close

Enter

Log in using OpenID

ATEX, IECEx Obrazac s informacijama i kontrolni

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
ATEX, IECEx
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore
s prigonom sa zaštitom od eksplozije
Izdanje 10/2012
19499035 / HR
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
Oznake za protueksplozijsku zaštitu
1
1
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
sa zaštitom od eksplozije
Sljedeći obrazac s informacijama i kontrolni popis služe kao pomoć pri utvrđivanju
potrebnih informacija za određivanje značajki i kategorija uređaja prilikom uporabe
motora s prigonom u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom.
Treba uzeti u obzir opcije unutar pojedine kategorije ili EPL.
1.1
Oznake za protueksplozijsku zaštitu
Sljedeće tablice služe kao pomoć za upotrijebljene oznake za protueksplozijsku zaštitu.
Skupine uređaja:
Skupina uređaja
Opis
I
Uređaji za uporabu u rudarskim jamama ugroženima eksplozivnom atmosferom
(režim rada u podzemnom kopu)
II
Uređaji za uporabu u područjima s eksplozivno ugroženim smjesama plina i zraka
III
Uređaji za uporabu u područjima s eksplozivno ugroženim smjesama praha i zraka
Nova skupina uređaja III se prema vrsti praha dodatno dijeli u podskupine A, B i C.
Sljedeća tablica pokazuje ovu podpodjelu.
Skupina uređaja
Prikladno za atmosfere s
Potreban minimalan stupanj IP zaštite
IIIA
zapaljive kratke niti
IP5x
IIIB
nevodljive vrste praha
IP5x
IIIC
vodljive vrste praha
IP6x
Zonska podjela:
Zona
Vjerojatnost stvaranja eksplozivne atmosfere
Plin
Prah
1
21
povremeno, u normalnom režimu rada
2
22
rijetko, kratkotrajno
Vrste zaštite od zapaljenja
Vrsta uređaja
Vrsta zaštite od
zapaljenja
d
Motori (električni
uređaji)
Pogonski uređaji
(mehanički uređaji)
Norma
Opis
EN 60079-0 i -1
Tlačno siguran oklop
e
EN 60079-0 i -7
Povećani stupanj sigurnosti
n / nA
EN 60079-0 i -15
Bez iskrenja
t
EN 60079-0 i -31
Protueksplozijska zaštita kod praha
c
EN 13463 -1 i -5
Konstrukcijska sigurnost
k
EN 13463 -1 i -8
Tekuće oklopljivanje (liquid immersion)
ATEX i IECEx – Obrazac s informacijama i kontrolni popis
3
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
1
Obrazac s informacijama za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije
1.2
Obrazac s informacijama za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije
Podaci o klijentu
Tvrtka
Odjel:
Ime:
Ulica/poštanski
pretinac:
Poštanski broj/mjesto:
Tehnički podaci
Oznaka kataloga:
Broj komada
Vrsta pogona / podaci o motoru
Pogoni sa čeonim
Plosnati pogon □
Pogon sa stožastim
zupčanikom □
zupčanikom □
Snaga:
KW Izlazni broj okretaja:
min-1
Jednosmjenski rad □
Dvosmjenski rad □
Trosmjenski rad □
Položaj ugradnje
Broj klijenta:
Br. telefona:
Br. telefaksa:
Adresa elektronske pošte:
Željeni rok isporuke:
Pužni prijenosnik □
SPIROPLAN® □
Izlazni moment:
Jednakog oblika □
Nm Uklapanja/sat:
c/h
Nejednakog oblika □ Izrazito nejednakog
oblika □
Okretaj □
Potpornji okretnog
Ostalo □
momenta □
Vratila-/šuplja
mm
vratilaØ:
PrirubnicaØ:
mm
M1 □
M2 □
Oblik postolja □
M3 □
M4 □
M5 □
M6 □
Prirubnica (mjesto
Prirubnica (navoj) □
Oblik kućišta
bušenja) □
Puno vratilo s oprugom □
Sakupljajući disk □
Izvedba vratila
Šuplje vratilo s oprugom □
TorqLOC® □
Položaj vratila (kutni pogon)
A□
B□
AB □
Položaj priključne kutije
0° (R) □
90° (B) □
180° (L) □
Kabelska uvodnica
X□
1□
2□
3□
Vrsta zaštite
Toplinski razred
Površinska zaštita
Zaštita od korozije
IP54 □
IP56 □
130 (B) □
OS1 □
OS2 □
OS4 □
Dvostruki pogon □
270° (T) □
IP65 □
155 (F) □
OS3 □
OS4 □
Mrežni napon:
Vrsta spajanja:
V Frekvencija mreže: 50 Hz □
60 Hz □
Ö□
Õ □
Maksimalni potrebni broj
min-1
okretaja:
Režim rada pretvarača □
Maksimalna
Hz Područje podešavanja:
frekvencija:
Upit o tipičnom slučaju primjene (kod uporabe pogona u eksplozivnoj atmosferi)
Tipičan slučaj primjene
Odstupanja od tipičnog slučaja primjene:
Mrežni napon:
400 V ±5 %
Instalacija: Bez mrežnog filtra/mrežne prigušnice, bez
sinusnog filtra
Pretvarač frekvencije:
MOVITRAC® B, MOVIDRIVE® B
Kabel motora/dovod ispadanje
100 m / maks. 10 V
napona:
Nazivni napon motora:
230 V / 400 V, 50 Hz
Željene opcije
Kočnica □
Napon kočenja:
V
Kočni moment:
Nm
Prozračivanje ručne
HR □
HF □ Vanjski ventilator □ Napon vanjskog
V
kočnice
ventilatora:
Zaštita motora
TF □ Davač □
Ispravljač □
RAL7031 □
RAL
Daljnje opcije:
□
Posebni okolni uvjeti
Temperatura od
Visina postavljanja
> 1000 m
Ostalo:
4
°C
□
do
°C
m
Rad na otvorenom □
Daljnje specifičnosti:
ATEX i IECEx – Obrazac s informacijama i kontrolni popis
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
1
Kontrolni popis za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije prema ATEX i IECEx
1.3
Kontrolni popis za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije prema
ATEX i IECEx
Korak
1
2
Kriterij
Normirane osnove
Eksplozivna smjesa zraka s
Okolnosti
ATEX
Odluka
Nastavak
s korakom
2
IECEx
2
Plinom
3
Prahom
8
Zonu 1
4
Zonu 2 (nA)
6
Tlačno siguran oklop (d)
5
Povećani stupanj sigurnosti (e)
6
Kod plina
3
Mjesto uporabe pogona svrstano u
4
Kod zone 1 klijent propisuje vrstu zaštite od zapaljenja motora
kao
5
Izvedba priključne kutije kod motora s tlačno sigurnim
oklopom s
Priključnom kutijom u tlačno
sigurnom oklopu (d)
Priključnom kutijom s povećanim
stupnjem sigurnosti (e)
6
IIA
6
Informacija o skupini
IIB
7
IIC
T3
T4
7
Temperaturne klase (kod smjesa plina i zraka)
T5 (samo kod tlačno sigurnog
oklopa)
10
T6 (samo kod tlačno sigurnog
oklopa)
Kod praha
IIIA (gorive niti)
Mjesto primjene zona 21
Vrsta zaštite od zapaljenja tb
IIIB (neprovodne vrste praha)
9
IIIC (provodne vrste praha)
8
IIIA (gorive niti)
Mjesto primjene zona 22
Vrsta zaštite od zapaljenja tc
IIIB (neprovodne vrste praha)
9
IIIC (provodne vrste praha)
T120 °C
9
Maksimalna dozvoljena temperatura površine (kod smjesa
praha u zraka)
T140 °C
10
T150 °C (samo za sinkrone servo
motore s prigonom)
Način rada
Mrežni režim rada S1
10
Mrežni režim rada S1, S4 50 % – samo kategorija 2 / EPL b
Rad s ispravljačem VFC
Rad s ispravljačem CFC – samo kategorija 3 / EPL c
ATEX i IECEx – Obrazac s informacijama i kontrolni popis
5
1
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
Kontrolni popis za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije prema ATEX i IECEx
Napomene o pojedinačnim položajima:
Korak 1
Referenca na normu za ATEX: Smjernica 1999/92/EZ s EN 60079 kao i daljnji lokalni
propisi specifični za postrojenje i zemlju.
Referenca na normu za IECEx: IEC 60079 kao i daljnji lokalni propisi specifični za
postrojenje i zemlju.
Podjela po zonama prema mjestu uporabe pogona. Za podjelu po zonama odgovoran
je vlasnik.
Pomoć nudi
•
IEC/EN 60079-10 za plin
•
IEC/EN 60079-10-2 za prah (zamjena za IEC 61241-10) kao i za to specijalizirani
uredi, u Njemačkoj i TÜV, strukovna udruženja.
Korak 2
Podjela eksplozivnih atmosfera u plin ili prah.
Korak 3
Mora se ispitati referenca na normu, ATEX ili IECEx kao i daljnji lokalni propisi specifični
za postrojenje i zemlju.
Podjela po zonama prema mjestu uporabe pogona. Za podjelu po zonama odgovoran
je vlasnik.
•
Zona 1: U normalnom režimu rada treba uzeti u obzir eksplozivne smjese plinova.
•
Zona 2: U normalnom režimu rada ne treba uzeti u obzir eksplozivne smjese plinova,
a ako da, sam kratkotrajno.
Korak 4
Vrste zaštite od zapaljenja motora za uporabu u zoni 1.
•
Tlačno siguran oklop (d)
Eksplozivne smjese mogu prodrijeti u pogonsko sredstvo, smjesa se u unutrašnjosti
kućišta može zapaliti → konstrukcijske mjere sprečavaju zapaljenje vanjske
atmosfere.
•
Povećani stupanj sigurnosti (e)
Eksplozivne smjese mogu prodrijeti u pogonsko sredstvo, nema izvora zapaljenja u
ili na pogonskom sredstvu → nema zapaljenja smjese plinova.
Korak 5
Izvedba priključne kutije kod motora s tlačno sigurnim oklopom s vrstom zaštite od zapaljenja
•
Tlačno siguran oklop (d)
Kod odabira ove izvedbe priključne kutije mora se paziti na dozvoljene kabelske provodnice (Conduit-System, Cabel Glands, ...). Dodatno se mora navesti tip navoja na
navojnom spoju (ISO ili NPT).
•
Povećani stupanj sigurnosti (e)
Kod odabira ove izvedbe priključne kutije jednostavnije je izvesti uvođenje kabela,
mora se upotrijebiti samo jedan eksplozivno dozvoljeni navojni spoj.
6
ATEX i IECEx – Obrazac s informacijama i kontrolni popis
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
1
Kontrolni popis za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije prema ATEX i IECEx
Korak 6
Skupina II se ovisno o materijalu dijeli na 3 podskupine.
•
Sve vrste zaštite od zapaljenja
Zahtjevi za plastične površine (i lakove) glede elektrostatike. Prema njima se kod
vrsta zaštite od zapaljenja "e" i "nA" oznaka za protueksplozijsku zaštitu mijenja
s dosada upotrijebljene II u IIA, IIB ili IIC, ovisno o upotrijebljenim plastičnim površinama ili laku.
•
Dodatno kod tlačno sigurnog oklopa (d)
Ovdje podskupina određuje parametre proreza za paljenje.
Treba uzeti u obzir i literaturu specifičnu za pojedinu zemlju:
•
Njemačka: Nabert / Schön, Brojčana oznaka gorivih plinova i para, Deutscher
Eichverlag GmbH, 38102 Braunschweig
Korak 7
Temperaturne kase predstavljaju osigurane maksimalne temperature površine pogona.
Informacije o temperaturnim klasama opasnih tvari nalaze se u koraku 5:
•
T3: maksimalno dozvoljena temperatura površine: 200 °C
•
T4: maksimalno dozvoljena temperatura površine: 135 °C
•
T5: maksimalno dozvoljena temperatura površine: 100 °C
•
T6: maksimalno dozvoljena temperatura površine:
85 °C
Korak 8
Mora se ispitati referenca na normu, ATEX ili IECEx kao i daljnji lokalni propisi specifični
za postrojenje i zemlju.
Podjela po zonama prema mjestu uporabe pogona. Za podjelu po zonama odgovoran
je vlasnik.
•
Zona 21: U normalnom režimu rada treba uzeti u obzir eksplozivne smjese praha i
zraka.
•
Zona 22: U normalnom režimu rada ne treba uzeti u obzir eksplozivne smjese praha
i zraka, a ako da, sam kratkotrajno.
Skupina III se ovisno o materijalu dijeli na 3 podskupine.
Skupina
Prikladno za atmosfere s
IIIA
zapaljive kratke niti
IIIB
neprovodni prah
IIIC
provodni prah
tb
Zona 21
tc
Zona 22
Minimalan stupanj IP zaštite
5x
5x
6x (65)
5x (54)
6x (65)
6x (65)
Vrijednosti u zagradi: Standard SEW
ATEX i IECEx – Obrazac s informacijama i kontrolni popis
7
1
Obrazac s informacijama i kontrolni popis za motore s prigonom
Kontrolni popis za motore s prigonom sa zaštitom od eksplozije prema ATEX i IECEx
Korak 9
Maksimalna temperatura površine pogona u smjesama praha i zraka. Navodi se vrijednost u °C. Maksimalna temperatura površine sinkronih servo motora s prigonom iznosi
150 °C.
Uzmite u obzir i daljnje informacije specifične za zemlju:
•
Njemačka: BIA-Report, Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 53757 St. Augustin (BIA izvještaj,
parametri gorenja i eksplozivnosti praha, Glavni savez strukovnih udruženja, 53757
St. Augustin)
Korak 10
Režimi rada razlikuju se kako slijedi:
1. Mrežni režim rada
•
Režim rada S1: Trajni režim rada, dozvoljen je vremenski neograničen rad uz
konstantno opterećenje
•
Režim rada S1-, S4-50 % (samo ATEX u kategoriji 2): Trajni režim rada, dozvoljen je vremenski neograničen rad uz konstantno opterećenje; isprekidani režim
rada s utjecajem pokretanja na temperaturu
2. Režim rada pretvarača
8
•
Režim rada VFC
•
Režim rada CFC – samo s davačem za zonu 2 i 22 u kategoriji 3
ATEX i IECEx – Obrazac s informacijama i kontrolni popis
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 384 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content