close

Enter

Log in using OpenID

Auto & Mobilnost

embedDownload
Koji se popusti mogu ostvariti?
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
za višegodišnje trajanje osiguranja,
za broj osiguranih vozila,
za dinamiku plaæanja,
za polisu autoodgovornosti kod UNIQA osiguranja,
za mehanièku zaštitu kod pojedinih tipova vozila,
za osiguranike preko 40 godina starosti,
bonusi - ukoliko nije bilo štete u prethodnoj godini.
Koji su naèini plaæanja?
Plaæanje može biti mjeseèno, kvartalno, polugodišnje ili
godišnje, uz moguænost plaæanja trajnim nalogom.
Koje su prednosti UNIQA kasko osiguranja?
„„
„„
„„
„„
„„
pomoæ na putu 24 èasa
brzo i kvalitetno rješavanje odštetnih zahtjeva,
moguænost isplate štete direktno ovlašæenom servisu
za putnièka vozila,
pokriæe velikog broja uèestalih rizika,
MeteoUNIQA - besplatna usluga upozorenja na
ekstremne vremenske nepogode, koju osiguranik
dobija putem SMS-a.
UNIQA. Sigurnost za 5.
Bar:
Jovana Tomaševića 15; Tel: +382 30 318 083;
GSM: +382 67 201 224; E-mail: [email protected]
Berane:
Jasikovačka 15; Tel: +382 51 232 542; Fax: +382 51 232 541;
E-mail: [email protected]
Bijelo Polje: Tršova L/D; Tel: +382 50 432 815; GSM: +382 67 201 311;
E-mail: [email protected]
Budva
Jadranski put bb; Tel: +382 33 453 300;
E-mail: [email protected]
Herceg Novi: Braće Grbića 4; Tel: +382 31 342 330; +382 31 342 315;
GSM: +382 67 201 243; E-mail: [email protected]
Kotor:
Dobrota bb; Tel: +382 32 334 794; Fax: +382 32 334 794;
GSM: +382 67 608 542; E-mail: [email protected]
Nikšiæ:
Njegoševa 21; Tel: +382 40 213 082; GSM: +382 67 201 296;
E-mail: [email protected]
Pljevlja:
Glasinačka 12; Tel: +382 52 321 729; GSM: +382 67 201 484;
E-mail: [email protected]
Podgorica: Moskovska 87; Tel: +382 20 228 460; Fax: +382 20 228 461;
GSM: +382 67 201 449; E-mail: [email protected];
Bul. V proleterske 62; Tel: +382 20 657 440;
Fax: +382 20 228 461; GSM: +382 67 911 4691;
E-mail: [email protected]
Rožaje:
Maršala Tita 5; Tel: +382 51 272 220; Fax: +382 51 272 220;
GSM: +382 67 311 992; E-mail: [email protected]
Tivat:
Trg Magnolija bb; Tel: +382 32 672 908; Fax: +382 32 672 900;
GSM: +382 67 608 550; E-mail: [email protected]
Tuzi:
Tuzi bb; Tel: +382 20 875 762; GSM: +382 67 600 647;
E-mail: [email protected]
Ulcinj:
Maršala Tita bb; Tel: +382 30 411 781; GSM: +382 67 219 105;
E-mail: [email protected]
UNIQA neživotno osiguranje a.d.
Direkcija: Bul. Svetog Petra Cetinjskog 1a/IV, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 444 700; Fax: +382 20 244 340; GSM: +382 67 201 449
E-mail: [email protected]; Internet: www.uniqa.me
z Vas
UNIQA +3je82 u
0
(0)20 444 70
Info broj:
Auto & Mobilnost
Osiguranje motornih vozila
uz pomoć na putu
Koja pokriæa nudi KASKO osiguranje?
Osigurani rizici:
Fizièkim i pravnim licima, vlasnicima putnièkih, teretnih i
ostalih vrsta vozila.
Šta obuhvata ovaj program?


prirodne nepogode (grad,
sniježna lavina, oluja, odron,
udar kamena, poplava,
bujica, visoka voda i sl.)




vandalizam i pad
vazduhoplova
















lom stakala i lom malih stakala
štete nastale od životinja




kraða vozila, teška kraða,
razbojnièka kraða i
razbojništvo, neovlašæeno
korišæenje vozila

pomoæ na putu



Šta je pomoæ na putu?
Besplatna organizacija usluge pomoæi na putu za sva
putnièka vozila osigurana kod UNIQA osiguranja koja
obezbjeðuje:
„„
manje popravke na licu mjesta,
„„
dostavu goriva,
„„
dostavu rezervnih djelova,
„„
auto kasko osiguranje - osiguranje vozila od velikog
broja rizika sa ukljuèenom pomoæi na putu,
„„
osiguranje autoodgovornosti - obavezno osiguranje
od odgovornosti za štete prièinjene treæim licima,
„„
pomoæ u sluèaju gubitka kljuèeva,
„„
šlepovanje vozila,
paket dopunskih osiguranja - uz polisu auto
odgovornosti:
„„
prenoæište putnika ili prevoz do odredišta,
„„
povratak ošteæenog vozila iz inostranstva,
„„
obezbjeðenje zamjenskog vozila.
„„
„„
auto nezgoda - osiguranje vozaèa i putnika u
sluèaju smrti ili invaliditeta usljed nezgode,
„„
djelimièni kasko - osiguranje svih stakala
standardno ugraðenih na vozilo, izuzev stakala
na svjetlima-farovima, migavcima, spoljašnjim
ogledalima i šiberu,
„„
pomoæ na putu - organizacija pomoæi na putu u
zemlji i inostranstvu za putnièka vozila.
B

ošteæenje tapaciranih djelova
Kome je namijenjen program Auto & Mobilnost?
A
ostala vozila

požar, požar na
kablovima i eksplozija
Vozite sigurno i bezbrižno uz UNIQA program Auto &
Mobilnost.
B+
saobraæajna nezgoda i
štete kod parkiranja
pad snijega sa krova
Osiguranje motornih vozila uz pomoæ na putu
A+
putnička vozila
Vlasnicima polise AUTO KASKA, pored organizacije
pomoæi, nadoknaðuje se i dio troškova za navedene
sluèajeve.
Centar za pomoæ je dostupan 24 èasa dnevno, 7 dana u
nedjelji u zemlji i inostranstvu na telefonski broj:
+382 (0)20 444 777.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
604 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content