close

Enter

Log in using OpenID

16. broj, lipanj 2010 HR

embedDownload
ENERGETIX Wellness
Mjeseènik, 16. broj, lipanj 2010.
VIP
aktuell
Important
Besplatno izdanje za ENERGETIX Wellness èlanoveVery
koji su imali
min. jednu kupnjuPartners
u 4 zadnja mjeseca
21. - 23. 05. 2010., hotel Horizont, Baška Voda
ENERGETIX INTERNATIONAL MEETING
Nagraðujemo
iskustva
magnetnog
nakita
Nagraðujemo
Vašakorisnika
zdravstvena
iskustva!
SANJA VUKOJA, Split
Problemi su poèeli prije tri godine
nezgodnim trzajem tijela na skijanju.
Tada sam prvi puta zbog neizdrživih
bolova u lumbalnom dijelu kralježnice
odluèila otiæi do kiropraktièara, jer mi
se u tom trenutku èinio najkraæi i
najbolji put za brz povratak u normalno
stanje. Tretman, kako tada, tako i
poslije (2 x godišnje), odraðen je bez
slike kralježnice.
Meðutim neizdrživi bolovi su i dalje bili
dio moje svakodnevnice i uvijek su se
javljali u lumbalnom dijelu uz
„spuštanje“ niz nogu, te praæeni jakim
trnjenjem. Vjerovala sam da æe more,
plivanje i sunèeva toplina sve to
ublažiti, ali ništa nije pomagalo.
Pokušavala sam si pomoæi uzimajuæi
tablete protiv bolova, mazanjem
Voltaren masti, te u dva navrata
primanjem injekcija. Sve su to bila
kratkoroèna rješenja, a bol je i dalje
OPERACIJA KRALJEŽNICE
bila prisutna!
U frizerskom salonu sam upoznala
Željku koja je nosila magnetni nakit
(narukvice i ogrlicu) i nenametljivo se
ponudila da æe me odvesti da
poslušam predavanje na kojem bih
trebala shvatiti sve o djelovanju
magneta (magnetoterapiji).
Tako je i bilo. Odmah sam naruèila
magnetni nakit i to u kolièini koja mi je
preporuèena obzirom na moju dob i
zdravstvene tegobe!
Magnetno srce sam poèela nositi u
lumbalnom dijelu kralježnice, a na
rukama dvije magnetne narukvice.
Bolovi su nestali kao da nikad nisu
postojali i mogu sa zadovoljstvom reæi
da su kod mene magneti od kad sam ih
poèea nositi, imali stopostotni uèinak!
na operativni zahvat. Lijeènici kod
kojih sam bila èudili su se kako
uspjevam hodati s obzirom na težinu
ozljede. Ja sam im sa zadovoljstvom
pokazala magnete koji su mi to
omoguæili!
Zahvaljujuæi magnetnom nakitu koji
sam nastavila nositi odmah nakon
operacije, oporavak je protekao bez
komplikacija i rekla bih brže nego što je
uobièajeno.
Danas sam suradnik ENERGETIX
Wellnessa i sa velikim zadovoljstvom
svjedoèim o djelotvornosti magneta, a
ovaj prekrasan nakit preporuèujem od
srca svima kojima je potreban, jer
zaista djeluje!
Sanja Vukoja, Split
No, usprkos mojem oduševljenju,
zbog težine ozljede sam ipak morala
Nagraðujemo magnetskim štapiæem gðu. Sanju Vukoja za njeno pozitivno zdravstveno iskustvo
ZORAN BRAÈIÆ, Pula
Za poèetak bi trebao nabrojati sve
povrede i ošteæene dijelove tijela od
1999. do danas.
Fraktura L2 99'; 2003. Fraktura
humerusa lijeve ruke i slomljena
zdjelica; 2007. menisk lijevog koljena;
2008 duboka posjekotina zapešæa
desne šake.
Poslije ove zadnje nezgode i
operativnog zahvata, prijatelj mi je
posudio dvije magnetne narukvice da
isprobam.
Veæ nakon nekoliko dana nošenja
osjetio sam promjene, prsti su postali
topliji, povremeno bi osjetio
probadanje i èudno trnjenje, što je bio
poèetak oživljavanja.
Kako sam izgubio jednu narukvicu,
odmah sam tražio drugu, ali uz to
nabavio sam još i nanogvicu i lutajuæe
srce, koje sam uglavnom nosio na
MAGNETI SU MI POMOGLI
lijevom ramenu, staroj ozljedi iz 03' i na
lumbalnom dijelu kralježnice(L2).
U veljaèi 2007. g. Imao sam
artroskopski zahvat na lijevom koljenu,
medijalnog meniskusa.
Do prije tri mjeseca nisam imao
nikakvih ponovljenih poteškoæa na
navedenom koljenu, ali pri vježbanju
na korektivnoj gimnastici u položaju
savijenog i uvrnutog koljena poèela je
lagana bol. S vremenom se bol
pojaèavala, a pokret sam morao
ogranièiti.
Onda sam se sjetio da imam magneno
srce, koju nosim na ramenu ozlijeðene
lijeve ruke. Nabavio sam i drugo srce
kojega sam stavio na koljeno, ispod
steznika. Povremeno bi koljeno i
namazao konjskom gelom, a magnet
sam držao 24 sata.
Veæ nakon 7 dana osjetio sam razliku,
a magnet je naravno ostao i dalje na
svom mjestu. Na vježbama korektivne
gimnastike izbjegavao sam pokrete sa
bolnim koljenom, ali sad nakon cca
mjesec dana radim bez ogranièenja.
Magnet nosim i dalje, jer ipak treba
terapiju odraditi do kraja, pogotovo kad
je tako jednostavna.
Nedavno sam naruèio i magnetni
prsten za prst na mojoj desnoj šaci,
na kojoj mi je skrpljen živac i tetive.
Nakon samo 7 dana nošenja savijanje
kažiprsta osjetno se poboljšalo i to
bez uobièajene boli.
Šta reæi na kraju, jednostavna,
bezbolna i nadasve lijepa terapija.
Srdaèan magnetièni pozdrav,
Zoran Braèiæ, Pula
Nagraðujemo magnetskim štapiæem gdina. Zorana Braèiæa za njegovo pozitivno zdravstveno iskustvo
Nagraðujemo Vas s magnetskim štapiæem ukoliko nam pošaljete Vaše
zdravstveno iskustvo, koje objavimo u VIP-u.
2
MAGNETNI ŠTAPIÆ
I
SRCE
ZA
NOVE
ÈLANOVE
01. - 15. ili 16. - 30. lipnja 2010.
MAGNETNO SRCE
MAGNETNI ŠTAPIÆ
(šifra 400, 223 kn)
(šifra 177, 300 kn)
dobivaju svi novi èlanovi
koji se uèlane u razdoblju
01. - 15. ili 16. - 30. lipnja 2010.
èim ostvare OK min. 300 kn
(obraèunska vrijednost) u istom razdoblju.
dobivaju svi novi èlanovi
koji se uèlane u razdoblju
01. - 15. ili 16. - 30. lipnja 2010.
èim ostvare OK min. 500 kn
(obraèunska vrijednost) u istom razdoblju.
400
223 kn
MAGNETNO SRCE
+ MAGNETNI ŠTAPIÆ
(šifra 400, 223 kn) i (šifra 177, 300 kn)
dobivaju svi novi èlanovi
koji se uèlane u razdoblju
01. - 15. ili 16. - 30. lipnja 2010.
èim ostvare OK min. 1.000 kn
(obraèunska vrijednost) u istom razdoblju.
177
300 kn
Važna napomena: NOVI ÈLANOVI mogu podiæi nagradu ODMAH - èim ostvare navedenu Osobnu Kupnju!
UÈLANI 2 NOVA ÈLANA
I OSVOJI POKLON BON
Poklon bonove od 300, 500 ili 1.000 kn dobivaju svi èlanovi - SPONZORI
koji uèlane min. 2 NOVA ÈLANA u razdoblju 01. - 15. ili 16. - 30. lipnja 2010., uz uvjet:
300 kn
POK
LON
BON
500 kn
POK
LON
BON
1.000 kn
POK
LON
BON
Ukoliko sponzor i 2 nova èlana
ostvare po min. 300 kn
Osobne Kupnje (OK)
Ukoliko sponzor i 2 nova èlana
ostvare po min. 500 kn
Osobne Kupnje (OK)
Ukoliko sponzor i 2 nova èlana
ostvare po min. 1.000 kn
Osobne Kupnje (OK)
(obraèunska vrijednost)
(obraèunska vrijednost)
(obraèunska vrijednost)
u razdoblju uèlanjenja
u razdoblju uèlanjenja
u razdoblju uèlanjenja
VAŽNE NAPOMENE: Poklon bonovi se ne mogu koristiti kao sredstvo plaæanja. Sponzori trebaju jednokratno izabrati proizvode po punoj prodajnoj
cijeni, do visine iznosa osvojenog bona i narudžbenicu s istim faxirati ili predati osobno u ENERGETIX Wellness ured u Zagrebu, najkasnije 10 dana
po isteku razdoblja natjecanja. Nakon toga se nagrade mogu preuzeti iskljuèivo u periodu od 15 do 30 dana nakon isteka razdoblja natjecanja.
3
21. - 23. 05. 2010., hotel Horizont; Baška Voda
4
21. - 23. 05. 2010., hotel Horizont; Baška Voda
5
VRUÆE ENERGETIX
01. 06. - 31. 08. 2010.
MJESEÈNI NAGRADNI ŽIGOVI
ENE
R
nag GETIX
rad
žig ni
TIX
RGE
ENE gradni
na
žig
ENE
R
nag GETIX
rad
žig ni
EN
E
na RGE
gra T
žig dni IX
EN
E
na RGE
gra T
žig dni IX
TIX
RGE
ENE gradni
na
žig
TIX
RGE
ENE gradni
na
žig
ENE
R
nag GETIX
rad
žig ni
TIX
RGE
ENE gradni
na
žig
ENE
R
nag GETIX
rad
žig ni
EN
E
na RGE
gra T
žig dni IX
Za iznos raèuna od 100 kn do 199 kn dobit æete 1 nagradni žig
Za iznos raèuna od 200 kn do 299 kn dobit æete 2 nagradna žiga
Za iznos raèuna od 300 kn do 399 kn dobit æete 3 nagradna žiga
itd --------------------------------------------------------------------------------------
EN
E
na RGE
gra T
žig dni IX
EN
E
na RGE
gra TI
žig dni X
Broj nagradnih žigova na Vašem raèunu ovisi
o visini ukupnog iznosa koji plaæate:
EN
E
na RGE
gra TI
žig dni X
Za svakih 100 kn (plaæeni iznos na raèunu) Osobne Kupnje (OK)
u lipnju, srpnju i kolovozu 2010. dobivate 1 NAGRADNI ŽIG na Vašem raèunu
Za min. 20 žigova sakupljenih u jednom ljetnom mjesecu
(lipnju ili srpnju ili kolovozu) dobit æete super nagradu vrijednosti do 500 kn
STOLNJAK OTPORAN NA MRLJE
SENZACIONALAN STOLNJAK ZA SVAKI DOM
Velika otpornost na mrlje (vino, sokovi, èaj, kava, voda, ...).
Nije potrebno èesto pranje! Svježe mrlje lagano potapkati
papirnatom maramicom ili mekanom pamuènom krpom.
Neke mrlje potrebno je lagano istrljati s vlažnom spužvicom,
a za jaèe mrlje upotrijebite spužvicu natopljenu blagom
otopinom tekuæeg deterdženta.
Nakon dužeg korištenje stolnjak prati na max 40 °C.
Štede elektriènu energiju, deterdžente, vrijeme, novac i živce.
120 x 160
140 x 180
140 x 220
140 x 180 oval
140 okrugli
150 okrugli
6
Važne napomene:
1. Svaki èlan može osvojiti max. jedan stolnjak bez mrlja
u jednom mjesecu, tj. može osvojiti max. 3 stolnjaka
kroz sva 3 ljetna mjeseca natjecanja.
2. Neiskorišteni nagradni žigovi iz jednog mjeseca
ne vrijede u narednom mjesecu natjecanja.
3. Vaše raèune sa min. 20 nagradnih žigova odmah po
isteku mjeseca natjecanja donesite u naš ured u
Zagrebu ili pošaljite poštom na našu adresu.
4. Javite nam željenu dimenziju osvojenog stolnjaka.
40 C
P
WELLNESS LJETO
(lipanj, srpanj i kolovoz)
TROMJESEÈNI NAGRADNI KUPONI
Za svakih 200 kn (plaæeni iznos na raèunu) Osobne Kupnje (OK) u razdoblju
od 01. 06. do 31. 08. 2010. dobivate 1 NAGRADNI KUPON
Sve sakupljene NAGRADNE KUPONE donesite u naš ured u Zagrebu
ili pošaljite poštom na našu adresu, najkasnije do 15. 09. 2010.
Nagradno izvlaèenje biti æe 21. rujna 2010. na Energetix prezentaciji na PBF-u u Zagrebu.
Nagradni fond 13.000 kn
NAGRADNO IZVLAÈENJE
10 NAGRADA
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
4. nagrada:
5. nagrada:
6. - 10. nagrada:
13.000 kn
5.000 kn
3.000 kn
2.000 kn
1.000 kn
500 kn
300 kn
Važne napomene:
1. Nagrade nisu novèane, veæ su to vrijednosni
bonovi za koje možete sami odabrati Energetix
proizvode po punoj prodajnoj cijeni iz cjenika.
2. Nagradno izvlaèenje biti æe 21. rujna 2010.
na Energetix prezentaciji na PBF-u u Zagrebu.
3. Energetix Wellness æe èlanove izvuèene na
nagradnom izvlaèenju obavijestiti telefonom i
pismeno o osvojenoj nagradi.
4. Nagraðeni èlanovi dužni su dostaviti osobno ili
poštom popis odabranih Energetix proizvoda
najkasnije 10 dana nakon primitka naše obavijesti.
7
100% prirodna kozmetika
8
Aloe vera
Ehinacea
Brusica
Crni ribizl
Borovnica
Jagoda
Malina
Naranèa
Vuèiji trn
Pšenica
Jeèam
Ðumbir
Gavez
Neem
Noæurak
Makadamija
Mrkva
Grožðe
Maslina
Sezam
Ginger
Sladiæ
Neven
Trputac
Gospina trava
Ružmarin
Divlja ruža
Piskavica
Lavanda
Stolisnik
Eukaliptus
Grejp
Crni kim
Divlja ruža
Hren
Lan
Bršljan
Kakao
Propolis
Spirulina alge
Wakama alge
Zeolit
eneline
JESTE LI NARUÈILI ENELINE?
natural beauty
Šifra
DNK
HIK
REK
NOK
KPS
TCL
MLT
UET
ANT
KRR
MIP
Naziv
Kolièina
Dnevna krema
50 ml
Hidratantna krema
50 ml
Regenerativna krema
50 ml
Noæna krema
50 ml
Krema protiv starenja
50 ml
Tonik za èišæenje lica
200 ml
Mlijeko za njegu tijela 200 ml
Uljna emulzija za tijelo 200 ml
Anticelulitni losion
200 ml
Krema za ruke
100 ml
50 gr
Mineralni prah (Zeolit)
Važno:
Vaši ostvareni èlanski popusti vrijede i pri kupnji Eneline prirodne kozmetike.
Sva Vaša kupnja Eneline prirodne kozmetike ulazi u Vaš redoviti promet (OK, GK, SK)
tj. zbraja se sa prometom ostvarenim kupnjom magnetskog nakita.
DARUJEMO VAM ENELINE TESTERE
01. - 30. lipnja 2010.
Uz svaku kupnju min. 2 Eneline proizvoda promotivno Vam darujemo:
ENELINE TESTER 3/1 (redovita cijena 49 kn)
Dnevna krema 5 ml (staklena teglica)
Noæna krema 5 ml (staklena teglica)
Senzitivna krema 5 ml (staklena teglica)
01. - 30. lipnja 2010.
Stvarna vrijednost Eneline testera 3/1: 99 kn
Redovita cijena Eneline testera 3/1:
49 kn
Promotivna cijena Eneline testera 3/1: 20 kn
eneline
natural beauty
NARUÈITE ENELINE KATALOG
s cjenikom
A5 format - položeni
28 stranica
Cijena: 5 kn
Izvrstan proruènik sa cjenikom
za sve èlanove koji žele saznati više
o našem novom progamu 100% prirodnoj kozmetici ENELINE.
100% prirodna kozmetika
PROMOTIVNA CIJENA ENELINE TESTERA
9
NARUÈITE ENERGETIX FLIPCHART
Energetix flipchart + 4 stolna panoa + Energetix kutija
Cijena seta KOMPLETA: 150 kn
ENERGETIX FLIPCHART
za individulane sastanke
za kuæne party-e
NARUÈITE
Èvrsti kartonski stalak
16 plastificiranih listova
A4 format
4 STOLNA PANOA
Kartonski stalak. A4 format
ENERGETIX KUTIJA
NOVO
Cijena seta samo 150 kn
10
ROÐENDANSKI POPUST 50%
ENERGETIX Wellness Vam daruje
popust 50% na dan Vašeg roðendana
na proizvode koje sami izaberete
do max. 1.000 kn pune prodajne cijene.
Važne napomene:
Jedini uvjet da dobijete Vaš roðendanski popust 50%
jest da ostvarite èlansku aktivnost OK min. 500 kn
bar u jednom u zadnja 4 mjeseca,
ukljuèujuæi i mjesec u kome je Vaš datum roðendana.
Èlanovi koji nisu aktivni više od 4 zadnja mjeseca
ne mogu koristiti roðendanski popust 50%!
POZIVAMO VAS NA NAGRADNE PREZENTACIJE
Lipanj
Plan ENERGETIX Wellness prezentacija
2010.
eneline
1.
ZAGREB
01. 06. 2010.
19:00
PBF - Prehrambeno
biotehnološki fakultet
Gordana Bauer
2.
ZAGREB
08. 06. 2010.
19:00
PBF - Prehrambeno
biotehnološki fakultet
Dražan Miletiæ
PBF - Prehrambeno
Hotel “PANONIJA”
biotehnološki
fakultet
Dražan Miletiæ
direktor
ENERGETIX
NELA ROJE, dr. naturopatije
Dražan Miletiæ, direktor
ENERGETIX
2.
3.
ZAGREB
SISAK
08. 06. 2010.
09.
19:00
4.
SPLIT
14. 06. 2010.
19:00
Hotel “PARK”
5.
ZAGREB
15. 06. 2010.
19:00
PBF - Prehrambeno
biotehnološki fakultet
6.
PULA
15. 06. 2010.
19:00
Hotel “HISTRIA”
7.
8.
RIJEKA
UMAG
16. 06. 2010.
17. 06. 2010.
19:00
19:00
Hotel “JADRAN”
PUÈKO OTVORENO
UÈILIŠTE “Ante Babiæ“
9.
SPLIT
28. 06. 2010.
19:00
Hotel “PARK”
10.
RIJEKA
29. 06. 2010.
19:00
Hotel “JADRAN”
11.
ZAGREB
29. 06. 2010.
19:00
PBF - Prehrambeno
biotehnološki fakultet
PULA
30. 06. 2010.
19:00
Hotel “HISTRIA”
12.
voditeljica programa Eneline
direktor
Gordana Bauer
voditeljica programa Eneline
natural beauty
ENERGETIX
Wellness
Wellness
Wellness
eneline
natural beauty
Prim. dr. ANA ŠVAST SINGER, spec. intern.
Dražan Miletiæ, direktor
Prim. dr. ANA ŠVAST SINGER, spec. intern.
Dražan Miletiæ, direktor
Dražan Miletiæ
direktor
Gordana Bauer
voditeljica programa Eneline
Gordana Bauer
voditeljica programa Eneline
Dražan Miletiæ
direktor
Gordana Bauer
voditeljica programa Eneline
ENERGETIX
Wellness
ENERGETIX
Wellness
ENERGETIX
Wellness
eneline
eneline
natural beauty
natural beauty
ENERGETIX
Wellness
eneline
natural beauty
11
NOVI ENERGETIX STATUSI za travanj 2010.
REGIONAL DIRECTOR
(3 MD)
NEVENKA
DELIÆ
AREA DIRECTOR
(2 MD)
JASNA
PINTARIÆ
MARKETING DIRECTOR (40%)
VESNA MONIÆ
IVANA OBADIÆ
ZDRAVKO MIRILOVIÆ NANA ZJAÈIÆ
Marketing Manager (35%)
Branka Žlabur
Nada Jakopec
Božena Miriæ
Slavica Jakšiæ
Petar Iveziæ
Latica Latoviæ
Ivanka Tokiæ
Ranka Benko
Nataša Kiril
Goran Vrus
Mara Kovaè
Fani Jeliniæ
Karmela Glavaš
Marko Ivaniš
Zorana Franiæ
Marketing Consultant (30%)
Zlatica Beljo
Mirjana Buljan
Ines Komadina
Jasna Laliæ
Senior Consultant (25%)
Emilija Car
Živanka Kapša
Nada matiæ
Snježana Rubešiæ
Dijana Soriæ Dupor
Ivana Avdiæ
Marica Stipiæ
Klaudija Buriæ
NAJ - NAJ - NAJ za travanj 2010.
Najbolja GK
30.059 bod.
22.512 bod.
20.742 bod.
17.342 bod.
16.926 bod.
Najbolja OK
1. Nana Zjaèiæ
2. Nada Jakopec
3. Dragica Brajkoviæ
4. Vesna Moniæ
5. Zlatica Beljo
12.243 bod.
12.000 bod.
10.341 bod.
9.949 bod.
6.878 bod.
1. Boris Mijandrušiæ
1. Bruna Beakoviæ
1. Ivana Obadiæ
2. Ankica Èatal
3. Snježana Kmet
3. Ðina Marièiæ
Èestitamo 3. Antonija Topiæ
Vam!
5 novih èlan.
5 novih èlan.
5 novih èlan.
4 nova èlana
3 nova èlana
3 nova èlana
3 nova èlana
Radno vrijeme ENERGETIX Wellness ureda:
Pon, sri, èet, pet: 10:00 - 18:00
Uto: 12:00 - 21:00
Subotom i nedjeljom ne radimo!
Narudžbe možete faxirati
non-stop (24 sata)!
Energetix Wellness, Luigia Pierottia 3, Zagreb tel: 01/ 48 36 035, 48 36 080, tel/fax: 01/ 48 36 094
e-mail: [email protected]
www.energetix-wellness.hr
www.energetix.eu
Urednik: Dražan Miletiæ
1. Nevenka Deliæ
2. Zdravko Miriloviæ
3. Ankica Èatak
4. Duša Koraca
5. Lidija Sutloviæ
Najbolji sponzori
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
7 597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content