje.
površinu fasade prilično skupe. Šira prim-
12
jena je zasad ograničena zbog osjetljivos-
Za posebne situacije, koje bi se inače teško
ti izomaterijala i potrebe da se raster za
mogle riješiti i kad se stvarno računa svaki
polaganje unaprijed točno planira. Čak i
dodatni cm debljine građevnog elementa,
kod dvoslojno položenih vakuum pane-
VIP paneli mogu biti pravo rješenje prob-
la, na probojima kroz zid i spojevima koji
lema. Dobri slučajevi primjene su npr. zi-
nastaju, kao što su prozorske daske ili na
dovi na trijemovima ili balkonski stropovi
spoju na krovište, nije potpuno moguće
iznad stambenog prostora.
Vakuum izo-paneli se prije
svega pokazuju kao rješenje
problema kod specijalnih
situacija ugradnje.
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
13
Pasivna kuća
CAPATECT
Shvaćanje pojma pasivne kuće
nažalost nije jedinstveno. Pod
pasivnom kućom se podrazumijeva termički jako dobro izolirana zgrada. Ona mora biti
jako nepropusna za zrak i imati
prozračivanje stambenog prostora s obnavljanjem topline.
Čak i kod velikih pasivnih kuća
je uočeno da su troškovi gri-
janja obično manji od TV pretplate ili pak ovisno o tipu automobila čine 3 – 4 punjenja
re­z ervoara vozila. S toplim zidovima, jako izoliranim prozorima i prozračivanjem stambenog
prostora dolazi naravno i do
značajnog povećanja komfora
stanovanja.
KRITERIJI INSTITUTA ZA PASIVNE KUĆE U DARMSTADTU
Godišnja potrošnja topline za grijanje < = 15 kWh/m2a Odražava potrošnju energije jedne zgrade.
Teret grijanja < = 10 W/m2 je odlučujući za grijanje kuće preko uređaja za prozračivanje.
Ovdje su posebno relevantne vrsta i veličina ostakljenja, jer se solarni dobici za teret
grijanja ne mogu računati.
14
PROZRAČIVANJE
Obnavljanje topline na uređaju za
prozračivanje se može obavljati različitim
sustavima. Važni kriteriji za usporedbu su
pritom odnos električnog učinka kao i stupanj pripremljenosti topline.
Nepropusnost zraka n 50 < = 0,6/h 50 Pa odgovara pritisku / usisavanju vjetra
pri brzini vjetra od 33 km/h i ustvari je apsolutno minimalni zahtjev.
Nepropusnost zraka se uvijek mora izvesti iznutra i ne može se obaviti
naknadno pomoću povezanog sustava za toplinsku izolaciju (WDVS)!
U zimskim mjesecima dolazi zbog uređaja
za prozračivanje kao i jakog ručnog
prozračivanja do nastanka jako suhog
zraka – a to može negativno djelovati na grijaća tijela. Osjetljive osobe to
mogu opaziti na očima ili dišnim putovima. Pomoć u tomu je reduciranje izmjene
zraka ili rotacijski izmjenjivač topline – ne
savjetuju se ovlaživači zraka sa stajaćom
toplom vodom.
Primarna potreba za energijom < = 120 kWh/m2a (uklj. toplu vodu i sve
električne potrošače)
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
15
Pa, je li to ekonomično?
Pasivna kuća
CAPATECT
NEOBIČNA PITANJA ...
TROŠKOVI
Troškovi su krajnje kontroverzna tema.
učinkovitosti?
Odgovor na pitanje o točnom povećanju
troškovima za pasivnu kuću, to je sigurno
Zajedno
s
povećanim
troškova se donekle ozbiljno može dati
najveći izdatak. Veći trošak za izolaciju
samo u odnosu na neki konkretni objekt.
obično ne igra presudnu ulogu. Kod velikih debljina izo-materijala se ni u kom
Uvijek spominjane iznose 5 – 8 % u no-
slučaju ne bi trebalo štedjeti na armaturi
vogradnji odnosno 10 – 15 % kod sani-
– ona je tu radi dugovječnosti i zajed-
ranja treba primiti s oprezom. Koji stan-
no sa gornjom žbukom je odgovorna za
dard mogu usporediti s pasivnom kućom?
optički izgled kuće.
Želim li ionako kontrolirano prozračivanje
prostora s obnavljanjem topline odnosno
zgodnije komforno prozračivanje ili se ono
ugrađuje samo radi povećanja energetske
16
•
•
Računa li se tempomat, klima uređaj
ko ćete zaista dobiti van i koliko će ti izno-
ili uopće auto?
si vrijediti za, recimo, 30 godina?
Je li perilica za suđe štedljivija od
ručnog pranja? Neobična pitanja?
Ovdje se ipak radi isključivo o komforu –
a kod pasivne kuće je sve drukčije? Uvijek
svježi zrak i topli ugodni zidovi i prozori
se moraju računati? To se i čini – ali ne
unutar 3 godine – a nije li komfor i ovdje
primarna stvar?!
BRIGA, SIGURNOST.
NEŠTO DRUGO JE SIGURNO!
Ako su troškovi grijanja na takvoj razini,
da je čak i pristojba za informativne servise veća – pomoć je kod izračuna troškova
u svakom slučaju – neovisno o kretanju cijena energije na tržištu.
Investicija ni u kom trenu nije izgubljena,
jer trajno povećava vrijednost kuće.
TO JE SIGURNOST!
Za koje razdoblje se to računa? - to je
uobičajeno potpitanje. Pri vijeku trajanja od više desetljeća se ne može ozbiljno
računati sa vremenom amortizacije od 2
– 3 godine. Računa li se mirovinski fond u
tom vremenskom razdoblju? Znate li koliDALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
17
Pasivna kuća
CAPATECT
PLANIRANJE DETALJA
Pasivna kuća je znatno više od
„samo“ dobre izolacije.
NEMA TOPLINSKIH MOSTOVA
Rastom kvalitete izolacije detalji dobivaju
na značaju. Točnije rečeno, kod loše izoli-
Planiranje kao i izvedba detalja su osnova za ispunjavanje kriterija postavljenih za
pasivne kuće.
ranih kuća malu ulogu igra postojanje toplinskih mostova – ako je manje više cijela
površina omotača takva.
Uklanjanje ovih toplinsko-tehnički slabih
točkaka kod pasivnih kuća nema smisla
samo radi energije nego i zbog biologije
gradnje.
WDVS sustavi su izvanredno prikladni za
izbjegavanje toplinskih mostova. Upravo
kod većih debljina izo-materijala dvoslojna izvedba nudi još i dodatnu sigurnost.
Od značaja je rano planiranje izvedbe de-
18
talja između dviju etapa obrtničkih radova,
kako bi se ostvarila kako termički tako i
stvara razliku u tlaku. Vrijeme koje prote-
financijski učinkovita rješenja. Tehnička
kne dok se omjeri pritiska od 50 Pascala
rješenja detalja možete naći na www.ca-
pretlaka odnosno podtlaka opet ne pode-
patect.at/service/Bauteildetails
ZRAČNA NEPROPUSNOST
Značaj zračne nepropusnosti je dugo bio
potcijenjen. Brojne štete od vlage su bile
rezultat konvekcije kroz propusne spojeve
građevnih elemenata. Pored toga, zračna
nepropusnost igra upravo kod termički
optimiranih građevina značajniju ulogu
za potrošnju energije, ali i za ugodnost.
Učinak pasivne kuće s kojim se računalo
je bio uklanjanje tvrdokornog, tehnički još
se na normalne omjere daje informaciju o
nepropusnosti omotača zgrade. Razlika u
tlaku od 50 Pascala je realistična, u praksi
često susretana vrijednost koja odgovara
brzini vjetra od cca. 33 km/h.
Slabe točke se obično pri podtlaku naknadno otkrivaju vršcima prstiju, dimnim
štapićima ili termografskom kamerom.
Uputno je test napraviti u trenutku kad
se još bez većeg troška mogu korigirati i
poraviti spojevi prozora, zidova i priključci
instalacija.
od 19. stoljeća preuzetog mita o zidu koji
diše. Ni zrak niti vodena para ne dospijevaju u zgradu kroz zid. Za provjeru potrebne nepropusnosti omotača zgrade se koristi Blower-Door test, kod kojeg ventilator
DALMATINER SUSTAV ZA PASIVNE KUĆE //
19
Pregled
CAPATECT
BASIC-LINE
BIJELI
Debljina
Debljina
λ
0,04 W/mK
R-vrijednost
7,00 Km2/W
U-vrijednost
0,12 W/m2K
Ekologija
+
Jednostavnost izvedbe
++
Sigurnost
++
s ciglom 25 ili vrijednost R = 1,0 m2K/W + Koeficijent prijelaza topline (R si + R se)
DALMATINER SUSTAV ZA
PASIVNE KUĆE
20
Sprem
TOP-LINE
RJEŠAVA PROBLEM
DALMATINER PHS
Dalmatiner
Dalmatiner PHS
FENOLNA PJENA
Dalmatiner PHS
PUR - DVOSLOJNI
Dalmatiner PHS
PUR - Sandwich
VIP
Vacuum Insulation Paneel
10/15/20/25/30 mm
23 cm
16 cm
18 cm
18 cm
0,033 W/mK
0,0231 W/mK
0,0256 W/mK
0,0256 W/mK
6,97 Km2/W
6,93 Km2/W
7,03 Km2/W
7,03 Km2/W
0,12 W/m2K
0,12 W/m2K
0,12 W/m2K
0,12 W/m2K
+(+)
–
o
o
o
+++
++
+
+
––
+++
+++
+++
++
––
+ 2 cm EPS-F
0,004 - 0,006 W/mK
PROBLEMLÖSER
(nur VIP)
povećana sigurnost pomoću dvoslojnog ljepljenja
Nepropusnost za difuziju vlage
man za nove putove
21
Reference
CAPATECT
Obiteljska kuća Gornja Austrija, novogradnja Posebnosti: Prva kuća sa Dalmatiner sustavom za pasivne kuće, prozračivanje rotacijskim izmjenjivačem topline,
ormarić sa hladnim zrakom tijesno uz strop i prozor sa VIP izolacijom
Projekt: AID / Arch. DI Klaus Brandstätter, Nora Horvath
Obiteljska kuća Salzburg, nadogradnja
22
Energetska karakteristika 6 kWh/m2a (prema OIB)
Energetska karakteristika 15 kWh/m2a
Posebnosti: Aktiviranje elemenata i podno grijanje, stvaranje topline pomoću Sole toplinske pumpe s dubokim
provrtom, uređaj za prozračivanje s izmjenjivačem topline s unakrsnim strujanjem
Projekt: Arhitekti Otte+Pessl+Mozelt / Arh. DI Wolfgang Pessl
Obiteljska kuća Donja Austrija O[P]TAEDER
Energetska karakteristika 12 kWh/m2a (prema PHPP)
Posebnosti: Mogućnost probnog stanovanja, termički solarni uređaj, fotonaponski generator, kompaktni uređaj sa
modulom za prozračivanje, najmanja toplinska pumpa i spremnik za potrošnu vodu
Projekt: Modern Bauen Bau GmbH.
Stambena zgrada Tirol, novogradnja Energetska karakteristika 14 kWh/m2a (prema PHPP)
Posebnosti: najveća pasivna kuća u Austriji, 354 stanova sa 26.000 m2 korisne stambene površine, solarni uređaj s
1050 m2, podnog grijanja u rubnim zonama, prozračivanje izmjenjivačem s unakrsnim i protustrujanjem,
predgrijavanje odnosno hlađenje dovodnog zraka pomoću pumpi za podzemnu vodu.
Projekt: Arhitektonska radionica din a4, teamk2 [architects]
Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja, Obrtnička 32
Telefon +385 (0) 1 / 33 737 31
Telefax +385 (0) 1 / 33 737 32
E-Mail:[email protected]
Internet:www.caparol.hr
Inovacija u narančastom
:
A-1110 Wien, Am Kanal 105
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
Telefax +43 (0) 1 / 20 146 - 3504
E-Mail:[email protected]
A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
Telefax +43 (0) 74 72 / 64 1 67
E-Mail:[email protected]
A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
Telefax +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100
E-Mail: [email protected]
A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
Telefax +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511
E-Mail:[email protected]
A-6175 Kematen/Ibk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
Telefax +43 (0) 52 32 / 29 30
E-Mail:[email protected]
A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
Telefax +43 (0) 55 22 / 43 6 73
E-Mail:[email protected]
A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
Telefax +43 (0) 31 24 / 25 0 30 - 7525
E-Mail:[email protected]
A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
Telefax +43 (0) 463 / 36 6 43
E-Mail:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 037 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content