close

Enter

Log in using OpenID

7.Nacionalna izložba mladih inovatora i izložba

embedDownload
7.Nacionalna izložba mladih
inovatora i izložba
tehničkog stvaralaštva mladih
Kastav, 18. – 20. rujan 2014.
Školska sportska dvorana u Kastvu
POKROVITELJ I DOMADIN:
GRAD KASTAV
POKROVITELJI:
GRAD BAKAR
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
PROJEKT PODRŽAN OD:
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
ORGANIZATORI:
HRVATSKI SAVEZ INOVATORA
SAVEZ INOVATORA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE
SUORGANIZATORI:
ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
SAVEZ RIJEČKIH INOVATORA
IN KLUB INOVATORA RIJEKA
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
KLUB INOVATORA „KIN“ KASTAV
TEHNIČKA POTPORA SUORGANIZACIJI:
SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA
TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU RIJEKA
Dobro došli u Kastav!
Ove godine održava se sedma po redu Nacionalna izložba mladih inovatora i izložba tehničkog
stvaralaštva mladih – „[email protected]“, a Grad Kastav je po šesti put njen domadin. Nakon
prošlogodišnje uspješne izložbe održane u Bakru, mladi kreativni ljudi iz raznih krajeva Hrvatske
ponovno dolaze u Kastav, kako bi javnosti pokazali svoje nove vrijedne radove.
Kastav – grad, smješten „ponad mora, kano soko“, kako kaže pjesnik, sličan je mnogim
primorskim gradidima, a opet od svih njih toliko različit. To je grad s dušom u kamenom gnijezdu,
dovoljno širokom za sve koji su ga spremni doživjeti. Čak i u danima posvemašnje vreve, „aš se va
Grade vaveki neš' dogaja“, Kastav poziva na šutljiv dijalog prošlosti i sadašnjosti u kome odnos
osobne blizine čovjeka i grada prerasta u nešto puno više i sadržajnije.
Ovdje korijeni zanatstva sežu daleko u prošlost, a vještine različitih oblika zanatstva prenosile su
se u obiteljima, s koljena na koljeno. Kada je razvojem Rijeke i Opatije porasla potreba za
kvalificiranom radnom snagom u Kastvu je 1885. godine počela s radom „Delavska škola“, u kojoj
su učenici iz Kastavštine, ali i iz Primorja, Istre, Gorskoga kotara i kvarnerskih otoka izučavali
raznovrsna zanatska umijeda. Duh Delavske škole i nekadašnjih artižana posjetitelji Kastva danas
mogu doživjeti u malim muzejskim zbirkama, u biti obnovljenim obrtničkim radionicama –
bačvariji, kotlariji, peknjici i kovačiji.
Upravo ova izložba tehničke kulture u Kastvu, simbolična je poveznica kastavske zanatske
tradicije i znanja, kreativnosti i rada mladih ljudi s ciljem stvaranja novih vrijednosti. Ne sumnjam
u činjenicu da de ova 7. nacionalna izložba mladih inovatora i izložba tehničkog stvaralaštva
mladih biti istinska promocija inventivnog rada mladih i doprinos unaprijeđenju inovatorstva i
tehničkog stvaralaštva u Hrvatskoj.
Inovatori su posebno nadarene osobe koje znaju iskoristiti svoj inventivni pristup rješavanju
različitih problema stvarajudi inovacije, koje nude nove načine rješavanja najrazličitijih vrsta
zadataka s osnovnim ciljem jačanja konkurentnosti korisnika inovacije. Razvijanjem inovatorstva
stvara se put prema bogatijem društvu. U Hrvatskoj do sada nisu stvoreni kvalitetni preduvjeti za
iskorištavanje inovatorskih potencijala, a upravo inovatori mogu biti značajna pokretačka snaga
koja de novim proizvodima potaknuti razvoj gospodarstva.
Organizatorima - Klubu inovatora KIN Kastav i Savezu inovatora Primorsko goranske županije
čestitam na ideji i organizaciji jedne ovako značajne izložbe, a posebnu zahvalu upudujem
učenicima i njihovim mentorima Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i Srednje škole za
elektrotehniku i računalstvo iz Rijeke, te mladim inovatorima IN kluba Rijeka, koji ved sedam
godina predstavljaju značajnu okosnicu ovog projekta. Učesnicima izložbe - mladim inovatorima,
modelarima i njihovim mentorima čestitke na kreativnim idejama i vrijednim radovima.
Svim dragim gostima želim ugodan boravak i druženje u našem Kastvu.
Gradonačelnik Grada Kastva:
Ivica Lukanovid, dipl. ing. građ.
Grad Bakar izuzetno je ponosan što se zajedno sa Gradom Kastvom uključio u projekt organizacije
izložbe mladih inovatora i izložbe tehničkog stvaralaštva mladih, a sve sa ciljem poticanja razvoja
posebno talentiranih mladih ljudi kako sa područja grada Bakra tako i šire. Naime, kreativnost
nadarenih mladih ljudi neophodno je podupirati u svim segmentima te im omoguditi maksimalno
kvalitetne uvjete za njihov nesmetani rad i stvaralaštvo.
Gradovi Kastav i Bakar gradovi su bogate povijesti i tradicije, sa dugom kulturnom i prosvjetnom
tradicijom kao i tradicijom obrtništva. Danas imaju razvijenu poduzetničku klimu, a na području
ovih gradova djeluje i značajan broj tvrtki u Primorsko-goranskoj županiji. U Kastvu je pretežno
riječ o obrtnicima, a u Bakru o vedim tvrtkama. Na području Grada Kastva djeluje udruga
inovatora „KIN Kastva“, a na području Grada Bakra također djeluje udruga inovatora
„Šterika“ koja predano radi na unaprjeđenju razvoja tehničke kulture svog zavičaja. Zbog svega
navedenog zaključeno je da su upravo ove dvije sredine najbolje sredine za animaciju mladih ljudi
da se uključe u projekt u kojemu ved godinama uspješno i predano radi veliki broj drugih mladih
ljudi čije su neke od inovatorskih ideja ved opredmedene.
Podupiranjem rada i stvaranja naših mladih inovatora podupiremo razvoj cijele naše Primorsko
goranske županije, kao i cijele Republike Hrvatske. Inovativna dostignuda otvaraju nam put ka
bržem ekonomskom razvoju i boljem pozicioniranju na sve dinamičnijem gospodarskom tržištu
Europske unije.
Gradonačelnik Grada Bakra
Tomislav Klarid
O Izložbi
Izložba [email protected] se po sedmi put održava i ove je godine domadin Grad Kastav.
Svi koji se susredu sa realizacijom projekata dobro znaju da njihova realizacija nije jednostavna,
pogotovo radi smanjenja proračuna, pa posebno veseli što je organizator smogao snage da zadrži
temeljni standard izložbe zacrtan još 2008. godine.
Možemo redi da je po broju sudionika, mladih inovatora, ovo do sada najveda izložba. Preko 50
radova prezentirati de se u Kastvu putem plakata, vedi dio putem radova, a biti de prisutni i sami
autori. Izložiti de se momentalno najbolji radovi u Hrvatskoj, te uz Zagreb i Primorsko-goransku
županiju sudjeluju i radovi iz Osijeka, Siska, Belog Manastira, Dugog Sela, Splita, Pule , Labina
itd...
Ove godine nastavlja se sa praksom dobrih radionica. Po prvi puta organizirati de se radionica sa
3D printerom, a standardno de biti formirane radionice sa CNC strojevima i radionica Tehničkog
centra mladih koja djeluje pri Zajednici tehničke kulture Rijeka gdje de se u okviru modelarske
radionice izrađivati jednostavniji modeli. Posebna atrakcija biti de prezentacija gotovih modela
aviona uz pokaznu radionicu koju de održati g. Tomislav Kreutz, član modelarskog kluba iz
Hamburga (Deutscher modellflieger verband e.v.) Svi koji se žele okušati u svojim vještinama ili
naučiti nešto novo, dobro su došli... Znači i ove godine atraktivnost izložbe je zagarantirana i svi
oni koji dođu nede biti razočarani.
Tradicionalno zasebno izlažu i natječu se autori radova iz područja tehničkog stvaralaštva. Riječ je
o mladima koji su završili školovanje, a sudjelovali su u smotrama tehničkog stvaralaštva kroz
školska natjecanja i slične aktivnosti. Organizator izložbe [email protected] ih prepoznaje i daje
im poseban značaj.
Od atrakcija treba istaknuti preradu Lade Nive na elektro pogon i auto sa solarnim panelom koji
se je uspješno natjecao ove godine u Sisku. Zajedničko svim izloženim radovima koji se natječu i
onima koje zovemo atrakcijama je da su autori mladi.
Domadin izložbe, Grad Kastav, je odlučio sve sudionike izložbe nagraditi organiziranim posjetom
vili Angiolini. U godini obilježavanja 170 godina turizma u Opatiji predstavljen je projekt koji je
nastao u suradnji udruge Livingstone i Hrvatskog muzeja turizma. Posjetitelji muzeja de se u
prizemlju vile Angioline modi poigrati s pojmovima prošlosti i sadašnjosti preklapajudi dvije
fotografije istog kadra: jednu od prije sto godina, a drugu od danas. Na istoj „pozornici“ prizore
kočije, krinoline i tramvajske pruge zamjenjuju automobili, minice i asfalt. Vjerujemo da de ovaj
novi, interaktivni sadržaj Hrvatskog muzeja turizma sudionicima izložbe biti atrakcija, ali i povod
za razmišljanje.
Ved sedmu godinu za redom program izložbe odvijati de se uz pomod učenika Elektroindustrijske i
obrtničke škole Rijeka, Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo iz Rijeke i mladih inovatora
IN kluba koji su prihvatili suorganizaciju ovog projekta. Također, zadnje dvije godine sudjeluju i
učenici Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju iz Rijeke koji pomažu i u organizaciji iste.
KIN klub Kastav de iskoristiti priliku i prezentirati svoje stvaralaštvo, te najaviti nove programe.
Svih proteklih godina posjeta je bila dobra, pa vjerujemo da de tako biti i ove, što je svakako jedan
od aduta izložbe [email protected], projekta koji su osmislili mladi, koji je posveden baš njima i
njihovom stvaralaštvu.
Ulaz na izložbu je besplatan
radno vrijeme izložbe:
18.09. 14.00 sati – 19.00 sati
19.09. 10.00 sati – 19.00 sati ( svečano otvaranje u 11,00 sati )
20.09. 10.00 sati – 14.00 sati
O KASTVU
Kao mnogi gradovi na susretištu Srednje Europe i Mediterana, i Kastav ima bogate tradicije i
prepoznatljiv identitet. Tijekom svoje povijesti Kastav bio je upravno, ekonomsko i kulturno
središte Istre i Primorja, bio je i ostao rasadnikom narodne svijesti, pa je, čak i kada su se u okolici
počeli razvijati gradovi danas daleko vedi od njega, uspio sačuvati autonomiju, jezik i običaje.
Povijesna jezgra Kastva smještena je na 365 metara nadmorske visine, na akropolskoj uzvisini
koja dominira okolnim mjestima, i s koje se pruža jedan od najljepših pogleda na Kvarner, otoke,
Učku i zaleđe. O bogatoj i slojevitoj prošlosti, koja seže do prapovijesti, govore brojni sačuvani
materijalni spomenici.
Pristup prema središtu starog grada vodi uz crkvicu Sv. Fabijana i Sebastijana i uz bastion, danas
park s pogledom na Kvarner, nazvan Fortica. Renesansna gradska Loža, najveda u hrvatskom
primorju, nalazi se na trgu ispred ulaza u grad. Gradska vrata, obnovljena pod isusovačkom
upravom u 18. stoljedu, vode u starogradsku jezgru sve do Žudike, najviše kule srednjovjekovnih
bedema Kastva.
U pogledu na Kastav dominira župna crkva Sv. Jelene. Izvorno srednjovjekovna građevina,
barokizirana je u 18. stoljedu. Njezina je posebnost arkadni hodnik ispod južnog broda, u kojem su
smještene grobnice uglednih kastavskih obitelji. Nakon rušenja starog zvonika, koji je imao
funkciju branič-kule, novi crkveni zvonik izgrađen je 1724. kao samostojedi objekt. Na istočnoj
strani Kastva nalaze se ruševni zidovi crkve Marijina Uznesenja, popularno poznate kao Crekvina.
Izgradnja velebne crkve započeta pod isusovačkom upravom nad kastavskom gospoštijom, ali
nikad nije dovršena.
Na središnjem straogradskom trgu Lokvina s kamenom cisternom, ističe se zgrada kaštela u
kojem je nekad boravio kapetan, a danas se u njemu nalazi hotel visoke kategorije i gradska
uprava. Uz kaštel nalazi se gotička crkvica Sv. Trojice, koja danas predstavlja poznati izložbeni
prostor.
Izuzetno važnu ulogu Kastav je imao tijekom hrvatsko – istarskog narodnog preporoda. Prva
hrvatska čitaonica u Istri otvorena je 1866. u Kastvu. Istaknuto mjesto u kulturnoj povijesti ovog
kraja zauzima i književnik Vladimir Nazor, koji je od 1908. do 1918. kao ravnatelj i profesor
Učiteljske škole boravio u Kastvu. Dragocjenost nematerijalne baštine predstavlja istarska
ljestvica, koju je teoretski objasnio skladatelj i folklorist Ivan Matetid Ronjgov iz Ronjgi u blizini
Kastva.
Danas se područje Grada Kastva prostire na površini od 11,5 km2, na kojem živi 11.600
stanovnika, a njegova povijesna jezgra centar je kulturnog, ali i turističkog života. Kastav cijele
godine živi punim životom – održavaju se zanimljive i značajne kulturne, sportske, ali i
gospodarske manifestacije. Najznačajnija događanja su „Kastafsko kulturno leto“, ljetni
međunarodni festival kulture koji je ove godine obilježio svoje 20. izdanje i „Bela nedeja“, veliki
pučki sajam u čast mladom vinu, kojeg spominje i Kastavski statut zapisan davne 1400. godine.
Kulturni spomenici, brojna raznolika događanja, bogata ugostiteljska ponuda, te uređene šetnice
u šumama Loze i Lužine, aduti su koji Kastav s pravom svrstavaju u red omiljenih turističkih
odredišta.
SASTAV ORGANIZACIJSKOG ODBORA:
Ivica Lukanovid, predsjednik – Gradolnačelnik Grada Kastva
Darko Bašid, član – Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka
Kazimir Mihid, član – Dopredsjednik hrvatskog saveza inovatora
Silvano Skočaj, član – Zajednica tehničke kulture Rijeka
SASTAV PROVEDBENOG ODBORA:
Boris Caput, član - Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka
Martin Starčevid, predsjednik – Predsjednik kluba inovatora KIN Kastav
Ružica Kamenjaševid, član– Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka
Neven Markovid, član – Tajnik hrvatskog saveza inovatora
Vesna Muschet, član – Tajnica IN KLUB inovatora Rijeka
Eugenija Perid, član – Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke
Sandra Stojkovid, član – Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport PGŽ
SASTAV STRUČNOG OCJENJIVAČKOG SUDA ZA MLADE INOVATORE:
Boris Caput, predsjednik
Drago Krajina, član
Mirko Mesid, član
Ružica Kamenjaševid, član
RASPORED DOGAĐANJA
četvrtak, 18. 09. 2014.
do 13,00 sati
dolazak učesnika na samu izložbu u Školska sportska dvorana u Kastvu postava radova
13.30 sati
sastanak s mentorima, sudionicima izložbe
14.00 sati
početak rada izložbe za posjetitelje
15.00 – 19.00 sati
modelarska radionica CTK – Tehničkog centra mladih Rijeka
rad ocjenjivačkog suda od 14,00 do 19,00 sati ( G. Mirko Mesid, gđa Ružica Kamenjaševid, g. Boris
Caput i g. Drago Krajina )
19.00 sati zatvaranje izložbe i odlazak u botel/ motel na večeru .
Petak, 19. 09. 2014.
do 10.00 sati
dolazak učesnika na izložbu
11.00 sati
svečano otvaranje izložbe (uz program OŠ. Kastav)
11.00 – 19.00 sati
modelarska radionica CTK – Tehničkog centra mladih Rijeka
rad ocjenjivačkog suda od 12,00 do 14,00 sati
14,00 – 17,00 izlet u Opatiju
19.00 sati
zatvaranje izložbe i odlazak na večeru do botela /hotela
u 19,30 malo druženje mentora s domadinima na brodu MARINA ( Adamidev gat bb)
Subota, 20. 09. 2014.
09.30 sati
polazak iz hotela na izložbu (učesnici izložbe uzimaju svoje torbe iz hostela te ih po dolasku na
izložbu spremaju u prostore izložbe)
10.00 sati
otvaranje izložbe
rad ocjenjivačkog suda od 11,00 do 12,00 sati
11.00 – 13.00 sati
modelarska radionica CTK – Tehničkog centra mladih Rijeka
13.00 sati
svečana podjela medalja, diploma i priznanja u prostoru izložbe učesnicima i mentorima
i zatvaranje 7. nacionalne izložbe mladih inovatora i Izložbe tehničkog stvaralaštva
MLADI&INOVACIJE u Kastvu
Organizatori imaju pravo izmjena rasporeda događanja radi usklađivanja sa stvarnim
mogudnostima.
RETROSPEKTIVA MLADI 2008. – 2013.
Red.Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Inovacija
REGULACIJA PUNJENJA AKUMULATORA
DETEKTOR POKRETA
INDUKTIVNI SENZOR ZA DETEKCIJU PRISUTNOSTI VOZILA
TROSTRUKA ALARMNA ZAŠTITA STAMBENOG PROSTORA
ELEKTRONSKA PETARDA
ENERGETSKA PLUTAČA
ZAŠTITNA MASKA ZA VARENJE S OSVJETLJENJEM
PAMETNI STRUJNI KRUG
KOFER FX
GRABLJE S NAPRAVOM ZA SKIDANJE TRAVE I LIŠDA
ASTABILNI MULTIVRIBRATOR
DF - DIGITAL FUTURE
PLC PRETAKALO VINA
PAMETNA RASVJETA
PROGRAMIRANJE DVA ROBOTIDA ZA ZAJEDNIČKI ZADATAK
DETEKTOR RADIJACIJE
SKLOPIVA VJEŠALICA
SOLARNI ZRAČNI RADIJATOR
APSYS - AIR PURIFICA TION SYSTEM
PRAMAČNA SEKCIJA PUTNIČKOG BRODA
ROBOT MIJEŠA CEDEVITU
SOLARNI SVJETLEDI STOL
STROJ ZA MLJEVENJE VODA I POVRDA
UREÐAJ ZA SKUPLJANJE MATIČNE MLIJEČI
VOZILO S HIDRAULIČKIM POGONOM
TURBIDIMETAR I NEFELOMETAR
MUZIKALNA TESLINA ZAVOJNICA
STALAK ZA KIŠOBRANE
LED - PJEŠAČKI OTOK
ŠESTONOŽNI BIOMETRIČKI ROBOT HEXAPOD
ODSTRANJIVANJE SNIJEGA SA FOTONAPONSKE ČELIJE
3D PRINER
E - FIDO
NOSILJKA ZA BOCE SA INTERGRIRANIM OTVARAČEM
PROPELLER CLOCK SAT SA POKRETNIM PRIKAZOM
Inovator
Aleksandar Simeunovid
Deni Srdoč
Alen Mavrinac
Nikola Cupad, Matej Peša
Mauro Josipovid
Tomislav Novosel
Tomislav Sokolovid
Antonio Topid
Matija Jakšid
Tihana Ciglar
Aleksandar Simeunovid
Tomislav Ilid
Željko Rukavina
Danijel Guja, Luka Jurid
Nediljko Jerkovid, Petar Mikulid
Petar Bandov
Leonarda Gelušid Cukon
Ivan Pešut
Goran Huško
Ivan Sulovsky, Mihovil Tomašid
Paolo Škulid
Davor Gusid
Sebastijan Žeželid,Matej Pandžid
Damjan Mihelid
Filip Bešlid
Marin Kovačid
Ivan Kožar
Nives Knezovid
Leo Škvorc, Roman Lastrid
Dino Turkovid,Ivan Filipovid
Ivan Grgid
Filip Bradarid
Renato Mršid
Mihovil Peranovid
Zoran Halid
POPIS RADOVA ZA KASTAV 2014.
Red. br.
1.
2.
Naziv rada
ELEKTRONIČKA BRAVA
VAKUMSKI MOTOR „ JEDAČ
PLAMENA“
Ime učenika
Barbara Kletuš
Marko Pinjuh
Mentor
Boni Tibor
Tomislav
Barid
3.
„GARDEN“ STALAK ZA KIŠOBRANE
Ines Milčid
4.
„BUCKET“ RASVJETNO TIJELO
Ana Emanuela
Babac
Franka Goid
5.
„JURSKI PARK“ RASVJETNO TIJELO
6.
„TICK TOCK“ STOLNI SAT
7.
„GOLD“ RASVJETNO TIJELO
8.
„ZEN“ RASVJETNO TIJELO
9.
BAKAR – NIKLENA PSEUDO –
REFERENTNA ELEKTRODA
10.
VOLTAMINI POTENCIOSTAT
11.
12.
BRZO BEŽIČNO PUNJENJE
ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA
SAT SA PRIKAZOM RIJEČIMA
13.
Ines Milčid
Ana Maria Jurid
Ines Milčid
Klara Lisac
Ines Milčid
Neven Cetkovid
Ines Milčid
Lorena Tock
Ines Milčid
Marin Kovačid,
Ekatarina
Kristan,Karla
Huljev, Anera
Švarc
Marin Kovačid
Helena
Otimačid
Durkovid
Danijela
Ašperger
Robert Sigurnjak
Milan Korač
U.V. STERILIZATOR
Martin Rodid,
Antonio Petrak
Marta Pešid
14.
PRAKTIČNI PELTIEROV HLADNJAK
Ivan Manojlovid
Zlatko
Nadarevid
Stjepko
Mačkovid
Ivan Krka
15.
UREĐAJ ZA HLADNU PERFUZIJU
Toni Baričevid
Drago Jurin
16.
NOGOPAD
Danijel Barišid
17.
UNIVARZALNI IZVOR NAPAJANJA
18.
HEC - MEC
19.
RAČUNALNA IGRICA – DAN
PROPASTI
RASPBERRY PI MUSIC STREAMER
Bruno Brnid
Darko
Martinko
Darko
Martinko
Katarina
Kedačid –
Buzina
Branko Latas
Nikola Jerkovid
Ivan Jurin
22.
VREMENSKO PODEŠAVANJE
OSVJETLJENJA – UV OSVJETLJIVAČ
INDUKTIVNI GRIJAČ
Krešimir
Topolovec
Nikola Šobak
23.
SOL DI
24.
25.
SUSTAV ZA UDALJENO
UPRAVLJANJE UREĐAJIMA
UNIVERZALNI H MOST
Roman Lastrid,
Bruno Jug
Krešimir
Topolovec
Robert Gmajnid
Snježana
Tomaševid
Tihomir
Kober
Dijana
Karačid
Ivan Jurid
26.
27.
PAMETNI SEMAFOR
SMS ALARM
Leon Šenkovski
Stjepan Arači
20.
21.
Juraj Vranid
Ela Kumer
Drago
Šoštarec
Dane Pavid
Marko
Segnan
Škola/udruga
Prva srednja škola Beli Manastir
Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku,
Elektrotehnički fakultet Osijek
Savez inovatora PGŽ, Zajednica
tehničke kulture Rijeka
Savez inovatora PGŽ, Zajednica
tehničke kulture Rijeka
Savez inovatora PGŽ, Zajednica
tehničke kulture Rijeka
Savez inovatora PGŽ, Zajednica
tehničke kulture Rijeka
Savez inovatora PGŽ, Zajednica
tehničke kulture Rijeka
Savez inovatora PGŽ, Zajednica
tehničke kulture Rijeka
Fakultet kemijskog inžinjerstva i
tehnologije,Zavod za
elektrokemiju
Fakultet kemijskog inžinjerstva i
tehnologije,Zavod za
elektrokemiju
Tehnička škola Ruđera Boškovida
Zagreb
Tehnička škola Ruđera Boškovida
Zagreb
Poštanska i telekomunikacijeska
škola Zagreb
Poštanska i telekomunikacijeska
škola Zagreb
Poštanska i telekomunikacijeska
škola Zagreb
OŠ Frana Galovida
OŠ Frana Galovida
OŠ Marije Jurid Zagorke
OŠ Sesvetska sela
Tehnička škola Ruđera Boškovida
Zagreb
Tehnička škola Ruđera Boškovida
Zagreb
Srednja škola Jelkovec Zagreb
OŠ Antuna Mihanovida
Tehnička škola Ruđera Boškovida
Zagreb
Poštanska i telekomunikacijeska
škola Zagreb
OŠ Antuna Mihanovida
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
28.
29.
30.
31.
32.
VRTNJA TRIJU LED DIODA U
BOJAMA
FOTO TANNERIN
SVIJETLEDE STEPENICE
MJERENJE SUNČEVOG ZRAČENJA
OD POVRŠINE ZEMLJE DO
STRATOSFERE
ZELENO I PLAVO
Luka Šperid
Danijel Rakid
Marko Ribarid
Miroslav
Jurkovid
Mirko Mesid
Mirko Mesid
Leon Redžid, Luka
Ivankovid
Stevče
Arsorski
Dino Ilid, Goran
Andreškid
Ružica
Kamenjaševid
33.
SOLARNA UTIČNICA/SOLAR SOCKET
AS2
Alen Žlimen
Ružica
Kamenjaševid
34.
SISTEMA DRES – DARK ROOM
ELECTRIC SOURCE
Filip Popov
Ružica
Kamenjaševid
35.
MALA PROMETNA POČETNICA
36.
PRIMJENA HIBRIDNOG POGONA NA
TRADICIONALNOM PLOVILU
Pia Josipa
Bartulovid,
Viktorija Šimleša
Jure Maleš, Dino
Begovid
37.
SOALRNI AUTOMOBIL
Antonio
Grgas, Nenad
Grgas
Eugen Širola,
Nenad
Zlodre,
Nenad Grgas
Boris Caput
38.
ELEKTRIČNI MOTOCIKL
39.
ROBONET
40.
SOLARNI PUNJAČ MOBITELA
41.
ISTOSMJERNI MOTOR UPRAVLJAN
RAČUNALOM
42.
43.
GLAZBENI RUKSAK
ARDUINO KUDA
Jan Robert Lajoš
Šimun Rogoznica
44.
ARDUINO ROBOT
Miroslav Ilčid
45.
46.
ARDUINO SUNCOKRET
SIGURNOSNA ELEKTRIČNA BRAVA
Ivan Pešut
Filip Pogarčid
47.
TELEAUTOMATIKA ZA KUDU
Nikola Benazid
48.
49
FOTONAPONSKI PUNJAČ ZA USB
UREĐAJE
ROBOT MAĐIONIČAR
50.
LUNARNI ROVER
51.
EL NIVA
52.
BEZKONTAKTNA RUČNA SVJETILJKA
Igor Pomazan,
Toni Grgurina,
Franco Perišid
Nedeljko Maravid
Filip Bradarid
Marko
Segnan
Boris Caput
Karlo Gregorovid
Boris Caput
Igor Vosmik
Dario Toth,
Marko
Segnan
Drago Krajina
Tomislav
Matid
Dijana
Malinid
Boris Caput
Željko Tibljaš
Erik Otovid
Neven Grgurid,
Vladimir
Kamenečki
Edi Čargonja
Alan Šimid
Sandro Šikid
Ivica
Komadina
Siniša
Miščevid
Zlatko Capid
Marko
Segnan
Boris Caput
Vlado
Vukušid
Srednja škola Dugo selo
Centar tehničke kulture Osijek
Elektrotehnička i prometna škola
Osijek
Tehnička škola Sisak
Srednja škola za elektrotehniku i
računalstvo Rijeka, IN klub
inovatora Rijeka
Srednja škola za elektrotehniku i
računalstvo Rijeka,Udruga
tehničke kulture Žurkovo, IN klub
inovatora Rijeka
Srednja škola za elektrotehniku i
računalstvo Rijeka,Udruga
tehničke kulture Žurkovo, IN klub
inovatora Rijeka
Srednja tehnička škola u Splitu,
KMT Dalmatinac
Srednja tehnička škola u Splitu
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
IN klub inovatora Rijeka
Udruga inovatora Šterika
Udruga inovatora Šterika
Udruga inovatora Šterika
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Srednja škola Mate Blažina Labin
Thenička škola Pula
Tehničkaškola za strojarstvo i
brodogradnju Rijeka
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Elektroindustrijska i obrtnička
škola Rijeka
Srednja škola za elektrotehniku i
računalstvo Rijeka
MLADI INOVATORI
ime i prezime učenika: BARBARA KLETUŠ
rad: "ELEKTRONIČKA BRAVA"
mentor: BONI TIBOR
škola: PRVA SREDNJA ŠKOLA, Beli Manastir
OPIS RADA:
Elektronička brava je elektronički sklop upravljan programom koji se nalazi u mikrokontroleru firme Atmel i programiran u
programskom jeziku Bascom.
Elektronička brava s mikrokontrolerom sastoji se od slijededih dijelova:
1.
Elektronički sklop s LCD displejom i mikrokontrolerom AT89C4051 i tipkovnicom;
2.
Elektronička brava s alarmnom sirenom;
3.
Kudište – model kude s vratima;
4.
Sklop za napajanje uređaja 230V/50 Hz, akumulator 12 V sa solarnim delijama i regulatorom napona.
me i prezime učenika: MARKO PINJUH
rad: VAKUMSKI MOTOR "JEDAČ PLAMENA"
mentor: TOMISLAV BARID
škola: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK
OPIS RADA:
Izum radi uštedu energije do 40% ugradnjom na ved postojedi izvor topline čime se podiže povedanje korisnosti za minimalno
25% do maksimalno 40% ukupne snage toplinskog izvora te se time smanjuje rasipanje odnosno gubici energije za navedeni
postotak.
ime i prezime učenika: ANA EMANUELA BABAC
rad: "GARDEN" stalak za kišobrane
mentor: INES MILČID.
škola: SAVEZ INOVATORA PGŽ i ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
OPIS RADA:
Ovaj divan spoj funkcionalnosti estetike i inovativnosti učenica je izradila od betona i drva sa elementima živog bilja kao
sastavnog i ključnog dijela rada. Stalak za kišobrane funkcionira vrlo jednostavno- objesite li mokar kišobran na stalak on de
zaljevati biljke koje rastu ispod. Biljke su iz porodice sukulenata pa im je malo vode dovoljno za optimalan rast. Osim što je rad
izrazito praktičan on je i estetski jako lijepo oblikovan i izvrstan je primjer ravnoteže materijala i tekstura na uspješnom i
inovativnom dizajnerskom produktu.
ime i prezime učenika: FRANKA GOID
rad: "BUCKET" rasvjetno tijelo
mentor: INES MILČID
škola: SAVEZ INOVATORA PGŽ i ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
OPIS RADA:
Rasvjetno tijelo "Bucket" ime je dobilo po engleskoj riječi bucket= kanta. Metalne "noge" imaju podjednako i estetsku ulogu
kao i funkcionalnu- dok nam predočavaju boju koja se izljeva iz kante metalne žice služe kao stalak betonskom sjenilu za
svjetlo. Ovo rasvjetno tijelo izuzetno je interesantno zbog spoja teškog i često ružnog materijala betona i dojma lakode i
svjetlosne igre koju ova svjetiljka daje- naročito zbog toga što je teški beton podignut na naizgled tanke žice koji mu daju
dojam lebdenja.
ime i prezime učenika: ANA MARIA JURID
rad: "JURSKI PARK" rasvjetno tijelo
mentor: INES MILČID
škola: SAVEZ INOVATORA PGŽ i ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
OPIS RADA:
Ovo simpatično rasvjetno tijelo izrađeno je od betona i igračaka- namjenjeno je djeci i odraslima za uveseljavanje i
osvjetljavanje prostora. Beton se inače smatra za vrlo industrijski i hladan materijal, a ovim radom Ana Maria nam je pokazala
koliko jedan nepoželjan materijal može postati interesantan ako ga stavimo u drugačiji kontekst.
ime i prezime učenika: KLARA LISAC
rad: "TICK-TOCK" stolni sat
mentor: INES MILČID
škola: SAVEZ INOVATORA PGŽ i ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
OPIS RADA:
Učenica je baš kao prava dizajnerica potražila inspiraciju u svakodnevnim stvarima koje koristi. Njen problem vezan uz
kašnjenje i traženje ključeva prilikom izlaska iz kude odlučila je pomodu ovog rada riješiti i možda pomodi i drugima sa istim
problemom. Na satu je tako predvidjela prostor za odlaganje ključeva ali je ponudila i drugo rješenje za korisnike koji nemaju
isti problem kao i ona- prostor za ključeve može se pretvoriti u posudu za biljku. Klara je površinu neuglednog betona
djelomično obojala tonovima zlatne boje istaknuvši još više teksturu i boju primarnog materijala u ovoj interesantnoj
suprotnosti. Također, kružno gibanje kazaljki sata suprotstavljeno je ravnim geometrijskim linijama betonskog objekta a
upravo sve te suprotnosti donose ravnotežu u ova 2 interesantna rada.
ime i prezime učenika: NEVEN CVETKOVID
rad: "GOLD" rasvjetno tijelo
mentor: INES MILČID
škola: SAVEZ INOVATORA PGŽ i ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA
OPIS RADA:
Rasvjetno tijelo izrađeno je od betona i bojano akrilnim bojama. Sirovosti betona kao jeftinog građevinskog materijala
suprotstavljena je topla zlatna boja i svjetlost neobične žarulje. Rad je intresantan jer ga je mogude vrlo jednostavno izraditi
od svima dostupnih materijala po vrlo pristupačnoj cijeni, a oblik same baze određuje prazna plastična boca koju koristimo
kao kalup pa su kombinacije nepresušne. Također, mogudnost promjena boja i žarulja daje nam slobodu pri preoblikovanju
ove jednostavne, a efektne ideje.
ime i prezime učenika: LORENA TOCK
rad: "ZEN" rasvjetno tijelo
mentor: INES MILČID
škola: SAVEZ INOVATORA PGŽ i ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE R IJEKA
OPIS RADA:
Lorena je izradila rasvjetno tijelo multiplikacijom elemenata izrezanih na CNC stroju. Princip umnožavanja elemenata glavna je
odlika CNC stroja pa je Lorena dizajnirala rasvjetno tijelo upravo sa tom idejom- smanjiti faktor ručne izrade a dobiti svjetiljku
koja se može lako umnožiti i izraditi po potrebi u velikom broju primjeraka. Materijal je povoljan i vrlo dostupan pa izrada
svjetiljke ne iziskuje veliki trošak, a rad je vrlo interesantan i zato što može poslužiti kao stolna svjetiljka ili kao stropna
svjetiljka ovisno o postavu. Također, rad se može spram pripremljenog vektorskog crteža umnožavati i prodavati u formi uradi
sam pripremljene matrice čime se razvija kod krajnjeg korisnika želja za istraživanjem i rješavanjem problema i ljubav prema
prirodnim materijalima ali i poštivanje predmeta ručne izrade.
ime i prezime učenika: MARIN KOVAČID, EKATARINA KRISTAN, KARLA HULJEV I
ANERA ŠVARC
rad: "BAKAR-NIKLENA PSEUDO-REFERENTNA ELEKTRODA"
mentor: HELENA OTMAČID DURKOVID
škola: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE,
ZAVOD ZA ELEKTROKEMIJU
OPIS RADA:
Psuedo-referentne elektrode primjenjuju se u nadzoru katodne zaštite metalnih konstrukcija u morskoj vodi, od kojih je u
primjeni najzastupljenija cinkova elektroda. Poželjne značajke metala ili legure za tu ulogu su korozijska otpornost, stabilnost
potencijala te niska cijena. Brojni autori dokazali su izvanrednu korozijsku postojanost bakar-nikal legure u moru stoga se ta
legura nametnula kao izgledna alternativa cinkovoj elektrodi
ime i prezime učenika: MARIN KOVAČID
rad: VOLTAMINI POTENCIOSTAT
mentor: DANIJELA AŠPERGER
škola: FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE,
ZAVOD ZA ELEKTROKEMIJU
OPIS RADA:
Voltamini potenciostat razlikuje se od komercijalnih potenciostata u jedinstvenom električnom sklopu za pretvorbu struje
koja teče kroz elektrokemijsku deliju u napon (transimpedancijsko pojačalo). Pretvorba struje u napon u širokom rasponu
magnituda zahtijeva promjenu otpornika u sklopu pojačala, za što se najčešde primjenjuju elektromagnetski releji ili reed
prekidači.
ime i prezime učenika: ROBERT SIGURNJAK
rad: "BRZO BEŽIČNO PUNJENJE ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA"
mentor: MILAN KORAD
škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIDA
OPIS RADA:
Bežični prijenos električne energije koristi elektromagnetsko polje kako bi prenio električnu energiju između predajnika i
prijemnika. Bežično punjenje električnih automobila radi na isti način kao i prijenos, električni automobil dolazi na parkirno
mjesto koje je namijenjeno za bežično punjenje automobila. U tom trenutku senzor prepoznaje automobil i uključuje el. sklop
predajnika, a na automobilu se uključuje el. sklop prijemnika.
ime i prezime učenika: MARTIN RODID I ANTONIO PETRAK
rad: " SAT SA PRIKAZOM RIJEČIMA"
mentor: ZLATKO NADAREVID
škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIDA
OPIS RADA:
Sat sa prikazom riječima, kako mu i samo ime kaže, prikazuje nam vrijeme ispisivanjem tj. osvjetljavanjem odgovarajude
kombinacije riječi na ekranu.
Njegove mogudnosti su slijedede: prikaz vremena, prikaz datuma, prikaz temperature, prikaz sekundi, podesivo vrijeme za
prikaz gore nabrojanog .
ime i prezime učenika: MARTA PEŠID
rad: "U.V.STERILIZATOR“
mentor: STJEPKO MAČKOVID
škola: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA
OPIS RADA:
Osnovni element ovog uređaja su jake UV diode ukupne snage oko 130 W, koje se uključuju/isključuju tajmerom, kojim
možemo podešavati vrijeme rada sklopa.
Bududi da se diode jako griju potrebno ih je dodatno hladiti uz pomod rebrastog hladnjaka i ventilatora. Uređajem možemo
sterilizirati razne predmete npr. čaše,vode, povrde, kao i osvjetljavati tiskane pločice.
ime i prezime učenika: IVAN MANOJLOVID
rad: "PRAKTIČNI PELTIEROV HLADNJAK"
mentor: IVAN KRKA
škola: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA
OPIS RADA:
Koristedi svojstvo peltierovog elementa (odvođenje topline el. strujom), jedna strana elementa se hladi, dok se druga
zagrijava , konstruirali smo praktični hladnjak koji radi na naponu 12 V , a može se u vrlo kratkom roku ohladiti željeni sadržaj
na temperaturu koju odaberemo pripadajudim elektroničkim termostatom. Višak topline odvodimo hladnjakom i
ventilatorom.
ime i prezime učenika: TONI BARIČEVID
rad: "UREĐAJ ZA HLADNU PERFUZIJU"
mentor: DRAGO JURIN
škola: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA
OPIS RADA:
Za postepeno hlađenje ljudskog tijela kod povišene vanjske ili tjelesne temperature konstruiran je uređaj koji koristi svojstvo
peltierovog elementa da mu se proticanjem el. struje jedna strana grije, a druga hladi. Izradili smo uređaj koji se stavi na
zapešde ruke i na taj način se ljudsko tijelo (krvotok) lagano hladi . Sklop ima tajmer zbog izbjegavanja možebitnih smrzotina.
ime i prezime učenika: DANIJEL BARIŠID
rad: "NOGOPAD"
mentor: DARKO MARTINKO
škola: OŠ FRANA GALOVIDA
OPIS RADA:
„Nogopad„ omoguduje novi aktivni način igranja igrica. Uobičajeni način igranja igrica je da igrač sjedi i prstima na tipkovnici
dodiruje određene tipke. Nogopad od igrača zahtjeva puno vedu fizičku aktivnost, tako da umjesto sjedenja igrač stoji na
nogopadu i gibanjem svojeg tijela naprijed-nazad, lijevo-desno upravlja igricom
ime i prezime učenika: JURAJ VRANID
rad: "UNIVERZALNI IZVOR NAPAJANJA"
mentor: DARKO MARTINKO
škola: OŠ FRANA GALOVIDA
OPIS RADA:
„Univerzalni izvor napajanja“ je uređaj koji je poželjno imati u kudi, na planinarenju, kampiranju, u autu itd. Koliko puta vam
se desilo da vam treba svjetiljka a baterije su bile istrošene ili baterija na mobitelu se istrošila baš kad vam je najpotrebnija, a
u blizini nema izvora električne energije. Rješenje je „univerzalni izvor napajanja“ kojim postajete neovisni o izvoru električne
energije. Nekoliko okretaja ručice „univerzalnog izvora napajanja“ omoguduje vam da imate uvijek spremnu svjetiljku ili
napunite mobitel, fotoaparat, MP3 player, tablet i sl.
ime i prezime učenika: ELA KUMER
rad: "HEC-MEC"
mentor: KATARINA KEDAČID-BUZINA
škola: OŠ MARIJE JURID ZAGORKE
OPIS RADA:
HEC-MEC je društvena igra koja se sastoji od 16 pločica s brojevima 21-36 i 8 kockica. Trajanje igre je 20-30 min, broj igrača je
2-7.Igru HEC-MEC sam napravila po uzoru na originalnu igru kako bi se maknuli od tehnologije (računalnih igrica) i tako se
zabavili ne uništavajudi svoje zdravlje. Cijela igra je napravljena od recikliranih materijala osim kockica koje nažalost nisam
bila u mogudnosti napraviti sama.
ime i prezime učenika: BRUNO BRNID
rad: „RAČUNALNA IGRA-DAN PROPASTI“
mentor: BRANKO LATAS
škola: OŠ SESVETSKA SELA
OPIS RADA:
Računalna igrica izrađena u programu Unity. Krede se pomodu tipki A, N, S, O. Lijevim klikom miša uključujemo ili
isključujemo bateriju. Tijekom igrice skupljaš papire. Pomodu tipke E otvaraju se pojedina vrata.
Cilj igrice je pobjedi iz opasne doline u kojoj duhovi napadaju tvoj razum (mozak) te zombiji koji ti žele oduzeti život.
Svrha igrice razvijanje motorike i brzog razmišljanja.
ime i prezime učenika: NIKOLA JERKOVID
rad: "RASPBERRY PI MUSIC STREAMER"
mentor: IVAN JURIN
škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIDA
OPIS RADA:
Raspberry Pi Music Streamer je uređaj temeljen na B modelu Raspberry Pi računala koji koristi glazbenu uslugu Pandora za
personaliziranu reprodukciju glazbe.
ime i prezime učenika: KREŠIMIR TOPOLOVEC
rad: "VREMENSKO PODEŠAVANJE OSVJETLJENJA-UV OSVJETLJIVAČ"
mentor: SNJEŽANA TOMAŠEVID
škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIDA
OPIS RADA:
Kod klasičnih UV osvjetljivača koriste se rasvjetne UV cijevi (fluo cijevi) kod kojih možemo kontrolirati samo vrijeme
osvjetljavanja, ali ne i intezitet svjetla pri osvjetljavanju.
U ovom UV osvjetljivaču kao izvor UV svijetlosti korištene su UV LED diode promjera 5mm koje pokrivaju spektar valnih
duljina od 395nm do 410nm. Koristedi LED diode umjesto rasvjetnih cijevi uz pomod PWM modulacijskog postupka možemo
upravljati i intezitetom svjetla što omogudava lakše i bolje osvjetljavanje tiskanih pločica pri izradi.
ime i prezime učenika: NIKOLA ŠOBAK
rad: " INDUKTIVNI GRIJAČ"
mentor: TIHOMIR KOBER
škola: SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC
OPIS RADA:
Induktivni grijač je električni uređaj koji služi za beskontaktno zagrijavanje električki vodljih materijala. Također do
zagrijavanja materijala može dodi uslijed magnetiziranja kod materijala koji imaju značajnu relativnu permeabilnost. Različite
frekvencije struje kroz zavojnicu (elektromagnet) utječu na zagrijavanje kod različitih vrsta materijala te određuju
penetreaciju topline zbog pojave skin effect-a na višim frekvencijama.
ime i prezime učenika: ROMAN LASTRID I BRUNO JUG
rad: " SOL DI"
mentor: DIJANA KARAČID
škola: OŠ ANTUNA MIHANOVIDA
OPIS RADA:
Dizalo je jedan od značajnih potrošača električne energije u visokim neboderima a troškovi električne energije za njih su dosta
visoki. Način funkcioniranja ove inovacije zapravo je vrlo jednostavan: - na krovu samog vanjskog dizala nalazi se solarni
sustav koji je dimenzioniran za dnevnu potrošnju sustava dizala, a za svoj rad koristi isključivo solarnu energiju.Sustav
regulacije punjenja puni baterije solarnom energijom,a prednost rada neovisno od mreže, je da u slučaju nestanka električne
energije dizalo i dalje može funkcionirati dok se ne potroši energija pohranjena u baterijama.
ime i prezime učenika: KREŠIMIR TOPOLOVEC
rad: " SUSTAV ZA UDALJENO UPRAVLJANJE UREĐAJIMA"
mentor: IVAN JURID
škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIDA
OPIS RADA:
Cilj rada je nadgledanje i upravljanje uređajima unutar neke ustanove.Kontrola tih uređaja se izvršava preko bilo kojeg Web
preglednika putem računala ili putem pametnog telefona. Sustav se temelji na platformi nastaloj kombiniranjem Arduino Uno
pločice i Arduino Ethernet Shield-a koji je UTP mrežnim kabelom spojen na LAN mrežu.
ime i prezime učenika: ROBERT GMAJNID
rad: " UNIVERZALNI H MOST"
mentor: DRAGO ŠOŠTAREC
škola: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA
OPIS RADA:
Most je konstruiran tako da može raditi u širokom naponskom spektru, od 9V pa do 42V. Najveda radna struja iznosi 5A.
Najviša frekvencija kontrolnog PWM signala je 100 kHz.
ime i prezime učenika: LEON ŠENKOVSKI
rad: " PAMETNI SEMAFOR"
mentor: DANE PAVID
škola: OŠ ANTUNA MIHANOVIDA
OPIS RADA:
"Pametni" semafor radi preko arduino programskog paketa. U njemu smo naveli kod potreban za reguliranje prometa.
Pomodu magnetskog senzora smo od običnog semafora napravili pametan jer senzor čim osjeti nakon nekoliko automobila
što prođe tim raskrižjem i osjeti da je gužva na tom raskrižju propušta promet sve dok ne osjeti da nema automobila. Kako se
mijenjaju svjetla za automobile tako i za pješake traje isti period trajanja zelenog ili crvenog svjetla. U prvom modelu imamo
foto ( LDR ) otpornik koji ima ulogu senzora
ime i prezime učenika: STJEPAN ARAČI
rad: " SMS ALARM"
mentor: MARKO SEGNAN
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Sustav za SMS alarm - dojavu otuđivanja motocikla ili pada parkiranog motocikla. Pokušaj odvoženja ili pad parkiranog
motocikla prouzročiti de sklapanje bočnog oslonca motocikla i time aktivirati elektronični sklop koji alarmira vlasnika
porukom na mobitel.
ime i prezime učenika: LUKA ŠPERID
rad: " VRTNJA TRIJU LED DIODA U BOJAMA"
mentor: MIROSLAV JURKOVID
škola: SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO
OPIS RADA:
Vrtnja triju LED dioda u bojama u 2 smjera ostvaruju 2 elektromotorida upravljana preko mikrokontrolera. Potenciometrom
se regulira brzina titraja LED dioda. Za dovođenje plus pola diodama i motoridu korišteni su klizni kontakti. Napajanje je preko
baterija i prenosnog računala. Za upravljanje prvim motoridem koristi se tipkalo i relej.
ime i prezime učenika: DANIJEL RAKID
rad: "FOTO TANNERIN"
mentor: MIRKO MESID
škola: CTK Osijek (Centar tehničke kulture Osijek)
OPIS RADA:
Foto Tannerin je elektronički glazbeni instrument koji se temelji na Tannerinu odnosno Thereminu. Posebnost ovog
instrumenta je ta što se svira bez fizičkog kontakta . Sastoji se od 8 tonova (1 oktava) realiziranih pomodu 8 astabilnih
multivibratora fiksne frekvencije osciliranja. Na svakoj „tipki“ nalazi se po jedan fotootpornik koji je povezan na komparator
LM339 čija je funkcija uključivanje pripadajudeg astabilnog multivibratora kada se iznad fotootpornika stvori sjena .
Stvaranjem sjene iznad određenog fotootpornika svira se određeni ton. Mogude je svirati više tonova odjednom.
ime i prezime učenika: MARKO RIBARID
rad: "SVIJETLEDE STEPENICE"
mentor: MIRKO MESID
škola: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
OPIS RADA:
Svaka stepenica ima svoju pozadinsku rasvjetu koja se uključuje preko mikroupravljača. Na prvoj i zadnjoj stepenici nalaze se
IC senzori koji detektiraju početak korištenja. Mikroupravljač , nakon detekcije preko IC senzora, uključuje redom osvjetljenje
stepenice jednu za drugom u smjeru kojim se krede korisnik. Dolaskom do kraja stepenice se od početka prema kraju gase
jedna za drugom. Vrijeme dužine osvjetljenja može se prema želji podesiti .
ime i prezime učenika: LEON REDŽID i LUKA IVANKOVID
rad: "MJERENJE SUNČEVOG ZRAČENJA OD POVRŠINE ZEMLJE DO STRATOSFERE"
mentor: STEVČE ARSORSKI
škola: TEHNIČKA ŠKOLA SISAK
OPIS RADA:
Projekt tima „ STRELA „ je inspiriran proteklim aktivnostima našeg šesteročlane ekipe. Odlučili smo mjeriti napon na deliji u
ovisnosti o visini i na taj način utvrdili intenzitet sunčevog zračenja ovisno o visini fotonaponske delije. Očekivali smo da de se
napon povedati s obzirom na niske temperature i vedu izloženost sunčevim zrakama. Tehhnički naš projekt je bio lagano
izvediv, jedino što je bilo problematično jest pozicija solarne delije te termo izolacija samoga sklopa. Temperature su dostizale
-60° C .Projekt je takav da demo mjeriti napon sa monokristalne delije 20x20 mm. Za mjerenje koristimo ADC10 konverter koji
je dio TI MSP430G2553 mikrokontrolera. Sklop mjeri napon svakih 5 minuta u roku od 6 sati. Balon je dosegao visinu od 33
km što je 3 kilometra više od očekivanog. Nakon što je balon pukao na 33 km visine projekti su pali na zemlju te smo izvukli
podatke iz njih.
ime i prezime učenika: DINO ILID i IGOR ANDREŠKID
rad: "ZELENO I PLAVO"
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVID, dipl.ing.
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA i IN
KLUB INOVATORA RIJEKA
OPIS RADA:
Program je namijenjen u turističke svrhe županije. Radi lakšeg i bržeg odabira destinacije program nam služi kao vodič.
Posjetitelj stranice odabirom zelenog polja dobiva popis svih gradova u kontinentalnom dijelu, a klikom na plavo polje popis
mjesta na moru u kojima se može dobiti bilo koji oblik turističke ponude. Odabirom mjesta program nas povezuje s
Turističkom zajednicom koja posjetitelju daje podatke o ponudi i znamenitosti tog mjesta.
ime i prezime učenika: ALEN ŽLIMEN
rad: "SOLARNA UTIČNICA / SOLAR SOCKET AS2"
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVID
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA,i UDRUGA TEHNIČKE KULTURE "ŽURKOVO" i IN
KLUB INOVATORA RIJEKA
OPIS RADA:
Solarna utičnica / Solar Socket AS2 djeluje i kako solarni izvor električne energije i kao punjač elektroničkih uređaja baterija
po potrebi. Solarni panel koristedi sunčevu energiju proizvodi električnu struju i puni solarnu bateriju u sastavu sklopa solarne
utičnice. Solarni panel pri izloženosti suncu proizvodi električnu energije uz napon od 12 V i preko regulatora punjenja puni
bateriju 12V 8 Ah.
ime i prezime učenika: FILIP POPOV
rad: "SISTEMA DRES-DARK ROOM ELEKTRIC SOURCE"
mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVID
škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA, UDRUGA TEHNIČKE KULTURE "ŽURKOVO" i IN KLUB
INOVATORA RIJEKA
OPIS RADA:
Iznad utičnice nalaze se dvije lampice koje osvjetljavaju samu utičnicu, tako da se bez problema može staviti utikač. Same
lampice su odmah priključene na isti napon kao i utičnica. Ispred same utičnice nalaze se vratašca, koja ne samo što štite sami
izvor od prašine i ostalih predmeta koje možemo nadi u tamnim i zapuštenim prostorijama, nego i aktiviraju lampice kada se
ona otvore, tako da lampice ne svijetle čitavo vrijeme.
ime i prezime učenika: PIA JOSIPA BARTULOVID i VIKTORIJA ŠIMLEŠA
rad: " MALA PROMETNA POČETNICA"
mentor: ANTONIO GRGAS i NENAD GRGAS
škola: SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA U SPLITU (KMT DALMATINAC)
OPIS RADA:
Audio vizualno sredstvo za učenje djece uzrasta 5-8 godina osnovnim prometnim pravilima na ponašanja na putu do vrtida ili
škole.
ime i prezime učenika: JURE MALEŠ i DINO BEGOVID
rad: " PRIMJENA HIBRIDNOG POGONA NA TRADICIONALNOM PLOVILU "
mentor: EUGEN ŠIROLA, NENAD ZLODRE i NENAD GRGAS
škola: SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA U SPLITU
OPIS RADA:
Ideja je iskoristiti energiju sunca i vjetra za pogon tradicionalnog leuta. Na model 1:10 su izvršena ispitivanja pokazala
minimum potrebne porivne sile za brod veličine 12 metara što je u skladu sa zahtjevom očuvanja prirodnih resursa energije.
Za pogon broda bi se koristila jedra, solarni paneli (sunčana tenda) koji bi napajali akumulatore za pogon elektromotora i za
nuždu dizel motor koji bi tijekom rada istovremeno punio brodske akumulatore.
ime i prezime učenika: IGOR POMAZAN i TONI GRGURINA
rad: "SOLARNI AUTOMOBIL"
mentor: BORIS CAPUT
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Solarni automobil nastao je zahvaljujudi dugogodišnjoj suradnji između Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i IN kluba
inovatora Rijeka te zahvaljujudi ogromnom entuzijazmu učenika autora.
ime i prezime učenika: NEDELJKO MARAVID
rad: "ELEKTRIČNI MOTOCIKL"
mentor: MARKO SEGNAN
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Električni motocikl nastao je zamjenom klipnog mehanizma motora s unutrašnjim izgaranjem elektromotorom. Izvor energije
je automobilski akumulator. Zadržan je ručni mjenjač, a snaga s vratila rotora elektromotora prenosi se remenom.
Jednostavna konstrukcija, skoro bešuman rad i doprinos smanjenju zagađivanja nesumnjivo predstavljaju bududnost lakih
gradskih vozila.
ime i prezime učenika: FILIP BRADARID
rad: "ROBONET"
mentor: BORIS CAPUT
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
RoboNet je robot koji se povezuje preko bluetooth-a na pametni telefon. Sadrži dva načina rada: autonomni način rada i rad
preko bluetooth-a. Autonomni način rada se ostvaruje koristedi tri ultrasonic senzora koji omoguduju robotu da se slobodno
krede u prostoru i izbjegava prepreke. Drugi način rada je preko bluetooth-a u kojem korisnik preko svog pametnog telefona
upravlja robotom. RoboNet također sadrži kameru koja stvara svoj wifi spot preko koje se korisnik može povezati prijenosnim
računalom i pratiti robota iz njegove perspektive.
ime i prezime učenika: KARLO GREGOROVID
rad: "SOLARNI PUNJAČ MOBITELA"
mentor: BORIS CAPUT
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Solarni punjač je mogude rješenje za potrebe punjenja mobitela i druge prijenosne elektronike. Solarni punjač jednostavno
postavimo na pogodnu mjesto obasjano sunčevim zrakama i priključimo uređaj čiju bateriju želimo napuniti. Uređaj možemo
priključiti i preko punjive 9 V akumulatorske baterije koju smo prethodno napunili preko fotonaponskog solarnog panela za
sunčanih dana ili kudnog punjača.
ime i prezime učenika: IGOR VOSMIK
rad: "ISTOSMJERNI MOTOR UPRAVLJAN RAČUNALOM"
mentor: DARIO TOTH i MARKO SEGNAN
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Mali istosmjerni motori s trajnim magnetima grade se u različitim izvedbama za veliki broj primjena. Ne može im se mijenjati
brzina vrtnje slabljenjem polja, jer je uzbuda praktički konstantna. Kako bi riješili taj problem napravio sam sklop pomodu
kojeg regulirati broj okretaja i smjer vrtnje istosmjernog motora. Smjer i broj okretaja upravljan je posebno programiranim
mikrokontrolerom ''Atmega8'' i može se uvijek mijenjati, kao i ponovo programirati te na taj način mijenjati cijelu funkciju
sklopa.
ime i prezime učenika: JAN ROBERT LAJOŠ
rad: "GLAZBENI RUKSAK"
mentor: BORIS CAPUT
škola: IN KLUB INOVATORA RIJEKA
OPIS RADA:
Na dno crne torbe od poliestera tipa „leđni ruksak“ dimenzija 30 x 20 x 40 cm ugrađen je NF pojačalo 2 x 5 W. Isti je zaštiden
posebno izrađenom zaštitnom kutijom crne boje visine 5 cm sa povišenim bočnim dijelovima koji štite zvučnike koji su
ugrađeni u bok ruksaka. S lijeve strane ruksaka ispod zvučnika nalaze se prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja,
potenciometar za podešavanje glasnode, te ulazni priključak za vanjski signal. Pojačalo se napaja baterijom od 7,2 V 1Ah
koja je također smještena unutar zaštitnog kudišta na dnu ruksaka.
ime i prezime učenika: ŠIMUN ROGOZNICA
rad: "ARDUINO KUDA"
mentor: TOMISLAV MATID
škola: UDRUGA INOVATORA "ŠTERIKA"
OPIS RADA:
U arduino kudi prikazali smo samo ono osnovno što je sve mogude upravljati mobilnim uređajem paljenje svjetala, otvaranje
garažnih vrata, upravljanje klima uređajem... Uz dobru programsku podršku gotovo svaki električni uređaj se može upravljati
daljinskI, automatskI, ili odgođeno.
ime i prezime učenika: MIROSLAV ILIČID
rad: "ARDUINO ROBOT"
mentor: DIJANA MALINID
škola: UDRUGA INOVATORA "ŠTERIKA"
OPIS RADA:
Android Robot su robotska kolica upravljana pametnim telefonom odnosno android aplikacijom Blue Controle. Dijelovi
potrebni za gradnju Android Robota su dva servo motora, Arduino UNO mikrokontroler, kučište ručne izrade, 6 baterija
spojenih u seriju za upravljanje mikrokontrolerom te baterijom od 9V za upravljanje elektromotorima, bluetooth
komunikacijom te dva ultrazvučna senzora.
ime i prezime učenika: IVAN PEŠUT
rad: "ARDUINO SUNCOKRET"
mentor: BORIS CAPUT
škola: UDRUGA INOVATORA "ŠTERIKA"
OPIS RADA:
Arduino suncokret je uređaj koji poput suncokreta prati kretanje Sunca. Osnova ovog modela je arduino mikrokontroler. Na
arduino su spojena četiri fotosenzora postavljena na četiri točke oko fotonaponske delije. Pomicanjem Sunca na senzore pada
različit intezitet svjetla pa arduino “očitava“ razliku napona na senzorima i zakrede deliju u smjeru osvijetljenog senzora.
Zakretanje se vrši preko servomotora kojima upravlja arduino. Ako je delija točno okrenuta prema Suncu, oba senzora su
jednako osvijetljena i zakretanje se prekida.
ime i prezime učenika: FILIP POGARČID
rad: "SIGURNOSNA ELEKTRIČNA BRAVA"
mentor: ŽELJKO TIBLJAŠ
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Električna brava je naprava koja omogudava otključavanje vrata sa neke udaljenosti. Ugrađuje se u ulazna vrata i spaja se na
tipkalo u prostoru, najčešde u sklopu parlafona.
Funkcionira na način da, kada posjetitelj uporabom parlafona obavijesti korisnika o svom dolasku, korisnik pritiskom na
tipkalo iz prostora otključava bravu na ulaznim vratima i na taj način odobrava posjetitelju ulazak. Sastoji se od dvije jedinice,
od kojih je jedna tipkalo u prostoru, a druga elektromagnetska bravica u ulaznim vratima. Te dvije jedinice međusobno su
povezane žicom. Uglavnom rade pod naponom od 12V istosmjerne ili izmjenične struje.
ime i prezime učenika: NIKOLA BENAZID
rad: " TELEAUTOMATIKA ZA KUDU"
mentor: IVICA KOMADINA
škola: SREDNJA ŠKOLA "MATE BLAŽINE" LABIN
OPIS RADA:
Ovaj rad omoguduje upravljanje kudanskim uređajima s udaljenog mjesta koristedi telekomunikacijska sredstva kao što su
telefon ili mobitel. Uređaj upravlja s 4 priključena trošila, ali se lako može proširiti na više. Glavni dijelovi su mikrokontroleri
PIC16F785, DTMF dekoder MT8870 i nRF24L01 moduli koji međusobno komuniciraju na frekvenciji od 2,4 GHz.
ime i prezime učenika: ERIK OTOVID
rad: " FOTONAPONSKI PUNJAČ ZA USB UREĐAJE"
mentor: SINIŠA MIŠČEVID
škola: TEHNIČKA ŠKOLA PULA
OPIS RADA:
Fotonaponski punjač za USB uređaje se koristi za napajanje i punjenje USB uređaja. Punjač se može napajati iz fotonaponskog
panela, automobilskog akumulatora (12V) i gradske mreže pomodu adaptera. Za napajanje iz akumulatora se koristi
standardni priključak koji se nalazi u vedini automobila. Punjač ima ugrađene baterije koje se pune dok je dostupan neki od
izvora napajanja pa se može koristiti i kao prijenosni punjač. Ako se USB uređaj puni i nestane napajanje tada punjač sam
prebacuje na napajanje iz baterija.
ime i prezime učenika: NEVEN GRGURID I VLADIMIR KAMENEČKI
rad: "ROBOT MAĐIONIČAR"
mentor: ZLATKO CAPID
škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU
OPIS RADA:
Ispod jedne od tri čašice postavimo kockicu. Robot izmiješa čašice i traži da netko iz publike pogodi gdje je kuglica pritiskom
na jednu od tri tipke. Ako se pogodi gdje je kuglica robot za nagradu puše balone od sapunice, ako se ne pogodi ponovo
miješa čašice i traži novo pogađanje.
ime i prezime učenika: EDI ČARGONJA
rad: " LUNARNI ROVER"
mentor: MARKO SEGNAN
škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA
OPIS RADA:
Lunarni rover rad je inspiriran međunarodnim natječajem GOOGLE X PRIZE. Ovo je prototip rovera, vozila na električni pogon
koji nakon dolaska na Mjesečevu površinu rasklapa trapove i uključuje pogon te mora prijedi najmanje 500 metara.
TEHNIČKO STVARALAŠTVO
ime i prezime učenika: ROBERT MARKOVID
rad: " PRIJENOSNI ZVUČNIK S POJAČALOM 60W"
mentor: TOMISLAV VIDOVNJAK
škola: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK
CENTAR TEHNIČKE KULTURE OSIJEK
OPIS RADA:
Ovaj sklop je izvrstan za zabavu - reproduciranje glazbe. Lako je prenosiv zato što je malih dimenzija, napajanje mu je iz
ugrađene baterije, te najzanimljivije jest to da je bežičan!
ime i prezime učenika: MARIN SONNENFELD KADLEC
rad: " "ŠAH ZA TRI IGRAČA"
mentor: ZLATKO POPID, VJEKOSLAV JAKOPOVID
škola: OSNOVNA ŠKOLA NAZOR ČEPIN
CENTAR TEHNIČKE KULTURE OSIJEK
OPIS RADA:
Figure su napravljene od rastavljivih elemenata i time se igraču nudi veliki izbor oblika figura. Šah za troje je inovacija koja u
igru šaha dodaje novu komponentu, omoguduje da tri osobe istovremeno igraju, a igrača tjera na dodatno razmišljanje i
strategiju.
ime i prezime učenika: ALMIR REBRONJA
rad: " VIŠENAMJENSKI KOTAO ZA KUHANJE I DESTILACIJU"
mentor: VINKO ZLOMISLID i STJEPAN VIDID
škola: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK
OPIS RADA:
Višenamjneski kotao za kuhanje i destilaciju sastoji se od dva dijela: ložišta i posude za hlađenje. Posuda je emajlirana tako da
se može vršiti izmjena jela koja se kuhaju. Dodavanjem poklopca cijevi i posude za hlađenje može se vršiti destilacija tekudine
npr. rakije.
IZDAVAČ
Savez riječkih inovatora
UNOS PODATAKA
Vesna Muschet
GRAFIČKO OBLIKOVANJE
ADR Solutions d.o.o.
TISAK
SCRIPTA Rijeka
PRODUKCIJA
Zajednica tehničke kulture Rijeka
INTERNET ADRESA
www.inshow.hr
TEHNIČKA POSTAVA IZLOŽBE
Istarski sajam – Pula pj. Opatija
KOORDINATOR IZLOŽBE
Savez inovatora PGŽ
PROJEKT IZLOŽBE:
Korana Radovid Nimac
TEHNIČKI NADZOR PROJEKTA:
TEH – NOVA d.o.o. Rijeka
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
703 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content