close

Enter

Log in using OpenID

CALEO upute za uporabu

embedDownload
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GREJNI SISTEMI
UPUTSTVA ZA UPORABU
CALEO
1
CALEO
1.1
3
1.2
OSNOVNE INFORMACIJE
1.3
CALEO GRIJAĆI SUSTAV (EFFICIENT, REG, DIRECT)
1.4
IZBOR ODGOVARAJUĆEG SISTEMA GRIJANJA
10
2.1
PODNO GRIJANJE U ANHIDRIT ILI CEMENTNOJ ESTRIH KOŠULJICI (CALEO EFFICIENT)
11
2.2
PODNO GRIJANJE ZA SUHU GRADNJU (CALEO EFFICIENT)
12
2.3
PODNO GRIJANJE U TANKOJ OBLOZI ILI PRI RENOVIRANJU (CALEO REG)
13
2.4
PODNO GRIJANJE ZA DRVENU PODLOGU
14
2.5
GRIJANJE U SPUŠTENOM PLAFONU OD GIPS KARTONA
4
5-9
2
(CALEO REG)
(CALEO DIRECT)
15
3
3.1
UPUTE ZA POSTAVLJANJE
16
4
4.1
SPECIFIKACIJA
CALEO
GRIJAĆE
FOLIJE
17
4.2
SPECIFIKACIJA
CALEO
GRIJAĆE
MREŽE
18
4.3
CERTIFIKATI
2
19
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAV
CALEO
1.1 CALEO
INOVACIJA , KVALITETA
Nano tehnologija u sustavima – tehnikama grijanja!
CALEO sustavi su sve traženiji od 2005. godine, što dokazuje da CALEO i stotine
tisuće zadovoljnih korisnika širom svijeta imaju isti cilj. Naš zajednički interes je
formiranje energetsko efikasnih sustava grijanja po pristupačnim cijenama.
Brzi razvoj tehnologije, povećanje cijene plina i nesigurna distribucija ovim energentom, kao i povećana potražnja za čistim energetski efikasnim sustavima grijanja, je omogućilo razradu jednog novog rješenja u grijanju. Dymsco Co. Ltd,
kao distributer tržišta suvremenim tehničkim i tehnološkim rješenjima, skoro
jedno desetljeće surađuje sa kompanijama kao što su: Samsung, LG Electronics i
Pantech & Curitel.
Naši proizvodi zadovoljavaju najviše standard kvaliteta. Proizvodni pogoni primjenjuju standard ISO 9001,
koji garantira najvišu nivo kontrole kvalitete tokom rada uz korištenje najsuvremenijih materijala.
Cilj CALEA je jasan, stvaranjem zdravih i ekološko odgovornih sustava grijanja donijeti toplinu u Vaše
domove.
PERSONALIZIRANI I ENERGETSKO ŠTEDLJIVI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO pruža kompletna grijaća rješenja za svaku unutrašnju upotrebu
Upotrebom tehnologijom ugljenih vlakana kod grijača visoke efikasnosti mogu se oblikovati takvi sustavi grijanja,koji će biti prilagođeni svakoj
individualnoj potrebi. Naši sustavi podnih i stropnih grijanja se postavljaju brzo i uz niske troškove ugradnje.
Različiti sustavi grijanja u svakoj prostoriji ?
Važan aspekt određenog sustava grijanja je da bude prilagođena funkciji
prostorije.
Sustav grijanja CALEO, postavljanjem samostalnih upravljačkih jedinica,
omogućava da u svakoj prostoriji način i karakter grijanja bude prilagođen
njenoj funkciji
ZDRAVLJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
CALEO posvećuje posebnu pažnju zaštiti životne sredine, ne samo razvijanjem sustava grijanja nulte emisije,
već i u samom procesu proizvodnje .
Naši proizvodi se mogu kombinirati sa različitim izvorima obnovljive energije.
Proizvodi CALEO rade u dalekom infracrvenom području zračenja, i pozitivno deluju na životne procese u
ljudskom organizmu.
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAV
3
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
1.2 OSNOVNE INFORMACIJE
MAKSIMALAN OSJEĆAJ KOMFORA
Prednosti grijanja zračenjem je da je ljudski organizam u stalnom kontaktu sa površinom koja zrači, takvo
toplotno zračenje ulaskom u tkiva svojom energijom stimulira tkiva ljudskog organizma, poboljšava
cirkulaciju krvi koja doprinosi osjećaju veće topline i komfora.
Sustavi podnog grijanja stvaraju idealne toplinske uvjete u cijelom prostoru koja je jednaka u visini noge,
tijela i glave, za razliku od klasičnog grijanja kod koje se najtoplija točka u prostoriji nalazi u visini stropa. Kod
stropnih grijaaćih sustava zračenje topline pruža ugodan osećaj, dok je temperature zraka ravnomjerna u cijeloj
prostoriji.
MINIMALNA POTROŠNJA ENERGIJE
Veći grijaći učinak, inteligentno upravljanje, precizno dimenzioniranje.
U odnosu na tradicionalno grijanje toplina se zrači sa mnogo veće površine i ne stvaraju se hladne točke
(koje su udaljene od radijatora). Smanjenje temperature za 1°C osigurava uštedu energije za 6 %. Niža temperature uz isti osećaj komfora zahtjeva manje energije, a temperatura prostorije se zahvaljujući toplini koja
se emitira može smanjiti za 2-3 °C, čime se postiže ušteda od 10-20 % bez da se smanji osećaj komfora.
Naši proizvodi se mogu kombinirati sa različitim izvorima obnovljive energije.
POVOLJNI INVESTICIJSKI TROŠKOVI I BRZA IZVEDBA
Investicijski troškovi kod CALEO sustava grijanja su znatno niži u odnosu na klasične vidove grijanja, tako
da bi njihova primjena u mnogim slučajevima bila izuzetno opravdana. Projektiranje sustava sa ugradnjom,
u zavisnosti od osnovne površine,može se završiti u roku od jednog radnog dana. Snaga grijanja se određuje
fleksibilno na osnovu energetskih parametara, tako da kod objekata niskih energetskih potreba, ne javlja se
smanjenje efikasnosti, kao kod suvremenih sustava grijanja na bazi plinskih kotlova i toplinskih pumpi.
RAD BEZ ODRŽAVANJA
Sustav grijanja se sastoji od CALEO grijaćih elemenata, pomoćnih elemenata za montiranje i kontrolnih termostata, čiji vijek trajanja je izuzetno visok, ne zahtijevaju održavanje, ni povremenu kontrolu niti rezervne
djelove, pa je mogućnost kvara svedena na minimum. Pored stambenih objekata ovo je naročito važno u
poslovnim objektima, prodavnicama, ugostiteljskim objektima i javnim ustanovama, gdje je važna pogonska
sigurnost, a pored toga može se i uštedeti jer nisu potrebni rezervni djelovi, ni njihovo skladištenje, a nije
potrebno ni osoblje za održavanje.
NEVIDLJIVA TOPLINA
Sustavi grijanja su potpuno nevidljivi, ne utječu na projektiranje objekta, njihovo uređenje, ne zahtijevaju
strojnu opremu (kotao, cirkulacijska pumpa, sustav cijevi, itd . . .), pa imajući u vidu aktualne cijene
kvadratnog metra objekta može se uštedjeti, jer se ne gradi osebna prostorija za kotao, nema troškova
priključenja na plin, izgradnje/oblaganja dimnjaka itd...
15 GODINA GARANCIJE
Izuzetna kvaliteta CALEO proizvoda potvrđuje i 15 godina garancije, koja je jedinstvena u području grijaće
tehnike.
KOD NAS JE KLIJENT NA PRVOM MESTU
CALEO širom svijeta posvećuje veliku pažnju svojim klijentima, uz želju da se za razliku od uobičajene
prakse na tržištu pojavi ne samo kao proizvođač proizvoda. Naši stručnjaci širom zemlje stoje na
raspolaganju postojećim i budućim klijentima sa stalnim, zalihama, izložbenim salonim i savjetima.
4
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
1.3 CALEO GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO EFFICIENT
1. PODNO GRIJANJE U ANHIDRIT ILI
CEMENTNOJ ESTRIH KOŠULJICI
Sustav grijanja pomoću CALEO grijaće folije je izuzetno pogodan za grijanje objekta koje imaju niske ili prosječne
energetske potrebe.
Niska visina ugradnje
3-6 cm u anhidrit košuljici
6-8 cm estrih cementnoj oblozi
Grijaći element: CALEO grijaća folija
80-130W, širina:50cm/80cm/100cm
2. PODNO GRIJANJE U ANHIDRIT ILI
CEMENTNOJ ESTRIH KOŠULJICI
NA VIŠEKATNICAMA
Sustav grijanja pomoću CALEO grijaće folije je izuzetno pogodan za grijanje objekta koje imaju niske ili prosječne
energetske potrebe.
Visina ugradnje:
3-4 cm anhidrit košuljici
Grijaći element: CALEO grijaća folija 80-130W,
širina: 50cm/80cm/100cm
3. PODNO GRIJANJE ZA SUHU GRADNJU ISPOD GIPSANO
VLAKNASTE PODLOGE
Sistem CALEO grijača folija za suhu gradnju
Visina ugradnje:
6mm + 3cm elemenat suhog poda
Grijaći element: CALEO grijaća folija
80-130W širina: 50 cm/80cm/100cm
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
5
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
4.TERMOAKUMULACIONO PODNO GRIJANJE
U ANHIDRIT ILI U CEMENTNOJ ESTRIH KOŠULJICI
Sustav grijanja pomoću CALEO grijaće folije je izuzetno pogodan za grijanje objekta koje imaju niske ili prosječne
energetske potrebe.
Upotreba je ekonomična korištenjem daljinskog upravljanja strujom
od strane elektro distribucije.
Visina ugradnje :
8-10 cm anhidrit ili
10-12 cm u estrih cementnoj košuljici
Grijaći element: CALEO grijaća folija
210W, širina: 50cm/80cm/100cm
6
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
CALEO REG
IDEALNO RJEŠENJE KOD RENOVIRANJA
Visina ugradnje je svega 6mm!
1. Za žljebasto spojene podloge:
CALEO grijaća folija debljine 0,3 mm neposredno se ugrađuje
ispod podloge, bez rušenja ili betoniranja ili se montira na već
postojeću podlogu.
Prednosti:
Brzo zagrijavanje
Zračenje topline čitavom površinom
Programabilnim upravljanjem se lako mijenja
temperatura podloge i prostorije.
Grijaći element: CALEO grijaća folija 80-130W, širina:
50cm/80cm/100cm
2. Za ljepljenu podlogu: A CALEO C-MAT 140 W je tanka grijaća
mreža i predstavlja idealno rješenje za postavljanje ispod
ljepljenih podloga, zahvaljujući debljini od svega 4mm ona se
može postaviti i u ljepak za keramičke pločice.
Prednosti:
Brzo zagrijavanje
Zračenje topline čitavom površinom
Programabilnim upravljanjem se lako mijenja
temperatura podloge i prostorije.
Grijaći element: CALEO C-MAT 140W
3. Za drvenu podlogu na nosača
CALEO grijača folija debljine 0,3 mm se postavlja između
nosača neposredno ispod podloge.
Prednosti:
Brzo zagrijavanje
Zračenje topline čitavom površinom
Programabilnim upravljanjem se lako mijenja temperature
podloge i prostorije.
Grijaći element: CALEO grijaća folija
80-130W, širina : 50cm/80cm/100cm
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
7
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
4. Podno grijanje za ljepljenu podlogu
postavljen na postojeću
A CALEO C-MAT 140 W je tanka grijaća mreža i predstavlja idealno rješenje za postavljanje ispod ljepljenih
podloga, zahvaljujući debljini od svega 4mm ona se može
postaviti i u ljepak za keramičke pločice.
Prednosti:
Brza izvedba
Minimalno opterećenje poda
Brzo zgrijavanje
Zračenje topline čitavom površinom
Programabilnim upravljanjem se lako mijenja
temperatura podloge i prostorije.
Grijaći element: CALEO C-MAT 140W
5. Podno grijanje za žljebasto spoljene podloge
na postojeću podlogu
CALEO grijaća folija debljine 0,3 mm neposredno se
ugrađuje ispod podloge, bez rušenja ili betoniranja ili se
montira na već postojeću podlogu.
Prednosti:
Brza izvedba
Minimalno opterećenje poda
Brzo zagrijavanje
Zračenje topline čitavom površinom
Programabilnim upravljanjem se lako mijenja
temperature podloge i prostorije.
Grijaći element: CALEO grijaća folija 80-130W, širine 50cm/80cm/100cm
8
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
CALEO DIRECT
GRIJANJE U SPUŠTENOM STROPU
OD GIPS KARTONA
Želi li se smanjiti velika unutrašnja visina, ili se želi
ugraditi stropno grijanje sa minimalnim gubitkom
unutrašnje visine, idealno rešenje je CALEO stropno
grijanje.
Visina ugradnje sa toplinskim reflektorom
iznosi svega 8 cm.
Mali nedostatak podnog grijanja je, pošto se hoda po
njoj, limitirana temperatura grijane površine na
maksimalno 28-30 C°, čime se ograničava snaga toplinske emisije.
U slučaju stropnog grijanja toplina koja se emitira osigurava ugodan osećaj
topline, dok je temperatura zraka u prostoriji skoro izjednačena.
Prednosti :
maksimalna grijana površina (površinu koja zrači toplinu ne pokriva nameštaj)
može se naknadno postaviti bilo gde
manja je potrošnja energije
visok osjećaj komfora
jednak raspored topline
nevidljiv
ekonomičan
zdravo je (jer ne utječe na kruženje prašine )
ne zauzima mjesto u prostoriji i ne utječe na njeno nameštanje
Grijaći element : CALEO grijaća folija 210W, širina 50cm
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
9
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
1.4 IZBOR ODGOVARAJUĆEG SUSTAVA GRIJANJA
Pomoću CALEO rješenja možete postaviti različite sustave grijanja po prostorijama, povećavajući time
efikasnost grijanja i izbjegavajući troškove nepotrebnog pregrijavanja.
I način grijanja (podno grijanje, stropno ili zidno grijanje), i vrsta grijanja (termoakumulacija ili direktno
grijanje) može se mijenjati od prostorije do prostorije u zavisnosti od potreba i funkcije prostorije.
PRIJEDLOZI, RJEŠENJA:
KORIŠTENJE
CALEO EFFICIENT
CALEO REG
CALEO DIRECT
NOVOGRADNJA
DA
SAMO U SLUČAJU
AKO JE DRVEN POD
POSTAVLJEN NA
GREDE
DA
RENOVIRANJE
X
DA
DA
Unutar odgovarajuće vrste grijanja može se mijenjati način grijanja od prostorije do prostorije! Konzultirajte
se s našim stručnjacima!
Prijedlozi za primjenu :
DNEVNA SOBA: Pošto se prostorija neprekidno koristi, zahtjeva se stalna temperatura, pa se ekonomično
grijanje može se osigurati rješenjem, koje osigurava termoakumulaciju - CALEO EFFICIENT
SPAVAĆA SOBA: Preko dana zahtjeva temperiranje, dok navečer postoji potreba za brzim zagrijavanjem, a veći
dio površine, koja emitira toplinu pokriva nameštaj (npr. francuski krevet), pa je svrsishodno ugraditi stropno
grijanje - CALEO DIRECT
KUPAONA: Važno je, da temperatura zraka i površina poda brzo dostigne odgovarajuću vrijednost, pa je svrsishodnije odabrati direktno podno grijanje, vrijeme zagrijavanja je kraće – CALEO REG
10
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
2.1 PODNO GRIJANJE U ANHIDRIT ILI CEMENTNOJ ESTRIH KOŠULJICI
CALEO EFFICIENT
Sustav grijanja sa niskom visinom ugradnje u zavisnosti od
energetskih potreba ima ugrađenu snagu 80-130W/m2.
Grijaću foliju CALEO treba postaviti blizu, na 3-6 cm
od gornje površine podne obloge.
Sustav CALEO EFFICIENT u ovisnosti od ugrađene
snage može se koristiti kao osnovno ili kao dopunsko
podno grijanje.
Ukoliko je cilj postavljanja osnovnog podnog grijanja,
potrebno je izvršiti proračun toplotnih gubitaka, pri čemu
se određuje minimalna snaga grijanja, koja se ugrađuje u
zagrijavanu prostoriju .
DIMENZIONIRANJE SNAGE
Prilikom projektiranja polazi se od toplinskih gubitaka, pri čemu treba uzeti u obzir materijale vanjske
konstrukcije zgrade, izolacije, itd . . .
Prilikom grijanja površine treba uzeti u obzir dimenzije ugrađenih fiksnih komada namještaja i drugih
uređaja (mašina za rublje, kada, itd…).
Važno je: mjesta nameštaja velikih dimenzija, ormara, itd. ne treba izostaviti jer u prostorijama sa podnim
grijanjem najbolje je koristiti nameštaj, koji ima noge.
Snagu grijanja treba povećati za 20%, kako bi se grijanje dinamično i lakše reguliralo.
U pojedinim prostorijama zbog njihove funkcije ( kupaona) grijanje treba predimenzionirati sa 50 %, a u
posebnim situacijama (npr. veliki prozori i vrata) predlaže se i postavljanje obodnog grijanja (210W/m2)
Za projektiranje uvijek su potrebni stručnjaci!
ELEMENTI SUSTAVA
CALEO grijaća folija 80W/m2, širina 50cm/80cm/100cm
CALEO grijaća folija 130W/m2, širina 50cm/80cm/100cm
KOD TERMOAKUMULACIONOG SISTEMA 210W/ m2
Termostat sa duplim senzorom
Elektroinstalacijski materijal
IZVEDBA
Važno je, da prijemna podloga bude dobro izolirana sa svih
strana, u skladu sa važećim građevinskim propisima. Detalje
možete naći u uputama za postavljanje.
PODNE OBLOGE
Može se postaviti ispod bilo kakve podne obloge! U slučaju podnih obloga od drva, tepiha i smole tražiti
mišljenje proizvođača ili stručnjaka.
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
11
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAV
2.2 PODNO GRIJANJE ZA SUHU GRADNJU
CALEO EFFICIENT
Sustav grijanja sa niskom visinom ugradnje u zavisnosti od
energetskih potreba ima ugrađenu snagu 80-130W/m2.
Grijaću foliju CALEO treba postaviti blizu,
direktno ispod gips ploča.
Sustaav CALEO EFFICIENT u ovisnosti od ugrađene
snage može se koristiti kao osnovno ili kao dopunsko
podno grijanje.
Ukoliko je cilj postavljanja osnovnog podnog grijanja,
potrebno je izvršiti proračun toplinskih gubitaka, pri čemu
se određuje minimalna snaga grijanja, koja se ugrađuje u
zagrijavanu prostoriju .
DIMENZIONIRANJE SNAGE
Prilikom projektiranja polazi se od toplinskih gubitaka, pri čemu treba uzeti u obzir materijale vanjske
konstrukcije zgrade, izolacije, itd . . .
Prilikom grijanja površine treba uzeti u obzir dimenzije ugrađenih fiksnih komada namještaja i drugih
uređaja (mašina za robu, kada, itd…).
Važno je: mjesta namještaja velikih dimenzija, ormara, itd. ne treba izostaviti jer u prostorijama sa podnim
grijanjem najbolje je koristiti nameštaj, koji ima noge.
Snagu grijanja treba povećati za 20 %, kako bi se grijanje dinamično i lakše reguliralo.
U pojedinim prostorijama zbog njihove funkcije ( kupaonica) grijanje treba predimenzionirati i sa 50 %, a
u posebim situacijama ( npr. veliki prozori i vrata) predlaže se i postavljanje obodnog grijanja ( 210W/m2)
Za projektiranje uvijek su potrebni stručnjaci!
ELEMENTI SUSTAVA
CALEO grijaća folija 80W/m2, szélesség 50cm/80cm/100cm CALEO
grijaća folija 130W/m2, szé lesség 50cm/80cm/100cm
Termostat sa duplim senzorom
Elektroinstalacijski materijal
IZVEDBA
Važno je, da prijemna podloga bude dobro izolirana sa svih strana, u skladu sa važećim građevinskim propisima.
Detalje možete naći u uputama za postavljanje.
PODNE OBLOGE
Može se postaviti ispod bilo kakve podne obloge! U slučaju podnih obloga od drva, tepiha i smole tražiti
mišljenje proizvođača ili stručnjaka
12
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
2.3 PODNO GRIJANJE U TANKOJ OBLOZI ILI PRI RENOVIRANJU
CALEO REG
Pri renoviranju kuća/stanova često je problem što se nivo poda
ne može povećati odnosno može se povećati samo u maloj mjeri
bez obzira na želju za postavljanjem podnog grijanja, ili prilikom
zamjene postojećeg sustava grijanja cilj je postavljanje efikasnog
sustava grijanja,koji se može brzo postaviti.
Rješenje je najtanji sustav grijanja CALEO, koji se može
postaviti i na postojeću podnu oblogu !
Visina ugradnje sa toplinskim reflektorom zajedno
iznosi svega 4-6mm!
Sustav CALEO REG u ovisnosti od ugrađene snage može
se koristiti kao osnovno ili dopunsko podno grijanje
Ukoliko je cilj postavljanja osnovnog podnog grijanja potrebno je izvršiti proračun toplinskih gubitaka, pri
čemu, se određuje minimalna snaga grijanja, koja se ugrađuje u zagrijavanu prostoriju.
DIMENZIONIRANJE SNAGE
Prilikom projektiranja polazi se od toplinskih gubitaka,pri čemu treba uzeti u obzir materijale vanjske
konstrukcije zgrade, izolacije, itd . . .
Prilikom grijanja površine treba uzeti u obzir dimenzije ugrađenih fiksnih komada namještaja i drugih
uređaja ( mašina za rublje, kada, itd…).
Važno je: mjesta namještaja velikih dimenzija, ormara, itd. ne treba izostaviti jer u prostorijama sa podnim
grijanjem najbolje je koristiti namještaj, koji ima noge.
Snagu grijanja treba povećati za 20 %, kako bi se grijanje dinamično i lakše reguliralo.
U pojedinim prostorijama zbog njihove funkcije ( kupaonica) grijanje treba predimenzionirati i sa 50 %, a
u posebnim situacijama ( npr. veliki prozori i vrata) predlaže se i postavljanje obodnog grejanja ( 210W/
m2)
Za projektovanje uvijek su potrebni stručnjaci!
ELEMENTI SUSTAVA
CALEO grijaća folija 80W/m2, širina 50cm/80cm/100cm
CALEO grijaća folija 130W/m2, širina 50cm/80cm/100cm
CALEO C-M T grijaća mreža 140W/m2
Termostat sa duplim senzorom
Elektroinstalacijski materijal
IZVEDBA
Važno je, da prijemna podloga bude dobro izolirana sa svih strana,
u skladu sa važećim građevinskim propisima.
Detalje možete naći u uputama za postavljanje.
PODNE OBLOGE
Može se postaviti ispod bilo kakve podne obloge! U slučaju podnih obloga od drva, tepiha i smole tražiti
mišljenje proizvođača ili stručnjaka
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
13
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
2.4 PODNO GRIJANJE ZA DRVENU PODLOGU
CALEO REG
Može se postaviti ispod bilo kakve podne obloge
od drveta. Ako se radi o osetljivom drvenom podu,
površinska temperatura se regulira termostatom sa
duplim senzorom (otpr. maksimalno 27-28°C).
Sistem CALEO REG u ovisnosti od ugrađene snage može
se koristiti kao osnovno ili dopunsko podno grijanje.
Ukoliko je cilj postavljanja osnovnog podnog grijanja
potrebno je izvršiti proračun toplinskih gubitaka, pri
čemu, se određuje minimalna snaga grijanja, koja se
ugrađuje u zagrijavanu prostoriju
DIMENZIONIRANJE SNAGE
Prilikom projektiranja polazi se od toplinskih gubitaka, pri čemu treba uzeti u obzir materijale vanjske
konstrukcije zgrade, izolacije, itd . .
Prilikom grijanja površine treba uzeti u obzir dimenzije ugrađenih fiksnih komada namještaja i drugih
uređaja (mašina za rublje, kada, itd…).
Važno je: mjesta namještaja velikih dimenzija, ormara, itd. ne treba izostaviti jer u prostorijama sa podnim
grijanjem najbolje je koristiti namještaj, koji ima noge.
Kod drvenih podloga na nosačima maksimalna ugrađena snaga iznosi130W/m2, ukoliko nije
dovoljna preporučuje se kao dopunsko grijanje.
ELEMENTI SUSTAVA
CALEO grijaća folija 80W/m2, širina 50cm/80cm/100cm
CALEO grijaća folija 130W/m2, širina 50cm/80cm/100cm
Termostat sa duplim senzorom
Elektroinstalacijski materijal
IZVEDBA
Važno je, da prijemna podloga bude dobro izolirana sa svih strana, u skladu sa važećim građevinskim propisima.
Detalje možete naći u uputama za postavljanje.
PODNE OBLOGE
Tražite mišljenje proizvođača ili stručnjaka. Pod treba biti postavljen po propisima (tip ljepka,n ačin postavljanja itd . . .).
14
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
2.5 GRIJANJE U SPUŠTENOM STROPU OD GIPS KARTONA
CALEO DIRECT
Želi li se smanjiti velika unutrašnja visina ili se želi
ugraditi stropno grijanje sa minimalnim gubitkom
unutrašnje visine, idealno rešenje je CALEO stropno
grijanje.
Visina ugradnje zajedno sa toplinskim
reflektorom iznosi svega 8 cm!
Sustav CALEO DIRECT u ovisnosti od ugrađene
snage može se koristit kao osnovni ili kao dopunsko
grijanje.
Ukoliko je cilj postavljanja kao osnovno grijanje
potrebno je izvršiti proračun toplinskih gubitaka, pri
čemu, se određuje minimalna snaga grijanja, koja se
ugrađuje u zagrijavanu prostoriju.
DIMENZIONIRANJE SNAGE
Prilikom projektiranja polazi se od toplinskih gubitaka, pri čemu treba uzeti u obzir materijale vanjske
konstrukcije zgrade, izolacije, itd . .
Kod spuštenih stropova prilikom projektiranja treba uzeti u obzir raspodjelu profila.
Snagu grijanja treba povećati za 20 %, kako bi se grijanje dinamično i lakše reguliralo.
U pojedinim prostorijama zbog njihove funkcije ( kupaonica) grijanje treba predimenzionirati i sa 50
%.
Za preojektiranje uvijek su potrebni stručnjaci!
ELEMENTI SUSTAVA
CALEO grijaća folija 210W/m2, širina 50cm
Termostat sa duplim senzorom
Elektroinstalacijski materijal
IZVEDBA
Minimalni razmak profila kod gips karton spuštenih stropova je 52 cm.
Detalje možete naći u uputama za postavljanje.
OBLOGE
Gipskarton spušteni strop. Kod vlažnih prostorija prikladno je koristiti impregnirani materijal
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
15
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
3.1 UPUTE ZA POSTAVLJANJE
Općenito
Sustavi CALEO grijanja su sastavljeni od grijaćih elemenata, regulatora topline i atestiranih elektroinstalacijskih
materijala.
Prilikom postavljanja u svakom slučaju treba uzeti u obzir lokalne standarde i propise za građevinarstvo.
Važno je, da prijemna podloga bude dobro izolirana od vlage i toplinski izolirana sa svih strana, u skladu sa
važećim građevinskim propisima.
MONTIRANJE I PRIKLJUČENJE CALEO SUSTAVA GRIJANJA NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU MOŽE
OBAVITI ISKLJUČIVO KVALIFICIRANI ELEKTRIČAR, SA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I ZNANJEM.
Uvjet za proširenu garanciju od 15 godina je da ugradnju obavi stručnjak, koji je za to kvalificiran od strane
distributera CALEO proizvoda.
Izvedba
Montiranje se može započeti samo na suhoj, ravnoj površini bez prašina i kamenčića.
Montiranje treba obaviti uvijek prema unaprijed određenom tehnološkom sastavu. Ukoliko iz bilo kog
razloga treba mijenjati sastav, o tome obavezno se konzultirajte sa stručnjakom, koji je projektirao sustav.
Postavljanje grijaćih elemenata treba obaviti prema uputama za postavljanje, u toku postavljanja grijaćih
elemenata treba čuvati od eventualnih mehaničkih oštećenja.
Toplinski senzor termostata u zadatom nivou obloge treba postaviti u zaštitnoj cijevi, kako bi kasnije mogao
biti zamijenjen.
U toku montiranja treba oprezno koristiti alat, zabranjeno ih je ostaviti na grijaćem elementu!
Prilikom montiranja, u skladu sa detaljnim uputama treba izvršiti mjerenje otpora u više faza montiranja.
Nakon završetka montiranja preporučuje se izrada crteža o postavljanju odnosno fotografiranje izvedenog
sustava.
Ne preporučuje se postavljanje na temperature manjoj od 5°C .
Otpor izolacije i grijaćeg sustava treba izvršiti i nakon završene montaže. Izmjerene vrijednosti treba upisati
na odgovarajućoj strani Zapisnika o prijemu Jamstvenog lista.
Podnu oblogu na grijaće elemente treba pažljivo postavljati. Obloga ne smije sadržavatii oštro kamenje
velikih dimenzija.
Koristite sloj za prijenos tereta, ukoliko je neizbežan promet po grijaćem elementu .
Ukoliko se na sustav grijanja postavlja anhidrit ili estrih cementna košuljica, do njenog potpunog isušivanja
ne preporučuje se uključenje sustava.
Sustavi koji su postavljeni u suhim podnim oblogama ili spuštenom stropu, nakom montiranja odmah mogu
biti pušteni u eksploataciju.
Predaja
Izvođač treba informirati naručitelja o korištenju ugrađenih termostata, treba podesiti odgovarajući režim
rada senzora, provjeriti tvorničke postavke, koje u slučaju potrebe treba prilagoditi potrebama naručitelja.
U svakom slučaju treba predati dokumentaciju o montiranju, jamstveni list, pute za upotrebu i kontakte za
podršku proizvodima.
16
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAV
4.1 SPECIFIKACIJA CALEO GRIJAĆE FOLIJE
Tip
Širina
cm
Dužina/rol.
m
Debljina
mm
Snaga
W/m
Snaga
W/m2
CA080050
50
140
0,388
40
80
CA080080
80
90
0,388
64
80
CA080100
100
70
0,388
80
80
CA130050
50
140
0,388
65
130
CA130080
80
90
0,388
104
130
CA130100
100
70
0,388
130
130
CA210050
50
140
0,388
105
210
CA210080
80
90
0,388
168
210
CA210100
100
70
0,388
210
210
Radni napon 230V
* grijaća folija se može sieći na svakih 25 cm
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
17
CALEO
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
TIP KABELA
GRIJAĆI KABEL SA DVOSTRUKOM IZOLACIJOM
MREŽNI NAPON
230 V
SNAGA
140 W
RAZMAK IZMEĐU KABLOVA
80 mm
PROMJER KABELA
3,6 mm
IZOLACIJA GRIIJAČA
FLUOROPOLIMER
VANJSKA IZOLACIJA
PVC
RADNA TEMPERATURA
+ 30
MIN. TEMPERATURA UGRADNJE
+5
PRIKLJUČNI VOD
DVOŽILNI+UZEMLJENJE, DUŽINA 2,5 m
18
TIP
DIMENZIJA
DUŽINA KABELA
SNAGA
OTPOR
CHM-S010
1.0 m2
10 m
140 watt
345.7 Ω
CHM-S015
1.5 m2
15 m
210 watt
230.5 Ω
CHM-S020
2.0 m2
20 m
280 watt
172.8 Ω
CHM-S025
2.5 m2
25 m
350 watt
138.3 Ω
CHM-S030
3.0 m2
30 m
420 watt
115.2 Ω
CHM-S035
3.5 m2
35 m
490 watt
98.7 Ω
CHM-S040
4.0 m2
40 m
560 watt
86.4 Ω
CHM-S045
4.5 m2
45 m
630 watt
76.8 Ω
CHM-S050
5.0 m2
50 m
700 watt
69.1 Ω
CHM-S060
6.0 m2
60 m
840 watt
57.6 Ω
CHM-S070
7.0 m2
70 m
980 watt
49.4 Ω
CHM-S080
8.0 m2
80 m
1,120 watt
43.2 Ω
CHM-S090
9.0 m2
90 m
1,260 watt
38.4 Ω
CHM-S100
10.0 m2
100 m
1,400 watt
34.6 Ω
CHM-S120
12.0 m2
120 m
1,680 watt
28.8 Ω
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
ENERGETSKI EFIKASNI I EKOLOŠKI GREJNI SISTEMI
CALEO
4.3 CERTIFIKATI
EU certifikat o usaglašenosti
UL certifikat
NRTL TÜV certifikat
SAMSUNG sigurnost proizvoda
ZDRAVI I EKOLOŠKI GRIJAĆI SUSTAVI
FIR certifikat
(daleko područje infracrvenog zračenja)
ISO 9001/2008
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 758 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content