close

Enter

Log in using OpenID

CVETKO PAJIC´

embedDownload
OBAVIJESTI O SMRTI
Posljednji pozdrav tati nasˇeg direktora Jerrya, gospodinu
U dubokoj boli javljamo da nas je dana 29. 8. 2013. napustio nasˇ voljeni suprug, otac, nonic´ i prijatelj
CVETKU PAJIC´U
CVETKO PAJIC´
S posˇtovanjem i ljubavlju,
kolege i kolegice iz uprave i podruzˇnice METIS d.d.
001-013264
Posljednji isprac´aj nasˇeg dragog nonic´a odrzˇat c´e se u subotu, 31. 8. 2013. godine u 13 sati na mjesnom groblju
Trsat.
Posljednji pozdrav gospodinu
Voljena nasˇa
Ozˇalosˇc´ena obitelj: supruga ANITA, sin JERRY, unuci: RAUL, HARRY i JOYLIN sa suprugom IVANOM
001-013240
S tugom u srcu javljamo da nas je u
80. godini zˇivota napustio nasˇ dragi
suprug, otac i dide
Obavjesˇtavamo svu rodbinu, prijatelje i znance da nas je 27. 8. 2013. u 61.
godini napustio nasˇ dragi
Posljednji pozdrav dragom tati, nonic´u i tastu
Posljednji pozdrav gospodinu
CVETKU PAJIC´U
TIA
Pocˇivao u miru Bozˇjem.
Od GORANA, LJILJANE, IVANA
i HRVOJA s obitelji
Pruzˇila si nam toliko srec´e i toliko tuge u svom kratkom zˇivotu.
Tvoji: baka ZORA, teta EMINA,
barba D
¯ ORD
¯ E i sestricˇna MIRTA
001-013269
Posljednji pozdrav
ANTON MACAN
Vrijeme i mjesto posljednjeg isprac´aja objavit c´e se naknadno.
Molimo za tihu suc´ut.
TUGUJUC´A OBITELJ
802-000313
Javljamo tuzˇnu vijest da nas je dana
24. 8. 2013. u 79. godini zˇivota napustio nasˇ dragi suprug, otac, nono i
pranono
GOJKO PERANIC´
Hrvatski branitelj
Posljednji isprac´aj dragog nam pokojnika bit c´e 30. 8. 2013. u 17 sati
na gradskom groblju Kraljevica.
Ozˇalosˇc´eni: kc´i SANDRA, sestre
ZDENKA i D
¯ URD
¯ A, nec´aci JELENA, IVAN i DOMAGOJ te ostala tugujuc´a rodbina
IVANU PETROVIC´U
Hvala ti na svoj dobroti i ljubavi koju
si nam nesebicˇno davao.
Kc´erka VLASTA i zet RADOSLAV
001-013145
CVETKU PAJIC´U
Uprava, igracˇi i treneri K. K. Kvarner
2010
001-013250
Posljednji pozdrav gospodinu
Posljednji pozdrav
CVETKU PAJIC´U
Posˇtovanog rukovodioca i prijatelja,
zadrzˇat c´emo u sjec´anju.
Udruga umirovljenika »METIS« d.d.
001-013245
001-013270
POZDRAVI
IVANU PETROVIC´U
Od brata MARIC´A, kunjada MLADENA i nec´aka MARINKA s familijun
IVAN PETROVIC´
001-013141
S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima zˇalosnu vijest da
nas je dana 29. 8. 2013. u 72. godini
zˇivota zauvijek napustila nasˇa draga
801-000608
CVETKU PAJIC´U
METIS d.d. - podruzˇnica Pula
001-013251
UDRUGA ANIFASˇISTICˇKIH BORACA I ANTIFASˇISTA LIBURNIJE - LOVRAN
003-001033
Posljednji pozdrav ocu nasˇeg prijatelja i suradnika
TIJI
NK RJECˇINA
IVANU PETROVIC´U
Dosadasˇnji zajednicˇki trenuci i buduc´a sjec´anja ostaju vjecˇno svjetlo u
mraku.
Sin IVAN s obitelji
TIA SˇKAMO
001-013142
CVETKU PAJIC´U
CVETKU PAJIC´U
001-013242
Djelatnici ILIRIJASˇPED d.o.o.
Neka te cˇuvaju and¯eli.
MAMA i TATA
001-013225
001-013261
Posljednji pozdrav ocu nasˇeg prijatelja Jerrya, gospodinu
Posljednji pozdrav malom and¯elic´u
Pretuzˇni smo maleni and¯elu
BISERKA LONCˇAR
001-013252
TIJICI
Iskrena suc´ut obitelji.
Tete MARIJA i SLAVICA i familije
ANDRETIC´ i KORIC´
802-000312
Posljednji pozdrav ocu dragog prijatelja
U dubokoj boli javljamo svoj rodbini,
prijateljima i znancima da nas je u 63.
godini zauvijek napustila nasˇa supruga, kc´i, majka, sestra, baka i svekrva
001-013253
Tuzˇni pozdrav maloj
Djelatnici HIDRO INZˇINJERING-a
Posljednji isprac´aj voljene pokojnice
bit c´e u petak 30. 8. 2013. godine u
16 sati iz kapele »Moj mir« u Pazinu
na gradsko groblje.
Molimo za tihu suc´ut.
Ozˇalosˇc´eni: suprug MARIO, djeca
VESNA s IVICOM i SASˇA s GORDANOM te ostala tugujuc´a rodbina
003-001032
Posljednji pozdrav dragoj
ZDRAVKU JERIC´U
Posljednji pozdrav ocu dragog prijatelja
Posljednji pozdrav jedinstvenom i
voljenom suprugu
TIJI SˇKAMO
Obitelji iskrena suc´ut.
JELENA, MATE i obitelj
Posljednji pozdrav nasˇem dragom
cˇlanu i dugogodisˇnjem predsjedniku
Posljednji pozdrav dragom tati i nonic´u
Posljednji isprac´aj odrzˇat c´e se u subotu 31. 8. 2013. u 18 sati na groblju
Kukuljanovo.
Molimo za tihu suc´ut.
Ozˇalosˇc´eni: supruga FRANKA, sin
IVAN s obitelji, kc´erka VLASTA s
obitelji, unuci IVAN i ILEANA s
obitelji te ostala tugujuc´a rodbina
001-013229
Posljednji tuzˇni pozdrav kc´eri moje
prijateljice Mihaele
IVANU PETROVIC´U
Koliko zajednicˇkih godina i trenutaka ispunjenih ljubavlju i srec´om.
Postali smo jedno i nisˇta nas ne mozˇe
razdvojiti.
Supruga FRANKA
001-013143
Posljednji pozdrav nasˇem dragom
nonic´u i pranonic´u
TIJI SˇKAMO
CVETKU PAJIC´U
CVETKU PAJIC´U
od MILJENKA, RANKE i ALENA
PAVLOVIC´A
001-013243
DINO, VESNA i ROBI
Pranona MARIJA, barba IVAN,
RUZˇICA, IVA i ZLATKO, DENIS
i LEON
001-013226
001-013262
S tugom u srcu oprasˇtamo se od nasˇeg dragog
Draga nasˇa
TIA SˇKAMO
Obitelji iskrena suc´ut.
Obitelj TERZIC´
Posljednji pozdrav ocu nasˇeg dragog
prijatelja D
¯ erija
001-013265
Posljednji pozdrav dragoj
TIA
VESNA BOCA
IVANU PETROVIC´U
Posljednji isprac´aj bit c´e u petak 30.
8. 2013. godine u 12 sati na groblju
Kastav, a pogreb na mjesnom groblju
Jablanac u 17 sati.
Ozˇalosˇc´eni: suprug CˇEDOMIR, sinovi SASˇA i DALIBOR s obiteljima
Puno, puno ljubavi i razumijevanja si
nam dao, najdrazˇi nono i pranono.
Unuci ILEANA, IVAN i GABRIELLE
001-013255
001-013144
CVETKA
CVETKU PAJIC´U
Obitelji iskrena suc´ut.
Obitelji PERIC´ i PAVLOVIC´
001-013249
Ostat c´ete zauvijek u nasˇim sjec´anjima.
GRAZIELLA, DRAGAN, SORITA i ROBERT
Nismo te uspjeli upoznati,
a vec´ smo te izgubili,
mili nasˇ and¯ele.
Vole te tvoji
nona MARGIT, nono DRAGO i
barba DALIBOR
001-013267
001-013227
TIJI
Prekratko si bila, a puno srec´e unijela
u nasˇe zˇivote.
Obitelji: BAKOTIC´, DEMARIA i
MIJOLOVIC´
003-001031
Tuzˇno sjec´anje
In memoriam
Posljednji tuzˇni pozdrav tati nasˇeg direktora Jerrya, gospodinu
LUDVIG HESS
pomorski kapetan
30. 8. 1997. - 30. 8. 2013.
IVAN ZUBOVIC´
Uvijek s nama u mislima.
(BELI)
30. 8. 2002. - 30. 8. 2013.
Vrijeme ide, sjec´anja ostaju.
SUPRUGA i KC´ERKE s obiteljima
CVETKU PAJIC´U
TVOJA OBITELJ
801-000607
001-013109
Tuzˇno sjec´anje na mamu i suprugu
Obitelji iskrena suc´ut.
Pocˇivao u miru Bozˇjem.
Nasˇoj jedinoj
Tuzˇno sjec´anje na moju jedinu nec´akinju
Djelatnici poduzec´a METIS d.d.
001-013263
Posljednji pozdrav nasˇoj dragoj ujni
Posljednji pozdrav malenoj
Posljednji pozdrav nasˇoj voljenoj supruzi i majci
IVANI VLAHOV
IVANU VLAHOV
DORA, NIKSˇA i DINKO
001-013235
Sjec´anje na nezaboravnu zˇenu
Ostala su samo lijepa sjec´anja
na dane provedene s tobom.
Falisˇ nam puno.
NELA, ANTE, NIKSˇA,
ANA I BAKALARIC´
001-013231
001-013230
VESNI BOCI
TIJI SˇKAMO
Od prijatelja: OLIVERE, DENISA,
DAMIRA, EDITE, ZˇELJKA, LINDE, MARINA i MARIJE
001-013233
SANJA, RAJNA i EDIN s obiteljima
001-013238
Posljednji pozdrav dragoj snahi i sˇogorici
IVANU
30. 8. 2010. - 30. 8. 2013.
Zˇivisˇ u svakom danu nasˇih
zˇivota. Falisˇ nam beskrajno.
Misa zadusˇnica bit c´e u petak
30. 8. 2013. u 18.30 sati na
Trsatu.
Ozˇalosˇc´eni: MAMA, TATA i
brat DINKO s obitelji
30. 8. 2010. - 30. 8. 2013.
VESNI BOCI
Zauvijek c´emo te nositi u nasˇim srcima, mirno spavaj s and¯elima.
Tvoji SUPRUG i SINOVI s obiteljima
001-013258
Posljednji pozdrav
Posljednji pozdrav nasˇoj dragoj
Tuzˇno sjec´anje na drage
Tuzˇno sjec´anje na voljenu mamu
RADMILU KOVACˇEVIC´
30. 8. 2005. - 30. 8. 2013.
Uvijek c´u te vidjeti u mom snu,
ti c´esˇ uvijek biti kraj mene tu.
DRAGAN
001-013228
Tuzˇno sjec´anje
VESNI BOCI
TIA SˇKAMO
ANICU NADALIC´-SˇOTIC´
MERICU GRZˇIN
30. 8. 2003. - 30. 8. 2013.
i
30. 8. 2012. - 30. 8. 2013.
Vreme brzo pasuje ali ti c´esˇ zavavek
ostat snami.
Zahvalne hc´eri: MARIJA i ZORKA
s familijami
Svekrva MARA, VELJKO i MILKA
001-013239
Dodirnula si nasˇe zˇivote nakratko, ali
u srcu c´esˇ ostati zauvijek.
JASMINKA, VLADO, VANJA i
teta ROZA
Posljednji pozdrav nasˇoj umirovljenoj radnici, gospod¯i
003-001030
VESNI BOCI
ZAHVALE
Obitelj DIRACCA i SURI
001-013260
001-013268
Posljednji pozdrav dragom
TOMISLAV VIDAS
30. 8. 2004. - 30. 8. 2013.
Zauvijek u srcima.
TVOJI NAJMILIJI
Posljednji pozdrav susjedi
001-013234
Dirnuti pazˇnjom i suosjec´anjem u
trenucima bolnog rastanka s nasˇim
najdrazˇim and¯elom
ANTA NADALIC´A-SˇOTIC´A
24. 5. 1988. - 30. 8. 2013.
Zˇivite vjecˇno u nasˇim srcima i sjec´anju.
Vasˇa djeca s obiteljima
Tuzˇno sjec´anje
600-130296
VESNI BOCI
Kolektiv JADRAN-GALENSKOG
LABORATORIJA
001-013244
VESNI BOCI
Od obitelji: BARAC´, BEGIC´ D.,
BEGIC´ I., BEGIC´ N., BEGIC´ Sˇ.,
BLASˇKOVIC´, BRAND, C´ORKOVIC´,
KALINIC´,
KOBILICA,
KRIPL, MESIC´, MOROZˇIN, ROˇ
´
KIC, ROZAJAC A., ROZˇAJAC
I., ROZˇAJAC E., ROZˇAJAC N.,
TOMAC, VEZMAR, VISˇEKRUNA
Posljednji pozdrav voljenoj kc´eri, sestri i teti
Tuzˇno sjec´anje na nasˇe drage roditelje
KARLOM DIKA
barbi JANKU
001-013246
SJEC´ANJA
MARIJAN GODINIC´
30. 8. 2011. - 30. 8. 2013.
Vrijeme prolazi, praznina ostaje, a u
nasˇim mislima si zauvijek.
Supruga ANA, sinovi STANKO i
AND
¯ ELKO s obitelji
Tuzˇno sjec´anje
004-000995
30. 8. 2001. - 30. 8. 2013.
Prosˇlo je mjesec dana otkako smo uz
mnogobrojnu rodbinu, prijatelje, susjede, poznanike i bivsˇe kolege ispratili na vjecˇni pocˇinak nasˇu voljenu
mamu
EDA GRZˇALJA
VJEKOSLAV VALJATO
ALDINU MUSLADIN
rod¯¯. LIPIC´
2003. - 2013.
S ljubavlju cˇuvamo uspomenu na Tebe.
TVOJI NAJDRAZˇI
14. 7. 1975. - 30. 8. 2013.
Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sjec´anje vremenom.
Kc´eri: AND
¯ ELKA, DRAGICA,
SLAVA, IVANKA i JASENKA s
obiteljima
rod¯¯. CASTELLANI
Svima vam od srca hvala na iskrenoj
suc´uti, cvijec´u, svijec´ama te prilozima
u dobrotvorne svrhe.
Zahvaljujemo dr. Matijasˇevic´u na
dugogodisˇnjoj medicinskoj skrbi te
dr. Barkovic´u i osoblju Pulmologije
KBC Susˇak.
Posebno zahvaljujemo zˇupniku Tomislavu Miletic´u koji je mamu prije
odlaska duhovno osnazˇio, ispratio
ju molitvom i nadahnutom propovijedi istaknuo posebnost zˇivota koji
je stvarala i djelila s nama.
Pocˇivala u miru Bozˇjem.
Njezini: TONKA, PAOLA i VLADIMIR, TEO, MARIJA i TONCˇI
001-013236
001-013247
Sjec´anje
Posljednji pozdrav majci nasˇeg dragog prijatelja
zahvaljujemo svim dragim prijateljima, rodbini i znancima sˇto su bili
uz nas, dali nam podrsˇku i pruzˇili rijecˇi utjehe u nasˇoj neizmjernoj tuzi.
Hvala vam svima.
OZˇALOSˇC´ENA OBITELJ
Iskrena suc´ut obitelji.
VESNA
MARICA VALJATO
VESNI BOCI
Ozˇalosˇc´eni: RODITELJI i SESTRA
s obitelji
001-013256
Posljednji pozdrav voljenoj nec´akinji
MILKA DOMINKOVIC´
30. 8. 2008. - 30. 8. 2013.
MARIJA JOVANOVIC´
VESNI BOCI
31. 8. 1985. - 31. 8. 2013.
Obitelji iskrena suc´ut.
Obitelji SUBASˇIC´ i GALESˇIC´
001-013248
Posljednji tuzˇni pozdrav nasˇoj voljenoj i nikad zaboravljenoj prijateljici
JOSIP BARICˇEVIC´
23. 9. 1983. - 23. 9. 2013.
VESNI BOCI
Tvoja KETI
001-013257
ADAM DOMINKOVIC´
001-013237
Sjec´anje na
803-000093
Tuzˇno sjec´anje na voljenoga
29. 9. 2005. - 29. 9. 2013.
Posljednji pozdrav dragoj
ANTICA BARICˇEVIC´
6. 11. 2003. - 6. 11. 2013.
STJEPAN BARICˇEVIC´
001-013223
29. 6. 2003. - 29. 6. 2013.
IVAN BARICˇEVIC´ - CˇULE
VESNI BOCI
29. 7. 1997. - 29. 7. 2013.
VESNI BOCI
Od LJUBICE, NIKOLE, SANJE,
STEFANA, IVICE, MARGARITE
i BARBARE s obitelji
KLAUDIA, VIGOR i LUANA
STEPANCˇIC´
001-013232
001-013259
Pocˇivali u miru Bozˇjem.
EMICA, TOMISLAV i JOSIP
808-000407
MIRU - NEVENKU BLAGDAN
DRAGUTINA PETRACˇA
30. 8. 2012. - 30. 8. 2013.
Vjecˇno zˇivisˇ u nasˇim mislima. Josˇ i
danas kao da si s nama.
Sin ZLATKO i kc´erka SANJA s obiteljima
2003. - 2013.
Po dobru te pamtimo i u srcima te cˇuvamo.
Supruga DAVORKA, sin DRAGOMIR i kc´er JASNA s familijama
600-130297
008-001086
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content