close

Enter

Log in using OpenID

AD60-IZRADA VRATA III KAT-DA Model (1)

embedDownload
Serija profila za prozore i vrata
45 MILL
brtva prema staklu
EPDM
pomoćni kutnik
730.003
730.010
osnovni kutnik
730.009
731.002
710.072
pomoćni kutnik 730.002
brtva u okviru 321.001
EPDM
eurožlijeb
srednja brtva 331.001
EPDM
pomoćni kutnik 730.001
osnovni kutnik
730.009
731.002
710.072
brtva u krilu 321.001
EPDM
45 MILL
REZULTATI ISPITIVANJA SERIJE
300-01
45 MILL
REZULTATI ISPITIVANJA SERIJE
300-02
45 MILL
REZULTATI ISPITIVANJA SERIJE
300-03
45 MILL
REZULTATI ISPITIVANJA SERIJE
300-04
45 MILL
REZULTATI ISPITIVANJA SERIJE
300-05
45 MILL
Oznaka
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
Opseg
/kg/mI/
/mm/
M45-700
1.036
316
M45-701
1.305
403
M45-702
0.997
369
M45-703
1.223
387
M45-704
0.995
353
M45-705
M45-706
1.522
503
1.261
469
M45-707
1.261
396
M45-708
0.977
395
301-01
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
/kg/mI/
Opseg
/mm/
M45-709
0.258
153
M45-710
0.933
330
M45-711
0.817
275
M45-712
1.139
348
M45-713
0.805
309
M45-714
0.939
330
M45-715
0.870
339
M45-721
2.150
515
M45-722
1.950
512
301-02
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
Opseg
/kg/mI/
/mm/
M45-723
1.869
489
M45-724
3.084
628
M45-725
0.899
355
M45-730
1.290
394
M45-731
1.005
360
M45-732
0.938
372
M45-733
1.150
474
M45-740
0.258
148
M45-751
0.234
122
301-03
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
Opseg
/kg/mI/
/mm/
M45-752
0.510
242
M45-753
0.274
153
M45-754
0.932
248
M45-755
0.274
148
M45-756
0.225
132
Z40-636
Z40-644
0.261
141
0.275
166
Z40-646
0.286
157
Z40-647
0.226
137
301-04
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
/kg/mI/
Opseg
/mm/
Z40-648
0.268
125
Z40-649
0.221
105
Z40-653
0.348
201
Z40-653/B
0.356
197
Z40-656
Z40-657
0.215
107
0.186
73
Z40-658
0.318
184
Z40-659
0.359
204
Z40-660
0.179
89
301-05
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
Z40-661
Z40-662
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
Opseg
/kg/mI/
/mm/
0.314
146
0.245
116
Z40-665
0.272
112
Z40-666
0.289
122
Z40-667
0.358
139
Z40-668
0.326
135
Z40-669
0.347
143
301-06
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
P45-643
P45-644
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
Opseg
/kg/mI/
/mm/
0.342
184
0.323
153
P45-648
0.257
140
F-0228
0.153
68
F-0681
0.920
304
F-0714
0.895
F-0784
0.33
294
105
060 353
0.825
225
060 350
0.285
107
301-07
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
Oznaka
Izgled-presjek
LISTA PROFILA
Težina
Opseg
/kg/mI/
/mm/
D45-052
0.567
283
NC 1459
0.156
51
301-08
Ix
Wx
4
/cm /
3
/cm /
45 MILL
PROFILI M 1:1
M45-700
M45-712
težina: kg/mI 1.037
svj.povr. mm 130
težina: kg/mI 1.139
svj.povr. mm 134
M45-711
težina: kg/mI 0.817
svj.povr. mm 89
M45-713
težina: kg/mI 0.805
svj.povr. mm 98
302-01
45 MILL
PROFILI M 1:1
M45-715
M45-714
težina: kg/mI 0.87
svj.povr. mm 110
težina: kg/mI 0.939
svj.povr. mm 120
302-02
45 MILL
M45-701
težina: kg/mI 1.305
svj.povr. mm 153
PROFILI M 1:1
M45-702
težina: kg/mI 0.997
svj.povr. mm 121
M45-731
M45-730
težina: kg/mI 1.290
svj.povr. mm 156
težina: kg/mI 1.005
svj.povr. mm 124
302-03
45 MILL
PROFILI M 1:1
M45-732
težina: kg/mI 0.938
svj.povr. mm 121
302-04
45 MILL
PROFILI M 1:1
M45-706
težina: kg/mI 1.261
svj.povr. mm 157
M45-705
težina: kg/mI 1.522
svj.povr. mm 195
M45-733
težina: kg/mI 1.150
svj.povr. mm 157
302-05
45 MILL
PROFILI M 1:1
M45-704
težina: kg/mI 0.995
svj.povr. mm 108
M45-703
težina: kg/mI 1.223
svj.povr. mm 142
M45-721
težina: kg/mI 2.150
302-06
45 MILL
PROFILI M 1:1
M45-725
težina: kg/mI 0.899
svj.povr. mm 108
302-07
45 MILL
M45-722
težina: kg/mI 1.950
svj.povr. mm 270
PROFILI M 1:1
M45-723
težina: kg/mI 1.869
svj.povr. mm 244
302-08
45 MILL
M45-724
težina: kg/mI 3.084
svj.povr. mm 384
PROFILI M 1:1
302-09
45 MILL
PROFILI M 1:1
302-10
M45-707
težina: kg/mI 1.261
svj.povr. mm 158
M45-708
težina: kg/mI 0.977
svj.povr. mm 103
M45-710
težina: kg/mI 0.933
svj.povr. mm 88
45 MILL
PROFILI M 1:1
302-11
M45-752
težina: kg/mI 0.510
svj.povr. mm 43
F-0352/A
HS-38
M45-756
težina: kg/mI 0.225
svj.povr. mm 53
M45-754
težina: kg/ml 0.932
svj.povr. mm 95
45 MILL
PROFILI M 1:1
302-12
F-0681
F-0714
težina: kg/mI 0.920
svj.povr. mm 195
težina: kg/mI 0.895
svj.povr. mm 240
45 MILL
PROFILI M 1:1
P45-643
težina: kg/mI 0.342
svj.povr. mm 8
P45-644
težina: kg/mI 0.323
svj.povr. mm
M45-751
težina: kg/mI 0.234
svj.povr. mm 24
060 353
težina: kg/mI 0.825
svj.povr. mm 34
D45-052
težina kg/m 0.567
svj.povr. mm 80
302-13
45 MILL
PROFILI M1:1
302-14
F-0228
Z40-657
težina: kg/mI 0.186
svj.povr. mm 23
težina: kg/mI 0.153
svj.povr. mm 27
060 350
težina: kg/mI 0.285
svj.povr. mm 31
P45-648
NC-1459
težina: kg/mI 0.257
svj.povr. mm 33
težina: kg/mI 0.156
svj.povr. mm 15
Z40-660
Z40-656
težina: kg/mI 0.179
svj.povr. mm 24
težina: kg/mI 0.215
svj.povr. mm 27
45 MILL
PROFILI M1:1
Z40-636
M45-709
težina: kg/mI 0.261
svj.povr. mm 32
težina: kg/mI 0.258
svj.povr. mm 37
Z40-644
Z40-658
težina: kg/mI 0.275
svj.povr. mm 42
težina: kg/mI 0.318
svj.povr. mm 47
Z40-653
Z40-659
težina: kg/mI 0.347
svj.povr. mm 52
težina: kg/mI 0.359
svj.povr. mm 57
302-15
45 MILL
PROFILI M1:1
302-16
Z40-647
težina: kg/mI 0.226
svj.povr. mm 30
M45-740
težina: kg/mI 0.258
svj.povr. mm 35
Z40-646
Z40-653/B
težina: kg/mI 0.286
svj.povr. mm 40
težina: kg/mI 0.356
svj.povr. mm 53
M45-755
težina: kg/mI 0.274
svj.povr. mm 64
M45-753
težina: kg/mI 0.274
svj.povr. mm 63
45 MILL
PROFILI M 1:1
Z40-649
Z40-662
težina: kg/mI 0.221
svj.povr. mm 30
težina: kg/mI 0.245
svj.povr. mm 35
Z40-648
Z40-661
težina: kg/mI 0.268
svj.povr. mm 40
težina: kg/mI 0.268
svj.povr. mm 50
302-17
45 MILL
302-18
PROFILI M 1:1
F-0784
Z40-665
težina kg/m 0.330
svj. povr.mm 34
težina kg/m 0.272
svj. povr.mm 37
Z40-666
Z40-667
težina kg/m 0.289
svj. povr.mm 42
težina kg/m 0.358
svj. povr.mm 47
Z40-668
Z40-669
težina kg/m 0.326
svj. povr.mm 52
težina kg/m 0.347
svj. povr.mm 57
45 MILL
CODE
111.001.01
02
03
111.002.01
02
03
111.003.01
02
03
Izgled-presjek
Okovi
Opis
Nap.
- Dvodijelna šarka EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka E-100
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Trodjelna šarka EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka E-120
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka-vani EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka EV-110
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
111.004.01
02
03
- Trodjelna šarka-vani EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka EV-130
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
114.001.01
02
03
- Dvodijelna šarka-EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka 2006.00.305-s
310-b
313-c
113.003.01
02
03
- Dvodijelna šarka-EURO ŽLIJEB
- Stara oznaka: VENUS
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
07.2012
Materijal
303.001
45 MILL
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
Materijal
Nap.
- Dvodijelna usadna šarka 90°- vanjsko otvaranje
- Stara oznaka FAPIM-D ANGOLO ART 6492
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
110.003.01
02
03
80
110.004
113.006.01
02
03
113.002.01
02
03
113.007.01
02
03
113.001.01
02
03
07.2012
- Set za ART 6492
- Stara oznaka: 6620I
- Dvodijelna šarka OSNO 60
- Stara oznaka: Osno 60
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka OSNO 68
- Stara oznaka: Osno 68
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka OSNO 86
- Stara oznaka: Osno 86
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka OSNO 94
- Stara oznaka: Osno 94
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Al.
Čelik
Al.
Čelik
Al.
Čelik
Al.
Čelik
303.002
45 MILL
CODE
113.008.01
02
03
113.009.01
02
03
113.010.01
02
03
113.011.01
02
03
07.2012
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Dvodijelna šarka OSNO 60
- Stara oznaka: Max3D 60
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka OSNO 70
- Stara oznaka: Max3D 68
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka OSNO 86
- Stara oznaka: Max3D 86
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Dvodijelna šarka OSNO 96
- Stara oznaka: Max3D 94
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Materijal
Nap.
Al.
Čelik
Al.
Čelik
Al.
Čelik
Al.
Čelik
303.003
45 MILL
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Kutna spojnica prozora-za komoru 29x15.2
- Stara oznaka: 0409 ,1001
730.008
Materijal
Nap.
Zamak #3
- Kutna spojnica za komoru 29x15,2
710.035
710.075
l=28,5mm - Stara oznaka K-0868-A
l=28,5mm
- Kutna spojnica za komoru 29x15,2
- Stara oznaka K-0868
Al.
Al.
M8x13
731.001
- Kutna spojnica za promjenjiv kut za komoru
29x15.2
- Stara oznaka: 0909
730.009
- Kutna spojnica prozora -za komoru 29x35.5
- Stara oznaka: 4004 ,2001
Zamak #3
- Kutna spojnica za komoru 29x35.5
- Stara oznaka: 1007
Zamak #3
731.002
07.2012
Zamak #3
303.004
45 MILL
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
Materijal
710.059
L=28,5mm
- Kutna spojnica za komoru 29x35,5
- Stara oznaka K-0795
Al.
710.072
L=28,5mm
- Kutna spojnica za komoru 29x35,5
- Stara oznaka K-0795
Al.
Nap.
M8x13
730.001
- Kutna spojnica za komoru 1.7x4.7
- Stara oznaka: G112
Inox
730.002
- Kutna spojnica za komoru 1.7x4.7
- Stara oznaka: G112/A
Inox
730.010
- Kutna spojnica za komoru 6.5x27
- Stara oznaka: 5001
Inox
730.003
07.2012
- Kutna spojnica za komoru 6.5x27
- Stara oznaka: 0366
PVC
303.005
45 MILL
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Veznik (L=14.7mm)
- Stara oznaka E-200
710.066
Materijal
Nap.
Al.
M8x13
M6x10
104.002.01
02
03
140.035
- Ručka za prozor
- Stara oznaka: 1004.00.3xx
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
- Elementi za povezivanje ručke i klizača
- Stara oznaka: 28002955 (alutec)
143.001
- Zapinjač
- Stara oznaka: GS 2114
143.002
-Zapinjač-krakun za pasivno krilo
- Stara oznaka: GS 2111
143.005
07.2012
AlSi
Zamak
PVC
- Fiksni zapinjač-krakun za vrata
- Stara oznaka: GS 2172
303.006
45 MILL
CODE
144.000
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Zapinjač vanjski
- Stara oznaka: GS 2170
143.003
- Jednostrani prihvat zapinjača
- Stara oznaka GS 1314
124.005.01
02
03
07.2012
Nap.
- Zapinjač-krakun za vrata
- Stara oznaka:3006.00
143.006
131.002
Materijal
- Škare za ventus prozor
- Stara oznaka E-350
- Mehanizam-"škljoca" otklopnog prozora
- Stara oznaka: 1014.00.305-s.
.310-b.
.313-c)
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
303.007
45 MILL
CODE
134.000.01
02
03
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Otklopno-zaokretni mehanizam -(dry-kip)
- Stara oznaka 4030.00
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
134.002
-Komplet za bočno zatvaranje krila kod dry kipa
(dodatno ključanje)
-Stara oznaka 4010.40
134.003
-Pomoćne škare kod dry kipaza krila veća od L=1200 mm
-Stara oznaka 4010.50
134.004
- Dodatno ključanje-prihvatnik tuljca
- Stara oznaka 4010.03
134.005
- Dodatno ključanje-tuljac
- Stara oznaka 4010.27
134.001
07.2012
- Komplet okova za fiksiranje pomoćnog krila
- Stara oznaka: 4001.00.301
Materijal
Nap.
AlSi
Zamak
AlSi
Zamak
AlSi
Zamak
303.008
45 MILL
CODE
145.001
146.001.01
.02
.03
Izgled-presjek
Okovi
Opis
Materijal
- Mehanizam za otklopno na visini sa špagom
- Stara oznaka: Ragno
- Mehanizam za otklopno na visini sa šipkom
- Stara oznaka: OL90 (Geze)
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
1.Škare
2.Ručica
3.Šipka Ø8
4.Pokrovni profil
- Umetak za profil okapnice Z40-657
- Stara oznaka PRO 23
PVC
373.003
- Maska za drenažni otvor
- Stara oznaka: 2328
PVC
385.002
- Kutni umetak za zaobljene lajsne
- Stara oznaka: G231l
374.002
- umetak za profil rama FT-0201
- Stara oznaka: GT 134
373.002
07.2012
Nap.
ZAMAK
PVC
303.009
45 MILL
CODE
363.007
370.000
370.001
370.002
521.059
07.2012
Izgled-presjek
Okovi
Materijal
Opis
- Umetak profila za okretanje M45-708otvaranje unutra
- Stara oznaka: PVC ČEP 402
- Podmetači za staklo
3 mm
5 mm
7 mm
- Nosač za profil F-0352/A
- Stara oznaka: HS-38
370.000
370.001
370.002
Nap.
PVC
PVC
Al
303.010
45 MILL
CODE
Izgled-presjek
Okovi
Opis
124.016
- Brava 25 mm sa jezičkom
- Stara oznaka: 3020.00
124.001
- Brava 35 mm sa jezičkom
- Stara oznaka: 3022.00
124.003
-Prihvatnik jezička brave (šild)
- Stara oznaka: 3016.00
124.010
- Brava 35 mm sa valjkom
- Stara oznaka: 3032
126.001
Materijal
Nap.
Inox
Čelik
Inox
Čelik
Prokrom
Čelik
Inox
Čelik
-Sigurnosna brava 35 mm sa jezičkom (ISEO)
-Ključanje u tri točke
-Prihvatnik za bravu-šild
-Stara oznaka brave: 785111352
-Stara oznaka šilda: 6862/1
Inox
Čelik
126.002
07.2012
-Sigurnosna brava 35 mm sa valjkom (ISEO)
-Ključanje u tri točke
-Prihvatnik za bravu-šild
-Stara oznaka brave: 785211352
-Stara oznaka šilda: 6862/1
303.011
45 MILL
CODE
125.001
123.001.01
02
03
124.004.01
02
03
124.014
103.001.01
02
03
104.001.01
02
03
07.2012
Izgled-presjek
Okovi
Opis
-Prihvatnik jezička brave (šild)
- Stara oznaka: 6862/25
- Štitnik cilindra za bravu (par)
- Stara oznaka: 149.805
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Materijal
Nap.
Prokrom
Čelik
PVC
- Štitnik cilindra za bravu (par)
- Stara oznaka: 1016.00
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
Zn
Čelik
- Uložak za bravu 31/45
- Stara oznaka: 5055.00.520
Čelik
- Ručke za vrata (par)
- Stara oznaka: 890
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
AlSi
Zamak
- Ručke za vrata (par)
- Stara oznaka: 1032.00
- Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna
AlSi
Zamak
303.012
45 MILL
CODE
220.003
210.000
Izgled-presjek
Okovi
Opis
- Grupa glodala za obradu prečki prema profilu
krila i okvira
- Stara oznaka:Grupa glodala 45 MILL
- Kliješta za kutne spojnice
- Stara oznaka :kliješta -83064
210.002
- Noževi za kliješta kutnih spojnica
- Stara oznaka :noževi
521.057
07.2012
Nap.
Čelik
- Štanca za otklopno zaokretne sisteme prozora i
vrata
- Stara oznaka S1
210.001
301.006
Materijal
Set za bočni čep klupice
PVC,
TPE
Al
Umetak za gornji mehanizam kod mim. vrata
-Stara oznaka: PMV-01
Al.
303-013
45 MILL
CODE
710.097
146.002
07.2012
Izgled-presjek
Okovi
Opis
Pomoćni kutnik kod mim. vrata
-Stara oznaka: KMV-01
Materijal
Nap.
Al.
Mehanizam (gornji i donji) kod
mimokretnih vrata (Geze)
-Stara oznaka:GEZE TS 490
303-014
45 MILL
303.015
OKOVI
MONTAŽA KLUPČICE VRATA
4
1
2
3
5
301.006 - set za bočni čep klupčice
1 - OSNOVNI PROFIL KLUP ČICE
2 - PVC PRIHVATNIK KLUP ČICE
3 - GUMENI DISTANCER
4 - VANJSKI ČEP -PRIHVATNIK
KLUPĆICE I PROFILA
mat:ZAMK (u boji po RAL-karti)
5 - ČEP DO OTVORA -PRIHVATNIK
KLUPČICE I PROFILA
mat:ZAMK (u boji po RAL-karti)
MONTAŽANI IZGLED KLUPČICE
SA BOČNIM ČEPOM
45 MILL
OKOVI
134.000.xx-OTKLOPNO-ZAOKRETNI MEHANIZAM-Stublina
303.016
45 MILL
CODE
Izgled-presjek
Brtve
Opis
Materijal
Nap.
EPDM
80
331.001
- Srednja brtva
- Stara oznaka: Z101
321.001
- Brtva u krilu
- Stara oznaka (Z106)
EPDM
61
311.001
- Brtva prema staklu /unutarnja/
- Stara oznaka (921)
EPDM
71
311.002
-Brtva prema staklu /unutarnja/
- Stara oznaka (918)
EPDM
71
321.002
- Brtva prema staklu /vanjska/
- Stara oznaka (Z111)
EPDM
61
321.003
- Brtva prema staklu /vanjska/
- Stara oznaka (Z113)
EPDM
61
07.2012
304.001
45 MILL
CODE
311.007
311.008
311.009
311.010
521.001
347.001
366.001
347.003
07.2012
Izgled-presjek
Brtve
Opis
-Brtva prema staklu /unutarnja/
- Stare oznake UP-5 nove oznake
UP-6
UP-7
UP-8
311.007
311.008
311.009
311.010
- Držač četkaste brtve L=2500 mm
- Stara oznaka Z 801
Materijal
Nap.
EPDM
71
Al.
- Četkasta brtva L=2500 mm
- Stara oznaka Z 802
Kutni umetak za brtvu 331.001-otvaranje unutra
L=50x50
-Stara oznaka: Z901
Četkasta brtva 7x9
-Stara oznaka: PB*HFC
EPDM
EPDM
304.002
45 MILL
Vanjska
brtva
Unutarnja
brtva
321.003
(Z113)
311.002
(918)
321.002
(Z111)
311.001
(921)
2-3
321.003
(Z113)
311.002
(918)
4-6
321.002
(Z111)
311.001
(921)
6-7
321.003
(Z113)
311.002
(918)
8-10
321.002
(Z111)
311.001
(921)
11-12
321.003
(Z113)
311.002
(918)
13-15
321.002
(Z111)
311.001
(921)
16-17
321.003
(Z113)
311.002
(918)
18-20
321.002
(Z111)
311.001
(921)
21-22
321.003
(Z113)
311.002
(918)
23-25
321.002
(Z111)
311.001
(921)
26-27
321.003
(Z113)
311.002
(918)
28-30
321.002
(Z111)
311.001
(921)
29-31
321.003
(Z113)
311.002
(918)
32-34
321.002
(Z111)
311.001
(921)
Ispuna X
07.2012
Ostakljivanje
LAJSNE ZA STAKLO
Z40-669
Z40-659
Z40-653
Z40-653/B
Z40-661
Z40-668
Z40-667
Z40-658
Z40-644
Z40-646
Z40-648
Z40-666
M45-709
M45-740
Z40-662
Z40-665
Z40-636
Z40-647
Z40-649
F-784
Z40-656
Z40-660
304.003
45 MILL
PRESJECI - OTVARANJE UNUTRA
str. 01
str. 02
str. 03
str. 04
str. 05
str. 06
str. 07
str. 08
str. 09
str. V1-V2
str. V3-V4
305
JEDNOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
M45-702
730.003
730.008
321.001
730.001
331.001
373.003
321.001
730.001
M45-711
730.008
730.003
730.002
M45-711
331.001
730.008
730.008
M45-702
321.001
730.001
111.001.XX
305-01
JEDNOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
M45-731
730.005
730.008
321.001
730.001
373.003
331.001
321.001
730.001
M45-712
730.009
2001
730.002
730.005
M45-712
331.001
730.009
2001
730.008
M45-731
111.001
305-01-01
DVOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
730.003
M45-708
331.001
730.008
730.008
M45-702
M45-702
321.001
730.001
730.003
321.001
730.001
730.003
M45-706
331.001
730.008
730.008
M45-702
M45-702
321.001
730.001
305-02
DVOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
M45-731
730.005
730.008
321.001
730.001
373.003
331.001
321.001
730.001
M45-712
730.009
2001
730.005
730.005
M45-708
331.001
730.008
730.008
M45-731
M45-731
321.001
730.001
321.001
730.001
305-02-01
JEDNOKRILNI PROZOR S FIKSNIM DIJELOM
45 MILL
730.002
M45-711
730.008
730.003
M45-704
331.001
730.008
710.066
M45-702
321.001
730.001
305-03
45 MILL
TROKRILNI PROZOR
730.003
730.003
M45-706
331.001
730.008
111.003.XX
730.003
730.008
321.001
730.001
M45-702
730.003
M45-706
331.001
730.008
730.008
321.001
730.001
M45-702
305-04
45 MILL
M45-711
OTKLOPNI PROZOR-VENTUS
730.008
321.001
730.001
331.001
124.005.XX
730.001
M45-702
730.008
730.003
730.008
M45-702
730.003
331.001
321.001
730.001
373.003
730.008
M45-711
305-05
111.001
45 MILL
JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA
730.003
M45-702
730.008
331.001
373.003
321.001
730.001
M45-700
710.072
730.001
730.003
M45-700
331.001
710.072
730.008
M45-702
730.001
321.001
305-06
45 MILL
DNOKRILNA BALKONSKA VRATA
373.003
M45-704
710.066
730.003
730.003
M45-706
331.001
730.008
730.008
M45-702
321.001
730.001
305-07
45 MILL
JEDNOKRILNA VRATA BEZ PRAGA
M45-722
373.003
521.001
347.001
730.002
M45-701
331.001
710.072
710.072
321.001
730.001
730.003
305-08
45 MILL
730.003
DVOKRILNA VRATA BEZ PRAGA
M45-705
M45-701
730.003
331.001
710.072
710.072
321.001
730.001
730.003
M45-701
730.002
331.001
321.001
730.001
M45-700
305-09
45 MILL
PRESJECI - OTVARANJE VANI
str. 10
str. 11
str. 12-14
str. 15-17
str. V5-V6
str. V7-V8
305
JEDNOKRILNA VRATA
Otvaranje vani
M45-700
45 MILL
305-10
373.003
710.072
M45-722
321.001
730.001
M45-707
321.001
730.001
710.072
521.001
347.001
DVOKRILNA VRATA
Otvaranje vani
45 MILL
321.001
730.001
321.001
730.001
M45-707
305-11
M45-707
710.072
710.072
M45-708
321.001
730.001
M45-707
730.001
321.001
730.001
321.001
M45-700
AL.STIJENA S VANJSKIM VRATIMA
45 MILL
305-12
373.003
M45-722
M45-722
373.003
521.001
347.001
AL.STIJENA S VANJSKIM VRATIMA
45 MILL
730.001
321.001
M45-704
M45-707
710.072
710.066
M45-710
321.001
730.001
730.001
321.001
M45-700
M45-707
321.001
730.001
M45-710
305-13
AL.STIJENA S VANJSKIM VRATIMA
45 MILL
730.008
M45-702
730.003
331.001
111.001.XX
373.003
M45-710
M45-704
710.066
730.001
321.001
321.001
730.001
M45-707
710.072
305-14
MIMIKRETNA VRATA
P45-644
45 MILL
710.072
710.072
M45-755
M45-700
M45-700
146.002
340.011
M45-700
M45-700
P45-644
P45-644
710.072
M45-700
710.072
M45-700
340.011
305-15
MIMIKRETNA VRATA
45 MILL
305-16
373.003
M45-700
710.072
prihvat mehanizma u ramu
521.057
146.002
M45-753
340.011
P45-644
M45-700
146.002
na mjestu ugradnje gornjeg
mehanizma mimiokretnih vrataumjesto glavnog kutnika 730.009
ugrađuje se pomoćni kutnik
710.097
45 MILL
MIMIKRETNA VRATA
M45-722
373.003
521.001
347.001
146.002
305-17
45 MILL
DETALJ UGRADNJE PROZORA
305-18
730.003
M45-702
730.008
331.001
373.003
730.001
710.072
prozorska al. klupica
30x30
M45-700
321.001
45 MILL
DETALJ UGRADNJE PROZORA
EPDM
trajno elastični kit
M45-700
730.003
730.002
710.072
730.008
321.001
730.001
M45-702
305-19
DETALJ MONTAŽE
45 MILL
površina koja se lijepi
PAŽNJA:
Prilikom sklapanja-montaže profila
na mjestima veze profila kutnikom,
sve dodirne površine profila sa profilom
kao i površine dodira profila sa kutnikom
lijepiti i zapuniti dvokomponentnim kitom
radi osiguranja zaptivenosti spoja.
305-20
45 MILL
305-V1
PROFILI ZA VRATA
OTVARANJE UNUTRA
321.001
730.001
730.005
M45-730
M45-700
710.072
710.072
321.001
730.001
321.001
730.001
730.005
M45-700
710.072
710.072
M45-730
321.001
730.001
45 MILL
305-V2
PROFILI ZA VRATA
M45-700
OTVARANJE UNUTRA
710.072
321.001
730.001
730.005
M45-730
710.072
M45-730
321.001
730.001
710.072
P
45
8
64
340.011
730.005
F-0181
/40x20/
710.066
321.001
730.001
PROFILI ZA VRATA
45 MILL
M45-700
M45-730
M45-730
M45-708
M45-730
M45-730
305-V3
M45-700
M45-730
M45-730
M45-703
M45-702
M45-702
M45-700
45 MILL
PROFILI ZA VRATA
F-0181
305-V4
45 MILL
305-V5
PROFILI ZA VRATA
OTVARANJE VANI
321.001
730.001
M45-700
M45-700
M45-707
321.001
730.001
321.001
730.001
M45-707
M45-700
321.001
730.001
45 MILL
305-V6
PROFILI ZA VRATA
M45-700
OTVARANJE VANI
710.072
373.003
M45-707
321.001
730.001
M45-707
321.001
730.001
321.001
730.001
710.072
F-0181 /40x20/
710.072
710.066
PROFILI ZA VRATA
45 MILL
305-V7
M45-700
M45-700
M45-710
M45-707
M45-707
M45-707
M45-707
M45-708
M45-710
M45-707
M45-707
M45-710
M45-702
M45-702
M45-700
45 MILL
PROFILI ZA VRATA
F-0181
305-V8
JEDNOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-702
M45-740
M45-740
NC-1459
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
okomica krila
vodoravna lajsna
okomita lajsna
klizač
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
šarka
ručka prozora
veza ručke i klizača
zapinjač-nastavak klizača
jednostrani prihvat zapinjača
maska za drenažni otvor
pilanje
2
2
2
2
2
2
L
H
L-91
H-91
L-174.8
H-174.8
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
4
4
6
2
4
2
1
par
2
2
2
kom
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.003
366.001
mjera
kom
OKOVI
730.009
730.008
730.001
730.002
730.033
111.001.XX
104.002-XX
140.035
143.014
143.003
373.003
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
mjera
2L+2H
3L+2H
2L+2H
2L+2H
4
STAKLO
kom
mjera
20 mm
1
L-198 x H-198
306-01
OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-702
M45-740
M45-740
NC-1459
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
okomica krila
vodoravna lajsna
okomita lajsna
klizač
OKOVI
mjera
pilanje
2
2
2
2
2
2
L
H
L-91
H-91
L-174.8
H-174.8
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
kom
730.009
730.008
730.001
730.002
730.003
134.001.XX
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
dry-kip mehanizam-komplet
373.003
maska za drenažni otvor
4
4
6
2
4
1
1
2
kom
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.002
366.001
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
mjera
2L+2H
3L+2H
2L+2H
2L+2H
4
STAKLO
kom
mjera
20 mm
1
L-198 x H-198
306-02
DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-702
M45-708
M45-740
M45-740
NC-1459
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
okomica krila
profil za okretanje
vodoravna lajsna
okomita lajsna
klizač
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
šarka
ručka prozora
veza ručke i klizača
zapinjač-nastavak klizača
zapinjač za pasivno kr.
jednostrani prihvat zapinjača
maska za drenažni otvor
umetak za profil-dvokr.otv.
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.002
366.001
mjera
pilanje
2
2
4
4
1
4
4
L
H
L/2-48
H-91
H-159
L/2-131.8
H-174.8
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
45-45
45-45
90-90
kom
OKOVI
730.009
730.008
730.001
730.002
730.003
111.001.xx
104.002.xx
140.035
143.001
143.002
143.003
373.003
363.007
kom
4
8
10
2
8
4
1
par
2
2
4
2
1+1
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
mjera
2L+3H
3L+4H
2L+4H
2L+4H
4
STAKLO
kom
mjera
20 mm
2
L/2-155 x H-198
306-03
DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-702
M45-706
M45-740
M45-740
NC-1459
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
okomica krila
okomica krila
vodoravna lajsna
okomita lajsna
klizač
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
šarka
ručka prozora
veza ručke i klizača
zapinjač-nastavak klizača
zapinjač za pasivno kr.
dvostrani prihvat zapinjača
maska za drenažni otvor
umeci za profil-dvokr.otv.
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.002
366.001
mjera
pilanje
2
2
4
3
1
4
4
L
H
(L-72.5)/2
H-91
H-72
(L-240.1)/2
H-174.8
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
kom
OKOVI
730.009
730.008
730.001
730.002
730.003
111.001.xx
104.002.xx
140.035
143.001
143.002
143.003
373.003
GT 101
kom
4
8
8
2
8
4
1
par
2
2
2
2
1+1
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
mjera
2L+3H
3L+4H
2L+4H
2L+4H
4
STAKLO
kom
mjera
20 mm
2
L/2-143.3 x H-198
306-04
JEDNOKRILNI PROZOR S FIKSNIM DIJELOM
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-702
M45-704
M45-740
M45-740
M45-740
M45-740
NC-1459
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
okomica krila
prečka
vodoravna lajsna krila
okomita lajsna krila
vodoravna lajsna fiksno
okomita lajsna fiksno
klizač
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
šarka
ručka prozora
veza ručke i klizača
zapinjač-nastavak klizača
jednostrani prihvat zapinjača
maska za drenažni otvor
veznik
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.002
366.001
mjera
pilanje
2
2
2
2
1
2
2
2
2
L
H
L/2-53.5
H-91
H-93
L/2-137.3
H-174.8
L/2-56.3
H-93.8
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
kom
OKOVI
730.009
730.008
730.001
730.002
730.003
111.001.xx
104.002.xx
140.035
143.001
143.004
373.003
710.066
kom
4
4
6
2
4
2
1
par
2
2
2
2
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
mjera
L+2H
3 L/2+2H
2L+4H
2L+4H
4
STAKLO
kom
mjera
20 mm
20 mm
1
1
L/2-160.5 x H-198
L/2-79.5 x H-117
306-05
JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-702
M45-740
M45-740
NC-1459
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
okomica krila
vodoravna lajsna
okomita lajsna
klizač
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
šarka
ručka prozora
veza ručke i klizača
zapinjač-nastavak klizača
jednostrani prihvat zapinjača
maska za drenažni otvor
pilanje
2
2
2
2
2
2
L
H
L-91
H-91
L-174.8
H-174.8
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
45-45
90-90
4
4
6
2
4
2
1
par
2
2
2
kom
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.002
366.001
mjera
kom
OKOVI
710.072
730.008
730.001
730.002
730.003
111.001.xx
104.002.xx
140.035
143.001
143.003
373.003
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
mjera
2L+2H
3L+2H
2L+2H
2L+2H
4
STAKLO
kom
mjera
20 mm
1
L-198 x H-198
306-06
JEDNOKRILNA VRATA BEZ PRAGA
Otvaranje unutra
45 MILL
PROFILI
M45-700
M45-700
M45-702
M45-722
M45-702
M45-740
M45-740
vodoravnica okvira
okomica okvira
vodoravnica krila
vodoravnica krila-parapet
okomica krila
vodoravna lajsna
okomita lajsna
osnovni kutnik
osnovni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
pomoćni kutnik
šarka
brava za vrata
šild
cilindar za bravu
ručka
pilanje
1
2
1
1
2
2
2
L
H
L-91
L-174
H-51.5
L-174.8
H-206.8
45-45
45-90
45-45
90-90
45-90
45-45
45-45
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
kom
BRTVE
331.001
321.001
311.002
321.002
366.001
521.001
347.001
mjera
kom
OKOVI
710.072
730.008
730.001
730.002
730.003
111.001.xx
124.001
124.003
124.014
104.001.xx
kom
srednja brtva
brtva na spoju profila
brtva prema staklu
brtva prema staklu
kutni umetak
držač četkaste brtve
četkasta brtva
mjera
L+2H
L+2H
2L+2H
2L+2H
2
1
1
L
L
STAKLO
kom
mjera
20 mm
1
L-198 x H-230
306-07
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
7 349 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content