close

Enter

Log in using OpenID

1. PRIJE INSTALACIJE

embedDownload
Engleska verzija je
original.
BIH
JG79R241H01
SPLIT KLIMA UREðAJI
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU
Imena modela su naznačena u 1-3.
Prilikom instalacije više jedinica, pogledajte
uputstvo za upotrebu više
jedinica za instalaciju vanjske jedinice.
Potrebni alati za instalaciju
4mm šesterougaoni ključ
Phillips odvijač
Alat za proširivanje kraja
Libela
Radni nož ili makaze
cijevi za R410A
65 mm pila za rupe
Vakumska pumpa za
moment ključ Ključ (ili
R410A Cijev za punjenje
matični ključ)
za R410A Rezač cijevi sa
razvrtačem
1. PRIJE INSTALACIJE
1 -1. SLJEDEĆE UVIJEK TREBA UZETI U OBZIR ZBOG SIGURNOSTI
Obavezno pročitajte "SLJEDEĆE UVIJEK TREBA UZETI U OBZIR ZBOG SIGURNOSTI" prije instalacije klima ureñaja.
Svakako poštujte upozorenja i mjere opreza navedene ovdje, jer sadrže važne stavke koje se odnose na sigurnost.
Nakon čitanja ovog priručnika, čuvajte ga zajedno sa UPUTSTVOM ZA UPOTREBU za buduću referencu.
•
•
•
UPOZORENJE (Može dovesti do smrti, ozbiljne povrede, itd.)
Ne instalirajte jedinicu sami (korisnik).
Nepotpuna instalacija može uzrokovati požar, strujni udar,
ozljedu zbog pada ureñaja ili curenje vode. Posavjetujte se s
prodavačem od kojeg ste kupili ureñaj ili kvalifikovanim
montažerom.
Izvršite instalaciju na siguran način imajući u vidu
uputstvo za instalaciju.
Nepotpuna instalacija može uzrokovati požar, strujni
udar, ozljedu zbog pada ureñaja ili curenje vode.
Kada instalirate jedinicu, koristite
odgovarajuću zaštitnu opremu i alate radi
sigurnosti. Ukoliko to ne učinite, može doći do
povrede.
Instalirajte jedinicu na sigurnom mjestu koje može
podnijeti težinu ureñaja.
Ako mjesto ugradnje ne može podnijeti težinu jedinice,
jedinica bi mogla pasti i dovesti do ozljede.
Električni rad bi trebao biti izveden od strane
kvalifikovanog, iskusnog električara, prema uputstvu
za instalaciju. Budite sigurni da koristite zasebno kolo.
Nemojte spajati druge električne ureñaje na kolo.
Ako je kapacitet u strujnom krugu nedovoljan ili ako
postoji nedovršen električni rad, to bi moglo dovesti do
požara ili strujnog udara.
Jedinicu uzemljiti ispravno
Nemojte spajati uzemljenje s plinskom cijevi, cijevi za vodu,
gromobranom, ili telefonskom žicom. Nepropisno uzemljenje
može uzrokovati strujni udar.
Nemojte oštetiti ž ice primjenom jakog
pritiska dijelovima ili vijcima. Oštećene žice
mogu dov esti do požara ili strujnog udara.
Obavezno isključite napajanje struje kada
podešavate unutrašnju kompjutersku ploču ili
obavljate žičane radove. Ukoliko to ne učinite,
može doći do strujnog udara.
Koristite navedene žice za spajanje unutrašnje i
vanjske jedinice na siguran način i povežite žice čvrsto
na terminal koji povezuje dijelove tako da se naprezanje
žica ne prenosi na dijelove. Ne produžavajte žice, niti
koristite posredne priključke.
Nepotpuna spajanja i osiguravanje mogu uzrokovati požar.
Nemojte postavljati ureñaj na mjesto gdje zapaljivi
plin može curiti.
Ako plin curi i nakuplja se u području oko jedinice, to bi
moglo izazvati eksploziju.
Nemojte koristiti posredni priključak za napajanje ili
produžni kabl i ne povezujte mnoge ureñaje na jednu
utičnicu.
To bi moglo izazvati požar ili strujni udar zbog neispravnog
kontakta, neispravne izolacije, prekoračenje dopuštene
struje, itd.
Obavezno iskoristite dijelove koji su isporučeni ili
naznačene dijelove za instalaciju.
Korištenje neispravnih dijelova može prouzrokovati ozljede ili
curenje vode zbog požara, strujnog udara, pada jedinice, itd.
Kada priključite utikač za napajanje u utičnicu, pobrinite
se da nema prašine, začepljenja ili labavih dijelova i u
utičnici i u utikaču. Pobrinite se da je utikač za napajanje
uguran u potpunosti u utičnicu.
Ako ima prašine, začepljenja ili labavih dijelova na utikaču za
napajanje ili ispustu, to bi moglo uzrokovati strujni udar ili
požar. Ako pronañete labave dijelove na utikaču za
napajanje, zamijenite ih.
Spojite električni poklopac na unutrašnjoj jedinici i
instalacijsku ploču u vanjskoj jedinici na siguran
način.
Ako
električni
poklopac
unutrašnje
jedinice
i/ili
instalacijske ploče vanjske jedinice nisu povezani na siguran
način, to bi moglo dovesti do požara ili strujnog udara zbog
prašine, vode, itd.
Prilikom instalacije, preseljenja, ili servisiranja
jedinice, pazite da nikakva materija osim navedenog
sredstva za rashlañivanje (R410A) ne ulazi u rashladni
krug.
Bilo kakvo prisustvo stranih materija poput zraka može
uzrokovati nenormalan porast pritiska i može dovesti do
eksplozije ili ozljede. Upotreba bilo kakvog rashladnog sredstva
osim onog navedenog za sistem će uzrokovati mehanički kvar,
kvar sistema, ili kvar jedinice. U najgorem slučaju, to bi moglo
dovesti do ozbiljne prepreke obezbjeñenja sigurnosti proizvoda.
Ne ispuštajte rashladno sredstvo u atmosferu. Ako
rashladno sredstvo curi tokom instalacije, prozračite
prostoriju. Ako rashladno sredstvo doñe u dodir s
vatrom, mogao bi nastati.štetan plin. Curenje
rashladnog sredstva može uzrokovati gušenje. Osigurati
ventilaciju u skladu sa EN378-1.
Provjerite da li plin rashladnog sredstva curi
nakon što je instalacija završena.
Ako plin rashladnog sredstva curi u zatvorenom
prostoru, i dolazi u kontakt s kaloriferom, grijalicom,
štednjakom, itd., nastaće štetne materije.
Koristite odgovarajuće alate i materijale za cijevi
za instalaciju.
Pritisak od R410A je 1,6 puta veći od R22. Nepotpuna
instalacija i ne korištenje odgovarajućih alata ili materijala
može uzrokovati rasprsnuće cijevi ili ozljede.
Kad se rashladno sredstvo potiskuje, zaustavite
kompresor prije isključivanja cijevi rashladnog
sredstva.
Ako su cijevi rashladnog sredstva isključene dok kompresor
radi i zaustavni ventil je otvoren, zrak može biti uvučeni i
pritisak u rashladnom ciklusa može postati abnormalno
visok. To bi moglo izazvati rasprsnuće cijevi ili ozljede.
Prilikom instalacije jedinice, čvrsto povezati cijevi
rashladnog sredstva prije pokretanja kompresora.
Ako je kompresor počeo da radi prije nego što su cijevi
rashladnog sredstva spojene i kada je zaustavni ventil
otvoren, zrak mogao biti uvučeni i pritisak u rashladnom
ciklusu može postati abnormalno visok. To bi moglo
izazvati rasprsnuće cijevi ili ozljede.
Pričvrstite navojnu maticu s momentnim ključem
kako je navedeno u ovom uputstvu.
Ako pričvrstite prejako navojnu maticu, ona se može
slomiti nakon dugog vremenskog perioda i izazvati
curenje rashladnog sredstva.
Ureñaj će biti instaliran u skladu s nacionalnim
propisima za ožičenje.
UPOZORENJE (Može dovesti do ozbiljne ozljede u pojedinim sredinama kada radi na pogrešan način.)
Ako postoji defekt na odvodu/cjevovodu, voda bi mogla
kapati iz jedinice, potapati i oštećivati robu u domaćinstvu.
Ne dirajte usis zraka ili aluminijska rebra na vanjskoj
jedinici. To bi moglo dovesti do ozljede.
Instalirajte zaštitni strujni prekidač u zavisnosti od
mjesta instalacije.
Ako zaštitni prekidač nije instaliran, to može izazvati strujni
udar.
Izvršite radove na odvodu/cjevovodu na siguran način
prema uputstvu za instalaciju.
1 -2. ODABIR MJESTA ZA INSTALACIJU
UNUTRAŠNJA JEDINICA
Tamo gdje protok zraka nije blokiran.
Tamo gdje se svježi zrak širi preko cijele prostorije.
Tvrd zid bez vibracija.
Tamo gdje nije izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti. Ne
izlažite direktnoj sunčevoj svjetlosti tokom perioda nakon
raspakivanja a prije upotrebe.
Gdje se lako drenira.
Na udaljenosti 1 m ili više od vašeg TV i radija. Rad
klima ureñaja može ometati radio ili TV prijem. Može biti
potrebno pojačalo za ureñaj koji se ometa.
Na mjestu koje je udaljeno što je više moguće od
fluorescentnih i usijanih svjetala (tako da infracrveni
daljinski upravljač može upravljati klima ureñajem
normalno).
Gdje filter zraka može biti uklonjen i zamijenjen lako.
•
•
•
•
•
•
•
•
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Tamo gdje se može upotrebljavati jednostavno i gdje je
lako vidljiv.
• Tamo gdje ga djeca ne mogu dirati.
• Odaberite poziciju oko 1,2 m iznad poda i provjerite da li
unutarašnja jedinica iz tog položaja sigurno prima signale
iz daljinskog upravljača (oglašava se 'beep' ili 'beep beep'
ton za prijem). Nakon toga, pričvrstite držač daljinskog
upravljača na stub ili zid i montirajte bežični daljinski
upravljač.
•
Napomena:
U prostorijama u kojima se koriste fluorescentne
invertor lampe, signal iz bežičnog daljinskog
upravljača možda neće biti primljen.
VANJSKA JEDINICA
• Tamo gdje nije izložena jakom vjetru.
• Tamo gdje je dobar protok zraka i nema prašine.
• Tamo gdje se može izbjeći kiša ili direktna sunčeva
svjetlost koliko je god moguće.
• Tamo gdje komšijama ne smetaju zvuk rada ili vruć
zrak.
• Tamo gdje je dostupan tvrdi zid ili podrška kako bi
se spriječilo povećanje rada zvuka ili vibracije.
• Tamo gdje nema rizika od propuštanja zapaljivog
plina.
• Prilikom postavljanja ureñaja na visinu, osigurajte
da se učvrste nosači jedinice.
• Tamo gdje je udaljen najmanje 3 m od TV antene ili
radija. Rad klima ureñaja može ometati radio ili
televizijski prijem u područjima gdje je prijem slab.
Može biti potrebno pojačalo za ureñaj koji se ometa.
• Instalirajte jedinicu vodoravno.
• Molimo instalirajte ga u područje na koje ne utiče
snijeg ili snijeg nabačen vjetrom. U područjima sa
mnogo snijega, molimo postavite nadstrešnicu,
postolje i/ili pregradne daske.
1 -3. SPECIFIKACIJE
Model
Napajanje *1
Osigurač
Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica Nazivni napon Frekvencija kapacitet
MSZ-SF25VE
MUZ-SF25VE(H)
MSZ-SF35VE
MUZ-SF35VE(H)
10 A
MSZ-SF42VE
MUZ-SF42VE(H)
230 V
50 Hz
MSZ-SF50VE
MUZ-SF50VE(H)
16 A
* 1 Spojite na prekidač napajanja koja ima razmak od 3 mm ili više, kada
otvorite za prekid faze izvora napajanja. (Kada se isključuje prekidač, on
mora prekinuti sve faze.)
* 2 Koristite žice u skladu s dizajnom 60245 IEC 57.
* 3 Nikada nemojte koristiti cijevi s debljinom manjom od navedene.
Otpornost na pritisak će biti nedovoljna.
* 4. Koristite bakrene cijevi ili bakrene legure bešavne cijevi.
Nemojte instalirati vanjsku jedinicu tamo gdje možda
žive male životinje.
Ako male životinje uñu i dodiruju električne dijelove unutar
jedinice, to bi moglo uzrokovati kvarove, ispuštanje dima ili
požar. Takoñe, savjetujte korisnika da prostor oko ureñaja
održava čistim.
Napomena:
Preporučljivo je napraviti petlju oko cjevovoda vanjske jedinice
kako bi se smanjila vibracija koja se prenosi od tamo.
Napomena:
Tokom rada klima ureñaja na niskoj vanjskoj temperaturi, svakako
slijedite upute opisana u nastavku.
• Nikad ne instalirajte vanjsku jedinicu na mjestu gdje je
njegova strana za usis/odsis zraka može biti izložena
direktnom vjetru.
• Da biste spriječili izloženosti vjetru, instalirajte vanjsku
jedinicu tako da njena strana za usis zraka bude okrenuta
prema zidu.
• Da bi se spriječilo izlaganje vjetru, preporučljivo je instalirati
prigušnu ploču na strani odsisa zraka vanjske jedinice.
Izbjegavajte sljedeća mjesta za ugradnju gdje može doći do
nepravilnost u radu klima ureñaja.
• Tamo gdje bi zapaljivi plin mogao curiti.
• Tamo gdje ima dosta mašinskog ulja.
• Tamo gdje se prolijeva ulje ili gdje je mjesto ispunjeno
ljepljivim dimom (kao što su područja za kuhanje i tvornice,
u kojoj se osobine plastike mogu mijenjati i oštetiti).
• Slana mjestima poput obale mora.
• Mjesto gdje se stvara sumporni plin kao što je termalni
izvor.
• Tamo gdje postoji oprema sa visokom frekvencijom ili
bežična oprema.
• Tamo gdje postoji visoka emisija lako isparljivih organskih
jedinjenja uključujući spojeve ftalata, formaldehid i sl., što
može uzrokovati hemijsko pucanje.
(SF25, 35, 42/SF50)
Veličina cijevi
Dužina cijevi i razlika u visini
2
Specifikacije žice*
(debljina *3, *4)
Maksimalna dužina cijevi
20/30 m
Unutrašnja/vanj
Maksimalna razlika u visini
12/15 m
Napajanje
ska spojna žica Plin/Tečnost
(ø9.52/6.35 mm Maksimalni broj pregiba/savijanja *5, *6
10
Jezgor
(0.8 mm)
1.0 3-jezgra
Podešavanje rashladnog sredstva A *7 30/20 g/m
4-jezgra
1.0 mm2
ø12.7 / 6.35 mm
3-jezgra
2
Debljina izolacije *8, *9
8 mm
(0.8
mm)
2.0 mm
* 5 Budite oprezni da ne bi slomili ili napravili pregib cijevi tokom
savijanja cijevi.
* 6 Poluprečnik savijanja cjevovoda rashladnog sredstva mora biti 100
mm ili više.
* 7 Ako dužina cijevi prelazi 7 m, potrebno je dodatno punjenje
rashladnog sredstva (R410A). (dodatno punjenje nije potrebno za
cijevi dužine manje od 7 m).
Dodatno rashladno sredstvo = A × (dužina cijevi (m) - 7)
* 8 Materijal za izolaciju: Specifična težina plastične pjene otporne
na toplotu 0,045
* 9 Obavezno koristite izolaciju navedene debljine. Prekomjerna
debljina može uzrokovati nepravilnu instalaciju unutrašnje jedinice
a nedovoljna debljine može uzrokovati cijeñenje vode.
1 -4. DIJAGRAM INSTALACIJE
Obavezno
koristite
tiplu za otvor na zidu
(C) kako bi se spriječio
kontakt
unutrašnje/vanjske
spojne žice (A) sa
metalnim dijelovima u
zidu, i kako bi se
spriječilo oštećenje od
glodara u slučaju da je
zid šupalj.
Doadatna oprema
Provjerite sljedeće dijelove prije instalacije
<Unutrašnja jedinica>
(1) Montažna ploča
Vijak za pričvršćivanje
(2) za montažnu ploču 4 ×
25 mm
(3) Držač daljinskog upravljača
1
1
Vijak za pričvršćivanje za (3)
(4) 3.5 × 16 mm (Crni)
2
(5) Baterija (AAA) za (6)
(6) Bežični daljinski upravljač
2
1
Filc traka
(7) (Za lijevu ili stražnju lijevu cijev)
1
5
1
DIJELOVI KOJE TREBA OBEZBIJEDITI NA
VAŠOJ LOKACIJI
Spojna žica
unutrašnje/vanjske jedinice*
(A)
1
(B)
(C)
(D)
(E)
Produžna cijev
1
Tipla na otvor na zidu
1
Poklopac otvora na zidu
1
Traka za pričvršćivanje cijevi
2 do 5
Vijak za pričvršćavanje za (E) 4
(F)
2 do 5
× 20 mm
(G) Traka za cijevi
(H) Kit/ljepilo
(I)
1
1
Cijev za odvod kondenzata
(ili mekana PVC cijev, 15 mm
unutrašnjeg prečnika ili tvrda
PVC cijev VP16)
(J) Rashladno ulje
Zatvorite otvor na
zidu koristeći kit (H).
Tipla rupe u
zidu (C)
Pričvrstite cijev za
zid koristeći traku
za pričvršćivanje
(E).
Traka za
pričvršćivanje
cijevi (E)
Vijak za
p r i č v r š ć iv a n j e
(F)
Odrežite višak
dužine.
Instalacija vanjske jedinice (SF25, 35, 42/SF50)
Nakon testa
propuštanja, postavite
materijal za izolaciju
čvrsto, tako da nema
Usis
zraka
Kada cijevi treba priključiti
na zid koji sadrži metale
(kalajisan) ili metalne
mreže, koristite hemijski
obrañeni drveni komad od
20 mm ili deblji izmeñu zida
i cijevi, ili obložite cijev 7-8
Odsis
zraka
puta izolacionom trakom.
2/4-10 mm × 21 mm mali otvor
Za korištenje postojeće
cijevi, uključite COOL
Cjevovod za odvod za vanjsku
režim rada na 30 minuta i
jedinicu <samo VE tipa >
ispumpavanje prije
uklanjanja starog klima
• Obezbijediti odvodni cjevovod prije
ureñaja. Ponovo
spajanja unutarašnih i vanjskih
namjestite proširenje
cjevovoda.
prema dimenziji za novo
• Spojite cijev za odvod (I) unutrašnji
rashladno sredstvo.
prečnik 15 mm kako je prikazano na
slici.
• Obezbijedite odvodni cjevovod koji
ima pad ka dole za jednostavan
protok odvoda. Napomena:
Montirajte jedinicu vodoravno.
Ne koristite odvodni otvor (8) u hladnim
krajevima. Odvod se može zamrznuti i
(8)
(I)
zaustaviti ventilator.
Vanjska jedinica proizvodi kondenzat
tokom grijanja. Odaberite mjesto za
instalaciju kako bi se spriječilo vlaženje
vanjske jedinice i/ili zemlje ispuštenom
vodom ili oštećenje smrznutom
ispuštenom vodom.
<Vanjska jedinica>
(8) Drenažni otvor (samo VE tip 1)
Poklopac rupe na zidu (D)
Unutrašnja
jedinica
1 ili 2
1
(K) Kabl za napajanje strujom*
1
* Napomena:
Postavite žicu za spajanje unutrašnje/vanjske
jedinice (A) i kabl za napajanje (K) udaljene
najmanje 1 m od TV antene.
Jedinice trebaju biti instalirane od strane ovlašćenog izvoñača
radova u skladu s lokalnim zakonskim propisima.
2. INSTALACIJA UNUTRAŠNJE JEDINICE
2 -1. POSTAVLJANJE MONTAžNE PLOčE
•
•
•
•
•
Pronañite grañevinski materijal (poput drvenog pregradnog stubića) u zidu i
pričvrstite montažnu ploču (1) vodoravno pritezanjem vijaka za pričvršćivanje
(2) čvrsto.
Da biste spriječili vibriranje montažne ploče (1), pobrinite se da montirate vijke
za pričvršćivanje u otvore navedene na slici. Za dodatnu podršku, vijci za
pričvršćivanje se takoñe mogu montirati u druge otvore.
Kada je perforirani otvor uklonjen, postavite plastičnu traku na rubove
perforiranog otvora kako bi se spriječilo oštećenje žica.
Kada treba da se koriste udubljeni zavrtnji u betonskom zidu, učvrstite
montažnu ploču (1) koristeći 11 × 20 · 11 × 26 ovalni otvor (450 mm nagib).
Ako je udubljeni zavrtanj predug, promijenite ga za kraći dostupan na tržištu.
4) Otpustite vijke terminala i prvo povežite žicu za uzemljenje, pa onda žicu za spajanje
(A) unutrašnje/vanjske jedinice na rednu stezaljku. Pazite da ne spojite žice
pogrešno. Pričvrstite žicu na rednu stezaljku čvrsto, tako da se ne pojavljuje ni jedan
dio njegove jezgre, i da se vanjske sile ne prenose na spojni dio redne stezaljke.
5) Čvrsto stegnite vijke terminala kako biste ih spriječili njihovo otpuštanje. Nakon
stezanja, povucite žice lagano da potvrdite da se ne pomjeraju.
6) Pričvrstite žicu za spajanje unutrašnje/vanjske jedinice (A) i žicu za uzemljenje sa VA
obujmicom. Nikada nemojte zaboraviti da zakačite kandžu VA obujmice. Pričvrstite
VA obujmicu čvrsto.
Redna stezaljka
2 -2. BUšENJE OTVORA NA ZIDU
1) Odredite poziciju otvora na zidu.
2) Izbušite otvor od ø65 mm. Vanjska strana treba da bude 5 do 7 mm niža od
unutrašnje strane.
Zid
Spoljna
3) Ubacite tiplu u otvor na zidu (C).
strana
VA obujmica
Vijak za pričvršćenje
nutrašnja/vanjska žica
zza spajanje (A)
Plafon
Plafon
Montažna ploča (1)
Niv o
Napojna
žica
72 mm ili više
115 mm ili više za lijevi i stražnji
lijevi sistem cijevi (koristeći
odstojnik)
107.5 mm
•
•
107.5 mm
ili v iše
ili v iše
•
Zid
Zid
•
Vijak za
pričvršćivanje
(2)
Pozicija spojnica (110 mm
duže za - EN1)
Ubacite
mjerač
*
Poravnati
ravnalo s
linijom.*
Centar rupe
od ø65 mm.
*Isto za lijevi otvor.
2 -3. POVEZIVANJE ŽICA ZA UNUTRAŠNJU JEDINICU
Možete spojiti unutrašnji/vanjski napojna žica bez otvaranja prednjeg poklopca.
1) Otvorite prednji poklopac.
2) Uklonite VA obujmica.
3) Provucite unutrašnji/vanjski spojnu žicu sa zadnje strane unutrašnje jedinice i
obradite kraj žice.
Zbog servisiranja u budućnosti, ostavite
žicu za spajanje nešto dužu.
Ostavite žicu za uzemljenje nešto dužu od
ostalih. (Više od 60 mm)
Ne savijajte višak kabla i ne naguravajte
ga u mali prostor. Budite pažjivi da ne
oštetite žice.
Pazite da svaki vijak bude spojen na
odgovarajući
terminal
prilikom
ušvršćivanja kabla i/ili žice na rednu
stezaljku.
Napomena: Na postavljajte žice izmeñu
unutrašnje jedinice i montažne ploče (1).
Oštećeni kabl može uzrokovati toplotu ili
požar.
Unutrašnja redna stezaljka.
Žica za
uzemljenje
(zelena/žuta)
Unutrašnja/vanjska
spojna žica (A)
Vanjska redna stezaljka.
2-4 OBLIKOVANJE CIJEVI I ODVOD
Oblikovanje cijevi
• Postavite cijev za odvod ispod cjevovoda za rashladno
sredstvo.
• Potvrdite da cijev za odvod nije zakovitlano ili savijeno.
• Ne vucite cijev kada stavljate traku.
• Kada odvodna cijev prolazi kroz sobu, obavezno
zamotajte izolacijski materijal (koji se može dobiti u
trgovini) oko njega.
Cijev za tečnos
Cijev za plin
Unutrašnja/vanjska
spojna žica (A)
Filc traka (7)
Traka za cijev (G)
Lijevi ili stražnji lijevi
cjevovod
Napomena:
Traka za cijev
Obavezno vratite odvodnu
(G)
Filc traka (7)
cijev i ispusni čep u slučaju
lijevog
ili
lijevog-stražnjeg
cjevovoda. U suprotnom, to bi
moglo izazvati kapanje vode
kapanje iz odvodne cijevi.
1) Stavite cjevovod rashladnog sredstva i odvodnu cijev
zajedno, zatim čvrsto stavite filc traku (7) od kraja.
Širina preklapanja filc trake (7) treba biti 1/3 širine trake.
Koristiti povez graničnik na kraju filc trake (7).
2) Izvucite ispusni čep na stražnjoj desnoj strani unutrašnje
jedinice. (Slika 1)
• Držite konveksni dio na kraju i povucite ispusni čep.
3) Izvucite odvodnu cijev na stražnjem lijevom dijelu
unutrašnje jedinice. (Slika 2)
• Držite kandžu označenu strelicama i izvucite odvodnu
cijev naprijed.
4) Stavite ispusni čep u dio na koji će odvodna cijev biti
priključena na stražnjoj unutrašnjoj jedinici. (Slika 3)
Umetnite alat koji nema oštrih rubova poput odvijača u
otvor na kraju čepa i umetnite čep u potpunosti u
odvodnu posudu.
5) Umetnite odvodnu cijev u potpunosti u odvodnu posudu
na stražnju desnu stranu unutrašnje jedinice. (Slika 4)
• Provjerite je li cijev zakačena sigurno na ispupčeni dio
svog dijela za umetanje odvodne posude.
6) Umetnite cijev za odvod u tiplu otvora na zidu (C), i zakačite
gornji dio unutrašnje jedinice na montažnu ploču (1). Zatim,
premjestiti unutrašnju jedinicu potpuno u lijevo kako bi
postavljanje cijevi u stražnji prostor jedinice bilo lakše.
7) Izrežite komad kartona sa kutije za pakovanje, urolajte
ga, spojiti na stražnje rebro, i koristiti ga kao držač
razmaka za podizanje unutrašnje jedinice. (Slika 5)
8) Spojite cjevovoda rashladnog sredstva s nastavkom
cijevi (B).
9) Potisnite donji dio unutrašnje jedinice u montažnu ploču
(1).
Stražnji, desni ili silazni cjevovod
Odrežite u
1) Stavite cjevovod rashladnog sredstva i
slučaju desnog
odvodnu cijev zajedno, zatim čvrsto stavite
cjevovoda.
traku za cjevovod (G) od kraja.
Odrežite u slučaju
4) Umetnite cjevovod i odvodnu cijev u tiplu u
silaznog cjevovoda.
otvor na zidu (C), i zakačite gornji dio
unutrašnje jedinice na montažnu ploču.(1).
2) Provjerite je li unutrašnja jedinica zakačena sigurno na montažnoj ploči(1)
pomicanjem jedinice na lijevo i desno.
3) Potisnite donji dio unutrašnje jedinice u montažnu ploču (1).
Odvod
• Ako produžetak cijevi odvoda mora proći kroz sobu, obezbijedite da bude zamotan
izolacionom trakom koja se prodaje na tržištu.
• Cijev za odvod treba biti usmjerena ka dolje za jednostavan protok odvoda. (Slika
1)
• Ako je odvodna cijev koja je obezbjeñena sa unutrašnjom jedinicom prekratka,
spojite je s odvodnom cijevi (I) koje treba biti obezbjeñeno na vašoj lokaciji. (Slika
2)
• Kada spajate odvodnu cijev na cijev od tvrdog vinil-hlorida, budite sigurni da ju
čvrsto uvučete u cijev. (Slika 3)
Cijev
kondenzata
Nagib prema
dolje
Cijev kondenzata
Unutrašnji prečnik
cijevi od tvrde
plastike 30 mm
70 cm
ili v iše
Un u t r a š n ji
prečnik
me ka n e
c ije v i 1 5 m m
U me tn u ti
čv rsto
Različit
prečnik spoja
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Nemojte napraviti odvod cijevi kao što je prikazano u nastavku.
Nemojte podizati
Akumulirana
ispuštena voda
Razma k
od bar
Vrh
50 mm.
odvodne
c i j ev i
u r o n jen e u
Vazduh
Curenje
v ode
Curenje
vode
Curenje
vode
Ta la s a n je
Ka n a l
Odrežite u slučaju
lijevog cjevovoda.
Ispusni čep
Ispusni čep
Slika. 1
Cijev za odvod
kondenzata
Slika. 2
Ispusni čep
Slika. 3
Cijev za odvod
kondenzata
Slika. 4
Slika. 5
3. MONTIRANJE VANJSKE JEDINICE
3-1. POVEZIVANJE ŽICA ZA VANJSKU JEDINICU
1) Otvorite radnu ploču
2) Otpustite vijak terminala i spojite spojnu žicu (A) unutrašnje/vanjske jedinice iz
unutrašnje jedinice pravilno na rednu stezaljku. Pazite da ne spojite žice
pogrešno. Pričvrstite žicu na rednu stezaljku čvrsto, tako da se ne pojavljuje ni
jedan dio njegove jezgre, i da se vanjske sile ne prenose na spojni dio redne
stezaljke.
3) Čvrsto stegnite vijke terminala kako biste ih spriječili njihovo otpuštanje. Nakon
stezanja, povucite žice lagano da potvrdite da se ne pomjeraju.
4) Spojite kabl za napajanje (K).
5) Pričvrstite spojnu žicu (A) unutrašnje/vanjske jedinice i napojni kabl (K) sa
obujmicom za kabl.
6) Zatvorite servisnu ploču na siguran način.
Redna stezaljka
•
•
•
Olovnakabl
žica
Napojni
Unutrašnja/vanjska spojna žica (A)
Obujmica kabla <SF50>
3 -2. RADOVI PROšIRIVANJA
KRAJA CIJEVI
Navojna
matica
ø 6.35 (1/4”)
(Slika 3)
-Stavite kraj bakrene cijevi prema dolje dok uklanjate
hrapave ivice, kako bi se izbjeglo da neki opiljak upadne u
cjevovod.
3) Uklonite navojne matice prišvršćene na unutrašnje i vanjske
jedinice, a zatim ih staviti na cijev nakon što završenog
uklanjanja hrapavih ivica. (Nije ih moguće staviti nakon
proširivanja kraja cijevi)
4) Radovi proširivanja kraja cijevi (Slike 4, 5). Čvrsto držite
bakrenu cijevi u dimenziji kako je prikazano u tabeli.
Odaberite A mm iz tabele prema alatu koji koristite.
5) Provjeriti
•
Uporedite rad proširivanja cijevi sa Slikom 6.
•
Ukoliko se primjeti da je proširenje oštećeno,
odsijecite prošireni dio i ponovo uradite proširivanje cijevi.
Bakrena cijev
Hrapava ivica
Alat za proširivanje
kraja cijevi
Slika. 2
Alat za p roš irivanje kraja
cijevi
Vijak
(mm)
Moment zatezanja
ø 9.52 (3/8”)
17
22
ø12.7 (1/2”)
26
ø15.88 (5/8”)
29
Vrsta
Vrsta spojnice Krilna navrtka
spojnice
alat
vrsta alata za
alat
za R22
R22
za R410A
1,5 do 2,0
0 do 0,5
1.0 do 1,5
2,0 do 2,5
N•m
kgf•cm
13,7 do 17,7 140 do 180
34,3 do 41,2 350 do 420
49,0 do 56,4 500 do 575
73,5 do 78,4 750 do 800
Pričvrstite navojnu maticu s momentnim ključem kako je navedeno u tabeli.
Kada je pričvršćena prejako navojna matica se može slomiti nakon dugog
vremenskog perioda i izazvati curenje rashladnog sredstva.
• Budite sigurni da obmotate izolacijsku traku oko cjevovoda. Direktan kontakt sa
golom cijevi može izazvati opekotine ili smrzotine.
Povezivanje unutrašnje jedinice
Spojite oba cjevovoda i tekućine i plina unutrašnju jedinicu.
•
Nanesite tanki sloj rashladnog ulja (J) na nalijegajuću površinu cijevi.
•
Za priključak, najprije poravnati centar, onda zategnite prva tri-četiri okreta
navojne matice.
•
Koristite tabelu za moment zatezanja iznad kao smjernicu za stranu unutrašnje
jedinice pripojenog zglobnog dijela, i zategnuti pomoću dva ključa. Pretjerano
zatezanje oštećuje prošireni dio.
Povezivanje vanjske jedinice
Spojite cijevi na zaustavni ventil zgloba cijevi na vanjskoj jedinici na isti način
koji se primjenjuje za unutarnju jedinicu.
Za zatezanja, koristite moment ključ ili matični ključ i koristiti isti
pritezni moment na isti način koji se primjenjuje za unutarnju jedinicu.
Nakoso Neravno Hrapava
ivica
Stezni tip
Rezač cijevi
Nepravilno
Slika. 6
•
•
S lik a . 1
Pravilno
Jednaka dužina
svuda okolo
3-3. SPAJANJE CIJEVI
Bakrena
cijev
(Slika. 1, 2)
Slika 5
A (mm)
Prečnik cijevi
(mm)
Kabl za napajanje (K)
Obujmica kabla
<SF25, 35, 42>
2) Potpuno ukloniti sve hrapave ivice iz dijela presjeka cijevi.
Unutra je sjajna i bez
ogrebotina.
Bakrena cijev
Kalup
Ostavite žicu za uzemljenje nešto
dužu od ostalih. (Više od 100 mm)
Zbog servisiranja u budućnosti,
ostavite žice za spajanje nešto
dužim.
Pazite da svaki vijak bude spojen na
odgovarajući
terminal
prilikom
ušvršćivanja kabla i/ili žice na rednu
stezaljku.
1) Presijecite bakarnu cijev pravilno koristeći sjekač za cijev.
Slika 3
Glatka svuda
okolo
UPOZORENJE
Prilikom instalacije jedinice, čvrsto povezati cijevi rashladnog
sredstva prije pokretanja kompresora.
3-4. IZOLACIJA I OMOTAVANJE TRAKOM
1) Pokrijte zglobove cijevi poklopcem za cijevi.
2) Za vanjsku stranu jedinice, obavezno izolirajte sve cijevi uključujući i ventile.
3) Koristeći traku za omotavanje (G), nanesite traku od ulaza vanjske jedinice.
•
Kraj trake za omotavanje (G) prekinite sa trakom (sa pričvršćenim sredstvom za
lijepljenje).
Vrsta leptiraste
•
Kada cijevi treba da budu postavljene kroz plafon sa gornje strane, ormar ili tamo
navrtke
gdje su visoki temperatura ili vlažnost, obmotajte dodatnu izolaciju koja se može naći u
Slika.
Slika
4. 4
širokoj prodaji da bi se spriječila kondenzacija.
4. POSTUPCI ZA PROČIŠĆAVANJE, TESTIRANJE CURENJA I PROBNI RAD
4 -1. POSTUPCI ZA PROČIŠĆAVANJE I TESTIRANJE
CURENJA
4 -2. PROBNI RAD
1) Ukopčajte utikač za napajanje strujom u strujnu utičnicu i/ili
uključite prekidač.
2) Pritisnite E.O. SW jedanput za funkciju hlañenja (COOL), a dva
puta za funkciju grijanja (HEAT). Probni rad će biti izvršen za 30
minuta. U slučaju da lijeva lampica pokazivača rada trepće svakih
0,5 sekundi, provjerite da na spojnoj žici unutrašnje/vanjske
Kombinovani mjerač pritiska
jedinice (A) žice nisu nepravilno spojene. Nakon probnog rada,
(za R410A)
Mjerač pritiska (za
sigurnosni režim rada (podesite temperaturu na 24˚C) će započeti.
R410A)
3) Da biste zaustavili rad, pritiskajte E.O. SW nekoliko puta sve dok
Prekidač za
Mjerni ventil cijevi sa
se ne isključe sve LED lampice. Pogledajte uputstvo za upotrebu
sigurnosni
više otvora (za R410A)
za detalje.
režim rada
(E.O. SW)
Ručica podignuta
Provjera prijema daljinskog (infracrvenog) signala
Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) na daljinskom upravljaču (6) i
Cijev za punjenje
(za R410A)
provjerite da se iz unutrašnje jedinice čuje elektronski zvuk. Ponovo pritisnite dugme za
uključivanje/isključivanje (ON/OFF) da biste isključili klima ureñaj.
• Kada se kompresor zaustavi, preventivni ureñaj za ponovno uključivanje radi tako da
kompresor neće raditi u trajanju od 3 minute da bi se zaštitio klima ureñaj.
1) Uklonite kapu servisnog priključka propusnog ventila cijevi za plin na strani vanjske
jedinice. (Propusni ventili su u prvobitnom stanju u potpunosti zatvoreni i pokriveni
kapama.)
2) Spojite mjerni ventil cijevi sa više otvora i vakumsku pumpu na servisni priključak
Poklopac
propusnog ventila
(Moment stezanja
zatvoreno 19.6 do 29.4 Nm, Propusni ventil za
200 do 300 kgfcm TEČNOST
*4 do *5 okretaja
otvoreno
Ručica
spuštena
šesterougaoni ključ
Propusni
ventil za
PLIN
Kapa servisnog
priključka
(Moent stezanja
13,7do 17,7N•m,
140 do 180kgf•cm)
Adapter za
prevenciju
obrnutog
toka
Mjere opreza kada koristite kontrolni ventil
A
Kontrolni
ventil
Otvoreno
Zatvoreno
Servisni
priključak
Tijelo
Napojna cijev
Vakumska pumpa (ili vakumska
pumpa sa funkcijom za
prevenciju obrnutog toka)
Mjere opreza pri upotrebi
kontrolnog ventila
Prilikom spajanja kontrolnog
ventila na servisni priključak,
jezgro ventila se može deformisati
ili olabaviti u slučaju da se
primijeni prevelik pritisak.. Ovo
može urokovati curenje gasa.
Prilikom spajanja kontrolnog
ventila na servisni priključak,
pobrinite se da jezgro ventila bude
u zatvorenom položaju, a potom
zategnite dio A. Ne zatežite dio A i
ne okrećite tijelo kada je jezgro
ventila u otvorenom položaju.
Pokrenite vakumsku pumpu. (Vršiti vakumiranje duže od 15 minuta).
Provjerite vakum mjernim ventilom cijevi sa više otvora, potom zatvorite mjerni
ventil cijevi sa više otvora i zaustavite vakumsku pumpu.
5) Ostaviti da odstoji na minut – dva u stanju u kojem se nalazi. Uvjerite se da
kazaljka mjernog ventila cijevi sa više otvora ostaje u istom položaju. Potvrdite da
manometar pokazuje -0,101 MPa [Gauge] (-760 mmHg).
6) Brzo uklonite mjerni ventil cijevi sa više otvora sa servisnog priključka propusnog
ventila.
7) Nakon što cijevi sa rashladnim sredstvom budu priključene i ispražnjene, potpuno
otvorite sve propusne ventile na obe strane cijevi za plin i cijevi za tečnost. Rad bez
potpunog otvaranja umanjuje funckionalnost i ovo uzrokuje probleme.
8) Pogledajte 1-3, te napunite propisanu količinu rashladnog sredstva po potrebi.
Osigurajte da se punjenje vrši sporo tečnim rashladnim sredstvom. U suprotnom,
sastav rashladnog sredstva u sistemu se može promijeniti i uticati na funckionalnost
klima ureñaja.
9) Zategnite kapu servisnog priključka da biste dostigli prvobitni položaj.
10) Test na curenje.
4-3.
FUNKCIJA
POKRETANJA
AUTOMATSKOG
PONOVNOG
Ovaj proizvod je opremljen funkcijom automatskog ponovnog uključivanja.Kada doñe do
prekida napajanja strujom tokom rada, poput prekida usljed nestanka struje, ova funkcija
automatski pokreće rad u prethodno podešenom načinu rada čim se ponovo nastavi
napajanje strujom. -(Za više detalja pažljivo pogledajte uputstva za upotrebu.)
Pažnja:
• Nakon probnog rada ili provjere signala daljinskog upravljanja, isključite jedinicu
putem E.O. SW prekidača ili daljinskog upravljača prije isključivanja strujnog
napajanja. U slučaju da ovo ne uradite, jedinica će automatski početi raditi kada se
nastavi napajanje strujom.
Za korisnika
• Nakon instalacije jedinice, pobrinite se da korisniku objasnite funkciju automatskog
ponovnog pokretanja.
• U slučaju da funkcija automatskog ponovnog pokretanja nije potrebna, ona se
može deaktivirati. Konsultujte se sa servisnim zastupnikom za deaktivaciju ove
funkcije. Za više detalja pogledajte priručnik za servisiranje.
3)
4)
4 -4. OBJAŠNJENJE KORISNIKU
•
•
Služeći se UPUTSTVIMA ZA UPOTREBU, objasnite korisniku kako da koristi klima
ureñaj (kako da koristi daljinski upravljač, kako da ukloni filtere za vazduh, kako da
izvadi ili umetne daljinski upravljač u držač za daljinski upravljač, kako da vrši
čišćenje, mjere predostrožnosti za rukovanje, itd.)
Preporučite korisniku da pažljivo pročita UPUTSTVA ZA UPOTREBU.
5. PREMJEŠTANJE I ODRŽAVANJE
5 -1. UKLANJANJE I INSTALACIJA SKLOPA PLOČE
Postupak skidanja
1)
Oslobodite gornja i donja krilca kako je
prikazano na 1 i 2 služeći se tankim
instrumentom. Potom, skinite vodoravna
krilca.
2)
Skinite 2 vijka koji pričvršćuju sklop
ploče.
3)
Skinite sklop ploče. Pobrinite se da prvo
skinete njegov donji desni dio.
otključati
Postupak instalacije
1) Montirajte sklop ploče slijedeći postupak skidanja
prema obrnutom redoslijedu.
2) Pobrinite se da gurate u položajima kako je
naznačeno strelicama u cilju spajanja sklopa
ploče u potpunosti na jedinicu.
3) Montirajte vodoravna krilca.
5 -2. SKIDANJE UNUTRAŠNJE
JEDINICE
Skinite donji dio unutrašnje jedinice sa montažne ploče.
Prilikom otpuštanja krajnjeg dijela, oslobodite i lijevi i desni
donji krajnji dio unutrašnje jedinice i povucite ga prema
dole i naprijed kako je prikazano na slici desno.
Gornja i
donja krilca
5 -3. ISPUMPAVANJE RASHLADNOG SREDSTVA
Prilikom premještanja ili odlaganja klima ureñaja ispumpajte rashladno sredstvo iz
sistema slijedeći postupak ispod tako da ne doñe do ispuštanja rashladnog sredstva u
atmosferu.
1) Spojite mjerni ventil cijevi sa više otvora na servisni priključak propusnog ventila na
strani vanjske jedinice sa cijevi za gas
2) Potpuno zatvorite propusni ventil na strani vanjske jedinice sa cijevi za tečnost.
3) Zatvorite propusni ventil na strani vanjske jedinice sa cijevi za gas skoro u potpunosti
tako da može sa lakoćom da se potpuno zatvori kada mjerač pritiska bude pokazao 0
MPa [Gauge] (0 kgf/cm2).
4) Pokrenite sigurnosnu COOL funkciju.
Da biste pokrenuli sigurnosnu funkciju u COOL režimu rada, iskopčajte utikač za
strujno napajanje i/ili isključite prekidač. Nakon 15 sekundi, ukopčajte utikač za
strujno napajanje i/ili uključite prekidač, potom jedanput pritisnite E.O. SW.
(Sigurnosna COOL funkcija može neprekidno da se vrši u trajanju do 30 minuta.)
5) Potpuno zatvorite propusni ventil na strani vanjske jedinice sa cijevi za gas kada
manometar bude pokazivao 0,05 do 0 MPa [Gauge] (0,5 do 0 kgf/cm2).
6) Zaustavite sigurnosnu COOL funkciju.
Pritiskajte E.O. SW nekoliko puta dok se sve LED lampice ne isključe. Za više
detalja pogledajte uputstva za upotrebu.
UPOZORENJE
Prilikom ispumpavanja rashladnog sredstva, zaustavite kompresor prije
otpajanja cijevi sa rashladnim sredstvom. Kompresor može eksplodirati u
slučaju da u njega dospije vazduh, itd.
Ovaj proizvod je napravljen i namijenjen za upotrebu u stambenom, poslovnom i
okruženju lake industrije.
Ovaj proizvod je
•Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC
zasnovan na sljedećoj
•Direktiva za mašine 2006/42/EC
regulativi Evropske unije:
•Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti
2004/108/EC SJEDIŠTE TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 10. OVLAŠTENI
PREDSTAVNIK U EVROPSKOJ UNIJI: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. HARMAN HOUSE, 1
GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K. 0-8310, JAPAN.
Distributer za BiH: Otus d.o.o. Jovana Cvijića 1, Pale • 0800 56789 • www.otus.ba •
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 057 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content