close

Enter

Log in using OpenID

Blagotvorno dejstvo nakita

embedDownload
Blagotvorno
Nakit sa
dejstvo
učinkom
nakita
Zažene,
dame,
gospodu,
za
muškarce,
decu iiljubimce
ljubimce
djecu
Dragi korisnici
Dragi
korisnici,ENERGETIX magnetnog nakita,
gotovo
više
od 10
i i dodatke
sa
Već
deset
godina
mi godina
kreiramoizrađujemo
prelep nakitnakit
i stilizovane
predmete.
puno 8ukusa.
Prekrasan
jedinstveni
voli i cijeni
Preko
miliona
korisnikadizajn,
širom sveta
vole našizbor
jedinstven
dizajn.
više od 8svaki
millijuna
ENERGETIX
kupaca
širom
svijeta. koji mi
Gotovo
dan primam
pisma,
pozive
i e-mailove
dokazuju koliko su naši kupci zadovoljni sa našim proizvodima.
To dokazuju i mnogobrojna pisma, telefonski pozivi i e-mailovi svaki dan. U ime cijelog ENERGETIX tima kažem Vam od
srca
za Vaš tima
entuzijazam
koji
svaki dansvakom
ispočetka
U
imehvala
ENERGETIX
volela bih
danas
se zahvalim
kupcu
nadahnjuje. Kao
tvrtke ENERGETIX
uvjeravam
Vas
pojedinačno.
Vaš vlasnica
odziv i entuzijazam
nam daju
ideje i kreativnost
kako
ćete i ujoš
budućnosti
da
pravimo
lepši nakit.uživati u našoj jedinstvenoj riznici.
U ovom
ovom obljetničkom
jubilarnom katalogu
pronaćićete
U
katalogu
naći ćete brojne
mnogonove
novosti:
kreacije:
na
primjer nakit u odgovarajućim bojama, novu sportsku
kolekciju i prozirne komade nakita koji u svojoj unutrašnjosti
- Nakitpokretne
u boji
imaju
dijelove. Pojedine kolekcije unaprijedili
-smo
Novu
sportsku kolekciju
sa dragim kamenjem
i nadopunili
sa novim komadima
nakita a i koristili ba- Nekim
postojećim kolekcijama smo dodali nove komade
kar
kao materijal.
nakita
- VišeMittermaier
bakra u našim
kreacijama
Rosi
i Christian
Neureuther sportske skijaške
zvijezde su oduševljeni novim ekskluzivnim kolekcijama. I
ne samo to, oboje su oduševili i svoje obitelji, pa i kolege
sportaše.
Svetski
poznati ambasadori za sport i bivše ski zvezde
Rosi Mittermaier i Kristijan Neureuther su očarani
Ako imate
pitanja, želje
prijedloge,
molimo
Vas da ih ostavite
novom
kolekcijom.
I to inije
sve, oboje
su snabdeli
kod članove
Vašeg ENERGETIX
savjetnika
ili savjetnice.
sve
svoje porodice
kao i prijatelje
sa našim nakitom.
Prepustite
se čaroliji
stranicama
ovog
kataloga.
Ukoliko
imate
nekihna
pitanja,
zahteva
ili ideja
naš ENERGETIX
saradnik je tu da vam pomogne.
Prepustite se čarima stranica koje slede.
Vaša vaša,
Srdačno
Dr. h. c. Petra Döring
Gdje mogu što naći
6DGUåDM
Choose your bracelet
Find your favourite Centre Element in the Energetix catalogue to match the bracelets here.
Lay the template over the page to try out your desired combination.
Order No. 1491
Size M, L, XL, €/£ 35,– $ 52,50
Order No. 1492
Size M, L, XL, €/£ 39,– $ 58,50
Order No. 1490
Size M, L, XL, €/£ 30,– $ 45,–
Order No. 1054
Order No.
Dizajn.........................................................................strana
Dizajn ...............................................................................Stranica 4 4
Magnet.............................................................................Stranica 66
Magneti.....................................................................strana
Lutajuće
srce ...............................................................Stranica 88
Moćno
srce..............................................................strana
Size XS-S, M-L, XL-XXL, €/£ 35,– $ 52,50
798
Order No. 1003
Size XS-S, M-L, XL-XXL, €/£ 30,– $ 45,–
Order No.
Size M-L
, XL-XXL,
, XL-XXL,
Order No. 1053
Order No.
Order No.
Size M-L
, XL-XXL,
€/£ 33,–
1080
L, L-XXL,
Size S-X
Order No.
€/£ 33,–
Size M-L, XL-XXL, €/£ 30,– $ 45,–
$ 49,50
Rosi Mittermaier
Mittermaier &&
Rosi
ChristianNeureuther...........................................strana
Neureuther .......................................... Stranica 1010
Kristijan
799
Just screw it together. It comes with the tool already.
494 (Fol
€/£ 19,–
$ 28,50
Size S-XL,
L-XXL, €/£
Nakit za
za sportiste.................................................strana
sportaše ................................................... Stranica 1212
Nakit
$ 49,50
15,– $ 22,5
0
Voda -eliksir
eliskirživota..............................................strana
života .............................................. Stranica 2626
Voda-
ding clas
p)
1542
L, L-XXL,
Size S-X
€/£ 19,–
1
154
Order No.
Order No.
$ 67,50
Size M-L, €/£ 45,– $ 67,50
Size M-L
Order No.
€/£ 45,–
797
Order No. 729
Size M, L,
XL, XXL,
€/£ 30,–
$ 45,–
L, €/£ 19,–
Nakitodsanakita.......................................................strana
naglaskom na posebno ................ Stranica 3030
Više
Trendovi
u bojama
.............................................. Stranica 6666
Boje
u trendu........................................................strana
$ 28,50
Size S-X
1545
$ 28,50
0
$ 28,5
L, €/£ 19,–
Size S-X
6
154
Order No.
Order No.
L, €/£ 19,–
Size S-X
$ 28,50
Nakit za djecu i mlade .................................... Stranica 106
Nakit za decu i tinejdžere..............................strana 106
1543
Order No.
Klasična elegancija.............................................strana
elegancija ............................................. Stranica 9292
Klasična
1544, Size
19,–
S-XL €/£
$ 28,50
.
l already
h the too
Just screw
es wit
er. It com
Nakit sa djelovanjem za ljubimce ........... Stranica 114
Nakit za ljubimce..............................................strana 114
it togeth
Savjet:
Preporuka:
Koristite
novim
šablonama
za narukvice.
Koristite se
novi
šablon
za narukvice.
Tako ćete
Sve
centralne
elemente
naći ćeteizna
str. 22-25
najlakše
pronaći
vašu narukvicu
snova
za svaki
Sastavite
svoju
narukvicu
iz
snova!
centralni element na str. 22-25.
Sve ogrlice na jednom mjestu ................... Stranica 120
Svi lančići na jednom mestu.........................strana 120
ENERGETIX Usluge ............................................ Stranica 124
ENERGETIX servis..............................................strana 124
Poklon pakiranja ................................................ Stranica 128
Poklon pakovanja............................................strana 128
prema
detaljima
IzLjubav
ljubavi
prema
detaljima
Trendi
nakit
by Döring
Nakit by
Petra
Petra Döring
by
ring
Petra Dš
the Original
Novost:
Novo:
:
Privjesak
sa cirPrivezakzasalančić
plutajućim
konijima
kojiusesredini
slobodno
cirkonima
pomiču u sredini.
Već 10 g o d i ndizajnerski
a ENERGETIX
Internacionalni
timinternacionalni
specijaliziran tim
za nakit
za dizajn nakita,
Evangela
Borek i JimBorek
Carteri englezom
kreiraju
ENERGETIX
sa grkinjom
Evangelom
za vas
velika umetnička
dela. stvaraju za nju prava
Jim
Carterom
već 10 godina
Preliminarnidjela.
crtežiUprstenja,
narukvica
umjetnička
studiju lančića
nastajuiliprvo
skice prstena,
se izrađuju
u studiju.NaNkraju
a k o nse tna
o gtom
a s etemelju
i z r a đrazvija
uje
ogrlice
ili narukvice.
nakitkreacija.
na osnovu tih skica.
nova
Ljubav prema
detaljima
pravidetaljima.
razliku
Raznovrsnost
se temelji
u ljubavi prema
ENERGETIXnakit
nakitbyby
Petra
Döring
je
ENERGETIX
Petra
Döring
ime odraz
je za trend,
kreatrenda, dizajn
kreativnosti,
dizajna
i lepote.dizajneri
Dizajnerinalaze
pro- na
tivnost,
i ljepotu.
Inspiraciju
internacionalnim
nakita i u sajmovima
svjetskim metronalaze inspiracijusajmovima
na međunarodnim
nakita
polama
- Londonu,
i Parizu.
kao i umode
svetskim
modnimMilanu
centrima
Londonu, Milanu i
Parizu.
4
ENERGETIX-Kreativni
timtim
nana
djelu:
Jim
Carter,
Evangela
Borek
i Petra
Döring
ENERGETIX kreativan
delu:
Jim
Carter,
Evangela
Borek
i Petra
Döring
J u bkatalog
i l a r n i kkoji
a t aizlazi
l o g predstavlja
vam najprodavanije
i
Ovaj
na samu deset
godišnjicu
najmodernije
trendove.
postojanja
predstavlja
Vam mnogo najprodaFleksi narukvica
su popularniji
negoFlexiikada.
vanijih
proizvodai prsten
i modernih
trendova.
Kod nakita
koji kreirate
saminasvaki
je jedinarukvice
i prstenje
su i dalje
listi detalj
nadražih
pronstven.Nakit
Po svojoj
želji sastavljate
nakit kako
bi vam
se
izvoda.
za slaganje
apsolutno
pripada
vrhu:
slagao
sa garderobom:
nekada nakita
moderno,
nekada
Svaki
komad
ovako složenog
pravi
je
unikat.
Složite
svoje
kombinacije
komada
klasično.
Ovakav
nakit
može da bude
idejanakita
za savršen
popoklon.
svojem ukusu ili odjeći: ponekad zaigrano, ponekad
I iznad
svega,
je nakit
savršen
Poštoklasično.
je ljubičasta
boja
oveovaj
godine
u trendu,
popoklon svakome.
nudili smo vam predloge od strane 76 pa nadalje
za promenljivi
boji ivrlo
mnogim
drugim
Ljubičasta
bojanakit
ove ujeovoj
godine
moderna,
a nijansama.
od stranice 76 naći ćete sugestije za izradu
Ova jedinstvena
obojenost
životu.
šarenog
nakita za spajanje
u daje
ovoj ukus
i mnogim
drugim bojama. Ovaj jedinstveni govor boja kroz
nakit stvara pravo životno veselje.
Želite
li naš nakitnaš
vidjeti,
doživjeti
ali ida
isprobati
Isprobajte
nakit
umesto
ga
"uživo",
a ne
samo na
ovog katalosamo
gledate
u stranicama
katalogu. Samo
potraga? žite
Potražite
ENERGETIXsaradnika.
člana ili članicu
svog ENERGETIX
Ona ili
kojion
suće
Vam
ovaj
katalog zabavu
bitipokazali
srećni da
organizuju
sa nakitom za vas i vaše prijatelje.
Predložite im da ćete rado biti domaćini
Kontakt detalje vašeg saradnika možete
jedne
prezentacije
i sa kataloga.
svojim prijateljipronaći
na poleđini
ma ili prijateljicama napraviti ENERGETIX Party
Podatke o kontakt osobi možete naći na
zadnjoj stranici ovog kataloga.
5
Magnetizam
Magnetizam
silakoja
kojaupravlja
donosi svemirom.
red u svemiru.
Magnetizam je sila
Magnetno
polje zemlje
staro
je milijarde
Zemljino magnetno
polje
je staro
nekolikogodina
i time
je starije
nego ijedan
životplaneti
na našem
miliona
godina
i prisutno
je na našoj
planetu.
duže nego bilo koji oblik života.
Da
nema
magnetne
zemlji ne
bilo života.
Život
na Zemlji
ne bisile,
bionamoguć
bezbimagnetne
U prirodi magnetit (crni ferimagnetički željezov
energije. Prirodni materijal magnetit je zadržao
oksid) održava prirodni magnetizam.
prirodno magnetno svojstvo.
bei Schwellungen, Entzündungen, Narben und Kunden, die Magnetschmuck erworben hatSportverletzungen sehr positiv auf den Hei- ten, wurden zwischen Juli 2003 und Dezember
lungsprozess auswirkte.
2004 mittels Fragebogen aufgefordert, ihr subAuch eine britische Studie von 2004 mit 194
Arthrose-Patienten belegt, dass zum Beispiel
Magnetarmbänder Arthrose-Schmerzen in der
Hüfte und im Knie lindern können. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden im Dezember 2004 im British Medical Journal und danach
50
Kaufs und nach vierwöchigem Tragen auf einer
Skala von eins (keine Beschwerden) bis zehn
(sehr starke Beschwerden) einzutragen. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Ergebnisse
überzeugten auf der ganzen Linie: 92 Prozent
aller Befragten spürten Verbesserungen bei
mindestens einer Beschwerde.
Sehr viele Befragte fühlen sich besser * oder viel besser **
Kundenbefragung mit mehr als 5100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen
60
50
Sonstige
Gelenkschmerzen
Nackenverspannungen
70
Müdigkeit/wenig Energie
80
Migräne
90
Kopfschmerzen
100 %
Rückenschmerzen
„Bewiesen: Magnete heilen wirklich!“, titelt die
Bild und zitiert Wissenschaftler der Universität
von Virginia, die in Tierversuchen bewiesen,
dass Magnete die Durchblutung erhöhten und
Durchführung der bisher größten
Anwenderbefragung in Deutschland über
die Wirkung von Magnetschmuck
Fast zeitgleich mit den britischen Forschern führte ich eine groß angelegte Kundenbefragung
mit über 5.100 Probanden durch. Dafür wurden
standardisierte Anwender-Fragebögen verwendet, neben Arthrose wurden weitere Beschwerden wie z. B. Migräne und Rückenschmerzen
berücksichtigt.
Depression
Die heutige Magnettherapie und der Einsatz
von Magneten haben viele Väter und Mütter.
Studienergebnisse namhafter Wissenschaftler
bestätigen das Volkswissen um die Kraft der
Magnete.
Menstruationsbeschwerden
Studienergebnisse belegen die Wirkung von Magneten
viel besser
40
30
besser
20
gleich
10
schlechter
0
* bis 20 Prozent
** über 20 Prozent
Quelle: Studie 2003 – 2005, Dr. h. c. Petra Döring
51
6
Dr. h. c. Petra Döring bavi se fascinantnim djelovanjem magneta od 1999. Prikupljala je iskustva iz
Dr. Doringkao
je proučavala
fascinantanteefekat
prošlosti,
i moderna istraživanja,
je bilježila
magneta
još od 1999 i dobila je ideju da
sve
što je zamijetila.
kombinuje ovu silu sa nakitom visokog stila.
Ova
posebna
sa ENERGETIX-WELLNESS
plemenitim dizajnom naDanas
je njenasila
firma
kita
već
je
prije
deset
godina bilakompanija
ideja Dr. h. c.
GmbH jedna od najinovativnijih
Petre
Döring.
Danas
je njezina tvrtka ENERGETIXza izradu
nakita
na svetu.
Wellness GmbH najinovativnija tvrtka na polju
magnetnog nakita u cijelom svijetu.
Gotovo svaki komad nakita ima u sebi magnet.
Skoro svaki
komad
nakita opremljen
Magnetni
nakit
- jedinstvena
atrakcija.je magnetom. Magnetni nakit - posebna je atrakcija.
energije
za Vas!
Više Više
energije
za vas!
Magnetni
za blagostanje
Magnetni
nakitnakit
za vitalnost
Dr.
h.
c.
Petra
Döring
Dr. h. c. Petra Döring
978-3-00-028713-8
ISBN ISBN
978-3-00-028713-8
Dostupno
u uredima
Wellnessa
Dostupno
u knjižarama
ili kodENERGETIX
vašeg ENERGETIX
saradnika.
ili pitajte ENERGETIX savjetnike(ce)
7
ET
by Petra D
ing
IX
šr
ET
ing
Bestseller
E N E RG
E NE RG
IX
šr
Lutajuće
srce
Moćno
srce
jakim
magnetom
sa posebno
ekstra jakim
magnetom
by Petra D
Lutajućemoćno
srce srce
Čelično
od nehrđajućeg
čelika
Art.
br. 177
br. 177
€Art. 39,–
€ 39,–
sastoji izoddva
dvadela
dijela,
te se na
za Vašu
Srce se sastoji
i kači
vašu
odjeću sigurno
drži, ne iglom,
garderobu
magnetnom
silom, nego
a ne samagnetiglom
nom silom.
Bakarno
Lutajućemoćno
srce srce
Art.
br 1114, Cu
od bakra
€Art. 39,–
br. 1114, Cu
€ 39,–
Omiljeni
dodatak
koji poseduje
ekstra
jak magnet.
Ovaj omiljeni
dodatak
opremljen
je posebno
snažnim magnetom.
Jednostavno ga možete
staviti
na svakotočku.
željeno mesto.
namjestite
na željenu
8
Moguće
točke na koje
kojemožete
možete
Moguća mesta
staviti
srce srce.
zakačitilutajuće
magnetno
by
ring
Petra Dš
the Original
Odmah
i držače:
Naručitenaručite
u isto vreme
i:
Zavoji
za sigurno
bandaže
učvrščivanje
srca zakačili srce
kako bi neupadljivo
na
koljeno
ili na nogu.
na ruku,
ruku, na
koleno
ili nogu.
Zavoj
možete
po potrebi
Bandažeri
se mogu
iseći na
izrezati
željenu veličinu
željenuna
veličinu.
Art.
Art. br.
br. PP152
PP152 , BM, mf
€€ 4,–4,–
9
Rosi Mittermaier i Kristijan
ChristianNeureuther
Neureuther
poznata lica
ENERGETIX-a
poznate
ličnosti
i ENERGETIX
Kako ste
ste saznali
se upoznali
ovim? nakitom?
Kako
za našsanakit
Rosi Mittermaier: "Nakadašnji drug iz
Rosi Mittermaier: “Nekadašnji školski kolega sreo
razreda
prišao je Kristiajnu
i meni
nagodinu
ulici i pol u
se sa Christianom
i samnom
prije
pre
oko
osamnaest
meseci
u
Garmischu
Garmischu, na ulici, te nam ispričao o pozitivnim
iučincima
ispričao nam
o pozitivnom
magnetnog
nakita.efektu
magnetng nakita”
Kristijan
to vreme
patiood strašne
ChristianNeureuther:
Neureuther:“U
“Tada
sam patio
sam
od tenzije
leđnih
mišića , smo
tako da
smo
napetosti
u leđima
i odmah
se zainteresirali.
Isprobao
magnetnu narukvicu i uskoro se
se
odmah sam
zainteresovali.
poboljšalo
na što sam
se žalio.
Na kraju sam
Probao
samsve
magnetnu
narukvicu
i moje
i spavao
vrlo dobro,
te se nisam
stanje
se veoma
brzo popravilo.
Nabudio
kraju, noću od
bolova.sam
Danas
nosim
ENERGETIX
svapočeo
dobro
da spavam
jer menarukvicu
bol
kodnevno.
više
nije budio.
Od tada nosim svoju ENERGETIX
Što Vam se posebno sviđa?
narukvicu svaki dan”
Rosi Mittermaier: “Jedinstveni izbor i prekrasan
Šta vam se najviše dopada?
dizajn, kombiniran sa porcijom magnetne enerRosi
Mittermaier:
Jedinstvenmagnetnog
izbor i
gije napravio
je od ENERGETIX
nakita
najdraži poklon.
atraktivni
dizajn u kombinaciji sa
Naša obitelj,energijom
poznanicičine
i prijatelji
su potpuno
magnetnom
ENERGETIX
opčinjeni. nakit
I sadajedinstvenim
ova nova sportska
kolekcija, koja
magnetni
poklonom.
posebno
zapinje
za oko.
Ljudisunam
sami prilaze
Naša
porodica
prijatelji
i kolege
potpuno
zbog
toga
na
mnogim
sportskim
događanjima
i
fascinirani nakitom. Nova kolekcija za
dobrotvornim priredbama.
sportiste prosto pleni pažnju. Ljudi nam
prilaze i raspituju se o nakitu na sportskim
događajima i humanitarnim manifestacijama.”
10
Šta očekujete od partnerstva?
Čemu se nadate u ovom partnerskom odnosu?
Rosi Mittermaier: Oboje imamo neverovatno
iskustvo
sa ENERGETIX
nakitom.
Rosi
Mittermaier:
“Mimagnetnim
oboje imamo
izvrsna isNaši prijatelji
i sportske magnetnim
kolege su takođe
kustva
sa ENERGETIX
nakitom. Naši
impresionirani
pozitivnim
prijatelji
i sportski
kolege suefektom.
također impresionirani
pozitivnim
učincima.
možemo samo
Preostaje nam
samo daZbog
svimatoga,
preporučimo
preporučiti
onimladi
mladiuilisrcu
mladi
– bilo da stesvima,
mladibili
ili ste
– u srcu - da
sami
otkrijuda
jedinstvene
učinke magnetnog
nakida probate
otkrijete jedinstven
efekat
ta".
magnetnog nakita na sebi."
Rosi
Mittermaier:
Rosi Mittermaier:
Na
Zimskim
olimpijskim
igrama
1976. osvojila je
Osvojila
dve zlatne
medalje 1976
na Zimsklim
dvije
zlatne medalje.
U godine
istoj godini
postala
je i svOlimpijskim
igrama. Iste
osvojila
je
Svetski prvakinja
š a m p i o nua tAlpskim
z a ž e n ekombinacijama
u kombinacijama,
jetska
i nospobednik
je Svetskog
Kupa za kupa,
žene, akao
proglašena
je
iteljica
ženskog
svjetskog
i sportašica
i za ženu sportistu
Od tada jekao
poznata
godine.
Od tadagodine.
je bila poznata
"Zlatna Rosi"
Christian
Neureuther: "Dekorativno
“Dekorativnomagnetno
magnetno
Kristijan Neureuther:
lutajuće
srce
također“čuda”,
je pokazalo
svoje
"čudesno"
srce je već
napravilo
u slučaju
hematoma.
djelovanje,
hematoma
Srce
Jednostavnonpr.
ga kod
prislonite
i otok i od
bol udaraca.
će
se
samo
položi
na
ozljedu,
a
oteklina
i
bolovi
nenestati mnogo brže"
staju
brže nego
inače.
Rosi puno
Mittermaier:
"Uvek
uz sebe imam
Rosi
Mittermaier:
Magnetni
ENERGETIX
štapić za“ENERGETIX
vodu. Tako uvek
mogu štapić
za vodu uvijek imam sa sobom. Tako uvijek mogu,
da vitalizujem čašu sa vodom ili đus, čak i u
čak i u restoranu oplemeniti svoju vodu ili sok od
restoranu.magnetnom
Vodeni štapičenergijom.
joj daje osveženje
naranče
Tako su puno
iukusniji,
zdraviji ukus"
osvježavajućeg i zdravijeg okusa.
Vaši,
Vaši,
kao “zlatna Rosi”.
Christian
Neureuther:
Kristijan Neureuther:
U devetnaestoj
osvojio svoj osvojio
prvi od 13jeVelikih
Svoj
prvi od godini
13 veleslaloma
već kao
veleslaloma. U slalomu
je Kristijan
Neureuther
za
19-godišnjak.
U slalomu
je osvajao
pobjede
u
redom bio osam
pobednik
8 puta
između
1971.i i1978.,
1978, a svoj
serijama,
puta
između
1971.
a prvuSvjetski
Svetski kup
je ujezimu
1972/73.
prvi
kuposvojio
osvojio
u zimi
1972/73. ChrisTakođe
je član žirijabio
u popularnom
tian
Neureuther
je također nemačkom
i u žiriju popularne
televizijskomemisije
programu
Dali.
njemačke
DalliDali
Dalli.
Zajedno imaju dvoje odrasle djece, Felixa i
Zajedno imaju
dvoje odrasle
dece,
i Ameli
Ameliju
Neureuther.
Danas
se Feliksa
sa entuzijazmom
Neureuther.
Danas
su
oni
strastveni
golferi
bave golfom i nordijskim hodanjem, ai vrlo
nordijski
kao i ipopularni
gostiOboje
u brojnim
su
rado planinari
viđeni gosti
na televiziji.
su
tolk šou programima.
posvećeni i radu na socijalnim pitanjima, te brizi
Inače oboje su veoma posvećeni humanitarnom
o okolišu
radu i uključeni su u akciju zaštite životne sredine
11
12
Nakit
Nakit za
za sportiste
sportaše
Tenis, Tenis,
golf, nogomet
i konjički
sportovi
golf, fudbal
i konjički
sport
13
ENERGETIX Golf-Kolekcija
Golf
Kolekcija
Narukvice
mogu mijenjati boju i stil
Možete po svojoj želji da menjate boju i dizajn svoje narukvice
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina
podesiva
M-LM-L
Art. br.
br. 1641,
1641, Cu
Cu
Art.
78,–
€€ 78,–
14
Narukvica
Narukvica
VeličineM,
M,L,L,XL
XL
Veličina
Art. br.
br. 1644,
1644, Cu
Cu
Art.
75,–
€€ 75,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina
podesiva
S-XL i iL-XXL
L-XXL
S-XL
Art. br.
br. 1642,
1642, Cu
Cu
Art.
66,–
€€ 66,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina
podesiva
S-XL i iL-XXL
L-XXL
S-XL
Art. br.
br. 1643,
1643, Cu
Cu
Art.
72,–
€€ 72,–
Kožna
ogrlica
Kožni lančić
Duljine
Dužine S, M, L,
XL,
XL, XXL
XXL
Art.
Art. br.
br.1128
1128
€€ 29,–
29,–
Privezak
Privjesak
Art. br.
br.1479
1479
Art.
29,–
€€ 29,–
Oni vole
obožavaju
Golf i ENERGETIX
Magnetni
golf i ENERGETIX
magnetni
nakit: nakit:
Rosi Mittermaier iiChristian
ChristianNeureuther
Neureuther
Choose your bracelet
Find your favourite Centre Element in the Energetix catalogue to match the bracelets here.
Lay the template over the page to try out your desired combination.
Order No. 1491
Size M, L, XL, €/£ 35,– $ 52,50
Order No. 1492
, L-XXL,
Size S-XL
$ 28,50
€/£ 19,–
Order No. 1490
Order No.
1542
, L-XXL,
Size S-XL
Size M, L, XL, €/£ 39,– $ 58,50
$ 28,50
€/£ 19,–
Order No. 1054
Order No.
Size XS-S, M-L, XL-XXL, €/£ 35,– $ 52,50
1541
, €/£ 19,–
Size S-XL
$ 28,50
Order No. 1003
Order No.
Size XS-S, M-L, XL-XXL, €/£ 30,– $ 45,–
1545
, €/£ 19,–
Size S-XL
Order No. 729
r No. 1546
Orde
Order No. 1053
$ 28,50
Size M-L, €/£ 45,– $ 67,50
Size 28,5
M-L, XL-XXL, €/£ 30,– $ 45,–
$ 0
, €/£ 19,–
Size S-XL
Order No.
Size M, L, XL, €/£ 30,– $ 45,–
Savjet:
Preporuka:
Nikada
više
nećete
Nikada
više
zagubiti
ili izgubiti
ne morate
svoje
naočare.
zagubiti
svoje naočale
novi šablon za
Koristite nove
narukvice.
ćete moći
šablone
za Tako
narukvice.
da pronađete
Tako
ćete naćisvoju narukvicu iz snova
za svaki
centralni
element
na centralni
element
sa str. 22-25.
Str.
22-25
za svoju
narukvicu iz snova.
Just screw it together. It comes with the tool already.
1543
Order No.
1544, Size
w it
Just scre
19,–
S-XL €/£
$ 28,50
. It comes
together
with the
ady.
tool alre
15
ENERGETIX
Golf-Kolekcija
Golf
Kolekcija
Naušnice
Minđuše
Art. br. 1477P
€ 29,–
29,–
Narukvica
Veličine S,S,M,
M,L,L,XL
XL
Veličina
Art. br. 1637
87,50
€ 87,50
Narukvica
Veličine M, L, XL
Veličina
Art. br. 1639, Cu
84,–
€ 84,–
16
Narukvica
Veličine M, L
Veličina
Art. br. 568
59,–
€ 59,–
Lančić
Lančić
Duljine M,
Dužine
M, L,
L, XL
XL
Art. br.
br. 1464
Art.
1464
€€ 39,–
39,–
Naušnice
Minđuše
Art. br. 1478P
Art. br. 1478P
€ 29,–
€ 29,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 1636
Art.
br. 1636
€ 55,–
€ 55,–
Prsten
Prsten 16-22
Veličina
Veličina
16-22
Art.
br. 1638
br. 1638
€Art.
70,–
€ 70,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
S-XL
Veličina
podesiva
S-XL
Art. br.
br. 1640,
1640, Cu
Cu
Art.
66,–
€€ 66,–
b]ßPIXVEß(}VMRK
Exclusive Collection
17
ENERGETIX
Tenis-Kolekcija
Tenis
kolekcija
Lančić
Lančić
DužineS,S,M,
Duljine
M,L,L,XL
XL
Art. br.
1021
Art.
br. 1021
31,–
€€ 31,–
Adapter
Kopčica
Art. br.
1397
Art.
br. 1397
12,–
€€ 12,–
Privezak,
Privjesak,bm
BM
Art. br.
1457
Art.
br. 1457
€€ 35,–
35,–
Narukvica
Narukvica
Veličine S,
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Veličina
Art.
1592
Art. br..
br. 1592
99,–
€€ 99,–
Narukvica
Narukvica
Veličine
M, L,
L, XL
XL
Veličina M,
Art.
1595, Cu
Cu
Art. br.
br. 1595,
€ 65,–
65,–
18
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
vel.
Veličina podesiva
S-XL
S-XL
Art.br.
Art.
br.1596,
1596,Cu
Cu
€ 68,–
68,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
S-XL
S-XL
Art. br. 1593, Cu
€ 74,–
74,–
Lančić
Dužine S, M, L,
Lančić
XL, XXL S, M, L,
Duljine
Art.XXL
br. 558
XL,
€ 21,–
Art.
br. 558
31,50
€$ 21,–
Tekstilna traka,
bmBM
Tekstilna
vrpca,
Art. br.
393
Art.
br. 393
6,–
€€ 6,–
Privezak,
bmBM
Privjesak,
Art.
Art.br.br.1428
1428
€ €15,–
15,–
Privezak
Privjesak
Art. br.
1594
Art.
br. 1594
41,–
€€ 41,–
Minđuše
Naušnice
Art. br. 1486P
€ 33,–
33,–
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 1489P
1489P
33,–
€ 33,–
19
ENERGETIX
ENERGETIX
Kolekcija
zakonjički
konjičke
Kolekcija za
sportove
sport
Naušnice
Minđuše
Art.br.
br.1485P
1485P
Art.
€€ 29,–
29,–
Narukvica
Narukvica
VeličineM-L
M-L
Veličina
Art.br.
br.1599
1599
Art.
88,–
€€88,–
21
20
Kožni lančić
Kožni lančić
Duljine S, M, L, XL, XXL
Dužine S, M, L, XL, XXL
Art. br. 1128
Art. br. 1128
€ 29,–
€ 29,–
Stražnja
Zadnja
strana
strana
Adapter
Kopčica
Art. br. 1397
Art. br. 1397
€ 12,–
€ 12,–
Reverzibilna
uzda
Privjesak uzda
sa dvije
privezak,
bm
strane, BM
Art.
Art.br.
br. 1484
1484
€€ 37,–
37,–
Narukvica
Veličina
podesiva
S-XL
Univerzalne
veličine
S-XL
Art. br. 1597
€ 72,–
72,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
S-XL
L-XXL
S-XLi i L-XXL
Art.
Art.br.
br.1598
1598
€€ 60,–
60,–
21
Kopčica, BM
Adapter,
bm
Tako u tren
oka iz
Pretvara
centralni
centralnog
element
u elementa
dobijemo privjesak.
privezak
Art. br. 546
€ 8,–
8,-
Veliki
izbor narukvica
Narukvice
po izboru––
svakogapo
ponešto
za svakoga
nešto
1
2
3
+
6
5
4
=
7
8
9
1
Kuglica 1, BM
Lopta 1, bm
Art. br. 1516
Art. br.. 1516
€ 5,–
€ 5, –
Kuglica 7, BM
Art. br. 1510
Lopta 7, bm
€ 15,–
Art. br. 1510
€ 15,–
22
2
Kuglica 2, BM
Lopta 2, bm
Art. br. 1508
Art. br. 1508
€ 15,–
€ 15,–
Kuglica 8, BM, Cu
Art. br. 1513
Lopta 8, bm, Cu
€ 12,50
Art. br. 1513
€ 12,50,-
Kuglica 3, BM
Lopta 3, bm
Art. br. 1515
Art. br. 1515
€ 5,–
€ 5, –
Kuglica 9, BM
Art. br. 1509
Lopta 9, bm
€ 15,–
Art. br. 1509
€ 15,–
Kuglica 4, BM
Lopta 4, bm
Art. br. 1512
Art. br. 1512
€ 15,–
€ 15,–
Centralni
Centralni
element 1, Cu
element 1, Cu
Art. br. 1507
Art. br. 1507
€ 32,–
€ 32,–
3
Kuglica 5, BM
Lopta 5, bm
Art. br. 1556
Art. br. 1556
€ 5,–
€ 5, –
Centralni
Centralni
element 2, Cu
element 2, Cu
Art. br. 1506
Art. br. 1506
€ 32,–
€ 32,–
Kuglica 6, BM
Lopta 6, bm
Art. br. 1511
Art. br. 1511
€ 15,–
€ 15,–
Centralni
Centralni
element 3, Cu
element 3, Cu
Art. br. 1505
Art. br. 1505
€ 27,–
€ 27,–
Art. br. 582, Cu
€
Art. br. 486
Art. br. 673
€
35,–
Art. br. 1236
€
€ 30,–
Art. br. 487
€ 35,–
35,–
Art. br. 488
35,–
€ 39,–
Art. br. 1540
Art. br. 583
€ 30,–
Art. br. 1481, Cu € 45,–
Art. br. 1051
€ 45,–
€ 49,–
€ 43,–
Art. br. 1474, Cu
€
Art. br. 1532, Cu
€ 39,–
Art. br. 579
€
49,–
€ 33,–
Art. br. 490
Art. br. 1052
Art. br. 1473, Cu
€ 42,–
Art. br. 880
€ 35,–
Art. br. 1498
€ 55,–
45,–
Art. br. 1483
€
33,–
Art. br. 1531
€
45,–
23
Narukvice
po izboru- –
Veliki
izbor narukvica
za svakoga
svakogapoponešto
za
nešto
Art. br. 1480
€ 35,–
Art. br. 1493, Cu
€ 30, –
Art. br. 1494, Cu
€ 45,–
Art. br. 1046
€ 29,–
Art. br. 1476, Cu
€ 49,–
Art. br. 1533, Cu
€ 36,–
Art. br. 733
€ 35,–
Art. br 1045
€ 25,–
Art. br. 1042
€ 43,–
Art. br. 1475, Cu
€ 33,–
Art. br. 1482
€ 45,–
Art. br. 1528
€ 36,–
24
Art. br. 1300
€ 33,–
Art. br. 1431
€ 33,–
Art. br. 1049
€ 33,–
Art. br. 1048
€ 49,–
Art. br. 1242
€ 33,–
Art. br. 1050
€ 29,–
Art. br. 1047
€ 33,–
Art. br. 1522, Cu
€ 39,–
Art. br. 1629 € 33,–
25
Voda
Voda ––
Eliksir
eliksir života
života za
za zdravlje
zdravlje
i mladost
i mladost
Voda je izvor
izvorživota.
života.Predstavlja
Ona je simbol
životne
snage, čišćenja
simbol vitalnosti,
čistoćei iobnavljanpreporoda.
ja.
Biljke,
životinje
i ljudi
trebaju
Biljke,
životinje
i ljudi
nejemogu
dada
bi
preživjeli.
opstanu
bez vode.
Prekrasni
magnetništapići
štapićidoprineće
za vodu
Vaši lepi magnetni
pretvore neophodnih 1,5 do 2 litre
da poboljšate kvalitet i ukus 1,5 do
vode koju trebamo za piće svaki dan
litre vode,poslasticu.
koliko su i dnevne potrebe.
u2 vizualnu
Neki motivi
na štapićima
Pojedini
motivi
savršenipredstavljasu kao
ju savršene amajlije
za sreću. Štapići
srećonoše.
Sportski
dizajn
sa sportskim
vaš hobi
naglašava
Vašdizajnom
hobi ili ističu
na primjer
ili mogu
budu otmen
poklon
za
mogu
bitidasavršeni
pokloni
za žene
imuškarca
muškarce.ili ženu.
27
26
Štapići za vodu
svaki € 29,–
Savjeti
zakonzumiranje
konzumaciju vode
Saveti za
vode
%
•
•
%
•
%
%
•
%
•
Popijte
dvejutro
čašeodmah
vode čim
ujutru
Pijte
svako
nakon
ustajanja
čaše
vode
i pola
ustanete idvije
veliku
čašu
pola
sata prije
svakogobroka.
obroka jednu
pre svakog
veću čašu vode.
Popijte
dovode
Popijte dnevno
najmanjenajmanje
1,5 do 21,5
litre
2svaki
litredan.
vode.
Ako
ne možete
samu
Ukoliko
ne volitepiti
vodu
bezvodu
ukusa
jer
Vam je bezukusna,
dodajte
jednostavno
dodajte malo
limuna ili
joj
koju
limuna ili soka od
soka
odkap
jabuke!
jabuke!
Voda je neobično važna
Voda
od posebne
važnosti
za onejekoji
konzumiraju
malo za
voća
ljude
koji jedu vrlo malo voća i
i povrća.
povrća.
Nijedno drugo piće ne može da
Vodu
nevodu!
možete zamijeniti niti
zameni
jednim drugim napitkom!
Art. br.
814
Art. br.
813
Art. br.
815
28
27
Voda - eliksir
– Eliksir
života
za zdravlje
života
za zdravlje
i i mladost
mladost
Art. br.
400
Štapići za vodu
svaki po € 29,–
Art. br.
724
Art. br.
580
Art. br.
569
Art. br.
577
Art. br.
1449
2928
Magnetni podmetač
Magnetni podložak za vašu
za vašu čašu ili flašu
čašu ili bocu za piće
Art. br. 1517
Art. br. 1517
€ 25,–
€ 25,–
29
30
Nakit
Više od nakita
fleksibilan
nakit za dame
i gospodu
sa posebnim
naglaskom
elastični nakit za žene i muškarce
31
Flexi Prsten
Veličina 16-21
Veličine
Art. br. 1214
€€ 20–
20,–
Ogrlica
Ogrlica
Veličina
Univerzalna
podesiva
veličina
M-L und
und XL
XL
M-L
Art.br.
br. 1217
1217
Art.
€€ 59,–
59,–
32
Minđuše
klipsom
Naušnicesa
- klipse
Art.
Art. br.
br. 1523C
1524C
€€ 27,–
27,–
sa
za iglom
probušene uši
Art.
Art. br.
br. 1523P
1524
€€ 27,–
27,–
Flexi Narukvica
uska
tanka
Veličine S, M, L, XL, XXL
Veličina
Art. br
br. 1167
1167
35,–
€ 35,–
Flexi Narukvica
široka
Veličine M, L, XL, XXL
Veličina
Art. br. 1170
45,–
€ 45,–
Minđuše
Naušnice
klipsom
-saklipse
Art. br.
br. 1523C
1523C
Art.
27,–
€€ 27,–
sa probušene
iglom
za
uši
Art. br.
br. 1523P
1523P
Art.
27,–
€€ 27,–
Ogrlica
Veličina
Univerzalna
podesiva
veličina
M-L i XL
XL
Art. br. 1216
€ 49,–
49,–
Flexi Narukvica
uska
tanka
Veličine S, M, L, XL, XXL
Veličina
Art. br
br. 1166
1166
27,–
€ 27,–
Flexi Narukvica
široka
Veličine M, L, XL, XXL
Veličina
1169
Art. br. 1169
35,–
€ 35,–
Flexi Prsten
Prsten
Veličine 16-21
16-21
Veličina
Art. br. 1213
17,50
€ 17,50
33
Flexi
Flexi
Narukvica
Narukvica
Veličina M,
Veličine
M, L,
L,
XL, XXL
XXL
XL,
Art. br.
br. 1171
Art.
1171
€€ 45,–
45,–
Flexi
Flexi
Narukvica
Narukvica
Veličina S,S,M,
Veličine
M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Art.
br.
1168
Art. br. 1168
€€ 35,–
35,–
34
Flexi Prsten
Flexi Prsten
Veličina 16-21
Veličine16-21
Art. br. 1215
Art. br. 1215
€ 20,–
€ 20, –
Ogrlica
Ogrlica
Veličina podesiva
Univerzalne veličine
M-L i XL
M-L i XL
Art. br. 1218
Art. br. 1218
€ 59,–
€ 59,–
35
Flexi Narukvica
Narukvica
Flexi
Veličine M,
M, L,L, XL
XL
Veličina
Art. br.
br .1394
1394
Art.
65,–
€€ 65,–
Flexi
Flexi Narukvica
Narukvica
Veličina
Veličine M,
M, L,L, XL
XL
Art.
Art. br.
br. 1393
1393
€€ 70,–
70,–
37
36
Narukvica 22
Narukvica
Veličine M-L
M-L
Veličina
Art. br.
br .1221
1221
Art.
79,–
€€ 79,–
Lančić
Lančić
DužineS, M, L, XL, XXL
Duljine
M, L, XL, XXL
Art. br.S,1128
Art.
€ br.
29,–1128
€ 29,–
Narukvica 11
Narukvica
Veličine M-L
M-L
Veličina
Art. br.
br .511
511
Art.
79,–
€€ 79,–
2
1
Privjesak
Privezak
Art.
Art. br.
br. 1535
1535
€€ 17,50
17,50
IX
by Petra
D
šr
Bestseller
by Petra
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 656P
656P
Art.
29,–
€€ 29,–
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 659P
659P
Art.
29,–
€€ 29,–
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 834P
834P
Art.
28,–
€€ 28,–
IX
ET
i n g E NE R G
ET
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 833P
833P
Art.
28,–
€€ 28,–
37
i n g E NE R G
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 1385P
1385P
Art.
23,–
€€ 23,–
šr
D
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 1386P
1386P
Art.
23,–
€€ 23,–
Lančić
Dužine
Duljine M, L, XL
Art. br. 1464
€ 39,–
39,–
1 Flexi
Naarukvica
Narukvica
Univerzalne
Veličina
veličine
podesivaM-L
M-L
Art. br. 403
403
€ 79,–
79,–
Minđuše
Naušnice
Art. br. 665P
€ 29,–
29,–
2 Flexi
Narukvica
Univerzalne
Veličina
veličine
podesivaM-L
M-L
Art. br. 479
€ 65,–
65,–
3 Flexi
Narukvica
Univerzalne
Veličina
veličine
podesivaM-L
M-L
Art. br. 478
€ 65,–
65,–
4 Flexi
Narukvica
Univerzalne
Veličina
veličine
podesivaM-L
M-L
Art. br. 480
€ 65,–
65,–
Privezak
Privjesak
Art. br. 777
€ 30,–
30, –
1
38
2
3
4
Minđuše
Naušnice
Art. br.
1537P
Art.
br. 1537P
29,–
€€ 29,–
Lančić
Lančić
Dužine
S, S,
M,M,
L, L,
XLXL
Duljine
Art.Art.
br.br.
1021
1021
€ € 31,–
31,–
Privezak
Privjesak
Art. br. 563
25,–
€ 25,–
Minđuše
Naušnice
Art.
666P
Art.br.
br. 666P
€€ 25,–
25,–
Flexi Prsten
Prsten
Flexi
Veličine16-22
Veličina
16-22
Art. br.
1142
Art.
br. 1142
17,50
€€ 17,50
Flexi
Flexi
Narukvica
Narukvica
Veličine S,
S, M,
M, L,
L,
Veličina
XL, XXL
XXL
XL,
Art. br.
439, Cu
Cu
Art.
br. 439,
38,–
€€ 38,–
Flexi
Narukvica
Veličina
podesiva
Univerzalna
veličina
M-L iiXL-XXL
XL-XXL
Art. br. 1000, Cu
€ 42,–
42,–
39
Lančić
Lančić
Duljine M, L, XL
Dužine M, L, XL
Art. br. 1464
Art. br. 1464
€ 39,–
€ 39,–
Lančić
Lančić
Duljine S, M, L, XL
Dužine S, M, L, XL
Art. br. 104
Art. br. 104
€ 31,–
€ 31,–
Duljine XXL
Dužine XL
Art. br. 104XXL
Art. br. 104XXL
€ 35,–
€ 35,–
Lančić
Lančić
Duljine S,
S, M,
M,
Dužine
L, XL,
XL, XXXL
XXXL
L,
Art. br
br. 537
537
Art.
€€ 23,–
23,–
Kopčica
Adapter
Art. br. 1397
Art. br. 1397
€ 12,–
€ 12,–
Kopčica
Adapter
Art. br. 1402
Art. br. 1402
€ 15,–
€ 15,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 584
€ 25,–
25,–
Prednja
Prednja strana
Stražnja
strana
Zadnja strana
Dvostrani privjesak,
Reverzibilan
privezak,BM
bm
1398
Art.Art.
br. br.
1398
25,–
€ €25,–
Naušnice
Minđuše
Art. br. 668P
668P
€ 25,–
25,–
40
Naušnice
Minđuše
Art. br. 1538P
Art. br. 1538P
€ 29,–
€ 29,–
by
ring
Petra Dš
Lančić
Lančić
Veličina
Univerzalne
podesiva
M-L
veličine M-L
Art.
Art. br.
br. 559
559
€€ 35,–
35,–
the Original
Privjesak
Privezak
Art. br. 1504
€ 25,–
25,–
IX
by Petra D
šr
i ng
EN E R G
ET
Nikada
višenećete
Nikada više
ne
morateilizagubiti
zagubiti
izgubiti
svoje
svojenaočale.
naočare
in g
šr
by Petra D
Flexi
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
M-L i XL-XXL
XL-XXL
Art. br. 1002, Cu
€ 55,–
55,–
IX
Flexi
Narukvica
Veličine
Veličina M, L, XL
Art. br. 1583
1583
€ 78,–
78,–
E N E RG
ET
Bestseller
Flexi
Narukvica
Veličine
Veličina S, M, L, XL, XXL
Art. br. 440, Cu
€ 42,–
42,–
41
by
the Original
Kožni lančić
lančić
Kožni
Duljine
Dužine S,
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Art. br
br. .1128
Art.
1128
€€ 29,–
29,–
Privjesak
Privezak
Art. br.
br. 564
Art.
564
€€ 25,–
25,–
Naušnice
Minđuše
br. .667P
Art. br
667P
€ 25,–
25,–
42
ring
Petra Dš
Naušnice
Minđuše
br. .1539P
Art. br
1539P
€ 29,–
29,–
IX
by Petra D
šr
i ng
EN E R G
ET
2
3
in g
IX
šr
E N E RG
ET
Bestseller
by Petra D
IX
by Petra D
šr
4
i ng
EN E R G
ET
1
in g
šr
by Petra D
2 Flexi
Narukvica
Veličina
podesiva
Univerzalne
veličine
M-L i XL-XXL
XL-XXL
Art. br. 566
€ 42,–
42,–
IX
1 Flexi
Narukvica
Veličina
Univerzalne
podesiva
M-L
veličine M-L
Art. br. 1584
€ 79,–
79,–
E N E RG
ET
Bestseller
3 Flexi
Narukvica
Veličina
Univerzalne
podesiva
M-L
veličine M-L
Art. br
br. 624
624
€ 65,–
65,–
4 Flexi
Narukvica
Veličina
podesiva
Univerzalne
veličine
M-L iiXL-XXL
XL-XXL
Art. br
br. 1001,
1001, Cu
Cu
€ 55,–
55,–
43
Lančić
Lančić
Duljine
DužineS,S,M,
M,L,L,XL
XL
Art.
Art.br.
br1021
1021
€€31,–31,–
Duljine
DužineXXL
XXL
Art.
Art.br.
br.1021XXL
1021XXL
€€35,–35,–
žaba:
ENERGETIX žabica:
Zaštitni
znak
i vaša
amajlija za sreću.
Naš
simbol
i Vaš
srećonoša
U mnogim delovima sveta, kao što su Azija,
U mnogim područjima na Zemlji, na primjer
Italija, Grčka i Turska, veruje se da žaba
Aziji, Italiji, Grčkoj i Turskoj, žabica se nosi kao
donosi sreću.
srećonoša.
Žaba svom
vlasniku
d o nzdravlje,
o s i z d rbogatstvo
avlje
Njenom
nositelju
donosi
i
prosperitet
i
bogastvo
zemaljskih
blagodeti.
daruje obilje zemaljskih bogatstva.
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
S-XL
L-XXL
S-XL i L-XXL
Art.
Art.br.
br.1628
1628
€€ 78,–
78,–
44
Privezak sa
Privjesak
sažabom
žabicom i
i tri
cirkona
3
prava
cirkonija
Art.br.
br.1496
1496
Art.
45,–
€ 45,–
Tekstilna
vezica,
Tekstilna traka,
bmBM
Art.
Art.br.
br.1074
1074
€€1,50
1,50
Privezak
Privjesaksasazvezdom,
zvijezmesecom
dama, mjesecom i
ipravim
cirkonima
cirkonijima
Art.
Art. br.
br. 1497
€€ 39,–
39,–
45
50
Narukvica
Lančić
Univerzalne
vel.
Veličina
podesiva
M-XL
M-XL
Art.br.br.1016
1016
Art.
25,–
€ €25,–
Minđuše
Naušnice
Art.
1323P
Art.
br.br.
1323P
€ 23,–
€ 23,–
Minđuše
Naušnice
klipsom
- sa
klipse
Art.br.
br.450C
450C
Art.
45,–
€€45,–
iglom
zasaprobušene
uši
Art.br.
br.450P
450P
Art.
45,–
€€45,–
Kopčica
Adapter
Art.
Art.br.br.781
781
€ €9,– 9,–
Prsten
Prsten
Veličina
Veličine15-22
15-22
Art.
Art. br.
br. 1582
1582
€€ 60,–
60,–
46
Privezak,
Privjesak,bm
BM
Art.
Art.br.
br. 770
770
€€ 49,–
49,–
Naušnice
Minđuše
Art.
Art.br.
br.065P
065P
€€29,–
29,–
Reverzibilan
privezak
Dvostrani
privjesak
Art.br.br.357
357
Art.
€ €69,–69,–
Prednjastrana
strana
Zadnjastrana
strana
Prednja
Stražnja
Minđuše
Naušnice
Art. br. 581P
€ 39,–
39,–
Narukvica
Veličina podesiva
Univerzalne
vel.
M-L iiXL-XXL
XL-XXL
Art. br
br. 1581
1581
€ 65,–
65,–
47
Lančić
Lančić
Duljine S, M, L,
Dužine S, M, L,
XL, XXL
XL, XXL
Art. br. 558
Art. br. 558
€ 21,–
€ 21,–
Kopčica
Art. br. 1397
Adapter
€ 12,–
Art. br. 1397
€ 12,–
Dvostrani
Reverzibilan
privjesak,bm
BM
privezak,
Art. br. 1526
Art. br. 1526
€ 25,–
€ 25,–
Prednja
strana
Prednja
strana
Zadnja
strana
Stražnja
strana
Prsten
Veličine
Veličina 16 -22
Art. br. 1618
€ 70,–
70,–
Prsten
Veličina 16 -22
Veličine
Art. br. 1653
1653
€ 80,–
80,–
48
Lančić
Dužine
Duljine M,
M, L,
L, XL
XL
Art. br. 1338
€ 29,–
29,–
Stražnja strana
Zadnja strana
Prednja strana
Prednja strana
Privezak
Privjesak
Art. br. 198
€ 12,–
12,–
Naušnice
Minđuše
Art. br. 196P
€ 19,–
19,–
Kreolke
Creolen
Art.
Art.br.
br.1230P
1230P
€ 25,–
25,–
Dvostrani privjesak
reverzibilan
privezak
za karike,
kreolke,bm
BM
Art. br. 1527
€ 17,50
17,50
Narukvica
Narukvica
Veličina podesiva
Univerzalne
veličine
M-L ii XL-XXL
M-L
XL-XXL
Art. br.
br. 1627,
Art.
1627, Cu
Cu
€€ 66,–
66,–
49
Prednja
Prednjastrana
strana
Lančić
Lančić
Duljine S,
S, M,
M,
Dužine
L, XL
XL
L,
Art. br.
br. 1021
Art.
1021
€€ 31,–
31,–
Kopčica
Adapter
Art. br.
br. 1397
Art.
1397
€€ 12,–
12,–
Zadnja strana
Stražnja
strana
Kreolke
Creolen
Art.
br. 1231P
Art. br.
1231P
€€ 29,–
29,–
Dvostrani
privjesak
Reverzibilni
privezak
za
kreolke,
BM
za karike, bm
Art.
br. 1404
Art. br.
1404
€€ 25,–
25,–
50
Dvostrani
Reverzibilan
privjesak,bm
BM
privezak,
Art.br.br.1396
1396
Art.
€ 25,–
€ 25,–
Prednja
Prednjastrana
strana
Narukvica
Narukvica
Duljine
M, L,
L, XL
XL
Dužine M,
Art.
br. 1617
Art. br.
1617
€€ 60,–
60,–
Stražnja
Zadnjastrana
strana
Minđuše
Naušnice
Art. br. 1406P
25,–
€ 25,–
Lančić
Lančić
Duljine M, L, XL
Dužine M, L, XL
Art. br. 1338
Art. br. 1338
€ 29,–
€ 29,–
Kopčica
Adapter
Art.br.
br.1397
1397
Art.
€€ 12,–
12,–
Minđuše
Naušnice
Art.br.
br.1405P
1405P
Art.
33,–
€€33,–
by
ring
Petra Dš
the Original
Dvostrani
Reverzibilan
privjesak,bm
BM
privezak,
Art.br.
br.1466
1466
Art.
€€ 25,–
Prednja strana
Prednja strana
Stražnja strana
Zadnja strana
Prsten
Prsten
veličine16
16-22
-22
Veličina
Art. br.
br. 1649
1649
Art.
65,–
€€65,–
51
Minđuše
Naušnice
Art.
Art. br.
br. 1434P
€ 49,–
49,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
XS-S,
XL-XXL
XS-S, M-L
M-L ii XL-XXL
Art.
Art. br.
br. 464
464
€€ 125,–
125,–
Ogrlica
Univerzalne
veličineM-L
u. XL
Veličina
podesiva
M-L i XL
Art. br. 466
€ 195,–
195,–
52
Lančić
Lančić
Veličina
Veličine S,
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Art.
br. 727
Art. br.
727
€€ 21,–
21,–
Privezak
Privjesak
Art.
Art.br.
br. 460
460
€€ 33,–
Minđuše
Naušnice
Art.br.
br.1555P
1555P
Art.
33,–
€€33,–
Naušnice
Minđuše
Art. br. 1383P
€ 23,–
23,–
Minđuše
Naušnice
Art. br. 462P
€ 39,–
39,–
Prsten
Prsten
Veličine1616-22
-22
Veličina
Art.br.
br.1586
1586
Art.
€€63,–63,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
M-L
Veličina podesiva
M-L
Art.
560
Art. br.
br. 560
€€ 70,–
70,–
53
Prsten
Veličine 16 -22
Veličina
Art. br. 1585
60,–
€ 60,–
Naušnice
Minđuše
Art.
Art.br.
br.1382P
1382P
€€23,–23,–
Naušnice
Minđuše
Art. br. 1554P
€ 33,–
Narukvica
Veličina
Univerzalne
podesiva
M-L
veličine M-L
Art. br.
br. 542
542
€ 65,–
65,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
XS-S,
XL-XXL
XS-S, M-L
M-L und
i XL-XXL
Art.
463
Art. br.
br. 463
€€ 110,–
110,–
Ogrlica
Ogrlica
Univerzalne
veličine
M-L
u. XL
Veličina podesiva
M-L
i XL
Art. br.
Art.465
br. 465
€ 175,– € 175,–
54
Lančić
Duljine podesiva
M-LM-L
Univerzalne
veličine
Art. br. 559
€ 35,–
35,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 459
€ 30,–
30, –
Minđuše
Naušnice
Art. br. 461P
€ 36,–
36, –
Minđuše
Naušnice
Art.
1435P
Art. br.
br. 1435P
€€ 45,–
45,–
55
Lančić
Lančić
Univerzalne
Veličina veličine
M-XL
podesiva M-XL
Art.
Art.br.br.125
125
€ € 90,–
90,–
Lančić
Duljine
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Dužine S,
Art. br. 727
€ 21,–
21,–
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.421
421
Art.
30, –
€€30,–
Privjesak
Privezak
Art. br.
br. 124
124
Art.
€€ 45,–
45,–
56
PostaniteseENERGETIX
Učlanite
u ENERGETIX i
saradnik! naš član ili članica!
postanite
Budite svojPostanite
šef, kreirajte
radno
vreme
Prednosti:
samsvoje
svoj šef,
sami
i uvek
imajte
vremena
za svoju
porodicu.
si
odredite
radno
vrijeme
i imajte
uvijek
Budite finansijski
nezavisni
odmahKrenite
započnidovoljno
vremena
za svojui obitelj.
te uspešnu
sada
u svojukarijeru.
financijsku neovisnost i postignite
Raspitajte
se kodosvog
saradnika!
karijeru.
Pitajte
tomeENERGETIX
svoju ENERGETIX
Lančić
Lančić
Duljine
S, M,
L, XL,
Dužine
S, M,
L, XXL
Art.XL,
br. XXL
727
€ 21,–
Art. br. 727
€ 21,–
savjetnicu(ka) ili se obratite izravno nama.
Naušnice
Minđuše
Art.br.
br.1276P
1276P
Art.
€€ 69,–
69,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 1252
€ 55,–
55,–
Naušnice
Minđuše
Art.
Art.br.
br.067P
067P
€€33,–33,–
Prsten
Prsten
Srebro 925
Srebro 925
Veličina 16-21
Veličine 16-21
Art. br. 1275
Art. br. 1275
€ 69,–
€ 69,–
57
Narukvica
Narukvica
Veličina podesiva
Univerzalne
veličine
M-L,XL-XXL
XL-XXL
M-L,
Art.br.
br. 1500,
1500, Cu
Cu
Art.
39,–
€€ 39,–
Minđuše
Naušnice
Art. br. 664P
35,–
€ 35,–
58
Ogrlica
Ogrlica
Univerzalne
veličine
Veličina podesiva
M-L
M-L
Art.
Art. br.
br. 1411,
1411, Cu
Cu
€€ 75,–
75,–
Narukvica
Narukvica
Veličina podesiva
Univerzalne
veličine
M-L,XL-XXL
XL-XXL
M-L,
Art.br.
br.1501,
1501,Cu
Cu
Art.
€€ 49,–
49,–
Naušnice
Minđuše
Art. br.
br. 767P
Art.
€€ 35,–
35,–
Ogrlica
Univerzalne
veličine
Veličina
podesiva
M-L
Art. br. 1413, Cu
€ 85,–
85,–
59
Lančić
Lančić
Dužine S, M, L, XL
Duljine
Art. br.
br.104
104
Art.
31,–
€€ 31,–
Privezak
Privjesak
Art.br.br.1529
1529
Art.
33,–
€ €33,–
Prsten
Veličine
Veličina 16-21
Art. br. 1273
€ 49,–
49,–
Prsten
Veličine
Veličina 16-21
Art. br. 1274
€ 49,–
49,–
60
Lančić
Lančić
Dužine S, M, L, XL
Duljine S, M, L, XL
Art. br 1021,
Art. br. 1021, € 31,–
€ 31,–
Duljine XXL
Dužine XXL
Art. br. 1021XXL, € 35,–
Art. br. 1021XXL,
€ 35,–
Lančić
Lančić
DužineM,
M,L,L,XL
XL
Duljine
Art.br.
br.1464
1464
Art.
€€39,–39,–
$
Privezak
Privjesak
Art.
Art. br.
br. 145
145
17,50
€ 17,50
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.1530
1530
Art.
33,–
€€33,–
Naušnice
Minđuše
Art. br. 143P
€ 23,–
23,–
Minđuše
Naušnice
Art. br. 144P
€ 23,–
23,–
Minđuše
Naušnice
Art. br
br. 224P
224P
18,50
€ 18,50
Lančić
Lančić
Dužine S,
S, M,
M, L,
L,
Duljine
XL,XXXL
XXXL
XL,
Art.br.
br.537
537
Art.
23,–
€€23,–
Privezak
Privjesak
Art. br.
146
Art.
br. 146
17,50
€€ 17,50
Minđuše
Naušnice
Art. br. 223P
€ 18,50
18,50
61
Kombinirajte
Kombinujte onako
vama dopada
premakako
željisei raspoloženju
Svaki ovdje prikazani privjesak možete kombinirati
Možete kombinovati predložene vrste privezaka
sa svakom ovdje prikazanom ogrlicom.
sa ogrlicama prikazanim na sledećoj strani.
Primer:
Primjer:
Ogrlica
Lančić
adapter
++Kopčica
privezak srce
srce
++Privjesak
Odmah naručite i:
Naručite u isto vreme: adapter
Kopčicu koja pretvara svaki
kako bi dobili atraktivne priveske
međuelement u atraktivan privjesak.
Adapter
Kopčica
Art. br.
br. 780
780
Art.
9,–
€€ 9,–
Adapter
Kopčica
Art. br. 781
9,–
€ 9,–
62
Međuelement/
Privezak
Privjesak
Art. br. 785
Art. br. 785
€ 49,–
€ 49,–
Međuelement/
Privezak
Privjesak
Art. br.
br. 1018
1018
Art.
35,–
€€ 35,–
Međuelement/
Privezak
Privjesak
Art. br.
br. 1017
1017
Art.
35,–
€€ 35,–
Ogrlica
Ogrlica
Dužine
DuljineM,
M,L,L,XL
XL
Art.
Art.br.
br.164
164
€€ 33,–
33,–
Primer:
Primjer
Ogrlica
privezak srce Srce
Lančić ++Međuelement
Međuelement,
Kopča,
bm
Art.br.
br.202
202
Art.
€€ 14,–
14,–
Međuelement,
Kopča,
bm
Art.br.
br.168
168
Art.
€€ 14,–
14,–
Međuelement,
Kopča,
bm
Art.br.
br.538
538
Art.
€€ 12,–
12,–
Međuelement,
Kopča,
bm
Art.br.
br.169
169
Art.
€€ 14,–
14,–
Kopča,
bm
Međuelement,
Art.
Art.br.
br.167
167
€€ 23,–
23,–
Ogrlica
Ogrlica
Dužine
DuljineM,M,L,L,XLXL
Art.
Art.br.
br.165
165
€€ 36,–
36,–
Ogrlica
Ogrlica
DuljineM,M,L,L,XLXL
Dužine
Art.br.
br.166
166
Art.
€€ 36,–
36,–
Ogrlica
Ogrlica
Dužine
DuljineM,M,L,L,XLXL
Art.
Art.br.
br.163
163
€€ 33,–
33,–
Ogrlica
Ogrlica
Dužine
DuljineM,M,L,L,XLXL
Art.
Art.br.
br.404
404
€€ 26,–
26,- –
Ogrlica
Ogrlica
Dužine
DuljineM,M,L,L,XLXL
Art.
Art.br.
br.565
565
€€ 85,–
85,–
Ogrlica
Ogrlica
DuljineM,M,L,L,XLXL
Dužine
Art.br.
br.482
482
Art.
€€ 65,–
65,–
Ogrlica
Ogrlica
DuljineM,M,L,L,XL
XL
Dužine
Art.br.
br.481
481
Art.
€€ 85,–
85,–
63
Nanožnice
Nanogvice
Svaki
dio nakita
za slaganje
nanožnica
možete naći na stranicama 84-87.
Ukrasipojedini
za nanogvice
se nalaze
na stranama
84-87.
Nanožnica
Nanogvica
Duljine M, XL
Dužine M, XL
Art. br. 1675
Art. br. 1675
€ 73,50
€ 73,50 ,Lančići su dostupni
Nanogvice mogu biti od čelika
i u kombinacijama
bez pozlate i od kože.
od čistog čelika bez
pozlate, te od kože.
Nanožnica
Nanogvica
Duljina podesiva
Univerzalne
dužine
22,5-27 cm
Art. br. 753
€€ 45,–
45,–
64
+ Anklet Charms
by
ring
Petra Dš
the Original
65
66
Trendovi
Bojeuubojama
trendu
savršen nakit za
svaku odjevnu
kombinaciju
savršen
nakit za svaku
priliku
67
Lančić
Lančić
Duljine M,
M, L,L, XL
XL
Dužine
Art. br.
br. 1338
Art.
1338
€€ 29,–
29,–
Narukvica
Veličina S, M, L, XL, XXL
Veličine
Art. br. 1686
€ 85,–
€/
85,–
Cijena za obljetnicu
Jubilarna
cena
€ 75,–
75,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 1254
€ 55,–
55,–
Prsten Veličina
Prsten
veličine16-22
16-22
Art. br.
br. 1579
Art.
1579
€€ 60,–
60,–
Prsten Veličina 15-22
Prsten vel ičine 15-22
Art. br. 1578
Art. br. 1578
€ 79,–
€ 79,–
Prsten Veličina 15-22
Prsten veličine 15-22
Art. br. 1577
Art. br. 1577
€ 70,–
€ 70,–
Prsten Veličina 16-22
Prsten veliči ne16-22
Art. br. 1576
Art. br. 1576
€ 70,–
€ 70,–
Prsten Veličina
15-22
Prsten
veličin e15-22
Art. br.
br. 1580
Art.
1580
€€ 80,–
80,–
68
Narukvica
Veličina podesiva
S-XL
Univerzalne
veličine
S-XL
Art. br.
br. 1573
Art.
€ 62,–
62,–
Lančić
Lančić
Duljine M, L, XL
Dužine M, L, XL
Art. br. 1338
Art. br. 1338
€ 29,–
€ 29,–
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.1687
1687
Art.
46,–
€€46,–
69
Lančić
Dužine S, M, L, XL, XXL
Duljine
Art. br. 558
21,–
€ 21,–
Tekstilna
vrpcabm
, BM
Tekstilna traka,
Art. br. 393
€ 6,–
6,–
Privezak
Privjesak
Art.
Art. br.
br. 1261
1261
€€ 55,–
55,–
Narukvica
Narukvica
Veličina
Veličine S,
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Art.
br.
1565
Art. br. 1565
€€ 172,50
172,50
Cijena
za obljetnicu
Jubilarna
cena
€€ 145,–
145,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 1566
€ 76,50
76,50,-
70
Narukvica
Veličina S, M, L, XL, XXL
Veličine
Art. br. 1568
€ 86,–
86,–
Cijena za obljetnicu
Jubilarna
cena
€ 79,–
79,–
Naušnice
Minđuše
Art. br.
br. 1520P
Art.
1520P
€€ 22,50
22,50 ,-
Prsten
Veličina 15-22
Veličine
Art. br. 1567
€ 65,–
65,–
71
Lančić
Lančić
Duljine M,
M, L,
L, XL,
XL,
Dužine
Art. br.
br. 1338
Art.
1338
€€ 29,–
29,–
Privjesak
Privezak
Art. br.
br. 1620
Art.
1620
€€ 89,–
89,–
Prsten
Prsten
Veličina 15-22
Veličine
15-22
Art. br.
br. 1672
Art.
1672
€€ 75,–
75,–
Narukvica
Narukvica
Veličine
Veličina S,
S, M,
M, L,L, XL,
XL, XXL
XXL
Art.
Art.br.
br. 1668
1668
€€ 104,–
104,–
72
by
ring
Petra Dš
the Original
Dugački
lančić
Dugi lanac
sa
u
kompletu
sa
dragim kamenjem
kristalima
Dužine 90 cm
Duljine
90 cm
Art. br. 1669
Art.
br. 1669
€ 169,–
€ 169,–
Narukvica
Narukvica
Veličine S,S,M,M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Veličina
Art. br.
Art.
br. 1621
1621
194,50
€€ 194,50
Jubilarna
cena
Cijena
za obljetnicu
165,–
€€ 165,–
Naušnice
Minđuše
Art.
br. 1673P
1673P
€€43,–
43,–
Narukvica
Narukvica
Veličine
M,L,L,
Veličina S,S,M,
XL,
XL,XXL
XXL
Art.
Art.br.
br.1619
1619
€€ 149,50
149,50
73
Prsten
Veličina
Veličine 16-22
Art. br. 1569
€ 60,–
60,–
Prsten
Veličina 16-22
16-22
Art. br. 1570
€ 65,–
65,–
Lančić
Univerzalne
Duljine
dužine M-L
podesiva
M-L
Art. br. 559
35,–
€ 35,–
Privjesak
Privezak
Art.
br. 1548
Art. br.
1548
€€ 30,–
30, –
Naušnice
Minđuše
Art. br. 1549P
Art.br. 1549P
€ 36,–
€ 36,–
74
Narukvica
Veličina
Univerzalne
podesiva
M-L
veličine M-L
Art. br. 1547
€ 65,–
65,–
Lančić
Lančić
Duljine
M, L, XL
Univerzalne
Art.
br.
1338
veličine M, L, XL
€Art.
29,–
br. 1338
€ 29,–
Privjesak
Privezak
Art.
br. 1257
Art. br.
1257
€€ 55,–
55,–
80
75
Privjesak
Privezak
Art.
br. 1664
Art. br.
1664
€€ 49,50
49,50,-
Tekstilna
, BM
Tekstilnavrpca
traka, bm
Art.
Art.br.br.393
393
€ €6,–6,–
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.1033
1033
Art.
45,–
€€45,–
by
the Original
76
ring
Petra Dš
Prsten
Prsten
Veličine16-22
16-22
Veličina
Art.br.
br.1563
1563
Art.
89,–
€€89,–
Narukvica
Veličina S, M, L, XL, XXL
Veličine
Art. br. 1663
Cijenazazajubilej
obljetnicu
Cena
€ 95,–
95,–
Broš
ili ili
Broš
privjesak
privezakza lančić
Art.
br.br.
1265
Art.
1265
€ 75,–
€ 75,–
Lančić
Lančić
Univerzalne
Veličina
veličine M-L
M-L
Art.
Art.br.
br.1465
1465
uklj.
i produžetak
sa produžetkom
€€45,–
45,–
Privezak
Privjesak
Art. br. 1564
66,50
€ 66,50
Prsten
Prsten
Veličina
Veličine15-22
15-22
Art.
Art.br.
br.1561
1561
€€75,–
75,–
Lančić
Lančić
Veličine S, M, L, XL
Veličina
M, L, XL
Art. br.S,1021,
Art.€ br.31,–
1021, € 31,–
Veličina
XXLXXL,
Veličine
Art.Art.
br. br.
1021XXL,
€ 35,–
1021XXL,
€ 35,–
Privezak
Privjesak
Art.
Art. br.
br. 1562
1562
€€ 52,50
52,50
77
Tekstilnatraka
vrpca, BM
Tekstilna
Art. br.
br.412
412
€ 6,–
6,–
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.1571
1571
Art.
32,–
€€32,–
83
78
Prsten
Veličina
Veličine16-22
16-22
Art. br.
br.1671
1671
€ 65,–
65,–
Narukvica
Narukvica
VeličineS,S,M,M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Veličina
Art.br.
br 1666
1666
Art.
109,–
€€109,–
Narukvica
Narukvica
Veličine S, M, L, XL, XXL
Veličina S, M, L, XL, XXL
Art. br. 1572
Art. br. 1572
Jubilarna cena
Cijena za obljetnicu
€ 109,–
€ 109,–
Narukvica
Narukvica
Veličine
M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Veličina S,S,M,
Art.
br.1667
1667
Art. br.
€
126,–
€ 126,–
Prsten
Prsten
Veličine
Veličina 15-22
15-22
Art.
Art.br.
br. 1670
1670
€€ 65,–
65,–
84
79
Lančić
Lančić
Duljine S,
S, M,
M, L,
L, XL
XL
Dužine
Art. br.
br. 1021,
Art.
1021,
€€ 31,–
31,–
Duljine XXL
Dužine
XXL
Art. br.
br. 1021XXL,
Art.
1021XXL,
€€ 35,–
35,–
ET
IX
by Petra
šr
D
i n g E NE R G
i n g E NE R G
Kožni lančić
lančić
Kožni
Duljine
S, M,
M, L,L, XL;
XL; XXL
XXL
Dužine S,
Art. br.
br. 1128
Art.
1128
€€ 29,–
29,–
D
IX
ET
šr
Bestseller
by Petra
Privezak
Privjesak
Art.br.
Art.
br.444
444
25,–
€ 25,–
Privezak
Privjesak
Art. br. 1204
39,–
€ 39,–
Narukvica
Narukvica
Veličina
VeličineS,S,M,
M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Art.
Art. br.
br.1665
1665
€€ 101,50
101,50
80
Organizujte
sa nakitom!
Učlanite se užurku
ENERGETIX
od
prodaje
i
super
ponuda
pripada
10%
i postanite naš član ili članica!
vama. Raspitajte se kod svog ENERGETIX
Prednosti: Postanite sam svoj šef, sami si odredite
saradnika.
radno vrijeme i imajte uvijek dovoljno vremena
za svoju obitelj. Krenite sada u svoju financijsku
neovisnost i postignite karijeru.
Pitajte o tome svoju ENERGETIX savjetnicu(ka)
ili se obratite izravno nama.
Minđuše
Naušnice
Art. br. 1521P
35,–
€ 35,–
Minđuše
Naušnice
Art. br. 674P
€ 23,–
23,–
81
Narukvica
Narukvica
VeličineS,S,M,
M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Veličina
Art. br.
br. 1625
1625
Art.
Jubilarna
cena
Cijena
za obljetnicu
129,–
€€ 129,–
Minđuše
Naušnice
Art.br.
br.1674P
1674P
Art.
42,50
€€42,50
82
u kompletu
Lančić sa
dragim
sa kristalima
kamenjem
Duljine M, L, XL
Dužine
Art. br. 1624
€ 95,–
95,–
Lančić
Lančić
Duljine
M, L,
L, XL
XL
Dužine M,
Art.
br.
1464
Art. br. 1464
€€ 39,–
39,–
Narukvica
Univerzalne
veličine
S-XL
Veličina
podesiva
S-XL
Art. br. 1623
60,–
€ 60,–
Privjesak
Privezak
Art.
Art.br.
br.1626
1626
€€61,–
61,–
Narukvica
Narukvica
Univerzalne
vel.
Veličina podesiva
S-XL,
S-XL,L-XXL
L-XXL
Art.
Art.br.
br.1622
1622
€€ 65,–
65,–
88
83
Kreirajtei uživajte
sami
Kreirajte
1358
Složite svoju narukvica, lančić ili prsten sami.
Kreirajte
narukvicu,
lančić ilisportski,
prsten "casual"
sa dragim
Kreirajte vašu
u skladu
sa odjećom:
ili
kamenom
koji
vam
se
najviše
dopada.
elegantno - prema svojim željama.
Uskladite nakit sa garderobom: sportski, moderno ili
na klasičan način.
Prednjastrana
strana
Prednja
€ 12,50
Blue
Smoky quartz turquoise
Lapis lazuli
Mother of
pearl
Onyx
1135 1115
1133
1286
1282 1289 1291
1134
Freshwater pearl
€ 6,- € 6,-
€ 6,Amethyst
1363
€ 8,Türkis
1369
€ 8,-
84
€ 6,-
Hematite
1240 1288
1293
1287
€ 6,-
€ 8,-
€ 6,-
Green
aventurine Rose quartz Aventurin
1157
1136
€ 6,-
1158
€ 6,-
1137
€ 6,-
Black
tourmaline
Malachite
Olive jade
Coral
1284
1292
1285
Tiger eye
Mother of
pearl
Amethyst
1283
1290
1281
€ 6,- € 6,- € 12,–
Lapis lazuli
€ 8,-
€ 6,-
Onyx
1120
€ 6,-
€ 6,-
€ 8,-
€ 6,-
Rose quartz
1362
€ 6,-
1094
€ 45,–
1081
€ 15,–
1082
€ 15,–
€ 12,50
1359
Amethyst Rose quartz Rock crystal Agate
€ 8,- € 6,-
Zadnja
strana
Stražnja
strana
1206
€ 12,–
1117
€ 29,–
1091
€ 6,-
1088
€ 25,-
Rhodolite
1089
€ 25,-
Turquoise
Rose quartz
1370
1371
€ 6,-
€ 29,–
€ 10,–
€ 6,-
Mother of pearl
1366
€ 8,-
1096
€ 29,–
1247
€ 29,–
1095
€ 45,–
1123
€ 29,–
1122
€ 15,–
1124
€ 29,–
1428
€ 15,–
1256
1255
€ 49,–
1189
€ 12,–
1191
€ 25,-
1107
1140
1377
1381
€ 29,–
€ 12,–
1099
€ 39,–
1 magnet
1251
€ 49,–
€ 15,–
€ 17,50
1104
€ 39,–
1249
€ 45,–
1190
1360
€ 15,–
1077
€ 16,–
1078
€ 16,–
1129
€ 45,–
1139
€ 17,50
€ 42,–
€ 12,–
1106
1125
€ 29,–
€ 12,–
Srebro
1109
€ 10,–
1378
€ 45,–
Sa 1 dijamantom
€ 17,50
1208
Čelik
1260
€ 39,–
1200
€ 39,–
1093
1245
€ 45,–
1395
€ 17,50
1143
1250
€ 45,–
1199
€ 15,–
1086
€ 17,50 € 6,-
1258
1138
€ 17,50,-
1380
€ 12,–
Bakar
1262
€ 29,–
€ 33,–
1098
€ 29,–
1264
€ 29,–
€ 29,–
1196
1179
€ 12,–
1087
€ 6,-
1207
€ 12,–
€ 5,–
1259
€ 33,–
1197
€ 12,–
1083
€ 12,–
1263
€ 29,–
1180
€ 12,–
1198
€ 15,–
1085
€ 12,–
1108
€ 29,–
1079
€ 17,50
1084
€ 15,–
85
Kreativne
ideje zanakita
vas
Ideje za slaganje
Pregled
svih lančića,svih
privezaka,
Pregled elemenata:
lančića,narukvica,
privjesaka,nanogvica,
privjesaka za lančiće,
narukvica, nanožnica,
za produljivanje
i naušnica
produžetaka
i minđušadijelova
koje možete
sami kreirati
Minđuše kao
Naušnice
za
nakit za kreiranje
slaganje
nakita
pozlata
pozlaćeno
Art. br. 1229P
25,–
€ 25,-
Privezak
Privjesak
za lančić
nakit
za kreiranje
Nakit za slaganje
čelik
rodonirano
Art.
br. 1141
br. 1141
€Art.12,50,€ 12,50
Gumeni Prsteni za slaganje nakita:
Gumeni prstenovi za kreiranje nakita:
Set 1, BM:
Set 2, BM:
bm:
bm:
:
18 x prozirni
svj.plavi,
transparentni 6 x žuti, 6 x plavi, 6 x svetlo
plavi,
Art. br. 1148
6 x bijeli,
tamnozeleni
zeleni
beli, 66xxtamno
€ 1,50
Art. br. 1119
1,50,€ 2,-2,–
86
Naušnice
za
Minđuše kao
slaganje
nakita
nakit za kreiranje
Čisti
čelik
rodijum
Art.
br.
Art. br. 1230P
1230P
€€ 25,25,–
Privezak
Privjesak
za lančić
nakit za kreiranje
Nakit
za slaganje
pozlata
pozlaćeno
Art. br. 1311
Art.
br. 1311
€ 12,50,€ 12,50
Set 3, BM:
bm:
6 x crni, 6 x crveni,
6 x prozirni
transparentni
Art. br. 1097
€ 1,50
1,50,-
Set 4, BM:
bm:
6 x pink, 6 x roza, 6 x crveni,
crvene,
6 x svj.zelene,
6 x6lila
limun zeleni,
x ljubičasti
Art. br. 1312
€ 2,-2,–
1 Kožna narukvica
1 Kožna narukvica
Veličina XXS-S
Veličine XXS-S
Art. br. 1111XXS
Art. br. 1111XXS
€ 21,–
€ 21,–
Veličina S,M,L,XL,XXL
Veličine S,M,L,XL,XXL
Art. br. 1111
Art. br. 1111
€ 25,–
€ 25,–
2 Narukvica
2 Narukvica
Veličina XXS-S,
Veličine XXS-S,
S,M,L,XL,XXL
S,M,L,XL,XXL
Art. br. 1313
Art. br. 1313
€ 33,–
€ 33,–
1
2
3
3
3 Narukvica
Narukvica
Veličina
Veličina XXS-S
XXS-S
Art.
br. 1092XXS
Art. br.
1092XXS
€€ 21,–
21,–
Veličina
Veličina S,M,L,XL,XXL
S,M,L,XL,XXL
Art.
br. 1092
Art. br.
1092
€€ 25,–
25,–
1 Kožni lančić
1 Kožni lančić
Duljine S, M, L, XL, XXL
Dužine S, M, L, XL, XXL
Art. br. 1128
Art. br. 1128
€ 29,–
€ 29,–
1 Kožna nanožnica
1Kožna nanogvica
Duljine M, XL
Dužine M, XL
Art. br. 1316
Art. br. 1316
€ 25,–
€ 25,–
2 Lančić
2 Lančić
Duljine S, M, L, XL
Dužine S, M, L, XL
Art. br. 104
Art. br. 104
€ 31,–
€ 31,–
Duljine XXL
Dužine XXL
Art. br. 104XXL
Art. br. 104XXL
€ 35,–
€ 35,–
3
3 Lančić
Lančić
Duljine
S, M,
M, L,
L, XL
XL
Dužine S,
Art.
br.
1021
Art. br. 1021
€€ 31,–
31,–
Duljine
XXL
Dužine XXL
Art.
br. 1021XXL
Art. br.
1021XXL
€€ 35,–
35,–
2 Nanožnica
2 Nanogvica
Duljine M, XL
Dužine M, XL
Art. br. 1314
Art. br. 1314
€ 33,–
€ 33,–
Minđuše
Naušnicekao
za
nakit
za kreiranje
slaganje
nakita
pozlata
pozlaćeno
Art. br. 1231P
€ 29,29,–
Minđuše
Naušnicekao
za
nakit
za kreiranje
slaganje
nakita
rodijum
rodonirano
Art. br. 1232P
€ 29,29,–
3
3 Nanožnica
Nanogvica
Duljine
Dužine M,
M, XL
XL
Art.
br.
1161
Art. br. 1161
€€ 25,–
25,–
87
Vaš prsten
po Vašoj
onakav
kakavželji
vi želite
Imate dvijesu
mogućnosti:
Ponuđene
vam dve mogućnosti:
Prva:
Izaberite
željeni
(1)
Izaberite
prsten
kojiprsten
vam sei dizajnerski
dopada kaoukrasni
dio.
i dekorativni element.
Ili (2)
druga:
Izaberite
željeni
Izaberite
prsten
kojiprsten,
vam seatraktivni
dopada
međuelement
dizajnerski
ukrasni dio.
atraktivan disk,i kao
i dekorativni
element.
tueuelement
Izaberite
svoj
sa(svaki
magnetima)
Izaberite
prsten
koji
vamprsten
se dopada
ima magnet)
e the ring
you željeni
want
(all(svi
with
magnet)
Veličine 16-22
Art. br. 1373
Veličine 16-22
Art. br. 1376
€ 45,–
€ 45,–
Veličine 15-22
Veličine 16-22
Art. br. 600
€ 40, –
Art. br. 1648
Veličine 15-22
Veličine 16-22
Veličine 16-22
Art. br. 470
€ 40, –
Art. br. 1375
€ 40, –
Art. br. 1374
€ 40, –
88
€ 29,–
Molim
priliMolimoVas
vasdaodredite
kom
naručivanja
veličinu
prstena ne
zaboravite
napomekada ga naručujete.
nuti
veličinu
Sve koju
veličine
prstenova
prstena
trebate.
mogu se
naći
Sve
veličine prstena prednjim
koricama
nova
naći ćete na
kataloga.
prednjem omotu.
Izaberite
svoj koji
željeni
međuelement - pločicu
Izaberite disk
vi želite
Art. br. 621
€ 5, –
Art. br. 626
€ 5, –
Art. br. 622
€ 5, –
Art. br 623
€ 5, –
Art. br. 637
€ 5, –
Art. br. 627
€ 5, –
Art. br. 789
€ 10,–
Art. br. 639
€ 5, –
Art. br. 640
€ 5, –
Art. br. 635
€ 5, –
Art. br. 628
€ 5, –
Art. br. 1319
€ 5, –
Art.br. 1320
€ 5, –
Art. br. 1205
€ 5, –
Art. br. 589
€ 20, –
Art. br. 588
€ 20, –
Art. br 616
€ 30, – ,
Art. br. 615
€ 30, –
Art. br. 617
€ 30, –
Izaberite svoj
željeni ukrasdizajnirani
ni dio koji se Art. br. 1550
ukras
vama dopada € 20, –
Art. br. 594
Art. br. 683
€ 25,–
€ 25,–
Art. br. 682
€ 20, –
Art. br. 821
€ 20, –
Art. br. 822
€ 20, –
Art. br. 592
€ 20, –
€ 29,–
Art. br. 1433
€ 25,–
Art. br. 778
€ 20, –
Art. br. 745
€ 20, –
Art. br. 746
€ 20, –
Art. br. 598
€ 30, –
Art. br. 599
€ 20, –
Art. br. 788
€ 20, –
Art. br. 771
€ 33,–
Art. br. 747
€ 26,-
Art. br. 1503
Art. br. 595
€ 20, –
Art. br. 772
Art. br. 590
€ 20, –
–
Art. br. 591
€ 20, –
€ 25,–
međuelementi
i ukrasni
dijelovi
nemaju
magnete
(BM).
SviSvi
diskovi
za prstenje kao
i dekorativni
elementi
su bez
magneta
(bm)
€
35,–
Art. br. 1201
89
Vaš prsten ili privezak
privjesak po želji
- onako
kako se kombiniranja
to vama sviđa
Još
mogućnosti
Ove podloške
dvije pločice
namijenjene
su
se mogu
kombinovati
samo
jedinoza
saova
ovadva
dvadizajna.
dizajnirana detalja.
Ova pločica
je se
namijenjena
samo za pripodloška
može kombinovati
jedino
kazane
ukrasne
dizajne.
sa sedam
prikazanih
dizajniranih elemenata..
Art. br. 641
Art. br. 1036
€ 29,–
Art. br. 590
€ 20, –
Art. br. 591
€ 20, –
Art. br. 592
€/£ 20,– $
Art. br. 682
Art. br. 821
€ 20, –
Art. br. 822
€ 20, –
Art. br. 1201
€ 29,–
Art. br. 1035
€ 29,–
€ 15,–
Art.br. 589
€ 20, –
Order
Art. br.no.
588588
–
€/£ 20,20,– $ 30,–
Art. br. 1550
€ 20, –
€/£ 20,–
Ove dizajnirane
Ovi dizajnirani
dijelove
elementimoguće
se mogu
Art. br. 1210
je
postaviti jekombinovati
samo
bezpodloške. € 17,50,dino bez
međuelementa
i ukrasni
dijelovi nemaju
magnete
(BM).
Svemeđuelementi
podloške za prstenje
i dizajnirani
elementi
su bez magneta
(bm).
90 Svi
Art. br. 1211
€ 17,50,-
Art. bro. 1209
€ 17,50,-
Predlošcizazavas
Vaš dizajn
Predlozi
Pretvorite
Ovakosvoj
se Vaš
prsten
prsten
u
pretvara
u privjesak
privezak
Složite
prsten
ili ogrlicu,
Kreirajtesvoj
svojjedinstveni
prsten ili lančić
kako
bi vam u
seskladu
slagao
sa
svojom odjećom
ili prema svom
raspoloženju.
sa garderobom
ili određenom
prilikom.
Beskonačne
Bezbrojno
puno prekrasnih
atraktivne mogućnosti
dizajniranjakombinacija
čekaju na vas. i
mogućnosti
čeka na
Vas
Pitajte svogdizajna
ENERGETIX
saradnika
o šablonu za
Pitajte
svojeg ENERGETIX savjetnika ili savjetkreiranje.
nicu za ovu praktičnu šablonu.
Art. br. 787
€ 17,50,-
je
1375
Schei
137
ben
4
r
fŸ
76
m
ationen
-Kre
k
uc den Anlassæ
13
Sc
h
Ringe
787
3
600
9
78
1320
13
19
ace erhältlich.
10
12
58
9
1211
1209
HalsN
eckl
01
12
822
h
ge
595
68
2
2
3
591
143
tze
fsä
Au
2
de
i
Die
821
590
in
h
fac
ne
ein eibe ign- i
So
ch
es ie d
s
h
D
Dre
n S ina
ten
gan önne mb
ele
n, k
Ko
e
b
e
ha
al
77
plus
t für
Nur kombinierbar mit den Aufsätzen:
589, 588
Nur ohne Scheiben
verwendbar.
7
63
621
62
2
8
Nur kombinierbar mit den Aufsätzen:
682, 591, 590, 821, 822, 1201
Pendant
58
Order no.:
Aufsatz
36
10
1035
t´ s
:W
en
Ri ähle
Au
ng
nS
f
,e
ie m
e B satz
ine
it de
.
n verschiedenen
dek
tio este Wen
orati
nS
ll-N
n:
ve Sch
i
e Ih
eibe und einen
um
Au
r
e
n Wu
me
ch
nsch-Rin
rn
als
g gefunden
Pen Ihrer Kom
p
dan
onenten direkt ablesen.
16
48
137
plus
Order no.:
Scheibe
3
62
635
62
7
Order no.:
Ring/Pendant
91
92
Klasična
Klasična elegancija
stil i izražajnost
otmeno
i izražajno
93
10
godina ENERGETIX-a
ENERGETIX
postoji već 10 godina
Obljetnički
1 (4-dijelni):
Jubilarni setset
1 (4
komponente)
om
KUušpteovdin
ite
ta
e
s
o1v7o,–g Eura
emćeste
d
špte
u
jo eta
ku n
17 eura
+
+
Lančić salančić
stilom
Otmeni
sauključujući
tri priveska3
privjeska
kojemenjati
možete mijenjati
koji
se mogu
94
Veličine M, L, XL
Veličina
M, L, XL
Art.
br. 1650
Art.
br.
1650
umesto € 96,–
umj esto €samo
96,– €sada79,–
samo € 79,–
platićete
10
godina ENERGETIX-a
ENERGETIX
postoji već 10 godina
Obljetnički
2 (3-djelni):
Jubilarni setset
2 (3
komponente)
om
KUušpteovdin
ite
ta
e
s
g Eura
o1v4o,–
ćeste
dem
eta
uušpte
jo
n
k
u
e
14 ra
+
Praktično
zasakriven
nositi kad
se ne treba
Potpuno je
ispod
vidjeti
npr.
ispod
ovratnika
košulje
vaše kragne.
Magnet
za kragnu
ovratnik+
klasično-elegantna
narukvica
Magnet za
+ klasična
elegantna narukvica
Veličina
Veličine M, L, XL, XXL
Art. br. 1651
umjesto € 99,–
samo €samo
85,–
umesto
99,–sada
platićete
€ 85,–
95
Prsten
Prsten
Veličine 16-21
16-21
Veličina
Art. br.
1321
Art.
br. 1321
25,–
€€ 25,–
Kožni lančić
lančić
Duljine
S, M,
M, L,L,
Dužine S,
XL, XXL
Art. br. 1128
€ 29,–
29,–
Privezak
Privjesak
Art. br.
br. 574
574
Art.
23,–
€€ 23,–
Narukvica
Narukvica
Veličine M,
M, L,L, XL,
XL, XXL
XXL
Veličina
Art. br.
1587
Art.
br. 1587
63,–
€€ 63,–
96
Adapter
Kopčica
Art. br. 1468
15,–
€ 15,–
Lančić
Lančić
Univerzalne dužine
Duljine
M-XL podesiva M-XL
Art.
br. 1016
Art. br.
1016
€€ 25,–
25,–
Privezak
Privjesak
Art. br.
1126
Art.
br. 1126
25,–
€€ 25,–
Magnet za
Magnet
za kragnu
ovratnik
Art. br.
1061
Art.
br. 1061
33,–
€€ 33,–
Potpuno je
Praktično
zasakriven
nositi kad se ne treba
ispod vaše
kragneovratnika košulje.
vidjeti
npr. ispod
Narukvica
Narukvica
Veličine M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Veličina
Art. br.
1588, Cu
Cu
Art.
br. 1588,
65,–
€€ 65,–
97
Narukvica
Veličina M, L, XL, XXL
Veličine
Art. br. 1589
€ 96,50
96,50,-
Adapter
Kopčica
Art.
Art.br.
br. 1468
1468
€€ 15,–
15,–
Ogrlica
Ogrlica
DužineM,
M,L,L,
Duljine
XL,XXL
XXL
XL,
Art.br.
br.1113,
1113
Art.
49,–
€€49,–
Privezak
Privjesak
Art. br. 1372
€ 30,–
30,–
Prsten
Prsten
Veličina
Veličine 16-22
16-22
Art. br.
br. 1590
1590
€ 70,–
70,–
98
Minđuše
Naušnice
Art. br. 1525P
€ 33,–
33,–
Kožni lančić
Kožni
lančić
Dužine S,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Duljine
S, M,
Art. br.
1128
Art.
br. 1128
29,–
€€ 29,–
IX
by Petra D
šr
i ng
IX
šr
in g
Bestseller
E N E RG
ET
by Petra D
Narukvica
Veličina
Veličine M, L, XL, XXL
Art. br. 1459
€ 60,–
60,–
EN E R G
ET
Privezak
Privjesak
Art.
Art.br.
br.396
396
€€ 25,–
25,–
Narukvica
Veličina
Veličine M, L, XL
Art. br. 1438, Cu
€ 29,–
29,–
Narukvica
Veličina
Veličine M, L, XL
Art. br. 1437, Cu
€ 29,–
29,–
99
Narukvica
Narukvica
Veličina podesiva
Univerzalne
veličine
M-L,XL-XXL
XL-XXL
M-L,
Art.br.
br.1112
1112
Art.
€€ 29,–
29,–
Lančić
Ogrlica
Duljine M,
M, L,L,
Dužine
XL, XXL
Art. br. 1113
€ 49,–
49,–
100
Narukvica
Narukvica
Veličine
Veličina M,
M, L,L, XL,
XL, XXL
XXL
Art.
Art.br.
br. 1591
1591
€€ 65,–
65,–
Lančić
Univerzalne
veličine
Duljina podesiva
M-XL
M-XL
Art. br. 1016
Art. br. 1016
€€ 25,–
25,–
Prsten
Veličina 16-21
Veličine
Art. br. 1302
€ 30,–
30, –
Privjesak
Privezak
Art. br. 1432
€ 35,–
35,–
by
ring
Petra Dš
the Original
106
101
"Nevidljivi"
muškarce
Neprimetnimagneti
magnet za muškarca
ali takođe
prikladni
i za svaku
pogodan
i zaženu
žene
Nanožnica
Nanogvica za
za
muškarce
muškarce
Veličina
podesiva
Univerzalne
vel.
M-L,
XL-XXL
M-L, XL-XXL
Art.
Art.br.
br.587
587
€€45,–
45,–
Jednostavno zakopčajte
nanožnicu
ispod
čarape.
sakrijte nanogvicu
ispod
čarape.
102
Postaje
ovratnika
košulje
ili na nekom drugom mjestu.
Magnet"nevidljivo"
je potpunoispod
sakriven
ispod vaše
kragne.
Magnet za kragnu
ovratnik
Art.
br. 1061
1061
Art br.
€ 33,–
33,–
Učlanite se u ENERGETIX
Postanite ENERGETIX
i postanite naš član ili članica!
saradnik!
Prednosti: Postanite sam svoj šef, sami si odredite
Buditevrijeme
svoj sopstveni
izaberite
svoje
radno za
radno
i imajte šef,
uvijek
dovoljno
vremena
vremeobitelj.
i uvek Krenite
imajte dovoljno
vremena
za svoju
svoju
sada u svoju
financijsku
neo-porodicu. Postanite finansijski nezavisni i započnite
visnost i postignite karijeru.
svoju karijeru
sada.
sesavjetnicu(ka)
kod svog
Pitajte
o tome
svojuRaspitajte
ENERGETIX
ili
ENERGETIX saradnika!
se obratite izravno nama.
103
„Najbolja odluka
u mojem
životu“
Posao
zadovoljstvom
mom životu“
Posao
sa sa
zadovoljstvom
Kao ENERGETIX savjetnik
saradnik uživajte
ili savjetnica
u mnogim
uživajte
prednostima!
mnoge prednosti!
✓ Budite sam svoj šef
✓ Odredite sami sebi radno vrijeme
vreme
✓ Priznanja i dobra zarada
✓ Jednostavan početak i bez investicija
✓ Bez obaveze minimalne kupnje
kupovine
Postignite puno u
Wellness poslu!
Pozdravljamo Vas
Dobro došli!
✓ Dodatne nagrade za Vaš uspjeh
uspeh
✓ Zanimljive i raznolike aktivnosti
✓ Osobna
Lična podrška
podrška
iz ENERGETIX-a
iz ENERGETIX-a
Zanima li Vas unosan dodatni
posao posao
Nazovite još danas svoju
svog ENERGETIX
ENERGETIXsaradnika
savjetnika(cu)
ili ili
se obratite izravno
direktnonama
nama(informacije
(informacijena
nazadnjoj
zadnjojstrani
stranikataloga).
kataloga).
104
POZIV VAMA!
zainteresovanizazaizvrsnu
odličnudoJeste li zainteresirani
dodatnu
zaradu?
datnu
zaradu?
Idealna dodatna zarada za:
✓
Studente
✓
Domaćice
✓
Penzionere
Umirovljenike
✓
Nezaposlene
✓
Zaposlene
✓
Zaposlenedjelatnike
u Wellness centrima
Wellness
Obje
Obe
naše
naše
sportske
sportske
zvijezde
zvezdeRosi
RosiMittermaier
Mittermaier i
i Christian
ChristianNeureuther
Neureutherkupuju
kupujuENERGETIX
ENERGETIXmaMaggnetni
netninakit
nakitu usportskom
sportskoj dućanu
prodavnici
u Garmischu GermischPartenkirchenu.
Partenkirchenu.
„Odličan
„Odličan
dodatak
dodatak
trgovini,
u prodavnici,
koji je jošsa
k tome
kojimčisti
je čist
užitak
užitak
raditi.
raditi.
KupciKupci
su oduševljeni
su oduševljeni
kako dizajnom,
i dizajnom
tako
i idejstvom
djelovanjem“,
nakita“,
takokao
i Christian
i sam Neureuther.
Christian Neu-
Kupci vole ENERGETIX magnetni nakit.
105
Mnogi
Mnogi ENERGETIX
ENERGETIX savjetnici
savetnici osigurali
osigurali su
su sisi odličnu
odličnu dodatnu
dodatnu zaradu
zaradu uz
uz stalan
stalan posao.
posao.
106
Nakit
za decu
i tinejdžere
Nakit
za djecu
i mlade
lepo i ui utrendu
zaigrano
trendu
107
IX
by Petra D
šr
i ng
EN E R G
ET
Narukvica
Narukvica
uključujući
produžetak
Veličine XXS
-S
Veličina
Art. br. XXS-XS
1609
Art.
1609
€ br.
56,50,€ 56,50
in g
šr
by Petra D
108
IX
Narukvica
Narukvica
sa produživačem
uključujući
produžetak
Art.br.br.1611
1611
Art.
32,50,€€32,50
E N E RG
ET
Bestseller
Narukvica
Narukvica
sa produživačem
uključujući
produžetak
Art.br.
br.1610
1610
Art.
46,50,€€46,50
Narukvica
Narukvica
sa produživačem
uključujući
produžetak
Art.br.
br.1612
1612
Art.
20,50,€€20,50
109
Dječje narukvice
Dečije
narukvice
Duljine 18.5
18,5 cm,
cm, mogu
lako sesei skratiti
Dužine
brzo skraćuju
veoma
brzo po potrebi
Lančić
Ogrlica
Duljine S,S, M,
M, L,L, XL,
XL, XXXL
Dužine
XXXL
Art.
br. 537
br. 537
€Art.23,–
€ 23,–
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.1326
1326
Art.
12,–
€€12,–
1 Narukvica
Narukvica
1
Art. br.
br. 1600
Art.
1600
€€ 15,–
15,–
2 Narukvica
Narukvica
2
Art. br.
br. 1601
Art.
1601
€€ 15,–
15,–
3 Narukvica
Narukvica
3
Art. br.
br. 1602
Art.
1602
€€ 15,–
15,–
E NE R G
i ng
šr
IX
by Petr a D
ET
Bestseller
šr
i ng
E NE R G
by Pe tra D
ENE RG
ET
by Petr a D
9 Narukvica
Art. br..
br. 1607
1607
€€ 15,–
15,–
IX
ing
8
8 Narukvica
Art. br. 1606
€€ 15,–
15,–
šr
7
7 Narukvica
Art. br. 1608
€€ 15,–
15,–
IX
5
6
110
Bestseller
6 Narukvica
Art. br. 1605
€ 15,–
15,–
4
9
by Pe tra D
ENE RG
ET
3
IX
ing
5 Narukvica
Art. br. 1604
€ 15,–
15,–
šr
2
ET
4 Narukvica
Art. br. 1603
€ 15,–
15,–
1
Tekstilna vrpca,
traka, bm
Tekstilna
BM
Art.br.
br.392
392
Art.
€€6,–6,–
Tekstilna vrpca, BM
Tekstilna traka, , bm
Art. br. 1074
Art. br. 1074
€ 6,–
€ 1,50,-
Tekstilna
vrpca,
Tekstilna traka,
bmBM
Art. br.
392
Art.
br. 392
6,–
€€ 6,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 1399
€ 12,–
12,–
Privezak
Privjesak
Art. br.
br. 1005
1005
Art.
12,–
€€ 12,–
Privjesak
Privezak
Art. br. 1025
€ 12,–
12,–
111
Lančić
Lančićkomplet
sa dodacima
Duljine
Dužine S,S, M,
M, L,L, XL,
XL, XXL
XXL
Art.
Art.br.
br.1646
1646
€€57,50
57,50,-
Narukvica
Veličina
Veličine M,
M, L,L, XL
XL
Art. br. 1553
€ 19,–
19,–
112
Narukvica, BM
bm
Veličina
Veličine S,
S, M,
M, L,L, XL,
XL, XXL
XXL
Art. br. 1645
€ 75,50
75,50
Narukvica
Narukvica
Veličina
Vel. M,M,L, L,XLXL
Art.Art.
br.br.
1076
1076
€ 19,–
€ 19,–
Tekstilna
vrpca,
BM
Tekstilna traka,
bm,
Art. br.
br. 1074
1074
€ 1,50
1,50,-
Privezak
Privjesak
Art.br.
br.669
669
Art.
30,–
€€30,–
Tekstilna traka,
Tekstilna
vrpca,bm
BM
Art.
br.
1074
Art. br. 1074
1,50,€€1,50
Privezak
Privjesak
Art. br.
br. 1127
1127
Art.
25,–
€€ 25,–
113
Tierfotos werden aus
Fotodatenbanken
genommen und
per Fotomontage
Tierschmuck
angezogen.
114
Nakit za kućne
Nakit sa djelovanjem
za ljubimce
Ukrasi za
čovekove
Dodaci
za našenajbolje
najboljeprijatelje
prijatelje
115
... ...i životinje
i njihove
ljubimce
Za ljubitelje
ljude...
životinja...
Tekstilna vrpca,
traka, bm,
Tekstilna
BM
Art.br.
br.412
412
Art.
€€6,–6,–
Ukrasza
zaogrlicu
ogrlicu
Nakit
Art. br. 696
Art.
29,–
€€ 29,–
IX
by Petra D
šr
i ng
EN E R G
ET
Prsten
Prsten
Veličine 15-22
15-22
Veličina
Art. br.
br. 1613
1613
Art.
65,–
€€ 65,–
IX
šr
Ukrasza
zaogrlicu
ogrlicu
Nakit
Art. br.
br.687
687
Art.
35,–
€€35,–
E N E RG
ET
in g
Bestseller
by Petra D
Privezak
Privjesak
Art. br.
br. 714
714
Art.
23,–
€€ 23,–
Minđuše
Naušnice
Art. br.
br. 1387P
1387P
Art.
29,–
€€ 29,–
116
Ukrasza
zaogrlicu
ogrlicu
Nakit
Aret.br.br.721
721
Art.
29,–
€€ 29,–
Crveni dodatak
za kaiš,
Dodatak
za ogrlicu
crv.,bm
BM
Art. br. 731
7,50,€ 7,50
Crni dodatak
za kaiš,crni,
bm BM
Dodatak
za ogrlicu
Art. br.
730
Art.
br. 730
7,50,€€ 7,50
IX
by Petra D
šr
i ng
EN E R G
ET
Nakit
Ukras za
za ogrlicu
ogrlicu
Art.
br.
Art. br. 695
695
€€ 32,–
32,–
in g
šr
by Petra D
Nakit
za ogrlicu
dolazi sa
Uz ukrase
za ogrlicu
vijkom.
Dai kopča.
bi ste učvrstili
dobija se
provucite
magnet
kroz
Da bi prikopčali
provucite
rupu
na ogrlici
i učvrstite
šraf kroz
rupu na
ogrlici.
sa obje strane.
IX
Nakit za ogrlicu
Ukras za ogrlicu
velika šapa
Velika šapa
Art. br. 690
Art. br. 690
€ 32,–
€ 32,–
E N E RG
ET
Bestseller
Ukras za ogrlicu
Nakit
mala šapa
Ar. br.
Art.
br.691
691
29,–
€ 29,–
117
Magnet za
zaposudu
posudu sa
za vodu
vodom
Art.
br. 722
br. 722
€Art.39,–
€ 39,–
118
Ukras za ogrlicu
Privjesak
za ogrlicu
Art. br.
1389
Art.
br. 1389
25,–
€€ 25,–
Privezak za
Privjesak
zaogrlicu
ogrlicu
Art. br. 1441
€ 25,–
25,–
by
Privezak za
Privjesak
zaogrlicu
ogrlicu
Art. br. 1391
25,–
€ 25,–
Privjesak
zaogrlicu
ogrlicu
Privezak za
Art. br. 1390
€ 25,–
25,–
ring
Petra Dš
the Original
119
Svi
lančići,
nanožnice
Lančići,
nanogvice
i
inarukvice
narukvice na jedan pogled
Kožnilančić
lančić
11 Kožni
Duljine
S,
M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL
Dužine S, M,
Art.br.
br. 1128
1128
Art.
€€ 29,–
29,–
22 Lančić
Lančić
Duljine S,
S, M,
M, L,
L, XL
XL
Dužine
Art.
br.
104
Art. br. 104
€€ 31,–
31,–
Duljine XXL
XXL
Dužine
Art.
Art. br.
br. 104XXL
104XXL
€€ 35,–
35,–
Lančić
33 Lančić
DuljineS,S,M,
M,L,L,XL
XL
Dužina
Art.br.
br. 1021
1021
Art.
€€ 31,–
31,–
DuljineXXL
XXL
Dužine
Art.br.
br. 1021XXL
1021XXL
Art.
€€ 35,–
35,–
1
2
3
4
5
6
Kožna narukvica
narukvica
1 Kožna
Veličina XXS-S
Veličine
Art. br. 1111XXS
€ 21,–
21,–
Veličina S,M,L,XL,XXL
Veličine
Art. br. 1111
€ 25,–
25,–
2 Narukvica
Veličina XXS-S,
Veličine
S,M,L,XL,XXL
Art. br. 1313
€ 33,–
33,–
3 Narukvica
Veličina XXS-S
Veličine
Art. br. 1092XXS
€ 21,–
21,–
Veličina S,M,L,XL,XXL
Veličine
Art. br. 1092
€ 25,–
25,–
1 Kožna
Kožna nanogvica
nanožnica
DuljineM,
M,XL
XL
Dužine
Art. br. 1316
€ 25,–
25,–
2 Nanogvica
Nanožnica
DuljineM,
M,XL
XL
Dužine
Art. br. 1314
€ 33,–
33,–
3 Nanogvica
Nanožnica
DuljineM,
M,XL
XL
Dužine
Art. br. 1161
€ 25,–
120
Lančić
44 Lančić
Duljine podesiva
M-LM-L
Univerzalne
veličine
Art.br.
br. 1465
1465
Art.
€€ 45,–
45,–
Lančić
55 Lančić
Duljine
podesiva
M-LM-L
Univerzalne
veličine
Art.br
br.. 559
Art.
559
€€ 35,–
35,–
66 Lančić
Lančić
Dužine
DuljineS,S,M,
M,L,L,XL,
XL,
XXXL
XXXL
Art.
Art.br.
br. 537
537
€€ 23,–
23,–
Podesivi
lančići:lančići
Dostavljaju
se sa sa
dodatkom
za produljivanje
Univerzalni
i narukvice:
produživačem
Kada
poželite
svoj život
Ukoliko
volite obojati
efekat boja
Dekorativne tekstilne trake možete kombinirati sa svim dodacima nakita za
Dekorativnie tekstilne trake koje se mogu kombinovati sa dragim kamenjem
slaganje. Dva seta boja stoji Vam na raspolaganju.
i privescima. Prikazan je izbor dva seta.
Matching magnet strip
Magnetne pločice u skladu
Zlatni
Srebrni
zlatne boje srebrne boje
Art. br. 419
Art. br. 418
Art. br. 418
Art. br. 419
€ 9,–
€ 10,–
€ 10,–
€ 9,–
Trake u bojama
Tekstilne trake u boji
Set 1, BM
Set 1, bm
sa bojama
crne, plave, zelene, braon,
crna, plava, zelena, smeđa,
crvene i narandžaste
crvena i narančasta
Art. br. 393
Art. br. 393
€ 6,–
€ 6,–
Trake u bojama
Tekstilne trake u boji
Set 2, BM
Set 2, bm
sa bojama
sive, ljubičaste, žute, roza,
siva, lila, žuta, roza, pink
pink i svetlo plave
i svj. plava
Art. br. 392
Art. br. 392
€ 6,–
€ 6,–
121
Još narukvica i lančića
1
1 Lančić
Lančić
Duljine
M, L,L, XL,
XL,
Dužine M,
Art.
br. 1464
Art. br.
1464
€€ 39,–
39,–
3
3 Lančić
Lančić
Duljine
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Dužine S,
Art.
br. 727
Art. br.
727
€€ 21,–
21,–
2 Lančić
Duljine
Dužine S, M, L, XL
Art. br. 1338
€ 29,–
29,–
4 Lančić
Duljine
S, M,
M, L,
L, XL,
XL, XXL
XXL
Dužine S,
Art. br. 558
€ 21,–
21,–
1
2
, bmsvaka
Dužine
L, XL,
svaki
Ogrlice
boji, BM,
duljine
L, XL,
svaka
€ 6,–€ 6,–
Tekstilneu trake
u boji
srebrna
Art. br. 1684
zelena
Art. br. 1680
roza
rose
Art. br. 1683
svj.plava
svetlo plava
Art. br. 1679
lila
ljubičasta
Art. br. 1682
smeđa
braon
Art. br. 1678
crvena
Art. br. 1681
tamno plava
Art. br. 1677
122
crna
Art. br.
br. 1676
3
4
Podesivi
lančići
i narukvice:
Dostavljaju
se sa dodatkom za produljivanje
Univerzalniž
lančići
i narukvice
sa produživačem
Dodatak za produljivanje
Produživač lančića
zlatne boje, BM
zlatan, bm
Art. br. 1315
Art. br. 1315
€ 1,50
€ 1,50
1
2
3
4
5
1
1 Lančić
Lančić
Duljine
podesiva
M-XL
Univerzalne
dužine
M-XL
kopča
Kopča rodonirana
sa produživačem
Art.
br. 1016
rodijum
€Art.
25,–
br. 1016
2
2 Lančić
Lančić
Duljine
podesiva
M-XL
Univerzalne
dužine
Art.
M-XLbr. 186
€Art.
21,–
br. 186
€ 21,–
4
4 Lančić
Lančić
Duljine
podesiva
M-XL
Univerzalne
dužine
Art.
M-XLbr. 013
€Art.
75,–
br. 013
€ 75,–
€ 25,–
1 Lančić
Duljine
1 Lančićpodesiva M-XL
kopča
pozlaćena
Univerzalne
dužine M-XL
Art.
br. sa
1022
Kopča
produživačem
€zlatna
25,–
Art. br. 1022
€ 25,–
3 Lančić
Duljine
3 Lančićpodesiva M-XL
Art.
br. 125 dužine
Univerzalne
€M-XL
90,–
Art. br. 125
€ 90,–
5 Lančić
Duljine
5 LančićM, L, XL, XXL
Art.
br. 1113
Dužine
M, L, XL, XXL
€Order
49,– no. 1113
€ 49,–
Dodatak za produljivanje
Produživač lančića
srebrne boje, BM
srebrni , bm
Art. br. 1118
Art. br. 1118
€ 1,50
€ 1,50
5 Narukvica
Duljine
M, L, XL, XXL
5 Narukvica
Art.
br. 1112
Dužine
M, L, XL, XXL
€Art.
29,–
br. 1112
€ 29,–
123
Upute
za montažu
Instrukcije
za sastavljanje
Narukvica,
lančićai iprstenja
prstena po izboru
narukvica, lančića
EX
Centralni
element
Srednji
deo
narukvica koje imaju
za
narukvice
sa
iglicu sa federom
oprugom
1
EX
EX
1 Prvo se igla postavi u donji
1 Prvo umetnite iglu u donju rupu
otvor.
na elementu.
2 Pritisnite gumbić prema
2 Pritisnite dugme prema dole i stavite
dolje i umetnite gornju iglu na
gornju
iglu u odgovarajući
otvor.
odgovarajuće
mjesto.
Budite
Da
bi igla
sigurni
dabila
je nasigurno
mjestu zatvorena
kada čujetemora
se
čuti- klik
kada ulegne.
zvuk
klik.
Adapter
for centre eleAdapter za srednji deo
ment
narukvice.
EX
2
Dodatak za centralni
Adapter
element
Sa
ovim adapterom srednji
Sa ovim
deo
može dodatkom
se staviti na vrlo
lančić
pretvarate
centralibrzo
tada ima
ulogu priveska.
ni element u privjesak za
lančić ili ogrlicu
124 ENERGETIX Servis
Centralni dio
za narukvice
sa vijkom
Centralni
element
za narukvice
sa šrafom
Centralni element
dio jednostavno
sa narukvicom
Centralni
se možespojite
jednostavno
postaviti
vijcima.
Sa svakim
centralnim
u kompletu
u
dva koraka.
Uz svaki
centralnidijelom
element
idu i
dolaze
i dva vijka, kao i inbus ključ.
dva
šrafa.
Odgovarajući imbus ključ ide uz svaku narukvicu.
Sastavljanje Prstena Art.-Nr. 470 i
Sastavljanje
prstena, artikli 470 i 600
600
Prsten se može
može dekorirati
dekorisatiisa
ili dodatne
bez podloške
bez
Mnogi
elementi
zato imaju
po dva
pločice.dizajnirani
Zato postoje
mnogi
dijelovi
otvora
za šraf:
koji imaju
dvije rupe za vijke:
otvor A za sastavljanje bez podloške,
otvor
za sastavljanjedijelova
sa podloškom.
„A“ zaB forpričvršćivanje
bez
pločice, „B“ za pričvršćivanje dijelova sa
Uz
svaki element
dobijajuelementom.
se i dva šrafa.
pločicom
kao dodatnim
Odgovarajući
imbusdolazi
ključ se
Svaki dio za prsten
saisporučuje
dva vijka i
uz
svaki
prsten. Važno - šrafove treba zatezati
inbus
ključem.
pažljivo.
Važan savjet: Pažljivo učvrstite dijelove
prstena.
Skraćivanje dečijih
dječjih narukvica
narukvica
Skraćivanje
Pločicu
na
kopči
pažljivo
odignite
sa špicom.
Otvorite kopču sa odgovarajućim
predmetom.
Trakicu narukvicu
izvucite ii odsecite
skratite jenanaželjenu
duljinu
Izvucite
željenu dužinu,
škarama.
Trakicu
ponovo
vratite
na
isto
mjesto,
vratite kaiš i pritisnite klapnu na svoje mesto.
a pločicu utisnite natrag prema dolje na svoje
mjesto.
ENERGETIX Servis
125
ing
126 ENERGETIX Servis
T
Lutajuće
srce sa srce
Bakarno moćno
bakrom
Art. br. 1114, Cu
Art.
br. 1114, Cu
€ 39,–
€ 39,–
ENERGETIX MAGNET THERAPY,
THERAPY Monument House 215 Marsh Road, Middx HA5 5 NE,
Konzept und Gestaltung KNABE-UND-KNABE.de
y Petra D
Pravo na relamaciju
Za sva pitanja i eventualne reklamacije obratite se
ENERGETIX savetnicima.
Reklamacije se rešavaju u skladu sa zakonom o
zaštiti potrošača i pravilnikom ENERGETIX-WELLNESS
d.o.o
Lutajuće srce
Čelično
moćno srce
od
nehrđajućeg
čelika
Art. br.
br. 177
177
Art.
39,–
€€ 39,–
b
IX
Magneti
Svaki komad nakita sadrži jedan ili više neodimMagneti
magneta. U pravilu jačine 0.12 Tesla.
Svaki komad nakita sadrži jedan ili više
neodimijum magneta, čija jačina najčešće iznosi
0.12 tesla.
Pacemaker
Ljudi sa pacemakerom ne bi smjeli nositi magnetPejsmejker
ni nakit.
Osobe sa pejsmejkerom ne bi trebale da nose
proizvode koji sadrže magnete.
Uputa o nošenju
Magnetni nakit ne morate nositi danonoćno.
Kada
nositi
nakit
Dovoljno
je da
ga stavite ili danju ili noću.
Magnetni nakit ne treba da se nosi 24 časa dnevno.
Nosite ga preko dana ili u večernjim časovima ako
je potrebno.
ET
in
šr
Bestseller
E N E RG
g EN E R G E
by Pet ra D
IX
šr
O materijalima
Važne
informacije
i važne napomene
Ne sadrži nikal
Sav ENERGETIX Wellness nakit je naravno bez
Nakit ne sadrži nikl
nikla
Sav ENERGETIX WELLNESS nakit j e potpuno
prirodan
ne sadrži nikl.
Nakit
sa ibakrom
Kod nekih ljudi bakar može ostavljati zelenu boju
koja nastaje prirodnom reakcijom između kiselosti
Bakarni nakit
kože i bakra. Ovo obojenje možete ukloniti vrlo
Kod nekih osoba, koje nose bakarne narukvice
jednostavno običnom vodom i sapunom, ili sa
dolazi do pojave traga svetlo zelene boje, što je
malo limunovog soka. Mnogi ENERGETIX proizvodi
rezultat prirodne reakcije između kiselosti kože i
nisu napravljeni od bakra, jer mnogi ljudi neće ili
bakra. Boja se sa ruke lako pere sa sapunom ili sa
ne trebaju dodatak bakra. Neki pak proizvodi ne
malo limunovog soka. Brojni ENERGETIX proizvodi
mogu biti napravljeni od bakra zbog tehničkih razne sadrže bakar jer mnogo ljudi ne želi ili nemaju
loga. Ako ne želite ili ne trebate bakar kao dodatak,
potrebe za dodatkom bakra. Neki komadi nakita
jednostavno obojite bakreni dio koji dolazi na kožu
su tako dizajnirani da ne mogu da sadrže bakar
bezbojnim lakom za nokte.
iz tehničkih razloga. Oni koji žele da se odreknu dejstva bakra, mogu unutrašnju stranu bakarne narukvice premazati bezbojnim lakom za nokte.
Njega nakita
Čuvanje nakita
Nakit trebate skinuti prilikom tuširanja, plivanja ili
Nakit bi trebalo skidati pre tuširanja, plivanja ili obavljanja
kućanskih poslova. Nakit, zbog kemijskog sastava
kućnih poslova. Takođe se može oštetiti parfemima,
mogu oštetiti i parfemi, kreme, dezodorani, lakovi
kremama, dezodoransom, lakom za kosu ili detrdžentom.
za kosu ili sredstva za pranje. Najbolji način da
očistite svoj nakit je krpica za poliranje nakita ili
Najbolji način da očistite svoj nakit je da koristite krpu za
mlaka voda.
poliranje ili mlaku vodu.
127
Reply
Vrećice
Vrećica za nakit
Ideja:
Svaki komad
Svaki komad
nakitanakita
možete
u ovakvoj
dolazi dopokloniti
vas u ovoj
vrećici
lepoj vrećici za nakit.
Art. br. PP94
€ 2,50
Kutija zazanakit
Kutijica
nakit
Veličine 40 x 45 x 30
Veličina
Art. br. PP131
0,70,€ 0,70
Veličine 78 x78 x 22
Veličina
Art. br. PP129
1,–
€ 1,–
128
Kutija zazanakit
Kutijica
nakit
štapiće, ili
za vodene
štapić, narukvice
narukvice i lančiće
lančiće
Veličine
214xx35
35xx18
18
Veličina 214
Art. br. PP130
1,20,€ 1,20
Or call your ENERGETIX distributor
Sender
Surname, First name
House number, Street
Postcode, Location
Telephone no.
Email address
Novo
pakiranjazaza poklone
Novo!- ekskluzivna
Eksluzivna pakovanja
prikladno
za svaku priliku
svaku priliku
Mjesto
zabeleške
bilješke
Mesto za
129
Mjesto
zabeleške
bilješke
Mesto za
130
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
10 879 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content