close

Enter

Log in using OpenID

2013-02-11-natjecaj za zakup poslovnog prostora

embedDownload
VJESNIK d.d.
Slavonska avenija 4, Zagreb
Povjerenstvo za provedbu postupka za zakup poslovnih prostora
Na temelju članka 15. Statuta dioničkog društva VJESNIK d.d. ( 04.10.2011.g. pročišćeni tekst ) Uprava
Društva objavljuje
POZIV ZA
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
za davanje u zakup poslovnog prostora
Daju se u zakup poslovni prostor Društva na adresi Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb i to:
- prizemlje pogonskog objekta (Plavi hodnik), ukupne površine 31,70 m2, označeno sa
A13063 plavom bojom kao prodavaonica, sukladno Dopuni 07/2003 elaborata posebnih
dijelova, za obavljanje trgovačke djelatnosti-trgovina na malo, prehrambena roba
Ostale podatke o navedenom poslovnom prostoru moguće je dobiti kod gospodina Nikole Šanje koji
je član Povjerenstva, na broj mobilnog telefona 091/6161-022, a moguće je i pregledati poslovni
prostor, što se može dogovoriti na ovaj broj telefona.
Postupak zakupa poslovnih prostora provodi se putem javnog prikupljanja ponuda, a koje će se
prikupljati u roku od 10 dana od dana objave oglasa.
Ponuda treba sadržavati podatke o firmi, ponude za iznos mjesečne zakupnine, naznaku i veličinu
prostora za koji se daje ponuda, te izjavu o ozbiljnosti ponude.
Izjava o ozbiljnosti ponude odnosi se na činjenicu da osoba koja nesavjesno podnese ponudu, svjesna
da nije ni namjeravala zakupiti poslovni prostor može materijalno i kazneno odgovarati.
Ponude u kojima ne budu navedeni svi podaci koji se traže javnim prikupljanjem ponuda smatrat će
se nepotpunima i neće se razmatrati kao važeće ponude.
Ponude koje budu dostavljene nakon proteka roka za dostavu ponude neće se razmatrati jer će se
smatrati nepravodobnima.
www.tiskara.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) ||
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABAHR2X ||
temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna ||
predsjednik Uprave: Zlatko Šoštarić || predsjednik Nadzornog odbora: Neven Alić ||
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama u Tajništvo Uprave, na njima mora biti navedena
naziv i adresa VJESNIK d.d. s naznakom „Za zakup poslovnog prostora-ne otvaraj“.
Otvaranje ponuda će se obaviti nakon proteka roka za dostavu istih. Ponude će pregledati
Povjerenstvo.
Na temelju provedenog postupka, Uprava Društva će sklopiti ugovor o zakupu poslovnom prostora.
Zlatko Šoštarić
predsjednik Uprave
www.tiskara.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) ||
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABAHR2X ||
temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna ||
predsjednik Uprave: Zlatko Šoštarić || predsjednik Nadzornog odbora: Neven Alić ||
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content