close

Enter

Log in using OpenID

cjenovnik oglašavanja za rotirajuce bannere

embedDownload
CJENOVNIK OGLAŠAVANJA
ZA ROTIRAJUCE BANNERE
PEEL
AD
Pozicioniranje oglasa isključivo na naslovnici (bez prikaza na
ostalim stranica) uvećava navedene cijene za 10%.
ROTIRAJUCI BANNERI
HEADER 968x64
HEADER (970x64px)
6,5
10.000
1/3 BILLBOARD 968x90
2/3 BILLBOARD 968x180
1/3 BILLBOARD (970x90px)
7,5
10.000
BILLBOARD 968x250
2/3 BILLBOARD (970x180px)
12
7.000
BILLBOARD (970x250px)
15
7.000
MEDIUM RECTANGLE (300x250px)
9
10.000
HALF PAGE AD (300x600px)
14
7.000
PEAL AD (500x500px)
45
5.000
FLOATER (300x300px)
25
5.000
LARGE FLOATER (500x500px)
35
5.000
TAKEOVER
20
5.000
LEADERBOARD (728x90px)
7.5
10.000
BANNER
CPM (KM)
MIN. DNEVNI ZAKUP
MEDIUM
RECTANGLE
300x250
HALF PAGE
AD
300x600
EKSPANDING BANNERI
BANNER
CPD (KM)
MIN. DNEVNI ZAKUP
HEADER TO BILLBOARD
11
7.000
HEADER TO 2/3 BILLBOARD
10
7.000
POPUSTI
KVANTITATIVNI POPUSTI (po broju prikazivanja - rotirajuci)
300.000 - 500.000
7%
500.000 - 1.000.000
15%
1.000.000 - 2.000.000
30%
preko 2.000.000
50%
DODATNI POPUSTI
Agencijski popust
15%
Avansni popust
3%
3 mjeseca ugovor
10%
6 mjeseci ugovor
15%
12 mjeseci ugovor
20%
Popusti na obim zakupa računaju se na broj prikazivanja unutar
perioda od 30 dana.
Jedinica mjere pri zakupu rotirajućih bannera je
CPM - cijena na 1.000 prikazivanja bannera.
Dodatni popusti daju se na cijenu kojoj je odbijen količinski
popust i to prvo agencijski, a onda ostali dodatni popusti.
Geotargeting, Freq capping, time targeting se ne naplaćuju.
Rich media banneri uvećavaju navedene cijene za 20%.
Ekspanding i oater banneri moraju imati dugme “zatvori”
* Zastarjeli format - zakup se ne preporučuje
SportSport d.o.o., Alipašina 19, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, tel: 062 244017, e-mail: [email protected]
ID broj: 4201648670001, PDV broj: 201648670001, žiro račun: 1610000092450032
CJENOVNIK OGLAŠAVANJA
ZA FIKSNE BANNERE NA NASLOVNICI
FIKSNI BANNERI
BANNER
CPD (KM)
MINIMALNI ZAKUP (DANA)
CENTRALNI GORE (660x90px)
200
3
CENTRALNI SREDINA (660x90px)
150
3
CENTRALNI DOUBLE (660x180px)
220
3
DESNI GORE (300x90)
80
15
DESNI DOLE (300x90)
70
15
DESNI DOUBLE (300x180)
130
7
MEDIUM RECTANGLE (300x250)
250
3
SKIN / WALLPAPER (naslovnica)
500
1
SKIN / WALLPAPER (forum)
200
1
SPONZORISANI ČLANAK
200
1
BOTTOM BAR (fiksirano u dnu)
200
1
Zakup fiksnog bannera obuhvata minimalno 90% od svih
prikazivanja na zakupljenoj poziciji. Tačne pozicije fiksnih bannera
određuju se u dogovoru sa klijentom.
FIKSNI DESNI
300x90
FIKSNI CENTRALNI GORE 660x90
FIKSNI DESNI
DOUBLE
300x180
Ekspanding banneri na fiksnim pozicijama uvećavaju cijenu po
dogovoru, a u zavisnosti od dimenzija ekspandiranog bannera.
POPUSTI
KVANTITATIVNI POPUSTI (po broju dana)
3 do 7 dana
7%
7 do 15 dana
15%
15 do 30 dana
30%
DODATNI POPUSTI
Agencijski popust
15%
Avansni popust
3%
3 mjeseca ugovor
10%
6 mjeseci ugovor
15%
12 mjeseci ugovor
20%
FIKSNI CENTRALNI SREDINA 660x90
MEDIUM
RECTANGLE
300x250
U periodu od 01.06.2014. do 31.07.2014. zakup fiksnih banner a
nije moguć.
Popusti na obim zakupa računaju se na broj prikazivanja unutar
perioda od 30 dana.
Jedinica mjere pri zakupu fiksnih bannera je
CPD - cijena za 1 dan
FIKSNI DESNI DOLE
300x90
Dodatni popusti daju se na cijenu kojoj je odbijen količinski
popust i to prvo agencijski, a onda ostali dodatni popusti.
Geotargeting, Freq capping, time targeting se ne naplaćuju.
Rich media banneri uvećavaju navedene cijene za 20%.
Ekspanding i oater banneri moraju imati dugme “zatvori”
SportSport d.o.o., Alipašina 19, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, tel: 062 244017, e-mail: [email protected]
ID broj: 4201648670001, PDV broj: 201648670001, žiro račun: 1610000092450032
CJENOVNIK OGLAŠAVANJA
NA STRANICAMA SA VIJESTIMA
Pozicioniranje oglsa isključivo na naslovnici (bez prikaza na
ostalim stranica) uvećava navedene cijene za 10%
ROTIRAJUCI BANNERI
HEADER 968x64
!"#$"%&'()*+),-+.
)A8
/6A666
1/3 BILLBOARD 968x90
2/3 BILLBOARD 968x180
/01&234425#%$&'()*+(6-+.
?A8
/6A666
BILLBOARD 968x250
701&234425#%$&'()*+/*6-+.
/7
?A666
234425#%$&'()*+786-+.
/8
?A666
9"$3:9&%";<#=>4"&'166+786-+.
(
/6A666
/,
?A666
EFGE;%#C"%&'/)6+)66-+.
*
8A666
4"#$"%25#%$&'?7*+(6-+.&D
//
8A666
BANNER
CPM (KM)
& !#4B&C#>"&#$&'166+786-+.
MIN. DNEVNI ZAKUP
MEDIUM
RECTANGLE
300x250
HALF PAGE
AD
300x600
FIKSNI DESNI
300x90
&
FIKSNI BANNERI
BANNER
CPD (KM)
MIN. ZAKUP (DANA)
9A&%";<#=>4"&/&F#<A&'166+186. /-$:/9;:
?
$"E=3&'166+(6-+.
)8
/8
$5=H3&',76+(6-+.
*6
/8
>[email protected]$B$C6DDE6EFG$H*<)$<9()*;9I
866
/
>[email protected]$B$C6DDE6EFG$H*<)$*;05,98)I
*66
/
SKYSCRAPER
160x600
EKSPANDING BANNERI
BANNER
CPD (KM)
& !"#$"%&<5&234425#%$
!"#$"%&<5&701&234425#%$
FIKSNI DESNI
300x90
MIN. ZAKUP (DANA)
//
1
/6
/8
POPUSTI
KVANTITATIVNI POPUSTI (po broju prikazivanja - rotirajuci)
!""#"""$%$&""#"""$'()*)+,-
[email protected]
&""#"""$%$.#"""#"""$'()*)+,-
/[email protected]
.#"""#"""$%$2#"""#"""$'()*)+,-
[email protected]
/0)1-$2#"""#"""$'()*)+,-
[email protected]
FIKSNI DONJI
300x90
KVANTITATIVNI POPUSTI (po broju dana - fiksni)
!$3-$4$35,5
[email protected]
4$3-$.&$35,5
/[email protected]
.&$3-$!"$35,5
[email protected]
DODATNI POPUSTI
67),89(*19$/-/:*;
/[email protected]
6<5,*,9$/-/:*;
[email protected]
!$'()*)85$:7-<-0
/[email protected]
=$'()*)89$:7-<-0
/[email protected]
.2$'()*)89$:7-<-0
[email protected]
Jedinica mjere pri zakupu rotirajućih bannera je
CPM - cijena na 1.000 prikazivanja bannera.
Dodatni popusti daju se na cijenu kojoj je odbijen količinski
popust i to prvo agencijski, a onda ostali dodatni popusti.
Geotargeting, Freq capping, time targeting se ne naplaćuju.
Rich media banneri uvećavaju navedene cijene za 20%.
Ekspanding i floater banneri moraju imati dugme “zatvori”
* Zastarjeli format - zakup se ne preporučuje
!"#$%!"#$%&'(#(#()&*+,"-.,/-&01)&20333&!-$-456#)&7#8/-&,&95$:5;#6,/-)&%5+<&3=>&>??302)&[email protected],+<&A-$B5%,/;C8"#$%8"#$%(D!"#$%&'(#)*+,-).-/+++,0#1"2#$%&'(#*+,-).-/+++,0#34%&#%5678(#,-,+++++9*):++;*0#<54==>4?>8#[email protected]
CJENOVNIK OGLAŠAVANJA
ZA SPONZORE KATEGORIJA
Za oglašivače koji se žele vezati samo za jedan sport ili samo jednu
ligu, omogućavamo sponzrostvo određenje kategorije uz značajne
popuste i to kao :
HEADER 968x64
ZLATNI SPONZOR (fiksne pozicije označene crvenom bojom) ili
SPONZOR (fiksne pozicije označene plavom bojom).
MEDIUM
RECTANGLE
300x250
Minimalno trajanje sponzorstva je 3 mjeseca.
DESNI FIKSNI
300x90
CIJENE SPONZORSTAVA
ZLATNI
SPONZOR SPONZOR
(KM)
(KM)
KATEGORIJA
PROCJENJENI
BROJ PRIKAZA
(MJESESECNO)
!"#$%&'(%)*+,*+-+./%012%)$34
LMCNN
BMCNN
BMNNNMNNN
,*+512+*)&16%)$34
LMNNN
BMLNN
BMNNNMNNN
BMCNN
SNN
&16%),*T%(%
) +T*O,'(%)&16%
BMCNN
SNN
LNNMNNN
+.6&+'(%)&16%
BMCNN
SNN
CNNMNNN
$".#+'&16%
BMCNN
SNN
CNNMNNN
'+*1%)%
BMCNN
SNN
CNNMNNN
) ,*15+*%
GNNMNNN
BMCNN
SNN
CNNMNNN
!*%.0"'(%)&16%
BMNNN
KNN
LNNMNNN
$4)(OP%*(%
BMNNN
KNN
BCNMNNN
1.O)(OP%*(%
BMNNN
KNN
BCNMNNN
BMCNN
SNN
GNNMNNN
RNN
CNN
BNNMNNN
BMNNN
KNN
BNNMNNN
) *"(O5+/
/+.1'
%"/OQ5O/O
PACK
SHOT
POPUSTI
HEADER 968x64
DODATNI POPUSTI
%789:3;<=3)>?>@<A
BCD
%EF9<93)>?>@<A
GD
H)I;8<8:3)@7?E?J
KD
BL)I;8<8:3)@7?E?J
BCD
MEDIUM
RECTANGLE
300x250
Svi banneri u okviru sponzorstva kategorije su fiksni i prikazuju se
isključivo na stranicama sponzrosane kategorije.
Za klijente koji žele proširiti svoju kampanju i na naslovnici portala
SportSport.ba, omogućli smo zakup dodatnih pozicija na
naslovnici u specijalne popuste.
DODATNI ROTIRAJUCI BANNERI NA NASLOVNICI
DODATNI MJESECNI
ZAKUP
POPUST
BANNER
CIJENA
4+%#+*)USHRVHW>VX
GNNMNNN
GND
BMGLN
4+%#+*)USHRVHW>VX
CNNMNNN
CND
BMSLN
4+%#+*)USHRVHW>VX
BMNNNMNNN
HND
GMRNN
$1&&$O%*#)USHRVLCN>VX
CNNMNNN
HND
GMGNN
CNNMNNN
WND
LMSKN
GNNMNNN
CND
LMBNN
,++&)%#)UCNNVCNN>VX
CNMNNN
CND
BBLC
!&O%/+*)UGNNVGNN>VX
BNNMNNN
CND
BLCN
5M)*+0/%.6&+)UGNNVLCN>VX
) 4%&!),%6+)%#)UGNNVLCN>VX
)
DONJI FIKSNI
440x90
Dodatne kampanje mogu biti ograničene na 1 mjesec ili kraće.
!"#$%!"#$%&'(#(#()&*+,"-.,/-&01)&20333&!-$-456#)&7#8/-&,&95$:5;#6,/-)&%5+<&3=>&>??302)&[email protected],+<&A-$B5%,/;C8"#$%8"#$%(D!"#$%&'(#)*+,-).-/+++,0#1"2#$%&'(#*+,-).-/+++,0#34%&#%5678(#,-,+++++9*):++;*0#<54==>4?>8#[email protected]
CJENOVNIK OGLAŠAVANJA
PUTEM VIDEO REKLAMA
Pred i nakon video priloga na portalu SportSport.ba možete
emitovati svoje klasične video reklame jednake onima koje se
emituju u okviru TV programa. Emitovanje video reklama vrši se
isključivo pred priloge u vlastitoj produkciji SportSport.ba.
VIDEO REKLAME
TERMIN EMITOVANJA
CPM (KM)
MIN. DNEVNI ZAKUP
!"#$"%&&$'($)*+
/,
'2(((
!"#$"%&&$',$)*+
0(
'2(((
!"#$"%&&$/($)*+
,(
'2(((
!%-.$"%&&$,$)*+
',
'2(((
!%-.$"%&&$'($)*+
'1
'2(((
PLAY VIDEO
$
Video reklame emituju se u formatu 16:9, a dostavljaju se na DVD-u,
jednako kao i za emitovanje u okviru TV programa.
Prilagodbu web formatu vrši SportSport.ba gratis.
$
Donjih 30px reklame prekriva timeline i preporučljivo je da u tom
prostoru nema teksta ili važnijih informacija.
Jedinica mjere pri zakupu video reklama je
CPM - cijena na 1.000 prikazivanja bannera.
CJENOVNIK ZAKUPA
SPONZORISANIH CLANAKA
Objavite svoj članak na portalu SportSport.ba. Članak može
sadržavati i link na vašu stranicu, sliku, fotogaleriju ili, opcionalno,
video zapis/reklamu.
Sponzorisani članak stoji na udarnoj poziciji naslovnice minimalno
2 sata, te dodatnih 24 sata u gornjem dijelu naslovnice, a onda
ostaje u arhivi na neograničen period.
2 SATA
SPONZORISANI CLANCI
USLUGA
CPD (KM)
MIN. DANA
!"#$%$&%$'()&*+$,-$
/((
'
!"#$%$&%$'()&*+$,-$&.&%/0(!
0((
'
12+1)(&,!%/,$3$
,(
'
,(
'
78$9:;<
=(
3-&34#$5%.%4"656
24!,5!3/2$,$&31"3/-$
24 SATA
!"#$%!"#$%&'(#(#()&*+,"-.,/-&01)&20333&!-$-456#)&7#8/-&,&95$:5;#6,/-)&%5+<&3=>&>??302)&[email protected],+<&A-$B5%,/;C8"#$%8"#$%(D!"#$%&'(#)*+,-).-/+++,0#1"2#$%&'(#*+,-).-/+++,0#34%&#%5678(#,-,+++++9*):++;*0#<54==>4?>8#[email protected]
DODATNI AGENCIJSKI POPUSTI
Marketinške agencije koje vrše zakup oglasnog prostora značajnih
obima ostvaruju pravo na dodatne agencijske popuste.
Dodatni agencijski popusti mogu se ostvariti ugovornom obavezom
minimalnog godišnjeg zakupa ili po osnovi ranijeg zakupa.
Marketinške agencije koje u jednom mjesecu ostvare značajan zakup,
u narednom mjesecu imaju pravo na popust prema slijedećoj tabeli:
POPUST PO MJESECNOM ZAKUPU
OBIM ZAKUPA U PROSLOM MJESECU (KM)
DODATNI POPUST
!"###
$'
$"###
%#'
%#"###
%$'
Marketinške agencije koje u tri uzastopna mjeseca ostvare značajan
zakup, u narednom mjesecu imaju pravo na popust prema slijedećoj
&
tabeli:
POPUST PO KUMULATIVNOM ZAKUPU
&
OBIM ZAKUPA U PROSLA 3 MJESECA (KM)
DODATNI POPUST
%#"###
$'
(#"###
%#'
!#"###
%$'
Dodatni agencijski popusti sabiraju se sa osnovnim agencijskim
popustom i ne mogu se prenositi.
Obimi zakupa računaju se nakon što se odbiju svi uračunati popusti.
Više informacija o popustima kroz ugovornu obavezu minimalnog
godišnjeg zakupa zatražite od naše marketing službe putem e-maila
ili telefona.
!"#$%!"#$%&'(#(#()&*+,"-.,/-&01)&20333&!-$-456#)&7#8/-&,&95$:5;#6,/-)&%5+<&3=>&>??302)&[email protected],+<&A-$B5%,/;C8"#$%8"#$%(D!"#$%&'(#)*+,-).-/+++,0#1"2#$%&'(#*+,-).-/+++,0#34%&#%5678(#,-,+++++9*):++;*0#<54==>4?>8#[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
490 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content