close

Enter

Log in using OpenID

BUSINESS R410A VRF-R410A-TEHNOLOGIJE

embedDownload
2013 / 14
BUSINESS R410A
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Sadržaj
Karakteristike sustava Toshiba VRF
3-11
Super Modular Multi
12-21
MiNi S-MMS
22-23
Super Heat Recovery (SHRM )
26-31
Pregled unutarnjih jedinica
32-35
Kazetne jedinice
36-43
Ugradbene kanalne jedinice
44-52
Oprema za provjetravanje
53
Stropna jedinica
54-55
Zidne jedinice
56-57
Samostojeće jedinice
58-60
Pribor za unutarnje jedinice
61-63
Dimenzioniranje cijevi za rashladno sredstvo 64-66
Ožičenje
67-69
Daljinski upravljači / opcije upravljanja
70-78
Pribor za upravljanje
78-79
Ventilacijski sustav s rekuperacijom topline 80-81
2 I TOSHIBA
inovativnost
Izvanredne performanse uz
visokoučinske DC Twin-Rotary
kompresore i napredne vektorski
upravljane invertere, koji pod
djelomičnim opterećenjem postižu
COP vrijednost od 6,41*, čine novi
SMMSi inovativnim proizvodom
budućnosti.
* 8 KS
inteligencija
Inteligentno upravljanje
rashladnim sredstvom kod
SMMSi jamči u svakom prostoru
precizno temperiranje, čak i
kada se radi o vrlo udaljenim
prostorijama.
Bogatstvo ideja
Fleksibilnost u pogledu
mogućnosti nadogradnje ovog
mnogostranog sustava dopušta
udaljenosti između pojedinih
jedinica i do 235 m, te visinske
razlike i do 70 m.
TOSHIBA I 3
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
DOJMLJIVE UŠTEDE ENERGIJE
Upotrebom novih, visokoučinskih DC Twin-Rotary kompresora i naprednih, vektorski upravljanih invertera, SMMSi postiže COP vrijednost
od 6,41 pod djelomičnim opterećenjem. Ove dojmljive performanse uz konstantno opterećenje kompresora u velikoj mjeri doprinose
smanjenju ukupne potrošnje energije.
SMMS predstavlja visokoučinske vanjske jedinice
s po tri kompresora i tri invertera *1
1
Novi DC Twin-Rotary kompresor
Novi D Twin-Rotary kompresor od Toshibe:
vodeći u cijeloj branši
U vanjskim jedinicama od 14 i 16 KS rade tri potpuno nova, inverterska DC Twin-Rotary
kompresora izvanredne snage pod djelomičnim opterećenjem; u drugim vanjskim
jedinicama (8, 10, 12 KS) upotrebljavaju se dva. Ovi novi kompresori povećavaju ne
samo energetsku učinkovitost, već i udobnost.
2
Učinkoviti vektorski upravljani inverter
Potpuno inverterska regulacija omogućuje još točnije upravljanje
iskorištenjem sustava
Toshiba SMMSi-sustav zauzima vodeće mjesto u industriji, kada je riječ o upravljanju
sa sva tri kompresora s pripadajućom inverterskom tiskanom pločom, koja crpi
potencijal kompresora kako bi zajamčila ravnomjerni režim rada i u svako doba
optimalnu uštedu energije.
2
*1
Modeli od * 14 i 16 KS
4 I TOSHIBA
1
(14 KS, 16 KS)
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
JEDNOSTAVNA MONTAŽA
Optimalna fleksibilnost pri projektiranju
Struja rashladnog sredstva kao i tehnologija samih cijevi novog VRF
sustava Toshiba omogućuju gotovo nevjerojatnu fleksibilnost pri
polaganju cijevi. Između vanjskih jedinica i zadnje unutarnje jedinice
moguće su udaljenosti do 235 m i visinska razlika do 70 m.
Ove prednosti olakšavaju rad na projektiranju i dopuštaju
konfiguraciju sustava na preko 11 katova.
Ako tijekom rekonstrukcije i renoviranja dođe do preraspodjele
unutarnjih prostorija, unutarnje se jedinice mogu fleksibilno mijenjati
bez da je potrebna montaža dodatnih vanjskih jedinica.
U specifičnim slučajevima visinska razlika može se čak povećati do
70 m, ako se vanjske jedinice montiraju iznad unutarnjih.
Kod pretpostavljene visine kata od 3,5 m, to odgovara zgradi
od 20 katova.
40 m
70 m
Ekvivalentna duljina
235 m
6 I TOSHIBA
Visinska razlika između vanjske
jedinice i zadnje unutarnje jedinice
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
INOVATIVNOST I TEHNOLOGIJA
Inteligentna upravljanja strujom rashladnog sredstva
Totalna kontrola sustava i ravnomjerna temperatura od
prostorije do prostorije
Novo razvijeno, inteligentno VRF upravljanje Toshiba jamči
opskrbu rashladnim sredstvom u količini potrebnoj za svaku
pojedinu prostoriju, bez obzira na tip unutarnje jedinice ili razlike
u udaljenosti i visini među cijevima.
Zahvaljujući SMMSi-sustavu, struja rashladnog sredstva ne samo
da se optimizira na razini svakog ventilatorskog konvektora, već i
na razini cijelog sustava.
Optimalno upravljanje strujom rashladnog medija
Kada je u jednom sustavu spojeno više unutarnjih jedinica,
može se dogoditi da se, ovisno o razlikama u udaljenosti
spojnih cijevi od vanjske jedinice, transportira nedovoljno ili
previše rashladnog sredstva do unutarnjih jedinica.
To se događa tijekom transporta rashladnog sredstva
zbog gubitka tlaka i mjesta propuštanja topline u cijevima,
a dovodi do toga da se unutarnjim jedinicama isporučuju
pogrešne količine rashladnog sredstva.
Optimalnim upravljanjem strujom rashladnog sredstva
pomoću inteligentnog upravljanja senzorima rashladnog
sredstva i određenog broja otvaranja pojedinih električnih
impulsnih ventila zajamčene su konstantne unutarnje
temperature u zgradi kod visinskih razlika do 40 m između
unutarnjih jedinica.
Smanjuje se višak prikazan kod (B),
a kompenzira se manjak prikazan na (C).
vanjska jedinica
impulsni ventil
ciljni
kapacitet
snaga
D
(A)
(B)
(C)
(D)
A
B
unutarnja jedinica
Smanjuje se višak
prikazan kod (A).
Smanjuje se višak prikazan kod (A),
a kompenzira se manjak prikazan na (D).
C
TC2
senzor
rashladnog
sredstva
(ulaz)
TC1
senzor
rashladnog
sredstva
(izlaz)
izmjenjivač topline
8 I TOSHIBA
Struja rashladnog sredstva prilagođava se radi održavanja postojane,
individualne regulacije temperature
Bezgranično varijabilna
regulacija
Twin-Rotary
Snažan inverter
Poboljšana
efikasnost motora
Kompletno invertersko upravljanje
kompresorima omogućuje točnije
upravljanje pogonom radi prilagodbe
na opterećenje sustava.
Kompresor Hz
Preoblikovani
put kompresije
Poboljšana zaštita dijelova
Snaga
Maksimalno precizna regulacija
(0,1 Hz) broja okretaja kompresora
Optimiranje položaja izlaznog otvora
i debljine krila smanjuju gubitak
tlaka i otpor trenja.
Povećanje površine rotorskih
magneta i dodatni prorezi dovode
do veće učinkovitosti i sniženja
praga buke.
Bezgranično varijabilno upravljanje
regulira broj okretaja kompresora
gotovo linearno u koracima od po
0,1 Hz. Preciznim reagiranjem prema
trenutno potrebnoj snazi minimalizira
se fina postavka gubitka energije
kod promjena frekvencije te se
stvara ugodna okolina s minimalnim
temperaturnim promjenama.
Glatka sinusna krivulja
Vektorski upravljani inverter brzim
računanjem proizvodi ravnomjernu
sinusnu krivulju koja povećava
efikasnost rada.
Glavna tiskana ploča
Vektorski upravljani inverter struju
brzo pretvara u glatku sinusnu krivulju
kako bi se omogućio miran rad
istosmjernog motora.
Svaki motor radi s jednim
kompaktnim i snažnim, novim
magnetskim rotorom te omogućuje
manje gubitke vrtložne struje
TOSHIBA I 9
Granice funkcionalnosti
SMMSi omogućuje režim grijanja do vanjskih temperatura od
minus 20 °C. Na taj se način može zadovoljiti još veći spektar
potreba tako da se i objekti u hladnijim regijama mogu bez
problema klimatizirati uz pomoć SMMSi.
SMMS
Vanjska temperatura u režimu
Vanjska temperatura u režimu
hlađenja *
-5°C do 43°C
grijanja *
-20°C do 15°C
*Hlađenje: °C db (suhog termometra), Grijanje: °C wb (mokrog termometra)
Odlične performanse i uštede u uvjetima rada pod djelomičnim opterećenjem
Vrijednosti COP i EER izračunavaju se kao nominalne vrijednosti, kada
kompresori rade sa 100% snage.
Uvjeti maksimalnog opterećenja obično se postižu samo tijekom
nekoliko dana u godini, pa stoga jedinice najčešće rade sa srednjim
ili niskim brojem okretaja. To znači da najefikasniji sustav nije onaj
koji nudi veću snagu pod uvjetima vršnih opterećenja, već onaj koji je
uspješniji uz srednji i mali broj okretaja.
Kompresori
Jedan inverter dva
fiksna broja okretaja
Opterećenje
Kompresori
tri invertera
SMMSi
Toshiba proizvodi su na tržištu nadaleko poznati po tome što pod
djelomičnim oterećenjem raspolažu velikim kapacitetom i efikasnošću.
Ovo svojstvo još je više poboljšano uvođenjem novog SMMSi-sustava
primjenom tri invertera i tri preoblikovana kompresora, koji opterećenja
u sustavu precizno raspoređuju.
U tablici su prikazane prednosti uređaja s tri inverterska kompresora.
Umjesto jednog kompresora koji radi s velikim brojem okretaja, opterećenje se
raspoređuje na tri kompresora. Iskorištenost kapaciteta ostaje ista, ali uz manji
broj okretaja potrošnja energije ipak je manja.
TOSHIBA I 11
SUPER MODULAR MULTI SYSTEM
Vanjska jedinica
Rashladni učinak 1
kW
Snaga električnog priključka
kW
EER
W/W
Radna struja
A
Ogrjevna snaga 2
kW
Snaga električnog priključka
kW
Koeficijent učinka (COP)
W/W
Radna struja
A
Najviša zahtijevana struja 3
Protok zraka
MMY-
MAP1604HT8(P)-E
16 KS
28,0
33,5
40
45
5,40
7,41
9,55
11,50
13,70
4,15
3,78
3,51
3,48
3,28
8,50
11,40
14,70
17,70
20,80
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
5,53
7,50
10,20
11,20
14,20
4,52
4,20
3,68
4,02
3,52
8,80
11,80
16,00
17,60
22,00
A
32
32
40
40
50
m³/h
9900
10500
11600
12000
13000
l/s
2750
2917
3222
3333
3611
Zvučna snaga
dB(A)
78
79
83
83
84
Zvučni tlak
dB(A)
56
58
62
62
64
Zvučna snaga
dB(A)
77
78
82
82
83
Zvučni tlak
dB(A)
55
57
59
60
62
60
60
50
40
40
Raspoloživi vanjski statički tlak
Pa
Područje rada – db
°C
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
-5 - 43
Područje rada – wb 4
°C
-20 -15
-20 - 15
-20 - 15
-20 - 15
-20 -15
Dimenzije (V × Š × D )
mm
Težina
kg
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 1210 × 780
1830 × 1210 × 780
242
242
242
330
330
241
241
241
330
330
Twin rotary
Twin rotary
Twin rotary
Twin rotary
Twin rotary
kg
Cijev za tekućinu, tip – promjer
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
Lemljeni spoj – 7/8”
Lemljeni spoj – 7/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Lemljeni spoj – 1-1/8”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 1/2”
Konusni spoj – 5/8”
Konusni spoj – 5/8”
Ekvivalentna duljina cijevi koja najdalje seže
m
235
235
235
235
235
Stvarna duljina cijevi koja najdalje seže 5
m
190
190
190
190
190
Maksimalna duljina cjevovoda
m
500
500
500
500
500
Maksimalna visina (unutarnja jedinica iznad/ispod) 6
m
70/40
70/40
70/40
70/40
70/40
Napajanje
V-ph-Hz
400 (380-415V)-3-50
Na osnovi temperature unutarnjeg zraka od 27° C db / 19° C wb i temperature vanjskog zraka od 35° C
Na osnovi temperature unutarnjeg zraka od 20° C db wb i temperature vanjskog zraka od 7° C db / 6° C wb
Kod kombinacije više vanjskih jedinica potrebno je pridržavati se priručnika o montaži
Uređaj radi do vanjske temperature od -20° C, međutim, ispod temperature od -15° C valja računati s padom
snage. Potrebno je uzeti u obzir područje/okolinu instalacije i svojstva sustava, ako uređaj treba raditi pri
temperaturama između -15° C i -20° C.
5)
Ispod 34 KS ili jednostavnija kombinacija: 300 m
Ako visinska razlika između unutarnjih jedinica prelazi 3 m, a unutarnja se jedinica nalazi iznad, tada se
maksimalna visina smanjuje na 30 m
6)
hlađenje
grijanje
Prostor za montažu i održavanje
≥600
F
≥500
F
( ≥1000 )
≥10
≥600
≥10
≥600
≥10
F
( ≥1000 )
≥500
≥1580
≥1580
≥500
≥500
≥500
≥500
≥10
≥500
≥1230
≥1010
8 KS / 10 KS / 12 KS
≥500
≥800
F – frontalna strana
≥800
4)
MAP1404HT8(P)-E
14 KS
Protok zraka
Radni medij R410A
3)
MAP1204HT8(P)-E
12 KS
22,4
Usisna cijev, tip – promjer
2)
MAP1004HT8(P)-E
10 KS
Tip kompresora
1)
MAP0804HT8(P)-E
8 KS
14 KS / 16 KS
TOSHIBA I 13
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Model: MMY-MAP0804, MAP1004, MAP1204
Tipovi modela
A
B
MMY-MAP0804
ø 22.2
ø 12.7
MMY-MAP1004
ø 22.2
ø 12.7
MMY-MAP1204
ø 28.6
ø 12.7
60
670
Temelj
755 (Razmak
između bušotina)
700
(sidreni svornjak,
razmak između rupa)
990
4-15x20
(Uzdužna rupa)
60
1,800
100
Drugi modeli
610
1,830
100
MMY-MAP-E
780
C
790 (uklj. podnožje
za pričvršćivanje)
Tipovi modela
755 (Razmak
između bušotina)
Ploha za pričvršćivanje, temeljna ploča
Temelj
1595
C
50
700
(sidreni svornjak,
razmak između rupa)
(220)* 1
273
284
687
(75)* 1
500
2-60x150 mm
pravokutni otvor
(za viličar)
Priključak
kompenzacijske
cijevi Ø 9.5
(Napomene:)
1. Ako se neka prepreka nalazi iznad vanjske jedinice,
vanjska se jedinica mora postaviti na udaljenosti
od 2000 mm od prepreke.
2. Prepreke oko vanjske jedinice moraju se nalaziti
na visini od najviše 800 mm ili manje.
3. Cijev se na objektu polaže horizontalno do
vanjske jedinice, s razmakom od 500 mm ili više
od vanjske jedinice ako se radi o kosoj cijevi.
14 I TOSHIBA
Priključak cijevi
(usisna strana) A
Cijev L-profila
Priključak cijevi (usisna strana) A
*1 Preporučena linija presjeka cijevi L-profila
(Jedinica: mm)
Model: MMY-MAP1404, MAP1604
Tipovi modela
A
B
MMY-MAP1404
ø 28.6
ø 15.9
MMY-MAP1604
ø 28.6
ø 15.9
4-15x20 (Uzdužna rupa)
755 (Razmak
između bušotina)
60
Temelj
670
1,800
920 (sidreni svornjak,
razmak između rupa)
100
1210
60
Drugi modeli
Ploha za pričvršćivanje, temeljna ploča
100
1,830
610
MMY-MAP-E
780
790 (uklj. podnožje
za pričvršćivanje)
C
755 (Razmak
između bušotina)
Tipovi modela
Temelj
1595
C
50
920 (sidreni svornjak,
razmak između rupa)
85
2-60x150 mm pravokutni
otvor (za viličar)
(220)*1
284
221
687
(75)*1
Cijev L-profila
620
Priključak cijevi
(usisna strana) Ø 28.6
Priključak
kompenzacijske
cijevi Ø 9.5
Priključak cijevi za tekućinu Ø 15.9
(Napomene:)
1. Ako se neka prepreka nalazi iznad vanjske jedinice,
vanjska se jedinica mora postaviti na udaljenosti
od 2000 mm od prepreke.
2. Prepreke oko vanjske jedinice moraju se nalaziti
na visini od najviše 800 mm ili manje.
3. Cijev se na objektu polaže horizontalno do
vanjske jedinice, s razmakom od 500 mm ili više
od vanjske jedinice ako se radi o kosoj cijevi.
*1 Preporučena linija presjeka cijevi L-profila
(Jedinica: mm)
Y-račva
Pribor za priključak rashladnog
sredstva za vanjsku jedinicu
Višestruka račva
Primjena
(4-struka račva)
Naziv modela
RBM-BY55E
RBM-BY105E
RBM-BY205E
RBM-BY305E
RBM-HY1043E
RBM-HY2043E
maksimalno 4 račve
Primjena
(podjela prema šifri učinka
unutarnje jedinice)
ukupno
ispod 6,4
ukupno 6,4
ili više
do ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više
do ispod 25,2
ukupno 25,2
ili više
ukupno
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više
do ispod 25,2
RBM-HY1083E
RBM-HY2083E
RBM-BT14E
RBM-BT24E
ukupno
ispod 26,0
ukupno 26,0
ili više
maksimalno 8 račvi
ukupno
ispod 14,2
ukupno 14,2
ili više
do ispod 25,2
TOSHIBA I 15
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
TABLICE UČINKA
Standardni modeli
Naziv modela (MMY-)
Nominalni
rashladni učinak
Nominalni
ogrjevni učinak
8 KS
MAP0804HT8(P)-E
22,4 kW
25,0 kW
10 KS
MAP1004HT8(P)-E
28,0 kW
31,5 kW
12 KS
MAP1204HT8(P)-E
33,5 kW
37,5 kW
14 KS
MAP1404HT8(P)-E
40,0 kW
45,0 kW
16 KS
MAP1604HT8(P)-E
45,0 kW
50,0 kW
18 KS
AP1814HT8(P)-E
50,4 kW
56,5 kW
20 KS
AP2014HT8(P)-E
56,0 kW
22 KS
AP2214HT8(P)-E
61,5 kW
Visokoučinski modeli
Naziv modela (MMY-)
Nominalni
rashladni učinak
Nominalni
ogrjevni učinak
16 KS
AP1624HT8(P)-E
45,0 kW
50,0 kW
24 KS
AP2404HT8(P)-E
68,0 kW
76,5 kW
26 KS
AP2624HT8(P)-E
73,0 kW
81,5 kW
28 KS
AP2824HT8(P)-E
78,5 kW
88,0 kW
30 KS
AP3024HT8(P)-E
85,0 kW
95,0 kW
63,0 kW
32 KS
AP3224HT8(P)-E
90,0 kW
100,0 kW
69,0 kW
34 KS
AP3424HT8(P)-E
96,0 kW
108,0 kW
AP3624HT8(P)-E
101,0 kW
113,0 kW
Dizajn
24 KS
AP2414HT8(P)-E
68,0 kW
76,5 kW
36 KS
26 KS
AP2614HT8(P)-E
73,0 kW
81,5 kW
38 KS
AP3824HT8(P)-E
106,5 kW
119,5 kW
40 KS
AP4024HT8(P)-E
112,0 kW
127 kW
42 KS
AP4224HT8(P)-E
118,0 kW
132,0 kW
44 KS
AP4424HT8(P)-E
123,5 kW
138,0 kW
46 KS
AP4624HT8(P)-E
130,0 kW
145,0 kW
AP4824HT8(P)-E
135,0 kW
150,0 kW
28 KS
AP2814HT8(P)-E
78,5 kW
88,0 kW
30 KS
AP3014HT8(P)-E
85,0 kW
95,0 kW
32 KS
AP3214HT8(P)-E
90,0 kW
100,0 kW
34 KS
AP3414HT8(P)-E
96,0 kW
108,0 kW
36 KS
AP3614HT8(P)-E
101,0 kW
113,0 kW
38 KS
AP3814HT8(P)-E
106,5 kW
119,5 kW
40 KS
AP4014HT8(P)-E
112,0 kW
127 kW
42 KS
AP4214HT8(P)-E
118,0 kW
132,0 kW
44 KS
AP4414HT8(P)-E
123,5 kW
138,0 kW
46 KS
AP4614HT8(P)-E
130,0 kW
145,0 kW
48 KS
AP4814HT8(P)-E
135,0 kW
150,0 kW
48 KS
Slike odgovaraju jedinicama od 50 Hz. Za jedinice od 60 Hz, vidi priručnik s podacima.
Gornje vrijednosti odnose se na rashladni i ogrjevni učinak. Postoje jedinice i koji samo hlade.
Priključak: trofazni 50 Hz 400 V (380 ~415 V)
Nominalni pogonski uvjeti, hlađenje: temperatura unutarnjeg zraka 27° C db / 19° C wb,
temperatura vanjskog zraka
35° C db grijanje: temperatura unutarnjeg zraka 20° C db, temperatura vanjskog zraka 7° C db / 6° C wb
Standardna cijev znači duljinu cijevi od 5 m, duljinu račve od 2,5 m kod račvanja s priključkom
na visini od 0 metara.
Izvor napona ne smije varirati za više od ±10%.
Maksimalna ukupna duljina cijevi predstavlja zbroj duljina cijevi u jednom smjeru (na strani tekućine ili plina).
Broj unutarnjih jedinica
Standardni modeli
Visokoučinski modeli
Maksimalni broj unutarnjih jedinica
8 KS
13
10 KS
16
12 KS
20
14 KS
16 KS
23
16 KS=8+8
27
18 KS=10+8
30
20 KS=10+10
33
22 KS=12+10
24 KS=12+12
37
24 KS=8+8+8
40
26 KS=16+10
26 KS=10+8+8
43
28 KS=16+12
28 KS=10+10+8
47
30 KS=16+14
30 KS=10+10+10
48
32 KS=16+16
32 KS=8+8+8+8
48
34 KS=12+12+10
34 KS=10+8+8+8
48
36 KS=12+12+12
36 KS=10+10+8+8
48
38 KS=16+12+10
38 KS=10+10+10+8
48
40 KS=16+12+12
40 KS=10+10+10+10
48
42 KS=16+14+12
42 KS=12+10+10+10
48
44 KS=16+16+12
44 KS=12+12+10+10
48
46 KS=16+16+14
46 KS=12+12+12+10
48
48 KS=16+16+16
48 KS=12+12+12+12
48
16 I TOSHIBA
Dizajn
Tablica za kombinaciju jedinica
Standardni modeli
Visokoučinski modeli
Modularna kombinacija
Dimenzije
EER
COP
Modularna kombinacija
Dimenzije
EER
COP
16 KS
16
1830 × 1210 × 780
3,28
3,52
8 8
1830 × 1980 × 780
4,13
4,52
18 KS
10 8
1830 × 1980 × 780
3,93
4,34
20 KS
10 10
1830 × 1980 × 780
3,78
4,20
22 KS
12 10
1830 × 1980 × 780
3,63
3,90
24 KS
12 12
1830 × 1980 × 780
3,46
3,62
8 8 8
1830 × 2970 × 780
4,10
4,45
26 KS
16 10
1830 × 2200 × 780
3,46
3,76
10 8 8
1830 × 2970 × 780
3,99
4,39
28 KS
16 12
1830 × 2200 × 780
3,38
3,57
10 10 8
1830 × 2970 × 780
3,87
4,29
30 KS
16 14
1830 × 2420 × 780
3,37
3,65
10 10 10
1830 × 2970 × 780
3,74
4,18
32 KS
16 16
1830 × 2420 × 780
3,28
3,52
8 8 8 8
1830 × 3960 × 780
4,13
4,52
34 KS
12 12 10
1830 × 2970 × 780
3,55
3,78
10 8 8 8
1830 × 3960 × 780
4,00
4,37
36 KS
12 12 12
1830 × 2970 × 780
3,49
3,66
10 10 8 8
1830 × 3960 × 780
3,93
4,34
38 KS
16 12 10
1830 × 3190 × 780
3,47
3,72
10 10 10 8
1830 × 3960 × 780
3,85
4,26
40 KS
16 12 12
1830 × 3190 × 780
3,41
3,57
10 10 10 10
1830 × 3960 × 780
3,78
4,17
42 KS
16 14 12
1830 × 3410 × 780
3,39
3,65
12 10 10 10
1830 × 3960 × 780
3,68
4,04
44 KS
16 16 12
1830 × 3410 × 780
3,34
3,55
12 12 10 10
1830 × 3960 × 780
3,61
3,90
46 KS
16 16 14
1830 × 3630 × 780
3,34
3,61
12 12 12 10
1830 × 3960 × 780
3,52
3,76
48 KS
16 16 16
1830 × 3630 × 780
3,28
3,52
12 12 12 12
1830 × 3960 × 780
3,48
3,68
TOSHIBA I 17
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Specifikacije VANJSKIH JEDINICA
Standardni model (Single jedinica)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Toplinska pumpa
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
Snaga električnog priključka
Hlađenje
EER koeficijent
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka
Grijanje
COP koeficijent
Vanjske dimenzije (visina/širina/dubina)
Toplinska pumpa
Težina
Samo hlađenje
Kompresor
Snaga motora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Usisni plin
Specifikacije cijevi za
Promjer priključka Tekućina
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
Zvučna snaga (hlađenje / grijanje)
(MMY-)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(mm)
(kg)
(kg)
(kW)
(kW)
(m3/h)
(mm)
(mm)
(mm)
(dB(A))
(dB(A))
8 KS
10 KS
MAP0804HT8(P)-E
Inverter
22.4
25.0
5.40
4.15
5.53
4.52
1,830 / 990 / 780
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
ø 22.2
ø 12.7
ø 9.5
55 / 56
77 / 78
12 KS
14 KS
MAP1004HT8(P)-E
MAP1204HT8(P)-E
MAP1404HT8(P)-E
Inverter
Inverter
Inverter
28.0
33.5
40.0
31.5
37.5
45.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
7.41
9.55
11.50
3.78
3.51
3.48
7.50
10.20
11.20
4.20
3.68
4.02
1,830 / 990 / 780
1,830 / 990 / 780
1,830 / 1,210 / 780
242
242
330
241
241
329
3.1 × 2
4.2 × 2
3.0 × 3
1.0
1.0
1.0
10,500
11,600
12,000
ø 22.2
ø 28.6
ø 28.6
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
57 / 58
59 / 62
60 / 62
78 / 79
82 / 83
82 / 83
Standardni model (kombinacija)
MAP1604HT8(P)-E
Inverter
45.0
50.0
13.70
3.28
14.20
3.52
1,830 / 1,210 / 780
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
ø 28.6
ø 15.9
ø 9.5
62 / 64
83 / 84
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
16 KS
Toplinska pumpa
18 KS
20 KS
22 KS
24 KS
(MMY-)
AP1814HT8(P)-E
AP2014HT8(P)-E
AP2214HT8(P)-E
AP2414HT8(P)-E
Inverter
Inverter
Inverter
Inverter
Toplinska pumpa
MMY- MAP1004HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E
(kW)
50.4
56.0
61.5
68.0
(kW)
56.5
63.0
69.0
76.5
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
Snaga električnog priključka (kW)
12.81
14.82
16.96
19.66
Hlađenje
EER koeficijent
3.93
3.78
3.63
3.46
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka (kW)
13.03
15.00
17.70
21.13
Grijanje
COP koeficijent
4.34
4.20
3.90
3.62
Toplinska pumpa
(kg)
242
242
242
242
242
242
242
242
Težina
Samo hlađenje
(kg)
241
241
241
241
241
241
241
241
Kompresor
Snaga motora
(kW)
3.1 × 2
2.3 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
4.2 × 2
3.1 × 2
4.2 × 2
4.2 × 2
Snaga motora
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ventilator
Količina zraka
(m3/h)
10,500
9,900
10,500
10,500
11,600
10,500
11,600
11,600
ø 28.6
ø 34.9
ø 34.9
Usisni plin
(mm)
ø 28.6
Specifikacije cijevi za
(mm)
ø 15.9
ø 15.9
ø 19.1
ø 19.1
Promjer priključka Tekućina
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
59.5 / 60.5
60.0 / 61.0
61.5 / 63.5
62.0 / 65.0
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
Toplinska pumpa
(MMY-)
Toplinska pumpa
MMY(kW)
(kW)
Snaga električnog priključka
EER koeficijent
Snaga električnog priključka
Grijanje
COP koeficijent
Toplinska pumpa
Težina
Samo hlađenje
Kompresor
Snaga motora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Usisni plin
Specifikacije cijevi za
Promjer priključka Tekućina
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(kW)
Električne
karakteristike ( *1)
18 I TOSHIBA
Hlađenje
26 KS
28 KS
30 KS
AP2614HT8(P)-E
Inverter
MAP1604HT8(P)-E
MAP1004HT8(P)-E
73.0
81.5
AP2814HT8(P)-E
Inverter
MAP1604HT8(P)-E
MAP1204HT8(P)-E
78.5
88.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
23.25
3.38
24.65
3.57
330
242
329
241
3.6 × 3
4.2 × 2
1.0
1.0
13,000
11,600
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
64 / 66.5
AP3014HT8(P)-E
Inverter
MAP1604HT8(P)-E MAP1404HT8(P)-E
85.0
95.0
21.11
3.46
21.70
3.76
(kW)
(kg)
(kg)
(kW)
(kW)
(m3/h)
(mm)
(mm)
(mm)
(dB(A))
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
242
241
3.1 × 2
1.0
11,500
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
63.5 / 65.0
25.20
3.37
25.40
3.74
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
330
329
3.0 × 3
1.0
12,000
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
64.5 / 66.5
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
Toplinska pumpa
(MMY-)
Toplinska pumpa
MMY(kW)
(kW)
Snaga električnog priključka (kW)
EER koeficijent
Snaga električnog priključka (kW)
Grijanje
COP koeficijent
Toplinska pumpa
(kg)
Težina
Samo hlađenje
(kg)
Kompresor
Snaga motora
(kW)
Snaga motora
(kW)
Ventilator
Količina zraka
(m3/h)
Usisni plin
(mm)
Specifikacije cijevi za
Promjer priključka Tekućina
(mm)
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
(mm)
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
Električne
karakteristike ( *1)
32 KS
34 KS
36 KS
AP3214HT8(P)-E
Inverter
MAP1604HT8(P)-E
MAP1604HT8(P)-E
90.0
100.0
AP3414HT8(P)-E
Inverter
MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E
96.0
108.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
27.06
3.55
28.60
3.78
242
242
242
241
241
241
4.2 × 2
4.2 × 2
3.1 × 2
1.0
1.0
1.0
11,600
11,600
10,500
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
63.5 / 66.0
AP3614HT8(P)-E
Inverter
MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E
101.0
113.0
27.40
3.28
28.40
3.52
Hlađenje
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
65.0 / 67.0
242
241
4.2 × 2
1.0
11,600
Standardni model (kombinacija)
Toplinska pumpa
242
241
4.2 × 2
1.0
11,600
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
28.93
3.49
30.84
3.66
242
241
4.2 × 2
1.0
11,600
ø 41.3
ø 22.2
ø 9.5
64.0 / 67.0
38 KS
40 KS
42 KS
(MMY-)
AP3814HT8(P)-E
AP4014HT8(P)-E
AP4214HT8(P)-E
Inverter
Inverter
Inverter
Toplinska pumpa
MMY- MAP1604HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1604HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1604HT8(P)-E MAP1404HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E
(kW)
106.5
112.0
118.0
(kW)
119.5
127.0
132.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
Snaga električnog priključka (kW)
30.66
32.80
34.47
Hlađenje
EER koeficijent
3.47
3.41
3.42
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka (kW)
32.14
35.29
35.46
Grijanje
COP koeficijent
3.72
3.60
3.72
Toplinska pumpa
(kg)
330
242
242
330
242
242
330
330
242
Težina
Samo hlađenje
(kg)
329
241
241
329
241
241
329
329
241
Kompresor
Snaga motora
(kW)
3.6 × 3
4.2 × 2
3.1 × 2
3.6 × 3
4.2 × 2
4.2 × 2
3.6 × 3
3.0 × 3
4.2 × 2
Snaga motora
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ventilator
Količina zraka
(m3/h)
13,000
11,600
10,500
13,000
11,600
11,600
13,000
12,000
11,600
Usisni plin
(mm)
ø 41.3
ø 41.3
ø 41.3
Specifikacije cijevi za
Promjer priključka Tekućina
(mm)
ø 22.2
ø 22.2
ø 22.2
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
65.0 / 67.0
65.0 / 67.5
65.5 / 67.5
Standardni model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
Toplinska pumpa
(MMY-)
44 KS
46 KS
AP4414HT8(P)-E
AP4614HT8(P)-E
Inverter
Inverter
Toplinska pumpa
MMY- MAP1604HT8(P)-E MAP1604HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1604HT8(P)-E MAP1604HT8(P)-E MAP1404HT8(P)-E
(kW)
123.5
130.0
(kW)
138.0
145.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
Snaga električnog priključka (kW)
36.95
38.90
Hlađenje
EER koeficijent
3.34
3.34
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka (kW)
38.85
39.60
Grijanje
COP koeficijent
3.55
3.66
Toplinska pumpa
(kg)
330
330
242
330
330
330
Težina
Samo hlađenje
(kg)
329
329
241
329
329
329
Kompresor
Snaga motora
(kW)
3.6 × 3
3.6 × 3
4.2 × 2
3.6 × 3
3.6 × 3
3.0 × 3
Snaga motora
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ventilator
13,000
13,000
11,600
13,000
13,000
12,000
Količina zraka
(m3/h)
Usisni plin
(mm)
ø 41.3
ø 41.3
Specifikacije cijevi za
Promjer priključka Tekućina
(mm)
ø 22.2
ø 22.2
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
66.0 / 68.5
66.5 / 68.5
*1
*2
48 KS
AP4814HT8(P)-E
Inverter
MAP1604HT8(P)-E MAP1604HT8(P)-E
MAP1604HT8(P)-E
135.0
150.0
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
41.10
3.28
42.60
3.52
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
ø 41.3
ø 22.2
ø 9.5
67.0 / 69.0
330
329
3.6 × 3
1.0
13,000
Nominalni uvjeti
Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C db / 19°C wb, vanjska temperatura 35 °C db
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° db, vanjska temperatura 7°C db / 6 °C wb
Standardne duljine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m cijevne račve, 0 m visinska razlika
kolebanja napona za maksimalno +/- 10%
TOSHIBA I 19
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Visokoučinski model (kombinacija)
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
Toplinska pumpa
(MMY-)
Toplinska pumpa
MMY(kW)
(kW)
Snaga električnog priključka
(kW)
EER koeficijent
Snaga električnog priključka
(kW)
Grijanje
COP koeficijent
Toplinska pumpa
(kg)
Težina
Samo hlađenje
(kg)
Kompresor
Snaga motora
(kW)
Snaga motora
(kW)
Ventilator
Količina zraka
(m3/h)
Usisni plin
(mm)
Specifikacije cijevi za
Tekućina
(mm)
Promjer priključka
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev (mm)
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
Električne
karakteristike ( *1)
16 KS
24 KS
26 KS
AP1624HT8(P)-E
Inverter
MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E
45.0
50.0
AP2424HT8(P)-E
Inverter
MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E
68.0
76.5
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
16.58
4.10
17.18
4.45
242
242
242
241
241
241
2.3 × 2
2.3 × 2
2.3 × 2
1.0
1.0
1.0
9,900
9,900
9,900
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
60.0 / 61.0
AP2624HT8(P)-E
Inverter
MAP1004HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E
73.0
81.5
10.89
4.13
11.06
4.52
Hlađenje
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
ø 28.6
ø 15.9
ø 9.5
58.0 / 59.0
242
241
3.1 × 2
1.0
10,500
Visokoučinski model (kombinacija)
Toplinska pumpa
Snaga električnog priključka
EER koeficijent
Snaga električnog priključka
Grijanje
COP koeficijent
Toplinska pumpa
Težina
Samo hlađenje
Kompresor
Snaga motora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Usisni plin
Specifikacije cijevi za
Promjer priključka Tekućina
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
Električne
karakteristike ( *1)
28 KS
30 KS
(MMY-)
Toplinska pumpa
Hlađenje
AP2824HT8(P)-E
AP3024HT8(P)-E
Inverter
Inverter
MMY- MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E
(kW)
78.5
85.0
(kW)
88.0
95.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
(kW)
20.27
22.75
3.87
3.74
(kW)
20.53
22.71
4.29
4.18
(kg)
242
242
242
242
242
242
(kg)
241
241
241
241
241
241
(kW)
3.1 × 2
3.1 × 2
2.3 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
(m3/h)
10,500
10,500
9,900
10,500
10,500
10,500
(mm)
ø 34.9
ø 34.9
(mm)
ø 19.1
ø 19.1
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
(dB(A))
61.5 / 62.5
62.0 / 63.0
Visokoučinski model (kombinacija)
20 I TOSHIBA
32 KS
AP3224HT8(P)-E
Inverter
MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E
90.0
100.0
21.79
4.13
22.12
4.52
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
242
242
241
241
2.3 × 2 2.3 × 2
1.0
1.0
9,900
9,900
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
61.0 / 62.0
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Toplinska pumpa
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica Toplinska pumpa
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
Snaga električnog priključka
Hlađenje
EER koeficijent
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka
Grijanje
COP koeficijent
Toplinska pumpa
Težina
Samo hlađenje
Kompresor
Snaga motora
Snaga motora
Ventilator
Količina zraka
Usisni plin
Specifikacije cijevi za
Tekućina
Promjer priključka
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
Tehnički podaci
KS ekvivalent
Naziv modela
Tipovi vanjskih jedinica
Tipovi vanjskih jedinica
Rashladni učinak ( *1)
Ogrjevna snaga ( *1)
Napajanje ( *2)
18.31
3.99
18.56
4.39
242
241
2.3 × 2
1.0
9,900
ø 34.9
ø 19.1
ø 9.5
60.5 / 61.5
(MMY-)
34 KS
36 KS
AP3424HT8(P)-E
AP3624HT8(P)-E
Inverter
Inverter
MMY- MAP1004HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E
(kW)
96.0
101.0
(kW)
108.0
113.0
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
(kW)
24.00
25.72
4.00
3.93
(kW)
24.70
26.06
4.37
4.34
(kg)
242
242
242
242
242
242
242
242
(kg)
241
241
241
241
241
241
241
241
(kW)
3.1 × 2
2.3 × 2
2.3 × 2
2.3 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
2.3 × 2
2.3 × 2
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10,500
9,900
9,900
9,900
10,500
10,500
9,900
9,900
(m3/h)
(mm)
ø 34.9
ø 41.3
(mm)
ø 19.1
ø 22.2
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
(dB(A))
62.0 / 63.0
62.5 / 63.5
Visokoučinski model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tehnički podaci
38 KS
40 KS
(MMY-)
AP3824HT8(P)-E
AP4024HT8(P)-E
Naziv modela
Toplinska pumpa
Tipovi vanjskih jedinica
Inverter
Inverter
Tipovi vanjskih jedinica Toplinska pumpa
MMY- MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8 (P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP0804HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E
Rashladni učinak ( *1)
(kW)
106.5
112.0
Ogrjevna snaga ( *1)
(kW)
119.5
127.0
Napajanje ( *2)
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
Snaga električnog priključka
(kW)
27.68
29.64
Hlađenje
EER koeficijent
3.85
3.78
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka
(kW)
28.03
30.42
Grijanje
COP koeficijent
4.26
4.17
Toplinska pumpa
(kg)
242
242
242
242
242
242
242
242
Težina
Samo hlađenje
(kg)
241
241
241
241
241
241
241
241
Kompresor
Snaga motora
(kW)
3.1 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
2.3 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
Snaga motora
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ventilator
10,500
10,500
10,500
9,900
10,500
10,500
10,500
10,500
Količina zraka
(m3/h)
Usisni plin
(mm)
ø 41.3
ø 41.3
Specifikacije cijevi za
Tekućina
(mm)
ø 22.2
ø 22.2
Promjer priključka
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev (mm)
ø 9.5
ø 9.5
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
63.0 / 64.0
63.0 / 64.0
Visokoučinski model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tehnički podaci
42 KS
44 KS
(MMY-)
Naziv modela
Toplinska pumpa
AP4224HT8(P)-E
AP4424HT8(P)-E
Tipovi vanjskih jedinica
Inverter
Inverter
Tipovi vanjskih jedinica Toplinska pumpa
MMY- MAP1204HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E
Rashladni učinak ( *1)
(kW)
118.0
123.5
Ogrjevna snaga ( *1)
(kW)
132.0
138.0
Napajanje ( *2)
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
Snaga električnog priključka
(kW)
32.04
34.19
Hlađenje
EER koeficijent
3.68
3.61
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka
(kW)
32.70
35.40
Grijanje
COP koeficijent
4.04
3.90
Toplinska pumpa
(kg)
242
242
242
242
242
242
242
242
Težina
Samo hlađenje
(kg)
241
241
241
241
241
241
241
241
Kompresor
Snaga motora
(kW)
4.2 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
4.2 × 2
4.2 × 2
3.1 × 2
3.1 × 2
Snaga motora
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ventilator
Količina zraka
(m3/h)
11,600
10,500
10,500
10,500
11,600
11,600
10,500
10,500
Usisni plin
(mm)
ø 41.3
ø 41.3
Specifikacije cijevi za
Tekućina
(mm)
ø 22.2
ø 22.2
Promjer priključka
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev (mm)
ø 9.5
ø 9.5
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
64.0 / 65.5
64.5 / 66.5
Visokoučinski model (kombinacija)
KS ekvivalent
Tehnički podaci
46 KS
48 KS
(MMY-)
AP4624HT8(P)-E
AP4824HT8(P)-E
Naziv modela
Toplinska pumpa
Tipovi vanjskih jedinica
Inverter
Inverter
Tipovi vanjskih jedinica Toplinska pumpa
MMY- MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1004HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E MAP1204HT8(P)-E
Rashladni učinak ( *1)
(kW)
130.0
135.0
Ogrjevna snaga ( *1)
(kW)
145.0
150.0
Napajanje ( *2)
3-fazno 50 Hz 400 V (380 – 415 V)
Snaga električnog priključka
(kW)
36.88
38.76
Hlađenje
EER koeficijent
3.52
3.48
Električne
karakteristike ( *1)
Snaga električnog priključka
(kW)
38.57
40.80
Grijanje
COP koeficijent
3.76
3.68
Toplinska pumpa
(kg)
242
242
242
242
242
242
242
242
Težina
Samo hlađenje
(kg)
241
241
241
241
241
241
241
241
Kompresor
Snaga motora
(kW)
4.2 × 2
4.2 × 2
4.2 × 2
3.1 × 2
4.2 × 2
4.2 × 2
4.2 × 2
4.2 × 2
Snaga motora
(kW)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ventilator
11,600
11,600
11,600
10,500
11,600
11,600
11,600
11,600
Količina zraka
(m3/h)
Usisni plin
(mm)
ø 41.3
ø 41.3
Specifikacije cijevi za
Tekućina
(mm)
ø 22.2
ø 22.2
Promjer priključka
rashladno sredstvo
Kompenzacijska cijev (mm)
ø 9.5
ø 9.5
Zvučni tlak (hlađenje / grijanje)
(dB(A))
65.0 / 67.5
65.0 / 68.0
*1
*2
Nominalni uvjeti
Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C db / 19°C wb, vanjska temperatura 35 °C db
Grijanje: unutarnja temperatura 20 ° db, vanjska temperatura 7°C db / 6 °C wb
Standardne duljine cijevi: 5 m glavne cijevi, 2,5 m cijevne račve, 0 m visinska razlika
kolebanja napona za maksimalno +/- 10%
TOSHIBA I 21
MINI S-MMS
Opcija PMV-KIT
PMV-pribor je opcija koja se odabire onda kada se želi krajnje tihi rad,
kao što je to slučaj u hotelskim ili spavaćim sobama.
MiNi S-MMS
Tehnički podaci
Vanjska jedinica
MCY-MAP0401HT
MCY-MAP0501HT
MCY-MAP0601HT
Učinak hlađenja
kW
12,1
14
15,5
Primanje snage hlađenja
kW
2,82
3,47
4,63
W/W
4,29
4,03
3,35
A
13,2
16,1
21,4
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER
Pogonska struja hlađenja
Učinak grijanja
kW
12,5
16
18
Primanje snage grijanja
kW
2,71
4
4,85
W/W
4,61
4
3,71
A
12,5
18,3
22,2
A
Meki start
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP
Pogonska struja grijanja
Meki start
Meki start
Protok zraka
Startna struja
m3/h
5820
6120
6220
Razina zvučnog tlaka (hlađenje/grijanje)
dB(A)
49/50
50/52
51/53
Režim rada – hlađenje
°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
-5 - 43°C
Režim rada – grijanje
°C
-15 - 16°C
-15 - 16°C
-15 - 16°C
Dimenzije (V × Š × D)
mm
1340 × 900 × 320
1340 × 900 × 320
1340 × 900 × 320
kg
117
117
117
hermetički
hermetički
hermetički
Težina
Tip kompresora
-
-
-
Plin
Promjer cijevi
mm (col)
15,9 (5/8)
15,9 (5/8)
19,1 (3/4)
Tekućina
mm (col)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
9,5 (3/8)
Maksimalna stvarna duljina cijevi
m
125
125
125
Maksimalna duljina cijevi
m
180
180
180
Maksimalna visinska razlika (unutarnja jedinica više/niže)
m
20/30
20/30
20/30
Maksimalna duljina cijevi između PMV pribora i unutarnje jedinice
m
2-10
2-10
2-10
230-1-50
230-1-50
230-1-50
6
8
9
Strujno napajanje
Maksimalni broj unutarnjih jedinica
V-ph-Hz
TOSHIBA I 23
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
24 I TOSHIBA
TOSHIBA I 25
SUPER HEAT RECOVERY MULTI
Istodobno
grijanje i hlađenje
SHRM omogućuje individualni način pogona svake
pojedine unutarnje jedinice u jednom jedinom rashladnom
krugu. Zaista prava udobnost!
Fleksibilna struja rashladnog medija
Regulatorski sklop može automatski izmijeniti struju
rashladnog medija u smjeru unutarnje jedinice i tako
prelaziti s jednog režima rada na drugi.
Rekuperirana energija jedne unutarnje jedinice tako se
može upotrijebiti za opskrbu druge unutarnje jedinice
u istom sustavu.
GRIJANJE
HLAĐENJE
ODLAZNI ZRAK SVEDEN NA MINIMUM
Rekuperacija povećava
učinkovitost sustava
Sustav SHRM postiže najviše pokazatelje
učinkovitosti i snage uz istodobno grijanje i hlađenje.
Što je ujednačeniji omjer između opterećenja
hlađenjem i grijanjem, to je učinkovitost veća.
REKUPERIRANA
ENERGIJA
APSORBIRANA
TOPLINA
ODVEDENA
TOPLINA
8 KS
6.02
4.33
EER
12 KS
8 KS
4.40
COP
12 KS
6.05
4.00
4.14
5.63
5.61
PUNO OPTEREĆENJE
DJELOMIČNO OPTEREĆENJE OD 50%
EER i COP su u području djelomičnog
opterećenja jednostavno prava svjetska
klasa!
Zahvaljujući novim izvanredno snažnim istosmjernim twin-rotary
kompresorima i naprednoj vektorski upravljanoj inverterskoj
tehnologiji postižu se parametri učinkovitosti u režimu
djelomičnog opterećenja do 5,63* (COP) odnosno 6,02* (EER).
* model od 8 KS
TOSHIBA I 27
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Rekuperirana energija, nastala pri radu jedne ili više unutarnjih jedinica,
može se učinkovito upotrijebiti za hlađenje ili grijanje druge zone.
Domišljate inovacije omogućavaju
ultra učinkoviti pogon
Različiti inteligentni sustavi međusobno usklađeno djeluju
kako bi output u svakom pogledu bio optimalan.
KOMPRESOR HZ
Bezgranična, promjenjiva regulacija
Vrlo precizna regulacija broja okretaja kompresora, gotovo
linearno u koracima od po 0,1 Hz, sve gubitke energije svodi na
minimum, uz maksimalnu kontrolu sustava.
0.1
Hz
SNAGA
GUBITAK ENERGIJE ZBOG PRETLAKA
TLAK RASHLADNOG MEDIJA
Visok
Twin-rotary kompresor
Za razliku od scroll kompresora, koji postavke ostvaruje
uz malo „previše“ snage, twin-rotary kompresori postižu
zadane vrijednosti na učinkovit način uz vrlo male
gubitke energije.
Jedinstveno i samo kod Toshibe, modeli od 12 i 14 KS
opremljeni su s 3 invertera.
Nizak
POSTAVKA
TEMPERATURE
Suverene vrijednosti snage
u području djelomičnog opterećenja
s twin-rotary kompresorima
TWIN-ROTARY KOMPRESOR
SCROLL-KOMPRESOR
Udobnost preciznosti
GRIJANJE
HLAĐENJE
GRIJANJE
25.5
24°C
Thermo
Off
Thermo
Off
TEMPERATURNO KOLEBANJE
OD SAMO +/- 1,5 °C
28 I TOSHIBA
22.5
Ono što SHRM čini zaista jednim od najfleksibilnijih
rješenja je njegova sposobnost da istodobno grije i hladi.
Temperaturama se može tijekom izvjesnog vremenskog
razdoblja točno upravljati i precizno ih održavati.
Temperatura u prostoriji se permanentno nadzire odnosno
način rada klima uređaja brine o tome da se održava optimalna
temperatura. To se događa toliko precizno da su temperaturna
kolebanja minimalna i mogu se iznositi od + /- 1,5 °C.
TOSHIBA I 29
SUPER HEAT RECOVERY MULTI
Tehnički podaci
SHRM
Modeli vanjskih jedinica
MMY-MAP0804FT8-E
8 KS
MMY-MAP1004FT8-E
10 KS
MMY-MAP1204FT8-E
12 KS
MMY-MAP1404FT8-E
14 KS
Rashladni učinak *
kW
22,40
28,00
33,50
40,00
Primanje snage hlađenje
kW
5,17
7,28
8,38
11,30
W/W
4,33
3,85
4,00
3,54
A
9,10
12,00
14,50
19,90
Ogrjevni učinak **
kW
25,00
31,50
37,50
45,00
Primanje snage grijanje
kW
5,68
7,50
9,05
12,70
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER
Pogonska struja hlađenja
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP
Pogonska struja grijanja
Protok zraka
Razina zvučnog tlaka kod grijanja/hlađenja
Režim rada – hlađenje
W/W
4,40
4,20
4,14
3,54
A
9,10
12,00
14,50
19,90
13000-3611
m3/h - l/s
8700-2416
9400-2611
12000-3333
dB (A)
55/57
57/59
60/62
62/64
°C
-10-43
-10-43
-10-43
-10-43
Režim rada – grijanje
°C
-20-15,5
-20-15,5
-20-15,5
-20-15,5
Dimenzije (V × Š × D)
mm
1830 × 990 × 780
1830 × 990 × 780
1830 × 1210 × 780
1830 × 1210 × 780
Težina
kg
257
257
332
332
hermetički Twin-rotary
hermetički Twin-rotary
hermetički Twin-rotary
hermetički Twin-rotary
kg
11
11
11
11
Cijev za vrući plin
mm
22,2
22,2
28,6
28,6
Usisna cijev
mm
19,1
19,1
19,1
19,1
Cijev za tekućinu
mm
12,7
12,7
12,7
15,9
Kompenzacijska cijev
mm
9,5
9,5
9,5
9,5
Tip kompresora
Punjenje rashladnog medija R410A
Promjer cijevi
Maksimalna duljina cijevi
( iznad 34 KS / ispod 34 KS)
m
500/300
500/300
500/300
500/300
Maks. ekvivalentna duljina cijevi
m
195
195
195
195
Maksimalna visinska razlika
(unutarnja jedinica više/niže) ***
m
50/30
50/30
50/30
50/30
400-3-50
400-3-50
400-3-50
400-3-50
Strujno napajanje ****
V-ph-Hz
* Polazeći od sobne temperature od 27 °C TK / 19 °C Fk i temperature vanjskog zraka od 35 °C TK.
** Polazeći od sobne temperature od 20 °C TK i temperature vanjskog zraka od 7 °C TK / 6 °C FK.
*** Ako je visinska razlika između unutarnjih jedinica veća od 3 m i ako je unutarnja jedinica postavljena iznad vanjske jedinice, maksimalna razlika smanjuje se na 30 m.
**** Snaga: trofazna 50 Hz, 400 V (380-415 V) Izvor napona ne smije kolebati više od + / - 10%.
Pregled modela
SHRM
Naziv modela
Snaga KS
Rashladni učinak (kW)
Ogrjevni učinak (kW)
EER / COP
MMY-MAP0804FT8-E
8
22,4
25
4,33 / 4,40
MMY-MAP1004FT8-E
10
28
31,5
3,85 / 4,20
MMY-MAP1204FT8-E
12
33,5
37,5
4,00 / 4,14
3,54 / 3,54
14
40
45
MMY-AP1614FT8-E
MMY-MAP1404FT8-E
16 KS: 8 + 8
45
50
4,32/ 4,40
MMY-AP1814FT8-E
18 KS: 10 + 8
50,4
56,5
4,05 / 4,29
MMY-AP2014FT8-E
20 KS: 10 + 10
56
63
3,85 / 4,20
MMY-AP2214FT8-E
22 KS: 12 + 10
61,5
69
3,93 / 4,17
MMY-AP2414FT8-E
24 KS: 14 + 10
68
76,5
3,66 / 3,79
MMY-AP2614FT8-E
26 KS: 14 + 12
73
81,5
3,75 / 3,82
MMY-AP2814FT8-E
28 KS: 14 + 14
78,5
88
3,57 / 3,58
MMY-AP3014FT8-E
30 KS: 10 +10 +10
85
95
3,82/ 4,19
MMY-AP3214FT8-E
32 KS: 12 + 10 +10
90
100
3,89 / 4,19
MMY-AP3414FT8-E
34 KS: 14 + 10 +10
96
108
3,71 / 3,90
MMY-AP3614FT8-E
36 KS: 14 + 12 +10
101
113
3,77 / 3,92
MMY-AP3814FT8-E
38 KS: 14 +14 +10
106,5
119,5
3,64 / 3,72
MMY-AP4014FT8-E
40 KS: 14 + 14 +12
112
127
3,68 / 3,71
MMY-AP4214FT8-E
42 KS: 14 + 14 +14
118
132
3,56 / 3,58
TOSHIBA I 31
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
4-SMJERNA KAZETA
Raspodjela temperature
MMU-AP0184HP-E/RBC-U31PG(W)-E
horizontalna
razina pokrivnog sloja
750 mm
2,050 mm
Model
Zrak se raspoređuje u
sve smjerove
6,300 mm
MMU-AP***4HP-E
Pojedinačno podešavanje otvora za zrak
Sva četiri otvora za zrak mogu se pojedinačno prilagoditi,
to omogućuje zračnoj struji da se prilagodi potrebama korisnika.
Tri vrste oscilacije otvora za zrak
RBC-U31PG(W)-E
(1) Standardna oscilacija
RBC-U31PGS(W)-E*
(2) Dijagonalno suprotna
oscilacija
(3) Naizmjenična
oscilacija
Panel
RBC-U31PG(W)-E
RBC-U31PGS(W)-E
Napomena: samo s RBC-AMT32E, RBC-AMS41E, RBC-AMS51E
Opcija
TCB-AX21E2
(Infracrveni daljinski upravljač)
RBC-AX31U(W)
(Prijemnik)
Model
Učinak hlađenja/grijanja *1
Električne
karakteristike
Jednostavna instalacija
Panel se pričvršćuje na vijke koji se nalaze
na unutarnjem dijelu
MMU-
AP0094HP-E
AP0124HP-E
(kW)
2.8/3.2
3.6/4.0
Strujno napajanje
Primanje snage
50 Hz
AP0154HP-E
AP0184HP-E
AP0244HP-E
AP0274HP-E
AP03024HP-E
AP0364HP-E
AP0484HP-E
AP0564HP-E
4.5/5.0
5.6/6.3
7.1/8.0
8.0/9.0
9.0/10.0
11.2/12.5
14.0/16.0
16.0/18.0
0.112/0.112
0.112/0.112
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
(kW)
0.021/0.021 0.021/0.021 0.023/0.023 0.026/0.026 0.036/0.036 0.036/0.036 0.043/0.043 0.088/0.088
Pogled na stropni panel, modeli
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
(mm)
256 (30)
256 (30)
256 (30)
256 (30)
256 (30)
256 (30)
256 (30)
319 (30)
319 (30)
319 (30)
Širina
(mm)
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
Dubina
(mm)
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
840 (950)*
(kg)
18 (4)*
18 (4)*
20 (4)*
20 (4)*
20 (4)*
20 (4)*
20 (4)*
25 (4)*
25 (4)*
25 (4)*
800/
730/680
800/
730/680
930/
830/790
1050/
920/800
1290/
920/800
1290/
920/800
1320/
1110/850
1970/
1430/1070
2130/
1430/1130
2130/
1520/1230
Ukupna težina: unutarnja jedinica (panel) *
Ventilator
Cijevni priključci
RBC-U31PG(W)-E/RBC-U31PGS(W)-E*
Visina
Standardna količina zraka
(m3/h)
(velika/srednja/mala)
Snaga motora
(W)
14
14
14
14
20
20
20
68
72
72
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
38/33/30
43/38/32
46/38/33
46/40/33
Odvod kondenzata
Razina zvučnog tlaka *2
(visoka/srednja/niska)
25 (PVC-cijev)
(dB(A))
30/29/27
30/29/27
* Podaci u zagradi za stropne panele
*1
standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
*2
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline..
36 I TOSHIBA
31/29/27
32/29/27
35/31/28
35/31/28
4-SMJERNA KAZETA
MMU-AP0094HP-E do MMU-AP0564HP-E
Ispust zraka 518
Upravljačka kutija
Prethodno
izvedeni otvor za
svježi zrak Ø 100 mm
Revizijski otvor (450)
860 do 910 stropni otvor
690 ± 20 razmak ovjesa
Priključak za kondenzat
Priključak za rashladnu
cijev (strana usisa)
Stropni panel (treba se dodatno nabaviti)
Prethodno izvedeni otvor za
kvadratni ogranak kanala
Ø 150mm
Priključak za rashladnu
cijev (tekućina)
Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak
kanala 150 mm (i na stražnjoj strani)
Kabelski priključak
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
15 Ili više
Visina uspona 850 ili manje
Donji rub
stropa
300 Ili manje
Ovjesni svornjak M10 ili
W3/8 – nije dio isporuke
950 panel – vanjska dimenzija
1000 Ili više
15 Ili više
Z pogled
Visina uspona 661
ili manje
860 do 910 stropni otvor
950 panel – vanjska dimenzija
780 razmak ovjesa
Donji rub
stropa
1000 Ili više
Dimenzija odvodne usponske cijevi
1000 Ili više
Donji rub stropa
(Jedinica: mm)
* Slika prikazuje panel RBC-U31PG(W)-E
PRIBOR
Zatvaranje ventilacijskog okna
Priključna prirubnica za svježi zrak
TCB-FF101URE2
TCB-BC1602UE
Ulazna kutija za svježi zrak
TCB-GB1602UE
Stropni panel
RBC-U31PG(W)-E
RBC-U31PGS(W)-E
RBC-U31PGS(WS)-E
Svježi zrak i okviri filtra
TCB-GFC1602UE
Okviri za podešavanje visine
TCB-SP1602UE
TOSHIBA I 37
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
KOMPAKTNA 4-SMJERNA KAZETA (600 × 600)
Savršeno za euroraster stropove
Ova kompaktna jedinica (575 x 575 mm) savršeno se uklapa u ovješeni
raster strop i u modernu arhitekturu interijera, bez da se postojeća
stropna struktura mora cijepati.
Nakon završetka rada lamele za vođenje zraka potpuno se zatvaraju i na
taj način doprinose estetskom izgledu.
Razvijeno za laku montažu i održavanje
Kazeta je visoka samo 286 mm (uključujući električnu upravljačku kutiju)
Model
MMU-AP***4MH-E
Jednostavna instalacija s kutnim otvorima u panelu. Pomoću ovih kutnih
otvora visina se može podešavati i nakon instalacije.
Može se upotrijebiti za visine prostorija do 3,5 m
Revizijski otvor pojednostavljuje kontrolu posude za kondenzat.
* Mogu se koristiti infracrveni daljinski upravljači s vanjskim
prijemnikom TCB-AX21E2
Maksimalna visina
Revizijski otvor
za vodu od kondenzata
Panel
RBC-UM11PG(W)-E
Model
Učinak hlađenja/grijanja *1
Električne
karakteristike
MMU-
AP0074MH-E
AP0094MH-E
AP0124MH-E
AP0154MH-E
AP0184MH-E
(kW)
2.2/2.5
2.8/3.2
3.6/4.0
4.5/5.0
5.6/6.3
Strujno napajanje
Potrošnja struje
50 Hz
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
(kW)
Pogled (na stropni panel) model
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
(stropni panel) *
Cijevni priključci
0.038/0.038
0.041/0.041
0.052/0.052
RBC-UM11PG(W)-E
RBC-UM11PG(W)-E
RBC-UM11PG(W)-E
RBC-UM11PG(W)-E
RBC-UM11PG(W)-E
(mm)
268 (27)*
268 (27)*
268 (27)*
268 (27)*
268 (27)*
Širina
(mm)
575 (700)*
575 (700)*
575 (700)*
575 (700)*
575 (700)*
Dubina
(mm)
575(700)*
575(700)*
575(700)*
575(700)*
575(700)*
(kg)
17 (3)*
17 (3)*
17 (3)*
17 (3)*
17 (3)*
(m3/h)
552/462/378
570/468/378
594/504/402
660/552/468
762/642/522
Snaga motora
(W)
60
60
60
60
60
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
PVC-cijev
PVC-cijev
PVC-cijev
PVC-cijev
PVC-cijev
36/32/28
37/33/28
37/33/29
40/35/30
44/39/34
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Odvod kondenzata
Razina zvučnog tlaka *2
(visoka/srednja/niska)
0.036/0.036
Visina
Težina: unutarnja jedinica (stropni panel) *
Ventilator
0.034/0.034
(dB(A))
* Podaci u zagradi za stropne panele
*1
standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
*2
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline..
38 I TOSHIBA
KOMPAKTNA 4-SMJERNA KAZETA (600 × 600)
MMU-AP0074MH-E do MMU-AP0184MH-E
Vanjske dimenzije 575
Revizijski otvor (450)
Unutarnja
jedinica
Visina
uspona
629,5 ili
manje
Stropni otvor 595 do 660
Razmak ovjesa 525
Vanjske dimenzije 575
Upravljačka kutija
Vanjska dimenzija panela 700
Donji rub stropa
Dimenzije stropnog otvora 595 do 660
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg
zraka Ø 100 mm
Visina uspona 850 ili
manje
Prethodno izvedeni otvor za
kvadratni ogranak kanala
Ø 150mm
Donji rub stropa
Donji rub stropa
Cijev rashladnog
medija (strana usisa)
Ovjesni svornjak
M10 ili W3/8 – nije dio isporuke
15 Ili više
1000 Ili više
Donji rub stropa
1000 Ili više
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Priključak odvoda
Priključak kabela
Prethodno izvedeni otvor
za kvadratni ogranak
kanala 150mm
Dimenzija odvodne
usponske cijevi
1000 Ili više
15 Ili više
Vanjska dimenzija panela 700
Stropni otvor 595 do 660
Stropni otvor 595 do 660
Cijev rashladnog
medija (tekućeg)
Razmak ovjesa 525
Prepreka
Stropni panel
(Jedinica: mm)
PRIBOR
Prirubnica za
priključak svježeg zraka
TCB-FF101URE2
Stropni panel
RBC-UM11PG(W)-E
TOSHIBA I 39
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
2-SMJERNA KAZETA
Kompaktni dizajn za sve učinke
Novi dizajn s ravnim panelom je atraktivno rješenje za prostorije visine do 3,8 m,
koje se zbog male ugradbene visine od 295 mm (do veličine 152) savršeno uklapa
u sve spuštene stropove. 11 različitih veličina učinka osiguravaju idealan rashladni
odnosno ogrjevni učinak, s tim da su dimenzije jedinice / panela identične za sve
veličine učinka.
Fleksibilnost u svakom pogledu:
Model
Infracrveni prijemnik može se postaviti u unutarnjoj jedinici
MMU-AP***2WH
uključena je pumpa za dizanje kondenzata (850 mm)
jednostavna instalacija i fino podešavanje pomoću funkcije „Adjust cover“
moguć dovod svježeg zraka
Panel
na raspolaganju je različiti filtarski pribor
RBC-UW283PG(W)-E
RBC-UW803PG(W)-E
RBC-UW1403PG(W)-E
Opcija
RBC-AX23U(W)-E
(Infracrveni daljinski upravljač)
Model
Učinak hlađenja/grijanja *1
MMU-
AP0072WH
(kW)
2.2/2.5
AP0092WH AP0122WH AP0152WH
2.8/3.2
Strujno napajanje
Električne
karakteristike
Potrošnja struje
50 Hz
(kW)
Cijevni priključak
5.6/6.3
7.1/8.0
8.0/9.0
9.0/10.0
11.2/12.5
14.0/16.0
0.029/
0.029
0.029/
0.029
0.029/
0.029
0.030/
0.030
0.044/
0.044
0.054/
0.054
0.054/
0.054
0.064/
0.064
0.076/
0.076
0.088/
0.088
16.0/18.0
RBC-UW803PG(W)-E
RBC-UW1403(W)PG-E
(mm)
295 (20)
345 (20)
345 (20)
Širina
(mm)
815 (1050)
1180 (1415)
1600 (1835)
Dubina
(mm)
570 (680)
570 (680)
570 (680)
(kg)
Standardna količina zraka
(m3/h)
(velika/srednja/mala)
0.117/
0.117
RBC-UW283PG(W)-E
Visina
Ukupna težina: unutarnja jedinica
(stropni panel) *
Ventilator
4.5/5.0
AP0362WH AP0482WH AP0562WH
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) / 1-fazni 60 Hz 220 V (unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Pogled na stropni panel, modeli
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
(stropni panel) *
3.6/4.0
AP0182WH AP0242WH AP0272WH AP0302WH
19 (10)
19 (10)
19 (10)
19 (10)
26 (14)
26 (14)
26 (14)
26 (14)
558/
498/450
558/
498/450
558/
498/450
600/
534/450
900/
750/618
1050/
840/738
1050/
840/738
1260/
900/780
36 (14)
36 (14)
36 (14)
1740/
1800/
2040/
1434/1182 1482/1230 1578/1320
Snaga motora
(W)
20
20
20
20
30
40
40
50
70
70
70
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
38/35/33
40/37/34
42/39/36
43/40/37
46/42/39
Promjer odvoda kondenzata
25 (PVC-cijev)
*2
Razina zvučnog tlaka
(visoka/srednja/niska)
(dB(A)) 34/32/30
34/32/30
34/32/30
* Podaci u zagradi za stropne panele
*1
standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
*2
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline..
40 I TOSHIBA
35/33/30
35/33/30
38/35/33
MMU-AP0072WH do AP0152WH
Ovjesni svornjak 4 x M10,
nije dio isporuke
151
295
20
Priključak odvoda
189
609 ili manje
1000
ili više 5 ili više
570
137.5 147.5
95 190
185 80 20
Strop
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
(samo na stražnjoj strani)
Dimenzija
odvodne usponske cijevi
241
Priključak za
rashladnu cijev
(tekućina)
Priključak za
rashladnu cijev
(na strani usisa)
300 ili manje
Mjesto potrebno za
instalaciju i održavanje
103
Stropni panel (prodaje se posebno)
850 ili manje
Donji rub
stropa
880
Razmak između ovjesa
1000~1010
Otvor u stropu
1050
Vanjske dimenzije panela
Namještanje pokrova
Montažni otvor za infracrveni senzor
815
77
620
Otvor u stropu
380
Razmak između
ovjesa
680
Vanjske dimenzije
panela
Upravljačka kutija
Priključak na struju
(Jedinica: mm)
MMU-AP0182WH do AP0302WH
Namještanje pokrova
Ovjesni svornjak 4 x M10,
nije dio isporuke
345
Priključak odvoda
242
559 ili manje
5 ili više
1000
ili više
570
137.5 147.5
95 190
185 80 20
291
Priključak za
rashladnu cijev
(tekućina)
Priključak za
rashladnu cijev
(na strani usisa)
300 ili manje
Mjesto potrebno za instalaciju
i održavanje
103
Stropni panel (prodaje se posebno)
850 ili manje
Donji rub
stropa
1245
Razmak između ovjesa
1365~1357
Otvor u stropu
1415
Vanjske dimenzije panela
Montažni otvor za infracrveni senzor
20
151
1180
77
620
Otvor u stropu
380
Razmak između
ovjesa
680
Vanjske dimenzije
panela
Upravljačka kutija
Priključak na struju
Strop
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
(samo na stražnjoj strani)
Dimenzija
odvodne usponske cijevi
(Jedinica: mm)
MMU-AP0362WH do AP0562WH
Namještanje pokrova
345
570
137.5 147.5
95 190
185 80 20
Priključak odvoda
Priključak na struju
Strop
Dimenzija
odvodne usponske cijevi
291
Priključak za
rashladnu cijev
(tekućina)
Priključak za
rashladnu cijev
(na strani usisa)
103
300 ili manje
850 ili manje
Mjesto potrebno za instalaciju
i održavanje
242
Stropni panel (prodaje se posebno)
1000 5 ili više
ili više
1835 Vanjske dimenzije panela
Donji rub stropa
559 ili manje
1785~1795 Otvor u stropu
20
151
255
120
77
Otvor u stropu
380
Razmak između
ovjesa
620
680
Vanjske dimenzije
panela
1600
1665 Razmak između ovjesa
Montažni otvor za infracrveni senzor
Ovjesni svornjak
4 x M10,
nije dio isporuke
Upravljačka kutija
Prethodno izvedeni otvor
za priključak svježeg zraka
(samo na stražnjoj strani)
(Jedinica: mm)
PRIBOR
Stropni panel
RBC-UW283PG(W)-E
RBC-UW803PG(W)-E
RBC-UW1403PG(W)-E
Filtarski sklop
TCB-FC283UW-E
TCB-FC803UW-E
TCB-FC1403UW-E
Dugovječni filtar
TCB-LF283UW-E
TCB-LF803UW-E
TCB-LF1403UW-E
Naglavak
TCB-FF151US-E
TOSHIBA I 41
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
1-SMJERNA KAZETA
Savršeni odabir za hotele i prostore recepcija
tihi rad, udovoljava zahtjevima za urede
idealna za male prostorije, gdje se traži samo 1-smjerna raspodjela zraka
moguće je ravno vođenje zraka
pumpa za dizanje kondenzata uključena
Modeli
standardno opremljena dugovječnim filtrom
MMU-AP***4YH-E
MMU-AP***4SH-E
Moguć je dovod svježeg zraka
prethodno izvedeni priključak za okrugli zračni kanal
* Slika prikazuje seriju MMU-AP4SH.
MMU-AP0074YH-E do AP0124YH-E
Vanjska dimenzija panela 1050
20
PVC-cijev
( 32mm
)
VP25 priključak
455
Sredina panela
Ovjesni svornjak 4x M10 nije uključen u isporuku
140
120
Stropni panel (nabavlja se odvojeno)
Zaklopka na izlazu
200 ili više
Potporni materijal
100 ili manje
Donji rub stropa
Izlaz za zrak
1050
400
Visina
uspona 150
ili manje
Priključak rashladnog
medija (strana usisa)
100 ili više
470
Priključak rashladnog
medija (tekućeg)
Visina uspona
350 ili manje
85
200
Vanjska dimenzija jedinice 850
235
100
100 ili više
20
50
18
150
225
395
245
Priključak odvoda kondenzata
Dimenzija otvora
na stropu 430
Priključak strujnog napajanja
Vanjska dimenzija
jedinice 400
Razmak
ovjesa 330
Razmak ovjesa 890
110
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
20
oder mehr
Dimenzija otvora na stropu 1010
Vanjska dimenzija
panela 470
20
Učvršćenje panela vijcima u 5 položaja
Donji rub stropa
Ulaz za zrak
Dimenzija odvodne usponske cijevi
(Jedinica: mm)
MMU-AP0154SH-E do AP0244SH-E
Prethodno izvedeni otvor za
priključak svježeg zraka 92mm
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
Stropni panel (nabavlja se posebno)
800
216
80
200 ili više
94
154
140 ili manje
Visina uspona
696 ili manje
Ovjesni svornjak M10 ili W3/8 –
nije uključen u isporuku
20
76
73.4
200
93
706
Donji rub stropa
42 I TOSHIBA
Prethodno izvedeni otvor
1000 ili više
Prepreka
Priključak rashladnog medija (tekućeg)
Vanjska dimenzija jedinice 1000
1000 ili više
Strop
60
43
1230
Visina uspona
850 ili manje
Priključak rashladnog medija (strana usisa)
205 ili više
72
20
Vanjska dimenzija panela 800
20 Dimenzija otvora na stropu 760
122 233
112
20
Priključak odvoda
kondenzata
220 razmak
135
100
ovjes 475
Vanjska dimenzija jedinice 710
20
112
Priključak kabela
Vanjska dimenzija panela 1230
Dimenzija otvora na stropu 1190
Razmak ovjesa 1060
Donji rub stropa
Dimenzija odvodne usponske cijevi
(Jedinica: mm)
1-SMJERNA KAZETA
Model
Učinak hlađenja/grijanja*1
MMU-
AP0074YH-E
AP0094YH-E
AP0124YH-E
AP0154SH-E
AP0184SH-E
AP0244SH-E
(kW)
2.2/2.5
2.8/3.2
3.6/4.0
4.5/5.0
5.6/6.3
7.1/8.0
Strujno napajanje
Električne karakteristike
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Potrošnja struje
50 Hz
(kW)
Visina
(mm)
Pogled (na stropni panel) model
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica (stropni panel) *
0.053/0.056
0.053/0.056
0.053/0.056
0.042/0.041
0.046/0.045
0.075/0.073
RBC-UY136PG
RBC-UY136PG
RBC-UY136PG
RBC-US21PGE
RBC-US21PGE
RBC-US21PGE
235 (18)*
235 (18)*
235 (18)*
200 (20)*
200 (20)*
200 (20)*
Širina
(mm)
850 (1050)*
850 (1050)*
850 (1050)*
1000 (1230)*
1000 (1230)*
1000 (1230)*
Dubina
(mm)
400 (470)*
400 (470)*
400 (470)*
710 (800)*
710 (800)*
710 (800)*
Ukupna težina: unutarnja jedinica (stropni panel) *
(kg)
22 (3.5)*
22 (3.5)*
22 (3.5)*
21 (5.5)*
21 (5.5)*
22 (5.5)*
3
(m /h)
540/480/420
540/480/420
540/480/420
750/690/630
780/720/660
1140/960/810
Snaga motora
(W)
22
22
22
30
30
30
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
37/35/32
38/36/34
45/41/37
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Ventilator
Cijevni priključak
Promjer odvoda
kondenzata
Zvučni tlak *2 (visoki/srednji/mali)
25 (PVC-cijev)
(dB(A))
42/39/34
42/39/34
42/39/34
* Podaci u zagradi za stropne panele
*1
standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
*2
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline..
PRIBOR
Prednji izlaz za zrak
TCB-BUS21HWE
AP0074YH/AP0094YH/AP0124YH
Stropni panel
RBC-UY136PG
Prirubnica za priključak
svježeg zraka
Stropni panel
TCB-FF101URE2
RBC-US21PGE
AP0154SH/AP0184SH/AP0244SH
TOSHIBA I 43
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
STANDARDNA KANALNA JEDINICA
Prednosti
potpuna fleksibilnost kod montaže
zračni filtar za usis straga uklj.
(veliki izbor filtara za poboljšanje kvalitete zraka može se nabaviti kao opcija)
moguć je dovod svježeg zraka
Visoki statički tlak
Vanjski statički tlak može se povisiti do 110
Pa, kako bi se bez obzira na kompleksnost
konstrukcije postigla optimalna raspodjela
temperature u svim dijelovima prostorije.
Model
MMD-AP***6BH-E
Pumpa za podizanje
kondenzata uključena
Snažna pumpa za dizanje kondenzata s
visinom dobave od 550 mm (mjereno od
donjeg ruba jedinice) omogućuje fleksibilnost
kod polaganja cijevi.
MMD-AP0076BH-E do AP0566BH-E
Ovjesni svornjak 4x M10 nije uključen u isporuku
Promjer odvoda kondenzata
(unutra 32 PVC-cijev VP25 priključak)
25
142
Razmak ovjesa 700
59
638
50
498
393
Priključak cijevi
za rashladni medij
(strana usisa)
50
Izlaz za zrak
Priključak cijevi
za rashladni
26 mm otvor za ožičenje
medij (tekući)
napajanja i upravljanja
240
271
ili manje
50
131
49
243
41
44
Otvor na stropu dimenzija D
550 ili manje
40
41
C
70 to 270
10-4 urezivač navoja 160
Vanjska dimenzija jedinice 800
B
215
Prethodno izvedeni
ulaz za zrak 125mm
101
130
(kod direktne montaže)
Ovjes A ±7.5
196
Ulaz za zrak
Panel C, L
Otvor na stropu 470
Usis zraka E
100 ili manje
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
Model MMD-
A
B
C
D
AP0076BH-E, AP0096BH-E, AP0126BH-E
616
AP0156BH-E, AP0186BH-E
766
E
550
350
600
470
700
500
750
620
AP0246BH-E, AP0276BH-E, AP0306BH-E
1066 1000
800
1050
920
AP0366BH-E, AP0486BH-E, AP0566BH-E
1416 1350 1150 1400 1270
Izlaz za zrak Otvor na stropu
Zbog održavanja potrebno je izvesti
revizijski otvor kako je prikazano na skici A
(150)
Revizijski
otvor
B 450
700 za zamjenu zračnog filtra
Revizijski
otvor
A 450
300
Dimenzija odvodne usponske cijevi
Zračni filtar
700 za zamjenu zračnog filtra
(Jedinica: mm)
44 I TOSHIBA
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
VISOKOTLAČNA KANALNA JEDINICA
Prednosti
zadovoljava sve zahtjeve
vanjski statički tlak do 196 Pa
revizijski otvori olakšavaju pristup i održavanje
visokoučinski filtar (klasa 65 odn. 90) može se nabaviti kao opcija
pumpa za dizanje kondenzata može se nabaviti kao opcija
Konstrukcijske osobine
Model
statički tlak se može mijenjati u 3 stupnja
MMD-AP***4H-E
postoje fleksibilni zračni kanali
lagana instalacija i održavanje
revizijski otvori olakšavaju pristup i održavanje
MMD-AP0484H-E
Z
Ulaz za zrak
Izlaz za zrak
Izlaz za zrak
Priključak cijevi za
rashladni medij
(tekući)
Priključak cijevi za
rashladni medij
(tekući)
Lijeva strana
470
200 150
1200
316 164 316
250
406
Izlaz za zrak
Rupe za priključak
kanala (10x M6)
Rupe za priključak
kanala (8x M6)
17
Rupa za priključak
kanala (6x M6)
150 300
300
250
300 (150)
250
250
250 190
200
ili više
Prostor
potreban za
instalaciju i
održavanje
Rupe za priključak
kanala (10x M6)
Prostor za
održavanje
1000
ili više
Prostor za
održavanje
65
( 47)
Prostor za
održavanje
Prostor za
održavanje
Revizijski otvor
1000
Revizijski otvor 600
(Jedinica: mm)
46 I TOSHIBA
500
ili više
1000
ili više
Prostor za
održavanje
Prostor
potreban za
instalaciju i
održavanje
1000
ili više
500
ili više
Prostor za
održavanje
Revizijski
otvor 600
Z pogled
85
Rupe za priključak
kanala (8x M6)
Rupa za priključak
kanala (6x M6)
Prostor
potreban za
instalaciju i
održavanje
316
Z pogled
370
316
70
( 47)
Z pogled
30 35
17
275 (150)
250
Lijeva strana
Izlaz za zrak
150 275
250
29
190 250
45
31
30
624
698
Priključak za
kondenzat
(VP 25)
35
13
77
( 141) 226
348
(202)
110
( 141) 226
13
850
Izlaz za zrak
100
70
35
30
35
13
242
Izlaz za zrak
Rupa za
priključak kanala (4x M6)
Lijeva strana
AP0361H
Priključak cijevi za
rashladni medij
(strana usisa)
1250
Priključak za
kondenzat (VP 25)
348
Priključak cijevi za
rashladni medij
(tekući)
105 60
850
426
(182)
Upravljačka kutija
Otvor za ovjes (4xø12x92)
660
( 141) 226
Lijeva strana
AP0181H
do
AP0271H
110
1328
Razmak ovjesa
700
740
Priključak cijevi za
rashladni medij
(strana usisa)
90 40
380
105 60
Razmak ovjesa 1288
90 40
380
660
26mm otvor za ožičenje
napajanja i upravljanja
(donja strana
upravljačke kutije)
35
Priključak cijevi
za rashladni medij
(strana usisa)
Ulaz za zrak
Upravljačka kutija
Ovjes
700
740
35
26mm otvor za
ožičenje napajanja
i upravljanja
Priključak odvoda
kondenzata
(VP25)
Ulaz za zrak
70
Upravljačka kutija
Z
1380
710
Izlaz za zrak
Otvori za ovjes
(4- 12×72)
Razmak ovjesa 1260
Z
1060
Otvor za ovjes
(4- 12×72)
MMD-AP0724H, AP0964H-E
70
70
MMD-AP0184H-E do AP0364H-E
(Jedinica: mm)
(Jedinica: mm)
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
TANKA KANALNA JEDINICA
Prednosti
visina samo 210 mm za najbolju fleksibilnost primjene
statički tlak može se podesiti na 4 stupnja
prekrivena instalacija unutar ovješenog stropa
mogućnost dovoda svježeg zraka
uključena je pumpa za dizanje kondenzata s dobavnom visinom od 850 mm
(mjereno od donjeg ruba jedinice)
Model
MMD-AP***4SPH-E
Tanak i tih
savršena udobnost u cijelom prostoru
može se kombinirati sa svakom
rešetkom za vođenje zraka
tih ali snažan pogon
MMD-AP0074SPH do AP0184SPH-E*
210
21
803 (unutra)
21
103
Zračni filtar
Cijevi za rashladni medij
511
645
19
31
359
372
422
502
168
67
120
80
9
2
>ABS <
40
4 - 4
67
20 21
168 (unutra)
57
21
845
Model MMD-
805
80
59
AP0074SPH-E
33
163
910
AP0094SPH-E
Priključak za svježi zrak
(prethodno izveden)
AP0124SPH-E
Priključak za kondenzat
AP0154SPH-E
Montažna ploča
AP0184SPH-E
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Donji dovod zraka
Stražnji dovod zraka
5 ili više
210
5 ili više
210
Izlaz za zrak
50
50
945
100 ili više
250 ili više
235 ili više
Strop
2500 ili više
Pod
235 ili
više
210
Strop
Ulaz za zrak
645
5 ili više
Ulaz
za zrak
235 ili
više
50 ili više
645
745
300 ili više
2500 ili više
Pod
(Jedinica: mm)
48 I TOSHIBA
TANKA KANALNA JEDINICA
Model
Učinak hlađenja/grijanja *1
MMD-
AP0074SPH-E
AP0094SPH-E
AP0124SPH-E
AP0154SPH-E
AP0184SPH-E
AP0244SPH-E
AP0274SPH-E
(kW)
2.2/2.5
2.8/3.2
3.6/4.0
4.5/5.0
5.6/6.3
7.1/8.0
8.0/9.0
Strujno napajanje
Električne karakteristike
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
(kW)
0.039/0.037
0.039/0.037
0.043/0.041
0.045/0.043
0.054/0.052
0.105
0.105
Visina
(mm)
210
210
210
210
210
210
210
Širina
(mm)
845
845
845
845
845
1140
1140
Dubina
(mm)
645
645
645
645
645
645
645
(kg)
22
22
22
23
23
29
29
3
(m /h)
540/470/400
540/470/400
600/520/450
690/600/520
780/680/580
1080/1000/900
1080/1000/900
Snaga motora
(W)
60
60
60
60
60
120
1120
Vanjski statički tlak
(tvornički podešen)
(Pa)
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
ø 15.9
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
ø 9.5
36/33/30
36/33/30
38/35/32
39/36/33
40/38/36
49/47/44
49/47/44
28/26/24
28/26/24
29/27/25
32/30/28
33/31/29
38/36/33
38/36/33
Ukupna težina
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Ventilator
Priključak
rashladnog medija
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Potrošnja struje
50 Hz
0 (tvornička postavka) 0 (tvornička postavka) 0 (tvornička postavka) 0 (tvornička postavka) 0 (tvornička postavka) 6 (tvornička postavka) 6 (tvornička postavka)
16/31/46
16/31/46
15/30/45
15/30/45
14/29/44
2/12/22/42
2/12/22/42
Priključak za kondenzat
Vrijednosti zvučnog tlaka
(visok/srednji/nizak)
*2
donji dovod zraka
stražnji dovod zraka
25 (PVC-cijev: vanjski Ø 32, unutarnji Ø 25)
(dB(A))
* uključujući pumpu za kondenzat i standardni zračni filtar
*1
standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
*2
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline..
PRIBOR
Prirubnica priključka za svježi zrak
TCB-FF101URE2
TOSHIBA I 49
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
KANALNA JEDINICA ZA SVJEŽI ZRAK
Prednosti
Vanjski statički tlak do 230 Pa (na primjeru 5 KS)
Visokoučinski filtar može se nabaviti kao opcija
Prethodno temperiranje svježeg zraka blizu temperature prostorije
Primarni transport svježeg vanjskog zraka
Model
Kondicioniranje opskrbe svježim zrakom
MMD-AP***HFE
Kanalna jedinica za svježi zrak
Često svježi zrak utječe na sustav, otežava normalnu regulaciju klima-uređaja
ili ga izlaže značajnim opterećenjima, koja smanjuju učinak.
Zbog toga se svježi zrak, prije nego što se dovede do glavne klimatizacije,
najčešće prethodno kondicionira do nekog određenog stupnja.
NAPOMENA: Kanalna jedinica za svježi zrak služi za kondicioniranje svježeg
zraka, a ne za kontrolu sobne temperature.
Za rješavanje opterećenja koja se pojavljuju u prostoriji,
potrebno je predvidjeti odgovarajuću unutarnju jedinicu.
SMMS i vanjska jedinica
Unutarnja jedinica
Koncepcija jedinice
U prodaji su tri modela (14,0, 22,4 i 28,0 kW). To odgovara potrebama za
svježim zrakom pojedinog sustava.
(Po sustavu su dopuštena do 2 kanalna uređaja za svježi zrak s učinkom od
maks. 30% ukupne snage unutarnje jedinice)
Svježi zrak
Uvjeti primjene
REŽIM HLAĐENJA: ako je temperatura svježeg zraka <3°C
iznad zadane vrijednosti, automatski samo ventilacija
(kod temperature svježeg zraka <19°C: uvijek ventilacija,
bez obzira na zadanu vrijednost)
REŽIM GRIJANJA: ako je temperatura svježeg zraka <3°C
ispod zadane vrijednosti, automatski samo ventilacija
(kod temperature svježeg zraka od >15°C: bez obzira na
zadanu vrijednost, uvijek ventilacija)
Temperatura svježeg zraka Temperatura svježeg zraka VENTILACIJA
Režim hlađenja
Zadana vrijednost
HLAĐENJE
Režim grijanja
Starta automatski
režim hlađenja
Zadana vrijednost
GRIJANJE
VENTILACIJA
Starta automatski
režim grijanja
Režimi rada i podesivi raspon temperature dolaznog zraka
50 I TOSHIBA
Režim rada
Tvornički podešen
Područje podešavanja
Hlađenje
18°C
16 do 27°C
Grijanje
25°C
16 do 27°C
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Posebne napomene
1. Ventilator jedinice za svježi zrak zaustavlja rad tijekom odleđivanja.
Ova se funkcija može prebaciti na trajni način rada.
2. Kod upotrebe centralnog daljinskog upravljača, unutarnje jedinice i kanalne jedinice za svježi zrak moraju se rasporediti u
različitim zonama.
3. Iako postoji upravljanje temperaturom dolaznog zraka, prioritet ima regulacija učinka normalnih unutarnjih jedinica unutar sustava.
4. Kanalnim jedinicama za svježi zrak ne može se upravljati uobičajenim daljinskim upravljačima za prostorije.
5. Ukoliko temperatura svježeg zraka u režimu grijanja padne ispod -5°C, rad jedinica automatski se zaustavlja
(ventilator se isključuje), (radi zaštite rashladnog kruga).
6. Ukoliko temperatura svježeg zraka u režimu hlađenja padne ispod 5°C, rad jedinica automatski se zaustavlja
(ventilator se isključuje).
MMD-AP0481HFE do AP0961HFE
Uzdužna rupa za ovjes M10
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
1328
Promjer rupe širina x duljina
Razmak ovjesa 1288
4-12 x 40
4-12 x 92
Iznad
200
Tipovi
0481
0721, 0961
1262
Prostor za održavanje
200
Iznad 1 0 0 0
Revizijski otvor
Prostor za održavanje
600
100
Razmak ovjesa
A
B
Kanalni
uređaj za
svježi zrak
600
600
Primjer polaganja
cijevi na gradilištu
Revizijski
otvor
145.5
492
81
Otvor za izlaz
Senzor izlaza za zrak
Prirubnica otvora za izlaz (K)
(pribor za unutarnju jedinicu)
Model MMD-
A
B
704
850
47
23
60
G
35
F
J
Ulaz za zrak
C
D
E
F
G
H
I
J
M
N
1392 1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6 10-M6
Ø 22.2 lemni spoj
Ø 12.7 obod
AP0721HFE
1392 1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6 10-M6
Ø 22.2 lemni spoj
Ø 12.7 obod
AP0481HFE
892
215
215
–
250
250
–
Ø 15.9 obod
Ø 9.5 obod
107.5 107.5
I
Prirubnica otvora za ulaz (L)
(pribor za unutarnju jedinicu)
1262
AP0961HFE
810
H
406
E
51
D
Upravljačka kutija (s poklopcem)
Priključak cijevi za
rashladni medij
(tekućeg N)
528.5
216 150
C
370
41
Priključak cijevi za rashladni
medij (strana usisa M)
K
8-M6
L
6-M6
(Jedinica: mm)
1. Revizijski otvor uvijek se mora predvidjeti na desnoj strani izlaza za zrak.
2. Pad cjevovoda prema van za 1/100.
3. Provjeriti odvod kondenzata kod puštanja u rad.
4. Nije prikladan za upotrebu u blizini mora ili u agresivnoj atmosferi, kao što je neposredna okolina toplica ili bazena za plivanje.
5. Kadica za kondenzat mora se očistiti prije početka sezone hlađenja. (Ako su kadica za kondenzat ili priključak odvoda prljavi, postoji
opasnost od curenja vode i oštećenja zgrade na stropu između katova).
6. Kod kanalnih jedinica za svježi zrak nije uključen zračni filtar. Molimo da se osigura odgovarajuća kvaliteta zraka ugradnjom filtarskih kutija,
predfiltra i visokoučinskog filtra. (Kod rada bez zračnog filtra dolazi do onečišćenja izmjenjivača topline, a time i do smetnji u radu i prekida rada).
7. Jedinica se instalira vodoravno.
8. Radi sprječavanja prijenosa vibracija na zračne kanale, moraju se predvidjeti platneni nastavci.
9. Kod odvoda kondenzata uvijek se mora predvidjeti odgovarajući sifon protiv neugodnih mirisa.
NAPOMENA: Nije potreban kod upotrebe pumpe za kondenzat
10. Kabelski priključak u upravljačkoj kutiji. Detaljne informacije u spojnoj shemi.
11. Dimenzije MMD-AP0481HFE i MMD-AP0721HFE/MMD-AP0961HFE odstupaju zbog položaja upravljačke kutije.
52 I TOSHIBA
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
STROPNA JEDINICA
Udobno okruženje
Najtiša jedinica u svojoj klasi
- Novi dizajn smanjuje buku pri radu na polovinu u odnosu na
uobičajene jedinice
Upravljanje lamelama za vođenje zraka
- Kut pod kojim zrak struji automatski se prilagođuje režimu
grijanja ili hlađenja.
- Automatsko osciliranje raspoređuje zrak u sve dijelove prostorije radi
veće udobnosti.
Model
MMC-AP***4H-E
U režimu
hlađenja otvor
za zrak
automatski
oscilira unutar
gornja
3 položaja.
Opcija
RBC-AX22CE2
(Infracrveni daljinski upravlja)
U režimu
grijanja otvor
za zrak
automatski
oscilira unutar
donja
3 položaja.
1
2 30˚
3
4
5
1
2 60˚
3
4
5
TCB-DP22CE2
Učinkovita instalacija
(Pumpa za kondenzat)
Ovjes se izvodi jednostavno pomoću dva vijka na ulazu za zrak, čime se
izbjegavaju kompleksne operacije s brojnim pričvrsnim vijcima.
MMC-AP0154H-E do AP0484H-E
Z
Gornja cijevna provodnica *
Provodnica za strujno napajanje *
Cijevna provodnica *
Priključak za kondenzat VP 20
(unutra ø26, gipko crijevo je dio isporuke)
167
50
105
114
110 76
141
680
70
53
*: Predthodno izvedeni otvor
200 (tekućina)
216 (strana usisa)
Promjer lijevog odvoda
Priključak za kondenzat
75
97
Provodnica za kabel daljinskog upravljača *
347
Cijev za rashladni medij (tekući)
Provodnica za
strujno napajanje *
262
Provodnica za kabel daljinskog upravljača *
84
B
171
145
90
135
32
146
92
A (točka montaže)
Cijev za rashladni medij (strana usisa)
32
170
(točka
montaže)
320
Provodnica za kabel
daljinskog upravljača *
130
128
84
210
216
Zidni proboj
(rupa od 199mm)
Otvor za ulaz zraka 92mm
(prirubnica se nabavlja posebno)
Položaj montaže IC prijemnika
Lijevi priključak za kondenzat *
Z pogled
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Montažni vijak
B
910
AP0244H-E, AP0274H-E
1125
1180
AP0364H-E, AP0484H-E
54 I TOSHIBA
1540
1595
Donji rub stropa
Jedinica
250 ili više
250 ili više
500
ili više
A
855
Unutar
50
Model MMCAP0154H-E, AP0184H-E
(prednji dio horizontalno centrirati)
(Jedinica: mm)
STROPNA JEDINICA
Model
Učinak hlađenja/grijanja *1
MMC-
AP0154H-E
AP0184H-E
AP0244H-E
AP0274H-E
AP0364H-E
AP0484H-E
(kW)
4.5/5.0
5.6/6.3
7.1/8.0
8.0/9.0
11.2/12.5
14.0/16.0
Strujno napajanje
Električne
karakteristike
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
Potrošnja struje
50 Hz
(kW)
0.033/0.033
0.038/0.038
0.050/0.050
0.050/0.050
0.091/0.091
0.110/0.110
Visina
(mm)
210
210
210
210
210
210
Širina
(mm)
910
910
1,180
1,180
1,595
1,595
Dubina
(mm)
680
680
680
680
680
680
(kg)
22
22
26
26
34
34
(m3 /h)
720/600/540
780/660/540
1110/900/840
1110/900/840
1650/1380/1200
1800/1560/1320
Snaga motora
(W)
30
30
40
40
80
80
Strana usisa
(mm)
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
38/36/33
41/38/35
43/40/37
Ukupna težina
Ventilator
Priključak
rashladnog medija
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Priključak za kondenzat
Vrijednosti zvučnog tlaka *2
(visok/srednji/nizak)
*1
*2
20 (PVC-cijev)
(dB(A))
35/32/30
36/33/30
38/36/33
Standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline.
PRIBOR
Kutni dio
TCB-KP12CE2
TCB-KP22CE2
Pumpa za kondenzat
TCB-DP22CE2
TOSHIBA I 55
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
ZIDNA JEDINICA (SERIJA 3)
Karakteristike
Kompaktan i moderan, ravan dizajn jedinice
Veliki zračni filtar za poboljšanje kvalitete zraka
Vrlo nizak prag buke – samo 28 dB(A) (2,2, 2,8 i 3,6 kW model)
Zajedno s uređajem isporučuje se infracrveni daljinski upravljač
Model
MMK-AP***3H
Model
Učinak hlađenja/grijanja *1
Električne karakteristike
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
Priključak
rashladnog medija
AP0073H
(kW)
2,2 / 2,5
Strujno napajanje
AP0153H
AP0183H
AP0243H
2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
4,5 / 5,0
5,6 / 6,3
7,1 / 8,0
(kW)
0,018
0,021
0,021
0,043
0,043
Visina
(mm)
320
320
320
320
320
320
Širina
(mm)
1050
1050
1050
1050
1050
1050
Dubina
(mm)
228
228
228
228
228
228
(kg)
15
15
15
15
15
15
3
570/450/390
600/480/390
600/480/390
840/660/540
840/660/540
1.020/750/570
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
(m /h)
0,05
Snaga motora
(W)
30
30
30
30
30
30
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
Tekućina
(mm)
Vrijednosti zvučnog tlaka *2
(visok/srednji/nizak)
*2
AP0123H
Potrošnja struje 50 Hz
Priključak za kondenzat
*1
AP0093H
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Ukupna težina
Ventilator
MMK-
(dB(A))
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
35/31/28
37/32/28
37/32/28
41/36/33
41/36/33
46/39/34
Standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline.
MMK-AP0073H do AP0243H
1050
Frontalni panel
Zračni filtar
228
50
50
Izmjenjivač topline
Prethodno izveden
50
Prethodno izveden
7
7
73.5
7 3 .5
320
Ulaz za zrak
72
Montažna ploča
132
Montažna ploča
Priključak rashladnog medija (strana usisa) (0.39m)
56 I TOSHIBA
568
200
Priključak za
kondenzat
(0.5mm)
78
150
Priključak rashladnog medija,
tekućeg (0.44m)
(Jedinica: mm)
KOMPAKTAN ZIDNI UREĐAJ (SERIJA 4 )
Prednosti
Svojim atraktivnim, ravnim dizajnom najprikladniji za male urede,
u kojima je poželjna elegantna unutarnja jedinica
Veliki zračni filtar za poboljšanje kvalitete zraka
Automatsko upravljanje lamelama za vođenje zraka za optimalnu
raspodjelu zraka
Model
Zajedno s uređajem isporučuje se infracrveni daljinski upravljač
MMK-AP***4MH-E
Model
MMK-
AP0074MH-E
AP0094MH-E
AP0124MH-E
(kW)
2.2/2.5
2.8/3.2
3.6/4.0
Učinak hlađenja/grijanja *1
Strujno napajanje
Električne karakteristike
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Potrošnja struje 50 Hz
(kW)
0.017
0.018
Visina
(mm)
275
275
275
Širina
(mm)
790
790
790
Dubina
(mm)
208
208
208
(kg)
11
11
11
3
480/420/360
510/450/360
540/450/360
Ukupna težina
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Ventilator
Cijev za
rashladni medij
(m /h)
Snaga motora)
(W)
30
30
30
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
Tekućina
(mm)
Priključak za kondenzat
Vrijednosti zvučnog tlaka *2
(visok/srednji/nizak)
(dB(A))
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
16 (PVC-cijev)
35/32/29
36/33/29
37/33/29
Standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline.
MMK-AP0074MH-E do AP0124MH-E
208
790
48
208
6
48
Prethodno
izveden
Izlaz za zrak
60
48
Prethodno
izveden
48
6
275
275
Ulaz za zrak
208
275
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
54.5
60
54.5
60
208
100 ili više
170 ili više
Priključak
rashladnog
medija
(strana usisa)
275
*2
60
*1
0.019
Vezica za montažnu ploču
321
Priključak za
kondenzat
170 ili više
* 300 ili više
* (za priključene razdjelnike
rashladnog medija kod S-HRM)
Priključak rashladnog
medija (tekućeg)
(Jedinica: mm)
TOSHIBA I 57
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
SKRIVENA JEDINICA
Hladan zrak za ugodnu klimu u prostoriji
Da bi se postiglo efikasno hlađenje prostorije,
jedinica se instalira ispred prozora.
Lagano održavanje
Pojednostavljena izvedba
ventilatora i cijevi za kondenzat.
Model
MML-AP***4BH-E
Model
Učinak hlađenja/grijanja
*1
MML-
AP0074BH-E
(kW)
2.2/2.5
Strujno napajanje
Električne
karakteristike
AP0184BH-E
AP0244BH-E
2.8/3.2
3.6/4.0
4.5/5.0
5.6/6.3
7.1/8.0
0.056/0.058
0.056/0.058
0.056/0.058
Visina
(mm)
600
600
600
600
600
600
Širina
(mm)
745
745
745
1045
1045
1045
Dubina
(mm)
220
220
220
220
220
220
(kg)
21
21
21
29
29
29
3
460/400/300
460/400/300
460/400/300
740/600/490
740/600/490
950/790/640
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Priključak
rashladnog medija
AP0154BH-E
(kW)
Ukupna težina
Ventilator
AP0124BH-E
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Potrošnja struje
50 Hz
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
AP0094BH-E
(m /h)
0.095/0.110
(W)
19
19
19
70
70
70
Strana usisa
(mm)
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
Tekućina
(mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
36/34/32
36/34/32
42/37/33
20 (PVC-cijev)
Vrijednosti zvučnog tlaka *2 (visok/srednji/nizak)
*2
0.090/0.096
Snaga motora
Priključak za kondenzat
*1
0.090/0.096
(dB(A))
36/34/32
36/34/32
36/34/32
Standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline.
MML-AP0074BH-E do AP0244BH-E
(velika prirubnica izlaza za zrak)
B
25
85
C
(velika prirubnica izlaza za zrak)
10
A
Prostor potreban za
instalaciju i održavanje
100
150 ili više
10
150 ili više
123
65
2x 4,7mm otvor (lijevo i desno)
D ×100
10
20
Područje pokrivne ploče
145
145
50
5
Otvor za podnu montažu
PMV-kutija
58 I TOSHIBA
B
580
880
C
550
850
D
4
7
E
5
8
B
85 55
Priključak za
kondenzat
2x 12x18 uzdužna
rupa (otvor za
podnu montažu)
274
224
436
397
Priključak rashladnog
medija (strana usisa)
104
140
80
129
Model MMLAP0074BH-E do AP0124BH-E
AP0154BH-E do AP0244BH-E
A
610
910
Zračni filtar
315
402
600
4− 15mm otvor za upravljačku kutiju
(stezaljka za uzemljenje
(kod montaže otraga))
Upravljačka kutija
(stezaljka za uzemljenje
(kod montaže otraga) unutra)
170
135
Priključak rashladnog
medija (tekućeg)
E − 4,7mm otvor
(prednja i stražnja strana)
110
155
220
(Jedinica: mm)
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
KLIMA-ORMAR
Tanak izgled za savršeni interijer
Uska izvedba kojom se štedi prostor (4,5-16,0 kW)
Široki izlaz za zrak
moguće je postavljanje i u uglu prostorije, s automatskim upravljanjem
lijevo-desno lamela za vođenje zraka
vertikalni smjer zraka može se ručno podesiti
auto
swing
Model
MMF-AP***4H-E
Model
Učinak hlađenja/grijanja
MMF-
AP0154H
(kW)
4.5/5.0
*1
Strujno napajanje
Električne karakteristike
Vanjske dimenzije:
unutarnja jedinica
AP0274H
AP0364H
AP0484H
AP0564H
5.6/6.3
7.1/8.0
8.0/9.0
11.2/12.5
14.0/16.0
16.0/18.0
Potrošnja struje
50 Hz
(kW)
0.150/
0.146
0.150/
0.146
0.190/
0.195
0.190/
0.195
0.280/
0.295
0.350/
0.380
0.350/
0.380
Visina
mm)
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
Širina
mm)
600
600
600
600
600
600
600
Dubina
mm)
210
210
210
210
390
390
390
48
48
49
49
65
65
65
900/
780/660
900/
780/660
1200/
1020/840
1200/
1020/840
1920/
1680/1380
2160/
1860/1560
2160/
1860/1560
Standardna količina zraka
(velika/srednja/mala)
Priključak
rashladnog medija
AP0244H
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V) (Unutarnje jedinice trebaju vlastitu opskrbu naponom)
Ukupna težina
Ventilator
AP0184H
3
(m /h)
Snaga motora
(W)
37
37
63
63
110
160
160
Strana usisa
mm)
ø 12.7
ø 12.7
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
ø 15.9
Tekućina
mm)
ø 6.4
ø 6.4
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
ø 9.5
54/50/46
54/50/46
Priključak za kondenzat
20 (PVC-cijev: vani 26, unutra 20)
Vrijednosti zvučnog tlaka *2 (visok/srednji/nizak)
*1
*2
(dB(A))
46/43/38
46/43/38
49/45/40
49/45/40
51/48/44
Standardne duljine cijevi: 5 m glavna cijev, 2,5 m cijevni ogranci, 0 m visinska razlika
Vrijednosti koje stvarno nastaju kod rada vani općenito su veće od navedenih, jer se mora dodati buka iz okoline.
Konzola za zidnu montažu
Prostor potreban za instalaciju i održavanje
Zid
815
1000 Ili više
210
Zid
1750
Model
Zidna provodnica
(s obje strane)
(prethodno izvedena)
50
Stražnja cijevna
provodnica (130mm
prethodno izvedena)
Ulaz za zrak
180
Montažni razmak
podnog učvršćenja 640
120
Glavna odvodna gipka cijev
F
B
A
Zid
(Prednja strana)
MMD-
A
B
C
D
E
F
50
AP0364H-E do AP0564H-E
380 125 120 160 390
40
MMF-AP0364H-E
MMF-AP0154H-E
Tekućina
Tekućina
358
165
120
631
59
60 I TOSHIBA
10
Konzola za
podnu montažu
(s obje strane)
500
Ili više
200 107 132 157 210
155
164
D
(Prednja
strana)
AP0154H-E do AP0274H-E
Provodnica za kondenzat
(s obje strane)
(prethodno izvedena)
C
200
Ili više
E
204
Strana
usisa
Priključak cijevi za
rashladni medij (tekući)
380
Izlaz za zrak
20
600
Razmak
Razmak
80 30×3
30×3
25
40
MMF-AP0154H-E do AP0564H-E
165
215
215
Strana
usisa
Priključak cijevi za rashladni medij (strana usisa)
Vijak za uzemljenje (M4)
Vođenje cijevi za rashladni medij
(Jedinica: mm)
PRIBOR UNUTARNJA JEDINICAE
Pribor unutarnja jedinicae
Unutarnja jedinica
Oznaka
Oznaka modela
Stropni panel
RBC-U31PGS(W)-E
Kompatibilni model
SMMS-i
NAPOMENA
Dodatne primjedbe
RBC-U31PG(W)-E
Potreban pribor
RBC-U31PGS(WS)-E
4-smjerna kazeta
Kompaktna 4-smjerna
kazeta (600 × 600)
2-smjerna kazeta
Kutija za ulaz
svježeg zraka
TCB-GB1602UE
Svježi zrak i okvir filtra
TCB-GFC1602UE
TCB-FF101URE2
Okvir za
prilagođavanje visine
TCB-SP1602UE
Visina = 50 mm
Zatvaranje
ventilacijskog okna
TCB-BC1602UE
Podešavanje smjera zraka zatvaranjem ventilacijskog okna
(3 kom.)
Stropni panel
RBC-UM11PG(W)-E
Prirubnica priključka za
svježi zrak
Stropni panel
TCB-FF101URE2
MMU-AP72/92/122/152 WH
RBC-UW803PG(W)-E
MMU-AP182/242/272/302 WH
RBC-UW1403PG(W)-E
MMU-AP362/482/562 WH
RBC-UY136PG
Prirubnica priključka za
svježi zrak
TCB-FF101URE2
Kutija filtra
(stražnji dovod zraka)
Visokoučinski filtar 65
(donji dovod zraka)
Visokoučinski filtar 90
(donji dovod zraka)
Stropni panel
(djelomični panel za donji
dovod zraka)
Platneni nastavak
(donji dovod zraka)
MMU-AP***4YH-E
RBC-US21PGE
TCB-BUS21HWE5
Potreban pribor
Za jednostavni dovod svježeg zraka primjenom
prethodno izvedenog otvora (promjer 100 mm)
RBC-UW283PG(W)-E
Prednji izlaz za zrak
Visokoučinski filtar 90
(stražnji dovod zraka)
MMU-AP***4MH-E
Upotrebljava se s
TCB-GFC1602UE
Kutija za ulaz svježeg zraka
Za jednostavni dovod svježeg zraka primjenom
prethodno izvedenog otvora (promjer 100 mm)
Visokoučinski filtar 65
(stražnji dovod zraka)
Standardna
kanalna jedinica
MMU-AP***2H
Prirubnica priključka za
svježi zrak
Stropni panel
1-smjerna kazeta
Za dovod svježeg zraka primjenom prethodno
izvedenog otvora i kutije filtra (promjer 100 mm)
Potreban pribor
Potreban pribor
Potreban pribor
MMU-AP***4SH-E
Za jednostavni dovod svježeg zraka primjenom
prethodno izvedenog otvora (promjer 100 mm)
Upotrebljava se s
TCB-FC281BE
TCB-UFM11BFCE
MMD-AP0074/0094/0124BH-E
TCB-UFM21BFCE
MMD-AP0154/0184BH-E
TCB-UFM11BFCE
(2 Stk.)
MMD-AP0244/0274/0304BH-E
TCB-UFM21BFCE
(2 Stk.)
MMD-AP0364/0484/0564BH-E
Upotrebljava se s
TCB-FC1401BE
TCB-UFH51BFCE
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
Upotrebljava se s
TCB-FC281BE
TCB-UFH61BFCE
MMD-AP0156/0186BH-E
TCB-UFH51BFCE
(2 Stk.)
MMD-AP0246/0274/0306BH-E
TCB-UFH61BFCE
(2 Stk.)
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
TCB-FC281BE
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
TCB-FC501BE
MMD-AP0156/0186BH-E
TCB-FC801BE
MMD-AP0246/0276/0306BH-E
TCB-FC1401BE
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
TCB-UFM11BE
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
TCB-UFM21BE
MMD-AP0156/0186BH-E
TCB-UFM31BE
MMD-AP0246/0276/0306BH-E
TCB-UFM41BE
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
TCB-UFH51BE
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
TCB-UFH61BE
MMD-AP0156/0186BH-E
TCB-UFH71BE
MMD-AP0246/0276/0306BH-E
TCB-UFH81BE
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
RBC-UD281PE(W)
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
RBC-UD501PE(W)
MMD-AP0156/0186BH-E
RBC-UD801PE(W)
MMD-AP0246/0276/0306BH-E
RBC-UD1401PE(W)
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
TCB-CA281BE
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
TCB-CA501BE
MMD-AP0156/0186BH-E
TCB-CA801BE
MMD-AP0246/0276/0306BH-E
TCB-CA1401BE
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
Učinak filtracije: 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
Učinak filtracije: 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
Upotrebljava se s
TCB-FC501BE
Upotrebljava se s
TCB-FC801BE
Upotrebljava se s
TCB-FC501BE
Upotrebljava se s
TCB-FC801BE
Upotrebljava se s
TCB-FC1401BE
Za visokoučinski filtar
Učinak filtracije: 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
Učinak filtracije: 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
Visina podesiva pomoću platnenog
nastavka 40 do 100 mm
TOSHIBA I 61
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Pribor Unutarnja jedinicae
Unutarnja jedinica
Oznaka
Standardna
kanalna jedinica
Filtar komplet za
donju stranu
Oznaka modela
TCB-FK281BE
Visokoučinski filtar 65
Kompatibilni model
SMMS-i
MMD-AP0076/0096/0126BH-E
TCB-FK501BE
MMD-AP0156/0186BH-E
TCB-FK801BE
MMD-AP0246/0276/0306BH-E
TCB-FK1401BE
MMD-AP0366/0486/0566BH-E
TCB-UFM1D-1E
MMD-AP0184H
TCB-UFM2D-1E
(2 kom.)
MMD-AP0244/0274/0364H
TCB-UFM1D-1E (2 kom.)
MMD-AP0484H-E
Prirubnica priključka za
svježi zrak
TCB-UFH6D-1E (2 kom.)
MMD-AP0244/0274/0364H-E
TCB-UFH5D-1E (2 kom.)
MMD-AP0484H-E
TCB-PF1D-1E
MMD-AP0184H-E
Upotrebljava se s
TCB-FCY21DE
TCB-PF2D-1E (2 kom.)
MMD-AP0244/0274/0364H-E
TCB-PF1D-1E (2 kom.)
MMD-AP0484H-E
MMD-AP0184H-E
TCB-FCY31DE
MMD-AP0244/0274/0364H-E
TCB-FCY51DE
MMD-AP0484H-E
MMD-AP0184H do 0484H-E
TCB-DP32DE
MMD-AP0724/0964H-E
MMD-AP***4SPH
TCB-DP22CE2
TCB-KP12CE2
MMC-AP0154/0184H-E
TCB-KP22CE2
MMC-AP0244 do 0584H-E
TCB-UFM3DE
MMD-AP0721/0961HFE
MMD-AP0481HFE
MMD-AP0721/0961HFE
Visokoučinski filtar 90
TCB-UFH8D-1E
TCB-PF3DE
MMD-AP0481HFE
MMD-AP0724/0964HFE
Dugovječni predfiltar
TCB-PF4D-1E
Upotrebljava se s
TCB-FCY31DE
Upotrebljava se s
TCB-FCY51DE
Upotrebljava se s
TCB-FCY100DE
Za visokoučinski ili dugovječni predfiltar
MMD-AP0724/0964H-E
TCB-DP31DE
TCB-FF101URE2
Učinak filtracije: 50%
(težinska metoda)
MMD-AP0724/0964H-E
TCB-FCY21DE
TCB-UFH7DE
62 I TOSHIBA
Upotrebljava se s
TCB-FCY51DE
Upotrebljava se s
TCB-FCY100DE
TCB-UFM4D-1E
Pumpa za kondenzat
Upotrebljava se s
TCB-FCY31DE
MMD-AP0724/0964H-E
Visokoučinski filtar 65
Kutija filtra
Učinak filtracije: 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-UFH7DE
MMC-AP0244 do 0584H-E
Kanalna jedinica
za svježi zrak
Upotrebljava se s
TCB-FCY51DE
Upotrebljava se s
TCB-FCY21DE
Stropna jedinica
Kutni dio
Upotrebljava se s
TCB-FCY31DE
MMD-AP0184H-E
MMC-AP0154/0184H-E
Pumpa za kondenzat
Učinak filtracije: 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-UFH5D-1E
TCB-FCY100DE
Tanka kanalna jedinica
Upotrebljava se s
TCB-FCY21DE
Upotrebljava se s
TCB-FCY100DE
TCB-PF3DE
Pumpa za kondenzat
Komplet zračnog filtra ispod i pokrivna ploča
za usis straga
MMD-AP0724/0964H-E
Dugovječni predfiltar
Kutija filtra
Dodatne primjedbe
TCB-UFM3DE
Visokoučinski filtar 90
Visokotlačna
kanalna jedinica
NAPOMENA
MMD-AP0481HFE
TCB-FCY51DFE
MMD-AP0481HFE
TCB-FCY100DE
MMD-AP0721/0961HFE
TCB-DP32DFE
MMD-AP0481/0721/0961HFE
Visina uspona 330 mm ili manje
(od donjeg ruba stropa)
Za dovod svježeg zraka primjenom prethodno
izvedenog otvora (promjer 100 mm)
Visina uspona 600 mm ili manje
(od donjeg ruba stropa)
Upotrebljava se s
TCB-KP12CE2
Upotrebljava se s
TCB-KP22CE2
Potrebno kod primjene pumpe za kondenzat
Učinak filtracije: 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
Učinak filtracije: 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
Učinak filtracije: 50%
(težinska metoda)
Za visokoučinski ili dugovječni predfiltar
Visina uspona 330 mm ili manje
(od donjeg ruba stropa)
Upotrebljava se s
TCB-PF3DE
Upotrebljava se s
TCB-PF4D-1E
Upotrebljava se s
TCB-PF3DE
Upotrebljava se s
TCB-PF4D-1E
Upotrebljava se s
TCB-FCY100DE
Upotrebljava se s
TCB-FCY51DFE
1) Pribor za 4-smjerne kazete
Mogućnosti kombiniranja
1
2
3
4
5
6
Stropni panel
Kutija za ulaz svježeg zraka
+ svježi zrak i kutija filtra
Svježi zrak i
kutija filtra
Prirubnica priključka
za svježi zrak
Okvir za
prilagođavanje visine
Zatvaranje
ventilacijskog okna
OK
OK
OK
OK
OK
1
Stropni panel
2
Kutija za ulaz svježeg zraka +
svježi zrak i kutija filtra
OK
OK
—
OK
3
Svježi zrak i kutija filtra
OK
OK
OK
OK
4
Prirubnica priključka za svježi zrak
OK
OK
OK
OK
OK
5
Okvir za prilagođavanje visine
OK
—
OK
OK
6
Zatvaranje ventilacijskog okna
OK
OK
OK
OK
OK
OK
2) Pribor za standardne kanalne jedinica
1
Mogućnosti kombiniranja
2
3
4
5
Za stražnji dovod zraka
1
2
3
4
5
6
7
8
Kutija filtra
(stražnji dovod zraka)
Visokoučinski filtar 65
(donji dovod zraka)
Visokoučinski filtar 90
(donji dovod zraka)
Stropni panel (djelomični
panel za donji dovod zraka)
Platneni nastavak
(za donji dovod zraka)
Filtar komplet na
donjoj strani *
8
Za donji dovod zraka
Visokoučinski filtar
90
Kutija
filtra
Visokoučinski filtar
65
Visokoučinski filtar
Stropni panel
Platneni nastavak
90
(djelomični panel za donji
(za donji
(stražnji dovod zraka)
(stražnji dovod zraka)
(stražnji dovod zraka)
(donji dovod zraka)
(donji dovod zraka)
dovod zraka)
dovod zraka)
Filtar komplet
na
donjoj strani *
—
OK
—
—
—
—
—
OK
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
(stražnji dovod zraka)
(stražnji dovod zraka)
7
Visokoučinski filtar
65
Visokoučinski filtar 65
Visokoučinski filtar 90
6
—
OK
OK
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
OK
OK
—
—
—
OK
OK
OK
—
—
—
OK
OK
OK
OK
OK
* kod dovoda zraka dolje, potreban filtar komplet
3) Pribor za visokoučinsku i kanalnu jedinicu za svježi zrak
Mogućnosti kombiniranja
1
2
3
4
5
Visokoučinski filtar 65
Visokoučinski filtar 90
Dugovječni predfiltar
Kutija filtra
Pumpa za kondenzat
—
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1
Visokoučinski filtar 65
2
Visokoučinski filtar 90
—
3
Dugovječni predfiltar
OK
OK
4
Kutija filtra
OK
OK
OK
5
Pumpa za kondenzat
OK
OK
OK
OK
OK
TOSHIBA I 63
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
DIMENZIONIRANJE CIJEVI ZA RASHLADNO SREDSTVO
Dopuštene razlike u udaljenosti odnosno visini kod cjevovoda za rashladno sredstvo
T-račva
za cjevovod tekućeg medija
D
Y-račva
za cjevovod za plin
Slijedna jedinica 3
A
Visinska razlika
između vanjskih
jedinica
H3 ≤ 5 m
B
Slijedna
jedinica 1
Glavna
jedinica
<Ex. 1>
C
<Ex. 1>
Slijedna
jedinica 2
Vanjska
jedinica
OK
La
Lb
Lc
OK
Ld
<Ex. 2>
LA
<Ex. 2>
LB
Glavni spojni cjevovod između vanjskih jedinica
T-račva
za cjevovod
tekućeg medija
Y-račva
za cjevovod
za plin
Visinska razlika
između vanjskih
jedinica
H1 ≤ 70 m
L1
Račvanje cjevovoda L2
L7
Spojna cijev unutarnje jedinice
1. račva
a
IZBJEGAVAJTE
Napomena:
Prikazano spajanje T-račve
nije dopušteno.
Glavno
račvanje
b
c
d
OK
Napomena:
U slučaju SMMS 5 i 6 KS pridržavajte se
pravila priključivanja za duljinu/visinu kod
SMMS.
e
Unutarnja jedinica
L3
Visinska razlika
između unutarnjih
jedinica
H2 ≤ 40 m
Identična duljina odgovara najudaljenijem cjevovodu 235 m
Identična duljina odgovara najudaljenijem cjevovodu iza prve račve od 90 m
Y-račva
f
L6
L5
L4
g
h
i
j
Unutarnja jedinica
Uvjetovane karakteristike sustava
Maksimalni broj
kombiniranih
vanjskih jedinica
Maksimalna snaga
kombiniranih
vanjskih jedinica
Maksimalni broj
povezanih
unutarnjih jedinica
4 jedinice
48 KS
48 jedinica
Maksimalna snaga
kombiniranih
unutarnjih jedinica
H2 ≤ 15
H2 > 15
135%
105%
Primjedba 1) Kombinacija vanjskih jedinica: glavna jedinica (1 jedinica) + slijedna jedinica
(0 do 3 jedinice). Glavna jedinica je vanjska jedinica koja je najbliža priključenim unutarnjim jedinicama.
Primjedba 2) Vanjske jedinice trebale bi biti instalirane u skladu s njihovom snagom.
(Glavna jedinica ≥ slijedna jedinica 1 ≥ slijedna jedinica ≥ 2 slijedna jedinica 3)
Napomena 3) Kod priključivanja cjevovoda za plin kod vanjske jedinice upotrijebite Y-račvu i
instalirajte je vodoravno.
Primjedba 4) Cjevovod prema unutarnjoj jedinici trebao bi biti okomit u odnosu na cijev vanjske jedinice i ne bi se smio priključivati u smjeru T-račve na cjevovodu tekućine kod glavne vanjske jedinice.
Dopuštena razlika u duljini i visini kod cjevovoda za rashladno sredstvo
Manje od 34 KS
34 KS ili više
Stvarna duljina cjevovoda
Duljina cjevovoda do
najudaljenije točke L ( *1)
Ekvivalentna duljina
Odgovarajuća duljina do cjevovoda koji je najudaljeniji od prve račve Li ( *1)
Ukupna duljina cjevovoda
(cjevovod za tekućinu, prava duljina)
Odgovarajuća duljina najudaljenijeg cjevovoda između vanjskih jedinica LO ( *1)
Stvarna duljina cjevovoda
Maksimalna odgovarajuća duljina glavnog cjevovoda
Ekvivalentna duljina
Maksimalna odgovarajuća duljina glavne spojne cijevi vanjske jedinice
Maksimalna stvarna duljina glavne spojne cijevi unutarnje jedinice
Maksimalna odgovarajuća duljina između račvi
Gornja vanjska jedinica
Visina između unutarnjih i vanjskih jedinica H1
Donja vanjska jedinica
Visina između unutarnjih jedinica H2
Visina između vanjskih jedinica H3
Tehnički podaci
Dopuštena vrijednost
Područje cjevovoda
300 m
500 m
190 m
235 m
90 m ( *2)
LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 + L6 + L7 + a + b + c +
d+e+f+g+h+i+j
LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
25 m
100 m ( *3)
120 m ( *3)
10 m
30 m
50 m
70 m ( *4)
40 m ( *5)
40 m
5m
( *1) : (D) je vanjska jedinica koja je najudaljenija od prve račve, a (j) je unutarnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve.
( *2) : Ako visinska razlika (H1) između unutarnje i vanjske jedinice prelazi 3 m, potrebno je odabrati najmanje 65 m.
( *3) : Ako maksimalna snaga kombiniranih vanjskih jedinica iznosi 46 KS ili više, tada odgovarajuća maksimalna duljina iznosi 70 m ili manje (stvarna duljina je 50 m ili manje).
( *4) : Ako visinska razlika (H2) između unutarnjih jedinica prelazi 3 m, tada bi trebalo odabrati 50 m ili manje.
( *5) : Ako visinska razlika (H2) između unutarnjih jedinica prelazi 3 m, tada bi trebalo odabrati 30 m ili manje.
64 I TOSHIBA
L3 + L4 + L5
LA + LB + Ld
(LA + Lb, LA + LB + Ld)
L1
Ld(La, Lb, Lc)
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
L2, L3, L4, L5, L6, L7
–
–
–
–
Odabir cjevovoda za rashladno sredstvo
6 Glavni cijevni odvojak
Cijevni odvojak
Slijedna
jedinica 3
Slijedna
jedinica 2
Slijedna
jedinica 1
Glavna
jedinica
Priključna cijev unutarnje jedinice
4
Vanjska jedinica
4
5
5
5
5
5
Kompenzacijska cijev
ø 9.5
1
1
1
1
2
Unutarnja jedinica
1. račva
1
6 Y-račva
2
3
2
1
2
Glavni cjevovod
7
Priključna cijev
vanjske jedinice
4
5
5
4
4
Priključna cijev
unutarnje jedinice
Račva za
vanjsku jedinicu
4
5
5
5
Unutarnja jedinica
1
Veličina cijevi vanjske jedinice
Naziv modela MMY-
Na strani plina
Na strani tekućine
MAP0804*
ø 22.2
ø 12.7
MAP1004*
ø 22.2
ø 12.7
MAP1204*
ø 28.6
ø 12.7
Od tipa 015 do tipa 018
ø 12.7
ø 6.4
MAP1404*
ø 28.6
ø 15.9
Od tipa 024 do tipa 056
ø 15.9
ø 9.5
MAP1604*
ø 28.6
ø 15.9
Od tipa 072 do tipa 096
ø 22.2
ø 12.7
Šifra ukupnog učinka vanjskih jedinica *1
Koeficijent učinkovitosti
Od 16 do maksimalno 22
ø 28.6
ø 15.9
ø 34.9
ø 15.9
Od 26 do maksimalno 36
ø 34.9
ø 19.1
36 ili više
ø 41.3
ø 22.2
ø 9.5
3
Veličina glavnog cjevovoda
Šifra ukupnog učinka vanjskih jedinica *1
Na strani plina
*4
*5
*6
*7
ø 6.4
ø 6.4
6
Od 8 do maksimalno 12
ø 22.2
ø 12.7
Od 14 do maksimalno 22
ø 28.6
ø 12.7
Od 22 do maksimalno 36
ø 28.6
ø 15.9
Od 12 do maksimalno 14
ø 34.9
ø 19.1
Od 36 do maksimalno 46
ø 41.3
ø 22.2
46 ili više *7
ø 41.3
ø 22.2
Y-spojnica
Glavna račvar *2 *3 *6
RBM-BY55E
RBM-BY105E
RBM-BY205E
RBM-BY305E
RBM-HY1043E
RBM-HY2043E
RBM-HY1083E
RBM-HY2083E
7
Odabir račve
Spojnice
Naziv modela
Plin
(Y-spojnica)
ispod 26
4
*5
Naziv modela
Ispod 6,4
Od 6,4 do maksimalno 14,2
Od 14,2 do maksimalno 25,2
25,2 ili više
Ispod 14,2
Za 4
Od 14,2 do maksimalno 25,2
Ispod 14,2
Za 8
Od 14,2 do maksimalno 25,2
*2 *3
Na strani tekućine
Šifra ukupnog učinka unutarnjih jedinica *1
Na strani plina
Na strani tekućine
Od 2,4 ili manje
ø 12.7
ø 9.5
Od 2,4 do maksimalno 6,4
ø 15.9
ø 9.5
ø31.8
Račva za
vanjsku jedinicu
ø31.8
Tekućina Kompenzacija
(T-spojnica) (T-spojnica)
ø28.6
ø19.1
ø25.4
ø19.1 ø19.1
ø31.8
ø22.2
ø9.5
ø9.5
ø9.5
RBM-BT24E
ø9.5
ø28.6 ø22.2 ø22.2 ø9.5 ø9.5
Od 6,4 do maksimalno 12,2
ø 22.2
ø 12.7
ø 28.6
ø 15.9
Od 20,2 do maksimalno 35,2
ø 34.9
ø 22.2
Mekano
Srednje tvrdo ili tvrdo
35,2 ili više
ø 41.3
ø 22.2
OK
OK
OK
OK
NG *4
NG *4
NG *4
NG *4
NG *4
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Šifra se utvrđuje prema koeficijentu učinka.
Kod upotrebe Y-račve za prvi odvojak, odabir bi trebao uslijediti prema šifri učinka vanjske jedinice.
Kod cijevi iza račve mogu se priključiti glavne unutarnje jedinice ukupne snage od 6,0.
Ako promjer cijevi iznosi Ø 19,0 ili više, tada se mora upotrijebiti materijal naveden u priručniku.
Ako veličina cijevi prelazi veličinu glavne cijevi, tada bi se trebala odabrati jednaka veličina kao što je veličina glavne cijevi.
Ako je prva račva glavna račva sa šiframa učinka od 12 do 26, tada bi se trebao upotrijebiti model RBM-HY2043E (4-račve)
ili RBM-HY2083E (8-račvi), bez obzira na šifre ukupnog učinka naknadno spojenih unutarnjih jedinica
Maksimalna jednakovrijedna duljina glavnog voda trebala bi biti 70 m ili kraća.
RBM-BT14E
26 ili više
Od 12,2 do maksimalno 20,2
Ako šifra ukupnog učinka unutarnjih jedinica prelazi onu vanjskih jedinica,
tada se mora upotrijebiti šifra učinka vanjskih jedinica.
*3
ø 9.5
ø 12.7
Odabir račve
Promjer glavne cijevi treba se utvrditi u skladu sa snagom vanjskih jedinica
*2
Na strani tekućine
Šifra ukupnog učinka unutarnje jedinice *1
Na strani plina
Od 22 do maksimalno 26*
Veličina cijevi između račvi
Na strani plina
Od tipa 007 Stvarna duljina 15 m ili
do tipa 012 Stvarna duljina prelazi 15 m
2
Veličina spojnog cjevovoda između vanjskih jedinica
*1
5
Cijevi unutarnje jedinice
8
Minimalna debljina kod primjene R410A
Minimalna debljina (mm)
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1.1/8"
1.3/8"
1.5/8"
6.35
9.52
12.70
15.88
19.05
22.20
28.58
34.92
41.28
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.10
1.25
TOSHIBA I 65
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Potrebno naknadno punjenje za dodatno rashladno sredstvo
Nakon što se sustav odzrači, pumpu bi trebalo zamijeniti cilindrom za rashladno sredstvo ili
ponovno napuniti rashladno sredstvo.
Izračun potrebne količine dodatnog rashladnog sredstva
Tehnički podaci
8 KS
Tvornički napunjena količina
rashladnog sredstva
10 KS
12 KS
14 KS
16 KS
Model toplinske pumpe
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
Model samo s hlađenjem
10.5 kg
10.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
11.5 kg
Ako je sustav tvornički napunjen rashladnim sredstvom, tada cjevovod na mjestu instalacije ne sadrži rashladno sredstvo.
Potrebno je izračunati potrebnu količinu i napuniti sustav.
Izračun:
Izračun
Dodatna količina rashladnog sredstva računa se na temelju
veličine cjevovoda za tekućinu na mjestu instalacije i prema
njegovoj stvarnoj duljini.
Dodatna količina rashladnog sredstva potrebna na mjestu instalacije =
Stvarna duljina cijevi
za tekućinu
Dodatna količina
rashladnog sredstva po
metru cijevi za tekućinu
×
+
kompenzacija sustava
KS (tablica 2)
Primjer:
Dodatna količina R (kg) = (L1 x 0.025 kg/m) + (L2 x 0.055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3.0 kg)
L1 : Stvarna duljina cijevi za tekućinu ø 6,4 (mm)
L2 : Stvarna duljina cijevi za tekućinu ø 9,5 (mm)
L3 : Stvarna duljina cijevi za tekućinu ø 12,7 (mm)
Tablica 1
Promjer cijevi na strani tekućine
Dodatna količina rashladnog sredstva / 1 m
ø 6.4
ø 9.5
ø 12.7
ø 15.9
ø 19.0
ø 22.2
0.025 kg
0.055 kg
0.105 kg
0.160 kg
0.250 kg
0.350 kg
Tablica 2
Standardni model
Zajedničke konjske snage
(KS)
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
66 I TOSHIBA
Visokoučinski model
Vanjska kombinacija
(KS)
8
10
12
14
16
10
10
12
12
16
16
16
16
12
12
16
16
16
16
16
16
8
10
10
12
10
12
14
16
12
12
12
12
14
16
16
16
10
12
10
12
12
12
14
16
Kompenzacija sustava KS
(kg)
Zajedničke konjske snage
(KS)
1.5
2.5
3.5
8.5
10.5
0.0
3.0
5.0
7.5
8.5
9.5
11.5
12.5
3.0
4.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
–
–
–
–
16
–
–
–
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
Vanjska kombinacija
(KS)
8
8
8
10
10
10
8
10
10
10
10
12
12
12
12
8
8
10
10
8
8
10
10
10
10
12
12
12
8
8
8
10
8
8
8
10
10
10
10
12
12
Kompenzacija sustava KS
(kg)
8
8
8
8
10
10
10
10
12
–
–
–
–
0.0
–
–
–
-4.0
-4.0
-2.0
0.0
-6.0
-6.0
-6.0
-6.0
-5.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
OŽIČENJE
Općenito
Priključak strujnog napajanja u skladu s propisima lokalnog elektrodistributera.
Priključak strujnog napajanja unutarnje jedinice i polaganje kablova od unutarnjih i vanjskih jedinica izvedite prema uputama o
ugradnji unutarnje jedinice.
Nikada nemojte strujno napajanje razdjelne kutije (U1, U2, U3, U4, U5, U6) priključivati na kontrolne vodove. (Oštetit će se oprema.)
Električne vodove položite tako da se vrući dijelovi ne dodiruju, jer će se inače rastaliti izolacija i pojavit će se opasnost od nezgode.
Nakon priključivanja razdjelne kutije skinite poklopac i pričvrstite kabel uz kabel.
Tijekom odzračivanja nemojte uključivati unutarnju jedinicu.
Ukratko o električnoj instalaciji
zvedite električnu instalaciju prema MCA
Ugradite zaštitni prekidač pogrešne struje
sa stajališta sigurnosti
Crtež vanjskog priključka na struju
Kod električne instalacije ravnajte se prema ukupnoj jačini
struje unutarnjih jedinica
Veličina voda ravna se prema duljini
Ugradite zaštitni prekidač pogrešne struje
sa stajališta sigurnosti
Skica unutarnjeg priključka na struju
Izradite skicu za svaki kontrolni vod
- Između vanjskih i unutarnjih jedinica
- Između unutarnjih i vanjskih jedinica
- Između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača,
- centralna kontrola, sustav upravljanja zgradom
Veličina i tip voda ovise o duljini
Skica kontrolnih vodova
Električna instalacija
Veličina voda mora odgovarati lokalnim i nacionalnim propisima.
Veličinu voda za unutarnju jedinicu utvrdite prema
broju naknadno spojenih unutarnjih jedinica.
Zaštitni vodič
trofazni
380-415 V, 50 Hz
Ručna sklopka za zaštitni
prekidač pogrešne struje
Vanjski priključak na struju
Uvlačna kutija
Unutarnji priključak na struju
Jednofazni 220 – 240 V 50 Hz
Zaštitni prekidač
pogrešne struje
Model
Vanjski priključak na struju
MMY-MAP/AP XXXX HT8, HT8-E
trofazni, , 380-415 V, 50 Hz
TOSHIBA I 67
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Strujno napajanje vanjske jedinice
Priključak na struju i osigurač svake vanjske jedinice utvrdite
prema sljedećoj specifikaciji:
Kabel sa četiri vodiča, dizajn 60245 IEC 6
Kod priključivanja vanjskih jedinica električni vodovi ne smiju
se polagati jedan preko drugog, već se mora upotrijebiti
razdjelna kutija (L1, L2, L3, N)
trofazni
Vanjski priključak
na struju
380-415 V, 50 Hz
380V 60Hz
Shema priključka na mrežu
Model
Veličina voda
Svi modeli unutarnjih jedinica
2.0 m2 (AWG#14)
3.5 m2 (AWG#12)
Maks. 20 m
Maks. 50 m
Skica kontrolnih vodova
Ukratko o kontrolnoj shemi
Glavna vanjska jedinica
Slijedna jedinica za van
U1 U2 U3 U4 U5 U6
U1 U2 U3 U4 U5 U6
Središnji kontrolni
mehanizam
U1 U2
U3 U4
Kontrolni vod između vanjskih jedinica (puni vodič)
Kontrolni vod između unutarnjih i vanjskih jedinica (puni vodič)
Kontrolni vod između unutarnjih jedinica (puni vodič)
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
68 I TOSHIBA
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
U1 U2 A B
Unutarnja jedinica
A B
A B
A B
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
(kontrola grupe)
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Ograničenje kontrolnog voda
Molimo da se pridržavate pravila o duljini i veličini kontrolnih vodova prema donjim tablicama
Centralno
upravljanje
Glavna jedinica
Glavna jedinica
Daljinski upravljač
Slijedna
jedinica
Glavna
jedinica
Slijedna jedinica Slijedna jedinica Slijedna jedinica
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Tablica 1
Tablica 2
Kontrolni vod između unutarnjih i vanjskih jedinica (L1, L2, L3)
centralni kontrolni vod (L4)
Kablovi
Kontrolni vod između vanjskih jedinica (L5)
Kablovi
Dvopolni vod, nepolarizirani
Tip
Tip
Puni vodič
Veličina/Duljina
Veličina/Duljina
1,25 mm² do 1000 m / 2,0 mm² do 2000 m ( *1)
Dvopolni vod, nepolarizirani
Puni vodič
1,25 mm² do 2,0 mm² / do 100 m
Primjedba (*1) : ukupna duljina svih kontrolnih vodova za sve kružne tokove rashladnog sredstva ( L1 + L2 + L3 + L4)
Tablica 3
Vod daljinskog upravljača (L6, L7)
Vod
Dvopolni
Dimenzije
0,5 mm² do 2,0 mm²
Veličina/Duljina
!$&';?
kontrolu grupe.
&$&'&
@$
Q;
?
?
između unutarnjih jedinica (L6).
Kontrola grupe preko daljinskog upravljača
Kontrola grupe od više unutarnjih jedinica (8 jedinica) s pojedinačnim daljinskim regulatorom
Unutarnja jedinica Nr. 1
Br. 2
Br. 3
Br. 4
Br. 7
Br. 8
Daljinski upravljač
TOSHIBA I 69
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Pribor za upravljanje pomoću opcionalnih
Modul-PC Boards u vanjskoj jedinici
Prednosti i funkcije
Slika
Model
[1] Rasterećenje
TCB-PCDM4E
Prednosti
Maksimalna snaga vanjskih jedinica limitira se
shemiranjem.
Dimenzija: 71 × 85 (mm)
Preko postavke SW07 na tiskanoj pločici sučelja mogu
se odabrati dva profila upravljanja.
nije uključeno
u isporuku
* Ugradnja opcionalnih tiskanih pločica u
upravljačku kutiju glavnih vanjskih jedinica.
[Standardna funkcija]
SW07-2 ISKLJ
Postavka
SW01
UKLJ
SW02
ISKLJ
ISKLJ
UKLJ
[Proširena funkcija]
SW07-2 UKLJ
Postavka
SW01
SW02
ISKLJ
ISKLJ
UKLJ
ISKLJ
ISKLJ
UKLJ
UKLJ
UKLJ
SW07-1
ISKLJ
UKLJ
100% (standardno) 100% (standardno)
do 80%
do 85%
do 60%
do 75%
0% (stop)
do 60%
"
#$
[2] Upravljanje ventilatorom za vrijeme
padanja snijega
SMC: hlađenje uklj (uklopnik)
Omogućuje upravljanje ventilatorom da bi se spriječilo
skupljanje snijega na izlazu za zrak (snježni senzor – nije
uključen u isporuku)
Stezaljke
Ulaz
Funkcija
ON
SMC
Dimenzija: 55.5 × 60 (mm)
SW07-1
ISKLJ
UKLJ
0% (stop)
do 60%
100%
100%
(standardno)
(standardno)
Upravljanje ventilatorom
za vrijeme padanja snijega
(vanjski ventilator uklj)
OFF
ON
Normalan rad
(upravljanje isklj)
Shemiranje
OFF
Hlađenje
[3] Vanjsko upravljanje uklj/isklj
* Ugradnja opcionalnih tiskanih
pločica u upravljačku kutiju
glavnih vanjskih jedinica
Start i zaustavljanje sustava preko vanjske jedinice
Upravljanje preko vanjskog kontakta bez potencijala
Minimalno trajanje spajanja za uočavanje vanjskog
signala 100 msec
SMC: ulaz za start
SMH: ulaz za stop
Stezaljke
Ulaz
Funkcija
ON
Start svih unutarnjih
jedinica
SMC
nije uključeno u isporuku
OFF
ON
Hlađenje
OFF
Grijanje
TCB-PCM04E
Zaustavljanje svih
unutarnjih jedinica
SMH
&
'[email protected]?Q[?\@
]@?[
signala 100 msec
4] Noćni rad (smanjenje buke)
SMC: Ulaz
Smanjenje buke kod rada limitiranjem kompresora i
broja okretaja ventilatora
Stezaljke
nije uključeno
u isporuku
Funkcija
ON
Noćni rad
(smanjenje buke)
Ulaz
SMC
OFF
ON
Normalni rad
Hlađenje
[5] Prioritet grijanje/hlađenje
Grijanje
78 I TOSHIBA
SMC
SMH
Odabrani režim rada
UKLJ
ISKLJ
Dopušteno je samo hlađenje
ISKLJ
UKLJ
Dopušteno je samo grijanje
nije uključeno u isporuku
&
Hlađenje
'[email protected]?[?\@
]@?[
signala 100 msec
SMC: ulaz samo hlađenje
SMH: ulaz samo grijanje
Prednost
Zadavanje raspoloživog režima rada
OFF
Model
Prednosti i funkcije
Slika
[6] Dojava rada/smetnje
L1
Omogućuje vanjsku dojavu rada i smetnje
L2
Dojava rada: Relej odmah zatvara kontakt, čim je spojena
jedna ili više unutarnjih jedinica.
Dojava smetnje: Relej odmah zatvara kontakt, čim se
dojavi kod greške u sustavu.
TCB-PCIN4E
: Indikacija rada
: Indikacija greške
Dimenzija: 73 × 79 (mm)
nije uključeno
u isporuku
č
č
NAPOMENA
Potrebno je pripaziti na voltinsko razdvajanje izlaza.
Maksimalna uklopna snaga releja za POGON i
SMETNJU: 0,5A/240V (COSØ = 100%)
Kod upotrebe relejnih svitaka na L1 i L2,
predvidjeti filtar za uklanjanje smetnji.
Ispod 1A/24V= (neinduktivno opterećenje)
Kod upotrebe relejnih svitaka na L1 i L2,
predvidjeti balastni krug.
* Ugradnja opcionalnih tiskanih pločica u
upravljačku kutiju glavnih vanjskih jedinica.
Pribor za upravljanje i opcionalni
moduli za unutarnje jedinice
Pogled
Model
Prednosti i funkcija
TCB-IFCB-4E2
[1] Daljinski modul uklj/isklj
Start i zaustavljanje
klima-uređaja pomoću vanjskog
signala kao i dojave rada i
smetnje
Dimenzija: 200 × 170 × 66 (mm)
Nadzor
Status uklj/isklj (unutarnja jedinica)
Dojava smetnje (sustav i unutarnja jedinica)
Ulaz uklj/isklj
Start i zaustavljanje klima-uređaja pomoću
vanjskog signala
Vanjsko shemiranje kako je dolje prikazano
TCB-IFCB5-PE
Modul za daljinsko
uključivanje/isključivanje i
prozorski kontakt prekidač
Vanjsko uklj/isklj unutarnje
jedinice
Može se priključiti s prozorskom
kontakt prekidačem
Vanjsko uklj/isklj unutarnje jedinice pomoću kontakata
bez potencijala.
Pomoću prozorskog kontakt prekidača unutarnja
jedinica može se zaustaviti dok je prozor otvoren i tako
uštedjeti energiju.
Nakon zatvaranja prozora, unutarnja jedinica može
po želji ostati isključena ili se ponovno prebaciti na
prethodni režim rada.
RBC-FDP3-PE
Vanjsko upravljanje zadanim vrijednostima
Vanjsko upravljanje zadanim vrijednostima temperature, režima rada,
brzinom ventilatora, zadavanje preko vanjske vrijednosti napona odnosno otpora
Zadanje vrijednosti podesive su pomoću otpornika ili signala od 0-10 V
Zaključavanje/otključavanje
Dojava kvara/rada
Moguć priključak preko Modbusa
TOSHIBA I 79
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
VENTILACIJSKI SUSTAV S
REKUPERACIJOM TOPLINE
Ventilacijski sustav s rekuperacijom topline
provjetravanje uz rekuperaciju topline
u prodaji je 9 modela (s protokom zraka od 150 m3/h do 2000 m3/h)
vrlo učinkovito snabdijevanje svježim zrakom
Model
na raspolaganju je specijalni žičani daljinski upravljač (NRC-01HE)
VN-M***HE
na raspolaganju je pumpa za dizanje kondenzata (TCB-DP31HEXE) – opcija
moguće je TCC-Link-spajanje (za centralno upravljanje)
Novi ventilacijski sustavi s rekuperacijom topline opskrbljuju prostorije svježim
zrakom, koji se vrlo učinkovito prethodno kondicionira energijom odlaznog zraka.
Tako se značajno smanjuje potreban rashladni i ogrjevni učinak u zgradi.
Tehnički podaci
Model
VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
VN-M800HE
VN-M1000HE
VN-M1500HE
VN-M2000HE
1-phasig 220 – 240 V ~50 Hz / 220 V~60 Hz
Strujno napajanje (V)
Snaga električnog priključka (W)
Zračna struja (m³/h)
Vanjski statički tlak (Pa)
Vrijednosti
zvučnog tlaka (dB(A))
Temperatura –
učinak izmjenjivanja (%)
Grijanje
Entalpija – učinak
izmjenjivanja (%)
Hlađenje
Dimenzije
(duljina × dubina × visina) (mm)
Težina (kg)
(Vrlo velika)
68-78/76
123-138/131
165-182/209
214-238/260
262-290/307
360-383/446
532-569/622
756-804/937 1084-1154/1294
Velika
59-67/65
99-111/105
135-145/162
176-192/206
240-258/283
339-353/408
494-538/589
712-741/857 1032-1080/1220
Mala
42-47/45
52-59/54
82-88/94
128-142/144
178-191/206
286-300/333
353-370/411
600-630/700
702-742/818
(Vrlo velika)
150/150
250/250
350/350
500/500
650/650
800/800
1000/1000
1550/1500
2000/2000
Velika
150/150
250/250
350/350
500/500
650/650
800/800
1000/1000
1550/1500
2000/2000
Mala
110/110
155/155
210/210
390/390
520/520
700/700
755/755
1200/1200
1400/1400
(Vrlo velika)
82-102/99
80-98/97
114-125/167
134-150/181
91-107/134
142-158/171
130-150/185
135-150/154
124-143/165
Velika
52-78/59
34-65/38
56-83/33
69-99/63
58-82/68
102-132/102
97-122/120
97-125/92
92-116/102
Mala
47-64/46
28-40/22
65-94/39
62-92/44
61-96/52
76-112/58
84-127/55
102-131/95
110-143/87
(Vrlo velika)
26-28/27,5
29,5-30/31,5
34-35/35,5
32,5-34/33,5
34-36/35,5
37-38,5/38
39,5-40,5/41,5
40-41,5/41
42,5-43,5/44,5
Velika
24-25,5/24,5
25-27/25
30-32/29,5
29,5-31/29
33-34/34
35,5-37/35
38,5-40/39
38,5-40/38
41,5-43/42
Mala
20-22/20
21-22/21
27-29/23,5
26-29/24,5
31-32,5/29,5
33,5-35/32,5
34-35,5/33,5
36,5-38/35,5
37-38,5/36,5
(Vrlo velika)
81,5/81,5
78/78
74,5/74,5
76,5/76,5
75/75
76,5/76,5
73,5/73,5
76,5/76,5
73,5/73,5
Velika
81,5/81,5
78/78
74,5/74,5
76,5/76,5
75/75
76,5/76,5
73,5/73,5
76,5/76,5
73,5/73,5
Mala
83/83
81,5/81,5
79,5/79,5
78/78
76,5/76,5
77,5/77,5
77/77
79/79
77,5/77,5
(Vrlo velika)
74,5/74,5
70/70
65/65
72/72
69,5/69,5
71/71
68,5/68,5
71/71
68,5/68,5
Velika
74,5/74,5
70/70
65/65
72/72
69,5/69,5
71/71
68,5/68,5
71/71
68,5/68,5
Mala
76/76
74/74
71,5/71,5
73,5/73,5
71,5/71,5
71,5/71,5
71,5/71,5
73,5/73,5
72/72
(Vrlo velika)
69,5/69,5
65/65
60,5/60,5
64,5/64,5
61,5/61,5
64/64
60,5/60,5
64/64
60,5/60,5
Velika
69,5/69,5
65/65
60,5/60,5
64,5/64,5
61,5/61,5
64/64
60,5/60,5
64/64
60,5/60,5
Mala
71/71
69/69
67/67
66,5/66,5
64/64
65,5/65,5
64,5/64,5
67/67
65,5/65,5
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
900 ×
900 × 290
1140 ×
1140 × 350
1140 ×
1140 × 350
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 400
1189 ×
1189 × 810
1189 ×
1189 × 810
36
36
38
53
53
70
70
140
140
Promjer kanalnog priključka (mm)
100
150
150
200
200
250
250
unutarnji: Ø 250
vanjski: 283 × 730
Učinkovitost filtra (%)
82
82
82
82
82
82
82
82
Područje rada vani
Područje rada unutra
80 I TOSHIBA
-15°C~43°C, 80% rel.vl. ili manje
-10°C~+40°C, 80% rel.vl. ili manje
82
VENTILACIJSKI SUSTAV S REKUPERACIJOM TOPLINE I IZMJENJIVAČ TOPLINE
S DIREKTNIM ISPARAVANJEM I OVLAŽIVAČEM*
* Kompatibilnost samo sa SMMSi-vanjskim jedinicama.
Tehnički podaci
Ventilacijski sustav s rekuperacijom topline
- s izmjenjivačem topline s direktnim isparavanjem
Modeli
MMD
Učinak hlađenja/grijanja ( *1)
VN502HEXE
VN802HEXE
kW
4.10 (1.30)
6.56 (2.06)
kW
5.30 (2.33)
8.61 (3.61)
Strujno napajanje
Temperatura – učinak izmjenjivanja
Hlađenje
Entalpija – učinak
izmjenjivanja
Grijanje
Snaga električnog priključka – modus
izmjenjivača topline
Pogonska struja
Standardna
volumenska
struja
Ventilator
Vanjski
stat. tlak
VNK1002HEXE
4.10 (1.30)
6.56 (2.06)
8.25 (2.23)
5.30 (2.33)
8.61 (3.61)
10.92 (4.32)
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V);
unutarnje jedinice trebaju vlastito napajanje naponom
1-fazni 50 Hz 230 V (220 – 240 V);
unutarnje jedinice trebaju vlastito napajanje naponom
%
70.5/70.5
70.0/70.0
65.5
70.5/70.5
70.0/70.0
65.5
%
70.5/70.5
70.0/70.1
65.5
70.5/70.6
70.0/70.1
65.5
n
%
71.5/72.0
72.5/73.0
67.5
71.5/72.0
72.5/73.0
67.5
h
%
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
m
%
56.5/56.5
56.0/56.0
52.0
56.6/56.5
56.0/56.0
52.0
n
%
57.5/58.0
59.0/59.5
54.5
57.5/58.0
59.0/59.5
54.5
h
%
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
m
%
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
68.5/68.5
70.0/70.0
66.0
n
%
69.0/69.0
73.0/73.5
68.5
69.0/69.0
73.0/73.5
68.5
h
kW
0.300/0.365
0.505/0.595
0.550
0.305/0.365
0.530/0.620
0.575
m
kW
0.280/0.350
0.465/0.555
0.545
0.285/0.350
0.485/0.575
0.565
n
kW
0.235/0.250
0.335/0.390
0.485
0.240/0.290
0.350/0.400
0.520
h
A
1.31/1.59
2.25/2.77
2.46
1.48/1.83
2.37/2.89
2.56
m
A
1.19/1.47
2.07/2.59
2.47
1.32/1.56
2.14/2.69
2.51
n
A
0.98/1.37
1.46/1.79
2.16
1.10/1.43
1.54/1.85
2.31
h
m³/h
500/500
800/800
950
500/500
800/800
950
m
m³/h
500/500
800/800
950
500/500
800/800
950
n
m³/h
440/410
640/600
820
440/410
640/600
820
h
Pa
120/200
120/190
135
95/175
105/165
110
m
Pa
105/170
100/155
120
85/150
85/140
90
n
Pa
115/150
105/130
105
90/135
90/110
115
m³/h
330
480
640
330
480
640
m³/h
600
960
1140
600
960
1140
---
---
---
kg/h
---
---
---
Tlak vode
MPa
---
---
---
Membranski ovlaživač
3.0/3.0
5.0/5.0
6.0
0.02~0.49
h
dB
37.5/40.0
41.0/43.0
43.0
36.5/40.0
40.0/42.0
m
dB
36.5/38.0
40.0/42.0
42.0
35.5/37.0
39.0/41.0
41.0
n
dB
34.5/36.5
38.0/37.0
40.0
33.5/35.5
38.0/39.0
39.0
Svojstva
Čelične ploče zaštićene uronjavanjem u talinu cinka
42.0
Čelične ploče zaštićene uronjavanjem u talinu cinka
Visina
mm
430
430
430
430
430
430
Širina
mm
1140
1189
1189
1140
1189
1189
Dubina
mm
1690
1739
1739
1690
1739
1739
kg
84
100
101
91
111
112
Ukupna težina
Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline s rebrastim cijevima
Toplinski izolirani materijal
Zračni filtar
Izmjenjivač topline s rebrastim cijevima
Fleksibilna uretanska pjena
Fleksibilna uretanska pjena
Standardni (G3) i visokoučinski filtri (F5)
Standardni (G3) i visokoučinski filtri (F5)
Upravljanje
Daljinski upravljač (dio pribora)
Daljinski upravljač (dio pribora)
Usisna strana
mm
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 12.7
Ø 9.5
Ø 12.7
Ø 12.7
Tekućina
mm
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Ø 6.4
Priključak za kondenzat (nominalni Ø mm)
Priključak za vodu
8.25 (2.23)
10.92 (4.32)
Učinak ovlaživanja
Vrijednost zvučnog tlaka
Priključak za hlađenje
VNK802HEXE
h
Sustav
Dimenzije vanjske
VNK502HEXE
m
Donja granica
Volumenska
struja – granica Gornja granica
Ovlaživanje
VN1002HEXE
- s izmjenjivačem topline s direktnim isparavanjem i ovlaživačem
25 gipkih polivinilkloridnih cijevi
25 gipkih polivinilkloridnih cijevi
---
R1/2
TOSHIBA I 81
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
SIGURNOSNE NAPOMENE
Za rad:
Kako bi se osigurala pravilna upotreba prije puštanja u rad, pročitajte upute za upotrebu.
Pazite na namjenu klima uređaja.
Uređaji za hlađenje/grijanje, predstavljeni u ovom katalogu, služe isključivo standardnoj upotrebi od strane kupaca.
Ove uređaje nemojte koristiti na područjima gdje se radi s hranom, životinjama, biljkama, preciznim instrumentima ili umjetničkim
predmetima. Nepridržavanje bi moglo dovesti do oštećenja ovih uređaja.
Ove uređaje nemojte upotrebljavati za namjene na području automobila ili brodova.
Nepridržavanje može dovesti do curenja vode i/ili strujnih udara.
Mjere opreza kod upotrebe klima uređaja
Pazite na ciklus odleđivanja
Kod vanjskih temperatura koje se smanjuju, na izmjenjivačima
topline vanjskih jedinica može se stvoriti led. To dovodi do
automatskog odleđivanja, zbog čega 5 do 8 minuta može
potrajati ponovno korištenje funkcije grijanja.
Pazite na uvjete upotrebe i izbor uređaja
(1) Izbjegavajte primjenu u sljedećim okruženjima
U kiseloj ili alkalnoj atmosferi (okruženje, gdje se direktno
usisava kiseli ili alkalni zrak, kao što su izvori termalnih voda
uz izlučivanje sumpornih plinova ili gdje nastaju kemikalije,
ocat, plinovi sagorijevanja itd.) Izmjenjivači topline i drugi
dijelovi mogli bi korodirati.
U okruženjima obogaćenim parom, rashladnim medijem ili
uljem za bušenje (kao npr. u proizvodnji hrane ili industrijskoj
proizvodnji). Moglo bi doći do korozije izmjenjivača topline,
do stvaranja leda zbog postavljenih lamela, do ograničenja
funkcije zbog ugrađenih zračnih filtara, deformacije plastičnih dijelova, odvajanja izolacije itd.
(2) Prije puštanja u rad u sljedećim okruženjima posavjetujte se
s lokalnim distributerom ili nadležnim instalaterom:
U područjima, u kojima nastaju pare od jestivih ulja (kao što
su pekare, kuhinje, restorani, koji rade s jestivim uljima).
Kao posljedica moglo bi doći do utjecanja na učinak
uređaja, do curenja vode kroz ugrađene filtre, oštećenja
plastičnih dijelova.
Potrebno je predvidjeti protumjere, kao što su preinaka
instalacije, vodeći pritom računa o uvjetima, primjeni
unutarnjih jedinica prikladnih za kuhinje, ugradnji filtara za
separaciju ulja itd.
U područjima s izdvajanjem klora, uvjetovanim dezinfekcijom
(rezervoari za vodu, itd.); metalni dijelovi izmjenjivača topline,
motori itd. mogli bi korodirati.
U područjima s visokim udjelom soli (obalni pojasevi itd.).
Da bi se spriječila korozija na vanjskim jedinicama, moraju se
primjenjivati prikladni uređaji.
82 I TOSHIBA
U područjima, u kojima se strujno napajanje odvija preko
neovisnih generatora. Napon ili frekvencija mogli bi fluktuirati,
što može dovesti do eventualnog pogrešnog funkcioniranja.
U područjima, gdje kvarovi nastaju zbog visoke frekvencije
ili visokog napona (visokonaponsko zavarivanje i prerada
plastike, visokofrekventna terapija, poput termoterapije itd.),
time bi se moglo utjecati na elektroničke komponente, što bi
opet moglo dovesti do pogrešnog funkcioniranja.
U područjima s elektroničkom opremom. Raspršeno zračenje
moglo bi utjecati na funkciju upravljanja.
(3) NAPOMENA kod upotrebe u visokim prostorijama
U područjima s visokim stropom, upotreba ventilatora može
poboljšati raspodjelu zraka tijekom grijanja.
(4) NAPOMENA kod upotrebe pri visokoj vlažnosti zraka
Ugradnja u stropove između katova s visokom
temperaturom okoline i vlagom, kako je niže opisano, mogla
bi dovesti do kondenzacije i kapanja na vanjskog strani
unutarnjih jedinica. U takvom slučaju mora se postaviti
dodatna izolacija.
– Područja pripreme hrane, u kojima se strop između
katova zagrijava i vlaži.
– Područja u koja se dovodi nekondicionirani svježi zrak
kroz strop između katova.
– Stropovi između katova nalaze se direktno ispod krova
prekrivenog šindrom ili opekom.
(5) I u iskopčanom stanju uređaji troše malo struje radi zaštite
sastavnih komponenata. Ako se uređaj stavlja izvan
pogona kroz predvidivo dulje vremensko razdoblje, mora
se iskopčati glavna sklopka (osigurači). Međutim, dovod
struje (osigurači) moraju se ukopčati najmanje 12 sati prije
ponovnog puštanja u rad.
www.toshiba-aircondition.com
AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: [email protected], www.air-cond.com
Ne odgovaramo za tiskarske i tipografske greške. HR / VRF / 02. 2013
VRF-R410A-TEHNOLOGIJE
Toshiba ovlašteni distributeri:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
5 532 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content