close

Enter

Log in using OpenID

Vodić smjerova

embedDownload
TVORNICA STOČNE HRANE
proizvodnja, trgovina i usluge, d.o.o.
48000 Koprivnica, Kolodvorska 14, Tel.cent: +385 48/240-260, faks:+385 48/240-263
Maloprodaja: 048/240-268, skl.got.robe 048/240-265
MALOPRODAJNI CJENIK KRMNIH SMJESA
Red. br.
NAZIV PROIZVODA
s.p. %
KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PT-1 početna smjesa za tov pilića
PT-2 smjesa za tov pilića
PN smjesa za konzumne nesilice
PUR-1 početna smjesa za puriće
PA-1 smjesa za uzgoj i tov pačića
SP-40 dopunska smjesa za tov pilića
SN-30 dopunska smjesa za nesilice
21
18
15
28
17
40
30
KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU SVINJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PREDSTARTER ZA PRASAD
STARTER ZA PRASAD (10-20 kg)
GROVER ZA PRASAD (20-30 kg)
ST-1 smj. za svinje u tovu do 60 kg
ST-2 smj. za svinje u tovu preko 60 kg
SPK smj. za suprasne krmače
DK smj. za dojne krmače i nerastove
SUPER-40 dopunska smj. za odojke
SUPER-35 dop. smj. za tov svinja
22
19
17
16
14
12
16
40
35
KRMNE SMJ. ZA OVCE, KOZE ________
1.
2.
3.
4.
OJ smjesa za rano odbitu janjad
KZ smjesa za rano odbitu jarad
SUPER OJ dop. smj. za jarad i ovce
SMJESA za OVCE
STARTER ZA TELAD poč. smjesa
T-1/P smjesa za telad u rastu
T-1 smjesa za tov junadi do 250 kg
T-2 smjesa za tov junadi preko 250 kg
KM-ZIMSKA smj. za krave muzare
SKM-35 dop.smj.za krave muz.(bez ur.) proiz.sp.
S-30 dop.smj. za tov jun. i kr. muz.(bez ur)
S-10 dop. smj. za tov junadi (sa urejom) proiz.sp.
25/1
10/1
225,00
113,00
287,00
145,00
46,00
42,00
35,00
53,00
38,00
60,00
52,00
50/1
25/1
10/1
143,00
105,00
105,00
100,00
58,00
43,00
283,00
207,00
205,00
198,00
175,00
198,00
280,00
98,00
137,00
124,00
25/1
37,00
50/1
18
15
14
12
19
35
30
32
57,00
54,00
10/1
16
18
32
15
205,00
177,00
165,00
150,00
180,00
255,00
234,00
212,00
MINERALNO-VITAMINSKI DODACI STOČNOJ HRANI
1.
2.
3.
4.
CIJENA za 1 kg/kn
50/1
50/1
KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU GOVEDA
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
pakiranje
MIPROVIT – univerzaln
FARMER – za perad
JUNAVIT – za goveda
SVINJOVIT-- za svinje
25/1
10/1
42,00
90,00
128,00
118,00
110,00
2/1
28,00
27,00
27,00
28,00
Datum primjene cjenika je 29.03.2011.g. za trgovinu u Koprivnici.
Direktor T.S.H. d.o.o.
Dr. Veseljko Karačić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content