close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik B.net usluga, VIPnet d.o.o., 01.03.2015.

embedDownload
Cjenik B.net usluga,
VIPnet d.o.o., 01.03.2015.
SADRŽAJ
1. TELEVIZIJA.................................................................................................................................................................................................................................................... 3
1.1. PAKETI....................................................................................................................................................................................................................................................... 3
1.2. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 3
1.3. INTERAKTIVNE USLUGE........................................................................................................................................................................................................................... 3
1.4. NAJAM DRUGOG PRIJAMNIKA................................................................................................................................................................................................................ 4
1.5. POSLOVNI KORISNICI............................................................................................................................................................................................................................... 4
2. INTERNET....................................................................................................................................................................................................................................................... 4
2.1. SUPER INTERNET...................................................................................................................................................................................................................................... 4
2.2. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 4
2.3. INTERAKTIVNE USLUGE........................................................................................................................................................................................................................... 4
3. TELEFON......................................................................................................................................................................................................................................................... 4
3.1. PAKET........................................................................................................................................................................................................................................................ 4
3.2. POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE................................................................................................................................................. 5
3.3. INTERAKTIVNE USLUGE........................................................................................................................................................................................................................... 5
3.4. DODATNE USLUGE................................................................................................................................................................................................................................... 5
3.5. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 5
4. SUPER 2D (TV + telefon)......................................................................................................................................................................................................................... 5
4.1. PAKET........................................................................................................................................................................................................................................................ 5
4.2. POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE................................................................................................................................................. 6
4.3. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 6
4.4. INTERAKTIVNE USLUGE........................................................................................................................................................................................................................... 6
4.5. NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA............................................................................................................................................................................................................ 6
4.6. DODATNE USLUGE................................................................................................................................................................................................................................... 7
5. SUPER 2D (internet+telefon)................................................................................................................................................................................................................. 7
5.1. PAKETI....................................................................................................................................................................................................................................................... 7
5.2. POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE................................................................................................................................................. 7
5.3. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 7
5.4. INTERAKTIVNE USLUGE........................................................................................................................................................................................................................... 7
5.5. DODATNE USLUGE................................................................................................................................................................................................................................... 8
6. SUPER 2D (TV + internet)....................................................................................................................................................................................................................... 8
6.1. PAKETI....................................................................................................................................................................................................................................................... 8
6.2. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 8
6.3. INTERAKTIVNE USLUGE........................................................................................................................................................................................................................... 9
6.4. NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA............................................................................................................................................................................................................ 9
7. SUPER 3D (TV + internet + telefon)................................................................................................................................................................................................... 9
7.1. PAKETI....................................................................................................................................................................................................................................................... 9
7.2. POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE................................................................................................................................................. 9
7.3. DODATNE OPCIJE..................................................................................................................................................................................................................................... 9
7.4. INTERAKTIVNE USLUGE......................................................................................................................................................................................................................... 10
7.5. NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA.......................................................................................................................................................................................................... 11
7.6. DODATNE USLUGE................................................................................................................................................................................................................................. 11
8. JEDNOKRATNE NAKNADE...................................................................................................................................................................................................................... 11
9. OPREMA........................................................................................................................................................................................................................................................ 11
9.1. NAJAM OPREME..................................................................................................................................................................................................................................... 11
10. TELEFONSKI PROMET........................................................................................................................................................................................................................... 12
10.1. POZIVI PREMA MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA......................................................................................................................................................................... 12
10.2. USLUGE S POSEBNOM TARIFOM...................................................................................................................................................................................................... 12
10.3. BESPLATNI POZIVI............................................................................................................................................................................................................................... 12
10.4. MEĐUNARODNE ZONE........................................................................................................................................................................................................................ 12
10.5. DODATNE USLUGE ............................................................................................................................................................................................................................. 13
10.6. OPCIJE ................................................................................................................................................................................................................................................. 13
11. NAPOMENE................................................................................................................................................................................................................................................ 13
11.1. ISKAZIVANJE CIJENA.......................................................................................................................................................................................................................... 13
11.2. TARIFNA RAZDOBLJA.......................................................................................................................................................................................................................... 13
11.3. OBRAČUNSKA RAZDOBLJA............................................................................................................................................................................................................... 13
11.4. B.NET KORISNICI................................................................................................................................................................................................................................. 13
11.5. UGOVORNA OBVEZA........................................................................................................................................................................................................................... 13
12. PROMOTIVNE PONUDE......................................................................................................................................................................................................................... 13
13. USLUGE NEDOSTUPNE ZA AKTIVACIJU......................................................................................................................................................................................... 14
13.1. PAKETI.................................................................................................................................................................................................................................................. 14
13.1.1. Internet paketi........................................................................................................................................................................................................................... 14
13.1.2. TV paketi................................................................................................................................................................................................................................... 14
13.1.3. Telefon paketi............................................................................................................................................................................................................................ 14
13.1.4. 2D (TV + telefon) paketi............................................................................................................................................................................................................. 14
13.1.5. 2D (internet + telefon) paketi..................................................................................................................................................................................................... 14
13.1.6. 2D (TV + internet) paketi............................................................................................................................................................................................................ 14
13.1.7. 3D (TV + internet + telefon) paketi............................................................................................................................................................................................. 15
13.2. OPCIJE.................................................................................................................................................................................................................................................. 15
13.2.1. Internet opcije............................................................................................................................................................................................................................ 15
13.3. Telefonski promet................................................................................................................................................................................................................................. 15
13.4. Promotivne ponude............................................................................................................................................................................................................................... 15
2
1. TELEVIZIJA
1.1.PAKETI
Paket
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Hrvatski paket
Mjesečna naknada uključuje:
U Osnovnom paketu više od 40 TV programa
U Hrvatskom paketu više od 10 TV programa
88,95 kn
35,86 kn
Priključak i aktivacija usluge
Jednokratna naknada
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Osnovnom paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja
popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
1.2.
DODATNE OPCIJE
TV opcije
Prošireni paket
Premium paketi
HBO PREMIUM HD Paket
HBO PAKET (HBO + HBO COMEDY + HBO On Demand)
CINEMAX PAKET
HUSTLER TV
XFILM PREMIUM HD Paket
XPREMIUM HD 1
XPREMIUM HD 2
XPREMIUM HD Paket
CineStar TV Premium1
CineStar TV Premium HD1
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD, XFILM Premium HD pakete
PINK PLUS
39,96 kn
Tematski paketi
Mjesečna naknada uz Prošireni paket
Informativni paket
15,37 kn
Dječji paket
15,37 kn
Sportski paket
20,49 kn
Glazbeni paket
15,37 kn
Balkanski paket
20,49 kn
X paket
20,49 kn
Tematski HD paketi
Start HD paket
Sportski HD paket
Komplet HD paket
Mjesečna naknada
49,00 kn
Mjesečna naknada
79,00 kn
56,90 kn
30,74 kn
31,76 kn
99,00 kn
45,00 kn
45,00 kn
79,00 kn
29,00 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
54,30 kn
Mjesečna naknada
30,74 kn
30,74 kn
40,99 kn
30,74 kn
40,99 kn
40,99 kn
30,74 kn
39,90 kn
59,90 kn
TV opcije nisu dostupne korisnicima Hrvatskog paket.
Na HBO, HUSTLER TV, PINK PLUS i X paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim geografskim područjima putem određenih promotivnih kanala od strane Vipneta
omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
1
TV opcija je dostupna na ASG 8100 i ASG 9300 digitalnim prijamnicima.
1.3.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
Videoklub
Video učionica
OYO paket
Moja snimalica 100 GB
Moja snimalica 300 GB
Plati pa vidi
Videoteka
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket3
B.net TV za van – Prošireni paket4
B.net TV za van – X paket6
B.net TV za van – Videoklub5
B.net TV za van – Video učionica7
Mjesečna naknada1
35,56 kn
Mjesečna naknada
50,80 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
35,00 kn
24,99 kn
49,99 kn
Jednokratna kupnja/posudba2
0,00 – 100,00 kn
0,00 - 19,88 kn
uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.
Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.
3
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
4
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
5
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Videoklub na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
6
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju X paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
7
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Video učionica na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
1
2
3
24,39 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.4.
NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA
Dodatni prijamnik
Mjesečna naknada
Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika
Doplata za najam HD prijamnika1
1
30,74 kn
29,25 kn
Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.
1.5.
POSLOVNI KORISNICI
Paket
Mjesečna naknada
Osnovni paket
109,34 kn
TV opcije
Mjesečna naknada
Prošireni paket
119,80 kn
2. INTERNET
2.1.
SUPER INTERNET PAKETI
Paket
Brzina (mbit/s)
Super internet
Super CARNet internet
Mjesečna naknada uključuje:
Neograničeni internet promet
Mjesečna naknada
od 7/0,5 do 10/1 mbit/s
od 7/0,5 do 10/1 mbit/s
135,00 kn
120,00 kn
Priključak i aktivacija usluge
Jednokratna naknada
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Super Internet paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja
popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
2.2.
DODATNE OPCIJE
Internet opcije
Turbo internet 30
Turbo internet 60
Turbo internet 120
Stalna IP adresa
Internet plus
Brzina (mbit/s)
Mjesečna naknada
od 21/1,5 do 30/1,75 mbit/s
od 42/3,00 do 60/5,00 mbit/s
od 84/5,00 do 120/6,00 mbit/s
100,00 kn
400,00 kn
500,00 kn
202,24 kn
303,86 kn
Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.
2.3.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
HBO GO
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket1
B.net TV za van – Prošireni paket2
B.net TV za van – X paket5
B.net TV za van – Videoklub3
B.net TV za van – Video učionica4
Mjesečna naknada6
Mjesečna naknada
69,90 kn
20,49 kn6
35,56 kn7
48,78 kn
49,00 kn
40,99 kn
50,80 kn
29,00 kn
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge.
3
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge.
4
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge.
5
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge.
6
Mjesečna naknada uz Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge.
7
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD i XFILM Premium HD pakete.
1
2
3. TELEFON
3.1.PAKET
Paket
SUPER TELEFON
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem.
Neograničene pozive prema fiksnim nacionalnim mrežama
4
Mjesečna naknada
69,00 kn
Priključak i aktivacija usluge
Jednokratna naknada
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Super telefon paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja
popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
3.2.
POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE
Tarfino razdolje T1
Pozivi prema fiksnim mrežama
Pozivi prema mobilnim mrežama
Cijena kn/min
Naknada za uspostavu poziva
0,00 kn/min
1,25 kn/min
0,20 kn
0,20 kn
Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.
Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima
3.3.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
Mjesečna naknada6
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket1
B.net TV za van – Prošireni paket2
B.net TV za van – X paket5
B.net TV za van – Videoklub3
B.net TV za van – Video učionica4
Mjesečna naknada
48,78 kn
49,00 kn
40,99 kn
50,80 kn
29,00 kn
20,49 kn6
35,56 kn7
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge.
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge.
4
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge.
5
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge.
6
Mjesečna naknada uz Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge.
7
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD i XFILM Premium HD pakete.
1
2
3
3.4.
DODATNE USLUGE
Usluga
Mjesečna naknada
Super dodatna linija*
35,00 kn
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Neograničene pozive prema fiksnim nacionalnim mrežama
* Dostupna za uključenje korisnicima Super paketa.
Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.
3.5.
DODATNE OPCIJE
Opcija
Minute uključene u mjesečnu naknadu
Mjesečna naknada
Naknada za uspostavu poziva
neograničeno1
302
9,90 kn
40,99 kn
0,21 kn
0,00 kn
Superflat
Dijaspora
1
2
prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije i Super paketa)
prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,
Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.
4. Super 2D (TV + telefon)
4.1.PAKET
Paket
SUPER 2D (TV + telefon)
Mjesečna
naknada
149,00 kn
Mjesečna naknada uključuje:
Osnovni TV paket (više od 40 TV programa)
Mrežna snimalica (10 sati)
1 telefonska liniju s jednim brojem
Neograničene pozivi prema fiksnim nacionalnim mrežama
Priključak i aktivacija usluge
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
Jednokratna
naknada
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Super 2D (TV + telefon) paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u
pogledu trajanja popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
5
4.2.
POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE
Tarifno razdoblje
Pozivi prema fiksnim mrežama
Pozivi prema mobilnim mrežama
Cijena kn/min
Naknada za uspostavu poziva
0,00 kn/min
1,25 kn/min
0,20 kn
0,20 kn
Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.
Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima.
4.3.
DODATNE OPCIJE
Telefon opcije
Minute uključene u mjesečnu naknadu
Mjesečna naknada
Naknada za uspostavu poziva
neograničeno1
302
9,90 kn
40,99 kn
0,21 kn
0,00 kn
Superflat
Dijaspora
1
2
prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije i Super paketa)
prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,
Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.
TV opcije
Prošireni paket
Premium paketi
HBO PREMIUM HD Paket
HBO PAKET (HBO + HBO COMEDY + HBO On Demand)
CINEMAX PAKET
HUSTLER TV
XFILM PREMIUM HD Paket
XPREMIUM HD 1
XPREMIUM HD 2
XPREMIUM HD Paket
CineStar TV Premium1
CineStar TV Premium HD1
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD, XFILM Premium HD pakete
PINK PLUS
39,96 kn
Tematski paketi
Mjesečna naknada uz Prošireni paket
Informativni paket
15,37 kn
Dječji paket
15,37 kn
Sportski paket
20,49 kn
Glazbeni paket
15,37 kn
Balkanski paket
20,49 kn
X paket
20,49 kn
Tematski HD paketi
Start HD paket
Sportski HD paket
Komplet HD paket
1
Mjesečna naknada
49,00 kn
Mjesečna naknada
79,00 kn
56,90 kn
30,74 kn
31,76 kn
99,00 kn
45,00 kn
45,00 kn
79,00 kn
29,00 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
54,30 kn
Mjesečna naknada
30,74 kn
30,74 kn
40,99 kn
30,74 kn
40,99 kn
40,99 kn
30,74 kn
39,90 kn
59,90 kn
TV opcija je dostupna na ASG 8100 i ASG 9300 digitalnim prijamnicima.
4.4.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
Videoklub
Video učionica
OYO paket
Moja snimalica 100 GB
Moja snimalica 300 GB
Plati pa vidi
Videoteka
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket3
B.net TV za van – Prošireni paket4
B.net TV za van – X paket6
B.net TV za van – Videoklub5
B.net TV za van – Video učionica7
Mjesečna naknada1
35,56 kn
Mjesečna naknada
50,80 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
35,00 kn
24,99 kn
49,99 kn
Jednokratna kupnja/posudba2
0,00 – 100,00 kn
0,00 - 19,88 kn
24,39 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.
Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
4
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
5
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Videoklub na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
6
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju X paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
7
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Video učionica na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
1
2
3
4.5.
NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA
Dodatni prijamnik
1
6
Mjesečna naknada
Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika
30,74 kn
Doplata za najam HD prijamnika1
29,25 kn
Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.
4.6.
DODATNE USLUGE
Usluga
Mjesečna naknada
Super dodatna linija*
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Neograničene pozive prema fiksnim nacionalnim mrežama
35,00 kn
* Dostupna za uključenje korisnicima Super paketa.
Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.
5. SUPER 2D (internet + telefon)
5.1.PAKETI
Paket
Mjesečna naknada
SUPER 2D (internet + telefon)
SUPER 2D CARNet (internet + telefon)
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonska liniju s jednim brojem
Neograničene pozivi prema fiksnim nacionalnim mrežama
Neograničeni internet promet brzine od 10,5/0,625 do 15/1,25 mbit/s
189,00 kn
160,00 kn
Priključak i aktivacija usluge
Jednokratna naknada
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Super 2D (Internet + telefon) paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u
pogledu trajanja popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
5.2.
POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE
Tarfino razdolje T1
Cijena kn/min
Naknada za uspostavu poziva
0,00 kn/min
1,25 kn/min
0,20 kn
0,20 kn
Pozivi prema fiksnim mrežama
Pozivi prema mobilnim mrežama
Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.
Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima.
5.3.
DODATNE OPCIJE
Telefon opcije
Minute uključene u mjesečnu naknadu
Superflat
Dijaspora
1
2
Mjesečna naknada
Naknada za uspostavu poziva
9,90 kn
40,99 kn
0,21 kn
0,00 kn
neograničeno1
302
prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije i Super paketa)
prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,
Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.
Internet opcije
Turbo internet 30
Turbo internet 60
Turbo internet 120
Stalna IP adresa
Internet plus
Brzina (mbit/s)
Mjesečna naknada
od 21/1,5 do 30/1,75 mbit/s
od 42/3,00 do 60/5,00 mbit/s
od 84/5,00 do 120/6,00 mbit/s
100,00 kn
400,00 kn
500,00 kn
202,24 kn
303,86 kn
Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.
5.4.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
HBO GO
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket1
B.net TV za van – Prošireni paket2
B.net TV za van – X paket5
B.net TV za van – Videoklub3
B.net TV za van – Video učionica4
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge.
3
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge.
4
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge.
5
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge.
6
Mjesečna naknada uz Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge.
7
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD i XFILM Premium HD pakete.
1
2
7
Mjesečna naknada6
Mjesečna naknada
69,90 kn
20,49 kn6
35,56 kn7
48,78 kn
49,00 kn
40,99 kn
50,80 kn
29,00 kn
5.5.
DODATNE USLUGE
Usluga
Mjesečna naknada
Super dodatna linija*
35,00 kn
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Neograničene pozive prema fiksnim nacionalnim mrežama
* Dostupna za uključenje korisnicima Super paketa.
Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.
6. SUPER 2D (TV + internet)
6.1.PAKETI
Paket
Mjesečna naknada
SUPER 2D (TV + internet)
209,00 kn
SUPER 2D CARNet (TV + internet)
190,00 kn
Mjesečna naknada uključuje:
Osnovni TV paket (više od 40 TV programa)
Mrežna snimalica (10 sati)
Neograničeni internet promet brzine od 10,5/0,625 do 15/1,25 Mbit/
Priključak i aktivacija usluge
Jednokratna naknada
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Super 2D (TV + internet) paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u
pogledu trajanja popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
6.2.
DODATNE OPCIJE
Internet opcije
Turbo internet 30
Turbo internet 60
Turbo internet 120
Stalna IP adresa
Internet plus
Brzina (mbit/s)
od 21/1,5 do 30/1,75 mbit/s
od 42/3,00 do 60/5,00 mbit/s
od 84/5,00 do 120/6,00 mbit/s
Mjesečna naknada
100,00 kn
400,00 kn
500,00 kn
202,24 kn
303,86 kn
Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.
TV opcije
Prošireni paket
Premium paketi
HBO PREMIUM HD Paket
HBO PAKET (HBO + HBO COMEDY + HBO On Demand)
CINEMAX PAKET
HUSTLER TV
XFILM PREMIUM HD Paket
XPREMIUM HD 1
XPREMIUM HD 2
XPREMIUM HD Paket
CineStar TV Premium1
CineStar TV Premium HD1
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD, XFILM Premium HD pakete
PINK PLUS
39,96 kn
Tematski paketi
Mjesečna naknada uz Prošireni paket
Informativni paket
15,37 kn
Dječji paket
15,37 kn
Sportski paket
20,49 kn
Glazbeni paket
15,37 kn
Balkanski paket
20,49 kn
X paket
20,49 kn
Tematski HD paketi
Start HD paket
Sportski HD paket
Komplet HD paket
1
8
TV opcija je dostupna na ASG 8100 i ASG 9300 digitalnim prijamnicima.
Mjesečna naknada
49,00 kn
Mjesečna naknada
79,00 kn
56,90 kn
30,74 kn
31,76 kn
99,00 kn
45,00 kn
45,00 kn
79,00 kn
29,00 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
54,30 kn
Mjesečna naknada
30,74 kn
30,74 kn
40,99 kn
30,74 kn
40,99 kn
40,99 kn
30,74 kn
39,90 kn
59,90 kn
6.3.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
Videoklub
Video učionica
Mjesečna naknada1
35,56 kn
OYO paket
Moja snimalica 100 GB
Moja snimalica 300 GB
Plati pa vidi
Videoteka
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket3
B.net TV za van – Prošireni paket4
B.net TV za van – X paket6
B.net TV za van – Videoklub5
B.net TV za van – Video učionica7
Mjesečna naknada
50,80 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
35,00 kn
24,99 kn
49,99 kn
Jednokratna kupnja/posudba2
0,00 – 100,00 kn
0,00 - 19,88 kn
24,39 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.
Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.
3
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
4
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
5
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Videoklub na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
6
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju X paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
7
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Video učionica na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
1
2
6.4.
NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA
Dodatni prijamnik
Mjesečna naknada
Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika
Doplata za najam HD prijamnika1
1
30,74 kn
29,25 kn
Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.
7. SUPER 3D (TV + internet + telefon)
7.1.PAKETI
Paket
Mjesečna naknada
SUPER 3D (TV + internet + telefon)
SUPER 3D CARNet (TV + internet + telefon)
255,00 kn
225,00 kn
Mjesečna naknada uključuje:
Osnovni TV paket (više od 40 TV programa)
Mrežna snimalica (10 sati)
Neograničeni internet promet brzine od 14/0,75 do 20/1,50 Mbit/s
1 telefonska liniju s jednim brojem
Neograničene pozivi prema fiksnim nacionalnim mrežama
Priključak i aktivacija usluge
Jednokratna naknada
Bez ugovorne obveze
Uz ugovornu obvezu 12 mjeseci
Uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
1.523,37 kn
1.015,24 kn
1,00 kn
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
Na Super 3D (TV + Internet + telefon) paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim promotivnim kanalima od strane Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih
pogodnosti u pogledu trajanja popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
7.2.
POZIVI PREMA FIKSNIM I MOBILNIM MREŽAMA UNUTAR HRVATSKE
Tarifno razdoblje
Pozivi prema fiksnim mrežama
Pozivi prema mobilnim mrežama
Cijena kn/min
Naknada za uspostavu poziva
0,00 kn/min
1,25 kn/min
0,20 kn
0,20 kn
Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.
Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima.
7.3.
DODATNE OPCIJE
Internet opcije
Turbo internet 30
Turbo internet 60
Turbo internet 120
Stalna IP adresa
Internet plus
Internet opcije nisu dostupne za uključenje CARNet korisnicima.
9
Brzina (mbit/s)
od 21/1,5 do 30/1,75 mbit/s
od 42/3,00 do 60/5,00 mbit/s
od 84/5,00 do 120/6,00 mbit/s
Mjesečna naknada
100,00 kn
400,00 kn
500,00 kn
202,24 kn
303,86 kn
Opcija
Minute uključene u mjesečnu naknadu
Mjesečna naknada
Naknada za uspostavu poziva
neograničeno
302
9,90 kn
40,99 kn
0,21 kn
0,00 kn
Superflat
Dijaspora
1
2
1
prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije i Super paketa)
prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,
Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.
TV opcije
Prošireni paket
Premium paketi
HBO PREMIUM HD Paket
HBO PAKET (HBO + HBO COMEDY + HBO On Demand)
CINEMAX PAKET
HUSTLER TV
XFILM PREMIUM HD Paket
XPREMIUM HD 1
XPREMIUM HD 2
XPREMIUM HD Paket
CineStar TV Premium1
CineStar TV Premium HD1
Mjesečna naknada uz HBO, HBO Premium HD, XFILM Premium HD pakete
PINK PLUS
39,96 kn
Tematski paketi
Mjesečna naknada uz Prošireni paket
Informativni paket
Dječji paket
Sportski paket
Glazbeni paket
Balkanski paket
X paket
Tematski HD paketi
Start HD paket
Sportski HD paket
Komplet HD paket
1
15,37 kn
15,37 kn
20,49 kn
15,37 kn
20,49 kn
20,49 kn
30,74 kn
39,90 kn
59,90 kn
TV opcija je dostupna na ASG 8100 i ASG 9300 digitalnim prijamnicima.
Telefon opcije
Minute uključene u mjesečnu naknadu
Mjesečna naknada
neograničeno
302
9,90 kn
40,99 kn
Superflat
Dijaspora
1
2
Mjesečna naknada
49,00 kn
Mjesečna naknada
79,00 kn
56,90 kn
30,74 kn
31,76 kn
99,00 kn
45,00 kn
45,00 kn
79,00 kn
29,00 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
54,30 kn
Mjesečna
naknada
30,74 kn
30,74 kn
40,99 kn
30,74 kn
40,99 kn
40,99 kn
1
Naknada za uspostavu poziva
0,21 kn
0,00 kn
prema Vip i Tomato mobilnim korisnicima (dostupna za uključenje korisnicima FLAT opcije i Super paketa)
prema međunarodnim fiksnim destinacijama: Argentina, Australija, Austrija, BIH, Čile, Francuska, Italija, Kanada, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, SAD,
Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija.
7.4.
INTERAKTIVNE USLUGE
Usluga
Videoklub
Video učionica
Mjesečna naknada1
35,56 kn
OYO paket
Moja snimalica 100 GB
Moja snimalica 300 GB
Plati pa vidi
Videoteka
B.net TV za van
B.net TV za van – uključen Osnovni paket3
B.net TV za van – Prošireni paket4
B.net TV za van – X paket6
B.net TV za van – Videoklub5
B.net TV za van – Video učionica7
Mjesečna naknada
50,80 kn
29,00 kn
Mjesečna naknada
35,00 kn
24,99 kn
49,99 kn
Jednokratna kupnja/posudba2
0,00 – 100,00 kn
0,00 - 19,88 kn
uz HBO PREMIUM HD paket, XFILM PREMIUM HD PAKET ili SUPERBRZE 3D pakete.
Unutar kataloga Videoteke i kataloga Plati pa vidi definirana je cijena svakog pojedinog naslova.
3
U mjesečnu naknadu za B.net TV za van uslugu je uključen Osnovni paket.
4
TV opcija Prošireni paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju Prošireni paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
5
Usluga Videoklub unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Videoklub na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
6
TV opcija X paket unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu TV opciju X paket na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
7
Usluga Video učionica unutar B.net TV za van usluge je dostupna uz uključenu uslugu Video učionica na osnovnoj TV usluzi na digitalnom prijamniku.
1
2
10
24,39 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
7.5.
NAJAM DODATNOG PRIJAMNIKA
Dodatni prijamnik
Mjesečna naknada
Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika
Doplata za najam HD prijamnika1
1
30,74 kn
29,25 kn
Uvjet za uslugu je pretplata na uslugu Najam dodatnog digitalnog SD prijamnika.
7.6.
DODATNE USLUGE
Usluga
Mjesečna naknada
Super dodatna linija*
35,00 kn
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Neograničene pozive prema fiksnim nacionalnim mrežama
* Dostupna za uključenje korisnicima Super paketa.
Narudžba buđenja unutar usluge Telefonsko buđenje naplaćuje se po cijeni poziva unutar B.net mreže.
8. JEDNOKRATNE NAKNADE
Usluga
Jednokratna naknada
Zamjena modema/routera na zahtjev
Prvi dodatni TV priključak
Drugi dodatni TV priključak
Priključenje obiteljske kuće ili privatnog objekta na kabelsku infrastrukturu1
PAKET A - Konferencija, poziv na čekanju (hold)
PAKET B - Konferencija, poziv na čekanju (hold), zabrana slanja vlastitog broja (trajno)
Promjena telefonskog broja
Odabir dana sklapanja pretplatničkog ugovora
Odustanak od instalacije priključka2
Promjena lokacije priključka3
Intervencija na lokaciji korisnika na zahtjev pretplatnika4
Uključenje korisnika isključenog iz razloga neplaćanja – SOFT5
Uključenje korisnika isključenog iz razloga neplaćanja – HARD6
Uključenje korisnika isključenog na zahtjev korisnika - mirovanje
Dodatni radovi
Preuzimanje priključka uz dugovanje (stari korisnik je isključen zbog nepodmirenih dugovanja)
B.net TV za van – aktivacija dva dodatna uređaja
61,47 kn
100,61 kn
200,00 kn
508,13 kn
20,33 kn
30,49 kn
50,81 kn
507,11 kn
507,11 kn
100,61 kn
152,44 kn
15,37 kn
101,43 kn
101,43 kn
187,50 kn/h
Naknada za priključak
30,48 kn
U slučaju odstupanja cijene priključenja obiteljske kuće ili privatnog objekta na kabelsku infrastrukturu više od 15% od navedene cijene kreira se posebna ponuda. Na cijenu
se dodaje cijena priključka i aktivacije usluga, ovisno o odabranoj usluzi i trajanju ugovorne obveze.
Naplaćuje se u slučaju odustanka korisnika od instalacije nakon isteka zakonski predviđenog roka za odustanak u trenutku nakon dolaska tehničara na instalaciju.
3
Promjena lokacije priključka je moguća samo ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
1. Postoji B.net mreža na novoj lokaciji;
2. Na staroj lokaciji su podmirena sva dugovanja.
4
Naplaćuje se u slučaju da nakon aktivacije usluge pretplatnik ne može koristiti usluge ili postoje smetnje u prijamu signala iz razloga izvan područja odgovornosti B.neta.
5
Softversko, odnosno administrativno isključenje usluga.
6
Fizičko isključenje usluga na lokaciji korisnika.
1
2
9. OPREMA
9.1.
NAJAM OPREME
Najam
Žični modem (osnovna vrsta modema)
Bežični (WLAN) modem/router s 4-portswitchem
Jednokratna
naknada
303,86 kn
507,11 kn
Mjesečna naknada
14,34 kn
29,72 kn
Usluga najma modema ne primjenjuje se na Super Internet, Super CARNet Internet, Super 2D (TV + Internet), Super 2D CARNet (TV + internet), Super 2D (Internet + telefon),
Super 2D CARNet (internet + telefon), Super 3D (TV + Internet + telefon) pakete i Super 3D CARNet (TV + internet + telefon) pakete
Oprema*
B.net SD digitalni prijamnik
B.net HD digitalni prijamnik1
Smart kartica za digitalni prijamnik
Daljinski upravljač
Kabel sa strujnim adapterom
Antenski (RF) kabel
SCART kabel
HDMI kabel
USB/eSATAkabel
B.net tvrdi (hard) disk za ASG 8100
Modem
Mrežni kabel
Jednokratna naknada
813,01 kn
2.032,52 kn
101,63 kn
101,63 kn
40,65 kn
15,24 kn
15,24 kn
30,49 kn
50,00 kn
1.000,00 kn
345,53 kn
15,24 kn
* Oprema nije na prodaju. Navedene naknade opreme se odnose na trošak opreme u slučaju da korisnik nije omogućio odnošenje opreme ili je osobno nije vratio zbog
oštećenja, gubitka ili sl.
1
B.net HD digitalni prijamnici TT C861, TT C871, ASG 8100 i ASG 9300
11
10. TELEFONSKI PROMET
10.1.
POZIVI PREMA MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA
Pozivi
Tarifno razdoblje
Europa 1
Europa 2
Svijet 1
Svijet 2
Svijet 3
Europa Mobile 1
Europa Mobile 2
Europa Mobile 3
Europa Mobile 4
Naknada za uspostavu poziva
10.2.
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
kn/min
0,06
1,73
2,11
3,49
6,88
28,75
2,88
2,23
2,66
3,73
USLUGE S POSEBNOM TARIFOM
Broj
Usluga
95, 18095
970, 1777
988, 11888
96, 1296
11880
1414
1717
061 xx xx
061 5x xx
065 xx xx
Broj
kn/poziv
Točno vrijeme
Taxi
Informacije o brojevima
Brzojav
Imenik
Eko TAXI
Radio Taksi Zagreb
Usluga telefonskog glasovanja
Usluga telefonskog glasovanja
Nagradne igre
2,50
0,94
4,05
2,25
2,75
1,24
1,25
0,94
3,75
1,50
Usluga
kn/min
981, 18981
9166, 18166
1212
12345
18811
9100, 18100
062 x, 072 x
Opće informacije
Vremenska prognoza
Taxi Cammeo
Hrvatski Memo
Drugo mišljenje
Telefonsko buđenje
Usluga jedinstvenog pristupnog broja
075
Usluga osobnog broja
7,10
3,75
1,25
7,96
6,99
1,25
0,29
Cijena poziva prema cijeni poziva prema fiksnim
mrežama iz tarife korisnika.*
* odnosi se na cijene u osnovnoj tarifi korisnika, tarifne opcije se ne primjenjuju na ove pozive.
10.3.
BESPLATNI POZIVI
Broj
Usluga
0800 13 12
0800 13 13
92, 192
93, 193
94, 194
112
987, 1987
9155
116000
116006
116111
9911
10.4.
B.net služba za korisnike
Nazovi! Kupi!
Policija
Vatrogasci
Hitna medicinska pomoć
Jedinstveni broj hitnih služba
HAK pomoćna cesti
Spašavanje na moru
Centar za nestalu djecu
Pozivni centar za žrtve zločina
Pozivni broj za djecu
B.net Služba za korisnike – podrška korisnicima B.net telefonske usluge
MEĐUNARODNE ZONE
Europa 1 - Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka Republika, Italija, Mađarska, Njemačka, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Država Vatikanskoga
Grada
Europa 2 - Albanija, Andora, Belgija, Bjelarus, Bugarska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg,
Makedonija, Malta, Republika Moldova, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska,
Ukrajina, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Svijet 1 - Aljaska (SAD), Alžir, Američki Djevičanski Otoci, Australija, Bahrein, Brazil, Gibraltar, Gruzija, Havaji (SAD), Kanada, Libija, Maroko, Meksiko, Portoriko,
Ruska Federacija, Sjedinjene Američke Države
Svijet 2 - Afganistan, Američka Samoa, Angvila, Angola, Antigvai Barbuda, Argentina, Armenija, Aruba, Ascension, Australski antarktički teritorij, Azerbajdžan,
Bahami, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Britanski Djevičanski Otoci, Brunej Darussalam, Burkina Faso, Burma/
Mianmar, Burundi, Butan, Čad, Čile, Džibuti, Demokratska Narodna Republika Koreja, Diego Garcia, Dominika, Dominikanska Republika, Egipat,
Ekvador, Ekvatorska Gvineja, El Salvador, Eritreja, Etiopija, Falklandski Otoci, FarskiOtoci, Fidži, Filipini, Francuska Gvajana, Francuska Polinezija,
Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Grenland, Guam, Gvadalupa, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisau, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indija,
Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japan, Jemen, Jordan, Južna Afrika, Kabo Verde, Kajmanski Otoci, Kambodža, Kamerun, Katar, Kazahstan, Kenija,
Kina, Kirgistan, Kiribati, Kolumbija, Kongo, Kostarika, Kuba, Cookovi Otoci, Kuvajt, Laoska Narodna Demokratska Republika, Lesoto, Libanon, Liberija,
Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali, Marijanski Otoci, Maršalovi Otoci, Martinik, Mauricijus, Mauritanija, Mayotte i Komori, Mikronezija,
Mongolija, Montserrat, Mozambik, Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija, Novi Zeland, Oman,
Otoci Turks i Caicos, Otok Norfolk, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Republika Koreja, Réunion, Ruanda,
Sveti Tomai Prinsipe, Saudijska Arabija, Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Salomonovi Otoci, Samoa, Somalija,
Srednjoafrička Republika, Šri Lanka, Sudan, Surinam, Sveta Helena, Sveta Lucija, Sveti Kristofori Nevis, Sveti Petari Mikelon, Sveti Vincent i Grenadini,
Svazi, Tadžikistan, Tajland, Republika Kina na Tajvanu, Ujedinjena Republika Tanzanija, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vijetnam, Wallis i Futuna, Zambija, Zimbabve
Svijet 3 – Obala Bjelokosti
Europa Mobile 1 - Austrija
Europa Mobile 2 – Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Italija, Mađarska, Njemačka, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora
Europa Mobile 3 - Grčka, Poljska, Portugal
Europa Mobile 4 - Francuska, Švicarska
12
10.5.
DODATNE USLUGE
Usluga
Mjesečna naknada
Dodatna telefonska linija
20,49 kn
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Opciju Besplatne minute 55
Usluga nije dostupna na Super Internet, Super CARNet Internet, Super 2D (TV + Internet), Super 2D CARNet (TV + internet), Super 2D (Internet + telefon), Super 2D CARNet
(internet + telefon), Super 3D (TV + Internet + telefon) pakete i Super 3D CARNet (TV + internet + telefon) pakete.
10.6.
DODATNE OPCIJE
Opcija
Minute uključene u mjesečnu naknadu
Mjesečna naknada
Naknada za uspostavu poziva
neograničeno1
552
20,49 kn
0,00 kn
0,21 kn
0,00 kn
Flat
Besplatne minute 55
prema svim nacionalnim fiksnim mrežama
prema svim nacionalnim fiksnim mrežama (nije moguće koristiti uz druge telefonske opcije)
Usluga nije dostupna na Super Internet, Super CARNet Internet, Super 2D (TV + Internet), Super 2D CARNet (TV + internet), Super 2D (Internet + telefon), Super 2D CARNet
(internet + telefon), Super 3D (TV + Internet + telefon) pakete i Super 3D CARNet (TV + internet + telefon) pakete.
1
2
11. NAPOMENE
11.1.
ISKAZIVANJE CIJENA
Ukoliko nije drugačije naznačeno:
• za govorne pozive cijene su iskazane u kunama po minuti (kn/min)
• za uspostavu poziva cijene su iskazane u kunama po uspostavljenom pozivu
• mjesečne naknade su iskazane u kunama (kn)
• sve cijene uključuju PDV
U cijenu pretplate za privatne korisnike TV usluge, telefona i interneta te svih 2D i 3D pakete, uključena je mjesečna naknada za pristup elektroničkoj
komunikacijskom mreži u iznosu od 62,50 kn.
Posebni popusti se mogu odobriti s obzirom na uvjete spajanja ili instalacije tehničkih sustava ili implementacije pristupne mreže u pojedinom građevinskom
objektu, te u slučaju drugih posebnih okolnosti.
11.2.
TARIFNA RAZDOBLJA
• T1 – svaki dan 0 – 24 sata
• T2 – svaki dan 7 - 19 sati
• T3 – svaki dan od 19 – 7 sati, nedjeljom i blagdanom 0 – 24 sata
11.3.
OBRAČUNSKA RAZDOBLJA
Obračunska jedinica za govorne pozive unutar Hrvatske i prema međunarodnim destinacijama iznose 1 sekundu ukoliko nije drugačije navedeno uz pojedini
tarifni model, opciju ili uslugu.
11.4.
B.NET KORISNICI
B.net korisnicima se smatraju korisnici B.net tarifnih paketa, opcija i usluga. Usluge unutar B.net usluge se odnose na pozive prema B.net korisnicima, a ne
odnose na pozive prema Vip korisnicima. Pozivi prema Vip korisnicima fiksne linije naplaćuju se kao pozivi prema fiksnim mrežama, a prema Vip i Tomato
mobilnim korisnicima kao pozivi prema mobilnim mrežama.
11.5.
UGOVORNA OBVEZA
Minimalno trajanje ugovora za internet opcije, TV opcije, telefon opcije, najam dodatnog prijamnika, dodatnu telefonsku liniju i interaktivne usluge (Videoklub,
Video učionica, OYO, Moja snimalica 100 GB, Moja snimalica 300 GB, B.net TV za van, HBO GO) je 12 mjeseci.
12. PROMOTIVNE PONUDE
Brza runda
Promotivno razdoblje: 01.02.2015. - 31.3.2015.
Promotivne pogodnosti za nove korisnike:
• Super internet, Super telefon, Osnovni paket, Super 2D (TV + internet), Super 2D (TV + telefon), Super 2D (internet + telefon) - prva 3 mjeseca
mjesečna naknada 0,00 kn/mj uz ugovornu obvezu 24 mjeseca
• Start HD paket uz pakete s uključenom TV uslugom – prva 3 mjeseca mjesečna naknada 0,00 kn/mj
Mjesečna naknada nakon prva 3 mjeseca naplaćuje se prema važećem Cjeniku.
Promotivne pogodnosti za postojeće korisnike koji proširuju uslugu na jedan od Super 2D ili Super 3D paketa:
• Korisnici samostalne internet usluge: Super 2D (TV + internet), Super 2D (internet + telefon) ili Super 3D (TV + internet + telefon) - prva 3
mjeseca mjesečna naknada 0,00kn/mjesečno uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
• Korisnici Osnovnog TV paketa: Super 2D (TV + internet), Super 2D (TV + telefon) ili Super 3D (TV + internet + telefon) - prva 3 mjeseca
mjesečna naknada 0,00kn/mjesečno uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
• Korisnici samostalne telefon usluge: Super 2D (internet + telefon), Super 2D (TV + telefon) ili Super 3D (TV + internet + telefon) – prva 3
mjeseca mjesečna naknada 0,00kn/mjesečno uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
• Korisnici TV + internet paketa: Super 3D (TV + internet + telefon) - prva 3 mjeseca mjesečna naknada 0,00kn/mjesečno uz ugovornu obvezu
24 mjeseca.
• Korisnici TV + telefon paketa: Super 3D (TV + internet + telefon) - prva 3 mjeseca mjesečna naknada 0,00kn/mjesečno uz ugovornu obvezu 24
mjeseca.
• Korisnici internet + telefon paketa: Super 3D (TV + internet + telefon) - prva 3 mjeseca mjesečna naknada 0,00kn/mjesečno uz ugovornu
obvezu 24 mjeseca.
• Start HD paket uz paketa s uključenom TV uslugom – prva 3 mjeseca mjesečna naknada 0,00 kn/mj
Mjesečne naknade nakon prva 3 mjeseca naplaćuju se prema važećem Cjeniku. Start HD paket prilikom proširenja usluge uz promotivne uvjete
mogu uključiti korisnici koji Start HD paket već ne koriste.
13
Promocija za korisnike SUPERBRZOG 3D paketa uz produljenje ugovora
Promotivno razdoblje: 06.02.2013. – 31.03.2015.
Promotivna pogodnost za postojeće korisnike SUPERBRZOG 3D paketa:
1. 3 mjeseca mjesečna naknada 99,00 kn za SUPERBRZI 3D paket.
Ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 24 mjeseca za SUPERBRZI 3D paket za postojeće korisnike kojima je istekla ugovorna obveza ili im ističe
u naredna 3 mjeseca.
13. USLUGE NEDOSTUPNE ZA AKTIVACIJU
13.1.PAKETI
13.1.1. Internet paketi
Internet paket
MEGA 16
MEGA 25
SUPERBRZI 1D
SUPERCARNet 1D
Mjesečna naknada uključuje:
Neograničeni internet promet
Brzina (mbit/s)
od 11,2/0,5 do 16/0,75 mbit/s
od 17,5/0,75 do 25/1,50 mbit/s
od 3/0,25 do 6/0,50 mbit/s
od 11,2/0,375 do 16/0,75 mbit/s
Mjesečna naknada
148,57 kn
444,67 kn
96,00 kn
111,68 kn
78,95 kn
13.1.2.TV paketi
TV paketi
Osnovni S paket
TV opcije
XFILM paket
CINEMAX PAKET
Mjesečna naknada
78,95 kn
Mjesečna naknada
74,32 kn
Mjesečna naknada uz HBO paket
14,23 kn
Na Osnovnom S paketu, XFILM paketu i Cinemax paketu, za ciljane skupine korisnika na određenim geografskim područjima putem određenih promotivnih kanala od strane
Vipneta omogućena je i ponuda dodatnih pogodnosti u pogledu trajanja popusta ili ugovorne obveze, sukladno posebnim promotivnim uvjetima korištenja.
13.1.3. Telefon paketi
Telefon paketi
Telefon
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Opciju Besplatne minute 55
FLAT 1D
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem.
FLAT opciju
Mjesečna naknada
56,35 kn
69,00 kn
13.1.4. 2D (TV + telefon) paketi
Paket
2D paket (TV + telefon)
Mjesečna naknada uključuje:
Osnovni paket (više od 40 TV programa)
Opciju Besplatne minute 55
FLAT 2D (TV + telefon)
Mjesečna naknada uključuje:
Osnovni paket (više od 40 TV programa)
FLAT opciju
Dodatne telefonske usluge uključene (prikaz broja pozivatelja - CLIP, zabrana prikaza broja)
Mjesečna naknada
109,43 kn
129,00 kn
13.1.5. 2D (internet + telefon) paketi
Paket
SUPERBRZI 2D paket (internet + telefon)
SUPERCARNet 2D paket (internet + telefon)
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
FLAT opciju
Dodatne telefonske usluge (prikaz broja pozivatelja – CLIP, zabrana prikaza broja)
Neograničeni internet promet brzine od 8,4/0,625 do 12/1,25 mbit/s
Mjesečna naknada
162,91 kn
129,00 kn
13.1.6. 2D (TV + Internet) paketi
Paket
SUPERBRZI 2D paket (TV + internet)
SUPERCARNet 2D paket (TV + internet)
Mjesečna naknada uključuje:
Osnovni paket (više od 40 TV programa)
Neograničeni internet promet brzine od 8,4/0,625 do 12/1,25 mbit/s
14
Mjesečna naknada
169,91 kn
155,00 kn
13.1.7. 3D (TV + Internet + telefon) paketi
Paket
Mjesečna naknada
SUPERBRZI 3D
SUPERCARNet 3D
230,53 kn
195,70 kn
Mjesečna naknada uključuje:
1 telefonsku liniju s jednim brojem
Opciju Flat
Osnovni paket (više od 40 TV programa)
Neograničeni internet promet brzine od 8,4/0,625 do 12/1,25 mbit/s
13.2.OPCIJE
13.2.1. Internet opcije
Internet opcije
Turbo internet 20
13.3.
Brzina (mbit/s)
Mjesečna naknada
od 14/1,25 do 20/1,25 mbit/s
50,00 kn
TELEFONSKI PROMET
Tarifno razdoblje
Pozivi prema fiksnim mrežama
Pozivi unutar B.net usluge
Pozivi prema mobilnim mrežama
Naknada za uspostavu poziva
T2 (kn/min)
T3 (kn/min)
0,22
0,12
1,63
0,12
0,08
0,87
0,06 kn
Cijene se odnose na pozive koji nisu uključeni u tarifne opcije koje su dio paketa ili ju korisnik samostalno uključi.
Pozivi unutar B.net usluge ne odnose se na pozive prema Vip korisnicima
Naknada za prijevremeni raskid ugovora obračunava se ovisno o tome što je za korisnika povoljnije: mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili
naknada u visini popusta na robu i usluge koje je korisnik ostvario. Naknada se naplaćuje bez PDV-a. Naknada za priključak i aktivaciju usluge odnosi se na prvu aktivaciju
usluge i svaku izmjenu vrste i opsega usluge, tj. sve kombinacije promjena između 1D, 2D i 3D paketa.
13.4.
PROMOTIVNE PONUDE
Svemoguća misija: najbrži internet
Promotivno razdoblje: 01.09.2014. - 31.01.2015.
Promotivne pogodnosti za nove korisnike:
• Super nternet i Super CARNet internet paket - 6 mjeseci mjesečna naknada 0,00 kn/mj.
• Super 2D (TV + internet) i Super 2D CARNet (TV + internet) - 6 mjeseci mjesečna naknada 88,95kn/mj.
• Super 2D (internet + telefon) i Super 2D CARNet (internet + telefon) - 6 mjeseci mjesečna naknada 69,00 kn/mj.
• Super 3D (TV + internet + telefon) i Super 3D CARNet (TV + internet + telefon) - 6 mjeseci mjesečna naknada149,00 kn/mj.
Promotivne pogodnosti su dostupne korisnicima uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
Promotivne pogodnosti za postojeće korisnike 1D internet paketa uz prelazak na Super internet paket :
• Super Internet paket -12 mjeseci mjesečna naknadu 96,00kn/mj.
Promotivne pogodnosti su dostupne korisnicima uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
B.net TV za van 6 mjeseci za 0,00 kn/mj
Promotivno razdoblje: 11.11.2014. - 31.01.2015.
Promotivne pogodnosti za korisnike:
• Prvih 6 mjeseci mjesečna naknada za B.net TV za van uslugu (s uključenim Osnovnim paketom) iznosi 0,00 kn.
Promocija je dostupna za nove i postojeće B.net korisnike. Ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 12 mjeseci. Mjesečna naknada nakon prvih 6
mjeseci naplaćuje se prema važećem Cjeniku.
Super promocija
Promotivno razdoblje: 15.04.2014. - 31.01.2015.
Promotivne pogodnosti za postojeće korisnike koji proširuju uslugu na jedan od Super 2D ili Super 3D paketa:
• Korisnici samostalne internet usluge: Super 2D (TV + internet), Super 2D (internet + telefon) ili Super 3D (TV + internet + telefon) – prvih 6
mjeseci po cijeni od 135,00 kn/mj.
• Korisnici Osnovnog TV paketa: Super 2D (TV + internet), Super 2D (TV + telefon) ili Super 3D (TV + internet + telefon) – prvih 6 mjeseci po cijeni
od 88,95 kn/mj.
• Korisnici samostalne telefon usluge: Super 2D (internet + telefon), Super 2D (TV + telefon) ili Super 3D (TV + internet + telefon) – prvih 6 mjeseci
po cijeni od 69,00 kn/mj.
• Korisnici TV + internet paketa: Super 3D (TV + internet + telefon) – prvih 6 mjeseci po cijeni od 209,00 kn/mj.
• Korisnici TV + telefon paketa: Super 3D (TV + internet + telefon) – prvih 6 mjeseci po cijeni od 149,00 kn/mj.
• Korisnici internet + telefon paketa: Super 3D (TV + internet + telefon) – prvih 6 mjeseci po cijeni od 189,00 kn/mj.
• Korisnici koji uslugu prošire na Super 2D (TV + telefon) ili Super 2D (internet + telefon) dobivaju:
• telefonski uređaj Panasonic KX-TG1611 na poklon.
Ponuda je dostupna do isteka promotivnog razdoblja ili do isteka zaliha.
• Korisnici koji uslugu prošire na Super 3D (TV + internet + telefon) dobivaju:
• telefonski uređaj Panasonic KX-TG6881 na poklon.
Ponuda je dostupna do isteka promotivnog razdoblja ili do isteka zaliha.
Promotivne pogodnosti su dostupne korisnicima uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
Digitaliziraj se
Promotivno razdoblje: 20.05.2014. - 30.11.2014.
Promotivne pogodnosti za postojeće analogne korisnike Osnovnog paketa:
• Prošireni paket 12 mjeseci za 1 kn mjesečno
Korištenje promotivnih pogodnosti podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora na 12 mjeseci za Prošireni paket uz potpisivanje
pretplatničkog ugovora na 12 mjeseci za jedan od Tematskih paketa po redovnim uvjetima (Informativni paket, Dječji paket, Sportski paket, Glazbeni
paket, Balkanski paket ili X paket).
15
HBO PREMIUM HD PAKET 50%
Promotivno razdoblje: 16.5.2014. - 30.11.2014.
Promotivne pogodnosti:
1. Korisnik koji u promotivnom razdoblju aktivira HBO Premium HD paket, dobiva 50% popust na mjesečnu naknadu za HBO Premium HD paket,
za prvih 12 mjeseci. Mjesečna naknada za vrijeme trajanja promotivnog perioda iznosi 39,50 kn.
2. Pravo na promociju imaju svi novi i postojeći korisnici B.net televizije koji nemaju aktivni HBO paket, HBO Premium paket, XFILM paket ili
XFILM Premium HD paket. Korisnik ne može ostvariti pogodnosti iz dvije promocije za isti TV paket.
Ponuda je dostupna uz ugovornu obvezu 12 mjeseca.
Tarifa s one strane razuma
Promotivno razdoblje: 01.02.2014.-14.04.2014.
Promotivne pogodnosti:
1. 6 mjeseci mjesečna naknada FLAT 1D paketa 1 kn/mjesečno uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
2. 12 mjeseci mjesečna naknada FLAT 2D (TV + telefon) paketa 88,95 kn/mjesečno uz ugovornu obvezu 24 mjeseca.
Ponuda je dostupna novim korisnicima.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content