close

Enter

Log in using OpenID

Album Krakov Zagrebu / Kraków Zagrzebiowi

embedDownload
Krakov
Zagrebu
Album posvećen stradalnicima potresa 1880. godine
Kraków
Zagrzebiowi
Album poświęcony ofiarom trzęsienia ziemi z 1880 roku
Krakov Zagrebu
Kraków Zagrzebiowi
Autorska prava © 2011 Autori i Srednja Europa, d.o.o.
Urednik
Damir Agičić
Grafički urednik
Krešimir Krnic
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
pod brojem ________________
ISBN – 978-953-6979-87-5
Izrada naslovnice i grafička priprema
Ibis-grafika, d.o.o.
IV. Ravnice 25, Zagreb
Tisak
Tiskara Zelina
Knjiga je objavljena u prosincu 2011. godine
KRAKOV ZAGREBU
Album posvećen stradalnicima potresa 1880. godine
KRAKÓW ZAGRZEBIOWI
Album poświęcony ofiarom trzęsienia ziemi z 1880 roku
Priredili / Redakcja
Maciej Czerwiński
Magdalena Najbar-Agičić
Zagreb 2011.
Povodom desete obljetnice izdavačke kuće Srednja Europa
Z okazji dziesiątej rocznicy wydawnictwa Srednja Europa
Sadržaj / Spis treści
Maciej Czerwiński
Kao Krakov Zagrebu...
Jak Kraków Zagrzebiowi…
7
19
August Šenoa
Zagrebulje
Zagrebulje
33
39
Album Krakov Zagrebu / Kraków Zagrzebiowi
Krakov Zagrebu / Kraków Zagrzebiowi
(Popis sadržaja i transkripti tekstova u albumu/
Spis treści i transkrypcje tekstów w albumie )
45
Slaven Kale
Krakov Zagrebu
Kraków Zagrzebiowi
73
97
Róża Książek-Czerwińska
Krakovska ciglica Zagrebu
Krakowska cegiełka dla Zagrzebia
123
131
Leksikon autora / Leksykon autorów
139
Summary
157
Popis kratica / Wykaz skrótów
159
O priređivačima i autorima priloga
O redaktorach i autorach tekstów
160
Maciej Czerwiński
Kao Krakov Zagrebu...
Povijest poljsko-hrvatskih odnosa u kontekstu albuma izdanog 1881. godine
Ove je godine proteklo 130 godina od trenutka kada je u
ljena tajanstvena Mickiewiczeva pjesma naslovljena Do
Krakovu objavljen nesvakidašnji album Krakov-Zagrebu,
publikacija koja je bila odraz – više na simboličnoj nego na
praktičnoj razini – solidarnosti Krakovljana sa stanovni-
księcia Golicyna (Knezu Golicinu). Tada sam bio skoro siguran da publikacija koja se spominjala u hrvatskom ti-
cima Zagreba poharanog zemljotresom. Cijelo to vrijeme
sku nije ništa naročito, da se radi o običnoj brošuri koja je
kružila u uskom krugu bibliofila. Na sreću, istraživanja u
album je ostao netaknut u našim knjižnicama i arhivima.
Igrom slučaja, u mojim su se rukama prije pet godina našli jedini primjerci koji se čuvaju u Jagelonskoj knjižnici u
Jagelonskoj knjižnici – mukotrpna, ali ne i lišena poetike –
pretrage starih kataloga, otklonila su moju nevjericu. Na-
Krakovu.
Svoj udio u tome imala je američka slavistica Ellen
cija Krakov-Zagrebu. Bila je desetljećima netaknuta, osim
Elias-Bursać, koju sam prije jednog desetljeća upoznao u
Sjedinjenim Američkim Državama, a koju su jednog dana
rodbinske veze dovele i u Krakov. Tijekom istraživanja hrvatskog časopisa Vienac ona je naišla na informacije o ovoj
nepoznatoj publikaciji. Obećao sam joj da ću istražiti to
pitanje i pokušati pronaći album.
U prvom sam redu pregledao dostupnu literaturu, u
kojoj – začudo – nisam uspio pronaći ništa. Dotični se
album spominjao tek u nekim radovima o Adamu Mickiewiczu, i to zbog činjenice da je tamo po prvi put objav-
ime, pred mojim se očima ukazala impozantna publikamožda kirurškom rukom konzervatora.
Naručene sam fotokopije pregledao i načinio niz bilježaka, ali je cijela stvar potom stavljena ad acta, nakon
što sam obećane materijale poslao Ellen. Morale su proći
sljedeće dvije godine dok sam se sjetio spomenuti album
Damiru i Magdaleni Agičić – zagrebačkim povjesničarima i izdavačima, nadajući se da ću pobuditi njihovo
zanimanje. Iako su oni odmah pokazali interes za objavljivanje albuma, nisam ni slutio da će se sve odvijati nevjerojatno brzim tempom. U roku od godinu dana dobio
sam profesionalan članak iz pera Slavena Kalea, koji je
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 908 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content