close

Enter

Log in using OpenID

2.6. Zaglavlja i sastavnice

embedDownload
Tehničko crtanje s AutoCAD-om
STANDARDI U TEHNIČKOM CRTANJU
2.6. Zaglavlja i sastavnice
8 8
Svaki tehnički crtež treba imati zaglavlje, a sastavni crtež (crtež sklopa) i sastavnicu. Zaglavlje je omeđeno mjesto na crtežu koje sadrži podatke potrebne za označavanje, razvrstavanje i uporabu crteža. Tu se obvezno upisuju podaci o mjerilu u kojemu se crta, ime onoga
tko je crtao, naziv tvrtke ili škole, broj crteža, naziv dijela koji se crta itd. Smješta se u donjem desnom kutu formata. Slika 28. prikazuje osnovno zaglavlje s najvažnijim podacima za
crtež. Slika 29. prikazuje jedno zaglavlje za radionički crtež.
Sastavnicu mora imati sastavni crtež, crtež sklopa ili podsklopa. Za svaki dio sklopa posebno sadrži podatke o nazivu dijela, broju komada tog dijela u sklopu, broj crteža kojemu
pripada, materijalu od kojeg je izrađen i druge podatke. Sastavnica se nastavlja na zaglavlje
i ima onoliko redaka koliko ima dijelova u sklopu.
Naziv dijela:
Bri crteža:
32
98
Slika 28. Osnovno zaglavlje
Datum
35
20
Ime i prezime
45
Potpis
Projektirao
Razradio
Crtao
Pregledao
Objekt:
6 6
PRVA SREDNJA ŠKOLA
Objekt broj:
Kopija
Napomena:
16
8 8 8
R. N. broj:
Materijal:
Masa:
Naziv:
Pozicija:
Mjerilo:
16
25
Format: A4
Listova:
Crtež broj: 01
List:
25
15
135
Slika 29. Zaglavlje za radionički crtež s dimenzijama
12
24
15
20
8 8 8
12
44 444 4
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content