close

Enter

Log in using OpenID

Brzo spajanje hidrauličnih cijevi Brzo spajanje radnog alata

embedDownload
Brzo spajanje hidrauličnih cijevi
Upravljanje joystick-om iz kabine
Priključci za utovarivač
Brzo spajanje radnog alata
Vile za okrugle bale
Korpa za rad sa zemljom
Korpa za kamenje
Korpa za rasute terete
Hvatač bala
Vilice za palete
Vilice za trupce
MODEL
Izuzimač stajskog gnoja
MINI EXPORT
EXPORT
SUPER EXPORT
MAXI EXPORT
(KS)
50-70
70-100
100-120
120-150
Max visina dizanja
A (mm)
3500
3850
4100
4300
Max visina istovara
B (mm)
2600
2950
3200
3400
Snaga traktora
Kut utovara
C (°)
45
45
45
45
Kut istovara
D (°)
35
35
35
35
Max podizni kapacitet
(kg)
1500
1900
2300
2400
Težina stroja
(kg)
700
850
950
1000
Hidraulične vilice
s posmakom
Kopčanje na komunalnu ploču
Snaga traktora
64 - 79 KS
80 - 93 KS
94 - 119 KS
120 -180 KS
120 -180 KS
Kopčanje na prednje
podizne poluge
Konstrukcija daske A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
iz dva dijela
800
2600
450
1000
150
iz dva dijela
2800
800
170
450
1000
iz dva dijela
800
3000
190
450
1000
iz dva dijela
210
3200
1000
450
1000
iz dva dijela
230
3400
1000
450
1000
Snaga traktora
50 - 80 KS
Snaga traktora
do 50 KS
Kopčanje na traktorski utovarivač
Konstrukcija daske A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
iz jednog dijela
800
1800
400
1550
100
iz jednog dijela
2000
800
120
1750
400
iz jednog dijela
800
140
1900
2200
400
iz jednog dijela
160
2080
400
2400
800
Konstrukcija daske A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
iz jednog dijela
600
1600
300
1450
120
iz jednog dijela
1800
600
120
1650
300
iz jednog dijela
600
120
1800
2000
300
iz jednog dijela
120
2000
300
2200
600
VARIJABILNI SNJEŽNI PLUG
•Čišćenje snijega u lijevu i desnu stranu kao sa
standardnim/dijagonalnim/ plugom ;
• Čišćenje snijega u «A» položaju prilikom
prolsaka kroz usjek ili kod prvog prolaska
uklanjanja dubokog snijega;
• Čišćenje snijega u «V» položaju prilikom
uklanjanja snijega sa parkirališta ili prolaska kroz
raskrižje, odnosno tamo gdje je potrebno spriječiti
bočno odbacivanje snijega. Zakretanjem jednog
krila prema natrag omogućuje se odbacivanje
snijega na mjesto gdje mi to želimo;
Tehničke karakteristike
Gornja vanjska širina u «A» položaju
Dolnja vanjska širina u «A» položaju
Visina na krajevima snježnog pluga
Visina u sredini snježnog pluga
Dolnja vanjska širina u «V» položaju
Gornja vanjska širina u «V» položaju
Vanjske mjere pri dijagonalnom otklonu
Radni zahvat pri dijagonalnom otklonu
POSIPAČ SOLI
Posipači soli (modeli)
Kapacitet spremnika
mj.jedinica 1600 2000
litara
950 1200
Širina spremnika
cm
100
110
Visina spremnika
cm
Duljina spremnika
cm
Masa spremnika
kg
Udaljenost rasipanja soli
km
Udaljenost rasipanja pijeska i šljunka
km
100
160
580
24
12
115
195
650
30
15
mm 60-80 KS 80-110 KS 120-180 KS
2600
3050
A 2300
2800
2550
B 2200
900
1300
1000
C
800
730
1000
D
1900
2400
E 1600
F
2200
2550
3000
2600
2800
G 2300
1950
2450
H 1650
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content