close

Enter

Log in using OpenID

a3-konačna - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

embedDownload
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
17. travnja 2015.
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o dodjeli studentskih stipendija i potpora redovitim studentima
preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu od 31. ožujka 2015. godine i u
skladu s Odlukom Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu stipendija redovitim
studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu od 16. travnja
2015. godine, objavljuje se Konačna rang ljestvica kako slijedi:
KONAČNA RANG LISTA
A3. Studenti I. godine diplomskih studija – dodjeljuju se 30 stipendija
1.
2.
Maja Živković
Milorad
24.9.1992.
Ekonomski fakultet u Osijeku
AKAD.
GODINA I.
UPISA
2014/2015.
4,735
UKUPAN
BROJ
BODOVA
115
Ana Zukolo
Biserka
23.10.1992.
Ekonomski fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,794
100
3.
Sofija Turjak
Josip
28.6.1992.
Ekonomski fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,471
72
4.
Vjekoslav Leko
Dubravka
24.10.1992.
Ekonomski fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,794
69
5.
Helena-Ena
Habijanić
Marijana
Matoković
Jadranko
25.1.1993.
Građevinski fakultet Osijek
2014/2015.
4,600
55
Damir
7.11.1989.
Umjetnička akademija u Osijeku
2014/2015.
4,842
50
REDNI
IME
IME I PREZIME
BROJ
OCA/MAJKE
6.
DATUM
ROĐENJA
NAZIV SASTAVNICE
PROSJEK
OCJENA
7.
Matea Čuljak
Vencel
2.1.1993.
Ekonomski fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,059
50
8.
Hrvoje Katona
Katica
11.1.1990
Odjel za kulturologiju
2014/2015.
4,843
46
9.
Anja Kit
10.
Vedrana Vdovjak
11.
Slavko
6.11.1992.
Filozofski fakultet Osijek
2014/2015.
4,792
45
Ivan
19.3.1993.
Ekonomski fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,735
45
Ksenija Šarlija
Katica
3.2.1993.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,483
45
12.
Bernarda
Mautner
Zdenko
2.10.1992.
Odjel za kulturologiju
2014/2015.
4,864
40
13.
Gabrijela Crnjak
Jako
11.8.1992.
Filozofski fakultet Osijek
2014/2015.
4,615
40
14.
Karolina Tušek
Branko
21.4.1992.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,586
40
15.
Igor Caha
Franjo
21.9.1990.
Elektrotehnički fakultet Osijek
2014/2015.
4,775
35
16.
Danijel Babić
Ivica
7.7.1992.
Elektrotehnički fakultet Osijek
2014/2015.
4,750
35
17.
Domagoj
Potlimbrzović
Aleksandar
Raduka
Zdenko
2.5.1992.
Filozofski fakultet Osijek
2014/2015.
4,571
35
Goran
26.1.1992.
Elektrotehnički fakultet Osijek
2014/2015.
4,563
35
18.
19.
Mateja Lekšan
Damir
12.12.1991.
Građevinski fakultet Osijek
2014/2015.
4,260
35
20.
Nikolina
Mendešević
Mirko
22.7.1992.
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Osijek
2014/2015.
4,257
35
21.
Matija Pul
Zoran
23.10.1991.
Elektrotehnički fakultet Osijek
2014/2015.
4,500
30
22.
Matko Turalija
Miro
24.2.1993.
Elektrotehnički fakultet Osijek
2014/2015.
4,438
30
23.
Matea Dugandžić
Ivanka
14.9.1992.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,414
30
24.
Luka Vranješ
Mijo
8.7.1992.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,000
30
25.
Josip Molnar
Anica
10.1.1992.
Ekonomski fakultet u Osijeku
2014/2015.
4,389
25
26.
Matej Kolarik
Matija
31.1.1993.
Elektrotehnički fakultet Osijek
2014/2015.
4,188
20
27.
Ivana
Komušanac
Ankica
18.1.1993.
28.
Martina Pavlić
Zdenko
19.1.1993.
29.
Filip Paradžik
Ljubica
9.11.1992.
30.
Vedrana Krešić
Mile
30.1.1993.
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Osijek
2014/2015.
4,171
20
2014/2015.
4,171
20
Odjel za matematiku
2014/2015.
3,866
0
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Osijek
2014/2015.
3,857
0
Prema rang listi pristupnici pod rednim brojem 1. do 30. s najvećim postignutim bodovima ostvaruju pravo na dodjelu stipendije u A1.)
kategoriji – studenti viših godina studija.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content