close

Enter

Log in using OpenID

Cognita brošura

embedDownload
Najkraći put do ZNANJA.
www.cognita.hr
Sadržaj
O tvrtki Cognita
Uspješan tim za širenje znanja
Važnije reference
Partneri
2
2
2
3
E-learning sustavi i alati
Cognita eLearner ® LMS
Cognita eLearner® Test Modul
Composica Enterprise alat za izradu sadržaja
Raptivity alat za izradu sadržaja
4
4
4
5
5
E-learning sadržaji
Osnovni informatički e-learning tečajevi
Microsoft e-learning tečajevi
Tečajevi za profesionalne informatičare
Poslovni i menadžment tečajevi
TELL ME MORE online tečajevi stranih jezika
Zaštita na radu / Zaštita od požara
Online biblioteka knjiga – SkillSoft Books 24x7
6
6
6
7
7
8
9
9
Edukacijski programi
Metode treninga
Online katedra upravljanja projektima
Online katedra za strane jezike
ITIL (IT Infastructure Library)
Osnovni informatički tečajevi
Napredni informatički tečajevi
Poslovna edukacija i programi osobnog razvoja
10
10
10
10
11
11
11
11
Certi kacija i pripreme
Cer kacija za strane jezike
Poslovna certi kacija
IT cer kacija
12
12
13
13
Usluge
Razvoj e-learning sadržaja po narudžbi
Edukacija, konzalting i podrška za razvoj sadržaja
Integrirani sustav usluga
Portal www.edukacija.net
14
14
14
15
15
Bilješke
16
Najkraći put do ZNANJA
.
1
U OVOJ PUBLIKACIJI, KOJA JE PODJEDNAKO NAMIJENJENA INDIVIDUALNIM KORISNICIMA, KAO I TVRTKAMA I ORGANIZACIJAMA, PRONAĆI ĆETE SAŽETI PREGLED BOGATE
PONUDE TEČAJEVA, EDUKACIJSKIH I CERTIFIKACIJSKIH PROGRAMA TE PROIZVODA I USLUGA TVRTKE COGNITA. UVJERITE SE ZAŠTO JE PUT DO ZNANJA UZ COGNITU
NAJKRAĆI.
O tvrtki Cognita
E-learning?
Zamislite situaciju u kojoj je došlo do izmjena
u funkcioniranju poslovnih procesa u vašoj
organizaciji. Ne bi li bilo zgodno da u trenutku
implementacije tih izmjena vaše zaposlene
na njihovim računalima dočekaju obrazovni
materijali pripremljeni za te promjene?
U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu morate
Uspješan tim
za širenje znanja
Važnije
reference
Cognita je službeno osnovana 2004. godine, no razvoj
e-learning sustava i sadržaja započinjemo 2001. godine
kada je grupa stručnjaka i entuzijasta razvila prvi hrvatski
sustav za upravljanje udaljenim učenjem (eLearner® LMS)
i nekoliko vrlo kvalitetnih informatičkih e-learning tečajeva.
Od tada pa do danas naši stručnjaci neprestano rade
na unapređenju i istraživanju novih mogućnosti za razvoj
i primjenu udaljenog učenja koji su od značaja velikim
i malim tvrtkama, akademskoj zajednici i pojedincima
u Hrvatskoj i inozemstvu.
Državna tijela i institucije
Cognitin potencijal prepoznale su najveće i najznačajnije
svjetske e-learning kompanije i početkom 2005. postajemo
SkillSoftov partner, a ubrzo zatim i partner francuske
kompanije Auralog, specifične po tehničkim i pedagoškim
aspektima u pružanju online rješenja za učenje stranih
jezika. Uslijedila su partnerstva s vodećim svjetskim
ponuđačima alata za razvoj sadržaja, pa tako danas nudimo
cijelu paletu e-learning proizvoda i usluga uključujući vlastite
interaktivne e-learning tečajeve na hrvatskom jeziku,
e-learning sadržaje vodećih svjetskih kompanija, korištenje
Cognita eLearner® LMS sustava, usluge praćenja,
mentoriranja i izvještavanja, konzalting i ekspertizu
u područjima primjene e-learninga te izradu e-learning
sadržaja po narudžbi.
Akademska zajednica
t Ured Predsjednika Republike Hrvatske
t Središnji državni ured za upravu
tVrhovni sud RH
t Grad Karlovac
t Agencija za državne službenike
Republike Makedonije
tVrhovni sud Federacije BiH
sve svoje zaposlene obučiti za rad na siguran
način. Ne biste li dobrom i jeftinom pripremom
željeli povećati njihovu prolaznost na ispitima
i tako smanjiti troškove utrošenog vremena,
predavača, konzultanata, eventualnog
ponavljanja ispita?
Imate razgranatu prodajnu službu. Ali i jedan
veliki problem – prodajni predstavnici ne znaju
dovoljno o proizvodima i uslugama koje nudite i
posao zbog toga trpi. Skupiti ih na par dana
u neku učionicu izuzetno je teško, jer to su ljudi
kojima je vrijeme doslovce novac. Ali ti ljudi
često putuju – i borave u hotelima, kad uvijek
baš i ne znaju što sa slobodnim vremenom.
Da biste postali e-learning korisnik, potrebno
je imati računalo, pristup Internetu i možete
početi s edukacijom.
Osim e-learninga, naša usluga uključuje planiranje
i izvođenje edukacije, testiranje i pripremu za certifikaciju,
a obzirom na veliki tematski opseg, oslanjamo se na domaće
partnere s ekspertizom za pojedina područja.
Na temelju vlastitog višegodišnjeg iskustva, dosadašnjim
primjenama e-learning rješenja u Hrvatskoj i regiji,
sveobuhvatnoj ponudi i cijelom nizu zadovoljnih korisnika,
možemo reći da smo danas jedini u Hrvatskoj koji možemo
ponuditi potpuno i zaokruženo e-learning rješenje.
2
Najkraći put do ZNANJA
.
t Fakultet organizacije i informatike Varaždin
t Odjel informatologije i komunikologije
Sveučilišta u Zadru
t Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
t Microsoft Partners in Learning inicijativa
Tvrtke i kompanije
tVipnet
t Podravka
tDukat
t Jadranski naftovod
t Valamar
tBelupo
tIskon Internet
tNestle Adriatic
tEricsson Nikola Tesla
Partneri
Advanced Distributed Learning inicijativa
Udruga za projektni menadžment, PMI ogranak Hrvatska
Cognita je službeni SCORM Adopter, a samim tim ADL Inicijativa prepoznaje
Udruga je dobrovoljna i neprofitna strukovna organizacija koja promovira razvitak i
tvrtku kao ADL Partnera. Advanced Distributed Learning Initiative je vrlo utjecajna unapređenje upravljanja projektima u Hrvatskoj. Cognita je partner PMI ogranka
grupa koja promovira standarde kroz svoj koncept nazvan Sharable Content
Hrvatska i u okviru suradnje članovima nudi niz pogodnosti.
Object Reference Model (SCORM). SCORM Adopters su organizacije i tvrtke koje
www.pmi-croatia.hr
prihvaćaju i razvijaju produkte i usluge bazirane na SCORM 2004 ili 1.2 standardu.
www.adlnet.gov
Harbinger Knowledge Products
Kompanija specijazirana za razvoj interaktivnih e-learning elemenata i alata
ALEM Sistem
za kreiranje interakcija i e-learning sadržaja. Cognita je Harbinger partner
Zastupnik i distributer e-learning rješenja tvrtke Cognita za Bosnu i Hercegovinu.
i distributer Raptivity alata za Hrvatsku.
ALEM Sistem je ujedno i prodajno mjesto za Cognita e-learning seminare
www.harbingerknowledge.com
na portalu www.edukacija.net.
www.alemsistem.ba
Institut za kvalitetu i razvoj ljudskih potencijala
Cognita i Institut surađuju na razvoju, izvođenju, promociji i tržišnom plasmanu
Auralog
edukacijskih programa koji uključuju e-learning sadržaje i klasične oblike
Cognita je ovlašteni distributer Auralogovog TELL ME MORE online rješenja
podučavanja u učionici.
za učenje stranih jezika za korporativno tržište i obrazovne ustanove na području
www.iq-institut.hr
RH. Danas se Auralog smatra vodećom svjetskom kompanijom s multimedijalnim
rješenjima za učenje stranih jezika.
itSMF Hrvatska
www.auralog.com
Cognita je pokrovitelj hrvatskog ogranka udruge itSMF, udruženja profesionalaca
koji se bave upravljanjem Informatičkim uslugama (IT Service Management
NetAkademija
Forum). U sklopu pokroviteljstva, Cognita svim članovima itSMF Hrvatska nudi
NetAkademija je Cisco i Microsoft akademija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
besplatne sadržaje i popuste na svoje e-learning programe.
NetAkademija i Cognita nude prilagođene, tailor-made programe obuke za
www.itsmf.hr
IT profesionalce.
netakademija.tvz.hr
Microsoft
Cognita sudjeluje u Microsoftovom programu PIL (Partners in Learning), u sklopu
Composica
kojeg je objavljen portal za nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola s našim
Cognita je ovlašteni partner tvrtke Composica za distribuciju Composica Enterprise e-learning rješenjima. Također, Cognita dokazuje svoju kompetenciju u Microsoft
alata za izradu e-learning sadržaja. Composica Enterprise je ‘web-based’ alat
svijetu kao ISV (Software Solution Competency) - nezavisni proizvođač softvera
čije su glavne prednosti mogućnost projektne organizacije i komunikacija među
za Microsoft platformu.
članovima razvojnog tima, te vrlo veliki broj opcija i mogućnosti za jednostavan
www.microsoft.com
razvoj, bez potrebe za programiranjem.
www.composica.com
Skillsoft
Cognita je službeni partner Skillsofta, najveće svjetske e-learning kompanije
ETS (Educational Testing Service)
za informatičke i poslovne sadržaje, i kao jedna od 30 europskih tvrtki partnera
Najveća neovisna organizacija na području testiranja kako za obrazovnu, tako
ima mogućnost distribucije širokog spektra Skillsoftovih proizvoda i usluga na
i za poslovnu sredinu. ETS nudi testove engleskog i francuskog jezika vrhunske
području Republike Hrvatske.
kvalitete, poput TOEIC, TOEFL i TFI, popularne i korištene širom svijeta. Cognita
www.skillsoft.com
je ETS Preferred Vendor.
www.ets.org
Ako mislite da je obrazovanje skupo, probajte NEZNANJE!
Edward Deming— američki statističar, pisac i predavač (1900.-1993.)
3
BAŠ KAO ŠTO SADNICA BEZ VODE NE MOŽE IZRASTI U STABLO, BEZ KVALITETNIH ALATA NEMOGUĆE JE STVORITI FUNKCIONALNU E-LEARNING INFRASTRUKTURU.
E-LEARNING SUSTAVI, ALATI ZA RAZVOJ SADRŽAJA TE SERVISI ZA PRAĆENJE NAPRETKA I TESTIRANJA KOJE NUDI COGNITA STVARAJU PLODNO TLO ZA OPIPLJIV
RAST POTENCIJALA VAŠE ORGANIZACIJE.
E-learning sustavi i alati
SCORM
SCORM je standard koji sustavima za učenje
Cognita
eLearner® LMS
Cognita
eLearner® Test Modul
Cognita eLearner® Learning Management System je sustav
za upravljanje udaljenim učenjem putem Interneta ili
intraneta, međunarodno certificiran od strane ADL-a
(vodećeg međunarodnog tijela za standardizaciju u području
e-learninga) i Veritesta (Microsoftovog testing centra).
Cognita eLearner ® LMS je prvi hrvatski produkt te vrste,
u potpunosti dizajniran i razvijen od Cognitinih stručnjaka.
Cognita eLearner® Test Modul je alat koji vašoj organizaciji
omogućava brzo i jednostavno kreiranje pitanja, odgovora
i definiranje testova. Test Modul možete koristiti za provjeru
znanja zaposlenika iz područja vaše djelatnosti, za samotestiranje, prilikom zapošljavanja, za formalno certificiranje
ili jednostavno anketiranje zaposlenika.
putem Interneta omogućava pronalaženje,
uvoz, dijeljenje, ponovnu upotrebu i izvoz
Osnovne funkcije koje sustav nudi vašoj organizaciji su:
sadržaja na standardiziran način. Ukratko,
moglo bi se reći da SCORM omogućava
isporuku e-learning objekata u pravilnom
slijedu i praćenje i izvještavanje napretka
polaznika.
Danas je SCORM opće prihvaćen standard
u svijetu e-learninga, a propisuje ga ADL
(Advanced Distributed Learning) inicijativa.
Cognita eLearner® LMS je kompatibilan sa
SCORM-om, što znači da vašoj organizaciji
omogućava isporuku edukativnog sadržaja
bilo kojeg proizvođača koji je kompatibilan
t Upravljanje korisnicima (studenti, mentori
i administratori)– grupiranje korisnika prema ulogama,
pravima i organizacijskoj strukturi
t Planiranje i organizacija nastave – virtualne grupe
i razredi, planovi, tečajevi...
t Isporuka sadržaja – tečajevi kreirani po SCORM
standardu, pasivni sadržaji, testovi…
t Praćenje trenutnog i ukupnog napretka korisnika
t Testiranje– mogućnost kreiranja skupova pitanja
i isporuke testova
t Izvještavanje i analiza
t Komunikacija između svih sudionika– diskusijske
grupe, oglasna ploča, chat
sa standardom.
Sustav je izrađen na Microsoft platformi, skalabilan
je, možemo ga prilagoditi te napraviti integraciju s već
postojećim informacijskim sustavima, prema zahtjevima
vaše organizacije.
Cognita eLearner® LMS se licencira prema broju korisnika
uvedenih u sustav i prema načinu korištenja:
t Prema trajanju licence: vremenski ograničeno
ili vremenski neograničeno
t Prema funkcionalnosti:puna ili osnovna funkcionalnost
t Prema mjestu implementacije: na infrastrukturi unutar
vaše organizacije ili na serveru koji osigurava Cognita
U posebnom slučaju vaši korisnici mogu e-learning
sadržajima pristupati preko portala www.edukacija.net
.
4
Najkraći put do ZNANJA
.
Modul podržava različite vrste pitanja poput onih s jednim
točnim odgovorom, s više točnih odgovora, spajanje pojmova
(‘drag & drop’), opisna pitanja itd. Test se može strogo
definirati, sa željenim brojem pitanja određene vrste,
sa slučajnim odabirom pitanja, određenog trajanja, željene
težine i mnogim drugim postavkama. Test Modul podržava
i kreiranje najrazličitijih izvještaja.
Testovima se definiraju i uvodni tekst i opis, parametri poput
onoga da li ispitanik odmah nakon rješavanja vidi rezultat
testa ili ne, da li test može ponovno pokretati, na koji način
se smije kretati po pitanjima, može li mijenjati odgovore,
može li vidjeti koliko bodova nosi koje pitanje, iz kojeg
je poglavlja, koje težine, da li se ispitaniku daje mogućnost
pregleda po pitanjima (oznake uz pitanje koje je odgovoreno,
onake uz pitanje koje je označeno za pregled i sl.). Svakom
pitanju se definira i tko ga ispravlja - mentor ili sustav.
Mentor ima mogućnost korigirati sustav u ispravljanju
pojedinih pitanja ili cijelog testa.
Alat olakšava kreiranje novog testa tako da omogućava
kopiranje pitanja, pitanja s odgovorima ili cijelih testova.
Također je podržano kreiranje najrazličitijih izvještaja
na razini korisnika, grupa i/ili testova.
Composica Enterprise
alat za izradu sadržaja
Raptivity alat
za izradu sadržaja
Composica Enterprise je napredan online sustav za izradu
e-learning sadržaja koji nudi veliku fleksibilnost i mnoštvo
opcija za timski rad i kreiranje kvalitetnog e-learning tečaja.
Sustav ne zahtijeva poznavanje programiranja i lokaliziran
je na hrvatski jezik tako da imate mogućnost izbora između
hrvatske ili engleske verzije programa.
Raptivity je jednostavan i moćan alat za brzu izradu
Što je e-learning?
interaktivnih elemenata koji se lako možete ugraditi
u e-learning sadržaje kreirane drugim alatima za razvoj
E-learning je metoda učenja u kojoj se obuka
ili ih možete upotrijebiti kao samostalne, multimedijalne
odvija putem Interneta ili intraneta, uz pomoć
elemente prilikom predavanja u učionici. Raptivity nudi
multimedijalnih lekcija bogatih interakcijama
doslovno stotine interaktivnih modela, baziranih na najboljim koje polaznika vode kroz gradivo.
praksama instrukcijskog dizajna. Kreirane interakcije su
u Flash formatu i kompatibilne su sa SCORM standardom,
“Suprotno onom što često čujemo, e-learning
pa ih možete upotrijebiti unutar e-learning tečaja kreiranog nije samo alat, zapravo uopće nije alat.
nekim drugim Authoring alatom (Composica Enterprise,
E-learning je vrsta komunikacijskog kanala,
Flash...) ili unijeti direktno u neki LMS ili LCMS sustav, poput
kanala kroz koji se odvija učenje. Poput
Cognita eLearner® LMS-a, Moodlea, WebCT-a i drugih.
komunikacije licem u lice, poput tiska ili
Sustav prepoznaje tri tipa korisnika:
t Author – ima mogućnost korištenja sustava u punoj
funkcionalnosti
t Reviewer– ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja
i dodjeljivanja zadataka ostalim članovima tima
t Viewer– ima mogućnost pregleda razvijenog sadržaja
Sustav se licencira prema broju korisnika tipa Author, dok se
ostali korisnici sustava mogu uvesti u sustav bez ograničenja
i bez naknade.
Composica nudi tri programa licenciranja:
telefona. Poput TV i audio-video sustava.”
Raptivity je desktop aplikacija, što znači da se instalira na
računalo korisnika, a cijena ovisi o broju uključenih modela
interakcija.
Clive Shepherd, ‘E-learning´s greatest hits’
Korištenje Raptivityja je jednostavno i intuitivno, te ne
zahtijeva programiranje. Sva prava na proizvedeni sadržaj
zadržava vaša organizacija.
t Godišnji (Annual) – trajanje licence je godinu dana,
a nakon isteka potrebno je obnavljanje licenci
t Trajni (Perpetual) – trajne licence, uz godišnji iznos
kojim pokrivate troškove podrške i održavanja sustava
t ASP model – uz mjesečnu licencu, pri čemu pristupate
sustavu na serveru Composice
Sadržaj kreiran Composica Enterprise alatom možete objaviti
u obliku pogodnom za uvođenje u SCORM kompatibilan LMS.
Sva prava na proizvedeni sadržaj zadržava vaša organizacija.
Mašta je važnija od ZNANJA - dok ZNANJE definira sve što trenutno znamo, mašta ukazuje na sve što još možemo otkriti
. i stvoriti 5
Albert Einstein— njemački teorijski fizičar (1879.-1955.)
BOGATIM INTERAKTIVNIM SADRŽAJIMA IZ RAZNIH PODRUČJA ZAISTA MOŽETE UNIJETI BOJE U VLASTITU EDUKACIJU. COGNITA VAM NUDI PLATNO, PALETU I KIST. NE
MORATE BITI TALENTIRANI UMJETNIK, POTREBNA VAM JE JEDINO ŽELJA ZA POVLAČENJEM PRVOG POTEZA.
E-learning sadržaji
Osnovni informatički
e-learning tečajevi
E-learning prednosti
za polaznike
t Sami birate kada, gdje i što ćete učiti
t Sami birate vlastiti tempo učenja
tImate mogućnost osvježavanja znanja kroz
duži period i nakon kompletiranja tečaja
t Zajamčena vam je ujednačena kvaliteta
učenja
tOstvarujete značajne vremenske uštede
tMožete sami provjeriti usvojeno znanje
t Edukacijski materijali dostupni su vam
kad god ih zatrebate
tSmanjujete troškove edukacije
Cognitin program osnovnih informatičkih e-learning tečajeva E-learning tečajevi Zaštita na radu i Zaštita od požara
uključuje tečajeve:
namijenjeni su svim zaposlenicima vaše organizacije
koji moraju proći navedenu obuku radi vlastitog zdravlja
t Osnove IT-a
i sigurnosti ili u okviru zakonske obaveze prema ovom
t Microsoft Windows
obliku edukacije vaših djelatnika.
t Microsoft Word
t Microsoft Excel
Navedeni tečajevi razvijeni su na način da ih u suradnji
t Microsoft Access
s vama jednostavno i brzo možemo prilagoditi potrebama
t Microsoft PowerPoint
i specifičnostima vaše organizacije, a mogu se koristiti
t Microsoft Outlook
samostalno ili u kombinaciji s postojećim edukacijskim
t Microsoft Project 2000
procesima.
t Internet
Obzirom da se edukacija ove tematike najčešće organizira
Svi navedeni tečajevi* sadržajem prate plan ECDL Syllabusa za sve zaposlenike, e-learning tečajevi taj proces mogu
i mogu poslužiti kao priprema za stjecanje ECDL certifikata.
značajno unaprijediti na način da zaposlenici ne moraju
u strogo određeno vrijeme odlaziti sa svojih radnih mjesta,
Informatički tečajevi koje nudi Cognita su multimedijalni,
već edukaciju prolaze kad im to najviše odgovara, s mjesta
interaktivni i praćeni audiom na hrvatskom jeziku, a lekcije
koje im najviše odgovara. Materijali pružaju mogućnost
vjerno simuliraju rad s aplikacijama. Za uspješan završetak
ponavljanja gradiva, tako da rješenje donosi mnoštvo
tečaja potrebno je potpuno savladati sve lekcije, uključujući prednosti, kako za tvrtku, tako i za djelatnike.
interaktivne vježbe u sklopu lekcija, kao i uspješno riješiti
test znanja.
Tečajevima znatno pojednostavljujete praćenje čestih
promjena zakona. Korištenjem e-learning tečajeva svaka
Tečajevi tematikom i obimom pokrivaju područja istovrsnih
promjena vidljiva je odjednom svim zaposlenicima i nema
učioničkih tečajeva koji u pravilu traju 20 školskih sati.
potrebe za organiziranjem dodatnih edukacija.
Statistike pokazuju da je za uspješan završetak tečaja
u prosjeku potrebno 10-15 sati učenja.
Tečajevi su rađeni prema svjetskim standardima i pravilima
instrukcijskog dizajna te su kompatibilni sa SCORM
standardom.
Tečajevi se isporučuju preko portala www.edukacija.net
ili ‘inhouse’, na vašem sustavu. Cijena licence za korištenje
pojedinog tečaja ovisi o ukupnom broju naručenih licenci.
* Osim tečaja Microsoft Project 2000
6
Tečajevi zaštite
i sigurnosti
Najkraći put do
ZNANJA.
Tecajevi za
profesionalne informatičare
Poslovni
i menadžment tečajevi
Radi se o e-learning tečajevima najveće svjetske e-learning
Radi se o e-learning tečajevima najveće svjetske e-learning
kompanije – SkillSoft. Tečajevi su multimedijalni, interaktivni, kompanije – SkillSoft. Tečajevi su multimedijalni,
interaktivni, na engleskom jeziku, a većina ih je popraćena
na engleskom jeziku, a većina ih je popraćena audiom.
audiom.
U ponudi je više od 1.200 interaktivnih tečajeva za
U ponudi je oko 1.400 poslovnih i menadžment tečajeva koji
profesionalne informatičare koji pokrivaju sljedeće
pokrivaju sljedeće teme i područja:
teme i područja:
E-learning prednosti za
poslodavce
t7ašJ[aposlenicJnFmorajVi[ostajati
TradnoHmjestB
tZBTWakoH[aposlenikBmožeUFodabratJ
[asebaOsadržaj
t Software Development
t Microsoft Server Technologies and Services
t Operating Systems and Server Technologies
t Enterprise Database Systems
t Web Design
t IT Business
Veliki broj tečajeva možete upotrijebiti kao pripremu
za stjecanje certifikata:
t ECDL (European Computer Driving License)
t Microsoft
t Cisco
t Oracle
t IBM
t CompTIA
t Linux Professional Institute (LPI)
t Adobe
t (ISC) 2
t CIW
t Sun Microsystems
t Check Point
t Project Management Institute (PMI)
t ITIL - IT Infrastructure Library
t Project Management
t Team Building
t Management
t Leadership
t Business Analyses
t Business Strategy and Operations
t Finance, Human Resources and Administration
t Communication Skills
t Personal Development
t Sales and Customer Facing Skills
t Six Sigma
tImatFniäFtrošLPWFVusporedbJ
TLlasičnoNobukom
tOstWarujete[načajnFWremenskeuštedF
tImatFpotpunJpregleEnaETWiN
aktJWnostimanapretkoNJre[ultatimB
polB[nika
tIstoWSsnJsadržaKmožeUFdistribuirati
uistPWrijeme,kro[cijelVorgani[acijsku
strukturu
Tečajeve isporučujemo ili preko portala www.edukacija.net
ili ‘inhouse’ na Vašem sustavu. Tečajevi se licenciraju
u paketima koje možete sami kreirati iz cijelog kataloga
SkillSoftovih tečajeva (uključujući poslovne i menadžment
tečajeve).
tZajamčenaWamjFujednačenBLWaliteta
obukF[BTWFpolB[nike
t1aralelnPmožeUFeduciratJWeliLJbroK
polB[nika
Cijena ovisi o broju tečajeva u paketu i ukupnom broju
licenci, a trajanje pristupa je godina dana.
tOsjetnPpoWećBWaUFefikasnosUtreninga
Tečajeve isporučujemo ili preko portala www.edukacija.net
ili ‘inhouse’ na Vašem sustavu. Tečajevi se licenciraju
u paketima koje možete sami kreirati iz cijelog kataloga
SkillSoftovih tečajeva (uključujući poslovne i menadžment
tečajeve).
Cijena ovisi o broju tečajeva u paketu i ukupnom broju
licenci, a trajanje pristupa je godina dana.
%WBTV;/"/+"[OBUJOFÝUPJMJ[OBUJHEKFNPäFNPÝUPEP[OBUJPUPNF
Samuel Johnson‰CSJUBOTLJFTFKJTUCJPHSBGQKFTOJLMFLTJLPHSBGJLSJUJǏBS
7
TELL ME MORE ONLINE
tečajevi stranih jezika
Auralog
Auralog je francuska kompanija specijalizirana
TELL ME MORE ONLINE je sveobuhvatno e-learning rješenje
za učenje stranih jezika, s brojnim alatima za mentore
i administratore.
za razvoj i isporuku online rješenja za učenje
stranih jezika s 15 godina iskustva, više
od 300 korporativnih klijenata i preko
5 milijuna korisnika u više od 65 država svijeta.
TELL ME MORE ONLINE namijenjen je tvrtkama i korporacijama te školama i fakultetima. Nudimo vam sustav za
isporuku, praćenje, administriranje i mentoriranje, tečajeve
stranih jezika, kao i usluge mentoringa i administriranja
sustava. Tečajeve isporučujemo ili preko Interneta ili
sustav postavljamo ‘inhouse’, na vašoj infrastrukturi.
U slučaju pristupa putem servera Cognite (jezici.cognita.hr),
ostvarujete jednogodišnji pristup svim stupnjevima
odabranog jezika, a konačna cijena ovisi o ukupnom broju
polaznika i jezika.
Dostupni jezici iz TELL ME MORE ONLINE serije su:
t engleski (američka i britanska varijanta)
t španjolski
t francuski
t talijanski
t njemački
t nizozemski
Većina jezika podijeljena je na 9 stupnjeva.
Dodatne prednosti za vašu organizaciju su:
t Mogućnost definiranja grupa studenata
t Predtestiranje na osnovu kojeg je moguće izraditi
personalizirani plan edukacije za svakog studenta
TELL ME MORE metoda vam pruža interaktivne dijaloge
t Mogućnost izrade detaljnih pojedinačnih i skupnih
s vježbama izgovora, fonetskim animacijama i filmovima,
izvještaja za voditelje edukacije
t Mogućnost kreiranja skripti za učenje
diktatima, tekstovima vezanim uz kulturu pojedine nacije,
vježbama za obogaćivanje fonda riječi, gramatičkim pravilima t Na raspolaganju vam je tehnička podrška i usluga
i još mnogo toga.
mentoringa
t Mogućnost određivanja ‘pravog’ stupnja znanja studenta
Posebno izdvajamo S.E.T.S., sustav za automatsko prepozna(Language Achievement Test) prema prihvaćenim
svjetskim standardima (TOEIC, TOEFL i preporuke Vijeća
vanje pogrešaka u izgovoru koji je ugrađen u lekcije. S.E.T.S.
Europe)
(Spoken Error Tracking System) je razvijen od strane
Auralogovih stručnjaka i trenutno predstavlja najnapredniju
tehnologiju za prepoznavanje izgovora.
8
Najkraći put do ZNANJA
.
Online biblioteka knjiga –
SkillSoft Books 24x7
Books 24x7 je najveća svjetska online biblioteka knjiga
s nekoliko tisuća informatičkih i poslovnih naslova. Uz samo
nekoliko klikova mišem, možete dohvatiti i pretražiti veliku
kolekciju sadržaja vodećih svjetskih izdavača u poslovnom,
tehnološkom i ostalim područjima. Books 24x7 odlikuje
raznolikost opcija, jednostavnost korištenja, mogućnost
pretraživanja na razini članaka, kao i mogućnost
komunikacije i personalizacije.
EngineeringPro - više od 2.600 naslova koji su relevantan
izvor informacija o inženjerskim tehnologijama, temeljnim
teorijskim saznanjima iz oblasti zračnog, kemijskog, civlnog,
telekomunikacijskog, software inženjerstva itd. Kolekcija
se izvrsno nadopunjuje sa Six Sigma metodologijama,
inženjerskim menadžmentom, matematičkim znanostima,
područjima koja se bave sigurnosno-zdravstvenom
problematikom, telekomunikacijama...
SkillSoft
SkillSoft je najveća svjetska e-learning
kompanija s više od 5.000 poslovnih klijenata
i više od 6 milijuna registriranih polaznika
širom svijeta.
SkillSoftovi online materijali pokrivaju poslovne
i informatičke teme, a uključuju više od 2.000
Exec Summaries - ekskluzivna zbirka najboljeg poslovnog
Aktivacijom servisa Books 24x7 ostvarujete neograničeni
štiva, od autora poput Kena Blancharda, Rama Charana,
jednogodišnji pristup svim sadržajima unutar odabrane
kolekcije, kao i automatski pristup svim novim naslovima koji Patricka Lencionia i mnogih drugih.
se objave u kolekciji tijekom godine, bez dodatnih troškova.
Finance Pro - kolekcija od preko 1.100 naslova, koja bi
trebala biti pri ruci svakom financijašu. Sadrži sve potrebne
Books 24x7 Vam nudi više od 27.000 knjiga podijeljenih
i ključne financijske i računovodstvene informacije,
u tematske kolekcije:
tekstove o standardima, upravljanjima rizicima,
IT Pro – dizajniran za IT profesionalce koji moraju držati
procedurama audita itd.
korak s novim tehnologijama kao što su programski
Hospitality Pro - kolekcija koja pokriva područja zdravstva,
jezici, metodologije programiranja, network security,
putovanja i turizma, uključujući i hotele, restorane, linije
telekomunikacijski protokoli, strategije upravljanja
krstarenja. Obzirom da obrađuje teme vezane uz prehranu,
u IT-u itd. Biblioteka sadrži više od 9.000 naslova i idealna
organiziranje događanja, bolnički marketing itd, sadrži i
je za developere, web specijaliste, mrežne i sistemske
administratore, programere, administratore baza podataka, zapažene članke i publikacije iz tih područja.
IT menadžere, tehničare, tehničku podršku i produkt
Well-Being Essentials - iznimna kolekcija knjiga, studija i
menadžere.
članaka koji obrađuju svakodevne probleme zaposlenih
poput roditeljstva, stresa na radnom mjestu, prehrane,
Business Pro – više od 6.000 naslova koji pokrivaju teme
planiranja i raspodjele budžeta, održavanja veze među
kao što su vođenje timova i organizacija, izrada poslovnih
partnerima itd...
planova, vještine intervjuiranja i pregovaranja, prodajne
vještine, vođenje projekata itd. Korisnici mogu biti iz svih
Leadership Development Channel - jedinstvena kolekcija
disciplina koje se oslanjaju na menadžerske i poslovne
video materijala koja u sklopu servisa pruža izvrsnu
vještine - prodaja, ljudski potencijali, marketing, voditelji
nadopunu formalnom, neformalnom i/ili informalnom
projekata, menadžment i sl.
učenju, poduci i usavršavanju. Radi se o edukativnom
Office Essentials – oko 500 naslova koji pokrivaju
online rješenju koje kombinira interaktivne online događaje
"uživo" i snimljene video materijale, a u kojima sudjeluju
standardne Microsoft Office aplikacije kao što su Microsoft
poznati svjetski lideri i menadžeri.
Word, Microsoft Excel i druge.
e-learning tečajeva i preko 11.000 naslova
Naš um gladuje glađu koja traži ZNANJA o svemu oko nas. Što više dobijemo, više želimo, a što više gledamo, više možemo
. vidjeti
9
Maria Mitchell— američka astronomkinja (1818.-1889.)
u online biblioteci knjiga.
ŽELITE SE OBRAZOVATI I NAPREDOVATI, ALI NE USPIJEVATE PRONAĆI ADEKVATNE PROGRAME? OD PRETJERANIH TROŠKOVA VEĆ SU VAM SVE LAĐE POTONULE?
NE BRINITE, NA UZBURKANOM MORU EDUKACIJSKIH PROGRAMA NA TRŽIŠTU, COGNITA VAM MOŽE PONUDITI PRAVI KOMPAS.
Edukacijski programi
PMI
PMI je vodeća svjetska neprofitna udruga koja
se bavi upravljanjem projektima.
PMI trenutno u svijetu ima više od 200.000
članova u više od 125 zemalja.
PMI na globalnoj razini razvija profesionalne
standarde i certifikate, radi istraživanja,
objavljuje publikacije i educira u području
upravljanja projektima.
Metode treninga
Online katedra upravljanja
projektima
Cognitini programi uključuju vrhunske interaktivne
i multimedijalne e-learning sadržaje rađene prema
najboljim praksama instrukcijskog dizajna.
Online katedra upravljanja projektima okuplja eksperte
sa aktivnim iskustvom u projektnom menadžmentu i
vrhunske e-learning materijale. Edukacijski programi
koji se izvode unutar ove online katedre namijenjeni
su upoznavanju, svladavanju i usavršavanju u području
upravljanja projektima. Mogu ih pohađati kako
početnici (ili sudionici na projektima) tako i eksperti sa
iskustvom (ili voditelji projekata) koji žele unaprijediti i
certificirati svoje znanje. Programi su podjeljeni prema
temama i metodologijama. Osim učenja metodologija
i njihove praktične primjene, na ovoj katedri uče se i
softverski alati za praćenje projekata.
Kako bismo našim polaznicima ponudili najbolju,
najkvalitetniju i najefikasniju edukaciju, e-learning
nadopunjujemo nizom dodatnih usluga i
edukacijskih metoda. Kombiniranim metodama
zadržavamo sve prednosti pojedinog načina učenja uz
istovremeno povećavanje kvalitete i fleksibilnosti.
Naše edukacijske metode uključuju:
tE-learning sadržaje - samostalno učenje i
angažman oko svladavanja gradiva, rješavanje
zadataka, interakcija, testova integriranih u e-tečaju.
Vlastiti sadržaji kreirani su na temeljima višegodišnjeg
iskustva naših stručnjaka za sadržaj, instrukcijskih
dizajnera i razvojnih stručnjaka. Tečajevi naših partnera
predstavljaju vrh svjetske ponude e-learninga.
tMentoring - podrška mentora uključuje njegov
angažman oko svladavanja gradiva svakog pojedinog
korisnika, dijeljenje zadataka ovisno o ostvarenom
napretku, analizu razine znanja pojedinih vještina
korisnika kao i komunikaciju s korisnikom i odgovaranje
na njegova pitanja vezana uz gradivo.
tOnline predavanja - predavanja se održavaju prijenosom
uživo putem Interneta. Za praćenje predavanja potreban
je ulazni link, lozinka i slušalice s mikrofonom.
Predavanje online uključuje interaktivan audio i/ili video
prijenos predavanja, PowerPoint prezentaciju uz primjere,
ankete, mogućnost komunikacije s predavačem i
polaznicima - putem chata ili javljanja uživo.
Predavanja koja se izvode putem Interneta se snimaju te
ih je, putem LMS sustava za dijeljenje sadržaja, moguće
naknadno pregledavati i preslušavati.
tPredavanja i radionice u učionici - kada je potreban
direktan kontakt predavača i polaznika, odnosno
polaznika međusobno, organiziramo učioničku nastavu,
bilo kao nadopunu ostalim metodama ili samostalno,
kada je nužan klasičan pristup.
tIndividualna nastava i coaching
Dodatno organiziramo predtestiranja kako bismo
polaznicima optimalno prilagodili edukacijski program,
čime eliminiramo ‘prazan hod’ u učenju i skraćujemo
vrijeme utrošeno na edukaciju, kao i završno testiranje
radi provjere učinka edukacije. Menadžment i voditelji
edukacije periodički primaju izvještaje o ostvarenom
napretku i rezultatima edukacije, kako za svakog
polaznika pojedinačno, tako i na razini grupe.
10
Najkraći put do ZNANJA
.
Programi
tOsnovna znanja o upravljanju projektima
tKodeks i etički standardi prema PMI
tUpravljanje IT projektima
tMS Project
tUpravljanje projektima po PRINCE2 metodologiji
tPripremna radionica za PMP ispit
tUpravljanje projektima po PMBOK® metodologiji
Online katedra
za strane jezike
Cognitin program učenja stranih jezika uključuje
najsuvremeniju TeLL me More Online metodu koju
kombiniramo mentoringom i online predavanjima
uživo kako bismo iskoristili najbolje osobine iz oba
svijeta – fleksibilnost i sve ostale prednosti
e-learninga te znanje i iskustvo vrhunskih predavača
i profesora.
Varijante korištenja:
tSamostalno učenje putem TeLL me More Online
tUčenje putem TeLL me More Online programa uz
podršku mentora
tSemestralno učenje jezika kombiniranom metodom uz
pristup TeLL me More Online programu, online predavanja
i podršku mentora
tIntenzivni treninzi online škole stranih jezika u sklopu
kojih se kroz gradivo prolazi u kraćem vremenskom
periodu.
tSpecijalizirani treninzi online škole stranih jezika kojima
se pokrivaju pojedini segmenti učenja jezika (konverzacija,
dopisivanje, poslovni jezik i sl).
IT Infrastructure Library
(ITIL) edukacija
Napredni informatički
tečajevi
Cognita provodi ITIL (IT Infrastructure Library)
edukaciju u suradnji sa stručnjacima na tom području,
uz korištenje vrhunskih svjetskih materijala i
programa.
Veliki broj e-learning tečajeva iz naše ponude kreiran
je s ciljem osiguravanja kvalitetnih pripremnih
materijala za stjecanje niza certifikata najpoznatijih
svjetskih vendora.
Program obuhvaća pristup e-learning sadržajima,
predavanja online ili u učionici, simulacijske igre
i radionice kao i podršku mentora.
Kako bismo dodatno podigli razinu kvalitete i
polaznicima pružili dodatni resurs za pripremu ispita,
ali i stjecanje znanja od strane iskusnih stručnjaka,
organiziramo online i učionička predavanja za niz
tema iz područja razvoja softvera, mrežnih tehnologija,
sistemske administracije, operativnih sustava, baza
podataka, izrade i dizajna web stranica, grafičkog
dizajna itd.
ITIL
ITIL je dio IT struke pod nazivom IT Service
Obuhvaćeni su sljedeći tečajevi i edukacije:
ITIL v3. Overview - pregled najboljih praksi pri
uvođenju i poboljšavanju upravljanja IT okruženjem
te pregled ITIL metodologija. Nastava se provodi
putem e-learninga ili kombiniranim metodama.
ITIL v3. Foundation - osnovna znanja o IT Service
Managementu i priprema za ITIL v3. Foundation
certifikat. Polaznici kroz gradivo prolaze samostalno
putem 9 visoko kvalitetnih e-learning tečajeva
koje je moguće upotpuniti predavanjima online ili
u učionici. Polaznicima je na raspolaganju i pripremna
simulacija testa.
ITIL v3. Intermediate Operational Support & Analysis
- program služi kao priprema navedenog certifikata.
Apollo 13 - IT Service Management simulacijska igra
koja se odvija kroz dvodnevni edukacijski trening i u
kojoj se ITIL koncept i procesi uče uz interaktivnu igru,
prema scenariju stvarne misije.
Osnovni informatički
tečajevi
Provodimo osnovnu informatičku edukaciju putem
multimedijalnih i interaktivnih e-learning tečajeva, sa ili
bez podrške mentora. Organiziramo i kombinaciju
e-learninga i učioničke ili online nastave, pri čemu se
potreba za predavačem bitno smanjuje, a predavanja
su kvalitetnija i fokusirana na konkretne probleme.
Tečajevi uključuju osnovne, napredne i specijalizirane
tečajeve o korištenju operativnih sustava Windows,
Interneta i Microsoft Office aplikacija (MS Word, MS
Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook).
Moguće je edukaciju organizirati ciljano kao pripremu
za stjecanje ECDL certifikata, kao pomoć za lakše i
kvalitetnije izvršavanje svakodnevnih zadataka, ali i
prilagoditi programe specifičnim potrebama i
zahtjevima polaznika.
uspostaviti kontakt s poslovodstvom i kako
najbolje podupirati poslovnu strategiju
i poslovne procese kroz IT.
Radi se o skupu najboljih praksi pri uvođenju
i poboljšavanju upravljanja IT okruženjem.
ITIL u okviru ‘best practice’ modela pojašnjava
Polaznicima su osim e-learninga i predavanja dostupne
i snimke online predavanja, kao i podrška mentora te niz
pripremnih simulacijskih testova.
Tečajevi su osim kao priprema za stjecanje certifikata
namijenjeni i osobama koje se svakodnevno profesionalno
koriste informacijskim tehnologijama i za koje je nužno
stjecanje specijalističkih znanja.
način, principe i pristup definiranju svih faza
životnog ciklusa u IT upravljanju.
ITIL je i podloga za IT Service Management
standard BS15000 i standard ISO/IEC20000.
Pojedini tečajevi, poput serije tečajeva za izradu web
stranica namijenjeni su osobama koje žele proširiti i
unaprijediti znanje radi povećanja konkurentnosti
na tržištu rada.
Poslovna edukacija i programi
osobnog razvoja
U suradnji s iskusnim stručnjacima, predavačima i
coachevima, Cognita organizira online i učionička
predavanja, seminare i radionice s nizom poslovnih tema
i tema osobnog razvoja, poput komunikacijskih i
prezentacijskih vještina, upravljanja vremenom, prodajnih
vještina, pregovaranja, odnosa s kupcima, vođenja timova,
menadžmenta i vođenja.
Gdje je prikladno i primjenjivo, polaznicima su na
raspolaganju e-learning materijali, snimke predavanja i
mentoring, ali i individualna nastava i coaching.
U suradnji s vodećim hrvatski coachevima, posebno
nudimo program Biti coach, višemjesečnu edukaciju,
koja uključuje radionice, predavanja, individualni rad
i e-learning namijenjen budućim coachevima, ali i svima
koji se nalaze u poziciji da im ova znanja mogu biti
korisna.
Svako ZNANJE koje danas steknem ima vrijednost u ovome trenutku točno proporcionalnu mojoj vještini da ga upotrijebim.
Sutra, kad budem znao više, prisjetit ću se tog znanja i bolje ga upotrijebiti.
Mark van Doren— američki pjesnik i kritičar (1894.-1972.)
Management koja se bavi pitanjima kako
11
KLASIČNA ŠKOLA VAM JE NEDOSTUPNA, SKUPA ILI PREDALEKO? NEMATE VREMENA ZA POHAĐANJE PRIPREMA ILI VAM JE POTREBNA SAMO OBNOVA POSTOJEĆEG
CERTIFIKATA? TADA JE BOGATA COGNITINA PONUDA CERTIFIKATA I PRIPREMA ZA CERTIFIKACIJU ZA VAS PUN POGODAK!
Certifikacija i pripreme
Certifikacija
za strane jezike
ETS
Cognita kao ETS Preferred Vendor organizira ispite
za sljedeće certifikate:
ETS slijedeće pripremne materijale preporuča kao pripremu
za stjecanje certifikata TOEIC, TOEFL i TFI.
t TOEIC(Test of English for International Communication)
Listening & Reading - certifikacijski test bez upotrebe
računala
Knjige i CD-i:
ETS (Educational Testing Service) najveća je
neovisna organizacija na području testiranja
kako za obrazovnu, tako i za poslovnu sredinu.
ETS nudi testove engleskog i francuskog jezika
vrhunske kvalitete, poput TOEIC, TOEFL i TFI,
t Longman
popularne i korištene širom svijeta.
t Oxford
t TOEIC Bridge– certifikacijski test za početne i niže
srednje stupnjeve poznavanja engleskog jezika
t Edulang
t MBA Publication
t TFI (Test Francais International) - certifikacijski test bez
upotrebe računala
t TOEFL(Test of English as a Foreign Language) ITP
(Institutional Testing Program) – test za interne potrebe
poput testiranja trenutnog stupnja znanja jezika
t Thomson-Heinle
Online priprema:
t TELL ME MOREonline tečajevi
t TOEIC Speaking & Writing Practice- online pripremni
test
t TOEFL Accelerator™ - online materijali za vježbanje
vještina Listening, Reading, Speaking i Writing
koji uključuje i pripremu za certifikat TOEFL iBT
Navedeni materijali mogu se koristiti za samotestiranje
ili formalno testiranje u kontroliranim uvjetima (učionica),
ali bez formalne certifikacije.
12
Najkraći put do ZNANJA
.
Poslovna certifikacija
IT certifikacija
E-learning tečajevi i online knjige na engleskom
jeziku kao priprema za stjecanje certifikata:
E-learning tečajevi i online knjige na engleskom jeziku
kao priprema za stjecanje certifikata sljedećih vendora:
tCertified Associate in Project Management (CAPM)
tECDL - European Computer Driving License
SkillSoft - PMI® Global
Registered Education Provider
Tečajevi tvrtke SkillSoft prihvaćeni su kao
jedan od načina za stjecanje PDU bodova
®
/CAPM/PgMP certifikate.
potrebnih za PMP
tProject Management Professional (PMP)
tMicrosoft
tITIL® V3 Certificate
tCisco
Serija tečajeva koje SkillSoft nudi u području
upravljanja projektima usklađena je s Project
®
Management Body of Knowledge (PMBOK
Guide).
tITIL® V3 Intermediate: Operational Support & Analysis
tOracle
tProfessional in Human Resources (PHR)
tIBM
Završetkom SkillSoft tečajeva koji u svom
®
Guide)
naslovu imaju oznaku (PMBOK
korisnici dobivaju PDU bodove koje
tSenior Professional in Human Resources (SPHR)
tCompTIA
tCustomer Service Representative (CSR) Certification
tLinux Professional Institute (LPI)
tCustomer Service Specialist (CSR) Certification
tMacromedia
tSix Sigma Green Belt Certification (SSGB)
t(ISC)2
tSix Sigma Black Belt Certification (SSBB)
tCIW
tManager of Quality/Organizational Excellence (CMQ/OE)
tSun Microsystems
je potrebno sakupiti prije polaganja
certifikacijskog ispita, i to:
t35 PDU bodova za PMP certifikat
tPDU bodova za CAPM certifikat
tNovell
tInternational Software Testing Qualification Board (ISTQB)
tInternational Institute of Business Analysis (IIBA)
tInformation Systems Examinations Board (ISEB)
tCertified Ethical Hacker (CEH) Certification
Znanost je organizirano ZNANJE. Mudrost je organizirani život.
Immanuel Kant‰VUKFDBKOJOKFNBǏLJöMP[PGo
13
KAŽU DA JE SAVRŠEN TRAVNJAK ODRAZ BRIŽNOG RADA VRTLAROVIH RUKU I NJEGOVIH OČIJU 1OSVEĆENIH NAJSTNIJEM DETALJU. DO1USTITE NAM DA SVOJOM
EKS1ERTIZOM 1RI1REMIMO KVALITETAN TEREN ZA VAŠU EDUKACIJSKE 1OTREBE I STVORIMO ZDRAV 1ROSTOR ZA VAŠ 1ROFESIONALNI NA1REDAK.
Usluge
Instrukcijski dizajn
Instrukcijski dizajn bavi se problematikom
izrade efikasnog i kvalitetnog e-learning
sadržaja, a leži na 4 temelja:
Razvoj e-learning
sadržaja po narudžbi
Edukacija, konzalting
i podrška za razvoj sadržaja
Stručni tim Cognite pruža usluge izrade najzahtjevnijih
e-learning materijala. U tom smislu osiguravamo sve
potrebne resurse za razvoj, što uključuje i poslove
prilagodbe postojećih materijala, instrukcijski dizajn,
grafički dizajn, autoring tečajeva te izradu audio materijala.
Razvoj e-learning sadržaja složen je i zahtjevan posao koji
se sastoji od više faza i u kojem sudjeluje više različitih
tipova stručnjaka, pri čemu odabir alata za izradu bitno ovisi
o samom sadržaju i ciljanoj skupini polaznika. Kao iskusna
tvrtka sa preko 8 godina iskustva u razvoju najrazličitijih
e-learning projekata, nudimo vam uslugu organizacije
edukacije koja obuhvaća nekoliko važnih segmenata razvoja:
Za svaki projekt izrađujemo početnu analizu i procjenu
potrebnih resursa, trajanja konačnog tečaja, vremena
izrade i troškova.
tCiljevi (Objectives)
t Sadržaj (Content)
Gotove tečajeve možemo isporučiti prilagođeno za isporuku
na CD-u i putem SCORM kompatibilnih LMS sustava.
t1rovjera znanja (Assessment)
t Uvod u e-learning
t Instrukcijski dizajn i projekti izrade e-learning sadržaja
tSCORM standard
t Korištenje alata za izradu sadržaja
tInstrukcijske strategije
Razvijeni tečaj postaje vlasništvo vaše organizacije te njime
možete neograničeno raspolagati.
(Instructional Strategies)
Organiziramo posebna predavanja i vježbe za svaki od
navedenih segmenata ili sveobuhvatnu višemjesečnu obuku
koja obuhvaća predavanja u učionici, radionice te praktični
rad na konkretnom projektu izrade sadržaja koji ostaje
vlasništvo vaše organizacije nakon završene edukacije.
U slučaju potrebe, prilikom izrade e-learning sadržaja od
strane vlastitih zaposlenika, možete koristiti usluge Cognite
za razvoj e-learning materijala – instrukcijski dizajn, vođenje
projekta, autoring sadržaja. Stručnjaci Cognite postaju
pridruženi članovi vašeg tima za razvoj sadržaja
na konkretnom projektu ili dijelu projekta.
14
Najkraći put do ZNANJA
.
Integrirani
sustav usluga
Portal
www.edukacija.net
Cognita vam pruža mogućnost korištenja pune
funkcionalnosti eLearner® LMS sustava, a prema potrebi
možete koristiti i ostale e-learning usluge koje nudimo:
Cognita eLearner® LMS je, između ostalog, kao servis
postavljen na portalu www.edukacija.net.
Mogucnosti za korištenje
e-learninga
Portal je zamišljen kao središnji e-learning portal i mjesto
na kojem je moguće kupiti i pohađati tečaj, dobiti stručnu
pomoć i uputu, komunicirati s ostalim polaznicima
i mentorima online škole, dobiti potvrdu o uspješno
savladanom tečaju kao i saznati najnovije vijesti
iz područja e-learninga.
t6okviru edukacijskog programa:
t Administriranje korisnika i grupa
t Administriranje e-learning sadržaja
t Izrada detaljnih izvještaja i analiza prema vašim
specifikacijama
t Prilagodba izvještaja vašim potrebama
t Izvoz podataka iz Cognita eLearner® LMS sustava u obliku
pogodnom za uvoz u neki od vaših postojećih poslovnih
sustava
t Integracija Cognita eLearner® LMS sustava s nekim
od vaših postojećih poslovnih sustava
t Prilagodba Cognita eLearner® LMS sustava vašim
potrebama
tOnline mentoring za osnovne informatičke tečajeve
t Edukacija za korištenje Cognita eLearner® LMS sustava
t Usluge razvoja e-learning sadržaja prema vašim
specifikacijama
t Konzalting oko uvođenja i korištenja e-learning sustava
tProject i Change Management za uvođenje i korištenje
e-learning rješenja
t Planiranje, organizacija i izvođenje edukacije
ZNANJE nema nikakve vrijednosti ako se ne upotrebljava u praksi.
Anton Pavlovič Čehov— ruski književnik (1860.-1904.)
E-learning za samoučenje
E-learning uz online mentora
Blended trening - kombinacija učionice
i e-learninga
6potreba simulacija, online testova
i drugih e-learning resursa u učionici
tOsvježavanje znanja
t‘Just-in-Time Performance Support’
Kao pomoć u svakodnevnom radu
15
© 2010. COGNITA Knowledge Solutions Provider
Bilješke
16
Najkraći put do ZNANJA
.
Prije trideset godina bilo je dovoljno naučiti jednu novu vještinu godišnje.
Danas to činimo na dnevnoj osnovi.
telefon: 01 / 6558 440
fax:
01 / 6558 400
e-mail: [email protected]
www.cognita.hr
www.edukacija.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
866 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content