close

Enter

Log in using OpenID

3.6. koordinator u Odjelu za zakup državnog poljoprivrednog

embedDownload
AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
KLASA: 119-02/14-01/1
URBROJ: 370-02-14-6
Zagreb, 29. listopada 2014.
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
o provedbi postupka testiranja i razgovora
U Narodnim novinama broj 115/14 od 29. rujna 2014., objavljen je javni natječaj za prijam u radni
odnos u Agenciju za poljoprivredno zemljište, na radno mjesto:
3.6. koordinator u Odjelu za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/ž).
Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem nalaze se u Uredbi o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine
25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14 i 77/14).
A. TESTIRANJE
Testiranju mogu pristupiti kandidati koji nisu zaprimili obavijest putem elektroničke pošte
navedene u prijavi, da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu
prijavu na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za radno mjesto
za koje se obavlja testiranje.
Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
Testiranje se održava u zgradi Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78.,
3. kat, u info dvorani.
Provjera znanja kandidata – pisani test iz poznavanja propisa prema izvorima za pripremu
provjere znanja, održati će se 5. studenog 2014. (srijeda) s početkom u 9:30 sati.
Pozivaju se kandidati da na testiranje dođu 15 minuta prije zakazanog vremena.
Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
S kandidatima koji polože pisani dio ispita održati će se razgovor (intervju) 6. studenog 2014.
(četvrtak) s početkom u 10:30 sati u zgradi Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu, Ulica grada
Vukovara 78., ex. Gospodarski klub, soba 3.
B. IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA)
Testiranje se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je raspisan javni natječaj.
Izvori za provjeru znanja su:
1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj: 7/09).
2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13).
C. PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđenja identiteta.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet. Po utvrđenju
identiteta kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za
sve kandidate. Provjera znanja traje 60 minuta.
2. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupa na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s
testiranja, a njegov/njezin rezultat neće se ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat
povukao prijavu na javni natječaj.
3. Kod pisane provjere za svako pitanje dodjeljuje se 0 ili 1 bod. Smatra se da je kandidat
položio test ako je dobio najmanje 5 bodova od mogućih 10 bodova na testiranju.
4. Za vrijeme testiranja u zgradi Ministarstva poljoprivrede kandidati su dužni poštivati
Kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja Kućnog reda
ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja, te će se
smatrati da su povukli prijavu na javni natječaj
Agencija za poljoprivredno zemljište
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content