close

Enter

Log in using OpenID

21.03.2015. - Župa sv. Terezije Avilske Suhopolje

embedDownload
Obavijeesti
Nedjelja, 2
22. ožujka 2015.. 5. korizmena 08:00 sati † Ivan‐Danica Cind
drić 09:30 sati – O
Orešac 11:00 sati ‐ Su
uhopolje G asnnik
Gla
ž
župe Sv. Terezije A
Avilske, godina XV
VI. Br.12/2015. Ponedjeljakk
Oton, Rebeeka
Utorak
Katarina Šveedska
Srijeda
BLAGOVIJEEST
Četvrtak
Eugenijaa
08:00 † Josip Polenek,, Ivan Vuković
08:00 † Ruža, Manda i Andrija Oreškovićć
08:00 †
Ante i Nikola Štefanac,
Š
Maja Kožžić,
Branka Englerr i ob. Medvecki
08:00 † Dragica Šljivacc
Nikola, Jeka i Ivan Cicvarić
Petak
Ernest, Ruppert
08:00 †
Subota
Nada, Sonnja
08:00 † Ob. Kos i ob. Graša
G
Nedjelja, 2
29. ožujka 2015. 6. korizmena ‐‐ CVJETNICA Maras, Marija Hlavsa 08:00 sati † Josip, Gordana Rokinger, Ivan M
09:30 sati – ZZvonimirovo 11:00 sati ‐ Su
uhopolje •
•
•
•
•
•
•
•
Kaatolički tisak: Glas kkoncila, Kana, Sv. Jo
osip, Živo vrelo Paastoralno vijeće: Uttorak u 19:00 sati Čišćenje crkve – Vukovarska i Ivana Gundulića Ovaj tjedan zbog isp
O
nauka ni križnog pu
uta ovijedi nema vjeron
Prvopričesnici danass dobivaju molitvenik za bližu pripravu 015. u 18:00 sati (po
o selima u 17:00) Velika uskrsna ispovijed: petak 27.3.20
Isspovijed bolesnika: prijaviti Svv. mise radnim danom u 08:00 sati hopolje, tel. 771 274, Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske u Suhopolju, Trg Sv. TTerezije 2, 33410 Suh
[email protected]
olje.com ili [email protected]‐com.hr e‐mail: zup
Moolitva sv. Tereeziji Avilskoj
Sveta Terezijoo od Isusa,
S
zašttitnice požešške Katedralee
i zaštitnice S
Suhopolja,
tebe je Bog obasuo poosebnim milos
stima.
U veelikim poteškooćama životaa
darovaao ti je iskusttvo svoje blizine
i jasnoćću da je našem
m nemirnom srcu
s
Samo On dovoljan.
Pomoozi da i nama Bog bude blizzu
u životnim neevoljama,
t tražimo saamo njega,
te
i takoo postignemoo istinsku sreću
sada i u vjeečnosti.
Po Kris
stu Gospodinnu našem. Am
men.
Samo je Bog
B dos
statan!!
Samo je Bog
B dos
statan!!
Ne zatvarajmo vrata Crkkve, te ‘Isuso
ove kuće’ drugim
ma Netko osjeti grižnju savjeesti zbog pogreški ko
oje je u životu učinio, i Duh ga Svetti potakne te se ohrabri i krene naprijed – međutim
m „koliko puta u kršćanskim zajeednicama nalazi zatvo
orena vrata“ i rijječi „’Ne, ti ne možešš. Ti si tu pogriješio i ne možeš. Ako
o želiš doći, dođi na nedjeljnu m
misu, ali ostani taamo, ne možeš više’. Ono što Duh Svveti učini u srcu oso
obe“ – kazao je papa Franjo – „kršćani „
s psih
hologijom zakonoznan
naca unište.“ Crkva je „Isusova „
kuća, a Isus prihvaća“ – – i više od to
oga, „ide tražiti ljude
e, kao što je pronašao“ uzetoga, ko
oga je bio izliječčio. „Ako je narod ranjen, što čiini Isus? Prekorava li ga zato što jee ranjen? Ne, dolazi i nosi ga naa svojim ramenima. To se zove milosrđe“ – ustvrdio je P
Papa. Papina kateheza
Blagovijest
Blaagovijest ili Navjeeštenje Gospodin
novo je svvetkovina u spomen na događaj, kaada je arkkanđeo Gabriel naavijestio Blaženoj Djevici Mariji, da će začeti Isusa po Duhu Svvetom. „Tko si ti, daa zatvaraš vrata svvojega srca ossobi koja se žeeli p
popraviti, koja že
eli ponovno ući u B
Božji narod, bu
udući da je Du
uh SSveti potiče u njezinu srcu?“ u
upitao je retoriički papa Franjjo, p
potičući da nam korizm
ma p
pomogne „izbjeći pogrešku on
nih kkoji su prezreli Isusovu ljubaav p
prema uzetome samo zato što je b
bilo protivno zakonu“. Blaggovijest se slavi 25. ožujka, 9 mjeseeci prije Bo
ožića. Riječ je starroslavenskog porijekla i znači dobrra, lijepa vijest. Preema Bibliji, arkanđ
đeo Gabriel navijeestio je M
Mariji, da će začeti
i Sina Božjega po Duhu Sveetome. Doggodilo se to u Nazzaretu, u vrijeme kada je Marija bila zaručena s Josipom, ali jo
oš nisu zajedno živjeli. Ima neešto u ponizno
osti štto čudesno uzzvisuje srce. Blagovijest se slaavi u korizmi, čimee se naaglašava radost zb
bog začeća djeteta, ali i žalost zbog m
muke koja ga čeka.. M
Molimo danas Gospodina – rekaao jee Papa – za svaakoga od nas i za čitavu Crkvu, za obraćenje Isusu
u i n
njegovom milosrđu. „Tako će zakon u potpuno
osti biti ispunjeen, jeer zakon je ljubiti Boga te b
bližnjega kao samoga s
sebe“ – u
ustvrdio je na koncu Sveti Otac.
Pokoj vvječni daruj im G
Gospodine! I svje
etlost vječna svjetlila im! Drago ŠŠtengl (1932 ‐2015 –Orešac) Antun Pukklovec ( 1942 – 2
2015 – Orešac)
Ljubica Ru
ukavina (1933 – 2015 ‐ Sovjak) Sv. Augu
ustin Tri žabe
ž
Jedn
noga dana tri žab
be iz obližnje baree doskkakutale do štale. Tamo T
je bilo bure s s
mlijeekom. Vraćajući see u predvečerje u u
vodu
u, sve tri padnu u bure. Svaki pokušaaj da izzađu bio je uzaludan. na među njima, ko
oja bijaše lakovjern
ni Jedn
optim
mist, pomisli: "Trreba samo mirno
o čekaati da netko dođe i i spasi nas." Stajalaa je mirno m
dok joj mlijjeko nije zatvorilo
o dišnee organe, a on
nda se ugušila i poto
onula. Druga žaba b
bijaše pesimist. Zn
najući da nitko neće do
oći, a si ne možee pomoći, odluči pustiti se na dno kako bi b skratila og ugibanja. muke polagano
Treća žaba bila je realist. Ona je mislila ovako: "Ne zznamo ništa pouzzdano, ali čekati se ne isplati. Moram
m nešto poduzeti, nikaad se ne zna." Mlatila M
je nogama po mlijeku dok nijee počela stvarati maslac. Kad je grumen bio dovoljno tvrd, preko njega iskoči iz bureta. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
684 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content