close

Enter

Log in using OpenID

Cjelovito izvjesce odjela obrazovanja za 2011 godinu

embedDownload
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA
''ANTE BABIĆ'' UMAG / UMAGO
Trgovačka 6 / Via commerciale 6
ODJEL OBRAZOVANJA ODRASLIH
e-mail: [email protected]
tel.:
052 720 370
fax:
052 720 371
Predmet : Izvješće o broju polaznika u POU ''Ante Babić'' Umag u kalendarskoj godini 2011.
Ovo izvješće podijeljeno je na osnovne podvrste obrazovanja odraslih kojim se bavi Odjel
obrazovanja. Izvještajni period obuhvaća dvije školske godine 2010/11 i 2011/2012. koje
smo nastojali odvojiti i prikazati kao proljetni i jesenski semestar u 2011. godini.
1. VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – DISLOCIRANI CENTAR SVEUČILIŠTA
JURJA DOBRILE – OET „Dr.Mijo Mirković“ Pula
1. Generacija 2009./2010. - III.godina
2. Generacija 2010./2011. - II.godina
3. Generacija 2011./2012. - I. godina
Ukupno polaznika tijekom 2011. godine:
37 studenata
35 studenata
29 studenata
101 student
2. SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH
SREDNJE ŠKOLE šk. g. 2010./2011. (proljeće 2011.)
1. Komercijalisti, IV.razred
2. Komercijalisti, razlikovni/ dokvalifikacija
3. Prodavači, I.razred
4. Prodavači , III. razred
16 polaznika
13 polaznika
12 polaznika
17 polaznika
SREDNJE ŠKOLE šk.g. 2011./2012. (jesen 2011.)
5. Komercijalisti, IV. razred
6. Komercijalisti, razlikovni/ dokvalifikacija
7. Prodavači ,II. razred
9 polaznika
20 polaznika
15 polaznika
Ukupno polaznika SŠ tijekom 2011. godine:
102 polaznika
3. PROGRAMI OSPOSOBLJAVNJA ZA RAZLIČITA ZANIMANJA
OSPOSOBLJAVANJA šk.g. 2010./2011. (proljeće 2011.)
8. Program osposobljavanja za njegovatelje
9. / 10. Program osposobljavanja za masere - 2 grupe
11. Program osposobljavanja za web designera
12. Program osposobljavanja za sam. knjigovođu
13. Program osposobljavanja iz informatike PPR
18 polaznika
19 polaznika
6 polaznika
12 polaznika
11 polaznika
OSPOSOBLJAVANJA šk. G. 2011/2012 (jesen 2011. )
1. Program osposobljavanja za njegovatelje - (IPA)
2. Program osposobljavanja za masere
3. Program osposobljavanja za web designera
4. Program osposobljavanja za sam. knjigovođu –
Ukupno polaznika osposobljavanja tijekom 2011. godine:
19 polaznika
9 polaznika
9 polaznika
7 polaznika
110
4. ŠKOLA STRANIH JEZIKA
JEZICI CEF
SUKLADNO EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU
šk.g. 2010./2011. (proljeće 2011.)
5. Talijanski jezik
A1
6. Engleski jezik
A2
7. Ruski jezik
A2
13 polaznika
6 polaznika
6 polaznika
šk.g. 2011./2012. (jesen 2011.)
21. Engleski jezik
A1
Ukupno polaznika sa javnom ispravom za jezike
12 polaznika
37 polaznika
4.2. SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI STRANIH JEZIKA
(proljeće 2011.)
22. Engleski jezik za management
ITU
23. Talijanski jezik za management
ITU
24. Engleski jezik
II. st
ITU
25. Ruski jezik
I.st.
ITU
26. Ruski jezik
I. st.
ITU
27. Njemački jezik
I.st.
ITU
28. Njemački jezik
II. st.
ITU
29. Francuski jezik
I.st.
ITU
30. Francuski jezik
I. st.
ITU
31. Ruski jezik za obrtnike u ugostiteljstvu
Ukupno polaznika stranih jezika tijekom 2011. godine:
18 polaznika
5 polaznika
6 polaznika
9 polaznika
8 polaznika
11 polaznika
8 polaznika
11 polaznika
5 polaznika
10 polaznika
128 polaznik
5. TEČAJEVI – NEFORMALNOG OBRAZOVANJA:
(bez prava stjecanja javne isprave)
INFORMATIČKI SPECIJALIZIRANI TEČAJ TABLIČNIH KALKULACIJA
32. Microsoft excel - za poduzeće „6. maj“ Umag d.o.o.
33. Osnove rada na računalu - djelatnici Grada Umaga i indiv. pol.
Ukupno polaznika neformalnih informatičkih tečajeva
13 polaznika
12 polaznika
25 polaznika
6. UČILIŠTE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB
Učilište za treću životnu dob, koje djeluje u sklopu Pučkog otvorenog učilišta ''Ante Babić''
Umag u 2011. godini okupilo je mnogobrojne umirovljenike sa područja Umaga i okolnih
gradova koji su svoje umirovljeničke dane odlučili provesti aktivno učeći i stječući nova
znanja i vještine. Najbolji je to primjer koncepta cjeloživotnog učenja. Glavni cilj Učilišta za
treću životnu dob je poboljšanje kvalitete življenja starijih osoba, stjecanjem novih znanja,
savladavanjem novih tehnologija i vještina te povećanje socijalne uključenosti i poticanje životnog
optimizma.
Učilište za treću životnu dob nudi široku lepezu programa i aktivnosti, a među
najpopularnijima i najposjećenijima su zasigurno tečajevi informatike i Zabavne psihološke
radionice.
6.1. Zabavne psihološke radionice
Zabavne psihološke radionice pod vodstvom afirmirane profesorice psihologije Ljubice
Uvodić – Vranić predstavljaju predavanja o popularnim psihološkim i životnim temama, a
posjetitelji vrlo aktivno sudjeluju u raspravama, razmjenjujući stajališta i iskustva. Radionice
su vrlo posjećene, a tijekom 2011. godine su odrađena 2 ciklusa, proljetni i jesenski:
1. ciklus; Tema: Samopouzdanje,
(08.02.2011.- 01.03.2011.)
1. radionica – ''Njegovanje samopouzdanja''
2. radionica – ''Druženje, osamljenost ili isključenost''
3. radionica – ''Kako se boriti sa depresijom''
4. radionica – ''Kako prežaliti gubitak''
Ukupno 1. ciklus
08.02.
15.02.
22.02.
01.03.
49 posjetitelja
49 posjetitelja
32 posjetitelja
37 posjetitelja
167 posjetitelja
21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
44 posjetitelja
42 posjetitelja
36 posjetitelja
34 posjetitelja
156 posjetitelja
323 posjetitelja
2. ciklus; Tema: Međuljudski odnosi
( 21.11.2011. -12.12.2011.)
1. radionica – ''Zahvalnost''
2. radionica – ''Trač''
3. radionica – ''Odgovornost''
4. radionica – ''Razumijevanje u obitelji''
Ukupno 2. ciklus
Sveukupno na radionicama :
6.2. Tečajevi informatike za treću dob: osnove Worda, interneta i el. pošte
1. grupa
2. grupa
3. grupa
4. grupa
Ukupno informatički tečajevi :
08.02.2011.– 07.04.2011.
14.02.2011. – 11.04.2011.
10.10.2011. – 02.12.2011.
11.10.2011. – 02.12.2011.
11 polaznika
12 polaznika
12 polaznika
8 polaznika
43 polaznika
6.3. Tečajevi stranih jezika
Programi učenja stranih jezika uvijek privlače mnoge polaznike, pa tako i u ovoj godini. Ove
jeseni organizirani su tečajevi talijanskog i engleskog jezika. Talijanski je uvijek zanimljiv
polaznicima budući da je područje Umaga dvojezično i talijanski jezik se vrlo često susreće u
svakodnevnoj komunikaciji. Engleski jezik se sve više uči radi lakšeg snalaženja na računalu i
internetu.
Tečaj engleskog jezika – 18.10.2011. – veljača 2012.
Tečaj talijanskog jezika – 14.10.2011. – siječanj 2012.
Ukupno strani jezici:
12 polaznika
9 polaznika
21 polaznik
6.4. Slikarska radionica
Ovogodišnja novost u Učilištu za treću životnu dob slikarska je radionica koju usmjerava
Jelena Zec. Vrlo velik interes za kreativnim radionicama i hobby programima dovela je do
realizacije slikarske radionice, od kojih su održana dva ciklusa, jedan u proljeće i jedan na
jesen, sa 2 grupe polaznika. Naši polaznici treće dobi mogli su kroz 10 radionica izraziti svoju
kreativnost, te naučiti osnove crtanja i slikanja. Treba spomenuti da je po završetku radionica
organizirana izložba sa radovima polaznika, što ih je dodatno razveselilo. Njihovi radovi
izloženi su na posebnim izložbama u MMC- u Učilišta.
Prva grupa
– 04.03.2011. – 06.05.2011.
Druga grupa
– 28.10.2011. – 23.12.2011.
Treća grupa
– 28.10.2011. – 23.12.2011.
Ukupno slikarske radionice:
11 polaznika
9 polaznika
8 polaznika
28 polaznika
6.5. Kreativne radionice DAS i kaširanje
Uvijek zanimljive, kreativne radionice svake godine imaju sve više polaznika:
1. Radionica DAS, oblikovanje predmeta umjetnom glinom,
17.02.2011. do 17.03.2011.
7 polaznika
2. Radionica kaširanja, tehnika modeliranja papirom u slojevima,
16.11.2011. do 14.12.2011.,
13 polaznika
***Polaznici su nastavili sa radom i u 2012. godini sa izradom venecijanskih
maski.
Ukupno kreativne radionice:
20 polaznika
6.6. Javna predavanja
U Učilištu Ante Babić često se organiziraju javna predavanja na razne teme. U 2011. godini
održano je 4 predavanja. Prvo predavanje ''Makronove'' održano je 21.10.2011. , a tema je
bila ''Hrana za životnu snagu.'' O obitelji i problemima u obitelji bilo je riječi na predavanju
umaškog svećenika Don Rudolfa Korace koje se održalo 17.11.2011. godine. Vrlo velik interes
i zanimanje naših polaznika pobudila su predavanja u organizaciji Grada Umaga, koji je u
sklopu projekta ''Edukacijom do zdravlja'' održao 2 predavanja o zdravlju i prevenciji. Naime,
prvo predavanje, 06.12.2011., obrađivalo je temu ''Rak debelog crijeva, rano otkrivanje
pospješuje izlječenje'', dok se u drugom susretu razgovaralo o temi ''Štitnjača i srce, postoji li
neka tajna veza?''.
6.7. Izlet u Ljubljanu posjet 11. Festivalu treće životne dobi
Po drugi puta, u listopadu 2011. g. organiziran je posjet Festivalu treće životne dobi u
Ljubljani. Naši polaznici Učilišta za treću životnu dob proveli su jedan dan u druženju i posjetu
festivalu, a u programu u Cankarjevom domu sudjelovali su i umaški zbor Vox siparis i
udruga Gaia.
Broj polaznika koji je sudjelovao u posjetu:
35 polaznika
6.8. Koncert za kraj godine: Alen Polić i gosti
Povodom kraja godine, Učilište je organiziralo za svoje polaznike zajedničko druženje, a ove
godine su za dobro raspoloženje bili zaduženi gosti iz Zlobina. Alen Polić i njegovi gosti
pjesmom su nas odveli u prošle dane te tako uljepšali nadolazeće blagdane. Koncert se
održao 03.12.2011. u kazališnoj dvorani Učilišta.
Približni broj posjetitelja:
200 posjetitelja
UKUPAN BROJ POLAZNIKA UČILIŠTA ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB (bez posjetitelja nazočnih na
izletu u Ljubljani, na koncertu i na javnim predavanjima ) je ………………… 435 polaznika
REKAPITULACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vrsta obrazovanja:
Visokoškolsko obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Programi osposobljavanja
Strani jezici
Tečajevi - neformali
Psihološke radionice
Informatika za treću dob
Strani jezici za treću dob
Kreativne radionice- slikarska
Kreativne radionice -das
UKUPNO:
Broj polaznika
101
102
110
128
25
323
43
21
28
20
901
Obrazloženje:
1. Vidljivost:
Svim prikazanim podacima postoji andragoška dokumentacija, upisnice i ugovori o
školovanju. Posjetitelji koji su pohađali određene programe gratis, primjerice psihološke
radionice, uredno su se potpisivali u zato predviđene obrasce, tako da su gore iskazani
podaci veoma precizni.
2. Organiziranost:
Izuzev Dislociranog centra OET-a Pula, svi ostali programi organizacijski pripadaju POU
„Ante Babić“ Umag, te su odrađivani u okvirima posebnih obrazovnih skupina. Iz tog
razloga se redni brojevi u izvještaju nastavljaju bez obzira na vrstu obrazovnih oblika, te
je vidljivo da je u 2011. godini u Odjelu obrazovanja odraslih različite oblike formalnog i
neformalnog obrazovanja pohađalo 33 obrazovne skupine, bez tečajeva organiziranih u
okviru Učilišta za treću životnu dob.
3. Kadrovi:
U odjelu obrazovanja odraslih rade dvije osobe sa punim radnim vremenom i to: viša
stručna suradnica Erika Blašković,prof., voditeljica odjela Tatjana Vujić, prof, te
ravnateljica ustanove Sanja Benčić,prof. i savjetnik za stručne i opće poslove Slaviša
Šmalc, struč.spec.oec. u dijelu svog radnog vremena.
Svi navedeni kadrovi, osim ravnateljice ustanove, u dijelu svoga radnog vremena
angažirani su i u nastavi, sukladno potrebama i svojim kompetencijama, no većinu
nastave izvode vanjski suradnici koji su angažirani po osnovi Ugovora o djelu i ima ih
približno 35 .
4.Nova iskustva:
Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, je zajedno s Narodnim učilištem iz Rijeke
aplicirao na natječaj IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za
projekt „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“ za dodjelu nepovratnih
sredstava ustanovama za obrazovanje odraslih u okviru projekta kojega je razvila
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te su dobijena sredstva u visini
od 268.000€. Cilj projekta je bio jačanje ustanova za obrazovanje odraslih stvaranjem
novih kratkih programa i/ili modernizacijom postojećih radi razvijanja ključnih i drugih
kompetencija odraslih te promicanje cjeloživotnog učenja. Prioriteti projekta bili su:
poboljšanje ključnih i ostalih kompetencija odraslih polaznika koji će im omogućiti
poduzetnije sudjelovanje na tržištu rada, te potaknuti regionalno umrežavanje kroz
uspostavu i/ili nastavak suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih te kroz
njihovu suradnju s poslodavcima, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim
partnerima na lokalnoj razini kako bi se obuhvatile potrebe odraslih polaznika.
Iskustva stečena provođenjem ovog projekta su veoma pozitivna, osim besplatne
edukacije za 19 polaznica, Učilište je iz projekta dobilo veoma vrijednu opremu, kabinet
za buduća osposobljavanja, te bogato iskustvo na provođenju EU projekata.
5. Ostale aktivnosti odjela obrazovanja:
5.1. Organizacija tredna cjeloživotnog učenja od 08. do 15. 09. 2011. :
Organizatori ove manifestacije je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a
pokrovitelji Vlada RH i MZOŠ RH. Moto 2011. godine bio je KAKO UČIŠ TI? U okviru ovog
tjedna Odjel obrazovanja organizirao je:
- Dane otvorenih vrata
- Sajam obrazovanja i prezentaciju obrazovnih programa na štandu ispred
Učilišta
- Konferenciju za novinare sa prezentacijom obrazovnih programa
5.2. Sudjelovanje na sajmu poslova u Puli u organizaciji HZZ područne službe Pula:
- štand sa prezentacijama obrazovnih programa
5.3. Okrugli stol po završetku IPA programa osposobljavanja pod naslovom:
„NjegovatelJ/ica“ zanimanje budućnosti kojeg je pripremila i modelirala Tatjana Vujić,
(project assistant ), a na kojem su sudjelovali kompetentne osobe iz ovog područja: Ines
Mika, ravnateljica Doma za stare i nemoćne Novigrad, Daniel Ferlin, ravnatelj Doma zdravlja
Umag Adriano Jurišević, direktor “Komunela” d.o.o – Umag, Sandra Ćakić – Kuhar, stručna
voditeljica Doma za stare i nemoćne Poreč, Mladen Momčinović, član tima pri Istarskoj
županiji, zaduženog za skrb o starim osobama, Dmitrij Sušanj, savjetnik za društvene
djelatnosti u Gradu Umagu, Slaviša Šmalc, POU Umag ( project secretary) i viša medicinska
sestra Marija Crljenica Veneruzzo, Pula, mentor u programu.
5.4. Aktivnosti u okviru Zajednice Ustanova za obrazovanje odraslih:
POU „Ante Babić“ kao jedan od osnivača strukovne udruge koja okuplja ustanove koje se
bave formalnim obrazovanjem odraslih, ujedno je i sjedište ove organizacije za jugoistočnu
Hrvatsku, a Tatjana Vujić, je dopredsjednica ZUOO i predsjenica podružnice za Istru i Rijeku.
U 2011. godini održana su sastanci Upravnog odbora kojima je T. Vujić prisustvovala.
Konkretna korist za ustanovu je uvrštenje u portal „Moje obrazovanje“, pokretanje
inicijative za certifikacijom i uvođenjem ISO standarda u ustanovu i kandidatura na natječaju
IPA – razvoj ljudskih potencijala, za što je 12.02. 2012. predan projektni sažetak. Kandidiran
je Projekt edukacije poljoprivrednih proizvođača u OPG-ima. POU Umag bi ukoliko, se projekt
uvrsti, bio sjedište i nositelj projektnih aktivnosti za Isarsku županiju. Vrijednost 172.620
eura.
5.5. Sudjelovanje na seminarima u organizaciji HZZ-a, DEFC-a, ASO MZOŠ, ZUOO i drugih
u okviru IPA- komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala – koji su se održavali u Pazinu,
Zagrebu, Biogradu na Moru u cilju osposobljavanja vlastitih snaga za sudjelovanje na
budućim natječajima.
6. Način financiranja programa:
Svi programi i tečajevi financirani su na sljedeći način:
a) Sredstvima polaznika
b) Sredstvima tvrtki koje su ih upućivale na školovanje
c) Sredstvima iz projekta „IPA“ komponenta IV. Regionalna mreža lokalnih
obrazovnih ustanova d) Sredstvima HZZ – područna služba Pula
e) Sredstvima Proračuna Grada Umaga
f) Sredstvima Proračuna Istarske županije
U Umagu, 20. 03. 2012.
Sačinila voditeljica odjela obrazovanja:
Tatjana Vujić, prof.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content