close

Enter

Log in using OpenID

Upisnica u srednju školu

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
…………………………………………………………..…………..……………….………………………………………..……………………………………….. ………………………………….…….…………..………………………….……………..…………………………………………………………………
(naziv i sjedište škole)
Matični
broj
UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU
za upis u ………………….………….……. (……..……) razred školske godine ……..….... / ……..….... .
PODACI O
UČENIKU/CI
IME I PREZIME
Prebivalište
Datum
rođenja
Državljanstvo
Mjesto i država rođenja
Nacionalnost
Osobni identifikacijski broj
PODACI O
RODITELJIMA/SKRBNIKU/CI
Ime i djevojačko prezime majke
PODACI O
STANOVANJU
Škola i razred koju je
prethodno završio/la
Ime i prezime stanodavca
Ime i prezime oca
Zanimanje
oca
majke
Adresa roditelja
Ime i prezime,
zanimanje i adresa skrbnika/ce
Zanimanje
stanodavca
Adresa stanodavca
ŽELIM UPISATI
Program
obrazovanja / zanimanje:
STRANI JEZICI KOJE
SAM PRETHODNO
UČIO/LA
STRANI JEZICI KOJE
ŽELIM UČITI
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………
OBAVEZNI PROGRAM
(zaokruži)
a) VJERONAUK
b) ETIKA
Posebni podaci (prema zahtjevu škole):
Suglasan/na sam da škola može provjeriti točnost mojih podataka u Državnom tijelu nadležnom za poslove uprave.
U …………………………………………………………………… , ………………………………. godine.
………..……………………….…….…………..…………………………………………………
Potpis učenika/ce – roditelja/skrbnika/ce
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
84
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content