close

Enter

Log in using OpenID

20-godišnje iskustvo u izradi arhitektonskih projekata

embedDownload
OBRAZAC ZA CURRICULUM VITAE (CV) ZA PREDLOŽENO OSOBLJE TIMA
Predviđena funkcija u timu: PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA, NADZORNI INŽENJER
Naziv poduzeća: HIDROENERGA d.o.o. Osijek
Ime i prezime osobe : Ana Pećar
Zvanje: diplomirani inženjer arhitekture, ovlaštena arhitektica
Datum rođenja: 1. srpnja 1971. god.
Godine u poduzeću/Ukupno: 1/15
Članstvo u profesionalnim udrugama:
Nacionalnost: Hrvatica
Hrvatska komora arhitekata
Društvo arhitekata Osijek
Sažeti pregled radnog iskustva:
[Sažeti pregled dosadašnjeg iskustva i stupnja odgovornosti na poslovima koje je radio ]
Glavni projektant, projektant na sljedećim tipovima poslova:

idejni, glavni i izvedbeni arhitektonski projekti
□ poslovne zgrade (Zgrada katastra u Požegi, BIOS Osijek, Interpolacija - Palača Pejačević u Virovitici )
□ muzeji (Dvorac Pejačević Virovitica, Muzej Nova Gradiška )
□ crkve i samostani (Pastoralni centar Novska, Projekt obnove Katedrale u Požegi, Reformatorska crkva
u Kneževim vinogradima, Molitveni dom reformatorske crkve Suza)
□ bolnice i socijalne ustanove (Lječilišno-zdravstveni kompleks Strmac, Slana soba Novska, Specijalna
bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik)
□ vrtići i školske zgrade (Zgrada Filozofskog fakulteta u Osijeku, Vrtić u Dardi )
□ javna i društvena namjena (Kulturni centar Roma Baranje, Palača Pejačević u Virovitici, Spahijski
podrum Pakrac, Dom obrtnika Osijek, DVD Darda)
□ obiteljske kuće (Paradžikova, Pleternička, Rokova, Bošnjak itd.)
□ ostalo (Poslovna zona Darda – parcelacija, Mrtvačnica u Uglješu, Secesijski zdenac u Osijeku.)

elaborati postojećeg stanja zgrada upisanih u Registar kulturnih dobara
(ŽC Garčin, Palača Pejačević u Virovitici, Bolnica Strmac, Spahijski podrum Pakrac, Lječilišno-zdravstveni
kompleks Strmac, Dvorac Esterhazy u Dardi .)

elaborati istražnih radova na zgradama upisanim u Registar kulturnih dobara (Učiteljski fakultet u
Osijeku – zgrade 6 i 9, Kampus – zgrada 8, Umjetnička akademija – zgrada 4,25 i 26, Matice hrvatske 13
Požega)

konzervatorske studije
(Dvorac Pejačević Virovitica, Kuća Zdravković Slavonski Brod, ŽC Staro Petrovo selo, Palača Pejačević u
Virovitici, Lječilišno-zdravstveni kompleks Strmac, Arhiv Osijek, Zgrada Filozofskog fakulteta u Osijeku,
Kompleks Tikveš, Trenkov dvor Pakrac )

projekti energetske obnove zgrada
( obiteljske kuće u Osijeku, Antunovcu, Ivanovcu, Belom Manastiru,...)

energetski certifikati zgrada (stanovi i obiteljske kuće u Osijeku, Vukovaru, Zavod za sjemenarstvo i
rasadničarstvo Osijek, poslovni prostori u Osijeku, stambene zgrade,...)
CURRICULUM VITAE
HIDROENERGA d.o.o. OSIJEK
Ana Pećar, dipl.ing.arh.
list broj: 1 / 2
Obrazovanje i posebna znanja, međunarodni certifikati:
[Pregled školovanja od studija i ostalih specijaliziranih školovanja. Navesti imena škola, godina završetka i položenih odnosno stečenih stupnjeva, titula i
certifikata za vođenje projekata.]
Maturirala 1989. godine, Matemtičko informatički obrazovni centar, Zagreb.
Diplomirala 1995. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručnu spremu sedmog (VII/I) stupnja te stručni naziv
“diplomirani inženjer arhitekture”.
Položila stručni ispit pred komisijom MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE, 1999.
godine.
Upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata (broj upisa 3375) Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te stekla pravo na uporabu
strukovnog naziva “ovlaštena arhitektica”, 2008. godine.
Dobila rješenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara (dokumentiranje kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za radove na kulturnom dobru) od strane MINISTARSTVA KULTURE 2010. godine.
Dobila rješenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada od strane MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I
PROSTORNOG UREĐENJA 2014. godine
Pregled dosadašnjih poslova :
[Počevši od sadašnjeg stanja prema prošlosti, do diplome, dati pregled radnih mjesta i poslova koje je obavljao. Navesti godine, poduzeća kod kojih je bio
zaposlen, i pozicije u poduzeću ]
Jedna (1) godina iskustva na poslovima projektiranja arhitektonskih projekata, obavljanje energetskih pregleda i izdavanje energetskih
certifikata u tvrtki HIDROENERGA d.o.o. Osijek kao vodeći projektant i direktor
Devet (9) godina iskustva na poslovima projektiranja arhitektonskih projekata u tvrtci URBOS d.o.o. Osijek kao projektant suradnik i ovlaštena
arhitektica
Pet (5) godina iskustva na poslovima savjetnika za unutrašnje uređenje i upravitelja salona namještaja u tvrtci EXPORTDRVO d.d. Zagreb,
poslovnica Osijek
Četiri (4) godine iskustva na poslovima savjetnika za unutrašnje uređenje u tvrtci EXPORTDRVO d.d. Zagreb
Ukupno devetnaest (19) godina radnog iskustva.
Ostale sposobnosti:

Napredno korištenje softwarea za crtanje u AutoCAD okruženju i ostalih potrebnih softwarea
Dodatne informacije: www.hidroenerga.hr
Jezici:
Hrvatski jezik: materinji
Engleski jezik: srednje
Njemački jezik: srednje
[Za svaki jezik dati ocjenu: izvrsno, dobro, srednje, ili slabo]:
Izjava:
Ja, dolje potpisani, izjavljujem da prema mom znanju, ovi podaci ispravno opisuju moje sposobnosti, iskustvo i mene.
______________________________________________
[Potpis osobe]
Ime i prezime osobe koja zastupa poduzeće:
Datum:
9. siječnja 2015. god.
Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj.
[Potpis osobe koja zastupa poduzeće]
CURRICULUM VITAE
HIDROENERGA d.o.o. OSIJEK
Ana Pećar, dipl.ing.arh.
list broj: 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content