close

Enter

Log in using OpenID

ALKOHOLIZAM BEZ RESOCIJALIZACIJE – TRAJNA OBITELJSKA I

embedDownload
ALKOHOLIZAM BEZ
RESOCIJALIZACIJE –
TRAJNA OBITELJSKA I
DRUŠTVENA KRIZA
Ana Štimac, dipl.socijalna radnica
Obiteljsko savjetovalište Caritasa
Zagrebačke nadbiskupije
Čovjek uzima alkohol
Kineska poslovica
Alkohol uzima alkohol
Alkohol uzima čovjeka
Socijalne refleksije alkoholizma
Obiteljske posljedice
Bračne
Udaljavanje;ignoriranje;
razočarenje; ekscesi;
sramoćenje
Patološka ljubomora;
Nasilje /uzajamno/,

Roditeljske
Jako smanjen
roditeljski kapacitet –
pažnja usmjerena na
međusobne sukobe
“nevidljiva djeca”
“dijete roditelj”
“dijete klaun”

Vrijednosti koje se uče u obitelji


Obrasci ponašanja: način ponašanja u
obitelji i izvan, važni ljudi, događaji,
obiteljski običaji, međusobni odnosi – po
spolu i starosti; vjerski odgoj, razonoda….
TRANSGENERACIJSKI PRIJENOS
OBRAZACA PONAŠANJA
Razvojne faze /uz alkoholizam/







Dojenačka dob – buka, nemir, nasilje
Rano djetinjstvo – odgojna nedosljednost
Predškolsko doba – neposvećenost
poučavanju
Školsko doba – neuredno praćenje potreba i
obveza
Pubertet – agresivno gušenje otpora
Adolescencija – poniženje, sram
Odraslo doba –”crno bijela” identifikacija
Žena alkoholičara




Su- odgovorna za kvalitetu obiteljskih
odnosa
Pasivna - zbog obrasca iz primarne obitelji
Ne inicira – ali pomaže u liječenju muža
Kad shvati svoju odgovornost – radi na
sebi
Odrasla djeca alkoholičara


Imaju simptome PTSPa zbog dugogodišnje
izloženosti stresu (pretjerani strah,
depresija, smetnje sna, pretjerana
zabrinutost, nametljiva sjećanja, )
Flanery,Jr
Preseljenje iz roditeljskog doma ne rješava
negativne utjecaje obitelji
Ponašanja odrasle djece
alkoholičara





Problem u komunikaciji – izoliraju se
Ne mogu se relaksirati, spontano zabaviti
– stalno su napeta
Pretjerano odgovorna, teže savršenstvu
Ignoriraju vlastite potrebe
Stalni osjećaji bijesa, krivnje, srama,
samoće i tuge...
Iz prakse – obiteljski obrazac







centar za soc skrb Zagreb,Susedgrad, referada
mlt.delinkvencije - 2008g
U 50 obitelji sa alkoholizmom:
86% otac
6% majka
8% oba roditelja ovisnika
68% djece čini kazneno djelo konzumiranja
droge
12% u alkoholiziranom stanju štetu u prometu
/
Odgojni utjecaji liječenja



Djeca uče suočavanje sa problemom
Stvaranje uvida u vlastito ponašanje
vježbaju nove obrasce ponašanja,
ustrajnost, podršku članu obitelji,
suodgovornost za obiteljske odnose
Otkrivaju pravu vrijednost obitelji prekidaju prijenos ovisničkog obrasca
ponašanja
Socijalni radnik u alkoholizmu






Kompetentno obrazovanje za promatranje
klijenta u kontekstu / prava, obveze i
odgovornosti/- socijalna dijagnostika
“Lice” društvene pomoći i podrške
Treba paziti na ekonomično raspolaganje
stručnim i financijskim resursima
Može i sam /uz dodatnu naobrazbu/ vršiti
tretman i resocijalizaciju ovisnika
Jasan, stručan profesionalani stav
Kompetentan dio tima
Obiteljsko savjetovalište
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije,
Zagreb, Selska 165
Od V-2010 radi u današnjoj strukturi
160
2013 - Struktura
klijenata po dobi
140
120
100
80
60
40
20
0
-18
18- 2120 30
31- 4140 50
5160
61-
Usporedba 6mj 2014 sa prosjekom prethodne tri
godine u istom razdoblju
trogodišnjiprosjek
2011-13
Broj klijenata
Broj tretmana
Broj novi klijenata
2014
razlika
509
976
48% +
692
1053
35%+
155
258
40%+
Broj ovisničkih obitelji u GOK i
ukupnih obitelji OS 2013
Kocka
1
Alkohol
UKUPNO ob
0%
50%
100%
Ispunjenje očekivanja od savjetodavnog
tretmana
/anonimni upitnik klijentima/
80
slabo
60
2
40
3
20
4
0
1
visoko 5
Ponovno bih se javio i preporučio
savjetovalište drugim a
ne
1
da
0
20
40
60
80
100
Radno iskustvo u socijalnom radu




Poduzeće za montažu instalacija”Branko
Malešević” Zagreb, 1980g
Poduzeće Jamnica, 1984g
Centar za socijalnu skrb Zagreb, 1994g
Caritas Zagrebačke nadbiskupije 2008g
Klubovi liječenih alkoholičara
od 1983 -2013g
Korisna literatura





1.Hudolin V, (1982), Socijalna psihijatrija i
psihopatologija, priručnik za socijalne radnike
ŠK, Zagreb;
2.Kristančić A, (1982), Metode i tehnike savjetodavnog
rada, SZ, Ljubljana;
3.Kapetanović-Bunar E, (1985), Alkoholizam život na dva
kolosjeka, kIČGP Delo, Ljubljana;
Raymond B. Flannery, Jr. (1998);Posttraumatski stresni
poremećaj : vodič za žrtve: liječenje i oporavak /,Izvori,
Osijek
5.Kinddlon D,Thompson, (2002),Odrastanje Kaina,kako
zaštititi emocionalni život dječaka; Artlogos, Zagreb
Hvala na pažnji!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content