close

Enter

Log in using OpenID

- Adriatours

embedDownload
23
ZLATNO DOBA
POŠILJATELJ:
ADRIATOURS putnička agencija d.o.o.
Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb
2015
no
ed
z o ne z a
se
j
2
Dragi naši umirovljenici,
pred vama je naš novi katalog Zlatno doba zima-proljeće 2015. godine koji obuhvaća boravke u hotelima na Jadranu na bazi 7 polupansiona s organiziranim autobusnim prijevozom. I ove godine u njemu se nalaze naše “klasične” destinacije kao što su Lovran,
Opatija, Selce, Rab i Lošinj. Ponovo je u ponudi boravak umirovljenika u Dubrovniku, Primoštenu, Makarskoj, Baškoj Vodi i Baškom
Polju. Za vrijeme boravka u Dubrovniku za naše goste smo organizirali razgled grada i jedan cjelodnevni izlet u Crnu Goru. Program
za umirovljenike u Makarskoj u slučaju manjeg broja putnika bit će organiziran u suradnji s autoprijevoznikom Promet d.d. iz Makarske. Za vrijeme boravka u Primoštenu organizirana su dva poludnevna izleta - jedan u Šibenik, a drugi u Trogir za vrijeme kojih će
se gosti upoznati sa znamenitostima tih gradova u pratnji lokalnih vodiča.
Novo u ponudi je program za umirovljenike u hotelu Brioni u Puli s organiziranim razgledom Pule i izletom u Nacionalni park Brijuni.
Nažalost, moramo skrenuti pažnju da su hotelijeri postrožili uvjete svog poslovanja te molimo da pozorno pročitate Opće uvjete i
upute za putovanja.
Katalog Zlatno doba zima-proljeće 2015. godine namijenjen je odmoru hrvatskih umirovljenika te Vas molimo da prilikom potpisi­
vanja Ugovora predate presliku osobne iskaznice i obavijesti o mirovinskim primanjima (ne stariju od tri mjeseca) iz koje je vidljiv
vaš osobni broj u HZMO-u (iznos mirovine nije bitan za korištenje umirovljeničkog programa).
Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i želimo Vam ugodan odmor!
Vaš ADRIATOURS
MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE NAJVAŽNIJE DIJELOVE IZ NAŠIH
OPĆIH UVJETA I UPUTA ZA PUTOVANJA
CIJENE ARANŽMANA
Sve cijene su izražene u kunama te se odnose na sedmodnevne boravke u hotelima s organiziranim prijevozom. U cijene su uključeni troškovi
jamčevine (polica uplaćena kod Euroherc osiguranje d.d.), rezervacije i organizacije putovanja. ADRIATOURS zadržava pravo promjene i povećanja
cijena u slučaju promjene kalkulativnih elemenata i promjene tečaja kune. Za povišenje cijene do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje
se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). Cijene putovanja navedene u našem programu nastale su na osnovi ugovora s našim
partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može
biti predmet reklamacije. Obračunske greške kod naplate aranžmana ne oslobađaju putnika od naknadne doplate do stvarne cijene
koštanja aranžmana.
PRIJAVE I REZERVACIJE
Prilikom prijave ispunjava se i potpisuje Ugovor o putovanju na čijoj se poleđini nalaze Opći uvjeti i upute za putovanja. Vašim potpisom iskazujete suglasnost s uvjetima koji su navedeni na prijavi odnosno ugovoru o putovanju.
Rezervaciju svog boravka na Jadranu možete izvršiti i pisanim putem. U prijavi za putovanje potrebno je navesti željenu destinaciju, hotel te
termin boravka, imena svih osoba koje putuju, OIB ugovaratelja putovanja, kućnu adresu, broj telefona i faxa ili e-maila na koji ćemo vam
dostaviti potvrdu o rezervaciji i ponudu. Iz cjenika izaberite željenu destinaciju, hotel i termin boravka (izaberite i rezervnu varijantu ako je željeni
aranžman popunjen).
broj telefona za telefonske rezervacije: 01 48 26 377; broj faxa: 01 48 26 934
e-mail adresa: [email protected]
Po primitku pisanog zahtjeva sa svim potrebnim podacima rezervaciju ćemo potvrditi odmah ili u roku od 48 sati (ako se moraju tražiti dodatna
slobodna mjesta). Kao potvrdu rezervacije poslat ćemo ponudu u kojoj ćete dobiti sve upute vezane za uplatu. Omogućit ćemo da u roku od 24
sata izvršite uplatu putem HUB-a. Prilikom prijave gotovinom uplaćujete 40% iznosa aranžmana čime je Vaša rezervacija potvrđena.
Ostatak iznosa uplaćujete najkasnije 21 dan prije polaska na putovanje ukoliko se niste odlučili za obročno plaćanje.
POSEBNE POGODNOSTI
Popusti se odobravaju prilikom potpisivanja Ugovora, naknadnog odobravanja popusta nema. U cjeniku je navedeno za koje hotele
se isti mogu primijeniti.
Popusti se odobravaju na osnovnu cijenu aranžmana. Osnovna cijena aranžmana je cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi na bazi boravka 7 polupansiona + prijevoz. Na sve doplate za puni pansion, morsku stranu, jednokrevetnu sobu ne primjenjuje se popust. Jedan
popust isključuje drugi popust - nema mogućnosti zbrajanja popusta.
Kod hotela koji odobravaju popust za rani booking uplata treba biti izvršena u gotovini do datuma koji je naveden u opisu hotela.
PLAĆANJE KARTICAMA
Diners Club karticama - jednokratno plaćanje
- od 2 do 12 mjesečnih obroka bez kamata i naknada
American Express karticama, PBZ Maestro i PBZ Visa karticama (izdanim od Privredne banke Zagreb),
- jednokratno plaćanje
- od 2 do 12 mjesečnih obroka bez kamata i naknada
Maestro, MasterCard i VISA AM kreditnim karticama (izdanim od Zagrebačke banke)
- jednokratno plaćanje
- od 3 do 6 mjesečnih obroka bez kamata i naknada za iznose veće od 500 kn
MasterCard i Visa kreditnim karticama i MasterCard electron i Visa electron karticama te Maestro karticama ostalih banaka
- jednokratno plaćanje
3
OPĆI UVJETI I UPUTE ZA PUTOVANJA
Uvjeti koji su objavljeni na poleđini ugovora za putovanje sastavni su dio ovog programa.
POČETAK I ZAVRŠETAK KORIŠTENJA SOBE/APARTMANA
Smještaj u sobe ili apartmane moguć je poslije 16 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se trebaju napustiti do 10 sati na
dan završetka korištenja usluga (osim ako u cjeniku nije drukčije navedeno). Za dolaske u objekte poslije 20 sati potrebno je prethodno
obavijestiti Adriatours najmanje jedan dan prije polaska na putovanje. U slučaju da gost ranije napušta hotel (zbog bolesti, smrtnog slučaja u užoj
obitelji ili radnih obveza), agencija će po dobitku stvarnih troškova vratiti plaćenu razliku, ali samo ako je pribavio pismenu potvrdu od hotela
da taj iznos agenciji neće biti fakturiran. Pismenu potvrdu dužan je potpisati šef recepcije ili direktor hotela.
U slučaju prijevremenog odlaska gosta u hotelima LRH d.d. iz Opatije, Imperial d.d. iz Raba
i Jadranka hoteli d.o.o. iz Lošinja zaračunava se storno trošak u visini 100% rezerviranog aranžmana.
HOTELI I KATEGORIZACIJA
Ponuđeni hoteli opisani su prema službenoj kategorizaciji u trenutku pripreme za izdavanje programa. Adriatours putnička agencija d.o.o. Zagreb
ograđuje se od mogućih promjena kategorije objekata navedenih u cjeniku do kojih je došlo naknadno ili o njima nije pravovremeno obaviještena.
BORAVIŠNA PRISTOJBA
Boravišna pristojba nije uključena u cijene i plaća se gotovinom prilikom uplate aranžmana (osim ako nije drukčije navedeno). Osobe koje su
oslobođene plaćanja boravišne pristojbe molimo da o istome obavijeste prodajna mjesta i recepciju hotela (preslika invalidske iskaznice). Djeca
do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu, a osobe od 12 do 18 godina imaju 50% popusta na iznos boravišne pristojbe (ukoliko u cjeniku kod
pojedinih destinacija nije drukčije navedeno). Osobama do 18 godina bit će odobren popust prilikom uplate boravišne pristojbe prema gore navedenim uvjetima uz predočenje dokumenta (preslika zdravstvene iskaznice ili kopija rodnog lista).
PUTNO OSIGURANJE
Cijena aranžmana ne uključuje putno osiguranje. Kod prijave za putovanje, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putniku će biti ponuđena
putna osiguranja i to: dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i
bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Odabrana putna osiguranja plaćaju se u gotovini,
te se moraju ugovoriti kod sklapanja ugovora za putovanje i ne mogu se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza putovanja od strane
putnika pruža zaštitu za putnike koji su zbog nepredvidivih okolnosti prisiljeni otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje. Osiguravatelj će isplatiti
90% iznosa koji je zadržala putnička agencija ukoliko nastane osigurani slučaj u skladu s uvjetima osiguranja. Iznos premija za osiguranje
u slučaju otkaza putovanja ovisi o cijeni aranžmana, a za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti o broju dana provedenih na putovanju. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu bila ponuđena i preporučena putna osiguranja. Iznos uplaćenih putnih osiguranja se
kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave viza, cijepljenja i dr. i u slučaju kada putnik
ima uplaćen paket putnog osiguranja.
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji.
Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju,
ADRIATOURS putnička agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 10. Uvjeta putovanja.
OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Ugovaratelj ili putnik koji želi otkazati uplaćeni aranžman treba to učiniti pisanim putem. U tom slučaju Adriatours ima pravo na ime naknade
štete zadržati iznos koji ovisi o datumu prijema pisanog otkaza putovanja kako slijedi (ukoliko u programu nije navedeno drukčije):
– za otkaz do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana po osobi, a najmanje 200,00 kn po Ugovoru;
– za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana po osobi,
– za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana po osobi,
– za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana po osobi,
– za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana po osobi,
Ovi otkazni uvjeti primjenjuju se i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta, te u svim drugim slučajevima.
Ukoliko ugovaratelj ili putnik koji otkaže uplaćeni aranžman nađe drugog korisnika iste rezervacije, a koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana, Adriatours putnička agencija zaračunat će troškove uzrokovane zamjenom (ako je ista moguća), uz nadoplatu od 200 kuna.
Ako putnik za vrijeme trajanja aranžmana na vlastitu želju otkaže aranžman, po povratku nema pravo na naknadu i bilo kakvu odštetu od organizatora bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Vremenski uvjeti nisu razlog za odustajanje od putovanja, raskid Ugovora od strane
putnika ili naknadnu reklamaciju.
U slučaju otkazivanja putovanja putnik mora priložiti odgovarajuće dokumente kojima dokazuje razloge otkazivanja aranžmana. Ako putnik ima uplaćen paket putnog osiguranja, nositelj police osiguranja osobno potražuje naplaćenu naknadu štete od osiguravajuće kuće čiju
je policu putnog osiguranja ugovorio prilikom rezervacije aranžmana. Uvjet naplate štete je kompletno uplaćen iznos troškova otkazivanja
aranžmana. U slučaju otkazivanja aranžmana putniku se ne vraća iznos uplaćene premije police osiguranja, eventualni troškovi viza, cijepljenja i sličnih troškova. Osiguravatelj zadržava manipulativne troškove u visini 10% od iznosa naplaćenog na ime naknade štete. Za
aranžmane koji su uplaćeni kreditnim i debit karticama troškovi otkazivanja uvećavaju se za 5%.
U slučaju otkazivanja rezervacije od 0 do 14 dana prije dolaska gosta u hotelima LRH d.d. iz Opatije, Imperial d.d. iz Raba i
Jadranka hoteli d.o.o. iz Lošinja ugostiteljska odšteta iznosi 100% ukupne cijene aranžmana, a u ostalim rokovima otkazivanja
primjenjuju se troškovi otkazivanja koji su navedeni u Uvjetima putovanja ADRIATOURS putničke agencije d.o.o..
NAKNADA ŠTETE
Za naknadu štete koja je putniku prouzročena neispunjenjem, djelomičnim ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, Adriatours putnička
agencija d.o.o. ugovorila je Policu osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana kod osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d. podružnica
Zagreb (polica broj 802208626 premija za vrijeme do 14.3.2015. i polica broj 802238134 – premija za vrijeme od 14.3.2015. do 14.3.2016. godine).
4
JAMČEVNO OSIGURANJE
ADRIATOURS putnička agencija d.o.o. ugovorila je Policu osiguranja jamčevina za turistički paket aranžman kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d. podružnica Zagreb (polica broj 802238136 – premija za vrijeme od 21.1.2015. do 21.1.2016. godine). U skladu sa Zakonom,
u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb, tel: 60 04 001 ili na
fax: 62 92 739 i 62 92 649 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda
o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Ugovaratelj putovanja dobrovoljno daje svoje i osobne podatke ostalih putnika iz Ugovora o putovanju. Osobni podaci putnika potrebni su za
realizaciju rezervacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Adriatours se obvezuje da osobne podatke putnika neće dati
trećim osobama. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka
i Odluci uprave Adriatoursa o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja istih. Ugovaratelj putovanja je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu
koristiti u svrhu marketinških akcija Adriatoursa.
ORGANIZIRANI PRIJEVOZ SVAKE SUBOTE
Za realizaciju prijevoza potrebno je minimum 35 putnika. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine.
U slučaju da prijevoznik odredi drukčija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Adriatours će o tome obavijestiti Ugovaratelja putovanja.
Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod...), te ih je
prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili
oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Adriatours nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za
uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijave za izgubljenu ili oštećenu prtljagu Putnik
upućuje prijevozniku. S obzirom na velik broj programa, za prijevoz koristimo različite tipove autobusa. U svim autobusima nisu uvijek jednako
raspoređeni brojevi autobusnih sjedala, zato posebne zahtjeve (mjesto do prozora / do prolaza / do srednjih vrata, je li grupa sjedala jedna do
druge ili jedna iza druge...) nismo u mogućnosti potvrditi. U autobusima nije moguće koristiti wc. Svi polasci navedeni u ovom katalogu su
iz Zagreba i kreću s Autobusnog kolodvora (turistički peroni od 502 do 506). Ovo je jedino i isključivo mjesto za ukrcaj, ali i iskrcaj
putnika na povratku s putovanja. Poštujući sigurnost putnika i njihove prtljage kao i gradske odredbe ne možemo putnike ukrcavati,
ni iskrcavati na stajalištima gradskog prijevoza, neosvijetljenim cestama, u blizini tramvajske stanice i slično. Zbog prometnih gužvi u
sezoni, promjene voznog reda trajekta ili lošijeg vremena postoji mogućnost izmjene vremena polazaka ili promjene smjera za što ne snosimo
odgovornost. U svakom autobusu će biti turistički pratitelj. Putnici se ostavljaju pred odabranim hotelom ili najbliže moguće hotelu.
U cijenu aranžmana nije uključeno nošenje prtljage od prijevoznog sredstva do recepcije hotela i obratno.
Brojevi sjedala u autobusu određuju se redoslijedom uplate akontacije. U slučaju nedovoljnog broja gostiju postoji mogućnost
spajanja autobusnih linija. To može dovesti do promjene brojeva sjedala kao i vremena polaska i povratka autobusa koja je putnik
dobio prilikom sklapanja Ugovora.
PULA
Pula je najveći grad Istarske županije, leži na jugozapadnom području istarskog poluotoka u dobro zaštićenom zaljevu. Poznata je po svojoj blagoj klimi, mirnom moru i netaknutoj prirodi.
Grad ima dugu tradiciju vinarstva, ribarstva, brodogradnje i turizma, a ujedno je i tranzitna luka.
Grad je najpoznatiji po svojim sačuvanim antičkim rimskim građevinama od kojih je najpoznatiji amfiteatar iz prvog stoljeća, šesti po veličini u svijetu, popularno zvan Arena. Njegova
gradnja započela je u vrijeme vladavine cara Augusta, dograđen za Klaudija, dok konačan oblik dobiva za cara Vespazijana. Jedan je od najbolje sačuvanih amfiteatara iz antike te se i
danas koristi tijekom ljetnih filmskih festivala i raznih kulturnih priredbi.
Hotel Brioni **
cijena po osobi za 7 noći
Hotel Brioni ***
doplata za 1/2 MS blk po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 sobu za 7 dana
Položaj: udaljen je 4 km od povijesnog grada Pule, a nalazi se su sklopu turističkog naselja Punta Verudela na samom
moru okružen bujnom mediteranskom vegetacijom
Hotelska ponuda: klimatizirane zajedničke prostorije, hotelski restoran, Restaurant & Lounge Beach Bar Ambrela i restoran Boškarin, aperitiv bar, komforno i prostrano predvorje, TV salon, dvije klimatizirane kongresne dvorane, sunčana
terasa, Wi-FI (besplatno), sef na recepciji (uz doplatu), unutarnji i vanjski bazen s morskom vodom, ležaljke i suncobrani
na bazenu (uz doplatu), parkiralište (besplatno)
Sobe: raspoređene su u četiri krila na tri kata; balkon, kupaonica s kadom i sušilom za kosu, sat TV, telefon - izravno
biranje, nema mogućnost pomoćnog ležaja, vrsta poda: tepih
Prehrana: buffet doručak i večera, za vrijeme večere uključeno piće iz šankomata (lokalno vino, pivo, sokovi)
Plaža: u blizini hotela nalaze se stjenovita i popločana plaža, te šljunčana plaža Ambrela koju krasi Plava zastava
Napomena: za vrijeme boravka u Puli organiziran je razgled grada u pratnji stručnog vodiča i izlet na Brijune
s uključenom ulaznicom za obilazak nacionalnog parka (minimum 25 putnika).
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.
tip sobe / usluga
1/2, PS, blk, pol. + prijevoz
9.5.-16.5.2015.
2.198
147
686
Napomena: za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema zbrajanja popusta).
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koja dnevno iznosi 7 kn.
Polazak autobusa za Pulu 9.5.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, turistički peroni 502 – 505.
Povratak ispred recepcije hotela Brioni 16.5.2015. u 12,00 sati, a ispred recepcija hotela u Opatiji između 14,00 i 14,30 sati.
U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Pulu.
5
LOVRAN
Lovran je grad duge i bogate prošlosti sa stogodišnjom tradicijom u turizmu. Ime je dobio po lovoru (laurus nobilis) koji u izobilju raste u zimzelenim gajevima u mjestu i okolici. Od mjesta
koja su se razvila na istočnim strmim padinama Učke, Lovran je najstarije naselje koje je izraslo neposredno uz obalu Liburnije. Lovran je sačuvao svoju povijesnu jezgru srednjovjekovne
urbane koncepcije. Stari grad je bio okružen obrambenim zidom i bastionima na čijim su temeljima i zidovima vremenom izgrađene kuće. Dobra klima, bujna mediteranska vegetacija i
povoljan zemljopisni položaj omogućili su snažni razvoj turizma na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Lovran je od tog vremena, uz Opatiju, najvažnije mjesto glasovite Rivijere. Lovran na pragu
21. stoljeća raspolaže s bogatom povijesnom baštinom, stoljetnom turističkom tradicijom, očuvanom prirodom i izgrađenom infrastrukturom.
Remisens Family Hotel Excelsior ****
Položaj: uz samo more na vlastitoj plaži, oko 6 km udaljen od Opatije
Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupačan ulaz osobama s posebnim potrebama; pansionski i à la
carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, pizzeria, turistički dnevni menu, snack, ljetna terasa), aperitiv - cocktail bar, kavana, TV salon; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 18 x 12 m) s grijanom morskom vodom; bazen na otvorenom (dimenzije bazena 20,75 x 11,58 m) s morskom vodom; vanjski bazen za djecu; sauna (prema
raspoloživosti, uz najavu); hotelska plaža; suncobrani i ležaljke (prema raspoloživosti), bicikli i oprema te štapovi za nordijsko hodanje (prema raspoloživosti), aparat za čišćenje obuće, najam brendiranog kišobrana, nosač prtljage; uz doplatu
na licu mjesta: masaža; sef na recepciji; hotelski parking (75 kn dnevno) i garaža (90 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće,
kemijsko čišćenje, room service, faks, fotokopiranje, telefon, najam play stationa (prema raspoloživosti), inozemni dnevni
tisak, Pet Friendly Hotel – brendirana posuda za hranu i pokrivač
Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, internet priključak (bez doplate), mini bar, sušilo za kosu, sef, pisaći
stol, javljač požara i vatrodojavni sustav, automatski sustav buđenja, stolovi za peglanje hlača (prema raspoloživosti, uz
najavu), mogućnost odabira jastuka
Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; Kvarnerska
večera - utorkom uz živu glazbu; Mediteranska večera - petkom uz živu glazbu, posluživanje doručka u sobu, lunch paketi
Dodatni hotelski sadržaji: glazba utorkom i petkom
Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan
završetka korištenja usluge
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit i doplatu po danu 120 kn (na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Remisens Family Hotel Excelsior **** 1/2 ulica, pol. + prijevoz
doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana
doplata za sobu 1/1 ulica za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2 sobi ulica na osnovnom ležaju
28.3.-4.4.
11.4.-18.4.
1.827
315
648
1.344
4.4.-11.4.
18.4.-2.5.
2.5.-9.5.
9.5.-16.5.
16.5.-23.5.
1.876
315
666
1.379
2.114
315
756
1.547
1.975
315
784
1.449
2.255
315
784
1.645
2.047
315
784
1.498
Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 5%. Popust se
primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja
popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 4 noći. Jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 230 kn (ima prehranu u
hotelu i sjedalo u busu).
Obavezna doplata u Lovranu (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): 4 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja iznosi 7,00 kn.
Polasci autobusa za Opatiju i Lovran su svaku subotu od 14.2.2015. do 23.5.2015. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu,
turistički peroni 502 do 506. Povratak ispred recepcija hotela oko 13,00 sati.
U slučaju manjeg broja gostiju na polasku 9.5.2015. postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Pulu.
OPATIJA
Opatijska rivijera smještena je u Kvarnerskom zaljevu na istočnoj obali Istarskog poluotoka, na području gdje se more najdublje usijeca u kopno. Niska od osam turističkih mjesta proteže
se u dužini od 25 km na uskom obalnom pojasu u podnožju planine Učka (1401 m). Udaljena samo tri sata vožnje autobusom od Zagreba, Opatija je već 170 godina čuvar tradicije turizma u
Hrvatskoj. Zaklonjena od hladnih vjetrova, utonula u bogatu, uvijek zelenu vegetaciju, Opatija ima sve prednosti umjerene mediteranske klime. Nastala kao zimovalište otmjenog staleža,
ubrzo je (1889.) proglašena klimatskim lječilištem.
Remisens Premium Hotel Ambasador *****
Položaj: uz samo more na ulazu u Opatiju, 100 m od glavne prometnice u blizini središta grada
Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupačan ulaz osobama s posebnim potrebama; pansionski i à la
carte restoran (La Fourchette D’Or – riblji i mesni specijaliteti, Hortenzija – vrtni gril – terasa otvorena sezonski, turistički
dnevni menu, snack); Manhattan – cocktail bar, Kavana – Dancing bar; večernja piano glazba svakodnevno osim ponedjeljkom; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 15 x 5,6 m) s grijanom morskom vodom,
bazen na otvorenom s morskom vodom (dimenzije bazena 20,75 x 11,58 m), whirpool u zatvorenom prostoru, zatvoren
bazen za djecu (dubine 40 cm), fitness, aparat za čišćenje obuće, najam brendiranog kišobrana, nosač prtljage i vratar,
valet parking; uz doplatu na licu mjesta: Five Elements Ambasador - Wellness & Spa centar, spa relax zona (prema
raspoloživosti, uz najavu), masaža, solarij, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno) i garaža (90
kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje odjeće, room service, dječji krevet, faks, fotokopiranje, telefon,
inozemni dnevni tisak, Pet Friendly Hotel – posuda za hranu i pokrivač, prema raspoloživosti
Sobe: balkon, mini bar, sef, LCD TV (kabelska), Pay TV, telefon s direktnim biranjem broja, Wi-Fi i internet priključak (bez
doplate), pisaći stol, sušilo za kosu, ogledalo s povećalom i ugrađenom rasvjetom za šminkanje/brijanje; mogućnost
odvajanja kreveta; pomoćni krevet na izričiti zahtjev i uz prethodnu najavu
Prehrana: buffet doručak (od 6,30 do 10,30 h) i večera (od 19 do 22 h); gourmet doručak – odabrana jela uz posluživanje;
vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; Kvarnerska večera – utorkom uz živu glazbu; Gala večera – petkom uz živu glazbu; posluživanje doručka u sobu, lunch paketi
Dodatni hotelski sadržaji: večernja piano glazba svakodnevno osim ponedjeljkom, boutique, suvenir shop, javni parking
Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11
sati na dan završetka korištenja usluge
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata po danu 150 kn - na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Remisens Premium Hotel Ambasador ***** 1/2 ulica, pol., prijevoz
doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 sobu za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2 ulica na osnovnom ležaju
7.2.-28.3.
2.541
399
714
1.848
28.3.-4.4.
4.4.-11.4. 18.4.-2.5. 2.5.-9.5. 9.5.-16.5. 16.5.-23.5.
11.4.-18.4.
2.611
2.716
3.199
3.073
3.364
3.074
399
399
399
399
399
399
735
749
875
875
875
875
1.897
1.967
2.296
2.219
2.422
2.219
6
Remisens Revital Hotel Kristal ****
Položaj: smješten je tik uz more uz poznatu opatijsku šetnicu Lungo mare
Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupačan ulaz osobama s posebnim potrebama; pansionski i à la
carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, turistički dnevni menu, terasa), aperitiv-cocktail bar i kavana s terasom; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 7 m) s grijanom morskom vodom, mini fitness, hotelska plaža, jacuzzi na
hotelskoj plaži, ležaljke i suncobrani na hotelskoj plaži (prema raspoloživosti), Wi-Fi zona, aparat za čišćenje obuće, najam
brendiranog kišobrana; uz doplatu na licu mjesta: sauna, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno),
pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, room service, dječji krevet, faks, fotokopiranje, telefon, inozemni dnevni tisak,
Pet Friendly Hotel – brendirana posuda za hranu i pokrivač
Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, Wi-Fi i internet priključak (bez doplate), pisaći stol, sušilo za kosu, mini bar,
sef, automatski sustav buđenja, javljač požara i vatrodojavni sustav, mogućnost odabira jastuka (na upit)
Sobe na morsku stranu imaju mogućnost trećeg ležaja i mogućnost odvajanja kreveta. Dvokrevetne sobe koje
gledaju na ulicu imaju francuski ležaj, iste ne mogu biti trokrevetne. Jednokrevetne sobe imaju isključivo
pogled ulica.
Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); Kvarnerska večera - utorkom uz živu glazbu; Mediteranska
večera – petkom uz živu glazbu, vegetarijanska kuhinja i jela bez glutena, posluživanje doručka u sobu
Dodatni hotelski sadržaji: dnevna animacija osim ponedjeljka i utorka, večernja animacija - glazba utorkom i petkom,
javni parking
Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11
sati na dan završetka korištenja usluge
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 120 kn dnevno - na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
7.3.-28.3.
Remisens Revital Hotel Kristal ****
1/2 ulica, pol., prijevoz
doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana
doplata za sobu 1/1 ulica za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2 sobi ulica na osnovnom ležaju
1.827
315
637
1.351
28.3.-4.4.
4.4.-11.4. 18.4.-2.5. 2.5.-9.5. 9.5.-16.5. 16.5.-23.5.
11.4.-18.4.
1.869
1.911
2.142
2.012
2.284
2.079
315
315
315
315
315
315
672
693
784
784
784
784
1.379
1.414
1.568
1.477
1.666
1.519
Remisens Hotel Admiral ****
Položaj: na samom moru, ispred hotela se nalazi marina, 300 m udaljen od centra
Hotelska ponuda: potpuno klimatiziran hotel, pansionski i à la carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, turistički dnevni
menu, ljetna terasa), aperitiv-cocktail bar, kavana; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x
14 m) s grijanom morskom vodom, whirpool u zatvorenom prostoru (prema raspoloživosti), bazen na otvorenom (dimenzija
bazena 22,50 x 12 m) s morskom vodom, sauna (prema raspoloživosti, uz najavu, za osobe starije od 16 godina), fitness,
ručnici za bazen, ležaljke i suncobrani na vanjskom bazenu (prema raspoloživosti), Wi-Fi zona, aparat za čišćenje obuće,
najam brendiranog kišobrana, nosač prtljage; uz doplatu na licu mjesta: masaža, sef na recepciji, internet kutak, hotelski
parking (75 kn dnevno) i garaža (90 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, faks, fotokopiranje, telefon, room
servis, dječji krevet, inozemni dnevni tisak, Pet Friendly Hotel - brendirana posuda za hranu i pokrivač (prema raspoloživosti)
Sobe: većim dijelom s pogledom na more i balkonom, LCD TV (kabelska), sef, mini-bar, telefon s direktnim biranjem broja,
Wi-Fi, pisaći stol, sušilo za kosu, javljač požara i vatrodojavni sustav; mogućnost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i
pomoćnog kreveta (fotelja na razvlačenje), stolovi za peglanje hlača (prema raspoloživosti, uz najavu), mogućnost odabira
jastuka (na upit)
Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); Kvarnerska večer - utorkom uz živu glazbu; Mediteranska
večer - petkom uz živu glazbu; vegetarijanska kuhinja, jela bez glutena, lunch paketi, posluživanje doručka u sobu
Dodatni hotelski sadržaji: salon za masaže, frizerski salon, domaći i strani tisak, razne trgovine, rent à car, bankomat,
javni parking
Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati
na dan završetka korištenja usluge
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 120 kn dnevno - na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Remisens Hotel Admiral ****
1/2 more, pol., prijevoz
doplata za 1/1 sobu za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2 sobi na osnovnom ležaju
14.3.-28.3.
2.142
637
1.568
28.3.-4.4.
4.4.-11.4.
11.4.-18.4.
2.226
2.317
648
666
1.624
1.687
18.4.-2.5.
2.5.-9.5.
2.716
791
1.967
2.542
791
1.848
9.5.-16.5. 16.5.-23.5.
2.894
791
2.093
2.628
791
1.897
7
Hotel Palace-Bellevue ***
Položaj: u centru grada, na Slatini, u blizini autobusne stanice
Hotelska ponuda: klimatizirani pansionski restoran, aperitiv-cocktail bar, ljetna plesna terasa, TV salon; kongresna dvorana (kapacitet 100 do 200 osoba), manja dvorana (do 20 mjesta); bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 12 x 9
m) s grijanom morskom vodom, ležaljke uz bazen (prema raspoloživosti), Wi-Fi zona; uz doplatu na licu mjesta: sauna,
masaža, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (75 kn dnevno), pranje i glačanje odjeće, kemijsko čišćenje, dječji
krevet, faks, fotokopiranje, telefon, inozemni dnevni tisak
Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, sušilo za kosu; na zahtjev se mogu rezervirati povezane sobe; mogućnost
odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomoćnog kreveta, automatski sustav buđenja
Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); uz večeru uključena pića iz šankomata; Kvarnerska večer
- četvrtkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena, lunch paketi
Dodatni hotelski sadržaji: boutique, ekskluzivne trgovine, kasino, ljekarna, putnička agencija, bankomat, javni parking;
dnevna animacija osim ponedjeljka i utorka, večernja animacija - glazba utorkom i petkom
Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11
sati na dan završetka korištenja usluge
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 90 kn dnevno - na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
4.4.-11.4. 11.4.-18.4. 18.4.-2.5.
Hotel Palace - Bellevue ***
1/2 park/ulica, pol., prijevoz
doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 park/ulica za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2 sobi park/ulica na osnovnom ležaju
1.638
245
665
1.211
1.589
245
665
1.176
1.911
245
665
1.414
2.5.-9.5.
1.785
245
665
1.316
9.5.-16.5. 16.5.-23.5.
1.972
245
665
1.449
1.818
245
665
1.337
Hotel Istra ***
hotelske sobe i prostor lobbya su renovirani tijekom 2014. godini, te je u potpunosti renoviran bazen i bazenski prostor
Položaj: uz more na šetalištu Lungomare, nekoliko minuta hoda od centra Opatije
Hotelska ponuda: klimatizirane zajedničke prostorije, klimatizirani pansionski i à la carte restoran (riblji i mesni specijaliteti, pizzeria, turistički dnevni menu, terasa) te kavana; bez doplate: unutarnji bazen (dimenzije bazena 7 x 7 m) s grijanom morskom vodom; vlastito betonsko kupalište; uz doplatu na licu mjesta: sef na recepciji; suncobrani i ležaljke na
betonskom kupalištu; internet kutak; vlastito parkiralište (ograničeni broj parking mjesta (75 kn dnevno), pranje i glačanje
odjeće, usluge fotokopiranja i faksiranja, telefon
Sobe: sat TV, Wi-Fi, telefon s direktnim biranjem broja, sušilo za kosu; mogućnost smještaja: razdvojeni kreveti, francuski
kreveta, treći ležaj
Prehrana: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h); uz večeru uključena pića iz šankomata; Kvarnerska
večer - četvrtkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; lunch paketi
Dodatni hotelski sadržaji: dnevni program animacije u hotelu Admiral (osim ponedjeljka i utorka), večernja animacija glazba četvrtkom, rent à car, frizerski salon
Napomena: smještaj je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11
sati na dan završetka korištenja usluge
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 90 kn dnevno - na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
7.3.-28.3.
Hotel Istra ***
1/2 ulica, pol., prijevoz
doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 park/ulica za 7 dana
1.498
245
665
dijete do 12 godina u 1/2 sobi park/ulica na osnovnom ležaju
1.113
28.3.-4.4.
4.4.-11.4.
11.4.-18.4.
1.533
1.596
245
245
665
665
1.141
1.183
renovir
an
2014 o
18.4.-2.5.
2.5.-9.5.
9.5.-16.5. 16.5.-23.5.
1.897
245
665
1.747
245
665
1.943
245
665
1.787
245
665
1.393
1.288
1.428
1.316
Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 5%. Popust se
primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka
(nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 4 noći. Jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 230 kn
(ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu).
Obavezna doplata u Opatiji (po osobi - plaća se kod rezervacije): 4 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.
Polasci autobusa za Opatiju i Lovran su svaku subotu od 14.2.2015. do 23.5.2015. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu,
turistički peroni 502 do 506. Povratak ispred recepcija hotela oko 13,00 sati.
U slučaju manjeg broja gostiju na polasku 9.5.2015. postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Pulu.
OPATIJA
8
Hotel Opatija **
Položaj: u samom srcu Opatije, okružen predivnim parkom “Margarita”, udaljen samo par minuta hoda od gradskog
kupališta i poznatog šetališta Lungomare
Hotelska ponuda: restoran s domaćim i međunarodnim specijalitetima, aperitiv bar s jednom od najvećih i najljepših
terasa u gradu, 6 dvorana za konferencije opremljene najnovijom tehnologijom, zatvoreni bazen (dimenzije bazena
14 x 9 m; dubina od 1,20 do 1,80 m) s grijanom morskom vodom, masaža, sauna, vlastito parkiralište (ograničeni broj
parking mjesta - za goste hotela doplata 25 kn dnevno)
Sobe: telefon, sat TV, dio soba je klimatiziran
Prehrana: buffet doručak i večera; za vrijeme večere uključeno jedno piće (voda, sok ili vino) te jedna kava ili čaj
Kućni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 52 kn dnevno - na licu mjesta)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
1/2+1 park, pol. + prijevoz
1/1 park, pol. + prijevoz
Hotel Opatija **
doplata za sobu na morsku stranu za 7 dana
dijete od 7 do 12 godina u 1/2+1 park
dijete od 7 do 12 godina u 1/2 park
14.2.-18.4.
1.645
2.065
490
938
1.218
18.4.-25.4.
1.736
2.149
490
973
1.281
25.4.-2.5.
1.799
2.261
490
1.015
1.323
2.5.-30.5.
2.065
2.618
490
1.148
1.512
Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 5%. Popust se
primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka
(nema zbrajanja popusta). Hotel zadržava pravo zatvoriti bazen iz tehničkih razloga. Korištenje bazena i spa programa za djecu ovisno o dobi regulirano je hotelskim pravilnikom i
razlikuje se od hotela do hotela.
Popusti za djecu: jedno dijete do 7 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj, odnosno jedno dijete do 7 godina na osnovnom ležaju (odrasla osoba plaća cijenu
jednokrevetne sobe) plaća paušal u iznosu od 230 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu).
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.
Polasci autobusa za Opatiju i Lovran su svaku subotu od 14.2.2015. do 23.5.2015. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu,
turistički peroni 502 do 506. Povratak ispred recepcija hotela oko 13,00 sati.
U slučaju manjeg broja gostiju na polasku 9.5.2015. postoji mogućnost spajanja linija za Opatiju, Lovran i Pulu.
SELCE
Selce je primorski gradić na Crikveničkoj rivijeri s dugom turističkom tradicijom. Nekoć naselje ribara i zidara, Selce se tijekom zadnjih stotinjak godina pretvorilo u atraktivnu turističku
destinaciju. Nalazi se u slikovitoj uvali, u neposrednoj blizini Crikvenice, na jednom od najraznolikijih i najslikovitijih dijelova Jadranske obale. Blaga klima, s više od 2500 sunčanih sati
godišnje, omogućuje ugodan boravak u svim godišnjim dobima. Čist zrak, bistro more, šetalište uz more, uređene plaže, koje već nekoliko godina nose Europsku plavu zastavu omogućit će vam ugodan i zabavan boravak.
Hotel Varaždin **
Položaj: smješten na samom ulazu u Selce, pored betonirane plaže i kompleksa bazena
Hotelska ponuda: restoran i terasa, aperitiv-bar, TV salon, dvorana za proslave, sala za sastanke, frizerski salon, unutarnji
bazen s grijanom morskom vodom (zatvoren od 15.6. do 15.9.2015.), kompleks otvorenih bazena s morskom vodom i
sunčalištem može se pohvaliti s Plavom zastavom koju nosi već niz godina, uz doplatu na licu mjesta gosti mogu koristiti
saunu, solarij, masažu, parkiralište i garažni prostor
Sobe: sat TV, telefon, balkon (osim prizemlja); sobe na morsku stranu imaju mogućnost trećeg ležaja
Prehrana: buffet doručak i večera, za vrijeme večere uključeno piće iz šankomata: voda, vino, pivo i bezalkoholna pića
Plaža: betonirana
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca
Cijene označene sa zvjezdicom primjenjuju se za rezervacije i uplate u cijelosti (gotovinom) do 1.4.2015..
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel Varaždin **
1/2 SS, pol. + prijevoz
doplata za 1/1 SS sobu za 7 dana
doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana
doplata za puni pansion po osobi za 7 dana
dijete do 6 godina na osnovnom ležaju u 1/2 SS sobi
dijete od 6 do 12 godina na osnovnom ležaju u 1/2 SS sobi
dijete od 6 do 12 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS sobi
dijete od 12 do 18 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS sobi
osoba starija od 18 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS sobi
4.4.-23.5.
1.365
1.253*
329
126
469
917
1.022
798
1.022
1.141
847*
945*
742*
945*
1.043*
23.5.-6.6.
19.9.-3.10.
1.484
1.351*
329
133
469
973
903*
1.099
1.015*
854
791*
1.099
1.015*
1.232
1.127*
6.6.-27.6.
5.9.-19.9.
1.673
1.533*
315
217
469
1.239
1.141*
1.379
1.267*
959
889*
1.239
1.141*
1.379
1.267*
Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se
primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema
zbrajanja popusta). Jedno dijete do 6 godina koje koristi pomoćni ležaj u sobi s dvije odrasle osobe plaća paušal u iznosu od 200 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu), drugo dijete
do 6 godina koje spava s dvije odrasle osobe na ležaju plaća cijenu kao dijete od 6 do 12 godina na pomoćnom ležaju u 1/2+1 SS.
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): trošak prijave 8 kn i boravišna pristojba koja do 1.6. i od 15.9.2015. dnevno iznosi 5,50 kn, a u ostalim terminima 7 kn.
Polazak autobusa za Selce svaku subotu od 4.4. do 20.6. i od 5.9. do 27.9.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu,
turistički peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela između 16,30 i 17,00 sati.
U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Lošinj i Selce, odnosno otok Rab i Selce.
9
OTOK LOŠINJ
Zahvaljujući izuzetno blagoj klimi, kristalno plavom moru i opojnom mediteranskom zelenilu, otok Lošinj idealan je ambijent za odmor duha i tijela. Zajedno s otokom Cresom čini dio
mitskih Apsyrtida, čipku od 36 otoka i otočića, uvala i plaža išaranih bujnim borovim šumama. Znate li da je Lošinj otok s više od 1200 registriranih biljnih vrsta, da je ovo najsjevernija
točka u Europi gdje limun uspijeva na otvorenom bez ikakve zaštite, da je ovdje temperatura od -4 º C zabilježena svega 3 puta u posljednjih 100 godina? Ove i mnoge druge karakteristike
jedinstvene lošinjske klime, koje je otkrio i znanstveno obradio Ambroz Haračić, znameniti profesor čuvene lošinjske pomorske škole, priskrbile su Lošinju status klimatskog lječilišta,
još daleke 1892. godine i pretvorile ga u mondeno austro-ugarsko zimovalište.
Blagotvorni utjecaj mora i ljekovitog bilja, sport, rekreacija, opuštanje, bogata povijest i udoban smještaj i izvrsna kuhinja čine Lošinj idealnim mjestom za odmor u svim godišnjim dobima.
U hotelima na otoku Lošinju za boravke od 4.4. do 23.5.2015. paket aranžman obuhvaća boravak na bazi 7 polupansiona i prijevoz na relaciji
Zagreb - otok Lošinj - Zagreb. U navedenom periodu za drugi i svaki slijedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na
osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema.
Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust na dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). U hotelima na otoku Lošinju
morska strana ne znači da soba ima direktan pogled more.
MALI LOŠINJ
Wellness & Conference Hotel Aurora ****
Položaj: Položaj: hotel je smješten u Sunčanoj uvali, udaljen je svega 50 m od mora i sportskih sadržaja, te 20 minuta
lagane šetnje od centra Malog Lošinja. U 2007./2008. godini hotel je u potpunosti renoviran.
Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran, ima pansionski restoran sa 700 sjedećih mjesta, aperitiv bar, hotelski
lobby, kongresnu dvoranu i jednu manju salu s 20 sjedećih mjesta, prostranu terasu s pogledom na more i borovu šumu.
Spa & wellness centar koji je uređen u mediteranskom stilu nudi pomno birane tretmane njege lica i tijela. U produžetku
spa centra nalaze se 4 unutarnja bazena s hidromasažom, te vanjski bazen s ležaljkama i suncobranima, svi s morskom
vodom. U blizini hotela nalazi se 8 teniskih terena od kojih su 2 osvijetljena, zatim polivalentno igralište, škola tenisa,
kuglana, mini golf, boćalište, odbojka na pijesku, sportovi na vodi, mogućnost najma bicikla i štapova za nordijsko hodanje; bez doplate: Wi-Fi internet, unutarnji bazen s grijanom morskom vodom, vanjski bazen s morskom vodom, fitness
centar, sauna i relax zona (prema raspoloživosti), kućni ogrtač i papuče, 1 ručnik po osobi i torba za plažu na korištenje
tijekom boravka, suncobrani i ležaljke na bazenu (prema raspoloživosti), program animacije za djecu i odrasle, tuševi,
kabine za presvlačenje, spasilačka služba i igralište za djecu na plaži; uz doplatu na licu mjesta: posluživanje u sobu,
wellness tretmani, frizerski salon, konzumacija na baru i u restoranu, mjenjačnica, suvenirnica, tisak, izleti, sport, najam
plovila na plaži, parking, pedijatar
Sobe: sobe su klimatizirane, imaju balkon i grijanje, opremljene telefonom, priključkom za internet, sat TV, sušilom za
kosu, mini barom i sefom. Gostima su na raspolaganju jednokrevetne i dvokrevetne sobe (s dva ležaja ili francuskim ležajem) tip standard, superior i premium, obiteljske sobe i sobe prilagođene osobama s invaliditetom.
U sobama 1/2 PS (park strana) blk standard i 1/2 MS (morska strana) blk standard nije moguć pomoćni ležaj.
Jednokrevetne sobe su isključivo 1/1 PS (park strana). U sobama 1/2+1 MS (morska strana) blk superior
moguć je pomoćni ležaj.
Prehrana: buffet doručak i večera s bogatim izborom jela. Tematske večere i show cooking. “Lošinjski restoran”: à la carte
odjeljak s ponudom otočkih specijaliteta i uslugom pripreme vegetarijanskih kulinarskih užitaka.
Plaža: nagrađena Plavom zastavom; dvije šljunčane plaže pogodne za malu djecu i dječje igralište. Kameniti dio plaže ima
ravne plohe idealne za sunčanje. U neposrednoj blizini nalazi se FKK plaža.
Kućni ljubimci: kućni ljubimci mogu boraviti uz prethodni upit i doplatu 76 kn dnevno za ljubimce do 10 kg i 114 dnevno
za ljubimce preko 10 kg (na licu mjesta)
VLASTITI PRIJEVOZ
cijena po osobi za 7 noći
Wellness & Conference Hotel Aurora ****
doplata za 1/2 MS blk standard po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana
doplata za 1/1 MS blk standard za 7 dana
tip sobe / usluga
1/2 PS blk standard, pol.
do 28.3.2015.
2.016
294
511
798
28.3.-4.4.2015.
2.275
294
511
798
ORGANIZIRANI PRIJEVOZ
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Wellness & Conference Hotel Aurora ****
doplata za 1/2 MS blk standard po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana
doplata za 1/1 MS blk standard za 7 dana
1/2 PS blk standard, pol.
4.4.-11.4.
11.4.-25.4.
25.4.-23.5.
2.688
329
588
917
2.597
329
588
917
2.646
329
588
917
Doplata: za puni pansion 91 kn po osobi dnevno (plaća se na licu mjesta).
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): 7 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja do 30.4.2015. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7 kn.
10
Mali Lošinj - Family hotel Vespera ****
Položaj: hotel je smješten u Sunčanoj uvali, udaljen 50 m od mora i 2 km od centra grada
Hotelska ponuda: hotel je renoviran 2009. godine, u cijelosti klimatiziran (hlađenje i grijanje), ima pansionski restoran,
aperitiv bar i prostranu terasu s pogledom na more, room service, klupske prostore za roditelje i djecu, dječje igraonice, u
holu sanitarije prilagođene invalidima, prodavaonicu suvenira i tiska, mjenjačnica; u cijenu je uključeno korištenje interneta
Sobe: sobe su klimatizirane, imaju balkon, prilagođene invalidima, moderno uređene, opremljene telefonom, priključkom
za internet, sušilom za kosu, mini barom, sefom, sat TV-om; family sobe su dvije dvokrevetne sobe međusobno spojene
vratima svaka s kupaonicom i balkonom i mogućnošću pomoćnog ležaja za dijete do 12 godina (dio soba ima krevete na
kat)
Prehrana i usluge: buffet doručak i večera, show cooking, tematske večeri, uz večeru uključena su pića: vino, sokovi
Plaža: kamenito - šljunčana, nagrađena Plavom zastavom
Sport i zabava: sportsko-zabavni centar u blizini hotela s 10 teniskih terena, boćalište, stolni tenis, dječje igralište u hladu
borove šume s ljuljačkama, klackalicama, toboganom u obliku broda, te igrališta na napuhavanje pored bazena, odbojka
na pijesku, mini golf, mala škola tenisa i škola boćanja, mogućnost najma bicikala, skutera, plovila, suncobrana i ležaljki,
svakodnevna animacija za djecu i odrasle; u cijenu su uključeni profesionalno vođeni sportski i zabavni programi za djecu
(svakodnevno - osim subote): Baby Club (od 2 do 5 godina), Mini Club (od 5 do 12 godina), Teen Club (od 12 do 16 godina);
Baby i Mini Club uključuju snack za ručak i poslijepodnevni snack, a Teen Club poslijepodnevni snack; Family aqua fun - ulaz
u komplekse vanjskih bazena, suncobrani i ležaljke na plaži ovisno o raspoloživosti, jedan ručnik za plažu po osobi i torba
za plažu na korištenje tijekom boravka
Roditeljima s bebama i malom djecom (uz depozit i prema raspoloživosti) na raspolaganju su dječja kolica, grijači
bočica, kuhala za vodu, kadice, kahlice, dječje sjedalo za wc školjku, komoda za presvlačenje. Baby sitting moguć na upit
uz doplatu
Bazenski kompleks: kompleks vanjskih bazena na preko 3000 m², na 3 nivoa kaskadno položenih prema moru, veliki
bazen s masažerima i slapovima, protustrujno plivanje, jacuzzi, sunčališta u obliku palube broda s pogledom na more, dva
bazena za djecu s vodopadom, slapovima i toboganom, prilazi prilagođeni invalidima
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca
cijena po osobi za 7 noći
Family hotel Vespera ****
doplata za 1/2+1 MS blk standard po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 PS blk standard (1/2 PS standard solo use) za 7 dana
tip sobe / usluga
1/2+1 PS blk standard, pol.
4.4.-11.4.
2.688
329
588
11.4.-25.4.
2.597
329
588
25.4.-23.5.
2.646
329
588
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): 7 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja do 30.4.2015. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7 kn.
VELI LOŠINJ
Vitality Hotel Punta ****
Položaj: smješten iznad mora, u neposrednoj blizini stoljetne borove šume u blizini Velog Lošinja, 4 km udaljeno od
Malog Lošinja
Hotelska ponuda: hotelski restoran Olea, à la carte restorani Punta i Levante, Lounge bar Stilla - veliki izbor vina i domaćih likera, Pool bar Luna, Caffe bar Maestral, Beach Bar Agava, Tennis bar, Wi-Fi pristup internetu - recepcija i lobby &
lounge bar; suvenirnica; mjenjačnica; novi infinity bazen s morskom vodom i sunčalištem
Vitality zona: Relax Zona - unutarnji bazen i whirlpool s grijanom morskom vodom, jacuzzi za 6 osoba, 2 parne (turske)
saune, 2 suhe (finske) saune, 1 infra crvena sauna, soba za opuštanje, vanjski bazeni s morskom vodom i sunčalištem
(suncobrani i ležaljke prema raspoloživosti); PBS Centar sportske izvrsnosti, Iuvena - Studio za njegu lica i tijela; liječnička
ambulanta; fitness u zatvorenom i na otvorenom prostoru; u cijenu boravka uključeno: Wi-Fi pristup internetu; sauna
zona, fitness (ovisno o raspoloživosti); unutarnji i vanjski bazen s grijanom morskom vodom, infinity bazen; ogrtač, wellness papuče, ručnik i torba za plažu na korištenje tijekom boravka; program animacije; usluge uz doplatu: programi i
tretmani u Beauty centru Vitality Zone; posluživanje u sobu; obavezno plaćanje - parking na otvorenom (60 kn dnevno) ili
garaža (90 kn dnevno)
Sobe: udobne, prostrane, suvremeno opremljene sobe park ili morska strana; većina soba je s balkonom, tek manji broj
soba na park stranu nema balkon; klima, telefon, sat TV, mini bar, sef, besplatni pristup internetu, sušilo za kosu; postoji
mogućnost povezivanja soba, a dio soba je prilagođen osobama s posebnim potrebama
Prehrana: polupansion - buffet doručak i večera show cooking bogati izbor autentičnih mediteranskih i otočkih jela;
mogućnost punog pansiona (osim u periodu od 27.lipnja do 5.rujna), mogućnost jela bez glutena, vegetarijanske i makrobiotičke kuhinje, mogućnost prilagođene prehrane za osobe s alergijama (uz prethodnu najavu)
Plaža: kamenita s ravnim plohama za sunčanje sa suncobranima i ležaljkama (uz doplatu, prema raspoloživosti), opremljena ulazima u more, nagrađena Plavom zastavom, tuševi i kabine za presvlačenje na plaži
Sport i zabava (uz doplatu na licu mjesta): 13 zemljanih teniskih terena od kojih su 2 osvjetljena, umjetna stijena za
penjanje na otvorenom, sportska animacija, stolni tenis, najam bicikli, individualne i grupne vježbe u PBS Centru sportske
izvrsnosti i Fitness centru
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca
cijena po osobi za 7 noći
Vitality hotel Punta ****
doplata za 1/2 MS blk standard po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana
doplata za 1/1 MS blk standard za 7 dana
tip sobe / usluga
1/2 PS blk standard, pol.
4.4.-11.4.
2.688
329
588
917
11.4.-25.4.
2.597
329
588
917
25.4.-23.5.
2.646
329
588
917
Doplata: za puni pansion 91 kn po osobi dnevno (plaća se na licu mjesta).
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): 7 kn za trošak prijave i boravišna pristojba koja do 30.4.2015. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7,00 kn
Polazak autobusa za otok Lošinj svaku subotu od 4.4. do 16.5.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505.
Povratak ispred recepcije hotela od 12,45 do 13,15 sati.
U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Lošinj i Selce.
11
OTOK RAB
Hotel International ***
Položaj: smješten je u samom centru starog grada Raba, na gradskoj rivi s pogledom na more i na stari grad
Sobe: klimatizirane, “king size” kreveti, sat TV, mini bar, digitalni sef, direktna telefonska linija, kupaonica sa tušem ili
kadom, dodatnim grijanjem i sušilom za kosu
Hotelska ponuda: restoran s tradicionalnom hrvatskom i internacionalnom kuhinjom, lobby bar
Prehrana i usluge: buffet doručak i večera
Plaža: gradska plaža - šljunčana i betonirana, udaljena 10 minuta šetnje od hotela
Sport i zabava: otvoreni bazen i jacuzzi sa slatkom grijanom vodom, wellness centar sa saunom, fitnessom i 6 soba za
masažu
Kućni ljubimci: nisu dopušteni
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel International ***
1/2+1 grad, pol. + prijevoz
doplata za MS za 7 dana
doplata za 1/1 grad za 7 dana
dijete od 2 do 12 godina na osnovnom ležaju u sobi 1/2 grad
osoba starija od 12 godina na pomoćnom ležaju u sobi 1/2+1 grad
16.5.-30.5.
30.5.-6.6.
1.764
273
651
1.316
1.456
1.925
273
602
1.421
1.589
6.6.-13.6.
12.9.-19.9.
2.135
259
546
1.547
1.757
13.6.-20.6.
5.9.-12.9.
2.198
273
553
1.617
1.799
20.6.-4.7.
22.8.-5.9.
2.569
266
651
1.876
2.093
Napomena: jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Za drugi i svaki
sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom
rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za
minimum boravka 3 noći.
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): jednokratna prijava koja iznosi 8,00 kn. Boravišna pristojba plaća se na licu mjesta prilikom dolaska u hotel, a iznosi
5,50 kn do 15.6.2015., a poslije 7,00 kn dnevno po osobi.
Polasci autobusa za Rab su svaku subotu od 16.5. do 27.6. i od 22.8. do 12.9.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu,
turistički peroni 502 do 506. Povratak ispred recepcija hotela prema slijedećem rasporedu: u 14,00 sati ispred hotela Plaža
(HN San Marino); u 14,30 sati centralna recepcija Suhe Punte i u 15,00 sati ispred recepcije gradskih hotela.
U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Rab i Selce.
Hotel Padova ***
Položaj: smješten je u uvali Padova I, tik uz more s pogledom na stari grad Rab, udaljen je 300 m od plaže i 15 minuta
hoda od centra grada Raba
Sobe: klimatizirane, balkon, telefon, sat TV, mini-bar, sef, kupaonice s tušem ili kadom i sušilom za kosu, mogućnost
pomoćnog ležaja, dio soba pogled more, a dio stražnja strana, centralno grijanje
Hotelska ponuda: klimatiziran pansionski restoran, aperitiv bar, bar na bazenu, kongresna dvorana, tv salon, mjenjačnica, bez doplate: vlastito parkiralište, unutarnji i novo renovirani vanjski bazen sa slatkom vodom, wellness centar, fitness,
sauna park (biokupelj, turska, finska i infracrvena sauna), uz doplatu: solarij, masaža, kozmetički i frizerski salon, internet kutak, WLAN i telefon u predvorju, faks, posluga u sobu, sef na recepciji, usluga pranja i glačanja rublja, trgovina novina i suvenira, ležaljke i suncobrani na javnoj plaži, na terasi hotela à la carte restoran s tipičnom mediteranskom kuhinjom,
Prehrana i usluge: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h)
Plaža: privatna plaža nalazi se u sklopu hotela Padova; pješčana plaža je udaljena 300 m, prilagođena je djeci, vanjski
tuš i ležaljke
Sport i zabava: u blizini se nalaze teniski tereni; organizirana je animacija i večernji glazbeni program
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel Padova ***
1/2+1 park strana, pol. + prijevoz
doplata za MS po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 park (1/2 park strana single use) za 7 dana
dijete od 6 do 12 godina u 1/2+1 park
dijete do 12 godina u 1/2 park
16.5.-23.5.
30.5.-13.6.
12.9.-26.9.
2.044
224
674
1.148
1.494
23.5.-30.5.
13.6.-27.6.
29.8.-12.9.
22.8.-29.8.
2.345
252
784
1.295
1.715
2.695
329
1.064
1.463
1.953
3.283
371
1.414
1.764
2.373
Napomena: jedno dijete do 6 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu).
Hotel Eva **
Položaj: smješten u šumi mirisnih borova nedaleko mora i plaže na poluotoku Kalifrontu u naselju Suha Punta, udaljen
od centra i starog grada Raba 5 km
Sobe: prostrane i jednostavno uređene prema parku ili na morskoj strani, balkon, direktni telefon, kupaonica s tušem,
mogućnost jednog ili dva dodatna ležaja, centralno grijanje
Hotelska ponuda: klimatiziran pansionski restoran, TV salon, aperitiv bar s terasom, mjenjačnica, tv salon, besplatno
parkiralište, uz doplatu: internet kutak, WLAN i telefon u predvorju, faks, sef na recepciji, usluge pranja i glačanja rublja,
trgovina novina i ostalih artikala
Prehrana i usluge: buffet doručak (od 7 do 10 h) i večera (od 19 do 21 h), uz večeru uključena pića: vino, voda, pivo, sokovi
Plaža: lijepa stjenovita plaža s betonskim sunčalištima i malim šljunčanim uvalama
Sport i zabava: teniska igrališta, stolni tenis, u ljetnim mjesecima glazba na terasi obližnjeg restorana i hotela Carolina,
dnevna i večernja animacija
Kućni ljubimci: na upit (uz doplatu na recepciji hotela – 75 kn dnevno)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel Eva **
doplata za MS po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 park strana za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2 park strana
1/2+1 park strana, pol. + prijevoz
30.5.-13.6.
12.9.-26.9.
1.596
133
448
1.188
13.6.-20.6.
5.9.-12.9.
1.813
168
532
1.344
20.6.-27.6.
22.8.-5.9.
2.191
168
462
1.596
Napomena: jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu).
12
Turističko naselje San Marino ***
Položaj: sastoji se od pet hotela smještenih na pješčanoj plaži
dugoj 1,5 km poznatoj kao Rajska plaža u predjelu Lopar, 14 km
udaljeno od centra grada Raba
Sobe u hotelu Sahara / Rab ***: renovirane i klimatizirane,
sat TV, francuski balkon, kupaonica s tuš kadom, mogućnost
dodatnog ležaja
Hotelska ponuda: središnji pansionski restoran, aperitiv bar,
terasa za ples i animaciju, trgovina novina i raznih artikala
Prehrana i usluge: buffet doručak i večera, uz večeru uključena pića: vino, voda, pivo, sokovi
Plaža: 2 km duga pješčana plaža, u okolici naselja nalaze se 22
pješčane plaže od kojih 3 nudističke
Kućni ljubimci: na upit (uz doplatu na recepciji hotela)
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hoteli Sahara *** ili Rab ***
doplata za 1/1 standard za 7 dana
dijete do 12 godina u 1/2+1 standard
dijete do 12 godina u 1/2 standard
1/2+1 standard, pol. + prijevoz
16.5.-23.5.
30.5.-13.6.
12.9.-26.9.
1.813
365
1.032
1.344
23.5.-30.5.
13.6.-20.6.
5.9.-12.9.
2.086
413
1.169
1.533
20.6.-27.6.
22.8.-5.9.
2.443
420
1.344
1.785
Napomena: Napomena: do 20.6. i od 5.9.2015. jedno dijete do 6 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomoćni ležaj plaća paušal u iznosu od 250 kn (ima
prehranu u hotelu i sjedalo u busu).
Napomena (vrijedi za sve objekte hotelske kuće Imperial d.d.): za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu
aranžmana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može
se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 7 noći.
Obavezna doplata (po osobi - plaća se kod rezervacije): jednokratna prijava koja iznosi 8,00 kn. Boravišna pristojba plaća se na licu mjesta prilikom dolaska u hotel, a iznosi
5,50 kn do 15.6.2015., a poslije 7,00 kn dnevno po osobi.
Polasci autobusa za Rab su svaku subotu od 16.5. do 27.6. i od 22.8. do 12.9.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu,
turistički peroni 502 do 506. Povratak ispred recepcija hotela prema slijedećem rasporedu: u 14,00 sati ispred hotela Plaža (HN San
Marino); u 14,30 sati centralna recepcija Suhe Punte i u 15,00 sati ispred recepcije gradskih hotela.
U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Rab i Selce.
PRIMOŠTEN
Primošten je smješten na malenom otočiću koji je nasipom spojen s kopnom. Udaljen 20-ak kilometara južno od Šibenika, ovaj lijepi gradić svojom zanimljivom arhitekturom i kristalno
bistrim morem privlači brojne znatiželjnike i turiste već više od 60 godina.
U drugoj polovici 20. stoljeća grupa esperantista pod nazivom „Sunce, more, prijateljstvo, zdravlje“ na poluotoku Raduča uređuje vrtove, donoseći zemlju sa svih kontinenata i iz raznih
zemalja svijeta. Primošten postaje simbolom međunarodnog druženja i grad u koji su dobrodošli svi ljudi dobre volje, bez obzira na rasna, vjerska i ostala uvjerenja.
Hotel Zora ***
Položaj: nalazi se na poluotoku Raduča, 10 min hoda od centra Primoštena; u potpunosti renoviran 2006. godine
Hotelska ponuda: buffet restoran, aperitiv bar, piano bar, Beach bar, suvenirnica, kongresni centar, bazen s pomičnom
kupolom i grijanom morskom vodom, ležaljke na bazenu (prema raspoloživosti), sauna, fitness, internet kutak (besplatno), Wi-Fi (u predvorju recepcije, aperitiv i piano bara (besplatno uz voucher koji se dobije na recepciji hotela)), parkiralište
(uz doplatu).
Sobe comfort: klima uređaj, imaju balkon, telefon, sat TV, grijanje, kupaonica s kadom ili tušem, sušilo za kosu, sef
(doplata na licu mjesta), hladnjak (na upit uz doplatu na licu mjesta)
Prehrana: buffet doručak i večera
Plaža: stjenovite i šljunčane plaže duž kojih se proteže popločana šetnica kroz gustu borovu šumu; ležaljke i suncobran
(uz doplatu)
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca
Napomena: smještaj je moguć nakon 15 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se mora napustiti do 11
sati na dan završetka korištenja usluge
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel Zora ***
doplata za 1/1 sobu
doplata za puni pansion po osobi
1/2 comfort, pol. + prijevoz
3.5.-9.5.
6 pol
2.088
658
658
9.5.-16.5.
7 pol
2.716
784
658
Cijena uključuje: 6 ili 7 polupansiona (buffet doručak i večera; nije moguće mijenjati večeru za ručak), poludnevni izlet u Šibenik s razgledom grada u pratnji lokalnog vodiča, poludnevni
izlet u Trogir s razgledom grada u pratnji lokalnog vodiča, korištenje unutarnjeg bazena i prijevoz.
Razgled grada Šibenika i Trogira: u nedjelju će predstavnik putničke agencije Aragosa d.o.o. iz Dubrovnika doći na recepciju hotela te dogovoriti točno vrijeme i mjesto polaska na
poludnevne izlete
Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koje iznosi 8,00 kn.
Polazak autobusa za Primošten 3.5. i 9.5.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505.
Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.
13
MAKARSKA
Makarska je smještena u prirodno zaštićenoj luci, zatvorenoj s jugoistoka rtom Osejava, a sa sjeverozapada poluotokom Sv. Petar. Grad se amfiteatralno širi prema padinama planine
Biokovo (1762 m) koja je štiti od prodora kontinentalne klime te ima bujnu mediteransku vegetaciju, blagu zimu, duga i topla ljeta s osvježavajućim maestralom. Sunce je obasjava više
od 2750 sati godišnje s temperaturom zraka višom od 20°C od lipnja do rujna, a prozirno more od lipnja do listopada ima temperaturu iznad 20°C. Zemljopisnim položajem i kulturnopovijesnim značajem Makarska je od svog postanka središte hrvatske mikroregije - Makarskog primorja.
Hotel Dalmacija ***
Položaj: smješten u zapadnom dijelu grada, uz samo more u nastavku kilometarske makarske plaže
Hotelska ponuda: restoran, aperitiv bar, kavana, vanjski bazen i bazen za djecu, prodavaonica suvenira, internet cafe
Sobe: klimatizirane, opremljene sat TV, mini barom i direktnom telefonskom linijom, balkon, morska strana, bočni pogled
more, dio soba ima kadu, a dio tuš, sušilo za kosu
Prehrana: buffet doručak i večera.
Plaža: uređena šljunkovita plaža s tuševima ispred hotela, najam suncobrana, ležaljki, ručnika, pedalina, sandolina, kabine za presvlačenje.
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
26.4.-3.5.
16.5.-30.5.
Hotel Dalmacija ***
1/2 pol. + prijevoz
2.023
2.093
doplata po osobi za 7 dana
1/1 soba
puni pansion
581
378
Cijena uključuje: 7 polupansiona, pozdravno piće, korištenje zatvorenog bazena, whirlpoola, gym kabineta i prijevoz.
Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba i osiguranje koje iznosi 6,50 kn.
Hotel Meteor ****
Položaj: hotel suvremene arhitekture uklopljen u more, plažu i obalu; udaljen od mora 20 m, a od centra mjesta 400 m
Hotelska ponuda: restoran, taverna, aperitiv bar, pool bar, diskobar Tropicana, prodavaonica suvenira, poklona i tiska,
kongresna dvorana, biljar sala, mjenjačnica, kozmetički i frizerski salon; bez doplate: unutarnji bazen s grijanom slatkom
vodom (dimenzije bazena 12,50 m x 25 m x 1,90 m; temperatura od 26ºC do 28ºC), whirpool, fitness; uz doplatu na licu
mjesta: upotreba saune i masaže te tenis terena.
Sobe: klimatizirane, balkon, bočni pogled more, mini bar, sef, sat TV, telefon s izravnim biranjem, sušilo za kosu.
Prehrana: buffet doručak i večera.
Plaža: uređena šljunkovita plaža s tuševima ispred hotela, najam suncobrana, ležaljki, ručnika, pedalina, sandolina, kabine za presvlačenje.
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
26.4.-3.5.
16.5.-30.5.
Hotel Meteor ****
1/2 pol. + prijevoz
2.499
2.555
doplata po osobi za 7 dana
1/1 soba
puni pansion
784
378
Cijena uključuje: 7 polupansiona, pozdravno piće, korištenje unutarnjeg bazena, whirlpoola, gym kabineta i prijevoz.
Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba i osiguranje koje iznosi 6,50 kn.
Polazak autobusa za Makarsku 26.4., 16.5. i 23.5.2015. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, turistički peroni 502 – 505.
Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.
U slučaju manjeg broja putnika (manje od 25 osoba) prijevoz na relaciji Zagreb - Makarska - Zagreb bit će organiziran u suradnji
s autobusnim prijevoznikom PROMET d.o.o. iz Makarske. Polazak je u 8,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu.
Po dolasku u Makarsku prvo se putnici iskrcavaju na Autobusnom kolodvoru Makarska, a zatim pred hotelima Meteor i Dalmacija.
Povratak za Zagreb je u 11,15 sati ispred recepcije hotela. Prvo se ukrcavaju putnici koji borave u hotelu,
a zatim na Autobusnom kolodvoru Makarska i ostali putnici. Dolazak u Zagreb je u 18,30 sati.
BAŠKA VODA
Baška Voda je općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Smještena je na središnjem dijelu hrvatske obale Jadranskoga mora, u srednjoj Dalmaciji, 48 km južno od Splita, na zapadnom
dijelu Makarskog primorja, a u podnožju masiva planine Biokovo. Nekad naselje težaka i ribara, trgovaca i pomoraca, Baška Voda je izrasla u suvremeno turističko mjesto sa svim sadržajima i obilježjima malog mediteranskog gradića.
Hotel Hrvatska **
Položaj: smješten je uz šetnicu koja vodi do centra Baške Vode
Sobe: imaju hladnjak, TV, telefon, mogućnost pristupa internetu, balkon s kojeg se pruža predivan pogled na more i otoke,
borovu šumu, planinu Biokovo ili na Bašku Vodu. Rezervacija sobe 1/2+1 moguća uz prethodni upit i potvrdu recepcije.
Hotelska ponuda: klimatiziran pansionski restoran, aperitiv bar, TV sala, kongresna dvorana s 250 sjedećih mjesta
Prehrana: buffet doručak i večera;
Plaža: šljunčana plaža; mogućnost najma ležaljki, suncobrana, sandolina i skutera; vodeni tobogan, dječje igralište
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel Hrvatska **
1/2+1 brdo, pol. + prijevoz
doplata za MS klima po osobi za 7 dana
doplata za 1/1 brdo (1/2 brdo single use) za 7 dana
doplata za 1/1 klima po osobi za 7 dana
23.5.-6.6.
19.9.-26.9.
1.694
105
378
413
6.6.-20.6.
12.9.-19.9.
1.897
112
441
476
20.6.-27.6.
5.9.-12.9.
2.065
112
497
525
Polazak autobusa za Bašku Vodu i Baško Polje svaku subotu od 23.5. do 20.6. i od 5.9. do 19.9.2015. u 6,00 sati
s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, turistički peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.
14
BAŠKO POLJE
Hotel i depandanse Alem **
Položaj: nalaze se u gustoj borovoj šumi, smješteni su uz šetnicu koja vodi do centra Baškog Polja
Sobe: skromno opremljene, sve sobe imaju balkon, u hotelu su neke sobe park strana, a neke morska strana; u depandansi sve sobe okrenute su prema moru. Rezervacija sobe 1/2+1 moguća uz prethodni upit i potvrdu recepcije.
Hotelska ponuda: u naselju se nalazi klimatizirani pansionski restoran, trgovina, caffe bar, pizzeria i restoran uz plažu (à
la carte), velika plesna terasa; u sklopu naselja nalazi se samoposluga sa zelenom tržnicom i prodavaonica kruha i peciva;
u blizini hotela nalazi se besplatno parkiralište
Prehrana: buffet doručak i klasična večera s izborom tri menua; za vrijeme večere uključeno je piće (2 dcl vina, 2 dcl piva,
2 dcl mineralne vode ili 2 dcl soka)
Plaža: šljunčana plaža; mogućnost najma ležaljki, suncobrana, sandolina i skutera
Sport: igralište za boćanje, rukomet, košarku, odbojku na pijesku, mali nogomet
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Hotel Alem **
doplata za 1/1 (1/2 single use) za 7 dana
1/2+1 pol. + prijevoz
doplata za puni pansion za 7 dana
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
Depandanse Alem **
doplata za 1/1 (1/2 single use) za 7 dana
1/2+1 pol. + prijevoz
1.589
357
6.6.-20.6.
5.9.-19.9.
1.855
427
266
266
23.5.-6.6.
1.547
336
6.6.-20.6.
5.9.-19.9.
1.799
413
259
266
23.5.-6.6.
doplata za puni pansion za 7 dana
Napomena: za drugi i svaki sljedeći tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aranžmana odobravamo popust od 15%. Popust se
primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne može se odobriti popust za dužinu boravka (nema zbrajanja
popusta). Cijene vrijede za minimum boravka 7 noći.
Obavezna doplata (po osobi – plaćaju i djeca): 0,40 kn dnevno za hotelsko osiguranje i 11,00 kn jednokratna prijava
Boravišna pristojba u Baškoj Vodi i Baškom Polju (po osobi dnevno - plaća se kod rezervacije) iznosi 7 kn.
Polazak autobusa za Bašku Vodu i Baško Polje svaku subotu od 23.5. do 20.6. i od 5.9. do 19.9.2015. u 6,00 sati
s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, turistički peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.
DUBROVNIK
Grad Dubrovnik smješten je na dalmatinskoj rivijeri, u podnožju 412 m visokog brda Srđ i ima oko 50.000 stanovnika. Stari grad Dubrovnik nastao je između 598. i 615. kada su stanovnici
grčke utvrde Epidaurus morali bježati pred napredujućim Slavenima. Epidaurus je bio smješten na mjestu današnjeg Cavtata. Stari grad je potpuno okružen zidinama iz kasnog srednjeg
vijeka, s nekoliko kula. Na ulazu u Franjevački samostan s kasnoromaničkim klaustrom nalazi se stara ljekarna u još uvijek izvornom obliku. I Dominikanski samostan ima prekrasan
klaustar iz XIV. stoljeća i muzej. Na kraju Straduna (glavna ulica) je palača Sponza (XVI. stoljeće), a desno, odmah do gradske kavane, nalazi se kasnogotička palača – Knežev dvor, građen
od 1435. do 1441., danas dijelom muzej. Katedrala, u potpunosti rekonstruirana nakon potresa, dijelom je u renesansnom, a dijelom u baroknom stilu. Do srpske pravoslavne crkve (1877.)
smješten je muzej ikona. U biskupskoj palači u blizini Katedrale nalazi se kolekcija slika s radovima Rafaela, Tiepola i Tiziana.
Svake godine u srpnju i kolovozu u Dubrovniku se održava ljetni festival glazbe, plesa, teatra i folklora. Na poluotoku Lapad nalaze se lijepe plaže i puno hotela. Na predjelu Gruža nalazi
se gradska luka, a u blizini je i dubrovačka marina.
Grand hotel Park ****
Položaj: exclusivni design hotel smješten u centru Dubrovnika u zaljevu Uvala Lapad, na samo 150 m od plaže; suptropski
parkovi i mediteransko raslinje koji okružuju hotel garancija su savršenog odmora
Hotelska ponuda: u sklopu resorta nalazi se više barova i restorana – buffet restoran Grand, restoran Plaža na plaži Lapad, taverna Marijin Dvorac, aperitiv bar Natalie, pool bar Velvet i beach bar Plaža, lobby, prodavaonica suvenira, internet
kutak, bežični internet, kongresne dvorane, mjenjačnica, fax, fotokopiranje, usluge pranja i glačanja rublja; bez doplate:
wireless u prizemlju i na bazenima, vanjski bazen, unutarnji bazen (duljina 17 m) s grijanom morskom vodom i whirpoolom, fitness centar; uz doplatu na licu mjesta: ponuda wellness centra & SPA zone – raznolika paleta masaža (Grand
Aroma masaža, Holistička Antistres masaža, Medicinska masaža…), saune (mediteranska, turska (parna kupelj) i finska
sauna), tuševi doživljaja, relax soba….
Dodatni hotelski sadržaj: na svega nekoliko koraka hotela nalaze se teniski tereni i šetalište uz obalu s pogledom na
Elafite. Dubrovački Stari grad udaljen je 3 km i lako je dostupan autobusom. U blizini hotela nalazi se besplatno parkiralište.
Sobe: 244 moderne i prostrane sobe (166 soba u glavnoj zgradi GH Park sve s balkonom, a 78 u Vili Marija i Vili Park);
oprema: inteligentan smartcard sustav, klima, sef, mini bar, LCD sat TV, interaktivna pay per view TV, telefon, besplatni Wi
Fi internet, kada s tušem.
Prehrana: buffet doručak (u restoranu Grand od 7,00 do 10,00 sati) i večera.
Plaža: uređena šljunčana plaža s tuševima, ležaljke i suncobrani uz nadoplatu, beach bar Plaža.
Kućni ljubimci: nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca.
cijena po osobi za 7 noći
tip sobe / usluga
12.4.-19.4.
19.4.-26.4.
Grand hotel Park ****
1/2, pol. + prijevoz
2.699
2.793
doplata po osobi za 7 dana
morska strana
1/1 soba
315
1.162
Cijena uključuje: 7 polupansiona (buffet doručak i večera; nije moguće mijenjati večeru za ručak), razgled grada Dubrovnika (pješice), cjelodnevni izlet u Crnu Goru, korištenje unutarnjeg
bazena i prijevoz.
Razgled grada Dubrovnika (pješice): u ponedjeljak će predstavnik putničke agencije Aragosa d.o.o. iz Dubrovnika doći na recepciju hotela te sve koji su zainteresirani gradskim prijevozom otpratiti do Pila gdje će se susresti s lokalnim vodičem koji će obaviti razgled grada (točno vrijeme polaska iz hotela saznat ćete prilikom dolaska u Dubrovnik). Cijena lokalnih
autobusa je slijedeća: karta kupljena u vozilu - 15 kn, “S” karta (kupljena u pretprodaji npr. na kiosku Tisak) 12 kn, a dnevna karta 30 kn.
Izlet u Crnu Goru: autobusom iz Dubrovnika ide se prema Boki Kotorskoj prolazeći magistralom uz zaljeve. Na putu do Kotora, dolazimo do Perasta, malog ali vrlo značajnog gradića
zbog dva otočića koji se nalaze u neposrednoj blizini. Jedan od tih otoka, koji ćemo i mi posjetiti za vrijeme izleta, inače je vrlo posjećen jer na njemu postoji umjetni otočić koji se zove
Gospa od Škrpjela (svetište s malom kapelicom i malim muzejom). Nastavak putovanja prema Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a. U pratnji lokalnog vodiča obići će se stari grad
(ulaznice nisu uključene u cijenu). Nakon razgleda grada i slobodnog vremena u Kotoru kreće se za Sveti Stefan gdje ćemo se zaustaviti na panorami i slikati, jer se na Sveti Stefan ne
može ući. Poslije foto-pauze slijedi polazak za Budvu. Slobodno vrijeme za šetnju. U kasnim poslijepodnevnim satima povratak za Dubrovnik. Za ovaj izlet potrebno je ponijeti valjane i
originalne dokumente. Valuta u Crnoj Gori je Euro.
Obavezna doplata (po osobi na dan - plaća se kod rezervacije): boravišna pristojba koje iznosi 8,00 kn.
Polazak autobusa za Dubrovnik 12.4.2015. u 6,00 sati, a 19.4.2015. u 0,30 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505.
Povratak ispred recepcije hotela od 14,00 sati.
Adriatours putnička agencija d.o.o. je član UNPAH-a
ODGOVORNI ORGANIZATOR:
putnička agencija d.o.o.
Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb • tel.: 01 48 26 377 • fax: 01 48 26 934
OIB: 51440157844 • ID KOD: HR - AB - 01 - 080116727
www.adriatours.hr • E-mail: [email protected]
Katalog ZLATNO DOBA 2015. je turistički materijal koji je uračunat u cijenu aranžmana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 911 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content