close

Enter

Log in using OpenID

Blagoslovljen Božić i sretna Nova 2013. godina

embedDownload
Gorički listek
Službeno glasilo općine Goričan, broj 9., prosinac 2012.
Blagoslovljen Božić
i sretna Nova 2013. godina
Obraćanje načelnika Maria Moharića
2
Dragi sumještani,
prije svega koristim priliku kako bih ovim putem Vama
i Vašim najbližima zaželio blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 2013. godinu, ispunjenje Vaših osobnih želja,
a nadasve puno zdravlja u godini koja dolazi.
Ova 2012. godina na izmaku, za našu je općinu završila
iznimno uspješno te će se u danima koji dolaze ostvariti sve planirane investicije. Planovi koji se rade za naredno jednogodišnje ili višegodišnje razdoblje uvijek
su zasnovani na idealnim uvjetima i sretni smo ako dio
tih planova ostvarimo. Ove godine planovi su u najvećoj mjeri ostvareni te ću pobrojati što se u Goričanu
radilo i što se još ima odraditi do kraja mojeg mandata
koji završava u mjesecu svibnju 2013. godine:
1. Završili su radovi na potpunoj rekonstrukciji zgrade
društvenog doma kojeg smo financirali zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske
unije i to u sljedećim iznosima: Ministarstvo u iznosu
od 1.731.772,92 kuna i općina u iznosu od 432.979,26
kuna plus projektna dokumentacija u iznosu od
75.000,00 kuna. Otvorenje ovih prostora planiramo u
prvim mjesecima 2013. godine obzirom da je potrebno opremiti novu općinsku knjižnicu u prizemlju i na
katu, multimedijalnu dvoranu i to uz financijsku pomoć Ministarstva kulture u iznosu od oko 450.000,00
kuna.
2. Pri samom su završetku radovi na potpunoj rekonstrukciji funkcionalnog dijela prostora nogometnog
kluba Trnava, koji se financiraju sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 184.416,00 kuna i općine u iznosu od
95.000,00 kuna.
3. Na zahtjev općine Goričan pokrenut je projekt proširenja ceste i izgradnje pješačko biciklističke staze
između Goričana i željezničkog kolodvora u Donjem
Kraljevcu. Širina staze biti će 1,80 metara, a postojeći
kolnik proširiti će se za 0,50 metara. Izgradnjom pješačko biciklističke staze skratit će se i postojeća dionica ceste, tako da će se ukinuti četiri zavoja. Vrijednost ove investicije je oko 1.000.000,00 kuna koju u
cijelosti financira Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture kroz Županijsku upravu za ceste.
4. Zaključno sa 30. studenim 2012. godine završen
je i u cijelosti plaćen europski projekt naziva “Zajednički industrijski park”. Ukupna vrijednost projekta je
688.372,00 kuna, od toga je općina podigla namjenski kredit u iznosu od 600.000,00 kuna za ovaj projekt
te smo navedeni iznos već uplatili za ove potrebe. U
roku od godine dana, dakle do 30.11.2013. godine
od Europske unije, općina Goričan dobiva povrat 85%
sredstava od ukupne vrijednosti projekta, dakle na op-
Gorički listek
ćinski račun doznačiti će se 585.116,00
kuna. Ovim projektom općina Goričan
dobiva potvrde glavnog projekta za kompletnu industrijsku i
poljoprivrednu zonu,
razrađene projekte
cestovne,
plinske,
električne, kanalizacijske mreže, a koji
su temeljni dokumenti putem kojih ćemo izgrađivati
poduzetničku zonu, te tražiti sredstva za opremanje
ovih zona od Ministarstva poduzetništva i obrta te EU
fondova.
5. Završena je izrada idejnog i glavnog projekta za
razdjelni sustav odvodnje i pročistač otpadnih voda
Goričan. Ovaj projekt izrađen je u sklopu program Europske unije - IPA Prekogranična suradnja MađarskaHrvatska 2007-2013, zajedno sa mađarskom općinom
Őrtilos. Završna konferencija za ovaj projekt biti će u
Goričanu, 28.12.2012. godine.
Od manjih radova spomenuo bi obnovljeno predvorje grobne kuće, postavljanje nove vanjske i dijelom
unutrašnje stolarije na cijeloj zgradi društvenog doma
i uređivanje prostorija za udruge u dijelu društvenog
doma koji nije bio obuhvaćen rekonstrukcijom, rasvjetu u ulicama Stjepana Kiša i ulici Zrinskih, temeljito čišćenje korita kanala Berek, uređivanje parka kod
dječjeg vrtića i zdravstvene ambulante, postavljanje
prometnog ogledala…
Da bi u ovo teško vrijeme donekle pomogli našim sumještanima uveli smo nekoliko pogodnosti i to:
• od 01. listopada 2012. godine općina financira u
cijelosti prehranu za sve školarce od prvog do osmog
razreda,
• od 01. siječnja 2013. godine smanjujemo roditeljima cijenu vrtića za 10 %, tako da će roditelji plaćati
495,00 kuna umjesto 550,00 kuna a općina će sufinancirati svako dijete sa 605,00 kuna mjesečno,
• dodijelili smo 10 stipendija za akademsku godinu
2012./13.
• pred same božićno novogodišnje blagdane podijelit ćemo ukupno 93 božićnice u iznosu od 150,00 kuna
našim potrebitim mještanima, djeci i odraslim osobama s posebnim potrebama u ukupnoj vrijednosti
13.650,00 kuna
U prvom polugodištu naredne godine započinjemo sa
izgradnjom školske sportske dvorane, opremit ćemo
nove prostore u društvenom domu-knjižnica i mul-
www.gorican.hr
Gorički listek
timedijalna dvorana, uredit ćemo park u centru i još
nekoliko parkova na većim raskrižjima ulica, započet
ćemo sa radovima na opremanju poduzetničke zone.
Sa danom 14.12.2012.g. u proračunu općine ostvareni
su ukupni prihodi u visini od 3.918.535,26 kn, dok su
rashodi iznosili 3.277.377,66 kn, odnosno ostvaren je
višak prihoda proračuna u iznosu od 641.157,60 kn.
Stanje žiro računa općine Goričan na dan 17.12.2012.g.
iznosilo je 1.137.566,00 kuna.
Na samom kraju mojeg obraćanja Vama, dragi sumještani, na kraju ove uspješne godine za naš Goričan u
ovim iznimno teškim vremenima u kojima svi zajedno
živimo sa ponosom Vam želim reći da sam ovih dana
pred sam Božić, konačnom sudskom presudom oslobođen svih kaznenih optužbi kojima su teretili mene,
ali siguran sam i cijelu našu općinu te da je Goričan
imao načelnika čistog obraza i čiste savjesti kao što i
zaslužuje. Hvala Vam na razumijevanju i podršci, hvala
na povjerenju koje Ste mi iskazali svih ovih godina. Ponosan sam na sve što sam učinio za naš Goričan!
Vaš načelnik
Mario Moharić dr.vet.med.
Općina Goričan raspisuje natječaj za 10 stipendija
Načelnik općine Goričan Mario Moharić raspisao je natječaj za deset stipendija u akademskoj godini
2012./2013. Općina Goričan proteklih osam godina dodjeljuje stipendije studentima s prebivalištem u Goričanu.
Natječaj je otvoren do 07.11.2012. godine i biti će objavljen na službenim internet stranicama općine Goričan i u
tjednim novinama.
Povećanje broja stipendija posljedica je vrlo dobrog punjenja općinskog proračuna. Protekle akademske
godine dodijeljeno je 6 stipendija, usprkos problemima s donošenjem općinskog proračuna u prijašnjem sastavu
općinskog vijeća. Stipendije su šestorici studenata isplaćene retrogradno u mjesecu lipnju za sve protekle mjesece
u 2012. godini.
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OPĆINA GORIČAN
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-01/12-01/105
Ur.broj: 2109/08-12-03-1
Goričan, 05.12.2012.g.
Temeljem članka 35. Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 9/09), Pravilnika o stipendiranju redovitih studenata općine Goričan, Načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija donosi
ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2012/2013
Članak 1.
Općina Goričan u akademskoj godini 2012/2013 dodjeljuje ukupno 10 stipendija za redovite studente dodiplomskih i diplomskih studija,
koji imaju prebivalište na području općine Goričan.
Članak 2.
Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, donijeta je odluka o dodjeli kako slijedi:
1. Andreja Vadlja, Trnavska 53, Goričan - 76 bodova
2. Antonio Pahek, Prvomajska 80, Goričan – 68 bodova
3. Ivan Katić, Školska 13, Goričan – 65 bodova
4. Ana Marija Hranjec, Murska 12, Goričan – 49 bodova
5. Ivana Čonkaš, Trnavska 77, Goričan – 49 bodova
6. Zvonko Markušić, Murska 39, Goričan – 49 bodova
7. David Markan, Trnavska 55, Goričan – 47 bodova
8. Maja Dominik, Trnavska 49, Goričan – 46 bodova
9. Simon Jakšić, Donja 1, Goričan – 43 boda
10. Lana Marđetko, Glavna 18, Goričan – 39 bodova
Članak 3.
Sa odabranim studentima općina Goričan sklopiti će ugovore o stipendiranju.
Isplata stipendija vršiti će se do 15.tog u mjesecu na žiro račune odabranih studenata.
Članak 4.
Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Goričan.
NAČELNIK
Mario Moharić dr.vet.med
www.gorican.hr
3
Gorički listek
Nova stolarija na društvenom domu, ukupno 15 prozora i dvoja vrata u vrijednosti 62.500,00 kn.
Na sprečavnju rasta ambrozije u Goričanu malčirane
su površine u nekoliko navrata:
21.-23. svibnja - 33 000 m2 javnih površina
11. i 12. lipnja - 35 000 m2 javnih površina, gradilišta
i kanal u ulici Zrinskih
26. i 27. Srpnja - 33 000 m2 javnih površina
18. kolovoza - 50 000 m2 privatnog posjeda oko graničnog prijelaza Goričan na trošak vlasnika parcela.
4
Izgradnja pješačko biciklističke staze u Prvomajskoj
ulici sa proširenjem kolnika i uređenjem oborinskih voda.
Radove je izvela tvrtka Pavlic-asfalt-beton, a investitor je
općina Goričan i Županijska uprava za ceste. Vrijednost
radova iznosila je 186.626,41 kn.
Kod kapelice sv. Florijana postavljeno prometno ogledalo, zbog bolje preglednosti raskršća i sigurnosti svih
sudionika u prometu.
Postavljene tri nove klupe kod grobne kuće.
27. kolovoza 2012. g. postavljeno je 5 novih rasvjetnih tijela u ulicama Stjepana Kiša i ulici Zrinskih. Samim
mještanima i sve češćim šetačima Goričana ulice će biti
preglednije i sigurnije. Vrijednost rasvjetnih tijela i radova iznosi 11.134,58 kuna.
www.gorican.hr
Gorički listek
Čelnici općine Goričan, pračeni uz Limenu glazbu Goričan, DVD-a Goričan te mnogim mještanima, položili su
vijenac u parku ispred Doma kulture u Goričanu povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe.
U dva navrata uređeni čempresi na groblju, čempresi
kod mrtvačnice, te čempresi kod parkinga. Sa radnicima
zaposlenima na javim radovima uređen park kraj crkve
te ostali parkovi u općini.
5
Na zahtjev Općine Goričan Županijska uprava za ceste
Čakovec prije samog početka nove školske godine, u Goričanu obnovila je bojom oznake pješačkih prijelaza te
kolnike u nadležnosti Županijskih cesta.
Obnavljano predvorje Grobne kuće.Na ulazu u grobnu kuću postavljane nove pločice i obnovljena fasada.
Vrijednost radova je 12.000,00 kuna.
www.gorican.hr
U ponedjeljak 25.06.2012. položen vijenac u parku
ispred Doma kulture Goričan povodom obilježavanja
Dana državnosti.
Očistilo se korito kanala Veliki berek od mulja u dužini
800 m i obložilo betonom u dužini od 9 m na izlazu iz
Goričana, u smjeru Draškovca.
Ovim zahvatom kanal će lakše prihvatiti oborinsku
vodu iz tog dijela Goričana. Radove su izvele Hrvatske
vode na zahtjev Općine Goričan.
Gorički listek
Dani općine Goričan
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća općine
Goričan dana 20. lipnja 2012. godine započeli su dani
Općine Goričan.
Sjednicu je otvorio predsjednik općinskog vijeća
Robert Katanec, a prigodnim govorom, planovima za
ovu i narednu godinu gostima i uzvanicma obratio se
načelnik općine Mario Moharić. Od gostiju koji su se
odazvali svečanoj sjednici bili su predsjednik Gradske
skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić, saborski
zastupnici Nadica Jelaš i Dragutin Glavina, župan Ivan
Perhoč, zamjenik župana Matija Posavec, načelnici,
gradonačelnici i njihovi zamjenici iz svih općina i gradova
Međimurske županije te ostali gosti i uzvanici.
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Davor
Bernardić u svom govoru pozdravio je na domaćem
dijalektu sa “Drage Gorčenke i Gorčenci...” te između
ostaloga naglasio da je Grad Zagreb otvoren općini
Goričan za svekoliku pomoć i suradnju.
Od uzvanika na svečanoj sjednici pozdravnim
govorima obratili su se i župan Ivan Perhoč te u ime
općina i gradova Međimurske županije Josip Grivec.
Uređenje parka kod dječjeg vrtića
6
Uredio se park kod dječjeg vrtića i zdravstvene
ambulante. Odstranjeno je 12 suhih stabala te
suho granje.
Za ove radove pristigle su ponude OKP Gorinke
d.o.o. u iznosu od 28.115,25 kn i poduzeća
Autoprijevoz i usluge građevinskom mehanizacijom
Pavlic Zlatko u iznosu od 19.800,00 kn. Radove
je izveo povoljniji ponuđač, Autoprijevoz i usluge
građevinskom mehanizacijom Pavlic Zlatko.
Uredila su se i obnovila sva dječja igrala u parku
kod vrtića kao i u ostalim parkovima u općini, a
radove su izveli zaposlenici Javnih radova općine
Goričan.
Općinska priznanja za zlatne mažoretkinje
Nakon izvanrednih rezultata postignutih u francuskom gradu Selestatu na europskom prvenstvu, načelnik općine
Mario Moharić je u subotu 20. listopada 2012.g. u prostorijama općine Goričan priredio prijem za zlatne mažoretkinje
na kojem su podijeljena priznanja i medalje. Načelnik je još jedanput čestitao mažoretkinjama i njihovoj trenerici
na velikom uspjehu u francuskom gradu Selestatu na europskom prvenstvu gdje su pobijedivši najbolje europske
sastave osvojile ZLATO za TRADICIONALNI MAŽORET PLES i SREBRO za SOLO s rekvizitima koje je osvojila Maja Blažić.
Svojim uspjesima one ne promoviraju samo svoj Goričan već promoviraju svoju Međimursku županiju, a povrh
svega svoju zemlju. Spomenuo je da se u Međimurskoj županiji i u Zagrebu zalaže da se u 2013. godini počne sa
izgradnjom sportske dvorane, kako bi se i njima poboljšali uvjeti
treniranja. Zaželio im je još ovakvih uspjeha, obećao još veću
financijsku potporu općine i zahvalio svim sponzorima, a posebno
njihovim roditeljima koji svojim financijskim i drugim izdvajanjima
puno doprinose ovakvim velikim uspjesima naših mažoretkinja.
U ime mažoretkinja, trenerica Katarina Vahtarić-Lovrenčak
zahvalila je općini na svekolikoj potpori koju pruža mažoretkinjama,
na lijepo organiziranom dočeku iz Francuske te napomenula da uz
ove uspjehe na natjecanjima, vrlo je važno da ova djeca odrastaju
u sportskom duhu koji im širi prijateljstva i pruža zdravo odrastanje.
www.gorican.hr
Gorički listek
Ministar Gordan Maras u posjeti Goričanu
Općina Goričan u suradnji sa prekograničnim
partnerom Općinom Serdehelj (Tótszerdahely Község
Önkormányzata) provodi projekt “Development of a joint
industrial park with regional economy - development
strategy” (“Joint Industrial Park” / “Zajednički industrijski
park”) koji se financira iz IPA prekograničnog programa
Mađarska - Hrvatska 2007. - 2013.
Vrijednost projekta je 193.383,00 eura, a trajanje 16
mjeseci. Projekt “Zajednički industrijski park” započeo
je 01. kolovoza 2011. godine i trajat će do 30. studenog
2012. godine.
Prva edukativna radionica pod nazivom “Stvaranje
povoljne investicijske klime” održana je u općini
Goričan dana 07. ožujka 2012. godine, a radionici su
prisustvovali mađarski poduzetnici sa načelnikom
Serdehelja Istvanom Tishler te poduzetnici sa hrvatske
strane sa načelnikom općine Goričan i saborskim
zastupnikom Mariom Moharićem. Edukativnoj radionici
u Goričanu prisustvovali su ministar obrtništva i malog
poduzetništva gosp. Gordan Maras koji je ujedno i
otvorio radionicu te naglasio kako je cilj ove Vlade
rasterećenje gospodarstva kroz niz mjera, ali i smanjenje
nezaposlenosti do kraja godine kad se riješi nelikvidnost
te kako se očekuju prvi vidljivi pozitivni pomaci do kraja
ove godine. Ministar ističe kako će Vlada pokrenuti
investicijski ciklus osiguranjem oko dvije milijarde eura,
što bi trebalo pomoći malom i srednjem poduzetništvu.
Radionici su prisustvovali i čelnici međimurske županije
na čelu sa županom gosp. Ivanom Perhoč.
Nakon hrvatske strane slijede još dvije edukativne
radionice koje će se u sklopu ovog projekta održati u
Mađarskoj. Cilj projekta “Zajednički industrijski park” je
jačanje ekonomske konkurentnosti prekogranične regije
kroz intenziviranje prekogranične suradnje poduzeća,
lokalnih vlasti i institucija za potporu poduzetništvu.
Ministar je održao i jutarnji radni sastanak s
čelništvom Međimurske županije, s posebnim osvrtom
na obrtništvo i programe poticanja, a sastanak je održan
u prostorijama općine Goričan gdje je domaćin bio
načelnik Mario Moharić.
Ministar je posjetio poduzeće MEISO d.d. gdje ga je
dočekala i sa problemima upoznala direktorica Snježana
Dominić. Kako je većinski vlasnik tvrtke u ovom trenutku
država, zamolila je ministra da Vlada razmotri mogućnost
pretvaranja svojeg potraživanja od 12,3 milijuna kuna u
temeljni kapital tvrtke Meiso d.d. Goričan i time poveća
svoj vlasnički udio. Direktorica je napomenula da
spomenuti dug datira iz vremena prijašnje Uprave.
U posjetu metaloprerađivačkoj tvrtki Arteferro –
Dohomont u kojoj su ga dočekali vlasnici Antun i Gordan
Horvat te talijanski vlasnik tvrtke Bruno Goncato,
ministra su upoznali sa namjerom da prošire tvrtku
za novu investiciju sa novom proizvodnjom u visini 30
milijuna eura, a za što im treba zemljište koje je trenutno
u državnom vlasništvu.
Prvomajska budnica u Goričanu
U Goričanu je već tradicionalno obilježen Praznik rada - 01. svibanj. Povorka od
osamdeset mještana i čelnika općine krenula je u 06.00 sati sa parkirališta kod Meisa,
a do krajnjeg odredišta povorci se priključilo još dvadesetak sumještana te je tako
ove godine prvomajska povorka u Goričanu
okupila najveći broj ljudi do sada. U povorci
su bili uz mještane Goričana i čelnici općine,
načelnik, zamjenik načelnika, predsjednik
općinskog vijeća, potpredsjednici općinskog
vijeća, te općinski vijećnici. Povorku je pratio Puhački orkestar općine Goričan. Nakon
obilaska ulicama Goričana, povorku od stotinjak ljudi
na igralištu je čekala okrijepa, odnosno prvomajski grah
koji su pripremili branitelji.
www.gorican.hr
Nakon budnice u centru Goričana, kod spomenika
svim braniteljima, branitelji i općinski čelnici zapalili su
svijeće u znak sjećanja na akciju Bljesak.
7
Gorički listek
Društveni dom Goričan
Završili su radovi na rekonstrukciji Društvenog doma u vrijednosti preko 2 milijuna kuna. Tehnički pregled
zgrade te otvorenje planira se početkom siječnja 2013.g. U unutrašnjosti zgrade uredile su se tri velike dvorane sa
popratnim prostorijama od kojih će jedna biti knjižnjica, druga multimedijska, a treća za potrebe HKUD-a.
8
Društveni dom-prije
Izgled prostorije kod samog
početka rekostrukcije
Ojačavanje konstrukcije
Društvenog doma
Skidanje dotrajale fasade
Uređena dvorana
Završena fasada
Održan zbor mještana u Goričanu
Dana 16. ožujka 2012. godine s početkom u 19,00
sati u Domu kulture u Goričanu održan je zbor mještana.
Dvorana Doma kulture bila je popunjena do posljednjeg
mjesta što pokazuje da je interes mještana velik.
Načelnik općine Mario Moharić mještanima je iznio
financijsku situaciju općine, te ih upoznao sa planovima
i aktivnostima koji će bit realizirani ove 2012. kao i
narednih godina.
OBRAČUN PRORAČUNA 2011.
Ukupni prihodi i primici: 2.840.918,66 kn
Ukupni rashodi i izdaci: 2.475.051,17 kn
Ostvareni višak prihoda: 365.867,49 kn
• sa 31.12.2011.g. stanje na žiro računu iznosilo je
456.830,32 kn
• vlastite obveze općine na dan 31.12.2011.g. iznosile
su: 311.834,00 kn
•
potraživanja su iznosila 839.579,88
kn, od čega se 604.115,41 kn odnosi na
potraživanja za komunalnu naknadu, 153.665,66
kn su potraživanja za porez na tvrtku i porez
na potrošnju (naplaćuje ih porezna uprava),
16.250,00 kn su potraživanja za grobnu naknadu
te ostala potraživanja u visini od 65.548,81 kn
•
izvršenje proračuna na dan
14.03.2012.g. prema trenutno evidentiranim
stavkama iznosi 129.132,39 kn (ostvareni višak
prihoda)
Načelnik se osvrnuo i na sudski proces koji
se trenutno vodi protiv njega, odgovarao na sva
pitanja mještana općine Goričan koji su se ovom
zboru odazvali u velikom broju te koji su ga u
nekoliko navrata i nagradili pljeskom.
www.gorican.hr
Gorički listek
Obilježen Dan neovisnosti
U Goričanu je svečano obilježen Dan neovisnosti. Hrvatski
sabor je 8. listopada 1991. jednoglasno odlučio raskinuti sve
državnopravne veze na temelju kojih je Hrvatska zajedno s
ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnju SFRJ.
Vijenac su zajednički položili načelnik općine Mario
Moharić i predsjednik općinskog vijeća Robert Katanec.
Polaganju vijenca nazočili su općinski vijećnici i brojni
mještani Goričana.
Načelnik je istaknuo da je Sabor Republike Hrvatske
na današnji dan 1991. godine povijesnom i jednoglasnom
odlukom utvrdio da Hrvatska više ne smatra legitimnim i
legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje
valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa
u ime bivše federacije koja više, kao takva, ne postoji te je
zahvalio braniteljima na njihovoj ulozi nakon te odluke u
stvaranju i oslobođenju Republike Hrvatske.
Dan pobjede i
domovinske zahvalnosti
U Goričanu je svečano obilježen Dan pobjede
i domovinske zahvalnosti polaganjem vijenca uz
koračnicu i himnu Puhačkog orkestra Goričan.
Mladen Magdalenić i Đuro Purić kao aktivni
vojnici Domovinskog rata, okupljene su podsjetili
na akciju Oluja.
Načelnik općine Mario Moharić čestitajući Dan
pobjede i domovinske zahvalnosti posebno je
čestitao braniteljima iz Goričana njihov dan, Dan
branitelja.
Nakon polaganja branitelji su organizirali
cjelodnevni roštilj-piknik u prirodi.
9
Iz Goričana sigurnije i kraće do vlaka
Na zahtjev općine Goričan pokrenut je projekt proširenja ceste i izgradnje pješačko biciklističke staze između
Goričana i željezničkog kolodvora u Donjem Kraljevcu.
Širina staze biti će 1,80 metara, a postojeći kolnik proširiti će se za 0,50 metara. Izgradnjom pješačko biciklističke staze skratit će se i postojeća dionica ceste, tako da će se ukinuti četiri zavoja.
Vrijednost ove investicije je oko 1.000.000,00 kuna koju u cijelosti financira Ministarstvo pomorstva, prometa
i infrastrukture kroz Županijsku upravu za ceste.
www.gorican.hr
Gorički listek
Iz OŠ Goričan
Besplatna prehrana u OŠ Goričan
Na inicijativu načelnika općine Goričan 21.09.2012.
godine u osnovnoj školi Goričan održan je edukativni
sastanak učitelja razredne i predmetne nastave, te
školske kuharice sa poznatim stručnjakom zdrave
prehrane dr. Brankom Vrčić na temu zdrave prehrane
u školi. Analizom mjesečnog školskog jelovnikau
otvorenoj raspravi zaključeno je da je uz manje
izmjene prehrana u OŠ Goričan jedna od najboljih
u Međimurju, a sve zahvaljujući spretnoj i stručnoj
kuharici Nevenki Baksa.
Načelnik općine Mario Moharić svim nazočnim
učiteljima iznio je odluku da će od 01.10.2012.
godine prehrana u OŠ Goričan biti za sve učenike
besplatna i to iz razloga što država i županija
preuzimaju na sebe financiranje prijevoza
srednjoškolskih učenika, nadalje što općina Goričan
u svojem poslovanju bilježi gotovo 400.000,00
kuna veće prihode od rashoda, te se u narednom
razdoblju mogu očekivati još i veći prihodi općine obzirom
da se očekuje da država tijekom sljedećeg mjeseca
daruje zemljište gospodarske zone općini, te obzirom da
ima zainteresiranih ulagača, mogu se očekivati i druge
olakšice za mještane Goričana.
Prvašići OŠ Goričan
10
Ove školske godine 2012./2013. u prvi razred
osnovne škole upisano je šesnaest djece. Prvi dan
škole u pratnji svojih roditelja mali prvašići došli
su u školu. Puni veselja i radosti, ozarenih lica
očekivali su prvo školsko zvono.
Dobrodošlicu im je zaželio gospodin ravnatelj
Stjepan Vadlja, pedagoginja škole Gabrijela Maltar
i njihova učiteljica Draženka Žvorc. Prvašićima su
priredbu dobrodošlice u školu priredile učenice 5.
a razreda.
Projekt građanin “Različiti, a jednako vrijedni”
Mi smo učenici 2. b razreda Osnovne škole Goričan. U razgovoru s našom učiteljicom Sanjom Rašan uočili smo
da postoje različiti ljudi i djeca. Nažalost puno odraslih ljudi, pa onda ni djeca ne prihvaćaju različite od sebe, nego ih
često vrijeđaju, ponižavaju i fizički maltretiraju. Zato smo se odlučili provesti projekt građanin iz područja građanskog
odgoja, kojeg smo nazvali “Različiti, a jednako vrijedni”. Na tom projektu proučavat ćemo kakvih sve različitosti među
ljudima ima, koja prava svi ljudi i djeca imaju. Pokušat ćemo prenijeti na druge da prihvaćaju međusobne različitosti.
Na satu razrednog odgoja naša pedagoginja održala je dvije radionice. Na prvoj
radionici pod nazivom “Naše različitosti” uočili smo koliko se mi u razredu međusobno
razlikujemo. Razlikujemo se po visini, težini, boji očiju, dužini prstiju, stopala, obliku,
dužini i boji kose, po obliku lica, karakteru, osobnim mogućnostima i interesima... Na
drugoj radionici naučili smo da svi ljudi i djeca imaju jednaka prava bez obzira što su
različiti od drugih.
Gost našeg razreda bio je i crnac velečasni Alexander Adjimon Djivoedo porijeklom
iz afričke države Benina. Od njega naučili smo da se ljudi razlikuju po boji kože i
Velečasni Alexander
nacionalnosti, ali da svejedno imaju ista prava.
Adjimon Djivoedo i
U vezi našeg projekta proučavat ćemo i naučit ćemo još puno toga, a o tome
učiteljica Sanja Rašan!
obavijestit ćemo vas drugi put.
www.gorican.hr
Gorički listek
Rekonstrukcija prostorija NK Trnave
Općina Goričan uvrštena je u program Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova europske unije kojim se potiče i financira razvoj
regionalne infrastrukture i gospodarstva.
Tako je općina prema Ministarstvu kandidirala projekt rekonstrukcije zgrade društvene namjene (sportski objekt) na igralištu NK
TRNAVE.
Općina Goričan sprovela je postupak javne nabave u ukupnoj vrijednosti 275.000,00 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
europske unije sufinancira 66 % vrijednosti investicije tj. 180.000,00
kn dok će razliku sredstava općina Goričan financirati svojim vlastitim sredstvima.
Završetak radova planira se do kraja ove godine.
Velika utrka ubrzanja
Bike Race Show Goričan
U Goričanu je dana 12.08.2012.godine održana peta po redu Bike Race
Show utrka ubrzanja. Pred 2.000 gledatelja u vrlo uzbudljivim utrkama u
klasi 600 pobjedu je odnio Zvonimir Kršlović iz Popovače na Yamahi, dok
je u klasi 1000 pobjedio Krešimir Krišto iz Sv. Ivana Zeline na Suzukiju.
U slabijoj klasi Kršlović je pobjedu izborio u finalnim vožnjama protiv
Bojana Lisjaka iz Sv. Marije na Kawasakiju kojemu je na kraju pripala
druga pozicija, a treće mjesto također na Kawasakiju osvojio je Dominik
Nikšić iz Koprivnice.
U snažnijoj klasi 1000 velika se finalna borba vodila između Krešimira
Krište i Marka Horvata-Metalnog. Nakon dvije vožnje rezultat je bio
izjednačen, a u posljednjoj je vožnji Krišto uspio biti brži i pobjediti na
utrci. Treće mjesto u klasi 1000 osvojio je Luka Mijić na BMW motociklu.
Ove godine srušen je i rekord staze, a postigao ga je Marko HorvatMetalni s vremenom 9.86 i brzinom od 249 kilometara na sat. U pauzama
između vožnji publiku je zabavljao Moto spirit team iz Slovenije svojim
stunt vožnjama, a nakon utrke zabavu je preuzeo Mustač Band. Ovom prilikom se Moto klub Metalni racing team
zahvaljuje svim sponzorima i svima koji su pomogli u ovom velikom i zahtjevnom projektu.
Bolest pobjeđuje sportom
Malo tko u Goričanu zna da je Ivan Blažek Nitro u protekloj godini
postao vrhunski triatlonac. Naporni početni treninzi ubrzo su rezultirali
jako dobrim uspjehom u nekoliko utrka. Ivan je sudjelovao na varaždinskom
i zagrebačkom polumaratonu te je pretrčao pet maratona (42 km): Kaj
maraton od Kaptola u Zagrebu do Marije Bistrice, Plitvički, Zagrebački i
Ljubljanski, a u posebnom mu je sjećanju ostao maraton u Beogradu kojim
se obilježio Svjetski dan šećerne bolesti. Tempo je bio vrlo naporan s obzirom
da se radilo o tri maratona u svega pet tjedana. Ivan je ipak najponosniji
zbog sudjelovanja u dvije ultra distance - Forrest Gump održan u Zagrebu i Moraviaman u Češkoj. Forrest Gump je
disciplina u kojoj se za 12 sati mora pretrčati najmanje 75 km, a Ivan je uspio pretrčati 77 km. Moraviaman je vrlo
naporna utrka koja zahtijeva 3,8 km plivanja, 180 km biciklizma i 42 km trčanja.
Svaka čast Ivanu koji od 14. godine uspješno podnosi dijabetes zahvaljujući i ovakvom zdravom i uzbudljivom
sportu. Svoj uspjeh u 2012. godini pripisuje i podršci obitelji, a najviše zahvaljuje sponzorima Alenu i Andrei Moharić.
Ivan unutar svoje ambiciozne aktivnosti u travnju 2013. planira organizirati maraton u Goričanu. Unaprijed
zahvaljuje Općini na financijskoj pomoći te poziva sve ljubitelje sporta koji su zainteresirani na bilo koji način pomoći
ili sudjelovati u organizaciji.
www.gorican.hr
11
Mažoretkinje Goričan
Mažoretkinje Goričan će uskoro slaviti 15 godina
djelovanja. Mnogo je mladosti u tom razdoblju ovdje
kvalitetno provelo svoje slobodno vrijeme i svih tih
godina pronosilo ime Goričan najviše, najdalje i na
najljepši mogući način.
Među svojim vršnjacima u prijateljskom ozračju
pripremaju zahtjevne koreografije vrlo savjesno, što ih je
dovelo do samog vrha hrvatskog mažoret plesa.
Aktivnosti u 2012. godini
12
19.02.2012.- Fašnička povorka
04.-08.04.2012.-Švicarska
(Neuchatel)-Svjetsko
prvenstvo u twirlingu.
U sastavu hrvatske reprezentacije na svjetskom
prvenstvu na kojem su se natjecali najbolji twirleri
iz Kanade, USA, Švicarske, Engleske, Holandije,
Belgije, Irske, Norveške, Francuske, Njemačke, Italije,
Rumunjske, Španjolske i Češke naš Twirling klub se
natjecao s 4 koreografije: 3 sola i 1 grupa-ekipni twirl koji
su plesali Ivona Blažek, Maja Blažić, Particija Petric, Petra
Vugrinec, Bernard Barač i Tomislav Vranešić. To je jedna
od najtežih kategorija u twirlingu. Iako Goričan nema
uvjete za pripremu takvih koreografija nismo nimalo
zaostali za ostalima klubovima iz Hrvatske, čak štoviše vratili smo se s medaljom koju je osvojio Bernard Barač
sa solo RHYTMIC TWIRL. Bernard je napravio nešto što
Gorički listek
je do sada uspjelo samo jednom natjecatelju iz Hrvatske
(Tihomiru Bendelji) - ušao je u svjetsko finale i od 16
natjecatelja osvojio 4. mjesto. Veliki uspjeh za Bernarda,
naš Twirling klub i za Hrvatski twirling savez.
27.-29.04.2012. Cavtat - 12. DP u twirlingu i 16. DP
u mažoret plesu gdje su Mažoretkinje i Twirling klub
ponovo svoj kontituirani rad okrunili medaljama. Od 13
koreografija s kojima se Goričan natjecao na ova dva
prvenstva, 11 je nagrađeno medaljama: 3 zlata, 6 srebra
i 2 bronce.
Zlatom su nagrađene juniorke za osvojeno 1. mjesto u
Tradicionalnom mažoret plesu. To je definitivno najdraže
zlato jer je u izuzetno jakoj konkurenciji trebalo ući u TOP
6, a onda još biti najbolji od najboljih.
Prvo mjesto i zlatne medalje osvojila je i grupa s
rekvizitima, juniorski sastav te Bernard Barač u solo
RHYTHMIC TWIRLU.
Srebrnim medaljama nagrađene su slijedeće
koreografije: grupa s pomponima, seniorski sastav
u ekipnom twirlu, duet Maja Blažić - Bernard Barač,
Tomislav Vranešić u solo jedan štap i solo rhythmic twirl
te duo s rekvizitima Ilaria Ribić-Bernard Barač.
Brončane medalje osvojili su: duo free style Tajana
Mati - Ivana Horvat i solo s rekvizitima Maja Blažić.
Duetu Izabel Vadlja-Lana Tisaj je za dlaku izmakla
medalja - bile su 4. u konkurenciji od 15 dueta.
Grupa Minime koju je za natjecanje pripremila mlada
www.gorican.hr
Gorički listek
trenerica Maja Blažić bila je 4. u jakoj konkurenciji od 11
sastava.
Mažoretkinje i Twirling klub su se sa sedam
koreografija plasirali na Europsko prvenstvo NBTA dok je
Bernard uz plasman na EP NBTA izabran da predstavlja
Hrvatsku i na svjetskom prvenstvu WBTF-a (drugi
europski savez).
16.06.2012. Cajnger plac - Ludbreg
20.06.2012. Goričan - svečana sjednica Općinskog
vijeća Općine Goričan
24.06.2012.- 19. županijska smotra puhačkih
orkestara i limenih glazbi Međimurske županije
30.06.2012.- Belica-otvorenje sportske dvorane
01.07.2012-. Dekanovec - deseti spust murskih ladji
- Mura 2012.
01. - 06.08.2012. Svjetsko prvenstvo WBTF-a (Pariz)
gdje se Bernard Barač natječe sa zadanim elementima i
u kategoriji free style. Priliku da se nađe među najboljim
svjetskim twirlerima dobilo je samo 6 natjecatelja iz
Hrvatske.
01.09.2012. Špancirfest - Varaždin
09.09.2012. Donji Kraljevec - priredba mažoretkinja
29.09.2012. Speedway - Finale grand prix kvalifikacije
05. - 07.10.2012. Selestat, Francuska
Brojnim odličjima osvojenim na državnim, europskim i
svjetskim prvenstvima do sada, mažoretkinje iz Goričana
dodale su još 2 europska: ZLATO za TRADICIONALNI
mažoret ples pobjedivši najbolje europske sastave i
ponovo osvojivši titulu prvakinja Europe u toj kategoriji
i SREBRO za SOLO s rekvizitima koje je osvojila naša
seniorka Maja Blažić u konkurenciji od 17 natjecateljica.
Za Maju je ovo najljepši mogući kraj natjecateljske
karijere. Od sada će se dokazivati kao trener gdje će biti
www.gorican.hr
jednako tako dobra jer voli taj posao, kreativna je i radi
ga vrlo savjesno i odgovorno.
U sklopu hrvatske reprezentacije bili su slijedeći
natjecatelji iz Goričana:
Lesinger Sara, Marđetko Josipa, Vadlja Izabel, Stanko
Viktorija, Višnjić Lucija, Mesarić Klara, Tisaj Lana, Ribić
Ilaria, Bašnec Josipa, Mikec Valentina, Jakšić Ana, Petric
Patricija, Horvat Ivana, Horvatić Petra, Mati Tajana,
Pongrac Valentina, Jakšić Katarina, Blažek Ivona, Blažić
Maja, Vugrinec Petra i Vranešić Tomislav.
Ponosni smo što smo kao dio hrvatske reprezentacije
dostojno obranili boje naše zemlje, prezentirali svoje
mjesto i svoju Udrugu. Lijepo je doživjeti da u nekoj
stranoj zemlji zbog vas svira hrvatska himna i diže se
hrvatska zastava. A iza toga stoje brojni sati napornog
vježbanja, ali i radost druženja i prijateljstvo.
Pravo iznenađenje je bio vrlo lijep i topao doček koji
je općina Goričan priredila svojim mažoretkinjama na
povratku iz Francuske. Stoga velika hvala roditeljima,
bakama na kolačima, svim simpatizerima, vjernim
sponzorima i Općini Goričan te članovima Puhačkog
orkestra Goričan koji su uveličali ovaj, za mažoretkinje,
veliki trenutak.
Velike pohvale vrijednim članovima Upravnog odbora
koji su u pozadini svih tih uspjeha kao i krojačici Lidiji na
atraktivnim kostimima.
Velika hvala i gospodinu načelniku MariuMoharić na
prijemu koji je u ime Općine pripremio za mažoretkinje,
na čestitkama, riječima podrške, poklonima. Vrlo lijepa
gesta kojom je mažoretkinjama iskazano priznanje i zbog
koje je ta pobjeda potpuna.
Katarina Vahtarić-Lovrenčak
13
Cehovsko društvo sv. Leonard Goričan
Cehovsko društvo je udruga registrirana pri Uredu
državne uprave u međimurskoj županiji. Cehovsko
društvo je neprofitabilna pravna osoba. Ima svoj Statut,
Pravilnik poslovnika, pečat i cehovski odbor koji broji
26 članova i upravlja cehovskim društvom. Osnovni
sadržaj cehovskog društva je sudjelovanje u sprovodnoj
14
ceremoniji pri ukopu pokojnika te na crkvenim
svečanostima, procesijama i hodočaščima. Tijela udruge
su: skupština (spravišče), predsjednik (cehmeštar),
dopredsjednik i tajnik. Skupština se redovito održava
svake godine na Svijećnicu 02. veljače u godini. Cehovski
odbor svake godine organizira za članove Cehovskog
društva izlet za Malu Gospu 08. rujna. Isto tako organizira
svjetljenje sa svijećnjacima 15. kolovoza na misi na
Veliku Gospu u Svetoj Mariji te sudjeluje na hodočašču
Gorički listek
16. kolovoza za Rokovo u Draškovcu sa procesijom i
svijećnjacima.
Tradicionalno sudjeluje sa svijećnjacima na misi
Triput Divna u Maloj Subotici u osmom mjesecu. Tokom
svake godine članovi cehovskog društva obilaze svoje
članove, starije i bolesne sa prigodnim darom. Cehovsko
društvo surađuje sa ostalim crkvenim društvima
te informira mještane o djelatnosti društva.
Goričansko cehovsko udruženje osnovano je 1835.
godine. Cehovi - zanatlijska udruženja koja su se
znatnije počela razvijati potkraj srednjeg vijeka te
su družine imale svoje statute i protokole kojima
su regulirali međusubne odnose unutar i između
pojedinih cehova. Svaki je ceh imao svoju zastavu
s likom cehovskog patrona i ladicu (škrinju) u kojoj
su pod ključem držali razne dokumente i novac
od članarine koji se koristio za pomoć pojedinom
članu. Njihovu tradiciju i danas nastavlja Cehovsko
pogrebno društvo Sveti Leonard Goričan.
Zašto “pogrebno društvo”? Naime 1859.
godine u hrvatskoj su carskim dekretom ukinuti
cehovi, pa se primorani novonastalom situacijom
obrtnici udruženi u cehove preimenuju u “pogrebno
društvo”. Unutar tog društva gorčenski meštri djeluju i
dalje organizirano jer bez obzira na naziv, u društvu su
udružena sva četiri ceha: tkalački, mlinarski, vatrogasni
i veliki mešterski ceh koji je okupljao: šoštare, šnajdere,
kovače, zidare, tesare, kolare, stolare, krčmare i trgovce.
Predsjednik (cehmeštar) cehovskog društva
Antun Tisaj
Puhački orkestar Goričan
Puhački orkestar Goričan ove je godine proslavio
15-u godišnjicu djelovanja. Kao udruga koja slavi
jubilej dobili smo priliku da budemo nositelj događanja
povodom proslave dana općine Goričan. Tako smo u
petak 22. lipnja za sve naše mještane
kao i sve ostale ljubitelje glazbe priredili
koncert na kojem su nam se pridružili
i gosti koji su upotpunili cjelovečernji
program i svi redom izmamili nesebičan
pljesak publike. Važno je napomenuti
da se na pozornici pojavila i Limena
glazba Goričan koja ove godine slavi 110
godina postojanja i kao takva jedna je od
najstarijih glazbi u Hrvatskoj pa i šire.
Nedjelja 24. lipnja bila je rezervirana za
19. Smotru puhačkih orkestara i limenih
glazbi Međimurske županije, koja se ove
godine nije slučajno održavala u Goričanu
i na kojoj se mještanima predstavilo 11
orkestara i limenih glazbi iz cijele županije.
Nakon mimohoda u kojem je ulicama Goričana
defiliralo 400 muzičara uslijedila je zajednička skladba,
svima nam poznata “Na ivaje v Gorčeni proščenje”.
www.gorican.hr
Gorički listek
Udruga umirovljenika Međimurske županije
Čakovec Podružnica Goričan
Svim članovima, kao i onima koji to žele biti, puno
zdravlja te puno zajedničkih druženja na sportskim,
kulturnim i prijateljskim natjecanjima želi Vaša udruga
umirovljenika. Mi kao udruga treće životne dobi,
ponosni smo na naš rad i brigu za naše nemoćne
članove.
Organizirali smo mnogo prijateljskih druženja, kao
i druženja sa susjedima iz općine Serdahelj iz susjedne
nam Mađarske. Ugostili smo ih u restoranu „Kod Jelene“
u Gornjoj Dubravi, gdje smo se svi lijepo zabavili, kao i
kod svakog susreta sa njima.
Organizirali smo i sedmodnevni boravak na otoku
Murteru, gdje su ambijent i druženje bili nezaboravni.
Svakako je vrijedan spomena izlet u Toplice Sveti Martin
kojeg smo ponovili četiri puta, a od toga smo dva puta
napunili i po dva autobusa jer na svoje izlete volimo
povesti i svoje unuke. Organizirali smo izlet u Tuheljske
toplice gdje nam je vrijeme veoma pogodovalo, a mi
smo se još bolje zabavili.
Nismo
propustili
ni
hodočašće u Ludbreg koje
organiziramo svake godine.
Naše
aktivnosti
u
sklopu
općine
Goričan
su nezaobilazne, te nisu
zanemarive, a uključuju sva
polaganja vijenaca za naše
branitelje te akcija “Planeta
Zemlja”.
Pobrinuli smo se da članovi
naše udruge ne čekaju na red
u ambulanti za izmjeru šećera
i tlaka, nego je realizirana
ideja koja je nikla prije par
godina, a ta je da se mjerenja
obavljaju svakog prvog četvrtka u mjesecu sa početkom
u 9:00 sati u prostoriji bivše vjenčaone.
Za sve materijalne pomoći prije svega zahvaljujemo
općini Goričan.
Za kraj još jednom želimo svim članovima puno
zdravlja, te puno prijateljskih druženja.
Predsjednik udruge, Drago Kovač
Likovno umjetnička udruga “Slika”
Likovno umjetnička udruga “Slika” općine Goričan u
2012. godini održala je niz izložbi: u Prelogu povodom
dana cvijeća, u Goričanu tradicionalno za
dane Općine, te u Ludbregu u Hotelu Amalia
povodom proštenja u Ludbregu, dok godinu
planiraju završiti sa tradicionalnom Božićnom
izložbom. Članovi su sudjelovali na likovnim
radionicama u Prelogu te na humanitarnoj
likovnoj radionici u organizaciji policijske
udruge IPA Međimurje.
Udruga je poklonila i jednu sliku na temu
godišnjih doba dječjem vrtiću “Ružica” iz
Goričana. Članovi udruge “Slika” svih dobnih
skupina od školaraca do umirovljenika pokazali
su kroz godinu aktivnost i zainteresiranost
za daljnje poboljšanje svojih tehnika ali i
upoznavanje novih i raznolikih tematika i
tehnika likovnog izražaja. Brojnost Udruge je
www.gorican.hr
u odnosu na veličinu Općine Goričan velika, ali Udruga
“Slika” uvijek prima nove članove.
15
HKUD Goričan
16
Za članove HKUD-a Goričan i ova je godina počela
radno. Sve sekcije: tamburaška, folklorna, dramska i
ženska pjevačka skupina od početka godine počele su
sa pripremama za nadolazeće nastupe. Tako je ženska
pjevačka skupina 26.01.2012. g. sudjelovala u kulturnom
programu na zatvaranju IPA programa EU pod nazivom
“Festivali kre Mure”, a koji je održan u Donjem Vidovcu.
Tamburaška sekcija i ženska pjevačka skupina sudjelovale
su 04.02.2012. g. u Donjem Kraljevcu na predsmotri
“Međimurska popevka”.
19.02.2012 g. u organizaciji općine Goričan i HKUD-a
Goričan bili smo sudionici u tradicionalnoj fašenjskoj
povorci s našim svatima. U povorci su još sudjelovali:
puhački orkestar, mažoretkinje, dječji vrtić “Ružica”,
razne grupe i pojedinačne maškare iz Goričana. Birane
su najljepše maske i podjeljene su novčane nagrade.
10.03.2012. g. u Domu kulture Goričan “Forum žena
Goričan” organizirao je proslavu 8. marta. U njihovom
programu naša dramska sekcija izvela je za slavljenice
kratku predstavu. Povodom dana Sv. Patrika 17.03.2012.
g. u Zagrebu, plesna skupina “Violine” bila je sudionik
festivala koji je prezentirao irsku kulturu, a najviše irski
ples.
09.04.2012. g. organizirali smo tradicionalnu priredbu
povodom Uskrsnih blagdana (na Uskrsni ponedjeljak).
U programu su sudjelovale sve sekcije HKUD-a i dječji
vrtić “Ružica”. Društvo žena Donji Mihaljevec također je
organiziralo na Uskrsni ponedjeljak priredbu u kojoj je
sudjelovala i naša plesna skupina “Violine” sa tri figure
irskog plesa. 20.04.2012. g. u Lepoglavi je organizirana
Druga noć kazališnih amatera. Dramska sekcija, za tu
prigodu izvela je predstavu “Mito”. Na manifestaciji
su sudjelovale i dramske grupe iz okolnih mjesta. Na
“Forjanovo” u Goričanu 04.05. sudjelovali smo na
svečanoj svetoj misi u narodnim nošnjama. 05.05.2012.
g. održana je dječja predsmotra “Međimurska popevka”
u Svetom Martinu na Muri. Na smotri smo sudjelovali
sa tamburaškom sekcijom te sa solisticama Martom
Gorički listek
Bašnec i Sintijom Marton pod vodstvom gosp. Andrije
Ribića. Marta Bašnec uz pratnju tamburaša sa pjesmom
“Međimurje kak si lepo zeleno” osvojila je prvo mjesto
i time stekla pravo nastupa na smotri “Međimurska
popevka” u Nedelišću 02.06.2012. g.
Na festivalu “Kre Mure i Drave” u Prelogu 12.05.2012.
g. sudjelovala je tamburaška sekcija sa solisticom
Lucijom Čerepinko. Solistica je izvodila pjesmu “Oče
naš” koju je uglazbio voditelj Andrija Ribić, a tekst
napisao g. Vinko Rojko. 27.05.2012. g. u Mačkovcu je
održana smotra tamburaških sastava i orkestara. Na
smotri je sudjelovala tamburaška sekcija. Na “Tijelovo”
07.06.2012. g. prisustvovali smo na svečanoj svetoj misi
i Tijelovskoj procesiji u narodnim nošnjama. 10.06.2012.
g. u Svetoj Mariji održana je smotra zborova, pjevanja
i pjevačkih ansambala. Na smotri je sudjelovala ženska
pjevačka skupina pod vodstvom gđe. Marije Baranašić
i otpjevala je pjesme: “Dolinom se šetala”, “Sinoć
navečer već kasno”, “Na brijegu kuća mala”. Restoran
“Zelengaj”je 16.06. organizirao manifestaciju pod
nazivom “Zelenfest”. Na manifestaciji je sudjelovala
folklorna sekcija i ženska pjevačka skupina.
Povodom Dana općine Goričan na svečanoj sjednici
održanoj 20.06.2012. g. u kratkom kulturnom programu
sudjelovala je tamburaška sekcija i ženska pjevačka
skupina. Na “Ivanje” 23.06.2012. g. HKUD je organizirao
priredbu na otvorenoj pozornici ispred Doma kulture.
U programu osim svih sekcija HKUD-a prisustvovali su i
gosti HKUD-a “Lepoglavski pušlek” iz Lepoglave. Njihova
dramska grupa izvela je zanimljivu predstavu. Puhački
orkestar Goričan je 24.06.2012. g. bio je domaćin
smotre puhačkih orkestara na kojoj su sudjelovali
puhački orkestri i limena glazba iz Međimurske županije.
Naši članovi su sudjelovali na smotri kao predvodnici
pojedinih orkestara. 01.07.2012. g. U Donjoj Dubravi
održana je smotra folklora. Na smotri je sudjelovala i naša
folklorna sekcija pod vodstvom voditeljice gđe. Ružice
Vuk uz pratnju tamburaške sekcije. Državna smotra
www.gorican.hr
Gorički listek
“Đakovački Vezovi” održana je u Đakovu 08.07.2012.
g. Tamo smo nastupali sa spletom međimurskih kola uz
pratnju tamburaša, a sudjelovanje na smotri zasluženo
je jako dobrim plasmanom na Županijskoj smotri. U
Đakovu su sudjelovale najbolje folklorne skupine iz cijele
R. Hrvatske i iz inozemstva, njih osamdesetak. Za nas je
to bio važan i veliki događaj.
Za “Rokovo” u Draškovcu sudjelovali smo u zavjetnoj
procesiji i svečanoj svetoj misi koju je predvodio naš
biskup Josip Mrzljak. Obučeni smo bili u različite narodne
nošnje. “Dani gibanice” u Serdehelju, u Republici
Mađarskoj održani su 04.08.2012.g. Sudjelovali smo
u kulturnom programu sa spletom međimurskih kola,
a plesna grupa Violine otplesala je dvije figure irskog
plesa, ženska pjevačka skupina otpjevala je međimurske
pjesme i tamburaši su odsvirali nekoliko pjesama iz svog
bogatog repertoara.
U Sumartonu 25.08.2012.g. također u Republici
Mađarskoj održan je “Festival zlevanke, vina i tambure”.
U bogatom kulturnom programu sudjelovali smo tako
da su tamburaši pratili solistice Martu Bašnec i Sintiju
Marton. Tu su sudjelovale i druge grupe iz Međimurja i
Republike Mađarske.
09.09.2012.g. u Prelogu je održana “Večer uz
tamburicu”. Tu su sudjelovali naši tamburaši i solistice
Marta Bašnec i Sintija Marton,a sve pod vodstvom
Andrije Ribića.16. festival “Lepoglavska čipka” održan je
u Lepoglavi 23.09.2012.g. Kulturni program trajao je do
kasno navečer, a u programu su sudjelovale sve sekcije
HKUD-a. Nastupao je i puhački orkestar iz Lepoglave te
puhački orkestar iz Slovenije, koji su bili vodeći u povorci
koja je prije nastupa prošla kroz centar Lepoglave.
Smotra “Pjesmarica naših mamica” koja se odvijala
u Ivanovcu održana je 14.10.2012.g. Na smotri su
sudjelovale pjevačke skupine i grupe iz naše županije,
Republike Slovenije, te Republike Mađarske. Naša ženska
pjevačka skupina otpjevala je pjesmu “Snočka sam
senjala”. 06.11.2012.g. za “Lenartovo” bili smo obučeni
www.gorican.hr
u narodne nošnje te smo prisustvovali na svečanoj svetoj
misi i procesiji oko naše crkve. 18.11.2012. sudjelovali
smo u Žiškovcu na smorti narodne nošnje. Tema je bila
“kaj se nosilo do 1920. godine”. Zadatak je bio nabaviti
fotografije iz tog doba, a zatim ih uživo prikazati na
modelima (članovi HKUD-a) te detaljno opisati svaki
komad na lokalnom govoru. 24.11.2012.g. bili smo na
6. festivalu Regionalnog kazališnog amaterizna (REGA)
Varaždinske županije. Sudjelovala je dramska sekcija sa
predstavom “Svekrva Mica”. Predstava je izvedena u
Svibovcu Dravskom.
Pripremamo se za tradicionalnu priredbu povodom
dana Sv. Nikole koja će se održati 09.12.2012. s početkom
u 15 sati u Domu kulture Goričan.
Približavamo se kraju ove godine pa koristimo priliku
da se zahavalimo svim sponzorima i mještanima koji
su na bilo koji način pridonijeli radu našeg društva.
Pozivamo mještane da se uključe u naše društvo te da
svojim članstvom pridonesu boljem i kvalitetnijem radu
društva. Mještani se mogu uključiti u sekciju koja im
najviše odgovara.
Svim mještanima želimo svako dobro a najviše puno
zdravlja u Novoj 2013. godini.
Za HKUD Goričan
Marija Ševa i Josip Krznar
17
Šahovski klub Goričan
Gorički listek
Aktivnosti u 2012. godini
18
Šahovski klub “Goričan” organizirao je 10.03.2012.
godine memorijalni šahovski turnir u sjećanje na
preminulog člana kluba Ivana Mesarića (1996.-2012.).
Uz članove obitelji svečanu komemoraciju na mjesnom
groblju uz paljenje svijeća predvodio je počasni
predsjednik kluba Josip Vadlja koji je iznio kratku
kronologiju djelovanja Ivana Mesarića u Šahovskom
klubu “Goričan” čiji je član bio od samih začetaka 1979.
godine. Nakon komemoracije u klupskoj prostoriji
u Domu kulture prigodne govore sjećanja na Ivana
Mesarića iznijeli su Ivan Marđetko i Josip Vadlja koji
je naglasio kako je Šahovski klub “Goričan” od samog
osnivanja 1979. godine najaktivniji donjomeđimurski
klub koji učestalim turnirima i ostalim aktivnostima
značajno doprinosi podizanju kvalitete međimurskog
šaha. Zatim je uslijedilo odigravanje brzopoteznog
turnira na kojem je snage odmjerilo šest šahista koji su
odigravali partije po dvokružnom Bergerovom sustavu
uz tempo igre od pet minuta po igraču za cijelu partiju.
Prvo mjesto bez izgubljene partije s 10 bodova osvojio
je Ivica Mihoci, drugo mjesto pripalo je Stjepanu Vadlja
s 6 bodova, dok je treći bio Ivan Marđetko s osvojenih 5
bodova. Konačni poredak: Ivica Mihoci 10; Stjepan Vadlja
6; Ivan Marđetko 5; Božidar Černov 4; Josip Kovačić 3,
Pavao Lovrenčak 2 boda.
U spomen na dugogodišnjeg člana kluba Josipa
Dominik iz Goričana, Šahovski klub “Goričan” organizirao
je 30.03.2012. godine brzopotezni turnir kojemu su uz
domaće šahiste odazvali i gosti iz Male Subotice, Palovca
i Gardinovca. Nakon svečane komemoracije na mjesnom
groblju koju je predvodio predsjednik kluba Ivan Golenja,
u klupskoj prostoriji u Domu kulture u Goričanu odigran
je brzopotezni turnir na kojem je sudjelovalo četrnaest
igrača. Prvo mjesto s 8,5 bodova osvojio je Zlatko Horvat
iz Šahovskog kluba “Dinamo” Palovec, drugo mjesto
pripalo je Ivanu Marđetko s 7 bodova, dok je treći bio
Ivica Mihoci s osvojenih 6,5 bodova. Konačni poredak:
Zlatko Horvat 8,5; Ivan Marđetko 7; Ivica Mihoci 6,5;
Renato Bergovec 6; Vlado Juras 5; Igor Sermek i Božidar
Černov 4,5; Ivan Juras, Marko Hrgar i Stjepan Vadlja 3,5;
Pavao Lovrenčak i Mihael Vurušić 3; Stjepan Paler 2,5 i
Vlado Vlahek 2 boda.
Povodom obilježavanja vojno-redarstvene akcije
Bljesak Šahovski klub “Goričan” organizirao je
29.04.2012. godine brzopotezni turnir koji je svečano
otvorio predsjednik kluba Ivan Golenja koji je naglasio
kako klub posjeduje najsuvremenije šahovske programe
i publikacije koji domaćim šahistima omogućuju
kvalitetan trening, a u što su su se uvjerili i predstavnici
umirovljenika čijoj su šahovskoj ekipi pod vodstvom
Josipa Kovačića održane pripreme za predstojeća
natjecanja. Prvo mjesto s 4,5 bodova osvojio je Stjepan
Vadlja, drugo mjesto pripalo je Ivanu Marđetko s 4 boda,
dok je treći bio Božidar Černov s osvojenih 3,5 bodova.
Konačni poredak: Stjepan Vadlja 4,5; Ivan Marđetko 4;
Božidar Černov 3,5; Renato Bergovec 3; Josip Kovačić
2,5; Vlado Majc, Ivan Golenja i Stjepan Dominik 2,
Božidar Marton 1,5 bod.
Zatim je povodom Dana državnosti i Dana Općine
Goričan 25.06.2012. godine Šahovski klub “Goričan”
organizirao brzopotezni turnir koji je odigran u Domu
kulture u Goričanu. Prvo mjesto s 9 bodova osvojio je
David Horvat, drugo mjesto pripalo je Ivici Mihoci s 7
boda, dok je treći bio Stjepan Vadlja također s osvojenih
7 bodova. Konačni poredak: David Horvat 9; Ivica Mihoci
i Stjepan Vadlja 7; Božidar Černov 5,5; Ivan Marđetko
5; Josip Kerman 4; Nikola Ribarić 3,5; Ivan Golenja 2;
Stjepan Dominik i Josip Kovačić 1 bod.
Na poziv predsjednika Šahovskog kluba “Mursko
Središće” Stjepana Novaka u petak 17. kolovoza 2012.
u vikendici u Gradiščaku održano je cjelodnevno
šahovsko druženje s članovima Šahovskog kluba
“Goričan” iz Goričana koje je predvodio predsjednik
kluba Ivan Golenja. Cilj druženja je bio povezivanje i
razmjena iskustva između dva najstarija međimurska
kluba s posebnim naglaskom na međunarodnoj suradnji
koju je Šahovski klub “Goričan” ostvario s mađarskim
prvoligašem i višestrukim prvakom Mađarske iz
Nagykanizse. Nakon službenog dijela odigran je
brzopotezni turnir po Bergerovom sustavu u 12. kola uz
tempo igre od pet minuta po igraču za cijelu partiju, a
pri suđenju su korištena Pravila FIDE za brzopotezni šah.
Prvo mjesto s 12 bodova i bez izgubljene partije
osvojio je David Horvat iz Goričana, drugo mjesto pripalo
je domaćinu Zlatku Kovačić s 10 bodova, dok je treći bio
Ivici Mihoci iz Goričana s osvojenih 9,5 bodova. Konačni
poredak: David Horvat 12; Zlatko Kovačić 10; Ivica Mihoci
9,5; Ivan Marđetko i Stjepan Vadlja 8,5; Stjepan Novak
6,5; Zvonko Petanjek 5; Božidar Černov i Mihael Vurušić
4; Josip Vadlja i Stjepan Dominik 3; Josip Kovačić 2,5 i
Ivan Golenja 1,5 bodova.
www.gorican.hr
Gorički listek
ŽNK Trnava
Još je jedna odlična sezona iza djevojaka iz ŽNK Trnava. Druge godine za redom osvojile su naslov prvakinja
2. HŽNL Sjever – Zapad, a i trenutačno su vodeće nakon jesenskog dijela polu sezone u konkurenciji ekipa: ŽNK
Vrbovec iz Vrbovca, ŽNK Katarina Zrinski iz Čakovca, ŽNK Tuškani iz Karlovca, ŽNK Cestica 2005 iz Cestice, ŽNK Lepoglava iz Lepoglave, ŽNK Istra iz Istre, ŽNK Jaska iz Jastrebarskog te ŽNK Podravina 02 iz Podravine.
Plasirale su se u polufinale kupa Hrvatske gdje su usprkos odličnoj igri poražene od prvoligaša ŽNK Dinamo
Maksimir 0:3. Ove godine klub je proslavio vrijedan jubilej tj. 15 godišnjicu kluba, koju su svojim dolaskom uveličali ŽNK Osijek odigravanjem prijateljske utakmice te dolaskom na prigodnu svečanost brojni simpatizeri, bivše
igračice, navijači, sponzori kluba te visoki dužnosnici iz općine, županije i saveza.
Boje Trnave branile su: Martina Kivač, Marija Trojko, Sanja
Herman, Milena Pandur, Valentina Smrk, Mihaela Horvat,
Marta Vlahek, Leonarda Markač, Romana Njari, Leona Požgaj, Klaudija Vrančić, Ana-Marija Pandur, Sandra Trstenjak,
Silvija Matjačić, Paškvalina Gabrić, Tatjana Ribić, Ljiljana Jakšić, Gabrijela Grabar, Martina Strahija, Mateja Videc i Petra Gudlin pod budnim okom trenerice Tatjane Mesarić
i predsjednika Ivana Vlaheka – Johana.
ŠRD “Smuđ” Goričan
2012. godina je započela 07.01. godišnjom Izbornom
skupštinom na kojoj je izabrano novo rukovodstvo,
Upravni te Nadzorni odbor.
Za predsjednika društva izabran je Josip Švenda,
dopredsjednika Vinko Vargek, tajnika Vladimir Gudlin te
blagajnika Leonard Gudlin.
Naši natjecatelji u sastavu Ivan Gudlin, Josip Jakšić,
Ivan Mikloška, Nikola Vargek, Davor Ružić i Ivica Kontrec
su u 2. Županijskoj ligi Istok zauzeli osmo mjesto.
Posebno valja istaknuti odličnu suradnju sa ribolovnim
društvima iz pograničnih mjesta Mlinarci i Serdahelya
tokom godine.
Održali smo sva planirana društevena natjecanja, kao
i po prvi puta Otvoreni kup u parovima gdje je interes bio
dosta velik.Uz to održali smo i dvoja kuglačka natjecanja
u parovima gdje bilježimo sve veći interes natjecatelja i
navijača.
Od planiranih 10 radnih akcija održano je njih 7, a
odaziv je bio dovoljan da se Šuderica i okoliš urede. U
manjoj mjeri održane su i radne radne akcije čišćenja uz
rijeku Muru i Trnavu.
Koristim priliku te ovim putem pozivam sve članove
društva kao i sve mještane na godišnju skupštinu društva
koja će se održati 05.01.2013. godine u Domu kulture u
Goričanu.
Svim mještanima želimo čestit Božić i sretnu Novu
2013. godinu!
Za ŠRD “Smuđ” Goričan,
tajnik Vladimir Gudlin
www.gorican.hr
19
Društveno natjecanje 23.06.2012.
Kuglačko natjecanje 08.09.2012.
Božić je blagdan radosti i Božje slave
20
Opet je pred nama lijep i starodnevan običaj i uvijek novo
božićno čudo, čudo svete noći, blagdan Isusova rođenja. Zaslijepljeni od tolikog svijetla stojimo potreseni uz siromaštvo i
nemoć bogatog i svemogućeg Boga. Pred nama su tri motiva
kojima je prožeto božićno bogoslužje: Svijetlo, Radost i Veličanstvo našeg Boga.
1. Najprije Svijetlo! Koliko blještavilo svijetla s tisućama
svjećica na jelkama, na oltarima, na prozorima naših hiž. Svi
osjećamo: sva nam ta svjetla ponazočuju Krista, učovječenog
Sina Božjega. Isus je veliko, pravo Svijetlo, koje osvjetljava našu
tamu i grije naša hladna srca. “Narod koji je tmini hodio, vidje svjetlost veliku”. Pobijeđena je tama i noć grijeha, krivnje,
strah i sumnje, tama mržnje, mrak našeg duhovnog umora i
dosade. U Isusu nam je zasjalo svjetlo života, jer Božjoj je riječi
bio život, i život svjetlo ljudini svjetlo svijetli u tami.
2. Iz punine tog svjetla u našim dušama nestaje radost. To
je radost jer je pobijeđena duhovna tama, ne da se usporediti s veseljem, koje umjetno izaziva veselica s pijačom, jelom
i plesom. Hans Urs von Balthasar piše: Danas sjede u kinu ili
pred televizijskim ekranima i s umjetno pripravljenim užitcima
spremaju si umjetno veselje. Anđeli nam navještaju: “Ne bojte
se, evo, javljam veliku radost za sav narod. Danas Vam se u
gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist Gospodin.” Naslućujemo
što je to Božićna radost? Oduzet nam je strah. “Ne bojte se”!
Zašto? Jer je tu Isus, moja radost. I tako radost u životu ima
novi smisao, jer mi je s Isusom dano spasenje, nada i život.
Radi toga se unatoč svemu isplati živjeti.
3. Naše malo ljudsko veselje temelji se na velikom veselju
samoga Boga, kako su to anđeli navijestili pastirima. I mi tu
veliku radost primamo kao dar. Dosta je za “sav narod”, kako
kaže anđeo, jer izvire iz riznice
Božje radosti. Božja i naša radost je sam Bog. Bog koji je otkupio zemlju. Sam je Bog radost
i dijeli je s nama, jer kao učovječeni Bog želi ostati s nama. Sve
ostaje i završava u Božjem veličanstvu. Nemojmo se plašiti jer
Bog dolazi k nama kao dijete.
“Dijete nam se rodilo, Sin nam
je darovan, vlast mu je na plećima.” I ovo Vam je znak: “Naći ćete dijete, povijeno u pelenicama i položeno u jasle”. “I riječ je tijelom postala i među nama
se nastanila. I vidjeli smo slavu njegovu, slavu Jedinorođenca
Očeva, pun milosti i istine.” Sad znamo kako je snažna nemoć
tog djeteta! Kako su snažni betlehemski događaji i događanje na Golgoti. Kako je veliko i svemoćno Božje siromaštvo!
Premda bogat, radi nas je postao siromašan, da bismo se mi u
njemu obogatili. Božić je blagdan radosti i Božje slave. Tko to
shvati, tome se sve pokazuje u novom svjetlu, u onom svjetlu,
koje dolazi iz siromaštva i nemoći betlehemske štalice. Požurimo u Betlehem, donesimo Isusu svoje darove: čvrsto odlučimo da ga nećemo nikada napustiti, nikada ga se odreći, pa
ćemo iskusiti, što je radost čistog srca, kojemu je Isus smisao
života i izvor snage.
Želim svima puno božićne radosti. Neka se Isus rodi u Vašem plemenitom i dobrom srcu.
Vaš župnik
Petar Majstorović
Rođeni i umrli u općini Goričan
PODACI O UMRLIM OSOBAMA U 2012.GODINI OD 01.01.- 16.11.2012.
1. Bašnec Marijaumrla 02.01.2012.g 18.Magdalenić Vladoumro 28.06.2012.g
2. Kvakan Matoumro 05.01.2012.g 19.Stanko Stjepanumro 06.07.2012.g
3. Stanko Ivanumro 06.02.2012.g 20.Marđetko Anaumrla 06.07.2012.g
4. Vadlja Marijaumrla 08.02.2012.g 21.Hranjec Josipumro 07.07.2012.g
5. Markač Magdalenaumrla 11.02.2012.g 22.Hranjec Stjepanumro 07.08.2012.g
6. Tisaj Mijoumro 12.02.2012.g 23.Vadlja Štefanijaumrla 07.08.2012.g
7. Horvat Kazimirumro 15.02.2012.g 24.Posedi Marijaumrla 14.08.2012.g
8. Horvat Đuroumro 21.03.2012.g 25.Gudlin Katicaumrla 16.08.2012.g
9. Medvar Evaumrla 21.03.2012.g 26.Horvat Terezijaumrla 05.09.2012.g
10.Vražić Stjepanumro 29.03.2012.g 27.Glavak Stjepanumro 12.09.2012.g
11.Hranjec Marijaumrla 03.04.2012.g 28.Lepoglavec Ankaumrla 26.09.2012.g
12.Mesarić Matijaumro 12.04.2012.g 29.Pečatnik Miljenkoumro 05.10.2012.g
13.Hranjec Terezijaumrla 19.04.2012.g 30.Mrak Ivicaumro 15.10.2012.g
14.Marđetko Anaumrla 25.04.2012.g 31.Ribić Josipumro 25.10.2012.g
15.Mesarić Magdalenaumrla 15.05.2012.g 32.Ivanović Leonardumro 15.11.2012.g
16.Gotal Margaretaumrla 26.05.2012.g 33.Katarina Cvetkoumrla 16.11.2012.g
17.Plakalović Nedjoumro 26.05.2012.g
ROĐENI
1. David Pongrac; rođ. 12.12.2011.g.
Dijana i Siniša
2. Kristina Krznar; rođ. 15.12.2011.g.
Suzana i Kristijan
3. Bono Varošanec; rođ. 13.02.2012.g.
Monika i Zlatko
4. Ivana Ciglarić; rođ. 22.03.2012.g.
Željka Matjačić i Dražen Ciglarić
5. Valentina Majc; rođ. 30.03.2012.g.
Monika i Ivica
6. Melisa Gosarić; rođ. 16.05.2012.g.
Martina i Kristijan
7. Karlo Žvorc; rođ. 19.06.2012.g.
Anita i Dejan
8. Helena Kovač; rođ. 11.07.2012.g.
Dijana i Alen
9. Dino Vičar; rođ. 14.07.2012.g.
Sanja i Nenad
10.Ema Katanec, rođ. 14.09.2012.g.
Ana i Nikola
11.Sara Vadlja; rođ. 27.09.2012.g.
Jasminka i Leonard
12.Vanja Strahija; rođ. 06.11.2012.g.
Natalija i Darko
m
u
es
r
p
Im
Gorički listek
Gorički listek
broj 9., prosinac 2012., besplatni primjerak
Izdavač: Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, 40 324 Goričan
telefon: 040 / 601 192, e-mail: [email protected], web: www.gorican.hr
Za izdavača: Mario Moharić, načelnik općine Goričan.
Grafička priprema i tisak: Georg, Koprivnica
Naklada: 1000 komada
Rukopisi se ne vraćaju niti honoriraju. Uredništvo ne odgovara za netočnosti
i stavove iznesene u autorskim radovima.
www.gorican.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 492 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content