close

Enter

Log in using OpenID

Automatski balans ventili

embedDownload
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Kontinuirana ušteda energije
Kroz dosljedan hidraulički balans
AB-PM automatski balans ventil - za pouzdan i energetski štedljiv sustav grijanja.
1 ventil
umjesto 3
za tlačnu, protočnu i zonsku
regulaciju sustava grijanja.
grijanje.danfoss.com
TRI FUNKCIJE
JEDAN VENTIL
Idealno rješenje za grijanje u stamben-
AB-PM je jednostavno savršeno rješenje
im zgradama, pouzdan i jednostavan
za:
1. Regulator diferencijalnog tlaka
2. Ograničivać protoka
za održavanje. Rješenje koje pomaže u
smanjenju troškova grijanja, poboljšava
• Horizontalni radijatorski dvocijevni komfor i eliminira buku na radijatorskim
sustav
ventilima. Danfoss je razvio novi ventil
• Sustave podnog grijanja
za hidraulički balanskoji može učiniti sve
• Za sustave grijanja sa kondenzacijskim navedeno.
kotlom
3. Zonski regulator
AB-PM ventil je kombinirani automatski
balans ventil. Venti se sastoji od regulatora diferencijalnog tlaka, ograničivaća protoka i zonskog regulatora. Sve tri funkcije
u jednom ventilu.
AB-PM ventil pretvara neuravnotežen
i komfor. Tijekom blagdana, zonski ventil
sustav sa varijabilnim protokom u pouz-
se može koristiti za osiguranje minimalne
dan i uravnotežen sustav grijanja s
temperature s ciljem zaštite cijevi od zam-
pravilnom raspodjelom topline, čak i pri
rzavanja. AB-PM ventil učinkovito zam-
djelomičnim opterećenjima. Zahvaljujući
jenjuje tri odvojena ventila. Zbog njego-
stabilnom niskom diferencijalnom tlaku
vog kompaktne izvedbe, jednostavno se
preko svih termostatskih radijatorskih
i brzo ugrađuje i idealan je za skučene
ventila, buka je također eliminirana iz
prostore, kao što su razvodni ormari.
cijelog sustava grijanja.
JEDNOSTAVNO DIMENZIONIRANJE,
PODEŠAVANJE I UGRADNJA
Koristeći tablicu za dimenzioniranje i odabir, možete brzo ugraditi i podesiti AB-PM ventil,
bez potrebe za složenim izračunima. Jednostavno utvrdite potreban protok i diferenci-
400
jalni tlak u usponskom vodu i podesite AB-AM u skladu s tim. AB-PM će voditi brigu o
Funkcija zonskog regulatora omogućuje
350
ostalome, bez potrebe za daljnje puštanje u rad. Tako je jednostavno!
300
Navedeno
je
omogućeno
AB-PM izbor temelji se na:
povezivanjem sobnog termostata sa
• potrebnom protok u usponskom vodu/krugu - (l/h)
termičkim pogonom koji se ugrađuje na
• Potrebna diferencijalni tlak u usponskom vodu/krugu grijanja - (kPa)
ventil, time osiguravamo uštedu energije
Podešenje
protok [m3/h]
regulaciju dnevne i noćne sobne temperature.
250
200
150
100
Podešenje AB-PM ventila je brzo i jednostavno, bez kompliciranog izračuna. Jednostavno
50
okrenite kolo za podešavanje na željenu vrijednost, ovisno o potrebnom protoku i difer-
0
encijalnom tlaku u krugu grijanja.
Ugradnja - jednostavno brže i lako
Uz AB-PM, trebate samo jedan ventil umjesto tri odvojena ventila. To će značajno smanjiti
vrijeme ugradnje i troškove rada. Također je potrebno manje dijelova i spojnih elemenata.
Nakon ugradnje i podešenja AB-PM-a, nema potrebe za daljnjim podešenjima prilikom
puštanja u pogon.
DN 15
450
10
0
%
90
%
80
%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Δpr [kPa]
PREPORUČENA APLIKACIJA 1
PREPORUČENA APLIKACIJA 2
Horizontalni dvocijevni radijatorski sustav grijanja
Podno grijanje
Opis
Opis
U novim više-stambenim zgradama, horizontalni dvocijevni radijatorski sustav obično ima
Sustavi podnog grijanja sve su više zastupljeni zahvaljujući svojoj sposobnosti osiguranja
zasebni priključak za svaki stan. Na središnjem mjestu u stanu, instaliran je razdjelnik gdje
Složenost rješenja
poboljšane udobnost pri nižim razinama potrošnje energije od tradicionalnih rješenja sus-
Složenost rješenja
su svi priključci na jednom mjestu. Ovakav sustav omogućuje kontrolu potrošnje ener-
Nisko/srednje
tava grijanja. Navedeni sustavi obično imaju razdjelnik s jednim cijevnim krugom za svaku
Srednje
gije za svaki stan zasebno. Termostatski ventili na radijatorima pretvaraju sustav grijanja iz
sobu. Sobnim termostatom u svakoj sobi, unutarnja temperatura regulira se pomoću
statičkog u dinamički, sustav varijabilnog protoka. Kod adaptacije, konvencionalni sustavi
zonskog ventila za odgovarajući prostor na razdjelniku. Zbog toga se sustav mijenja iz
s pojedinačnim kotlovima u svakom stanu mogu biti zamijenjeni sa jednim centralnim
statičkog u dinamički, sustav varijabilnog protoka, koji zahtijeva automatski hidraulički
kotlom zbog povećanja učinkovitosti. Svaki stan zadržava izvorni cijevni sustav uz vlastiti
Početno ulaganje
balans. Ugradnja AB-PM ventila ispred razdjelnika osigurava automatsko balansiranje za
Početno ulaganje
priključak na centralni izvor.
Srednje
svaki stan, neovisno od ostalih stanova u istoj zgradi.
Srednje/visoko
Koje su koristi AB-PM-a?
Koje su koristi AB-PM-a?
AB-PM instaliran u dvocijevni radijatorski sustav osigurava stabilan diferencijalni tlak
Zahvaljujući integriranom regulatoru diferencijalnog tlaka, AB-PM pomaže u spriječavanju
za termostatski radijatorski ventili, pomažući im da rade bolje i eliminiraju probleme sa
Operativni troškovi
uobičajenih problema kao što su ne ravnomjerna raspodjela topline i međusobni utjecaj
Operativni troškovi
bukom. Također osigurava ograničenje protoka za svaki pojedini stan kroz jednostavno
Niski
između stanova u istoj zgradi osiguravajući pravilan protok, bez obzira na opterećenje u
Niski
i precizno balansiranje. Dodavanjem termičkog pogona (TWA-Z) na AB-PM, spajanjem
sustavu. AB-PM-ova funkcija ograničenja protoka jednostavna je za korištenje i osigurava
na sobni termostat ili vremenski programator, dobivamo dodatne funkcije poput zonske
pravilan balans u cijelom sustavu grijanja te nudi mogućnost zonske regulacije.
regulacije, noćnog sniženja temperature ili mod rada u odsutnosti.
Krajnji korisnici imaju dodatnu korist, stabilan sustav grijanja i uštedu energije.
Krajnji korisnici imaju dodanu korist, pouzdani sustava grijanja, jednolika raspodjelu topline i smanjenu potrošnju energije.
PRC*
PST*
CF-MC
CF-MC
TRV
TRV
TRV
TRV
Razdjelnik
Manifold
AB-PM
AB-PM
AB-PM
AB-PM
adapter
3/8"3/8”
adapter
3/8” adapter
adapter
3/8"
PRC*
PST*
AB-PM:
Adapter:
TRV:
PRC:
AB-PM
AB-PM
Pressure differential controller
with flow limitation and zone control
Impulse tube connection piece
Thermostatic radiator valve
Programmable room controller or timer
CF2++**
CF2
TRV
TRV
CF2++**
CF2++*
CF2
* For each room only one control element (PRC or TRV) is to be used
to ensure proper temperature control function.
3/8” adapter
3/8" adapter
AB-PM:Regulator diferencijalnog tlaka sa limitacijom protoka i zonskom regulacijom
Adapter: Priključak za impulsnu cijev
Opcija: Zaporni ventil (MSV-S)
TRV:
Termostatski radijatorski ventil
PST:
Programibilni sobni termostat
* Samo jedan regulacijski element može biti korišten
unutar jedne sobe (PST ili TRV) ako želimo osigurati pravilnu regulaciju temperature
TRV
TRV
Opcija
Optional
AB-PM:
Regulator diferencijalnog tlaka sa limitaciAB-PM:
Pressurei differential
controller
jom protoka
zonskom regulacijom
with flow
limitationcijev
Adapter: priključak
za impulsnu
Impulse tube connection piece
CF2+:Adapter:
Programibilni
sobni termostat
CF2+:
(Programmable) room controller
CF-MC: Master regulator CF2 +
Optional
SV
SV
CF-MC:
Master controller CF2
* or other
wired /wireless
thermostats
* ili ostali
žični/bežični
sobni- room
termostat
AB-PM:
Adapter:
TRV:
PRC:
SV:
Pressure differential controller
with flow limitation and zone control
Impulse tube connection piece
Thermostatic radiator valve
Programmable room controller or timer
Shut-off valve (MSV-S)
* For each room only one control element (PRC or TRV) is to be used
to ensure proper temperature control function.
PREPORUČENA APLIKACIJA 3
Sustav grijanja kondenzacijskim kotlom
Opis
Kondenzacijski kotlovi se danas koriste u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama, zahvaljujući njihovoj visokoj učinkovitosti i jednostavnoj instalaciji. Međutim,
Složenost rješenja
veliki izmjenjivač topline u kotlu zahtijeva crpku s prilično visokom visinom dobave.
Niska
Pri djelomičnim opterećenjima, povećani diferencijalni tlak prenosi se na termostatske
radijatorske ventile, uzrokujući probleme buke i prekomjernog protoka u sustavu, što
rezultira neujednačenom raspodjelom topline i previsokom temperaturom povrata.
Početno ulaganje
Koje su koristi AB-PM-a?
Srednje
Ugradnjom AB-PM ventila ispred kruga grijanja održavati će se stabilan diferencijalni
tlak i automatski će se riješiti problemi s bukom i neujednačenom raspodjelom topline.
Funkcija ograničivaća protoka sa dodatkom QT elementa na AB-PM ventilu pomaže
održati nisku povratnu temperaturu. To rezultira većom učinkovitošću kondenzacijskog
Operativni troškovi
kotla i smanjuje potrošnju energije.
Nisko
Na taj način, AB-PM u kombinaciji sa QT elementom pretvara sustav kondenzacijskog
kotla u vrlo učinkovito rješenje sustava grijanja uz najnižu moguću potrošnju energije.
Rezultat za krajnjeg korisnika je energetski vrlo učinkovit kondenzacijski sustav
grijanja, bez buke.
ZNAČAJNE PREDNOSTI KORISTEĆI
AB-PM RJEŠENJE
Condensing Boiler
Kontenzacijski
kotao
Danfoss je testirao AB-PM regulator dife-
Test je obuhvatio testiranje na pet
Zaključak
rencijalnog tlaka sa ograničivaćem proto-
kuća:
Prvi rezultati, izmjereni od zime 2011 do
ka u kombinaciji sa TWA-Z zonskim regu-
AB-PM
AB-PM
+ +QT
QT
TRV
TRV
TRV
QTosjetnik
sensor
QT
proljeća 2012, pokazuju značajnu uštedu
latorom i QT termostatskim elementom
1 kuća:
u potrošnji energije u usporedbi sa os-
kako bi regulirao povrat temperature u
instaliran AB-PM + TWA-Z pogon za
tale dvije kuće, s odmacima od 7-18%
sustavu grijanje jedne obitljske kuće.
zonsku regulaciju
mjesečno. Provode se daljnja testiranja s
Testiranje je provedeno na istoj lokaciji
2 kuće:
mjerenja u postignutu uštedu energije.
u pet sličnih obiteljskih kuća, u Aarhusu
instaliran AB-PM + QT termostatski ele-
Do sada, međutim, upotreba AB-PM u
u Danskoj. Svih pet kuća spojene su na
ment za regulaciju temperature povrata
obiteljskoj kući pokazala je značajan po-
ciljem pretvaranja rezultata višegodišnjeg
sustav daljinskog grijanja za toplu vodu
AB-PM
+ QT: Regulator
diferencijalnog
tlaka sa QT sensor:
Thermostatic
sensor
AB-PM + QT: limitacijom
protoka i termostatom
bez Self acting thermostatic
controller,
connectedenergije
to a pressure independent
pomoćne
balancing valve
TRV:
Termostatski
radijatorski ventil
TRV:
Thermostatic radiator valve
tencijal uštede energije u sutavu grijanja.
i grijanje. U tri od pet kuća, AB-PM ventil
2 kuće (za usporedbu):
je instaliran kao zamjena za originalni dife-
bez promjena na originalnom sustavu
rencijalni regulator tlaka u sustavu grijanja.
– služe za usporedbu postignutih ušteda
Druge dvije kuće ostale su ne promjenjene
pri jednakim vremenskim uvijetima
za kvalitetnu usporedbu.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
AB-PM
Tip *)
DN
Vanjski navoj
(ISO 228/1)
Kodni broj
15
G¾A
003Z1402
20
G1A
003Z1403
25
G 1¼ A
003Z1404
*) AB-PM ventil uključuje 1.5 m impulsne cijevi i 3/8'' priključak za impulsnu cijev
Maksimalni protok
Tip
Qmax
DN 15
pri 100%
DN 20
pri 100%
DN 25
pri 100%
300 l/h at 10 kPa
600 l/h at 10 kPa
1200 l/h at 10 kPa
DN
Povezivanje
(ISO 228/1)
Kodni broj
15
G ¾* (eks. navoj)
003Z4111
20
G 1* (eks. navoj)
003Z4112
25
G 1¼ (int. navoj)
003Z4013
¾ - 1/16
003L8143
Partner ventil
Tip *)
MSV-S
Priključak za impulsnu cijev
Danfoss je globalna kompanija koja
*) Eurocone DIN V 3838
prodaje proizvode i pruža tehničku
podršku diljem cijelog svijeta kroz mrežu
Pogon
Tip
TWA-Z NO *)
TWA-Z NC *)
Napon napajanja
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
Dužina kabla
Kodni broj
082F1260
1.2 m
082F1264
082F1262
1.2 m
prodajnih ureda, agenta te distributra.
Naši proizvodi proizvode se u 53 tvornice
u 21 državi, odražavajući naš cilj, biti bliže
našim kupcimas.
082F1266
Hidraulički balans i Regulacija
*) do 60% Qmax sa AB-PM DN25
Detaljnje informacije o hidrauličkom
balansu i regulacijskim ventilima možete
Opcionalno – za dodatnu uštedu energije
Tip
Sobni regulator
QT
Opis
Komentar
Kodni broj
Sobni termostat za
aplikacije grijanja
Napon napajanja:
230 V
Sa Danfoss
distributerima
Regulator sa termičkim
osjetnikom
Raspon temperature:
35-60 °C
Sa Danfoss
distributerima
Na cijev
Na ventil
Kodni broj
R½
DN 15
003Z0232
R¾
DN 20
003Z0233
R1
DN 25
003Z0234
DN 15
003Z0226
DN 20
003Z0227
DN 25
003Z0228
DN 15
003Z7017
naći na:
www.grijanje.danfoss.com
www.hbc.danfoss.com
Dodaci
Tip
Spojnica (1 pcs.)
Zavarna spojnica (1 pcs.)
Lemljena spojnica (1 pcs.)
Danfoss d.o.o. Magazinska 9a
10000 Zagreb
01/6064070
www.danfoss.hr
Danfoss ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne pogreške u katalogu, brošuri i drugim dokumentima. Danfoss zadržava pravo izmjena na svojim proizvodima
bez prethodne najave. Ovo pravo odnosi se na već naručene proizvode, ako to ne mijenja tehničke karakteristike proizvoda. Svi zaštitni znaci u ovom tiskanom materijalu, vlasništvo su tvrtke. Ime i Danfoss logo su zaštitni znaci tvrtke Danfoss A / S. Sva prava zadržana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
8 214 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content