close

Enter

Log in using OpenID

AD60-IZRADA VRATA III KAT-DA Model (1)

embedDownload
Sadržaj
VRATA TERMO 65 VS
SADRŽAJ:
ATESTI
I
Atestna ispitivanja ( IGH - Hrvatska)................................................................................................................ 221.1.001 - 221.1.010
Atestna ispitivanja ( GBD - Austrija)................................................................................................................. 221.1.011 - 221.1.014
Toplotni proračun ........................................................................................................................................... 221.1.015 - 221.1.019
PROFILI
II
Lista profila...................................................................................................................................................... 221.2.001 - 221.2.006
Profili 1:1......................................................................................................................................................... 221.2.007 - 221.2.017
Odabir lajsne prema debljini staklene ispune.................................................................................................. 221.2.018 - 221.2.021
OKOVI I BRTVE
III
Spojni elementi................................................................................................................................................ 221.3.001 - 221.3.006
Brtve................................................................................................................................................................ 221.3.007 - 221.3.008
DETALJI I PRESJECI
IV
Šeme vrata...................................................................................................................................................... 221.4.001 - 221.4.011
Presjeci jednokrilnih unutarnjih vrata............................................................................................................... 221.4.012 - 221.3.019
Presjeci jednokrilnih unutarnjih vrata ( detalji sa padajučom brtvom )............................................................ 221.4.020 - 221.1.022
Presjeci jednokrilnih vanjskih vrata ( spoj vrata sa otvorima TERMO 65).......................................................................... 221.4.023
Presjeci jednokrilnih vanjskih vrata ( spoj vrata sa fasadom 60K i 50 FK )......................................................................... 221.4.024
Presjeci jednokrilnih vanjskih vrata ................................................................................................................ 221.4.025 - 221.1.032
Presjeci jednokrilnih vanjskih vrata ( bez praga)................................................................................................................ 221.4.033
Presjeci jednokrilnih vanjskih vrata ( prečka u krilima )...................................................................................................... 221.4.034
Presjeci jednokrilnih unutarnjih vrata ( bez praga)............................................................................................................. 221.4.035
Presjeci dvokrilnih unutarnjih vrata ................................................................................................................ 221.4.036 - 221.1.037
Presjeci dvokrilnih vanjskih vrata ................................................................................................................... 221.4.038 - 221.1.039
Presjeci evakuacijskih vrata............................................................................................................................................... 221.4.040
OBRADA I MONTAŽA
V
Spojivi i nerazdvojivi spojevi kutnika.................................................................................................................................. 221.5.001
Detalji spajanja T-prečki................................................................................................................................... 221.5.002 - 221.5.004
Obrada kutnih spojnica................................................................................................................................... 221.5.005 - 221.5.009
Ugradnja čepa u profil za okretnje smjera FT-0252........................................................................................ 221.5.010 - 221.5.012
Ugradnja čepova kod dvokrilnih vrata sa pragom........................................................................................... 221.5.013 - 221.5.014
Ugradnja čepa u profil za okretnje smjera FT-0258........................................................................................ 221.5.015 - 221.5.017
Ugradnja čepova kod dvokrilnih vrata sa pragom........................................................................................... 221.5.018 - 221.5.019
Ugradnja protuprovalnog umetka....................................................................................................................................... 221.5.020
Detalj ugradnje seta čepova (401.008) za prag FT-0251................................................................................ 221.5.021 - 221.5.023
Detalj obrade profila praga za odvod kapljevina.............................................................................................................. 221.5.023.1
Detalj obrade profila krila za odvod kapljevina................................................................................................................ 221.5.023.2
Detalj obrade profila za ugradnju dodatnog ključanja kod dvokrilnih vrata....................................................................... 221.5.023.3
Detalj obrade profila za ugradnju sigurnosne brave sa tri ključanja................................................................ 221.5.024 - 221.5.030
Ugradnja čepa okapnice..................................................................................................................................................... 221.5.031
Obrada profila za ugradnju dodatnog ključanja............................................................................................... 221.5.032 - 221.5.036
Obrada profila za montažu šarki..................................................................................................................... 221.5.037 - 221.5.053
Obrada profila za ugradnju brave i šilda......................................................................................................... 221.5.054 - 221.5.055
Obrada profila FT-0255 ( dodatak krila sa parapetnom prečkom )................................................................. 221.5.056 - 221.5.061
Detalj ugradnje PVC umetka za profil praga .................................................................................................. 221.5.062 - 221.5.070
KROJNE LISTE
VI
Krojne liste....................................................................................................................................................... 221.6.001 - 221.6.023
EVAKUACIJSKA VRATA
VII
Detalji............................................................................................................................................................... 221.7.001 - 221.7.011
Krojne liste ..................................................................................................................................................... 221.7.012 - 221.7.015
05.2010
Serija profila za VRATA TERMO 65 VS
65,6
glavni kutnik rama
710.073
pomoćni kutnik 710.055
5
poliamidi - 18 mm
pomoćni kutnik 730.001
brtva na krilu 321.001
EPDM kvalitete
pomoćni kutnik 710.055
glavni kutnik krila
710.074
15
22
poliamidi - 18 mm
brtva prema staklu
EPDM kvalitete
28
29
65,6
05.2010
8,6
VRATA TERMO 65 VS
Proračun gubitka topline
TOPLINSKE ZNAČAJKE VRATA TERMO 65 VS
05.2010
221.1.012
Proračun gubitka topline
VRATA TERMO 65 VS
A
H1
TOPLINSKE ZNAČAJKE VRATA TERMO 65 VS
Proračun koeficijenta prolaska topline počiva na
dvodimenzionalnoj numeričkoj metodi konačnih
elemenata određene prema prEN ISO 10077-2.
DIMENZIJE
L
(m)
1.1
H1
(m)
0.3
H
(m)
2.5
UA
(W/m2K)
2.94
B
UB
(W/m2K)
3
C
UC
(W/m2K)
3.1
D
UD
(W/m2K)
3.1
US
(W/m2K)
1.1
UDO
(W/m2K)
2.3
H
A
B
C
S-staklo
Kombinacija stakla
i profila
D
L
UNUTARNJA VRATA SA NADSVJETLOM
Temperaturni dijagram za A
05.2010
221.1.013
VRATA TERMO 65 VS
Proračun gubitka topline
Temperaturni dijagram za C
05.2010
221.1.014
Proračun gubitka topline
VRATA TERMO 65 VS
TOPLINSKE ZNAČAJKE VRATA TERMO 65 VS
A
Proračun koeficijenta prolaska topline počiva na
dvodimenzionalnoj numeričkoj metodi konačnih
elemenata određene prema prEN ISO 10077-2.
L
(m)
2.1
H
(m)
2.5
A
UA
(W/m2K)
3.3
B
UB
(W/m2K)
3.2
C
UC
(W/m2K)
3.3
D
UD
(W/m2K)
3.1
US
(W/m2K)
1.1
UDO
(W/m2K)
2.17
B
DIMENZIJE
H
C
S-staklo
Kombinacija stakla
i profila
D
L
DVOKRILNA VANJSKA VRATA
Temperaturni dijagram za A i C
05.2010
221.1.015
VRATA TERMO 65 VS
Proračun gubitka topline
Temperaturni dijagram za B
Temperaturni dijagram za D
05.2010
221.1.016
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.001
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.002
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.003
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.004
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.005
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.006
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.007
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.008
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.009
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.010
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.011
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.012
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.013
VRATA TERMO 65 VS
05.2010
Ispitivanje serije
221.1.014
VRATA TERMO 65 VS
65
kg/m 1.69
FT-0258
FT-0260
kg/m 1.782
kg/m 1.746
kg/m 1.782
65.6
65.6
75.9
64.9
FT-0257
65.6
60.2
39.5
17.5
95
82.5
95
95
60.9
48.9
FT-0201
65
65.6
64.9
71.5
65.6
Serija profila za vrata
FT-0250
FT-0254
FT-0259
FT-0256
FT-0255
kg/m 1.97
kg/m 1,94
kg/m 1.945
kg/m 1.267
kg/m 1.267
73
73
73
15.8
73
FT-0221
kg/m 1.503
kg/m 1.521
64.5
39.5
kg/m 1.987
kg/m 1.984
64.5
60.2
89
FT-0230
FT-0204
64.5
FT-0216
FT-0252
kg/m 0.83
kg/m 1.12
64.5
19
FT-0203
89
68.5
68.5
62.3
64.5
89
72
34.8
51.9
15.6
kg/m 1.789
FT-0207
FT-0208
kg/m 3.437
kg/m 3.541
FT-0251
FT-0253
kg/m 0.82
kg/m 0.71
64.5
52.6
19.8
FT-0206
160
kg/m 1.452
160
FT-0205
F-0978
FT-0253/2
kg/m 0.42
kg/m 0.61
12
20
18.4
14
Z40-657
15.5
Z40-644
Z40-665
kg/m 0.179
kg/m 0.275
kg/m 0.272
20.5
25.5
Z40-656
Z40-658
Z40-666
kg/m 0.215
kg/m 0.318
kg/m 0.289
30.5
10.5
25.5
Z40-636
Z40-653
kg/m 0.261
kg/m 0.347
15.5
14.4
20.5
Z40-660
5.5
05.2010
kg/m 0.330
kg/m 0.095
6.9
2
F-0784
F-0970
kg/m 0.186
Z40-667
kg/m 0.358
30.5
35.5
M45-709
Z40-659
kg/m 0.258
kg/m 0.359
Z40-668
kg/m 0.326
35.5
30.7
F-0918
Z40-669
kg/m 0.27
kg/m 0.347
221.2.001
Lista profila
VRATA TERMO 65 VS
Težina
/ kg/mI /
Opseg
/ mm /
FT-0201
1,69
371
FT-0203
1,503
421
FT-0204
1,984
463
FT-0205
1,452
379
1,789
410
FT-0207
3,437
603
FT-0208
3,541
650
FT-0221
1,521
428
1,987
476
Oznaka
FT-0206
FT-0230
05.2010
Izgled-presjek
Ix / cm / 4
Wx / cm / 3
221.2.002
VRATA TERMO 65 VS
Lista profila
Težina
/ kg/mI /
Opseg
/ mm /
1,99
393
FT-0251
0,82
156
FT-0252
1,27
228
FT-0253
0,71
301
FT-0253/2
0,61
263
2,01
387
FT-0255
1,267
271
FT-0256
1,077
266
1,779
384
Oznaka
FT-0250
FT-0254
FT-0257
05.2010
Izgled-presjek
Ix / cm / 4
Wx / cm / 3
221.2.003
Lista profila
VRATA TERMO 65 VS
Težina
Opseg
1,75
330
2
384
1,782
369
F-0918
0,27
45,3
Z40-660
0.179
89
Z40-656
0.215
107
Z40-636
0.261
141
Oznaka
FT-0258
FT-0259
FT-0260
M45-709
Z40-644
05.2010
Izgled-presjek
0.258
0.275
Ix / cm / 4
Wx / cm / 3
153
166
221.2.004
VRATA TERMO 65 VS
Oznaka
Izgled-presjek
Težina
Lista profila
Opseg
Z40-658
0.318
Z40-653
0.348
Z40-659
0.359
204
F-0784
0.33
106
Z40-659
0.271
111
Z40-659
0.289
121
Z40-667
0.359
137
Z40-668
0.32
135
Z40-669
0.347
142
05.2010
Ix / cm / 4
Wx / cm / 3
184
201
221.2.005
Lista profila
VRATA TERMO 65 VS
Oznaka
Izgled-presjek
Težina
Opseg
Z40-657
0.186
73
F-0970
0.095
56
FT-0216
0.83
125
F-0978
0.42
140
05.2010
Ix / cm / 4
Wx / cm / 3
221.2.006
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
71,5
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0201
Težina kg/m'
Opseg
mm
65
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
1.69
371
22.55
18.54
8
4.36
6500
64,9
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0257
Težina kg/m'
65,6
Opseg
mm
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
1.779
384
25.42
20.11
9.02
5.43
6500
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0258
65,6
Težina kg/m'
Opseg
mm
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
64,9
05.2010
1.75
330
25.82
19.69
(cm3)
10.07
Wy
(cm3)
5.35
Dužina mm
isporuke
6500
221.2.007
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
95
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0250
Težina kg/m'
65,6
Opseg
mm
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
1.99
393
30.89
34.87
(cm3)
11.33
Wy
(cm3)
6.91
Dužina mm
isporuke
6500
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0254
65,6
Težina kg/m'
Opseg
mm
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
95
2.01
387
29.19
35.04
9.8
6.92
6500
17,5
8,5
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0259
65,6
Težina kg/m'
Opseg
mm
384
Ix
(cm4)
28.6
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
95
05.2010
Težina 2 /kg/m/
2
Dužina mm
isporuke
34.7
9.59
6.87
6500
221.2.008
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
20,1
5 6.8
Profil ulaznih vrata
30,49
Art.-Br.
FT-0260
Težina kg/m'
65
Opseg
mm
24
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
8 .5
76,9
05.2010
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
1.782
369
22.84
23.78
8.62
6.15
6500
9 .5
221.2.009
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0203
Težina kg/m'
73
Opseg
mm
1.503
421
Ix
(cm4)
23.59
Iy
9.03
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
8.53
2.59
6500
68,5
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0221
Težina kg/m'
73
Opseg
mm
1.521
428
Ix
(cm4)
24.48
Iy
9.78
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
8.81
2.78
6500
68,5
05.2010
221.2.010
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0204
73
Težina kg/m'
Opseg
mm
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
1.984
463
33.04
26.07
(cm3)
11.49
Wy
(cm3)
5.74
Dužina mm
isporuke
6500
89
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0230
73
Težina kg/m'
Opseg
mm
05.2010
476
Ix
(cm4)
34.29
Iy
27.8
Moment (cm4)
inercije Wx
89
1.987
(cm3)
11.88
Wy
(cm3)
6.05
Dužina mm
isporuke
6500
221.2.011
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
64,5
160
160
64,5
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0208
Težina kg/m'
Opseg
mm
05.2010
FT-0207
Težina kg/m'
650
Opseg
229.92
Iy
68.3
(cm3)
27.95
Wy
(cm3)
18.73
Dužina mm
isporuke
Art.-Br.
3.54
Ix
(cm4)
Moment (cm4)
inercije Wx
Profil ulaznih vrata
6500
mm
3.43
603
Ix
(cm4)
203.48
Iy
62.39
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
25.43
Wy
(cm3)
16.53
Dužina mm
isporuke
6500
221.2.012
VRATA TERMO 65 VS
Lista profila
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
51,9
FT-0251
Težina kg/m'
19
Opseg
0.82
mm
156
Ix
(cm4)
0.74
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
6.66
0.67
2.54
6500
Profil ulaznih vrata
64,5
Art.-Br.
FT-0253
34,82
Težina kg/m'
Opseg
0.71
mm
301
Ix
(cm4)
1.03
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
13.31
0.53
3.33
6500
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
64,5
FT-0253/2
19,83
Težina kg/m'
Opseg
mm
263
Ix
(cm4)
0.32
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
05.2010
0.61
9.47
0.25
2.94
6500
221.2.013
VRATA TERMO 65 VS
Lista profila
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0206
Težina kg/m'
64,5
Opseg
mm
Ix
(cm4)
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
89
Dužina mm
isporuke
1.789
410
23.18
21.48
8.05
4.83
6500
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0205
Težina kg/m'
64,5
Opseg
mm
17.78
Iy
8.89
(cm3)
Wy
(cm3)
05.2010
379
Ix
(cm4)
Moment (cm4)
inercije Wx
72
1.452
Dužina mm
isporuke
6.14
2.47
6500
221.2.014
VRATA TERMO 65 VS
Lista profila
Al profil
30,7
14,4
Art.-Br.
F-0918
Težina kg/m'
mm
Opseg
Dužina mm
isporuke
0.27
45.3
6500
Al profil
20
14
Art.-Br.
Z40-657
Težina kg/m'
mm
Opseg
Dužina mm
isporuke
0.186
73
6500
Al profil
52,59
F-0978
15,59
Art.-Br.
Težina kg/m'
mm
Opseg
4 .0
Dužina mm
isporuke
0.42
140
6500
Al profil
20
Art.-Br.
6,6
F-1003
Težina kg/m'
0.116
mm
Opseg
Dužina mm
isporuke
6500
Al profil
18,4
F-0970
6,9
Art.-Br.
Težina kg/m'
Opseg
mm
Dužina mm
isporuke
05.2010
0.095
56
6500
221.2.015
VRATA TERMO 65 VS
Lista profila
48,9
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0255
Težina kg/m'
60,2
Opseg
mm
14.27
Iy
6.21
(cm3)
Wy
(cm3)
Dužina mm
isporuke
5.3
2.25
6500
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0256
Težina kg/m'
Opseg
60,9
271
Ix
(cm4)
Moment (cm4)
inercije Wx
39
1.267
mm
1.077
266
Ix
(cm4)
12.68
Iy
3.2
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
4.71
Wy
(cm3)
1.33
Dužina mm
isporuke
6500
39,5
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0252
Težina kg/m'
60,9
Opseg
mm
228
Ix
(cm4)
12.12
Iy
3.66
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
4.56
Wy
(cm3)
1.47
Dužina mm
isporuke
05.2010
1.127
6500
221.2.016
VRATA TERMO 65 VS
Profili 1:1
Profil ulaznih vrata
Art.-Br.
FT-0216
62,3
Težina kg/m'
Opseg
mm
125
Ix
(cm4)
6.96
Iy
Moment (cm4)
inercije Wx
(cm3)
Wy
(cm3)
15,8
05.2010
0.83
Dužina mm
isporuke
0.38
2.69
0.45
6500
221.2.017
Profili staklo lajsne
VRATA TERMO 65 VS
65
65
3,5
3,5
4,5
20,5
25,5
ISPUNA
ISPUNA
Z40-644
težina: kg/mI 0.275
svj.povr. mm 42
Z40-658
težina: kg/mI 0.318
svj.povr. mm 47
65
3,5
65
3,5
30,5
4,5
3,5
Z40-653
težina: kg/mI 0.347
svj.povr. mm 52
3,5
4,5
35,5
ISPUNA
05.2010
4,5
3,5
3,5
ISPUNA
Z40-659
težina: kg/mI 0.359
svj.povr. mm 57
221.2.018
Profili staklo lajsne
VRATA TERMO 65 VS
65
65
3,5
3,5
12
4,5
3,5
15,5
ISPUNA
3,5
4,5
Z40-665
težina: kg/mI 0.271
svj.povr. mm 37
65
65
3,5
20,5
4,5
3,5
25,5
ISPUNA
Z40-666
težina: kg/mI 0.289
svj.povr. mm 42
05.2010
4,5
ISPUNA
F-0784
težina: kg/mI 0.33
svj.povr. mm 34
3,5
3,5
ISPUNA
Z40-667
težina: kg/mI 0.358
svj.povr. mm 47
221.2.019
VRATA TERMO 65 VS
Profili staklo lajsne
65
3,5
3,5
4,5
30,5
ISPUNA
Z40-0668
težina: kg/mI 0.32
svj.povr. mm 34
65
3,5
3,5
4,5
35,5
ISPUNA
Z40-0669
težina: kg/mI 0.347
svj.povr. mm 57
05.2010
221.2.020
TERMO 65 VS
CODE
365.001
365.002
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Čep spojnog profila FT-0252 kod dvokrilnih
unutarnjih vrata sa integriranom mesinganom
čaurom za vođenje šipke za zaključavanje
pomoćnog krila
- Stara oznaka: 65-GL, 65-GD
- Čep spojnog profila FT-0256 kod dvokrilnih
uvanjskih vrata sa integriranom mesinganom
čaurom za vođenje šipke za zaključavanje
pomoćnog krila
- Stara oznaka: 65-VGL, 65-VGD
365.034
- Umetak za premoštenje sa krila FT-0250 na
parapetni profila FT-0253 za jednokrilna i
dvokrilna unutarnja vrata
- Stara oznaka: 65-OL, 65-OD
385.001
- Umetak za parapetni profil FT-0253 za dvokrilna
unutarnja vrata
- Stara oznaka: 65-DL, 65-DD
141.002
- Protuprovalni umetak za vanjsko otvaranje vrata
- Stara oznaka: OV-001
365.003
- Umetak za vrata s pragom (par)
- Stara oznaka: UP-065/2
07.2012
Materijal
Nap.
Guma
Guma
Guma
al. odlivak
al. odlivak
Tvrad guma
221.3.001
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
374.001
- Umetak za profil rama FT-0201
- Stara oznaka: PV-001
375.001
- Čep okapnice
- Lijevi i desni-par
- Stara oznaka: ČO-001/2
121.001
- Zapinjač šipke krakuna
- Stara oznaka: KL-003
303.001
07.2012
- Set čepova za prag (FT-0251)
- Lijevi i desni-par
- Stara oznaka: 401.008
Materijal
Nap.
PVC
PVC
AL.
Četka,guma
221.3.002
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Veznik (L=14.7mm)
- Stara oznaka E-200
710.066
Materijal
Nap.
Al.
M8x13
M6x10
730.001
- Kutna spojnica za komoru 1.7x4.7
- Stara oznaka: G112
Inox
730.002
- Kutna spojnica za komoru 1.7x4.7
- Stara oznaka: G112/A
Inox
- Kutna spojnica prozora-za komoru 29x15.2
- Stara oznaka: 0409 ,1001
730.008
Zamak #3
- Kutna spojnica za komoru 29x15,2
710.035
710.075
l=28,5mm - Stara oznaka K-0868-A
l=28,5mm
- Kutna spojnica za komoru 29x15,2
- Stara oznaka K-0868
Al.
Al.
M8x13
07.2012
221.3.003
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
710.037
Opis
L=7mm
L=9,3mm
710.026
Okovi
Materijal
- Kutna spojnica za komoru 16,5x7,5
- Stara oznaka K-65-02
Al.
- Kutna spojnica za komoru 13x9,8
- Stara oznaka K-65-05
Al.
710.059
L=28,5mm
- Kutna spojnica za komoru 29x35,5
- Stara oznaka K-0795
Al.
710.072
L=28,5mm
- Kutna spojnica za komoru 29x35,5
- Stara oznaka K-0795
Al.
710.055
L=6.8 mm
- Kutna spojnica za komoru 7.2x35,2
- Stara oznaka K-0795/B
Al.
710.056
L=23.8 mm
- Kutna spojnica za komoru 24x35,2
- Stara oznaka K-0795/C
Al.
Nap.
M8x13
07.2012
221.3.004
TERMO 65 VS
CODE
710.073
Izgled-presjek
Okovi
Opis
L=23.8 mm
Materijal
- Kutna spojnica za komoru 24x35,2
- Stara oznaka K-0795/C
Al.
Nap.
M8x13
710.060
L=32.2 mm
- Kutna spojnica za komoru 32.7x35,2
- Stara oznaka K-0795/D
Al.
710.074
L=32.2 mm
- Kutna spojnica za komoru 32.7x35,2
- Stara oznaka K-0795/D
Al.
L=6.8 mm
- Kutna spojnica za komoru 7.2x22.7
- Stara oznaka K-0899/B
Al.
L=9,3mm
- Kutna spojnica za komoru 16,5x9,8
- Stara oznaka K-65-03
Al.
- Kutna spojnica za komoru 27.5x4
- Stara oznaka: K65-01
Zamak #3
M8x13
710.049
710.039
730.005
07.2012
221.3.005
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
124.016
- Brava 25 mm sa jezičkom
- Stara oznaka: 3020.00
124.001
- Brava 35 mm sa jezičkom
- Stara oznaka: 3022.00
121.002
124.010
07.2012
Materijal
Nap.
Inox
Čelik
Inox
Čelik
- Prihvatnik jezička brave-šild
- Stara oznaka 3000/6
- Brava 35 mm sa valjkom
- Stara oznaka: 3032
Inox
Čelik
221.3.006
TERMO 65 VS
CODE
131.002
124.005.01
02
03
103.001.01
02
03
104.001.01
02
03
370.000
370.001
370.002
220.001
07.2012
Izgled-presjek
Okovi
Materijal
Opis
Nap.
- Škare za ventus prozor
- Stara oznaka E-350
- Mehanizam-"škljoca" otklopnog prozora
- Stara oznaka: 1014.00.305-s.
.310-b.
.313-c)
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Ručke za vrata (par)
- Stara oznaka: 890
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
AlSi
Zamak
- Ručke za vrata (par)
- Stara oznaka: 1032.00
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
AlSi
Zamak
- Podmetači za staklo
3 mm
5 mm
7 mm
370.000
370.001
370.002
PVC
- Grupa glodala za obradu prečki prema profilu
krila i okvira (TERMO 65)
- Stara oznaka:Grupa glodala Termo 65
Čelik
221.3.007
TERMO 65 VS
Izgled-presjek
Opis
Materijal
Nap.
20
CODE
Okovi
- Dodatni veznik za prečku
- Stara oznaka DV-011
Al.
- Dodatni veznik za prečku
- Stara oznaka DV-012
Al.
20
12.8
710.069
100
710.070
- Dvodijelna šarka EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka E-100
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
111.001.01
02
03
61
10
31
- Uložak za bravu 31/61
- Stara oznaka: 5057.00.520
123.001.01
02
03
62
124.002
- Štitnik cilindra za bravu (par)
- Stara oznaka: 149.805
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Čelik
PVC
31
124.004.01
02
03
07.2012
76
30
- Štitnik cilindra za bravu (par)
- Stara oznaka: 1016.00
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Zn
Čelik
221.3.008
TERMO 65 VS
CODE
145.001
146.001.01
.02
.03
Izgled-presjek
Okovi
Opis
Nap.
- Mehanizam za otklopno na visini sa špagom
- Stara oznaka: Ragno
- Mehanizam za otklopno na visini sa šipkom
- Stara oznaka: OL90 (Geze)
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
1.Škare
2.Ručica
3.Šipka Ø8
4.Pokrovni profil
124.006
- Krakun za dvokrilna vrata
- Stara oznaka: 3008/00313
306.001
- Padajuća brtva
- Stara oznaka: Fapim Domatic A6003
07.2012
Materijal
221.03.009
TERMO 65 VS
Izgled-presjek
21
47
47
68
113.002.01
02
03
Materijal
- Dvodijelna šarka OSNO 68
- Stara oznaka: Osno 68
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Al.
Čelik
- Dvodijelna šarka OSNO 94
- Stara oznaka: Osno 94
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Al.
Čelik
- Dvodijelna šarka OSNO 70
- Stara oznaka: Max3D 68
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Al.
Čelik
- Dvodijelna šarka OSNO 96
- Stara oznaka: Max3D 94
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Al.
Čelik
Nap.
113.012
07.2012
47
113.011.01
02
03
96
49
25
70
47
94
113.001.01
02
03
113.009.01
02
03
Opis
45
CODE
Okovi
- Set za TERMO 65
- Stara oznaka: Set za Termo 65
221.3.010
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
Brtve
Opis
331.001
- Srednja brtva
- Stara oznaka -(SB65-01)
321.001
Materijal
Nap.
EPDM
61
- Brtva u krilu
- Stara oznaka - (Z106)
EPDM
61
- Brtva prema staklu /unutarnja/
- Stara oznaka - (921)
EPDM
71
EPDM
71
- Brtva prema staklu /vanjska/
- Stara oznaka - (Z111)
EPDM
61
- Brtva prema staklu /vanjska/
- Stara oznaka - (Z113)
EPDM
61
2.5-3.5
311.001
3.5-4.5
-Brtva prema staklu /unutarnja/
- Stara oznaka - (918)
311.002
2.5-3.5
321.002
4.5-5.5
321.003
07.2012
221.3.011
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
Brtve
Opis
Materijal
Nap.
3-4
311.003
- Brtva prema staklu /unutarnja,nosi 3-4 mm/
EPDM
71
- Brtva prema staklu /unutarnja,nosi 5-6 mm/
EPDM
71
- Brtva prema staklu /unutarnja,nosi 7-8 mm/
EPDM
71
5-6
311.004
7-8
311.005
(EPDM)
91-tvrdi dio
dio
91 EPICAR/TN
65-meki
+
SP-MICRO-LCS/TN
341.001
- Brtva prema pragu
- Bioekstruzija EPDM brtve (tvrdi i meki dio)
343.001
- Brtva prema pragu
EPDM
45
344.001
- Kutnik srednje brtve SB65-01
- otvaranje unutra L=50x50
- Stara oznaka SB65-K1
EPDM
65
07.2012
221.3.012
TERMO 65 VS
CODE
Izgled-presjek
Brtve
Opis
Materijal
Nap.
22
- Držač četkaste brtve L=2500 mm
- Stara oznaka Z 801
6.6
521.001
Al.
25
347.001
07.2012
- Četkasta brtva L=2500 mm
- Stara oznaka Z 802
221.3.013
Odabir lajsne prema
debljini staklene ispune
25.5
Unutarnje
brtve
Vanjska
brtva
X
4-5 mm
311.005
311.004
311.003
X=7-8 mm
X=5-6 mm
X=3-4 mm
Z-113
321.003
Debljina ispune u mm
35.5
13
14
15
16
35.5
17
Z40-659
Z40-669
30.5
30.5
18
19
20
21
30.5
22
Z40-653
Z40-653/B
Z40-668
Z40-661
25.5
23
24
25
26
25.5
27
Z40-667
Z40-658
20.5
28
29
30
31
20.5
Z40-646
15.5
34
35
36
40
41
Z40-648
Z40-666
15.5
15.5
M45-740
10.5
39
20.5
15.5
37
M45-709
38
20.5
32
Z40-644
33
30.5
Z40-665
Z40-662
10.5
10.5
42
Z40-636
Z40-647
Z40-649
5.5
43
44
45
46
47
Z40-656
05.2010
221.2.021
VRATA TERMO 65 VS
Jednokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
FT-0251
FT-0253
FT-0208
MH
MH
65,6
ML
FT-0250
65,6
FT-0257
ML
05.2010
221.4.001
VRATA TERMO 65 VS
Jednokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
MH
MH
65,6
ML
FT-0254
65,6
FT-0251
FT-0258
FT-0254
ML
05.2010
221.4.002
Jednokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
FT-0250
MH
MH
65,6
F-0970
FT-0251
ML
FT-0250
65,6
FT-0257
ML
05.2010
221.4.003
VRATA TERMO 65 VS
Jednokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
MH
MH
65,6
FT-0254
FT-0251
65,6
ML
FT-0258
FT-0254
ML
05.2010
221.4.004
VRATA TERMO 65 VS
Dvokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
FT-0251
FT-0253
FT-0208
MH
MH
65,6
65,6
FT-0250
FT-0252
FT-0257
ML
05.2010
221.4.005
FT-0254
FT-0251
ML
FT-0256
FT-0254
65,6
FT-0258
Dvokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
MH
MH
VRATA TERMO 65 VS
ML
05.2010
221.4.006
Jednokrilna unutarnja
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
MH
FT-0208
FT-0253
FT-0205
FT-0251 FT-0253 FT-0208
FT-0251
FT-0205
ML
65
FT-0251 FT-0253 FT-0208
MH
65
65
F-0918
FT-0250
65
FT-0201
FT-0221
05.2010
ML
221.4.007
Jednokrilna vanjska
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
65
FT-0253
FT-0208
MH
MH
FT-0205
65
ML
FT-0254
FT-0251
65
FT-0201 FT-0255
FT-0221
05.2010
ML
221.4.008
Dvokrilna unutarnja
vrata sa nadsvjetlom
MH
FT-0208
FT-0205
FT-0251 FT-0253 FT-0208
FT-0253
FT-0205
65
ML
65
FT-0251 FT-0253 FT-0208
MH
65
FT-0251
VRATA TERMO 65 VS
FT-0250
ML
65
FT-0201 F-0918
FT-0221
05.2010
ML
221.4.009
Dvokrilna vanjska
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
65
FT-0253
FT-0208
MH
MH
FT-0205
65
ML
FT-0255
FT-0254
FT-0256
FT-0251
65
65
FT-0201
FT-0221
05.2010
ML
221.4.010
FT-0254
FT-0251
ML
FT-0256
FT-0259
65,6
FT-0258
Dvokrilna vanjska
evakuacijska vrata
MH
MH
VRATA TERMO 65 VS
ML
05.2010
221.4.011
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
142,9
64,9
73
5
321.003
710.055
65,6
710.055
311.003
710.073
710.074
FT-0257
321.001
730.001
FT-0250
Z 40-667
142,9
29,5
28
7,5
5
44,5
33,5
20,5
65
22
UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.4.012
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
65,6
710.055
710.074
73
FT-0250
142,9
5
64,9
710.055
710.073
FT-0257
Z 40-667
30,08
28
7,5
65,6
UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.4.013
VRATA TERMO 65 VS
71,5
Presjeci
73
5
321.003
710.055
65
374.001
710.037
311.003
710.074
710.072
FT-0201
F-0918
321.001
730.001
Z 40-667
FT-0250
149,5
29,5
28
7,5
5
44,5
33,5
20,5
65
29
UNUTARNJA VRATA SA NADSVJETLOM
05.2010
221.4.014
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
65
112
71,5
710.072
710.037
FT-0201
730.008
FT-0221
35,5
710.026
5
331.001
Z 40-667
15,5
29,5
28
73
VRATA SA VENTUS OTVOROM U NADSVJETLU
05.2010
221.4.015
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
73
15,5
28
29,5
VENTUS
OTVARANJE
UNUTRA
35,5
Z 40-667
5
FT-0221
72
331.001
111.001.xx
190,5
FT-0205
F-0918
5
374.001
73
FT-0250
Z 40-667
VRATA
OTVARANJE
UNUTRA
UNUTARNJA VRATA SA VENTUS OTVOROM U NADSVJETLU
05.2010
221.4.016
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
65
710.037
71,5
710.072
FT-0201
DETALJ IZRADE ŽLJEBOVA ZA KAPLJEVINE
72
Z 40-667
FT-0205
F-0918
150
5
374.001
73
FT-0250
Z 40-667
UNUTARNJA VRATA SA FIKSNIM NADSVJETLOM
05.2010
221.4.017
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
64,5
28
29,5
184
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
7
FT-0208
FT-0253
10
343.001
FT-0251
UNUTARNJA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.4.018
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
65,6
8,1
28
29,5
Z 40-667
95
FT-0250
341.001
3,5x13
10
10,5
25,5
4
F-0970
FT-0251
NA SPOJU ISPUNITI TRAJNO
ELASTIČNIM KITOM ILI
DVOSTRANO LJEPLJIVIM TRAKAMA
UNUTARNJA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.4.019
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
311.003
321.003
Z 40-667
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
SA PADAJUČOM BRTVOM
FAPIM DOMATIC A6003
L=400 mm
L=500 mm
L=600 mm
L=700 mm
L=800 mm
L=900 mm
L=1000 mm
L=1100 mm
L=1200 mm
L=1300 mm
L=1400 mm
L=1500 mm
FT-0208
2,9x13
306.001
padajuća brtva
12
11,5
22,9
16,5
306.00
podajuća brtva
65,6
FT-0257
05.2010
5
221.4.020
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
311.003
321.003
Z 40-667
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
UNUTARNJA DVOKRILNA VRATA BEZ
NADSVJETLA
SA PADAJUČOM BRTVOM
FAPIM DOMATIC A6003
L=400 mm
L=500 mm
L=600 mm
L=700 mm
L=800 mm
L=900 mm
L=1000 mm
L=1100 mm
L=1200 mm
L=1300 mm
L=1400 mm
L=1500 mm
FT-0208
2,9x13
306.001
padajuća brtva
12
11,5
22,9
16,5
306.001
podajuća brtva
65,6
FT-0257
05.2010
5
221.4.021
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
FT-0252
FT-0250
13
13
30
5
321.001
730.001
FT-0250
FT-0250
29,5
Z 40-667
11,5
7,5
28
5,1
FT-0252
321.003
73
5
39
5
73
195
05.2010
221.4.022
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
SPOJ VRATA SERIJE TERMO 65 VS SA OTVORIMA IZ SERIJE
TERMO 65
33,4
22,5
65
311.003
7,5
28
65
29,5
3,9x32
73
FT-0250
142,9
321.001
730.001
FT-0257
FT-0216
64,9
69,13
321.003
FT-0201
5
5
219,4
05.2010
221.4.023
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
SPOJ VRATA SERIJE TERMO 65 VS SA FASADOM 50FK / 60K
50
FT-0254
4,5
28
65,6
30
9
8 16 6
25,5
FT-0260
60
65,6
25,5
4,5
hidroizolacija
30
9
9 mm
FT-0254
28
FT-0260
05.2010
221.4.024
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
142,9
42,9
5
95
321.003
FT-0254
FT-0258
710.055
65,6
710.049
311.003
710.073
710.074
321.001
730.001
Z 40-658
55,4
22,5
65
21
30,1
65,6
28
7,5
45
73
5
64,9
142,9
VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.4.025
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
42,9
5
710.074
FT-0258
710.049
65
710.055
95
710.073
FT-0254
142,9
321.001
730.001
Z 40-667
321.003
311.003
30,1
28
7,5
65,6
VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.4.026
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
321.003
710.037
7,5
FT-0254
311.003
710.073
30,1
65
65,6
28
710.055
710.072
FT-0201
321.001
730.001
FT-0255
93,5
Z 40-658
73
5
171,5
55,5
86
30
41,5
30,1
65,6
141.002
28
7,5
44,5
311.003
73
93,5
5
171,5
VANJSKA VRATA SA NADSVJETLOM
05.2010
221.4.027
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
73
29,5
28
15,5
VENTUS
OTVARANJE
UNUTRA
Z 40-667
134,4
FT-0221
212,41
FT-0205
3,9x16
5,37
FT-0255
73
FT-0254
Z 40-667
VRATA
OTVARANJE
VANI
VANJSKA VRATA SA VENTUS OTVOROM U NADSVJETLU
05.2010
221.4.028
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
65
710.037
112
71,5
710.072
FT-0201
331.001
35,5
5
FT-0221
Z 40-667
29,5
28
15,5
73
VANJSKA VRATA SA VENTUS OTVOROM U NADSVJETLU
05.2010
221.4.029
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
65
710.037
71,5
710.072
FT-0201
FIKSNO
NADSVJETLO
Z 40-658
93,9
Z 40-658
FT-0205
FT-0255
5
171,9
3,9x16
73
FT-0254
Z 40-667
VRATA
OTVARANJE
VANI
65,6
VANJSKA VRATA SA FIKSNIM NADSVJETLOM
05.2010
221.4.030
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
64,5
28
29,5
184
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
7
FT-0208
FT-0253
3,9x16
10
343.001
FT-0251
VANJSKA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.4.031
VRATA TERMO 65 VS
28
28,9
96
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
8,6
Presjeci
FT-0254
10,5
341.001
4
3,5x10
1
FT-0251
NA SPOJU ISPUNITI TRAJNO
ELASTIČNIM KITOM ILI
DVOSTRANO LJEPLJIVIM TRAKAMA
VANJSKA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.4.032
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
64,5
29,5
28
160
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
7
FT-0208
521.001
6
25
3,5x13
VRATA BEZ PRAGA
05.2010
221.4.033
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
64,5
28
29,5
160
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
7
FT-0207
PRE
05.2010
221.4.034
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
UNUTARNJA VRATA BEZ PRAGA
64,5
29,5
28
169
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
7
FT-0208
3,9x45
F-0978
10
FT-0253/2
VRATA BEZ PRAGA
05.2010
221.4.035
VRATA TERMO 65 VS
22,4
Presjeci
33,5
65
45
21
28,84
311.003
8,7
28
65,6
710.073
710.074
Z 40-667
710.055
FT-0257
FT-0250
Z 40-667
321.003
FT-0250
142,9
321.001
730.001
FT-0250
710.074
710.074
29,5
710.055
3,9x13
710.055
7,5
28
311.003
710.055
321.003
FT-0252
73
5
39
5
73
195
UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.4.036
VRATA TERMO 65 VS
29
Presjeci
33,5
65
45
21
28
8,1
374.001
710.037
710.055
FT-0201
29,5
311.003
65,6
F-0918
710.074
710.072
Z 40-667
321.001
730.001
321.003
FT-0250
149,5
FT-0250
321.001
G 112
FT-0250
710.074
710.074
311.003
29,5
Z 40-667
710.055
8,1
28
3,9x13
710.055
321.003
FT-0252
73
5
39
5
73
195
UNUTARNJA VRATA SA NADSVJETLOM
05.2010
221.4.037
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
142,9
64,9
5
73
321.001
730.001
FT-0258
FT-0254
Z 40-658
710.073
28
710.049
141.002
65,6
311.003
30,1
710.074
7,5
710.055
321.003
45
21
55,5
Z 40-667
FT-0254
FT-0256
30,1
65
22
3,9x13
710.073
28
710.073
710.055
7,5
710.055
321.003
95
5
95
195
VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.4.038
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
171,5
93,5
73
7,5
28
141.002
65,6
30,1
5
41,5
44,5
30,03
55,5
86
195
5
321.001
730.001
Z 40-667
710.073
FT-0256
Z 40-667
3,9x13
710.055
321.003
7,5
28
311.003
117
29,5
73
FT-0254
VANJSKA VRATA SA NADSVJETLOM
05.2010
221.4.039
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
142,9
64,9
FT-0258
13
65
Z-107
730.001
FT-0259
Z 40-667
710.073
28
710.049
141.002
65,6
311.003
30,1
710.074
7,5
710.055
321.003
45
21
22,4
55,5
65
195
13
321.001
730.001
Z 40-667
710.073
FT-0256
Z 40-667
3,9x13
8,1
28
311.003
117
29,5
65
710.055
321.003
FT-0259
FT-0259
VANJSKA EVAKUACIJSKA VRATA
05.2010
221.4.040
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
RAZDVOJIVI SPOJ
1-CENTRALNI KUTNIK
SA VIJKOM M8x13(10)
3
M8x13 (10)
tip FEAL
2-POMOĆNI KUTNIK 1
B
A
1
3-POMOĆNI KUTNIK 2
PRIJE SPAJANJA SA KUTNICIMA
ODREZANE POVRŠINE AiB PREMAZATI
LJEPILOM ZA METAL (npr. SIKA FORCE 7851)
2
A
B
NERAZDVOJIVI SPOJ
1
1-CENTRALNI KUTNIK SPAJA SE
UTISKIVANJEM STIJENKE U KUTNIK
2
3
2-POMOĆNI KUTNIK 1 SPAJA SE
UTISKIVANJEM STIJENKE U KUTNIK
3-POMOĆNI KUTNIK 2
PRIJE SPAJANJA SA KUTNICIMA
ODREZANE POVRŠINE AiB PREMAZATI
LJEPILOM ZA METAL (npr. SIKA FORCE 7851)
A
B
OVI POSTUPCI SPAJANJA PROFILA PRIMJENJIVI SU ZA SVE
FEAL-ove KUTNIKE I NJIMA ODGOVARAJUĆE KOMORE
05.2010
221.5.001
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
KRILO
ZAKOVICA
Ø3x20
M8x13 (10)
tip FEAL
POMOĆNI
VEZNIK
710.070
710.066
VEZNIK
M6x10
ZAKOVICA
Ø3x20
PARAPETNA
PREČKA
NAKON SPAJANJA PROFILA KRILA I PREČKE SPOJEVE
PREMAZATI TRAJNO-ELASTIČNIM KITOM
05.2010
221.5.002
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
ZAKOVICA
Ø3x20
POMOĆNI
VEZNIK
710.069
M8x13 (10)
tip FEAL
710.066
VEZNIK
M6x10
FT-0205
NAKON SPAJANJA PROFILA KRILA I PREČKE SPOJEVE
PREMAZATI TRAJNO-ELASTIČNIM KITOM
05.2010
221.5.003
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
KRILO
ZAKOVICA
Ø3x20
POMOĆNI
VEZNIK
710.069
M8x13 (10)
tip FEAL
710.066
VEZNIK
M6x10
FT-0206
NAKON SPAJANJA PROFILA KRILA I PREČKE SPOJEVE
PREMAZATI TRAJNO-ELASTIČNIM KITOM
05.2010
221.5.004
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
48,5
M813 tip FEAL
74
48,5
710.072
74
710.059
730.001
730.001
730.001
730.001
FT-0201
FT-0201
710.059
B
16
710.072
B
A
A
45
16
74
45
710.037
Ø1
0, 5
730.001
730.001
710.037
C
710.072
C
FT-0201
FT-0201
05.2010
221.5.005
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
48,5
M813 tip FEAL
74
48,5
710.073
74
710.056
730.001
730.001
730.001
730.001
FT-0257
710.056
A
B
A
22,5
FT-0257
710.073
B
48,5
48,5
22,5
74
710.055
Ø1
0, 5
730.001
730.001
710.055
C
710.073
C
FT-0257
FT-0257
05.2010
221.5.006
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
48,5
48,5
M813 tip FEAL
74
710.074
74
710.060
710.060
A
FT-0258
B
A
22,5
FT-0258
710.074
B
730.001
730.001
42,5
22,5
74
42,5
710.049
Ø1
0, 5
710.049
C
FT-0258
730.001
05.2010
710.074
C
FT-0258
221.5.007
VRATA TERMO 65 VS
74,5
48,5
48,5
Obrada i montaža
710.073
74,5
710.056
M813 tip FEAL
730.001
730.001
730.001
730.001
FT-0254
710.073
A
B
22,5
710.056
A
FT-0254
B
48,5
48,5
22,5
74,5
710.055
Ø1
0, 5
730.001
C
710.055
C
FT-0254
05.2010
710.073
730.001
FT-0254
221.5.008
VRATA TERMO 65 VS
74,5
48,5
48,5
Obrada i montaža
710.074
74,5
710.060
M813 tip FEAL
730.001
730.001
730.001
730.001
A
FT-0250
A
710.060
B
22,5
FT-0250
710.074
B
48,5
48,5
22,5
74,5
710.055
Ø1
0, 5
730.001
C
710.055
C
710.074
730.001
FT-0250
05.2010
221.5.009
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0250
FT-0252
KRILO FT-0250
PROFIL ZA OKRETANJE SMJERA
FT -0252
KRILO FT-0250
1
ČEP 365.001
FT-0250
UNUTARNJA DVOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.010
Obrada i montaža
1
KRILO FT-0250
PROFIL ZA OKRETANJE SMJERA
FT -0252
KRILO FT-0250
VRATA TERMO 65 VS
ČEP 365.001
FT-0250
FT-0252
FT-0250
UNUTARNJA DVOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.011
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
ČEP 365.001
ČEP 365.001
KRILO FT-0250
PROFIL ZA OKR. SMJERA
FT -0252
ČEP 365.001
NAKON SPAJANJA PROFILA KRILA FT-0250 I PROFILA ZA OKTRTANJE SMJERA OTVARANJA FT-0252
PREMAZANI GUNENI ČEP 365.001 PURPENSKIM LJEPILOM UTISNUTI U PROFIL FT-0252.
05.2010
221.5.012
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
KRILO FT-0250
PROFIL ZA OKR. SMJERA
FT -0252
PAR.PROFIL
FT-0208
PAR.PROFIL
FT-0208
DODATAK PARAP.PROFILA
FT-0253
1
ČEP 385.001
1
ČEP 365.034
UNUTARNJA DVOKRILNA VRATA
SA PRAGOM
05.2010
221.5.013
VRATA TERMO 65 VS
KRILO FT-0250
Obrada i montaža
RAM FT-0201
(FT-0257)
PAR.PROFIL
FT-0208
DODATAK PARAP.PROFILA
FT-0253
ČEP 365.034
ČEP 365.034
PRAG FT-0251
ČEP 365.034
GUMA 321.001
UNUTARNJA JEDNOKRILNA I DVOKRILNA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.5.014
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0254
FT-0256
KRILO FT-0254
PROFIL ZA OKRETANJE SMJERA
FT -0256
KRILO FT-0254
1
ČEP 365.002
FT-0254
VANJSKA DVOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.015
Obrada i montaža
1
KRILO FT-0254
PROFIL ZA OKRETANJE SMJERA
FT -0256
KRILO FT-0254
VRATA TERMO 65 VS
FT-0254
FT-0256
FT-0254
VANJSKA DVOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.016
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
ČEP 365.002
KRILO FT-0254
PROFIL ZA OKR. SMJERA
FT -0256
NAKON SPAJANJA PROFILA KRILA FT-0254 I PROFILA ZA OKTRTANJE SMJERA OTVARANJA FT-0256
PREMAZANI GUNENI ČEP 365.002 PURPENSKIM LJEPILOM UTISNUTI U PROFIL FT-0256.
05.2010
221.5.017
VRATA TERMO 65 VS
PROFIL ZA OKR. SMJERA
FT -0256
Obrada i montaža
KRILO FT-0254
PAR.PROFIL
FT-0208
PAR.PROFIL
FT-0208
1
1
DODATAK PARAP.PROFILA
FT-0253
1
385.001
1
365.034
VANJSKA DVOKRILNA VRATA
SA PRAGOM
05.2010
221.5.018
VRATA TERMO 65 VS
RAM FT-0201
(FT-0258)
PROFIL ZA OKR.SMJERA
FT-0255
Obrada i montaža
KRILO FT-0254
PAR.PROFIL
FT-0208
ČEP 365.034
ČEP 365.034
PRAG FT-0251
DODATAK PARAP.PROFILA
FT-0253
ČEP 365.034
VANJSKA JEDNOKRILNA I DVOKRILNA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.5.019
VRATA TERMO 65 VS
FT-0258
Detalj montaže
protuprovalnog umetka
FT-0254
-PROTUPROVALNI UMETAK SE MONTIRA KRILU
PORED GORNJE I DONJE BAGLAME
141.002
Obrada dovratnika
FT-0258
FT-0254
12
12
20
20
20
13
20
12
Ø
12
Ø
20
Ø
2,
8
Ø2
,8
VANJSKA JEDNOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.020
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
DETALJ UGRADNJE SETA ČEPOVA (303.001) ZA PRAG FT-0251
SET ČEPOVA (par lijevi i desni) ZA PRAG
FT-0251(303.001)
UMETAK ZA PROFIL
PRAGA FT-0251
ČETKA
VIJCI ZA FIKSIRANJE UMETKA
ZA PROFIL DOVRATNIKA
303.001
ČEP ZA ODVOD KAPLJEVINA
(UGRADŽUJE SE SAMO KOD
VANJSKIH VRATA)
VIJCI ZA FIKSIRANJE
UMETKA ZA PROFIL
PRAGA FT-0251
UMETAK ZA PROFIL KRILA
VANJSKA I UNUTARNJA JEDNOKRILNA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.5.021
VRATA TERMO 65 VS
Detalj obrade profila za
ugradnju seta umetaka praga
OTVARANJE VANI
FT-0258
FT-0254
,7
44
,9
20
Ø4
,4
14.7
(PRILIKOM MONTAŽE LEĐA ČETKE
ČETKA PREMAZATI TRAJNO ELASTIČNIM KITOM)
UMETAK
(PRILIKOM MONTAŽE SPOJ UMETKA
343.002
PREMAZATI TRAJNO ELASTIČNIM KITOM)
UMETAK SA KRILOM I BRTVOM PRAGA
20
20
200
3,9x38
3,9x16
ML
FT-0258
-13
8
3,9x16
341.001
FT-0251
1.SPOJEVE ČEPA SA PROFILIMA PRAGA
I DOVRATNIKA PREMAZATI TRAJNO ELASTIČNIM KITOM
2.NAPUNITI ŠUPLJINE U PROFILU PRAGA PREMA STRANI ČEPA
SA TRAJNOELASTIČNIM KITOM
25.7
Ø
Ø 2.
3. 2
2
POPUNITI TRAJNO
ELASTIČNIM KITOM
DO VRHA ČEPA
20
8
24 .
U SLUČAJU VRATA SA OTVARANJEM
PREMA VANI ČEP SE OBAVEZNO STAVLJA
05.2010
ŠUPLJINU U ČEPU NAPUNITI
TRAJNO ELASTIČNIM KITOM
(VAŽI SAMO ZA VRATA SA
OTVARANJEM PREMA VANI)
221.5.022
VRATA TERMO 65 VS
Detalj obrade profila za
ugradnju seta umetaka praga
FT-0257
OTVARANJE UNUTRA
FT-0250
.7
44
,9
20
Ø4
,4
14.7
(PRILIKOM MONTAŽE LEĐA ČETKE
ČETKA PREMAZATI TRAJNO ELASTIČNIM KITOM)
UMETAK
UMETAK
(PRILIKOM MONTAŽE SPOJ UMETKA
SA KRILOM I BRTVOM PRAGA 343.002
PREMAZATI TRAJNO ELASTIČNIM KITOM)
20
20
200
3,9x38
3,9x16
FT-0257
341.001
3,9x16
FT-0251
POPUNITI TRAJNO
ELASTIČNIM KITOM
DO VRHA ČEPA
30
25.7
Ø
Ø 3.
2. 2
2
1.SPOJEVE ČEPA SA PROFILIMA PRAGA
I DOVRATNIKA PREMAZATI TRAJNO ELASTIČNIM KITOM
2.NAPUNITI ŠUPLJINE U PROFILU PRAGA PREMA STRANI ČEPA
SA TRAJNOELASTIČNIM KITOM
20
8
24 .
U SLUČAJU VRATA SA OTVARANJEM
PREMA UNUTRA ČEP SE NE STAVLJA
PRIPAZITI DA TRAJNO ELASTIČNI KIT
NE ZATVORI ODVOD ZA KAPLJEVINE
VAŽI SAMO KOD VRATA SA
OTVARANJEM PREMA UNUTRA
05.2010
221.5.023
VRATA TERMO 65 VS
28,9
28
96
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
8,6
Presjeci
FT-0254
3,5x10
NA SPOJU ISPUNITI TRAJNO
ELASTIČNIM KITOM ILI
DVOSTRANO LJEPLJIVIM TRAKAMA
341.001
10,5
Z40-657
30
6
6
6
5
30
20
20
20
L/2
L/3
6 3
L/3
20
L
05.2010
221.5.023.1
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
OBRADA NA OKVIRU I KRILU PROZORA
•
IZVOD KAPLJEVINA IZ PROZORA
120
Max.600
120
373.003
10,1
26,5
FT-0254
05.2010
221.5.023.2
VRATA TERMO 65 VS
Detalj obrade profila za ugradnju
dodatnog ključanja
365.001
ČETKA
22
22
12,5
22
FT-0254
15,4
Ø9
F-1003
5
22
FT-0254
VANJSKA DVOKRILNA VRATA
05.2010
Na čepu 365.001
profila za okretanje F-0252 koji
dolazi kod praga odsjeći vrhove
221.5.023.3
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
BRAVA 35(40)-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA
ZA JEDNOKRILNA VRATA
F
B
C
A
F
B
BRAVA 35(40)-ica GU
PRIHVATNIK BRAVE JED. VRATA GU
05.2010
221.5.024
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
53
35
18
22
6
84
46,6
osa
ručke
136
92
92
213,5
220
osa
ručke
+0,5
10,5-0
16
22
24,6
16
46,6
22
BRAVA 35-ica
BRAVA 35-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA - DETALJ "A¨ PANELNA ISPUNA
05.2010
221.5.025
Obrada i montaža
130
VRATA TERMO 65 VS
16
16
22
BRAVA 35(40)-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA - DETALJ "B¨
05.2010
221.5.026
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
53(58)
35(40)
18
22
6
84
46,6(51,6)
osa
ručke
136
92
92
213,5
220
osa
ručke
10,5
16
22
24,6(29,6)
16 14
46,6(51,6)
BRAVA 35(40)-ica
BRAVA 35(40)-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA - DETALJ "A¨ STAKLENA ISPUNA
05.2010
221.5.027
VRATA TERMO 65 VS
18
Obrada i montaža
76
14
osa
ručke
72
63
14
osa
ručke
16
14
PRIHVATNIK BRAVE
JEDNOKRILNIH VRATA GU
22
PRIHVATNIK BRAVE
PRIHVATNIK BRAVE 35(40)-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA DETALJ "C¨ JEDNOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.028
Obrada i montaža
55
VRATA TERMO 65 VS
16
14
PRIHVATNIK BRAVE
22
PRIHVATNIK BRAVE
PRIHVATNIK BRAVE 35(40)-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA - DETALJ "F¨
05.2010
221.5.029
Obrada i montaža
55
VRATA TERMO 65 VS
16
14
PRIHVATNIK BRAVE
22
PRIHVATNIK BRAVE
PRIHVATNIK BRAVE 35(40)-ica SA TRI ZAKLJUČAVANJA - DETALJ "F¨
05.2010
221.5.030
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0250
F-0970
4
375.001
FT-0251
UNUTARNJA JEDNOKRILNA I DVOKRILNA VRATA SA PRAGOM
05.2010
221.5.031
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
F-0252
F-0250
F-0022
3.5x9.5
130
21
124.006
UNUTARNJA DVOKRILNA VRATA
05.2010
221.5.032
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0252
FT-0250
R
21
12,11
2,
5
21
7,22
130
2,
5
130
R
OBRADA PROFILA FT-0250 I FT-0252 ZA UMETANJE KRAKUNA
05.2010
221.5.033
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0256
FT-0254
12,5
12,5
R
21
2,
5
130
2,
5
130
R
21
OBRADA PROFILA FT-0254 I FT-0256 ZA UMETANJE KRAKUNA
05.2010
221.5.034
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0256
podloška M5(DIN 439)
124.006
21
130
3.5x9.5
121.001
3,5x9,5
F-0022
VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.5.035
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
FT-0208
FT-0256
FT-0254
FT-0253
23.8
9
13
05.2010
.3
221.5.036
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
M8
30
M8
46
Set dijelova za usadnu baglamu
OSNO 68 mm
68
22
30
25
Set dijelova za TERMO 65113-012
25
05.2010
221.5.037
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP1
68
5
18.75
22.5
66.5
22
44.5
22
50.5
142,9
28
8,1
5
Ø11
29,5
Ø11
+0,2
Ø15-0
05.2010
+0,2
Ø15-0
221.5.038
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP1
68
5
18.8
22.5
66.5
22
44.5
22
50.5
+0,2
Ø15-0
8,1
+0,2
Ø15-0
Ø11
29,5
OV 01
28
Ø11
73
5
64,9
142,9
05.2010
221.5.039
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP2
68
5
18.8
22.5
66.5
22
44.5
22
50.5
142,9
28
7,5
5
+0,2
Ø8-0
29,5
+0,2
Ø8-0
+0,2
Ø11-0
05.2010
+0,2
Ø11-0
221.5.040
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP2
68
5
18.8
22.5
66.5
22
44.5
22
50.5
+0,2
Ø11-0
+0,2
Ø8-0
+0,2
Ø8-0
29,5
OV 01
28
7,5
+0,2
Ø11-0
73
5
64,9
142,9
05.2010
221.5.041
VRATA TERMO 65 VS
Set dijelova za usadnu baglamu
OSNO 94
30
M8
Obrada i montaža
47
47
94
Set dijelova za TERMO 65113.012
30
M8
47
47
25
94
M12
Ø15
M12
Ø10.5
43
21
2
20
M8
Ø15
M8
05.2010
221.5.042
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP1
94
5
44.5
66.5
22
50.5
22.5
22
44.5
+0,2
Ø15-0
+0,2
Ø11-0
05.2010
+0,2
Ø15-0
+0,2
Ø11-0
221.5.043
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP2
94
5
44.5
22.5
66.5
22
44.5
22
50.5
+0,2
Ø11-0
+0,2
Ø8-0
05.2010
+0,2
Ø11-0
+0,2
Ø8-0
221.5.044
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
šarke tipa TB4
44.5
58
Dvodjelna šarka tipa TB4
22
25
34
24
22
44
34
52
4
21
52
3
34
52
5
44
20.5
65
Set dijelova za usadnu baglamu
OSNO 65 mm
Trodjelna šarka tipa TB4
Rastojanje između vanjskih šarki je 350 mm manje od visine krila.Za visine krila veče
od 2200 mm potrebno je staviti dodatnu šarku u sredini krila kako bi se obezbjedilo
bolje prijanjanje brtvi na profil rama. Pri proračunu šarki nisu uzeta u obzir opterečenja
koja nastaju na vratima koja su od javnog karaktera (škole, bolnice i sl.), niti vrata na
koja se ugrađuju sistemi za automatsko otvaranje i zatvaranje. Ukoliko imate namjeru
koristiti vrata za takvu namjenu molimo vas da nam se obratite kako bi dobili
odgovarajuči raspored kao i vrstu šarki.
05.2010
221.5.045
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP DR.HAHN TB4 (dvodjelna)
65
44.5
5
39.5
89
21
34
20.5
34
55.5
142,9
28
8,1
5
Ø11
Ø11
Ø11
29,5
Ø11
05.2010
221.5.046
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP DR.HAHN TB4 (dvodjelna)
65
44.5
5
39.5
89
21
34
20.5
34
55.5
142,9
64,9
73
Ø11
Ø11
Ø11
8,1
Ø11
28
OV 01
29,5
5
05.2010
221.5.047
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP DR.HAHN TB4 (dvodjelna)
86
44.5
5
39.5
89
21
34
41.5
34
55.5
171.5
Ø11
Ø11
Ø11
05.2010
Ø11
221.5.048
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP DR.HAHN TB4 (dvodjelna)
65
44.5
5
39.5
89
21
34
20.5
34
77.5
149.5
Ø11
Ø11
05.2010
Ø11
Ø11
221.5.049
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP DR.HAHN TB4 (trodjelna)
65
44.5
5
39.5
25
22
20.5
22
24
34
127
55.5
142,9
28
8,1
5
Ø11
Ø11
Ø11
29,5
Ø11
05.2010
221.5.050
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za baglamu TIP1
65
44.5
5
39.5
25
22
20.5
22
24
34
127
55.5
142,9
64,9
73
Ø11
Ø11
Ø11
8,1
Ø11
28
OV 01
29,5
5
05.2010
221.5.051
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
86
44.5
5
39.5
25
22
41.5
22
24
34
127
55.5
171.5
Ø11
Ø11
Ø11
05.2010
Ø11
221.5.052
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
65
44.5
5
39.5
25
22
20.5
22
24
34
127
77.5
149.5
Ø11
Ø11
05.2010
Ø11
Ø11
221.5.053
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
Obrada za bravu STUBLINA
Brava 124.001
121.002
A
37
18
235
210
84
68
190
14
A
B
34
B
27.1
11
05.2010
221.5.054
VRATA TERMO 65 VS
Obrada i montaža
14
3.9
17
PRESJEK A-A
OBRADA PROFILA ZA ŠILD BRAVE
27.1
PRESJEK B-B
OBRADA PROFILA ZA ŠILD
6.9 11
12.6
7
M5x25
190
121.002
05.2010
221.5.055
Jednokrilna
unutarnja vrata
VRATA TERMO 65 VS
*** OBRADA PROFILA FT-0253 (DODATAK KRILA SA PARAPETNOM PREČKOM).
FT-0253
FT-0253
9,5
11,5
FT-0253
52
96,5
8
7,4
11,5
4,5
A
57,1
96,5
7,4
64,5
57,1
4,5
Lkr -2
A
9,5
ML
5
Lkr
5 42,9
65,6
42,9
60,4
60,4
ML=Lkr+95.8
5
Lkr
5 49,5
65
49,5
67
67
ML=Lkr+95.8
05.2010
221.5.056
Jednokrilna
vanjska vrata
VRATA TERMO 65 VS
*** OBRADA PROFILA FT-0253 (DODATAK KRILA SA PARAPETNOM PREČKOM).
FT-0253
FT-0253
96,5
9,5
9,5
60,4(89)
FT-0253
56,5
64,5
8
52,6
8
75,5
3,9
11,5
Lkr -2
ML
60,4
65,6
60,4
42,9
42,9
Lkr
5
5
ML=Lkr+95.8
89
65
89
71,5
71,5
Lkr
5
5
ML=Lkr+153
05.2010
221.5.057
Jednokrilna
vanjska vrata
VRATA TERMO 65 VS
*** OBRADA PROFILA FT-0254 (PROFIL KRILA-PARAPETA) I 341.001 ( BRTVA PREMA PODU) .
FT-0254
Lkr-35.2
343.002
FT-0254
Lkr
60,4
65,6
60,4
17,6
17,6
42,9
42,9
Lkr
5
5
ML=Lkr+95.8
65
89
71,5
71,5
Lkr
5
5
ML=Lkr+153
05.2010
221.5.058
Jednokrilna
unutarnja vrata
VRATA TERMO 65 VS
*** OBRADA PROFILA FT-0250 (PROFIL KRILA-PARAPETA) I (DRŽAČA BRTVE PREMA PODU) .
FT-0250
343.002
FT-0250
Lkr-35.2
Lkr
5
Lkr
5 42,9
65,6
42,9
60,4
60,4
ML=Lkr+95.8
5
Lkr
5 49,5
65
49,5
67
67
ML=Lkr+95.8
05.2010
221.5.059
VRATA TERMO 65 VS
Dvokrilna
unutarnja vrata
*** OBRADA PROFILA FT-0253 (DODATAK KRILA SA PARAPETNOM PREČKOM).
R
3K
ILO
SA
BAT
OM
M
UTO
K
025
FT-
3
025
FT-
FT-0253
48,9
ILA
KR
Lkr1 -2
96,5
11,5
11,52
56,5
FT-0253
A
64,5
3,9
9
Ø
7,8
52,6
4,1
3,9
23,8
KRILO SA KOMBATUTOM
56,5
A
56,5
85
64,5
G
VO
PR
8
8
8
13,3
9,5
10,5
9,5
A
9,5
A
12,5
100
PRVO KRILO
85
Lkr2 +21
ML
5
Lkr 1
5
Lkr 2
5 42,9
65,6
42,9
48,9
48,9
ML=Lkr1+Lkr2+100.8
49,5
5
Lkr 1
5
67
Lkr 2
5 49,5
67
ML=Lkr1+Lkr2+114
05.2010
221.5.060
VRATA TERMO 65 VS
Dvokrilna
vanjska vrata
*** OBRADA PROFILA FT-0253 (DODATAK KRILA SA PARAPETNOM PREČKOM).
A
RIL
GK
3
025
FT-
VO
PR
FT-0253
3
025
FT-
M
UTO
AK
OS
IL
KR
BAT
OM
9,5
9,5
12,5
60,4(89)
8,5
105
60,4(89)
75,5
5
8,5
64,5
56
8,5
16
56
23,1
9,5
11,5
4,5
96,5
10,5
4,5
8
4,5
56,5
64,5
56
KRILO SA KOMBATUTOM
8
Lkr1 +21
PRVO KRILO
85
Lkr2 -2
ML
60,4
65,6
60,4
42,9
Lkr 1
5
42,9
Lkr 2
5
5
ML=Lkr1+Lkr2+100.8
89
65
89
71,5
Lkr 1
5
71,5
Lkr 2
5
5
ML=Lkr1+Lkr2+158
05.2010
221.5.061
VRATA TERMO 65 VS
Unutarnja vrata
** PVC UMETAK-PRAGA ZA UNUTARNJA VRATA
FT-0251
365.003
FT-0251
3,9x45
365.003
F-0918
374.001
FT-0251
FT-0251
FT-0201
FT-0257
05.2010
221.5.062
VRATA TERMO 65 VS
Vanjska vrata
FT-0251
** PVC UMETAK-PRAGA ZA VANJSKA VRATA
FT-0251
365.003
FT-0251
FT-0258
FT-0251
365.003
FT-0201
05.2010
FT-0255
221.5.063
VRATA TERMO 65 VS
Detalj ugradnje
profila praga
FT-0251
365.003
FT-0201
A
A
FT-0201
365.003
FT-0251
05.2010
221.5.064
Obrada
profila rama
VRATA TERMO 65 VS
FT-0201
F-0918
374.001
FT-0251
POGLED A-A
A
05.2010
A
221.5.065
Obrada
profila dovratnika
VRATA TERMO 65 VS
FT-0251
POGLED A-A
FT-0257
A
05.2010
A
221.5.066
Obrada
profila dovratnika
VRATA TERMO 65 VS
FT-0251
POGLED A-A
FT-0255
FT-0201
A
05.2010
A
221.5.067
VRATA TERMO 65 VS
Unutarnja vrata
FT-0258
FT-0251
POGLED A-A
A
05.2010
A
221.5.068
VRATA TERMO 65 VS
Unutarnja vrata
SET ČEPOVA ZA VRATA SA
OTVARANJEM PRAMA UNUTRA
MALI ČEP ZA ODVOD KAPLJEVINA
(UGRADŽUJE SE SAMO KOD VRATA
SA OTVARANJEM PREMA VANI)
FT-0251
FT-0201
FT-0251
Set čepova
303.001
F-0918
374.001
FT-0251
FT-0251
Set čepova
303.001
FT-0257
05.2010
221.5.069
VRATA TERMO 65 VS
Vanjska vrata
FT-0251
SET ČEPOVA ZA VRATA SA
OTVARANJEM PRAMA VANI
FT-0251
FT-0258
Set čepova
303.001
FT-0251
FT-0201
FT-0255
MALI ČEP ZA ODVOD KAPLJEVINA
(UGRADŽUJE SE SAMO KOD VRATA
SA OTVARANJEM PREMA VANI)
05.2010
FT-0251
MALI ČEP ZA ODVOD KAPLJEVINA
(UGRADŽUJE SE SAMO KOD VRATA
SA OTVARANJEM PREMA VANI)
Set čepova
303.001
221.5.070
VRATA TERMO 65 VS
Krojne liste
KROJNE LISTE ZA VRATA TERMO 65 VS
05.2010
221.6.001
Jednokrilna unutarnja
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
kom
PROFILI
FT-0201
F-0918
PV-001
F -0250
Z40-668
Z40-668
FT-0201
FT-0221
Z40-668
Z40-668
FT-0221
FT-0205
F-0918
PV-001
FT-0250
FT-0208
FT-0253
FT-0251
okomica rama
okomica al. umetka rama
okomica PVC umetaka rama
okomica krila
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica rama nadsvjetla
vodoravnica krila nadsvjetla
vodoravna lajsna nadsvjetla
okomita lajsna nadsvjetla
okomica krila nadsvjetla
prečka
vodoravnica al. umetka rama
vodoravnica PVC umetaka rama
vodoravnica krila
vodoravnica krila parapet
dodatak parapeta
prag
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
OKOVI
kom
710.072
osnovni kutnik
710.037
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
710.074
710.055
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
730.008
710.026
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
730.001
710.069
dodatni veznik
111.001
šarka za nadsvjetlo
124.001
brava
121.002
šild za vrata
104.001.xx
ručka
124.002
uložak za bravu
710.066
veznik prečke
710.070
pomoćni veznik
113.006.xx-60 mm usadne baglame
2
2
2
2
4
4
8
2
2
1
1
par
1
4
2
2
BRTVE
321.001
321.001
321.002
321.002
311.003
311.003
331.001
343.001
373.003
365.034
365.034
365.003
344.001
mjera
pilanje
H
H-H1-9
H-H1-11
H-H1-53
H-H1-308
L-255
L
L-87
L-180
H1-188.5
H1-51.5
L-89
L-89.2
L-93.2
L-109
L-245
L-111
L-122
45-90
45-90
45-90
45-45
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
45-45
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
mjera
brtva na spoju profila
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema staklu (unutra)
srednja brtva
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za premoštenje
umetak za premoštenje
umetak za prag
kutnik srednje brtve
4H1+4L
4(H-H1)+4L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2H1+2L
2L
2kom
1kom
1kom
1par (lijevi i desni)
4kom
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L-268 x H-H1-280
L-194 x H1-158.5
05.2010
221.6.002
Jednokrilna unutarnja
vrata sa nadsvjetlom
H1
Hkrns=H1-51.5
H
43,5
H1
VRATA TERMO 65 VS
L
FT-0205
H
UNUTARNJA VRATA SA NADSVJETLOM
L
43,5
Lkrns=L-87
Hkr=H-H1-29
FT-0221
43,5
F-0918
Lkr=L-109
L
54,5
10
FT-0251
54,5
23,9
FT-0201
FT-0253
FT-0208
FT-0250
05.2010
221.6.003
Jednokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0257
FT-0250
FT-0257
Z40-668
Z40-668
FT-0250
FT-0208
FT-0253
FT-0251
kom
2
2
1
2
2
1
1
1
1
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila
vodoravnica krila parapet
dodatak parapeta
prag
OKOVI
kom
710.073
osnovni kutnik
710.055
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
710.074
710.055
pomoćni kutnik
730.001
pomoćni kutnik
710.070
dodatni veznik
124.001
brava
121.002
šild za vrata
104.001.xx
ručka
124.002
uložak za bravu
710.066
veznik prečke
710.070
pomoćni veznik
121.002
šild za vrata
113.006.xx-60mm
usadne baglame
2
2
2
2
4
2
1
1
par
1
4
2
1
2
pilanje
H
H-81.9
L
H-336.9
L-241.8
L-95.8
L-231.8
L-95.8
L-109
45-90
45-90
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
90-90
90-90
mjera
BRTVE
321.001
321.002
311.003
373.003
343.001
365.035
365.034
365.003
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
maska za drenaž
brtva prema pragu
umetak za premoštenje
umetak za premoštenje
umetak za prag
4H+3L
2H+2L
2H+2L
2kom
2L
1kom
1kom
1par (lijevi i desni)
STAKLO
kom
mjera
28 mm
1
L-256 x H-307
05.2010
221.6.004
Jednokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
H
42,9
65,6
L
FT-0208
H
Hkr=H-57,9
UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
L
64,9
64,9
05.2010
Lkr=L-95.8
42,9
10
42,9
23,9
FT-0253
FT-0250
FT-0251
FT-0257
221.6.005
Jednokrilna vanjska
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
kom
mjera
pilanje
FT-0201
FT-0255
FT-0254
Z40-668
Z40-668
FT-0201
FT-0221
Z40-668
Z40-668
FT-0221
FT-0205
FT-0255
FT-0254
FT-0254
okomica rama
okomica al. umetka rama
okomica krila
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica rama nadsvjetla
vodoravnica krila nadsvjetla
vodoravna lajsna nadsvjetla
okomita lajsna nadsvjetla
okomica krila nadsvjetla
prečka
vodoravnica al. umetka rama
vodoravnica krila
vodoravnica krila parapet
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
H
H-H1-9
H-H1-51.5
H-H1-241
L-299
L
L-87
L-180
H1-188.5
H1-51.5
L-89
L-89.2
L-153
L-153
45-90
45-90
45-45
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
45-45
45-45
45-45
FT-0251
prag
1
L-166.2
90-90
OKOVI
kom
710.072
osnovni kutnik
710.037
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
710.073
710.055
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
730.008
710.026
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
730.001
111.001.xx
šarka za nadsvjetlo
124.001
brava
121.002
šild za vrata
104.001.xx
ručka
124.002
uložak za bravu
141.002
protuprovalni umetak
113.007.xx-86 mm usadne baglame
2
2
4
4
4
4
10
2
1
1
par
1
2
2
BRTVE
321.001
321.001
321.002
321.002
311.003
311.003
331.001
373.003
341.001
303.001
mjera
brtva na spoju profila
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema staklu (unutra)
srednja brtva
maska za drenaž
brtva prema pragu
set čepova za prag
4H1+4L
4(H-H1)+4L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2H1+2L
4kom
L
1par (lijevi i desni)
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L-313.2 x H-H1-211
L-194 x H1-158.5
05.2010
221.6.006
Jednokrilna vanjska
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
H1
Hkrns=H1-51.5
H
43,5
H1
65
L
FT-0255
FT-0205
H
VANJSKA VRATA SA NADSVJETLOM
L
43,5
Lkr=L-87
43,5
L
FT-0201
71,5
05.2010
FT-0255
FT-0254
Lkr=L-153
71,5
10,5
Hkr=H-H1-52.4
FT-0221
FT-0254
FT-0251
221.6.007
Jednokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0258
FT-0254
FT-0258
Z40-668
Z40-668
FT-0254
FT-0251
kom
2
2
1
2
2
1
1
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila
prag
OKOVI
pilanje
H
H-58.4
L
H-248
L-241.8
L-95.8
L-140
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
kom
710.074
710.055
710.073
710.055
730.001
124.001
121.001
104.001.xx
124.002
141.002
113.006.xx-60 mm
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
protuprovalni umetak
usadne baglame
2
2
4
4
4
1
1
par
1
2
2
mjera
BRTVE
321.001
321.002
311.003
373.003
341.001
303.001
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
maska za drenaž
brtva prema pragu
set čepova za prag
4H+3L
2H+2L
2H+2L
2kom
L
1par (lijevi i desni)
STAKLO
kom
mjera
28 mm
1
L-256 x H-218
05.2010
221.6.008
Jednokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
H
42,9
VRATA TERMO 65 VS
L
H
Hkr=H-59.4
VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
L
42,9
42,9
65,6
Lkr=L-95.8
FT-0254
FT-0254
10,5
FT-0258
05.2010
FT-0251
221.6.009
Jednokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0257
FT-0250
FT-0257
Z40-658
Z40-658
FT-0250
FT-0250
FT-0251
F-0970
kom
2
2
1
2
2
1
1
1
1
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila
vodoravnica krila parapet
prag
okapnica
OKOVI
pilanje
H
H-58.4
L
H-247.9
L-241.8
L-95.8
L-95.8
L-140
L-147.6
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
kom
710.073
710.055
710.074
710.055
730.001
124.001
121.001
104.001.xx
124.002
113.006.xx(60 mm)
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
usadne baglame
2
2
4
4
4
1
1
par
1
2
mjera
BRTVE
321.001
321.002
311.002
373.003
341.001
375.001
303.001
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
maska za drenaž
brtva prema pragu
čep okapnice
set čepova za prag
4H+3L
2H+2L
2H+2L
2kom
L
1 par (lijevi i desni)
1par (lijevi i desni)
STAKLO
kom
mjera
28 mm
1
L-256 x H-216
05.2010
321.001
321.002
311.003
373.003
341.001
303.001
221.6.010
Jednokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
H
42,9
65,6
L
H
Hkr=H-59.4
UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
L
64,9
FT-0250
64,9
FT-0250
FT-0257
Lkr=L-95.8
42,9
FT-0251
05.2010
10,5
42,9
221.6.011
Dvokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0258
FT-0254
FT-0258
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0254
FT-0254
FT-0254
FT-0254
FT-0251
FT-0256
kom
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
prag
profil za okretanje
pilanje
H
H-58.4
L
H-247.9
L1-198.9
L-L1-193.9
L1-52.9
L-L1-47.9
L1-52.9
L-L1-47.9
L-109
H-104
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
90-90
kom
OKOVI
710.074
710.055
710.073
710.055
730.001
124.001
121.002
104.001.xx
124.002
141.002
124.006
121.001
113.006.xx (60 mm)
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
protuprovalni umetak
krakun
zapinjač šipke
usadne baglame
BRTVE
321.001
321.002
311.002
373.003
365.003
365.002
341.001
PV-002
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
mjera
2
2
8
8
10
1
1
par
1
2
1
1
4
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
maska za drenaž
umetak za prag
čep spojnog profila FT-0256
brtva prema pragu
držač brtve prema pragu
6H+3L
4H+2L
4H+2L
2kom
1par (lijevi i desni)
1par(lijevi i desni)
2L
L
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L1-212.9 x H-218
L-L1-207.9 x H-218
05.2010
221.6.012
Dvokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
H
65,6
L1
L
Hkr=H-59.4
H
DVOKRILNA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
L
42,9
FT-0254
Lkr1=L1-52.9
L1
05.2010
FT-0256
10.5
FT-0258
Lkr2=L-L1-47.9
42,9
FT-0254
FT-0251
221.6.013
Dvokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
kom
mjera
pilanje
FT-0257
FT-0250
FT-0257
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0250
FT-0250
FT-0251
FT-0252
F-0970
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
prag
profil za okretanje
okapnica
2
4
1
4
2
2
2
2
1
1
1
H
H-58.4
L
H-247.9
L1-176.9
L-L1-215.9
L1-30.9
L-L1-69.8
L-109
H-104
L1-82.9
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
F-0970
okapnica
1
L-L1-77.9
90-90
OKOVI
kom
710.073
710.055
710.074
730.001
124.001
121.002
104.001.xx
124.002
124.006
121.001
113.006.xx (60 mm)
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
krakun
zapinjač šipke
usadne baglame
BRTVE
321.001
321.002
311.002
341.001
2328
UP-065/2
65-GD
ČO-001/2
2
10
8
8
1
1
par
1
1
1
4
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za prag
čep spojnog profila FT-0252
čep okapnice
6H+3L
4H+2L
4H+2L
2L
2kom
1par (lijevi i desni)
1par (lijevi i desni)
1par (lijevi i desni)
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L1-190.9 x H-214
L-L1-229 x H-214
05.2010
221.6.014
Dvokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
H
42,9
65,6
L1
L
Hkr=H-59.4
H
DVOKRILNA UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
L
42,9
Lkr1=L1-30.9
FT-0250
Lkr2=L-L1-70
42,9
FT-0252
L1
05.2010
FT-0250
F-0970
FT-0251
10,5
FT-0257
221.6.015
Dvokrilna unutarnja
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
kom
PROFILI
FT-0201
F-0918
PV-001
FT-0250
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0201
FT-0221
Z40-658
Z40-658
FT-0221
FT-0205
F-0918
PV-001
FT-0250
FT-0250
FT-0208
FT-0208
FT-0253
FT-0253
FT-0251
FT-0252
OKOVI
710.072
710.037
7410.074
710.055
730.008
710.026
730.001
710.070
111.001
124.001
121.002
104.001.xx
124.002
710.066
385.001
710.070
113.002.xx
113.012
BRTVE
321.001
321.001
321.002
321.002
311.002
311.002
331.001
343.001
373.003
365.034
365.034
365.003
365.001
385.001
2
2
2
4
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
okomica rama
okomica al. umetka rama
okomica PVC umetaka rama
okomica krila
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica rama nadsvjetla
vodoravnica krila nadsvjetla
vodoravna lajsna nadsvjetla
okomita lajsna nadsvjetla
okomica krila nadsvjetla
prečka
vodoravnica al. umetka rama
vodoravnica PVC umetaka rama
vodoravnica krila lijeva
vodoravnica krila desna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
dodatak parapeta lijevo
dodatak parapeta desno
prag
profil za okretanje
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
dodatni veznik
šarka za nadsvjetlo
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
veznik prečke
umetak za parapetni prof.
pomoćni veznik
usadne baglame
čahure sa vijcima
brtva na spoju profila
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema staklu (unutra)
srednja brtva
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za premoštenje
umetak za premoštenje
umetak za prag
čep spojnog profila FT-0252
umetak za profil FT-0253
mjera
pilanje
H
H-H1-9
H-H1-11
H-H1-53
H-H1-308
L1-183.5
L-L1-223
L
L-87
L-180
H1-188.5
H1-51.5
L-89
L-89.2
L-93.2
L1-37.5
L-L1-76.5
L1-173.5
L-L1-212.5
L1-39.5
L-L1-56.5
L-122
H-H1-54
45-90
45-90
45-90
45-90
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
kom
2
2
4
4
4
4
10
4
2
1
1
par
1
8
1
4
4
2
mjera
3008/00313
KL-003
kom
krakun
zapinjač šipke
1
1
4H1+4L
4(H-H1)+4L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2H1+2L
2L
4kom
1kom
2kom
1par (lijevi i desni)
1kom
1kom
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
28 mm
1
1
1
L-194 x H1-158.5
L1-197 x H-H1-278
L-L1-236 x H-H1-280
05.2010
OKOVI
221.6.016
Dvokrilna unutarnja
vrata sa nadsvjetlom
H1
Hkrns=H1-51.5
H
43,5
H1
VRATA TERMO 65 VS
L1
L
DVOKRILNA UNUTARNJA VRATA SA NADSVJETLOM
FT-0205
L
49,5
Lkr1=L1-37.5
Lkr2=L-L1-76.5
F-0918
F-0252
49,5
F-0250
L1
23,9
FT-0201
43,5
Lkr=L-87
FT-0208
43,5
Hkr=H-H1-29
FT-0221
FT-0253
FT-0251
05.2010
10
L
221.6.017
Dvokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0257
FT-0250
FT-0257
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0250
FT-0250
FT-0208
FT-0208
FT-0253
FT-0253
FT-0251
FT-0252
kom
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila lijeva
vodoravnica krila desna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
dodatak parapeta lijevo
dodatak parapeta desno
prag
profil za okretanje
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
OKOVI
pilanje
H
H-81.9
L
H-337
L1-176.9
L-L1-215.9
L1-30.9
L-L1-69.8
L1-166.9
L-L1-206
L1-32.9
L-L1-48.9
L-109
H-82.9
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
kom
710.073
710.055
710.074
730.001
710.070
124.001
121.002
104.001.xx
124.002
710.066
385.001
124.006
121.001
113.006.xx (60 mm)
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
dodatni veznik
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
veznik prečke
umetak za parapetni prof.
krakun
zapinjač šipke
usadne baglame
BRTVE
321.001
321.002
311.002
343.001
373.003
365.034
365.034
365.003
365.001
385.001
mjera
2
6
4
6
4
1
1
par
1
8
1
1
1
4
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za premoštenje
umetak za premoštenje
umetak za prag
čep spojnog profila FT-0252
umetak za profil FT-0253
6H+3L
4H+2L
4H+2L
2L
2kom
1kom
2kom
1par (lijevi i desni)
1kom
1kom
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L1-190.9 x H-306.9
L-L1-230 x H-306.9
05.2010
221.6.018
Dvokrilna unutarnja
vrata bez nadsvjetla
H
42,9
VRATA TERMO 65 VS
L1
L
Hkr=H-54,9
H
DVOKRILNA UNUTARNJA VRATA BEZ NADSVJETLA
FT-0208
L
Lkr1=L1-30.9
Lkr2=L-L1-70
42,9
FT-0257
FT-0250
FT-0252
FT-0253
FT-0251
10
23,9
65,6
42,9
L1
05.2010
221.6.019
Dvokrilna vanjska
vrata sa nadsvjetlom
VRATA TERMO 65 VS
kom
PROFILI
FT-0201
FT-0255
FT-0254
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0201
FT-0221
Z40-658
Z40-658
FT-0221
FT-0205
FT-0255
FT-0254
FT-0254
FT-0208
FT-0208
FT-0253
FT-0253
FT-0251
FT-0256
OKOVI
710.072
710.037
710.055
710.073
730.008
710.026
730.001
710.070
111.001
124.001
121.002
104.001.xx
124.002
710.066
141.001
385.001
710.070
113.009.xx (68mm)
pilanje
H
H-H1-9
H-H1-74.9
H-H1-330
L1-205.5
L-L1-244.5
L
L-87
L-180
H1-188.5
H1-51.5
L-89
L-89.2
L1-59.5
L-L1-98.5
L1-195.5
L-L1-234.5
L1-60.5
L-L1-78.5
L-166.2
H-H1-75.9
45-90
45-90
45-90
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
45-45
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
kom
2
2
4
4
4
4
8
4
2
1
1
par
1
8
2
1
4
4
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
dodatni veznik
šarka za nadsvjetlo
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
veznik prečke
protuprovalni umetak
umetak za parapetni prof.
pomoćni veznik
usadne baglame
BRTVE
321.001
321.001
321.002
321.002
311.002
311.002
331.001
343.001
373.003
365.034
365.034
365.003
365.002
385.001
2
2
4
4
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
okomica rama
okomica al. umetka rama
okomica krila
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica rama nadsvjetla
vodoravnica krila nadsvjetla
vodoravna lajsna nadsvjetla
okomita lajsna nadsvjetla
okomica krila nadsvjetla
prečka
vodoravnica al. umetka rama
vodoravnica krila lijeva
vodoravnica krila desna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
dodatak parapeta lijevo
dodatak parapeta desno
prag
profil za okretanje
mjera
3008/00313
KL-003
kom
krakun
zapinjač šipke
1
1
mjera
brtva na spoju profila
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema staklu (unutra)
srednja brtva
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za premoštenje
umetak za premoštenje
umetak za prag
čep spojnog profila FT-0256
umetak za profil FT-0253
4H1+4L
4(H-H1)+4L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2(H-H1)+2L
2H1+2L
2H1+2L
2L
4kom
2kom
1kom
1par (lijevi i desni)
1kom
1kom
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
28 mm
1
1
1
L-194 x H1-158.5
L1-219 x H-H1-300
L-L1-258 x H-H1-300
05.2010
OKOVI
221.6.020
Dvokrilna vanjska
vrata sa nadsvjetlom
H1
Hkrns=H1-51.5
H
43,5
H1
VRATA TERMO 65 VS
L1
FT-0205
L
Hkr=H-H1-50.9
H
DVOKRILNA VANJSKA VRATA SA NADSVJETLOM
L
43,5
43,5
FT-0221
FT-0208
Lkr=L-87
L1
L
FT-0254
FT-0256
FT-0253
FT-0255
10
24
FT-0201
FT-0251
71,5
05.2010
Lkr1=L1-81.5
Lkr2=L-L1-76.5
71,5
221.6.021
Dvokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
kom
PROFILI
FT-0258
FT-0254
FT-0258
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0254
FT-0254
FT-0208
FT-0208
FT-0253
FT-0253
FT-0251
FT-0256
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila lijeva
vodoravnica krila desna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
dodatak parapeta lijevo
dodatak parapeta desno
prag
profil za okretanje
mjera
pilanje
H
H-81.9
L
H-337
L1-176.9
L-L1-215.9
L1-30.9
L-L1-69.9
L1-166.9
L-L1-205.9
L1-32.9
L-L1-49.9
L-109
H-82.9
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
90-90
kom
OKOVI
710.074
710.055
710.073
710.055
730.001
710.070
710.066
124.001
212.002
104.001.xx
124.002
710.066
141.001
385.001
710.070
124.006
121.001
113.006.xx (60 mm)
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
dodatni veznik
veznik prečke
brava
šild za vrata
ručka
uložak za bravu
veznik prečke
protuprovalni umetak
umetak za parapetni prof.
pomoćni veznik
krakun
zapinjač šipke
usadne baglame
mjera
BRTVE
321.001
321.002
311.002
343.001
373.003
365.034
365.034
365.003
365.002
385.001
2
2
4
4
6
4
1
1
1
par
1
8
2
1
4
1
1
6
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za premoštenje
umetak za premoštenje
umetak za prag
čep spojnog profila FT-0256
umetak za profil FT-0253
6H+3L
4H+2L
4H+2L
2L
2kom
2kom
1kom
1par (lijevi i desni)
1kom
1kom
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L1-191 x H-307
L-L1-230 x H-307
05.2010
221.6.022
Dvokrilna vanjska
vrata bez nadsvjetla
H
VRATA TERMO 65 VS
L1
L
Hkr=H-57.9
H
DVOKRILNA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
L1
FT-0208
L
FT-0254
FT-0256
10
23,9
FT-0253
FT-0258
42,9
05.2010
Lkr1=L1-52.9
Lkr2=L-L1-47.9
42,9
FT-0251
221.6.023
VRATA TERMO 65 VS
Vrata sa panik
okovima
JEDNOKRILNA I DVOKRILNA
EVAKUACIJSKA VRATA
05.2010
221.7.001
VRATA TERMO 65 VS
Oznaka
Opis
Oznaka
Rukohvat:
Opis
B 7130 120X*
B=1490mm:
B=2000mm:
G-U (BKS)
Spojni
elementi
Bočno kopčanje:
B 7130 420X*
B 7130 421X*
Potisna letva:(crvena)
L= 1150mm: B 7130 7103
L= 1450mm: B 7130 7203
Jednokrilna
evakuacijska
vrata
Vanjski rukohvat:
B 7130 300X*
X*(0=crna; 1=siva: 2=bjela)
Rukohvat:
krilo1- B 7130 120X*
krilo2- B 7130 110X*
Bočno kopčanje:(krilo1)
B=1490mm: B 7130 420X*
B=2000mm: B 7130 421X*
Poprij. kopčanje:(krilo2)
B=1490mm: B 7130 410X*
B=2000mm: B 7130 411X*
Potisna letva:(crvena)
L= 1150mm: B 7130 7103
L= 1450mm: B 7130 7203
Vanjski rukohvat: B 7130 300X*
G-U (BKS)
Dvokrilna
evakuacijska
vrata
10
Polucilindrični uložak
za bravu 30+10
30
126.003
05.2010
221.7.002
Jednokrilna evakuacijska
vanjska vrata bez nadsvjetla
MH
MH
VRATA TERMO 65 VS
ML
ML
05.2010
221.7.003
Jednokrilna evakuacijska
vanjska vrata bez nadsvjetla
VRATA TERMO 65 VS
3
19,5
Ø3
,5
20
Ø4
15
76,5
3
140
5
MH
8
2
2
19,5
15
z
kro
roz
6k
1
Ø
0
Ø1
80
Ø4
H=1120
1
43
H=1120
20
8
,5
Ø3
27
5
ML
1
20
Ø3,5
19,5
140
Ø4
15
76,5
8
5
Napomena:
MHmax u ovisnosti od grupe okova koji se naručuje
1. MHmax= 2800 mm
2. MHmax= 3450 mm
05.2010
221.7.004
VRATA TERMO 65 VS
Presjeci
65,6
64,9
FT-0258
710.074
23
710.049
142,9
5
68
321.001
730.001
710.055
710.073
51,9
73
FT-0254
Z 40-667
321.002
321.003
311.003
JEDNOKRILNA EVAKUACIJSKA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.7.005
Presjeci
40
8
710.074
710.049
42,9
FT-0258
5
321.001
730.001
FT-0254
143,9
710.055
710.073
95
311.003
321.002
321.003
VRATA TERMO 65 VS
65,63
JEDNOKRILNA EVAKUACIJSKA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.7.006
VRATA TERMO 65 VS
Dvokrilna evakuacijska
vanjska vrata bez nadsvjetla
MH
MH
65.6
ML
ML
05.2010
221.7.007
VRATA TERMO 65 VS
Dvokrilna evakuacijska
vanjska vrata bez nadsvjetla
,5
15
135
59
Ø3
28,5
3
9,5
3
11,5
11,5
8
MH
76,5
Ø3
,5
20
15
13
2
2
1
H 1120
11,5
15
15
roz
6k
Ø1
80
43
H=1120
Ø4
Ø3 ,
5
20
8
80
1
roz
0k
Ø1
11,5
ML
19
13
20
5
Ø3 ,
8
76,5
1
15
11,5
Napomena:
MHmax u ovisnosti od grupe okova koji se naručuje
1. MHmax= 2700 mm
2. MHmax= 3350 mm
05.2010
18
15
135
Distancer 10 mm
11,5
,5
59
Ø3
221.7.008
Presjeci
13
710.073
FT-0258
23
710.074
64,9
321.001
730.001
68
142,9
710.055
FT-0259
65
51,65
321.001
730.001
311.003
VRATA TERMO 65 VS
710.049
65
DVOKRILNA EVAKUACIJSKA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.7.009
Presjeci
40
710.073
710.073
Z 40-667
311.003
321.002
321.003
95
710.055
FT-0256
5
195
710.055
95
FT-0259
VRATA TERMO 65 VS
DVOKRILNA EVAKUACIJSKA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.7.010
Presjeci
VRATA TERMO 65 VS
28
28,9
96
OTVORI ZA IZLAZ KAPLJEVINA
8,6
FT-0259
3,5x10
FT-0251
1
10,5
343.002
4
341.001
DVOKRILNA EVAKUACIJSKA VANJSKA VRATA BEZ NADSVJETLA
05.2010
221.7.011
VRATA TERMO 65 VS
Krojne liste za
evakuacijska vrata
KROJNE LISTE ZA VRATA TERMO 65 VS
(EVAKUACIJSKA VRATA)
05.2010
221.7.012
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0258
FT-0254
FT-0258
Z40-658
Z40-658
FT-0254
FT-0251
kom
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila parapet
prag
2
2
1
2
2
1
1
OKOVI
710.074
710.049
710.073
710.055
730.001
Jednokrilna evakuacijska
vrata otvaranje vani
mjera
pilanje
H
H-58.4
L
H-248
L-241.8
L-95.8
L-140
45-90
45-45
90-90
90-90
45-45
90-90
kom
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
Rukohvat:
B=1490mm:
B=2000mm:
B 7130 120X*
Bočno kopčanje:
B 7130 420X*
B 7130 421X*
Potisna letva:(crvena)
L= 1150mm:
B 7130 7103
L= 1450mm:
B 7130 7203
Vanjski rukohvat:
B 7130 300X*
2
2
4
4
4
1
1
1
1
X*(0=crna; 1=siva: 2=bjela)
mjera
BRTVE
321.001
321.002
311.002
373.003
341.001
303.001
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
maska za drenaž
brtva prema pragu
set čepova za prag
4H+3L
2H+2L
2kom
L
1par (lijevi i desni)
STAKLO
kom
mjera
28 mm
1
L-256 x H-218
Napomena:
Potrebno dodatno provjeriti krojne liste radi novih čepova
05.2010
221.7.013
VRATA TERMO 65 VS
H
42,9
Jednokrilna evakuacijska
vanjska vrata bez nadsvjetla
Hkr=H-59.4
H
VANJSKA EVAKUACIJSKA VRATA
BEZ NADSVJETLA
10.5
L
FT-0254
FT-0251
L
42,9
Lkr=L-95.8
FT-0258
05.2010
42,9
FT-0254
221.7.014
VRATA TERMO 65 VS
PROFILI
FT-0258
FT-0259
FT-0258
Z40-658
Z40-658
Z40-658
FT-0259
FT-0259
FT-0259
FT-0259
FT-0251
FT-0252
kom
okomica rama
okomica krila
vodoravnica rama
okomita lajsna
vodoravna lajsna
vodoravna lajsna
vodoravnica krila lijeva
vodoravnica krila desna
vodoravnica krila parapet lijevi
vodoravnica krila parapet desni
prag
profil za okretanje
OKOVI
710.074
710.049
710.073
710.055
730.001
126.003
113.002.xx
mjera
pilanje
H
H-58.4
L
H-248
L1-198.9
L-L1-193.9
L1-52.9
L-L1-47.9
L1-52,9
L-L1-47.9
L-109
H-104
45-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
45-45
45-45
90-90
90-90
90-90
90-90
kom
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
polucilindrični uložak brave
usadne šarke
BRTVE
321.001
321.002
311.002
341.001
373.003
365.003
365.002
2
4
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
4
4
4
8
10
1
6
mjera
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu (unutra)
brtva prema pragu
maska za drenaž
umetak za prag lijevi i desni
čep spojnog profila FT-0256
6H+3L
4H+2L
4H+2L
L
2kom
2kom
1kom
STAKLO
kom
mjera
28 mm
28 mm
1
1
L1-212.9 x H-218
L-L1-207.9 x H-218
05.2010
Dvokrilna evakuacijska
vrata otvaranje vani
Napomena:
Potrebno dodatno provjeriti krojne liste radi novih čepova
221.7.015
Dvokrilna evakuacijska
vrata otvaranje vani
H
42,9
VRATA TERMO 65 VS
H
Hkr=H-59.4
L1
L
DVOKRILNA VANJSKA EVAKUACIJSKA VRATA
BEZ NADSVJETLA
L1
Lkr2=L-L1-47.9
Lkr1=L1-52.9
FT-0256
L
05.2010
FT-0259
42,9
FT-0258
10,5
42,9
FT-0251
FT-0259
221.7.015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
12 586 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content