close

Enter

Log in using OpenID

Castrol katalog

embedDownload
1
HRVATSKA
KATALOG PROIZVODA
INDUSTRIJA
2
Sadržaj
Hidraulička ulja i tekućine......................................................................................... 4
Ulja za industrijske prijenosnike............................................................................... 6
Ulja za klizne staze..................................................................................................... 8
Cirkulacijska ulja....................................................................................................... 11
Ulja za zračne kompresore...................................................................................... 11
Ulja za rashladne kompresore................................................................................. 12
Ulja za lance............................................................................................................. 12
Turbinska i ulja za prijenos topline......................................................................... 13
Ulja za plinske motore............................................................................................. 13
Emulgirajuća sredstva za hlađenje i podmazivanje .............................................. 14
Sintetička vodotopiva sredstva za hlađenje i podmazivanje ............................... 16
Rezna ulja................................................................................................................. 18
Sredstva za deformaciju metala.............................................................................. 20
Sredstva za obradu elektroerozijom i sredstva za kaljenje................................... 23
Sredstva za zaštitu od korozije................................................................................ 24
Sredstva za čišćenje.................................................................................................. 26
Masti, visokoučinkovita i maziva za specijalne primjene...................................... 28
Memolub® HPS.......................................................................................................... 36
ISO razredi viskoznosti............................................................................................. 38
Dijagram za miješanje ulja...................................................................................... 39
Oprema..................................................................................................................... 40
3
ODABIR KOJI
ZADOVOLJAVA
VAŠE POTREBE
Kako odabrati odgovarajuće Castrol
hidrauličko ulje
4
ZAHTJEV
VISKOZNOSTI
Koja je najveća i najmanja visko­
znost potrebna za rad sistema.
RADNA
TEMPERATURA
Da li je sistem izložen velikim
promjenama temperature? Da li se
sistem tijekom rada zagrijava?
VATROOTPORNOST
Da li postoji potreba za
korištenjem teško zapaljive
tekućine?
PREPORUKE
PROIZVOĐAČA
Da li postoje posebne preporuke
proizvođača opreme?
KOMPATIBILNOST SA
MATERIJALIMA
Da li bilo koji od konstrukcijskih
materijala zbog svoje nekompatibil­
nosti ograničava odabir tekućine?
BRIGA ZA OKOLIŠ
Postoje li potreba za posebnim
mjerama zbog moguće izloženosti
okoliša štetnim tvarima.
SISTEM ADITIVA
Da li sistem zahtijeva korištenje
tekućine koji ne sadrži aditive na
bazi cinka (bezpepelni aditivi)?
HIDRAULIČKA ULJA I TEKUĆINE
Ime proizvoda
Mineralna osnova
Hyspin Spindle Oil ZZ
Hyspin AWS
Hyspin AWH-M
Hyspin ZZ
Vario HDX
Sintetička osnova
Opis
Bazno ulje
Visoko rafinirano mineralno ulje sa dodatkom AW aditiva koja ne
sadrže cink.
Cirkulacijsko i hidrauličko ulje proizvedeno od visoko rafiniranog
mineralnog ulja i aditiva protiv habanja (AW) na bazi stabiliziranog
cinka.
Hidrauličko ulje sa visokim indeksom viskoznosti (IV) proizvedeno
od visoko rafiniranog mineralnog ulja i aditiva protiv habanja (AW)
na bazi stabiliziranog cinka.
Hidrauličko ulje sa svojstvom zaštite od habanja proizvedeno od
visoko rafiniranog mineralnog ulja i aditiva protiv habanja (AW) koji
ne sadrže cink (bez pepelni aditivi).
Visokoučinkovito ulje za alatne strojeve razvijeno kako bi zadovoljilo
HLP-D (deterdžent) klasifikaciju za hidrauličke tekućine.
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C) Temp. područje
mm2/s (cSt) (1)
primjene; °C
ISO klas. (DIN
klas.)
IV (Inde.
visk.) (2)
FZG (A/8.3/90) Razina učinka
FAIL STAGE (3)
mineralno ulje
AW (bez cinka)
2,5
Ispod 80 °C za
produženu primjenu
HM (HLP)
> 95
-

mineralno ulje
AW (cink)
10, 15, 22, 32, 46,
68, 100, 150
Ispod 70 °C za
produženu primjenu
HM (HLP)
> 95
11/12

mineralno ulje
AW (cink)/ +
poboljšivač IV
15, 32, 46, 68,
100, 150
Ispod 70 °C za
produženu primjenu
HV (HVLP)
> 130
11/12

mineralno ulje
AW (bez cinka)
32, 46, 68
Ispod 70 °C za
produženu primjenu
HM (HLP)
> 95
11

mineralno ulje
AW (bez cinka)
46
Ispod 70 °C za
produženu primjenu
HV (HLP-D)
> 150
11/12


Optileb HY
Sintetičko hidrauličko ulje za primjenu u prehrambenoj industriji
PAO
AW
32, 46, 68
Ispod 90°C za
produženu primjenu
HV (HVLP)
> 130
> 12
Carelube HES
Biorazgradljivi hidraulički fluid baziran na sintetičkim esterima za
primjenu u sistemima koji mogu onečistiti prirodni okoliš.
ester
AW (bez cinka)
15, 32, 46, 68
Ispod 90 °C za
produženu primjenu
HEES
> 180
12

(4)
TEŠKO ZAPALJIVE HIDRAULIČKE TEKUĆINE
Ime proizvoda
Sintetička osnova
Hydrosafe 620
Anwol SWX



Opis
Bazno ulje
HFC tekućina za primjenu pri pritiscima do 310 bara sa
dobrim AW svojstvima.
Najbolji u svojoj klasi HFDU tekućina. Prirođeno visoka
otpornost na zapaljenje i gorenje u usporedbi sa
mineralnim uljima. Primjena pri pritiscima do 520 bara.
Indikacija boljeg učinka
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primjene; °C
ISO klas.
Djelovanje na
% vode pumpu
Zapaljivost
Pouzdanost
sistema
Glikol + voda
AW
46
- 20
+ 60
HFC
39


Poliol ester
AW
46, 68
- 30
+ 90
HFDU
-


Napomene:
1 – Drugi razredi viskoznosti mogu biti dostupni na zahtjev
2 – Indeks viskoznosti može biti i viši, ovisno o gradaciji viskoznosti proizvoda
3 – FZG vrijednost je viša što je tekućina viskoznija
4 – Castrol Carelube HES je klasificiran kao napredan zbog pozitivnih učinaka na okoliš
Test sa hidrauličkom
pumpom
(gubitak težine, mg)
< 20
(ASTM D2882
– Vickers V-104C)
15
(Vickers 35VQ25)
Radi informacija o dostupnosti pojedinih proizvoda i dodatnih
informacija kontaktirajte Castrol predstavnike dostupne na Vašem
području.
5
Odabir odgovarajućeg Castrol ulja za zupčaste prijenosnike
Check lista: Podmazati zatvorene zupčaste prijenosnike sa uljem koje ima:
> Odgovarajuću viskoznost – za veličinu, vrstu i brzinu prijenosnika. Pri tome
treba uzeti u obzir i radnu temperaturu i opterećenje, udarna opterećenja,
temperature okoliša prilikom pokretanja kao i starost i opće stanje prijenos­
nika.
> Kemijsku stabilnost – otpornost na povišenu sklonost oksidaciji zbog trajnog
miješanja sa zrakom pri temperaturama oksidacije.
> Radnu klasifikaciju – u skladu sa propisanim od strane proizvođača prijenosnika.
> Deemulzivnost – sposobnost izdvajanja vode tako da vlaga koja onečišćuje
ulje može biti izdvojena iz spremnika u kojem se nalazi ulje. To umanjuje
nastajanje hrđe i korozije i ograničava gubitak mazivih svojstava koji inače
nastaju kao posljedica stvaranja vodom uzrokovanih taloga.
> Odgovarajuću debljinu mazivog sloja i sposobnost podnošenja opterećenja
– kako bi metalne površine u dodiru bile dovoljno odvojene i zaštićene od
oštećenja koje uzrokuju visoki momenti, udarna opterećenja i hladni startovi.
6
CASTROL
VAM NUDI
sveobuhvatni program ulja za zupčaste
prijenosnike svjetske razine kvalitete uz
stručnu podršku koja će vam pomoći da:
> Produljite radni vijek prijenosnika
> Postignete optimalni učinak
> Produljite intervale održavanja
> Povećate produktivnost
> Snizite troškove održavanja
> Smanjite ukupnu potrošnju i otpad
Podmazivanje zupčastih prijenosnika
Koristeći globalnu mrežu stručnjaka u
razvoju i primjeni maziva, putem lokal­
nih inženjera i timova za podršku težimo
osigurati Vam optimalni učinak u proiz­
vodnji. Castrol prijenosnička ulja formu­
lirana su koristeći najnovije spoznaje u
razvoju materijala, testirana u laborato­
rijskim i proizvodnim uvjetima u bliskoj
suradnji sa vodećim svjetskim imenima u
proizvodnji prijenosnika i druge opreme.
Možete se pouzdati da će Castrol pružiti
odgovarajući proizvod za bilo koju prim­
jenu u Vašem pogonu.
Vrste prijenosnika: Zatvoreni parovi zupčanika ili reduktori su najčešći način
prenošenja snage sa jednog vratila na drugo. Osnovna znanja o najčešćim
vrstama, sastavnim dijelovima i njihovoj funkciji pomažu pri odabiru optimal­
nog maziva koje će poboljšati učinak reduktora. Vrste reduktora se razlikuju
po obliku i načinu zahvata među parovima zupčanika.
Parovi čelnika: Sastoje se od para paralelnih cilindričnih zupčanika sa ravnim
zubima. Imaju ograničenu sposobnost nošenja opterećenja i bučniji rad.
Parovi stožnika: Sastoje se od para okomitih vratila kod kojih se prijenos
snage ostvaruje dodirom dva konusna zupčanika sa ravnim zubima. Obično
se koriste u slučajevima kada je potrebno prenijeti snagu sa jednog na drugo,
okomito vratilo.
Parovi stožnika sa kosim zubima: Zubi običnog stožnika mogu biti koso
položeni tako da tvore spiralni oblik. Takav oblik zubi omogućuje tiši i mirniji
prijenos snage. Koristi se u zahtjevnijim primjenama kao npr. kod radnih
strojeva.
Čeoni zupčanici sa strelastim zubima: Paralelni cilindrični zupčanici koji
umjesto ravnih imaju kose zube u obliku strijele ili riblje kosti. Koriste se za
prenošenje većih snaga i brzina.
Čeoni zupčanici s kosim zubima: Cilindrični parovi zupčanika sa kosim zu­
bima koji mogu prenositi gibanje među paralelnim ili neparalelnim osima koje
se ne sijeku. Zubi su kosi tako da više zubi je u zahvatu. To omogućuje boje
nošenje i tiši i mirniji rad.
Pužni prijenosi: Koriste se u slučajevima gdje su osi prijenosa okomite i
potrebno je ostvariti veliku redukciju brzine (pogonski zupčanik je puno manji
od gonjenog zupčanika). Sastoje se od manjeg kola koje ima zavojne zube u
obliku vijka i većeg kola. U zahvatu je uvijek veći broj zubi što omogućuje veći
prijenos snage i mirniji rad, postoje i izvedbe gdje je samo jedan zub u zah­
vatu. Zbog izraženog trenja klizanja preporuča se koristiti maziva sa posebnim
aditivima.
Hipoidni zupčanici: Prijenos gibanja između osi koje se ne sijeku ali su
međusobno pod pravim kutem. Zbog međusobnog klizanja površina potrebna
su maziva sa EP aditivima. Hipoidni zupčanici najčešće se nalaze u automo­
tivnim prijenosnicima.
ULJA ZA INDUSTRIJSKE PRIJENOSNIKE
Ime proizvoda
Mineralna osnova
Alpha SP
Molub-Alloy 814/150; 90/220;
690/320; 140/460
Molub-Alloy 170W/680
Molub-Alloy 300S/1000 i MolubAlloy 1500
Optigear BM
Molub-Alloy 969/320
Sintetička osnova
Alphasyn T
Alphasyn EP
Alphasyn PG
Tribol 800
Optigear Synthetic X
Optileb GT
Tribol BioTop 1418
Opis
Višenamjensko reduktorsko ulje sa EP dodacima na osnovi
fosfor – sumpor tehnologije.
Ulje za ekstremno opterećene prijenosnike, udarna
opterećenja, kreni – stani uvjeti rada, niska brzina vrtnje,
Umanjeni koeficijent trenja, dolazi do izražaja kod graničnih
uvjeta, svojstvo koje omogućuje posebna mješavina krutih
mazivih čestica. Najučinkovitije kod udarnih opterećenja,
kreni – stani uvjeta rada, niske brzine vrtnje.
Dugoročno podmazivanje industrijskih prijenosnika u
teškim uvjetima rada. MFT paket aditiva omogućuje aktivnu
prilagodbu opterećenjima čime se smanjuje koeficijent
trenja i habanje, uklanja se mikropitting i produljuje radni
vijek ulja i prijenosnika.
Proizvod za punjenje zatvorenih prijenosnika koji propuštaju
i gube ulje. U točki istjecanja tvori brtvenu masu koja
sprječava daljnje istjecanje ulja.
Dobra termalna/oksidacijska stabilnost – omogućuje
produljeni radni vijek ulja i skraćuje vrijeme van pogona
> Visoka sposobnost sprječavanja korozije – pomaže
očuvanju površina.
Potpuno sintetsko ulje za povišene temperature primjene i
produljene intervale.
Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno
sprječavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjem
> niža potrošnja energije i smanjenje radne temperature.
Široki raspon temperatura primjene.
Suvremeni industrijski prijenosnici i pužni prijenosnici,
srednje i visoko opterećeni, podmazivanje ležaja,
kratkotrajne temp. do + 160 °C.
Potpuno sintetički proizvod sa dodatkom MFT aditiva. Za
najteže primjene i najdulje intervale izmjene.
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prijenosnike, klizni
i kotrljajući ležaji, NSF H1.
Industrijski prijenosnici, ležaji i cirkulacijski sistemi.
Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 80 %.
Bazno ulje
Dodaci protiv ISO VG (Visk./40°C)
habanja
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primjene; °C
Primjena
Čeoni
Konični Konični sa Čeoni sa
zupčanici zupčanici kosim
kosim
Čeoni sa
strelastim
mineralno ulje
EP/AW
68, 100, 150, 220,
320, 460, 680
Ispod 70 °C za
produženu primjenu





x
mineralno ulje
MoS2
150, 220, 320, 460
Ispod 80 °C za
produženu primjenu





x
mineralno ulje
MoS2
680
Ispod 80 °C za
produženu primjenu
x
x
x
x
x

mineralno ulje
MoS2
1000, 1500
Ispod 80 °C za
produženu primjenu





x
Ispod 80 °C za
produženu primjenu



◊
MFT
68, 100, 150, 220,
320, 460, 680,
1000, 3000

mineralno ulje
mineralno ulje
kruta
maziva /EP
320
Ispod 80 °C za
produženu primjenu




x
PAO
PAO
(EP)/AW
EP/AW
10, 32, 46, 68, 220,
320, 460
Ispod 90 °C za
produženu primjenu
150, 220, 320, 460
Ispod 90°C za
produženu primjenu
PAG -poliglikol
EP/AW
150, 220, 320, 460
PAG -poliglikol
EP/AW
100, 150, 220, 320,
460, 680, 1000
PAO
MFT
150, 220, 320, 460
PAO
EP/AW
100, 150, 220, 320,
460
Ester, bio
razgradljivo
EP/AW
220, 320, 460


7










































Ispod 120 °C
Ispod 120 °C
Ispod 90 °C za
produženu primjenu
Ispod 90 °C za
produženu primjenu
Ispod 80 °C za
produženu primjenu
Ime
Pužni
x nije prikladno;
 standardno reduktorsko ulje za većinu radnih uvjeta;  napredna tehnologija za visoki učinak;  napredna tehnologija za najviši učinak i zaštitu
◊ kontaktirajte Castrol tehničku službu za upotrebu proizvoda kod pužnih prijenosnika, pogotovo kada su u pitanju visoke radne temperature i visoka opterećenja
8
STRUČNA RJEŠENJA
ZA KLIZNE STAZE
CASTROL VAM NUDI OPSEŽAN
ASORTIMAN SVJETSKI POZNATIH
MAZIVA ZA KLIZNE STAZE TE USLUGE
SERVISIRANJA KOJE ĆE VAM POMOĆI DA:
> Produljite vijek trajanja
> Produžite intervale između održavanja
> Povećate produktivnost
> Smanjite troškove održavanja
> Umanjite ukupnu potrošnju maziva i količinu
otpada
Ove iznimne prednosti omogućuje naše globalno
iskustvo i stručnost inžinjera i istraživača u prim­
jeni maziva. Te prednosti su Vam na raspolaganju
putem iskusnih timova za prodaju i podršku.
Naš krajnji cilj je pomoći vam da postignete
optimalne rezultate u vašem proizvodnom
okruženju.
Castrol maziva za klizne staze su formulirana
koristeći znanje stečeno tijekom mnogih godina
istraživanja i strogih ispitivanja u laboratorijima
i proizvodnim uvjetima, u bliskoj suradnji sa
vodećim proizvođačima alatnih strojeva. Možete
vjerovati Castrolu da će osigurati pravi proizvod
za cjelokupni opseg vašeg posla.
KVALITETA I
POUZDANOST
OD POČETKA
DO KRAJA
ULJA ZA KLIZNE STAZE
Ime proizvoda
Opis
Magnaglide D 32
Magnaglide D 68
Magnaglide D 220
Tribol MWO 20 LS
Tribol MWO 40 LS
Tribol 1066/68
Tribol 1066/220
Carelube SL 68
Carelube SL 220
x
Razina
učinka
Ovaj asortiman maziva za klizne staze proizveden od mineralnih ulja je formuliran da pruži poboljšani
učinak, izvrsne „stick-slip“ kvalitete i kompatibilnost sa tekućinama za obradu metala proizvedene od
vode. Castrol Magnaglide D maziva se preporučaju za strojne alate koji ovise o kliznim vodilicama za
preciznost i točnost u strojnoj obradi.
Magna D 32 se može koristiti kao kombinirano mazivo za klizne staze i hidrauliku.
Magnaglide D 68 se obično preporuča za vodoravne klizne staze
Magnaglide D 220 se koristi za jako opterećene i okomite klizne staze.
Maziva za klizne staze proizvedena od mineralnih ulja formulirana iz patentirane mješavine aditiva
protiv habanja, ekstremnih kontaktnih pritisaka (EP) i modifikatora trenja. Aditivi u Tribol MWO LS
proizvodima su u potpunosti topivi, stoga omogućavaju korištenje tamo gdje se krute mazive čestice ne
bi mogle koristiti zbog zahtjeva proizvođača kao što su vrlo fina filtracija, ili zabrinutost da krute čestice
ne onečiste proizvodni proces.
Maziva za klizne staze proizvedena od mineralnih ulja formulirana od baznih ulja i aditiva najviše
dostupne kvalitete, stvorena da pruže mazivo sa izvrsnim „stick-slip“ svojstvima i brzom separacijom
vode. Izvanredna deemulzifikacijska svojstva – produžuju trajnost sredstva za hlađenje. Izvrsna
mazivost – sprječava „stick-slip“, što rezultira s višom kvalitetom proizvodnje, manje otpada i
smanjenim operativnim troškovima. Napredna antikorozivna zaštita – smanjuju propadanje metala
Biorazgradivo mazivo za klizne staze proizvedeno od estera, trebalo bi se koristiti umjesto
konvencionalnih mineralnih ulja za klizne staze kako bi se osigurale optimalne performance CARECUT
čistih reznih ulja. To je posebice važno kod strojeva sa kliznim stazama jer većina alatnih strojeva
koristi „total loss” tehnologiju (ulje sa kliznih staza se slijeva u spremnik reznog ulja). Carelube SL
68 se također može koristiti za hidrauličke sisteme alatnih strojeva kod kojih se koriste emulgirajuće
tekućine za rezanje na bazi estera kako bi se umanjio utjecaj onečišćenja.
nije prikladno


Indikacija boljeg učinka

Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Aditivi
prionjljivosti
CICINNATI LAB
SPECIFIKACIJA
Deemulzifikacijska
kompatibilnost sa
tekućinama za obradu
metala





EP/AW
32
Da
P53

EP/AW
EP/AW
68
220
Da
Da
P47
P50


EP/AW +
orga. Mo
EP/AW/ +
orga. Mo
68
Da
P47
x
220
Da
P50
x


EP/AW
EP/AW
68
220
Da
Da
P47
P50




EP/AW
EP/AW
68
220
Da
Da
P47
P50


EP – visoki kontaktni pritisci
AW – protiv habanja
Podaci iz gornje tablice se temelje na standardnim testovima u laboratorijskim uvjetima te bi trebali poslužiti isključivo kao smjernica.
Molimo uzmite u obzir da u vašoj zemlji možda neće biti dostupni svi proizvodi. Zatražite savjet od vašeg lokalnog Castrolovog predstavnika.
9
10
STRUČNJACI ZA
TEHNOLOGIJU
CIRKULACIJSKIH ULJA
CASTROL VAM NUDI OPSEŽAN ASORTIMAN SVJETSKI RENOMIRANIH
CIRKULACIJSKIH ULJA TE USLUGE SERVISNE PODRŠKE KOJE ĆE
ZADOVOLJITI ZAHTJEVNE POTREBE METALNE INDUSTRIJE:
Naša cirkulacijska ulja dizajnirana su s posebnom namjerom da zadovolje
najstrože zahtjeve za podmazivanjem proizvođača opreme za obradu metala
kao što je Morgan Construction Company and Danieli.
Ona pokrivaju primjene kao što su:
>Morgoil mazivo za ležajeve
>Morgoil poboljšano mazivo za ležajeve (izvrsno deemulzivno svojstvo)
>Mazivo za stanove sa “no-twist” tehnologijom
CIRKULACIJSKA ULJA
Ime proizvoda
Opis
Bazno ulje
Mineralna osnova
Visokokvalitetna ulja bez aditiva sa izvanrednim
svojstvima otpornosti na oksidaciju i dobrim
deemulzifikacijskim svojstvima. Nisko isparavanje
Cirkulacijsko ulje sa bespepelnim aditivima
mineralno ulje
Magna
Cresta ZFX
Dodaci protiv ISO VG (Visk./40°C) Temp. područje
habanja
mm2/s (cSt)
primjene; °C
mineralno ulje
AW
Primjena
32, 46, 68, 100,
150, 220, 320
- 10
+ 220 Sve vrste cirkulacijskih sistema. Podmazivanje lako opterećenih strojnih elemenata.
Magna 100 također za vakuum pumpe.
220
- 20
+ 90
Cirkulacijsko podmazivanje strojeva za papir
ULJA ZA ZRAČNE KOMPRESORE
Ime proizvoda
Opis
Mineralna osnova
Aircol PD
Ulja su prikladna za različite tipove kompresora koji rade na
različitim temperaturama okoliša, minimizirajući opasnost
da emulzije uzrokuju prerano začepljenje dijelova uljnog
separatora te sprječavajući koroziju unutar kompresora.
Niska sklonost formiranju naslaga. Dobra svojstva
separacija zrak/ulje u separatoru. Visoka zaštita od
habanja. Poboljšana oksidacija i toplinska stabilnost.
Izrazito niska sklonost karboniziranim naslagama, duži
vijek trajanja ventila i sigurniji rad. Smanjeni troškovi
održavanja, povećan radni vijek i smanjeni zastoji.
Izrazito niska sklonost karboniziranim naslagama, duži
vijek trajanja ventila i sigurniji rad. Smanjeni troškovi
održavanja, povećan radni vijek i smanjeni zastoji.
Izvanredno stabilna ulja kod povišenih temperatura (visoki
indeks viskoznosti), minimalno koksiranje ulja. Vrlo dobra
korozijska zaštita i visoka efektivnost u primjeni.
Napredna tehnologija aditiva poboljšava oksidacijsku
stabilnost, zaustavlja stvaranje pjene i štiti od korozije. Za
dugi radni vijek i čisti rad bez naslaga.
Aircol MR
Sintetička osnova
Aircol SR
Tribol 1555
Optileb V
Tribol 890
Bazno ulje
Dodaci protiv
habanja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primjene; °C
Primjena
mineralno ulje
AW
68, 100, 150
- 10
+ 220
mineralno ulje
AW
46
- 20
+ 90
PAO
AW
32, 46, 68
- 50
+ 220*
PAO
AW/EP
32, 46, 68, 100
- 50
+ 220*
PAO
AW
46, 68, 100
-50
+ 220*
ester
AW
68, 100
- 50
+ 220*
* radne temperature do 220 °C kod klipnih kompresora i ulja sa ISO VG 68, 100 i 150
Napomena za sva ulja:
Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtjev – kontaktirajte
prodajni ured za Vašu regiju.
Radne temperature mogu biti i više ovisno o primjeni. Najniže
radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o
proizvodu’’ (ili na vrijednost tecišta dodajte +10°C/+18°F).
EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci)
AW = Anti-wear (protiv habanja)
MFT = Microflux Trans
R&O = Rust and Oxidation (hrđa i oksidacija)
PAO = Polyalpha Olefin
PAG = Poly Glycol
TGOA = Tribol Grease/Oil Additive
Aircol PD 68 i PD 100 za podmazivane klipnih i rotacijskih
zračnih kompresora, PD 150 se preporuča za kompresore
s kliznim lopaticama ili klipne kompresore pri visokim
temperaturama okoline. DIN 51 506 VD-L.
Rotacijski vijčani zračni kompresori s produženim
intervalom zamjene ulja.
Vijčani zračni kompresori. Zadovoljava zahtjeve Atlas Copco
i Kaeser za intervale do 8000 sati. DIN 51506 – VDL; ISO
6743/3 - DAG, DAH i DAJ.
Za sve vrste uljem podmazivanih kompresora kao što su
vijčani, rotacioni s lopaticama i turbo kompresori. Nadmašuju
zahtjeve koji se traže za DIN 51506, VDL-HC ulja.
Za sve vrste zračnih kompresora u prehrambenoj industriji
i punionicama pića gdje je potreba po NSF H1 proizvodu i
produženim intervalom zamjene.
Za sve zračne kompresore i kompresore za mnoge druge
procesne plinove. Rotacijski s lopaticama, rotacijski vijčani,
klipni kompresori; hidraulički i cirkulacijski sistemi, prijenosnici,
ležajevi. Provjerite kompatibilnost sa brtvenim materijalima!
11
ULJA ZA RASHLADNE KOMPRESORE
Ime proizvoda
Opis
Mineralna osnova
BP Energol LPT
Enegol LPT asortiman je formuliran da ulja služe kao
sredstva za podmazivanje, hlađenje i brtvljenje u
rashladnim kompresorima. Visoka toplinska i kemijska
stabilnost – dobro ponašanje temperatura/viskoznost –
dobra svojstva tećenja pri niskim temperaturama.
Maziva ovog asortimana su formulirana iz mješavine alkil
– benzenskih baznih ulja, te sadrže aditive koji pružaju
produženu trajnost ulja i čistoću strojeva kad se koriste u
rashladnim kompresorima, pogotovo tamo gdje je rashladni
medij amonijak. Oksidacijska stabilnost je superiorna onoj
mineralnih ulja kad se koristi u zračnim kompresorima.
Sintetska osnova (POE) za rashladne kompresore koji
koriste HFC rashladna sredstva, nisu prikladni za amonijak.
Sintetička osnova
BP Enersyn LPS
BP Enersyn MP-S
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Vrijednost neutralizacije Točka flokulacije R12
mgKOH/g
(DIN 51351) °C
Tecište; °C
32
46
68
0.01
0.01
0.01
< - 50
< - 50
< - 50
- 51
- 45
- 42
32
46
68
100
0.04
0.04
0.04
0.04
- 67
- 80
- 80
- 80
- 39
- 36
- 27
- 27
32
46
68
170
<0,05
<0,1
<0,05
<0,05
-50*
-25*
-35*
-25*
-50
-50
-42
-30
Primjena
Za uporabu u sistemima koji koriste amonijak (NH3) ili
halogenizirane ugljikovodike. Kompatibilnost sa R12 i
R22 (DIN 51593) > 96.
Ovi proizvodi su superiorni prema konvencionalnim
mazivima za rashladne sisteme na bazi mineralnih ulja
tamo gdje su temperature evaporacije niske (od -60
°C do -100 °C) te gdje su rashladne medije kritičnog
fluorougljičnog tipa (R13, R22 i R502). Oni su također
preferirana maziva za kompresore s amonijakom.
Za sisteme sa R-134a, R404A, R407C, R410A i R507
* temperatura kritične otopine test na R134a
ULJA ZA LANCE
12
Proizvod
Opis
Molub-Alloy Chain Oil
Ulje za lance, opće
namjene
Sintetičko ulje za lance
Viscogen KL 3, 9, 15,
23, 130, 300
Viscogen KLK 25, 28
Sintetičko ulje za lance
Tribol 290
Sintetičko ulje za lance
Bazno ulje
Aditivi za poboljšanje učinka
ISO VG
(viskoznost pri 40 °C)
Indeks viskoznosti
Gornja temperatura primjene
°C
Mineralno ulje
Kruta maziva
22
–
90
Ester
EP/AW
32, 100, 220, 250,
1570, 4030
105-170
200
Ester
EP/AW
255, 280
160
250
260
PAG
EP/AW
150, 220
220
220
Napomena za sva ulja:
Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtjev – kontaktirajte
prodajni ured za Vašu regiju.
Radne temperature mogu biti i više ovisno o primjeni. Najniže
radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o
proizvodu’’ (ili na vrijednost tecišta dodajte +10°C/+18°F).
EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci)
AW = Anti-wear (protiv habanja)
MFT = Microflux Trans
R&O = Rust and Oxidation (hrđa i oksidacija)
PAO = Polyalpha Olefin
PAG = Poly Glycol
TGOA = Tribol Grease/Oil Additive
Primjena
Višenamjensko ulje za lance za široku primjenu u svim
dijelovima pogona.
Primjena u teškim okolišnjim uvjetima i pri visokim
temperaturama, tamo gdje bi korištenje mineralnih ulja ili
običnih sintetičkoh ulja dovelo do prekomjernog trošenja
lanaca ili stvaranja karbonskih naslaga na lancima.
Primjena u uvjetima visokih temperatura i najtežih opterećenja
gdje je potrebno totalno isparavanje bez ostatka i izvanredna
zaštita od habanja.
Za podmazivanje vrućih konvejerskih lanaca i ležajeva kotača
na kolicima u pećima za sušenje boje automotivne i drugih
industrija.
TURBINSKA I ULJA ZA PRIJENOS TOPLINE
Proizvod
Opis
Perfecto T 32-150
Visoko rafinirana mineralna ulja sa posebno prilagođenim aditivima koji ulju osiguravaju
izvanrednu oksidacijsku stabilnost i zaštitu od korozije za sve vrste metala. Ne sadrže
cink. Odgovaraju DIN 51 515 L-TD od. ISO 8068, tip AR & B i int. propisom proizvođača.
Turbinska ulja višeg razreda kvalitete baznog ulja (hidrokrekirana bazna ulja) –
omogućuju bitno dulji interval primjene i bolju zaštitu sustava.
Perfecto X 32 - 68
Perfecto XEP 32 - 68
Perfecto HT 5
Perfecto HTS 16 / HTS 0801
Kinematička
viskoznost @ 40°C
Indeks viskoznosti
32 - 150
102
112
32, 46, 68
Turbinska ulja višeg razreda kvalitete baznog ulja (hidrokrekirana bazna ulja) –
omogućuju bitno dulji interval primjene i bolju zaštitu sustava.EP aditivi.
Mineralno ulje za prijenos topline, odlične oksidacijske stabilnosti. Pri višim
temperaturama ne dolazi do stvaranja
koksa i izlučivanja lakših uljnih frakcija, koje lako uzrokuju požar.
Potpuno sintetska ulja.
32, 46, 68
112
32
108
15,6 / 16,5
-
Primjena
Ulja za parne, vodene i plinske turbine. Kao protočno ulje za kompresore,
pumpe, motore i hidraulične sisteme. Odobrena su pri: ABB, KWU, MAN,
Solar, Siemens, AEGKanis, GEC/Alstom …
Parne i plinske turbine, podmazivanje i upravljanje sustava. TOST > 10000
sati.
Parne i plinske turbine, podmazivanje i upravljanje sustava. TOST > 10000
sati. Turbine sa integriranim sustavima prijenosnika.
Za zatvorene sisteme prijenosa topline do 300 °C, privremeno i do 320 °C.
Odlična svojstva i u otvorenim sistemima pri nižim
temperaturama.
Za zatvorene sustave, temperature do 350°C, kratkotrajno do 374°C.
ULJA ZA PLINSKE MOTORE
Proizvod
Duratec L
Duratec MX
Duratec M
Duratec XPL
Bazno ulje
Aditivi
ISO VG pri 400C (mm2/s)
SAE razred
Plamište(0C)
Mineralno
Niskopepelno AW
130
40
250
Mineralno
AW
124
40
250
Mineralno
AW
125
40
250
PAO
Niskopepelno AW
109
20W-40
260
Opis
Niskopepelno ulje za plinske motore. Odobrenja: GE Jenbacher, MWM
(DEUTZ Power Systems), Novi MBH, Perkins, Ullstein, Wartsila, Waukesha.
Ulje za plinske motore bez cinka. Posebno primjenljivo za bio i deponijske
plinove. Odobrenja: GE Jenbacher, MAN, MTU Onsite Energy.
Ulje za plinske motore sa srednjim sadržajem pepela i TBN-a. Primjena za
bio, deponijske i ostale zahtjevne plinove. Odobrenja: Perkins, Guascor,
MWM.
Sintetičko, niskopepelno ulje za plinske motore. Primjereno za produljene
intervale i povišena opterećenja. Odobrenja: MAN, MTU Onsite Energy,
MWM (DEUTZ Power Systems).
13
IZBOR KOJI ODGOVARA
VAŠIM POTREBAMA
Castrol pruža visokokvalitetan i svestran asortiman
emulgirajućih sredstva za hlađenje i podmazivanje koji će
zadovoljiti vaše zahtjeve kod strojne obrade i zaštite okoline.
14
Kao stručnjaci za tehnologiju hlađenja i podmazivanja, naš
prodajni i tehnički tim pomoći će u izboru pravih proizvoda
za vaše postupke obrade, uzimajući u obzir sljedeće važne
faktore:
STRUČNJACI
ZA OBRADU
METALA
• procesi strojne obrade metala: brzina, posmak, dubina
• specifikacije materijala
• kompatibilnost procesa
• kvalitetu vode
• zahtjeve površinske obrade
• parametre sistema – protoci, filtracija
• zahtjeve domaćeg zakonodavstva
CASTROL VAM NUDI OPSEŽAN ASORTIMAN
SVJETSKI POZNATIH EMULGIRAJUĆIH
SREDSTAVA ZA HLAĐENJE TE USLUGE
SERVISNE PODRŠKE PROIZVODU KOJE ĆE
VAM POMOĆI DA:
Castrol je već godinama lider u razvoju
emulgirajućih sredstava za hlađenje, u asorti­
manu nudimo svjetski renomirana sredstva za
hlađenje i podmazivanje praćena tehničkom
stručnošću u njihovoj primjeni diljem svijeta.
> Poboljšate svoju produktivnost i radni učinak
Nudimo vam globalno prisutnu stručnost u
postupcima i primjenama kroz našu mrežu
specijalista u prodaji, tehnici i istraživanju. Naš
cilj je podići vašu produktivnost i pomoći vam
u postizanju vaših težnji u zaštiti okoliša.
Slobodno se oslonite na Castrol koji vam nudi
pravi proizvod za sve operacije vašeg posla.
> Ostvarite svoju politiku zaštite zdravlja, sigur­
nosti i okoliša (HSE).
> Postignete zahtjeve strojne obrade metala
> Smanjite uporabu sredstva za hlađenje i pod­
mazivanje
• zbrinjavanje otpada
KVALITETA I
POUZDANOST
OD POČETKA
DO KRAJA
EMULGIRAJUĆA SREDSTVA ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE
Svojstva koncentrata
Mineralno ulje Ester/EP
Sadrži bor
(%)
aditivi da/ne da/ne
Ime proizvoda
Opis
Iloform TRS 11
Polusintetički emulgirajući proizvod za strojne
obrade i brušenja ljevova i lakše obrade čelika,
prozvodnja šavnih.
Polusintetički emulgirajući proizvod za strojnu
obradu metala kod obrade željeznog lijeva,
aluminijskih legura i nisko-srednje legiranog čelika
Emulgirajuće ulje za obradu metala bez bora i amina
namijenjeno strojnoj obradi aluminijskih legura i
nisko-srednje legiranog čelika
Emulgirajuće ulje za strojnu obradu aluminijskih
legura i nisko-srednje legiranog čelika
Alusol 32
Alusol ABF 10
Alusol M-FX
Alusol XT FF
Emulgirajuće ulje za strojnu obradu aluminijskih
legura i nisko-srednje legiranog čelika
Alusol RAL BF
Emulgirajuće ulje za obradu metala bez bora i amina
namijenjeno strojnoj obradi aluminijskih legura i
nisko-srednje legiranog čelika
Emulgirajuće ulje sa dodatkom klora za najteže
obrade srednje i visoko legiranog čelika.
Clearedge LXE
Carecut S 125
Cooledge BI
Hysol MB 50
Hysol RD
Hysol T 15
x ne zadovoljava;
Polusintetički emulgirajući proizvod, bez sadržaja
bora, na bazi estera za strojnu obradu aluminijskih
legura i čelika
Emulgirajuće ulje bez sadržaja bora, za strojnu
obradu nisko-srednje legiranog čelika i aluminijskih
legura.
Emulgirajuće ulje za obradu raznolikih metala, bez
klora,namijenjeno strojnoj obradi različitih metala
uključujući titan. Izvrsna stabilnost u uvjetima
tvrde vode, nisko pjenjenje i otpornost na razvoj
mikroorganizama.
Polusintetički emulgirajući proizvod za obradu
metala, za brušenje čelika, strojnu obradu niskosrednje legiranog čelika i željeznog lijeva
Upotrebljava se kod svih postupaka obrade
raznolikih metala skidanjem strugotine, bušenja,
glodanja, brušenja, prije svega za obradu čeličnih
(legiranih) materijala.
 Prihvatljivo
 Zadovoljava
Emulzija
Izgled
Raspon
Faktor
Tvrdoća
koncentracije refraktometra vode (ppm
(%)
CaCO3)
Prikladnost za materijale *
Željezni
Nisko- sred- Visoko
Legura
lijev
nje legirani legirani – ne- aluminija
čelik
hrđajući čelik
Obojeni
metali
11
ne
da
prozirno
5-8
2,8
50 - 400




x
x
27
da
da
mliječni
5 - 10
1,0
150 - 700







40
da
ne
mliječni
4 - 10
1,0
50 - 400







40
da
da
poluprozirno
5 - 12
1,1
100-400






50
da
da
mliječni
7 - 15
1,0
50 - 400







44
da
ne
mliječni
6 - 10
1
100 - 800





46
da
da
mliječni
4 - 15
1
100 - 400






0
da
ne
poluprozirno
6 - 15
2,0
50 - 800






> 60
ne
ne
mliječni
4 - 10
1,0
50 - 400





50
da
da
mliječni
5-10
1
100 - 1000





35
ne
da
poluprozirno
4- 8
1,1
100 - 400





x
x
29
ne
da
poluprozirno
3- 8
1,5
50 - 400






x
 Dobro
 Odlično
 Najbolje
15
IZBOR KOJI ODGOVARA VAŠIM
POTREBAMA
Castrol pruža visokokvalitetan i svestran asortiman
sintetičkih sredstava za hlađenje i podmazivanje koji će
zadovoljiti vaše zahtjeve kod strojne obrade metala.
16
Kao stručnjaci za rashladnu tehnologiju, naš prodajni
i tehnički tim pomoći će u izboru pravih proizvoda za
vaše postupke obrade, uzimajući u obzir sljedeće važne
faktore:
STRUČNJACI
ZA OBRADU
METALA
CASTROL VAM NUDI OPSEŽAN
ASORTIMAN SVJETSKI POZNATIH
POTPUNO SINTETIČKIH SREDSTAVA
ZA HLAĐENJE TE USLUGE SERVISNE
PODRŠKE PROIZVODU KOJE ĆE VAM
POMOĆI DA:
> Poboljšate svoju produktivnost i radni učinak
> Ostvarite svoju politiku zaštite zdravlja, sigur­
nosti i okoliša (HSE).
> Postignete zahtjeve strojne obrade metala
> Smanjite uporabu sredstava za hlađenje i
podmazivanje
• procesi strojne obrade metala: brzina obrade, posmak,
dubina
• specifikacije materijala
• kvalitetu vode
• zahtjeve površinske obrade
• parametre sistema – protok, filtracija
• zahtjeve domaćeg zakonodavstva
• obradu otpada
• usklađenos
• usklađenosti s celim postupkom
Castrol je već godinama lider u razvoju
sintetičkih vodotopivih sredstava za hlađenje
i podmazivanje. U našem asortimanu nudimo
svjetski poznata sredstva praćena tehničkom
stručnošću u njihovoj primjeni diljem svijeta.
Nudimo vam globalno prisutnu stručnost u
postupcima i primjenama kroz našu mrežu
specijalista u prodaji, tehnici i istraživanju.
Naš cilj je podići vašu produktivnost i pomoći
vam u postizanju vaših težnji u zaštiti okoliša.
Slobodno se oslonite na Castrol koji vam nudi
pravi proizvod za sve operacije vašeg posla.
SINTETIČKO SREDSTVO ZA
HLAĐENJE I PODMAZIVANJE
CASTROLA DAJE VAM PREDNOSTI
Izborom Castrolovog sredstva za hlađenje povećati ćete svoju
produktivnost:
• povećati ćete brzinu obrade i posmaka skraćujući ciklus strojne
obrade
• produljiti ćete životni vijek alata smanjujući vrijeme zastoja i
troškove alata
• smanjiti ćete pjenjenje kod hlađenja pod pritiskom
• dodaci za čišćenje olakšavaju rukovanje i reduciraju potrebno
vrijeme čišćenja stroja
• lako rukovanje proizvoda ostavlja više vremena za bavljenje
osnovnim poslom
SINTETIČKA VODOTOPIVA SREDSTVA ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE
Raspon
Faktor
koncentracije refraktometra
(%)
Ime proizvoda
Opis
Syntilo 81 BF
Sintetičko sredstvo za hlađenje za opću primjenu kod brušenja metala. Tvori
bistru, stabilnu otopinu u tvrdoj i u mekoj vodi dajući vrlo dobra antikorozivna
svojstva uz otpornost na bakterije.
Za ravna, cilindrična, dvostrana, unutarnja i necentrirana brušenja površina.
Proizvod je također prikladan za honanje, glodanje, tokarenje, bušenje, duboko
bušenje, narezivanje navoja i odvalna glodanja željeznih ljevova, niskougljičnog
i legiranog čelika.
Ovo je pH-neutralno potpuno sintetičko sredstvo za hlađenje razvijeno za
zahtjeve visokoproduktivnih strojnih obrada, prikladno za brušenje, honanje,
glodanje, tokarenje, bušenje, duboko bušenje, te odstranjivanje strugotina kod
aluminijskih i legura u zrakoplovstvu.
Ovo je pH-neutralno potpuno sintetičko sredstvo za hlađenje razvijeno za
zahtjeve visokoproduktivnih strojnih obrada raznolikih metala. Pogodno za
brušenje, honanje, glodanje, tokarenje, bušenje, duboko bušenje, narezivanje
navoja kod aluminijskih i legura u zrakoplovstvu.
Syntilo 9954 razvijeno je u cilju maksimalnog povećanja učinkovitosti
proizvodnje pružajući veće brzine strojne obrade i posmaka, posebno kod
teških obrada nehrđajućeg čelika kao i posebno legiranog čelika. Syntilo
9954 pruža izvrsna svojstva kod najzahtjevnijih strojnih obrada omogućujući
zamjenu čistih reznih ulja kod više primjena bez narušavanja kvalitete obrade
površine ili skraćenja životnog vijeka alata.
Syntilo 9954 razvijeno je u cilju maksimalnog povećanja učinkovitosti
proizvodnje pružajući veće brzine strojne obrade i posmaka, posebno kod
teških obrada nehrđajućeg čelika kao i posebno legiranog čelika. Syntilo
9954 pruža izvrsna svojstva kod najzahtjevnijih strojnih obrada omogućujući
zamjenu čistih reznih ulja kod više primjena bez narušavanja kvalitete obrade
površine ili skraćenja životnog vijeka alata.
Ovo je potpuno sintetičko vodotopivo sredstvo dugog životnog vijeka za
zahtjevne strojne obrade metala specijalno namijenjeno za brušenje volfram
karbida.
Syntilo S se može upotrijebiti za sve primjene brušenja stakla, željenog lijeva i
čelika. Tvori bistru, stabilnu otopinu u tvrdoj i u mekoj vodi.
Syntilo 2000
Syntilo 9913
Syntilo 9918
Syntilo 9954
Syntilo 9974 BF
Syntilo CR 4
Syntilo S
Syntilo 75 EF
Syntilo 9930BF
Proizvod je namjenjen za strojne obrade i sve postupke brušenja. Kompatibilan
je sa premazima i svim alatima. Odlikuje ga visoki stupanj bakteriološke
stabilnosti i korozijske zaštite. Ne sadrži klor, bor, nitrite ili fenole.
Proizvod je namjenjen za lakše strojne obrade i sve postupke brušenja.
Kompatibilan je sa premazima i svim alatima. Odlikuje ga visoki stupanj
bakteriološke stabilnosti i korozijske zaštite. Ne sadrži klor, bor, nitrite ili fenole.
x ne zadovoljava;
 Prihvatljivo
 Zadovoljava
 Dobro
Prikladnost za materijale *
Tvrdoća vode Alum. Željezni Nisko i bez
(ppm CaCO3) legure lijev
ugljični alatni
čelik
Sadrži bor pH
da/ne
Visokolegirani
– nehrđajući
čelik
Legure Legure
nikla
titana
3-5
1,5
ne
8,9 – 9,5
0 - 400
x






x
x
4 - 10
1,7
ne
8,8 – 9,3
0 - 350
x






x
x
6 - 10
1,4
ne
7,2 – 7,6
0 - 350


x
x






4 - 10
1,7
da
7,4 – 7,8
0 - 400







4 - 15
1,4
da
8,0 – 8,8
0 - 300
x






x

4 - 15
1,4
ne
8,0 – 8,8
20 - 600
x






x

3- 7
1,2
da
9,0 – 9,2
50 - 350
x






x
x
2–4
1,3
da
9,1 – 9,5
50 - 400
x






x
x
3 - 10
2
ne
9,5
20 - 600
x



x
x
4-8
1,9
ne
9,1
20 - 600
x



x
x
 Odlično
 Najbolje
17
HONANJE
REZNA ULJA
Proizvod
Opis
CareCut ES 3
Ulje za honanje i superfiniš esterske baze, izuzetna maziva
svojstva
Ulje za honanje i superfiniš za čelik i aluminij. Spriječava
mrlje na površini kada se koristi kamen za honanje koji
sadrži sumpor
Ulje za honanje i superfiniš za obrade koje zahtijevaju dobra
maziva svojstva
Ulje za honanje i superfiniš za obrade koje zahtijevaju dobra
maziva svojstva
Ulje za brušenje i rezanje esterske baze sa visokim
plamištem, izuzetna maziva svojstva
Ulje za brušenje visokim brzinama. Hidrokrekirano bazno
ulje visokog plamišta, ekstremno visok indeks viskoznosti
(EHVI). Prikladno za teška profilna brušenja (‘’creep feed
grinding’’) i brušenja zupčanika, prikladno bušenja
Ulje za brušenje niske viskoznosti za visoke brzine obrade
i čelik
Ulje za brušenje za visoke brzine, teška profilna brušenja
(‘’creep feed grinding’’) i brušenje zupčanika. Prikladno za
CBN kamen
Ulje za profilna brušenja alata ( ‘’flute grinding’’ - npr.
glodala, svrdla). Prikladno za brusne ploče od karborunda
i SG-a.
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje za
čelike i nehrđajuće čelike
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje za
čelike i željezne ljevove
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje sa
naprednom tehnologijom aditiva za čelike i nehrđajuće čelike
Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje sa
aditivima na bazi klora za čelike, nehrđajuće čelike i legure
nikla
Honilo 988
Honilo 981
Honilo 980
CareCut ES 2
Variocut G 650 HC
Variocut G 600
Variocut G 500
Variocut B 46 TC
Variocut B 27
PROVLAČENJE
18
BRUŠENJE
Variocut G 399
Variocut B 30
Ilobroach 11
Neki proizvodi nisu dostupni na vašem području.
Kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog
predstavnika za daljnje informacije o dostupnosti
tih proizvoda
Viskoznost mm2/s
(cSt) pri 40 °C
Plamište
COC °C
Korozija na
bakru 3hr
Ester
Aktivni
sumpor
Neaktivni
sumpor
Fosfor
Kalcij
Klor
Cink
Izgled
Zdravlje i
sigrnost
5.5
>160
1b
•
–
–
–
–
–
–
blijedo žuta
*****
4.5
>125
1b
•
–
–
•
•
–
–
žuta
***
4.8
>125
1b
•
–
–
–
–
–
–
žuta
***
4.3
>125
1b
•
–
–
•
–
–
–
žuta
***
8.8
>200
1b
•
–
•
•
–
–
–
bezbojna
*****
9.1
>160
1b
•
•
•
•
–
–
–
žuta
****
5.5
>130
4c
•
•
•
–
–
–
–
žuta
***
10
>140
4c
•
•
•
•
–
–
•
žuta
**
21
>190
1b
•
–
–
•
–
–
–
žuta
***
15
>140
2b
•
•
•
•
•
–
–
žuta
***
23
>190
4c
•
•
–
•
–
–
–
jantarna
***
23
>160
4c
•
•
•
•
–
–
•
jantarna
**
17
>140
1b
•
–
–
–
–
•
–
blijedo žuta
*
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim
testovima koji se provode u laboratorijskim uvjetima i kao takvi trebaju
se koristiti samo kao okvirne vrijednosti prilikom procjene o djelovanju u
stvarnim radnim uvjetima.
BUŠENJE
REZNA ULJA
Proizvod
Opis
Variocut C 334
Duboka bušenja i opće rezne operacije na željeznim
ljevovima i nisko do srednje legiranim čelicima
Duboka bušenja svih željeznih materijala i inkonela
Visokoučinkovito klorirano ulje za duboko bušenje teško
obradivih legura
Visokoučinkovito klorirano ulje za duboko bušenje teško
obradivih legura
Brušenja, duboka bušenja i automatska tokarenja gdje je
potrebno ulje niske viskoznosti.
Ulje za rezanje esterske baze sa visokim plamištem, izuzetna
maziva svojstva
Rezno ulje bez klora za opće obrade nisko legiranih čelika i
neželjeznih materijala
Rezno ulje bez klora za strojne obrade srednje legiranih
čelika u automatima sa više radnih vretena
Klorirano rezno ulje za opće strojne obrade i brušenja
srednje i visoko legiranih čelika. Provlačenje i odvalno
glodanje neželjeznih metala i srednje legiranih čelika
Klorirano rezno ulje za opće strojne obrade, brušenja,
provlačenja i odvalna glodanja visoko legiranih čelika.
Kompatibilno sa neželjeznim metalima
Rezno ulje bez klora za strojne obrade srednje legiranih
čelika i neželjeznih materijala u automatima sa više radnih
vretena
Rezno ulje bez klora za najteže operacije bušenja i općih
strojnih obrada željeznih ljevova, visoko legiranih čelika i
neželjeznih materijala
Variocut D 734
Ilocut 2190
Ilocut 534
Variocut G485
CareCut ES 1
Variocut C 462
OPĆE OPERACIJE OBRADE
Variocut C 335
Ilocut 482
Ilocut 486
Ilocut 154
Ilocut 103
Neki proizvodi nisu dostupni na vašem području.
Kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog
predstavnika za daljnje informacije o dostupnosti
tih proizvoda
Viskoznost mm2/s
(cSt) pri 40 °C
Plamište
COC °C
Korozija na
bakru 3hr
Ester
Aktivni
sumpor
Neaktivni
sumpor
Fosfor
Kalcij
Klor
Cink
Izgled
Zdravlje i
sigrnost
9.6
>150
4c
•
•
–
–
–
–
–
jantarna
***
14
>150
4c
•
•
–
•
–
–
•
**
12
>130
4c
•
•
•
–
–
•
–
jantarna
tamno
smeđa
15
>150
4c
•
•
•
•
•
•
•
jantarna
*
10
146
4c
•
•
•
•
–
–
•
jantarna
**
28
>270
1b
•
–
•
•
–
–
–
žuta
*****
22
>180
1b
•
–
–
–
–
–
–
žuta
***
37
>180
4c
•
•
–
•
–
–
–
jantarna
***
19
>180
1b
•
–
–
–
–
•
–
žuta
*
20
>180
1b
•
–
–
–
–
•
–
žuta
*
35
>190
1b
•
–
•
–
–
–
–
smeđa
***
34
>180
1b
•
•
•
–
–
–
–
smeđa
***
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim
testovima koji se provode u laboratorijskim uvjetima i kao takvi trebaju
se koristiti samo kao okvirne vrijednosti prilikom procjene o djelovanju u
stvarnim radnim uvjetima.
*
19
SREDSTVA ZA DEFORMACIJU METALA
Tabela za odabir proizvoda za obradu dubokim vučenjem
Proizvod
Opis
ČISTO ULJE
Iloform PN 101
Iloform PN 2405
Iloform PN 226
Iloform FST 16
Iloform SLZ 350
Iloform BWN 180
Iloform BWN 205
Iloform PS 104
Iloform PS 158
Iloform PN 951 HM
VODOMJEŠLJIVO
‘HOT MELT’’
Svojstva
Viskoznost mm2/s Sumpor
(cSt) pri 40 °C
Ulje za lakše operacije dubokog vučenja
Ulje za lakše operacije dubokog vučenja
Ulje za srednje operacije dubokog vučenja
Ulje za srednje operacije dubokog vučenja
Ulje za srednje operacije dubokog vučenja
Ulje za srednje do teške operacije dubokog vučenja
Ulje za teške operacije dubokog vučenja
Pasta bez pigmenta za srednje operacije dubokog vučenja
Pasta sa pigmentom za teške operacije dubokog vučenja
‘Hot melt’’ za teške operacije
52
120
67
93
312
165
600
n/a
n/a
n/a
Ester


-

Fosfor
Klor
Drugo
-
-
-






-




-

-
-



-





-
-


-
Vrsta materijala
Nehrđajući Galvanizirani
čelik
čelik
Čelik
Aluminij
Žuti metali
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
Tabela za odabir proizvoda za obradu cijevi postupcima vučenja i pilger
ČISTO ULJE
Iloform TDN 81
Iloform TDN 86
20
Klorirano vanjsko mazivo za teške obrade;
Ulje za teške operacije dubokog vučenja
Klorirano, pigmentirano, unutarnje mazivo za teške obrade
Tablica za odabir proizvoda postupcima finog štancanja
Proizvod
Opis
Iloform FST 14
Iloform FST 4
Iloform FST 8
Iloform FST 21
Iloform FST 28



Ulje za lakše do srednje teške operacije, do 6mm
Ulje za srednje teške operacije, do 8mm
Ulje za srednje i teže operacije, do 10mm
Ulje za teške operacije, > 10mm
Ulje za teške operacije, > 10mm
Upučuje na
povećanje
učinka
Svojstva
Sumpor
Viskoznost
mm2/s (cSt) pri
40 °C
84
117
168
270
175
150
-

-

-
•
-
•
-
-
viskozna pasta
-

-


•
-
•
-
-
Drugo
Kompatibilnost
Nehrđajući
Ugljični čelik Pocinčani čelik
čelik
Ester
Fosfor


-



Klor






-









•
•
•
•
•
•
•
Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri odabiru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savjet i daljnje informacije.
Relativni odnosi učinka i razine aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
-
Aluminij
-
Žuti metali Odobrenja
proizvođača
opreme
-
•
•
•
-
SREDSTVA ZA DEFORMACIJU METALA
Tablica za odabir proizvoda postupkom hydroforminga
Proizvod
Opis
SINTETIKA
Iloform HFW 1
Iloform RS-D
Iloform RS 5116
ULJA
Iloform BWN 170
Iloform BWN 178
Iloform BWN 180
Iloform HFO 10
Iloform HFO 20
Svojstva
Viskoznost mm2/s Sumpor
(cSt) pri 40 °C
Unutarnje mazivo za lagane postupke
Unutarnje mazivo za teške postupke
Unutarnje mazivo ali i rezanje, duboko
vučenje, valjanje
Vanjsko mazivo za lagane postupke
Vanjsko mazivo za srednje teške postupke
Vanjsko mazivo za srednje teške postupke
Vanjsko mazivo za teške postupke
Vanjsko mazivo za teške postupke
n/a
n/a
70
66
110
160
500
1150
Tablica za odabir proizvoda za štancanje limova (automotive ind.)
Proizvod
Opis
Iloform PN 223 EU
Iloform PN 49
Iloform PN 403
Iloform MS 10
Tablica za odabir proizvoda za proizvodnju šavnih cijevi
Proizvod
Opis
Iloform TRS 389
Iloform TRS 11
Iloform TRS 136
Iloform TRS K
Iloform TRS 220



Polusintetički proizvod za obradu raznolikih metala
Polusintetički proizvod, bez formaldehida
Sintetički proizvod za obradu raznolikih metala
Sintetički proizvod, bez bora, izražena maziva
svojstva
Sintetički proizvod, bez bora, izražena maziva
svojstva
Upućuje na
povećanje
učinka
Fosfor
-

-
















Svojstva
Viskoznost mm2/s Sumpor
(cSt) pri 40 °C
Mazivo za lagane operacije štancanja generatorskih limova
Mazivo za lagane operacije štancanja raznolikih metala
Mazivo za štancanje aluminijskih limova za izmjenjivače
dubljih geometrija
Mazivo za zahtjevnija štancanja aluminijskih limova za
izmjenjivače dubljih geometrija
Vodomješljivo sintetičko mazivo za štancanja generatorskih
limova
Iloform PN 405
Ester
Ester
Klor
Vrsta materijala
Ugljični čelik Nehrđajući
čelik
Drugo
-

-
Žuti metali
Odobrenja
proizvođača preša

•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
Klor
Drugo

Fosfor
Aluminij
Vrsta materijala
Ugljični čelik
Pocinčani čelik
Aluminij
Žuti metali
Baza otapalo
Baza otapalo
-


-
-
-
•
•
•
•
•
•
•
Baza otapalo
-

-
-
-
-
-
•
-
Baza otapalo
-

-
-
-
-
-
•
-
Vodena baza
-
-
-
-

•
-
-
-
Sadržaj
Koncenmineralnog ulja Tracija
primjene
Ph (5%
otopina)
StrukturNe cijevi
Strojarske
cijevi
Bez bora
Aditiv za
pospješivanje
mazivosti
Bez formalDehida
Vrsta materijala
Čelik
Nehrđajući
čelik
Galvanizirani
čelik
-
5-10%
5-10%
6-9%
9.3-9.8
9.6-9.9
8.2-8.6
•
•
-
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
-
•
•
-
4-9%
9.0-9.4
•
-
•

-
•
-
-
-
4-9%
8.3-9.3
•
-
•

•
•
•
-


Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri odabiru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savjet i daljnje informacije.
Relativni odnosi učinka i razine aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
21
SREDSTVA ZA DEFORMACIJU METALA
Tablica za odabir proizvoda za vučenje žice
Proizvod
Opis
Iloform BWS 162
Iloform BWS 595
Iloform BWN 310
Iloform BWN 315
Iloform BWN 320
Iloform BWN 324
Iloform BWN 239
Iloform BWN 400
Iloform BWN 380
Svojstva
Viskoznost mm2/s Sumpor
(cSt) pri 40 °C
Vodomješljivo ulje za finu i srednje finu žicu
Vodomješljivo ulje za bakrene šipke i srednje finu žicu (bez
bora)
Čisto ulje za finu i srednje finu aluminijsku žicu
Čisto ulje za srednje finu aluminijsku žicu
Čisto ulje za aluminijske šipke i srednje finu žicu
Čisto ulje za vučenje šipki od aluminijskih legura visokim
brzinama
Čisto ulje za srednje finu žicu od legiranog i nehrđajućeg
čelika
Čisto ulje za šipke (okrugle ili poligonalne) od legiranog i
nehrđajućeg čelika
Čisto ulje za srednje finu žicu od legiranog i nehrđajućeg
čelika
Ester
Fosfor
Klor
Vrsta materijala
Ugljični čelik Legirani i nehrđajuči Aluminij i
Žuti metali
čelik
aluminijske legure
Drugo
n/a


-
-
-
-
-
-
•
n/a
-

-
-

-
-
-
•
28
60
115
-


-
-
-
-
-
•
•
•
-
400
-

-
-
-
-
-
•
-
20

-
-

-
-
•
-
-
135


-

-
-
•
-
-
42
-

-
-

•
•
-
-
68


-
-
-
•
-
•
•
90
110




-
-
-
•
•
-
-
-

Tablica za odabir proizvoda za hladna kovanja u kalupu (cold heading)
22
Iloform PN 415
Iloform PN 285
Iloform 168



Upućuje na
povećanje
učinka
Ulje bez klora za lakše operacije hladnih kovanja za strojeve
koji sredstvo za obradu koriste i za podmazivanje staza
Ulje bez klora za srednje teške operacije hladnih kovanja
Ulje bez klora za srednje teške operacije hladnih kovanja
Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri odabiru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savjet i daljnje informacije.
Relativni odnosi učinka i razine aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
ULJE ZA OBRADU METALA POSTUPKOM ELEKTROEROZIJE
Proizvod
Opis
Ilocut EDM 180
Rashladno mazivo (neprovodnik) za
erodiranje iskrom.
Gustoćapri 15°C
kg/dm3
0,815
Kinematička viskoznost
pri 40 °C mm2/s
Plamište
2,5
Primjena
105
Gruba i fina obrada kod operacija elektroerozije. Visoki učinak “oduzimanja”
materijala. Produžena životna dob elektroda. Visoka kakvoća erodirane površine,
mali gubici pri iznošenju. Koža ga odlično podnosi.
ULJA I TEKUĆINE ZA KALJENJE
Proizvod
Opis
Iloquench 1
Mineralno ulje sa niskim sadržajem sumpora
koji ne utječe na naknadnu obradu sa
cijanidnim solima. Ima dobru stabilnost.
Iloquench 455
Mineralno ulje na bazi parafina. Proizvod
sadrži dodatke koji spriječavaju oksidaciju,
stabiliziraju i pospješuju hlađenje.
Iloquench 768 Aqua Tekućina koja se sastoji od unaprijed
otopljene mješavine polimera topivih u vodi.
Sadrži dodatke protiv pjenjenja.



Upućuje na
povećanje
učinka
Gustoćapri 15°C
kg/dm3
Viskoznost
pri 40 °C mm2/s
Plamište
Primjena
0,864
20
204
0,8800.890
26 - 32
> 200
1,065
1,075
90 - 110
--
Univerzalno ulje za kaljenje namjenjeno cijanidnim i drugim
postupcima otvrđivanja metala. Niska viskoznost omogućava vrlo
brz prijenos topline, odmah nakon uranjanja obradka u kupku.
Za kaljenje masivnih čeličnih dijelova male kaljivosti, zatim
pougljičenog čelika i nisko legiranih čelika. Posebna čistoče
djelova zbog posebnih aditiva. Za brzo hlađenje.
Sredstvo namjenjeno kaljenju čelika nakon zagrijavanja površine
indukcijskim postupkom ili plamenikom na različite geometrije
dijelova. Odlična zaštita od korozije.
Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri odabiru proizvoda.
Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savjet i daljnje informacije.
Relativni odnosi učinka i razine aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice.
23
SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE
Naziv proizvoda
Opis
Rustilo DWX 10
SafeCoat DW 10
Rustilo DWX 21
Tekućina za istiskivanje vode
Tekućina za istiskivanje vode
Kratkotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljni
film
Kratkotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, uljnomasni film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, meki
masni film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film, niski sadržaj hlapljivih ugljikovodika
Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljnomasni film
Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, masni
film
Ekstra-dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode,
masni film
Ekstra-dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode,
masni film
Sredstvo za konzervaciju
SafeCoat DW 21X
SafeCoat DW 18X
BAZA OTAPALA
Rustilo DWX 22
Rustilo DWX 30
SafeCoat DW 30
Safecoat DW 30 X
Rustilo 4135 HF
24
Rustilo DW 4130
Rustilo DWX 32
SafeCoat DW 37
Rustilo DWX 33
SafeCoat DW 33
Rustlo 181
Zdravlje i
sigurnost
Bazni fluid
[°C]
Plamište
Vrsta filma
[%] Sredstva
koje tvori film
[µm] Debljina
filma
Korozijska
zaštita u
zatvorenom
(mjeseci)
Korozijska zaštita
na otvorenom
natkrivenom
prostoru (mjeseci)
Vrijeme
sušenja
pri 20 °C
(min)
Viskoznost Barij
mm2/s (cSt)
pri 40 °C
•
••
white spirit
de-aromatizirano
> 38
> 61.5
bez filma
bez filma
0
0
0
0
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
15
30
n/pri
n/pri
•
white spirit
> 38
uljni
30
3-4
3
1
60
n/pri
••
izoparafin
58
uljni
30
3.5 - 5
3
1
90
n/pri
••
izoparafin
58
uljno-masni
11
1.2 - 1.5
12
4-6
40
n/pri
•
•
white spirit
> 38
meko-masni
30
3.5 - 4.0
12
6
120
n/pri
•
•
white spirit
> 38
masni
8
0.6 - 1
8 - 12
3-6
30
n/pri
••
de-aromatizirano
> 61.5
masni
8
0.6 - 1
9
3
45
n/pri
••
izoparafin
> 61.5
masni
8
0.6 - 1
8 - 12
3-6
40
n/pri
•••
de-aromatizirano
> 101
masni
10
2 - 2.5
12
3
90
n/pri
•
••
izoparafin
> 58
uljno-masni
22
1,3
18
3-6
75
n/pri
•
•
white spirit
> 38
masni
30
4
18
9
90
n/pri
••
de-aromatizirano
> 61.5
masni
31
4-6
18
9
90
n/pri
•
white spirit
> 38
40
7
18
12
120
n/pri
••
de-aromatizirano
> 61.5
40
7
24
12
120
n/pri
•
white spirit
40
50
20-40
8-10*
12-24
60
23
čvrstomasni
čvrstomasni
čvrsto
masni
* - godina
n/pri = nije primjenljivo n/pre = nije preporučljivo
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim korozijskim testovima koji se provode u laboratorijskim uvjetima i kao
takvi trebaju se koristiti samo kao okvirne vrijednosti prilikom procjene o djelovanju u stvarnim radnim uvjetima. Trajanje zaštite od korozije
može varirati ovisno o primjeni i okolini u kojoj se sredstvo primjenjuje. Moguće je da neki od ovdje navedenih proizvoda nisu dostupni na
Vašem tržištu, za sve daljnje informacije kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za industrijska maziva.
•
•
VODENA BAZA
ČISTA ULJA
SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE
Naziv proizvoda
Opis
Rustilo 630
Rustilo 4163
Rustilo 647
SafeCoat 637
Rustilo 650
SafeCoat 652
Rustilo S 40
Rustilo Tarp CFX
SafeCoat 66
Ulje za zaštitu od korozije, niska viskoznost
Ulje za zaštitu od korozije, niska viskoznost
Ulje za zaštitu od korozije, niska viskoznost
Ulje za zaštitu od korozije, srednja viskoznost
Ulje za zaštitu visoke viskoznosti
Ulje za zaštitu od korozije, visoka viskoznost
Tiksotropno ulje
Tiksotropno ulje, dugotrajna zaštita
Čisto ulje koje sadrži inhibitore korozije u parnoj
fazi (VCI)
Aquasafe 21
Koncentrat koji miješanjem sa vodom tvori
emulziju
Voštana mikroemulzija, prije upotrebe se ne
miješa sa vodom
Aquasafe 30
Zdravlje i
sigurnost
Bazni fluid
[°C]
Plamište
Vrsta filma
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
čisto ulje
thixotropno ulje
thixotropno ulje
> 170
110
> 140
190
200
190
> 200
104
uljni
uljni
uljni
uljni
uljni
uljni
uljni
masni
•••
čisto ulje+ VCI
> 130
tanko-uljni
••••
vodomješljivo
ulje
> 150
tanko-uljni
••••
mikro-emulzija
n/pri
masni
[%] Sredstva
koje tvori film
[µm] Debljina
filma
Korozijska
zaštita u
zatvorenom
(mjeseci)
100
100
100
100
100
100
100
100
4
3
2
12
4
12
3-5
6
2 - 10
6-9
3-5
6-9
3-8
>20 ciklusa
ovisi o primjeni
36-60
5 godina
100
2-3
(zatvoreno
pakiranje)
ovisi o
ovisi o
8 - 12 (pri
koncentraciji koncentraciji konc 20%)
10
0,9
9
Korozijska zaštita
na otvorenom
natkrivenom
prostoru (mjeseci)
Vrijeme
sušenja
pri 20 °C
(min)
Viskoznost Barij
mm2/s (cSt)
pri 40 °C
n/pre
n/pre
3
n/pre
n/pre
n/pre
DIN 50017 KFW
24
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
n/pri
21
7
18
37
50
52
40
n/pri
n/pre
n/pri
13
n/pre
60-240
70
n/pri
30
n/pri
25
n/pri = nije primjenljivo n/pre = nije preporučljivo
Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim korozijskim testovima koji se provode u laboratorijskim uvjetima i kao
takvi trebaju se koristiti samo kao okvirne vrijednosti prilikom procjene o djelovanju u stvarnim radnim uvjetima. Trajanje zaštite od korozije
može varirati ovisno o primjeni i okolini u kojoj se sredstvo primjenjuje. Moguće je da neki od ovdje navedenih proizvoda nisu dostupni na
Vašem tržištu, za sve daljnje informacije kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za industrijska maziva.
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Sredstva za
Opis
čišćenje na vodenoj
bazi
Između dvije operacije obrade
Techniclean 3602
CareClean MP 2
Techniclean D 890
CareClean S-Premium
Teške nečistoće Zaštita od korozije
26
Techniclean HP
Techniclean TW AL
Careclean MP
CareClean S 17
Techniclean S-LR
Techniclean MP
Techniclean S 5001
Techniclean S 581
Techniclean 8580
Techniclean SF
Techniclean S-Plus
Techniclean S-RP
Flexiclean
Techniclean BW
Techniclean XHD
Neutralno sredstvo za čišćenje aluminija visokim tlakom
Višenamjensko sredstvo bez anorganskih soli
Višenamjensko sredstvo za tunelsko pranje
Tunelsko pranje različitih metala, pruža dobru zaštitu od
korozije
Tunelsko pranje visokim tlakom
Univerzalno sredstvo za tunelsko pranje
Višenamjensko sredstvo
Sredstvo za tunelsko pranje bez alkanoamina
Sredstvo za različite metale sa vrlo tankim slojem
ostatka
Višenamjensko sredstvo za željezne materijale
Alkalno sredstvo za tunelsko pranje
Čišćenje prije toplinskih obrada za željezne materijale
Čišćenje nakon kaljenja za željezne materijale
Sredstvo za završna tunelska pranja za raznolike
materijale
Sredstvo za završna tunelska pranja za željezne
materijale
Klasična bijela emulzija
Alkalno višenamjensko sredstvo
Jako alkalno sredstvo, bez silikata
Jako alkalno sredstvo, bez silikata i površinski aktivnih
tvari
pH pri Temperatura Primjena
5%
°C
Uranja- Ultranje
zvuk
Kompatibilnost
Tunelsko Ispiranje Visokopranje potaplja- tlačno
njem
7,9
8,8
8,9
do 65
50-80
50-80
9,1
do 80
l
l
9,3
9,3
9,4
9,5
do 65
40 - 70
40 - 80
40 - 70
l
l
l
l
l
l
l
l
10,0
30 - 80
l
10,2
10,5
10,7
11,5
do 65
do 70
20 - 80
60-80
9,7
Žuti
metal
Emulzija
Rezna Rezna
ulja
ulja
koja se
lako
čiste
Rezna Paste/ Krute
ulja koja voskovi čestice
se teško
čiste
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
15 - 80
l
l
l
l
l
l
10,3
do 80
l
l
l
l
l
l
l
9,9
12,0
13,0
40 - 70
30 - 80
do 90
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
13,1
do 90
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Aluminij
l
l
l
l
l
l
l
Čelik
Nečistoća
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Ugljikovodična
otapala za čišćenje
Opis
Techniclean AS 40
Techniclean AS 58
Dearomatizirani ugljikovodici
Izoparafinsko otapalo za čišćenje sa niskom
razinom mirisa
Otapalo za čišćenje sa niskim udjelom VOC
Techniclean AS 105
Plamište
°C
Najviša
U skladu
Primjena
temperatura sa EU VOC- Ručno
Uranjanje Ultrazvuk Parna
°C
Directive
komora
Kompatibilnost
Čelik Aluminij
Žuti
metali
Nečistoća
Emulzija Rezna ulja Rezna
koja se
ulja koja
lako čiste se teško
čiste
Paste/
voskovi
40
30
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
> 56
42
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
> 101
85
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Sredstva za održavanje
Opis
Techniclean MTC 43
Techniclean 2000
Techniclean FC Plus
Techniclean Floorwash
MOP Turbo
Sredstvo za čišćenje alatnih strojeva
Lagano alkalno sredstvo za radioničke podove
Sredstvo za industrijske podove, za teža zaprljanja
Sredstvo za teža zaprljanja, podovi i oprema
Nezapaljiv granulat za upijanje prolivenih tekućina
l
Koncentracija %
1-3
5 - 20
0.5 - 5
2-100
-
Krute
čestice
pH pri 5%
8,5
8.0 - 9.5
12,3
12
-
27
MASTI,
VISOKOUČINKOVITA
I MAZIVA ZA
SPECIJALNE
PRIMJENE
28
BIORAZGRADIVA ULJA
Ime proizvoda
Opis
Tribol Bio Top 1418
Biorazgradiva ulja za industrijske prijenosnike.
Tribol Bio Top 1428
Biorazgradiva ulja za lance.
Bazno ulje
Aditivi
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primjene (°C)
ester
EP/AW
150 - 460
- 25
+ 90
ester
EP/AW
32, 150
- 50
+ 140
Primjena
Industrijski prijenosnici, ležaji i cirkulacijski sistemi. Biorazgradivo CEC L-33-A-94 >
80 %.
Lanci na srednjim radnim temperaturama. Biorazgradivo CEC L-33-A-94 > 80 %.
ULJA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I PUNIONICE PIĆA
Ime proizvoda
Opis
Optileb AT
Bijelo ulje za pripremne grupe.
Optileb DAB 8
Medicinsko bijelo ulje.
Optileb TC 5
Optileb HY
Fiziološki neškodljivo posebno ulje.
Fiziološki neškodljiva hidraulična ulja.
Bazno ulje
Aditivi
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primjene (°C)
Primjena
Optileb GT
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prijenosnike.
PAO
EP/AW
220, 460
- 20
Alati na komprimirani zrak i mehanizmi za pakirnje tableta, fiziološka neškodljivost, NSF
H1.
Mehanizmi za pakiranje tableta, sredstvo za čišćenje nehrđajeg čelika , fiziološka
+ 60
neškodljivost, NSF H1 i 3H (vidi također F+D Fluid Spray).
+ 100 Duboko izvlačenje limova, štancanje u prašnim uvjetima, (također i u spreju), NSF H1.
+ 100 Hidraulični sistemi, DIN 51524/2, HLP hidraulično ulje, fiziološka neškodljivost, NSF H1.
+ 110 Industrijski prijenosnici, klizni i kotrljajući ležaji , fiziološka neškodljivost, NSF H1.
Tribol FoodProof 1800
Optileb V
Viscoleb
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prijenosnike.
Fiziološki neškodljiva kompresorska ulja.
Fiziološko neškodljiva ulja za lance.
poliglikol
PAO
EP/AW
EP/AW
PAO
EP/AW
460
32 - 100
32
150
(280)
1500
- 25
- 30
- 60
- 30
- 30
- 20
+ 100
+ 100
+ 150
+ 200
+ 200
+ 200
Pužni, čeoni, stožasti i planetni industrijski prijenosnici, NSF H1.
Kompresorska ulja u skladu sa specifikacijom NSF H1.
Lanci proizvodnih strojeva i strojeva za punjenje i pakiranje u prehrambenoj industriji i
punionicama pića, fiziološka neškodljivost, NSF H1.
(32, 280 i 1500 također u spreju).
bijelo ulje
EP/AW
220
- 10
+ 90
Industrijski prijenosnici, klizni i kotrljajući ležaji , fiziološka neškodljivost, NSF H1.
Tribol FoodProof 1810
Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prijenosnike.
belo ulje
bijelo ulje,
parafinsko
PAO
PAO
EP/AW
15
- 10
-
32-46
- 10
EP/AW
5
32, 46, 68
- 60
- 40
+ 60
29
VIŠENAMJENSKE I VISOKOUČINKOVITE MASTI
Ime proizvoda
Opis
Spheerol EPL
Višenamjenska mast se EP i AW
aditivima
Višenamjenska sa širokim
spektrom primjene.
Masti s MFT za kotrljajuće i klizne
ležaje.
Mast za ležajeve vretena alatnih
strojeva.
Masti s MFT za kotrljajuće i klizne
ležaje.
Mast s MFT za kotrljajuće i klizne
ležaje.
Masti s TGOA za kotrljajuće i
klizne ležaje.
Višenamjenska mast.
Spheerol LCX 222
Longtime PD
Longtime HS 1.5
Olista Longtime
Optipit
Tribol 3020/1000
Olit CLS
30
Vrsta ugušćivača Bazno ulje
NLGI razred ISO VG ulja @
40 °C mm2/s
(cSt)
Dodaci protiv
trošenja
+120
200
-15
+ 150
srednje
EP/AW
00, 0
1, 2
100
- 35
- 40
+ 140
+ 140
vrlo visoke
MFT
1,5
46
- 40
+ 120
vrlo visoke
MFT
320/460
- 30
- 25
+ 140
+ 140
srednje
MFT
1500
- 10
+ 40
niske
MFT
1000
- 40
+ 120
niske
TGOA
100
- 30
+ 120
visoke
EP/AW
100
- 35
+ 130
visoke
EP/AW
2
320
- 25
+ 130
srednje
MoS2
1, 2
860
- 20
+ 120
niske
MoS2
220, 460
- 30
+ 140
srednje
MoS2
mineralno ulje
0, 1, 2
150 - 200
litij kompleks
mineralno ulje
2
litijev-12hidroksistearat
mineralno ulje
polimer
PAO
litij
mineralno ulje
litijev-12hidroksistearat
mineralno ulje
litij
mineralno ulje
litij/kalcij
mineralno ulje
litij
mineralno ulje
000, 00,
0, 2
2
litij
mineralno ulje
litij
mineralno ulje
Višenamjenska mast.
Višenamjenska mast s krutim
mazivom.
Molub-Alloy 777 NG Masti za kotrljajuće i klizne ležaje.
Primjerene
brzine
-20
litij
Olit 2 EP
Olistamoly 2
Temp. područje
primjene (°C)
1, 2
3, 3 EP
2/3
00, 1, 2
EP/AW
Molub-Alloy 860 ES
Masti s krutim mazivom za
kotrljajuće i klizne ležaje.
litijev kompleks
mineralno ulje
Tribol 4020
Masti s TGOA za kotrljajuće i
klizne ležaje.
litijev kompleks
mineralno ulje
1, 2
220, 460
- 30
+ 150
srednje
TGOA
Molub-Alloy 9141
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje.
litij/aluminijski
kompleks
mineralno ulje
1
680
- 20
+ 140
niske
MoS2
1, 2
Primjena
Opća mast namijenjena širokoj primjeni.
Dobra otpornost na ispiranje vodom, prikladna za povišene
temperature.
Visoko opterećeni ležaji koji rade na velikim brzinama,
produženi životni vijek ležaja, centralni sistemi.
Visokoučinkovita mast sa posebnom otpornosti na ispiranje,
oksidaciju i koroziju
Ležaji¸ izloženi teškim uvjetima rada, kao što su vlaga, prah i
vibracije.
Ležaji koji rade s niskim brzinama i udarnim opterećenjima u
prašnom i vlažnom okolišu.
Ležaji koji rade s niskim brzinama, pogonski reduktori koji se
podmazuju mastima.
Centralni sistemi, kotrljajući i klizni ležaji. USDA H2.
Kotrljajući i klizni ležaji u teškim radnim uvjetima.
Dugoročno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležaja.
Visoko opterećeni ležaji u abrazivnom okruženju, centralni
sistemi podmazivanja.
Klizni i kotrljajući ležaji srednjeopterećeni (ISO VG 220) i
visokoopterećeni (ISO VG 460), dugotrajne temp. do + 140°C
(kratkotrajno + 150°C).
Klizni i kotrljajući ležaji koji rade na srednjim i visokim
opterećenjima. Vodootpornost, stalne temp. do + 150°C
(kratkotrajno + 160°C).
Klizni ležaji, bronca, ekstremna otpornost na hladnu i toplu
vodu. Dugotrajno podmazivanje.
MASTI ZA NISKE TEMPERATURE
Ime proizvoda
Opis
Molub-Alloy 243 Arktik
Maziva mast.
Optitemp TT 1
Masti za kotrljajuće i klizne ležaje.
TT 1 EP
Optitemp LG 2
Vrsta ugušćivača
kalcij
organ./anorg.
org./an. + MoS2
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje.
litij
Bazno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) primjene (°C)
Primjerene Dodaci protiv Primjena
brzine
trošenja
mineralno
ulje
1/2
13
- 45
+ 70
srednje
kruta maziva
sintetično
ulje
1
15/22
- 60
+120
vrlo
visoke
MFT kruta
maziva,
(TT 1EP)
PAO
2
46
- 50
+ 120
vrlo
visoke
EP/AW
Kotrljajući i klizni ležaji na niskim temperaturama.
Podmazivanje ležaja na visokim brzinama ili u širokom
temperaturnom području.
Kotrljajući i klizni ležaji, za cilindre ključanica, dobra
kompatibilnost s plastikom.
MASTI ZA VISOKE TEMPERATURE
Ime proizvoda
Opis
Optitemp MT
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje,
povišene temperature.
Masti za kotrljajuće i klizne ležaje,
povišene temperature.
Optitemp HT 2,
HT 2 EP
Tribol 4747
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje,
povišene temperature.
Firetemp XT 2
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje,
povišene temperature.
Masti za kotrljajuće i klizne ležaje,
povišene temperature.
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje,
ekstremno visoke temperature.
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje,
ekstremno visoke temperature.
Mast za kotrljajuće i klizne ležaje,
ekstremno visoke temperature.
Viscotemp
Inertox Heavy
Inertox Medium
Molub-Alloy 2115
Optisil FM
Silikonska mast.
Vrsta ugušćivača
Bazno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) primjene (°C)
Primjerene Dodaci protiv Primjena
brzine
trošenja
mineralno
ulje
2/3
320
- 25 + 160
srednje
-
mineralno
ulje
2
460/680
- 20 + 160
niske/
srednje
-
litijev kompleks
PAO/ester
2
220
- 40 + 160
srednje
TGOA
poliurea
PAO
2
220/320
- 25 + 180
srednje
EP/AW
PAO/ester
1, 2
100/150
- 20 + 220
srednje
PFPE
2
150
- 25 + 260
niske/
srednje
PTFE
PFPE
2
460
- 25 + 260
srednje
PTFE
PFPE
0, 2
510
- 20 + 250
srednje
kruta
maziva
litij
silikonsko
ulje
2/3
68/100
- 30 + 180
vrlo
visoke
kruta
maziva
bentonit
anorganski
anorg.+ MoS2
organski
PTFE
kruta
maziva
kruta
maziva
kruta
maziva
Dugotrajno podmazivanje ležaja, otporna na vodu i alkalne
otopine, široko temperaturno područje.
Srednje opterećeni klizni i kotrljajući ležaji na visokim
temperaturama.
Visoko opterećeni klizni i kotrljajući ležaji, povećana zaštita od
trošenja u području graničnog i mješovitog trenja, (kratkotrajno
do +180°C).
Ležaji u normalnom i visokotemperaturnom području, također i
centralni sistemi podmazivanja.
Dugotrajno podmazivanje visokoopterećenih ležaja u agresivnom
okolišu.
Dugoročno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležaja, koji rade
na niskim brzinama, otpornost na otapala, benzen, vodu.
Dugoročno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležaja, koji rade
na srednjim brzinama, otpornost na otapala, benzen, vodu.
Visokoopterećeni klizni i kotrljajući ležaji, dugotrajne temperature
do +250°C, 2115-0 za ponovno podmazivanje. Posebno
sredstvo za čiščenje.
Manje opterećeni klizni i kotrljajući ležaji, kombinacije s
plastičnim materijalima, razdvajanje i brtvljenje.
31
MASTI ZA OTVORENE ZUPČANIKE I ČELIČNU UŽAD
Ime proizvoda
Opis
Viscogen 0
Adhezivno mazivo.
Viscogen 4
Adhezivno mazivo.
Tribol 5000
Mast s TGOA za otvorene
zupčanike.
Višenamjenske mazive masti.
Molub-Alloy 9790
Molub-Alloy
936 SF
Molub-Alloy OG-RI
Molub-Alloy 1000
Mast za otvorene zupčanike.
Mast za otvorene zupčanike.
Visoke temperature - otvoreni
zupčanici, ležajevi i brtve.
Molub-Alloy 9002
Heavy
Višenamjenska - otvoreni
zupčanici
Molub-Alloy 8031
Tiksotropna mast za otvorene
zupčanike
Vrsta ugušćivača Bazno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) primjene (°C)
Primjerene
brzine
Dodaci protiv
trošenja
aluminijev
kompleks
mineralno ulje
0
150
- 20
+ 125
niske
litij
mineralno ulje
2/3
320
- 15
+ 130
niske
aluminijev
kompleks
mineralno ulje
0
490
- 20
+ 140
niske
TGOA
posebno
mineralno ulje
/ PAO
0, 1
2500
- 20
+ 120
niske
kruta maziva
miješani sapuni
mineralno ulje
0
630, 1660
(- 15)*
+ 100
niske
kruta maziva
neorganski
mineralno ulje
0
1000
- 20
+ 140
niske
EP/AW
organski natrij
PAO/Ester
(sintetsko)
1
540
+230
srednje i
niske
litij
mineralno ulje
0,5
718
-
-
srednje i
niske
neorganski
mineralno ulje
00
1500, 3000,
6000
-
-
niske
0
32
EP/AW, kruta
maziva
EP/AW, kruta
maziva
Primjena
Polutekuća mast za dugotrajno podmazivanje otvorenih zupčanika i
čelične užadi, raspršivanje.
Podmazivanje otvorenih zupčanika u svim vremenskim uvjetima.
Centralni sistemi s raspršivanjem, visoka opterećenja, dugotrajne
temperature do + 120°C. Zupčaste spojke.
Otvoreni ozubljeni vijenci, visoka opterećenja i male brzine, centralni
sistemi s raspršivanjem, za uhodavanje Molub-Alloy OG-RI.
Otvoreni ozubljeni vijenci, visoka opterećenja i male brzine, centralni
sistemi s raspršivanjem. Također i sprej.
Mast za učinkovito uhodavanje velikih otvorenih ozubljenih vijenaca
rotacionih peći u teškoj industriji.
Primjena kod ležajeva koji su izloženi visokim temperaturama i teškim
i udarnim opterećenjima. Primjena na mjestima kao što su ležajevi
kruta maziva/EP
i druge točke konvejera u pećima za sušenje boje. Primjena i u
rotacionim pećima cementa kao brtvena mast.
Primjena kod otvorenih zupčanika i drugih tačaka kao što su klizne
kruta maziva staze, vodilice i čelična užad raznolikih veličina i radnih brzina koje su
u prošlosti koristile proizvode različite viskoznosti.
Preporučuje se kod otvorenih zupčanika u rudarskoj i cementnoj
industriji. Pruža izvrsnu zaštitu od habanja i ne stvara naslage. Za
kruta maziva
otvorene zupčanike. aktuatore vijčanog tipa i klizne ležajeve niskih
brzina. Primjena u centralnim sistemima podmazivanja ili u kupki.
MASTI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I PUNIONICE PIĆA
Ime proizvoda
Opis
Obeen UF
Fiziološki neškodljive posebne
masti.
Obeen TAP 2
Fiziološki neškodljiva mast,
strojevi za pranje staklenki.
Fiziološki neškodljiva
silikonska mast.
Bijela višenamjenska mast.
Optisil LEB 2
Longtime Blanc
Obeen FS 2
Fiziološko sigurna mast za
kotrljajuće i klizne ležajeve.
Molub-Alloy
FoodProof 9830
Mast za visoke temperature.
Vrsta ugušćivača Bazno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) primjene (°C)
Primjerene
brzine
Dodaci protiv
trošenja
Primjena
Centralni sistemi podmazivanja, prijenosnici s polutekućim mastima,
strojevi za pranje, punjenje, etiketiranje, i zatvaranje staklenki, fiziološka
neškodljivost, NSF H1.
Spojevi u prehrambenoj industriji, kotrljajući i klizni ležaji, otporna na
vodu, lužine, odgovara UNSF H1.
Podmazivanje elemenata od EPDM, brtvljenje jedinica za punjenje,
odgovara UNSF H1.
Kotrljajući i klizni ležaji, otporna na vodu, paru i prašinu, NSF H1.
aluminijev
kompleks
PAO
000,00,0
1, 2
320/460
- 40
-0
+ 140
+ 140
srednje
EP/AW
bentonit
PAO
2/3
450
- 15
+ 160
niske
-
PTFE
silikonsko ulje
2
1200
- 30
+ 150
srednje
PTFE
litij
mineralno ulje
2
220
- 25
+ 130
srednje
kruta maziva
aluminijev
kompleks
PAO
2
52
- 30
+ 140
visoke
EP/AW
Podmazivanje kotrljajučih i kliznih ležajeva na visokim brzinama ili
niskim temperaturama. NSF H1.
PTFE
PFPE
2
510
- 20
+ 250
niske/
srednje
kruta maziva
Visoke temperature, visoki zahtjevi glede čistoće, odobreno od LGA
Bayern. Odgovara NSF H1.
BIORAZGRADIVE MASTI
Ime proizvoda
Opis
Molub-Alloy Bio Top 9418 Mast za vijence kotača
šinskih vozila i tračnice.
Molub-Alloy Bio Top
Višenamjenska mast.
9488
Vrsta
ugušćivača
Bazno ulje
NLGI
razred
ISO VG ulja @ 40 Temp. područje
°C mm2/s (cSt) primjene (°C)
Primjerene
brzine
Dodaci protiv
trošenja
anorgansko
ester
-
20
- 30
+ 60
niske
MoS2
gel
ester
1
500
- 20
+ 120
niske/ srednje
MoS2
Primjena
Vijenci kotača šinskih vozila i tračnice. Biorazgradivo CEC L-33-A-94>85%.
Višenamjenska mast za podmazivanje otvorenih zup-čanika i ležaja.
Biorazgradivo CEC L-33-A-94>80%.
PASTE
Ime proizvoda
Opis
Paste White T
Montažna pasta za zaštitu od kontaktne
korozije.
Bijela pasta.
Crna montažna pasta s niskim koeficijentom
trenja.
Montažna pasta za visoke temperature.
Paste AU LN 598
Paste PL
Paste HT
Paste PU
Boja
litij/ kruta maziva
bijela
litij/ kruta maziva
bentonit/ kruta
maziva
bentonit/ kruta
maziva
bentonit/ kruta
maziva
bentonit/ kruta
maziva
anorgansko/ kruta
maziva
zlatna
Paste MP 3
Paste BG-B
Biorazgradiva pasta.
Paste NH1
Fiziološki sigurna montažna pasta sa H1
certifikatom za primjenu u prehrambenoj industriji
Paste TA
bijela
sivo/crna
Crna montažna pasta s niskim koeficijentom
trenja.
Montažno demontažna pasta za visoke
temperature.
Montažna pasta otporna na različite medije.
Vrsta ugušćivača
sivo/crna
metalno
srebrna
bijela
Bazno ulje
mineralno i
sintetičko ulje
mineralno ulje
NLGI
nivo
Temp. područje
primjene (°C)
1
- 30
2
- 40
mineralno ulje
2
- 30
sintetičko ulje
2
- 30
poliglikol
2
- 30
mineralno ulje
1/2
- 40
PAO
3
- 35
crna
bentonit
ester
0/1
- 30
bijela
anorgansko/ kruta
maziva
poliglikol
2
- 40
Primjena
Univerzalna montažno demontažna pasta, dug učinak razdvajanja i podmazivanja.
Bijele boje.
+ 250 Montažni radovi, sklopovi vozila s kliznim površinama i mjenjači.
+ 450/ Opterećeni vijčani sklopovi i veze, temeljno podmazivanje sastavnih dijelova.
600
Za montažu dijelova izloženih vrlo visokim temperaturama.
+ 1100
+ 250
+ 450/ Klizne površine izložene visokim pritiscima i temperaturama.
600
Montaža komponenta izloženih povišenim temperaturama i utjecaju okoline; npr. vijci,
+ 1100
prirubnice, vretena ventila i poklopci.
Montaža komponenata izloženih dugotrajnim visokim mehaničkim i kemijskim
+ 180
opterećenjima.
Podmazivanje odbojnika šinskih vozila, adhezivno mazivo za kliješta diskova kod
+ 600
poluprikolica.
Temeljno i montažno podmazivanje u uvjetima prehrambene industrije na mjestima
+1200
gdje je moguć slučajan dodir prehrambenog proizvoda i maziva.
POSEBNA ULJA
Ime proizvoda
Opis
Penetrat WDP
Višenamjensko ulje.
Molub-Alloy 969
Viscogen G
Optisynt HT
Maziva za industrijske prijenosnike.
Ulja za strojeve za proiz. stakla.
Sintetička ulja za strojeve za proizvodnju
papira.
Sintetičko ulje.
EC Coating
Bazno ulje
Dodaci protiv trošenja ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. područje
primjene (°C)
mineralno ulje
EP/AW
5
- 25
mineralno ulje
ester
MoS2
EP/AW
220, 460, 1000
220
- 20
- 35
PAO/ester
EP/AW
220, 320, 680
35
PAO
AW
320/460
- 40
Primjena
Višenamjensko ulje, uljni zaštitni film protiv korozije, odlično svojstvo razgrađivanja hrđe,
istiskuje vodu – vlagu.
+ 90 Ulja za prijenosnike koji propuštaju; za upotrebu dok se ne otkloni razlog curenja.
+ 200 Centralno podmazivanje strojeva za proizvodnju stakla.
Cirkulacijsko podmazivanje strojeva za proizvodnju papira, valjaka za sušenje u papirnoj,
+ 140
tekstilnoj i industriji plastike.
+ 120 Električni spojevi i sklopke u elektrotehničkoj industriji.
+ 50
33
SUSPENZIJE I DODACI
Ime proizvoda
Opis
Suspension SU
Suspension HTGU
MoS2 suspenzija u poliglikolu.
Suspenzija grafita u
poliglikolu.
Paket dodataka za čišenje.
Detergen System
Cleaner
Detergen Glymi
Molub-Alloy 491 C
Bazno ulje
Paket dodataka za čišćenje
MoS2 suspenzija u vodi.
Dodaci protiv
trošenja
ISO VG (Visk./40°C)
mm2/s (cSt)
Temp. območje
primjene; °C
Primjena
poliglikol
MoS2
150
- 25
+ 200/450** Crna MoS2 suspenzija za podmazivanje lanaca koji rade na visokim temperaturama.
Suspenzija za visoke temperature.
+ 200/650**
poliglikol
grafit
100
-5
polusintetičko
-
1000
-10
+ 120
polusintetičko
-
46/68
- 15
+ 80
voda
MoS2
-
-
(+ 450)*
Dodatak za čišćenje uljnih sistema prije zamjene ulja, bez upotrebe ulja za ispiranje.
Posebno sredstvo za čišćenje uljnih sistema kod prelaza sa mineralnih ulja na poliglikole i obrnuto.
Suspenzija krutih maziva MoS2 u vodi za zaštitu kotrljajućo/kliznih površina. Nosivi vijenci peći u
cementarama.
SPREJEVI
34
Ime proizvoda
Opis
Potisni plin
Penetrat WDP
Višenamjensko ulje u spreju.
propan/butan
Paste PL Spray
Crna montažna i maziva pasta.
propan/butan
Paste White T Spray
Bijela montažna pasta.
Paste TA Spray
propan/butan
Optimol Opticoating TF Spray
Srebrna montažna pasta za visoke
temperature.
Crni sprej prah MoS2.
Molub Alloy 369 Spray
Crni sprej prah MoS2.
propan/butan
CO2
propan/butan
Primjena
Višenamjenski sprej, uljni zaštitni film protiv korozije, odlično svojstvo razgrađivanja hrđe, istiskuje
vodu – vlagu.
Opterećeni vijčani sklopovi i veze, temeljno podmazivanje sastavnih dijelova sprejem.
Univerzalna montažna i demontažna pasta, dugotrajan učinak razdvajanja i podmazivanja.
Montaža i demontaža komponenata izloženih povišenim temperaturama i utjecaju okoline; npr. vijci,
prirubnice, vretena ventila i poklopci.
Suhi mazivi film na osnovi MoS2 za vretena, vodilice i klizne ležaje od - 180°C do + 450°C.
Temeljno i montažno podmazivanje suhim mazivim filmom koji prijanja uz površinu, primjena do
+450°C.
Potpuno sintetički sprej za lance, normalno i visokotemperaturno područje.
Viscogen KL 3, 23, 300 Spray Prozirni sprej za lance bez krutih
maziva.
SHF Spray
Prozirni, adhezivni uljni sprej.
propan/butan
propan/butan
Adhezivni sprej za podmazivanje većih lanaca u vlažnom okolišu.
F+D Fluid Spray
Fiziološki neškodljiv uljni sprej.
propan/butan
Prehrambena industrija i punionice pića. Podmazivanje površina i čišćenje, USDA H1.
Optisil OI Spray
Prozirni sprej silikonskog ulja.
propan/butan
propan/butan
Silikonski sprej za podmazivanje i razdvajanje kliznih površina, gdje se javlja dodir PET-kovina ili PET
– PET. Punionice pića.
Silikonski sprej za podmazivanje plastičnih sklopova.
propan/butan
Za lance i vodilice u prehrambenoj industriji, odgovara USDA H1.
propan/butan
Polusintetički sprej za lance u normalnom temperaturnom području.
propan/butan
Za otvorene prijenosnike, zupčanike i klizne površine.
propan/butan
Sprej za lance u prašnom okolišu.
Optisil WX Spray
Lagano obojen sprej silikonskog
voska.
Viscoleb 32, 280, 1500 Spray Fiziološki neškodljivo sintetičko ulje
u spreju.
Tribol 1730 Spray
Prozirni sprej za lance bez krutih
maziva .
Tribol 5000 Spray
Prozirna, adhezivna mast u spreju.
Molub-Alloy Chain Oil 22
Sprej za lance s krutim mazivom.
MASTI U KARTUŠAMA
Ime proizvoda
Opis
Vrsta ugušćivača Bazno
ulje
Longtime PD
Masti s MFT za kotrljajuće i
klizne ležaje.
Mast s MFT za kotrljajuće i
klizne ležaje.
Mast s MFT za kotrljajuće i
klizne ležaje.
Mast za kotrljajuće i klizne
ležaje, povišene temperature
Višenamjenska mast.
litijev-12hidroksistearat
Olista Longtime
Optipit
Optitemp MT
Olit CLS
1, 2
100
Temp. područje
primjene (°C)
- 35
- 40
- 30
- 25
+ 140
+ 140
+ 140
+ 140
1500
- 10
2/3
320
2
Primjerene
brzine
Dodaci
Primjena
protiv trošenja
MFT
srednje
MFT
+ 140
niske
MFT
- 25
+ 160
srednje
-
100
- 30
+ 120
visoke
EP/AW
2
460/680
- 20
+ 160
niske/
srednje
-
PAO/ester
2
220
- 40
+ 160
srednje
TGOA
litij
mineralno
ulje
2
320
- 25
+ 130
srednje
MoS2
poliurea
PAO
2
220/320
- 25
+ 180
srednje
EP/AW
aluminijev
kompleks
PAO
2
320/460
- 40
-0
+ 140
+ 140
srednje
EP/AW
litij
litijev-12hidroksistearat
bentonit
litij/kalcij
Masti za kotrljajuće i klizne
anorganska
ležaje, povišene temperature. anorg. + MoS2
Mast za kotrljajuće i klizne
ležaje, povišene temperature. litijev kompleks
Olistamoly 2
Višenamjenska mast s
krutim mazivom.
Mast za kotrljajuće i klizne
ležaje, visoke temperature.
Fiziološki neškodljiva
posebna mast.
Obeen UF
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
mineralno
ulje
ISO VG ulja @ 40
°C mm2/s (cSt)
vrlo visoke
Optitemp HT 2,
HT 2 EP
Tribol 4747
Firetemp XT 2
NLGI
razred
2
2/3
320/460
Visoko opterećeni ležaji koji rade na velikim brzinama, produženi životni vijek
ležaja, centralni sistemi.
Ležaji izloženi teškim uvjetima rada, kao što su vlaga prašina i vibracije.
Ležaji koji rade s niskim brzinama i udarnim opterećenjima, u prašnom i
vlažnom okolišu.
Dugotrajno podmazivanje ležaja, otpornost na vodu i alkalne otopine, široko
temperaturno područje. USDA H2.
Centralni sistemi, kotrljajući i kotrljajui ležaji. USDA H2.
Srednje opterećeni klizni i kotrljajući ležaji na visokim temperaturama.
Visoko opterećeni klizni i kotrljajući ležaji, povećana zaštita od trošenja u
području graničnog i mješovitog trenja, (kratkotrajno do +180°C).
Dugoročno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležaja.
Ležaji u normalnom i visokotempereturnom području, također i centralni
sistemi podmazivanja.
Centralni sistemi podmazivanja, prijenosnici s polutekućim mastima,
strojevi za pranje, punjenje, etiketiranje i zatvaranje boca. Fiziološka
neškodljivost. USDA H1.
ULJA I MASTI U MEMOLUB NAPRAVI ZA PODMAZIVANJE
Oznaka
Ime proizvoda
Temp. područje
primjene (°C)
LT2
PD2
Optipit
CLS
H1
XT2
KL23
OG
Olista longtime 2
Longtime PD2
Optipit
Olit CLS
Obeen FS2
Firetemp XT2
Viscogen KL 23
Optitemp OG 0
- 30
- 35
- 10
- 30
- 30
- 25
- 25
- 30
+ 140
+ 140
+ 140
+ 120
+ 140
+ 180
+ 250
+ 120
4020
Tribol 4020/220-1
- 30
+ 150
3020/1000
Tribol 3020/1000-1
- 30
+ 120
MA 9488
Molub-Alloy BioTop 9488
- 20
+ 120
3785
Tribol 3785
- 40
+ 120
MA 777
Molub-Alloy 777-1
- 20
+ 120
MFT = MICROFLUX TRANS, dodaci, koji djeluju kod opterećenja.
TGOA = Tribol Grease and Oil Additive, koji djeluju kod opterećenja.
EP = ekstremni pritisci
AW = dodaci protiv trošenja
PAO = polialfaolefini
PTFE = poli tetrafluoro etilen
PFPE = poli fluoro poli eter
35
MEMOLUB HPS
UREĐAJ ZA PODMAZIVANJE
®
MEMO
MEMOLUB® HPS je samostalni elektro-mehanički uređaj za podmazivanje jedne ili više
pozicija. Zbog visokog pritiska od 25 bara, pod kojim se istiskuje mazivo, otvaraju se
široke mogućnosti primjene, što nije slučaj sa konvencionalnim sistemima.
MEMO jedinica jedinstveni je sistem za podešavanje dnevnog doziranja
masti putem MEMOLUB® HPS. MEMO jedinica početno se programira,
a zatim se trajno namjesti na poziciju podmazivanja. Radnici koji
su zaduženi za održavanje, ne treba pri svakoj intervenciji pamtiti
podešene parametre pa je na taj način pojednostavljena organizacija
posla. Programiranje memo jedinice je jednostavno i brzo. Tabela u
nastavku pokazuje standardne veličine podešenih parametara.
MEMOLUB® HPS može se upotrebljavati i sa mjesta koje je udaljeno do 8 m od točke
podmazivanja. Takvim načinom upotrebe mogu se izbjeći opasne ili nepristupačne
pozicije, a radnik koji obavlja poslove održavanja, može raditi brzo
i na siguran način.
MEMOLUB® HPS osnovno podešavanje
napomena: B = Crni prsten / W = Bijeli prsten / R = Crveni prsten
Prstenovi
(boja)
36
MEMOLUB® u ulozi centralnog
sistema za podmazivanje
MEMOLUB® u kamenolomu
Broj
pomicanja
kipa dnevno
Dnevn
doziranje
cm3
Mjeseci do
Mjeseci do
Mjeseci do
pražnjenja punjenja pražnjenja punjenja pražnjenja punjenja
Model 120 cm3
Model 240 cm3
Model 480 cm3
Tri veličine : Standard, Mega
i Giga
Instaliranjem MEMOLUB® HPS sistema može se izbeći zaustavljanje strojeva radi podmazivanja
(nemoguć pristup, pokretne komponente itd.). MEMOLUB® HPS se takođe može upotrijebiti kao
mini centralni sistem za podmazivanje. U kombinaciji sa progresivnim distribucijskim blokovima,
MEMOLUB® HPS podmazivanje na više pozicija, prijedstavlja jednostavan i ekonomičan način
smanjivanja troškova održavanja.
MEMOLUB® HPS postoji u tri veličine; STANDARD sa punjenjem 120 cm3, MEGA sa punjenjem 240
cm3 i GIGA sa punjenjem 480 cm3.
Uz pomoć novog SPLITTER MEMO, MEMOLUB® HPS postaje ekonomičan
sistem sa dva izlaza za podmazivanje npr. pumpi, ventilatora (zračnih
hladnjaka), ležajeva motora.
MEMOLUB® se može
upotrijebiti za podmazi­
vanje do 8 pozicija
PUMPA
Klipna pumpa uređaja MEMOLUB® HPS istiskuje mast ili ulje pod pritiskom do 25 bara. Taj
visokoučinkoviti sistem u mogućnosti je pumpati masti sa viskozitetom baznog ulja do 15 000
mm2/s pri radnim temperaturama.
MEMOLUB® HPS može pumpati konvencionalne višenamjenske masti pri temperaturama do
-15°C. Pri upotrijebi specijalnih masti moguće je podmazivanje i na -25°C.
MEMOLUB® HPS je u potpunosti samostalan uređaj. Napaja se baterijama. Potrošnja energije
je vrlo niska, čak i pri visokim pritiscima. MEMOLUB® HPS isprazniće 240 cm3 punjenje pri konstantnoj temperaturi od 0°C ili 480 cm3 punjenje pri +5°C, čak uz kratkotrajno niže ekstreme
temperature, bez zamjene baterija.
Za upotrebu na nižim temperaturama moguće je dobiti posebne baterije kao i specijalne masti.
MEMOLUB® sa dva izlaza uz
pomoć Splitter memo
Odvojena mjesta mazanja
MEMOLUB® u upotrijebi kod
otvorenih zupčastih prijenosa.
Montaža na daljinu
MEMOLUB HPS
®
MEMOLUB HPS
®
PUNJENJE I BATERIJE ZA ZAMJENU
Jeftino zamjenjivo punjenje i baterije, jedini su potrošni materijal potreban pri višegodišnjoj
upotrijebi MEMOLUB®
HPS. MEMOLUB®
HPS moguće je upotrebljavati sa različitim tipovima
PUNJENJE
I BATERIJE
ZA ZAMENU
masti
kao što supunjenje
višenamjenske,
teškesu
radne
uvjete,
za niskepotreban
i visoke temperature,
za otvorene
Jeftino
zamjenjivo
i baterije,zajedini
potroπni
materijal
pri viπegodiπnjoj
upotrebi
® za upotrebu u prehrambenoj
®
zupčanike,
industriji
i
sa
mastima
N.L.G.I.
razreda
do
gradacije
2/3.su
MEMOLUB HPS. MEMOLUB HPS moguÊe je upotrebljavati sa razliËitim tipovima masti kao πto
Upotreba
MEMOLUB®
HPS
zajedno
sa
mastima
za
teške
uvjete
posebno
je
učinkovita
pri
viπenamenske, za teπke radne uslove, za niske i visoke temperature, za otvorene zupËanike, za upotrebu
podmazivanju
ležajeva
uvjetima
vlage razreda
i/ili prašine
kao npr.2/3.
u kamenolomima, cementarama i
u prehrambenoj
industriji
i sa umastima
N.L.G.I.
do gradacije
čeličanama.
Upotreba MEMOLUB® HPS zajedno sa mastima za teπke uslove posebno je uËinkovita pri podmazivanju
MEMOLUB se takođe može upotrebljavati na način da se zamjenjivo punjenje napuni uljem za
leæajeva u uslovima vlage i/ili praπine kao npr. u kamenolomima, cementarama i ËeliËanama.
podmazivanje lanaca. Zamjena punjenja je lak, jednostavan i brz postupak. Može se obaviti na
MEMOLUB
se takoe moæeiliupotrebljavati
na naËin da seMEMO
zamenjivo
punjenje
napuni uljem
podmazivanje
mjestu podmazivanja
u radionici. Zahvaljujući
sistemu,
MEMOLUB®
HPSzanije
vezan uz
lanaca.
ZamenaMEMO
punjenja
je lak,ilijednostavan
i brz postupak.
Moæe
se obaviti HPS
na mestu
podmazivanja
ili u
određenu
jedinicu
poziciju podmazivanja.
Svaki
MEMOLUB®
poštovaće
podešene
®
radionici. ZahvaljujuÊi MEMO sistemu, MEMOLUB HPS nije vezan uz odreenu MEMO jedinicu ili poziciju
vrijednosti na bilo kojoj instaliranoj MEMO jedinici. Baterije su namjenjene upotrijebi u temperpodmazivanja. Svaki MEMOLUB® HPS poπtovaÊe podeπene vrednosti na bilo kojoj instaliranoj MEMO
aturnom području od -5°C do +50°C i za kratkotrajno niže temperature. Za niže temperature
jedinici. Baterije su namenjene upotrebi u temperaturnom podruËju od -5°C do +50°C i za kratkotrajno niæe
moguće je dobiti posebne baterije.
temperature. Za niæe temperature moguÊe je dobiti posebne baterije.
MEMOLUB®
HPS moguće je nabaviti i u verziji EPS izrade (External Power Suply) - vanjski izvor
®
MEMOLUB
HPS moguÊe je nabaviti i u verziji EPS izrade (External Power Suply) - spoljni izvor napajanja.
napajanja.
®
MEMOLUB
HPS
napaja
sese
iz iz
mesta
napajanja
maπine
kojekoji
podmazuje,
i zato
je ujepogonu
jedino
dok
MEMOLUB®
HPS
napaja
mjesta
napajanja
strojeva
podmazuje,
i zato
u pogonu
jedino
maπina
radi.
dok stroj radi.
NADZOR
ORGANIZACIJA
PRA∆ENJE
ORGANIZACIJA
Računalni program MEMOLUB® MANAGER,
®
RaËunarski
program
MEMOLUB
MANAGER,
obuhvaća
sve aspekte
MEMOLUB®
HPS pod®
obuhvata
svelokacije
aspekte
MEMOLUB
mazivanja:
pojedinačnih
uređaja,HPS
zamjenu
podmazivanja:
ureaja, zamenu
punjenja, lokacije
rutinskipojedinaËnih
prijegledi, proizvodi,
zalihe,...
punjenja,
rutinskiHPS
pregledi,
proizvodi,
MEMOLUB®
vrlo je značajan
kodzalihe,...
optimizacije
®
MEMOLUB
HPS putem
vrlo je znaËajan
podmazivanja
Castrol kod
Plus.optimizacije
podmazivanja putem Castrol Plus - podmazivanje
Jednostavna funkcija Podmazivanje lančanih
na kljuË.
Jednostavna
funkcija
Podmazivanje
prijenosnika lanËanih
provjere omogućuje
Takoe, drugi raËunarski programi, kao npr. LMS2000
provere
omoguÊuje
prenosnika
radnicima
i E-LOGGER ukljuËuju MEMOLUB upravljanje
radnicima
zaduæenim
zaduženim
za
za odræavanje praÊenje
održavanje praćenje
( www.totalplantcontrol.com )
rada MEMOLUB® HPS
rada MEMOLUB® HPS
Viπe informacija o tim programima na raspolaganju
u svakom trenutku
u svakom trenutku
je i kod distributera.
SMANJENJE TROŠKOVA
ODRŽAVANJA
SMANJENJE
TRO©KOVA
ODRÆAVANJA
®
Upotrebom
MEMOLUB®
HPS,
radnici
zaduženi
održavanje
obavljali
podmazivanje
Upotrebom
MEMOLUB
HPS,
radnici
zaduæeni
za za
odræavanje
kojikoji
su su
preprije
obavljali
podmazivanje
ruËno,
ručno,
će više
za važnije
kao što su prijeventivno
i planskoNa
održavanje.
Na taj
imaÊe
viπeimati
vremena
za vremena
vaænije poslove
kao poslove
πto su preventivno
i plansko odræavanje.
taj naËin smanjeni
način smanjeni
su troškovi
zbog
zamjene
dijelovaradi
i gubitka
proizvodnje
radi zaustavljanja strojeva.
su troπkovi
zbog zamene
delova
i gubitka
proizvodnje
zaustavljanja
maπina.
UREĐAJ ZA PODMAZIVANJE
aparat za mazanje
Često podmazivanje u malim količinama smanjiti će ukupnu potrošnju
maziva
i produžiti
životni
vijekukupnu
mehaničkih
»esto
podmazivanje
u malim
koliËinama
smanjiÊe
potroπnju
komponenti
kaoæivotni
što je dolje
prikazano.komponenti
Podmazivanje
maziva
i produæiti
vek mehaniËkih
kaose
πto je
moraprikazano.
obaviti dok
je stroj u radu.seDovođenje
pravog
maziva
dole
Podmazivanje
mora obaviti
dok je
maπina u
na pravo
mjestopravog
u pravom
trenutku
i umesto
pravim
količinama
radu.
Dovoenje
maziva
na pravo
u pravom
trenutku
iosnovna
u pravimjekoliËinama
osnovna je funkcija
funkcija podmazivanja,
a sa podmazivanja, a sa
MEMOLUB
HPSpostiže
postiæese
seupravo
upravo to.
MEMOLUB®® HPS
U ODNOSU NA AUTOMATSKI
MEMOLUB HPS SISTEM
RU»NO PODMAZIVANJE
RELUBRICATION
C
CINTERVAL
Količina
(ARBITRARY)
domazivanja
TIPI»AN PRIMER RU»NOG NA»INA PODMAZIVANJA
KARAKTERISTIČAN
PRIMJER RUČNOG
NAČINA PODMAZIVANJA
Retko
Propuπtanjem viπe od jednog ponavljanog
Propuštanjem više od jednog ponavciklusa
podmazivanja,
velika jevelika
verovatnoÊa
za
ljanog
ciklusa
podmazivanja,
je
oπteÊenje leæaja.
vjerovatnost
za oštećenje ležaja.
3
Rijetko
Nepravilno
Nepravilno
Previπe
Previše
BASE LUBRICATION
1
2
Potrebna količina
Vrijeme
Ëas
SEIZURE
TIPI»AN PRIMER
PODMAZIVANJA
POMO∆U MEMOLUB
KARAKTERISTIČAN
PRIMJER
PODMAZIVANJA
POMOĆUHPS
MEMOLUB HPS
Često»esto
7 7mogućnosti
podešavanja vremena
moguÊnosti podeπavanja vremena
•
Pravilno
8
mogućnosti
podešavanja
hoda
klipa
8 moguÊnosti podeπavanja veliËine hoda klipa
Pravilno
•
56
moguÊnosti
podeπavanja
mazanja
od
0.17
cm
do 15.12
cm3cm
do/dnevno
Do propisane 56 mogućnosti podešavanja mazanja od 0,17
domazivanja Do•propisane
granice (oznake) 15,12 cm3/dnevno
RELUBRICATION
C
Količina
C INTERVAL
3
3
granice (oznake)
SYSTEM
neradni
SWITCHED OFF
E.G. OVER
dani
CHRISTMAS
Potrebna
količina
BASE LUBRICATION
PERIOD
Vrijeme
MEMOLUB® sa masti za otvorene zupčanike
MEMOLUB® sa maπÊu za otvorene
Podmazivanje
zupËanike
ležaja
Podmazivanje
industrijske
leæaja
peći,
koje
industrijske
spriječava
peÊi, koje
zaustavljanje
spreËava
strojeva
zaustavljanje
maπine
Ëas
Cijevi
CEVI
Dužina cijevi
Duæina
cevi priječnikom 6mm
Cev
s unutrašnjim
Cev unutaraπnjeg preËnika 6mm
Viskoznost baznog MEMOLUB® neposredViskoznost
baznog noDirektno
postavljena
ulja pri radnoj
pričvršćen
na tačke
ulja temperaturi
pri radnoj temp.
na poziciju
podmazivanja
podmazivanja
1000 cSt
3000 cSt
5000 cSt
9000 cSt
15000 cSt
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Dozvoljena
Instalacija
udaljenost
namontaže
daljinu
(m)
Upotreba
Sa Splitter
Splitter
MEMO
MEMO
splitera
(m)
Upotreba
spliterSa
bloka
distribucijskim
(m)
blokom
4
3
2
1
0
6
5
4
2
1
8
6
4
2
1
MEMOLUB® HPS® OPIS
MEMOLUB
HPS specifikacije
Dužina cijevi koja se može upotDuæina sa
ceviMEMOLUB®
koja se moæe HPS
upotrebiti
rijebiti
za®
sa MEMOLUB
zavisi
visi
o viskoznosti HPS
baznog
uljao
viskoznosti
ulja masti kao
koja jei
masti
koja baznog
je u upotrijebi
u
upotrebi
kao
i
radnoj
temperaturi.
radnoj temperaturi. Unutašnji
Unutaπnji preËnik
i krajnji
prikljuËak
priječnik
cijevi i cevi
krajnji
priključak
takoe utiËu
nana
duæinu
cevi. SledeÊa
takođe
utiču
dužinu
cijevi.
tablica pokazuje
neke
od moguÊnosti
Sljedeća
tablica
pokazuje
neke
pri upotrebi cevi unutarπnjeg preËnika
od mogućnosti pri upotrijebi ci6mm i cevi krajnjeg prikljuËka od 1/8.
jevi unutaršnjeg priječnika 6mm
i cijevi krajnjeg priključka od 1/8.
Dimenzije Standard
115 X 101 Maziva
Ulja i masti do gradacije NLGI 2/3
Standard
115
101 Baterijski
Maziva sklop
Ulja iAlkalne
masti do gradacije NLGI 2/3
Dimenzije
Mega
147 X 101
4.5V
Mega
147
X 101
101 Max.
Baterijski
sklop
4.5V
Giga
228 X
pritisak
25
barAlkalne
Giga
228
X
101
Max.
pritisak
25
bar
Elektronski nadzor Kvarcni sat, mikroprocesor
Elektronski nadzor
Kvarcni sat, mikroprocesor
3
Kapacitet
zamenjivog
Standard
120 cm
Kapaciteta
zamenjivog
Standard
120
cm33 Funkcija
Funkcijauključivanja/isključivanja
ukljuËivanja/iskljuËivanja Trenutačni
TrenutaËniodziv
odziv
3
Temp.
područje
izlaganja
punjenja
Mega
240
cm
Mega
cm
Temp. podruËje izlaganja
- 40°C
40°Cdo
do++50°C
50°C
punjenja
Radna
Standard -5°C
Giga
Giga
480 cm
cm33 Min.
Min.stalna
stalna
Radnatemp.
temp.
Standard
-5°C
Mega
Mega 0°C 0°C
Giga
Giga +5°C+5°C
Navoj prikljuËka
1/4˝ Desni
Navoj
priključka 1/4˝ Desni
®
MEMOLUB
HPSosigurava
osiguravastupanj
stepen zaštite
zaπtite IP66
u skladu
skladu sa
propisom IEC
60529.
MEMOLUB® HPS
IP66 u
sa propisom
IEC 60529.
22
37
ISO
VISKOZNOSTI
ISORAZREDI
razredi viskoznosti
ISO
razredi
viskoznosti
ISO
razredi
viskoznosti
ISO razredi
viskoznosti
Primerjava
razvrstitve
po
ISO
in
Primerjava
razvrstitve
viskoznosti
poi SAE
ISOsastavu
in SAE
SAE
Usporedba
viskoznostiviskoznosti
izraženih po ISO
ISO-VG
razredi
viskoznosti
vrednotijo
kinematiËno
viskoznost
priJedinica
40°C. Enota
ISO-VG razredi
viskoznosti
pokazuju
kinematičku
viskoznost
kod 40˚C.
je mm2/s.
ISO-VG
razredi
viskoznosti
vrednotijo
kinematiËno
viskoznost
pri 40°C. Enota
je mm22/s.
je mm /s.
ISO Srednja vrednost
ISO
Srednja
ISO -Srednjavrednost
vrijednost
razred
kinematiËne
razred
kinematičke
razred
kinematiËne
viskoznosti
viskoznosti
pri
40˚C
viskoznosti
viskoznostipri
kod
40˚C
viskoznosti
viskoznosti
40˚C
2
2
mm
/s
(cSt)
2 /s (cSt)
mm
mm /s (cSt)
38
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
ISO VG
2
2
3
3
5
5
7
7
10
10
15
15
22
22
32
32
46
46
68
68
100
100
150
150
220
220
320
320
460
460
680
680
1000
1000
1500
1500
2,2
2,2
3,2
3,2
4,6
4,6
6,8
6,8
10
10
15
15
22
22
32
32
46
46
68
68
100
100
150
150
220
220
320
320
460
460
680
680
1000
1000
1500
1500
Meje vrednosti za
Meje vrednosti
Granične
vrijednostizaza
kinematiËno viskoznost
kinematičku
kinematiËnoviskoznost
viskoznost
pri 40˚C
kod
40˚C
pri2 40˚C
mm22/s
/s (cSt)
mm
mm /s(cSt)
(cSt)
minimalno
maksimalno
minimalnomaksimalno
minimalno
maksimalno
1,98
1,98
2,88
2,88
4,14
4,14
6,12
6,12
9,00
9,00
13,5
13,5
19,8
19,8
28,8
28,8
41,4
41,4
61,2
61,2
90,0
90,0
135
135
198
198
288
288
414
414
612
612
900
900
1350
1350
2,42
2,42
3,52
3,52
5,06
5,06
7,48
7,48
11,0
11,0
16,5
16,5
24,2
24,2
35,2
35,2
50,6
50,6
74,8
74,8
110
110
165
165
242
242
352
352
506
506
748
748
1100
1100
1650
1650
mm22/s (100˚C)
mm /s (100˚C)
mm22/s (40˚C)
mm /s (40˚C)
850
850
775
775
700
700
625
625
550
550
500
500
450
450
400
400
365
365
315
315
280
280
240
240
205
205
175
175
140
140
115
115
85
85
60
60
40
40
20
20
680
680
140
140
460
460
320
320
220
220
90
90
40
40
150
150
85 W
85 W
100
100
68
68
46
46
32
32
22
22
15
15
ISO VG
ISO VG
ISO VG
razredi
razredi
gradacije za
viskoznosti
viskoznosti
za
viskoznosti za
industrijska
olja
industrijska
olja
industrijska ulja
50
50
80 W
80 W
75 W
75 W
SAE
SAE
SAE
razredi
razredi
gradacije olj
viskoznosti
viskoznosti
olj
viskoznosti
za
zobniπkeza
za
zobniπke
zupčanike
i
prenosnike
prenosnike
prijenosnike
30
30
20
20
10 W
10
W
5W
5W
SAE
SAE
SAE
razredi
razredi
gradacije za
viskoznosti
viskoznosti
za
viskoznosti
za
motorna
olja
motorna
olja
motorna ulja
42
42
40
40
38
38
36
36
34
34
32
32
30
30
28
28
26
26
24
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
20
20
0
100 5
5
4
90
10
5
5
6
5
5
70
5
60
5
50
5
5
40
30
POSTOTAK
KOMPONENTE
MANJE
VISKOZNOSTI
ODSTOTEK
KOMPONENTE
NIÆJE
VISKOZNOSTI
80
20
7
5
8
30
9
5
10
40
15
5
20
50
30
5
40
60
50
5
100
70
200
5
5
300
20
80
400
5
500
5
10
90
1000
5
4
5
6
7
8
9
0
10
15
20
30
40
50
100
200
300
400
500
1000
100 5
POSTOTAK
KOMPONENTE VEČE
VISKOZNOSTI
ODSTOTEK
KOMPONENTE
VI©JE
VISKOZNOSTI
DIJAGRAM
ZAmeπanje
MIJEŠANJE
ULJA
diagram za
olja
Viskoznost (mm2/s) komponente veće viskoznosti
Viskoznost (mm2/s) komponente viπje viskoznosti
39
2
/s) komponente
viskoznosti
Viskoznost
Viskoznost
(mm2(mm
/s) komponente
niæjemanje
viskoznosti
21
OPREMA
REFRAKTOMETAR ZA MJERENJE
KONCENTRACIJE
UNIVERZALNA INDUSTRIJSKA PUMPA - USISAVAČ
TIP: NIMATIC NRC200/NC200
Koristeći u Vašem pogonu ili radionici Castrolovu industrijsku
crpku možete za puno kraće vrijeme promjeniti emulziju ili ulje
(hidrauličko,rezno...) uz besprijekornu čistoću.
40
PODRUČJE PRIMJENE:
Univerzalna pumpa ili usisavač na komprimirani zrak ima svoje
mjesto u svakom proizvodnom pogonu ili radionici. Putem uređaja
lako crpimo emulzije, otopine, hidraulička, reduktor­ska, rezna i ostala ulja iz različitih spremnika, centralnih ili hidrauličkih sistema.....
Koristimo ga i kod uklanjanja “stranog ulja”(hidrauličkog, ili ulja za
klizne staze...) koje pliva na površini emulzije ili otopine. Uspješno
možemo pokupiti ulje ili ostale tekućine koje se proliju okolo stroja
ili billo gdje u radionici.
Usisna cijev ima promjer R2”, koji omogućava usisavanje većih
djelova, čak i strugotina. Neosjetljiv je na zamašćivanje. Moguće ga
je montirati na svaku bačvu, koja ima promjer otvora R 2” + R3/4 “.
pH trakice
prilagođene radu sa emulzijama
TEHNIČKI PODACI:
Tehnička koncepcija sapnice i difuzora osigurava izvanredni usisni
kapacitet. Kako uređaj nema gibljivih elemenata ne zahtjeva posebno održavanje. Jednostavna koncepcija omogućava laku i praktičnu
uporabu. Moguće je dobiti i pokretnu verziju na kolicima. Tip NRC
200 sa reverzibilnim ventilom za ispumpavanje tekućina iz bačve,
tip NC 200 bez reverzibilnog ventila.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Max tlak
2,5 bar
Max podtlak difuzora
0,25 bar (podtlak u bačvi)
Usisni kapacitet
50 lit/min
Odsisni kapacitet (kod modela NRC 200) 40 lit/min
Oprema:
1x fleksibilna cijev od 1,5 m, kruta metalna cijev od 0,5 m, plastični
nastavak s uskim otvorom, plastični nastavak s širokim otvorom
i četkom.
OPREMA
UREĐAJ ZA MIJEŠANJE SHP
NIMATIC
MiniDos UREĐAJ ZA MIJEŠANJE SHP
Koristeći proporcionalni klipni mješać
MiniDos moguće je ostvariti točno proporcionalno miješanje koncentrata i vode
neovisno o ulaznom tlaku vode ili duljini
cjevoda emulzije.
Koristeći stanicu za pripremu emulzije možete uštediti i preko
50 % koncentrata u usporedbi sa ručnim mješanjem emulzije
odnosno otopine.
PODRUČJE PRIMJENE:
Uređaj koristimo za pripremu odnosno miješanje svih
Castrolovih sredstava za hlađenje i podmazivanje koji se
koriste pri obradi metala. Uređaj radi na principu injektora
u širokom području tlaka vode i omogućava miješanje u
omjeru od 2-20 %.
Jednostavna montaža i rukovanje osiguravaju siguran i
ekonomičan rad sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje.
PODRUČJE PRIMJENE:
Uređaj koristimo za pripremu odnosno
miješanje svih Castrolovih sredstava za
hlađenje i podmazivanje koji se koriste
pri obradi metala. Uređaj radi na principu
klipnog mješaća i omogućava miješanje
u omjeru od 2-10 %. Ovisno o modelu
mogući su i drugi omjeri.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Priključak vode
min. ½”
Tlak protoka
min. 2 bara
Kapacitet mješanja
800 l/h
Područje mješanja
1% - 20 %
Održavanje
nije potrebno
Tlak protoka od 0,7 do 5 bar
Oprema:
- 1 x usisna cijev sa priključcima
- cijev za vodu
- izlazna cijev za izmješano sredstvo
Područje mješanja 2 do 10%
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Priključak vode ¾’’
Kapacitet mješanja od 20 do 2000 lit/sat
Oprema: konzola za montažu na zid, usisno crijevo koncentrata sa nepovratnim ventilom.
41
OPREMA
UREĐAJ ZA OBIRANJE ULJA NIMATIC
Uštedite novac i smanjite vrijeme potrebno za čišćenje
stroja - ovaj jedinstveni obirač lako se prigrađuje na sve vrste
spremnika CNC strojeva, ima ugrađenu pumpu a obrano ulje
može transportirati na udaljenost do 10 m.
PODRUČJE PRIMJENE:
Uređaj posebno napravljen za obiranje stranih ulja sa
površina emulzija ili drugih otopina (hidrauličko ulje, ulje
za klizne staze). Kontinuiranim obiranjem stranih ulja
učinkovito se spriječava razvoj mikroorganizama čime
produljujete radni vijek emulzije, spriječavate pojavu korozije, neugodnih mirisa i prijevremenu zamjenu emulzije
(produljenje radne spremnosti stroja).
42
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE EMULZIJE R-3000
Mobilni uređaj koji se može brzo prilagoditi svakom alatnom stroju i brzo i učinkovito izdvojiti velike
količine stranog ulja i profiltrirati emulziju.
PODRUČJE PRIMJENE:
Uređaj radi u bypass načinu rada: pumpa emulziju iz stroja preko vrećastog filtera i kroz spremnik
za dekantiranje ulja, čista emulzija se vraća u spremnik alatnog stroja. Usisni plovak ili magnetni
držač usisa osiguravaju dobru prilagodbu svakom stroju. Koristeći ovaj uređaj bitno se produljuje
radni vijek emulzije i smanjuje potrošnja koncentrata i količine otpadne emulzije.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Ugrađena uljna pumpa (verzije bez uljne pumpe za strojeve koji obrađuju aluminij)
- Tlak pumpe 1 bar
- Učinak ~3 l/sat
- Podešavanje visine
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
- Motor 6VA sa adapterom za 220V/50Hz
Snaga 0.37 kW
- Jednostavna ugradnja
Protok 550 lit/sat
- Jednostavno rastavljanje i servisiranje
Oprema: - usisni vod sa usisom u izvedbi plovak ili magnet
- Raspoloživi potrošni dijelovi
- rezervni filteri
- Mala dimenzija – prikladno za najrazličitije spremnike CNC strojeva’’
- povratni vod sa magnetom za montažu na spremnik alatnog stoja
OPREMA
UREĐAJ ZA FILTRIRANJE ULJA CLEAN SYSTEM
Mobilni uređaj za bypass filtracije ulja
PODRUČJE PRIMJENE:
Uređaj za bypass filtriranje hidrauličkih
ulja ili drugih mazivih ulja viskoznosti do
250cSt.
FILTER TEKSTILNI U ROLI ZA FILTRIRANJA EMULZIJA ILI ULJA
Filter role odgovarajućih širina,
materijala i debljina za filtriranja
emulzija ili ulja za obradu metala
43
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Protok do 16 lit/min
Tlak do 4 bara
Finoća filtriranja 3, 5 ili 12 mikrona
Oprema: - usisno i povratno crijevo
- manometar za indikaciju zapunjenosti filtera
INDUSTRIJA
OD PROIZVODA DO PONUĐAČA SISTEMA
Visokozahtjevne tehnologije, najveća opterećenja i optimalna ekonomičnost zahtjevaju
upotrebu pravih maziva. Inovativno rješenje s pravim proizvodom i servisnim paketom
Vam nudi više sigurnosti i efikasnosti i što je najvažnije smanjivanje troškova.
Castrol + Plus Sistem
- optimalan izbor proizvoda
- usluga TCO analize primjene maziva (analiza ukupnih troškova i optimizacija)
- kontrola proizvoda na stroju i u laboratoriju
- izrada planova podmazivanja
- uređaji za kontrolu, pripremu i održavanje ulja i emulzija
- odvoz i zbrinjavanje emulzija i zauljene ambalaže
-školovanje radnika iz područja primjene maziva i zaštite okoliša
- brza dostava na bilo koju lokaciju
44
Dozvolite da Vam ponudimo sistemsko rešenje za vaš pogon.
Castrol Industrija – ime koje Vas nikad ne razočara.
Castrol CMS
- višegodišnji ugovor s mogućnošću podjele zarade koju poduzeće ostvari upotrebom
Castrolovih proizvoda i usluga
SIGURNOSNO TEHNIČKE LISTE
Sve najnovije sigurnosno tehničke liste dostupne su na www.kemikalije.com
ISO Certifikati
ABC Maziva su ISO 9001 i 14001 certificirani za trgovinu Industrijskim mazivima i pružanje
tehničke podrške u primjeni maziva
45
46
ABC Maziva d.o.o.
Distributer Aral, Castrol i BP industrijskih maziva za Hrvatsku
Lopatinečka 7
10000 Zagreb, Hrvatska
T: 01 600 22 99
F: 01 600 22 91
E: [email protected]
www.abcmaziva.com
Ovlašteni uvoznik za Castrol
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
53
File Size
1 716 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content