close

Enter

Log in using OpenID

BSS Sustavi za zaštitu od požara

embedDownload
BSS | Katalog 2013/2014
Sustavi za zaštitu od požara
THINK CONNECTED.
Dobro došli u službu za korisnike
Služba za korisnike: +385 (0)42 215 780
Telefaks za upite: +385 (0)42 215 - 783
Telefaks za narudžbe: +385 (0)42 215 783
E-mail: [email protected]
Koristite izravnu vezu sa OBO službom za korisnike! Zovite nas ukoliko imate pitanja vezanih uz OBO program
proizvoda za elektroinstalacije, stojimo vam na raspolaganju svaki dan od 7:30 do 16:30 sati na telefonskom
broju +385 (0) 42 215 780. Novo struktuirana OBO služba za korisnike nudi Vam:
• Kompetentne kontakt osobe iz Vaše regije
• Sve informacije iz OBO-proizvodnog programa.
• Stručno savjetovanje o posebnim temama primjene
• Brz i izravan pristup svim tehničkim podacima OBO proizvoda - i što se tiče odnosa s našim kupcima želimo biti prvi!
2
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Internet: www.obo.hr
Pomoć kod
projektiranja
Sadržaj
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja
5
Brtvljenja - protupožarna žbuka PYROMIX®
177
Brtvljenja - protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
183
Brtvljenja - protupožarna pjena PYROSIT® NG
187
Brtvljenja - protupožarni jastučići PYROBAG®
191
Brtvljenja - protupožarni blokovi i čepovi PYROPLUG®
195
Brtvljenja - protupožarne obujmice za cijevi PYROCOMB®
201
Materijali za brtvljenje manjih otvora i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
205
Instalacije za evakuacijske putove - međustropne instalacije
209
Vatrootporni kanali
219
Protupožarna bandaža
245
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
249
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
271
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
283
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
289
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
305
Sidreni vijci
309
Popisi
315
BSS
OBO
3
4
OBO
BSS
Tekstovi, informacije o proizvodu
i listovi s podacima
Vaš život činimo lakšim: zahvaljujući velikom izboru praktičnih materijala koji vam već unaprijed pomažu, npr. kod projektiranja i kalkulacije projekta. Tu spada sljedeće:
• Tekstovi s opisima
• Informacije o proizvodu
• Podsjetni listovi
• Listovi s podacima
Dotičnu dokumentaciju redovito
aktualiziramo te se ista može besplatno preuzeti u području za preuzimanje na web-stranici wwwobohr.
Tekstovi s opisima na Internetu
na web adresi wwwausschreibende
Besplatni pristup na više od 10
000 unosa s područja KTS, BSS,
TBS, LFS, EGS i UFS. Zahvaljujući
redovitoj aktualizaciji i proširenjima
ponude uvijek imate opći pregled
nad OBO proizvodima. Pritom
Vam na raspolaganju stoje svi
uobičajeni formati (PDF, DOC,
GAEB,
HTML,
TEXT,
XML,
ONORM).
www.ausschreiben.de
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
OBO BSS seminari: znanje iz prve ruke
Opsežnim programom školovanja i
seminara na temu sustava protupožarne zaštite, OBO podupire korisnike stručnim znanjem iz prve
ruke. Pored teoretskih osnova važna je i praktična realizacija u svakodnevnici. Konkretni primjeri korištenja i izračuna zaokružuju tu opsežnu ponudu znanja.
Pomoć kod projektiranja
5
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja
Brtvljenja - protupožarna žbuka PYROMIX®
19
Brtvljenja - protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
23
Brtvljenja - protupožarna pjena PYROSIT® NG
27
Brtvljenja - protupožarni jastučići PYROBAG®
33
Brtvljenja - protupožarni blokovi i čepovi PYROPLUG®
39
Brtvljenja - protupožarne obujmice za cijevi PYROCOMB®
57
Materijali za brtvljenje manjih otvora i pojedinačnih kabela sukladno
MLAR-u
63
Instalacije za evakuacijske putove - međustropne instalacije
69
Vatrootporni kanali
89
Protupožarna bandaža
99
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
105
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
123
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
141
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
151
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
165
Sidreni vijci
169
BSS
OBO
5
U današnje vrijeme protupožarna
zaštita predstavlja projektantima i
instalaterima naizgled nepremostive prepreke kad je u pitanju građevna tehnika. Instalacije se poput
mreža protežu složenim konstrukcijama građevina.
Vještina projektanta se reflektira u
sposobnosti usuglašavanja pojedinih sustava kao što su opskrba i
kanalizacija, grijanje, ventilacija i
klima s električnim instalacijama.
To je već samo po sebi dovoljno
teško. K tome, unazad nekoliko
godina zaštita građevina je u prvom planu. Osjetljivost za protupožarnu zaštitu u građevinama raste.
Čim se završi prvi korak projektiranja zaštite od požara, dolazi do
instalacije odgovarajućih sustava i
komponenata. I ovdje će se instalateri susretati sa zahtjevima, koje
je nemoguće jednostavno izvesti.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Kompaktno znanje. Novi priručnik o protupožarnoj zaštiti
6
OBO
BSS
Pomoć kod
projektiranja
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Nakon ugradnje, građevinsko-tehnička protupožarna oprema mora
biti spremna za preuzimanje. Sve
instalacije moraju biti stručno izvedene te moraju imati svu odgovarajuću dokumentaciju o protupožarnoj zaštiti.
Pomoću priručnika o protupožarnoj zaštiti želimo Vam pojasniti odnose protupožarne zaštite unutar
tehničke građevinske opreme.
Možda ćete pronaći i neke nove
aspekte koji bi Vam mogli pomoći
prilikom projektiranja ili izvedbi
protupožarnih sustava.
Zatražite svoj besplatan primjerak kod naše službe za korisnike
+385 (0)42 215 783 ili [email protected]
BSS
OBO
7
Poglavlje 1: Uvod
Ovdje Vam prenosimo važne osnove protupožarne zaštite građevina:
• Pravo gradnje
• Što je protupožarna zaštita?
• Koncepti protupožarne zaštite
• Tipovi građevina
• Što se događa prilikom požara?
• Ciljevi zaštite prava gradnje
Poglavlje 2: Prvi cilj - očuvanje
zona zaštite od požara
• Građevni elementi za zatvaranje prostorija, protupožarni zidovi
• Zahtjevi za provođenje kabela
• Dokaz o uporabljivosti
• Ispitivanja
• Sustavi za protupožarno brtvljenje, izvedbe
• Primjeri primjene i posebne
slučajevi
• Izgradnja u postojećim objektima
Poglavlje 3: Drugi cilj zaštite - zaštita evakuacijskih putova
• Što je evakuacijski i put za
spašavanje?
• Problem: opterećenja uzrokovana požarom
• Sigurni načini polaganja
• Dokaz o uporabljivosti
8
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Praktično: sadržaj priručnika o protupožarnoj zaštiti
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Poglavlje 5: Ostali ciljevi zaštite
• Zaštita materijalnih dobara i
okoliša
• Protupožarna zaštita u industriji
Poglavlje 6: Protupožarna zaštita
OBO Bettermann
• Sustavi za protupožarno brtvljenje
• Instalacijski sustavi za evakuacijske putove
• Sustavi za očuvanje funkcije
• Protupožarni sustavi za industriju
• Inženjering i podrška
BSS
OBO
9
Pomoć kod
projektiranja
Poglavlje 4: Treći cilj zaštite očuvanje funkcije električnih sustava
• Što je to očuvanje električne
funkcije?
• Zadaci očuvanja funkcije
• Dokaz o uporabljivosti
• Vrste instalacije
• Posebnosti kod okomitog polaganja
• Očuvanje funkcije pomoću vatrootpornih kanala
• Granice očuvanja funkcije
• Pričvršćenja
Obnovili smo program za projektiranje Construct: pod imenom OBO
Construct saželi smo sve elektronske pomoći kod projektiranja.
Dvije verzije
OBO Construct od sada nadalje
postoji u dvije verzije: Construct
Web i Construct Professional. Oni
su prilagođeni različitim potrebama
naših kupaca i nude sljedeće usluge:
10
OBO
BSS
OBO Construct Professional
Novi alat za profesionalne korisnike. Novi multijezični AutoCADPlug-In program dostupan je u različitim jezicima i korisniku nudi
mnoge prednosti:
• Novo oblikovano korisničko
sučelje
• Pojednostavljena upotreba
• Poboljšan prikaz građevnih
elemenata
• Individualno podesiv prikaz
objekata
• Kompletno novi sustav (radi sa
64-bitnim sustavom)
• Određivanje količine dodatnih
materijala
• Rezultati se izdaju u različitim formatima (excel, PDF,
text)
• Jednostavna ažuriranja sustava
• Tekstovi s opisima artikala mogu se importirati i editirati
OBO Construct Web
Internet verzija je namijenjena za
brzu pomoć i ne ovisi o CAD sustavu, a ima sljedeće prednosti:
• Jednostavno rukovanje
• Za brzu i jednostavnu primjenu
• Neovisna o platformi
• Nije potrebna instalacija
• Pristup je moguć s bilo kojeg
mjesta
• Moguće pohranjivanje projektnih podataka
• Ispis projekta pomoću pdf-a
• Točno izračunavanje dimenzija
u excel datoteci
• Moguća rezervacija dodatnog
materijala
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Nova generacija: OBO Construct Professional i OBO Construct Web.
Pomoć kod
projektiranja
OBO Construct KTS: projektiranje, crtanje, generiranje
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Informirajte se
Uvjerite se u novi OBO Construct:
s novim konceptom podrške i obuke maksimalno ćemo Vam olakšati
početak rada. Daljnje informacije
naći ćete na internetu ili kod naše
službe za korisnike.
AutoCAD je zaštićeno ime proizvoda firme Autodesk INC, USA.
BSS
OBO
11
Ovaj pregled služi kao pomoć pri
odabiru sustava prikladnog za protupožarno brtvljenje instalacija provedenih kroz masivni zid i strop.
Kod protupožarnog brtvljenja stropova potrebno je voditi računa o
tome da je kod nekih sustava s
12
OBO
BSS
donje strane stropa potrebno dodatno osiguranje protiv ispadanja.
Osim toga, kod brtvljenje stropa
treba se spriječiti gaženje zabrtvenog mjesta prikladnim mjerama
zaštite.
Kabel
Snop kabela
Šuplji valovod
Plastične cijevi
PYROMIX
da
da
da
da
PYROPLATE Fibre
da
da
-
-
PYROSIT NG
da
da
-
da
PYROBAG
da
da
-
-
PYROPLUG blokovi i če- da
povi
da
-
da
PYROPLUG brtvljenje
okruglih provrta i manjih
instalacija
da
-
-
-
PYROCOMB
da
-
-
da
Ekspandirajuća protupo- da
žarna brtva
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u masivnim građevnim elementima
Snop plastičnih cijevi
Sustavi nosača kabela
Plastične cijevi
Metalne cijevi
Kombinacija
da
-
da
da
da
da
-
-
da
da
da
da
-
-
da
da
da
da
-
-
da
-
-
-
-
-
da
da
da
da
-
-
-
-
-
-
-
da
-
da
-
-
-
-
-
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Čelične cijevi
BSS
OBO
13
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u masivnim građevnim elementima
Ovaj pregled služi kao pomoć pri
odabiru sustava prikladnog za protupožarno brtvljenje instalacije provedenih kroz lagani pregradni zid
s vatrootpornim svojstvima. Konstrukcija laganih pregradnih zidova
u pravilu se sastoji od metalnih
profila, koji su obloženi dvoslojno
14
OBO
BSS
pričvršćenim protupožarnim pločama sa svake strane. Lagani pregradni zidovi nisu nosivi, tako da
se na njima ne može izvoditi protupožarno pričvršćenje za npr. očuvanje funkcije.
Kabel
Snop kabela
Šuplji valovod
Plastične cijevi
PYROPLATE Fibre
da
da
-
-
PYROSIT NG
da
da
-
da
PYROBAG
da
da
-
-
PYROPLUG blokovi i če- da
povi
da
-
da
PYROPLUG brtvljenje
okruglih provrta i manjih
instalacija
da
-
-
-
PYROCOMB
da
-
-
da
Ekspandirajuća protupo- da
žarna brtva
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u laganim pregradnim zidovima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Čelične cijevi
Snop plastičnih cijevi
Sustavi nosača kabela
Plastične cijevi
Metalne cijevi
Kombinacija
-
-
da
da
da
da
-
-
da
da
da
da
-
-
da
-
-
-
-
-
da
da
da
da
-
-
-
-
-
-
-
da
-
da
-
-
-
-
-
-
-
-
BSS
OBO
15
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje u laganim pregradnim zidovima
Ovaj pregled služi kao pomoć
pri odabiru sustava prikladnog za protupožarno brtvljenje elektroinstalacija u posebnih slučajevima, u
području instalacijskih kanala,
podnih sustava i kod zalivenih izolacijskih cijevi.
Podni kanali
pokriveni estrihom
Podni kanali
u razini estriha
Metalni kanali
Plastični kanali
PVC-cijevi za oplate
PYROSIT NG
da
da
-
-
da
PYROBAG
-
-
da
da
da
PYROPLUG blokovi
da
da
-
-
-
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod
projektiranja
Pomoć pri odabiru sustava za protupožarno brtvljenje - posebne primjene
16
OBO
BSS
Pomoć kod
projektiranja
Posebna primjena kod sanacije u građevinama (postojeće građevine)
Za sve stare stropove i zidne konstrukcije od posebnih građevinih
elemenata (sendvič elemenata) vrijedi: ugradnja sustava za protupožarno brtvljenje je dozvoljena, kada je taj način primjene sadržan u
dozvoli za ugradnju. U dogovoru
sa zavodnom za izgradnju mogu
se koristiti i sustavi za protupožarno brtvljenje koji su odobreni, oslanjajući se pri tome na dozvolu za
ugradnju, za sličan primjer ugradnje, npr. prostor između negorivih
materijala.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Važna napomena: prije montaže
mora se pribaviti suglasnost
upravitelja za preuzimaje zgrade,
primjerice, građevinskog nadzora
ili vatrogasne službe! Slobodno
nam se obratite, rado ćemo Vam
pomoći!
Strop od drvenih greda
Dvostruki strop od drvenih greda
Rebrasti strop
Šuplji strop
Svodni strop
Strop od greda
BSS
OBO
17
18
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarne žbuke PYROMIX®
Opis sustava protupožarna žbuka PYROMIX®
20
Princip instalacije protupožarne žbuke PYROMIX®
21
BSS
OBO
19
Žbuku miješati s vodom do postizanja željene konzistencije
Otvor u potpunosti zabrtviti te po
potrebi obložiti
Za metalne cijevi koristiti dopuštenu uzdužnu izolaciju
Za čelične elektroinstalacijske cijevi također koristiti odgovarajuću izolaciju
Protupožarne obujmice za gorive
cijevi montirati s obje strane zida
Zabrtveni prolaz kombinirane instalacije označen natpisnom pločicom
PYROMIX® je specijalna žbuka
bez mineralnih vlakana za protupožarno zatvaranje kabelskih i
kombiniranih otvora. Ovisno o
količini vode, gotova masa se
može obrađivati ručno ili potiskivanjem, pomoću pumpe. Zbog jako dobrih svojstava prijanjanja
oblaganje malih otvora nije potrebno. Zbog porozne strukture
moguća je naknadna instalacija.
20
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Za brtvljenje kombiniranih instalacija
• Smije se provoditi izolacija za cijevi, čak i Armaflex ili Foamglas izolacija
• Bez mineralnih vlakana
• Smije se provoditi šuplji vodič, valovod
• Dobro prianjanje za podlogu
• Može se primjeniti kod građevnih elemenata male debljine
• Željena konzistencija postiže se dodavanjem vode
• Jednostavna naknadna instalacija
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna žbuka
PYROMIX®
Protupožarna žbuka PYROMIX®
Protupožarna žbuka
PYROMIX®
Princip instalacije protupožarne žbuke PYROMIX®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Mineralna specijalna žbuka, tvrdi materijal
Razred vatrootpornosti
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju
DIBt, Berlin
Broj odobrenja
Z-19.15-2046
Norma
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
15
Debljina brtve min.
15
15
Maks. širina otvora
100 (200)
100
Maks. visina otvora
200 (100)
-
Maks. dužina
-
neograničeno
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
21
22
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarnih ploča PYROPLATE® Fibre
Opis sustava protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
24
Princip instalacije protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
25
BSS
OBO
23
Očistite otvor i odrezane komade
ploče iotvor premažite protupožarnim premazom
Za metalne cijevi koristiti dopuštenu uzdužnu izolaciju
Zabrtveni otvor, kabele i nosače
kabela premažite protupožarnim
premazom
Protupožarne obujmice za gorive
cijevi učvrstiti pomoću navojnih
šipki s obje strane
Zabrtveni prolaz kombinirane instalacije označen natpisnom pločicom
Kod brtvljenje otvora u stropu/podu, zabrtveni otvor potrebno je dodatnoosigurati od gaženja
OBO PYROPLATE® Fibre je sustav za zatvaranje otvora pomoću
protupožarnih ploča. Temelj sustava je ploča od mineralnih vlakana, premazana ablacijskim premazom koji je otporan na vlagu.
Vatrootporni premaz u slučaju
požara stvara pjenu ugljikovog
dioksida. Ona zajedno s pločama
od mineralnih vlakana učinkovito
sprječava prenošenje vatre i dima. Sukladno odobrenju za
ugradnju, kroz otvor koji se brtvi
smiju prolaziti i čelične i bakrene
cijevi, kao i različite plastične cijevi.
Zbog
toga
se
OBO
PYROPLATE® Fibre naziva i kombinirano brtvljenje. Kod provođenja cijevi treba obratiti pozornost
na dodatne mjere zaštite kao što
su izolacija i protupožarne obujmice.
24
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Za brtvljenje kombiniranih instalacija
• Smiju se provoditi različite izolacije
• Mala debljina brtve - "ploča na ploču"
• Premazana ploča - optički uredna instalacija
• Premaz otporan na vlagu
• Jednostavna naknadna instalacija
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Princip instalacije protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ploče od mineralnih vlakana premazane ablacijskim premazom
Razred vatrootpornosti
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
10
10
15
Maks. širina otvora
120
120
125
Maks. visina otvora
200
200
-
Maks. dužina
-
-
neograničeno
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
25
26
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarne pjena PYROSIT® NG
Opis sustava protupožarna pjena PYROSIT® NG
28
Princip instalacije protupožarne pjene PYROSIT® NG
29
Opis sustava protupožarna pjena PYROSIT® NG za podne
instalacije
30
Princip instalacije protupožarne pjene PYROSIT® NG u podu
31
BSS
OBO
27
Očistite otvor te ga obložite npr.
ljepljivom trakom
Pjenu unesite od kraja prema početku istiskujući je kratkim prekidima, ostatke po potrebi uklonite
Za metalne cijevi koristiti dopuštenu uzdužnu izolaciju
Elektroinstalacijske cijevi promjera
do M40 popunite kabelima ili ostavite prazne
Gorive cijevi promjera do 50 mm
možete provoditi bez dodatnih
mjera zaštite
Zabrtveni prolaz kombinirane instalacije označen natpisnom pločicom
Protupožarna pjena PYROSIT®
NG idealno je rješenje za zatvaranje manjih i srednjih otvora u zidovima i stropovima. Svojom posebnom recepturom, dvokomponentni materijal daje vrlo homogenu, vatrootpornu i izolacijsku
pjenu. Kemijska reakcija usklađena je prema svim zahtjevima. Dobro prianjanje za podlogu spječava izlazak pjene iz otvora. Prekidi
u radu radi kontrole mogu se izvoditi bez problema. Nakon reakcije PYROSIT® NG je mekane konzistencije, tako da je naknadna
instalacija vrlo jednostavna.
Uz kabele i vodove, kroz otvor
koji se brtvi smiju prolaziti i bakrene i čelične cijevi, kao i različite plastične cijevi. Stoga je OBO
PYROSIT® NG namijenjen za protupožarno brtvljenje kombiniranih instalacija.
28
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Jednostavna primjena
• Dobro prianjanje za podlogu
• Dobivena količina pjene do 2,1 l
• Mekana konzistencija - jednostavna naknadna instalacija
• Premazivanje površina nije potrebno!
• Aplikacija bez prašine
• Za brtvljenje kombiniranih instalacija
• Smiju se provoditi različite izolacije
• Električni pištolj za potiskivanje s aku punjačem
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Princip instalacije protupožarne pjene PYROSIT® NG
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Dvokomponentna protupožarna pjena
Razred vatrootpornosti
do EI120
do EI120
Odobrenje za ugradnju
Europsko tehničko odobrenje
OIB, Beč
Društvo kantonalnih osiguravatelja
od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
ETA-11/0527
VKF 22552, 22553, 22554, 22555
Sukladno normi
HRN EN 1366 dio 3
HRN EN 1366 dio 3
Propusnost topline
Institut za građevnu fiziku IBP Stuttgart
P1-001/2012; P1-002/2012
Propusnost zraka/postojanost na pritisak
ift Rosenheim
11-003694-PR01/02/03
Zvučna izolacija
HfT Stuttgart
122-007-04P-186a
Dodatna svojstva
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min. (EI90/EI120)
20/25
20/25
20/25
Maks. veličina otvora
45 x 45; Ø 30
45 x 45; Ø 30
45 x 45; Ø 30
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
29
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Protupožarna pjena PYROSIT® NG za podne instalacije
Nevidljivio protupožarno brtvljenje
otvora u podnim kanalima prekrivenim glazurom
Primjena cijevi za miješanje za
aplikaciju protupožarne pjene
Zabrtveni prolaz podne instalacije
s rezervnom cijevi, označen natpisnom pločicom
Nevidljivo protupožarno brtvljenje
prolaza kroz zid u podnom kanalu
u razini glazure
Aplikacija protupožarne pjene direktno ispod zida
Prazne elektroinstalacijske cijevi za
naknadno polaganje kabela također se mogu zabrtviti pjenom
30
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Slučajevi primjene pokriveni su stručnim mišljenjem
• Jednostavna primjena
• Dobro prianja na podlogu, čak i na metalne kanale
• Dobivena količina pjene do 2,1 l
• Mekana konzistencija - jednostavna naknadna instalacija
• Prazne cijevi, kao rezerva smiju se također zabrtviti pjenom
• Premazivanje površina nije potrebno!
• Aplikacija bez prašine
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna pjena PYROSIT®
NG brzo je i jednostavno rješenje
za protupožarno brtvljenje kabelskih prolaza u podnim kanalima.
Ako kod elektroinstalacija podni
kanali prolaze ispod vatrootpornih zidova, prolazi se moraju zatvoriti tako da ne prolaze dim i
vatra.
Kod otvorenog sustava kanala,
na obje strane zida skidaju se
poklopci kanala, a pjena se aplicira s obje strane. PYROSIT® NG
idealno je rješenje za primjenu
kod podnih kanala koji su prekriveni glazurom: aplikacija se izvodi s obje strane zida. Za naknadnu instalaciju moguće je prije
aplikacije instalirati prazne plastične elektroinstalacijske cijevi.
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Princip instalacije protupožarne pjene PYROSIT® NG u podu
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Dvokomponentna protupožarna pjena
Razred vatrootpornosti
do EI120
do EI120
Odobrenje za ugradnju
Europsko tehničko odobrenje OIB, Beč
u kombinaciji sa stručnim mišljenjem
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
ETA-11/0527
VKF 22552, 22553, 22554, 22555
Sukladno normi
HRN EN 1366 dio 3
HRN EN 1366 dio 3
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Ispod glazure
U razini glazure (otvoreni sustav)
Debljina brtve min.
30 (2 x 15)
20
Veličina kanala maks.
35 x 5
60 x 16
Debljina glazure min.
3,5
-
Podne kutije
neograničeno
-
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
31
32
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarnih jastučića PYROBAG®
Opis sustava protupožarnih jastučića PYROBAG®
34
Princip instalacije protupožarnih jastučića PYROBAG®
35
Opis sustava protupožarnih jastučića PYROBAG® za parapetne kanale
36
Princip instalacije protupožarnih jastučića PYROBAG®
37
BSS
OBO
33
Zatvaranje otvora pomoću jastučića - bez kita i premaza
Kod instalacije zadnjeg reda jastučića koristite lim kao pomoć kod
ugradnje
Zaštita od ispadanja
stropne montaže
prilikom
Zaštita od ispadanja iznad poda
OBO PYROBAG® jastučići služe
za jednostavno, brzo i apsolutno
čisto brtvljenje kabelskih prolaza
kod već gotovih kabelskih konstrukcija. Jastučići se mogu koristiti za stalno ili vremenski određeno brtvljenje zidova i stropova
npr. za vrijeme preuređivanja.
Naknadna instalacija dodatnih
kabela je vrlo jednostavna, a jastučići se mogu koristiti više puta.
Jastučići se sastoje od mehanički
čvrstih staklenih vlakana zajedno
s posebnom masom. Vrećica i
materijal s kojim je jastučić ispunjen ne sadrže mineralna vlakna
te su postojani na vremenske
uvjete i vodu.
34
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Jednostavna, brza i čista ugradnja bez prašine
• Nisu potrebni premaz ni kit
• Idealno rješenje za naknadne instalacije
• Za trajna i vremenski ograničena protupožarna brtvljenja
• Postojanost na vremenske uvjete i vodu
• Bez mineralnih vlakana
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Princip instalacije protupožarnih jastučića PYROBAG®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Jastučići od staklenih vlakana sa specijalnim protupožarnim punjenjem
Razred vatrootpornosti
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Broj odobrenja
Z-19.15-1115
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
35
35
35
Maks. širina otvora
100
100
60
Maks. visina otvora
150
100
-
Maks. dužina
-
-
neograničeno
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
35
Jastučići uraspoređeni u kanalu
PYROBAG sustav za zatvaranje
kabelskih prolaza s OBO KBK
protupožarnim jastučićima idealno je rješenje za protupožarno brtvljenje otvora u plastičnim i metalnim instalacijskim kanalima.
Pomoću protupožarnih jastučića,
koji se mogu oblikovati po želji,
brtvljenje se izvodi vrlo jednostavno, brzo i potpuno čisto.
S obzirom da se jastučići polažu
samo unutar kanala, brtvljenje
kabelskih prolaza nije vidljivo preduvjet je besprijekorna instalacija instalacijskih kanala, gdje
se pravilu postavljaju visoki zahtjevi za urednu instalaciju. Jastučići se mogu koristiti za stalno ili
vremenski određeno brtvljenje zidova i stropova. Naknadna instalacija dodatnih kabela je vrlo jednostavna, a jastučići se mogu koristiti više puta.
®
36
OBO
BSS
Kutni element za pridržavanje okomito raspoređenih jastučića
Neupodljiva montaža natpisne pločice
Prednosti sustava:
• Idealno riješenje za protupožarno brtvljenje otvora u plastičnim i metalnim instalacijskim kanalima
• Nevidljivo protupožarno brtvljenje u unutrašnjosti kanala
• Bez optičkog narušavanja instalacije kanala
• Jednostavna, brza i čista montaža
• Nisu potrebni premaz ni kit
• Moguća naknadna instalacija
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Brtvljenje instalacijskih kanala protupožarnim jastučićima PYROBAG®
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Princip instalacije protupožarnih jastučića PYROBAG® u instalacijskim
kanalima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Jastučići od staklenih vlakana sa specijalnim protupožarnim punjenjem
Razred vatrootpornosti
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Broj odobrenja
Z-19.15-1119
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
35
35
35
Veličina kanala od metala maks.
21x10
21x10
21x10
Veličina kanala od plastike maks.
21x8
21x8
21x8
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
37
38
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja sustava od protupožarne pjene PYROPLUG®
Blokovi PYROPLUG® Block 200
40
Blokovi PYROPLUG® Block 200 za ugradnju u pod
42
Blokovi PYROPLUG® Block 220
44
Blokovi PYROPLUG® Block 120
46
Čepovi PYROPLUG® Peg
48
Blokovi s okvirom PYROPLUG® Box
50
Čepovi s okvirom PYROPLUG® Shell
52
Protupožarni kit za manje instalacije PYROPLUG® Mini
54
BSS
OBO
39
Montaža izrezanih blokova
Vakumirani blokovi za jednostavno
zatvaranje preostalih otvora
Jednostavna naknadna instalacija
izvlačenjem pojedinačnih blokova
Provođenje gorivih cijevi bez dodatnih mjera zaštite
Provedene gorive cijevi s uzdužnom izolacijom
Uspravna ugradnja blokova u stropu
OBO sustav PYROPLUG® Block
200 sastoji se od pjenastih blokova, koji prilikom požara ekspandiraju uz neznatan razvoj pritiska.
Kod toga stvaraju izolaciju iz ugljičnog pjenastog materijala. Taj
materijal sprječava prijelaz vatre i
dima kroz zabrtveni prodor.
Gorive cijevi smiju prolaziti kroz
brtveni prolaz bez dodatne obujmice. Također se smiju provoditi
bakrene i čelične cijevi bez ili sa
izolacijom.
Pomoću sustava PYROPLUG®
Block 200 brtvljenje se izvodi bez
prašine i drugih nečistoća. Isto
vrijedi i za naknadne instalacije.
To je važno kod čistih prostora
informatičkih ureda ili laboratorija.
40
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Protupožarno zatvaranje kombiniranih otvora
• Provođenje gorivih cijevi bez dodatnih mjera zaštite
• Provođenje negorivih cijevi sa uzdužnom izolacijom
• Jednostavna montaža bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni blokovi PYROPLUG® Block 200
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnih blokova PYROPLUG® Block 200
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
S90
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1849
VKF 18140, 18141, 18142
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Propusnost topline
Institut za građevnu fiziku IBP Stuttgart
P1-001/2012; P1-002/2012
Propusnost zraka/postojanost na pritisak
ift Rosenheim
11-003694-PR01/02/03
Zvučna izolacija
HfT Stuttgart
122-007-04P-186a
Dodatna svojstva
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
20
20
20
Maks. širina otvora
100
84 (57)
70
Maks. visina otvora
100
57 (84)
-
Maks. dužina
-
-
neograničeno
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
41
Nevidljivo protupožarno zatvaranje
otvora u podnim kanalima u razini
glazure
Izrezivanje protupožarnih pjenastih
blokova
Zatvaranje preostalih fuga pomoću
kita FBA-SP
Nevidljivo protupožarno zatvaranje
otvora u podnim kanalima prekrivenim glazurom
Izrezivanje traka za otvore u kanalu
Fuge između kabela i blokova zatvorite pomoću kita FBA-SP
OBO sustav PYROPLUG® Block
200 idealno je rješenje za brtvljenje kabelskih prolaza u podnim
kanalima. Ako kod elektroinstalacija podni kanali prolaze ispod
vatrootpornih zidova, prolazi se
moraju zatvoriti tako da ne prolaze dim i vatra.
Kod otvorenog sustava kanala sa
obje strane zida skidaju se poklopci kanala te se blokovi ugrađuju s obje strane. Ugradnja
PYROPLUG® Block 200 blokova
kod podnih kanala prikrivenih
glazurom izvodi se u podnim kutijama koje se nalaze s obje strane vatrootpornog zida. Naknadna
instalacija izvodi se uklanjanjem
pojedinačnih blokova.
42
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Montaža direktno u podnom kanalu
• Nevidljivo protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza
• Montaža praznih cijevi za naknadne instalacije
• Montaža bez prašine i nečistoća
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni blokovi PYROPLUG® Block 200 za podne instalacije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
S90
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin u kombinaciji sa stručnim mišljenjem
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1849
VKF 18140, 18141, 18142
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Ispod glazure
U visini glazure (otvoreno)
Debljina brtve min.
40 (2 x 20)
20
Veličina kanala maks.
35 x 5
60 x 16
Debljina glazure min.
3,5
-
Podne kutije
neograničeno
-
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
43
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnih blokova PYROPLUG® Block 200 u podnim instalacijama
Montaža izrezanih blokova
Traka za kabele koristi se ovisno o
promjeru kabela i razredu vatrootpornosti
Jednostavna naknadna instalacija
izvlačenjem pojedinačnih blokova
Uspravna ugradnja blokova u stropu
OBO sustav PYROPLUG® Block
220 izrađuje se od posebnih pjenastih blokova. Sustav za protupožarno brtvljenje protupožarne
posebno je prikladan za česte
naknadne instalacije npr. u području telekomunikacija i obrade
podataka. Pri tome se najčešće
upotrebljavaju kabeli manjeg promjera. Za kabele s većim promjerom i ovisno o razredu vatrootpornosti sukladno odobrenju
ETA potrebna je posebna trak za
izolaciju kabela. U slučaju požara
traka ekspandira i timepruža odgovarajuću toplinsku izolaciju.
Brtvljenje
pomoću
sustava
PYROPLUG® Block 220 izvodi se
prašine i nečistoća. To vrijedi i za
naknadnu instalaciju. To je važno
kod čistih prostora informatičkih
ureda ili laboratorija.
44
OBO
BSS
Vakumirani blokovi za jednostavno
zatvaranje preostalih otvora
Prednosti sustava:
• Veće dimenzije zahtjevaju manje blokova po mjestu ugradnje
• Dozvoljeno je provođenje sustava nosača kabela od čelika
• Idealno riješenje za primjenu u području telekomunikacija i obrade
podataka
• Prikladno za naknadne instalacije kabela manjeg promjera
• Jednostavna montaža, bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni blokovi PYROPLUG® Block 220
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnih blokova PYROPLUG® Block 220
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
do EI120
Odobrenje za ugradnju
Europsko tehničko odobrenje OIB, Beč
Broj odobrenja
ETA-11/0237
Sukladno normi
HRN EN 1366 dio 3
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
22
22
22
Maks. širina otvora
100*
100*
41
Maks. visina otvora
100*
100*
-
Maks. dužina
-
-
neograničeno
Maksimalna površina ne smije prelaziti 0,6 m².
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
45
Traka za kabele promjera većeg
od 18 mm i nosače kabela
Montaža izrezanih blokova
Jednostavna naknadna instalacija
izvlačenjem ili izrezivanjem pojedinačnih blokova
Uspravna ugradnja blokova u stropu
OBO sustav PYROPLUG® Block
120 izrađuje se od posebnih pjenastih blokova. Sustav za protupožarno brtvljenje protupožarne
posebno je prikladan za česte
naknadne instalacije npr. u području telekomunikacija i obrade
podataka. Pri tome se najčešće
upotrebljavaju kabeli manjeg promjera. Za kabele promjera većeg
od 18 mm i za nosače kabela koji
su provedeni kroz protupožarnu
brtvu, potrebna je dodatna izolacija trakom. U slučaju požara traka ekspandira i time pruža odgovarajuću toplinsku izolaciju.
Brtvljenje
pomoću
sustava
PYROPLUG® Block 120 izvodi se
prašine i nečistoća. To vrijedi i za
naknadnu instalaciju. To je važno
kod čistih prostora informatičkih
ureda ili laboratorija.
46
OBO
BSS
Vakumirani blokovi za jednostavno
zatvaranje preostalih otvora
Prednosti sustava:
• Smiju se provoditi nosači kabela od čelika
• Idealno riješenje za primjenu u području telekomunikacija i obrade
podataka
• Prikladno za česte naknadne instalacije kabela manjeg promjera
• Jednostavna montaža, bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni blokovi PYROPLUG® Block 120
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnih blokova PYROPLUG® Block 120
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
S90
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1850
VKF 18139
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
12
12
12
Maks. širina otvora
100
87,5
70
Maks. visina otvora
100
57,5
-
Maks. dužina
-
-
neograničeno
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
47
Izrezivanje čepova kod polaganja
kabela na samom rubu otvora
Izrezane čepove utisnuti u otvor
Montaža okruglog okvira u laganom pregradnom zidu
Izrezivanje i instalacija čepa u okvir
Kod potpunog popunjavanja otvora kabelima preostale fuge zatvorite kitom FBA-SP
Kod naknadne instalacije pažljivo
izrežite ili probušite čep
Za brtvljenje OBO-PYROPLUG®
Peg sustavom na raspolaganju
su FBA-čepovi u 8 različitih veličina. Oni se sastoje od trajno
elestičnog pjenastog materijala
zatvorenih pora. FBA-čepovi su
idealno rješenje za zatvaranje
okruglih otvora.
Za izradu protupožarne brtve za
zatvaranja okruglih kabelskih
prolaza u laganim pregradnim zidovima dodatno je potreban FBASR
okvir.
Ova
varijanta
PYROPLUG® Peg sustava sastoji
se od jednog dvodjelnog, čvrstog
okvira i dvaju odgovarajućih
FBA-čepova. S obzirom da se
instalacija izvodi čisto, bez prašine i nečistoća, PYROPLUG® Peg
sustav za protupožarno brtvljenje
može se bez problema upotrijebiti u prostorijama za obradu podataka i laboratorijima. Isto vrijedi i
kod naknadnih instalacije kabela.
Specijalni alat za obradu nije potreban, dovoljan je nož.
48
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Idealno rješenje za okrugle otvore u masivnim zidovima i betonskim
stropovima
• U kombinaciji s okvirima FBA-SR moguća je ugradnja i u laganim
pregradnim zidovima
• Okvir se može u potpunosti ispuniti
• Moguće grupiranje
• Jednostavna montaža bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni čepovi PYROPLUG® Peg
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnih čepova PYROPLUG® Peg
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
S30/S90
S30/S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1558
VKF 18816
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Propusnost topline
Institut za građevnu fiziku IBP Stuttgart
P1-001/2012; P1-002/2012
Propusnost zraka/postojanost na pritisak
ift Rosenheim
11-003694-PR01/02/03
Zvučna izolacija
HfT Stuttgart
122-007-04P-186a
Dodatna svojstva
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element F30
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
5
7,5
15
Debljina brtve min.
12
12
12
Okrugli otvor Ø maks.
25
25
25
Građevni element F90
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
15
15
15
Okrugli otvor Ø maks.
25
25
25
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
49
Polaganje razdvojenog okvira u lagani pregradni zid
Montaža okvira kod već instaliranih kabela
Naknadno zatvaranje fuga kod potpunog popunjavanja kabelima
Grupiranje blokova
OBO sustav PYROPLUG® Box
namijenjen je za jednostavno protupožarno zatvaranje kabelskih
prolaza u laganim pregradnim zidovima. Također je moguća i
odobrena ugradnja u masivne zidove i stropove.
Sustav protupožarnog brtvljenja
sastoji se od dvodijelnog okvira i
dvaju odgovarajućih uložaka. S
obzirom da unutarnja površina
bloka iznosi točno 60% njihove
ukupne površine, prepunjenost
kabelima i vodičima nije moguća.
Iskoristiva površina odgovara
maksimalnoj ispunjenosti kabelima.
50
OBO
BSS
Izrezivanje uložaka i umetanje u
okvir
Prednosti sustava:
• Idealno rješenje za protupožarno brtvljenje kabelskih prolaza u laganim pregradnim zidovima
• Moguće potpuno popunjavanje kabelima
• Moguće grupiranje okvira
• Jednostavna montaža bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni blokovi s okvirom PYROPLUG® Box
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnih blokova s okvirima PYROPLUG® Box
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
S30/S90
S30/S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1557
VKF 18817
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element F30
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
5
7,5
15
Debljina brtve min.
12
12
12
Maks. širina otvora
50
50
50
Maks. visina otvora
50
50
-
Maks. dužina
-
-
50
Građevni element F90
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
20
20
20
Maks. širina otvora
50
50
50
Maks. visina otvora
50
50
-
Maks. dužina
-
-
50
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
51
Izrada otvora krunskom bušilicom
Grupiranje provrta
Instalacija okruglog okvira u lagani
pregradni zid
Kod već položenih kabela potrebno je izrezati okvir
Izrezivanje i umetanje čepova u okvir
Potpuno
okvira
OBO sustav PYROPLUG® Shell
idealno je rješenje za brzo i jednostavno protupožarno zatvaranje manjih okruglih kabelskih
prolaza u laganim pregradnim zidovima.
Sustav protupožarnog zatvaranja
otvora sastoji se od okruglog okvira i dvaju odgovarajućih čepova. Odnos vanjskog i unutarnjeg
promjera okvira omogućuje potpuno popunjavanje okvira te time
prepunjenost kabelima i vodičima
nije moguća.
52
OBO
BSS
popunjavanje
okruglog
Prednosti sustava:
• Idealno rješenje za protupožarna brtvljenja manjih okruglih kabelskih
prolaza u laganim pregradnim zidovima
• Moguće grupiranje okvira
• Moguće potpuno popunjavanje kabelima
• Jednostavna montaža bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
• Zatvaranje preostalih fuga protupožarnim kitom PYROPLUG® Screed
(tip FBA-SP)
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Okrugli okviri PYROPLUG® Shell
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije okruglih okvira PYROPLUG® Shell
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pjenasti elementi koji prilikom požara ekspandiraju
Razred vatrootpornosti
S30/S90
S30/S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1559
VKF 18815
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element F30
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
5
7,5
15
Debljina brtve min.
10
10
10
Građevni element F90
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
10
10
10
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
53
Zatvaranje
FBA-SP
otvora
pomoću
kita
OBO sustav PYROPLUG Mini je
brzo i jednostavno rješenje za
protupožarno zatvaranje manjih
okruglih kabelskih prolaza. Sastoji se samo od jednokomponentnog
protupožarnog
kita
PYROPLUG® Screed (tip FBA-SP).
Protupožarna brtvljenje također
se može izvoditi i u laganim pregradnim zidovima. Za izradu okvira koriste se prazni okrugli okviri
FBA-DR. Unutarnji prostor okvira
smije se potpuno ispuniti. Preostale fuge moraju se ispuniti kitom.
®
Primjena mini okvira FBA-DR u laganom pregradnom zidu
Potpuno popunjavanje mini okvira
Prednosti sustava:
• Samo jedna komponenta: protupožarni kit PYROPLUG® Screed (tip
FBA-SP)
• Jednostavno rješenje za protupožarno brtvljenje manjih okruglih kabelskih prolaza u zidovima i stropovima
• Odobrena je montaža u laganim pregradnim zidovima u kombinaciji
s okvirima
• Jednostavna montaža bez prašine i nečistoća
• Jednostavna naknadna instalacija
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Protupožarni kit za manje instalacije PYROPLUG® Mini
54
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Jednokomponentni protupožarni kit na bazi disperzije
Razred vatrootpornosti
S90
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Udruženje kantonalnih osiguravatelja od požara VKF, Bern
Broj odobrenja
Z-19.15-1851
VKF 18143
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Debljina brtve min.
10
10
15
Promjer okruglog otvora maks.
8
8
8
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
55
Sustav elemenata od protupožarne pjene PYROPLUG®
Princip instalacije protupožarnog kita za manje instalacije PYROPLUG®
Mini
56
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarnih obujmica PYROCOMB®
Opis sustava protupožarnih obujmica PYROCOMB® Tubes
58
Princip instalacije protupožarnih obujmica PYROCOMB®
Tubes
59
Opis sustava protupožarnih obujmica za gorive cijevi
PYROCOMB®
60
Princip instalacije protupožarnih obujmica za gorive cijevi
PYROCOMB®
61
BSS
OBO
57
Obostrano raspoređivanje cijevnih
obujmica kod zidne montaže
Montaža na donjoj strani stropa
pomoću sidrenih vijaka
Zatvaranje preostalih otvora s protupožarnim kitom DSX
Spajanje polovica obujmice i pričvršćenje na zid
Zatvaranje krajeva cijevi s protupožarnim kitom
Označen i zabrtven kabelski prolaz
snopa instalacijskih cijevi i kabela
Sustav za protupožarno brtvljenje
prolaza kabela PYROCOMB® Tubes sastoji se od protupožarnih
obujmica u više veličina tip TCX
sustava PYROCOMB®. Na taj se
način jednostavno može zatvoriti
prolaz snopa plastičnih elektroinstalacijskih cijevi, bilo krutih ili
fleksibilnih. Pri tome nije bitno jesu li cijevi s kabelima ili su prazne.
Protupožarni materijal umetnut
unutar obujmice u slučaju požara
ekspandira u samo nekoliko minuta, pri čemu nastaje veliki pritisak koji zatvara omekšane cijevi.
Time se u slučaju požara spriječava širenje vatre i dima.
58
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Jednostavno riješenje za snopove elektroinstalacijskih cijevi
• Promjer snopa do najviše 125 mm
• Maksimalan promjer cijevi u snopu M63
• Krute i fleksibilne cijevi
• Cijevi s kabelima (maks.Ø 21 mm) ili prazne
• Zatvaranje otvora cijevi i preostalih otvora s protupožarnim kitom
DSX
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne obujmice PYROCOMB®
Protupožarne obujmice PYROCOMB® Tubes
Protupožarne obujmice PYROCOMB®
Princip instalacije protupožarnih obujmica PYROCOMB® Tubes
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Obujmica s metalnim kućištem i protupožarnim umetkom
Razred vatrootpornosti
S90
do EI120
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Europsko tehničko odobrenje OIB, Beč
Broj odobrenja
Z-19.15-2031
ETA-12/0207
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
HRN EN 1366 dio 3
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
S90-podaci
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Maks. Ø snopa cijevi
12,5
12,5
12,5
EI120-podaci
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Maks. Ø snopa cijevi
12,5
12,5
12,5
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
59
Obostrano raspoređivanje cijevnih
obujmica kod zidne montaže
Montaža na donjoj strani stropa
pomoću sidrenih vijaka
Koso provođenje cijevi do kuta od
39°
Montaža protupožarne obujmice
na mjestu spoja cijevi.
Moguća je i ekscentrična montaža
s najviše 3 puta većom obujmicom
Montaža obujmice kod kombinirane instalacije negorive cijevi i popratnih kabela (npr. cijevi za poštu).
Protupožarne obujmice tip TCX
sustav PYROCOMB® koriste se za
protupožarno brtvljenje prolaza
gorivih cijevi (npr. sanitarne
odvodne cijevi). Montaža se izvodi sidrenim vijcima s obje strane
zida. Prolazi kroz strop zatvaraju
se samo s donje strane stropa. U
laganim pregradnim zidovima koriste se navojne šipke u provlačenjem kroz zid.
Protupožarni materijal umetnut
unutar obujmice u slučaju požara
ekspandira u samo nekoliko minuta, pri čemu nastaje veliki pritisak koji zatvara omekšane cijevi.
Time se u slučaju požara spriječava širenje vatre i dima.
Protupožarne
obujmice
PYROCOMB® smiju se koristiti i
za protupožarno brtvljenje prolaza plastičnih cijevi u kombinaciji
sa
sustavima
PYROMIX®
i
®
PYROPLATE Fibre.
60
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Više različitih odobrenih materijala cijevi
• Mogućnost brtvljenja kosih instalacija (do 39°)
• Zvučnu izolaciju na cijevima nije potrebno uklanjati
• Uska izvedba obujmica
• Veličina cijevne obujmice smije biti 3 puta veća od provedenog promjera cijevi
• Svestrana primjena u različitim sustavima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne obujmice PYROCOMB®
Protupožarne obujmice za gorive cijevi PYROCOMB®
Protupožarne obujmice PYROCOMB®
Princip instalacije protupožarnih obujmica za gorive cijevi PYROCOMB®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Obujmica s metalnim kućištem i protupožarnim umetkom
Razred vatrootpornosti
R90
do EI240
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Europsko tehničko odobrenje
DIBt, Berlin
Broj odobrenja
Z-19.17-2036
ETA-12/0182
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 11
HRN EN 1366 dio 3
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
S90-podaci
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Maks. Ø cijevi
20
16
20
EI120-podaci
masivni zid
lagani pregradni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
10
10
15
Maks. Ø cijevi
20
16
20
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
61
62
OBO
BSS
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno
MLAR-u
Protupožarno brtvljenje manjih instalacija PYROMIX® Screed
64
Princip instalacije protupožarne brtve za manje instalacije
PYROMIX® Screed
65
Brtvljenje pojedinačnih kabela protupožarnim kitom sukladno MLAR-u
66
Princip instalacije brtvljenja pojedinačnih kabela protupožarnim kitom, sukladno MLAR-u
67
BSS
OBO
63
Mineralnom vunom čije je talište >
1000°C ispunite otvor
Protupožarno brtvljenje za manje
instalacije PYROMIX® Screed sastoji se od samo dvije komponente: OBO protupožarnog kita tip
DSX i mineralne vune MIW. Vatrootporna mineralna vuna čije je talište ≥ 1000 °C služi kao baza za
protupožarno brtvljenje. Nakon
ispunjavanja s vunom otvor je
potrebno s obje strane zatvoriti
protupožarnim kitom DSX.
U slučaju požara masa se zapjeni
i na taj način spriječava prolazak
vatre i dima. Procesom stvaranja
pjene dodatno se oduzima toplina provedenih kabela te se time
ograničava provođenje topline
preko bakrenih žila.
DSX protupožarnim kitom ispunite
otvor s oba dvije strane zida u dubini od 2 cm.
Označavnje zabrtvenog otvora
Prednosti sustava:
• Vrlo jednostavna instalacija
• Samo dvije komponente
• Povoljni, odobreni materijali
• Kit u kartuši ili u kanti
• Komponente se mogu upotrijebiti i u drugim sustavima
• Ispunjava zahtjeve MLAR-a
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
Protupožarno brtvljenje manjih instalacija PYROMIX® Screed
64
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarni materijal od mineralnih vlakana i protupožarnog kita
Razred vatrootpornosti
S90
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Broj odobrenja
Z-19.15-2044
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 9
Dimenzije otvora za brtvljenje u cm
Građevni element
masivni zid
masivni strop
Min. debljina građevnog elementa
15
15
Debljina brtve min.
15
15
Maks. veličina otvora
10x10; Ø 10
10x10; Ø 10
Maksimalna ispunjenost otvora kroz koji prolaze instalacije: 60%. Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
65
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
Princip instalacije protupožarne brtve za manje instalacije PYROMIX®
Screed
Protupožarni kit DSX prikladan za
zatvaranje prstenastih otvora u masivnim zidovima i stropovima
OBO protupožarni kit tip DSX može se upotrijebiti za popunjavanje
otvora kod provoda jednog pojedinačnog kabela ili snopa kabela
manjeg presjeka koji prolaze kroz
protupožarne zidove i stropove,
sukladno smjernicama za elektroinstalacije.
Pri tome se prstenasti otvor oko
kabela mora u potpunosti zatvoriti protupožarnim kitom. U slučaju
požara masa se zapjeni i na taj
način spriječava prolazak vatre i
dima. Procesom stvaranja pjene
dodatno se oduzima toplina provedenih kabela te se time ograničava provođenje topline preko
bakrenih žila.
Kod laganih pregradnih zidova dovoljno je ispuniti podvostručenu
ploču s obje strane zida
Prednosti sustava:
• Povoljan, odobren materijal
• Jednostavno rukovanje
• U kartušama ili u kanti
• Komponente se mogu iskoristiti i za druge sustave
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
Brtvljenje pojedinačnih kabela protupožarnim kitom sukladno MLAR-u
66
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ekspandirajući materijal na bazi disperzije
Razred građevnog materijala
B2 normalno zapaljiv materijal
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju DIBt, Berlin
Broj odobrenja
Z-19.11-1991
Sukladno normi
HRN DIN 4102
Minimalne mjere elemenata i trajanje vatrootpornosti
Min. debljina masivnog građevnog elementa
60
70
80
Razred vatrootpornosti
F30
F60
F90
Prstenasti rascjep maks.
15
15
15
Svi podaci u mm. Vrijede podaci navedenih dokaza o primjenjivosti.
BSS
OBO
67
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
Princip instalacije brtvljenja pojedinačnih kabela protupožarnim kitom,
sukladno MLAR-u
68
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Obujmica GRIP M
70
Metalni stropni držač kabela
72
Kabelska polica RKS-Magic®
74
Kabelska polica SKS
78
Mrežna polica GR-Magic®
82
G-mrežna polica G-GRM
86
BSS
OBO
69
Zidna i stropna montaža iznad
spuštenog protupožarnog stropa
Mehanička postojanost obujmica
u slučaju požara ispitana je za
požarno opterećenje od 90 minuta, kod zidne i stropne montaže.
Obujmice su izrađene od pocinčanog čelika i mogu se jednostavno otvoriti i opet zatvoriti. Za
jednostavnije polaganje kabela
obujmice za vrijeme polaganja
mogu ostati otvoreni. Tek po završetku instalacije obujmice se
zatvaraju. Zahvaljujući konstrukciji obujmice i težini instaliranih
kabela, mehanizam za zatvaranje
onemogućuje slučajno otvaranje
obujmice.
Minimalni razmak do spuštenog stropa
Jednostavno polaganje kabela u
otvorenu obujmicu
Prednosti sustava:
• Ispitan način polaganja
• Potvrda o minimalnom razmaku do spuštenog stropa
• Vodoravna zidna i stropna montaža
• Zatvara se i opet otvara bez alata
• Različite dimenzije obujmica
• Obujmice se mogu u potpunosti ispuniti kabelima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Opis sustava obujmica Grip M
70
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Princip instalacije obujmice GRIP M
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Požarno opterećenje
30 i 90 minuta
Potvrda o ispitivanju
Institut za ispitivanje materijala iBMB MPA Braunschweig
Dokument br.
3054/1495-Mu
Ispitna osnova
na temelju HRN DIN 4102
Nosivost kod opterećenja požarom i parametri za montažu
Požarno opterećenje
30 minuta
Požarno opterećenje
90 minuta
Maks. razmak pričvršćivanja
Min razmak „a“
2031/M15
-
2,0 kg
60 cm
100 mm
2031/M30
-
3,5 kg
60 cm
100 mm
2031/M70
12 kg
8,0 kg
80 cm
250 mm
Pažnja!
Ne vrijedi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12!
BSS
OBO
71
Stropna montaža iznad spuštenog
protupožarnog stropa
Mehanička postojanost stropnih
držača u slučaju požara ispitana
je za požarno opterećenje od 30
minuta, kod stropne montaže.
Stropni držaći kabela napravljeni
su od fleksibilnog nehrđajućeg
čelika. Polaganje kabela moguće
je s obje strane, samo je potrebno progurati kabel ispod kraka
držača kabela. Za montažu nije potreban nikakav alat. Zakrivljeni rubovi držača onemogućuju
oštećivanje kabela.
Minimalni razmak do spuštenog
stropa
Jednostavna instalacija
uvođenjem sa strane
kabela
Prednosti sustava:
• Ispitan način polaganja
• Potvrda o minimalnom razmaku do spuštenog stropa
• Montaža direktno ispod stropa štedi prostor
• Jednostavno polaganje kabela i vodiča sa strane
• Za instalaciju kabela nije potreban alat
• Dvije različite veličine
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Opis sustava metalni stropni držač kabela
72
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Princip instalacije stropnog držača za kabele
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Požarno opterećenje
30 minuta
Potvrda o ispitivanju
Institut za ispitivanje materijala iBMB MPA Braunschweig
Dokument br.
3094/2093-CM
Ispitna osnova
na temelju HRN DIN 4102
Nosivost kod opterećenja požarom i parametri za montažu
Požarno opterećenje 30 minuta
Polaganje kabla maks.
Maks. razmak pričvršćivanja
Min razmak „a“
2033M
0,23 kg/m
16 (2 x 8)
0,5 m
70 mm
2034M
0,23 kg/m
10 (2 x 5)
0,6 m
50 mm
Pažnja!
Ne vrijedi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12!
BSS
OBO
73
Stropna montaža iznad spuštenog
protupožarnog stropa u jednoj razini
Stropna montaža iznad spuštenog
protupožarnog stropa u dvije razine
Pričvršćenje za velika opterećenja
Kod bezvijčanog spajanja polica
samo je potrebno saviti osigurače
na dnu police
Mehanička postojanost kabelskih
polica RKS-Magic® u slučaju požara ispitana je za požarno opterećenje od 30 minuta.
Sustav za polaganje se sastoji od
montažnog profila MS41 s obostranim ovjesom sa stropa pomoću navojne šipke. Pridržavanjem
dozvoljenog vlačnog naprezanja navojnih šipki u slučaju požara, odobrena je montaža kabelskih polica u dvije razine do širine od 300 mm. Zbog različitih
oblika deformacija u slučaju požara potrebno je odabrati kabelske police ovisno o raspoloživom razmaku do spuštenog stropa. Parametri deformacije različitih kabelskih polica primjereno
su dokumentirani.
74
OBO
BSS
Minimalni razmak do spuštenog
stropa
Prednosti sustava:
• Ispitan sustav polaganja
• Montaža direktno ispod stropa štedi prostor
• Montaža u dvije razine do širine polica 300 mm
• Potvrda o najmanjem razmaku do spuštenog stropa
• Moguće je potpuno popunjavanje kabelskih polica
• Različite širine kabelskih polica
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Opis sustava kabelska polica RKS-Magic®
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Princip instalacije kabelske police RKS-Magic®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Požarno opterećenje
30 minuta
Potvrda o ispitivanju
BET, Menden
Dokument br.
05130/111108-01
Ispitna osnova
na temelju HRN DIN 4102
Nosivost kod opterećenja požarom i parametri za montažu
Širina kabelske police u mm
Težina kabela u kg/m
Maks. razmak nosača u m
Razmak „a“ u mm
100
15
1,5
70
200
30
1,5
180
300
45
1,5
180
400
60
1,5
180
Pažnja!
Ne vrijedi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12!
BSS
OBO
75
Sustav za polaganje kabela između stropova, za montažu na Umontažni profil s ovjesom od navojnih šipki.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 400 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 15kg/m
kod širine police 100 mm
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
RKSM 6… FS
1
2
Torban vijak
FRSB 6x15 F
2
4
Velika podloška
DIN440 7 F
2
4
Montažni profil
MS 41 L … FS
1
2
Zaštitna kapica
MS 41 SK OR
2
4
Navojna šipka
2078 M12 1m G
2
4
Spojnica
12005 M12 G
0
2
Montaža u dvije razine ograničena je širinom police od maks.300 mm; pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške
po potrebi.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Popis komponenti sustava s RKS-Magic kabelskom policom
76
OBO
BSS
BSS
OBO
77
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ovjes sa stropa u jednoj razini
Ovjes sa stropa s jednostrano raspoređenim konzolama u dvije razine
Ovjes sa stropa s obostrano raspoređenim konzolama u jednoj razini
Moguća je i montaža na zid u jednoj ili dvije razine
Minimalni razmak do spuštenog
stropa
Montaža dodatne uporne točke
pomoću navojne šipke i priključnog elementa na vrhu konzole
Mehanička postojanost SKS kabelskih polica u slučaju požara,
ispitana je za požarno opterećenje od 30 minuta. Ispitani sustav
polaganja može se montirati na
zid ili ispod stropa. Kako bi se
spriječilo popuštanje konzola u
slučaju požara, na njihovom vrhu
montira se navojna šipka za dodatno osiguranje - treća uporna
točka.
Zbog različitih oblika deformacija
trase u slučaju požara, potrebno
je odabrati kabelske police ovisno o raspoloživom razmaku do
spuštenog stropa. Razmaci su
dokumentirani u stručnom mišljenju o zaštiti od požara. Iz tamo
vidljivih parametara mogu se izvoditi instalacije u više razina.
78
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitan sustav polaganja
• Zidna i stropna montaža
• Montaža u dvije razine do širine polica 300 mm
• Potvrda o najmanjem razmaku do spuštenog stropa
• Moguće potpuno popunjavanje kabelskih polica
• Različite širine kabelskih polica
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Opis sustava kabelska polica SKS
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Princip instalacije kabelske police SKS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Požarno opterećenje
30 minuta
Potvrda o ispitivanju
Institut za ispitivanje materijala iBMB MPA Braunschweig
Dokument br.
3059/3644-AR/Mu
Ispitna osnova
na temelju HRN DIN 4102
Nosivost kod opterećenja požarom i parametri za montažu
Širina kabelske police u mm
Težina kabela u kg/m
Maks. razmak nosača u m
Razmak „a“ u mm
200
30
1,5
65
300
45
1,5
95
400
60
1,5
130
500
75
1,5
160
600
90
1,5
190
Pažnja!
Ne vrijedi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12!
BSS
OBO
79
Sustav za polaganje kabela između stropova, za montažu na
strop pomoću U-stropnog nosača, AWF konzole i navojne šipke
kao dodatno osiguranje.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 600 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 15kg/m
kod širine police 100 mm
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
SKS 6… FS
1
2
2
Spojni element
RWVL 60 FS
2
4
4
Spojnica dna kanala
SSLB… FS
1
2
2
Torban vijak
FRSB 6x12 F
1
2
2
Torban vijak
FRSB 6x20 F
1
2
2
US5-stropni nosač
US 5 K … FT
1
1
1
Zaštitna kapica
US 5 KS OR
1
1
1
Zidna i stropna konzola
AW30F… FT
1
2
2
Odstojnik
DSK 45 FT
1
2
1
Šesterokutni vijak
SKS 10x90 F
1
2
1
Navojna šipka
2078 M12 1m G
1
2
2
Spojnica
12005 M12 G
0
1
0
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
2
* Alternativno direktno s tiplama s unutarnjim navojem; dvije razine ograničene na širinu od najviše 300 mm; pričvrsni materijal odabire se ovisno o
podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
Sustav za polaganje kabela između stropova, za montažu na zid
pomoću AWF konzole i navojne
šipke za dodatno osiguranje.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 600 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 15kg/m
kod širine police 100 mm
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
SKS 6… FS
1
2
Spojni element
RWVL 60 FS
2
4
Spojnica dna kanala
SSLB… FS
1
2
Torban vijak
FRSB 6x12 F
1
2
Torban vijak
FRSB 6x20 F
1
2
Zidna i stropna konzola
AW30F… FT
1
2
Navojna šipka
2078 M12 1m G
1
2
Spojnica
12005 M12 G
0
1
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
* Alternativno direktno s tiplama s unutarnjim navojem; dvije razine ograničene na širinu od najviše 300 mm; pričvrsni materijal odabire se ovisno o
podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
80
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Popis komponenti sustava sa SKS kabelskom policom
BSS
OBO
81
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Stropna montaža iznad spuštenog
protupožarnog stropa u jednoj razini
Stropna montaža iznad spuštenog
protupožarnog stropa u dvije razine
Pričvršćenje za velika opterećenja
Bezvijčani spoj polica
Mehanička postojanost GR-MagicR mrežnih polica u slučaju požara, ispitana je za požarno opterećenje od 30 minuta.
Sustav za polaganje se sastoji od
montažnih profila MS21, odnosno
MS41 ovješenih sa stropa pomoću navojnih šipki.Pridržavanjem
dozvoljenog vlačnog naprezanja
navojnih šipki u slučaju požara,
odobrena je montaža mrežnih polica u dvije razine do širine od
400 mm.
Zbog različitih oblika deformacije
trase u slučaju požara, potrebno
je odabrati mrežne police ovisno
o raspoloživom razmaku do spuštenog stropa. Parametri deformacije različitih mrežnih polica
primjereno su dokumentirani.
82
OBO
BSS
Minimalni razmak do spuštenog
stropa
Prednosti sustava:
• Ispitan sustav polaganja
• Montaža direktno ispod stropa štedi prostor
• Montaža u dvije razine
• Potvrda o najmanjem razmaku do spuštenog stropa
• Različite širine mrežnih polica
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Opis sustava mrežna polica GR-Magic®
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Princip instalacije mrežne police GR-Magic®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Požarno opterećenje
30 minuta
Potvrda o ispitivanju
BET, Menden
Dokument br.
05130/111110-01
Ispitna osnova
na temelju HRN DIN 4102
Nosivost kod opterećenja požarom i parametri za montažu
Širina mrežnih kanala u mm
Težina kabela u kg/m
Maks. razmak nosača u m
Razmak „a“ u mm
100
10
1,5
150
200
20
1,5
155
300
30
1,5
160
400
40
1,5
165
Pažnja!
Ne vrijedi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12!
BSS
OBO
83
Popis komponenti sustava s mrežnom policom GR-Magic®
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 400 mm
• Maks. dvije razine
• Maks. težina kabela 15kg/m
kod širine police 100 mm
Upotrijebljene komponente
Mrežna polica
GRM 55 … G
1
2
Stezni element
GKS 34 G
2
4
Velika podloška
DIN440 7 F
2
4
Montažni profil
MS 21 L … FS
1
2
Montažni profil
MS 41 L … 2 FS
1
2
Zaštitna kapica
MS 21 SK OR SP
2
4
Zaštitna kapica
MS 41 SK OR SP
2
4
Navojna šipka
2078 M12 1m G
2
4
Spojnica
12005 M12 G
0
2
Montažni profil MS 21 koristi se za širine police 100/200 mm, a montažni profil MS 41 za širine 300/400 mm. Pričvrsni materijal se odabire ovisno o
podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Sustav za polaganje između stropova, za montažu na U-montažni
profil s ovjesom od navojnih šipki.
84
OBO
BSS
BSS
OBO
85
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Direktna zidna i stropna montaža
Direktna montaža pomoću
nog nosača štedi prostor
zid-
Minimalni razmak do spuštenog
stropa
Bezvijčani spoj polica
Brzo i jednostavno postavljanje sigurnosnih kukica
Sigurnosne kukice u ispravnom
položaju
Mehanička postojanost G-GRM
mrežnih polica u slučaju požara
ispitana je za požarno opterećenje od 30 minuta. G-mrežne police mogu se montirati direktno ispod stropa ili na zid. Kako bi se u
slučaju požara spriječilo otvaranje G-mrežnih polica tip GGRM125 75 i tip G-GRM150 100,
potrebno je dodatno postaviti sigurnosne kukice.
Zbog različitih oblika deformacije
trase u slučaju požara, potrebno
je odabrati G-mrežne police ovisno o raspoloživom razmaku do
spuštenog stropa. Parametri deformacije različitih G_mrežnih polica primjereno su dokumentirani.
86
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitan sustav polaganja
• Vodoravna montaža ispod stropa ili na zidu
• Ušteda vremena zbog direktnog pričvršćivanje polica
• Moguće je potpuno popunjavanje G-mrežnih polica
• Potvrda o najmanjem razmaku do spuštenog stropa
• Različite dimenzije G-mrežnih polica
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Opis sustava G-mrežna polica G-GRM
Pomoć kod projektiranja elektroinstalacija iznad evakuacijskih putova
Princip instalacije mrežne police G-GRM
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Požarno opterećenje
30 minuta
Potvrda o ispitivanju
BET, Menden
Dokument br.
05130/111114-01
Ispitna osnova
na temelju HRN DIN 4102
Nosivost kod opterećenja požarom i parametri za montažu
Tip mrežnih polica
Težina kabela u kg/m
Maks. razmak nosača
Razmak „a“ u mm
stropna montaža
Razmak „a“ u mm
zidna montaža
G-GRM 50 50
1,5
1,2 m
60
105
G-GRM 75 50
3,0
1,2 m
75
110
G-GRM 125 75
8,5
1,2 m
95
130
G-GRM 150 100
15,0
1,2 m
125
190
Pažnja!
Ne vrijedi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12!
BSS
OBO
87
88
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Opis sustava PYROLINE® Rapid
90
Princip instalacije PYROLINE® Rapid
91
Opis sustava PYROLINE® Con D
92
Princip instalacije PYROLINE® Con D
93
Opis sustava PYROLINE® Con S
94
Princip instalacije PYROLINE® Con S
95
Opis sustava PYROLINE® Sun PV
96
Princip instalacije PYROLINE® Sun PV
97
BSS
OBO
89
Direktna montaža na zid i strop
Montaža na donji betonski pod
kod sustava s podignutim podom
Ovjesna montaža s vertikalnom
lučnom spojnicom
Kabelski izlaz s V-TEC uvodnicama, pojedinačno ili s brtvom za više kabela
Držači protiv ispadanja kabela
Bezvijčana
montaža
uglavljivanjem
Čelični vatootporni kanal PYROLINE®
Rapid u unutrašnjosti je premazan
ekspadirajućim premazom, a s prednje strane kanala nalaze se profili za
pričvršćivanje poklopca. Premaz je
namijenjen za zaštitu od požara i sprječava širenje požara. Na taj su način evakuacijski putovi i izlazi u nuždi
zaštićeni od vatre i dima. PYROLINE®
Rapid ispitan je i odobren kao vatrootporni kanal s razredima zaštite I30
do I120.
Oblikom je isti parapetnom kanalu
Rapid 80, a poklopci se jednostavno
uglave u osnovu kanala. Time je i osigurano izjednačenje potencijala. Sastavni elementi se montiraju s istim
spojnim elementima kao i uzdužni kanal. Elementi za spajanje mogu se koristiti i za ovješanje trase. Zbog toga
što posebni držači kabela drže težinu
kabela podalje od uglavljenjih poklopaca, moguća je i direktna stropna
montaža.
90
OBO
BSS
poklopca
Prednosti sustava:
• Aktivno zatvaranje i sigurno sprječavanje širenja požara
• Zaštita evakuacijskih putova od požara
• Sustav je oblikovan kao i parapetni kanal Rapid
• Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano
je pomoću kopči
• Bez vijaka u unutrašnjosti kanala odnosno bez opasnosti od oštećenja kabela
• Sustav je kompletiran sastavnim elementima odnosno nije potrebno
izrađivati elemente za skretanje trase
• Na raspolaganju su: ravni kutovi, unutarnji i vanjski kutovi, vertikalne
lučne spojnice i završni elementi
• Montaža direktno na zid, strop i betonski donji pod kod sustava podignutih podova
• Ovjesna montaža na spojnim elementima ili pločicama sastavnih elemenata
• Razmak pričvršćivanja je maksimalno 1 m
• Otvori u zidu zatvaraju se pomoću mineralne vune i gips masom do
razreda I90
• Kabelski izlazi izvode se s V-TEC uvodnicama od mjedi ili poliamida
do veličine M50
• Moguće je i višestruko postavljanje uvodnica s kabelima manjeg promjera
• Maks. težina kabela 30kg/m
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Opis sustava PYROLINE® Rapid
Metalni vatrootporni kanal za montažu na zid i ovjesnu montažu
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Princip instalacije PYROLINE® Rapid
Metalni vatrootporni kanal za montažu na zid i ovjesnu montažu
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Instalacijski metalni kanal s ekspandirajućim unutarnjim premazom
Razred vatrootpornosti
I30 do I120
Odobrenje za ugradnju
Opći odobrenje za ugradnju
instituta za ispitivanje materijala NRW Erwitte
Broj odobrenja
P-MPA-E-09-017
Ispitna norma
HRN DIN 4102 dio 11
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
91
Montirani vatrootporni kanal na zidu i stropu kao I-kanal i E-kanal
Fleksibilno vođenje kanala pomoću individualne izvedbe elemenata
za promjenu smjera
Kutnik i ovjesni element za pridržavanje kabela prilikom polaganja
Pričvršćenje kabela pri okomitoj
montaži kanala pomoću obujmica
Završna obrada površinskog sloja
premazivanjem ili tapeciranjem
Manja oštećenja mogu se ukloniti
bez problema
Vatrootporni kanal PYROLINE®
Con D izrađen je od vatrootpornih ploča od laganog betona sa
staklenim vlaknima koji je otporan na vodu i hladnoću. Vatrootporne ploče, koje su kategorizirane kao negorive (razred materijala A1) imaju gustu površinu, koja
je zbog toga tvrda, glatka i otporna na habanje.
OBO PYROLINE® ConD koristi se
kao I-kanal za zaštitu evakuacijskih putova i izlaza za nuždu u
slučaju požara. Na taj su način
evakuacijski putovi i izlazi u nuždi zaštićeni od vatre i dima. Kao
E-kanal omogućuje očuvanje
funkcije sigurnosno relevantnih
strujnih krugova. Vatrootporni
kanal se može upotrijebiti za
montažu direktno na zid i ispod
stropa. Elementi za promjenu
smjera mogu se izraditi, ovisno o
trenutnoj situaciji na licu mjesta.
92
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Zaštita evakuacijskih putova od požara
• Zaštita kabela sigurnosno relevantnih instalacija od požara izvana
• Polaganje kabela do najviše 22,5 kg/m
• Tvrda površina otporna na habanje
• Vatrootporni kanal se smije premazivati i tapecirati
• Fleksibilna izrada elemenata za promjenu smjera
• Različite dimenzije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Opis sustava PYROLINE® Con D
Betonski vatrootporni kanal za montažu direktno na zid ili strop
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Princip instalacije PYROLINE® Con D
Betonski vatrootporni kanal za montažu direktno na zid ili strop
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Instalacijski kanal od laganog betona ojačanog staklenim vlaknima
Razred vatrootpornosti
I90 und I120
Instalacija u evakuacijskim putovima
E30 i E90
Očuvanje električne funkcije
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju
instituta za ispitivanje materijala MPA Braunschweig
Opće odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala MPA Braunschweig
Broj odobrenja
P-3109/0998-MPA BS
P-3108/0988-MPA BS
Ispitna norma
HRN DIN 4102 dio 11
HRN DIN 4102 dio 12
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
93
Ovjesna stropna montaža kao I-kanal
Zidna montaža kao I-kanal
Montaža kao E-kanal s navojnom
šipkom za dodatno osiguranje.
Sigurno spajanje kanala pomoću
unaprijed montiranih spojnica
Položen poklopac za brzu reviziju i
jednostavnu naknadnu instalaciju
Unaprijed izrađeni elementi za
standardnu promjenu smjera trase
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S
izrađen je isto kao i PYROLINE® Con
D od od vatrootpornih ploča od laganog betona sa staklenim vlaknima
koji je otporan na vodu i hladnoću.
OBO PYROLINE® ConS koristi se kao
I-kanal za zaštitu evakuacijskih putova i izlaza za nuždu u slučaju požara.
Na taj su način evakuacijski putovi i
izlazi u nuždi zaštićeni od vatre i dima. Kao E-kanal omogućuje očuvanje
funkcije sigurnosno relevantnih strujnih krugova.
Vatrootporni kanal se može instalirati
na zidne konzole ili na strop pomoću
stropnih nosača. Unaprijed montirane spojnice omogućuju brzo spajanje
osnova kanala, a položeni poklopci
omogućuju brzu reviziju i nadopunjavanje kabela. Prepreke koje prouzročuju ostale instalacije, kao što su
sustav grijanja, ventilacija i sanitarije
mogu se lako izbjeći, odnosno zaobići.
94
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Zaštita evakuacijskih putova od požara
• Zaštita kabela sigurnosno relevantnih instalacija od požara izvana
• Polaganje kabela do najviše 22,5 kg/m
• Tvrda površina otporna na habanje
• Unaprijed montirani elementi za spajanje
• Elementi za promjene smjera trase
• Različite dimenzije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Opis sustava PYROLINE® Con S
Betonski vatrootporni kanal za ovjesnu montažu
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Princip instalacije PYROLINE® Con S
Betonski vatrootporni kanal za ovjesnu montažu
Instalacijski kanal od laganog betona ojačanog staklenim vlaknima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Razred vatrootpornosti
I90
Instalacija u evakuacijskim putovima
E30
Očuvanje električne funkcije
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala MPA Braunschweig
Opće odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala MPA Braunschweig
Broj odobrenja
P-3109/0998-MPA BS
P-3108/0988-MPA BS
Ispitna norma
HRN DIN 4102 dio 11
HRN DIN 4102 dio 12
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
95
Direktna zidna i stropna montaža
Fleksibilno vođenje kanala pomoću individualne izvedbe elemenata
za promjenu smjera
Neupadljiv izgled - može se ličiti i
tapecirati
Ovjesna montaža na elementima
za povezivanje
Zaštita od dodira počinje direktno
na pretvaraču napona
Označavanje sukladno VDE pravilniku
Vatrootporni kanal PYROLINE®
Sun PV idealan je za vatrootporno polaganje fotonaponskih vodiča sa istosmjernim naponom.
Njegova nevodljiva površina štiti
od opasnog napona dodira i u
slučaju požara. Osim toga, kanal
ispunjava zahtjeve kao I-kanal
prema HRN DIN 4102 dio 11 za
instalaciju kabela u evakuacijskim putovima.
Vatrootporni kanal može se montirati direktno na zid ili strop. Uz
odgovarajuće držače moguća je i
ovjesna montaža. Kanal je izrađen od laganog betona sa staklenim vlaknima koji je otporan na
vodu i hladnoću, a protupožarne
ploče (nezapaljivo, razred materijala A1) mu omogućuju montažu i
izvan građevine.
96
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Zaštita evakuacijskih putova od požara
• Štiti stanovnike i operativne snage od opasnih napona pri dodiru
• Ispunjava zahtjeve VDE-normi AR 7100
• Nevodljiva površina • Sastavni elementi za ovješanje kanal
• Izrada sastavnih elemenata prema potrebi
• Vrlo male vanjske mjere
• Primjenjiv za vanjsku i unutarnju montažu
• Neupadljiv izgled - može se ličiti i tapecirati
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Opis sustava PYROLINE® Sun PV
Betonski vatrootporni kanal za fotonaponske instalacije
Pomoć kod projektiranja vatrootpornih kanala
Princip instalacije PYROLINE® Sun PV
Betonski vatrootporni kanal za fotonaponske instalacije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Instalacijski kanal od laganog betona ojačanog staklenim vlaknima
Razred vatrootpornosti
I30
Instalacija u evakuacijskim putovima
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala MPA Braunschweig
Broj odobrenja
P-3109/0998-MPA BS
Ispitna norma
HRN DIN 4102 dio 11
Primjena kod fotonaponskih instalacija
sukladno VDE smjernicama, za protupožarnu zaštitu kod polaganja PV-DC kabela
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
97
98
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja protupožarne bandaže
Opis sustava protupožarne bandaže FSB-BS
100
Princip instalacije protupožarne bandaže FSB-BS
101
Opis sustava protupožarne bandaže FSB-WB
102
Princip instalacije protupožarne bandaže FSB-WB
103
BSS
OBO
99
Kompletno ovijanje spuštene kabelske trase
Kompletno omatanje kabelske trase kod zidne montaže
Pričvršćivanje bandaže s metalnim
zateznim trakama kod instalacije s
montažnim profilima
Kabelski izlaz omotan bandažom
Protupožarna bandaža FSB-BS
idealno je rješenje za sprječavanje širenja požara, preko velikih
snopova kabela ili sustava nosača kabela, unutar protupožarnih
zona. Tkanina je premazana protupožarnim premazom koji gasi
vatru nastalu uslijed npr. kratkog
spoja. Kod požara izvana materijal ne gori i time efikasno sprječava širenje požara u vertikalnom i
horizontalnom smjeru.
Za primjenu bandaže FSB-BS u
evakuacijskim putovima i izlazima u slučaju nužde potrebno je
prije montaže ishoditi dopuštenje
građevinskog nadzora postojeće
građevine . U mnogim slučajevima bandaža predstavlja jedino
ekonomski prihvatljivo rješenje u
usporedbi s protupožarnim stropovima ili oblagenje pločama.
100
OBO
BSS
Pričvršćivanje bandaže s metalnim
profilima kod instalacije kabela pomoću pojedinačnih obujmica
Prednosti sustava:
• Dozvola za primjenu DIBt-a
• Za vodoravne i okomite instalacije kabela
• Sprječava širenje požara ekspandirajućim materijalom
• Optički jasna razlika između unutarnje i vanjske strane
• Poliuretanski premaz - moguće vlažno brisanje
• Široko područje primjene 05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja protupožarne bandaže
Opis sustava protupožarna bandaža FSB-BS
Primjena u unutarnjem prostoru
Pomoć kod projektiranja protupožarne bandaže
Princip instalacije protupožarne bandaže FSB-BS
Primjena u unutarnjem prostoru
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna bandaža za sprječavanje širenja požara
Odobrenje za ugradnju
Odobrenje za ugradnju DIBt Berlin
Odobrenje građevnog materijala DIBt Berlin
Dokument br.
Z-56.217-3550
Z-19.11-1892
Sprječavanje širenja požara
min. 90 minuta
Karakteristike materijala
Vanjska strana siva, unutarnja strana bijela
Razred građevnog materijala HRN DIN 4102-2: B1 - teško zapaljiv
Maks. razmaci pričvršćivanja
0,5 m
Tipovi kabela i presjeci kabela
bez ograničenja
Pažnja!
Za primjenu u evakuacijskim putovima i izlazima u slučaju nužde potrebna je suglasnost građevinskog nadzora!
BSS
OBO
101
Primjena bandaže u agresivnom
okruženju npr. offshore
Omotana vertikalna trasa u tornju
vjetroelektrane
Primjena na sustavima nosača kabela u prostorijama za održavanje
ili proizvodnim pogonima
Omotana trasa u tunelu elektrane
Bandažirani sustavi nosača kabela
u područjima s puno gorivih materijala
Primjena kod fotonaponskih kabela provedenih preko požarnog zida
Protupožarna
bandaža
FSBWB izrađena od materijala otpornih na vremenske uvjete namijenjena je za primjenu u područjima s posebnim uvjetima okoline.
Bandaža je klasificirana kao teško zapaljiv materijal sukladno
HRN EN 13501-1 od strane DIBt-a.
Ekspandirajući protupožarni premaz u slučaju požara spriječava širenje požara preko kabela.
Npr. kod polaganja kabela iznad
protupožarnih zidova, na krovu
građevine. Posebno za takave
slučaje izdano je protupožarno
stručno mišljenje.
102
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Postojano na vremenske uvjete
• Otporno na različite kemikalije i ulja
• Odobrenje kao građevni materijal sukladno HRN EN 13501-1
• Za vodoravne i okomite instalacije kabela
• Sprječava širenje požara ekspandirajućim materijalom
• Optički jasna razlika između unutarnje i vanjske strane
• Široko područje primjene 05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja protupožarne bandaže
Protupožarna bandaža FSB-WB
Primjena u industrijskim područjima / za vanjsku primjenu
Pomoć kod projektiranja protupožarne bandaže
Princip instalacije protupožarne bandaže FSB-WB
Primjena u industrijskim područjima / za vanjsku primjenu
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna bandaža za sprječavanje širenja požara
Odobrenje za ugradnju
IEC-izvještaj instituta za ispitivanje materijala iBMB MPA Braunschweig
Dozvola za primjenu poduzeća Germanischer Lloyd u Hamburgu
Dozvola za građevni materijal DIBt Berlin
Dokument br.
IEC-3630/081/10-AR
GL 18 707-11 HH
Z-19.11-1971
Sprječavanje širenja požara
min. 120 minuta
Karakteristike materijala
Vanjska strana siva, unutarnja strana crvena
Razred građevnog materijala HRN EN 13501-1: B1,do,s1 - teško zapaljiv
otporan na vremenske utjecaje, otporan na različite kemikalije i ulja
Maks. razmaci pričvršćivanja
0,5 m
Tipovi i presjeci kabela
bez ograničenja
Pažnja!
Za primjenu kod fotonaponskih kabela položenih preko požarnih zidova potrebno je odobrenje građevinskog nadzora.
Na raspolaganju Vam stoji stručno mišljenje!
BSS
OBO
103
104
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije određenih
kabela
Kabelska polica RKS-Magic®
106
Kabelska polica RKS-Magic® VA na stropnom nosaču
AHB-T
108
Popis komponenti sustava s RKSM kabelskim policama
110
Mrežna polica GR-Magic®
112
Mrežna polica GR-Magic® VA nastropnom nosaču AHB-T
114
Popis komponenti sustava s GRM mrežnim policama
116
Kabelske ljestve SL
118
Popis komponenti sustava sa SL kabelskim ljestvama
119
BSS
OBO
105
Montaža na strop u jednoj ili pet
razina
Ovjes sa stropa s rasporedom
konzola na jednoj strani stropnog
nosača do 4 razine
Montaža na zid
Bezvijčani spoj kabelskih polica,
samo je potrebno presavinuti spojnice na dnu police
Brza i jednostavna montaža sastavnih elemenata integriranim Magic spojnicama
Montaža pregrade pomoću torban
vijaka
Kabelska polica RKS-Magic® ispitana je kao nosiva konstrukcija
za određene kabele za očuvanje
električne funkcije sukladno HRN
DIN 4102 dio 12 i odobrena je za
razrede s očuvanjem funkcije od
E30 do E90.
Treća uporna točka odnosno navojna šipka nije potrebna. Time
ne samo da se štedi na materijalu, nego se i instalacija kabela
znatno pojednostavljuje i ubrzava. Bezvijčanim sustavom spajanja kabelskih polica RKS-Magic®,
montaža se izvodi bez alata, brzo
i ekonomično.
Kod primjene za očuvanje funkcije, nakon spajanja polica potrebno je presavinuti spojnice na dnu
police. Dvostruki sloj materijala
na spojnim mjestima i užljebljenja u dnu kanala omogućavaju
veliku nosivost kabelske police.
106
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitano prema HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Montaža na strop u više razina (montaža konzole s jedne i obje strane stropnog nosača)
• Bez treće uporne točke (navojne šipke)
• Bezvijčano spajanje polica
• Dozvoljeno kabelsko opterećenje do 30kg/m
• Dozvoljena montaža pregrade i poklopca
• Dozvoljena ugradnja elemenata za promjenu smjera trase
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelska polica RKS-Magic®
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske police RKS-Magic®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Br. potvrde o ispitivanju
P-MPA-E-08-008
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na zid i strop bez navojne šipke
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,5 m
Maks. broj razina
5 (neograničeno kod zidne montaže)
Težina kabela po razini
20 kg/m širine do 300 mm
30 kg/m kod širine 400 mm
Maksimalna širina kabelske police
400 mm
Držati se uputa općeg odobrenja za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje građevinskih materijala MPA NRW, Erwitte.
BSS
OBO
107
Montaža na strop u jednoj razini pomoću ovjesnog elementa
Montaža ispod kosog stropa s individualno prilagođenim ovjesnim
elementom
Montaža na strop u dvije razine
pomoću ovjesnog elementa i dodatnog nosača
Ovjes sa stropa u dvije razine pomoću ovjesnog elementa i produžetka
Pričvršćenje kabelske police pomoću torban vijaka
Spajanje polica bez vijaka
Kabelska polica RKS-Magic® od nehrđajućeg čelika i ovjesni element AHBT ispitani su kao nosiva konstrukcija
za određene kabele za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN
4102 dio 12 i odobreni su za razrede
očuvanja funkcije E30 do E90. Izvedba od nehrđajućeg čelika omogućuje
montažu u područjima s agresivnim
atmosferskim utjecajima, npr. u tunelima.
Oblik ovjesnog elementa u kombinaciji s odobrenim izvedbama za montažu omogućuje jednostavnu instalaciju kabelskih polica ispod stropa s
uštedom prostora. Prednosti bezvijčanog spajanja kabelskih polica RKSMagic® vrijede i za ovaj način polaganja. Time je montaža kabelskih polica
RKS-Magic® idealno i ekonomičnije
rješenje polagnja kabela kod npr. instalacija dugih trasa u okolini gdje se
zahtijeva jača zaštita od korozije.
108
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Izvedba od nehrđajućeg čelika, za npr. tunele
• Montaža na strop u jednoj i dvije razine
• Ovjesni element smije se koristiti u različitim izvedbama
• Bezvijčano spajanje polica, idealno za duge trase
• Maks. dozvoljeno opterećenje kabelima 30kg/m
• Dozvoljena montaža pregrade i poklopca
• Dozvoljena ugradnja elemenata za promjenu smjera trase
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelska polica RKS-Magic® VA
na ovjesnom elementu AHB-T
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske police RKS-Magic® VA
na ovjesnom elementu AHB-T
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Odobrenje za ugradnju
Opći odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala NRW Erwitte
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Stropna montaža pomoću nosača za viseću montažu od nehrđajućeg čelika
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,5 m
Maks. broj razina
2
Težina kabela po razini
30 kg/m
Maksimalna širina kabelske police
300 mm
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
109
Popis komponenti sustava RKS-Magic kabelska polica
Nosiva konstrukcija za određene
kabele za montažu ispod stropa s
U stropnim nosačem i AW konzolom bez navojne šipke. Ispitana i
odobrena s kabelima s očuvanjem
funkcije sljedećih proizvođača: Eupen, Datwyler, Leoni Studer,
Nexans, Prysmian.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks.širina police 400 mm
• Maks. broj razina 5
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
RKSM 6… FS
1
2
3
2
3
Torban vijak
FRSB 6x12 F
2
4
6
4
6
US5-stropni nosač
US 5 K… FT
1
1
1
1
1
Zaštitna kapica
US 5 KS OR
1
1
1
1
1
Zidna i stropna konzola
AW 30 11 i 21 FS
1
2
3
2
3
Zidna i stropna konzola
AW 55 31 i 41 FS
1
2
3
2
3
Šesterokutni vijak
SKS 10x90 F
1
2
3
1
2
Odstojnik
DSK 45 FT
1
2
3
1
2
Velika podloška
DIN440 10 F
1
2
3
0
1
Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi.
Nosiva konstrukcija za određene
kabele za montažu na zidu s AW
konzolom bez navojne šipke. Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem funkciije sljedećih proizvođača: Eupen, Datwyler, Leoni Studer, Nexans, Prysmian.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks.širina police 400 mm
• Neograničen broj razina
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
RKSM 6… FS
1
Torban vijak
FRSB 6x12 F
2
Zidna i stropna konzola
AW 30 11 i 21 FS
1
Zidna i stropna konzola
AW 55 31 i 41 FS
1
Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi.
110
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Popis komponenti sustava kabelska polica RKS-Magic® VA na ovjesnom
elementu AHB-T
Nosiva konstrukcija za određene
kabele od nehrđajućeg čelika, za
montažu ispod stropa sa ovjesnim
elementom AHB-T.Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem
funkciije različitih proizvođača.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. dvije razine
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
RKSM 6… VA4571
1
2
Torban vijak
FRS 6x12 VA4401
2
4
Nosač za viseću montažu
AHB-T
1
1
Međustremen
AHB-TZ
0
1
Torban vijak
FRSB 6x16 VA4401
0
2
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi. Stremen AHB-TZ na upit
BSS
OBO
111
Montaža na strop s jednostrano
montiranim konzolama
Montaža na strop s obostrano
montiranim konzolama
Montaža na zid u više razina
Bezvijčano spajanje polica
Bezvijčano pričvršćenje
police na konzoli
Bezvijčano pričvršćenje priključnog elementa na bočne stranice
police
Mrežna polica GR-Magic®ispitana
je kao nosiva konstrukcija za
određene kabele za očuvanje
električne funkcije sukladno HRN
DIN 4102 dio 12 i odobrena je za
razrede očuvanja funkcije od E30
do E90.
Montaža navojne šipke za dodatno osiguranje izvodi se direktno
pored konzole na bočnoj stranici
police i to pomoću priključnog
elementa ABG.Navedeni element
natakne se na bočne uzdužne žice mrežne police. Nakon montaže
navojne šipke element je osiguran od odvajanja.Bezvijčani sustav spajanja mrežnih polica GRMagic® omogućuje brzu i ekonomičnu montažu bez alata.
112
OBO
BSS
mrežne
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Montaža na zid i strop u više razina
• Bezvijčana montaža mrežne police na konzolu
• Bezvijčana montaža priključnog elementa za navojnu šipku za dodatno osiguranje trase
• Bezvijčano spajanje polica
• Maks. odobrena težina kabela 15 kg/m
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Mrežna polica GR-Magic®
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije mrežne police GR-Magic®
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala NRW Erwitte
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na zid i strop s dodatnim osiguranjem pomoću navojne šipke
Dozvoljeni podaci
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
3
Težina kabela po sloju
15 kg/m
Maks.širina mrežnih polica
300 mm
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
113
Montaža na strop u jednoj razini
pomoću ovjesnog elementa
Montaža ispod kosog stropa s individualno prilagođenim ovjesnim
elementom
Montaža na strop u dvije razine
pomoću ovjesnog elementa i dodatnog nosača
Ovjes sa stropa u dvije razine pomoću ovjesnog elementa i produžetka
Pričvršćenje mrežne police pomoću steznog elementa i torban vijaka
Spajanje polica bez vijaka
Mrežna polica GR-Magic® od nehrđajućeg čelika ispitana je kao
nosiva konstrukcija za određene
kabele za očuvanje električne
funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12 i odobrena je za razrede
očuvanja funkcije od E30 do E90.
Izvedba od nehrđajućeg čelika
omogućuje montažu u područjima s agresivnim uvjetima okoline.
Oblik ovjesnog elementa u kombinaciji s odobrenim izvedbama
montaže omogućuje jednostavnu
instalaciju mrežnih polica ispod
stropa s uštedom prostora. Prednosti bezvijčanog spajanja mrežnih polica GR-Magic® vrijede i za
ovaj način montaže. Time je montaža mrežnih polica idealno i ekonomičnije rješenje polagnja kabela kod npr. instalacija dugih trasa
u okolini gdje se zahtijeva jača
zaštita od korozije.
114
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Izvedba od nehrđajućeg čelika
• Montaža na strop u jednoj i dvije razine
• Ovjesni element smije se koristiti u različitim izvedbama
• Bezvijčano spajanje polica, idealno za duge trase
• Maks. odobrena težina kabela 20kg/m
• Dozvoljena montaža pregrade i poklopca
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Mrežna polica GR-Magic® VA na stropnom nosaču AHB-T
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije mrežne police GR-Magic® VA na ovjesni element
AHB-T
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Odobrenje za ugradnju
Opće odobrenje za ugradnju instituta za ispitivanje materijala NRW Erwitte
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na strop pomoću ovjesnog elementa od nehrđajućeg čelika
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,5 m
Maks. broj razina
2
Težina kabela po razini
20 kg/m
Maks.širina mrežnih polica
300 mm
Držati se uputa navedenih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
115
Popis komponenti sustava mrežna polica GR-Magic®
Nosiva konstrukcija za određene
kabele, za montažu ispod stropa s
U stropnim nosačem, AWG konzolom i navojnom šipkom. Ispitana i
odobrena za kabele s očuvanjem
funkcije različitih proizvođača.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 3
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Mrežna polica
GRM 55 … G
1
2
3
2
3
US3-stropni nosač
US 3 K… FT
1
1
1
1
1
Zaštitna kapica
US 3 KS OR
1
1
1
1
1
Zidna i stropna konzola
AWG 15 ... FT
1
2
3
2
3
Torban vijak
FRS 10x25 F
1
2
3
2
3
Priključna pločica
ABG FT
1
2
3
2
3
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
2
0
2
3
Navojna šipka
2078 M12 1m G
0
0
3
0
0
Spojnica
12005 M10 G
0
1
0
0
1
Spojnica
12005 M12 G
0
0
2
0
0
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
1
2
2
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i
podloške po potrebi.
Nosiva konstrukcija za određene
kabele, za montažu na zid s AWG
konzolom i navojnom šipkom. Ispitana i odobrena za kabele s očuvanjem funkcije različitih proizvođača.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 3
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Mrežna polica
GRM 55 … G
1
2
3
Zidna i stropna konzola
AWG 15 ... FT
1
2
3
Priključna pločica
ABG FT
1
2
3
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
2
0
Navojna šipka
2078 M12 1m G
0
0
3
Spojnica
12005 M10 G
0
1
0
Spojnica
12005 M12 G
0
0
2
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
1
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i
podloške po potrebi.
116
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Popis komponenti sustava mrežna polica GR-Magic® VA na ovjesnom
elementu AHB-T
Nosiva konstrukcija za određene
kabele, od nehrđajućeg čelika za
montažu ispod stropa sa ovjesnim
elementom AHB-T.Ispitana i odobrena za kabele s očuvanje funkcije različitih proizvođača.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 2
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Mrežna polica
GRM 55 ... VA4401
1
2
Stezni element
GKS 34 VA4401
2
4
Nosač za viseću montažu
AHB-T
1
1
Međustremen
AHB-TZ
0
1
Torban vijak
FRSB 6x16 VA4401
0
2
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi. Stremen AHB-TZ na upit
BSS
OBO
117
Montaža na strop s jednostrano
raspoređenim konzolama
Montaža na strop s obostrano raspoređenim konzolama
Montaža na zid s navojnom šipkom
Montaža konzole s odstojnikom i
šesterokutnim vijkom
Priključni element u razmaku
od maks.100 mm pored konzole
Montaža navojne šipke kod više
razina
Sustav polaganja određenih kabela s
kabelskim ljestvama tip SL i U stropnim nosačima ispunjava zahtjeve
norme HRN DIN 4102 dio 12 za razrede očuvanja funkcije E30 do E90.
Sustav omogućuje montažu čiji parametri prelaze maksimalne vrijednosti
normiranih nosivih konstrukcija s kabelskim ljestvama.
Montaža navojne šipke kao treće
uporne točke izvodi se pored konzole
na profilu ljestvi i to pomoću priključnog elementa ABL. Priključne element se natkne na donji dio profila
ljestvi, vijci nisu potrebni. Nakon
montaže navojne šipke priključni element se ne može odvojiti.
Mjesta spajanja ljestvi mogu biti između konzola. Spojnice se nataknu sa vanjske stranice kabelskih ljestvi i pričvrste vijcima.
118
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitano suklano HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Montaža na strop i zid u više razina (montaža konzole s jedne i obje
strane stropnog nosača)
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. težina kabela 20 kg/m
• Širina kabelskih ljestvi maks. 500 mm
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelske ljestve
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelskih ljestvi SL
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na zid i strop s dodatnim osiguranjem pomoću navojne šipke
Dozvoljeni podaci
Maks. razmak nosača
1,5 m
Maks. broj razina
3
Težina kabela po razini
20 kg/m
Širina kabelskih ljestvi maks.
500 mm
Držati se uputa općih odobrenja za ugradnju.
BSS
OBO
119
Popis komponenti sustava kabelske ljestve SL
Nosiva konstrukcija za određene
kabele, za montažu ispod stropa s
U stropnim nosačem, AW konzolom i navojnom šipkom. Ispitana i
odobrena s kabelima s očuvanjem
funkcije različitih proizvođača.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks. širina kabelskih ljestvi
500 mm
• Maks. broj razina 3
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelske ljestve
SL 6… VSF F
1
2
3
2
3
Vanjska spojnica
AVL 60 FS
2
4
6
4
6
Stezni element
LKS 40 FS
2
4
6
4
6
US5-stropni nosač
US 5 K… FT
1
1
1
1
1
Zaštitna kapica
US 5 KS OR
1
1
1
1
1
Zidna i stropna konzola
AW 30 … FT
1
2
3
2
3
Šesterokutni vijak
SKS 10x90 F
1
2
3
1
2
Odstojnik
DSK 45 FT
1
2
3
1
2
Priključna pločica
ABL FT
1
2
3
1
2
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
0
0
2
0
Navojna šipka
2078 M12 1m G
0
2
3
0
3
Spojnica
12005 M10 G
0
0
0
0
0
Spojnica
12005 M12 G
0
1
1
0
1
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
2
2
2
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Pričvrsni materijal se odabire ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i
podloške po potrebi.
Nosiva konstrukcija za određene
kabele, za montažu na zid s AW
konzolom i navojnom šipkom. Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem funkcije različitih proizvođača.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,5 m
• Maks.širina police 500 mm
• Maks. broj razina 3
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelske ljestve
SL 6… VSF F
1
2
3
Vanjska spojnica
AVL 60 FS
2
4
6
Stezni element
LKS 40 FS
2
4
6
Zidna i stropna konzola
AW 30 … FT
1
2
3
Priključna pločica
ABL FT
1
2
3
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
0
0
Navojna šipka
2078 M12 1m G
0
2
3
Spojnica
12005 M12 G
0
1
1
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
2
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Pričvrsne tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i
podloške po potrebi.
120
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
BSS
OBO
121
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
122
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja normiranih nosivih konstrukcija s očuvanjem
funkcije
Kabelska polica SKS s U-stropnim nosačem
124
Kabelska polica SKS s U-profilom
126
Kabelska polica SKS montaža na zid
128
Popis komponenti sustava sa SKS kabelskim policama
130
Kabelske ljestve LG s U-stropnim nosačem
132
Kabelske ljestve LG s U-profilom
134
Kabelske ljestve LG za zidnu montažu
136
Popis komponenti sustava s LG kabelskim ljestvama
138
BSS
OBO
123
Ovjes sa stropa s rasporedom
konzola na jednoj strani stropnog
nosača
Ovjes sa stropa s rasporedom
konzola na obje strane stropnog
nosača
Montaža dviju kabelskih polica zajedno na jednoj konzoli
Montaža ispod kosog stropa s varijabilnom stopom
Pričvršćivanje konzole za stropni
nosač pomoću torban vijka
Pričvršćivanje navojne šipke za policu kod više razina
Polaganja SKS kabelskih polica ispod stropa pomoću U-stropnih nosača ispunjava sve zahtjeve norme HRN
DIN 4102 dio 12 kao nosiva konstrukcija za razrede očuvanja funkcije od
E30 do E90.
Montaža kabelskih polica na U-stropnom nosaču može se izvesti jednostrano i obostrano do šest razina. Pričvršćenje navojne šipke za dodatno
osiguranje izvodi se u razmaku od
najviše 100 mm pored konzole. Priključni element ABR potrebno je pričvrstiti ispod police.
Spojevi polica mogu biti na bilo kojem mjestu između pojedinačnih nosača. Kabelske police spajaju se pomoću spojnica za bočne stranice i
pomoću spojnice dna kanala.
124
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Montaža trasa u više razina (jednostrano i obostrano)
• Dozovljena montaža dviju kabelskih polica na jednu konzolu
• Lagani elementi
• Montaža konzola na stropnom nosaču bez odstojnika
• Slobodno pozicioniranje spojeva polica između nosača
• Montaža navojnih šipki ispod stropa sa stremenima ili sidrenim tiplama
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelska polica SKS sa stropnim nosačem
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske police SKS s U-stropnim nosačem
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3038/625/11-2 - CM
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Ispitna norma
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Stropna montaža s U-stropnim nosačem i navojnom šipkom za dodatno učvršćenje
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
3 (6 kod 1 police po konzoli)
Težina kabela po razini
10 kg/m
Maksimalna širina kabelske police
300 mm
Kabelske police po konzoli maks.
2
Maks. ukupna širina
500 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
125
Kabelska polica SKS s U profilom
Polaganje kabelskih polica tip
SKS ispod stropa na U profile ispunjava sve zahtjeve norme HRN
DIN 4102 dio 12 kao normirana
nosiva konstrukcija za razrede s
očuvanjem funkcije E30 do E90.
Ova varijanta polaganja posebno
štedi prostor - visina poprečnog
profila iznosi samo 30 mm. Dozvoljena je montaža u jednoj ili
dvije razine.
Spajanje polica može se izvesti
na bilo kojem mjestu između nosača kabela. Kabelske police spajaju se pomoću spojnica koje se
pričvršćuju za stranice kanala i
dodatne spojnice dna kanala.
Ovjes sa stropa u dvije razine
Montaža navojne šipke pomoću
matica i podloški
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Dozovljena montaža u jednoj ili dvije razine
• Mala visina U profila
• Ovjes za strop koje zauzima malo prostora
• Slobodno pozicioniranje spojeva polica između nosača
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Ovjes sa stropa u jednoj razini
126
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske polica SKS s U profilom
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3038/625/11-2 - CM
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Stropna montaža s U- profilom
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
1
Težina kabela po razini
10 kg/m
Maksimalna širina kabelske police
300 mm
Kabelske police po konzoli maks.
2
Maks. ukupna širina
400 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
127
Montaža na zid u više razina s dodatnom upornom točkom (navojnom šipkom)
Montaža na zid sa zakošenom dodatnom upornom točkom (navojnom šipkom)
Montaža konzola i priključnih elementa na zidu
Pričvršćenja kosog priključnog elementa
Polaganja kabelskih polica tip SKS
na zid pomoću zidnih konzola ispunjava sve zahtjeve norme HRN DIN
4102 dio 12 kao normirana nosiva
konstrukcija za razrede očuvanja
funkcije E30 do E90.
Kod montaže kabelskih polica na zid
mogu se rasporediti do tri razine jadna ispod druge. Pričvršćenje navojne
šipke za dodatno osiguranje izvodi se
okomito prema stropu pomoću priključnog elementa ABR koji je vijcima
pričvršćen za dno police, u razmaku
od najviše 100 mm pored konzole.
Kod montaže trase u jednoj razini,
navojna šipka može se pričvrstiti i na
zid pomoću kosih priključnih elemenata pod kutem od 45°.
Spojevi kabelskih polica mogu se izvoditi između nosača. Kabelske police spajaju se pomoću spojnica koje
se pričvršćuju za stranice kanala i
dodatne spojnice dna kanala.
128
OBO
BSS
Pričvršćenje navojnih šipki
strop pomoću sidrenih tipli
na
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Montaža trasa u više razina kod okomite primjene navojne šipke
• Montaža trasa u jednoj razini kod kose primjene navojne šipke
• Lagane konzole
• Slobodno pozicioniranje spojeva polica između nosača
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelska polica SKS - montaža na zid
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske polica SKS na zid
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3038/625/11-2 - CM
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na zid s dodatnim osiguranjem pomoću navojne šipke
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
3
Težina kabela po razini
10 kg/m
Maksimalna širina kabelske police
300 mm
Br. kabelskih polica po konzoli maks.
2
Maks. ukupna širina
500 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
129
Popis komponenti sustava kabelska polica SKS montaža na strop
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu ispod stropa s U stropnim nosačem, MWA konzolom i
navojnom šipkom za dodatno osiguranje. Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem funkcije svih
proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 6
• Maks. težina kabela 10 kg/m
po polici
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Kabelska polica
SKS 6… FS
1
2
3
2
3
Spojnica
RWVL 60 FS
2
4
6
4
6
Spojnica dna kanala
SSLB… FS
1
2
3
2
3
Torban vijak
FRSB 6x12 F
2
4
6
4
6
US3-stropni nosač
US 3 K … FT
1
1
1
1
1
Zaštitna kapica
US 3 KS OR
1
1
1
1
1
Zidna i stropna konzola
MWA 12 … FS
1
2
3
2
3
Priključni element
ABR FT
1
2
3
2
3
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
2
3
2
3
Spojnica
12005 M10 G
0
1
2
0
1
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
1
2
2
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške
po potrebi.
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu ispod stropa na U profil s
ovjesom pomoću navojne šipke.
Ispitana i odobrena s kabelima s
očuvanjem funkcije svih proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 10 kg/m
po polici
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
SKS 6… FS
1
2
Spojnica
RWVL 60 FS
2
4
Spojnica dna kanala
SSLB … FS
1
2
Torban vijak
FRSB 6x20 F
2
4
Velika podloška
DIN440 7 F
2
4
US3-profil
US 3 … FT
1
2
Zaštitna kapica
US 3 KS OR
2
4
Navojna šipka
2078 M10 1m G
2
4
Spojnica
12005 M10 G
0
2
Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
130
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Upotrijebljene komponente
Popis komponenti sustava SKS kabelska polica montaža na zid
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu na zid s MWA konzolom i
navojnom šipkom za dodatno osiguranje okomito prema stropu. Ispitana i odobrena s kabelima s
očuvanjem funkcije svih proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 10 kg/m
po polici
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
SKS 6… FS
1
2
3
Spojnica
RWVL 60 FS
2
4
6
Spojnica dna kanala
SSLB … FS
1
2
3
Torban vijak
FRSB 6x12 F
2
4
6
Zidna i stropna konzola
MWA 12 … FS
1
2
3
Priključni element
ABR FT
1
2
3
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
2
3
Spojnica
12005 M10 G
0
1
2
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
1
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške
po potrebi.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu na zid s MWA konzolom i
kosom navojnom šipkom za dodatno osiguranje. Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem
funkcije svih proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks. širina police 300 mm
• Maks. broj razina 1
• Maks. težina kabela 10 kg/m
po polici
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelska polica
SKS 6… FS
1
Spojnica
RWVL 60 FS
2
Spojnica dna kanala
SSLB … FS
1
Torban vijak
FRSB 6x12 F
2
Zidna i stropna konzola
MWA 12 … FS
1
Priključni element
ABR FT
1
Kosi priključni element
ABS FS
2
Šesterokutni vijak
SKS M10x40 F
1
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
BSS
OBO
131
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Ovjes sa stropa s rasporedom
konzola s jedne strane stropnog
nosača
Ovjes sa stropa s rasporedom
konzola s obje strane stropnog nosača
Montaža ispod kosog stropa s varijabilnom stopom
Montaža seta uzdužnih spojnica
pomoću torban vijaka
Priključni element se natakne na
donju stranu stranice kabelskih
ljestvi
Ovješanje navojne šipke u stropni
stremen
Način polaganja kabelskih ljestvi
tip LG pomoću U stropnih nosača
ispod stropa ispunjava sve zahtjeve norme HRN DIN 4102 dio 12
kao normirana nosiva konstrukcija.
Na stropni nosač mogu se montirati kabelske ljestve s jedne i druge strane do 3 razine. Pričvršćenje navojne šipke za dodatno osiguranje izvodi se u razmaku od
maks. 100 mm pored konzole. Samo je potrebno nataknuti priključni element ABL na donji dio
stranice ljestvi. Nakon montaže
navojne šipke priključni element
je zaštićen od nenamjernog odvajanja. Razmak prečki u kabelskim
ljestvama iznosi 150 mm. Stoga
uložni limovi za prečke nisu potrebniSpojevi polica mogu biti na
bilo kojem mjestu između pojedinačnih nosača.
132
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Montaža trasa u više razina (jednostrano i obostrano)
• Lagani elementi
• Montaža konzola na stropnom nosaču bez odstojnika
• Bezvijčana montaža priključnog elementa na stranici ljestvi
• Nisu potrebni uložni limovi
• Slobodno pozicioniranje spojeva ljestvi između nosača
• Montaža navojnih šipki ispod stropa sa stropnim stremenima ili sidrenim tiplama
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelske ljestve LG-VS/F s U stropnim nosačem
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske ljestve LG-VS/F s U stropnim nosačem
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3917/4635-1-Mu
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na strop s U stropnim nosačem i navojnom šipkom
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
3
Težina kabela po razini
20 kg/m
Širina kabelskih ljestvi maks.
400 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
133
Kabelske ljestve LG-VS/F s U profilom
Ovjes sa stropa u dvije razine
Montaža navojne šipke pomoću
matica i podloški
Montaža na profilu pomoću stezaljki, torban vijaka i velikih podloški
Polaganja kabelskih ljestvi tip LG
pomoću U profila ispod stropa ispunjava sve zahtjeve norme HRN
DIN 4102 dio 12 kao normirana
nosiva konstrukcija za razrede
očuvanja funkcije E30 do E90.
Ovjes od navojnih šipki i mala visina profila od samo 30 mm omogućuju ušetdu prostora. Dozvoljena je montaža u jednoj ili dvije
razine. Zbog razmaka prečki od
samo 150 mm nisu potrebni dodatni uložni limovi.
Ljestve se spajaju pomoću spojnica s vanjske strane bočnih profila, koje se pričvršćuju vijcima.
Spojna mjesta ljestvi mogu biti
na bilo kojem mjestu između poprečnih profila.
134
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Dozovljena montaža u jednoj ili dvije razine
• Mala visina U profila
• Ovjes za strop koje zauzima malo prostora
• Slobodno pozicioniranje spojeva ljestvi između nosača
• Nisu potrebni uložni limovi
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Ovjes sa stropa u jednoj razini
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske ljestve LG-VS/F s U profilom
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3917/4635-1-Mu
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na strop pomoću U profila
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
1
Težina kabela po razini
20 kg/m
Širina kabelskih ljestvi maks.
400 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
135
Montaža na zid u više razina s dodatnom upornom točkom (navojnom šipkom)
Montaža na zid sa zakošenom dodatnom upornom točkom (navojnom šipkom)
Pričvršćivanje okomite navojne šipke na priključnom elementu
Montaža kosog priključnog elementa pomoću vijka i matice
Polaganje kabelskih ljestvi tip LG
na zid pomoću konzola ispunjava
sve zahtjeve norme HRN DIN
4102 dio 12 kao normirana nosiva
konstrukcija.
Kod montaže kabelskih ljestvi na
zid mogu se rasporediti do tri razine jedna ispod druge. Okomito
pričvršćenje navojne šipke prema
stropu izvodi se bezvijčano
i to pomoću priključnih elemenata ABL koji se nataknu na donji
dio stranice ljestvi. Razmak od
priključnog elementa do konzole
smije iznositi maks.100 mm. Kod
montaže samo jedne razine navojna šipka pričvršćuje se na zid
pod kutem od 45° pomoću kosih
priključnih elemenata.
136
OBO
BSS
Pričvršćenje navojnih šipki na
strop pomoću stropnog stremena
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Montaža trasa u više razina s okomito postavljenom navojnom šipkom
• Montaža trase u jednoj razini pomoću kod koso pričvršćene navojne
šipke
• Lagane konzole
• Bezvijčana montaža priključnog elementa na bočnom profilu ljestvi
• Nisu potrebni uložni limovi
• Slobodno pozicioniranje spojeva ljestvi između nosača
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Kabelske ljestve LG-VS/F montaža na zid
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Princip instalacije kabelske ljestve LG-VS/F na zid
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3917/4635-1-Mu
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Vrsta montaže
Montaža na zid s dodatnim osiguranjem pomoću navojne šipke
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak nosača
1,2 m
Maks. broj razina
3
Težina kabela po razini
20 kg/m
Širina kabelskih ljestvi maks.
400 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
137
Popis komponenti sustava kabelske ljestve LG-VS/F za montažu na strop
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu ispod stropa s U stropnim nosačem, MWA konzolom i
navojnom šipkom za dodatno osiguranje. Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem funkcije svih
proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks.širina kabelskih ljestvi
400 mm
• Maks. broj razina 3
• Maks. težina kabela 20kg/m
po ljestvi
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelske ljestve
LG 6… VSF6000 FS
1
2
3
2
3
Vanjska spojnica
AVL 60 FS
2
4
6
4
6
Stezni element
LKS 40 FS
2
4
6
4
6
US3-stropni nosač
US 3 K… FT
1
1
1
1
1
Zaštitna kapica
US 3 KS OR
1
1
1
1
1
Zidna i stropna konzola
MWA 12 … FS
1
2
3
2
3
Priključni element
ABL FT
1
2
3
1
2
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
2
0
2
3
Navojna šipka
2078 M12 1m G
0
0
3
0
0
Spojnica
12005 M10 G
0
1
0
0
1
Spojnica
12005 M12 G
0
0
2
0
0
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
1
2
2
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške
po potrebi.
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu ispod stropa na U profil i
ovjesom pomoću navojne šipke.
Ispitana i odobrena s kabelima s
očuvanjem funkcije svih proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks.širina kabelskih ljestvi
400 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 20kg/m
po ljestvama
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelske ljestve
LG 6… VSF6000 FS
1
2
Vanjska spojnica
AVL 60 FS
2
4
Stezni element
LKS 40 FS
2
4
Velika podloška
DIN440 7 F
2
4
US3-profil
US 3… FT
1
2
Zaštitna kapica
US 3 KS OR
2
4
Navojna šipka
2078 M10 1m G
2
4
Spojnica
12005 M10 G
0
2
Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
138
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
Popis komponenti sustava kabelske ljestve LG-VS/F za montažu na zid
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu na zid s MWA konzolom i
okomito montiranom navojnom
šipkom za dodatno osiguranje. Ispitana i odobrena s kabelima s
očuvanjem funkcije svih proizvođača s važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks.širina kabelskih ljestvi
400 mm
• Maks. broj razina 2
• Maks. težina kabela 20kg/m
po ljestvama
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelske ljestve
LG 6… VSF6000FS
1
2
3
Vanjska spojnica
AVL 60 FS
2
4
6
Stezni element
LKS 40 FS
2
4
6
Zidna i stropna konzola
MWA 12 … FS
1
2
3
Priključna pločica
ABL FT
1
2
3
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
2
0
Navojna šipka
2078 M12 1m G
0
0
3
Spojnica
12005 M10 G
0
1
0
Spojnica
12005 M12 G
0
0
2
Stropni stremen*
BSB FT
1
1
1
* Alternativno se navojna šipka može pričvrstiti direktno sa sidrenim tiplama. Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške
po potrebi.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Normirana nosiva konstrukcija za
montažu na zid s MWA konzolom i
koso montiranom navojnom šipkom za dodatno osiguranje. Ispitana i odobrena s kabelima s očuvanjem funkcije svih proizvođača s
važećim certifikatom.
Parametri:
• Maks. razmak nosača 1,2 m
• Maks.širina kabelskih ljestvi
400 mm
• Maks. broj razina 1
• Maks. težina kabela 20kg/m
po ljestvama
• Razredi očuvanja funkcije
E30/E90
Upotrijebljene komponente
Kabelske ljestve
LG 6… VSF6000FS
1
Vanjska spojnica
AVL 60 FS
2
Stezni element
LKS 40 FS
2
Zidna i stropna konzola
MWA 12 … FS
1
Priključna pločica
ABL FT
1
Kosi priključni element
ABS FS
2
Šesterokutni vijak
SKS M10x40 F
1
Navojna šipka
2078 M10 1m G
1
Sidrene tiple se odabiru ovisno o podlozi. Šesterokutne matice i podloške po potrebi.
BSS
OBO
139
Pomoć kod projektiranja nosača kabela s očuvanjem funkcije
140
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Vertikalne ljestve za manja opeterećenja
142
Vertikalne ljestve za veća opterećenja
144
Industrijske vertikalne ljestve
146
Setovi za vlačno rasterećenje ZSE90
148
BSS
OBO
141
Direktna montaža vertikalnih ljestvi
na betonskom zidu
Spajanje ljestvi s pričvršćenom
spojnicom
Pričvršćivanje kabela pojedinačno
ili u snopu pomoću BBS obujmica
Učinkovita mjera rasterećenja vertikalnog razvoda pomoću seta za
vlačno rasterećenje ZSE90
Vertikalne ljestve tip LG ispunjavaju zahtjeve norme HRN DIN
4102 dio 12 kao normirane nosive
konstrukcije.
Pričvršćenje vertikalnih ljestvi izvodi se direktno na zid kroz profile ljestvi u razmaku od maks. 1,2
m. Alternativno se mogu pričvrstiti dodatnim kutnim elementima
s vanjske strane ljestvi. Dozvoljena je montaža spojnica pomoću
vijaka, a spojevi se izvode na bilo
kojem mjestu trase. Razmak
prečki iznosi 30 cm, a kabeli se
pričvršćuju pomoću BBS obujmica tip 2056 M (obujmice s metalnom pričvrsnom pločicom). Kod
katova čija je visina veća od
3,5 m dozvoljena je montaža seta
za vlačno rasterećenje ZSE90.
Set za vlačno rasterećenje montira se na same ljestve, odnosno
na mjestu gdje se montira nije
potrebno prekidati ljestve.
142
OBO
BSS
Spajanja ljestvi bez spojnice
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Izvedba vertikalnih ljestvi za manja opterećenja širine 200 mm do
400 mm
• Montaža direktno na zid
• Dozvoljeno je povezivanje kabela u snopove (maks. 3 kabela)
• Neprekinuta vertikalna instalacija kod primjene seta za vlačno rasterećenje ZSE90
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Vertikalne ljestve za manja opterećenja
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Princip instalacije vertikalnih ljestvi za manja opterećenja
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3917/4635-4-Mu
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni podaci
Maks. razmak pričvršćivanja
1,2 m
Maks. težina kabela
20 kg/m
Maks. razmak prečki
0,3 m
Maks. širina uzlazne trase
400 mm
Maks. promjer pojedinačnih kabela
neograničeno
Maks. broj kabela u snopu
3 x Ø 25 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
143
Vertikalne ljestve za veća opterećenja
Spajanje ljestvi s pričvršćenom
spojnicom
Instalacija kabela pomoću BBS
obujmica, dozvoljeni su i snopovi
kabela
Učinkovita mjera rasterećenja vertikalnog razvoda pomoću seta za
vlačno rasterećenje ZSE90
Vertikalne ljestve tip SLM ispunjavaju
sve zahtjeve norme HRN DIN 4102 dio
12 kao normirane nosive konstrukcije.
Pričvršćenje vertikalnih ljestvi izvodi
se direktno na zid kroz profile ljestvi
u razmaku od maks. 1,2 m. Ljestve se
spajaju pomoću spojnica. Pozicioniranje po slobodnom odabiru. Kabeli
se moraju pričvrstiti pomoću obujmica tip 2056 UM s metalnom pričvrsnom pločicom na svakoj prečki u razmaku od cca.30 cm. Promjer pojedinačnih kabela kod primjene BBS
obujmicama nije ograničen. Kod spajanja kabela u snop dozvoljena su do
3 kabela. Kod katova čija je visina veća od 3,5 m dozvoljena je montaža
seta za vlačno rasterećenje ZSE90.
Set za vlačno rasterećenje montira se
na same ljestve, odnosno na mjestu
gdje se montira nije potrebno prekidati ljestve.
144
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno normi HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Izvedba vertikalnih ljestvi za veća opterećenja širine 400 mm do 600
mm
• Montaža se izvodi direktno na zid kroz bočne profile ljestvi
• Moguće povezivanje kabela u snopove (maks. 3 kabela)
• Neprekinuta vertikalna instalacija kod primjene seta za vlačno rasterećenje ZSE90
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Direktna montaža vertikalne trase
na betonskom zidu
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Princip instalacije vertikalnih ljestvi za veća opterećenja
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3917/4635-4-Mu
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak pričvršćivanja
1,2 m
Maks. težina kabela
20 kg/m
Maks. razmak prečki
0,3 m
Maks. širina uzlazne trase
600 mm
Maks. promjer pojedinačnih kabela
neograničeno
Maks. broj kabela u snopu
3 x Ø 25 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
145
Industrijske vertikalne ljestve
Montaža pomoću pričvrsnih kutnika
Instalacija kabela na prečkama
vertikalnih ljestvi pomoću BBS
obujmica
Učinkovita mjera rasterećenja vertikalnog razvoda pomoću seta za
vlačno rasterećenje ZSE90
Industrijske vertikalne ljestve tip SLS
ispunjavaju zahtjeve norme HRN DIN
4102 dio 12 kao normirana nosiva
konstrukcija.
Pričvršćenje vertikalnih ljestvi izvodi
se u razmaku od maks. 2 m pomoću
pričvrsnih kutnika, koji su spojeni sa
bočnim profilom ljestvi. Kod montaže
prečki potrebno je pridržavati se razmaka od maksimalno 30 cm. Kabeli
se moraju pričvrstiti na svakoj prečki
pomoću obujmica tipa 2056 UM s metalnom pričvrsnom pločicom. Vanjski
promjer pojedinačnih kabela nije
ograničen. Ispod jedne obujmice se
mogu povezati do 3 kabela. Kod katova čija je visina veća od 3,5 m na dozvoljena je montaža seta za vlačno
rasterećenje ZSE90. Pri tome nije potrebno prekidati vertikalne ljestve.
146
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno normi HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Industrijska izvedba vertikalnih ljestvi za velika opterećenja širine
400 mm do 600 mm
• Montaža na zid s pričvrsnim kutnikom
• Moguće povezivanje kabela u snopove (maks. 3 kabela)
• Neprekinuta vertikalna instalacija kod primjene seta za vlačno rasterećenje ZSE90
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Direktna montaža vertikalnih ljestvi
na betonskom zidu
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Princip instalacije industrijskih vertikalnih ljestvi
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Stručno mišljenje br.
3917/4635-4-Mu
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak pričvršćivanja
1,2 m
Maks. težina kabela
20 kg/m
Maks. razmak prečki
0,3 m
Maks. širina uzlazne trase
600 mm
Maks. promjer pojedinačnih kabela
neograničeno
Maks. broj kabela u snopu
3 x Ø 25 mm
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
147
Montaža seta za vlačno rasterećenje u kombinaciji s pojedinačnim
obujmicama
Montaža seta za vlačno rasterećenje u kombinaciji s montažnim profilima
Montaža seta za vlačno rasterećenje u kombinaciji sa vertikalnim
ljestvama
Pričvrsne točke pored kabela direktno na zidu
Pričvršćivanje pomoću navojnih
šipki i matica u prečkama
Punjenje od mineralne vune za
fleksibilno postavljanje kabela
Kod okomitog polaganja kabela za
očuvanje funkcije sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12 zahtjeva se
učinkovito rasterećenje kabela u razmaku od maks. 3,5 m. Tom zahtjevu
se može udovoljiti pomoću seta za
vlačno rasterećenje ZSE90. Set
ZSE90 dozvoljen je za sve kabele razreda očuvanja funkcije E30 do E90 u
kombinaciji s normiranim nosivim
konstrukcijama. Može se koristiti za
sve širine vertikalnih trasa i za okomite instalacije pomoću pojedinačnih
obujmica.
Set za vlačno rasterećenje ZSE90 pokriva pričvrsnu točku kabela na montažnim profilma, prečkama ili pojedinačnim obujmicama. U slučaju požara spriječava opterećenje obujmica,
tako da ostaju "relativno" hladne. Težina kabela se rasterećuje. Ne postoji
opasnost da kabeli u slučaju požara
popucaju pod vlastitom težinom Zajamčeno je sigurno očuvanje funkcije.
148
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Normirana nosiva konstrukcija sukladno normi HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Odabir kabela neovisan o proizvođaču
• Za vertikalne ljestve širine do 600 mm
• 8 različitih veličina
• Vertikalne ljestve nije potrebno prekidati
• Dozvoljena je instalacija pored instaliranih kabela
• Dozvoljeno je pričvršćenje pomoću kliznih matica na montažne profile odnosno na prečke vertikalnih ljestvi
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Set za vlačno rasterećenje vertikalnih instalacija ZSE90
Pomoć kod projektiranja vertikalnih ljestvi s očuvanjem funkcije
Princip instalacije seta za vlačno rasterećenje ZSE90
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Učinkovita potpora kod okomitog polaganja kabela
Stručno mišljenje br.
8357/2007-MPA BS
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni podaci
Maks. razmak pričvršćivanja
3,5 m
Tipovi ljestvi
svi
Pojedinačne instalacije
sve
Maks. širina uzlazne trase
600 mm
Tipovi kabela
bez ograničenja
Maks. promjer pojedinačnih kabela
neograničeno
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
BSS
OBO
149
150
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala
s očuvanjem funkcije
Obujmica GRIP M
152
Metalni stropni držač kabela
154
BBS obujmice s montažnim profilima
156
Odstojne obujmice
158
Provođenje kabela u cijevima
160
Instalacijski kanal LKM
162
BSS
OBO
151
Obujmica Grip M
Polaganje kabela pomoću metalnih obujmica odobreno je kao način polaganja određenih kabela
sukladno HRN DIN 4102 dio 12 za
razrede očuvanja funkcije E30 do
E90.
Obujmice su izrađene od pocinčanog čeličnog lima i mogu se
otvoriti i opet zatvoriti. Da bi se
omogućila jednostavna instalacija obujmice za vrijeme polaganja
kabela mogu ostati otvorene.
Obujmice su prikladne za montažu na zid ili strop.
Ovisno o ispitanim kabelima i
obujmicama koje su korištene
prilikom ispitivanja dozvoljeni su
razmaci od najviše 0,8 m između
pričvrsnih točki i polaganje kabela do 6 kg/m. Obratite pozornost
na izjave različitih proizvođača
kabela.
152
OBO
BSS
Montaža obujmice 2031 M 15 s
dugom pričvrsnom pločicom
Jednostavno polaganje kabela u
otvorenu obujmicu
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Dozvoljena zidna i stropna montaža
• 3 različite veličine
• Veliko opterećenje kabelima kod istovremeno velikog razmaka pričvršćivanja
• Obujmice se zatvaraju i otvaraju bez alata
• Mogu ostati otvoreno tijekom instalacije kabela
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Vodoravna zidna i stropna montaža
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Princip instalacije obujmice GRIP M
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni podaci
Tip
Razmak pričvršćivanja
Maks. opterećenje kabelima
2031/M15
0,5 m
1,1 kg
2031/M30
0,5 m
2,5 kg
2031/M70
0,8 m
6,0 kg
Vrijede upute općeg njemačkog građevinskog instituta za ispitivanje materijala MPA za tip kabela koji se koristi.
BSS
OBO
153
Metalni stropni držač kabela
Polaganje kabela pomoću stopnih držača od nehrđajućeg čelika
odobreno je kao način polaganja
za određene kabele sukladno
HRN DIN 4102 dio 12 za razred
očuvanja funkcije E30.
Ovaj način polaganja idealan je u
slučajevima gdje nam je na raspolaganju mali prostor za instalaciju. Na taj način se mogu položiti
npr. vatrodojavni kabeli i kabeli
za napajanje sigurnosne rasvjete
manjeg promjera uz znatnu uštedu prostora. Krajevi stropnog držača jednostavno se saviju prema dolje te se kabeli bočno polažu.
Jednostavna instalacija kabela
bočnim uvođenjem kabela
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razred očuvanja funkcije E30
• Dozvoljena stropna montaža
• 2 različite veličine
• Vrlo jednostavnpo polaganje kabela
• Zbog male visine potrebno je malo prostora za montažu
• Kapacitet držača može se proširiti odstojnikom
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Polaganje kabela direktno ispod
stropa s uštedom prostora
154
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Princip instalacije stropnog držača kabela
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Razredi očuvanja funkcije
E30
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Tip
Razmak pričvršćivanja
Maks. opterećenje kabelima
2033M
0,5 m
2x9
2034M
0,5 m
2x7
Vrijede upute općeg njemačkog građevinskog instituta za ispitivanje materijala MPA za tip kabela koji se koristi.
BSS
OBO
155
Vodoravna montaža s BBS obujmicama i dugim pričvrsnim pločicama na zidu i ispod stropa
Vodoravna montaža kabela s BBS
obujmicama na zidu
Vodoravna montaža kabela s BBS
obujmicama ispod stropa
Okomita montaža kabela s BBS
obujmicama na zidu
Instalacija kabela pojedinačno ili
kao snop
Učinkovita mjera rasterećenja vertikalnog razvoda pomoću seta za
vlačno rasterećenje ZSE90
Načini polaganja pomoću BBS
obujmica ispunjavaju sve zahtjeve norme HRN DIN 4102 dio 12
kao normirane nosive konstrukcije. Također je moguća i montaža
određenih kabela sukladno uputama proizvođača kabela.
BBS obujmice izrađene su od čeličnog lima sa zakovanom metalnom pričvrsnom pločicom. Za povećanje površine za pričvršćivanje kabela mogu se koristiti uzdužne pričvrsne pločice od pocinčanog čeličnog lima. One se
umetnu između kabela i metalnih
pričvrsnih pločica BBS obujmica.
U obujmice se smije položiti i
snop do 3 kabela. U tom slučaju
promjer pojedinačnog kabela u
snopu smije biti maks. 25 mm.
Ukoliko se instaliraju samo pojedinačni kabeli, promjer kabela nije ograničen.
156
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Kod primjene sustava kao normirana nosiva konstrukcija, odabir kabela neovisan je o proizvođaču
• Velik izbor kabela kod primjene sustava kao nosiva konstrukcija za
određene kabele
• Vodoravna montaža ispod stropa i na zidu
• Okomito polaganje kabela na zidu
• Povezivanje kabela u snopove (maks. 3 kabela) moguće kao normirana nosiva konstrukcija
• Dozvoljena je montaža u kombinaciji sa setom za vlačno rasterećenje
ZSE90
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
BBS obujmice na montažnim profilima
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Princip instalacije BBS obujmica na montažnim profilima
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Stručno mišljenje br.
3917/4635-3-Mer (Norma)
3917/4635-4-Mu (Norma)
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Ispitna norma
DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Maks. razmak pričvršćivanja mont.profila
0,3 m (bez uzdužne pričvrsne pločice)
Maks. razmak pričvršćivanja mont.profila
0,6 m (sa uzdužnom pričvrsnom pločicom)
Maks. razmak sidrenih vijaka u mont.profilu
0,25 m
Maks. promjer pojedinačnih kabela
62 mm
Maks. broj kabela u snopu
3 x Ø 25 mm
Određeni kabeli
Tipovi kabela i parametri za montažu ovise
o proizvođaču kabela
Normirana nosiva konstrukcija:
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
Nosiva konstrukcija za određene kabele:
Kao dokaz dovoljno je opće odobrenja za ugradnju instituta za ispitavanje materijala MPA za tip kabela koji se koristi.
BSS
OBO
157
Vodoravna montaža kabela na zidu
Montaža ispod stropa
Polaganje
stropa
Učinkovita mjera rasterećenja vertikalnog razvoda pomoću seta za
vlačno rasterećenje ZSE90
snopa
kabela
ispod
Načini polaganja pomoću pojedinačnih obujmica ispunjavaju sve
zahtjeve norme HRN DIN 4102 dio
12 kao normirane nosive konstrukcije za razrede očuvanja funkcije E30 do E90. Ovisno o izjavi
proizvođača kabela moguća je i
montaža pojedinačnih obujmica
kao nosiva konstrukcija za određene kabele.
Zatvorene obujmice s odstojnikom izrađene su od pocinčanog
čeličnog lima. Ovisno o tipu obujmice, montaža se izvodi sidrenim
vijcima provlačenjem kroz provrt
obujmice ili zavrtanjem Dozvoljeno je i polaganje snopova do 3
kabela. U tom slučaju promjer pojedinačnog kabela u snopu smije
biti maks. 25 mm. Promjer pojedinačnih kabela u odstojnim obujmicama nije ograničen.
158
OBO
BSS
Okomita instalacija kao pojedinačno polaganje i polaganje snopa
kabela
Prednosti sustava:
• Ispitano sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Kod primjene sustava kao normirana nosiva konstrukcija, odabir kabela neovisan je o proizvođaču
• Velik izbor kabela kod primjene sustava kao nosiva konstrukcija za
određene kabele
• Vodoravna montaža ispod stropa i na zidu
• Okomito polaganje kabela na zidu
• Povezivanje kabela u snopove (maks. 3 kabela) moguće kao normirana nosiva konstrukcija
• Dozvoljena je montaža u kombinaciji sa setom za vlačno rasterećenje
ZSE90
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Odstojne obujmice
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Princip instalacije odstojnih obujmica
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Normirana nosiva konstrukcija
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Stručno mišljenje br.
3917/4635-3-Mer (Norma)
3917/4635-4-Mu (Norma)
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Maks. razmak pričvršćivanja
0,3 m
Maks. promjer pojedinačnih kabela
50 mm
Maks. broj kabela u snopu
3 x Ø 25 mm
Određeni kabeli
Tipovi kabela i parametri za montažu ovise
o proizvođaču kabela
Normirana nosiva konstrukcija:
Držati se podataka stručnog mišljenja u kombinaciji s općim odobrenjem za ugradnju instituta za ispitivanje građevnih materijala MPA za tip kabela koji
se koristi.
Nosiva konstrukcija za određene kabele:
Kao dokaz dovoljno je opće odobrenja za ugradnju instituta za ispitavanje materijala MPA za tip kabela koji se koristi.
BSS
OBO
159
Montaža na strop pomoću odstojne obujmice s navojnim priključkom i BBS obujmice
Vodoravna zidna montaža s odstojnom obujmicom s navojnim priključkom i BBS obujmicom
Montaža cijevi na odstojnu obujmicu zatvaranjem gornjeg dijela obujmice
Višestruko polaganje prema uputama u potvrdama o ispitivanju
Vođenje kabela kroz cijevi u kombinaciji s BBS obujmicama odnosno odstojnim obujmicama ispunjava zahtjeve norme HRN DIN
4102 dio 12 kao način polaganja
za određene kabele za razrede
očuvanja funkcije E30 do E90.
Primjenjuju se BBS obujmice od
čeličnog lima sa zakovanom metalnom pričvrsnom pločicom i odgovarajućim montažnim profilima
ili zatvorene odstojne obujmice
od pocinčanog čeličnog lima. Dimenzije cijevi, razmaci pričvršćivanja obujmica i broj kabela koji
se smije provoditi kroz cijev možete pronaći u potvrdama o ispitivanju od proizvođača kabela.
160
OBO
BSS
Prostorno štedljiva instalacija više
cijevi s BBS obujmicama
Prednosti sustava:
• Nosiva konstrukcija za određene kabele sukladno normi HRN DIN
4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Dodatna mehanička zaštita instaliranih kabela
• Instalacija kabela može se vremenski odvojiti od instalacije cijevi
• Vodoravna montaža ispod stropa i na zidu
• Dozvoljeno je polaganje pojedinačnih kabela ili kabela u snopu
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Vođenje kabela kroz cijevi
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Princip instalacije kabela u cijevi
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarno pričvršćivanje iznad spuštenog stropa
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Određeni kabeli
Tipovi kabela i parametri za montažu ovise o proizvođaču kabela
Držati se uputa općih potvrda o ispitivanju.
BSS
OBO
161
Vodoravna zidna i stropna montaža
Polaganje kabela za napajanje, prijenos podataka i vatrodojavnih kabela u kanalu tip LKM60100
Polaganje kabela za prijenos podataka i vatrodojavnih kabela u kanalu tip 20030
Stezaljke uglavljene u osnovu kanala kao pomoć kod zidne montaže
Stezaljke za pomoć kod stropne
montaže kod polaganja kabela
Zatvaranje kanala jednostavnim
uglavljivanjem poklopca u donji
dio kanala
Polaganje kabela pomoću metalnog instalacijskog kanala tip LKM
odobreno je kao način polaganja
za određene kabele sukladno
normi HRN DIN 4102 dio 12 za
razrede očuvanja funkcije E30 do
E90.
Kanali nude dodatnu mehaničku
zaštitu instaliranih kabela. Zahtjevi proizašli iz propisa ili primjene
građevine zadovoljeni su ovim
načinom montaže. Također se ta
varijanta ugradnje primjenjuje kada iz estetskih razloga nije poželjno otvoreno polaganje kabela s
očuvanjem funkcije.
Kao pomoć kod instalacije u ponudi su stezaljke za pridržavanje
kabela. Time se sprječava ispadanje kabela prilikom zidne i stropne montaže. Nakon instalacije kabela poklopac kanala natakne se
na osnovu kanala.
162
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Način polaganja za određene kabele sukladno HRN DIN 4102 dio
12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• Dozvoljena zidna i stropna montaža
• 2 različite veličine
• Kanal tip LKM20030 ispitan je za vatrodojavne i telekomunikacjske
kabele
• Kanal tip LKM60100 ispitan je za kabele za napajanje kao i za vatrodojavne i telekomunikacjske kabele
• Stezaljke za pridžavanje kabela
• Poklopac se montira bez alata
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Instalacijski kanal LKM
Pomoć kod projektiranja pojedinačnih instalacija, cijevi i metalnih kanala s očuvanjem
funkcije
Princip instalacije kanala LKM
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Nosiva konstrukcija za određene kabele
Br. potvrde o ispitivanju
P-MPA-E-11-008
Razredi očuvanja funkcije
E30 i E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Tip
Tipovi kabela
Razmak pričvršćivanja
Opterećenje kabela
LKM 20030
Kabel za prijenos podataka
maks. 40 cm
maks. 0,3 kg/m
LKM 60100
Kabel za napajanje
maks. 49 cm
maks. 3,0 kg/m
Držati se uputa općeg odobrenja za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje materijala MPA za tip kabela koji se koristi.
BSS
OBO
163
164
OBO
BSS
Pomoć kod projektiranja razvodnih kutija s očuvanjem funkcije
Opis sustava razvodnih kutija FireBox
166
Princip instalacije razvodnih kutija FireBox
167
BSS
OBO
165
Instalirana FireBox razvodna kutija
s natpisnom pločicom
Izvedba za napojne kabele s 4 polnom stezaljkom i stezaljkom za zaštitni vodič
Izvedba za kabele za prijenos podataka i vatrodojavne kabele sa 8
polnom stezaljkom
Uvođenje kabela s V-TEC kabelskim uvodnicama
Montaža pomoću vijaka za beton
kroz nosač stezaljke i dno FireBox
razvodne kutije
Brza montaža poklopca okretanjem zasuna za 90°
Nova FireBox razvodna kutija iz
T-serije posjeduje sve prednosti
obične razvodne kutije izrađene
od termoplastičnog materijala. To
uključuje otpornost na lomove,
otpornost na udarce i visoku IP
zaštitu. Tu je uključena i mogućnost slobodnog pozicioniranja VTEC kabelskih uvodnica. FireBox razvodna kutija testirana je i
odobrena za razvod kabela s očuvanjem električne funkcije sukladno HRN DIN 4102, dio 12, s
razredom zaštite od E30 do E90.
U pakiranje je uključena stezaljka
za povezivanje pojedinačnih žica
otporna na visoke temperature.
Montaža razvodne kutije izvodi se
pomoću vatrootpornih sidrenih
vijaka koji se pričvršćuju kroz nosač stezaljke i dno kutije.
166
OBO
BSS
Prednosti sustava:
• Razvod kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12
• Razredi očuvanja funkcije E30 i E90
• VDE-certificirano
• Dozvoljena zidna i stropna montaža
• Kutije su izrađene od elastičnog, ali čvrstog teraplasta
• 2 različite veličine s 4 različite stezaljke
• Za napojne kabele do 16 mm2
• Testirana i za vatrodojavne i telekomunikacijske kabele s promjerom
žice od 0,8 mm
• Kompletna isporuka sa stezaljkom i vatrootpornim sidrenim vijcima
• Uvođenje kabela s V-TEC kabelskim uvodnicama
• Brzo pričvršćivanje poklopca okretanjem zasuna za 90°
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod projektiranja razvodnih kutija s očuvanjem funkcije
Razvodna kutija FireBox
Pomoć kod projektiranja razvodnih kutija s očuvanjem funkcije
Princip instalacije FireBox razvodne kutije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Način polaganja
Razvod i spajanje kabela s očuvanjem funkcije, od termoplasta
sa stezaljkom otpornom na visoke temperature
Br. potvrde o ispitivanju
P-MPA-E-08-016 u kombinaciji sa stručnim mišljenjem
Razredi očuvanja funkcije
E30 do E90
Sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 12
Dozvoljeni parametri
Tip
Nazivni presjek žila kod
jednostrukog polaganja
Nazivni presjek žila kod
dvostrukog polaganja
T100E 4-5
maks. 4 mm²
maks. 2 x 1,5 mm²
T160E 10-5
maks. 10 mm²
maks. 2 x 4 mm²
T160E 16-5
maks. 16 mm²
maks. 2 x 6 mm²
T160E 4-8D
Promjer žice 0,8 mm
Držati se uputa općeg odobrenja za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje građevinskih materijala MPA NRW, Erwitte.
BSS
OBO
167
168
OBO
BSS
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
Razuporni sidreni vijci
170
Injekcijski sustav
172
Vatrootporni sidreni vijci
174
BSS
OBO
169
Sidreni vijak tip FAZ II
Čavlasto sidro tip FNA II s ravnom
glavom
Sidrena tipla s unutarnjim navojem
tip FZEA II
Sidrena tipla za šuplji strop tip FHY
Vatrootporni sidreni vijci i tiple
OBO BETTERMANN-a ispitani su
za montažu u betonskim komponentama sukladno tehničkim zahtjevima za protupožarnu zaštitu.
O provedenim ispitivanjima na
raspolaganju su odgovarajuće
potvrde.
Ovisno o trajanju vatrootpornosti
(do 120 minuta) utvrđena je maksimalna opteretivost kod pričvršćenja u betonu. Utvrđeni podaci o
opteretivosti dokumentirani su u
odgovarajućoj europskom tehničkom odobrenju i odgovarajućim
certifikatima. Iako je nosivost pričvrsnih materijala u slučaju požara znatno manja od nosivosti u
hladnom stanju, sasvim je dovoljna za protupožarno pričvršćenje
različitih građevnih elemenata i
za različite načine polaganja.
170
OBO
BSS
Sidreni vijak tip FNA II
Prednosti sustava:
• Ispunjavanju tehničke zahtjeve protupožarne zaštite
• Utvrđena nosivost ovisi o trajanju vatrootpornosti
• Pričvršćenje u građevnim elementima od betona
• Pričvršćenje u šupljim stropovima
• Različite dimenzije za različite elemente i primjene
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
Razuporni sidreni vijci
Princip instalacije sidrenih vijaka
Način pričvršćivanja
Sidra s razupornim konusom od metala
Razred vatrootpornosti
do R120 prema europskoj tehničkoj suglasnosti ETA
Podloga
Beton
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Dozvoljeni parametri
Tip
dozvoljeno opterećenje na 30 min
dozvoljeno opterećenje na 90 min
FAZ II M8
1,30 kN
0,90 kN
FAZ II M10
2,30 kN
1,90 kN
FAZ II M12
4,00 kN
3,20 kN
FNA II M6-navoj
0,35 kN
0,30 kN
FNA II glava čavla
1,60 kN
0,70 kN
FZEA II M8
1,00 kN
0,80 kN
FZEA II M10
1,80 kN
1,60 kN
FZEA II M12
1,80 kN
1,80 kN
FHY M8
1,60 kN
0,75 kN
FHY M10
2,50 kN
1,30 kN
Držati se uputa iz dozvola i postojećih potvrda o ispitivanju.
BSS
OBO
171
Injekcijski sustav
Sustav injekcijskog morta FIS V prikladan je za protupožarno pričvršćenje u ciglama s velikim rupama, u šupljim blokovima od betona te čak i u porobetonu. Smjesa bez razmačnog pritiska uspostavlja spoj između injekcijskog
morta, plastične tiple i navojne
šipke. Komponente su ispitane i
odobrene za vatrootpornost od
90 minuta, u porobetonu čak i do
120 minuta.
Ovisno o trajanju vatrootpornosti
i podloge ispitana je maksimalna
opteretivost sustava. Podaci o
maksimalnoj opteretivosti nalaze
se u određenim potvrdama o ispitivanju. Iako je nosivost pričvrsnih materijala u slučaju požara
znatno manja od nosivosti u
hladnom stanju, sasvim je dovoljna za protupožarno pričvršćenje
različitih građevnih elemenata i
za različite načine polaganja.
172
OBO
BSS
Montaža s plastičnim tiplama
Montaža pomoću centralne tiple
i navojne šipke u porobetonu
Prednosti sustava:
• Tehnički i protupožarno ispitan sustav za pričvršćivanje
• Ispitana nosivost ovisi o trajanju vatrootpornosti
• Primjena je moguća u ciglama s rupama, u šupljim blokovima od betona te čak i u porobetonu
• Različite dimenzije za različite elemente i primjene
• Dokazano pričvršćenje uz primjenu plastičnih tipli
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
Montaža u opeki s rupama
Princip instalacije injekcijskog sustava
Način pričvršćivanja
Povezivanje specijalnim mortom bez širenja
Razred vatrootpornosti
do R120 prema europskoj tehničkoj suglasnosti ETA
Podloga
Beton, porobeton, opeka s rupama, šuplji blokovi
Razredi opterećenja
ovisno o čvrstoći podloge, vidi odobrenja
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Držati se uputa iz dozvola i postojećih potvrda o ispitivanju.
BSS
OBO
173
Izvedba s plosnatom glavom i TDrive
Izvedba s velikom plosnatom glavom i T-Drive
Izvedba kao sidreni vijak s M6 navojem
Izvedba s konusnom upuštenom
glavom i T-Drive
Vatrootporni vijci za beton tip
MMS od OBO BETTERMANN-a
tehnički su ispitani za protupožarnu zaštitu sukladno zahtjevima norme HRN DIN 4102. Ovisno
o trajanju vatrootpornosti sve do
120 minuta utvrđena maksimalna
nosivost za različite vrste zidova.
Dobivene vrijednosti dokumentirane su u odgovarajućim certifikatima.
S obzirom na opterećenje koje se
javlja kod primjene u svrhu očuvanja funkcije i kod montaže u
spuštenom stropu, utvrđene vrijednosti nosivosti u potpunosti
ispunjavaju zahtjeve za različite
vrste zidova.Vatrootporni vijci za
beton pričvršćuju se direktno u
provrt. Dodatna tipla nije potrebna. Kod pričvršćivanja nema razuporne sile što omogućuje montažu blizu ruba zida.
174
OBO
BSS
Izvedba sa šesterokutnom glavom
Prednosti sustava:
• Ispunjavanju tehničke zahtjeve protupožarne zaštite
• Ispitana nosivost ovisi o trajanju vatrootpornosti
• Mogućnost pričvršćivanja u masivnim zidovima
• Različite dimenzije i oblici glave za različite elemente koji se pričvršćuju
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
Vatrootporni sidreni vijci
Princip instalacije vatrootpornih sidrenih vijaka
Način pričvršćivanja
Pričvršćivanje bez razuporne sile sa samourezujućim navojem
Razred vatrootpornosti
do F120 prema općem odobrenju za ugradnju
Podloga
Zidani zid: puna cigla od vapnenca i cigla s rupama, puna kamena cigla
Pomoć kod odabira elemenata za pričvršćivanje
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Opis sustava
Dozvoljeni parametri
Tip
dozvoljeno opterećenje na 30 min
dozvoljeno opterećenje na 30 min
MMS 10
1,44 kN
0,79 kN
MMS 6
0,52 kN
0,28 kN
MMS 7,5
0,78 kN
0,42 kN
MMS-MS
0,78 kN
0,42 kN
MMS-ST
0,52 kN
0,28 kN
HMS-KS
0,31 kN
0,17 kN
Držati se uputa iz dozvola i postojećih potvrda o ispitivanju.
BSS
OBO
175
176
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna žbuka PYROMIX®
178
Protupožarni kit
178
Obujmice za cijevi
178
Natpisna pločica
180
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Žbuka
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
177
Protupožarna žbuka
PYROMIX®
Protupožarna žbuka PYROMIX®
Suha gotova žbuka u papirnatoj vreći
Tip
Sadržaj
Pakiranje
kg
MSX-S1 20
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 2.000,000 7206 10 4
Posebna žbuka
kn/kom.
Žbuka za zatvaranje kabelskih i kombiniranih otvora u masivnim zidovima i stropovima. Prikladna za ručnu i strojnu obradu. Miješanjem 20 kg suhe žbuke s otprilike 6 litara vode dobije se
oko 20 litara gotove mase spremne za obradu. U originalom i zatvorenom pakiranju, u suhim i
hladnim prostorijama, zaštićenima od smrzavanja, suha žbuka se može skladištiti i do 12 mjeseci.
Suha žbuka u kanti
Tip
Sadržaj
Pakiranje
kg
MSX-E1 10
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 1.000,000 7206 05 8
Posebna žbuka
kn/kom.
Žbuka za zatvaranje kabelskih i kombiniranih otvora u masivnim zidovima i stropovima. Prikladna za ručnu i strojnu obradu. Miješanjem 10 kg suhe žbuke s otprilike 3 litara vode dobije se
oko 10 litara gotove mase spremne za obradu. U originalom i zatvorenom pakiranju, u suhim i
hladnim prostorijama, zaštićenima od smrzavanja, suha žbuka se može skladištiti i do 12 mjeseci.
Protupožarni kit u kartuši
Tip
Sadržaj
Pakiranje
ml
DSX-K 300
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 30 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarni kit na bazi disperzije za primjenu u unutarnjim prostorima, za ispunjavanje preostalih fuga i otvora. Odobren i za zatvaranje provrta kod provođenja pojedinačnih kabela. Razred
materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom i zatvorenom pakiranju.
Protupožarni kit u kanti
Tip
Sadržaj
DSX-E 5
Pakiranje
kg
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 500,000 7202 30 2
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarni kit na bazi disperzije za primjenu u unutarnjim prostorima, za ispunjavanje preostalih fuga i otvora. Odobren i za zatvaranje provrta kod provođenja pojedinačnih kabela. Razred
materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom i zatvorenom pakiranju.
Protupožarna obujmica za cijevi, s 2 pričvrsne pločice
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-032 32
TCX-040 40
TCX-050 50
mm mm mm
26 50 36
26 58 44
26 68 54
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
6,500 7202 20 0
1
7,000 7202 20 1
1
8,000 7202 20 3
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi. U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci
koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih šipki M6
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice
Tip
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
63
75
90
110
125
mm
26
26
26,6
26,6
40
Ekspandirajući materijal
mm
94
106
132
155
172
mm
67
79
94
114
129
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
15,500
1
19,000
1
37,000
1
46,000
1
70,000
Br. art.
7202 20 4
7202 20 5
7202 20 6
7202 20 7
7202 20 8
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M6 do veličine 75, nakon toga M8
178
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Protupožarna žbuka
PYROMIX®
Protupožarna žbuka PYROMIX®
Protupožarna obujmica za cijevi, sa 6 pričvrsnih pločica
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-140 140
TCX-160 160
mm mm mm
40 200 144
40 220 164
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 106,000 7202 20 9
1 107,000 7202 21 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M8
Navojna šipka
Navoj Mjera Mjera
d
L
Tip
2078 M6 1M G M6
2078 M8 1M G M8
St čelik
Pakiranje
mm
mm
6
1.000
8
1.000
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
18,300 3141 04 7
50
30,000 3141 12 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Šesterokutna matica
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
Tip
DIN 934 M6 G M6
DIN 934 M8 G M8
St čelik
mm mm mm
6
5,2 10
8
6,8 13
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,225 3400 06 9
100
0,474 3400 08 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
967 M6 G M6
967 M8 G M8
Pakiranje
mm mm mm
28 6,5 2,5
28 8,5 2,5
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,150 3402 20 7
100
1,100 3402 21 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s velikim vanjskim promjerom, za univerzalnu primjenu.
Sidreni vijak
Tip
Dimenzija
mm
MMS6X50 6 x 50
St čelik
Pakiranje
Ø
provrta
mm
5
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,960 3498 10 7
GC galvanizirano, žuto kromirano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 5 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Dimenzija Ø glave
mm
mm
MMS-MS7,5x50 7,5x50 17
St čelik
Ø
provrta
mm
6
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,522 3498 26 0
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s velikom Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 6
mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
Mineralna vuna
Tip
Dimenzija
MIW-S 25 Liter
Mineralna vlakna
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
kn/kom.
Univerzalna izolacijska vuna za različite primjene kod protupožarne zaštite, komprimirano pakiranje. Razred materijala HRN EN 13 501 - A1 nezapaljivo; temperatura taljenja ≥ 1000 °C
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
179
Protupožarna žbuka
PYROMIX®
Protupožarna žbuka PYROMIX®
Ploča od mineralnih vlakana
mm
KSI-P1 500
KSI-P2 500
KSI-P3 1.000
mm mm
150 20
250 30
250 30
Pakiranje
Težina
Br. art.
B
Mjera Mjera Mjera
L
B
D
komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcij slikat
D
Tip
L
kn/kom.
Tip
Dimenzija
mm
NIK-G 25 x 30 x 240
Pakiranje
Težina
Br. art.
240
25
Klin za naknadnu instalaciju
30
Kalcij-silikatna ploča za oblaganje otvora, izgradnju okvira i udvostručavanje debljina zida kod
protupožarnih brtvljenja. Razred građevnog materijala EN 13501 - A1 nezapaljivo.
komad kg/100 kom.
1
67,000 7206 20 8
Kalcij slikat
kn/kom.
Set izolacijskih klinova za ugradnju u svježu žbuku za brtvljenje. 1 set sastoji se od 4 ravna kalcij-silikatna klina. Razred materijala HRN EN 13501 - A1 nezapaljivo.
Natpisna pločica
Tip
KS-S DE
100
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
kn/kom.
85
25
Ø7
70
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
180
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
181
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
182
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
184
Protupožarni premaz
184
Obujmice za cijevi
184
Natpisna pločica
185
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ploča od mineralnih vlakana
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
183
Tip
Dužina Širina Visina
50
Premazana ploča od mineralnih vlakana
Pakiranje
mm
mm mm
PSX-P 1.000 600 50
Težina
komad kg/100 kom.
4 625,000 7202 29 5
Mineralna vlakna
600
Br. art.
1000
kn/kom.
Specijalna ploča od mineralnih vlakana, premazana ablacijskim premazom ASX kao osnova za
protupožarno brtvljenje.
Protupožarni premaz u kartuši
Tip
Sadržaj
Pakiranje
ml
ASX-K 300
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 31 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.
Protupožarni premaz u kanti
Tip
Sadržaj
ASX-E 5
Pakiranje
kg
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 500,000 7202 31 2
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.
Protupožarna obujmica za cijevi, s 2 pričvrsne pločice
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-032 32
TCX-040 40
TCX-050 50
mm mm mm
26 50 36
26 58 44
26 68 54
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
6,500 7202 20 0
1
7,000 7202 20 1
1
8,000 7202 20 3
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi. U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci
koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih šipki M6
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice
Tip
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
63
75
90
110
125
mm
26
26
26,6
26,6
40
mm
94
106
132
155
172
mm
67
79
94
114
129
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
15,500
1
19,000
1
37,000
1
46,000
1
70,000
Ekspandirajući materijal
Br. art.
7202 20 4
7202 20 5
7202 20 6
7202 20 7
7202 20 8
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M6 do veličine 75, nakon toga M8
Protupožarna obujmica za cijevi, sa 6 pričvrsnih pločica
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-140 140
TCX-160 160
mm mm mm
40 200 144
40 220 164
Ekspandirajući materijal
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 106,000 7202 20 9
1 107,000 7202 21 0
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M8
184
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
2078 M6 1M G M6
2078 M8 1M G M8
St čelik
Pakiranje
mm
mm
6
1.000
8
1.000
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
18,300 3141 04 7
50
30,000 3141 12 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
DIN 934 M6 G M6
DIN 934 M8 G M8
St čelik
Pakiranje
mm mm mm
6
5,2 10
8
6,8 13
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,225 3400 06 9
100
0,474 3400 08 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
Pakiranje
mm mm mm
28 6,5 2,5
28 8,5 2,5
967 M6 G M6
967 M8 G M8
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,150 3402 20 7
100
1,100 3402 21 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s velikim vanjskim promjerom, za univerzalnu primjenu.
Mineralna vuna
Tip
Dimenzija
MIW-S 25 Liter
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
Mineralna vlakna
kn/kom.
Univerzalna izolacijska vuna za različite primjene kod protupožarne zaštite, komprimirano pakiranje. Razred materijala HRN EN 13 501 - A1 nezapaljivo; temperatura taljenja ≥ 1000 °C
Ploča od kalcij-silikata
L
B
Tip
Mjera Mjera Mjera
L
B
D
D
mm
KSI-P1 500
KSI-P2 500
KSI-P3 1.000
mm mm
150 20
250 30
250 30
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcij slikat
kn/kom.
Kalcij-silikatna ploča za oblaganje otvora, izgradnju okvira i udvostručavanje debljina zida kod
protupožarnih brtvljenja. Razred građevnog materijala EN 13501 - A1 nezapaljivo.
Natpisna pločica
100
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
85
Tip
25
KS-S DE
Ø7
70
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
kn/kom.
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
185
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
Protupožarne ploče PYROPLATE® Fibre
186
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
188
Protupožarni set u kovčegu
188
Pištolj za kartuše
188
Natpisna pločica
189
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna pjena
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
187
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Dvokomponentna protupožarna pjena
Tip
Sadržaj
ml
FBS-S 380
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
64,600 7203 80 0
kn/kom.
PYROSIT® NG dvokomponentna protupožarna pjena u kartuši, uključujući 2 cijevi za miješanje.
Za brtvljenje otvora kabelskih i kombiniranih prolaza; kod primjene obvezno koristiti pištolj za potiskivanje FBS-PH ili FBS-PA. Skladištenje: do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od
smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +30 °C u originalnom i zatvorenom pakiranju.
Set cijevi za miješanje
Tip
Pakiranje
VPE
FBS-M
1
Težina
Br. art.
kg/100 VPE
10,000 7203 80 3
kn/kom.
Set od 10 cijevi za miješanje i 5 produžnih cijevi za PYROSIT® NG protupožarnu pjenu.
Protupožarni set u kovčegu
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 420,000 7203 80 9
FBS-K
kn/kom.
Protupožarni instalacijski set PYROSIT® NG sadrži sve komponente potrebne za brtvljenje otvora pomoću protupožarne pjene. Set se sastoji od: 3 x FBS-S kartuše, 1 x FBS-PH pištolja, 6 cijevi za miješanje i 5 produžnih cijevi.
Profesionalni pištolj za potiskivanje
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
2 120,000 7203 80 6
FBS-PH
kn/kom.
Visokokvalitetni pištolj za potiskivanje dvokomponentne protupožarne pjene PYROSIT® NG. Paralelno pomicanje ručice za potiskivanje prema ručki pištolja omogućuje rad bez umaranja.
Pištolj za potiskivanje na aku punjač
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 630,000 7203 81 2
FBS-PA
kn/kom.
Zamjenski aku punjač
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
7203 81 5
FBS-EA
kn/kom.
Zamjenska baterija za akumulatorski pištolje za potiskivanje FBS-PA
Traka za kabele
Tip
Širina Dužina
mm
mm
FBA-WI 150 5.000
Ekspandirajući materijal
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
2
83,000 7202 51 0
kn/kom.
Samoljepljiva, ekspandirajuća traka za kabele, za oblaganje kabela manjeg promjera i položenih
na nosače kabela; primjenjiva u sustavima PYROPLUG® i PYROSIT® NG.
188
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Visokokvalitetni akumulatorski pištolj za potiskivanje dvokomponentne protupožarne pjene
PYROSIT® NG. Sadržaj kovčega: pištolj FBS-PA, punjač i baterija.
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Širina
Pakiranje
mm
SHT 50
Težina
Protupožarna pjena PYROSIT® NG
Ljepljiva traka
Tip
Br. art.
komad kg/100 kom.
5
12,000 7202 52 1
PE Polietilen
kn/kom.
Tkana, transparentna samoljepljiva traka za oblaganje kod primjene protupožarne pjene
PYROSIT® NG i za univerzalno pričvršćivanje. Jedan smotak sadrži 25 m.
Ploča od kalcij-silikata
L
B
Tip
Mjera Mjera Mjera
L
B
D
D
mm
KSI-P1 500
KSI-P2 500
KSI-P3 1.000
mm mm
150 20
250 30
250 30
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcij slikat
kn/kom.
Kalcij-silikatna ploča za oblaganje otvora, izgradnju okvira i udvostručavanje debljina zida kod
protupožarnih brtvljenja. Razred građevnog materijala EN 13501 - A1 nezapaljivo.
Natpisna pločica
100
85
Tip
25
KS-S DE
Ø7
70
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
189
190
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Jastučići
192
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Natpisna pločica
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
191
Protupožarni jastučići PYROBAG®
Protupožarni jastučići
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera
B
D
Protupožarni jastučići PYROBAG®
mm mm
KBK-1 120 10
KBK-2 170 23
KBK-3 170 40
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
18,000 7202 70 9
20
33,000 7202 72 5
10
63,000 7202 74 1
Staklena vlakna s protupožarnom suhom masom
kn/kom.
Protupožarni jastučić od mehanički čvrstih staklenih vlakana sa specijalnim punjenjem. Bez mineralnih vlakana, postojan na vremenske uvjete i otporan na vodu.
Skladištenje: neograničeno u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja.
Ploča od kalcij-silikata
mm
KSI-P1 500
KSI-P2 500
KSI-P3 1.000
mm mm
150 20
250 30
250 30
Pakiranje
Težina
Br. art.
B
Mjera Mjera Mjera
L
B
D
komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcij slikat
D
Tip
L
kn/kom.
Kalcij-silikatna ploča za oblaganje otvora, izgradnju okvira i udvostručavanje debljina zida kod
protupožarnih brtvljenja. Razred građevnog materijala EN 13501 - A1 nezapaljivo.
Čelična mreža
Tip
Mjera Mjera
L
B
Pakiranje
mm
mm
SDG-1 600 500
SDG-2 1.000 600
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 135,000 7202 96 3
1 270,000 7202 97 1
FT vruće pocinčano
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Mreža od čelične žice za pridržavanje i mehaničku zaštitu, promjer žice 2 mm
192
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
193
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
194
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
196
Blokovi s okvirom
196
Čepovi
196
Čepovi s okvirom
196
Kit
197
Natpisna pločica
198
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarni blok
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
195
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
FBA-B200 Protupožarni blok
Tip
Dimenzija
Pakiranje
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
mm
FBA-B200 200 x 120 x 60
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
40,000 7202 50 6
Trajno elastična, neporozna pjena
kn/kom.
Pjenasti blok za protupožarno zatvaranje kabelskih i kombiniranih otvora
Da bi u slučaju požara blokovi sigurno ekspandirali potrebno ih je zaštititi od vode.
FBA-BV200 Vakumirani blok
Tip
Dimenzija
Pakiranje
mm
FBA-BV200 200 x 120 x 25
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
40,000 7202 51 6
Trajno elastična, neporozna pjena
kn/kom.
Vakumirani blok za protupožarno brtvljenje kabelskih i kombiniranih otvora
Nakon urezivanja folije, vakumirani blok vraća se na svoju prvobitnu veličinu. Može se koristiti sa
ili bez folije.
Da bi u slučaju požara blokovi sigurno ekspandirali potrebno ih je zaštititi od vode.
FBA-B120 Protupožarni blok
Tip
Dimenzija
Pakiranje
mm
FBA-B120 250 x 120 x 80
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
66,000 7202 50 8
Trajno elastična, neporozna pjena
kn/kom.
Pjenasti blok za protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza
Da bi u slučaju požara blokovi sigurno ekspandirali potrebno ih je zaštititi od vode.
FBA-F blokovi s okvirom
Tip
Dimenzija
Pakiranje
mm
FBA-F 200 x 200 x 100
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 122,000 7202 66 0
Trajno elastična, neporozna pjena
kn/kom.
Blok za protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza
koji se sastoji od jednog dvodijelnog, tvrdog okvira i dva mekana umetka. Da bi u slučaju požara blokovi sigurno ekspandirali potrebno ih je zaštititi od vode.
FBA-S Čepovi
FBA-S65
FBA-S78
FBA-S107
FBA-S122
FBA-S134
FBA-S165
FBA-S200
FBA-S250
Ø mm
65
78
107
122
134
165
200
250
mm
75
87
117
132
144
175
210
260
mm
65
78
107
122
134
165
200
250
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
20
8,000
20
11,000
20
19,000
20
23,100
20
28,600
20
43,200
20
67,000
10
86,500
Trajno elastična, neporozna pjena
Br. art.
7202 55 1
7202 55 5
7202 55 9
7202 56 3
7202 56 7
7202 57 1
7202 57 5
7202 57 9
kn/kom.
Čepovi za protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza
Da bi u slučaju požara sigurno ekspandirali FBA-čepove potrebno je zaštite od vode.
FBA-SR čep s okvirom
Tip
za otvor
Ø mm
FBA-SR 140
Trajno elastična, neporozna pjena
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
73,000 7202 58 6
kn/kom.
Prtupožarni čep s okvirom za protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza
sastoji se od jednog dvodijelnog, tvrdog okvira i dva mekana čepa promjera 107 mm. Da bi u
slučaju požara čepovi sigurno ekspandirali potrebno ih je zaštititi od vode.
196
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
za otvor Mjera Mjera
D
d
Tip
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
FBA-D čepovi za krunske provrte
Pakiranje
Mjera
L
mm
FBA-D100 100
FBA-D150 150
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
15,500 7202 62 4
8
19,200 7202 62 8
Trajno elastična, neporozna pjena
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
Tip
kn/kom.
Krunski čep za protupožarno zatvaranje kabelskih prolaza
sastoji se od jednog jednodijelnog, tvrdog okvira i dva mekana čepa promjera 50 mm. Da bi u
slučaju požara čepovi sigurno ekspandirali potrebno ih je zaštititi od vode.
FBA-DR prazni okvir
Tip
Pakiranje
Mjera
L
mm
FBA-DR100 100
FBA-DR150 150
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
6
6,500 7202 61 3
9
10,200 7202 61 7
Trajno elastična, neporozna pjena
kn/kom.
Prazni okrugli okvir za primjenu kod brtvljenja manjih instalacija FBA-SP u laganim pregradnim
zidovima.
Da bi u slučaju požara okvir sigurno ekspandirao potrebno ih je zaštititi od vode.
Protupožarni kit PYROPLUG® Screed
Tip
Sadržaj
Pakiranje
ml
FBA-SP 310
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
46,000 7202 32 2
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarni kit u kartuši
Prikladan za protupožarno zatvaranje manjih otvora i zatvaranje fuga u svim sustavima brtvljenja
serije PYROPLUG®.
U suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, protupožarni kit se može skladištiti i do 12 mjeseci na temperaturama od +5 °C do +30 °C.
Traka za kabele
Tip
Širina Dužina
mm
mm
FBA-WI 150 5.000
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
2
83,000 7202 51 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Samoljepljiva, ekspandirajuća traka za kabele, za oblaganje kabela manjeg promjera i položenih
na nosače kabela; primjenjiva u sustavima PYROPLUG® i PYROSIT® NG.
Ploča od kalcij-silikata
L
D
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
B
Tip
Mjera Mjera Mjera
L
B
D
mm
KSI-P1 500
KSI-P2 500
KSI-P3 1.000
mm mm
150 20
250 30
250 30
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
42,000 7202 28 3
1 111,000 7202 90 4
1 222,000 7202 91 2
Kalcij slikat
kn/kom.
Kalcij-silikatna ploča za oblaganje otvora, izgradnju okvira i udvostručavanje debljina zida kod
protupožarnih brtvljenja. Razred građevnog materijala EN 13501 - A1 nezapaljivo.
Čelična mreža
Tip
Mjera Mjera
L
B
Pakiranje
mm
mm
SDG-1 600 500
SDG-2 1.000 600
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 135,000 7202 96 3
1 270,000 7202 97 1
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Mreža od čelične žice za pridržavanje i mehaničku zaštitu, promjer žice 2 mm
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
197
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
Natpisna pločica
Tip
Sustav protupožarnih blokova PYROPLUG®
KS-S DE
100
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
kn/kom.
85
25
Ø7
70
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
198
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
199
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
200
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarne obujmice za cijevi PYROCOMB®
202
Protupožarni kit
202
Natpisna pločica
203
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Obujmice za gorive cijevi
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
201
Obujmice za cijevi PYROCOMB®
Protupožarna obujmica za cijevi, s 2 pričvrsne pločice
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-032 32
TCX-040 40
TCX-050 50
mm mm mm
26 50 36
26 58 44
26 68 54
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
6,500 7202 20 0
1
7,000 7202 20 1
1
8,000 7202 20 3
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi. U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci
koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih šipki M6
Obujmice za cijevi PYROCOMB®
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
TCX-063
TCX-075
TCX-090
TCX-110
TCX-125
mm
63
75
90
110
125
mm
26
26
26,6
26,6
40
mm
94
106
132
155
172
mm
67
79
94
114
129
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
15,500
1
19,000
1
37,000
1
46,000
1
70,000
Ekspandirajući materijal
7202 20 4
7202 20 5
7202 20 6
7202 20 7
7202 20 8
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M6 do veličine 75, nakon toga M8
Protupožarna obujmica za cijevi, sa 6 pričvrsnih pločica
Tip
∅ cijevi Mjera Mjera Mjera
h
D
d
mm
TCX-140 140
TCX-160 160
mm mm mm
40 200 144
40 220 164
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 106,000 7202 20 9
1 107,000 7202 21 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna obujmica za gorive cijevi
U čelično-limenom kućištu nalaze se vatrostalni umetci koji u slučaju požara ekspandiraju te velikim pritiskom zatvaraju termoplasične cijevi. Pričvršćivanje pomoću sidrenih vijaka ili navojnih
šipki M8
Protupožarni kit u kartuši
Tip
Sadržaj
Pakiranje
ml
DSX-K 300
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 30 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarni kit na bazi disperzije za primjenu u unutarnjim prostorima, za ispunjavanje preostalih fuga i otvora. Odobren i za zatvaranje provrta kod provođenja pojedinačnih kabela. Razred
materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom i zatvorenom pakiranju.
Tip
Dimenzija
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
MIW-S 25 Liter
Mineralna vlakna
kn/kom.
Univerzalna izolacijska vuna za različite primjene kod protupožarne zaštite, komprimirano pakiranje. Razred materijala HRN EN 13 501 - A1 nezapaljivo; temperatura taljenja ≥ 1000 °C
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
2078 M6 1M G M6
2078 M8 1M G M8
St čelik
mm
mm
6
1.000
8
1.000
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
18,300 3141 04 7
50
30,000 3141 12 8
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
202
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Mineralna vuna
Obujmice za cijevi PYROCOMB®
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
Pakiranje
mm mm mm
6
5,2 10
8
6,8 13
DIN 934 M6 G M6
DIN 934 M8 G M8
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,225 3400 06 9
100
0,474 3400 08 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Podloška
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
967 M6 G M6
967 M8 G M8
Pakiranje
mm mm mm
28 6,5 2,5
28 8,5 2,5
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,150 3402 20 7
100
1,100 3402 21 5
G galvanski pocinčano
Obujmice za cijevi PYROCOMB®
Tip
kn/100 kom.
Podloška s velikim vanjskim promjerom, za univerzalnu primjenu.
Sidreni vijak
Tip
Dimenzija
mm
MMS6X50 6 x 50
Pakiranje
Ø
provrta
mm
5
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,960 3498 10 7
GC galvanizirano, žuto kromirano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 5 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
Tip
Dimenzija Ø glave
mm
mm
MMS-MS7,5x50 7,5x50 17
St čelik
Pakiranje
Ø
provrta
mm
6
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,522 3498 26 0
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s velikom Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 6
mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
Metalni sidreni vijak
Tip
Ø
Navoj Područje pritezanja Mjera Mjera Mjera
d
l
L provrta
FNA II 6X30 M6/5 M6
St čelik
5
mm
mm mm mm
mm
6
13 53 6
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,400 3498 42 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sidreni vijak s navojem M6, Europsko tehničko odobrenje za beton. Razred vatrootpornosti do
F120.
Ø
Tip
Navoj Mjera Mjera Područje pritezanja
Pakiranje
Težina
Br. art.
L
d
provrta
FAZ II 8 10 GS M8
St čelik
mm mm
75 8
10
mm
mm
8
komad kg/100 kom.
50
3,720 3498 50 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Sidreni vijak za pričvršćivanje teških tereta. Usklađeno sa OBO montažnm sustavima poput zidne konzole i stropne nosače.
Natpisna pločica
100
85
Tip
25
KS-S DE
Ø7
70
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
kn/kom.
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
203
204
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno
MLAR-u
206
Mineralna vuna
206
Natpisna pločica
206
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarni kit
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
205
Protupožarni kit u kartuši
Tip
Sadržaj
ml
DSX-K 300
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 30 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarni kit na bazi disperzije za primjenu u unutarnjim prostorima, za ispunjavanje preostalih fuga i otvora. Odobren i za zatvaranje provrta kod provođenja pojedinačnih kabela. Razred
materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom i zatvorenom pakiranju.
Protupožarni kit u kanti
Tip
Sadržaj
DSX-E 5
kg
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 500,000 7202 30 2
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarni kit na bazi disperzije za primjenu u unutarnjim prostorima, za ispunjavanje preostalih fuga i otvora. Odobren i za zatvaranje provrta kod provođenja pojedinačnih kabela. Razred
materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 12 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom i zatvorenom pakiranju.
Mineralna vuna
Tip
Dimenzija
MIW-S 25 Liter
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 250,000 7202 30 6
Mineralna vlakna
kn/kom.
Univerzalna izolacijska vuna za različite primjene kod protupožarne zaštite, komprimirano pakiranje. Razred materijala HRN EN 13 501 - A1 nezapaljivo; temperatura taljenja ≥ 1000 °C
Natpisna pločica za sitnu izolaciju
Tip
KS-S DE
100
Pakiranje
Težina
Br. art.
85
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 5
25
Ø7
kn/kom.
70
Univerzalna natpisna pločica za označavanje svih OBO sustava za brtvljenje s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom. Za pravilno pričvršćivanje uključne su 2 utične tiple.
Natpisna pločica za pojedinačne kabele
Tip
KS-LAR DE
PVC Polivinilklorid
100
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7205 42 0
kn/kom.
85
25
Ø7
70
Univerzalna natpisna pločica za označavanje zabrtvenih pojedinačnih kabela s vodootpornim i
svjetlosno postojanim flomasterom sukladno smjernici MLAR, uključne 2 utične tiple.
206
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno MLAR-u
Materijali za brtvljenje manjih instalacija i pojedinačnih kabela sukladno MLARu
BSS
OBO
207
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
208
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Instalacije iznad evakuacijskih putova u spuštenom stropu
210
Metalni stropni držač kabela
210
Kabelska polica RKS-Magic®
211
Kabelska polica SKS
211
Mrežna polica GR-Magic®
213
G-mrežna polica G-GRM
214
Montažni sustavi
215
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Obujmica GRIP M
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
209
Obujmica za kabele i stropni držač kabela
Obujmica GRIP "M" 15
10
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,700 2207 02 8
kn/100 kom.
35
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
10
9.2
Obujmica GRIP "M" 30
6.2
47
Težina
Br. art.
26
Pakiranje
komad kg/100 kom.
25
6,200 2207 03 6
FS galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
11
50
1
6.2
St čelik
11
2031 M 30 FS
10
85
Tip
30
6.2
FS galvanski pocinčano
11
0.7
11
2031 M 15 FS
St čelik
Težina
20
Pakiranje
60
Tip
6.2
33
33
16
Obujmica GRIP "M" 70
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
34,500 2207 06 0
2031 M 70 FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Stropni držač za 16 kabela
2033 M
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
2,310 2204 00 0
kn/100 kom.
Stropni držači kabela od metala osiguravaju visoku mehaničku postojanost kod instalacija iznad
međustropova ili ovješenih protupožarnih stropova u evakuacijskim putovima. Bez halogena i zapaljivih materijala. Mehanička nosivost u slučaju požara potvrđena je ispitivanjima u skladu s
HRN DIN 4102. Metalni stropni držači kabela odobreni su za očuvanje električne funkcije prema
HRN DIN 4102, dio 12 kao poseban način polaganja kabela. Za montažu na zid i strop. Debljina pričvršćivanja 10 mm - može se povećati na 13 mm pomoću odstojnika. Detaljne informacije
o primjeni držača za očuvanje funkcije možete naći u OBO BSS katalogu za protupožarnu zaštitu.
Debljina pričvršćivanja 10 mm
Pričvrsni otvor Ø 6 mm.
210
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Kabelske police
Kabelska polica RKSM 60
Tip
Širina Debljina Dužina Mjera Mjera Mjera
lima
x
y
t
RKSM 610 FS
RKSM 620 FS
RKSM 630 FS
RKSM 640 FS
mm
100
200
300
400
St čelik
mm
0,75
0,75
0,75
0,9
mm
3.050
3.050
3.050
3.050
mm
—
100
200
300
mm
50
150
250
350
mm
—
—
100
200
Težina
Br. art.
kg/100 m
134,300
183,000
239,000
331,300
6047 61 1
6047 63 8
6047 65 4
6047 68 9
FS galvanski pocinčano
kn/m
RKSM 60 = sustav kabelskih polica Magic visine 60 mm.
SKS 620 FS
SKS 630 FS
SKS 640 FS
SKS 650 FS
SKS 660 FS
Dužina Širina Debljina
lima
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
St čelik
mm
200
300
400
500
600
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Težina
Br. art.
kg/100 m
356,800
455,300
522,000
650,300
749,300
6056 20 2
6056 29 6
6056 40 7
6056 50 4
6056 60 1
FS galvanski pocinčano
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Kabelska polica SKS 60
Tip
kn/m
SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm. Izvedba FS uključuje set uzdužnih spojnica RV 60.
Kut 90°
90°
0
100
R5
B
Tip
Širina
RBM 90 610 FS
RBM 90 620 FS
RBM 90 630 FS
RBM 90 640 FS
RBM 90 650 FS
RBM 90 660 FS
mm
100
200
300
400
500
600
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
65,700
1 122,100
1 192,800
1 275,400
1 377,200
1 494,300
Br. art.
6041 13 0
6041 13 4
6041 13 6
6041 13 8
6041 14 0
6041 14 2
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Kut 90° s integriranim spojnicama za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60
mm.
133,50
B
T-dogradni element
Tip
Širina
RAAM 610 FS
RAAM 620 FS
RAAM 630 FS
RAAM 640 FS
RAAM 650 FS
RAAM 660 FS
mm
100
200
300
400
500
600
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
37,900
1
50,600
1
63,500
1
76,500
1
89,300
1 102,700
Br. art.
6041 23 0
6041 23 4
6041 23 6
6041 23 8
6041 24 0
6041 24 2
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
T-dogradni element s integriranom spojnicom za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60 mm.
Uzdužna spojnica za RKSM
B
Tip
7
200
108
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
B+80
KTSMV 610 FS
KTSMV 620 FS
KTSMV 630 FS
KTSMV 640 FS
St čelik
Visina
bočne
strane
mm
60
60
60
60
Širina
mm
100
200
300
400
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
1
1
1
1
30,500
37,200
44,000
50,700
Br. art.
6068 91 4
6068 91 8
6068 92 0
6068 92 2
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Set za brzo i bezvijčano spajanje kabelskih polica i sastavnih elemenata visine 60 mm.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
211
Kabelske police
Spojnica za SKS
Tip
Dimenzija
mm
RWVL 60 FS 200 x 56
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
15,600 6067 11 5
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Uzdužna i kutna spojnica za kabelske police i sastavne elemente visine 60 mm.
Spojnica dna kanala
Tip
Širina
SSLB 200 FS
SSLB 300 FS
SSLB 400 FS
SSLB 500 FS
SSLB 600 FS
mm
185
285
385
485
585
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
20
16,700
20
25,700
20
34,700
20
43,700
20
52,700
FS galvanski pocinčano
Br. art.
7070 21 3
7070 21 7
7070 22 1
7070 22 5
7070 23 3
kn/kom.
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Spojnica dna kanala u širokoj izvedbi za primjenu u svim standardnim kabelskim policama i kabelskim policama za velike raspone.
Podni rubni lim
Tip
Širina
BEB 100 FS
BEB 200 FS
BEB 300 FS
BEB 400 FS
BEB 500 FS
BEB 600 FS
mm
100
200
300
400
500
600
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
100
5,400
100
11,400
100
17,200
100
23,100
50
29,000
50
35,000
FS galvanski pocinčano
Br. art.
7083 10 6
7083 20 3
7083 30 0
7083 40 8
7083 50 5
7083 60 2
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Podni rubni lim za ojačanje poda na krajevima kabelskih polica i kao zaštita kabla.
212
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Mrežne police
Mrežna polica GRM 55
Tip
GRM 55 100 G
GRM 55 200 G
GRM 55 300 G
GRM 55 400 G
Širina Žica Dužina
Ø
mm
100
200
300
400
St čelik
mm
3,9
3,9
4,8
4,8
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
Težina
Br. art.
kg/100 m
72,400
100,000
194,900
236,700
6001 44 2
6001 44 6
6001 44 8
6001 45 0
G galvanski pocinčano
kn/m
Mrežna polica s formiranom spojnicom visine 55 mm.
Zaštitna kapica za mrežnu policu
Žica
Ø
Boja
Pakiranje
mm
GR KS 3.9 OR 3,9 narančasta
GR KS 4.8 OR 4,8 narančasta
Težina
Br. art.
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Tip
15
komad kg/100 kom.
500
0,025 6003 75 0
500
0,030 6003 75 4
PE Polietilen
kn/100 kom.
Zaštitna kapica za nataknuti na završetke mrežnih polica.
Stezni element
34
22
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
2,000 6016 85 5
GKS 34 G
St čelik
Težina
G galvanski pocinčano
kn/kom.
Stezaljka za pričvršćenje mrežnih polica na zidne konzole ili profile.
34
Spojnica
28
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
3,000 6016 59 6
GSV 34 G
St čelik
Težina
G galvanski pocinčano
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Spojnica za spajanje mrežnih polica.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
213
G-mrežne police
G-mrežna polica G-GRM
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
B
H
C
A
Težina
mm mm mm mm
mm
G-GRM 50 50 G 55 55 33 40 3.000
G-GRM 75 50 G 53
St čelik
73
40
53
Br. art.
kg/100 m
67,100 6005 53 5
3.000
79,900 6005 53 8
G galvanski pocinčano
kn/m
Mrežna polica u G-obliku od žica različitih visina i širina.
G-mrežna polica G-GRM
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
B
H
C
A
G-GRM 125 75 G
mm mm mm mm
mm
75 125 40 96 3.000
G-GRM 150 100 G 100 155 70
St čelik
Težina
Br. art.
kg/100 m
109,000 6005 54 1
120 3.000
128,000 6005 54 4
G galvanski pocinčano
kn/m
Mrežna polica u G-obliku od žica različitih visina i širina.
Zaštitna kapica za mrežnu policu
Tip
Žica
Ø
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
15
mm
GR KS 3.9 OR 3,9 narančasta
komad kg/100 kom.
500
0,025 6003 75 0
PE Polietilen
kn/100 kom.
Zaštitna kapica za nataknuti na završetke mrežnih polica.
Držač
11 x 16
Pakiranje
Br. art.
FS galvanski pocinčano
26
50
komad kg/100 kom.
25
7,600 6437 10 9
K 12 1818 FS
St čelik
Težina
kn/kom.
50
Zidni i podni držač za mrežne police.
5
Sigurnosne kukice
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
G-GRM-SH 4401
50
0,740 6005 65 0
kn/kom.
V4A Nehrđajući
čelik 1.4401
za zaštitu protiv savijanja u slučaju požara, primjenjivo u tipovima G-GRM 125 75 i G-GRM 150
100
214
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
15
Montažni sustavi
US 5 stropni nosač
Tip
Dužina
Debljina
materijala
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
2
85,000
2 110,000
2 136,000
2 161,000
2 185,000
2 210,000
2 236,000
2 261,000
2 286,000
2 311,000
2 337,000
FT vruće pocinčano
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 50 x 50 mm sa zavarenom stopom.
Boja
Pakiranje
Težina
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Zaštitna kapica za US 5 profil
Tip
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
1,300 6338 46 2
US 5 KS OR narančasta
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštitna kapica za završetke profila US 5.
40
Odstojnik DSK 45
45
Tip
80
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
19,000 6416 50 0
DSK 45 FT
St čelik
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Odstojnik za primjenu u US 5 profilu i u stopi tipa KU 7 VQP.
Zidna i stropna konzola AW 30F
Tip
Dužina
AW30F21 FT
AW30F31 FT
AW30F41 FT
AW30F51 FT
AW30F61 FT
mm
210
310
410
510
610
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
75,000
20 100,000
20 125,000
10 165,000
10 183,000
FT vruće pocinčano
6417 02 7
6417 04 3
6417 07 8
6417 09 4
6417 11 6
kn/kom.
Konzola za montažu na stropnim nosačima ili na zid, za polaganje kabelskih polica u spušteni
strop. Konzole se isporučuju nemontirane.
Stropni stremen
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
42,400 6418 19 8
BSB FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Vatrootporni stremen za pričvršćenje navojne šipke za dodatno učvršćenje na strop kod polaganja pomoću kabelskih ljestvi i polica za očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
mm
mm
2078 M12 1M G M12 12 1.000
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20 100,000 3141 30 6
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
215
Montažni sustavi
Montažni profil MS21
Tip
Izvedba
Dimenzije Debljina Dužina
šxv
materijala
mm
MS 21 L 200 FT perforirano 41x21
MS 21 L 300 FT perforirano 41x21
St čelik
2
2
mm
mm
200
300
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
30,300 1122 93 3
25
45,500 1122 93 4
FT vruće pocinčano
kn/100 kom.
Montažni profili/šine s perforacijom u dnu, u masivnoj izvedbi i sa širinom proreza od 22 mm.
Zaštitna kapica za montažni profil MS21
Tip
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
0,650 1122 90 2
MS 21 SK OR SP narančasta
PE Polietilen
kn/100 kom.
Zaštitna kapica za montažne profile tipa MS 21.
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Montažni profil MS41
Tip
Izvedba
MS 41 L 200 FT
MS 41 L 300 FT
MS 41 L 400 FT
MS 41 L 500 FT
perforirano
perforirano
perforirano
perforirano
St čelik
Dimenzije Debljina Dužina
šxv
materijala
mm
41x41
41x41
41x41
41x41
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
mm
200
300
400
500
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
6
52,400
6
78,500
6 104,700
6 130,800
FT vruće pocinčano
1122 50 9
1122 51 7
1122 52 5
1122 53 3
kn/100 kom.
Montažni profil s perforacijom u dnu, u masivnoj izvedbi i sa širinom proreza od 22 mm.
Zaštitna kapica za montažni profil MS41
Tip
Boja
MS 41 SK OR SP narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
1,320 1122 90 0
PE Polietilen
kn/100 kom.
Zaštitna kapica za montažne profile tipa MS 41.
Pregrada
Tip
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
TSG 45 FS 45
3.000
St čelik
Pakiranje
Težina
m
kg/100 m
Br. art.
45 46,700 6062 03 3
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Tip
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
3.000
TSG 60 FS 60
Br. art.
kg/100 m
55,700 6062 06 8
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za kabelske police
Tip
KS KR VA4310
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,580 6062 28 0
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u kabelskim policama RKSM.
216
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
St čelik
Težina
Montažni sustavi
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za mrežnu policu
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,830 6062 28 2
KS GR VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u mrežnim policama.
Šesterokutni vijak
Tip
Dimenzija Mjera Mjera SW
L
d
Pakiranje
mm
mm mm mm
SKS 10X90 F M10x90 90 10 17
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
7,800 6418 25 2
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutni vijak za univerzalno pričvršćenje konstrukcijskih komponenata.
Navoj Dužina Mjera Mjera SW
D
d
FRSB 6X12 F M6
FRSB 6X15 F M6
FRSB 6X20 F M6
mm
12
16
20
mm
13,5
13,5
13,5
mm
6
6
6
St čelik
F F vruće pocinčano
mm
10
10
10
Pakiranje
Težina
Instalacije iznad evakuacijskih putova
Torban vijak
Tip
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,990 6406 12 2
100
0,800 6406 15 7
100
1,000 6406 20 3
kn/100 kom.
Torban vijak s proširenom, nazubljenom maticom.
Velika podloška
Tip
Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
DIN440 7 F 22 6,6 2
DIN440 14 F 44 13,5 4
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,550 6408 70 2
50
4,736 6408 73 7
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s posebno velikim vanjskim promjerom.
Podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
966 M12 G M12 24 13 2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,627 3402 12 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška prema DIN 125, oblika A, za univerzalnu primjenu.
Šesterokutna matica
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
mm mm mm
DIN 934 M12 G M12 12 10,8 19
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,730 3400 12 3
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
217
218
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
PYROLINE® Rapid - Metalni vatrootporni kanal za montažu na zid i
ovjesnu montažu
BSKM 07 vatrootporni kanal I30 do I120
220
BSKM 1025 vatrootporni kanal I30 do I120
223
BSKM Pribor
226
PYROLINE® Con D - Betonski vatro- BSK 09 vatrootporni kabelski kanal I90 i E30
otporni kanal za montažu direktno
na zid ili strop
228
BSK 12 vatrootporni kabelski kanal I120 i E90 230
Dodatni pribor za BSK kanale
PYROLINE® Con S - Betonski vatrootporni kanal za ovjesnu montažu
231
BSKH 09 vatrootporni kabelski kanal I90 i E30 234
BSKH 09 montažni sustavi
237
PYROLINE® Sun PV -Betonski vatro- BSKP vatrootporni kanal I30
otporni kanal za fotonaponske instalacije
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
240
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
219
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
Vatrootporni metalni kanal, I30 do I120
mm mm
mm
BSKM 0711 70
110 2.000
St čelik
Pakiranje
m
Težina
Br. art.
kg/100 m
2 387,000 7216 30 0
FS galvanski pocinčano
76
Visina Širina Dužina
110
Tip
70
kn/m
Čelični kanal s unutarnjim premazom koji ekspandira u slučaju požara
U slučaju požara aktivno spriječava širenje vatre u kanalu i na evakuacijske putove te štiti od posljedica požara. Osnova i poklopac kanala međusobno se pričvršćuju pomoću samokontaktirajućih patentiranih spojnica. Na taj način se uspostavlja i izjednačenje potencijala.
Razredi vatrootpornosti I30 do I120 sukladno HRN DIN 4102 dio 11.
Montaža: direktno na zid ili strop, ispod završnog poda na glavni pod ili ovješanjem pomoću
sustava nosača kabela odnosno uz pomoć spojnih elemenata (razmak nosača najviše 1m). Pakiranje: osnova i poklopac kao kompletna jedinica
Izvedbe u različitim RAL- bojama na upit.
Spojnica
174
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
37,600 7216 31 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
62
BSKM-VD 0711
St čelik
Težina
75
Tip
Nosač s integriranom brtvom za BSKM 0711, za povezivanje i nepropusno (za dim) zatvaranje
kontaktnih mjesta na kanalu. Kod montaže kanala potreban je razmak od minimalno 30 mm od
stropa ili zida.
Spojni element za kutnu montažu
Pakiranje
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
62
Vatrootporni kanali
Br. art.
komad kg/100 kom.
5
25,600 7216 31 2
BSKM-VE 0711
St čelik
Težina
122
Tip
142
Nosač s integriranom brtvom za BSKM 0711, za nepropusno (za dim) zatvaranje spojnih mjesta
kod kutne montaže, razmak između kanala i stropa ili zida nije potreban.
24
Držač
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
45,000 7216 31 5
BSKM-AD 0711
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
220
kn/kom.
67
Tip
Nosač za ovjesnu montažu za BSKM 0711, prikladan za ovješanje pomoću dvije navojne šipke
M10 i kao protuležaj za spojna mjesta, uključene matice.
Vijak za povezivanje
Dimenzija
BSKM-S4010 M4x10
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
3498 09 4
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Samourezni vijak za pričvršćivanje vatrootpornih kanala BSKM za nosač BSKM-AD i za osiguranje potpornja poklopca BSKM 1025 kanala.
Tip
Pakiranje
Br. art.
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
170
komad kg/100 kom.
1 124,200 7216 32 0
BSKM-AE 0711
St čelik
Težina
174
Vanjski kut
Vanjski kut za spajanje završetaka kanala BSKM 0711 kod direktne zidne i stropne montaže,
uključene brtve.
220
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
95
Pločica za vanjski kut
Tip
Pakiranje
220
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
99,600 7216 32 5
BSKM-GA 0711
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Adapter pločica za ovjesnu montažu vanjskog kuta BSKM-AE 0711, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
Unutarnji kut
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
94,000 7216 34 0
BSKM-IE 0711
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Unutarnji kut za spajanje dvaju završetaka kanala BSKM 0711 kod direktne zidne i stropne montaže, uključene brtve.
Pločica za unutarnji kut
220
Tip
Pakiranje
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Adapter pločica za ovjesnu montažu unutarnjeg kut BSKM-IE 0711, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
Vatrootporni kanali
135
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 145,800 7216 34 5
BSKM-GI 0711
St čelik
Težina
Ravni kut
209
Tip
Pakiranje
78
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 116,300 7216 33 0
BSKM-FW 0711
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Ravni kut za spajanje dvaju završetaka kanala BSKM 0711 kod direktne zidne i stropne montaže, uključene brtve.
Pločica za ravni kut
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 122,400 7216 33 5
BSKM-GF 0711
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Adapter pločica za ovjesnu montažu ravnog kuta BSKM-FW 0711, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
159
Vertikalni luk 45° uzlazni
220
Tip
Pakiranje
117
St čelik
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 181,000 7216 35 0
BSKM-ES 0711
92
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Za izradu vertikalnih odvojaka kod ovjesne montaže kanala BSKM 0711, s provrtima za prihvat
navojne šipke M 10, uključene brtve i matice.
89
Vertikalni luk 45° silazni
117
Tip
Pakiranje
220
St čelik
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 139,400 7216 35 5
BSKM-EF 0711
154
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Za izradu vertikalnih odvojaka kod ovjesne montaže kanala BSKM 0711, s provrtima za prihvat
navojne šipke M 10, uključene brtve i matice.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
221
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 0711
Završetak
120
Pakiranje
Br. art.
FS galvanski pocinčano
65
komad kg/100 kom.
1
51,300 7216 36 0
BSKM-VK 0711
St čelik
Težina
75
Tip
kn/kom.
Završetak kanala BSKM 0711 nepropustan za dim, kod direktne zidne i stropne montaže u kombinaciji s nosačem BSKM-AD 0711 i kod ovjesne montaže, uključene brtve.
174
Stremen za zidnu montažu
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
7,400 7216 37 0
BSKM-BW 0711
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Pomoć kod instalacije protiv ispadanja kabela prilikom zidne montaže BSKM-a 0711
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
9,200 7216 37 2
FS galvanski pocinčano
320
Težina
Br. art.
183
Pakiranje
komad kg/100 kom.
1 252,000 7216 38 0
BSKM-WA 0711
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
150
Vatrootporni kanali
Zidna bledna I120
St čelik
40
kn/kom.
Pomoć kod instalacije protiv ispadanja kabela prilikom sropne montaže BSKM-a 0711
Tip
54
9
BSKM-BD 0711
St čelik
Težina
54
Stremen za stropnu montažu
Okvir za dodatnu izolacija u prijelaznom dijelu na zidu, kod direktne zidne i stropne montaže
BSKM-a 0711, uključene brtve i blenda. Nužno samo ako se taži I120!
Pločica za zidnu blendu I120
Pakiranje
Br. art.
FS galvanski pocinčano
150
komad kg/100 kom.
1 299,200 7216 38 5
BSKM-GW 0711
St čelik
Težina
96
Tip
320
kn/kom.
270
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Adapter pločica za ovjesnu montažu zidne bledne BSKM-WA 0711, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
222
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Vatrootporni metalni kanal, I30 do I120
100
Visina Širina Dužina
mm mm
mm
BSKM 1025 100 250 2.000
217
250
Tip
St čelik
Pakiranje
m
Težina
Br. art.
kg/100 m
2 710,600 7216 40 0
FS galvanski pocinčano
kn/m
Čelični kanal s unutarnjim premazom koji ekspandira u slučaju požara
U slučaju požara aktivno spriječava širenje vatre u kanalu i na evakuacijske putove te štiti od posljedica požara. Osnova i poklopac kanala međusobno se pričvršćuju pomoću samokontaktirajućih patentiranih spojnica. Na taj način se uspostavlja i izjednačenje potencijala.
Razredi vatrootpornosti I30 do I120 sukladno HRN DIN 4102 dio 11.
Montaža: direktno na zid ili strop, ispod završnog poda na glavni pod ili ovješanjem pomoću
sustava nosača kabela odnosno uz pomoć spojnih elemenata (razmak nosača najviše 1m). Pakiranje: osnova i poklopac kao kompletna jedinica
Izvedbe u različitim RAL- bojama na upit.
Spojnica
314
105
Tip
Pakiranje
62
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
67,200 7216 41 0
BSKM-VD 1025
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Nosač s integriranom brtvom za BSKM 1025, za povezivanje i nepropusno (za dim) zatvaranje
spojnih mjesta na kanalu. Kod montaže kanala potreban je razmak od minimalno 30 mm od
stropa ili zida.
Spojnica za kutnu montažu
282
Pakiranje
152
Tip
FS galvanski pocinčano
Vatrootporni kanali
62
Br. art.
komad kg/100 kom.
5
45,200 7216 41 2
BSKM-VE 1025
St čelik
Težina
kn/kom.
Nosač s integriranom brtvom za BSKM 1025, za nepropusno (za dim) zatvaranje spojnih mjesta
kod kutne montaže, razmak između kanala i stropa ili zida nije potreban.
Nosač
24
Tip
Pakiranje
360
67
Br. art.
komad kg/100 kom.
5
70,100 7216 41 5
BSKM-AD 1025
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Nosač za ovjesnu montažu za BSKM 1025, prikladan za ovješanje pomoću dvije navojne šipke
M10 i kao protuležaj za spojna mjesta, uključene matice.
Vijak za povezivanje
Dimenzija
BSKM-S4010 M4x10
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
3498 09 4
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Samourezni vijak za pričvršćivanje vatrootpornih kanala BSKM za nosač BSKM-AD i za osiguranje potpornja poklopca BSKM 1025 kanala.
200
Vanjski kut
Tip
Pakiranje
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 245,300 7216 42 0
BSKM-AE 1025
314
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Vanjski kut za spajanje završetaka kanala BSKM 1025 kod direktne zidne i stropne montaže,
uključene brtve.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
223
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
FS galvanski pocinčano
360
komad kg/100 kom.
1 160,800 7216 42 5
BSKM-GA 1025
St čelik
95
Pločica za vanjski kut
kn/kom.
Adapter pločica za ovjesnu montažu vanjskog kuta BSKM-AE 1025, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
Unutarnji kut
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 157,600 7216 44 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
165
BSKM-IE 1025
St čelik
Težina
314
Tip
Unutarnji kut za spajanje dvaju završetaka kanala BSKM 1025 kod direktne zidne i stropne montaže, uključene brtve.
Pločica za unutarnji kut
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 275,800 7216 44 5
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
165
BSKM-GI 1025
St čelik
Težina
360
Tip
Vatrootporni kanali
Adapter pločica za ovjesnu montažu unutarnjeg kut BSKM-IE 1025, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
Ravni kut
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 289,800 7216 43 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
108
Ravni kut za spajanje dvaju završetaka kanala BSKM 1025 kod direktne zidne i stropne montaže, uključene brtve.
Pločica za ravni kut
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 295,600 7216 43 5
BSKM-GF 1025
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
350
Tip
15
350
kn/kom.
Adapter pločica za ovjesnu montažu ravnog kuta BSKM-FW 1025, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
Vertikalni luk 45° uzlazni
Tip
176
Pakiranje
Težina
360
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 282,900 7216 45 0
BSKM-ES 1025
St čelik
3
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
102
257
99
257
Za izradu vertikalnih odvojaka kod ovjesne montaže kanala BSKM 1025, s provrtima za prihvat
navojne šipke M 10, uključene brtve i matice.
Vertikalni luk 45° silazni
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 235,000 7216 45 5
BSKM-EF 1025
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
171
360
Za izradu vertikalnih odvojaka kod ovjesne montaže kanala BSKM 1025, s provrtima za prihvat
navojne šipke M 10, uključene brtve i matice.
224
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
BSKM-FW 1025
St čelik
Težina
349
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Rapid - BSKM 1025
Završetak
260
105
Tip
Pakiranje
67
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Završetak kanala BSKM 1025 nepropustan za dim, kod direktne zidne i stropne montaže u kombinaciji s nosačem BSKM-AD 1025 i kod ovjesne montaže, uključene brtve.
314
Stremen za zidnu montažu
95
30
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 106,900 7216 46 0
BSKM-VK 1025
St čelik
Težina
243
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
16,500 7216 47 0
BSKM-BW 1025
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Pomoć kod instalacije protiv ispadanja kabela prilikom zidne montaže kanala BSKM 1025
Stremen za stropnu montažu
84
Tip
124
40
Br. art.
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Potporanj poklopca
Tip
Pakiranje
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
13,500 7216 47 4
BSKM-DS 1025
70
Vatrootporni kanali
Pomoć kod instalacije protiv ispadanja kabela prilikom stropne montaže kanala BSKM 1025
20
237
Težina
komad kg/100 kom.
10
19,200 7216 47 2
BSKM-BD 1025
St čelik
9
Pakiranje
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Pojačanje s ekspandirajućim premazom (jednostrano) za podupiranje poklopca na spojnim
mjestima kanala BSKM 1025
Raspored: u zidnom proboju 2 komada na svakoj strani, kod spajanja kanala 1 komad na sredini spoja
Zidna bledna I120
460
213
Tip
Pakiranje
150
kn/kom.
Pločica za zidnu blendu I120
96
Tip
Pakiranje
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 125,000 7216 48 5
BSKM-GW 1025
150
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
FS galvanski pocinčano
Okvir za dodatnu izolaciju u prijelaznom dijelu na zidu, kod direktne zidne i stropne montaže kanala BSKM 0711, uključene brtve i blenda. Nužno samo ako se zahtijeva I120!
460
406
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 408,500 7216 48 0
BSKM-WA 1025
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Adapter pločica za ovjesnu montažu zidne bledne BSKM-WA 1025, s provrtima za prihvat navojne šipke M 10, uključene matice.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
225
Dodatni pribor za vatrootporne kanale PYROLINE® Rapid - BSKM
V-Tec kabelska uvodnica od mjedi
Tip
Navoj
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
CuZn Mjed
x
x
x
x
x
x
x
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
1,200
50
1,640
25
3,140
25
4,260
20
7,160
5
12,240
5
22,700
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
N niklano
2086 01 8
2086 02 4
2086 03 0
2086 03 6
2086 04 2
2086 04 8
2086 05 4
kn/100 kom.
S navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s maticom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S montiranim brtvenim prstenom
na priključnom navoju, VDE ispitano prema HRN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar/1h.
*Važne mjere kabelske uvodnice od mjedi
G
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
x
x
x
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
D1
Otvor ključa E
L
L1
maks.
mm
3-6
5-9
9 - 13
11 - 16
14 - 21
19 - 27
24 - 35
mm
14
17
22
27
34
43
55
mm
20
24
27
29,5
30
33
38,5
mm
15,5
19
24
30
36
46
60
mm
5
5
6
7
8
8
9
Matica od mjedi
Vatrootporni kanali
Tip
169 MS M12
169 MS M16
169 MS M20
169 MS M25
169 MS M32
169 MS M40
169 MS M50
Navoj
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
x
x
x
x
x
x
x
SW Mjera Mjera
E
L
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
CuZn Mjed
mm
15
20
24
30
35
45
55
mm
16,6
22,1
25,6
33,2
38,7
49,8
66,4
Pakiranje
mm
3
2,8
3
3,5
4
4,5
5,5
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,220
100
0,310
100
0,580
100
0,880
100
1,120
50
1,920
50
3,070
N niklano
2091 60 7
2091 61 5
2091 62 3
2091 63 1
2091 65 8
2091 66 6
2091 67 4
kn/100 kom.
Matice prema DIN 46319, s metričkim navojem prema IEC 423.
Višestruki brtveni prsten za V-Tec
107 C VM 20 2x4
107 C VM 20 4x5
107 C VM 20 2x6
107 C VM 25 5x4
107 C VM 25 3x6
107 C VM 25 2x6
107 C VM 25 3x7
107 C VM 25 2x8
107 C VM 32 2x8
107 C VM 32 4x8
Veličina Mjera Mjera Mjera Broj
D
H
D1 provrta
mm
M20
M20
M20
M25
M25
M25
M25
M25
M32
M32
mm
4
5
6
4
6
6
7
8
8
8
mm
8,1
8,1
8,1
10
10
10
10
10
13,4
13,4
mm
15,1
15,1
15,1
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
25,1
25,1
2
4
2
5
3
2
3
2
2
4
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
0,130
50
0,080
50
0,100
50
0,180
50
0,210
50
0,260
50
0,180
50
0,200
25
0,530
25
0,400
NBR-SBR Mješavina kaučuka
2029 67 2
2029 67 5
2029 67 7
2029 67 9
2029 68 2
2029 68 5
2029 68 8
2029 69 0
2029 69 3
2029 69 6
kn/100 kom.
Korištenje za uvođenje više tankih vodiča u V-TEC VM-uvodnicu zamjenjuje se jednostavnim brtvenim prstenom uvodnica.
Uklopni element
Tip
RKV3V
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
0,120 6288 70 0
kn/kom.
Uklopni element za mehanički i električni spoj poklopca i osnove kanala. Prikladan za poklopce
sustava Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
226
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Dodatni pribor za vatrootporne kanale PYROLINE® Rapid - BSKM
Montažni profil
Tip
Izvedba
Dimenzije Debljina Dužina
šxv
materijala
mm
MS 21 L 200 FT perforirano 41x21
MS 21 L 400 FT perforirano 41x21
St čelik
2
2
mm
Pakiranje
mm
200
400
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
30,300 1122 93 3
10
60,600 1122 93 5
FT vruće pocinčano
kn/100 kom.
Montažni profili/šine s perforacijom u dnu, u masivnoj izvedbi i sa širinom proreza od 22 mm.
Zaštitna kapica za montažni profil
Tip
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
0,650 1122 90 2
MS 21 SK OR SP narančasta
PE Polietilen
kn/100 kom.
Zaštitna kapica za montažne profile tipa MS 21.
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
Pakiranje
mm
mm
2078 M10 1M G M10 10 1.000
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
49,000 3141 20 9
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Šesterokutna matica
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
Pakiranje
mm mm mm
DIN 934 M10 G M10 10 8,4 17
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,084 3400 10 7
G galvanski pocinčano
Vatrootporni kanali
Tip
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Velika podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
Pakiranje
mm mm mm
967 M10 G M10 28 11 2,5
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,020 3402 22 3
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s velikim vanjskim promjerom, za univerzalnu primjenu.
Vatrootporni sidreni vijak
Tip
Dimenzija Ø glave
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
mm
mm
MMS-MS7,5x50 7,5x50 17
St čelik
Ø
provrta
mm
6
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,522 3498 26 0
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s velikom Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 6
mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
227
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK 09
Protupožarni kanal I90/E30, unutarnja visina 50 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
Težina
mm mm mm mm
mm
BSK 090506 50 60 95 120 1.000
BSK 090511 50 110 95 170 1.000
BSK 090521 50 210 95 270 1.000
Br. art.
kg/100 m
730,000 7215 15 0
940,000 7215 15 4
1.350,000 7215 15 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/m
Vatrootporni kanal I90/E30, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, uključujući 12 kom vijaka
s upuštenom glavom i traka za brtvljenje 3 x 1 m
Završetak I90/E30 za unutarnju visinu 50 mm
Tip
Mjera Mjera
B
H
mm mm
BSK-E090506 120 95
BSK-E090511 170 95
BSK-E090521 270 95
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
38,000 7215 25 0
1
51,000 7215 25 2
1
78,000 7215 25 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Završni element za vatrootporne kanale BSK I90/E30
uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 50 mm
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
40,000 7215 53 3
1
45,000 7215 53 7
1
55,000 7215 54 1
BSK-K0506
BSK-K0511
BSK-K0521
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Vatrootporni kanali
Zidna blenda za BSK, sastoji se od 3 pojedinačne ploče za udvostručenje izolacije kod provođenja kroz zidove. Uključen materijal za pričvršćivanje. Potrebno samo kod klasifikacije I90!
Vatrootporni kanal I90/E30, unutarnja visina 105 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
Težina
mm mm mm mm
mm
BSK 091016 105 160 150 220 1.000
BSK 091026 105 260 150 320 1.000
Br. art.
kg/100 m
1.430,000 7215 16 2
1.830,000 7215 16 6
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/m
Vatrootporni kanal I90/E30, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, uključujući 12 kom vijaka
s upuštenom glavom i traka za brtvljenje 3 x 1 m
Završetak I90/E30 za unutarnju visinu 105 mm
Mjera Mjera
B
H
mm mm
BSK-E091016 220 150
BSK-E091026 320 150
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
93,000 7215 25 6
1 131,000 7215 25 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Završni element za vatrootporne kanale BSK I90/E30
uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 105 mm
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
65,000 7215 54 5
1
75,000 7215 54 9
BSK-K1016
BSK-K1026
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Zidna blenda za BSK, sastoji se od 3 pojedinačne ploče za udvostručenje izolacije kod provođenja kroz zidove. Uključen materijal za pričvršćivanje. Potrebno samo kod klasifikacije I90!
Element za udvostručivanje I90
Tip
Mjera Mjera
A
D
mm mm
BSK-A0908 80 40
BSK-A0910 100 60
Laki beton sa staklenim vlaknima
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
10,000 7215 45 2
1
14,000 7215 45 8
kn/kom.
Udvostručujući element za provođenje kabela, za BSKI90 i za BSKH I90
BSK-A0908 za visinu kanala do 95 mm, BSK-A0910 za visinu kanala od 110 mm. Uključeni vijci.
228
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK 09
Brtvene trake I90/E30
Tip
Dimenzija Dužina
mm
BSK-D0930 5x30
Težina
m
15
Br. art.
kg/100 kom.
37,500 7215 42 3
Pjena
kn/kom.
Samoljepljiva brtvena traka za BSK I90/E30 i BSKH I90/E30.
Vijak s upuštenom glavom I90/E30
Tip
Dimenzija
mm
BSK-S0955 4,0x55
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
0,340 7215 40 0
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Vijak s upuštenom glavom za vatrootporni kanal I90/E30, za pričvršćenje poklopca i elementa
za udvostručivanje.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
229
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK 12
Vatrootporni kanal I120/E90, unutarnja visina 50 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
Težina
mm mm mm mm
mm
BSK 120506 50 60 130 180 1.000
BSK 120511 50 110 130 230 1.000
BSK 120521 50 210 130 330 1.000
Br. art.
kg/100 m
1.490,000 7215 21 0
1.800,000 7215 21 6
2.420,000 7215 22 2
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/m
Vatrootporni kanal I120/E90, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, uključujući 12 kom vijaka s upuštenom glavom i traka za brtvljenje 3 x 1 m.
Završetak I120/E90 za unutarnju visinu 50 mm
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera
B
H
mm mm
BSK-E120506 180 130
BSK-E120511 230 130
BSK-E120521 330 130
Br. art.
komad
1 7215 27 0
1 7215 27 2
1 7215 27 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Završni element za vatrootporne kanale BSK I120/E90
uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Vatrootporni kanal I120/E90, unutarnja visina 105 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
Težina
mm mm mm mm
mm
BSK 121016 105 160 185 280 1.000
BSK 121026 105 260 185 380 1.000
Br. art.
kg/100 m
2.570,000 7215 22 8
3.190,000 7215 23 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/m
Vatrootporni kanali
Vatrootporni kanal I120/E90, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, uključujući 12 kom vijaka s upuštenom glavom i traka za brtvljenje 3 x 1 m.
Završetak I120/E90 za unutarnju visinu 105 mm
Tip
Mjera Mjera
B
H
Pakiranje
mm mm
BSK-E121016 280 185
BSK-E121026 380 185
Br. art.
komad
1 7215 27 6
1 7215 27 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Završni element za vatrootporne kanale BSK I120/E90
uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Brtvene trake I120/E90
Tip
Dimenzija Dužina
mm
BSK-D1260 5x60
Težina
m
15
Br. art.
kg/100 kom.
74,200 7215 43 2
Pjena
kn/kom.
Vijak s upuštenom glavom I120/E90
Tip
Dimenzija
mm
BSK-S1280 4,5x80
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
0,500 7215 41 2
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vijak s upuštenom glavom za BSK I120/E90, za pričvršćenje poklopca.
230
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Samoljepljiva brtvena traka za BSK I120/E90.
Dodatni pribor za vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK
Stremen za stropnu montažu
Tip
BSK-B0511
BSK-B0521
BSK-B1016
BSK-B1026
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
H
h
B
b
A
mm
46
46
101
101
St čelik
mm
18
18
69
69
mm
55
105
80
130
mm
37,5
62,5
50
75
mm
36,5
52,5
40
65
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
7,500
25
14,500
25
19,000
25
29,000
FS galvanski pocinčano
7215 35 6
7215 36 2
7215 36 8
7215 37 4
kn/100 kom.
Stremen za vatrootporni kanal BSK, za pridržavanje kabela kod stropne montaže. Pričvršćuje se
sidrenim vijcima.
Stremen za zidnu montažu
Tip
BSK-W0511
BSK-W0521
BSK-W1016
BSK-W1026
St čelik
Mjera Mjera Mjera Mjera
B
H
h
A
mm
46
46
101
101
mm
37,5
62,5
50
75
mm
22,5
52,5
40
97,5
mm
37,5
52,5
40
65
FS galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
5,000
25
9,000
25
12,500
25
17,500
7215 31 2
7215 31 8
7215 32 4
7215 33 0
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Stremen za vatrootporni kanal BSK, za polaganje kabela kod zidne montaže. Pričvršćuje se sidrenim vijcima.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
231
Dodatni pribor za vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK
Obujmice
Tip
za Ø
604 3 G
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G
604 11 G
604 12 G
604 13 G
604 16 G
604 19 G
604 20 G
604 21 G
604 23 G
604 25 G
604 28 G
604 32 G
604 35 G
604 37 G
604 40 G
604 47 G
mm
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
19
20
21
23
25
28
32
35
37
40
47
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,052
100
0,067
100
0,084
100
0,099
100
0,120
100
0,123
100
0,139
100
0,150
100
0,270
100
0,240
100
0,280
100
0,348
100
0,411
100
0,431
100
0,447
100
0,490
100
0,560
100
0,874
100
1,420
100
1,355
100
1,567
100
1,860
50
2,484
St čelik
G galvanski pocinčano
1003 03 8
1003 04 6
1003 05 4
1003 06 2
1003 07 0
1003 08 9
1003 09 7
1003 10 0
1003 11 9
1003 12 7
1003 13 5
1003 17 8
1003 19 4
1003 20 8
1003 21 6
1003 23 2
1003 25 9
1003 28 3
1003 32 1
1003 35 6
1003 37 2
1003 40 2
1003 46 1
kn/100 kom.
Jednostruko presavijena pričvrsna obujmica za kabele i cijevi
*Veličine 3 do 4 nisu prikladne za uređaj za zabijanje čavala.
*Veličine 3 do 21 nisu prikladne za uređaj za zabijanje zakovica.
L
H
b
t
d
e
A
mm
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
19
20
21
23
25
28
32
35
37
40
47
mm
12
14
16,5
17,5
19,5
21
21,5
22
24
27
27
31
33
35
36
39
41,3
45
48,8
54
56
63
69
mm
2,4
3,3
4,5
5,2
6,5
7
8
9
10
11
11,5
14,5
17
18
19
21,5
23
24,8
30
30
34
38
43,8
mm
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
14
14
14
14
mm
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
mm
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
mm
4
4
5
5
5
5,5
5,75
5
5,5
6,5
6
6,5
6,5
6,3
6,3
7
7
7
8
8,75
7,5
10,5
10
Vijak za pričvršćivanje kabela
Tip
Dimenzija
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,240 3498 09 6
100
0,260 3498 09 8
BSKP-S5016 5x16
BSKP-S5020 5x20
St čelik
Težina
GTP galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Samourezni vijak za univerzalno pričvršćivanje kabelskih obujmica, spojnih elemenata i pregrada u vatrootpornim kanalima od laganog betona BSK...
Sidreni vijak
Tip
Dimenzija
Ø
provrta
mm
mm
MMS7.5X80 7,5x80 6
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
2,174 3498 27 1
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T40 provrt 6 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle. Razred vatrootpornosti do F90.
232
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Važne mjere pričvrsnog clip-a
D
Dodatni pribor za vatrootporni kanal PYROLINE® Con D - BSK
Žbuka
Tip
BSK-M
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 350,000 7215 50 0
Posebna žbuka
kn/kom.
Žbuka za vatrootporni kanal, suha gotova žbuka u kanti za ispunjavanje fuga i manjih pukotina
kod montaže vatrootpornih kanala BSK i BSKH.
Natpisna pločica za sustave s očuvanjem funkcije
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
233
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH 09
Vatrootporni kanal, unutarnja visina 50 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
Težina
mm mm mm mm
mm
BSKH 090506 50 60 110 120 1.000
BSKH 090511 50 110 110 170 1.000
BSKH 090521 50 210 110 270 1.000
Br. art.
kg/100 m
915,000 7215 17 3
1.195,000 7215 17 7
1.640,000 7215 18 1
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/m
Vatrootporni kanal BSKH I90/E30 za ovjesnu montažu, može se izložiti plamenu sa sve 4 strane, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, za instalaciju na OBO montažnim sustavima. Uključeni već montirani elementi za spajanje na oba kraja kanala, samoljepljiva brtvena traka 3 x 1 m
i vijci za spajanje.
Kut 90°, unutarnja visina 50 mm
Tip
Težina
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
h
b
H
B
L
mm mm mm mm mm
BSKH-FB090506 50 60 110 120 270
BSKH-FB090511 50 110 110 170 320
BSKH-FB090521 50 210 110 270 420
Br. art.
kg/100 kom.
430,000 7215 60 2
595,000 7215 60 6
1.005,000 7215 61 0
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Kut od 90° za BSKH I90/E30, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, za instalaciju na OBO
montažnim sustavima. Elemente za skretanje trase potrebno je poduprijeti dodatnim konzolama.
Uključeni već montirani elementi za spajanje na oba kraja kanala, samoljepljiva brtvena traka 3
x 1 m i vijci za spajanje.
T-element, unutarnja visina 50 mm
Tip
Težina
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
h
b
H
B
L
l
Vatrootporni kanali
mm mm mm mm mm mm
BSKH-FT090506 50 60 110 120 420 270
BSKH-FT090511 50 110 110 170 470 320
BSKH-FT090521 50 210 110 270 570 420
Br. art.
kg/100 kom.
565,000 7215 63 1
747,000 7215 63 5
1.225,000 7215 63 9
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
T-element za BSKH I90/E30, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 und dio 12, za instalaciju na OBO
montažnim sustavima. Elemente za skretanje trase potrebno je poduprijeti dodatnim konzolama.
Uključujući već montirane elemente za spajanje na svim krajevima kanala, 3 x 1 m samoljepljive
brtvene trake i vijke za spajanje.
Završetak za unutarnju visinu 50 mm
Tip
Mjera Mjera
B
H
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm mm
BSKH-E090506 120 110
BSKH-E090511 170 110
BSKH-E090521 270 110
komad kg/100 kom.
1
42,000 7215 59 0
1
57,000 7215 59 2
1
87,000 7215 59 4
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Završni element za vatrootporne kanale BSKH I90/E30
uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
53,000 7215 57 0
1
64,000 7215 57 4
1
83,000 7215 57 8
BSKH-K0506
BSKH-K0511
BSKH-K0521
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Zidna blenda za BSKH, sastoji se od 4 pojedinačne ploče za udvostručenje izolacije kod provođenja kroz zidove. Uključen materijal za pričvršćivanje. Potrebno samo kod klasifikacije I90!
Vatrootporni kanal, unutarnja visina 105 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
mm mm mm mm
mm
BSKH 091016 105 160 165 220 1.000
BSKH 091026 105 260 165 320 1.000
Laki beton sa staklenim vlaknima
Težina
Br. art.
kg/100 m
1.705,000 7215 18 5
2.245,000 7215 18 9
kn/m
Vatrootporni kanal BSKH I90/E30 za ovjesnu montažu, može se izložiti plamenu sa sve 4 strane, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, za instalaciju na OBO montažnim sustavima. Uključeni već montirani elementi za spajanje na oba kraja kanala, samoljepljiva brtvena traka 3 x 1 m
i vijci za spajanje.
234
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 50 mm
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH 09
Kut 90°, unutarnja visina 105 mm
Tip
Težina
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
h
b
H
B
L
mm mm mm mm mm
BSKH-FB091016 105 160 165 220 370
BSKH-FB091026 105 260 165 320 470
Br. art.
kg/100 kom.
920,000 7215 61 4
1.405,000 7215 61 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Kut od 90° za BSKH I90/E30, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 i dio 12, za instalaciju na OBO
montažnim sustavima. Elemente za skretanje trase potrebno je poduprijeti dodatnim konzolama.
Uključeni već montirani elementi za spajanje na oba kraja kanala, samoljepljiva brtvena traka 3
x 1 m i vijci za spajanje.
T-element, unutarnja visina 105 mm
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
h
b
H
B
L
l
Tip
Težina
mm mm mm mm mm mm
BSKH-FT091016 105 160 165 220 520 370
BSKH-FT091026 105 260 165 320 620 470
Br. art.
kg/100 kom.
1.180,000 7215 64 3
1.715,000 7215 64 7
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
T-element za BSKH I90/E30, sukladno HRN DIN 4102 dio 11 und dio 12, za instalaciju na OBO
montažnim sustavima. Elemente za skretanje trase potrebno je poduprijeti dodatnim konzolama.
Uključujući već montirane elemente za spajanje na svim krajevima kanala, 3 x 1 m samoljepljive
brtvene trake i vijke za spajanje.
Završetak za unutarnju visinu 105 mm
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm mm
BSKH-E091016 220 165
BSKH-E091026 320 165
komad kg/100 kom.
1 101,000 7215 59 6
1 142,000 7215 59 8
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Vatrootporni kanali
Mjera Mjera
B
H
Tip
Završni element za vatrootporne kanale BSKH I90/E30
uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 105 mm
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
87,000 7215 58 2
1 105,000 7215 58 6
BSKH-K1016
BSKH-K1026
Laki beton sa staklenim vlaknima
kn/kom.
Zidna blenda za BSKH, sastoji se od 4 pojedinačne ploče za udvostručenje izolacije kod provođenja kroz zidove. Uključen materijal za pričvršćivanje. Potrebno samo kod klasifikacije I90!
Brtvene trake I90/E30
Tip
Dimenzija Dužina
mm
BSK-D0930 5x30
Težina
m
15
kg/100 kom.
37,500 7215 42 3
Pjena
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Br. art.
kn/kom.
Samoljepljiva brtvena traka za BSK I90/E30 i BSKH I90/E30.
Element za udvostručivanje I90
Tip
Mjera Mjera
A
D
mm mm
BSK-A0908 80 40
BSK-A0910 100 60
Laki beton sa staklenim vlaknima
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
10,000 7215 45 2
1
14,000 7215 45 8
kn/kom.
Udvostručujući element za provođenje kabela, za BSKI90 i za BSKH I90
BSK-A0908 za visinu kanala do 95 mm, BSK-A0910 za visinu kanala od 110 mm. Uključeni vijci.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
235
Vatrootporni kanal PYROLINE® Con S - BSKH 09
Set spojnica
Tip
Mjera Mjera
B
H
mm mm
BSKH-V050 58 55
BSKH-V052 90 55
BSKH-V101 90 112
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
22,000 7215 38 1
1
26,000 7215 38 5
1
40,000 7215 38 9
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Set spojnica za nadopunu; sastoji se od jednog para spojnih limova lijevo/desno, vijaka za pričvršćenje spojnica na kanal i vijaka s maticama za spajanje pojedinačnih kanala.
BSKH-V050 za ...090506 i ...090511
BSKH-V052 za ...090521
BSKH-V101 za ...091016 i ...091026
Žbuka
Tip
BSK-M
Posebna žbuka
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 350,000 7215 50 0
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Žbuka za vatrootporni kanal, suha gotova žbuka u kanti za ispunjavanje fuga i manjih pukotina
kod montaže vatrootpornih kanala BSK i BSKH.
236
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Montažni sustavi za vatrootporne kanale PYROLINE® Con S - BSKH
Stropni nosač US 3
Tip
Dužina
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
St čelik
Pakiranje
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
50,500
4
64,400
4
78,300
4
92,300
4 106,200
4 120,200
4 134,100
4 147,800
4 162,000
4 175,900
4 189,900
FT vruće pocinčano
6342 35 1
6342 35 3
6342 35 5
6342 35 7
6342 35 9
6342 36 2
6342 36 4
6342 36 6
6342 36 8
6342 37 0
6342 37 2
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 50 x 30 mm sa zavarenom stopom.
Profil US 3
Tip
Dužina Debljina
materijala
Pakiranje
mm
US 3 20 FS 200
US 3 30 FS 300
US 3 40 FS 400
2
2
2
mm
St čelik
FS galvanski pocinčano
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
27,000 6342 30 2
4
40,000 6342 30 4
4
53,000 6342 30 6
kn/kom.
Vatrootporni kanali
U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 30 x 50 mm.
Zaštitna kapica za US 3 profil
Tip
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
1,070 6338 45 8
US 3 KS OR narančasta
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštitna kapica za završetke profila US 3.
Zidna i stropna konzola MWA 15
Tip
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
St čelik
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm
160
210
310
410
mm
55
60
65
70
mm
40
40
40
40
mm
11
11
11
11
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
21,000
30
26,000
30
32,500
30
55,000
FT vruće pocinčano
6420 66 4
6420 68 0
6420 71 0
6420 74 5
kn/kom.
Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Odstojnik DSK 25
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
7,500 6416 44 6
DSK 25 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Odstojnik za korištenje u US 3 profilima.
Šesterokutni vijak
Tip
Dimenzija Mjera Mjera SW
L
d
mm
mm mm mm
SKS 10X80 F M10x80 80 10 17
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
7,700 6418 25 0
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutni vijak za univerzalno pričvršćenje konstrukcijskih komponenata.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
237
Montažni sustavi za vatrootporne kanale PYROLINE® Con S - BSKH
Adapter navojne šipke E30
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
5,700 7215 39 5
BSKH-G
St čelik
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Adapter za prihvat navojne šipke kod primjene kao E kanal s očuvanjem funkcije. Adapter se
uglavljuje između spojnih elemenata.
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
mm
mm
2078 M10 1M G M10 10 1.000
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
49,000 3141 20 9
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
mm mm mm
DIN 934 M10 G M10 10 8,4 17
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,084 3400 10 7
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Podloška
Vatrootporni kanali
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
966 M10 G M10 20 10,5 2
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,408 3402 09 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška prema DIN 125, oblika A, za univerzalnu primjenu.
Pregrada za unutarnju visinu 50 mm
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
TSG 45 FS 45
3.000
Tip
St čelik
Pakiranje
Težina
m
kg/100 m
Br. art.
45 46,700 6062 03 3
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Pregrada za unutarnju visinu 105 mm
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
TSG 85 FS 85
3.000
St čelik
Pakiranje
Težina
m
kg/100 m
Br. art.
45 70,300 6062 11 4
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Vijak za pregradu i sastavne elemente
Tip
Dimenzija
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
200
0,276 3498 10 0
BSKH-S6030 6x30
St čelik
Pakiranje
GTP galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Samourezni vijak za univerzalno pričvršćivanje kabelskih obujmica, spojnih elemenata i pregrada u vatrootpornim kanalima od laganog betona BSK...
238
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Montažni sustavi za vatrootporne kanale PYROLINE® Con S - BSKH
Natpisna pločica za sustave s očuvanjem funkcije
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
239
Vatrootporni kanal PYROLINE® Sun PV
Vatrootporni kanal
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Dužina
h
b
H
B
Težina
mm mm mm mm
mm
BSKP 0406 40 60 80 100 1.000
Br. art.
kg/100 m
480,000 7214 70 0
Beton
kn/m
Vatrootporni kanal za sigurno polaganje fotonaponskih vodiča u građevinama i izvan njih. Izrađen je od nevodljivog laganog betona sa staklenim vlaknima koji je otporan na smrzavanje i ispunjava zahtjeve napona dodira u slučaju požara. Ispitan je i odobren kao I30-kanal sukladno
HRN DIN 4102 dio 11, za primjenu u evakuacijskim putovima i putovima za spašavanje. Pakiranje uključuje vijke za pričvršćivanje poklopca i 3 m trake za brtvljenje.
Završetak
Mjera Mjera
B
H
mm mm
BSKP-E0406 100 80
Pakiranje
Težina
Br. art.
20
Tip
20
5
komad kg/100 kom.
1
14,000 7214 70 5
Beton
kn/kom.
Završni element za vatrootporne kanale BSKP I30, uključeni vijci i traka za brtvljenje.
Brtvena traka
Tip
Dimenzija Dužina
mm
BSKP-D0320 20x5
Težina
mm
1.000
Br. art.
kg/100 kom.
16,000 7214 71 0
Pjena
kn/kom.
Samoljepljiva brtvena traka za BSKP 0406
Vatrootporni kanali
Vijci za poklopac
Tip
Dimenzija
mm
BSK-S0955 4,0x55
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
0,340 7215 40 0
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vijak s upuštenom glavom za vatrootporni kanal I90/E30, za pričvršćenje poklopca i elementa
za udvostručivanje.
Set za ovjesnu montažu
Tip
Težina
Br. art.
kg/100 kom.
22,000 7214 71 5
BSKP-V 0406
St čelik
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Set spojnica za ovjesnu montažu vatrootpornog kanala BSKP 0406. Set sadrži 2 elementa za
spajanje i pripadajuće vijke.
Tip
Dimenzija
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,260 3498 09 8
BSKP-S5020 5x20
St čelik
Pakiranje
GTP galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Samourezni vijak za univerzalno pričvršćivanje kabelskih obujmica, spojnih elemenata i pregrada u vatrootpornim kanalima od laganog betona BSK...
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
mm
mm
2078 M10 1M G M10 10 1.000
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
49,000 3141 20 9
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
240
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vijak za spojni set
Vatrootporni kanal PYROLINE® Sun PV
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
Pakiranje
mm mm mm
DIN 934 M10 G M10 10 8,4 17
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,084 3400 10 7
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
Podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
Pakiranje
mm mm mm
966 M10 G M10 20 10,5 2
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,408 3402 09 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška prema DIN 125, oblika A, za univerzalnu primjenu.
Obujmice
Tip
za Ø
604 4 G
604 5 G
604 6 G
604 7 G
604 8 G
604 9 G
604 10 G
mm
4
5
6
7
8
9
10
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,067
100
0,084
100
0,099
100
0,120
100
0,123
100
0,139
100
0,150
St čelik
G galvanski pocinčano
1003 04 6
1003 05 4
1003 06 2
1003 07 0
1003 08 9
1003 09 7
1003 10 0
kn/100 kom.
Vatrootporni kanali
Jednostruko presavijena pričvrsna obujmica za kabele i cijevi
*Veličine 3 do 4 nisu prikladne za uređaj za zabijanje čavala.
*Veličine 3 do 21 nisu prikladne za uređaj za zabijanje zakovica.
Važne mjere pričvrsnog clip-a
D
L
H
b
t
d
e
A
mm
4
5
6
7
8
9
10
mm
14
16,5
17,5
19,5
21
21,5
22
mm
3,3
4,5
5,2
6,5
7
8
9
mm
7
7
8
8
8
8
8
mm
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
mm
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
mm
6
6
6
6
6
6
6
mm
4
5
5
5
5,5
5,75
5
Vijak za pričvršćivanje kabela
Tip
Dimenzija
Pakiranje
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,240 3498 09 6
BSKP-S5016 5x16
St čelik
Težina
GTP galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Samourezni vijak za univerzalno pričvršćivanje kabelskih obujmica, spojnih elemenata i pregrada u vatrootpornim kanalima od laganog betona BSK...
Sidreni vijak
Tip
Dimenzija
Ø
provrta
mm
mm
MMS7.5X80 7,5x80 6
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
2,174 3498 27 1
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T40 provrt 6 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle. Razred vatrootpornosti do F90.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
241
Vatrootporni kanal PYROLINE® Sun PV
Žbuka
Tip
Pakiranje
BSK-M
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 350,000 7215 50 0
Posebna žbuka
kn/kom.
Žbuka za vatrootporni kanal, suha gotova žbuka u kanti za ispunjavanje fuga i manjih pukotina
kod montaže vatrootpornih kanala BSK i BSKH.
Natpisna pločica
Tip
KS-BSKP DE
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7214 72 5
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vatrootporni kanali
Natpisna pločica za označavanje vatrootpornog kanala kao dio fotonaponskog sustava sukladno pravilniku o primjeni VDE. Uključene 2 utične tiple.
242
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
243
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
244
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna bandaža
246
Protupožarna bandaža za mokre
prostore
246
Kompletni set
246
Elementi za pričvršćivanje
246
Natpisna pločica
247
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Protupožarna bandaža za suhe prostore
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
245
Protupožarna bandaža
Bandaža za suhe prostore
Tip
Širina
Dužina
mm
mm
FSB-BS 1.100 10.000
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 1.000,000 7202 26 5
kn/kom.
Bandaža od fleksibilnog materijala s protupožarnim premazom za spriječavanje širenja požara
preko kabela i sustava nosača kabela. Za primjenu u evakuacijskim putovima u postojećim građevinama potrebna je suglasnost. Vanjska strana siva, unutarnja bijela. Može se vlažno obrisati,
za unutarnju primjenu. Jedna rola ima 11 m².
Bandaža za mokre prostore
Tip
Širina
Dužina
mm
mm
FSB-WB 1.100 20.000
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 2.200,000 7203 16 0
kn/kom.
Bandaža od fleksibilnog materijala otporna na vremenske uvjete, s protupožarnim premazom za
spriječavanje širenja požara preko kabela i sustava nosača kabela. Vanjska strana siva, unutarnja crvena. Jedna rola ima 22 m².
Kompletni set
Tip
Dužina Širina
mm
FSB-K32 550
FSB-K82 550
mm
380
880
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
96,000 7203 15 0
1 213,000 7203 15 4
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Protupožarna bandaža
Setovi za omatanje snopova kabela ili nosača kabela bez poklopca, za spriječavanje širenja požara. Za vanjsku primjenu. Setovi se sastoje od 4 komada kabelske bandaže postojane na različite vremenske uvjete FSB-WB 8, metalnih zateznih traka i natpisne pločice. Jedno pakiranje dovoljno je za oblaganje otprilike 2 m. Mjere: komadi bandaže FSB-WB
Opseg sustava nosača kabela koje je potrebno omotati:
FSB-K32 maksimalno 320 mm
FSB-K82 maksimalno 820 mm
(uključujući preklapanja u dužini od 5 cm)
Uske metalne obujmice
Tip
Mjera Mjera
B
L
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm mm
komad kg/100 kom.
150
100
0,230 7203 10 0
MBS 015 7
MBS 030 7
300
100
0,399 7203 10 2
MBS 045 7
450
50
0,602 7203 10 4
610
50
0,806 7203 10 6
MBS 061 7
kn/100 kom.
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Metalna obujmica s jednostrukom bravom, širine 7 mm i različitih dužina. Za pričvršćivanje otporno na vremenske uvjete i visoke temperature.
Široke metalne obujmice
Mjera Mjera
B
L
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm
mm
komad kg/100 kom.
25
2,300 7203 10 8
MBS 075 12 750
MBS 100 12 1.000
25
3,000 7203 11 0
25
3,600 7203 11 2
MBS 120 12 1.200
25
4,400 7203 11 4
MBS 150 12 1.500
Nehrđajući
kn/100 kom.
V2A
čelik 1.4301
Metalna obujmica s jednostrukom bravom, širine 12 mm i različitih dužina. Za pričvršćivanje otporno na vremenske uvjete i visoke temperature.
Kliješta za metalne obujmice
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
MBS-Z
komad kg/100 kom.
1
55,500 7203 12 0
St čelik
kn/kom.
Kvalitetna kliješta s mehnizmom za rezanje, za metalne obujmice tip MBS.
246
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Protupožarna bandaža
Zatezna traka
Tip
Širina po kolutu
mm
m
FSB-SB 15 50
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 110,000 7203 13 0
St čelik
kn/kom.
Lagana, pocinčana zatezna traka u roli za univerzalno pričvršćivanje.
Zatvarač zatezne trake
Tip
Dužina Širina Debljina
materijala
mm
FSB-SV 26
mm
mm
24 0,9
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
0,340 7203 13 2
St čelik
kn/100 kom.
Završetak zatezne trake u obliku kopče, za jednostavno učvršćivanje zateznih traka FSB-SB.
Sigurnosna spojnica
Tip
Širina Visina
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm mm
komad kg/100 kom.
FSB-SC 16 34
50
0,180 7203 13 4
kn/100 kom.
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Spojnica od nehrđajućeg čelika za učvršćivanje savijene zatezne trake. Sprječava izvlačenje iz
kopče.
Natpisna pločica
85
Tip
25
KS-FSB DE
70
PVC Polivinilklorid
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7203 14 0
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Ø7
Pakiranje
Protupožarna bandaža
100
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
247
248
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Pocinčani sustavi nosača kabela
250
Mrežna polica GR-Magic®
253
Kabelske ljestve SL
255
Montažni sustavi
257
Kabelska polica RKS-Magic® VA
263
Mrežna polica GR-Magic® VA
266
Montažni sustavi VA
268
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sustavi nosača kabela od nehrđajućeg čelika
Kabelska polica RKS-Magic®
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
249
Kabelska polica RKS-Magic®
Kabelska polica RKS-Magic®
Tip
Širina Debljina Dužina Mjera Mjera Mjera
lima
x
y
t
Težina
Br. art.
RKSM 610 FS
RKSM 620 FS
RKSM 630 FS
RKSM 640 FS
mm
100
200
300
400
mm
0,75
0,75
0,75
0,9
mm
3.050
3.050
3.050
3.050
mm
—
100
200
300
mm
50
150
250
350
mm
—
—
100
200
kg/100 m
134,300
183,000
239,000
331,300
6047 61 1
6047 63 8
6047 65 4
6047 68 9
RKSM 610 FT
RKSM 620 FT
RKSM 630 FT
RKSM 640 FT
100
200
300
400
0,75
0,75
0,75
0,9
3.050
3.050
3.050
3.050
—
100
200
300
50
150
250
350
—
—
100
200
151,000
183,000
239,000
331,300
6047 61 2
6047 63 9
6047 65 5
6047 69 0
St čelik
FS galvanski pocinčano FT vruće pocinčano
kn/m
RKSM 60 = sustav kabelskih polica Magic visine 60 mm.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Kut 90°
Širina
RBM 90 610 FS
RBM 90 620 FS
RBM 90 630 FS
RBM 90 640 FS
mm
100
200
300
400
RBM 90 610 FT
RBM 90 620 FT
RBM 90 630 FT
RBM 90 640 FT
100
200
300
400
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
65,700
1 122,100
1 192,800
1 275,400
1
1
1
1
70,500
130,900
206,800
295,300
90°
Br. art.
R5
6041 13 0
6041 13 4
6041 13 6
6041 13 8
0
100
Tip
B
6041 15 0
6041 15 4
6041 15 6
6041 15 8
FS galvanski pocinčano FT vruće pocinčano
kn/kom.
Kut 90° s integriranim spojnicama za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60
mm.
B+80
T-dogradni element
Širina
RAAM 610 FS
RAAM 620 FS
RAAM 630 FS
RAAM 640 FS
mm
100
200
300
400
RAAM 610 FT
RAAM 620 FT
RAAM 630 FT
RAAM 640 FT
100
200
300
400
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
37,900
1
50,600
1
63,500
1
76,500
1
1
1
1
40,600
54,300
68,100
82,000
Br. art.
6041 23 0
6041 23 4
6041 23 6
6041 23 8
133,50
Tip
B
6041 25 0
6041 25 4
6041 25 7
6041 25 9
FS galvanski pocinčano FT vruće pocinčano
kn/kom.
T-dogradni element s integriranom spojnicom za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60 mm.
Spojnica
B
60
60
60
60
100
200
300
400
St čelik
Težina
komad
kg/100 kom.
Br. art.
7
1
1
1
1
30,500
37,200
44,000
50,700
6068 91 4
6068 91 8
6068 92 0
6068 92 2
1
1
1
1
30,500
37,200
44,000
50,700
6068 93 6
6068 94 0
6068 94 2
6068 94 4
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
kn/kom.
Set za brzo i bezvijčano spajanje kabelskih polica i sastavnih elemenata visine 60 mm.
250
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
KTSMV 610 DD
KTSMV 620 DD
KTSMV 630 DD
KTSMV 640 DD
mm
100
200
300
400
Pakiranje
200
108
Širina
KTSMV 610 FS
KTSMV 620 FS
KTSMV 630 FS
KTSMV 640 FS
Visina
bočne
strane
mm
60
60
60
60
Tip
Kabelska polica RKS-Magic®
Poklopac sa zasunom
Tip
Širina Debljina Dužina
lima
Težina
Br. art.
DRL 100 FS
DRL 200 FS
DRL 300 FS
DRL 400 FS
mm
100
200
300
400
mm
0,75
1
1
1
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
kg/100 m
101,300
179,800
258,300
337,000
6052 09 6
6052 20 7
6052 30 4
6052 40 1
DRL 100 DD
DRL 200 DD
DRL 300 DD
DRL 400 DD
100
200
300
400
0,75
1
1
1
3.000
3.000
3.000
3.000
76,600
179,800
258,300
337,700
6052 70 3
6052 70 9
6052 71 2
6052 71 5
St čelik
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
kn/m
Poklopac za kabelsku policu i ljestve s 3 para zasuna.
15
3000
Tip
Širina Debljina Dužina
lima
Težina
Br. art.
DRLU 100 FS
DRLU 200 FS
DRLU 300 FS
DRLU 400 FS
mm
100
200
300
400
mm
0,75
1
1
1
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
kg/100 m
74,200
177,400
255,900
334,500
6052 10 3
6052 21 0
6052 30 7
6052 40 5
DRLU 100 DD
DRLU 200 DD
DRLU 300 DD
DRLU 400 DD
100
200
300
400
0,75
1
1
1
3.000
3.000
3.000
3.000
74,200
177,400
255,900
338,300
6052 64 3
6052 65 0
6052 65 6
6052 66 2
St čelik
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Neperforirani poklopac
B+4
kn/m
Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Kopča za poklopac
4
10
20
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
60
0,800 6065 60 0
47
33
14.5
Tip
DKU 60 VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Kopča za univerzalno pričvršćenje neperforiranih poklopaca na kabelske police, mrežne police i
AZ kanale.
Poklopac za kut 90°
90°
Tip
DFBM 90 100 FS
DFBM 90 200 FS
DFBM 90 300 FS
DFBM 90 400 FS
mm
100
200
300
400
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
DFBM 90 100 DD
DFBM 90 200 DD
DFBM 90 300 DD
DFBM 90 400 DD
100
200
300
400
1,25
1,25
1,25
1,25
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
17,100
1
43,000
1
81,600
1 165,000
1
1
1
1
17,100
43,000
81,600
165,000
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
Br. art.
7138 50 0
7138 50 4
7138 50 6
7138 50 8
7138 54 0
7138 54 4
7138 54 6
7138 54 8
kn/kom.
Poklopac za kut od 90° s montiranim zasunima.
Poklopac za T-dogradni element
63
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
B
Širina Debljina
lima
Tip
B
Širina Debljina
lima
DFAAM 100 FS
DFAAM 200 FS
DFAAM 300 FS
DFAAM 400 FS
mm
100
200
300
400
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
DFAAM 100 DD
DFAAM 200 DD
DFAAM 300 DD
DFAAM 400 DD
100
200
300
400
1,25
1,25
1,25
1,25
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1
9,700
1
14,500
1
19,500
1
30,300
1
1
1
1
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
9,700
14,500
19,500
30,300
Br. art.
7138 64 0
7138 64 4
7138 64 6
7138 64 8
7138 68 0
7138 68 4
7138 68 6
7138 68 8
kn/kom.
Poklopac za dogradni element s montiranim zasunom.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
251
Kabelska polica RKS-Magic®
Spojnica dna kanala
Tip
Širina
SSLB 100 FS
SSLB 200 FS
SSLB 300 FS
SSLB 400 FS
mm
85
185
285
385
SSLB 100 DD
SSLB 200 DD
SSLB 300 DD
SSLB 400 DD
85
185
285
385
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
20
7,700
20
16,700
20
25,700
20
34,700
20
20
20
20
7,700
16,700
25,700
34,700
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
Br. art.
7070 20 5
7070 21 3
7070 21 7
7070 22 1
7070 30 6
7070 31 4
7070 31 8
7070 32 2
kn/kom.
Spojnica dna kanala u širokoj izvedbi za primjenu u svim standardnim kabelskim policama i kabelskim policama za velike raspone.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Podni rubni lim
Tip
Širina
BEB 100 FS
BEB 200 FS
BEB 300 FS
BEB 400 FS
mm
100
200
300
400
BEB 100 DD
BEB 200 DD
BEB 300 DD
BEB 400 DD
100
200
300
400
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
100
5,400
100
11,400
100
17,200
100
23,100
100
100
100
100
5,400
11,400
17,200
23,100
FS galvanski pocinčano DD presvučeno cink/aluminijem, dupli dip
Br. art.
7083 10 6
7083 20 3
7083 30 0
7083 40 8
7083 61 8
7083 62 6
7083 63 0
7083 63 4
kn/kom.
Podni rubni lim za ojačanje poda na krajevima kabelskih polica i kao zaštita kabla.
Natpisna pločica za nosače kabela
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
43
Tip
250
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
252
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Mrežna polica GR-Magic®
Mrežna polica GR-Magic®, galvanizirana
Tip
Širina Žica Dužina
Ø
Težina
mm mm mm
GRM 55 200 4.8 G 200 4,8 3.000
GRM 55 300 G
300 4,8 3.000
GRM 55 400 G
400 4,8 3.000
St čelik
Br. art.
kg/100 m
151,000 6001 44 7
194,900 6001 44 8
236,700 6001 45 0
G galvanski pocinčano
kn/m
Mrežna polica s formiranom spojnicom visine 55 mm.
Zaštitna kapica za mrežnu policu
Žica
Ø
Boja
Pakiranje
mm
GR KS 4.8 OR 4,8 narančasta
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
500
0,030 6003 75 4
PE Polietilen
kn/100 kom.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Tip
15
Zaštitna kapica za nataknuti na završetke mrežnih polica.
Stezni element
34
22
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
2,000 6016 85 5
GKS 34 G
St čelik
Težina
G galvanski pocinčano
kn/kom.
Stezaljka za pričvršćenje mrežnih polica na zidne konzole ili profile.
34
Spojnica
28
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
3,000 6016 59 6
GSV 34 G
St čelik
Težina
G galvanski pocinčano
kn/kom.
Neperforirani poklopac
15
B+4
Tip
3000
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Spojnica za spajanje mrežnih polica.
Širina Debljina Dužina
lima
mm
mm
DRLU 200 FS 200 1
DRLU 300 FS 300 1
DRLU 400 FS 400 1
St čelik
mm
3.000
3.000
3.000
FS galvanski pocinčano
Težina
Br. art.
kg/100 m
177,400 6052 21 0
255,900 6052 30 7
334,500 6052 40 5
kn/m
Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
253
Mrežna polica GR-Magic®
Kopča za poklopac
Br. art.
komad kg/100 kom.
60
0,800 6065 60 0
DKU 60 VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
47
Težina
14.5
Pakiranje
33
Tip
4
10
20
Kopča za univerzalno pričvršćenje neperforiranih poklopaca na kabelske police, mrežne police i
AZ kanale.
Priključni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
0,850 6015 34 5
ABG FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Za prihvat mrežne police za navojnu šipku
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Rubni lim za kabele
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
14,100 6220 13 9
KAB GR FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Zaštitni rubni lim za kabele, za mrežne police.
Natpisna pločica za nosače kabela
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
43
Tip
250
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
254
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Kabelske ljestve SL
Kabelske ljestve
Tip
SL 620 VSF F
SL 630 VSF F
SL 640 VSF F
SL 650 VSF F
Širina Dužina Razmak prečki
mm
200
300
400
500
St čelik
mm
6.000
6.000
6.000
6.000
150
150
150
150
mm
Težina
Br. art.
kg/100 m
409,000
457,600
506,300
555,000
6207 92 8
6207 93 2
6207 93 6
6207 94 0
FS galvanski pocinčano
kn/m
Kabelske ljestve za veća opterećenja za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12. Debljina materijala 2 mm
Zaštitna kapica za kabelske ljestve
63
Tip
30
Boja
SKH 60 OR narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
par
kg/100 par
40
1,100 6222 53 7
PE Polietilen
kn/par
Zaštitna kapica za završetke kabelskih ljestvi visine 60 mm.
Kut 90°
Širina
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 650 VS FS
mm
200
300
400
500
St čelik
FS galvanski pocinčano
150
150
R 490
B
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1 358,000
1 412,000
1 497,000
1 558,000
Br. art.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Tip
6211 22 4
6211 23 2
6211 24 0
6211 25 9
kn/kom.
Kut 90°, horizontalan, za kabelske ljestve s NS prečkama i visine 60 mm.
T-element
1280 + B
Širina
LT 620 VS FS
LT 630 VS FS
LT 640 VS FS
LT 650 VS FS
mm
200
300
400
500
150
150
R490
B
640 + B
B
Tip
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1 677,000
1 789,000
1 871,000
1 952,000
FS galvanski pocinčano
Br. art.
6213 72 3
6213 73 1
6213 75 8
6213 76 6
kn/kom.
T-element, horizontalan, za kabelske ljestve s NS prečkama i visinom od 60 mm.
Vanjska spojnica
Širina Visina
bočne
strane
mm mm
AVL 60 FS 135 65
Tip
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
10
Br. art.
23,200 6208 77 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Spojnica za mehaničko povezivanje kabelskih ljestvi s vanjske strane bočnog profila kod načina
polaganja s očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Uključeni vijci.
Stezni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,400 6221 07 6
LKS 40 FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Stezni element za pričvršćenje kabelskih ljestava.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
255
Kabelske ljestve SL
Zaštitni lim
Tip
LAB 20 FT
LAB 30 FT
LAB 40 FT
LAB 50 FT
Širina Visina
bočne
strane
mm mm
200 45
300 45
400 45
500 45
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
20
25
25
15
37,000
58,000
78,000
99,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6220 43 6
6220 44 4
6220 45 2
6220 46 0
kn/kom.
Zaštitni lim za montažu na prečku kod vertikalnih odvojnih kabela ili vodiča.
Zaštitni lim
Tip
LALB 20 FT
LALB 30 FT
LALB 40 FT
LALB 50 FT
Širina Visina
bočne
strane
mm mm
200 45
300 45
400 45
500 45
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
10
10
10
10
36,000
53,000
70,000
86,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6221 85 8
6221 86 6
6221 87 4
6221 88 2
kn/kom.
Zaštitni lim za povećanje podloge za kabel i za zaštitu kabela i vodiča.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Pričvrsna pločica za prečke sastavnih elemenata
Tip
Pakiranje
Mjera
B
mm
SAB20 FS 180
SAB30 FS 280
SAB40 FS 380
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
31,000 6222 94 3
25
50,000 6222 95 1
25
65,000 6222 97 8
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Pričvrsna pločica za prečke, za povećanje površine za polaganje kabela u sastavnim elementima za način polaganja s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Kako bi kabeli s
očuvanjem funkcije u slučaju požara bili na što većoj površini u sastvanim elementima kabelskih
ljestvi, potrebno je upotrijebiti pričvrsne pločice za prečke. Pločice za prečke samo se polože
na prečke. Prema dolje svinuti nosevi spriječavaju ispadanje.
Priključni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
15,000 6221 46 7
ABL FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Priključni element služi za spoj navojne šipke i ovjesa kod načina polaganja s očuvanjem funkcije sukladno HRN 4102 dio 12.
Montira se u razmaku od maks. 100 mm od konzole, na donji dio stranice ljestvi. Nakon montaže navojne šipke priključni element se ne može odvojiti.
Natpisna pločica za nosače kabela
PVC Polivinilklorid
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
256
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
KS-E DE
Pakiranje
43
Tip
250
Montažni sustavi
Stropni nosač US 3
Tip
Dužina
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
St čelik
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
4
50,500
4
64,400
4
78,300
4
92,300
4 106,200
4 120,200
4 134,100
4 147,800
4 162,000
4 175,900
4 189,900
FT vruće pocinčano
Br. art.
6342 35 1
6342 35 3
6342 35 5
6342 35 7
6342 35 9
6342 36 2
6342 36 4
6342 36 6
6342 36 8
6342 37 0
6342 37 2
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 50 x 30 mm sa zavarenom stopom.
Profil US 3
Dužina
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 60 FS
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 90 FS
US 3 100 FS
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
St čelik
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
4
27,000
4
40,000
4
53,000
4
67,000
4
80,000
4
93,000
4 107,000
4 120,000
4 133,000
FS galvanski pocinčano
Br. art.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Tip
6342 30 2
6342 30 4
6342 30 6
6342 30 8
6342 31 0
6342 31 2
6342 31 4
6342 31 6
6342 31 8
kn/kom.
U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 30 x 50 mm.
Stopa za US 3-profil
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
46,800 6348 87 4
KU 3 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Stopa za montažu US 3 profila.
Zaštitna kapica za US 3 profil
Tip
Boja
Pakiranje
US 3 KS OR narančasta
Težina
komad kg/100 kom.
20
1,070 6338 45 8
PE Polietilen
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Br. art.
kn/kom.
Zaštitna kapica za završetke profila US 3.
US 5 stropni nosač
Tip
Dužina
Debljina
materijala
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
2
85,000
2 110,000
2 136,000
2 161,000
2 185,000
2 210,000
2 236,000
2 261,000
2 286,000
2 311,000
2 337,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 50 x 50 mm sa zavarenom stopom.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
257
Montažni sustavi
US 5-profil
Tip
Dužina
Debljina
materijala
US 5 20 FT
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 200 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.500
2.000
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
4
53,000
4
79,000
4 106,000
4 133,000
4 160,000
4 175,000
4 200,000
4 227,000
4 265,000
1 395,000
1 506,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6340 88 1
6340 90 3
6340 91 1
6340 93 8
6340 94 6
6340 95 0
6340 95 4
6340 95 8
6340 96 2
6340 96 6
6340 97 0
kn/kom.
U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 50 x 50 mm.
Stopa za US 5-profil
Tip
Pakiranje
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
75,000 6348 90 4
KUS 5 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Stopa za montažu na US 5 profil.
Stopa za US 5-profil, varijabilna
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
82,000 6348 92 0
KU 5 V FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Varijabilna stopa za montažu na US 5 profil.
Zaštitna kapica za US 5 profil
Tip
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
1,300 6338 46 2
US 5 KS OR narančasta
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštitna kapica za završetke profila US 5.
Stropni nosač US 7
Dužina
US 7 K 20 FT
US 7 K 30 FT
US 7 K 40 FT
US 7 K 50 FT
US 7 K 60 FT
US 7 K 70 FT
US 7 K 80 FT
US 7 K 90 FT
US 7 K 100 FT
US 7 K 110 FT
US 7 K 120 FT
US 7 K 130 FT
US 7 K 140 FT
US 7 K 150 FT
US 7 K 160 FT
US 7 K 170 FT
US 7 K 180 FT
US 7 K 190 FT
US 7 K 200 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
St čelik
Debljina
materijala
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
mm
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
2 176,000
2 216,000
2 257,000
2 297,000
2 337,000
2 378,000
2 418,000
2 458,000
2 499,000
2 539,000
2 579,000
2 620,000
2 660,000
2 701,000
2 741,000
2 781,000
2 822,000
2 862,000
2 902,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6339 01 8
6339 03 4
6339 05 0
6339 07 7
6339 09 3
6339 11 5
6339 13 1
6339 16 6
6339 18 2
6339 19 0
6339 20 4
6339 21 2
6339 22 0
6339 23 9
6339 24 7
6339 25 5
6339 26 3
6339 27 1
6339 29 8
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 70 x 50 mm sa zavarenom stopom.
258
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Montažni sustavi
40
50
L
US 7 profil
50
14
4
70
Tip
Dužina
US 7 20 FT
US 7 30 FT
US 7 40 FT
US 7 50 FT
US 7 60 FT
US 7 70 FT
US 7 80 FT
US 7 90 FT
US 7 100 FT
US 7 110 FT
US 7 120 FT
US 7 130 FT
US 7 140 FT
US 7 150 FT
US 7 160 FT
US 7 170 FT
US 7 180 FT
US 7 190 FT
US 7 200 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
St čelik
Pakiranje
Debljina
materijala
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
mm
Težina
komad kg/100 kom.
4
81,000
4 121,000
4 161,000
4 202,000
4 242,000
4 283,000
4 323,000
2 363,000
2 404,000
1 444,000
1 484,000
1 525,000
1 565,000
2 606,000
1 646,000
1 686,000
1 727,000
1 767,000
2 807,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6340 01 6
6340 03 2
6340 05 9
6340 07 5
6340 09 1
6340 11 3
6340 14 8
6340 16 4
6340 18 0
6340 19 9
6340 20 2
6340 21 0
6340 22 9
6340 23 7
6340 24 5
6340 25 3
6340 26 1
6340 28 8
6340 29 6
kn/kom.
Stopa za US 7-profil
200
70
13 x 30
Tip
100
140
Pakiranje
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10 160,000 6349 10 2
KU 7 FT
115
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 70 x 50 mm.
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Lagana stopa za montažu na US 7 profil.
60
Stopa za US 7-profil, varijabilna
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10 180,000 6349 15 3
KU 7 VQP FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Varijabilna stopa za montažu na US 7 profil.
Zaštitna kapica za US 7 profil
Tip
Boja
US 7 KS OR narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
1,800 6338 49 7
PE Polietilen
kn/kom.
40
Odstojnik DSK 45
45
Tip
80
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
19,000 6416 50 0
DSK 45 FT
St čelik
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Odstojnik za primjenu u US 5 profilu i u stopi tipa KU 7 VQP.
40
Odstojnik DSK 47
Tip
47
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Zaštitna kapica za završetke profila US 7.
80
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
16,000 6416 50 4
DSK 47 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Odstojnik za korištenje u stopi tipa KU 5 V.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
259
Montažni sustavi
40
Odstojnik DSK 61
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
St čelik
FT vruće pocinčano
61
komad kg/100 kom.
20
26,000 6416 51 9
DSK 61 FT
kn/kom.
80
Odstojnik za korištenje u US 7 profilima.
Zidna i stropna konzola AW 15
Tip
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm mm mm mm
AW 15 21 FT 210 60 40 11
AW 15 31 FT 310 65 40 11
AW 15 41 FT 410 70 40 11
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
26,000 6420 68 0
30
32,500 6420 71 0
30
55,000 6420 74 5
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Zidna i stropna konzola AWG 15
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Tip
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm mm mm mm
AW G 15 21 FT 210 60 40 11
AW G 15 31 FT 310 65 40 11
AW G 15 41 FT 410 70 40 11
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
26,000 6420 60 8
30
35,000 6420 61 0
30
56,000 6420 61 2
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom za pričvršćenje mrežnih kanala bez vijaka.
Zidna i stropna konzola AW 30
Tip
AW 30 11 FT
AW 30 21 FT
AW 30 31 FT
AW 30 41 FT
AW 30 51 FT
St čelik
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm
110
210
310
410
510
mm
60
70
80
80
90
mm
50
50
50
50
50
mm
11
13
13
13
13
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
22,000
25
42,000
25
63,000
20
89,000
10 132,500
FT vruće pocinčano
6419 70 4
6419 72 0
6419 74 7
6419 76 3
6419 79 8
kn/kom.
Za srednja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Zidna i stropna konzola AW 55
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm mm mm mm
AW 55 21 FT 210 90 50 13,5
AW 55 31 FT 310 110 50 13,5
AW 55 41 FT 410 130 50 13,5
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
77,000 6418 55 4
1 123,000 6418 57 0
1 167,000 6418 59 7
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Za velika opterećenja, sa zavarenom stopom.
Stropni stremen
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
42,400 6418 19 8
BSB FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Vatrootporni stremen za pričvršćenje navojne šipke za dodatno učvršćenje na strop kod polaganja pomoću kabelskih ljestvi i polica za očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Navojna šipka
Tip
Navoj Mjera Mjera
d
L
mm
mm
2078 M10 1M G M10 10 1.000
2078 M12 1M G M12 12 1.000
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
49,000 3141 20 9
20 100,000 3141 30 6
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
260
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Montažni sustavi
M
Spojnica
Tip
L
SW
Navoj Mjera Mjera SW Karton
M
L
mm mm komad
12005 M10 G M10 M10 40 17 200
12005 M12 G M12 M12 40 19 150
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
6,000 6410 10 3
25
7,000 6410 11 1
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Spojnica za navojne šipke s unutarnjim navojem.
Pregrada
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
TSG 45 FS 45
3.000
Tip
St čelik
Pakiranje
Težina
m
kg/100 m
Br. art.
45 46,700 6062 03 3
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Tip
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
TSG 60 FS 60
3.000
Br. art.
kg/100 m
55,700 6062 06 8
FS galvanski pocinčano
kn/m
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
St čelik
Težina
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Spojnica za spajanje pregrada
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
1,000 6067 97 0
TSGV VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/kom.
Spojnica, za pregradu TSG u svim visinama.
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za kabelske police
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,580 6062 28 0
KS KR VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u kabelskim policama RKSM.
Pričvrsnica za pričvršćenje pregradne za mrežnu policu
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,830 6062 28 2
KS GR VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u mrežnim policama.
Pričvrsnia za pričvršćenje pregrade za kabelske ljestve
Tip
KS KL VA4310
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,512 6062 28 4
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u kabelskim ljestvama.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
261
Montažni sustavi
Šesterokutni vijak
Tip
Dimenzija Mjera Mjera SW
L
d
Pakiranje
mm
mm mm mm
SKS 10X80 F M10x80 80 10 17
SKS 10X90 F M10x90 90 10 17
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
7,700 6418 25 0
20
7,800 6418 25 2
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutni vijak za univerzalno pričvršćenje konstrukcijskih komponenata.
Šesterokutni vijak
Tip
Dimenzija
mm
SKS 12X80 F M12x80
SKS 12X100 F M12x100
SKS 12X110 F M12x110
St čelik
Mjera Mjera Mjera SW
L
l
d
mm mm mm
80 30 12
100 30 12
110 30 12
mm
19
19
19
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
11,800 6418 28 7
20
12,600 6418 29 5
20
14,500 6418 31 7
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutni vijak s maticom i lepezastom podloškom.
Torban vijak, s proširenom maticom
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Tip
Navoj Dužina Mjera Mjera SW
D
d
FRSB 6X12 F M6
FRSB 6X15 F M6
FRSB 6X20 F M6
mm
12
16
20
mm
13,5
13,5
13,5
mm
6
6
6
St čelik
F F vruće pocinčano
mm
10
10
10
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,990 6406 12 2
100
0,800 6406 15 7
100
1,000 6406 20 3
kn/100 kom.
Torban vijak s proširenom, nazubljenom maticom.
Torban vijak, s podloškom i maticom
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera SW
L
D
d
mm mm mm mm
FRS 10X25 F M10 25 24 10 17
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
4,500 6407 52 8
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Torban vijak s podloškom i maticom.
Velika podloška DIN 440
Tip
Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
DIN440 11 F 34 11 3
DIN440 14 F 44 13,5 4
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,985 6408 72 9
50
4,736 6408 73 7
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s posebno velikim vanjskim promjerom.
Podloška
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
966 M10 G M10 20 10,5 2
966 M12 G M12 24 13 2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,408 3402 09 6
100
0,627 3402 12 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška prema DIN 125, oblika A, za univerzalnu primjenu.
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
mm mm mm
DIN 934 M10 G M10 10 8,4 17
DIN 934 M12 G M12 12 10,8 19
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,084 3400 10 7
100
1,730 3400 12 3
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
262
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Kabelska polica RKS-Magic® VA
Kabelska polica RKS-Magic®
Tip
Širina Debljina Dužina
lima
mm
mm
RKSM 610 VA4301 100 0,75
RKSM 620 VA4301 200 0,75
RKSM 630 VA4301 300 0,75
Težina
mm
3.050
3.050
3.050
kg/100 m
134,300 6047 61 3
183,000 6047 64 0
239,000 6047 65 6
RKSM 610 VA4571 100 0,75 3.050
RKSM 620 VA4571 200 0,75 3.050
RKSM 630 VA4571 300 0,75 3.050
natopljeno
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
RKSM 60 = sustav kabelskih polica Magic visine 60 mm.
134,300 6047 61 4
183,000 6047 64 1
239,000 6047 65 7
kn/m
Kut 45°
B
Tip
90
Br. art.
0
R5
45°
Širina
Pakiranje
mm
RBM 45 610VA4301 100
RBM 45 620VA4301 200
RBM 45 630VA4301 300
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,400 6041 08 0
1
86,000 6041 08 4
1 128,300 6041 08 6
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
RBM 45 610VA4571 100
1
50,400 6041 10 0
1
86,000 6041 10 4
RBM 45 620VA4571 200
RBM 45 630VA4571 300
1 128,300 6041 10 6
neizolirano
kn/kom.
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Kut 45° s integriranim spojnicama za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60
mm.
Kut 90°
90°
Tip
0
100
R5
B
Širina
Pakiranje
mm
RBM 90 610VA4301 100
RBM 90 620VA4301 200
RBM 90 630VA4301 300
1
65,700 6041 20 0
RBM 90 610VA4571 100
RBM 90 620VA4571 200
1 122,100 6041 20 4
RBM 90 630VA4571 300
1 192,800 6041 20 6
neizolirano
kn/kom.
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Kut 90° s integriranim spojnicama za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60
mm.
T-dogradni element
Tip
133,50
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
65,700 6041 18 0
1 122,100 6041 18 4
1 192,800 6041 18 6
B+80
B
Širina
Pakiranje
mm
RAAM 610 VA4301 100
RAAM 620 VA4301 200
RAAM 630 VA4301 300
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
37,900 6041 27 0
1
50,600 6041 27 5
1
63,500 6041 27 7
1
37,900 6041 29 0
RAAM 610 VA4571 100
RAAM 620 VA4571 200
1
50,600 6041 29 4
RAAM 630 VA4571 300
1
63,500 6041 29 6
neizolirano
kn/kom.
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
T-dogradni element s integriranom spojnicom za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60 mm.
Spojnica
B
Visina
bočne
strane
mm
KTSMV 610 VA4301 60
KTSMV 620 VA4301 60
KTSMV 630 VA4301 60
Tip
7
200
108
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Težina
Širina
mm
100
200
300
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
1
1
1
Br. art.
30,500 6068 95 8
37,200 6068 96 2
44,000 6068 96 4
KTSMV 610 VA4571 60
100
1
30,500 6068 98 0
200
1
37,200 6068 98 4
KTSMV 620 VA4571 60
300
1
44,000 6068 98 6
KTSMV 630 VA4571 60
neizolirano
kn/kom.
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Set za brzo i bezvijčano spajanje kabelskih polica i sastavnih elemenata visine 60 mm.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
263
Kabelska polica RKS-Magic® VA
Poklopac sa zasunom
Širina Debljina Dužina
lima
mm
mm
DRL 100 VA4301 100 1
DRL 200 VA4301 200 1
DRL 300 VA4301 300 1
Težina
mm
3.000
3.000
3.000
Br. art.
kg/100 m
105,000 6052 87 8
185,000 6052 89 4
264,000 6052 90 8
DRL 100 VA4571 100 —
3.000
DRL 200 VA4571 200 —
3.000
3.000
DRL 300 VA4571 300 —
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Poklopac za kabelsku policu i ljestve s 3 para zasuna.
105,000 6052 98 0
185,000 6052 98 1
275,000 6052 98 3
kn/m
Neperforirani poklopac
15
B+4
Širina Debljina Dužina
lima
mm
mm
DRLU 100 VA4301 100 1
DRLU 200 VA4301 200 1
DRLU 300 VA4301 300 1
Težina
mm
3.000
3.000
3.000
kg/100 m
104,000 6052 82 4
178,000 6052 83 1
256,000 6052 83 4
3.000
DRLU 100 VA4571 100 1
3.000
DRLU 200 VA4571 200 1
3.000
DRLU 300 VA4571 300 1
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Br. art.
3000
Tip
99,000 6052 99 1
178,000 6052 99 3
256,000 6052 99 4
kn/m
Kopča za poklopac
Pakiranje
Težina
Br. art.
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
33
komad kg/100 kom.
60
0,800 6065 60 0
DKU 60 VA4310
14.5
Tip
4
kn/100 kom.
47
Tip
10
20
Kopča za univerzalno pričvršćenje neperforiranih poklopaca na kabelske police, mrežne police i
AZ kanale.
Poklopac za kut 45°
Širina Debljina
lima
mm
mm
DFBM 45 100 V2A 100 1,25
DFBM 45 200 V2A 200 1,25
DFBM 45 300 V2A 300 1,25
DFBM 45 100 V4A 100 1,25
DFBM 45 200 V4A 200 1,25
DFBM 45 300 V4A 300 1,25
neizolirano
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Poklopac za kut od 45° s montiranim zasunom.
Pakiranje
Težina
Br. art.
45°
komad kg/100 kom.
1
13,100 7138 43 0
1
28,100 7138 43 4
1
49,300 7138 43 6
1
1
1
B
13,100 7138 45 0
28,100 7138 45 4
49,300 7138 45 6
kn/kom.
Poklopac za kut 90°
Tip
Širina Debljina
lima
mm
mm
DFBM 90 100 V2A 100 1,25
DFBM 90 200 V2A 200 1,25
DFBM 90 300 V2A 300 1,25
DFBM 90 100 V4A 100 1,25
DFBM 90 200 V4A 200 1,25
DFBM 90 300 V4A 300 1,25
neizolirano
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Poklopac za kut od 90° s montiranim zasunima.
264
OBO
BSS
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
18,500 7138 57 0
1
44,400 7138 57 4
1
83,000 7138 57 6
1
1
1
18,500 7138 59 0
44,400 7138 59 4
83,000 7138 59 6
90°
B
kn/kom.
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Kabelska polica RKS-Magic® VA
63
Poklopac za T-dogradni element
Tip
Pakiranje
mm
mm
DFAAM 100 V2A 100 1,25
DFAAM 200 V2A 200 1,25
DFAAM 300 V2A 300 1,25
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
11,100 7138 72 0
1
14,500 7138 72 4
1
20,900 7138 72 6
DFAAM 100 V4A 100 1,25
DFAAM 200 V4A 200 1,25
DFAAM 300 V4A 300 1,25
neizolirano
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Poklopac za dogradni element s montiranim zasunom.
1
1
1
11,100 7138 74 0
14,500 7138 74 4
20,900 7138 74 6
kn/kom.
Podni rubni lim
7 x 45
63
Tip
Širina
Pakiranje
mm
BEB 100 VA4301 100
BEB 200 VA4301 200
BEB 300 VA4301 300
L --7
Težina
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
5,500 7084 01 3
100
11,400 7084 04 8
100
17,200 7084 06 4
BEB 100 VA4571 100
BEB 200 VA4571 200
BEB 300 VA4571 300
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Ojačanje poda na krajevima polica kao i zaštita kabla.
100
100
100
5,500 7084 14 1
11,400 7084 14 3
17,200 7084 14 5
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
B
Širina Debljina
lima
kn/kom.
Natpisna pločica za nosače kabela
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
265
Mrežna polica GR-Magic® VA
Mrežna polica GR-Magic®
Tip
Širina Žica Dužina
Ø
Težina
Br. art.
mm mm mm
GRM 55 300VA4301 300 4,8 3.000
kg/100 m
191,100 6001 07 8
GRM 55 300VA4401 300 4,8 3.000
natopljeno
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4401
Mrežna polica visine 55 mm.
191,100 6001 09 3
kn/m
Zaštitna kapica za mrežnu policu
Tip
Boja
Žica
Ø
Pakiranje
Br. art.
15
mm
GR KS 4.8 OR 4,8 narančasta
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Težina
komad kg/100 kom.
500
0,030 6003 75 4
PE Polietilen
kn/100 kom.
Zaštitna kapica za nataknuti na završetke mrežnih polica.
Stezni element
34
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
2,000 6016 83 9
GKS 34 VA4301
GKS 34 VA4401 SP
10
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4401
Stezni element za pričvršćenje mrežnih polica na zidne konzole i profile.
22
Tip
2,000 6016 85 9
kn/kom.
34
Spojnica
Pakiranje
Težina
Br. art.
GSV 34 VA4401
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4401
Spojnica za spajanje mrežnih polica.
10
3,000 6016 64 8
kn/kom.
Neperforirani poklopac
15
B+4
Širina Debljina Dužina
lima
mm
3.000
Br. art.
kg/100 m
256,000 6052 83 4
3.000
DRLU 300 VA4571 300 1
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Neperforirani poklopac za kabelske i mrežne police.
256,000 6052 99 4
kn/m
Kopča za poklopac
DKU 60 VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
60
0,800 6065 60 0
kn/100 kom.
Kopča za univerzalno pričvršćenje neperforiranih poklopaca na kabelske police, mrežne police i
AZ kanale.
266
OBO
BSS
47
Pakiranje
33
Tip
4
14.5
mm
mm
DRLU 300 VA4301 300 1
Težina
3000
Tip
28
komad kg/100 kom.
25
3,000 6016 64 2
GSV 34 VA4301
10
20
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Mrežna polica GR-Magic® VA
Rubni lim za kabele
Tip
KAB GR VA 1.4301
neizolirano
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Zaštitni rubni lim za kabele, za mrežne police.
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
14,100 6220 14 5
kn/kom.
Natpisna pločica za nosače kabela
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
267
Montažni sustavi VA
Nosač za viseću montažu
Mjera Mjera Mjera Mjera
B
L
b
l
Pakiranje
Težina
Br. art.
170
Tip
L
mm mm mm mm
komad kg/100 kom.
AHB-T 200 280 380 150 330
1
94,000 6363 88 8
AHB-T 300 380 480 250 430
1 103,000 6363 89 2
kn/kom.
V5A Nehrđajući
čelik 1.4529
Specijalni stropni nosač za sustave nosača kabela u tunelima. Ostale izvedbe kao što su međustremeni ili priključni elementi kao i različiti oblici prihvata dostpuni na upit.
4
B
40
l
11x20
b
7x50
Pregrada
Tip
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
TSG 45 VA4301 —
3.000
Težina
kg/100 m
46,700 6062 02 5
3.000
TSG 45 VA4571 —
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Visina Dužina
Tip
bočne
strane
mm
mm
TSG 60 VA4301 60
3.000
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
Br. art.
46,700 6062 02 8
kn/m
Težina
Br. art.
kg/100 m
55,700 6062 08 4
TSG 60 VA4571 60
3.000
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4571
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
55,700 6062 08 6
kn/m
Spojnica za spajanje pregrada
Tip
Pakiranje
TSGV VA4310
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
1,000 6067 97 0
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/kom.
Spojnica, za pregradu TSG u svim visinama.
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za kabelske police
Tip
KS KR VA4310
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,580 6062 28 0
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za mrežnu policu
Tip
KS GR VA4310
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,830 6062 28 2
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u mrežnim policama.
GKT 38 VA4301
GKT 38 VA4401 SP
V2A Nehrđajući V4A Nehrđajući
čelik 1.4301
čelik 1.4401
Stezaljka za pričvršćenje pregrada u mrežnim policama.
268
OBO
BSS
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
2,200 6017 04 5
10
2,200 6017 09 2
7
Tip
24
Stezaljka
38
kn/kom.
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u kabelskim policama RKSM.
Montažni sustavi VA
Torban vijak, s proširenom maticom
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
L
D
d
mm mm mm
FRS 6X12 VA4301 M6 12 13,5 6
FRS 6X16 VA4301 M6 15 13,5 6
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Torban vijak s podloškom i maticom.
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
L
D
d
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,760 6406 52 1
100
0,900 6406 55 6
kn/100 kom.
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,796 6406 14 2
100
0,800 6406 19 3
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - nosive konstrukcije za određene kabele
mm mm mm
FRSB 6X12 VA4401 M6 12 13,5 6
FRSB 6X16 VA4401 M6 16 13,5 6
V4A Nehrđajući
čelik 1.4401
Torban vijak s proširenom maticom.
Pakiranje
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
269
270
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
272
Kabelske ljestve LG
274
Montažni sustavi
276
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Kabelska polica SKS
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
271
Kabelska polica SKS
Kabelska polica SKS
Tip
Dužina Širina Debljina
lima
Težina
mm
mm
mm
SKS 610 FS 3.000 100 1,5
SKS 620 FS 3.000 200 1,5
SKS 630 FS 3.000 300 1,5
St čelik
Br. art.
kg/100 m
239,400 6056 10 5
356,800 6056 20 2
455,300 6056 29 6
FS galvanski pocinčano
kn/m
SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm. Izvedba FS uključuje set uzdužnih spojnica RV 60.
Kut 90°
Širina
mm
RBM 90 610 FS 100
RBM 90 620 FS 200
RBM 90 630 FS 300
St čelik
Pakiranje
Težina
90°
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
65,700 6041 13 0
1 122,100 6041 13 4
1 192,800 6041 13 6
FS galvanski pocinčano
R5
0
100
Tip
B
kn/kom.
Kut 90° s integriranim spojnicama za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60
mm.
B+80
T-dogradni element
Širina
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
mm
RAAM 610 FS 100
RAAM 620 FS 200
RAAM 630 FS 300
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
37,900 6041 23 0
1
50,600 6041 23 4
1
63,500 6041 23 6
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
133,50
Tip
B
T-dogradni element s integriranom spojnicom za brzo povezivanje. Za sve tipove kabelskih polica visine 60 mm.
Kutna spojnica
Tip
Dimenzija
mm
RWVL 60 FS 200 x 56
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
15,600 6067 11 5
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Uzdužna i kutna spojnica za kabelske police i sastavne elemente visine 60 mm.
Spojnica dna kanala
Širina
Pakiranje
mm
SSLB 100 FS 85
SSLB 200 FS 185
SSLB 300 FS 285
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
7,700 7070 20 5
20
16,700 7070 21 3
20
25,700 7070 21 7
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Spojnica dna kanala u širokoj izvedbi za primjenu u svim standardnim kabelskim policama i kabelskim policama za velike raspone.
Podni rubni lim
Tip
Širina
Pakiranje
mm
BEB 100 FS 100
BEB 200 FS 200
BEB 300 FS 300
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
5,400 7083 10 6
100
11,400 7083 20 3
100
17,200 7083 30 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Podni rubni lim za ojačanje poda na krajevima kabelskih polica i kao zaštita kabla.
272
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Kabelska polica SKS
Priključni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
23,000 6364 94 2
ABR FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Priključni element služi za spoj navojne šipke i ovjesa kod načina polaganja s očuvanjem funkcije sukladno HRN 4102 dio 12. Uključeni vijci i matice.
Kosi priključni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
7,500 6365 02 7
ABS FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Kosi priključni element služi za spoj navojne šipke i ovjesa kod standardne zidne montaže pomoću kabelskih ljestvi i kabelskih polica s očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Natpisna pločica za nosače kabela
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
273
Kabelske ljestve LG-VS/F
Kabelske ljestve
Tip
Širina Dužina Razmak prečki
Težina
mm
mm
mm
LG 620 VSF6000FS 200 6.000 150
LG 630 VSF6000FS 300 6.000 150
LG 640 VSF6000FS 400 6.000 150
St čelik
Br. art.
kg/100 m
324,700 6207 50 1
373,300 6207 50 5
422,000 6207 50 9
FS galvanski pocinčano
kn/m
Razred očuvanja funkcije E30 do E90
Standardni način polaganja HRN DIN 4102 dio 12
Kod način polaganja pomoću kabelskih ljestvi koriste se ljestve visine 60 mm i debljine materijala 1,5 mm s razmakom prečki 150 mm.
Prečke su od C profila, zakovane i okrenute prema gore. Zaobljeni rubovi stranica ljestvi služe
za ojačanje i kao zaštita rubova.
Zaštitna kapica za kabelske ljestve
Boja
SKH 60 OR narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
63
Tip
par
kg/100 par
40
1,100 6222 53 7
PE Polietilen
30
kn/par
Zaštitna kapica za završetke kabelskih ljestvi visine 60 mm.
Kut 90°
Širina
mm
LBI 90 620 VS FS 200
LBI 90 630 VS FS 300
LBI 90 640 VS FS 400
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
150
komad kg/100 kom.
1 358,000 6211 22 4
1 412,000 6211 23 2
1 497,000 6211 24 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
R 490
150
Tip
B
Kut 90°, horizontalan, za kabelske ljestve s NS prečkama i visine 60 mm.
T-element
mm
LT 620 VS FS 200
LT 630 VS FS 300
LT 640 VS FS 400
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 677,000 6213 72 3
1 789,000 6213 73 1
1 871,000 6213 75 8
FS galvanski pocinčano
B
Pakiranje
150
R490
640 + B
Širina
150
Tip
1280 + B
B
kn/kom.
T-element, horizontalan, za kabelske ljestve s NS prečkama i visinom od 60 mm.
Vanjska spojnica
Širina Visina
bočne
strane
mm mm
AVL 60 FS 135 65
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
10
Br. art.
23,200 6208 77 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Spojnica za mehaničko povezivanje kabelskih ljestvi s vanjske strane bočnog profila kod načina
polaganja s očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Uključeni vijci.
Stezni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,400 6221 07 6
LKS 40 FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Stezni element za pričvršćenje kabelskih ljestava.
274
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Kabelske ljestve LG-VS/F
Zaštitni lim
Širina Visina
bočne
strane
mm mm
LAB 20 FT 200 45
LAB 30 FT 300 45
LAB 40 FT 400 45
Tip
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
20
25
25
Br. art.
37,000 6220 43 6
58,000 6220 44 4
78,000 6220 45 2
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Zaštitni lim za montažu na prečku kod vertikalnih odvojnih kabela ili vodiča.
Pričvrsna pločica za prečke sastavnih elemenata
Tip
Pakiranje
Mjera
B
mm
SAB20 FS 180
SAB30 FS 280
SAB40 FS 380
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
31,000 6222 94 3
25
50,000 6222 95 1
25
65,000 6222 97 8
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Pričvrsna pločica za prečke, za povećanje površine za polaganje kabela u sastavnim elementima za način polaganja s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Kako bi kabeli s
očuvanjem funkcije u slučaju požara bili na što većoj površini u sastvanim elementima kabelskih
ljestvi, potrebno je upotrijebiti pričvrsne pločice za prečke. Pločice za prečke samo se polože
na prečke. Prema dolje svinuti nosevi spriječavaju ispadanje.
Priključni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
15,000 6221 46 7
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
ABL FT
St čelik
Težina
Priključni element služi za spoj navojne šipke i ovjesa kod načina polaganja s očuvanjem funkcije sukladno HRN 4102 dio 12.
Montira se u razmaku od maks. 100 mm od konzole, na donji dio stranice ljestvi. Nakon montaže navojne šipke priključni element se ne može odvojiti.
Kosi priključni element
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
7,500 6365 02 7
ABS FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Kosi priključni element služi za spoj navojne šipke i ovjesa kod standardne zidne montaže pomoću kabelskih ljestvi i kabelskih polica s očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Natpisna pločica za nosače kabela
250
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
275
Montažni sustavi
Stropni nosač US 3
Tip
Dužina
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
St čelik
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
4
50,500
4
64,400
4
78,300
4
92,300
4 106,200
4 120,200
4 134,100
4 147,800
4 162,000
4 175,900
4 189,900
FT vruće pocinčano
Br. art.
6342 35 1
6342 35 3
6342 35 5
6342 35 7
6342 35 9
6342 36 2
6342 36 4
6342 36 6
6342 36 8
6342 37 0
6342 37 2
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 50 x 30 mm sa zavarenom stopom.
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
Profil US 3
Tip
Dužina
US 3 20 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 60 FS
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 90 FS
US 3 100 FS
US 3 150 FS
US 3 200 FS
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.500
2.000
St čelik
Debljina
materijala
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
4
27,000
4
40,000
4
53,000
4
67,000
4
80,000
4
93,000
4 107,000
4 120,000
4 133,000
1 200,000
1 266,000
FS galvanski pocinčano
Br. art.
6342 30 2
6342 30 4
6342 30 6
6342 30 8
6342 31 0
6342 31 2
6342 31 4
6342 31 6
6342 31 8
6342 32 8
6342 33 8
kn/kom.
U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 30 x 50 mm.
Stopa za US 3-profil
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
46,800 6348 87 4
KU 3 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Stopa za montažu US 3 profila.
Zaštitna kapica za US 3 profil
Boja
Pakiranje
US 3 KS OR narančasta
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
1,070 6338 45 8
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštitna kapica za završetke profila US 3.
US 5 stropni nosač
Tip
Dužina
Debljina
materijala
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT
mm
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
2
85,000
2 110,000
2 136,000
2 161,000
2 185,000
2 210,000
2 236,000
2 261,000
2 286,000
2 311,000
2 337,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
kn/kom.
Stropni nosač (U-profil) dimenzije 50 x 50 mm sa zavarenom stopom.
276
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Montažni sustavi
US 5-profil
Tip
Dužina
Debljina
materijala
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 200 FT
mm
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.500
2.000
mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
St čelik
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
4
79,000
4 106,000
4 133,000
4 160,000
4 175,000
4 200,000
4 227,000
4 265,000
1 395,000
1 506,000
FT vruće pocinčano
Br. art.
6340 90 3
6340 91 1
6340 93 8
6340 94 6
6340 95 0
6340 95 4
6340 95 8
6340 96 2
6340 96 6
6340 97 0
kn/kom.
U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 50 x 50 mm.
Stopa za US 5-profil
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
75,000 6348 90 4
KUS 5 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Stopa za montažu na US 5 profil.
Stopa za US 5-profil, varijabilna
Tip
Pakiranje
Br. art.
FT vruće pocinčano
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
komad kg/100 kom.
4
82,000 6348 92 0
KU 5 V FT
St čelik
Težina
kn/kom.
Varijabilna stopa za montažu na US 5 profil.
Zaštitna kapica za US 5 profil
Tip
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
1,300 6338 46 2
US 5 KS OR narančasta
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštitna kapica za završetke profila US 5.
40
Odstojnik DSK 45
45
Tip
80
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
19,000 6416 50 0
DSK 45 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
40
Odstojnik DSK 47
Tip
47
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Odstojnik za primjenu u US 5 profilu i u stopi tipa KU 7 VQP.
80
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
16,000 6416 50 4
DSK 47 FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Odstojnik za korištenje u stopi tipa KU 5 V.
Zidna i stropna konzola MWA 12
Tip
MWA 12 11S FS
MWA 12 21S FS
MWA 12 31S FS
MWA 12 41S FS
St čelik
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm
110
210
310
410
mm
53
65
75
83
mm
32,5
32,5
38
38
mm
11
11
11
11
FS galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
30
12,700
30
24,500
30
57,000
30
68,000
Br. art.
6424 71 6
6424 73 2
6424 74 0
6424 75 9
kn/kom.
Za manja opterećenja.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
277
Montažni sustavi
Zidna i stropna konzola AW 15
Tip
AW 15 11 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm
110
210
310
410
St čelik
mm
50
60
65
70
mm
40
40
40
40
mm
11
11
11
11
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
14,500
30
26,000
30
32,500
30
55,000
FT vruće pocinčano
6420 65 6
6420 68 0
6420 71 0
6420 74 5
kn/kom.
Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Zidna i stropna konzola AW 30
Tip
Širina Mjera Mjera Ø rupe
H
A
mm mm mm mm
AW 30 21 FT 210 70 50 13
AW 30 31 FT 310 80 50 13
AW 30 41 FT 410 80 50 13
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
42,000 6419 72 0
25
63,000 6419 74 7
20
89,000 6419 76 3
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Za srednja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Zidna i stropna konzola AW 30 F
Tip
Dužina
Pakiranje
mm
AW30F21 FT 210
AW30F31 FT 310
AW30F41 FT 410
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
75,000 6417 02 7
20 100,000 6417 04 3
20 125,000 6417 07 8
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
Konzola za montažu na stropnim nosačima ili na zid, za polaganje kabelskih polica u spušteni
strop. Konzole se isporučuju nemontirane.
Stropni stremen
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
20
42,400 6418 19 8
BSB FT
St čelik
Težina
FT vruće pocinčano
kn/kom.
Vatrootporni stremen za pričvršćenje navojne šipke za dodatno učvršćenje na strop kod polaganja pomoću kabelskih ljestvi i polica za očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Navojna šipka
Navoj Mjera Mjera
d
L
Pakiranje
mm
mm
1.000
2078 M8 1M G M8 8
2078 M10 1M G M10 10 1.000
2078 M12 1M G M12 12 1.000
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
30,000 3141 12 8
25
49,000 3141 20 9
20 100,000 3141 30 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka prema DIN 976.
Tip
M
Spojnica
Navoj Mjera Mjera SW Karton
M
L
mm
12005 M8 G M8 8
30
12005 M10 G M10 M10 40
12005 M12 G M12 M12 40
St čelik
mm
13
17
19
komad
600
200
150
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
2,000 6410 08 1
50
6,000 6410 10 3
25
7,000 6410 11 1
G galvanski pocinčano
L
SW
kn/100 kom.
Spojnica za navojne šipke s unutarnjim navojem.
Pregrada
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
3.000
TSG 45 FS 45
Tip
St čelik
Pakiranje
Težina
m
kg/100 m
Br. art.
45 46,700 6062 03 3
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
278
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Montažni sustavi
Pregrada
Visina Dužina
bočne
strane
mm
mm
3.000
TSG 60 FS 60
Tip
St čelik
Težina
Br. art.
kg/100 m
55,700 6062 06 8
FS galvanski pocinčano
kn/m
Pregrada za odvajanje kabela i vodiča s različitim naponima ili funkcijama.
Spojnica za spajanje pregrada
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
1,000 6067 97 0
TSGV VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/kom.
Spojnica, za pregradu TSG u svim visinama.
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za kabelske police
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,580 6062 28 0
KS KR VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u kabelskim policama RKSM.
Pakiranje
Težina
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
Pričvrsnia za pričvršćenje pregrade za kabelske ljestve
Tip
Br. art.
komad kg/100 kom.
30
0,512 6062 28 4
KS KL VA4310
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Pričvrsnica za bezvijčano pričvršćenje pregrada u kabelskim ljestvama.
Šesterokutni vijak
Tip
Dimenzija Mjera Mjera SW
L
d
mm
mm mm
SKS 10X40 F M10x40 40 10
SKS 10X60 F M10x60 60 10
SKS 10X80 F M10x80 80 10
St čelik
Pakiranje
mm
17
17
17
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
4,900 3160 75 0
20
6,000 6408 51 6
20
7,700 6418 25 0
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Šesterokutni vijak za univerzalno pričvršćenje konstrukcijskih komponenata.
Torban vijak, s proširenom maticom
Tip
Navoj Dužina Mjera Mjera SW
D
d
FRSB 6X12 F M6
FRSB 6X15 F M6
FRSB 6X20 F M6
mm
12
16
20
mm
13,5
13,5
13,5
mm
6
6
6
St čelik
F F vruće pocinčano
Pakiranje
mm
10
10
10
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,990 6406 12 2
100
0,800 6406 15 7
100
1,000 6406 20 3
kn/100 kom.
Torban vijak s proširenom, nazubljenom maticom.
Torban vijak, s podloškom i maticom
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera SW
L
D
d
mm mm mm
M10 25 24 10
FRS 10X25 F
FRS 10X25 F TPS M10 25 18 10
M12 25 30 12
FRS 12X25 F
St čelik
F F vruće pocinčano
mm
17
17
19
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
4,500 6407 52 8
50
4,300 6407 53 6
10
6,400 6406 25 4
kn/100 kom.
Torban vijak s podloškom i maticom.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
279
Montažni sustavi
Velika podloška DIN 440
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
DIN440 7 F 22 6,6 2
DIN440 11 F 34 11 3
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,550 6408 70 2
100
1,985 6408 72 9
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s posebno velikim vanjskim promjerom.
Podloška 966
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm
966 M8 G M8 16 8,4
966 M10 G M10 20 10,5
966 M12 G M12 24 13
St čelik
mm
1,6
2
2,5
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,214 3402 08 8
100
0,408 3402 09 6
100
0,627 3402 12 6
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška prema DIN 125, oblika A, za univerzalnu primjenu.
Šesterokutna matica
Tip
Navoj Mjera Mjera SW
d
h
mm mm
DIN 934 M8 G M8 8
6,8
DIN 934 M10 G M10 10 8,4
DIN 934 M12 G M12 12 10,8
St čelik
mm
13
17
19
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,474 3400 08 5
100
1,084 3400 10 7
100
1,730 3400 12 3
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - normirane nosive konstrukcije
Šesterokutna matica prema DIN 934 s metričkim navojem. Klasa otpornosti 8.
280
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
281
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
282
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
284
Obujmice
285
Setovi za rasterećenje okomite trase
287
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Vertikalne ljestve
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
283
Vertikalne ljestve
Vertikalne ljestve LG 60 VS
Tip
Širina Razmak prečki Dužina
mm
mm
LG 620 VS 6000FS 200 300
LG 630 VS 6000FS 300 300
LG 640 VS 6000FS 400 300
St čelik
Težina
mm
6.000
6.000
6.000
Br. art.
kg/100 m
273,800 6208 62 7
298,000 6208 63 0
322,200 6208 63 3
FS galvanski pocinčano
kn/m
Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 60 mm sC-profil prečkama koje su otvorene
prema gore (izvedba VS).
Vertikalne ljestve SLM50
Tip
Širina Razmak prečki Dužina
mm
mm
SLM50C40F 40 FT 400 300
SLM50C40F 50 FT 500 300
SLM50C40F 60 FT 600 300
St čelik
Težina
mm
3.000
3.000
3.000
Br. art.
kg/100 m
766,000 6010 00 8
821,000 6010 01 6
876,000 6010 02 4
FT vruće pocinčano
kn/m
Sustav vertikalnih ljestvi za velika opterećenja, za očuvanje električne funkcije sukladno HRN
DIN 4102 dio 12. Dozvoljene obujmice tip 2056U/M. Ljestve se isporučuju nemontirane.
Vertikalne ljestve SLS80
Tip
Širina Razmak prečki Dužina
mm
mm
SLS80C40F 40 FT 400 300
SLS80C40F 50 FT 500 300
SLS80C40F 60 FT 600 300
St čelik
Težina
mm
3.000
3.000
3.000
Br. art.
kg/100 m
1.487,000 6010 10 5
1.542,000 6010 11 3
1.597,000 6010 12 1
FT vruće pocinčano
kn/m
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
Sustav industrijskih vertikalnih ljestvi za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12. Dozvoljene obujmice tip 2056U/M. Ljestve se isporučuju nemontirane.
Uzdužna spojnica
Visina
bočne
strane
mm
LLV 60 FS 60
Tip
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
20
Br. art.
18,000 6208 80 0
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
U-profil spojnica
Pakiranje
Težina
Br. art.
200
Tip
11 x 24
St čelik
FT vruće pocinčano
25
50
komad kg/100 kom.
10
80,000 6018 50 5
VUS 5 FT
kn/kom.
46.5
44
Spojnica za spajanje profila US 5.
Pričvrsni kutnik
13 x 30
Br. art.
5
Težina
80
Pakiranje
25
Tip
55
komad kg/100 kom.
10
26,400 6019 52 8
284
OBO
BSS
kn/kom.
22
FT vruće pocinčano
Pričvrsni kutnik IS 8 profila na zid.
9
St čelik
65
45
BW 80 55 FT
13
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Uzdužna spojnica za spajanje kabelskih ljestvi i sastavnih elemenata s unutarnje strane bočnih
profila visine 60 mm.
Vertikalne ljestve
Torban vijak
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera SW
L
D
d
FRS 8X16 F 8.8
FRS 8X35 F
FRS 10X25 F 8.8
FRS 12X25 F
M8
M8
M10
M12
St čelik
mm
16
35
25
25
mm
20
20
24
30
mm
8
8
10
12
Pakiranje
mm
13
13
17
19
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
2,200
50
2,700
50
4,500
10
6,400
F F vruće pocinčano
6406 96 3
6407 04 8
6407 56 0
6406 25 4
kn/100 kom.
Torban vijak s podloškom i maticom.
23
Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
B
t
10
7
Tip
L
x
H
D
SW 10
G
A
C
Područje
zatezanja
D
mm
2056 M 12 FT 8-12
2056 M 16 FT 12-16
2056 M 22 FT 16-22
2056 M 28 FT 22-28
2056 M 34 FT 28-34
2056 M 40 FT 34-40
2056 M 46 FT 40-46
2056 M 52 FT 46-52
2056 M 58 FT 52-58
2056 M 64 FT 58-64
2056 M 70 FT 64-70
2056 M 76 FT 70-76
2056 M 82 FT 76-82
2056 M 90 FT 82-90
2056 M 100 FT 90-100
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25
Br. art.
3,200
3,500
4,400
6,100
7,700
8,600
9,600
10,400
13,100
14,500
16,100
18,300
19,100
23,300
25,400
FT vruće pocinčano
1156 00 4
1156 01 2
1156 02 0
1156 03 9
1156 04 7
1156 05 5
1156 06 3
1156 07 1
1156 09 8
1156 10 1
1156 12 8
1156 13 6
1156 14 4
1156 15 2
1156 16 0
kn/100 kom.
Prikladno za sve montažne profile C sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
23
B
C
G
t
x
H
L
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100
mm
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
mm
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
88
97
107
mm
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
mm
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
mm
3,5
3,5
4,5
4,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
mm
40
44
50
58
66
72
79
86
93
99
106
114
121
130
140
mm
32,5
32,5
46,5
46,5
44
44
44
44
44
56
56
56
56
56
56
Obujmica, 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
B
t
10
Tip
7
H
x
D
L
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
A
SW 10
G
A
C
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
Važne mjere obumice
D
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT
Područje
zatezanja
D
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
50
50
50
50
FT vruće pocinčano
Br. art.
3,980
4,750
6,900
7,800
1156 17 9
1156 18 7
1156 19 5
1156 20 9
kn/100 kom.
Prikladno za sve montažne profile C sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
D
A
B
C
G t
x
H
L
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
Kod narudžbe navesti broj artikla
mm
23
23
23
23
mm
16
20
27
33
mm
34
34
34
34
M6
M6
M6
M6
mm
1,5
1,5
1,5
2
mm
5
5
5
5
mm
52
61
73
87
mm
34
34
47
47
BSS
OBO
285
Vertikalne ljestve
Obujmica, 3-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
St čelik
Pakiranje
Težina
t
Br. art.
komad
kg/100 kom.
50
50
50
50
4,050
5,800
6,500
9,500
FT vruće pocinčano
x
H
D
1156 24 1
1156 26 8
1156 27 6
1156 28 4
L
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT
Područje
zatezanja
D
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
B
10
7
Tip
23
SW 10
G
A
C
kn/100 kom.
Prikladno za sve montažne profile C sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
D
A
B
C
G t
x
H
L
mm
16
20
27
33
mm
34
34
34
34
M6
M6
M6
M6
mm
1,2
1,5
1,5
2
mm
5
5
5
5
mm
70
82
101
121
mm
47
47
47
47
Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad
kg/100 kom.
t
9.5
Područje
zatezanja
D
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
28-34
34-40
40-46
46-52
52-58
58-64
64-70
70-76
B
7,5
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
3,300
3,520
3,960
5,890
7,650
8,360
10,890
11,660
14,740
15,730
18,200
20,600
FT vruće pocinčano
H
3,5
Tip
A
1158 00 7
1158 01 5
1158 02 3
1158 03 1
1158 05 8
1158 06 6
1158 07 4
1158 08 2
1158 09 0
1158 10 4
1158 11 2
1158 12 0
x
mm
23
23
23
23
L
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
G
SW 10
C
kn/100 kom.
Prikladna za sve C-montažne profile sa širinom proreza od 18 - i 22 mm. Prikladna i za plosnato, kutno i U-željezo debljine materijala 4 - 12 mm. Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće
pocinčanog čelika.
D
A
B
C
G
t
x
H
L
mm
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
mm
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
mm
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
mm
42
46
53
59
67
73
79
85
91
97
103
110
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5
45,5
Natpisna pločica za nosače kabela
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
250
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
286
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
25
43
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
28-34
34-40
40-46
46-52
52-58
58-64
64-70
70-76
Setovi za rasterećenje okomite trase
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 115 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
b
t
H
B
T
mm mm mm mm mm
ZSE90-13 250 115 160 330 155
ZSE90-14 350 115 160 430 155
ZSE90-15 450 115 160 530 155
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 375,000 7215 70 1
1 445,000 7215 70 5
1 515,000 7215 70 8
kn/kom.
Set za vlačno rasterećenje vertikalno položenih kabela, odobreno za sve tipove kabela i sve vrste vertikalnih instalacija. Razredi očuvanja funkcije E30 do E90. Set se sastoji od kućišta s pločama od mineralnih vlakana, pričvrsnog materijala i kartuše s protupožarnim kitom.
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 175 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
b
t
H
B
T
ZSE90-23
ZSE90-24
ZSE90-25
ZSE90-26
ZSE90-27
mm
250
350
450
550
650
mm
175
175
175
175
175
mm
180
180
180
180
180
mm
330
430
530
630
730
mm
215
215
215
215
215
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1 510,000
1 610,000
1 680,000
1 795,000
1 884,000
Br. art.
7215 71 2
7215 71 5
7215 71 8
7215 72 5
7215 72 9
kn/kom.
Set za vlačno rasterećenje vertikalno položenih kabela, odobreno za sve tipove kabela i sve vrste vertikalnih instalacija. Razredi očuvanja funkcije E30 do E90. Set se sastoji od kućišta s pločama od mineralnih vlakana, pričvrsnog materijala i kartuše s protupožarnim kitom.
Protupožarni premaz u kartuši
Tip
Sadržaj
ml
ASX-K 300
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 31 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.
Natpisna pločica za setove za rasterećenje
85
Tip
25
KS-ZSE DE
Ø7
70
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
Očuvanje funkcije - vertikalne ljestve
100
komad kg/100 kom.
1
2,400 7215 75 0
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Natpisna pločica za označavanje setova za rasterećenje ZSE90 pomoću vodootpornog i svjetlosno postojanog flomastera. Za pravedno označavanje sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Uključene 2 utične tiple.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
287
288
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
290
Odstojne obujmice
293
Setovi za rasterećenje okomite trase
295
GRIP obujmice i stropni držači kabela
296
Instalacijske cijevi
299
Instalacijski kanal LKM
301
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Montažni profili i obujmice
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
289
Montažni profili i obujmice
Montažni profil, prorez, 16,5 mm
Tip
Dužina
Pakiranje
Debljina
materijala
mm
mm
2068 L 2M FT 2.000 1,5
St čelik
m
Težina
Br. art.
kg/100 m
20 89,000 1119 65 6
FT vruće pocinčano
kn/100 m
Montažni profil, perforirani, širina proreza 16,5 mm.
Montažni profil, prorez 17 mm
Tip
Dužina
Debljina
materijala
1268 L 200 FS
1268 L 300 FS
1268 L 400 FS
1268 L 500 FS
1268 L 2M FS
mm
200
300
400
500
2.000
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
14,200
25
21,300
10
28,400
10
35,500
20
71,000
FS galvanski pocinčano
1104 26 8
1104 28 4
1104 29 2
1104 30 6
1104 50 0
kn/100 kom. kn/100 m
Montažni profil, perforirani, u lakoj izvedbi, sa širinom proreza od 17 mm
Montažni profil, prorez 18 mm
Tip
Izvedba
Dimenzije
šxv
Debljina Dužina
materijala
mm
mm
CPS 4L 2M FT perforirano 40 x 22,5 2
St čelik
mm
2.000
Pakiranje
m
Težina
Br. art.
kg/100 m
10 160,000 1121 97 9
FT vruće pocinčano
kn/100 m
Montažni profil, perforirani, u izvedbi za veća opterećenja, sa širinom proreza od 18 mm
Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
Područje
zatezanja
D
mm
2056 M 12 FT 8-12
2056 M 16 FT 12-16
2056 M 22 FT 16-22
2056 M 28 FT 22-28
2056 M 34 FT 28-34
2056 M 40 FT 34-40
2056 M 46 FT 40-46
2056 M 52 FT 46-52
2056 M 58 FT 52-58
2056 M 64 FT 58-64
2056 M 70 FT 64-70
2056 M 76 FT 70-76
2056 M 82 FT 76-82
2056 M 90 FT 82-90
2056 M 100 FT 90-100
St čelik
B
t
10
Težina
Br. art.
komad
kg/100 kom.
7
Pakiranje
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
25
FT vruće pocinčano
3,200
3,500
4,400
6,100
7,700
8,600
9,600
10,400
13,100
14,500
16,100
18,300
19,100
23,300
25,400
1156 00 4
1156 01 2
1156 02 0
1156 03 9
1156 04 7
1156 05 5
1156 06 3
1156 07 1
1156 09 8
1156 10 1
1156 12 8
1156 13 6
1156 14 4
1156 15 2
1156 16 0
H
x
D
L
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Tip
23
SW 10
G
A
C
kn/100 kom.
Prikladno za sve montažne profile C sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
290
OBO
BSS
A
B
C
G
t
x
H
L
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
64 - 70
70 - 76
76 - 82
82 - 90
90 - 100
mm
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
mm
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
88
97
107
mm
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
mm
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
mm
3,5
3,5
4,5
4,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
mm
40
44
50
58
66
72
79
86
93
99
106
114
121
130
140
mm
32,5
32,5
46,5
46,5
44
44
44
44
44
56
56
56
56
56
56
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Važne mjere obumice
D
Kod narudžbe navesti broj artikla
Montažni profili i obujmice
23
Obujmica, 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
B
t
10
7
Tip
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT
L
x
H
D
SW 10
G
A
C
Područje
zatezanja
D
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
50
50
50
50
Br. art.
3,980
4,750
6,900
7,800
FT vruće pocinčano
1156 17 9
1156 18 7
1156 19 5
1156 20 9
kn/100 kom.
Prikladno za sve montažne profile C sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
D
A
B
C
G t
x
H
L
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
23
mm
23
23
23
23
mm
16
20
27
33
M6
M6
M6
M6
mm
1,5
1,5
1,5
2
mm
5
5
5
5
mm
52
61
73
87
mm
34
34
47
47
Obujmica, 3-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
B
t
10
mm
34
34
34
34
7
Tip
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT
L
x
H
D
SW 10
G
A
C
Područje
zatezanja
D
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
50
50
50
50
Br. art.
4,050
5,800
6,500
9,500
FT vruće pocinčano
1156 24 1
1156 26 8
1156 27 6
1156 28 4
kn/100 kom.
Prikladno za sve montažne profile C sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće pocinčanog čelika.
D
A
B
C
G t
x
H
L
A
mm
23
23
23
23
mm
16
20
27
33
t
4
9.5
Tip
L
x
H
3,5
G
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
C
SW 10
M6
M6
M6
M6
mm
1,2
1,5
1,5
2
mm
5
5
5
5
mm
70
82
101
121
mm
47
47
47
47
Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom
B
7,5
mm
34
34
34
34
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
mm
8 - 12
12 - 16
16 - 22
22 - 28
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT
St čelik
Područje
zatezanja
D
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
28-34
34-40
40-46
46-52
52-58
58-64
64-70
70-76
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
25
FT vruće pocinčano
Br. art.
3,300
3,520
3,960
5,890
7,650
8,360
10,890
11,660
14,740
15,730
18,200
20,600
1158 00 7
1158 01 5
1158 02 3
1158 03 1
1158 05 8
1158 06 6
1158 07 4
1158 08 2
1158 09 0
1158 10 4
1158 11 2
1158 12 0
kn/100 kom.
Prikladna za sve C-montažne profile sa širinom proreza od 18 - i 22 mm. Prikladna i za plosnato, kutno i U-željezo debljine materijala 4 - 12 mm. Obujmica, vijak i pričvrsna pločica od vruće
pocinčanog čelika.
D
A
B
C
G
t
x
H
L
mm
8-12
12-16
16-22
22-28
28-34
34-40
40-46
46-52
52-58
58-64
64-70
70-76
Kod narudžbe navesti broj artikla
mm
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
25
mm
16
20
27
33
39
45
51
57
64
70
76
82
mm
34
34
34
34
34
34
40
40
40
40
40
40
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
mm
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
mm
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
mm
42
46
53
59
67
73
79
85
91
97
103
110
mm
34
34
34
34
37,5
37,5
37,5
38,5
38,5
38,5
38,5
45,5
BSS
OBO
291
Montažni profili i obujmice
Uzdužna pričvrsna pločica
Tip
2058 LW 10
2058 LW 14
2058 LW 20
2058 LW 26
2058 LW 32
2058 LW 38
2058 LW 44
2058 LW 50
2058 LW 56
2058 LW 62
Područje
zatezanja
D
mm
6-10
10-14
14-20
20-26
26-32
32-38
38-44
44-50
50-56
56-62
St čelik
po obujmici 2056/M
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
Br. art.
4,000
5,340
7,380
9,270
11,000
12,500
14,300
16,200
17,800
19,700
FS galvanski pocinčano
1195 79 4
1195 80 8
1195 81 6
1195 82 4
1195 83 2
1195 84 0
1195 85 9
1195 86 7
1195 87 5
1195 88 3
kn/100 kom.
Za povećanje površine za polaganje kabela s očuvanjem funkcije na BBS obujmicu se dodatno
montira još jedna duga pričvrsna pločica (L = 200 mm).
Osiguranje protiv proklizavanja, klizna matica za širinu proreza do
17 mm
mm mm
4
5019 M6 OS G 6
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,150 1144 10 3
G galvanski pocinčano
25.5
Pakiranje
16.5
26
t
Mjera Mjera
G
t
Tip
G
kn/100 kom.
Klizna matica za montažne profile sa širinom proreza od 16 - 17 mm.
Osiguranje protiv proklizavanja, klizna matica za širinu proreza 18
mm
Tip
Pakiranje
Mjera
D
mm
GMH18 M6 G 6
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
2,400 1146 50 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Matica za montažne profile sa širinom proreza od 18 mm.
Podloška za osigurenje protiv proklizavanja
Tip
Mjera Mjera Mjera
D
d
h
mm mm mm
DIN440 7 F 22 6,6 2
St čelik
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,550 6408 70 2
F F vruće pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s posebno velikim vanjskim promjerom.
Šesterokutni vijak za osiguranje protiv proklizavanja
Navoj Dužina Mjera SW
d
342 M6X16 G M6
mm
16
mm mm
6
10
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,494 3156 14 1
kn/100 kom.
Šestokutni vijak prema ISO 4017 s metričkim navojem. Klasa otpornosti min 5,6.
Natpisna pločica za nosače kabela
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
43
Tip
250
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
292
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Odstojne obujmice
Odstojna obujmica tip 732, za kabele i cijevi
A
B
t1
Tip
b1
t2
x
D
M6
732 6 GTP
732 8 GTP
732 10 GTP
732 12 GTP
732 14 GTP
732 15 GTP
732 16 GTP
732 18 GTP
732 20 GTP
732 22 GTP
732 24 GTP
732 26 GTP
732 28 GTP
732 30 GTP
732 33 GTP
732 35 GTP
732 38 GTP
732 40 GTP
732 42 GTP
732 45 GTP
732 48 GTP
732 50 GTP
732 60 GTP
732 63 GTP
Područje
zatezanja
D
mm
5-6
7-8
9-10
10,5-12
12,5-14
13,5-15
14,5-16
16,5-18
18,5-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30
31-33
33-35
36-38
38-40
40-42
43-45
46-48
48-50
58-60
61-63
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
GTP galvanski pocinčano
Br. art.
1,160
1,310
1,360
1,460
1,480
1,530
1,590
1,620
1,730
1,780
1,840
1,920
2,840
3,040
3,120
3,280
3,490
3,600
3,840
3,990
4,040
4,160
4,960
5,000
1360 05 1
1360 08 6
1360 10 8
1360 12 4
1360 14 0
1360 15 9
1360 16 7
1360 18 3
1360 20 5
1360 22 1
1360 24 8
1360 26 4
1360 28 0
1360 30 2
1360 33 7
1360 35 3
1360 38 8
1360 39 6
1360 42 6
1360 45 0
1360 48 5
1360 50 7
1360 60 4
1360 63 9
kn/100 kom.
S navojem M6.
A
B
x
b1
t1
t2
M
mm
5-6
7-8
9 - 10
10,5 - 12
12,5 - 14
13,5 - 15
14,5 - 16
16,5 - 18
18,5 - 20
20-22
22 - 24
24 - 26
26 - 28
28 - 30
31 - 33
33 - 35
36 - 38
38 - 40
40 - 42
43 - 45
46 - 48
48 - 50
58 - 60
61 - 63
mm
35
34
36
38
40
41
42
44
46
48
50
52
59
61
64
66
69
71
73
76
79
81
91
94
mm
23
22
24
26
28
29
30
22
34
36
38
40
45
47
50
52
55
57
59
62
65
67
77
80
mm
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
mm
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Kod narudžbe navesti broj artikla
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Važne mjere obujmice za kabele i cijevi
D
BSS
OBO
293
Odstojne obujmice
Odstojna obujmica tip 733, za kabele i cijevi
Tip
733 21 G
733 23 G
733 29 G
733 38 G
733 48 G
733 54 G
733 61 G
733 63 G
Područje
zatezanja
D
mm
19-21
21-23
24-29
30-38
39-48
48-54
53-61
63
St čelik
Pakiranje
Težina
komad
kg/100 kom.
50
50
50
25
25
25
20
20
Br. art.
2,730
2,870
3,480
4,040
4,810
5,800
6,370
6,940
G galvanski pocinčano
1361 20 1
1361 23 6
1361 29 5
1361 38 4
1361 48 1
1361 51 1
1361 61 9
1361 63 5
kn/100 kom.
Vijci od čelika. *Veličina M16 nije prikladna za pneumatski uređaj za zabijanje čavala. *Veličine
M16 - PG16 nisu prikladne za uređaj za zakivanje.
Važne mjere obujmice za kabele i cijevi
A
B
L
b
x
mm
19-21
21- 23
24 - 29
30 - 38
39 - 48
48 - 54
53 - 61
63
mm
50
52
58
70
80
86
96
101
mm
37
39
42
54
64
68
78
83
mm
10
10
10
10
14
14
14
18
mm
14
14
16
16
16
18
18
16
mm
2
2,5
7
10
12,5
7,5
10
3
Natpisna pločica za nosače kabela
Tip
KS-E DE
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
PVC Polivinilklorid
250
Pakiranje
Težina
Br. art.
43
D
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
294
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Setovi za rasterećenje okomite trase
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 115 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
b
t
H
B
T
mm mm mm mm mm
ZSE90-13 250 115 160 330 155
ZSE90-14 350 115 160 430 155
ZSE90-15 450 115 160 530 155
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 375,000 7215 70 1
1 445,000 7215 70 5
1 515,000 7215 70 8
kn/kom.
Set za vlačno rasterećenje vertikalno položenih kabela, odobreno za sve tipove kabela i sve vrste vertikalnih instalacija. Razredi očuvanja funkcije E30 do E90. Set se sastoji od kućišta s pločama od mineralnih vlakana, pričvrsnog materijala i kartuše s protupožarnim kitom.
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 175 mm
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Mjera
b
t
H
B
T
ZSE90-23
ZSE90-24
ZSE90-25
ZSE90-26
ZSE90-27
mm
250
350
450
550
650
mm
175
175
175
175
175
mm
180
180
180
180
180
mm
330
430
530
630
730
mm
215
215
215
215
215
Pakiranje
Težina
komad kg/100 kom.
1 510,000
1 610,000
1 680,000
1 795,000
1 884,000
Br. art.
7215 71 2
7215 71 5
7215 71 8
7215 72 5
7215 72 9
kn/kom.
Set za vlačno rasterećenje vertikalno položenih kabela, odobreno za sve tipove kabela i sve vrste vertikalnih instalacija. Razredi očuvanja funkcije E30 do E90. Set se sastoji od kućišta s pločama od mineralnih vlakana, pričvrsnog materijala i kartuše s protupožarnim kitom.
Protupožarni premaz u kartuši
Tip
Sadržaj
ml
ASX-K 300
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
50,000 7202 31 0
Ekspandirajući materijal
kn/kom.
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Kombinirani endotermni premaz, postojan na vremenske utjecaje, za unutarnju i vanjsku primjenu. Univerzalni zaštitni premaz za kabele i nosače kabela. Primjena: kao masa za direktno ispunjavanje otvora, kao premaz miješanjem. Razred materijala HRN DIN 4102 - B2 normalno zapaljiv. Skladištenje: do 18 mjeseci u suhim prostorijama zaštićenim od smrzavanja, kod temperature od +5 °C do +25 °C u originalnom zatvorenom pakiranju.
Natpisna pločica za setove za rasterećenje
100
85
Tip
25
KS-ZSE DE
Ø7
70
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
2,400 7215 75 0
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Natpisna pločica za označavanje setova za rasterećenje ZSE90 pomoću vodootpornog i svjetlosno postojanog flomastera. Za pravedno označavanje sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Uključene 2 utične tiple.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
295
GRIP obujmice i stropni držači kabela
Obujmica GRIP "M" 15
10
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,700 2207 02 8
kn/100 kom.
35
30
6.2
FS galvanski pocinčano
11
0.7
10
11
2031 M 15 FS
St čelik
Težina
20
Pakiranje
60
Tip
6.2
33
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
9.2
6.2
60
11
0.7
35
6.2
30
10
11
9.2
6.2
33
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
60
11
0.7
35
6.2
30
10
11
komad kg/100 kom.
2031 M 15 V4A
50
3,000 2207 13 2
kn/100 kom.
V4A Nehrđajući
čelik 1.4571
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
20
10
komad kg/100 kom.
2031 M 15 VA
50
3,000 2207 08 0
kn/100 kom.
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
20
10
33
9.2
Uzdužna pričvrsna pločica za obujmicu GRIP "M" 15
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
8,200 2207 18 4
2031 LW15
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Uzdužna pričvrsna pločica za obujmicu tip 2031/M15, za očuvanje funkcije kod polaganja određenih kabela.
Obujmica GRIP "M" 30
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
6,200 2207 03 6
kn/100 kom.
10
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
296
OBO
BSS
33
16
6.2
10
85
26
47
11
50
1
11
komad kg/100 kom.
25
6,500 2207 08 8
2031 M 30 VA
kn/100 kom.
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
11
50
1
6.2
FS galvanski pocinčano
6.2
St čelik
11
2031 M 30 FS
33
16
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Težina
26
Pakiranje
85
Tip
6.2
47
GRIP obujmice i stropni držači kabela
Obujmica GRIP "M" 30
6.2
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
10
85
26
47
11
50
11
6.2
1
16
33
komad kg/100 kom.
2031 M 30 V4A
25
6,500 2207 14 0
Nehrđajući
kn/100 kom.
V4A
čelik 1.4571
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Obujmica GRIP "M" 70
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
34,500 2207 06 0
2031 M 70 FS
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
komad kg/100 kom.
2031 M 70 VA
10
37,000 2207 11 2
kn/100 kom.
V2A Nehrđajući
čelik 1.4301
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
komad kg/100 kom.
2031 M 70 V4A
10
37,000 2207 16 4
kn/100 kom.
V4A Nehrđajući
čelik 1.4571
Metalna obujmica za velika mehanička opterećenja, čak i u slučaju požara. Bez halogena i zapaljivih materijala. Prikladna za sigurnu montažu iznad protupožarnih stropova. Odobrena također i
u varijanti za kabele s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102, dio 12. Za zidnu/stropnu montažu. Otvara se bez alata. Tip 2031 M 70 FS isporučuje se s vatrootpornim vijak
MMS 6x50. Detaljne informacije o sustavima s očuvanjem funkcije možete pronaći u OBO BSS
katalogu za protupožarnu zaštitu.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
297
GRIP obujmice i stropni držači kabela
Stropni držač za 18 kabela
Tip
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
2,310 2204 00 0
2033 M
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/100 kom.
Stropni držači kabela od metala osiguravaju visoku mehaničku postojanost kod instalacija iznad
međustropova ili ovješenih protupožarnih stropova u evakuacijskim putovima. Bez halogena i zapaljivih materijala. Mehanička nosivost u slučaju požara potvrđena je ispitivanjima u skladu s
HRN DIN 4102. Metalni stropni držači kabela odobreni su za očuvanje električne funkcije prema
HRN DIN 4102, dio 12 kao poseban način polaganja kabela. Za montažu na zid i strop. Debljina pričvršćivanja 10 mm - može se povećati na 13 mm pomoću odstojnika. Detaljne informacije
o primjeni držača za očuvanje funkcije možete naći u OBO BSS katalogu za protupožarnu zaštitu.
Debljina pričvršćivanja 10 mm
Pričvrsni otvor Ø 6 mm.
Stropni držač za 14 kabela
Tip
Karton
komad
2034 M 50
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
1,860 2204 01 0
kn/100 kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Stropni držači kabela od metala osiguravaju visoku mehaničku postojanost kod instalacija iznad
međustropova ili ovješenih protupožarnih stropova u evakuacijskim putovima. Bez halogena i zapaljivih materijala. Mehanička nosivost u slučaju požara potvrđena je ispitivanjima u skladu s
HRN DIN 4102. Metalni stropni držači kabela odobreni su za očuvanje električne funkcije prema
HRN DIN 4102, dio 12 kao poseban način polaganja kabela. Za montažu na zid i strop. Debljina pričvršćivanja 10 mm - može se povećati na 13 mm pomoću odstojnika. Detaljne informacije
o primjeni držača za očuvanje funkcije možete naći u OBO BSS katalogu za protupožarnu zaštitu.
Debljina pričvršćivanja 10 mm
Pričvrsni otvor Ø 6 mm.
298
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
Elektroinstalacijske cijevi
Čelična cijev bez navoja, pulverizirana crnom bojom
Tip
Mjera Mjera Mjera Boja
M
L
t
S16W SW
S20W SW
S25W SW
S32W SW
S40W SW
S50W SW
S63W SW
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
St čelik
mm
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Pakiranje
m
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
Težina
Br. art.
kg/100 m
30 37,000 2046 56 5
30 47,000 2046 56 6
30 70,000 2046 56 7
21 91,000 2046 56 8
15 114,700 2046 56 9
15 144,000 2046 57 0
9 182,700 2046 57 1
L lakiran
kn/100 m
Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi.
4 4 5 6 1
Spojnica bez navoja, pulverizirana crnom bojom
Tip
Mjera Mjera Mjera Mjera Boja
M
L
D
t
SV16W SW
SV20W SW
SV25W SW
SV32W SW
SV40W SW
SV50W SW
SV63W SW
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
St čelik
mm
50
60
60
70
80
100
100
mm
18,6
23,1
28,1
35,2
43,8
54
67
mm
1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
2,400
50
4,000
50
5,200
50
7,200
25
13,200
10
20,000
5
26,000
L lakiran
2046 58 2
2046 58 3
2046 58 4
2046 58 5
2046 58 6
2046 58 7
2046 58 8
kn/100 kom.
Dio pribora: utična spojnica za spajanje elektoinstalacijskih cijevi. Bez oštrih bridova s unutarnje
strane cijevi.
4 4 5 6 1
Čelična cijev bez navoja, galvanski pocinčana
S16 W G
S20 W G
S25 W G
S32 W G
S40 W G
S50 W G
S63 W G
Mjera Mjera Mjera
M
L
t
Pakiranje
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
m
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
St čelik
mm
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Težina
Br. art.
kg/100 m
30 37,000 2046 84 0
30 38,000 2046 84 1
30 70,000 2046 84 2
21 90,000 2046 84 3
15 113,400 2046 84 4
15 143,400 2046 84 5
9 183,400 2046 84 6
G galvanski pocinčano
kn/100 m
Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi.
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Tip
4 4 5 7 1
Spojnica bez navoja, galvanski pocinčana
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
SV16 W G
SV20 W G
SV25 W G
SV32 W G
SV40 W G
SV50 W G
SV63 W G
Pakiranje
Mjera Mjera Mjera Mjera
M
L
D
t
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
St čelik
mm
50
60
60
70
80
100
100
mm
18,6
23,1
28,1
35,2
43,8
54
67
mm
1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
2,000
50
4,000
50
5,000
50
7,000
25
13,000
10
20,000
5
26,000
G galvanski pocinčano
2046 85 4
2046 85 5
2046 85 6
2046 85 7
2046 85 8
2046 85 9
2046 86 0
kn/100 kom.
Dio pribora: utična spojnica za spajanje elektoinstalacijskih cijevi. Bez oštrih bridova s unutarnje
strane cijevi.
4 4 5 7 1
Čelična cijev bez navoja, vruće pocinčana
Tip
S16W FT
S20W FT
S25W FT
S32W FT
S40W FT
S50W FT
S63W FT
St čelik
Mjera Mjera Mjera
M
L
t
Pakiranje
mm
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
m
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
mm
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
FT vruće pocinčano
Težina
Br. art.
kg/100 m
30 40,000 2046 59 3
30 51,000 2046 59 4
30 76,000 2046 59 5
21 98,000 2046 59 6
15 124,000 2046 59 7
15 156,000 2046 59 8
9 198,000 2046 59 9
kn/100 m
Elektroinstalacijska cijev bez navoja prema HRN EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi.
Kod narudžbe navesti broj artikla
4 4 5 7 1
BSS
OBO
299
Elektroinstalacijske cijevi
Spojnica bez navoja, vruće pocinčana
Tip
SV16W FT
SV20W FT
SV25W FT
SV32W FT
SV40W FT
SV50W FT
SV63W FT
4 4 5 7 1
Mjera Mjera Mjera Mjera
M
L
D
t
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
mm
50
60
60
70
80
100
100
St čelik
mm
18,6
23,1
28,1
35,2
43,8
54
67
mm
1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
2,400
50
4,400
50
5,600
50
7,800
25
14,400
10
22,000
5
28,000
FT vruće pocinčano
2046 62 0
2046 62 1
2046 62 2
2046 62 3
2046 62 4
2046 62 5
2046 62 6
kn/100 kom.
Dio pribora: utična spojnica za spajanje elektoinstalacijskih cijevi. Bez oštrih bridova s unutarnje
strane cijevi.
Rubni tuljac za cijevi
Tip
Veličina
Boja
129 M16
129 M20
129 M25
129 M32
129 M40
129 M50
129 M63
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
svijetlo
svijetlo
svijetlo
svijetlo
svijetlo
svijetlo
svijetlo
129 M16 SW
129 M20 SW
129 M25 SW
129 M32 SW
129 M40 SW
129 M50 SW
129 M63 SW
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
siva
siva
siva
siva
siva
siva
siva
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,235
100
0,326
50
0,614
50
1,070
50
1,444
25
2,176
25
2,808
100
100
50
50
50
25
25
0,235
0,326
0,614
1,070
1,444
2,176
2,808
PE Polietilen
2047 81 0
2047 82 9
2047 83 7
2047 85 3
2047 86 1
2047 88 8
2047 89 6
2047 93 4
2047 94 2
2047 95 0
2047 96 9
2047 97 7
2047 98 5
2047 99 3
kn/100 kom.
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Rubni tuljac za elektroinstalacijske cijevi za zaštitu kabela.
Mjere
D2
L1
L2
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
mm
19,4
23,4
28,4
35,4
43,4
53,4
66,4
mm
12,5
16
21
27,5
35
44,5
55
mm
18
22,5
27,5
34
41
48
59
mm
2
2,5
2,5
3
3
3
4
Natpisna pločica za nosače kabela
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
250
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
300
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
D1
43
G
Instalacijski kanal LKM
30
LKM kanal 20030
Tip
Dužina
Površina
Pakiranje
mm
LKM20030FS 2.000 galvanski pocinčano
24
St čelik
m
Težina
Br. art.
kg/100 m
24 58,000 6246 97 4
FS galvanski pocinčano
kn/m
Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove. Izjednačenje potencijala između poklopca i
osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. LKM instalacijski kanal tip LKM
20030FSispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Obratite pozornost na ispitane tipove kabela iz područja BSS protupožarnih sustava!
LKM spojnica
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera
a
b
mm mm
LKM SV30 53,8 29,5
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,400 6247 43 4
G galvanski pocinčano
kn/kom.
Spojnica za spajanje osnove kanala.
Time je osigurano izjednačenje potencijala između obje osnove kanala.
Zaštitna kapica
Tip
Boja Mjera Mjera
a
b
Pakiranje
mm mm
KSR20030 siva 34 28
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
1,100 6249 84 4
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.
LKM kanal 60100
Dužina
Pakiranje
mm
LKM60100FS 2.000
St čelik
m
Težina
Br. art.
kg/100 m
8 221,700 6247 11 3
FS galvanski pocinčano
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Tip
kn/m
Poklopac i osnova kanala s perforacijom osnove. Izjednačenje potencijala između poklopca i
osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. LKM instalacijski kanal tip LKM 60100FS ispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela iz područja BSS protupožarnih sustava!
LKM spojnica
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera
a
b
mm mm
LKM SV60 75 50
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
1,600 6247 46 6
V2A Nehrđajući čelik 1.4310
kn/kom.
Spojnica za spajanje osnove kanala.
Time je osigurano izjednačenje potencijala između obje osnove kanala.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Kopča kanala za očuvanje funkcije E30 - E90
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
9,800 6249 88 1
LKM KF 60100
St čelik
Težina
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Kopča za metalni kanal tip LKM 60100FS. Kopča kanala je potrebna ako se kanal koristi u sustavu kabela s integriranim očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Više informacija možete pronaći u našem BSS katalogu i u najnovijim certifikatima koji su dostupni na našim
internet stranicama.
Unutarnji kut
Tip
Mjera
a
mm
LKM I60100FS 180
St čelik
FS galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
39,400 6248 14 4
kn/kom.
Unutarnji kut za promjenu smjera na LKM kanalima.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
301
Instalacijski kanal LKM
Vanjski kut
Tip
Pakiranje
Mjera
a
mm
LKM A60100FS 180
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
73,100 6248 06 3
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Vanjski kut uključuje i poklopac za promjenu smjera na LKM kanalima.
T-element
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera
a
b
mm mm
LKM T60100FS 340 220
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
69,200 6248 20 9
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
T-element uključuje poklopac za promjenu smjera na LKM kanalima.
Ravni kut
Tip
Pakiranje
Mjera
a
mm
LKM F60100FS 220
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
4
63,400 6248 00 4
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Plosnati kut uključujući poklopac za promjenu smjera na LKM kanalima.
Završetak
Tip
Pakiranje
Mjera Mjera
a
b
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
mm mm
LKM E60100FS 100 63
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
6,200 6248 30 6
FS galvanski pocinčano
kn/kom.
Završni dio za zatvaranje LKM kanala.
Zaštitna kapica
Tip
Boja Mjera Mjera
a
b
Pakiranje
mm mm
KSR60100 siva 104 67,7
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
5
3,400 6249 85 2
PE Polietilen
kn/kom.
Zaštita rubova za otvorene krajeve LKM instalacijskih kanala.
Sidreni vijak
Ø
Područje pritezanja Mjera Mjera Mjera
d
L
D provrta
FNA II 6X30/5 5
St čelik
mm
mm mm mm
mm
6
40 15 6
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,120 3498 46 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Čavlasto sidro s ravnom glavom. Europsko tehničko odobrenje za beton. Razred vatrootpornosti
do F120.
Sidreni vijak
Tip
Dimenzija
mm
MMS6X50 6 x 50
St čelik
Ø
provrta
mm
5
GC galvanizirano, žuto kromirano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,960 3498 10 7
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 5 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
302
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
Instalacijski kanal LKM
Podloška
Tip
Navoj Mjera Mjera Mjera
D
d
h
964 M6 G25 G M6
St čelik
Pakiranje
mm mm mm
25 6,4 1,2
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,415 3403 08 4
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Podloška s osobito velikim vanjskim promjerom.
Natpisna pločica za nosače kabela
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - pojedinačne instalacije, cijevi i metalni kanali
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
303
304
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
306
Pribor za FireBox
307
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
FireBox
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
305
FireBox
FireBox T100E
Tip
Nazivni presjek
mm²
T 100 E 4-5 4
Boja
Broj
stezaljki
5
narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
27,400 7205 51 0
PP Polipropilen
kn/kom.
Razvodna kutija bez halogena za razvod kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12. Razred očuvanja funkcije E30 do E90 Uključena stezaljka izrađena od posebne keramike otporne na visoke temperature i stezaljka za zaštitni vodič. U pakiranje su uključeni i vatrootporni sidreni vijci za pričvršćivanje bez tiple. Presjek napojnog kabela: 1,5 do 4 mm², kabel za
prijenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Po polu se mogu spojiti najviše 2 puna bakrena vodiča
promjera 1,5 mm² (bez izolacije). Razina zaštite IP65, razred otpornosti na mehanička oštećenja IK06. VDE-certificirano.
Detalje o tipovima i proizvođačima kabela možete pronaći u općoj dozvoli za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, u Erwitteu. Broj polova uključujući stezaljku za
zaštitni vodič: 5
Unutarnje dimenzije: 136 x 102 x 57 mm
FireBox T160E
Tip
Nazivni presjek
T 160 E 10-5 10
mm²
Broj
stezaljki
5
Boja
narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
48,700 7205 52 4
PP Polipropilen
kn/kom.
Razvodna kutija bez halogena za razvod kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12. Razred očuvanja funkcije E30 do E90
Uključena stezaljka izrađena od posebne keramike otporne na visoke temperature i stezaljka za
zaštitni vodič. U pakiranje su uključeni i vatrootporni sidreni vijci za pričvršćivanje bez tiple. Presjek napojnog kabela: 10 mm², kabel za prijenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Po polu se mogu spojiti najviše 2 puna bakrena vodiča promjera 4 mm² (bez izolacije). Razina
zaštite IP65, razred otpornosti na mehanička oštećenja IK07. VDE-certificirano.
Detalje o tipovima i proizvođačima kabela možete pronaći u općoj dozvoli za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, u Erwitteu.
Broj polova uključujući stezaljku za zaštitni vodič 5
Unutarnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
Tip
Nazivni presjek Broj
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
stezaljki
T 160 E 16-5 16
mm²
5
narančasta
komad kg/100 kom.
1
53,800 7205 52 8
PP Polipropilen
kn/kom.
Razvodna kutija bez halogena za razvod kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12. Razred očuvanja funkcije E30 do E90
Uključena stezaljka izrađena od posebne keramike otporne na visoke temperature i stezaljka za
zaštitni vodič. U pakiranje su uključeni i vatrootporni sidreni vijci za pričvršćivanje bez tiple. Presjek napojnog kabela: 16 mm², kabel za prijenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Po polu se mogu spojiti najviše 2 puna bakrena vodiča promjera 6 mm² (bez izolacije). Razina zaštite IP65,
razred otpornosti na mehanička oštećenja IK07. VDE-certificirano.
Detalje o tipovima i proizvođačima kabela možete pronaći u općoj dozvoli za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, u Erwitteu.
Broj polova uključujući stezaljku za zaštitni vodič 5
Unutarnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
Tip
Nazivni presjek
T 160 E 4-8D 4
PP Polipropilen
mm²
Broj
stezaljki
8
Boja
narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
46,500 7205 52 0
kn/kom.
Razvodna kutija bez halogena za razvod kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102
dio 12. Razred očuvanja funkcije E30 do E90
Uključena stezaljka izrađena od posebne keramike otporne na visoke temperature i vatrootporni
sidreni vijci za pričvršćivanje bez tiple.
Za kabele za prijenos podataka sa žilom Ø 0,8 mm. Razina zaštite IP65, razred otpornosti na
mehanička oštećenja IK06. VDE-certificirano.
Detalje o tipovima i proizvođačima kabela možete pronaći u općoj dozvoli za ugradnju njemačkog instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, u Erwitteu.
Broj polova bez stezaljke za zaštitni vodič 8
Unutarnje dimenzije: 176 x 135 x 67 mm
306
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
FireBox T160E za vodiče za prijenos podataka
FireBox
Kabelska uvodnica
D
Navoj
Boja
Pakiranje
Težina
Br. art.
L2
L
Tip
komad kg/100 kom.
50
0,856
25
1,360
20
2,235
10
3,496
L1
V-TEC VM20 OR
V-TEC VM25 OR
V-TEC VM32 OR
V-TEC VM40 OR
SW
G
E
M20
M25
M32
M40
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
narančasta
narančasta
narančasta
narančasta
PA Poliamid
7205 59 4
7205 59 7
7205 60 0
7205 60 3
kn/100 kom.
Kabelska uvodnica s metričkim navojem prema IEC 423. Za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od iskrivljivanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od polikloroprena/akrilnitrilbutadin kaučuka. Naoštrena brtvena usnica na međukomadu, nije potreban brtveni prsten s navojem.
VDE-certificirano sukladn HRN EN 50262, razina zaštite IP 68 kod 5 bara 1 h.
Za kabele s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12 u kombinaciji s razvodnim kutijama FireBox iz T-serije.
L
L
G
D
Otvor ključa E
L1 L2
min. maks.
M20
M25
M32
M40
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
6 - 13
9 - 17
15 - 21
16 - 28
mm
24
29
36
44
mm
27
32
41
50
mm
23,5
26
29
36
mm
30,5
35
40
46
mm
10
10
11
11
mm
6
6
6
7
Matica
Tip
116 M20 OR PA
116 M25 OR PA
116 M32 OR PA
116 M40 OR PA
Navoj
M20
M25
M32
M40
x
x
x
x
1,5
1,5
1,5
1,5
SW Mjera Mjera
E
L
mm
26
32
41
50
mm
29
36
46
56
mm
6
6,5
7
7,5
Boja
narančasta
narančasta
narančasta
narančasta
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,250
100
0,350
50
0,570
25
0,466
PA Poliamid
7205 64 4
7205 64 7
7205 65 0
7205 65 3
kn/100 kom.
Matica prema DIN 46319, s metričkim navojem prema IEC 423.
Za kabele s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12 u kombinaciji s razvodnim kutijama FireBox iz T-serije.
Natpisna pločica za nosače kabela
250
43
Tip
KS-E DE
PVC Polivinilklorid
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
0,600 7205 42 3
kn/kom.
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Očuvanje funkcije - razvodne kutije
Samoljepljiva natpisna pločica za označavanje instalacijskog sustava s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12.
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
307
308
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Sidreni vijci
310
Metalni sidreni vijci od nehrđajućeg
čelika
311
Injekcijski sustav
312
Sidreni vijci
313
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Razuporni sidreni vijci
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
309
Razuporni sidreni vijci
Sidreni vijak
Tip
Ø
Navoj Mjera Mjera Područje pritezanja
L
d
provrta
FAZ II 8 30 GS
FAZ II 10 10 GS
FAZ II 10 30
FAZ II 12 10
M8
M10
M10
M12
St čelik
mm
97
95
115
110
mm
8
10
10
12
30
10
30
10
mm
Pakiranje
mm
8
10
10
12
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,800
50
7,680
25
7,520
20
10,400
G galvanski pocinčano
3498 48 4
3498 54 9
3498 58 1
3498 65 4
kn/100 kom.
Sidreni vijak za pričvršćivanje teških tereta. Usklađeno sa OBO montažnm sustavima poput zidne konzole i stropne nosače.
Čavlasto sidro
Tip
Ø
Područje pritezanja Mjera Mjera Mjera
d
L
D provrta
mm
FNA II 6X30/5 5
St čelik
Pakiranje
mm mm mm
mm
6
40 15 6
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,120 3498 46 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Čavlasto sidro s ravnom glavom. Europsko tehničko odobrenje za beton. Razred vatrootpornosti
do F120.
Sidreni vijak
Tip
Ø
Navoj Područje pritezanja Mjera Mjera Mjera
d
l
L provrta
FNA II 6X30 M6/5 M6
St čelik
5
mm
Pakiranje
mm mm mm
mm
6
13 53 6
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,400 3498 42 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Sidreni vijak s navojem M6, Europsko tehničko odobrenje za beton. Razred vatrootpornosti do
F120.
Tiple s unutarnjim navojem
Tip
Ø
Navoj Mjera Mjera Min-maks uvojna dubina
D
L
provrta
mm mm
mm
FZEA II 10X40 G M8 10 40 11-17
FZEA II 12X40 G M10 12 40 13-19
FZEA II 14X40 G M12 14 40 15-21
St čelik
Pakiranje
mm
10
12
14
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,550 3492 03 6
100
2,075 3492 06 0
50
2,750 3492 09 5
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Tipla za beton s stražnjim prorezom i unutarnjim navojem u izvedbi od čelika.
Univerzalno svrdlo za tiple s unutarnjim navojem
Tip
Pakiranje
Ø
provrta
mm
FZUB 10X40 10
FZUB 12X40 12
FZUB 14X40 14
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
11,800 3492 33 8
1
12,200 3492 36 2
1
12,500 3492 39 7
neizolirano
kn/kom.
Alat za zabijanje tiple s unutarnjim navojem
Tip
Pakiranje
Br. art.
komad kg/100 kom.
5
10,500 3492 62 1
5
17,800 3492 66 4
5
25,000 3492 69 9
FZED 10X40 G
FZED 12X40 G
FZED 14X40 G
St čelik
Težina
G galvanski pocinčano
kn/kom.
Alat osigurava ispravnu i propisanu montažu FZEA tiple.
Sidreni vijci
Tipla za šuplji strop
Tip
Navoj
Ø
Mjera Mjera Mjera Min-maks uvojna dubina
provrta d
L
D
mm
FHY M8 M8 12
FHY M10 M10 16
St čelik
mm mm mm
mm
8
43 12 43-55
10 52 16 52-60
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
25
1,300 3498 76 0
20
3,200 3498 76 4
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Tipla za šuplji strop s unutarnjim navojem za primjenu u šupljim stropovima.
310
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Univerzalno svrdlo jamči ispravnu i propisanu montažu FZEA-kotve.
Metalni sidreni vijci od nehrđajućeg čelika
Sidreni vijak
Tip
Navoj Mjera Mjera Područje pritezanja Doz. područje Pakiranje
L
d
opterećenja
FAZ II 810VA4401
FAZ II 830VA4401
FAZ II 10/10GS V
FAZ II 10/50 V4A
FAZ II 12/10 VA
M8
M8
M 10
M10
M12
mm
75
95
95
135
110
mm
8
8
10
10
12
10
30
10
50
10
mm
kN
2,4
2,4
4,3
4,3
4,76
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,720
50
3,800
50
7,680
20
8,280
20
10,400
3498 50 9
3498 48 7
3498 82 4
3498 83 5
3498 85 9
4,3
10
6,909 3498 55 4
FAZ II 10 10CV5A M10 95 10 10
natopljeno
kn/100 kom.
V4A Nehrđajući V5A Nehrđajući
čelik 1.4401
čelik 1.4529
Sidreni vijak za pričvršćenje teških tereta. Usklađeno sa OBO montažnim sustavima poput zidnih
konzola i stropnih nosača.
Čavlasto sidro
Tip
Ø
Područje pritezanja Mjera Mjera Ø glave
d
L
provrta
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm
mm mm
mm
mm
komad kg/100 kom.
FNA II 6x30/5 5
6
40 15
6
100
1,120 3498 46 9
kn/100 kom.
V5A Nehrđajući
čelik 1.4529
Čavlasto sidro s ravnom glavom. Europsko tehničko odobrenje za beton. Razred vatrootpornosti
do F120.
Sidreni vijak
Tip
Ø
Navoj Područje pritezanja Mjera Mjera Mjera
d
l
L provrta
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm
mm mm mm
mm
komad kg/100 kom.
FNA II 6x30 M6/5 M6 5
6
13 53 6
100
1,400 3498 42 6
kn/100 kom.
V5A Nehrđajući
čelik 1.4529
Sidreni vijak s navojem M6. Europsko tehničko odobrenje za beton. Razred vatrootpornosti do
F120.
Tipla s unutarnjim navojem
Tip
Ø
Navoj Mjera Mjera Min-maks uvojna dubina
D
L
provrta
mm mm
mm
FZEA II 10X40 VA M8 10 40 11-17
FZEA II 12X40 VA M10 12 40 13-19
FZEA II 14X40V4A M12 14 40 15-21
mm
10
12
14
FZEA II12x40CV5A M10 12 40
V4A Nehrđajući V5A Nehrđajući
čelik 1.4401
čelik 1.4529
Tipla s unutarnjim navojem.
12
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,550 3492 14 5
100
2,075 3492 15 0
50
2,750 3492 09 7
1
2,028 3492 17 2
kn/100 kom.
Sidreni vijci
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
13-19
Pakiranje
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
311
Injekcijski sustav
Dvokomponentna kartuša sa žbukom
Tip
Razvodni dio TE Sadržaj
Pakiranje
ml
360
FIS V 360 S 180
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
6 133,333 3488 40 3
kn/kom.
Injekcijski dvokomponentni mort za univerzalno pričvršćenje u betonskoj i kamenoj podlozi.
Navojna šipka
Mjera Mjera SW
L
d
Tip
Pakiranje
mm mm mm
10
FIS A M6X70 70 6
13
FIS A M8X90 90 8
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
10
1,800 3488 29 2
10
3,800 3488 29 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Navojna šipka za primjenu s injekcijskim mortom.
Injekcijska tipla
Tip
Mjera Mjera Potrošnja
Ø
d
L
TE
provrta
mm mm
FIS H 12X50 K 12 50 5
FIS H 12X85 K 12 85 10
FIS H 16X85 K 16 75 12
mm
12
12
16
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
0,225 3488 45 2
50
0,420 3488 46 4
50
1,000 3488 46 2
PP Polipropilen
kn/100 kom.
Injekcijska tipla za primjenu u opekama i šupljim kamenjem u kombinaciji s injekcijskim mortom.
Potisni pištolj
Tip
Boja
FIS DMS crvena
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1 107,030 3488 52 7
kn/kom.
Potisni pištolj za dvokomponentni injekcijski mort.
Konusno svrdlo za porobeton
Tip
Ø
provrta
mm
FIS PBB 15
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
1
22,570 3488 52 5
St čelik
kn/kom.
Konusno svrdlo PBB s SDS prihvatom za ispravnu montažu sustava injekcijskog vijka u porobeton.
Tip
Mjera
d
Pakiranje
Težina
Br. art.
mm
FIS PBZ 15
komad kg/100 kom.
10
0,350 3488 51 5
PP Polipropilen
kn/100 kom.
Sidreni vijci
Tipla za centriranje navojne šipke u porobetonu.
312
OBO
BSS
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tipla za centriranje
Sidreni vijci
MMS šesterokutni vijak
Tip
Dimenzija
mm
mm
MMS10X80 10 x 80 8
MMS10X100 10 x 100 8
St čelik
Pakiranje
Ø
Mjera
provrta L
mm
80
100
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
3,800 3498 12 3
50
4,600 3498 15 8
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak za beton sa šestokutnom glavom za direktnu montažu bez tiple. Veličina ključa 16. Za provrt 8 mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle. Razred
vatrootpornosti do F90.
MMS 6 Panhead vijak
Tip
Dimenzija
mm
MMS6X50 6 x 50
St čelik
Pakiranje
Ø
provrta
mm
5
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
0,960 3498 10 7
GC galvanizirano, žuto kromirano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 5 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
MMS 7,5 Panhead vijak
Tip
Dimenzija
Pakiranje
Ø
provrta
mm
mm
MMS7.5X80 7,5x80 6
St čelik
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
50
2,174 3498 27 1
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T40 provrt 6 mm.
Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle. Razred vatrootpornosti do F90.
MMS-MS Panhead vijak
Tip
Dimenzija Ø glave
mm
mm
MMS-MS7,5x50 7,5x50 17
St čelik
Ø
provrta
mm
6
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,522 3498 26 0
G galvanski pocinčano
kn/100 kom.
Vatrootporni vijak s velikom Panhead glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T30 provrt 6
mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle.
MMS-ST vijak s navojem
Navoj Dimenzija
Ø
provrta
MMS-ST6X60 M6
mm
6 x 60
mm
5
St čelik
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
100
1,400 3498 26 3
kn/100 kom.
Vatrootporni sidreni vijak s M6 navojem i šesterokutnom maticom za direktnu montažu bez tiple.
Veličina ključa 10, za provrt 5 mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od
cigle. Razred vatrootpornosti do F90.
HMS-KS vijak s upuštenom glavom
Tip
Dimenzija
mm
HMS-KS5X50 5 x 50
St čelik
Ø
provrta
mm
4
G galvanski pocinčano
Pakiranje
Težina
Br. art.
komad kg/100 kom.
200
0,460 3498 20 4
kn/100 kom.
Vatrootporni sidreni vijak s upuštenom glavom za direktnu montažu bez tiple. Nagon T20, za
provrt 4 mm. Tehnički ispitan sukladno HRN DIN 4102 za beton i zid od cigle. Razred vatrootpornosti do F90.
Kod narudžbe navesti broj artikla
Sidreni vijci
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Tip
BSS
OBO
313
314
OBO
BSS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Popisi
316
Numerički popis
320
Popis tipova
324
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108) / 03/02/2014
Abecedno kazalo
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
315
Abecedno kazalo
Adapter navojne šipke E30, 238
Alat za zabijanje tiple s unutarnjim navojem, 310
B
Bandaža za suhe prostore, 246
Bandaža za mokre prostore, 246
Brtvena traka, 240
Brtvene trake I120/E90, 230
Brtvene trake I90/E30, 229, 235
Č
Čavlasto sidro, 311
Čelična cijev bez navoja, galvanski pocinčana, 299
Čelična cijev bez navoja, pulverizirana crnom bojom, 299
Čelična cijev bez navoja, vruće pocinčana, 299
Čelična mreža, 192, 197
D
Držač, 214, 220
Dvokomponentna kartuša sa žbukom, 312
Dvokomponentna protupožarna pjena, 188
E
Element za udvostručivanje I90, 228
Element za udvostručivanje I90, 235
F
FBA-B120 Protupožarni blok, 196
FBA-B200 Protupožarni blok, 196
FBA-BV200 Vakumirani blok, 196
FBA-D čepovi za krunske provrte, 197
FBA-DR prazni okvir, 197
FBA-F blokovi s okvirom, 196
FBA-S Čepovi, 196
FBA-SR čep s okvirom, 196
FireBox T100E, 306
FireBox T160E, 306
FireBox T160E za vodiče za prijenos podataka, 306
G
G-mrežna polica G-GRM, 214
H
HMS-KS vijak s upuštenom glavom, 313
I
Injekcijska tipla, 312
K
Kabelska polica RKSM 60, 211
Kabelska polica RKS-Magic®, 250, 263
Kabelska polica SKS, 272
Kabelska polica SKS 60, 211
Kabelska uvodnica, 307
Kabelske ljestve, 255, 274
Kliješta za metalne obujmice, 246
Klin za naknadnu instalaciju, 180
Kompletni set, 246
Konusno svrdlo za porobeton, 312
Kopča kanala za očuvanje funkcije E30 - E90, 301
Kopča za poklopac, 251, 254, 264, 266
Kosi priključni element, 273, 275
Kut 45°, 263
Kut 90°, 211, 250, 255, 263, 272, 274
Kut 90°, unutarnja visina 105 mm, 235
Kut 90°, unutarnja visina 50 mm, 234
Kutna spojnica, 272
316
OBO
BSS
L
Ljepljiva traka, 189
LKM kanal 20030, 301
LKM kanal 60100, 301
LKM spojnica, 301
M
Matica, 307
Matica od mjedi, 226
Metalni sidreni vijak, 203
Mineralna vuna, 179, 185, 202, 206
MMS 6 Panhead vijak, 313
MMS 7,5 Panhead vijak, 313
MMS šesterokutni vijak, 313
MMS-MS Panhead vijak, 313
MMS-ST vijak s navojem, 313
Montažni profil, 227
Montažni profil MS21, 216
Montažni profil MS41, 216
Montažni profil, prorez 17 mm, 290
Montažni profil, prorez 18 mm, 290
Montažni profil, prorez, 16,5 mm, 290
Mrežna polica GRM 55, 213
Mrežna polica GR-Magic®, 266
Mrežna polica GR-Magic®, galvanizirana, 253
N
Natpisna pločica, 180, 185, 189, 198, 203, 242, 247
Natpisna pločica za nosače kabela, 252, 254, 256, 265, 267, 273,
275, 286, 292, 294, 300, 303,
307
Natpisna pločica za pojedinačne kabele, 206
Natpisna pločica za setove za rasterećenje, 287, 295
Natpisna pločica za sitnu izolaciju, 206
Natpisna pločica za sustave s očuvanjem funkcije, 233, 239
Navojna šipka, 179, 185, 202, 215, 227, 238, 240, 260, 278, 312
Neperforirani poklopac, 251, 253, 264, 266
Nosač, 223
Nosač za viseću montažu, 268
O
Obujmica GRIP "M" 15, 296
Obujmica GRIP "M" 30, 297
Obujmica GRIP "M" 15, 210
Obujmica GRIP "M" 30, 210
Obujmica GRIP "M" 70, 210, 297
Obujmica, 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, 286, 290-291
Obujmica, 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, 285, 291
Obujmica, 3-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, 286, 291
Obujmice, 232, 241
Odstojna obujmica tip 732, za kabele i cijevi, 293
Odstojna obujmica tip 733, za kabele i cijevi, 294
Odstojnik DSK 25, 237
Odstojnik DSK 45, 215, 259, 277
Odstojnik DSK 47, 259, 277
Odstojnik DSK 61, 260
Osiguranje protiv proklizavanja, klizna matica za širinu, 292
proreza 18 mm
Osiguranje protiv proklizavanja, klizna matica za širinu, 292
proreza do 17 mm
P
Pištolj za potiskivanje na aku punjač, 188
Ploča od kalcij-silikata, 185, 189, 192, 197
Ploča od mineralnih vlakana, 180
Pločica za ravni kut, 221, 224
Pločica za unutarnji kut, 221, 224
Pločica za vanjski kut, 221, 224
Pločica za zidnu blendu I120, 222, 225
Podloška, 179, 185, 203, 217, 238, 241, 262, 303
Podloška 966, 280
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
A
Abecedno kazalo
P
Podloška za osigurenje protiv proklizavanja, 292
Podni rubni lim, 212, 252, 265, 272
Poklopac sa zasunom, 251, 264
Poklopac za kut 45°, 264
Poklopac za kut 90°, 251, 264
Poklopac za T-dogradni element, 251, 265
Potisni pištolj, 312
Potporanj poklopca, 225
Pregrada, 216, 261, 268, 278-279
Pregrada za unutarnju visinu 105 mm, 238
Pregrada za unutarnju visinu 50 mm, 238
Premazana ploča od mineralnih vlakana, 184
Pričvrsna pločica za prečke sastavnih elemenata, 256, 275
Pričvrsni kutnik, 284
Pričvrsnia za pričvršćenje pregrade za kabelske ljestve, 279
Pričvrsnia za pričvršćenje pregrade za kabelske ljestve, 261
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za kabelske police, 216, 261,
268, 279
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za mrežnu policu, 268
Pričvrsnica za pričvršćenje pregrade za mrežnu policu, 217
Pričvrsnica za pričvršćenje pregradne za mrežnu policu, 261
Priključni element, 254, 256, 273, 275
Profesionalni pištolj za potiskivanje, 188
Profil US 3, 237, 257, 276
Protupožarna obujmica za cijevi, s 2 pričvrsne pločice, 178, 184, 202
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice, 178, 202
Protupožarna obujmica za cijevi, s 4 pričvrsne pločice, 184
Protupožarna obujmica za cijevi, sa 6 pričvrsnih pločica, 179, 184,
202
Protupožarni jastučići, 192
Protupožarni kanal I90/E30, unutarnja visina 50 mm, 228
Protupožarni kit PYROPLUG® Screed, 197
Protupožarni kit u kanti, 178, 206
Protupožarni kit u kartuši, 178, 202, 206
Protupožarni premaz u kanti, 184
Protupožarni premaz u kartuši, 184, 287, 295
Protupožarni set u kovčegu, 188
R
Ravni kut, 221, 224, 302
Rubni lim za kabele, 254, 267
Rubni tuljac za cijevi, 300
Š
Šesterokutna matica, 179, 185, 203, 217, 227, 238, 241, 262, 280
Šesterokutni vijak, 217, 237, 262, 279
Šesterokutni vijak za osiguranje protiv proklizavanja, 292
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
S
Set cijevi za miješanje, 188
Set spojnica, 236
Set za ovjesnu montažu, 240
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 115 mm, 287, 295
Set za vlačno rasterećenje, unutarnje visine 175 mm, 287, 295
Sidreni vijak, 179, 203, 232, 241, 302, 310-311
Sigurnosna spojnica, 247
Sigurnosne kukice, 214
Š
Široke metalne obujmice, 246
S
Spojni element za kutnu montažu, 220
Spojnica, 213, 220, 223, 250, 253, 261, 263, 266, 278
Spojnica bez navoja, pulverizirana crnom bojom, 299
Spojnica bez navoja, vruće pocinčana, 300
Spojnica dna kanala, 212, 252, 272
Spojnica za spajanje pregrada, 261, 268, 279
Spojnica bez navoja, galvanski pocinčana, 299
Spojnica za kutnu montažu, 223
S
Spojnica za SKS, 212
Stezaljka, 268
Stezni element, 213, 253, 255, 266, 274
Stopa za US 3-profil, 257, 276
Stopa za US 5-profil, 258, 277
Stopa za US 5-profil, varijabilna, 258, 277
Stopa za US 7-profil, 259
Stopa za US 7-profil, varijabilna, 259
Stremen za stropnu montažu, 222, 225, 231
Stremen za zidnu montažu, 222, 225
Stremen za zidnu montažu, 231
Stropni držač za 14 kabela, 298
Stropni držač za 18 kabela, 298
Stropni držač za 16 kabela, 210
Stropni nosač US 3, 237, 257, 276
Stropni nosač US 7, 258
Stropni stremen, 215, 260, 278
Suha gotova žbuka u papirnatoj vreći, 178
Suha žbuka u kanti, 178
T
T-dogradni element, 211, 250, 263, 272
T-element, 255, 274, 302
T-element, unutarnja visina 105 mm, 235
T-element, unutarnja visina 50 mm, 234
Tipla s unutarnjim navojem, 311
Tipla za centriranje, 312
Tipla za šuplji strop, 310
Tiple s unutarnjim navojem, 310
Torban vijak, 217, 285
Torban vijak, s podloškom i maticom, 262, 279
Torban vijak, s proširenom maticom, 262, 269, 279
Traka za kabele, 188, 197
U
Uklopni element, 226
Univerzalno svrdlo za tiple s unutarnjim navojem, 310
Unutarnji kut, 221, 224, 301
U-profil spojnica, 284
US 5 stropni nosač, 215, 257, 276
US 5-profil, 258, 277
US 7 profil, 259
Uske metalne obujmice, 246
Uzdužna pričvrsna pločica, 292
Uzdužna pričvrsna pločica za obujmicu GRIP "M" 15, 296
Uzdužna spojnica, 284
Uzdužna spojnica za RKSM, 211
V
Vanjska spojnica, 255, 274
Vanjski kut, 220, 223, 302
Vatrootporni kanal, 240
Vatrootporni kanal I120/E90, unutarnja visina 105 mm, 230
Vatrootporni kanal I120/E90, unutarnja visina 50 mm, 230
Vatrootporni kanal I90/E30, unutarnja visina 105 mm, 228
Vatrootporni kanal, unutarnja visina 105 mm, 234
Vatrootporni kanal, unutarnja visina 50 mm, 234
Vatrootporni metalni kanal, I30 do I120, 220, 223
Vatrootporni sidreni vijak, 227
Velika podloška, 217, 227
Velika podloška DIN 440, 280
Velika podloška DIN 440, 262
Vertikalne ljestve LG 60 VS, 284
Vertikalne ljestve SLM50, 284
Vertikalne ljestve SLS80, 284
Vertikalni luk 45° silazni, 221, 224
Vertikalni luk 45° uzlazni, 221, 224
BSS
OBO
317
Abecedno kazalo
V
Vijak s upuštenom glavom I120/E90, 230
Vijak s upuštenom glavom I90/E30, 229
Vijak za povezivanje, 220, 223
Vijak za pregradu i sastavne elemente, 238
Vijak za pričvršćivanje kabela, 232, 241
Vijak za spojni set, 240
Vijci za poklopac, 240
Višestruki brtveni prsten za V-Tec, 226
V-Tec kabelska uvodnica od mjedi, 226
Z
Zamjenski aku punjač, 188
Zaštitna kapica, 302
Zaštitna kapica za kabelske ljestve, 255, 274
Zaštitna kapica za montažni profil, 227
Zaštitna kapica za montažni profil MS21, 216
Zaštitna kapica za montažni profil MS41, 216
Zaštitna kapica za mrežnu policu, 214, 253, 266
Zaštitna kapica za US 3 profil, 237, 257, 276
Zaštitna kapica za US 5 profil, 215, 258, 277
Zaštitna kapica za US 7 profil, 259
Zaštitni lim, 256, 275
Zatezna traka, 247
Zatvarač zatezne trake, 247
Završetak, 222, 225, 240, 302
Završetak I120/E90 za unutarnju visinu 105 mm, 230
Završetak I120/E90 za unutarnju visinu 50 mm, 230
Završetak I90/E30 za unutarnju visinu 105 mm, 228
Završetak I90/E30 za unutarnju visinu 50 mm, 228
Završetak za unutarnju visinu 105 mm, 235
Završetak za unutarnju visinu 50 mm, 234
Ž
Žbuka, 233, 236, 242
Z
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Zidna bledna I120, 222, 225
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 105 mm, 228, 235
Zidna blenda I 90 za unutarnju visinu 50 mm, 228, 234
Zidna i stropna konzola AW 15, 260, 278
Zidna i stropna konzola AW 30, 260, 278
Zidna i stropna konzola AW 30 F, 278
Zidna i stropna konzola AW 30F, 215
Zidna i stropna konzola AW 55, 260
Zidna i stropna konzola AWG 15, 260
Zidna i stropna konzola MWA 12, 277
Zidna i stropna konzola MWA 15, 237
318
OBO
BSS
BSS
OBO
319
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Numerički popis
GTIN
Br. art.
500079
500085
500091
500097
500103
500109
500115
500121
500127
500133
500139
500145
500151
500157
500163
500169
556689
500175
556695
500181
500187
500193
500205
1003 03 8
1003 04 6
1003 05 4
1003 06 2
1003 07 0
1003 08 9
1003 09 7
1003 10 0
1003 11 9
1003 12 7
1003 13 5
1003 17 8
1003 19 4
1003 20 8
1003 21 6
1003 23 2
1003 25 9
1003 28 3
1003 32 1
1003 35 6
1003 37 2
1003 40 2
1003 46 1
503829
503835
583635
503841
1104 26 8
1104 28 4
1104 29 2
1104 30 6
503877 1104 50 0
Cijena
E
kn/100
Str.
511449
511455
511461
511467
511473
511479
511485
511491
511497
511503
511509
511515
511521
511527
511533
511539
511545
511551
511557
511563
511569
511575
511587
556911
1360 05 1
1360 08 6
1360 10 8
1360 12 4
1360 14 0
1360 15 9
1360 16 7
1360 18 3
1360 20 5
1360 22 1
1360 24 8
1360 26 4
1360 28 0
1360 30 2
1360 33 7
1360 35 3
1360 38 8
1360 39 6
1360 42 6
1360 45 0
1360 48 5
1360 50 7
1360 60 4
1360 63 9
511611
511617
511623
511629
511635
511641
511647
511653
1361 20 1
1361 23 6
1361 29 5
1361 38 4
1361 48 1
1361 51 1
1361 61 9
1361 63 5
292 503583
503589
292 503595
503601
285 503607
285 503613
285 503619
285 503625
285 503631
285 503637
285
285
285
285 578203
285 578204
285 578207
285 578208
285 578209
285 578210
285 578213
285
285 578177
285 578178
286 578179
286 578180
286 578184
286 578185
578186
286
286 578214
286 578215
286 578216
286 578220
286 578221
286 578222
286 578226
286
286 578238
286 578239
286 578240
2029 67 2
2029 67 5
2029 67 7
2029 67 9
2029 68 2
2029 68 5
2029 68 8
2029 69 0
2029 69 3
2029 69 6
290
290
505023 1121 97 9
290
1122 50 9
1122 51 7
1122 52 5
1122 53 3
1122 90 0
1122 90 2
1122 93 3
1122 93 4
1122 93 5
505371 1144 10 3
505455 1146 50 5
506271
506277
506283
506289
506295
506301
506307
506313
506319
506325
506331
506337
506343
506349
506355
549483
549489
549495
595870
595876
595882
595888
595894
1156 00 4
1156 01 2
1156 02 0
1156 03 9
1156 04 7
1156 05 5
1156 06 3
1156 07 1
1156 09 8
1156 10 1
1156 12 8
1156 13 6
1156 14 4
1156 15 2
1156 16 0
1156 17 9
1156 18 7
1156 19 5
1156 20 9
1156 24 1
1156 26 8
1156 27 6
1156 28 4
549825
549831
549837
549843
549849
549855
549861
549867
549873
549879
549885
549891
1158 00 7
1158 01 5
1158 02 3
1158 03 1
1158 05 8
1158 06 6
1158 07 4
1158 08 2
1158 09 0
1158 10 4
1158 11 2
1158 12 0
320
OBO
BSS
kn/100
Br. art.
1195 79 4
1195 80 8
1195 81 6
1195 82 4
1195 83 2
1195 84 0
1195 85 9
1195 86 7
1195 87 5
1195 88 3
504759 1119 65 6
548451
548589
548625
548679
568620
568621
569762
569766
569767
GTIN
508203
508209
508215
508221
508227
508233
508239
508245
508251
523785
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
290
290
290
290
kn/100 m
oznaka proizvođača 1219
216
216
216
216
216
216
216
216
227
2046 56 5
2046 56 6
2046 56 7
2046 56 8
2046 56 9
2046 57 0
2046 57 1
2046 58 2
2046 58 3
2046 58 4
2046 58 5
2046 58 6
2046 58 7
2046 58 8
2046 59 3
2046 59 4
2046 59 5
2046 59 6
2046 59 7
2046 59 8
2046 59 9
2046 62 0
2046 62 1
2046 62 2
Cijena
E
kn/100
V
Ö
kn/100 m
kn/100
kn/100 m
kn/100
Individualni GTIN 5647589
Str.
GTIN
Br. art.
578244
578245
578246
578249
2046 62 3
2046 62 4
2046 62 5
2046 62 6
592464
592465
592466
592467
592468
592469
293 592470
293
293 592478
293 592479
293 592480
293 592481
293 592482
293 592483
293 592484
293
293
293 549075
293 549069
293 549063
293 548769
293 503769
293 503763
293 503757
293 546885
293 546891
293 546897
293 546915
293 546921
293 546927
546933
294
294
294 580899
294 580923
294 580941
294 580959
294 580977
294 580989
581007
2046 84 0
2046 84 1
2046 84 2
2046 84 3
2046 84 4
2046 84 5
2046 84 6
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
2091 60 7
2091 61 5
2091 62 3
2091 63 1
2091 65 8
2091 66 6
2091 67 4
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
299
299
299
299
299
299
299
547413
593169
593175
593181
593187
547419
547479
2046 85 4
2046 85 5
2046 85 6
2046 85 7
2046 85 8
2046 85 9
2046 86 0
2047 81 0
2047 82 9
2047 83 7
2047 85 3
2047 86 1
2047 88 8
2047 89 6
2047 93 4
2047 94 2
2047 95 0
2047 96 9
2047 97 7
2047 98 5
2047 99 3
2086 01 8
2086 02 4
2086 03 0
2086 03 6
2086 04 2
2086 04 8
2086 05 4
503661 2204 00 0
521067 2204 01 0
Cijena
Ö
kn/100
kn/100 m
kn/100
E
W
Str.
300
300
300
300
530007
530013
530019
530031
530037
299 530043
299
299 586809
299
299
299 543737
299 543738
299
299
299
299
299
299
299
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
226
E
210
298
504497 2205 09 7
586395
579879
502249
580939
580940
580944
580945
299 580946
299 580947
299 586401
299
299 525321
299 525333
299 525339
525345
299
299
299 525543
299
299 525735
299
299 529809
529815
300 529821
300 529827
300
2207 02 8
2207 03 6
2207 06 0
2207 08 0
2207 08 8
2207 11 2
2207 13 2
2207 14 0
2207 16 4
2207 18 4
210
210
210
296
296
297
296
297
297
296
3141 04 7
3141 12 8
3141 20 9
3141 30 6
179
179
227
215
3156 14 1
3160 75 0
3400 06 9
3400 08 5
3400 10 7
3400 12 3
H
GTIN
3402 08 8
3402 09 6
3402 12 6
3402 20 7
3402 21 5
3402 22 3
543743
571425
543744
543746
Cijena
H
kn/100
3403 08 4
3488 29 2
3488 29 8
531927 3488 40 3
3488 45 2
3488 46 2
3488 46 4
3488 51 5
543749 3488 52 5
531891 3488 52 7
545403
545409
545415
590983
502517
502518
580267
3492 03 6
3492 06 0
3492 09 5
3492 09 7
3492 14 5
3492 15 0
3492 17 2
545439
545445
545451
545421
545427
545433
3492 33 8
3492 36 2
3492 39 7
3492 62 1
3492 66 4
3492 69 9
591769
591890
591891
585006
596392
596398
596404
596410
569317
596416
551997
546189
578471
569319
578472
550425
570606
588843
570607
588849
580273
588855
588861
559893
559911
569271
568880
569265
3498 09 4
3498 09 6
3498 09 8
3498 10 0
3498 10 7
3498 12 3
3498 15 8
3498 20 4
3498 26 0
3498 26 3
3498 27 1
3498 42 5
3498 42 6
3498 46 8
3498 46 9
3498 48 4
3498 48 7
3498 50 6
3498 50 9
3498 54 9
3498 55 4
3498 58 1
3498 65 4
3498 76 0
3498 76 4
3498 82 4
3498 83 5
3498 85 9
610177
516607
685855
685861
504527
685867
292 685873
279
Br. art.
6001 07 8
6001 09 3
6001 44 2
6001 44 6
6001 44 7
6001 44 8
6001 45 0
587288 6003 75 0
179 587289 6003 75 4
179
227
217 568643 6005 53 5
568644 6005 53 8
Str.
280
238
217
179
179
227
303
E
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
K
kn/m
kn/100
kn/m
312
312
312
312
312
312
312
312
312
310
310
310
311
311
311
311
310
310
310
310
310
310
220
232
232
238
179
313
313
313
179
313
232
203
311
302
311
310
311
203
311
310
311
310
310
310
310
311
311
311
266
266
213
213
253
213
213
213
213
214
214
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Numerički popis
GTIN
Br. art.
568645 6005 54 1
568646 6005 54 4
593869 6005 65 0
695972
695978
695984
695990
695996
696002
6010 00 8
6010 01 6
6010 02 4
6010 10 5
6010 11 3
6010 12 1
593868 6015 34 5
652051
601321
612007
601345
726143
612043
6016 59 6
6016 64 2
6016 64 8
6016 83 9
6016 85 5
6016 85 9
Cijena
K
kn/m
F
kn/kom.
K
kn/m
F
kn/kom.
K
601357 6017 04 5
612049 6017 09 2
644689 6018 50 5
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
601453 6019 52 8
588167
588169
588170
588174
588176
588177
6041 08 0
6041 08 4
6041 08 6
6041 10 0
6041 10 4
6041 10 6
588181
588183
588184
588185
588186
588187
6041 13 0
6041 13 4
6041 13 6
6041 13 8
6041 14 0
6041 14 2
588188
588190
588191
588192
588195
587832
587833
587840
587845
587846
6041 15 0
6041 15 4
6041 15 6
6041 15 8
6041 18 0
6041 18 4
6041 18 6
6041 20 0
6041 20 4
6041 20 6
587856
587858
587862
587863
587864
587868
6041 23 0
6041 23 4
6041 23 6
6041 23 8
6041 24 0
6041 24 2
587869
587874
587875
587876
587879
587881
587882
587886
587888
587892
6041 25 0
6041 25 4
6041 25 7
6041 25 9
6041 27 0
6041 27 5
6041 27 7
6041 29 0
6041 29 4
6041 29 6
539087 6047 61 1
590389 6047 61 2
570608 6047 61 3
570611 6047 61 4
R
K
R
K
R
kn/m
K
Kod narudžbe navesti broj artikla
Str.
GTIN
214 539120
214
590393
570614
214 570617
Br. art.
6047 63 8
6047 63 9
6047 64 0
6047 64 1
539121 6047 65 4
284
284
284
284
284
284
590394 6047 65 5
570618 6047 65 6
570619 6047 65 7
539122 6047 68 9
590395 6047 69 0
254 605797
602971
605815
213 603007
266 605827
266 603139
266 605839
213 603151
266
665755
268 665767
268 633667
633673
284 603877
603889
284 603895
603901
263 603193
263 603205
263 603217
263 605887
263 605893
263 605899
567567
211 586616
211 695581
211 502112
211 502115
211 502116
211
606019
250 606025
250 606031
250 606037
250 606043
263 606049
263
263 569444
263 569447
263 569448
263
569454
211
211 569455
211 569456
211 569457
211
211 569461
569462
250 569465
250
250 644137
250
263
263
263 606553
263
263 569472
263
588950
588952
211 588953
588954
250
263 589049
263 589051
589052
589056
6052 09 6
6052 10 3
6052 20 7
6052 21 0
6052 30 4
6052 30 7
6052 40 1
6052 40 5
6052 64 3
6052 65 0
6052 65 6
6052 66 2
6052 70 3
6052 70 9
6052 71 2
6052 71 5
6052 82 4
6052 83 1
6052 83 4
6052 87 8
6052 89 4
6052 90 8
6052 98 0
6052 98 1
6052 98 3
6052 99 1
6052 99 3
6052 99 4
Cijena
R
kn/m
K
R
K
R
K
R
K
Str.
GTIN
211 588957
588959
250 588960
263 588964
263 588966
588967
211
Br. art.
6068 95 8
6068 96 2
6068 96 4
6068 98 0
6068 98 4
6068 98 6
250 529963 6207 50 1
263 529964 6207 50 5
263 529968 6207 50 9
670555 6207 92 8
211 670561 6207 93 2
670567 6207 93 6
250 670573 6207 94 0
506425 6208 62 7
251 506426 6208 63 0
251 506429 6208 63 3
251
251 696026 6208 77 0
251 613951 6208 80 0
251
251 614371 6211 22 4
251 614377 6211 23 2
614383 6211 24 0
251 614389 6211 25 9
251
251 615091 6213 72 3
251 615097 6213 73 1
251 615103 6213 75 8
251 615109 6213 76 6
251
251 567793 6220 13 9
264 580715 6220 14 5
264 616339 6220 43 6
264 616345 6220 44 4
264 616351 6220 45 2
264 616357 6220 46 0
264
264 616453 6221 07 6
264 697688 6221 46 7
264 616615 6221 85 8
264 616621 6221 86 6
264 616627 6221 87 4
264 616633 6221 88 2
6056 10 5
6056 20 2
6056 29 6
6056 40 7
6056 50 4
6056 60 1
272
211
211
211
211
211
6062 02 5
6062 02 8
6062 03 3
268
268
216 611887 6246 97 4
6062 06 8
6062 08 4
6062 08 6
6062 11 4
6062 28 0
6062 28 2
6062 28 4
R
K
kn/100
6065 60 0
6067 11 5
6067 97 0
6068 91 4
6068 91 8
6068 92 0
6068 92 2
6068 93 6
6068 94 0
6068 94 2
6068 94 4
R
kn/kom.
K
R
K
566800 6222 53 7
655585 6222 94 3
655591 6222 95 1
655597 6222 97 8
Cijena
K
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/par
kn/kom.
L
kn/m
216 631213 6247 11 3
268 611899 6247 43 4
268 631531 6247 46 6
238
631255 6248 00 4
216 631297 6248 06 3
217 631339 6248 14 4
261 631783 6248 20 9
657559 6248 30 6
251
601871 6249 84 4
502032 6249 85 2
568508 6249 88 1
212
514908 6288 70 0
261
566803 6338 45 8
211 566804 6338 46 2
211
211 566806 6338 49 7
211
618655 6339 01 8
250 618661 6339 03 4
250 618667 6339 05 0
250 618673 6339 07 7
250 618679 6339 09 3
Str.
263
263
263
263
263
263
274
274
274
255
255
255
255
R
K
618685
618691
618697
618703
618709
618715
618721
618727
618733
618739
618745
618751
618757
618763
Br. art.
6339 11 5
6339 13 1
6339 16 6
6339 18 2
6339 19 0
6339 20 4
6339 21 2
6339 22 0
6339 23 9
6339 24 7
6339 25 5
6339 26 3
6339 27 1
6339 29 8
Cijena
K
kn/kom.
618769 6340 01 6
284 618775 6340 03 2
284 618781 6340 05 9
284 618787 6340 07 5
618793 6340 09 1
255 618799 6340 11 3
284 618805 6340 14 8
618811 6340 16 4
255 618817 6340 18 0
255 618823 6340 19 9
255 618829 6340 20 2
255 618835 6340 21 0
618841 6340 22 9
255 618847 6340 23 7
255 618853 6340 24 5
255 618859 6340 25 3
255 618865 6340 26 1
618871 6340 28 8
254 618877 6340 29 6
267 695900 6340 88 1
256 695906 6340 90 3
256 695912 6340 91 1
256 695918 6340 93 8
256 660175 6340 94 6
604392 6340 95 0
255 604404 6340 95 4
256 604416 6340 95 8
256 628417 6340 96 2
256 643759 6340 96 6
256 643765 6340 97 0
256
255
256
256
256
301
301
kn/kom.
GTIN
653677
653671
653665
653659
653653
653647
653641
653635
653629
653623
653617
6341 52 7
6341 53 5
6341 54 3
6341 55 1
6341 57 8
6341 58 6
6341 59 4
6341 60 8
6341 61 6
6341 62 4
6341 63 2
301 622177 6342 30 2
301 622201 6342 30 4
622207 6342 30 6
302 622231 6342 30 8
302 622237 6342 31 0
301 622243 6342 31 2
302 622249 6342 31 4
302 622351 6342 31 6
622357 6342 31 8
301 622363 6342 32 8
302 622429 6342 33 8
301
622447 6342 35 1
226 622453 6342 35 3
622459 6342 35 5
622465 6342 35 7
237 622471 6342 35 9
215 622477 6342 36 2
622501 6342 36 4
259 622507 6342 36 6
622513 6342 36 8
258 622537 6342 37 0
258 622543 6342 37 2
258
258
258 634021 6348 87 4
BSS
Str.
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
R
K
R
K
OBO
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
237
237
237
257
257
257
257
257
257
276
276
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
257
321
Numerički popis
GTIN
Br. art.
616891 6348 90 4
690145 6348 92 0
Cijena
K
kn/kom.
619141 6349 10 2
619147 6349 15 3
Str.
oznaka proizvođača 1219
GTIN
Br. art.
258 620725 6420 71 0
258 620731 6420 74 5
507972 6363 88 8
507973 6363 89 2
259 663685 6424 71 6
259 663697 6424 73 2
663703 6424 74 0
268 663709 6424 75 9
268
650173 6364 94 2
273 620887 6437 10 9
646981 6365 02 7
273
619981 6406 12 2
607837
619987
607843
619999
620005
620023
620029
620125
6406 14 2
6406 15 7
6406 19 3
6406 20 3
6406 25 4
6406 52 1
6406 55 6
6406 96 3
R
kn/100
K
620143 6407 04 8
620179 6407 52 8
620185 6407 53 6
620191 6407 56 0
620215
647995
648007
648013
6408 51 6
6408 70 2
6408 72 9
6408 73 7
620221 6410 08 1
620227 6410 10 3
620233 6410 11 1
R
K
H
E
K
kn/kom.
607997
609488
609494
217 609500
609506
269 609518
217
269 609524
217 609536
279 609542
269 609548
269
285
623107
285 623119
262 623125
623131
279 623137
623149
285
698372
698294
279 698288
217 602425
262
217 623203
623209
623215
278 586633
261 586634
261 586635
7070 20 5
7070 21 3
7070 21 7
7070 22 1
7070 22 5
7070 23 3
592894
592896
592897
592901
592903
592904
592909
592911
592912
592913
592919
592921
592922
592923
592926
592928
592929
592933
592935
592936
593058
593060
593061
593062
593065
593067
593068
593069
593072
593076
593077
593081
593083
593084
7138 43 0
7138 43 4
7138 43 6
7138 45 0
7138 45 4
7138 45 6
7138 50 0
7138 50 4
7138 50 6
7138 50 8
7138 54 0
7138 54 4
7138 54 6
7138 54 8
7138 57 0
7138 57 4
7138 57 6
7138 59 0
7138 59 4
7138 59 6
7138 64 0
7138 64 4
7138 64 6
7138 64 8
7138 68 0
7138 68 4
7138 68 6
7138 68 8
7138 72 0
7138 72 4
7138 72 6
7138 74 0
7138 74 4
7138 74 6
622927
620281
689425
620287
6416 44 6
6416 50 0
6416 50 4
6416 51 9
665059
665065
665071
665077
665083
6417 02 7
6417 04 3
6417 07 8
6417 09 4
6417 11 6
215
215
215
215
215
620431 6418 19 8
215
643747
651847
620443
620449
620455
6418 25 0
6418 25 2
6418 28 7
6418 29 5
6418 31 7
620473 6418 55 4
620479 6418 57 0
620485 6418 59 7
620659
620671
620677
620683
620689
6419 70 4
6419 72 0
6419 74 7
6419 76 3
6419 79 8
666253 6420 60 8
666259 6420 61 0
666265 6420 61 2
620707 6420 65 6
620713 6420 66 4
620719 6420 68 0
322
OBO
BSS
H
kn/100
K
kn/kom.
R
K
R
237
215
259
260
237
217
262
262
262
260
260
260
260
260
260
260
260
7070 30 6
7070 31 4
7070 31 8
7070 32 2
7083 10 6
7083 20 3
7083 30 0
7083 40 8
7083 50 5
7083 60 2
7083 61 8
7083 62 6
7083 63 0
7083 63 4
Cijena
R
kn/kom.
K
R
K
R
K
7084 01 3
7084 04 8
7084 06 4
7084 14 1
7084 14 3
7084 14 5
260
260 585655 7202 20 0
260 585656 7202 20 1
585659 7202 20 3
278 585660 7202 20 4
237 585661 7202 20 5
237 585662 7202 20 6
F
Individualni GTIN 5647589
Str.
GTIN
Br. art.
237 585666 7202 20 7
237 585667 7202 20 8
585668 7202 20 9
277 585671 7202 21 0
277 544823 7202 26 5
277 584785 7202 28 3
277 585012 7202 29 5
585013 7202 30 0
585014 7202 30 2
214 591892 7202 30 6
585018 7202 31 0
585019 7202 31 2
252 542819 7202 32 2
212 542820 7202 50 6
212 542821 7202 50 8
212 542827 7202 51 0
212 542822 7202 51 6
212 584791 7202 52 1
614221 7202 55 1
252 614227 7202 55 5
252 614233 7202 55 9
252 614239 7202 56 3
252 614245 7202 56 7
614251 7202 57 1
614257 7202 57 5
212 614263 7202 57 9
212 614269 7202 58 6
212 542833 7202 61 3
212 542834 7202 61 7
212 614281 7202 62 4
212 614293 7202 62 8
614401 7202 66 0
252 646099 7202 70 9
252 646087 7202 72 5
252 646075 7202 74 1
252 584786 7202 90 4
584787 7202 91 2
265 584788 7202 96 3
265 584789 7202 97 1
265
265
265 569334 7203 10 0
265 569335 7203 10 2
569336 7203 10 4
264 569337 7203 10 6
264 569338 7203 10 8
264 569339 7203 11 0
264 569340 7203 11 2
264 569341 7203 11 4
264
251 569342 7203 12 0
251 569343 7203 13 0
251
251 569344 7203 13 2
251 572642 7203 13 4
251
251 581167 7203 14 0
251 592185 7203 15 0
264 592186 7203 15 4
264 570643 7203 16 0
264 581749 7203 80 0
264 581750 7203 80 3
264 581753 7203 80 6
264 581754 7203 80 9
251 581755 7203 81 2
251 581756 7203 81 5
251
251 580964 7205 42 0
251 584783 7205 42 3
251 544825 7205 42 5
251 593014 7205 51 0
251 593015 7205 52 0
265 593016 7205 52 4
265 593017 7205 52 8
265
265 587529 7205 59 4
265 587530 7205 59 7
265 581082 7205 60 0
581083 7205 60 3
587531 7205 64 4
178 587532 7205 64 7
178 581084 7205 65 0
178 581088 7205 65 3
178
178
178 585008 7206 05 8
Cijena
F
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
Str.
178
178
179
179
246
180
184
178
178
179
184
184
197
196
196
188
196
189
196
196
196
196
196
196
196
196
196
197
197
197
197
196
192
192
192
180
180
192
192
kn/kom.
Br. art.
585007 7206 10 4
626413 7206 20 8
591886 7214 70 0
595393
591887
591888
591889
7214 70 5
7214 71 0
7214 71 5
7214 72 5
602483
602495
602507
602519
602531
507780
507781
507782
507785
507786
664579
664585
688747
688753
688759
7215 15 0
7215 15 4
7215 15 8
7215 16 2
7215 16 6
7215 17 3
7215 17 7
7215 18 1
7215 18 5
7215 18 9
7215 21 0
7215 21 6
7215 22 2
7215 22 8
7215 23 4
543036
543038
543039
543040
543041
543042
543043
543044
543047
543048
7215 25 0
7215 25 2
7215 25 4
7215 25 6
7215 25 8
7215 27 0
7215 27 2
7215 27 4
7215 27 6
7215 27 8
689611
689617
689623
689629
689635
689641
689647
689653
7215 31 2
7215 31 8
7215 32 4
7215 33 0
7215 35 6
7215 36 2
7215 36 8
7215 37 4
246
246
246
246
246
246
246
246 507787
507788
246 507791
247 507792
7215 38 1
7215 38 5
7215 38 9
7215 39 5
247 688765 7215 40 0
247 688777 7215 41 2
247
246
246
246
188
188
188
188
188
188
206
233
180
306
306
306
306
kn/100
GTIN
307
307
307
307
307
307
307
307
178
602555
664597
677905
677911
688821
602592
602604
602616
602628
602640
507793
507794
507797
507798
507799
543049
543050
543053
543054
543055
508424
508427
508428
508429
508430
508433
508434
508435
508436
508439
7215 42 3
7215 43 2
7215 45 2
7215 45 8
7215 50 0
7215 53 3
7215 53 7
7215 54 1
7215 54 5
7215 54 9
7215 57 0
7215 57 4
7215 57 8
7215 58 2
7215 58 6
7215 59 0
7215 59 2
7215 59 4
7215 59 6
7215 59 8
7215 60 2
7215 60 6
7215 61 0
7215 61 4
7215 61 8
7215 63 1
7215 63 5
7215 63 9
7215 64 3
7215 64 7
Cijena
F
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
Str.
178
180
240
240
240
240
242
228
228
228
228
228
234
234
234
234
234
230
230
230
230
230
228
228
228
228
228
230
230
230
230
230
231
231
231
231
231
231
231
231
236
236
236
238
229
230
229
230
228
228
233
228
228
228
228
228
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Numerički popis
GTIN
544742
544743
544744
544745
544746
544747
544748
544749
580965
Br. art.
7215 70 1
7215 70 5
7215 70 8
7215 71 2
7215 71 5
7215 71 8
7215 72 5
7215 72 9
7215 75 0
591722 7216 30 0
591724
592561
591725
591727
591726
591728
591729
591730
591731
591732
591733
591734
591738
591739
591740
591743
7216 31 0
7216 31 2
7216 31 5
7216 32 0
7216 32 5
7216 33 0
7216 33 5
7216 34 0
7216 34 5
7216 35 0
7216 35 5
7216 36 0
7216 37 0
7216 37 2
7216 38 0
7216 38 5
591723 7216 40 0
7216 41 0
7216 41 2
7216 41 5
7216 42 0
7216 42 5
7216 43 0
7216 43 5
7216 44 0
7216 44 5
7216 45 0
7216 45 5
7216 46 0
7216 47 0
7216 47 2
7216 47 4
7216 48 0
7216 48 5
F
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
Str.
287
287
287
287
287
287
287
287
287
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
221
222
222
222
222
222
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 / LLExport_04108
591744
592562
591745
591746
591749
591754
591755
591756
591757
591758
591762
591763
591764
591765
591766
591767
591768
Cijena
Kod narudžbe navesti broj artikla
BSS
OBO
323
Popis tipova
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Tip
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
Br. art.
Cijena
2056 M 34 FT
2056 M 40 FT
2056 M 40 FT
2056 M 46 FT
2056 M 46 FT
2056 M 52 FT
2056 M 52 FT
2056 M 58 FT
2056 M 58 FT
2056 M 64 FT
2056 M 64 FT
2056 M 70 FT
2056 M 70 FT
2056 M 76 FT
2056 M 76 FT
2056 M 82 FT
2056 M 82 FT
2056 M 90 FT
2056 M 90 FT
2056 M2 12 FT
2056 M2 12 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 16 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 22 FT
2056 M2 28 FT
2056 M2 28 FT
2056 M3 12 FT
2056 M3 12 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 16 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 22 FT
2056 M3 28 FT
2056 M3 28 FT
2056U M 12 FT
2056U M 12 FT
2056U M 16 FT
2056U M 16 FT
2056U M 22 FT
2056U M 22 FT
2056U M 28 FT
2056U M 28 FT
2056U M 34 FT
2056U M 34 FT
2056U M 40 FT
2056U M 40 FT
2056U M 46 FT
2056U M 46 FT
2056U M 52 FT
2056U M 52 FT
2056U M 58 FT
2056U M 58 FT
2056U M 64 FT
2056U M 64 FT
2056U M 70 FT
2056U M 70 FT
2056U M 76 FT
2056U M 76 FT
28-34
34-40
34-40
40-46
40-46
46-52
46-52
52-58
52-58
58-64
58-64
64-70
64-70
70-76
70-76
76-82
76-82
82-90
82-90
8-12
8-12
12-16
12-16
16-22
16-22
22-28
22-28
8-12
8-12
12-16
12-16
16-22
16-22
22-28
22-28
8-12
8-12
12-16
12-16
16-22
16-22
22-28
22-28
28-34
28-34
34-40
34-40
40-46
40-46
46-52
46-52
52-58
52-58
58-64
58-64
64-70
64-70
70-76
70-76
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
5062950
5063018
5063018
5063070
5063070
5063131
5063131
5063193
5063193
5063254
5063254
5063315
5063315
5063377
5063377
5063438
5063438
5063490
5063490
5494836
5494836
5494898
5494898
5494959
5494959
5958703
5958703
5958765
5958765
5958826
5958826
5958888
5958888
5958949
5958949
5498254
5498254
5498315
5498315
5498377
5498377
5498438
5498438
5498490
5498490
5498551
5498551
5498612
5498612
5498674
5498674
5498735
5498735
5498797
5498797
5498858
5498858
5498919
5498919
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1156
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
1158
04
05
05
06
06
07
07
09
09
10
10
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
19
19
20
20
24
24
26
26
27
27
28
28
00
00
01
01
02
02
03
03
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
7
5
5
3
3
1
1
8
8
1
1
8
8
6
6
4
4
2
2
9
9
7
7
5
5
9
9
1
1
8
8
6
6
4
4
7
7
5
5
3
3
1
1
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
4
4
2
2
0
0
2058 LW 10
2058 LW 14
2058 LW 20
2058 LW 26
2058 LW 32
2058 LW 38
2058 LW 44
2058 LW 50
2058 LW 56
2058 LW 62
6-10
10-14
14-20
20-26
26-32
32-38
38-44
44-50
50-56
56-62
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5082033
5082095
5082156
5082217
5082279
5082330
5082392
5082453
5082514
5237853
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
4
8
6
4
2
0
9
7
5
3
2068 L 2M FT
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M10 1M G
2078 M12 1M G
2078 M12 1M G
2078 M12 1M G
2078 M6 1M G
2078 M6 1M G
2078 M6 1M G
2000 1,5 / Čelik / FT 5047599 1119 65 6
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M12 12 /
M12 12 /
M12 12 /
M6 6 /
M6 6 /
M6 6 /
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Kod narudžbe navesti broj artikla
5253396
5253396
5253396
5253396
5253396
5253457
5253457
5253457
5253211
5253211
5253211
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
20
20
20
20
20
30
30
30
04
04
04
9
9
9
9
9
6
6
6
7
7
7
E
kn/100
Str. Tip
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
290
285
291
285
291
285
291
285
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
286
291
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
kn/100 m
kn/100
290
227
238
240
260
278
215
260
278
179
185
202
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
2078 M8 1M G
/
/
/
/
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
G
G
G
G
5253334
5253334
5253334
5253334
Br. art.
3141
3141
3141
3141
12
12
12
12
Cijena
8
8
8
8
E
kn/100
6 4 / Kom. / G 5053712 1144 10 3
5019 M6 OS G
12005 M10 G
12005 M10 G
12005 M12 G
12005 M12 G
12005 M8 G
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
M10
M10
M12
M12
M10 /
M10 /
M12 /
M12 /
M8 8 /
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
G
G
G
G
G
6202270
6202270
6202331
6202331
6202218
6410
6410
6410
6410
6410
10
10
11
11
08
Str.
278
179
185
202
292
3
3
1
1
1
261
278
261
278
278
F
kn/kom.
ABG FT
/ Kom. / FT 5938682 6015 34 5
ABL FT
ABL FT
/ Kom. / FT 6976881 6221 46 7
/ Kom. / FT 6976881 6221 46 7
ABR FT
/ Kom. / FT 6501731 6364 94 2
273
ABS FS
ABS FS
/ Kom. / FS 6469819 6365 02 7
/ Kom. / FS 6469819 6365 02 7
273
275
280 380 / V5A 5079729 6363 88 8
380 480 / V5A 5079736 6363 89 2
268
268
AHB-T 200
AHB-T 300
5850199
5850182
5850182
5850182
ASX-E
ASX-K
ASX-K
ASX-K
7202
7202
7202
7202
31
31
31
31
2
0
0
0
AVL 60 FS
AVL 60 FS
135 65 / Kom. / FS 6960262 6208 77 0
135 65 / Kom. / FS 6960262 6208 77 0
AW 15 11 FT
AW 15 16 FT
AW 15 21 FT
AW 15 21 FT
AW 15 21 FT
AW 15 31 FT
AW 15 31 FT
AW 15 31 FT
AW 15 41 FT
AW 15 41 FT
AW 15 41 FT
110 50 /
160 55 /
210 60 /
210 60 /
210 60 /
310 65 /
310 65 /
310 65 /
410 70 /
410 70 /
410 70 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6207077
6207138
6207190
6207190
6207190
6207251
6207251
6207251
6207312
6207312
6207312
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
6420
65
66
68
68
68
71
71
71
74
74
74
6
4
0
0
0
0
0
0
5
5
5
AW 30 11 FT
AW 30 21 FT
AW 30 21 FT
AW 30 31 FT
AW 30 31 FT
AW 30 41 FT
AW 30 41 FT
AW 30 51 FT
110 60 /
210 70 /
210 70 /
310 80 /
310 80 /
410 80 /
410 80 /
510 90 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6206599
6206711
6206711
6206773
6206773
6206834
6206834
6206896
6419
6419
6419
6419
6419
6419
6419
6419
70
72
72
74
74
76
76
79
4
0
0
7
7
3
3
8
AW 55 21 FT
AW 55 31 FT
AW 55 41 FT
AW G 15 21 FT
AW G 15 31 FT
AW G 15 41 FT
210 90 / Kom. / FT 6204731 6418 55 4
310 110 / Kom. / FT 6204793 6418 57 0
410 130 / Kom. / FT 6204854 6418 59 7
F
K
R
6417
6417
6417
6417
6417
6417
6417
6417
02
02
04
04
07
07
09
11
K
100 / kom. / DD 6983728 7083 61 8
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
100 / kom. / FS 6231072 7083 10 6
100 / kom. / FS 6231072 7083 10 6
100 / kom. / FS 6231072 7083 10 6
BSS
184
184
287
295
255
274
278
237
260
237
278
260
237
278
260
237
278
260
260
260
260
260
260
7
7
3
3
8
8
4
6
BEB 100 DD
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
6650590
6650590
6650651
6650651
6650712
6650712
6650774
6650835
210 /
210 /
310 /
310 /
410 /
410 /
510 /
610 /
256
275
260
260
278
260
278
260
278
260
210 60 / Kom. / FT 6662531 6420 60 8
310 65 / Kom. / FT 6662593 6420 61 0
410 70 / Kom. / FT 6662654 6420 61 2
AW30F21 FT
AW30F21 FT
AW30F31 FT
AW30F31 FT
AW30F41 FT
AW30F41 FT
AW30F51 FT
AW30F61 FT
BEB 100 FS
BEB 100 FS
BEB 100 FS
K
254
215
278
215
278
215
278
215
215
252
R
OBO
252
272
212
325
Popis tipova
Tip
oznaka proizvođača 1219
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
Br. art.
Cijena
BEB 100 VA4301
BEB 100 VA4571
BEB 200 DD
100 / V2A 6232031 7084 01 3
100 / V4A 5866336 7084 14 1
200 / kom. / DD 6982943 7083 62 6
BEB 200 FS
BEB 200 FS
BEB 200 FS
200 / kom. / FS 6231195 7083 20 3
200 / kom. / FS 6231195 7083 20 3
200 / kom. / FS 6231195 7083 20 3
BEB 200 VA4301
BEB 200 VA4571
BEB 300 DD
200 / V2A 6232093 7084 04 8
200 / V4A 5866343 7084 14 3
300 / kom. / DD 6982882 7083 63 0
BEB 300 FS
BEB 300 FS
BEB 300 FS
300 / kom. / FS 6231256 7083 30 0
300 / kom. / FS 6231256 7083 30 0
300 / kom. / FS 6231256 7083 30 0
BEB 300 VA4301
BEB 300 VA4571
BEB 400 DD
300 / V2A 6232154 7084 06 4
300 / V4A 5866350 7084 14 5
400 / kom. / DD 6024254 7083 63 4
BEB 400 FS
BEB 400 FS
BEB 500 FS
BEB 600 FS
400 /
400 /
500 /
600 /
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6231317
6231317
6231379
6231492
7083
7083
7083
7083
40
40
50
60
8
8
5
2
/ Kom. / FT 6204311 6418 19 8
/ Kom. / FT 6204311 6418 19 8
/ Kom. / FT 6204311 6418 19 8
BSB FT
BSB FT
BSB FT
BSK 090506
BSK 090511
BSK 090521
BSK 091016
BSK 091026
BSK 120506
BSK 120511
BSK 120521
BSK 121016
BSK 121026
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
6024834
6024957
6025077
6025190
6025312
6645794
6645855
6887477
6887538
6887590
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
15
15
15
16
16
21
21
22
22
23
0
4
8
2
6
0
6
2
8
4
BSK-A0908
BSK-A0908
BSK-A0910
BSK-A0910
80 40
80 40
100 60
100 60
6779055
6779055
6779116
6779116
7215
7215
7215
7215
45
45
45
45
2
2
8
8
FS
FS
FS
FS
6896356
6896417
6896479
6896530
7215
7215
7215
7215
35
36
36
37
6
2
8
4
BSK-D0930
BSK-D0930
BSK-D1260
BSK-E090506
BSK-E090511
BSK-E090521
BSK-E091016
BSK-E091026
BSK-E120506
BSK-E120511
BSK-E120521
BSK-E121016
BSK-E121026
5x30 15
5x30 15
5x60 15
120 95
170 95
270 95
220 150
320 150
180 130
230 130
330 130
280 185
380 185
6025558
6025558
6645978
5430360
5430384
5430391
5430407
5430414
5430421
5430438
5430445
5430476
5430483
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
42
42
43
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
3
3
2
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
BSKH 090506
BSKH 090511
BSKH 090521
BSKH 091016
BSKH 091026
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
5077800
5077817
5077824
5077855
5077862
7215
7215
7215
7215
7215
17
17
18
18
18
3
7
1
5
9
5430490
5430506
5430537
5430544
5430551
5084242
5084273
5084280
5084297
5084303
5084334
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
59
59
59
59
59
60
60
61
61
61
63
0
2
4
6
8
2
6
0
4
8
1
BSK-B0511
BSK-B0521
BSK-B1016
BSK-B1026
46 18 /
46 18 /
101 69 /
101 69 /
BSKH-E090506
BSKH-E090511
BSKH-E090521
BSKH-E091016
BSKH-E091026
BSKH-FB090506
BSKH-FB090511
BSKH-FB090521
BSKH-FB091016
BSKH-FB091026
BSKH-FT090506
326
OBO
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
120 110
170 110
270 110
220 165
320 165
50 60
50 110
50 210
105 160
105 260
50 60
BSS
K
kn/kom.
R
K
R
K
R
K
Individualni GTIN 5647589
Str. Tip
265 BSKH-FT090511
265 BSKH-FT090521
252 BSKH-FT091016
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
50 110
50 210
105 160
105 260
/ Kom. / FS
BSKH-FT091026
252 BSKH-G
272 BSKH-K0506
212 BSKH-K0511
BSKH-K0521
265 BSKH-K1016
265 BSKH-K1026
252
252 BSKH-S6030
272
212
BSKH-V050
265 BSKH-V052
265 BSKH-V101
252
228
228
228
228
228
230
230
230
230
230
228
235
228
235
231
231
231
231
229
235
230
228
228
228
228
228
230
230
230
230
230
6025923
6026043
6026166
6026289
6026401
6888214
6888214
6888214
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
BSKM-AD 0711
BSKM-AD 1025
BSKM-AE 0711
BSKM-AE 1025
BSKM-BD 0711
BSKM-BD 1025
BSKM-BW 0711
BSKM-BW 1025
BSKM-DS 1025
BSKM-EF 0711
BSKM-EF 1025
BSKM-ES 0711
BSKM-ES 1025
BSKM-FW 0711
BSKM-FW 1025
BSKM-GA 0711
BSKM-GA 1025
BSKM-GF 0711
BSKM-GF 1025
BSKM-GI 0711
BSKM-GI 1025
BSKM-GW 0711
BSKM-GW 1025
BSKM-IE 0711
BSKM-IE 1025
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
234
234
234 BSKP 0406
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
53
53
54
54
54
50
50
50
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5917250
5917458
5917274
5917465
5917397
5917656
5917380
5917649
5917663
5917335
5917625
5917328
5917588
5917281
5917540
5917267
5917496
5917298
5917557
5917311
5917571
5917434
5917687
5917304
5917564
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
31
41
32
42
37
47
37
47
47
35
45
35
45
33
43
32
42
33
43
34
44
38
48
34
44
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5917243
5917441
5925613
5925620
5917342
5917632
5917403
5917670
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
31
41
31
41
36
46
38
48
5
5
0
0
2
2
0
0
4
5
5
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
20x5 1000 5918875 7214 71 0
100 80 5953937 7214 70 5
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
GTP
GTP
GTP
GTP
5918905
5918905
5918912
5918912
3498
3498
3498
3498
09
09
09
09
F
kn/kom.
E
kn/100
F
kn/kom.
3
7
1
5
9
0
0
0
40 60 5918868 7214 70 0
BSKP-D0320
BSKP-E0406
BSKP-V 0406
5
9
3
7
5
0
4
8
2
6
/ Kom. / G 5917694 3498 09 4
/ Kom. / G 5917694 3498 09 4
BSKM-S4010
BSKM-S4010
BSKP-S5016
BSKP-S5016
BSKP-S5020
BSKP-S5020
63
63
64
64
39
57
57
57
58
58
70 110 / Kom. / FS 5917229 7216 30 0
100 250 / Kom. / FS 5917236 7216 40 0
BSKM-VD 0711
BSKM-VD 1025
BSKM-VE 0711
BSKM-VE 1025
BSKM-VK 0711
BSKM-VK 1025
234 BSKM-WA 0711
234 BSKM-WA 1025
234
234
234
235
235
234
234
234
235
235
234
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
Cijena
58 55 / Kom. / FS 5077879 7215 38 1
90 55 / Kom. / FS 5077886 7215 38 5
90 112 / Kom. / FS 5077916 7215 38 9
BSK-K0506
BSK-K0511
BSK-K0521
BSK-K1016
BSK-K1026
BSK-M
BSK-M
215 BSK-M
BSKM 0711
BSKM 1025
5084341
5084358
5084365
5084396
5077923
5077930
5077947
5077978
5077985
5077992
Br. art.
/ Kom. / GTP 5850069 3498 10 0
252
212
212
212
260
278
F
kn/m
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
6
6
8
8
/ Kom. / FS 5918882 7214 71 5
Str.
234
234
235
235
238
234
234
234
235
235
238
236
236
236
228
228
228
228
228
233
236
242
kn/m
kn/kom.
E
kn/100
F
kn/kom.
kn/m
kn/kom.
E
kn/100
F
kn/kom.
220
223
220
223
220
223
222
225
222
225
225
221
224
221
224
221
224
221
224
221
224
221
224
222
225
221
224
220
223
220
223
220
223
222
225
222
225
240
240
240
232
241
240
232
240
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
BSK-S0955
BSK-S0955
BSK-S1280
BSK-W0511
BSK-W0521
BSK-W1016
BSK-W1026
BW 80 55 FT
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
CPS 4L 2M FT
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
4,0x55 / Kom. / G
4,0x55 / Kom. / G
4,5x80 / Kom. / G
46 37,5 / Kom. / FS
46 62,5 / Kom. / FS
101 50 / Kom. / FS
101 75 / Kom. / FS
6887651
6887651
6887774
6896110
6896172
6896233
6896295
Br. art.
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
40
40
41
31
31
32
33
Cijena
0
0
2
2
8
4
0
/ Kom. / FT 6014538 6019 52 8
40 x 22,5 / Kom. / FT 5050230 1121 97 9
DFAAM 100 DD
DFAAM 100 FS
DFAAM 100 V2A
DFAAM 100 V4A
DFAAM 200 DD
DFAAM 200 FS
DFAAM 200 V2A
DFAAM 200 V4A
DFAAM 300 DD
DFAAM 300 FS
DFAAM 300 V2A
DFAAM 300 V4A
DFAAM 400 DD
DFAAM 400 FS
100 1,25 / Kom. / DD
100 1,25 / Kom. / FS
100 1,25 / V2A
100 1,25 / V4A
200 1,25 / Kom. / DD
200 1,25 / Kom. / FS
200 1,25 / V2A
200 1,25 / V4A
300 1,25 / Kom. / DD
300 1,25 / Kom. / FS
300 1,25 / V2A
300 1,25 / V4A
400 1,25 / Kom. / DD
400 1,25 / Kom. / FS
5930655
5930587
5930723
5930815
5930679
5930600
5930761
5930839
5930686
5930617
5930778
5930846
5930693
5930624
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
68
64
72
74
68
64
72
74
68
64
72
74
68
64
0
0
0
0
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
DFBM 45 100 V2A
DFBM 45 100 V4A
DFBM 45 200 V2A
DFBM 45 200 V4A
DFBM 45 300 V2A
DFBM 45 300 V4A
DFBM 90 100 DD
DFBM 90 100 FS
DFBM 90 100 V2A
DFBM 90 100 V4A
DFBM 90 200 DD
DFBM 90 200 FS
DFBM 90 200 V2A
DFBM 90 200 V4A
DFBM 90 300 DD
DFBM 90 300 FS
DFBM 90 300 V2A
DFBM 90 300 V4A
DFBM 90 400 DD
DFBM 90 400 FS
100 1,25 / V2A
100 1,25 / V4A
200 1,25 / V2A
200 1,25 / V4A
300 1,25 / V2A
300 1,25 / V4A
100 1,25 / Kom. / DD
100 1,25 / Kom. / FS
100 1,25 / V2A
100 1,25 / V4A
200 1,25 / Kom. / DD
200 1,25 / Kom. / FS
200 1,25 / V2A
200 1,25 / V4A
300 1,25 / Kom. / DD
300 1,25 / Kom. / FS
300 1,25 / V2A
300 1,25 / V4A
400 1,25 / Kom. / DD
400 1,25 / Kom. / FS
5928942
5929017
5928966
5929031
5928973
5929048
5929192
5929093
5929260
5929338
5929215
5929116
5929284
5929352
5929222
5929123
5929291
5929369
5929239
5929130
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
7138
43
45
43
45
43
45
54
50
57
59
54
50
57
59
54
50
57
59
54
50
0
0
4
4
6
6
0
0
0
0
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M10 G
DIN 934 M12 G
DIN 934 M12 G
DIN 934 M12 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M6 G
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 G
DIN 934 M8 G
DIN440 11 F
DIN440 11 F
DIN440 14 F
DIN440 14 F
DIN440 7 F
DIN440 7 F
DIN440 7 F
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
DKU 60 VA4310
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M10 10 /
M12 12 /
M12 12 /
M12 12 /
M6 6 /
M6 6 /
M6 6 /
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
M8 8 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
5298212
5298212
5298212
5298212
5298212
5298274
5298274
5298274
5298090
5298090
5298090
5298151
5298151
5298151
5298151
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
10
10
10
10
10
12
12
12
06
06
06
08
08
08
08
7
7
7
7
7
3
3
3
9
9
9
5
5
5
5
34-34 11 /
34-34 11 /
44-44 13,5 /
44-44 13,5 /
22-22 6,6 /
22-22 6,6 /
22-22 6,6 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
6480074
6480074
6480135
6480135
6479955
6479955
6479955
6408
6408
6408
6408
6408
6408
6408
72
72
73
73
70
70
70
9
9
7
7
2
2
2
V2A
V2A
V2A
V2A
6441372
6441372
6441372
6441372
6065
6065
6065
6065
60
60
60
60
0
0
0
0
/
/
/
/
F
kn/100
K
kn/kom.
E
kn/100 m
K
kn/kom.
Str. Tip
229
240
230
231
231
231
231
100 0,75 / Kom. / DD 6038770 6052 70 3
100 0,75 / kom. / FS 6057979 6052 09 6
DRL 200 FS
200 1 / kom. / FS 6058150 6052 20 7
DRL 400 FS
DRLU 100 DD
DRLU 100 FS
200 1 / V2A 6058938 6052 89 4
200 / V4A 5866169 6052 98 1
300 1 / Kom. / DD 6038954 6052 71 2
300 1 / kom. / FS 6058273 6052 30 4
300 1 / V2A 6058990 6052 90 8
300 / V4A 6955817 6052 98 3
400 1 / Kom. / DD 6039012 6052 71 5
400 1 / kom. / FS 6058396 6052 40 1
100 0,75 / Kom. / DD 6657551 6052 64 3
100 0,75 / kom. / FS 6029716 6052 10 3
DRLU 100 VA4301
DRLU 100 VA4571
DRLU 200 DD
100 1 / V2A 6031931 6052 82 4
100 1 / V4A 5021124 6052 99 1
200 1 / Kom. / DD 6657674 6052 65 0
DRLU 200 FS
DRLU 200 FS
200 1 / kom. / FS 6030071 6052 21 0
200 1 / kom. / FS 6030071 6052 21 0
DRLU 200 VA4301
DRLU 200 VA4571
DRLU 300 DD
200 1 / V2A 6032051 6052 83 1
200 1 / V4A 5021155 6052 99 3
300 1 / Kom. / DD 6336678 6052 65 6
DRLU 300 FS
DRLU 300 FS
300 1 / kom. / FS 6031399 6052 30 7
300 1 / kom. / FS 6031399 6052 30 7
DRLU 300 VA4301
DRLU 300 VA4301
DRLU 300 VA4571
DRLU 300 VA4571
DRLU 400 DD
300 1 / V2A
300 1 / V2A
300 1 / V4A
300 1 / V4A
400 1 / Kom. / DD
DRLU 400 FS
DRLU 400 FS
400 1 / kom. / FS 6031511 6052 40 5
400 1 / kom. / FS 6031511 6052 40 5
DSK 25 FT
DSK 45 FT
DSK 45 FT
DSK 45 FT
227 DSK 47 FT
238 DSK 47 FT
241 DSK 61 FT
/
/
/
/
/
/
/
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
DSX-E
DSX-E
DSX-K
DSX-K
DSX-K
FAZ II 10 10 GS
FAZ II 10 10CV5A
FAZ II 10 30
FAZ II 10/10GS V
FAZ II 10/50 V4A
FAZ II 12 10
FAZ II 12/10 VA
FAZ II 8 10 GS
FAZ II 8 30 GS
FAZ II 810VA4401
FAZ II 830VA4401
251
254
264 FBA-B120
266 FBA-B200
FBA-BV200
Kod narudžbe navesti broj artikla
Cijena
100 1 / V2A 6058877 6052 87 8
100 / V4A 5675679 6052 98 0
200 1 / Kom. / DD 6038893 6052 70 9
DRL 300 VA4301
DRL 300 VA4571
251 DRL 400 DD
262
280
217
262
217
280
292
Br. art.
DRL 100 VA4301
DRL 100 VA4571
DRL 200 DD
290 DRL 300 FS
262
280
217
262
280
179
185
203
280
179
185
203
K
DRL 100 FS
DRL 200 VA4571
DRL 300 DD
264
264
264
264
264
264
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
H
kn/100
DRL 100 DD
284 DRL 200 VA4301
251
265
265
251
251
265
265
251
251
265
265
251
251
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
M10 95 / Kom. / G
M10 95 / V5A
M10 115 / Kom. / G
M 10 95 / V4A
M10 135 / V4A
M12 110 / Kom. / G
M12 110 / V4A
M8 75 / Kom. / G
M8 97 / Kom. / G
M8 75 / V4A
M8 95 / V4A
6032174
6032174
5021162
5021162
6336739
6052
6052
6052
6052
6052
83
83
99
99
66
4
4
4
4
2
6229277
6202812
6202812
6202812
6894253
6894253
6202874
6416
6416
6416
6416
6416
6416
6416
44
50
50
50
50
50
51
6
0
0
0
4
4
9
5850144
5850144
5850137
5850137
5850137
7202
7202
7202
7202
7202
30
30
30
30
30
2
2
0
0
0
5888499
5802730
5888550
5692713
5688808
5888611
5692652
5888437
5504252
5706076
5706069
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
3498
54
55
58
82
83
65
85
50
48
50
48
9
4
1
4
5
4
9
6
4
9
7
250 x 120 x 80 5428213 7202 50 8
200 x 120 x 60 5428206 7202 50 6
200 x 120 x 25 5428220 7202 51 6
BSS
K
kn/m
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
kn/kom.
F
E
kn/100
F
kn/kom.
OBO
Str.
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
264
264
251
251
251
251
264
264
251
253
251
264
264
251
253
251
266
264
264
266
251
253
251
237
215
259
277
259
277
260
178
206
178
202
206
310
311
310
311
311
310
311
203
310
311
311
196
196
196
327
Popis tipova
Tip
Dimenzija/boja/ost.
FBA-D100
FBA-D150
FBA-DR100
FBA-DR150
FBA-F
FBA-S107
FBA-S122
FBA-S134
FBA-S165
FBA-S200
FBA-S250
FBA-S65
FBA-S78
FBA-SP
FBA-SR
FBA-WI
FBA-WI
oznaka proizvođača 1219
GTIN
Br. art.
Cijena
6142811
6142934
5428336
5428343
6144013
6142330
6142392
6142453
6142514
6142576
6142637
6142217
6142279
5428190
140 6142699
150 5000 5428275
150 5000 5428275
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
62
62
61
61
66
55
56
56
57
57
57
55
55
32
58
51
51
4
8
3
7
0
9
3
7
1
5
9
1
5
2
6
0
0
5817567
5817543
5817505
5817550
5817536
5817499
7203
7203
7203
7203
7203
7203
81
80
80
81
80
80
5
9
3
2
6
0
100
150
100
150
200 x 200 x 100
107 117
122 132
134 144
165 175
200 210
250 260
65 75
78 87
FBS-EA
FBS-K
FBS-M
FBS-PA
FBS-PH
FBS-S
M10 16 / Kom. / G 5599111 3498 76 4
M8 12-12 / Kom. / G 5598930 3498 76 0
FHY M10
FHY M8
70 6 / Kom. / G 5437376 3488 29 2
90 8 / Kom. / G 5437383 3488 29 8
FIS A M6X70
FIS A M8X90
crvena 5318910 3488 52 7
FIS DMS
12 50 / PP 5437437 3488 45 2
12 85 / PP 5437444 3488 46 4
16 75 / PP 5714255 3488 46 2
FIS H 12X50 K
FIS H 12X85 K
FIS H 16X85 K
FIS PBB
15 / Kom. 5437499 3488 52 5
FIS PBZ
15 / PP 5437468 3488 51 5
5319276 3488 40 3
FIS V 360 S
M6 / Kom. / G
M6 / Kom. / G
M6 / V5A
6 / Kom. / G
6 / Kom. / G
6 / V5A
FNA II 6X30 M6/5
FNA II 6X30 M6/5
FNA II 6x30 M6/5
FNA II 6X30/5
FNA II 6X30/5
FNA II 6x30/5
FRS 10X25 F
FRS 10X25 F
FRS 10X25 F 8.8
5461890
5461890
5784715
5693192
5693192
5784722
3498
3498
3498
3498
3498
3498
42
42
42
46
46
46
5
5
6
8
8
9
M10 25 / Kom. / F 6201792 6407 52 8
M10 25 / Kom. / F 6201792 6407 52 8
M10 25 / Kom. / F 6201914 6407 56 0
FRS 10X25 F TPS
M10 25 / Kom. / F 6201853 6407 53 6
FRS 12X25 F
FRS 12X25 F
FRS 6X12 VA4301
FRS 6X16 VA4301
FRS 8X16 F 8.8
FRS 8X35 F
M12 25 / Kom. / F
M12 25 / Kom. / F
M6 12 / V2A
M6 15 / V2A
M8 16 / Kom. / F
M8 35 / Kom. / F
6200054
6200054
6200238
6200290
6201259
6201433
6406
6406
6406
6406
6406
6407
25
25
52
55
96
04
4
4
1
6
3
8
FRSB 6X12 F
FRSB 6X12 F
FRSB 6X12 F
M6 12 / kom. / F 6199815 6406 12 2
M6 12 / kom. / F 6199815 6406 12 2
M6 12 / kom. / F 6199815 6406 12 2
FRSB 6X12 VA4401
FRSB 6X15 F
FRSB 6X15 F
FRSB 6X15 F
FRSB 6X16 VA4401
FRSB 6X20 F
FRSB 6X20 F
FRSB 6X20 F
M6 12 / V4A
M6 16 / kom. / F
M6 16 / kom. / F
M6 16 / kom. / F
M6 16 / V4A
M6 20 / kom. / F
M6 20 / kom. / F
M6 20 / kom. / F
6406
6406
6406
6406
6406
6406
6406
6406
14
15
15
15
19
20
20
20
2
7
7
7
3
3
3
3
1100 10000 5448235 7202 26 5
550 380 5921851 7203 15 0
550 880 5921868 7203 15 4
FSB-BS
FSB-K32
FSB-K82
328
6078370
6199877
6199877
6199877
6078431
6199990
6199990
6199990
OBO
BSS
F
kn/kom.
E
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
kn/100
K
Individualni GTIN 5647589
Str. Tip
197
197
197
197
196
196
196
196
196
196
196
196
196
197
196
188
197
FSB-SB
188
188
188
188
188
188
FZED 10X40 G
FZED 12X40 G
FZED 14X40 G
K
R
K
F
kn/kom.
15 / Kom. 5693437 7203 13 0
FSB-WB
1100 20000 5706434 7203 16 0
FZEA II 10X40 G
FZEA II 10X40 VA
FZEA II 12X40 G
FZEA II 12X40 VA
FZEA II 14X40 G
FZEA II 14X40V4A
FZEA II12x40CV5A
M8 10 / Čelik / G
M8 10 / V4A
M10 12 / Čelik / G
M10 12 / V4A
M12 14 / Čelik / G
M12 14 / VA
M10 12 / V5A
312
G-GRM-SH 4401
312
312
312 GKS 34 G
GKS 34 G
312 GKS 34 VA4301
GKS 34 VA4401 SP
312
GKT 38 VA4301
312 GKT 38 VA4401 SP
203
310 GMH18 M6 G
311
302
310 GR KS 3.9 OR
311 GR KS 3.9 OR
GR KS 4.8 OR
GR KS 4.8 OR
262 GR KS 4.8 OR
GRM 55 100 G
GRM 55 200 4.8 G
GRM 55 200 G
GRM 55 300 G
GRM 55 300 G
GRM 55 300VA4301
GRM 55 300VA4401
GRM 55 400 G
GRM 55 400 G
217 GSV 34 G
262 GSV 34 G
279 GSV 34 VA4301
GSV 34 VA4401
269
217
262
279 HMS-KS5X50
269
217
262
279 K 12 1818 FS
KAB GR FS
KAB GR VA 1.4301
246
246
246 KBK-1
5454038
5025177
5454090
5025184
5454151
5909835
5802679
3492
3492
3492
3492
3492
3492
3492
03
14
06
15
09
09
17
6
5
0
0
5
7
2
/ Kom. / G 5454212 3492 62 1
/ Kom. / G 5454274 3492 66 4
/ Kom. / G 5454335 3492 69 9
F
kn/kom.
kn/100
kn/kom.
E
kn/100
kn/kom.
10 / Kom. 5454397 3492 33 8
12 / Kom. 5454458 3492 36 2
14 / Kom. 5454519 3492 39 7
FZUB 10X40
FZUB 12X40
FZUB 14X40
G-GRM 150 100 G
312 G-GRM 50 50 G
312 G-GRM 75 50 G
279
285
269
269
285
285
Cijena
16 34 / V2A 5726425 7203 13 4
26 24 / Kom. 5693444 7203 13 2
310
310 G-GRM 125 75 G
279
Br. art.
FSB-SC
FSB-SV
279
285
R
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
75 125 /
100 155 /
55 55 /
53 73 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
G
G
G
G
5686453
5686460
5686439
5686446
6005
6005
6005
6005
54
54
53
53
1
4
5
8
/ V4A 5938699 6005 65 0
/ Kom. / G
/ Kom. / G
/ V2A
/ V4A
7261436
7261436
6013456
6120437
6016
6016
6016
6016
85
85
83
85
5
5
9
9
3,9 narančasta /
3,9 narančasta /
4,8 narančasta /
4,8 narančasta /
4,8 narančasta /
PE
PE
PE
PE
PE
5872887
5872887
5872894
5872894
5872894
6003
6003
6003
6003
6003
75
75
75
75
75
0
0
4
4
4
100 3,9 / kom. / G
200 4,8 / kom. / G
200 3,9 / kom. / G
300 4,8 / kom. / G
300 4,8 / kom. / G
300 4,8 / V2A
300 4,8 / V4A
400 4,8 / kom. / G
400 4,8 / kom. / G
6858552
5045274
6858613
6858675
6858675
6101771
5166078
6858736
6858736
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
44
44
44
44
44
07
09
45
45
2
7
6
8
8
8
3
0
0
/ Kom. / G
/ Kom. / G
/ V2A
/ V4A
6520510
6520510
6013210
6120079
6016
6016
6016
6016
59
59
64
64
6
6
2
8
5 x 50 4 / Kom. / G 5964100 3498 20 4
/ Kom. / FS 6208876 6437 10 9
K
kn/m
F
kn/kom.
K
247
247
246
310
311
310
311
310
311
311
310
310
310
214
214
214
214
214
213
253
266
266
268
268
E
kn/100
K
kn/m
kn/kom.
E
kn/100
K
kn/kom.
/ Kom. / FS 5677932 6220 13 9
/ V2A 5807155 6220 14 5
120 10 6460991 7202 70 9
247
310
310
310
/ V2A 6013579 6017 04 5
/ V4A 6120499 6017 09 2
6-6 / Kom. / G 5054559 1146 50 5
Str.
292
213
214
253
266
213
213
253
213
253
213
266
266
253
213
213
253
266
266
313
214
254
267
F
192
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
Dimenzija/boja/ost.
KBK-2
KBK-3
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS GR VA4310
KS KL VA4310
KS KL VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
KS KR VA4310
Br. art.
Cijena
170 23 6460878 7202 72 5
170 40 6460755 7202 74 1
/ V2A 5694625 6062 28 2
/ V2A 5694625 6062 28 2
/ V2A 5694625 6062 28 2
/
/
/
/
/
/
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5694656
5694656
5694618
5694618
5694618
5694618
6062
6062
6062
6062
6062
6062
28
28
28
28
28
28
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
5847830
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
KS-FSB DE
/ PVC 5811671 7203 14 0
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P1
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P2
KSI-P3
KSI-P3
KSI-P3
KSI-P3
KSI-P3
KS-LAR DE
KSR20030
KSR60100
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
28
28
28
28
28
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
Str. Tip
KTSMV 630 FS
217 KTSMV 630 FS
60 300 / Kom. / FS 5889533 6068 92 0
60 300 / Kom. / FS 5889533 6068 92 0
KTSMV 630 VA4571
261 KTSMV 640 DD
60 300 / V2A 5889601 6068 96 4
60 300 / V4A 5889670 6068 98 6
60 400 / Kom. / DD 5890560 6068 94 4
KU 3 FT
KU 3 FT
242 KU 5 V FT
233
239
252
254
256
265
267
273
275
286
292
294
300
303
307
/ PVC 5809647 7205 42 0
206
siva 104 / PE 5020325 6249 85 2
5448259
5448259
5448259
5448259
5448259
5448259
5448259
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
KS-S DE
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
42
42
42
42
42
42
42
5
5
5
5
5
5
5
F
KTSMV 610 DD
60 100 / Kom. / DD 5890492 6068 93 6
KTSMV 610 FS
KTSMV 610 FS
60 100 / Kom. / FS 5889502 6068 91 4
60 100 / Kom. / FS 5889502 6068 91 4
KTSMV 610 VA4301
KTSMV 610 VA4571
KTSMV 620 DD
60 100 / V2A 5889571 6068 95 8
60 100 / V4A 5889649 6068 98 0
60 200 / Kom. / DD 5890515 6068 94 0
KTSMV 620 FS
KTSMV 620 FS
60 200 / Kom. / FS 5889526 6068 91 8
60 200 / Kom. / FS 5889526 6068 91 8
Kod narudžbe navesti broj artikla
R
K
R
R
K
211
250
263
263
250
211
250
257
276
KU 7 FT
KU 7 VQP FT
/ Kom. / FT 6191413 6349 10 2
/ Kom. / FT 6191475 6349 15 3
259
259
KUS 5 FT
KUS 5 FT
/ Kom. / FT 6168910 6348 90 4
/ Kom. / FT 6168910 6348 90 4
258
277
LAB 20 FT
LAB 20 FT
LAB 30 FT
LAB 30 FT
LAB 40 FT
LAB 40 FT
LAB 50 FT
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 620 VS FS
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 630 VS FS
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 640 VS FS
LBI 90 650 VS FS
LG 620 VS 6000FS
LG 620 VSF6000FS
LG 630 VS 6000FS
LG 630 VSF6000FS
LG 640 VS 6000FS
LG 640 VSF6000FS
301 LKM A60100FS
LKM E60100FS
302 LKM F60100FS
LKM I60100FS
LKM KF 60100
LKM SV30
180 LKM SV60
185 LKM T60100FS
287
295
K
K
263
263
250
258
277
189
198
203 LKM20030FS
206
/ PVC 5809654 7215 75 0
/ PVC 5809654 7215 75 0
/ kom. / FT 6340217 6348 87 4
/ kom. / FT 6340217 6348 87 4
R
Str.
/ Kom. / FT 6901456 6348 92 0
/ Kom. / FT 6901456 6348 92 0
LKM60100FS
KS-ZSE DE
KS-ZSE DE
60 400 / Kom. / FS 5889540 6068 92 2
60 400 / Kom. / FS 5889540 6068 92 2
K
kn/kom.
KU 5 V FT
LALB 20 FT
LALB 30 FT
247 LALB 40 FT
LALB 50 FT
180
185
189
192
197
180
185
189
192
197
180
185
189
192
197
siva 34 / PE 6018710 6249 84 4
Cijena
KTSMV 630 DD
279
216 KTSMV 640 FS
261 KTSMV 640 FS
268
279
L
Br. art.
60 200 / V2A 5889595 6068 96 2
60 200 / V4A 5889663 6068 98 4
60 300 / Kom. / DD 5890522 6068 94 2
261
268 KTSMV 630 VA4301
F
kn/kom.
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
192 KTSMV 620 VA4301
192 KTSMV 620 VA4571
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
500 150
500 150
500 150
500 150
500 150
500 250
500 250
500 250
500 250
500 250
1000 250
1000 250
1000 250
1000 250
1000 250
5847854
5847854
5847854
5847854
5847854
5847861
5847861
5847861
5847861
5847861
5847878
5847878
5847878
5847878
5847878
K
kn/100
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
KS-E DE
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
F
kn/kom.
4
4
0
0
0
0
5918899 7214 72 5
KS-BSKP DE
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
GTIN
LKS 40 FS
250 LKS 40 FS
211 LLV 60 FS
250
LT 620 VS FS
263 LT 620 VS FS
263 LT 630 VS FS
250 LT 630 VS FS
LT 640 VS FS
211 LT 640 VS FS
250 LT 650 VS FS
200 45 /
200 45 /
300 45 /
300 45 /
400 45 /
400 45 /
500 45 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6163397
6163397
6163458
6163458
6163519
6163519
6163571
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
43
43
44
44
45
45
46
6
6
4
4
2
2
0
256
275
256
275
256
275
256
200 45 /
300 45 /
400 45 /
500 45 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
6166152
6166213
6166275
6166336
6221
6221
6221
6221
85
86
87
88
8
6
4
2
256
256
256
256
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6143719
6143719
6143771
6143771
6143832
6143832
6143894
6211
6211
6211
6211
6211
6211
6211
22
22
23
23
24
24
25
4
4
2
2
0
0
9
255
274
255
274
255
274
255
200 / kom.
200 6000 / Kom.
300 / kom.
300 6000 / Kom.
400 / kom.
400 6000 / Kom.
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
5064251
5299639
5064268
5299646
5064299
5299684
6208
6207
6208
6207
6208
6207
62
50
63
50
63
50
7
1
0
5
3
9
180 / Kom. / FS
100 63 / Kom. / FS
220 / Kom. / FS
180 / Kom. / FS
/ Kom. / FS
53,8 29,5 / Kom. / G
75 50 / V2A
340 220 / Kom. / FS
6312979
6575596
6312559
6313396
5685081
6118991
6315314
6317837
6248
6248
6248
6248
6249
6247
6247
6248
06
30
00
14
88
43
46
20
3
6
4
4
1
4
6
9
2000 / Kom. / FS 6118878 6246 97 4
kn/m
L
kn/kom.
kn/m
2000 / Kom. / FS 6312139 6247 11 3
/ Kom. / FS 6164530 6221 07 6
/ Kom. / FS 6164530 6221 07 6
284
274
284
274
284
274
302
302
302
301
301
301
301
302
301
301
K
kn/kom.
255
274
60 / Kom. / FS 6139514 6208 80 0
284
6150915
6150915
6150977
6150977
6151035
6151035
6151097
255
274
255
274
255
274
255
200 /
200 /
300 /
300 /
400 /
400 /
500 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6213
6213
6213
6213
6213
6213
6213
72
72
73
73
75
75
76
3
3
1
1
8
8
6
BSS
OBO
329
Popis tipova
Tip
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
7 150 /
7 300 /
7 450 /
7 610 /
12 750 /
12 1000 /
12 1200 /
12 1500 /
MBS 015
MBS 030
MBS 045
MBS 061
MBS 075
MBS 100
MBS 120
MBS 150
oznaka proizvođača 1219
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
V2A
5693345
5693352
5693369
5693376
5693383
5693390
5693406
5693413
Br. art.
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
10
10
10
10
10
11
11
11
Cijena
0
2
4
6
8
0
2
4
/ Kom. 5693420 7203 12 0
MBS-Z
5918929
5918929
5918929
5918929
MIW-S
MIW-S
MIW-S
MIW-S
MMS10X100
MMS10X80
7202
7202
7202
7202
30
30
30
30
/
/
/
/
5963929
5963929
5963929
5963929
3498
3498
3498
3498
10
10
10
10
6 x 50 5 /
6 x 50 5 /
6 x 50 5 /
6 x 50 5 /
MMS7.5X80
MMS7.5X80
MMS7.5X80
7,5x80 6 / Kom. / G 5519973 3498 27 1
7,5x80 6 / Kom. / G 5519973 3498 27 1
7,5x80 6 / Kom. / G 5519973 3498 27 1
Str. Tip
246
246
246
246
246
246
246
246
Dimenzija/boja/ost.
E
kn/100
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
MS 21 L 200 FT
MS 21 L 200 FT
MS 21 L 300 FT
MS 21 L 400 FT
MS 21 SK OR SP
MS 21 SK OR SP
41x21 /
41x21 /
41x21 /
41x21 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
narančasta /
narančasta /
MS 41 L 200 FT
MS 41 L 300 FT
MS 41 L 400 FT
MS 41 L 500 FT
MS 41 SK OR SP
41x41 /
41x41 /
41x41 /
41x41 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
narančasta /
/
/
/
/
/
G
G
G
G
G
5693178
5693178
5693178
5693178
5964162
3498
3498
3498
3498
3498
26
26
26
26
26
400 / Kom. / FS 5878636 6041 23 8
400 / Kom. / FS 5878636 6041 23 8
RAAM 640 FT
400 / Kom. / FT 5878766 6041 25 9
RAAM 650 FS
246 RAAM 660 FS
RBM 45 620VA4571
RBM 45 630VA4301
RBM 45 630VA4571
313
313 RBM 90 610 FS
RBM 90 610 FS
179 RBM 90 610 FS
203
302 RBM 90 610 FT
313 RBM 90 610VA4301
232
241 RBM 90 620 FS
313 RBM 90 620 FS
0
0
0
0
3
FT
FT
FT
FT
PE
PE
5697626
5697626
5697664
5697671
5686217
5686217
1122
1122
1122
1122
1122
1122
93
93
93
93
90
90
3
3
4
5
2
2
FT
FT
FT
FT
PE
5484516
5485896
5486251
5486794
5686200
1122
1122
1122
1122
1122
50
51
52
53
90
9
7
5
3
0
5850083 7206 05 8
5850076 7206 10 4
MSX-E1
MSX-S1
179
203 RBM 90 620 FT
227 RBM 90 620VA4301
313 RBM 90 620VA4571
313
RBM 90 630 FS
216 RBM 90 630 FS
227 RBM 90 630 FS
216
227 RBM 90 630 FT
216 RBM 90 630VA4301
227 RBM 90 630VA4571
216 RBM 90 640 FS
216 RBM 90 640 FS
216
216 RBM 90 640 FT
216
F
kn/kom.
RBM 90 650 FS
RBM 90 660 FS
178
178 RKSM 610 FS
RKSM 610 FS
MWA 12 11S FS
MWA 12 21S FS
MWA 12 31S FS
MWA 12 41S FS
110 53 /
210 65 /
310 75 /
410 83 /
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6636853
6636976
6637034
6637096
6424
6424
6424
6424
71
73
74
75
6
2
0
9
25 x 30 x 240 6264131 7206 20 8
NIK-G
R
F
1000 600 5850120 7202 29 5
PSX-P
100 / Kom. / FS 5878568 6041 23 0
100 / Kom. / FS 5878568 6041 23 0
100 / Kom. / FS 5878568 6041 23 0
RAAM 610 FS
RAAM 610 FS
RAAM 610 FS
100 / Kom. / FT 5878698 6041 25 0
100 / V2A 5878797 6041 27 0
100 / V4A 5878865 6041 29 0
RAAM 610 FT
RAAM 610 VA4301
RAAM 610 VA4571
200 / Kom. / FS 5878582 6041 23 4
200 / Kom. / FS 5878582 6041 23 4
200 / Kom. / FS 5878582 6041 23 4
RAAM 620 FS
RAAM 620 FS
RAAM 620 FS
200 / Kom. / FT 5878742 6041 25 4
200 / V2A 5878810 6041 27 5
200 / V4A 5878889 6041 29 4
RAAM 620 FT
RAAM 620 VA4301
RAAM 620 VA4571
300 / Kom. / FS 5878629 6041 23 6
300 / Kom. / FS 5878629 6041 23 6
300 / Kom. / FS 5878629 6041 23 6
RAAM 630 FS
RAAM 630 FS
RAAM 630 FS
330
kom.
kom.
kom.
kom.
OBO
BSS
R
K
277 RKSM 610 FT
277 RKSM 610 VA4301
277 RKSM 610 VA4571
277
RKSM 620 FS
RKSM 620 FS
180
R
100 /
100 /
200 /
200 /
300 /
300 /
V2A
V4A
V2A
V4A
V2A
V4A
5881674
5881742
5881698
5881766
5881704
5881773
6041
6041
6041
6041
6041
6041
08
10
08
10
08
10
0
0
4
4
6
6
100 / Kom. / FS 5881810 6041 13 0
100 / Kom. / FS 5881810 6041 13 0
100 / Kom. / FS 5881810 6041 13 0
100 / Kom. / FT 5881889 6041 15 0
100 / V2A 5881957 6041 18 0
100 / V4A 5878407 6041 20 0
200 / Kom. / FS 5881834 6041 13 4
200 / Kom. / FS 5881834 6041 13 4
200 / Kom. / FS 5881834 6041 13 4
200 / Kom. / FT 5881902 6041 15 4
200 / V2A 5878322 6041 18 4
200 / V4A 5878452 6041 20 4
300 / Kom. / FS 5881841 6041 13 6
300 / Kom. / FS 5881841 6041 13 6
300 / Kom. / FS 5881841 6041 13 6
300 / Kom. / FT 5881919 6041 15 6
300 / V2A 5878339 6041 18 6
300 / V4A 5878469 6041 20 6
400 / Kom. / FS 5881858 6041 13 8
400 / Kom. / FS 5881858 6041 13 8
400 / Kom. / FT 5881926 6041 15 8
500 / Kom. / FS 5881865 6041 14 0
600 / Kom. / FS 5881872 6041 14 2
100 0,75 / kom. / FS 5390879 6047 61 1
100 0,75 / kom. / FS 5390879 6047 61 1
100 0,75 / kom. / FT 5903895 6047 61 2
100 0,75 / V2A 5706083 6047 61 3
100 0,75 / V4A 5706113 6047 61 4
200 0,75 / kom. / FS 5391203 6047 63 8
200 0,75 / kom. / FS 5391203 6047 63 8
200 0,75 / kom. / FT 5903932 6047 63 9
200 0,75 / V2A 5706144 6047 64 0
200 0,75 / V4A 5706175 6047 64 1
211 RKSM 630 FS
250 RKSM 630 FS
272
300 0,75 / kom. / FS 5391210 6047 65 4
300 0,75 / kom. / FS 5391210 6047 65 4
RKSM 630 FT
250 RKSM 630 VA4301
263 RKSM 630 VA4571
RKSM 640 FS
211 RKSM 640 FS
250
272 RKSM 640 FT
K
500 / Kom. / FS 5878643 6041 24 0
600 / Kom. / FS 5878681 6041 24 2
RKSM 620 FT
184 RKSM 620 VA4301
RKSM 620 VA4571
263
R
Cijena
RAAM 640 FS
RAAM 640 FS
RBM 90 620 FS
7,5x50 17 /
7,5x50 17 /
7,5x50 17 /
7,5x50 17 /
M6 6 x 60 /
Br. art.
300 / Kom. / FT 5878759 6041 25 7
300 / V2A 5878827 6041 27 7
300 / V4A 5878926 6041 29 6
RBM 90 610VA4571
MMS-MS7,5x50
MMS-MS7,5x50
MMS-MS7,5x50
MMS-MS7,5x50
MMS-ST6X60
GTIN
RAAM 630 FT
RAAM 630 VA4301
RAAM 630 VA4571
179
185 RBM 45 610VA4301
202 RBM 45 610VA4571
206 RBM 45 620VA4301
7
7
7
7
MMS6X50
MMS6X50
MMS6X50
MMS6X50
GC
GC
GC
GC
kn/kom.
6
6
6
6
10 x 100 8 / Kom. / G 5964049 3498 15 8
10 x 80 8 / Kom. / G 5963981 3498 12 3
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
F
kn/100
Individualni GTIN 5647589
250
263
263 RKV3V
211
250 RWVL 60 FS
272 RWVL 60 FS
300 0,75 / kom. / FT 5903949 6047 65 5
300 0,75 / V2A 5706182 6047 65 6
300 0,75 / V4A 5706199 6047 65 7
400 0,9 / kom. / FS 5391227 6047 68 9
400 0,9 / kom. / FS 5391227 6047 68 9
400 0,9 / kom. / FT 5903956 6047 69 0
5149088 6288 70 0
200 x 56 / Kom. / FS 6065530 6067 11 5
200 x 56 / Kom. / FS 6065530 6067 11 5
K
kn/kom.
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
K
R
kn/m
K
R
K
R
K
R
K
L
kn/kom.
R
Str.
250
263
263
211
250
250
211
211
263
263
263
263
263
263
211
250
272
250
263
263
211
250
272
250
263
263
211
250
272
250
263
263
211
250
250
211
211
211
250
250
263
263
211
250
250
263
263
211
250
250
263
263
211
250
250
226
212
272
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
S16 W G
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
Br. art.
Cijena
M16 3000 / Kom. / G 5924647 2046 84 0
S16W FT
S16W SW
M16 3000 / Kom. / FT 5782148 2046 59 3
M16 3000 / Kom. / L 5782032 2046 56 5
S20 W G
M20 3000 / Kom. / G 5924654 2046 84 1
S20W FT
S20W SW
M20 3000 / Kom. / FT 5782155 2046 59 4
M20 3000 / Kom. / L 5782049 2046 56 6
Ö
kn/100 m
Str. Tip
299 SLM50C40F 40 FT
SLM50C40F 50 FT
299 SLM50C40F 60 FT
299
SLS80C40F 40 FT
299 SLS80C40F 50 FT
SLS80C40F 60 FT
299
299
SSLB 100 DD
S25 W G
M25 3000 / Kom. / G 5924661 2046 84 2
S25W FT
S25W SW
M25 3000 / Kom. / FT 5782162 2046 59 5
M25 3000 / Kom. / L 5782070 2046 56 7
299
SSLB 100 FS
299 SSLB 100 FS
299
SSLB 200 DD
299
Br. art.
Cijena
400 / Kom. / FT 6959723 6010 00 8
500 / Kom. / FT 6959785 6010 01 6
600 / Kom. / FT 6959846 6010 02 4
85 / kom. / DD 6095247 7070 30 6
85 / kom. / FS 6079971 7070 20 5
85 / kom. / FS 6079971 7070 20 5
185 / kom. / DD 6095360 7070 31 4
M32 3000 / Kom. / G 5924678 2046 84 3
S32W FT
S32W SW
M32 3000 / Kom. / FT 5782209 2046 59 6
M32 3000 / Kom. / L 5782087 2046 56 8
299 SSLB 200 FS
299 SSLB 200 FS
185 / kom. / FS 6094882 7070 21 3
185 / kom. / FS 6094882 7070 21 3
185 / kom. / FS 6094882 7070 21 3
S40 W G
M40 3000 / Kom. / G 5924685 2046 84 4
299 SSLB 300 DD
285 / kom. / DD 6095421 7070 31 8
S40W FT
S40W SW
M40 3000 / Kom. / FT 5782216 2046 59 7
M40 3000 / Kom. / L 5782094 2046 56 9
S50 W G
M50 3000 / Kom. / G 5924692 2046 84 5
299 SSLB 300 FS
299 SSLB 300 FS
SSLB 300 FS
285 / kom. / FS 6094943 7070 21 7
285 / kom. / FS 6094943 7070 21 7
285 / kom. / FS 6094943 7070 21 7
SSLB 400 DD
385 / kom. / DD 6095483 7070 32 2
299
M50 3000 / Kom. / FT 5782223 2046 59 8
M50 3000 / Kom. / L 5782100 2046 57 0
299
299 SSLB 400 FS
S63 W G
M63 3000 / Kom. / G 5924708 2046 84 6
SSLB 400 FS
299 SSLB 500 FS
SSLB 600 FS
S63W FT
S63W SW
M63 3000 / Kom. / FT 5782261 2046 59 9
M63 3000 / Kom. / L 5782131 2046 57 1
S50W FT
S50W SW
SV16 W G
SV16W FT
256 SV16W SW
SAB20 FS
SAB20 FS
180 / Kom. / FS 6555857 6222 94 3
180 / Kom. / FS 6555857 6222 94 3
SAB30 FS
SAB30 FS
280 / Kom. / FS 6555918 6222 95 1
280 / Kom. / FS 6555918 6222 95 1
256 SV20W FT
275 SV20W SW
SAB40 FS
SAB40 FS
380 / Kom. / FS 6555970 6222 97 8
380 / Kom. / FS 6555970 6222 97 8
256 SV25 W G
275 SV25W FT
275
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
5847885
5847885
5847892
5847892
7202
7202
7202
7202
96
96
97
97
3
3
1
1
F
SKS 10X40 F
SKS 10X60 F
SKS 10X80 F
SKS 10X80 F
SKS 10X80 F
SKS 10X90 F
SKS 10X90 F
SKS 12X100 F
SKS 12X110 F
SKS 12X80 F
narančasta / PE 5668008 6222 53 7
narančasta / PE 5668008 6222 53 7
M10x40 40 / kom.
M10x60 60 / kom.
M10x80 80 / kom.
M10x80 80 / kom.
M10x80 80 / kom.
M10x90 90 / kom.
M10x90 90 / kom.
M12x100 100 / Kom.
M12x110 110 / Kom.
M12x80 80 / Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
5257356
6202157
6437474
6437474
6437474
6518470
6518470
6204496
6204557
6204434
3160
6408
6418
6418
6418
6418
6418
6418
6418
6418
75
51
25
25
25
25
25
29
31
28
0
6
0
0
0
2
2
5
7
7
SKS 610 FS
SKS 620 FS
SKS 620 FS
SKS 630 FS
SKS 630 FS
SKS 640 FS
SKS 650 FS
SKS 660 FS
3000 100 /
3000 200 /
3000 200 /
3000 300 /
3000 300 /
3000 400 /
3000 500 /
3000 600 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6060191
6060252
6060252
6060313
6060313
6060375
6060436
6060498
6056
6056
6056
6056
6056
6056
6056
6056
10
20
20
29
29
40
50
60
5
2
2
6
6
7
4
1
SL 620 VSF F
SL 630 VSF F
SL 640 VSF F
SL 650 VSF F
200 6000 /
300 6000 /
400 6000 /
500 6000 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
6705559
6705610
6705672
6705733
6207
6207
6207
6207
92
93
93
94
8
2
6
0
Kod narudžbe navesti broj artikla
H
kn/100
22
22
22
23
1
1
5
3
M16 50 / Kom. / G 5924784 2046 85 4
M16 50 / Kom. / FT 5782384 2046 62 0
M16 50 / Kom. / L 5781776 2046 58 2
K
R
K
R
K
R
Ö
kn/100
252
252
272
252
212
252
272
252
212
252
272
252
212
252
212
212
299
300
299
299
300
299
M40 80 / Kom. / G 5924821 2046 85 8
M40 80 / Kom. / FT 5782452 2046 62 4
M40 80 / Kom. / L 5781844 2046 58 6
299
300
299
255 SV50W FT
274 SV50W SW
M50 100 / Kom. / G 5924838 2046 85 9
M50 100 / Kom. / FT 5782469 2046 62 5
M50 100 / Kom. / L 5781851 2046 58 7
299
300
299
SV63 W G
SV63W FT
279 SV63W SW
M63 100 / Kom. / G 5924845 2046 86 0
M63 100 / Kom. / FT 5782490 2046 62 6
M63 100 / Kom. / L 5781868 2046 58 8
299
300
299
SV50 W G
279
237
262
279
262
217
262
262
262
K
kn/m
7070
7070
7070
7070
R
M32 70 / Kom. / G 5924814 2046 85 7
M32 70 / Kom. / FT 5782445 2046 62 3
M32 70 / Kom. / L 5781806 2046 58 5
192 SV32 W G
197 SV32W FT
192 SV32W SW
197
189 SV40W FT
K
kn/par
6095001
6095001
6095063
6095186
kn/kom.
299
300
299
SV40W SW
SKH 60 OR
SKH 60 OR
FS
FS
FS
FS
284
284
284
M25 60 / Kom. / G 5924807 2046 85 6
M25 60 / Kom. / FT 5782407 2046 62 2
M25 60 / Kom. / L 5781790 2046 58 4
SV40 W G
50 / PE 5847915 7202 52 1
SHT
/
/
/
/
284
284
284
299
300
299
SV25W SW
600 500 /
600 500 /
1000 600 /
1000 600 /
kom.
kom.
kom.
kom.
Str.
M20 60 / Kom. / G 5924791 2046 85 5
M20 60 / Kom. / FT 5782391 2046 62 1
M20 60 / Kom. / L 5781783 2046 58 3
SV20 W G
SDG-1
SDG-1
SDG-2
SDG-2
385 /
385 /
485 /
585 /
299
299
K
kn/kom.
K
kn/m
400 / Kom. / FT 6959907 6010 10 5
500 / Kom. / FT 6959969 6010 11 3
600 / Kom. / FT 6960026 6010 12 1
S32 W G
SSLB 200 FS
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
272
211
272
211
272
211
211
211
255
255
255
255
T 100 E 4-5
/ PP 5930143 7205 51 0
T 160 E 10-5
T 160 E 16-5
T 160 E 4-8D
/ PP 5930167 7205 52 4
/ PP 5930174 7205 52 8
/ PP 5930150 7205 52 0
TCX-032
TCX-032
TCX-032
TCX-040
TCX-040
TCX-040
TCX-050
TCX-050
TCX-050
TCX-063
TCX-063
TCX-063
TCX-075
TCX-075
TCX-075
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
5856559
5856559
5856559
5856566
5856566
5856566
5856597
5856597
5856597
5856603
5856603
5856603
5856610
5856610
5856610
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
F
kn/kom.
306
306
306
0
0
0
1
1
1
3
3
3
4
4
4
5
5
5
BSS
306
178
184
202
178
184
202
178
184
202
178
184
202
178
184
202
OBO
331
Popis tipova
Tip
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
TCX-090
TCX-090
TCX-090
TCX-110
TCX-110
TCX-110
TCX-125
TCX-125
TCX-125
TCX-140
TCX-140
TCX-140
TCX-160
TCX-160
TCX-160
oznaka proizvođača 1219
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
40
40
40
40
40
40
40
40
40
/ FS
/ FS
/ FS
/ FS
V2A
V4A
5856627
5856627
5856627
5856665
5856665
5856665
5856672
5856672
5856672
5856689
5856689
5856689
5856719
5856719
5856719
5694489
5694489
5694489
5694489
5694441
5694472
Br. art.
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
7202
6062
6062
6062
6062
6062
6062
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
03
03
03
03
02
02
Cijena
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
0
0
0
3
3
3
3
5
8
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 FS
TSG 45 VA4301
TSG 45 VA4571
45 3000 / Kom.
45 3000 / Kom.
45 3000 / Kom.
45 3000 / Kom.
3000 /
3000 /
TSG 60 FS
TSG 60 FS
TSG 60 FS
60 3000 / Kom. / FS 5694540 6062 06 8
60 3000 / Kom. / FS 5694540 6062 06 8
60 3000 / Kom. / FS 5694540 6062 06 8
TSG 60 VA4301
TSG 60 VA4571
TSG 85 FS
60 3000 / V2A 5694557 6062 08 4
60 3000 / V4A 5694564 6062 08 6
85 3000 / Kom. / FS 5694571 6062 11 4
/ V2A 5694724 6067 97 0
/ V2A 5694724 6067 97 0
/ V2A 5694724 6067 97 0
TSGV VA4310
TSGV VA4310
TSGV VA4310
US 3 100 FS
US 3 100 FS
US 3 150 FS
US 3 20 FS
US 3 20 FS
US 3 20 FS
US 3 200 FS
US 3 30 FS
US 3 30 FS
US 3 30 FS
US 3 40 FS
US 3 40 FS
US 3 40 FS
US 3 50 FS
US 3 50 FS
US 3 60 FS
US 3 60 FS
US 3 70 FS
US 3 70 FS
US 3 80 FS
US 3 80 FS
US 3 90 FS
US 3 90 FS
1000 2 /
1000 2 /
1500 2 /
200 2 /
200 2 /
200 2 /
2000 2 /
300 2 /
300 2 /
300 2 /
400 2 /
400 2 /
400 2 /
500 2 /
500 2 /
600 2 /
600 2 /
700 2 /
700 2 /
800 2 /
800 2 /
900 2 /
900 2 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
6223572
6223572
6223633
6221776
6221776
6221776
6224296
6222018
6222018
6222018
6222070
6222070
6222070
6222315
6222315
6222377
6222377
6222438
6222438
6222490
6222490
6223510
6223510
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
31
31
32
30
30
30
33
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
8
8
8
2
2
2
8
4
4
4
6
6
6
8
8
0
0
2
2
4
4
6
6
US 3 K 100 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 100 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 110 FT
US 3 K 120 FT
US 3 K 120 FT
US 3 K 120 FT
US 3 K 20 FT
US 3 K 20 FT
US 3 K 20 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 30 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 40 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 50 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 60 FT
US 3 K 60 FT
1000 2 /
1000 2 /
1000 2 /
1100 2 /
1100 2 /
1100 2 /
1200 2 /
1200 2 /
1200 2 /
200 2 /
200 2 /
200 2 /
300 2 /
300 2 /
300 2 /
400 2 /
400 2 /
400 2 /
500 2 /
500 2 /
500 2 /
600 2 /
600 2 /
600 2 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6225132
6225132
6225132
6225378
6225378
6225378
6225439
6225439
6225439
6224470
6224470
6224470
6224531
6224531
6224531
6224593
6224593
6224593
6224654
6224654
6224654
6224715
6224715
6224715
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
36
36
36
37
37
37
37
37
37
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
8
8
8
0
0
0
2
2
2
1
1
1
3
3
3
5
5
5
7
7
7
9
9
9
332
OBO
BSS
F
kn/kom.
K
kn/m
R
K
kn/kom.
Individualni GTIN 5647589
Str. Tip
178
184
202
178
184
202
178
184
202
179
184
202
179
184
202
216
238
261
278
268
268
216
261
279
268
268
238
257
276
276
237
257
276
276
237
257
276
237
257
276
257
276
257
276
257
276
257
276
257
276
R
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6342
6338
6338
6338
36
36
36
36
36
36
36
36
36
45
45
45
2
2
2
4
4
4
6
6
6
8
8
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6284177
6284177
6437597
6437597
6959006
6437658
6437658
6959068
6959068
6959129
6959129
6959181
6959181
6601752
6601752
6043927
6043927
6044047
6044047
6044160
6044160
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
96
96
96
96
88
97
97
90
90
91
91
93
93
94
94
95
95
95
95
95
95
2
2
6
6
1
0
0
3
3
1
1
8
8
6
6
0
0
4
4
8
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
narančasta /
narančasta /
narančasta /
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PE
PE
PE
6536290
6536290
6536290
6536238
6536238
6536238
6536177
6536177
6536177
6536771
6536771
6536771
6536719
6536719
6536719
6536658
6536658
6536658
6536597
6536597
6536597
6536535
6536535
6536535
6536474
6536474
6536474
6536412
6536412
6536412
6536351
6536351
6536351
5668046
5668046
5668046
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6338
6338
6338
61
61
61
62
62
62
63
63
63
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
46
46
46
6
6
6
4
4
4
2
2
2
7
7
7
5
5
5
3
3
3
1
1
1
8
8
8
6
6
6
4
4
4
8
8
8
2
2
2
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
6188178
6188239
6188291
6188352
6188413
6188475
6188536
6188598
6188659
6188710
6187690
6188772
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
01
29
0
9
2
0
9
7
5
3
1
8
6
6
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
US 5 100 FT
US 5 100 FT
US 5 150 FT
US 5 150 FT
US 5 20 FT
US 5 200 FT
US 5 200 FT
US 5 30 FT
US 5 30 FT
US 5 40 FT
US 5 40 FT
US 5 50 FT
US 5 50 FT
US 5 60 FT
US 5 60 FT
US 5 70 FT
US 5 70 FT
US 5 80 FT
US 5 80 FT
US 5 90 FT
US 5 90 FT
1000 2,5 /
1000 2,5 /
1500 2,5 /
1500 2,5 /
200 2,5 /
2000 2,5 /
2000 2,5 /
300 2,5 /
300 2,5 /
400 2,5 /
400 2,5 /
500 2,5 /
500 2,5 /
600 2,5 /
600 2,5 /
700 2,5 /
700 2,5 /
800 2,5 /
800 2,5 /
900 2,5 /
900 2,5 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1000 2,5 /
1000 2,5 /
1000 2,5 /
1100 2,5 /
1100 2,5 /
1100 2,5 /
1200 2,5 /
1200 2,5 /
1200 2,5 /
200 2,5 /
200 2,5 /
200 2,5 /
300 2,5 /
300 2,5 /
300 2,5 /
400 2,5 /
400 2,5 /
400 2,5 /
500 2,5 /
500 2,5 /
500 2,5 /
600 2,5 /
600 2,5 /
600 2,5 /
700 2,5 /
700 2,5 /
700 2,5 /
800 2,5 /
800 2,5 /
800 2,5 /
900 2,5 /
900 2,5 /
900 2,5 /
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
1000 4 /
1100 4 /
1200 4 /
1300 4 /
1400 4 /
1500 4 /
1600 4 /
1700 4 /
1800 4 /
1900 4 /
200 4 /
2000 4 /
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
US 7 100 FT
US 7 110 FT
US 7 120 FT
US 7 130 FT
US 7 140 FT
US 7 150 FT
US 7 160 FT
US 7 170 FT
US 7 180 FT
US 7 190 FT
US 7 20 FT
US 7 200 FT
Cijena
6224777
6224777
6224777
6225019
6225019
6225019
6225071
6225071
6225071
5668039
5668039
5668039
700 2 /
700 2 /
700 2 /
800 2 /
800 2 /
800 2 /
900 2 /
900 2 /
900 2 /
US 5 K 100 FT
US 5 K 100 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 110 FT
US 5 K 120 FT
US 5 K 120 FT
US 5 K 120 FT
US 5 K 20 FT
US 5 K 20 FT
US 5 K 20 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 30 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 40 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 50 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 60 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 70 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 80 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 90 FT
US 5 K 90 FT
US 5 KS OR
US 5 KS OR
US 5 KS OR
Br. art.
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PE
PE
PE
US 3 K 70 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 70 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 80 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 90 FT
US 3 K 90 FT
US 3 KS OR
US 3 KS OR
US 3 KS OR
261
268
279 US 5 K 100 FT
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
narančasta /
narančasta /
narančasta /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
R
kn/kom.
K
R
K
Str.
237
257
276
237
257
276
237
257
276
237
257
276
277
258
277
258
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
277
258
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
257
276
215
258
277
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
Kod narudžbe navesti broj artikla
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
Postavljanje GTIN: oznaka zemlje 40
Popis tipova
Tip
US 7 30 FT
US 7 40 FT
US 7 50 FT
US 7 60 FT
US 7 70 FT
US 7 80 FT
US 7 90 FT
US 7 K 100 FT
US 7 K 110 FT
US 7 K 120 FT
US 7 K 130 FT
US 7 K 140 FT
US 7 K 150 FT
US 7 K 160 FT
US 7 K 170 FT
US 7 K 180 FT
US 7 K 190 FT
US 7 K 20 FT
US 7 K 200 FT
US 7 K 30 FT
US 7 K 40 FT
US 7 K 50 FT
US 7 K 60 FT
US 7 K 70 FT
US 7 K 80 FT
US 7 K 90 FT
US 7 KS OR
300 4 / kom.
400 4 / kom.
500 4 / kom.
600 4 / kom.
700 4 / kom.
800 4 / kom.
900 4 / kom.
1000 4 / Kom.
1100 4 / Kom.
1200 4 / Kom.
1300 4 / Kom.
1400 4 / Kom.
1500 4 / Kom.
1600 4 / Kom.
1700 4 / Kom.
1800 4 / Kom.
1900 4 / Kom.
200 4 / Kom.
2000 4 / Kom.
300 4 / Kom.
400 4 / Kom.
500 4 / Kom.
600 4 / Kom.
700 4 / Kom.
800 4 / Kom.
900 4 / Kom.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
narančasta /
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PE
6187751
6187812
6187874
6187935
6187997
6188055
6188116
6187034
6187096
6187157
6187218
6187270
6187331
6187393
6187454
6187515
6187577
6186556
6187638
6186617
6186679
6186730
6186792
6186853
6186914
6186976
5668060
Br. art.
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6340
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6339
6338
03
05
07
09
11
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
01
29
03
05
07
09
11
13
16
49
Cijena
2
9
5
1
3
8
4
2
0
4
2
0
9
7
5
3
1
8
8
4
0
7
3
5
1
6
7
V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
M12 x 1,5 / CuZn / N 5808992 2086 01 8
M16 x 1,5 / CuZn / N 5809234 2086 02 4
M20 x 1,5 / CuZn / N 5809418 2086 03 0
V-TEC VM20 OR
M20 x 1,5 narančasta / PA 5875291 7205 59 4
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM25 OR
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM32 OR
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM40 OR
V-TEC VM50 MS
VUS 5 FT
05_BSS_Masterkatalog_Länder_2012 / hr / 03/02/2014 (LLExport_04108)
GTIN
Dimenzija/boja/ost.
ZSE90-13
ZSE90-13
ZSE90-14
ZSE90-14
ZSE90-15
ZSE90-15
ZSE90-23
ZSE90-23
ZSE90-24
ZSE90-24
ZSE90-25
ZSE90-25
ZSE90-26
ZSE90-26
ZSE90-27
ZSE90-27
M25 x 1,5 / CuZn / N 5809593 2086 03 6
M25 x 1,5 narančasta / PA 5875307 7205 59 7
M32 x 1,5 / CuZn / N 5809777 2086 04 2
M32 x 1,5 narančasta / PA 5810827 7205 60 0
M40 x 1,5 / CuZn / N 5809890 2086 04 8
M40 x 1,5 narančasta / PA 5810834 7205 60 3
M50 x 1,5 / CuZn / N 5810070 2086 05 4
/ Kom. / FT 6446896 6018 50 5
250 115
250 115
350 115
350 115
450 115
450 115
250 175
250 175
350 175
350 175
450 175
450 175
550 175
550 175
650 175
650 175
Kod narudžbe navesti broj artikla
5447429
5447429
5447436
5447436
5447443
5447443
5447450
5447450
5447467
5447467
5447474
5447474
5447481
5447481
5447498
5447498
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
7215
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
1
1
5
5
8
8
2
2
5
5
8
8
5
5
9
9
K
kn/kom.
W
kn/100
F
W
F
W
F
W
F
W
K
kn/kom.
F
Str.
259
259
259
259
259
259
259
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
259
226
226
226
307
226
307
226
307
226
307
226
284
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
287
295
BSS
OBO
333
Služba za korisnike
Tel +385 (0) 42 215 780
Faks +385 (0) 42 215 788
E-mail: [email protected]
www.obo.hr
THINK CONNECTED.
© OBO BETTERMANN broj artikla 9134789 01/2014 HR
OBO BETTERMANN d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
HR-42202 Trnovec Bartolovečki
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
41
File Size
9 751 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content