close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA

embedDownload
CJENIK OPTIMA TELEKOM USLUGA
Siječanj 2014.
2
Legenda: ......................................................................................................................................................................8
1 Javna govorna usluga ...............................................................................................................................................9
1.1
Centrex usluga ................................................................................................................................................9
1.1.1
Naknade za govorne kanale .......................................................................................................................9
1.1.2
Naknade za interne ekstenzije ....................................................................................................................9
1.1.3
Mjesečni najam IP opreme ....................................................................................................................... 10
1.1.3.1
Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10
1.1.3.2
Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme ............................................................... 10
1.1.3.3
Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme ............................................................... 11
1.1.4
Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje ...................................................................................... 11
1.1.5
Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje ...................................................................... 11
1.1.6
Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OT-a ........................................... 11
1.1.7
Centrex Comfort ..................................................................................................................................... 12
1.1.7.1
IP telefoni serije 46xx ..................................................................................................................... 12
1.1.7.2
IP telefoni serije 96xx ..................................................................................................................... 12
1.1.7.3
IP telefoni serije 16xx ..................................................................................................................... 13
1.1.8
Dodatne Centrex usluge .......................................................................................................................... 13
1.1.8.1
Avaya SoftPhone ............................................................................................................................ 13
1.1.8.2
VPN pozivi ..................................................................................................................................... 13
1.1.8.3
Centrex WEB imenik ....................................................................................................................... 14
1.1.9
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ............................................. 14
1.1.9.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................. 14
1.1.9.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a ................................................... 16
1.2
Business Trunking ......................................................................................................................................... 17
1.2.1
ISDN BRA usluga .................................................................................................................................... 17
1.2.2
ISDN PRA usluga .................................................................................................................................... 18
1.2.2.1
Uključenje i korištenje usluge .......................................................................................................... 18
1.2.2.2
Zakup dodatnih DDI brojeva ............................................................................................................ 18
1.2.3
IP SIP sučelje ......................................................................................................................................... 19
1.2.4
Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na mrežu OT-a ............................ 19
1.2.5
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a .............................. 19
1.2.5.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a................... 19
1.2.5.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a ..................................... 20
1.3
OptiTelefon (analogni telefonski priključak)....................................................................................................... 21
1.3.1
OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade............................................................................. 21
1.3.2
Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak) ............................................................ 21
1.3.3
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 21
1.3.4
OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ............... 21
1.4
Halo Halo Halo usluga .................................................................................................................................... 22
1.4.1
Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade ........................................................................ 22
1.4.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ............................................................................ 22
1.4.3
Mjesečne naknade za korištenje internet prometa....................................................................................... 22
1.4.4
Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu ....................................................................................... 23
1.4.5
Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme .................................................................................................... 23
1.4.6
Dodatne Halo Halo Halo usluge................................................................................................................. 23
1.4.7
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 23
1.4.8
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ................................... 24
1.4.8.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a ....................... 24
1.4.8.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a.......................................... 24
1.4.9
Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........... 24
1.5
Halo Surf ...................................................................................................................................................... 25
1.5.1
Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 25
1.5.1.1
Naknade za uključenje Halo Surf usluge ............................................................................................ 25
1.5.2
Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 25
1.5.2.1
Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge ............................................................................... 25
1.5.2.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 25
1.5.2.3
Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 26
1.5.3
Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu .............................................................................................. 26
1.5.4
Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 26
1.5.5
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 26
1.5.6
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu ........... 26
1.5.6.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu 26
1.5.6.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu .................. 27
1.5.7
Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 27
1.5.8
Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu ............................................................................... 27
1.6
Halo Surf TV ................................................................................................................................................. 29
1.6.1
Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 29
1.6.1.1
Naknade za uključenje Halo Surf TV usluge ....................................................................................... 29
1.6.2
Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 29
1.6.2.1
Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf TV usluge .......................................................................... 29
1.6.2.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Halo Surf TV ................................................. 29
1.6.2.3
Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 30
1.6.3
Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar Halo Surf TV paketa ..................................................................... 30
1.6.4
Mjesečni najam opreme za Halo Surf TV uslugu .......................................................................................... 30
1.6.5
Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu ............................................................................................. 30
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
3
1.6.6
1.6.7
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 30
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu ....... 31
1.6.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu .. 31
1.6.7.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV uslugu ............. 31
1.6.8
Halo Surf TV usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 32
1.6.9
Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf TV uslugu .......................................................................... 32
1.7
OptimaLAN ured ............................................................................................................................................ 34
1.7.1
Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 34
1.7.1.1
Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)............................................ 34
1.7.1.2
Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga ..................... 34
1.7.2
Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 34
1.7.2.1
Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured ..................................................................... 34
1.7.2.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 35
1.7.2.3
Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 35
1.7.3
Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured .................................................................................... 35
1.7.3.1
Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 35
1.7.3.2
Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 36
1.7.4
Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured ................................................................................... 36
1.7.5
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 36
1.7.6
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured . 37
1.7.6.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured
.................................................................................................................................................... 37
1.7.6.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 37
1.7.7
OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ........ 38
1.7.8
Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured ..................................................................... 38
1.8
OptimaLAN ured Start .................................................................................................................................... 40
1.8.1
Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 40
1.8.1.1
Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge) .................................... 40
1.8.1.2
Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga .................................................. 40
1.8.2
Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 40
1.8.2.1
Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start ............................................................. 40
1.8.2.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine ................................................................... 41
1.8.2.3
Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga................................................................................ 41
1.8.3
Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................................ 41
1.8.3.1
Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge ............................................. 41
1.8.3.2
Najam opreme uz dodatnu naplatu ................................................................................................... 42
1.8.4
Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start ........................................................................... 42
1.8.5
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 42
1.8.6
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured
Start.................................................................................................................................................... 42
1.8.6.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN
ured Start ......................................................................................................................................... 42
1.8.6.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start 43
1.8.7
OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem 43
1.8.8
Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start ............................................................. 44
1.9
OptimaLAN ured XL ....................................................................................................................................... 45
1.9.1
Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................ 46
1.9.2
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 46
1.9.3
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL
........................................................................................................................................................... 47
1.9.3.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN
ured XL ............................................................................................................................................. 47
1.9.3.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu OptimaLAN ured ........ 48
1.9.4
OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 49
1.9.5
Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL ................................................................................................ 49
1.10
Halo Halo Halo PRO usluga ............................................................................................................................. 51
1.10.1
Jednokratne i mjesečne naknade .............................................................................................................. 51
1.10.2
Internet promet ..................................................................................................................................... 51
1.10.3
Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge .......................................................................................................... 52
1.10.4
Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ................................................................................ 52
1.10.5
Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO ............................................................................... 52
1.10.6
Privremeno isključenje ............................................................................................................................ 52
1.10.7
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ............................ 53
1.10.7.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................. 53
1.10.7.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a ................................... 53
1.10.8
Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .... 53
1.10.9
Dodatne javne govorne usluge ................................................................................................................. 54
1.10.9.1
Mjesečno korištenje ........................................................................................................................ 54
1.10.9.1
Jednokratno korištenje.................................................................................................................... 54
1.11
Tornado ....................................................................................................................................................... 55
1.11.1
Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 55
1.11.2
Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 55
1.11.2.1
Mjesečne naknade za privatne pretplatnike........................................................................................ 55
1.11.2.2
Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike ....................................................................................... 55
1.11.3
Tarifni model Tornado ............................................................................................................................. 55
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
4
1.11.4
Tornado+ dodatna tarifna opcija............................................................................................................... 57
1.11.4.1
Mjesečne naknade .......................................................................................................................... 57
1.11.4.2
Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom .................................................... 57
1.12
Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR) ........................................................................................... 57
1.12.1
Jednokratne naknade .............................................................................................................................. 57
1.12.2
Mjesečne naknade .................................................................................................................................. 57
1.12.3
Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge ................................................................................... 58
1.12.3.1
Privatni POTS pretplatnici ................................................................................................................ 58
1.12.3.2
Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika ............................................................................... 60
1.12.3.3
Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) .................................. 60
1.12.3.4
Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika ............................................................................... 62
1.12.3.5
Poslovni POTS pretplatnici ............................................................................................................... 62
1.12.3.6
Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika .............................................................................. 64
1.12.3.7
Poslovni ISDN pretplatnici ............................................................................................................... 65
1.12.3.8
Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika .............................................................................. 66
1.12.3.9
Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike ............................................................ 67
1.12.4
Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora ......................................................................... 68
1.12.4.1
Cijena nacionalnih, meĎunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži za
javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s uslugom Dial-Up pristupa ............................................. 68
1.12.5
O1+ paket.............................................................................................................................................. 70
1.12.6
Telefon 50 i Telefon 500 paketi ................................................................................................................ 70
1.12.6.1
Osnovni analogni telefonski priključak - Naknade za uključenje i mjesečne naknade .............................. 70
1.12.6.2
Dodatne usluge - Naknade za uključenje i mjesečne naknade .............................................................. 70
1.12.6.3
Privremeno isključenje .................................................................................................................... 70
1.12.6.4
Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s
minimalnim trajanjem ....................................................................................................................................... 71
1.12.6.5
Telefon 50 cijene poziva .................................................................................................................. 71
1.12.6.6
Telefon 500 cijene poziva ................................................................................................................ 72
1.13
Besplatni telefon 0800 ................................................................................................................................... 74
1.13.1
Za Centrex pretplatnike ........................................................................................................................... 74
1.13.2
Za Business trunking pretplatnike ............................................................................................................. 76
1.14
Jedinstveni pozivni broj 062 ............................................................................................................................ 77
1.15
Usluge s posebnom tarifom............................................................................................................................. 79
1.15.1
Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost................................................................................................ 79
1.15.2
Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost................................................................................................ 80
1.15.3
Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost................................................................................................ 81
1.15.4
Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost................................................................................................ 82
1.16
0801 VoIP pozivni broj ................................................................................................................................... 83
1.16.1
Naknade za trajanje ................................................................................................................................ 84
1.16.2
Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge .................................................................................. 84
1.17
SMS obavijest ............................................................................................................................................... 84
1.18
Govorna pošta .............................................................................................................................................. 85
1.19
Tko je zvao ................................................................................................................................................... 85
1.20
Friends broj .................................................................................................................................................. 85
1.21
Pozivnica ...................................................................................................................................................... 85
1.22
OptiNET UM fax ............................................................................................................................................. 86
1.23
Cijene poziva za javnu govornu uslugu ............................................................................................................. 86
1.23.1
Cijena nacionalnih, meĎunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ........... 86
1.23.2
Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama, te brojevima posebnih službi i usluga za sve raspoložive
tarifne pakete: ...................................................................................................................................... 89
1.23.3
Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve raspoložive tarifne pakete: .............. 91
1.23.4
Dodatne tarifne opcije za privatne pretplatnike ........................................................................................... 93
1.23.4.1
Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40) ............................................................. 93
1.23.4.2
Vikend .......................................................................................................................................... 93
1.23.4.3
Dugi razgovori ............................................................................................................................... 93
1.23.4.4
Mobitel 50 i Mobitel 100 .................................................................................................................. 93
1.23.5
Dodatne tarifne opcije za poslovne pretplatnike .......................................................................................... 94
1.23.5.1
Minute FIX..................................................................................................................................... 94
1.23.5.2
Minute MOB ................................................................................................................................... 94
1.23.5.3
Minute FIX INT............................................................................................................................... 94
1.23.5.4
EU FIX i EU MOB ............................................................................................................................ 94
2 Usluge širokopojasnog pristupa ................................................................................................................................ 95
2.1
Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) .................................................................. 95
2.2
Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) .................... 95
2.3
Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.) .................................................................. 96
2.3.1
Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ............................................... 97
2.3.2
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog
pristupa internetu ................................................................................................................................. 97
2.3.2.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog
pristupa internetu ................................................................................................................................. 97
2.3.2.2 Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa
internetu .............................................................................................................................................. 98
2.3.3
Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem
........................................................................................................................................................... 98
2.4
Cluster Fiber usluga ....................................................................................................................................... 99
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
5
2.4.1
2.4.2
Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber ....................................................... 99
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge
Cluster Fiber ....................................................................................................................................... 100
2.4.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost
usluge Cluster Fiber ........................................................................................................................................ 100
2.4.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber
.................................................................................................................................................. 100
2.5
Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o operatoru .................................................... 101
2.6
Dial-up pristup internetu .............................................................................................................................. 101
2.7
OptiDSL ..................................................................................................................................................... 102
2.7.1
Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiDSL usluge ............................................................................ 102
2.7.2
Privremeno uključenje OptiDSL usluge .................................................................................................... 102
2.7.3
OptiDSL pristupne brzine ....................................................................................................................... 102
2.7.4
OptiDSL internet promet........................................................................................................................ 103
2.7.5
Dodatne OptiDSL usluge ........................................................................................................................ 103
2.7.6
Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ................................................................ 103
2.7.7
Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ..................................................... 104
2.7.8
Privremeno isključenje OptiDSL usluge .................................................................................................... 104
2.7.9
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a .......................................... 104
2.7.9.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a............................... 104
2.7.9.2
Jednokratne naknade za otuĎenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a ................................................. 105
2.7.10
OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .................. 105
2.8
O2start, O2surf, O2CARNet paketi ................................................................................................................... 105
2.8.1
Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa .................................................. 105
2.8.2
O2start dodatni internet promet .............................................................................................................. 106
2.8.3
Dodatne O2start, O2surf i O2CARNet usluge .............................................................................................. 106
2.8.4
Prodaja O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)....................................... 107
2.8.5
Prodaja i najam O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ........................... 107
2.8.6
Privremeno isključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa .......................................................................... 107
2.8.7
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a.................. 108
2.8.7.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ...... 108
2.8.7.2
Jednokratne naknade za otuĎenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a ........................ 108
2.8.8
O2start, O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim
trajanjem ........................................................................................................................................... 108
2.9
O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf,
OptiTV Business, OptiTV Single paketi ........................................................................................................... 109
2.9.1
Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketa ............................................ 109
2.9.2
O3TVstart, OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet .................................................................. 110
2.9.3
Dodatne O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo
Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single usluge .................................................................................... 110
2.9.3.1
Uz mjesečnu naknadu ................................................................................................................... 110
2.9.3.2
Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ............................................................................................ 111
2.9.4
Prodaja O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo
Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) .................................................... 111
2.9.5
Prodaja i najam O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo
Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ............................................. 112
2.9.6
Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ............................................................................................. 112
2.9.7
Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo
Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single paketa..................................... 113
2.9.8
Privremeno isključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start,
OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single paketa ........................................................... 113
2.9.9
Promjene paketa .................................................................................................................................. 113
2.9.10
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo
Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ......... 114
2.9.10.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a .... 114
2.9.10.2
Jednokratne naknade za otuĎenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a ............................. 114
2.9.11
O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf,
OptiTV Business, OptiTV Single – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim
trajanjem ........................................................................................................................................... 115
2.10
OptiStream usluga ....................................................................................................................................... 116
2.10.1
Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiStream usluge ........................................................................ 116
2.10.2
OptiStream dodatni internet promet........................................................................................................ 117
2.10.3
Dodatne OptiStream usluge ................................................................................................................... 117
2.10.4
Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ............................................................ 117
2.10.5
Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ................................................ 118
2.10.6
Privremeno isključenje OptiStream usluge ............................................................................................... 118
2.10.7
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ...................................... 118
2.10.7.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a .......................... 118
2.10.7.2
Jednokratne naknade za otuĎenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a ............................................ 119
2.10.8
OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem ........... 119
2.11
O₂start+, O₂surf+ paketi .............................................................................................................................. 119
2.11.1
Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa .............................................................. 119
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
6
2.11.2
O2start+ dodatni internet promet ........................................................................................................... 120
2.11.3
Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge ......................................................................................................... 120
2.11.4
Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) .................................................. 120
2.11.5
Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.) ...................................... 121
2.11.6
Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa ..................................................................................... 121
2.11.7
Promjene paketa .................................................................................................................................. 121
2.11.8
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ............................ 122
2.11.8.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a ................ 122
2.11.8.2
Jednokratne naknade za otuĎenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a .................................. 122
2.11.9
O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem.. 122
2.12
O₂TVstart+, O₂TVsurf+, O₃TVstart+, O₃TVsurf+ paketi ..................................................................................... 123
2.12.1
Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa .................... 123
2.12.2
O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet ..................................................................................... 123
2.12.3
Dodatne O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge ................................................................ 124
2.12.3.1
Uz mjesečnu naknadu ................................................................................................................... 124
2.12.3.2
Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ............................................................................................ 125
2.12.4
Prodaja O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.) ........ 125
2.12.5
Prodaja i najam O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)
......................................................................................................................................................... 125
2.12.6
Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja ............................................................................................. 126
2.12.7
Mjesečni najam O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme .................................................... 126
2.12.8
Privremeno isključenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa ............................................ 126
2.12.9
Promjene paketa .................................................................................................................................. 126
2.12.10
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu
OT-a .................................................................................................................................................. 127
2.12.10.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u
vlasništvu OT-a ................................................................................................................................... 127
2.12.10.2
Jednokratne naknade za otuĎenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OTa, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu ....................................................................... 127
2.12.11
O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa
ugovorenog s minimalnim trajanjem ...................................................................................................... 128
2.13
Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima ................................................................................... 128
2.14
ADSL Traffic usluga...................................................................................................................................... 129
2.14.1
ADSL Traffic paketi ............................................................................................................................... 129
2.14.2
Dodatne ADSL Traffic usluge .................................................................................................................. 129
2.14.3
Promjene paketa .................................................................................................................................. 130
2.15
Broadband to Home usluga ........................................................................................................................... 130
2.15.1
Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge .................................................................... 130
2.15.2
Dodatne Broadband To Home usluge....................................................................................................... 131
2.15.3
Broadband To Home oprema .................................................................................................................. 131
2.15.4
Promjene paketa .................................................................................................................................. 131
2.15.5
Broadband To Home – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem . 131
2.16
Broadband To Office usluga .......................................................................................................................... 132
2.16.1
Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge .................................................................................... 132
2.16.2
Privremeno uključenje Broadband to Office usluge .................................................................................... 132
2.16.3
Korištenje Broadband to Office usluge ..................................................................................................... 132
2.16.4
Dodatne Broadband To Office usluge ....................................................................................................... 133
2.16.5
Broadband To Office oprema .................................................................................................................. 133
2.16.6
Promjene paketa .................................................................................................................................. 133
2.16.7
Broadband To Office – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem . 134
2.16.8
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Broadband
To Office usluge .................................................................................................................................. 134
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a .............................................................. 134
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Broadband To Office usluge
134
2.17
OptiWEB usluga........................................................................................................................................... 135
2.17.1
OptiWEB linux paketi............................................................................................................................. 135
2.17.2
OptiWEB win paketi .............................................................................................................................. 135
2.17.3
OptiWEB dodatne usluge ....................................................................................................................... 136
2.17.3.1
Uz mjesečnu ili godišnju naknadu ................................................................................................... 136
2.17.3.2
Uz pojedinačnu naknadu po korištenju ............................................................................................ 136
2.11
Mail Hosting usluga ...................................................................................................................................... 137
2.11.1
Mail Hosting paketi ............................................................................................................................... 137
2.11.2
Dodatne Mail Hosting usluge .................................................................................................................. 137
2.11.3
Promjene paketa .................................................................................................................................. 137
3 Multimedijalne usluge ........................................................................................................................................... 138
3.1
Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija) .................................................................................. 138
3.1.1
Videokonferencija ................................................................................................................................. 138
3.1.2
Dodatne usluge videokonferencije .......................................................................................................... 139
3.1.3
Audiokonferencija ................................................................................................................................. 139
3.1.4
Dodatne usluge audiokonferencije .......................................................................................................... 140
3.2
Audio-Video streaming ................................................................................................................................. 140
3.2.1
Uključenje Audio-Video streaming uluge .................................................................................................. 140
3.2.2
Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge.................................................... 140
3.2.3
Dodatne Audio-Video streaming usluge ................................................................................................... 141
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
7
3.2.1
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ...................... 141
3.2.1.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a .......... 141
3.2.1.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a ............................ 141
4 Podatkovne usluge ............................................................................................................................................... 142
4.1
IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.) ............................................................................. 142
4.2
IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.) ............................................................................. 142
4.2.1
Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge ............................................................. 143
4.2.2
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN
usluge ............................................................................................................................................... 144
4.2.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP
VPN usluge 144
4.2.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge
144
4.2.3
IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem .................... 145
4.3
ADSL VPN entry point .................................................................................................................................. 146
4.4
VPN DSL usluga........................................................................................................................................... 146
4.4.1
Dodatne VPN DSL usluge ....................................................................................................................... 146
4.4.2
Promjene VPN DSL brzine ...................................................................................................................... 147
4.5
VPDN opcija ................................................................................................................................................ 147
4.5.1
Usluga IP POS ...................................................................................................................................... 147
4.6
Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.).................................................................. 148
4.6.1
Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge................................................................................................... 148
4.7
Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.) .......................................................................... 148
4.7.1
Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge ........................................................... 149
4.7.2
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet
usluge ............................................................................................................................................... 149
4.7.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost
Ethernet usluge .............................................................................................................................................. 149
4.7.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge
150
4.7.3
Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem ....... 150
4.8
Usluga zakupa TDM voda .............................................................................................................................. 152
5 Ostale usluge ....................................................................................................................................................... 153
5.1
SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi ................................................................................................. 153
5.2
Usluga kontakt centra .................................................................................................................................. 153
5.3
Osobna tajnica ............................................................................................................................................ 154
5.4
Usluga Hosted kontakt centra ....................................................................................................................... 154
5.5
Usluga kolokacije poslužitelja ........................................................................................................................ 155
5.5.1
Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja ................................................................................. 155
5.5.2
Dodatne usluge .................................................................................................................................... 155
5.5.3
Usluge na zahtjev ................................................................................................................................. 156
5.6
Hospitality usluge ........................................................................................................................................ 156
5.7
WEB hospitality ........................................................................................................................................... 156
5.8
Najam opreme za poslovne pretplatnike ......................................................................................................... 157
5.8.1
Usluge na zahtjev ................................................................................................................................. 157
5.8.2
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a ....................................................... 158
5.8.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a ........................................... 158
5.8.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a ............................................................. 158
5.9
Dedicirani i virtualni poslužitelji ..................................................................................................................... 159
5.9.1
Uključenje i korištenje usluge................................................................................................................. 159
5.9.2
Dodatna oprema dediciranih poslužitelja .................................................................................................. 160
5.9.3
Dodatne usluge .................................................................................................................................... 160
5.10
Usluge na zahtjev ........................................................................................................................................ 161
6 Posebne promotivne ponude .................................................................................................................................. 162
6.1
Bežični telefon............................................................................................................................................. 162
6.2
Bonus minute Fix i Bonus minute Mob ............................................................................................................ 162
6.3
Promotivna akcija „Bonus kune“ .................................................................................................................... 162
6.4
Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne ............................................................................... 163
7 Popis zemaljskih i satelitskih meĎunarodnih zona ..................................................................................................... 164
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
8
Legenda:
Cijene u Cjeniku izražene su na dva načina:
1. Cijena izvan zagrade izražena je bez PDV-a
2. Cijena unutar zagrade izražena je s PDV-om
Napomena: Cijene na koje se prema važećim zakonima i pravilnicima ne obračunava porez na dodanu vrijednost
(PDV) izražene su isključivo bez PDV-a.
Načini plaćanja računa za ugovorene usluge OT-a
Optima Telekom svojim Pretplatnicima omogućuje više načina plaćanja računa za ugovorene usluge. Pored standardnih načina
plaćanja, Pretplatniku je omogućeno i plaćanje trajnim nalogom Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb,
Raiffeisen banke, Kvarner banke, OTP banke, Karlovačke banke te Diners trajnim nalogom.
Napomena: Odabrani način plaćanja ne utječe na cijene i iznos računa ugovorenih OT usluga. OT ne snosi troškove
koji su predmet ugovornog odnosa izmeĎu Pretplatnika i pravnog subjekta kod kojeg je ugovorio trajni nalog
(pojedina banka, Diners i sl.).
Odustajanje Pretplatnika od ugovorene usluge prije potpune realizacije
U slučaju odustajanja Pretplatnika od ugovorene usluge, a prije potpune realizacije usluge, OT zadržava pravo Pretplatniku
naplatiti realne troškove proizašle iz započete realizacije usluge (npr. troškovi izdvajanja parice, troškovi realizacije pristupne
tehnologije, troškovi prijenosa brojeva, ostali operativni troškovi i sl.)
U slučaju naplate realnih troškova, OT će Pretplatniku za navedeno ispostaviti račun uz detaljnu specifikaciju troškova.
Napomena: U slučaju potpune ralizacije usluge, operativne troškove realizacije usluge (npr. troškovi izdvajanja
parice, troškovi realizacije pristupne tehnologije, troškovi prijenosa brojeva, ostali operativni troškovi i sl.) snosi
OT.
Trajno isključenje usluga pri promjeni komercijalnih uvjeta od strane OT-a
U slučaju promjene komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga, a koji su za Pretplatnika nepovoljniji, Pretplatnik ima pravo na
trajno isključenje ugovorene usluge bez naplate naknada pa prijevremeno za trajno isključenje.
Napomena: Navedena mogućnost ne odnosi se na promjenu komercijalnih uvjeta ugovorenih usluga koji su
posljedica promjene veleprodajnih uvjeta te regulatornih i zakonskih promjena. O promjeni komercijalnih uvjeta
ugovorene usluge kao i eventualnoj mogućnosti prijevremenog trajnog isključenja usluge bez naplate pripadajućih
naknada, Pretplatnik će biti obaviješten pismenim putem.
Promotivne akcije
Pored komercijalnih uvjeta navedenih ovim Cjenikom, OT je u mogućnosti ponuditi posebne komercijalne uvjete pojedine usluge
obzirom na promotivne akcije i sl. Posebni komercijalni uvjeti pojedine usluge kao i sve pripadajuće informacije Pretplatniku će
biti dostupne putem besplatnog broja Službe za korisnike 0800 0088, OT prodajnim mjestima i na službenim web stranicama
OT-a www.optima.hr.
Zaokruživanje iznosa cijena
Cijene u ovom Cjeniku izražene su u kunama i lipama i zaokružene su na dva decimalna mjesta. Zaokruživanje se vrši na način
da se vrijednost drugog decimalnog mjesta u iznosu cijene ostavlja nepromijenjenom ukoliko je treće decimalno mjesto
vrijednosti manje od 5 (pet). Ukoliko je treće decimalno mjesto vrijednosti jednake ili veće od 5 (pet), vrijednost drugog
decimalnog mjesta se zaokružuje na prvu sljedeću veću vrijednost.
Primjer:
Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2,563 Kn, zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2,56 Kn.
Ukoliko realna cijena s PDV-om iznosi 2,566 Kn, zaokruženi iznos cijene na dva decimalna mjesta će biti 2,57 Kn.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
9
1
Javna govorna usluga
1.1 Centrex usluga
1.1.1 Naknade za govorne kanale
Broj govornih kanala
Naknada za uključenje
(po govornom kanalu)
Mjesečna naknada za
korištenje
(po govornom kanalu)
1 do 10
500,00 kn
(625,00 kn)
65,00 kn
(81,25 kn)
11 do 20
450,00 kn
(562,50 kn)
65,00 kn
(81,25 kn)
21 do 50
400,00 kn
(500,00 kn)
65,00 kn
(81,25 kn)
51 i više
350,00 kn
(437,50 kn)
65,00 kn
(81,25 kn)
Broj internih ekstenzija
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
1 do 24
800,00 kn
(1.000,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
25 do 48
1.600,00 kn
(2.000,00 kn)
190,00 kn
(237,50 kn)
49 do 72
2.400,00 kn
(3.000,00 kn)
270,00 kn
(337,50 kn)
73 do 96
3.200,00 kn
(4.000,00 kn)
340,00 kn
(425,00 kn)
97 do 120
4.000,00 kn
(5.000,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
121 do 144
4.800,00 kn
(6.000,00 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
145 do 168
5.600,00 kn
(7.000,00 kn)
490,00 kn
(612,50 kn)
169 do 192
6.400,00 kn
(8.000,00 kn)
510,00 kn
(637,50 kn)
Više od 192 ekstenzije
cijena po dogovoru
cijena po dogovoru
1.1.2 Naknade za interne ekstenzije
*U broj internih ekstenzija ulazi ukupni broj IP, analognih POTS i digitalnih ISDN ekstenzija. Cijena interne ekstenzije uključuje podizanje osnovne konfiguracije
sustava i dediciranje (osiguravanje) korisničkih imena na ekstenzije sustava
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
10
1.1.3 Mjesečni najam IP opreme
1.1.3.1
Mjesečni najam IP telefona serije 46xx i pripadajuće opreme
Vrsta opreme
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od jedne godine
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od dvije godine
IP telefon Avaya 4610SW
141,08 kn
(176,35 kn)
74,05 kn
(92,56 kn)
IP telefon Avaya 4620SW
170,01 kn
(212,51 kn)
89,23 kn
(111,54 kn)
IP telefon Avaya 4621 SW
192,98 kn
(241,23 kn)
101,29 kn
(126,61 kn)
IP telefon Avaya 4625 SW
244,67 kn
(305,84 kn)
128,42 kn
(160,53 kn)
Slušalica AVAYA Encore Ultra NC
112,36 kn
(140,45 kn)
58,98 kn
(73,73 kn)
Slušalica H 91N/A Encore Monaural
108,38 kn
(135,48 kn)
56,89 kn
(71,11 kn)
EU24 modul*
50,00 kn
(62,50 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Napajanje 1151
16,87 kn
(21,09 kn)
8,86 kn
(11,08 kn)
U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge
Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5
* EU24 dodatni modul moguće je koristiti uz Avaya 4620/4620SW IP telefone. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske tipke čija funkcionalnost može biti
identična kao i na IP telefonima, a ovisi o tome kako su programirane.
1.1.3.2
Mjesečni najam IP telefona serije 96xx i pripadajuće opreme
Vrsta opreme
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od jedne godine
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od dvije godine
IP telefon Avaya 9608/ IP telefon
Avaya 9620
141,08 kn
(176,35 kn)
74,05 kn
(92,56 kn)
IP telefon Avaya 9630
170,01 kn
(212,51 kn)
89,23 kn
(111,54 kn)
IP telefon Avaya 9650
192,98 kn
(241,23 kn)
101,29 kn
(126,61 kn)
IP telefon Avaya 9640
244,67 kn
(305,84 kn)
128,42 kn
(160,53 kn)
IP phone SBM24 button modul*
50,00 kn
(62,50 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Napajanje 1151
16,87 kn
(21,09 kn)
8,86 kn
(11,08 kn)
U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge
Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5
* IP phone SBM24 button modul (dodatni modul) moguće je koristiti uz Avaya 9630, 9640 i 9650 IP telefone. Na dodatnom modulu nalaze se 24 funkcijske
tipke čija funkcionalnost može biti identična kao i na IP telefonima, a ovisi o tome kako su programirane.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
11
1.1.3.3
Mjesečni najam IP telefona serije 16xx i pripadajuće opreme
Vrsta opreme
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od jedne godine
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od dvije godine
IP telefon Avaya 1608
113,03 kn
(141,29 kn)
59,33 kn
(74,16 kn)
IP telefon Avaya 1616
135,73 kn
(169,66 kn)
71,24 kn
(89,05 kn)
Napajanje 1151
16,87 kn
(21,09 kn)
8,86 kn
(11,08 kn)
U cijenu su uključeni Avaya IP telefoni i potrebna pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge
Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5
1.1.4 Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje
Vrsta opreme
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od jedne godine
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od dvije godine
Oprema za analogno POTS sučelje
41,98 kn
(52,48 kn)
20,99 kn
(26,24 kn)
* Mjesečni najam opreme za analogno POTS sučelje, naplaćuje se po svakoj pojedinoj ekstenziji
1.1.5 Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje
Vrsta opreme
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od jedne godine
Mjesečni najam
s minimalnim trajanjem
ugovora
od dvije godine
Oprema za digitalno BRA ili PRA
sučelje
41,98 kn
(52,48 kn)
20,99 kn
(26,24 kn)
* Mjesečni najam opreme za digitalno ISDN BRA ili PRA sučelje, naplaćuje se po svakom pojedinom govornom kanalu
1.1.6 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Centrex opreme na mrežu OTa
Pretplatnička oprema
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
ADSL modem
40,00 kn
(50,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
12
HDSL modem
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
1.1.7 Centrex Comfort
Napomena: Od 01. listopada 2011. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Centrex Comfort za nove Pretplatnike.
Usluga Centrex Comfort ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.
1.1.7.1
IP telefoni serije 46xx
Model IP telefona
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje*
IP telefon Avaya 4610SW
99,00 kn
(123,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
IP telefon Avaya 4620SW
99,00 kn
(123,75 kn)
79,00 kn
(98,75 kn)
IP telefon Avaya 4621 SW
99,00 kn
(123,75 kn)
89,00 kn
(111,25 kn)
IP telefon Avaya 4625 SW
99,00 kn
(123,75 kn)
109,00 kn
(136,25 kn)
* U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona, potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i
jedan fax broj.
Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.
Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.
1.1.7.2
IP telefoni serije 96xx
Model IP telefona
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje *
IP telefon Avaya 9608/ IP telefon
Avaya 9620
99,00 kn
(123,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
IP telefon Avaya 9630
99,00 kn
(123,75 kn)
79,00 kn
(98,75 kn)
IP telefon Avaya 9650
99,00 kn
(123,75 kn)
89,00 kn
(111,25 kn)
IP telefon Avaya 9640
99,00 kn
(123,75 kn)
109,00 kn
(136,25 kn)
* U mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona, potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i
jedan fax broj.
Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.
Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
13
1.1.7.3
IP telefoni serije 16xx
Model IP telefona
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje*
IP telefon Avaya 1608
99,00 kn
(123,75 kn)
59,00 kn
(73,75 kn)
IP telefon Avaya 1616
99,00 kn
(123,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
* u mjesečnu naknadu su uključeni: najam Avaya IP telefona, potrebni govorni kanal kao i pripadajuća oprema za funkcionalnost Centrex usluge i
jedan fax broj.
Minimalno trajanje ugovora za Centrex uslugu je 2 godine.
Za funkcioniranje Centrex usluge, Pretplatnik osigurava pasivnu mrežnu instalaciju kategorije 5.
1.1.8 Dodatne Centrex usluge
1.1.8.1
Avaya SoftPhone
Avaya
SoftPhone
Naknada za uključenje
(po broju)
Mjesečna naknada za
korištenje
(za postojeće brojeve,
po broju)
Mjesečna naknada za
korištenje
(za nove zasebne brojeve,
po broju)*
Cjenik usluge
do 31.12.2008.
180,00 kn
(225,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
sukladno cjeniku Centrex
usluge
Cjenik usluge
od 01.01.2009.
50,00 kn
(62,50 kn)
10,00 kn
(12,50 kn)
sukladno cjeniku Centrex
usluge
* Pretplatnicima koji koriste SoftPhone s novim dodijeljenim brojevima plaćaju mjesečne naknade sukladno cjeniku Centrex usluge u ovisnosti o broju
ekstenzija
1.1.8.2
VPN pozivi
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
Od 1 do 50
telefona
500,00 kn
(625,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Od 51 do 100
telefona
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Od 101 do 150
telefona
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
151 i više
telefona
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
VPN pozivi
Usluge VPN-a za
glasovne pozive
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
14
1.1.8.3
Centrex WEB imenik
Centrex WEB imenik
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje usluge
(po telefonu unutar
Centrex usluge)
Centrex WEB imenik
0,00 kn
(0,00 kn)
5,00 kn
(6,25 kn)
Jednokratna naknada
za administraciju
usluge od strane OT-a
(po pojedinom
zahtjevu)*
250,00 kn
(312,50 kn)
* jednokratna naknada za administraciju usluge od strane OT-a, naplaćuje se isključivo u slučaju kada Pretplatnik ne želi sam izvršiti administraciju koja je
besplatna
1.1.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a
1.1.9.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve
godine
Unutar druge
godine
Unutar treće
godine
IP telefon Avaya
4610SW
1.604,74 kn
1.203,56 kn
802,37 kn
IP telefon Avaya
4620SW
1.933,76 kn
1.450,32 kn
966,88 kn
IP telefon Avaya
4621 SW
2.195,06 kn
1.646,30 kn
1.097,53 kn
IP telefon Avaya
4625 SW
2.783,02 kn
2.087,27 kn
1.391,51 kn
Slušalica AVAYA
Encore Ultra NC
1.278,08 kn
958,56 kn
639,04 kn
Slušalica H 91N/A
Encore Monaural
1.232,78 kn
924,59 kn
616,39 kn
EU24 modul
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
IP telefon Avaya
9608/ IP telefon
Avaya 9620
1.604,74 kn
1.203,56 kn
802,37 kn
IP telefon Avaya
9630
1.933,76 kn
1.450,32 kn
966,88 kn
IP telefon Avaya
9650
2.195,06 kn
1.646,30 kn
1.097,53 kn
IP telefon Avaya
9640
2.783,02 kn
2.087,27 kn
1.391,51 kn
IP phone SBM24
button modul
500,00 kn
375,00 kn
250,00 kn
IP telefon Avaya
1608
1.285,73 kn
964,30 kn
642,87 kn
IP telefon Avaya
1616
1.543,86 kn
1.157,90 kn
771,93 kn
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
15
Napajanje 1151
191,92 kn
143,94 kn
95,96 kn
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2.250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3.000,00 kn
ADSL modem
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
Oprema za
analogno POTS
sučelje-Basic
7.000,00 kn
5.250,00 kn
3.500,00 kn
Oprema za
analogno POTS
sučelje-Standard
14.000,00 kn
10.500,00 kn
7.000,00 kn
Oprema za
analogno POTS
sučelje-Pro
21.000,00 kn
15.750,00 kn
10.500,00 kn
10.000,00 kn
7.500,00 kn
5.000,00 kn
16.000,00 kn
12.000,00 kn
8000,00 kn
25.000,00 kn
18.750,00 kn
12.500,00 kn
16.000,00 kn
12.000,00 kn
8.000,00 kn
22.000,00 kn
16.500,00 kn
11.000,00 kn
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučelje-Basic
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučeljeStandard
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučelje-Pro
Oprema za
digitalno ISDN
PRA sučeljeStandard
Oprema za
digitalno ISDN
PRA sučelje-Pro
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
16
1.1.9.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Centrex opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve
godine
Unutar druge
godine
Unutar treće
godine
IP telefon Avaya
4610SW
1.604,74 kn
(2.005,93 kn)
1.203,56 kn
(1.504,45 kn)
802,37 kn
(1.002,96 kn)
IP telefon Avaya
4620SW
1.933,76 kn
(2.417,20 kn)
1.450,32 kn
(1.812,90 kn)
966,88 kn
(1.208,60 kn)
IP telefon Avaya
4621 SW
2.195,06 kn
(2.743,83 kn)
1.646,30 kn
(2.057,88 kn)
1.097,53 kn
(1.371,91 kn)
IP telefon Avaya
4625 SW
2.783,02 kn
(3.478,78 kn)
2.087,27 kn
(2.609,09 kn)
1.391,51 kn
(1.739,39 kn)
Slušalica AVAYA
Encore Ultra NC
1.278,08 kn
(1.597,60 kn)
958,56 kn
(1.198,20 kn)
639,04 kn
(798,80 kn)
Slušalica H 91N/A
Encore Monaural
1.232,78 kn
(1.540,98 kn)
924,59 kn
(1.155,74 kn)
616,39 kn
(770,49 kn)
EU24 modul
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,88 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
IP telefon Avaya
9608/ IP telefon
Avaya 9620
1.604,74 kn
(2.005,93 kn)
1.203,56 kn
(1.504,45 kn)
802,37 kn
(1.002,96 kn)
IP telefon Avaya
9630
1.933,76 kn
(2.417,20 kn)
1.450,32 kn
(1.812,90 kn)
966,88 kn
(1.208,60 kn)
IP telefon Avaya
9650
2.195,06 kn
(2.743,83 kn)
1.646,30 kn
(2.057,88 kn)
1.097,53 kn
(1.371,91 kn)
IP telefon Avaya
9640
2.783,02 kn
(3.478,78 kn)
2.087,27 kn
(2.609,09 kn)
1.391,51 kn
(1.739,39 kn)
IP phone SBM24
button modul
500,00 kn
(625,00 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
IP telefon Avaya
1608
1.285,73 kn
(1.607,16 kn)
964,30 kn
(1.205,38 kn)
642,87 kn
(803,59 kn)
IP telefon Avaya
1616
1.543,86 kn
(1.929,83 kn)
1.157,90 kn
(1.447,38 kn)
771,93 kn
(964,91 kn)
Napajanje 1151
191,92 kn
(239,90 kn)
143,94 kn
(179,93 kn)
95,96 kn
(119,95 kn)
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
ADSL modem
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
17
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
Oprema za
analogno POTS
sučelje-Basic
7.000,00 kn
(8.750,00 kn)
5.250,00 kn
(6.562,50 kn)
3.500,00 kn
(4.375,00 kn)
Oprema za
analogno POTS
sučelje-Standard
14.000,00 kn
(17.500,00 kn)
10.500,00 kn
(13.125,00 kn)
7.000,00 kn
(8.750,00 kn)
Oprema za
analogno POTS
sučelje-Pro
21.000,00 kn
(26.250,00 kn)
15.750,00 kn
(19.687,50 kn)
10.500,00 kn
(13.125,00 kn)
10.000,00 kn
(12.500,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
16.000,00 kn
(20.000,00 kn)
12.000,00 kn
(15.000,00 kn)
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
25.000,00 kn
(31.250,00 kn)
18.750,00 kn
(23.437,50 kn)
12.500,00 kn
(15.625,00 kn)
16.000,00 kn
(20.000,00 kn)
12.000,00 kn
(15.000,00 kn)
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
22.000,00 kn
(27.500,00 kn)
16.500,00 kn
(20.625,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučelje-Basic
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučeljeStandard
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučelje-Pro
Oprema za
digitalno ISDN
PRA sučeljeStandard
Oprema za
digitalno ISDN
PRA sučelje-Pro
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.2 Business Trunking
1.2.1 ISDN BRA usluga
Broj govornih kanala
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
2
750,00 kn
(937,50 kn)
130,00 kn
(162,50 kn)
Usluga funkcionira u Point to Point načinu rada. Uključuje 2 govorna kanala, 10 brojeva u prolaznom biranju (DDI), podržane dodatne usluge osim AOC, te
zahtjeva dodatnu provjeru tehničkih mogućnosti.
Moguće je povezivanje do 4 ISDN BRA priključka u seriju.
Zakup dodatnih DDI
brojeva
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
dodatnih 10 DDI brojeva
10,00 kn
(12,50 kn)
Moguće je zakupiti maksimalno 90 dodatnih DDI brojeva (ukupno 100 DDI brojeva)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
18
1.2.2
1.2.2.1
ISDN PRA usluga
Uključenje i korištenje usluge
Broj govornih kanala
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
10
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
680,00 kn
(850,00 kn)
12
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
816,00 kn
(1.020,00 kn)
16
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
1.088,00 kn
(1.360,00 kn)
20
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
1.360,00 kn
(1.700,00 kn)
30
10.000,00 kn
(12.500,00 kn)
2.040,00 kn
(2.550,00 kn)
40
15.000,00 kn
(18.750,00 kn)
2.720,00 kn
(3.400,00 kn)
50
18.000,00 kn
(22.500,00 kn)
3.400,00 kn
(4.250,00 kn)
60
20.000,00 kn
(25.000,00 kn)
4.080,00 kn
(5.100,00 kn)
70
25.000,00 kn
(31.250,00 kn)
4.760,00 kn
(5.950,00 kn)
80
28.000,00 kn
(35.000,00 kn)
5.440,00 kn
(6.800,00 kn)
90
30.000,00 kn
(37.500,00 kn)
6.120,00 kn
(7.650,00 kn)
100
35.000,00 kn
(43.750,00 kn)
6.800,00 kn
(8.500,00 kn)
110
38.000,00 kn
(47.500,00 kn)
7.480,00 kn
(9.350,00 kn)
120
40.000,00 kn
(50.000,00 kn)
8.160,00 kn
(10.200,00 kn)
Povećanje broja govornih kanala se naplaćuje kao razlika naknade za uključenje. Mjesečna naknada se obračunava za prethodno obračunsko razdoblje
Raspoloživo sučelje: ISDN PRA.
1.2.2.2 Zakup dodatnih DDI brojeva
Zakup dodatnih DDI
brojeva
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
Do 100 dodatnih DDI
brojeva
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Od 101 do 1000 dodatnih
DDI brojeva
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Od 1001 dodatnih DDI
brojeva i više
600,00 kn
(750,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
19
1.2.3 IP SIP sučelje
Broj govornih kanala
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
1
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
68,00 kn
(85,00 kn)
Raspoloživo sučelje: IP sa SIP protokolom. Naknada za uključenje dodatnih govornih kanala se nakon inicijalnog uključenja usluge ne naplaćuje.
1.2.4 Mjesečni najam opreme za osnovno povezivanje Business Trunking opreme na
mrežu OT-a
Pretplatnička oprema
Mjesečna najam
opreme za uslugu bez
minimalnog trajanja
ugovora
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
ADSL modem
80,00 kn
(100,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
HDSL modem
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
1.2.5
1.2.5.1
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Business Trunking opreme u
vlasništvu OT-a
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2250,00 kn
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
20
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3000,00 kn
ADSL modem
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
Oprema za
analogno POTS
sučelje
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučelje
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Oprema za
digitalno ISDN
PRA sučelje
17.000,00 kn
12.750,00 kn
8.500,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.2.5.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Business Trunking opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
ADSL modem
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
Oprema za
analogno POTS
sučelje
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Oprema za
digitalno ISDN
BRA sučelje
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Oprema za
digitalno ISDN
PRA sučelje
17.000,00 kn
(21.250,00 kn)
12.750,00 kn
(15.937,50 kn)
8.500,00 kn
(10.625,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
21
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.3 OptiTelefon (analogni telefonski priključak)
1.3.1 OptiTelefon - naknade za uključenje i mjesečne naknade
OptiTelefon (analogni
telefonski priključak)
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Mjesečna
naknada za
korištenje
usluge
OptiTelefon (analogni
telefonski priključak)
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Dodatni OptiTelefon
(analogni telefonski
priključak)
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
Napomena: Uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih ili
grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.
1.3.2 Privremeno uključenje - OptiTelefon (analogni telefonski priključak)
OptiTelefon (analogni telefonski
priključak)
Naknada za privremeno
uključenje usluge
Naknada za korištenje
(po danu korištenja)
OptiTelefon (analogni telefonski
priključak)
300,00 kn
(375,00 kn)
10,00 kn
(12,50 kn)
Napomena: Ostvareni telefonski pozivi naplaćuju se sukladno cjeniku OptiMIN tarifnog paketa bez uključenih 50 minuta razgovora unutar nacionalne
nepokretne mreže po povlaštenoj cijeni od 1 lp/min.
1.3.3 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje OptiTelefon usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
1.3.4 OptiTelefon – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s
minimalnim trajanjem
OptiTelefon (analogni telefonski
priključak)
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
OptiTelefon (analogni telefonski
priključak)
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Dodatni OptiTelefon (analogni
telefonski priključak)
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
22
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.4 Halo Halo Halo usluga
Napomena: Od 01. siječnja 2014. godine Optima Telekom prestaje sa komercijalnom prodajom usluge Halo Halo Halo za nove Pretplatnike.
Usluga Halo Halo Halo ostaje u uporabi svim postojećim Pretplatnicima s kojima je ista ugovorena.
1.4.1 Halo Halo Halo - naknade za uključenje i mjesečne naknade
Halo Halo Halo
(analogni
telefonski
priključak)
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Mjesečna
naknada za
korištenje
usluge
Mjesečna
naknada za
korištenje
usluge uz
OptiMAX
tarifni paket*
3 govorna
kanala +
256/128 kbps
750,00 kn
(937,50 kn)
163,93 kn
(204,91 kn)
81,97 kn
(102,46 kn)
90,00 kn
(112,50 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
* mjesečna naknada za korištenje OptiMAX tarifnog paketa javne govorne usluge naplaćuje se sukladno komercijalnim uvjetima navedenog tarifnog paketa
Napomena: Uz Halo Halo Halo (analogni telefonski priključak) Pretplatnik ima mogućnost korištenja grupe besplatnih dodatnih govornih usluga te pojedinačnih
ili grupe dodatnih govornih usluga koje se zasebno ugovaraju i naplaćuju.
1.4.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine
Pristupne internet brzine*
Mjesečna naknada za
korištenje
2048/256 kbps
31,15 kn
(38,94 kn)
4096/512 kbps
55,74 kn
(69,68 kn)
8192/512 kbps**
80,33 kn
(100,41 kn)
10240/640 kbps**
104,92 kn
(131,15 kn)
12288/640 kbps**
170,49 kn
(213,11 kn)
20480/768 kbps**
236,89 kn
(296,11 kn)
* U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna
dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.
1.4.3 Mjesečne naknade za korištenje internet prometa
Internet promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB
12,29 kn
(15,36 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
23
40,98 kn
(51,23 kn)
FlatRATE*
* FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.
Napomena:
Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.
Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa
prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
1.4.4 Mjesečni najam opreme za Halo Halo Halo uslugu
Pretplatnička oprema
Mjesečni najam*
Halo Halo Halo media gateway + djelitelj (splitter)
0,82 Kn
(1,03 Kn)
* Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.
1.4.5 Prodaja dodatne Halo Halo Halo opreme
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje
Uz uključenje usluge s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Uz uključenje usluge s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije godine
Wireless LAN USB
adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
81,97 kn
(102,46 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
* povlaštene cijene Wireless LAN USB adaptera vrijede isključivo za jedan adapter, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu
Dodatne adaptere, naknadno ili prilikom inicijalnog uključenja, moguće je kupiti samo po punoj cijeni.
1.4.6 Dodatne Halo Halo Halo usluge
Dodatne Halo Halo Halo usluge
Naknada za
uključenje/izmjene
Mjesečna naknada za
korištenje
Aktivacija ili promjena
PBX modela (A ili B)
50,00 kn
(62,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
1.4.7 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje Halo Halo Halo usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
24
1.4.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Halo Halo Halo opreme u
vlasništvu OT-a
1.4.8.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Halo Halo
media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku
naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog
Pretplatnika.
1.4.8.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Halo Halo Halo opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Halo Halo
media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija
pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.4.9 Halo Halo Halo – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene
s minimalnim trajanjem
Halo Halo Halo (analogni
telefonski priključak)
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
Halo Halo Halo (analogni telefonski
priključak)
550,00 kn
(687,50 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
25
1.5 Halo Surf
1.5.1 Jednokratne naknade
1.5.1.1
Naknade za uključenje Halo Surf usluge
Halo Surf usluga
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
2 x analogna telefonska linija
Širokopojasni pristup internetu uz
odabranu pristupnu brzinu
FlatRATE
(neograničen internet promet)
* Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup
internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.
1.5.2 Mjesečne naknade
1.5.2.1
Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf usluge
Halo Surf usluga
Osnovni sadržaj usluge
Mjesečna naknada za korištenje usluge
109,00 kn
(136,25 kn)
1
1
Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale te
FlatRATE paket internet prometa.
Napomena: Osnovni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu
naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru.
1.5.2.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine
Pristupne internet brzine1
Mjesečna naknada za
korištenje
2048/256 kbps
31,15 kn
(38,94 kn)
4096/512 kbps
55,74 kn
(69,68 kn)
10240/640 kbps2
104,92 kn
(131,15 kn)
20480/768 kbps2
236,89 kn
(296,11 kn)
1
U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna
dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
2
Mogućnost realizacije pristupnih brzina 10240/640 kbps i 20480/768 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
26
1.5.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga
Dodatne usluge
Mjesečna naknada za
korištenje
Stalna IP adresa
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
20,50 kn
(25,63 kn)
1.5.3 Mjesečni najam opreme za Halo Surf uslugu
Pretplatnička oprema
Mjesečni najam
Halo Surf media gateway/modem + djelitelj
(splitter)
9,00 Kn
(11,25 kn)
1.5.4 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf uslugu
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje
Wireless LAN USB
adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
1.5.5 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje Halo Surf usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
1.5.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za Halo Surf uslugu
1.5.6.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo
Surf uslugu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Surf media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
27
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.5.6.2 Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf uslugu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Surf media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.5.7 Halo Surf usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Halo Surf usluga
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije godine
Halo Surf usluga
250,00 kn
(312,50 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.5.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf uslugu
Vrsta poziva
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
Lokalni pozivi
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Vrijeme poziva
Pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
28
MeĎužupanijski pozivi
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)*
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,05 kn
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
1,05 kn
(1,31 kn)
Svim danima
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
Europa Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
Napomena:
Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
29
1.6 Halo Surf TV
1.6.1 Jednokratne naknade
1.6.1.1
Naknade za uključenje Halo Surf TV usluge
Halo Surf TV usluga
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
2 x analogna telefonska linija
Širokopojasni pristup internetu uz
pristupnu brzinu od 4096/512
kpbs
FlatRATE
(neograničen internet promet)
OptiTV
* Naknada za uključenje osnovnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup
internetu brzine do 4096/512 kpbs, FlatRATE paket internet prometa i uslugu digitalne televizije (OptiTV).
1.6.2 Mjesečne naknade
1.6.2.1
Mjesečne naknade za korištenje Halo Surf TV usluge
Halo Surf TV usluga
Osnovni sadržaj usluge
Mjesečna naknada za korištenje usluge
260,00 kn
(325,00 kn)
1
1
Naknada za korištenje osnovnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale te
FlatRATE paket internet prometa i uslugu digitalne televizije.
Napomena: Osnovni sadržaj usluge uključuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu do 4096/512 kpbs. Pretplatniku se mjesečna naknada za
dodatnu pristupnu brzinu od 10240/640 kbps naplaćuje zasebno.
1.6.2.2
Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine Halo Surf TV
Pristupne internet brzine1
Mjesečna naknada za
korištenje
10240/640 kbps2
40,00 kn
(50,00 kn)
1
U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna
dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
2
Mogućnost realizacije pristupne brzine 10240/640 kbps ovisi o tehničkim mogućnostima.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
30
1.6.2.3 Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga
Dodatne usluge
Mjesečna naknada za
korištenje
Stalna IP adresa
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
20,50 kn
(25,63 kn)
1.6.3 Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar Halo Surf TV paketa
Halo Surf TV Single oprema*
Naknada za mjesečni najam
IPTV prijemnik (Set Top Box)
0,82 Kn
(1,03 Kn)
* podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) koji je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje Halo
Surf TV paketa.
Mjesečni najam Halo Surf TV opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini Halo Surf TV paket.
1.6.4 Mjesečni najam opreme za Halo Surf TV uslugu
Pretplatnička oprema
Mjesečni najam
Halo Surf TV media gateway/modem + djelitelj
(splitter)
9,00 Kn
(11,25 kn)
1.6.5 Prodaja dodatne opreme za Halo Surf TV uslugu
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje
Wireless LAN USB
adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
1.6.6 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje Halo Surf TV
usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
31
1.6.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za Halo Surf TV uslugu
1.6.7.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo
Surf TV uslugu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Surf TV
media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
IPTV prijemnik
(Set Top Box)
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
Scart kabel
100,00 kn
75,00 kn
50,00 kn
HDMI kabel
150,00 kn
112,50 kn
75,00 kn
Mrežni UTP kabel
50,00 kn
37,50 kn
25,00 kn
Daljinski
upravljač
150,00 kn
112,50 kn
75,00 kn
Strujni adapter
120,00 kn
90,00 kn
60,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.6.7.2 Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za Halo Surf TV
uslugu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Surf TV
media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
IPTV prijemnik
(Set Top Box)
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Scart kabel
100,00 kn
(125,00 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
HDMI kabel
150,00 kn
(187,50 kn)
112,50 kn
(140,63 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
32
Mrežni UTP kabel
50,00 kn
(62,50 kn)
37,50 kn
(46,88 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Daljinski
upravljač
150,00 kn
(187,50 kn)
112,50 kn
(140,63 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
Strujni adapter
120,00 kn
(150,00 kn)
90,00 kn
(112,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.6.8 Halo Surf TV usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Halo Surf TV usluga
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije godine
Halo Surf TV usluga
600,00 kn
(750,00 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.6.9 Tarifni paket javne govorne usluge uz Halo Surf TV uslugu
Vrsta poziva
Vrijeme poziva
Pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,05 kn
Lokalni pozivi
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
MeĎužupanijski pozivi
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
33
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)*
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
1,05 kn
(1,31 kn)
Svim danima
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
Europa Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
Napomena:
Obračunska jedinica za tarifni paket je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
34
1.7 OptimaLAN ured
1.7.1 Jednokratne naknade
1.7.1.1
Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured (minimalni sadržaj usluge)
OptimaLAN ured
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
Analogna telefonska linija
IP telefonska linija sa uključenim
IP telefonom (TIP2)
Širokopojasni pristup internetu uz
odabranu pristupnu brzinu
FlatRATE
(neograničen internet promet)
* Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje jedne analogne telefonske linije, jedne IP telefonske linije s pripadajućim IP
Grandstream GXP1200, Greandstream GXP1400, Greandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu, potrebne govorne kanale, širokopojasni
pristup internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.
1.7.1.2
Naknade za uključenje dodatnih IP, dodatnih analognih telefonskih linija i dodatnih usluga
OptimaLAN ured
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Dodatna IP ili analogna telefonska
linija
99,00 kn
(123,75 kn)
49,00 kn
(61,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
Dodatne usluge
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
* Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP ili analogne telefonske linije
1.7.2 Mjesečne naknade
1.7.2.1
Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured
Mjesečna naknada
za korištenje
usluge bez
minimalnog
trajanja ugovora
OptimaLAN ured
Minimalni sadržaj usluge
Mjesečna
naknada za
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna
naknada za
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
133,98 kn
(167,48 kn)
1
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 2 2
99,00 kn
(123,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
38,00 kn
(47,50 kn)
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 3 3
179,00 kn
(223,75 kn)
119,00 kn
(148,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 4 4
199,00 kn
(248,75 kn)
139,00 kn
(173,75 kn)
79,00 kn
(98,75 kn)
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 5 5
229,00 kn
(286,25 kn)
159,00 kn
(198,75 kn)
89,00 kn
(111,25 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
35
Dodatna analogna telefonska
linija
55,00 kn
(68,75 kn)
35,00 kn
(43,75 kn)
20,99 kn
(26,24 kn)
1
Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje analogne telefonske linije, IP telefonske linije s pripadajućim IP
Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20 IP telefonom u najmu, potrebne govorne kanale te FlatRATE paket
internet prometa
2
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20
IP telefona te potreban govorni kanal
3
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000, GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal
4
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal
5
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal
Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu
naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.
1.7.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine
Pristupne internet brzine*
(pristup putem lokalne petlje)
Pristupne internet brzine*
(Bitstream pristup)
Mjesečna naknada za
korištenje
2048/256 kbps
2048/256 kbps
31,15 kn
(38,94 kn)
4096/512 kbps
4096/512 kbps
55,74 kn
(69,68 kn)
8192/512 kbps**
nije raspoloživo
80,33 kn
(100,41 kn)
10240/640 kbps**
10240/640 kbps**
104,92 kn
(131,15 kn)
12288/640 kbps**
nije raspoloživo
170,49 kn
(213,11 kn)
20480/768 kbps**
20480/768 kbps**
236,89 kn
(296,11 kn)
* U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna
dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.
1.7.2.3
Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga
Dodatne usluge
Mjesečna naknada za
korištenje
Stalna IP adresa
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
20,50 kn
(25,63 kn)
1.7.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured
1.7.3.1
Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge
Pretplatnička oprema
OptimaLAN ured media gateway/modem + djelitelj
(splitter)
IP telefon TIP 2
IP telefon TIP 3
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Mjesečni najam
0,82
(1,03
5,00
(6,25
7,50
kn
kn)
kn
kn)
kn
36
(9,38 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
11,00 kn
(13,75 kn)
IP telefon TIP 4
IP telefon TIP 5
Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.
1.7.3.2
Najam opreme uz dodatnu naplatu
Pretplatnička oprema
Mjesečni najam
opreme uz
korištenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Mjesečni najam
opreme uz
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečni najam
opreme uz
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Dodatni tajnički modul za IP
telefone TIP 1
55,00 kn
(68,75 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Dodatni tajnički modul za IP
telefone TIP 2
75,00 kn
(93,75 kn)
55,00 kn
(68,75 kn)
35,00 kn
(43,75 kn)
Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje
usluge.
Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1 kompatibilan je s Grandstream GXP2000, GXP2010, GXP2020, GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.
Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2 kompatibilan je s Yealink T26p i T28p IP telefonima.
1.7.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje
Wireless LAN USB
adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
1.7.5 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje OptimaLAN ured
usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka (po priključku/liniji)
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
37
1.7.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za uslugu OptimaLAN ured
1.7.6.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
uslugu OptimaLAN ured
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
OptimaLAN ured
media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
IP telefon TIP 2
500,00 kn
375,00 kn
250,00 kn
IP telefon TIP 3
750,00 kn
562,50 kn
375,00 kn
IP telefon TIP 4
900,00 kn
675,00 kn
450,00 kn
IP telefon TIP 5
1.100,00 kn
825,00 kn
550,00 kn
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 1
600,00 kn
450,00 kn
300,00 kn
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 2
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.7.6.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu
OptimaLAN ured
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
OptimaLAN ured
media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
IP telefon TIP 2
500,00 kn
(625,00 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
IP telefon TIP 3
750,00 kn
(937,50 kn)
562,50 kn
(703,13 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
38
IP telefon TIP 4
900,00 kn
(1.125,00 kn)
675,00 kn
(843,75 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
IP telefon TIP 5
1.100,00 kn
(1.375,00 kn)
825,00 kn
(1.031,25 kn)
550,00 kn
(687,50 kn)
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 1
600,00 kn
(750,00 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 2
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.7.7 OptimaLAN ured – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
OptimaLAN ured
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije godine
OptimaLAN ured
250,00 kn
(312,50 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.7.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured
Vrsta poziva
Vrijeme poziva
Pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,05 kn
(1,31 kn)
Lokalni pozivi
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
MeĎužupanijski pozivi
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
39
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)*
Svim danima
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
Europa Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
VPN pozivi**
0,00 kn
(0,00 kn)
* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora –
CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Napomena:
Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
40
1.8 OptimaLAN ured Start
1.8.1 Jednokratne naknade
1.8.1.1
Naknade za uključenje usluge OptimaLAN ured Start (minimalni sadržaj usluge)
OptimaLAN ured Start
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
2 x analogna telefonska linija
Širokopojasni pristup internetu uz
odabranu pristupnu brzinu
FlatRATE
(neograničen internet promet)
* Naknada za uključenje minimalnog sadržaja usluge podrazumijeva uključenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale, širokopojasni pristup
internetu odabrane brzine te FlatRATE paket internet prometa.
1.8.1.2
Naknade za uključenje dodatnih IP telefonskih linija i dodatnih usluga
OptimaLAN ured Start
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Dodatna IP linija
99,00 kn
(123,75 kn)
49,00 kn
(61,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
Dodatne usluge
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
* Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedine dodatne IP telefonske linije
1.8.2 Mjesečne naknade
1.8.2.1
Mjesečne naknade za korištenje usluge OptimaLAN ured Start
OptimaLAN ured Start
Osnovni sadržaj usluge
Mjesečna naknada
za korištenje
usluge bez
minimalnog
trajanja ugovora
Mjesečna
naknada za
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna
naknada za
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
109,00 kn
(136,25 kn)
1
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 2 2
99,00 kn
(123,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
38,00 kn
(47,50 kn)
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 3 3
179,00 kn
(223,75 kn)
119,00 kn
(148,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 4 4
199,00 kn
(248,75 kn)
139,00 kn
(173,75 kn)
79,00 kn
(98,75 kn)
Dodatna IP telefonska linija s
telefonom TIP 5 5
229,00 kn
(286,25 kn)
159,00 kn
(198,75 kn)
89,00 kn
(111,25 kn)
1
Naknada za korištenje minimalnog sadržaja usluge uključuje mjesečnu naknadu za korištenje dvije analogne telefonske linije, potrebne govorne kanale te
FlatRATE paket internet prometa
2
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili Yealink SIP-T20
IP telefona te potreban govorni kanal
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
41
3
4
5
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Grandstream GXP2000, GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban govorni kanal
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal
Naknada za korištenje dodatne IP telefonske linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal
Napomena: Minimalni sadržaj usluge ne objedinjuje mjesečnu naknadu za pristupnu internet brzinu. Pretplatniku se mjesečna naknada za pristupnu brzinu
naplaćuje zasebno, a ovisno o odabiru. Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.
1.8.2.2 Mjesečne naknade za korištenje pristupne internet brzine
Pristupne internet brzine*
(pristup putem lokalne petlje)
Pristupne internet brzine*
(Bitstream pristup)
Mjesečna naknada za
korištenje
2048/256 kbps
2048/256 kbps
31,15 kn
(38,94 kn)
4096/512 kbps
4096/512 kbps
55,74 kn
(69,68 kn)
10240/640 kbps**
10240/640 kbps**
104,92 kn
(131,15 kn)
20480/768 kbps**
20480/768 kbps**
236,89 kn
(296,11 kn)
* U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna
dodatna adresa oblika ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
** Mogućnost realizacije pristupnih brzina ovisi o tehničkim mogućnostima.
1.8.2.3
Mjesečne naknade za korištenje dodatnih usluga
Dodatne usluge
Mjesečna naknada za
korištenje
Stalna IP adresa
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
20,50 kn
(25,63 kn)
1.8.3 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured Start
1.8.3.1 Najam opreme uključen u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge
Pretplatnička oprema
OptimaLAN ured media gateway/modem
IP telefon TIP 2
IP telefon TIP 3
IP telefon TIP 4
IP telefon TIP 5
Mjesečni najam
0,82 kn
(1,03 kn)
5,00 kn
(6,25 kn)
7,50 kn
(9,38 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
11,00 kn
(13,75 kn)
Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
42
1.8.3.2 Najam opreme uz dodatnu naplatu
Pretplatnička oprema
Mjesečni najam
opreme uz
korištenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Mjesečni najam
opreme uz
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečni najam
opreme uz
korištenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Dodatni tajnički modul za IP
telefone TIP 1
55,00 kn
(68,75 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Dodatni tajnički modul za IP
telefone TIP 2
75,00 kn
(93,75 kn)
55,00 kn
(68,75 kn)
35,00 kn
(43,75 kn)
Napomena: Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured naplaćuju se zasebno i neovisno o mjesečnim naknadama za korištenje
usluge.
Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1 kompatibilan je s Grandstream GXP2000, GXP2010, GXP2020, GXP2110 i GXP2120 IP telefonima.
Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2 kompatibilan je s Yealink T26p i T28p IP telefonima.
1.8.4 Prodaja dodatne opreme za uslugu OptimaLAN ured Start
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje
Wireless LAN USB
adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
1.8.5 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje OptimaLAN ured
usluge Start
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka (po priključku/liniji)
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
1.8.6 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za uslugu OptimaLAN ured Start
1.8.6.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
uslugu OptimaLAN ured Start
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
OptimaLAN ured
Start media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
IP telefon TIP 2
500,00 kn
375,00 kn
250,00 kn
IP telefon TIP 3
750,00 kn
562,50 kn
375,00 kn
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
43
IP telefon TIP 4
900,00 kn
675,00 kn
450,00 kn
IP telefon TIP 5
1.100,00 kn
825,00 kn
550,00 kn
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 1
600,00 kn
450,00 kn
300,00 kn
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 2
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.8.6.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu
OptimaLAN ured Start
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
OptimaLAN ured
Start media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
IP telefon TIP 2
500,00 kn
(625,00 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
IP telefon TIP 3
750,00 kn
(937,50 kn)
562,50 kn
(703,13 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
IP telefon TIP 4
900,00 kn
(1.125,00 kn)
675,00 kn
(843,75 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
IP telefon TIP 5
1.100,00 kn
(1.375,00 kn)
825,00 kn
(1.031,25 kn)
550,00 kn
(687,50 kn)
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 1
600,00 kn
(750,00 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 2
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.8.7 OptimaLAN ured Start – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
OptimaLAN ured Start
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije godine
OptimaLAN ured Start
250,00 kn
(312,50 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
44
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.8.8 Tarifni paket javne govorne usluge uz uslugu OptimaLAN ured Start
Vrsta poziva
Vrijeme poziva
Pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Lokalni pozivi
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
MeĎužupanijski pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
1,05 kn
(1,31 kn)
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)*
Svim danima
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
45
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Europa Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
VPN pozivi**
0,00 kn
(0,00 kn)
* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora –
CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Napomena:
Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
1.9 OptimaLAN ured XL
Jednokratne naknade (naknade za uključenje)
Telefonski
priključci/linije*
Naknada za uključenje
usluge bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Osnovni IP telefonski
priključak/linija
99,00 kn
(123,75 kn)
49,00 kn
(61,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
Dodatni IP ili analogni
telefonski priključak/linija
99,00 kn
(123,75 kn)
49,00 kn
(61,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
* Podrazumijeva jednokratnu naknadu za uključenje pojedinog osnovnog i/ili dodatnog IP odnosno analognog telefonskog priključaka/linije
Mjesečne naknade (naknade za korištenje)
Mjesečna naknada za
korištenje usluge bez
minimalnog trajanja
ugovora
Telefonski
priključci/linije
Osnovni IP telefonski
priključak/linija s
telefonom bilo kojeg tipa
Dodatni IP telefonski
priključak/linija s
telefonom TIP 2 ²
Dodatni IP telefonski
priključak/linija s
telefonom TIP 3 3
Dodatni IP telefonski
priključak/linija s
telefonom TIP 4 4
Dodatni IP telefonski
priključak/linija s
telefonom TIP 5 5
Mjesečna naknada
za korištenje
usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
190,00 kn
(237,50 kn)
1
Dodatni analogni telefonski
priključak/linija
Mjesečna naknada za
korištenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora od
jedne godine
99,00 kn
(123,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
38,00 kn
(47,50 kn)
179,00 kn
(223,75 kn)
119,00 kn
(148,75 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
199,00 kn
(248,75 kn)
139,00 kn
(173,75 kn)
79,00 kn
(98,75 kn)
229,00 kn
(286,25 kn)
159,00 kn
(198,75 kn)
89,00 kn
(111,25 kn)
55,00 kn
(68,75 kn)
35,00 kn
(43,75 kn)
20,99 kn
(26,24 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
46
1
Naknada za korištenje osnovnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam IP telefona bilo kojeg tipa, potreban govorni kanal te osnovni pristup mreži
OT-a
² Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP1200, Grandstream GXP1400, Grandstream GXP1405 ili
Yealink SIP-T20 IP telefona te potreban govorni kanal
3
Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Grandstream GXP2000, GXP2020 ili Yealink SIP-T22P IP telefona te potreban
govorni kanal
4
Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T26P IP telefona te potreban govorni kanal
5
Naknada za korištenje dodatnog IP telefonskog priključka/linije uključuje najam Yealink SIP-T28P IP telefona te potreban govorni kanal
Napomena: Optima Telekom zadržava pravo promjene raspoloživih modela IP telefona unutar pojedinog tipa.
1.9.1 Mjesečni najam opreme za uslugu OptimaLAN ured XL
Pretplatnička oprema
OptimaLAN ured media
gateway/modem + djelitelj
(splitter)*
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu**
Mjesečna najam opreme
za uslugu bez
minimalnog trajanja
ugovora
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim
trajanjem ugovora od
jedne godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
0,82 Kn
(1,03 Kn)
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic**
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard**
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro**
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
HDSL modem**
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema**
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Dodatni tajnički modul za
IP telefone TIP 1***
55,00 kn
(68,75 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Dodatni tajnički modul za
IP telefone TIP 2***
75,00 kn
(93,75 kn)
55,00 kn
(68,75 kn)
35,00 kn
(43,75 kn)
IP telefon TIP 2*
5,00 kn
(6,25 kn)
IP telefon TIP 3*
7,50 kn
(9,38 kn)
IP telefon TIP 4*
9,00 kn
(11,25 kn)
IP telefon TIP 5*
11,00 kn
(13,75 kn)
Oprema za analogno POTS
sučelje*
5,00 kn
(6,25 kn)
* Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured uključeni su u cijene mjesečnih naknada za korištenje usluge.
** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.
*** Iznosi mjesečnog najma Pretplatničke opreme za uslugu OptimaLAN ured zasebno se naplaćuju.
Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 1 kompatibilan je s Grandstream GXP2000, GXP2010, GXP2020, GXP2110, GXP2120 IP telefonima.
Dodatni tajnički modul za IP telefone TIP 2 kompatibilan je s Yealink T26p i T28p IP telefonima.
Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
1.9.2 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje OptimaLAN ured
XL usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
47
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka (po priključku/liniji)
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
1.9.3 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za uslugu OptimaLAN ured XL
1.9.3.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
uslugu OptimaLAN ured XL
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
OptimaLAN ured
XL media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2.250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3.000,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
IP telefon TIP 2
500,00 kn
375,00 kn
250,00 kn
IP telefon TIP 3
750,00 kn
562,50 kn
375,00 kn
IP telefon TIP 4
900,00 kn
675,00 kn
450,00 kn
IP telefon TIP 5
1.100,00 kn
825,00 kn
550,00 kn
Oprema za
analogno POTS
sučelje
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 1
600,00 kn
450,00 kn
300,00 kn
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 2
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
48
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.9.3.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za uslugu
OptimaLAN ured
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
OptimaLAN ured
media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
IP telefon TIP 2
500,00 kn
(625,00 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
IP telefon TIP 3
750,00 kn
(937,50 kn)
562,50 kn
(703,13 kn)
375,00 kn
(468,75 kn)
IP telefon TIP 4
900,00 kn
(1.125,00 kn)
675,00 kn
(843,75 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
IP telefon TIP 5
1.100,00 kn
(1.375,00 kn)
825,00 kn
(1.031,25 kn)
550,00 kn
(687,50 kn)
Oprema za
analogno POTS
sučelje
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 1
600,00 kn
(750,00 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
Dodatni tajnički
modul za IP
telefone TIP 2
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Prewtplatnika. Optima Telekom zadržava u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija
pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
49
1.9.4 OptimaLAN ured XL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
OptimaLAN ured XL
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
OptimaLAN ured XL
49,00 kn
(61,25 kn)
99,00 kn
(123,75 kn)
* Naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem odnose se na svaki pojedini telefonski priključak/liniju.
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.9.5 Tarifni paket za uslugu OptimaLAN ured XL
Vrsta poziva
Vrijeme poziva
Pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,16 kn
(0,20 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Lokalni pozivi
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
MeĎužupanijski pozivi
Pon – Sub
07h – 19h
1,05 kn
(1,31 kn)
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)*
Svim danima
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
50
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
Europa Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
VPN pozivi**
0,00 kn
(0,00 kn)
* Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
** VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora –
CPS) sa aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Napomena:
Obračunska jedinica za tarifni paket OptimaLAN je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
51
1.10 Halo Halo Halo PRO usluga
1.10.1 Jednokratne i mjesečne naknade
Broj govornih
kanala/brojeva i
uključena pristupna
brzina
5 govornih kanala +
256/128 kbps
(uz korištenje osnovnog
paketa Internet prometa
koji se zasebno naplaćuje)
5 govornih kanala +
256/128 kbps
(uz korištenje FlatRATE
paketa Internet prometa)
5 govornih kanala +
4096/512 kbps
(uz korištenje FlatRATE
paketa Internet prometa)
5 govornih kanala +
12288/640 kbps
(uz korištenje FlatRATE
paketa Internet prometa)
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Mjesečna
naknada za
korištenje
1.000,00 kn*
(1.250,00 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
150,00 kn
(187,50 kn)
199,00 kn
(248,75 kn)
1.000,00 kn*
(1.250,00 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
150,00 kn
(187,50 kn)
229,00 kn
(286,25 kn)
1.000,00 kn*
(1.250,00 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
150,00 kn
(187,50 kn)
259,00 kn
(323,75 kn)
1.000,00 kn*
(1.250,00 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
150,00 kn
(187,50 kn)
299,00 kn
(373,75 kn)
1.10.2 Internet promet
Internet promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket (2GB)*
12,29 kn
(15,36 kn)
FlatRATE**
40,98 kn
(51,23 kn)
* zasebno se naplaćuje uz model HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje osnovnog paketa internet prometa
** uključeno u cijenu mjesečne naknade za modele HALO HALO HALO PRO usluge uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
52
1.10.3 Dodatne Halo Halo Halo PRO usluge
Dodatne Halo Halo Halo PRO
usluge
Jednokratna naknada
Mjesečna naknada za
korištenje
Korištenje glasovne VPN usluge*
(unutar iste lokacije)
100,00 kn
(125,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Korištenje glasovne VPN usluge**
(više lokacija, po lokaciji)
100,00 kn
(125,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
Naknadna konfiguracija od strane
tehničara OT-a, po pojedinoj
konfiguraciji
250,00 Kn
(312,50 Kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor u koracima
od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
* naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji
** naplaćuje se jednokratna naknada za uključenje usluge po lokaciji te mjesečna naknada za korištenje usluge po pojedinoj lokaciji, a za sve brojeve
unutar lokacija za koje se traži aktivacija glasovne VPN usluge
1.10.4 Mjesečni najam opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO
Pretplatnička oprema
Mjesečni najam*
Halo Halo Halo PRO media gateway/modem +
djelitelj (splitter)
0,82 Kn
(1,03 Kn)
* Iznos mjesečnog najma Halo Halo Halo Pretplatničke opreme uključen je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge.
1.10.5 Prodaja dodatne opreme za uslugu Halo Halo Halo PRO
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje
Wireless LAN USB
adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
1.10.6 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje Halo Halo Halo
PRO usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka (po priključku/liniji)
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
53
1.10.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Halo Halo Halo PRO opreme u
vlasništvu OT-a
1.10.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Halo Halo
PRO media
gateway/modem
654,92 kn
491,19 kn
327,46 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku
naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno stvarnom troškovniku za svakog pojedinog
Pretplatnika.
1.10.7.2 Jednokratne naknade za otuĎenje Halo Halo Halo PRO opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Halo Halo Halo
PRO media
gateway/modem
654,92 kn
(818,65 kn)
491,19 kn
(613,99 kn)
327,46 kn
(409,33 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora (unutar ugovorne obveze), Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacija
pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
1.10.8 Halo Halo Halo PRO – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Halo Halo Halo (analogni
telefonski priključak)
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
Halo Halo Halo PRO
700,00 kn
(875,00 kn)
850,00 kn
(1.062,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
54
1.10.9 Dodatne javne govorne usluge
1.10.9.1 Mjesečno korištenje
Dodatne govorne usluge
Poziv na čekanju (CW)
Poziv bez biranja (Hotline)
Prikaz broja pozivatelja (CLIP)
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR)
Preusmjeravanje poziva (standardno)
Selektivno preusmjeravanje poziva (ovisno o
broju pozivatelja, vremenu, danu u tjednu)
Ograničavanje troškova poziva
Zabrana odlaznih poziva
Podrobni ispis računa
e-Račun
Naknada za uključenje
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
1.10.9.1 Jednokratno korištenje
Dodatne govorne usluge
Jednokratna naknada
Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*
10,00 kn
Promjena pozivnog broja
80,00 kn
(100,00 kn)
Tajnost broja
0,00 kn
(0,00 kn)
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Mjesečna naknada
za korištenje
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
55
1.11
Tornado
1.11.1 Jednokratne naknade
Tornado
Naknada za uključenje
0,00 kn
(0,00 kn)
50,00 Kn
(62,50 kn)
Aktivacija
Naknada za administriranje usluge pri promjeni
mobilnog ureĎaja*
*Naplaćuje se u slučaju promjene mobilnog ureĎaja putem kojeg se Tornado usluga koristi, a uz zadržavanje postojećeg Tornado telefonskog broja.
1.11.2 Mjesečne naknade
1.11.2.1 Mjesečne naknade za privatne pretplatnike
Tornado
Mjesečne naknade za korištenje
20,00 kn
(25,00 kn)
29,00 kn 1
(36,25 kn)
39,00 kn 2
(48,75 kn)
49,00 kn 3
(61,25 kn)
Za jedan Tornado broj
Za dva Tornado broja*
Za tri Tornado broja*
Za četiri Tornado broja*
*Cijene za korištenje više Tornado brojeva vrijede isključivo ukoliko se naplaćuju na jednom računu Optima Telekoma.
1
Objedinjuje naknadu za korištenje dva Tornado broja (2 x 14,50 kn bez PDV-a tj. 2 x 18,125 Kn s PDV-om).
2
Objedinjuje naknadu za korištenje tri Tornado broja (3 x 13,00 kn bez PDV-a tj. 3 x 16,25 Kn s PDV-om).
3
Objedinjuje naknadu za korištenje četiri Tornado broja (4 x 12,25 kn bez PDV-a tj. 4 x 15,3125 Kn s PDV-om).
Napomena:
Privatnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 50 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici
Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
1.11.2.2 Mjesečne naknade za poslovne pretplatnike
Mjesečne naknade za korištenje
po pojedinom broju
Tornado
20,00
(25,00
16,00
(20,00
12,00
(15,00
Za jedan Tornado broj
Za dva do deset telefonskih brojeva
Za jedanaest ili više Tornado brojeva
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Napomena:
Poslovnim pretplatnicima je u iznos mjesečne naknade za korištenje uključeno 100 besplatnih minuta razgovora unutar svih fiksnih mreža u Republici
Hrvatskoj (bez naplate naknade za uspostavu poziva). Besplatne minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
1.11.3 Tarifni model Tornado
Vrsta poziva
Vrijeme poziva
Pozivi
074 unutar vlastite grupe*
(VPN)
Svim danima
od 00h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
56
Prema vlastitom fiksnom broju**
Svim danima
od 00h do 24h
0,08 kn
(0,10 kn)
Prema ostalim 074 brojevima
Svim danima
od 00h do 24h
0,08 kn
(0,10 kn)
Prema nacionalnim nepokretnim mrežama
Svim danima
od 00h do 24h
0,16 kn
(0,20 kn)
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Svim danima
od 00h do 24h
0,59 kn
(0,74 kn)
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)***
Svim danima
od 00h do 24h
0,59 kn
(0,74 kn)
Europa 1
1,18 kn
(1,48 kn)
Europa 2
1,44 kn
(1,80 kn)
Svijet 1
2,24 kn
(2,80 kn)
Svijet 2
4,48 kn
(5,60 kn)
Europa Mobilna 1
1,94 kn
(2,43 kn)
Europa Mobilna 2
1,51 kn
(1,89 kn)
Europa Mobilna 3
1,80 kn
(2,25 kn)
Europa Mobilna 4
2,52 kn
(3,15 kn)
Europa Mobilna 5
1,44 kn
(1,80 kn)
Satelit 1
9,12 kn
(11,40 kn)
Satelit 2
13,68 kn
(17,10 kn)
Satelit 3
19,00 kn
(23,75 kn)
Satelit 4
25,08 kn
(31,35 kn)
Satelit 5
33,44 kn
(41,80 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Naknada za uspostavu poziva****
0,06 kn
(0,08 kn)
* privatni pretplatnici mogu kreirati vlastitu grupu koja može imati do najviše 4 korisnička računa/Tornado broja.
** vrijedi samo za private pretplatnike.
*** Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
**** Naknada za uspostavu poziva naplaćuje se za sve pozive osim za pozive unutar vlastite grupe (VPN).
Obračunska jedinica je 1 sekunda.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
57
1.11.4 Tornado+ dodatna tarifna opcija
1.11.4.1 Mjesečne naknade
Tornado+
Mjesečne naknade za korištenje
Za jedan Tornado broj
8,00 kn
(10,00 kn)
1.11.4.2 Cijena poziva za odredišta/destinacije obuhvaćene tarifnom opcijom
Vrsta poziva
Vrijeme poziva
Pozivi
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)*
Svim danima
od 00h do 24h
0,59 kn
(0,74 kn)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
* Argentina, Autralija, Kanada, Čile, Francuska, MaĎarska, Italija, Novi Zeland, Albania, Kina, Rusija, Španjolska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska
** Obračunska jedinica je 1 sekunda.
1.12
Usluge zasnovane na najmu korisničke linije (WLR)
1.12.1 Jednokratne naknade
Govorna usluga zasnovana na najmu
pretplatničke linije (WLR)
Naknada za uključenje
Aktivacija*
0,00 kn
(0,00 kn)
* Podrazumijeva aktivaciju usluga zasnovanih na najmu postojeće pretplatničke linije HT-a (WLR)
1.12.2 Mjesečne naknade
Govorna usluga zasnovana na najmu
pretplatničke linije (WLR)
Mjesečne naknade za korištenje
Vrsta priključka
Privatni
pretplatnici
Poslovni
pretplatnici
POTS
60,00 kn
(75,00 kn)
70,00 kn
(87,50 kn)
89,00 kn
(111,25 kn)
109,00 kn
(136,25 kn)
169,00 kn
(211,25 kn)
70,00 kn
(87,50 kn)
ISDN BRA točka-točka/točka-više točaka
ISDN BRA točka-više točaka a/b
ISDN PRO
ISDN PRA (po kanalu)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
2. i 3. linija
privatni
pretplatnici
39,00 kn
(48,75 kn)
58
1.12.3 Jednokratne i mjesečne naknade za dodatne usluge
1.12.3.1 Privatni POTS pretplatnici
Naziv dodatne usluge
Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, – po pozivu:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Odbijanje preusmjerenih poziva:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika):
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Poziv na čekanju - CW:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Preusmjeravanje poziva – CF*, (“slijedi me”, ”slijedi me kad sam
zauzet”, ”slijedi me kad se ne javljam”):
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
“Ne smetaj”:(1)
▪ mjesečna naknada, po priključku
Skraćeno biranje:(3)
▪ mjesečna naknada, po priključku
Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik): (3)
▪ mjesečna naknada, po priključku
Poziv bez biranja (bezuvjetni - trajno stanje): (3)
▪ mjesečna naknada, po priključku
Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge, provjera dodatne usluge
i drugo, od strane pretplatnika:
▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno
▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno
▪ provjera dodatne usluge besplatno
▪ korekcija liste brojeva
Prikaz broja pozivatelja, CLIP, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku
jednokratno, na zahtjev,
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Paketi dodatnih usluga:
▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane OT-a, po priključku
za privatne pretplatnike, jednokratno, na zahtjev,
▪ mjesečna naknada*, po priključku za privatne pretplatnike,
mjesečno, na zahtjev:
paket a) konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju (3);
paket c) konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju, “ne
smetaj”, ”skraćeno biranje, poziv bez biranja (uvjetni), ponavljanje
posljednjeg biranog broja, prikaz broja koji zove (2)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Aktivacija nije
raspoloživa od
16.09.2010.
Aktivacija nije
raspoloživa od
16.09.2010.
Aktivacija nije
raspoloživa od
16.09.2010.
Aktivacija nije
raspoloživa od
16.09.2010.
12,00 kn
(15,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
36,00 kn
(45,00 kn)
36,00 kn
(45,00 kn)
Paket a)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Paket c)
20,00 kn
(25,00 kn)
59
Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane
Pretplatnika:
(pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip
usluge)
▪ aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ deaktiviranje usluge, po priključku
mjesečna naknada, po priključku
▪ promjena zaporke (PIN-a)
▪ aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama
Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva:
1. Zabrana meĎunarodnih poziva (00,901)
2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama
(091,092,095,098,099)
3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti
(060,061,9841,18841)
4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu
(076,077,9767)
5. Zabrana svih meĎunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti
(00,901,060,061,9841,18841)
6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema
uslugama sa dodatnom vrijednosti
(091,092,095,098,099,060,061,9841,18841)
7. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim
mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu
(00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767)
8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima
(0800,92,192, 93, 94, 9155,112)
9. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama
(00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099)
Prolazno biranje-DDI za PBX
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po kanalu,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po kanalu
▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje, zakupljena zaliha brojeva:
a) aktiviranje
b) mjesečna naknada
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
· do 10 DDI brojeva
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
· od 11 do 100 DDI brojeva
100,00 kn
(125,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
· od 101 do 1000 DDI brojeva
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
· više od 1000 DDI brojeva
600,00 kn
(750,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
* Trošak preusmjerene veze plaća Pretplatnik
(1) Nakon 16.9.2010. usluga više nije u ponudi. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviranu uslugu, ista će se nastaviti pružati i
naplaćivati do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tih usluga ili do trenutka migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne
usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.
(2) Počevši od 16.9.2010., sadržaj paketa c) se mijenja te će nakon tog datuma paket c) biti u ponudi sa sljedećim sadržajem:
konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju i prikaz broja koji zove. Pretplatnicima koji na taj datum imaju aktiviran paket c),
isti će se nastaviti pružati i naplaćivati u neizmijenjenom obliku do prestanka pretplatničkog ugovora u dijelu tog paketa ili do trenutka
migracije dotičnog pretplatnika na javne govorne usluge koje se pružaju putem IP tehnologije.
(3) Od 01.9.2011. usluga se ukida
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
60
1.12.3.2 Promjene na zahtjev privatnih POTS pretplatnika
Naziv promjene
Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne
opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu
adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale
(priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu adresu ili
unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključnom vodu ili
kanalu
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev
pretplatnika, na istoj adresi
Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća
pretplatnik
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika,
jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke,
po kanalu) *do 3 mjeseca
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika,
jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke,
po kanalu) *od 3-6 mjeseci
Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u
naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu
imena u naslovu izmeĎu članova uže obitelji je besplatan)
▪ za privatne pretplatnike
Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po
broju
Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika
(Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično)
▪ za privatne pretplatnike
Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne
opreme zbog neplaćanja, jednokratno,
▪ po priključku
▪ za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu
Jednokratna naknada
81,15 kn
(101,44 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
prema troškovniku monterskih radova
60,00 kn
(75,00 kn)
120,00 kn
(150,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
1.12.3.3 Privatni ISDN pretplatnici Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D)
Naziv dodatne usluge
Paket dodatnih usluga:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev (1)
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Odbijanje preusmjerenih poziva:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
61
Zabrana prikaza broja pozvane linije, COLR, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Prolazno biranje-DDI:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po B kanalu,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po B kanalu
▪ pozivni brojevi za prolazno biranje, zakupljena zaliha brojeva:
a) aktiviranje
b) mjesečna naknada
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
· do 10 DDI brojeva
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
· od 11 do 100 DDI brojeva
100,00 kn
(125,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
· od 101 do 1000 DDI brojeva
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
· više od 1000 DDI brojeva
600,00 kn
(750,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena! Kod ISDN Pro Pretplatničkih paketa ova dodatna usluga
je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje 10 DDI po jednom
priključku sa Osnovnim pristupom BRA (2B+D))
Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane
Pretplatnika:
(usluga je dostupna samo Pretplatničkim paketima s osnovnim
pristupom, BRA-(2B+D).
Pretplatnici skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti ovaj tip
usluge)
▪ aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ deaktiviranje usluge, po priključku
▪ mjesečna naknada*, po priključku
▪ promjena zaporke (PIN-a)
▪ aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama
Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva:
1. Zabrana meĎunarodnih poziva (00,901)
2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama
(091,092,095,098,099)
3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti
(060,061,9841,18841)
4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu
(076,077,9767)
5. Zabrana svih meĎunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti
(00,901,060,061,9841,18841)
6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema
uslugama sa dodatnom vrijednosti
(091,092,095,098,099,060, 061,9841,18841)
7. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti, poziva prema
mobilnim mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu
(00,901,060,061,
9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767)
8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima
(0800,92, 93, 94, 9155,112)
9. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama
(00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
62
1.12.3.4 Promjene na zahtjev privatnih ISDN pretplatnika
Naziv promjene
Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne
opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički
paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), na drugu adresu ili
unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev
pretplatnika, na istoj adresi
Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća
pretplatnik
Jednokratna naknada
81,15 kn
(101,44 kn)
prema troškovniku monterskih radova
0,00 kn
(0,00 kn)
Promjena dodatnih usluga, na zahtjev
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev
pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale,
skupne priključke, po kanalu)*
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika,
jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke,
po kanalu) *od 3-6 mjeseci
Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u
naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu
imena u naslovu izmeĎu članova uže obitelji je besplatan)
Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po
MSN-u
Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika
(Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično)
▪ za privatne pretplatnike
Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne
opreme zbog neplaćanja, jednokratno:
▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), po
priključku
60,00 kn
(75,00 kn)
120,00 kn
(150,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
1.12.3.5 Poslovni POTS pretplatnici
Naziv dodatne usluge
Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, – po pozivu:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, – trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Odbijanje preusmjerenih poziva:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika):
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Poziv na čekanju - CW:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Preusmjeravanje poziva – CF*, (“slijedi me”, ”slijedi me kad sam
zauzet”, ”slijedi me kad se ne javljam”):
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po priključku
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
63
Aktiviranje i deaktiviranje dodatne usluge, provjera dodatne usluge
i drugo, od strane pretplatnika:
▪ aktiviranje dodatne usluge besplatno
▪ deaktiviranje dodatne usluge besplatno
▪ provjera dodatne usluge besplatno
▪ korekcija liste brojeva
Prikaz broja pozivatelja, CLIP, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po priključku
jednokratno, na zahtjev,
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Paketi dodatnih usluga za poslovne pretplatnike priključene na
analogne ili digitalne centrale:
▪ aktiviranje paketa dodatnih usluga od strane T-Coma, po
priključku za analogne centrale, po kanalu za digitalne centrale,
jednokratno, na zahtjev,
▪ mjesečna naknada, po priključku za analogne centrale, po kanalu
za digitalne centrale, mjesečno, na zahtjev:
· paket a) ** konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju
· paket c) ** konferencijska veza i povratni upit, poziv na čekanju,
“ne smetaj”, ”skraćeno biranje, poziv bez biranja (uvjetni),
ponavljanje posljednjeg biranog broja, prikaz broja koji zove (2)
** Paketi a) i c) kao i svaka dodatna usluga iz paketa posebno su
besplatni, na zahtjev (2)
Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od strane
Pretplatnika:
(pretplatnici skupnih priključaka-PBX ne mogu koristiti ovaj tip
usluge)
▪ aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ deaktiviranje usluge, po priključku
mjesečna naknada, po priključku
▪ promjena zaporke (PIN-a)
▪ aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa zabranama
Popis mogućih kombinacija programa zabrane odlaznih poziva:
1. Zabrana meĎunarodnih poziva (00,901)
2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama
(091,092,095,098,099)
3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti
(060,061,9841,18841)
4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa Internetu
(076,077,9767)
5. Zabrana svih meĎunarodnih poziva i poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti
(00,901,060,061,9841,18841)
6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i poziva prema
uslugama sa dodatnom vrijednosti
(091,092,095,098,099,060,061,9841,18841)
7. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim
mrežama, i poziva prema davateljima pristupa Internetu
(00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767)
8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema servisnim brojevima
(0800,92,192, 93, 94, 9155,112)
9. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema uslugama sa
dodatnom vrijednosti, poziva prema mobilnim mrežama
(00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099)
*Trošak preusmjerene veze Preplatnik plaća Operatoru korisniku
(2) Od 05.02.2014. usluga se ukida
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
36,00 kn
(45,00 kn)
36,00 kn
(45,00 kn)
Paket a)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Paket c)
20,00 kn
(25,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
64
1.12.3.6 Promjene na zahtjev poslovnih POTS pretplatnika
Naziv promjene
Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne
opreme (priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu
adresu ili unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Naknada za preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale
(priključka) na nacionalnu nepokretnu mrežu, na drugu adresu ili
unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključnom vodu ili
kanalu
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev
pretplatnika, na istoj adresi
Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća
pretplatnik
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika,
jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke,
po kanalu) *do 3 mjeseca
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika,
jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke,
po kanalu) *od 3-6 mjeseci
Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u
naslovu pretplatnika (prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu
imena u naslovu izmeĎu članova uže obitelji je besplatan)
▪ za privatne pretplatnike
Naknada za promjena pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po
broju
Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika
(Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično)
▪ za privatne pretplatnike
Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne
opreme zbog neplaćanja, jednokratno,
▪ po priključku
▪ za kućne centrale, skupne priključke, po kanalu
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Jednokratna naknada
81,15 kn
(101,44 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
prema troškovniku monterskih radova
60,00 kn
(75,00 kn)
120,00 kn
(150,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
65
1.12.3.7 Poslovni ISDN pretplatnici
Pretplatnički paketi s osnovnim pristupom BRA (2B+D) i primarnim pristupom PRA (30B+D)
Mjesečna
naknada za
korištenje
Osnovni pristup (2B+D)
Mjesečna
naknada za
korištenje
Primarni pristup (30B+D)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
-
-
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
· do 10 DDI brojeva
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
· od 11 do 100 DDI brojeva
100,00 kn
(125,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
· od 101 do 1000 DDI brojeva
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
· više od 1000 DDI brojeva
600,00 kn
(750,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naziv dodatne usluge
Vrsta pristupa
Paket dodatnih usluga:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po
priključku, jednokratno, na zahtjev (1)
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Odbijanje prikaza broja pozivatelja, NoCLIP, –
trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po
priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Odbijanje preusmjerenih poziva:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po
priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Zabrana slanja vlastitog broja, CLIR, - trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po
priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Zabrana prikaza broja pozvane linije, COLR, trajno:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane OT-a, po
priključku, jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada*, po priključku
Prolazno biranje-DDI:
▪ aktiviranje dodatne usluge od strane T-Coma, po B
kanalu,
jednokratno, na zahtjev
▪ mjesečna naknada, po B kanalu
▪ Pozivni brojevi za prolazno biranje, zakupljena
zaliha brojeva:
a) aktiviranje
b) mjesečna naknada
Napomena!
Kod ISDN Pro pretplatničkih paketa ova dodatna
usluga je uključena u mjesečnu naknadu (uključuje
10 DDI po jednom priključku sa Osnovnim
pristupom BRA (2B+D))
Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva,
upravljiva od strane Pretplatnika:
(usluga je dostupna samo pretplatničkim paketima s
osnovnim pristupom, BRA-(2B+D). Pretplatnici
skupnih priključaka (PBX) ne mogu koristiti
ovaj tip usluge)
- aktiviranje usluge, po priključku, jednokratno,
na zahtjev
- deaktiviranje usluge, po priključku
- mjesečna naknada, po priključku
- promjena zaporke (PIN-a) besplatno
- aktiviranje, deaktiviranje i provjera programa sa
zabranama besplatno
Popis mogućih kombinacija programa zabrane
odlaznih poziva:
1. Zabrana meĎunarodnih poziva (00,901)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za
uključenje
Naknada za
uključenje
66
2. Zabrana poziva prema mobilnim mrežama
(091,092,095,098,099)
3. Zabrana poziva prema uslugama sa dodatnom
vrijednosti
(060,061,9841,18841)
4. Zabrana svih poziva prema davateljima pristupa
Internetu
(076,077,9767)
5. Zabrana svih meĎunarodnih poziva i poziva
prema uslugama sa dodatnom vrijednosti
(00,901,060,061,9841,18841)
6. Zabrana svih poziva prema mobilnim mrežama i
poziva prema uslugama sa dodatnom vrijednosti
(091,092,095,098,099,060,
061,9841,18841)
7. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema
uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema
mobilnim mrežama, i poziva prema davateljima
pristupa Internetu (00,901,060,061,
9841,18841,091,092,095,098,099,076,077,9767)
8. Zabrana svih odlaznih poziva, osim prema
servisnim brojevima
(0800,92, 93, 94, 9155,112)
9. Zabrana svih meĎunarodnih poziva, poziva prema
uslugama sa dodatnom vrijednosti, poziva prema
mobilnim mrežama
(00,901,060,061,9841,18841,091,092,095,098,099)
(1) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D): COLP, COLR na zahtjev.
(2) Paket dodatnih usluga za pretplatnički paket sa primarnim pristupom, PRA-(30B+D): COLP, COLR na zahtjev.
1.12.3.8 Promjene na zahtjev poslovnih ISDN pretplatnika
Naziv promjene
Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne
opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu OT-a za pretplatnički
paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), na drugu adresu ili
unutar postojeće adrese, jednokratno, po priključku
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Naknada za preseljenje priključenja pretplatničke terminalne
opreme na nacionalnu nepokretnu mrežu za pretplatnički paket sa
primarnim pristupom, PRA-(30B+D), na drugu adresu ili unutar
postojeće adrese,
jednokratno za:
▪ 5B, 10 B kanala unutar primarnog pristupa, na istoj priključnoj
točki
▪ 15B, 20 B kanala unutar primarnog pristupa, na istoj priključnoj
točki
▪ 30 B kanala unutar primarnog pristupa, na istoj priključnoj točki
Jednokratna naknada
81,15 kn
(101,44 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
7.200,00 kn
(9.000,00 kn)
9.000,00 kn
(11.250,00 kn)
U cijenu je uključeno i preseljenje svih dodatnih usluga koje je
pretplatnik imao na staroj lokaciji, kao i preseljenje svih
širokopojasnih usluga ukoliko ih pretplatnik ima ugovorene
(sukladno naknadama za te usluge)
Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki,
unutar postojećeg ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim
pristupom, na istoj adresi, jednokratno, za:
▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
▪ 10 B kanala na istoj priključnoj točki
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
67
▪ 20 B kanala na istoj priključnoj točki
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
Naknada za povećanje broja B kanala na istoj priključnoj točki, pri
preseljenju ISDN Start pretplatničkog paketa sa primarnim
pristupom na drugu adresu ili unutar iste adrese, jednokratno, za:
▪ 5 B kanala na istoj priključnoj točki
2.700,00 kn
(3.375,00 kn)
▪ 15 B kanala na istoj priključnoj točki
7.200,00 kn
(9.000,00 kn)
Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme na zahtjev
pretplatnika, na istoj adresi
Troškove nabave ili najma pretplatničke terminalne opreme plaća
pretplatnik
prema troškovniku monterskih radova
Promjena dodatnih usluga, na zahtjev
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme do 3 mjeseca na zahtjev
pretplatnika, jednokratno, po priključku, (za kućne centrale,
skupne priključke, po kanalu)
Naknada za ponovno uključenje privremeno isključene
pretplatničke terminalne opreme na zahtjev pretplatnika,
jednokratno, po priključku, (za kućne centrale, skupne priključke,
po kanalu)
Naknada za prijenos pretplatničkog odnosa uz promjenu imena u
naslovu pretplatnika
Naknada za promjenu pozivnog broja na zahtjev pretplatnika, po
MSN-u
Naknada za promjenu osobnih podataka pretplatnika
(Titula, adresa, prezime ili ime nakon udaje i tome slično)
▪ za privatne pretplatnike
Ponovno uključenje privremeno isključene pretplatničke terminalne
opreme zbog neplaćanja, jednokratno:
▪ pretplatnički paket sa osnovnim pristupom, BRA-(2B+D), po
priključku
▪ pretplatnički paket sa primarnim pristupom, PRA-(30B+D), po B
kanalu
60,00 kn
(75,00 kn)
120,00 kn
(150,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
1.12.3.9 Hvatanje zlonamjernih poziva za sve POTS i ISDN pretplatnike
Naziv usluge
Jednokratna naknada
Registriranje zlonamjernih poziva u trajanju od 10 dana
(Usluga se daje samo na zahtjev mjerodavnog suda po prijavi
pretplatnika)
100,00 kn
(125,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
68
1.12.4 Javna govorna usluga putem usluge predodabira operatora
1.12.4.1 Cijena nacionalnih, meĎunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj
telekomunikacijskoj mreži za javnu govornu uslugu putem usluge predodabira operatora s
uslugom Dial-Up pristupa
Vrsta poziva
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
Lokalni pozivi
MeĎužupanijski pozivi
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Prema predefiniranim meĎunarodnim
nepokretnim mrežama (destinacijama)
5
Vrijeme
poziva
OptiMIN
OptiMAX
Prvih 50
minuta za
OptiMIN
0,0082 kn
(0,01 kn)
-
Prvih 100
minuta
1
OptiMAX
-
0,0082 kn
(0,01 kn)
Prvih 500
minuta za
OptiEasy 2
-
-
Pon – Sub
07h - 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
0,21 kn
(0,26 kn)
0,18 kn
(0,23 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,11 kn
(0,14 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h - 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
OptiSMART
OptiFLAT
-
-
0,22 kn
(0,28 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,18 kn
(0,23 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,21 kn
(0,26 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,41 kn
(1,76 kn)
1,33 kn
(1,66 kn)
1,41 kn
(1,76 kn)
1,41 kn
(1,76 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,71 kn
(0,89 kn)
0,67 kn
(0,84 kn)
OptiEasy
0,71 kn
(0,89 kn)
0,71 kn
(0,89 kn)
Svim
danima
od 00h do
24h
-
Europa 1
-
-
0,05 kn
(0,06 kn)
1,29 kn
(1,61 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
-
-
1,00 kn
(1,25 kn)
-
-
1,53 kn
(1,91 kn)
1,44 kn
(1,80 kn)
1,44 kn
(1,80 kn)
1,48 kn
(1,85 kn)
1,53 kn
(1,91 kn)
1,53 kn
(1,91 kn)
Europa 2
1,85 kn
(2,31 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,80 kn
(2,25 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
Svijet 1
2,85 kn
(3,56 kn)
2,68 kn
(3,35 kn)
2,68 kn
(3,35 kn)
2,80 kn
(3,50 kn)
2,85 kn
(3,56 kn)
2,85 kn
(3,56 kn)
Svijet 2
5,65 kn
(7,06 kn)
5,30 kn
(6,63 kn)
5,30 kn
(6,63 kn)
5,60 kn
(7,00 kn)
5,65 kn
(7,06 kn)
5,65 kn
(7,06 kn)
Europa
Mobilna 1
2,48 kn
(3,10 kn)
2,35 kn
(2,94 kn)
2,35 kn
(2,94 kn)
2,43 kn
(3,04 kn)
2,48 kn
(3,10 kn)
2,48 kn
(3,10 kn)
Europa
Mobilna 2
1,94 kn
(2,43 kn)
1,84 kn
(2,30 kn)
1,84 kn
(2,30 kn)
1,89 kn
(2,36 kn)
1,94 kn
(2,43 kn)
1,94 kn
(2,43 kn)
Europa
Mobilna 3
2,30 kn
(2,88 kn)
2,18 kn
(2,73 kn)
2,18 kn
(2,73 kn)
2,25 kn
(2,81 kn)
2,30 kn
(2,88 kn)
2,30 kn
(2,88 kn)
Europa
Mobilna 4
3,20 kn
(4,00 kn)
3,03 kn
(3,79 kn)
3,03 kn
(3,79 kn)
3,15 kn
(3,94 kn)
3,20 kn
(4,00 kn)
3,20 kn
(4,00 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
OptiBIZ
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
69
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
OptiNET Start Dial-Up
3
Europa
Mobilna 5
1,85 kn
(2,31 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,80 kn
(2,25 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
Satelit 1
11,45 kn
(14,31 kn)
11,09 kn
(13,86 kn)
11,09 kn
(13,86 kn)
11,40 kn
(14,25 kn)
11,45 kn
(14,31 kn)
11,45 kn
(14,31 kn)
Satelit 2
17,15 kn
(21,44 kn)
16,61 kn
(20,76 kn)
16,61 kn
(20,76 kn)
17,10 kn
(21,38 kn)
17,15 kn
(21,44 kn)
17,15 kn
(21,44 kn)
Satelit 3
23,80 kn
(29,75 kn)
23,05 kn
(28,81 kn)
23,05 kn
(28,81 kn)
23,75 kn
(29,69 kn)
23,80 kn
(29,75 kn)
23,80 kn
(29,75 kn)
Satelit 4
31,40 kn
(39,25 kn)
30,41 kn
(38,01 kn)
30,41 kn
(38,01 kn)
31,35 kn
(39,19 kn)
31,40 kn
(39,25 kn)
31,40 kn
(39,25 kn)
Satelit 5
41,85 kn
(52,31 kn)
40,53 kn
(50,66 kn)
40,53 kn
(50,66 kn)
41,80 kn
(52,25 kn)
41,85 kn
(52,31 kn)
41,85 kn
(52,31 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,14 kn
(0,18 kn)
0,14 kn
(0,18 kn)
0,14 kn
(0,18 kn)
0,14 kn
(0,18 kn)
0,14 kn
(0,18 kn)
0,14 kn
(0,18 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,07 kn
(0,09 kn)
0,07 kn
(0,09 kn)
0,07 kn
(0,09 kn)
0,07 kn
(0,09 kn)
0,07 kn
(0,09 kn)
0,07 kn
(0,09 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
-
-
0,05 kn
(0,06 kn)
-
-
Naknada za uspostavu poziva
4
VPN pozivi
Iznos OptiMAX paketa ²
OptiEasy
30,00 kn
(37,50 kn)
3
OptiSMART
OptiFLAT
200,00 kn
(250,00 kn)
6
7
1
-
50,00 kn
(62,50 kn)
Iznos Optimax paketa se u potpunosti može iskoristiti za nacionalne pozive u nepokretnoj i nacionalne pozive prema pokretnim mrežama, te meĎunarodne pozive bez
ograničenja. OptiMAX paket se ne može iskoristiti za Optinet Dial-Up uslugu. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti u slijedećem mjesecu.
2
Mjesečna naknada za OptiEasy iznosi 30,00 kn+PDV. U mjesečnu naknadu nisu uračunati razgovori. Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po
povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec. Za povlaštene minute primjenjuje se minutni
obračun. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, a obračunska jedinica je sekunda.
3
Povlaštene minute iz OptiMAX i OptiMIN paketa ne vrijede za OptiNET Start Dial-Up uslugu. Iznos OptiMAX paketa se ne može iskoristiti za OptiNET Start Dial-Up uslugu.
Korištenje OptiNET Start Dial-Up usluge će biti obračunato putem računa za uslugu predodabira operatora. Korištenje usluge je omogućeno pozivom na broj modemskog
ulaza: 076-180-000, uz korištenje korisničkog imena: [email protected] i lozinke: start
4
VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih lokacija s uslugom odabira operatora.
5 Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
6
kod OptiSMART tarifnog paketa za pozive unutar nacionalne nepokretne mreže svaka druga potrošena minuta poziva je besplatna. Prva minuta poziva prema nacionalnim
nepokretnim mrežama obračunava se po sekundnom obračunu (obračunska jedinica 1 sekunda uz uspostavu poziva). Svaka sljedeća minuta poziva prema nacionalnim
nepokretnim mrežama te svi pozivi prema nacionalnim pokretnim te meĎunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama obračunavaju se po minutnom obračunu (obračunska
jedinica 1 minuta bez uspostave poziva). Naknada za uspostavu poziva primjenjuje se i naplaćuje isključivo za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama.
7 uz mjesečnu naknadu za korištenje OptiFLAT tarifnog paketa u iznosu od 50,00 Kn + PDV korisniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim nacionalnim
nepokretnim mrežama po svakom telefonskom pozivu, samo uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 Kn + PDV. Pozivi prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama,
nakon 30. minute kao i svi pozivi prema nacionalnim pokretnim mrežama te meĎunarodnim nepokretnim i pokretnim mrežama naplaćuju se sukladno Cjeniku. Naknada za
uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama). Obračunska jedinica
je jedna sekunda. Tarifni paket OptiFLAT ugovara se uz uvjet minimalnog trajanja ugovora od 12 mjeseci.
Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
70
1.12.5 O1+ paket
O1+ paket
Naknada za uključenje*
Mjesečna naknada za
korištenje
O1+*
0,00 kn
(0,00 kn)
Prema cjeniku usluga
zasnovanih na najmu
pretplatničke linije, a sukladno
korištenoj usluzi (POTS, ISDN
BRA, ISDN PRA)
* O1+ podrazumijeva korištenje javne govorne usluge putem usluge predodabira operatora (CPS), OptiSmart tarifnog paketa i usluga zasnovanih na najmu
pretplatničke linije (WLR)
Napomena!
Mjesečna naknada za korištenje paketa neće se naplaćivati na računu Optima Telekoma u slučaju da Pretplatniku nisu realizirane usluge na najmu pretplatničke
linije (WLR-u).
1.12.6 Telefon 50 i Telefon 500 paketi
1.12.6.1 Osnovni analogni telefonski priključak - Naknade za uključenje i mjesečne naknade
Paketi
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Mjesečna
naknada za
korištenje
usluge
Telefon 501
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Telefon 5002
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
1
Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 50.
Objedinjuje POTS analogni telefonski priključak uz korištenje pogodnosti javne govorne usluge prema cjeniku poziva paketa Telefon 500.
Napomena!
Uključenje Telefon 50 i Telefon 500 paketa moguće je isključivo na lokacijama korisnika gdje postoji aktivni telefonski priključak.
2
1.12.6.2 Dodatne usluge - Naknade za uključenje i mjesečne naknade
Dodatne usluge
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje uz
osnovni analogni
priključak
ugovoren bez
minimalnog
trajanja ugovora
Usluga prikaza broja
(CLIP)
20,00 kn
(25,00 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Mjesečna
naknada za
korištenje uz
osnovni analogni
priključak
ugovoren s
minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine*
Mjesečna
naknada za
korištenje uz
osnovni analogni
priključak
ugovoren s
minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine*
6,00 kn
(7,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
*Napomena! Povlašteni iznos mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP) uz analogni priključak ugovoren s minimalnim trajanjem,
primjenjuje se do isteka minimalno ugovorenog trajanja ugovora. Po isteku minimalnog trajanja ugovora za osnovni analogni priključak, usluga prikaza broja
(CLIP) naplaćuje se u punom iznosu mjesečne naknade. Ponovnim ugovaranjem osnovnog analognog priključka uz minimalno trajanje od 1 ili 2 godine,
ostvaruju se i pogodnosti povlaštenog iznosa mjesečne naknade za korištenje usluge prikaza broja (CLIP).
1.12.6.3 Privremeno isključenje
Privremeno isključenje Telefon 50 i
Telefon 500 paketa
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
71
1.12.6.4 Telefon 50 i Telefon 500 paket – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Prijevremeno trajno isključenja
Telefon 50 i Telefon 500 paketa
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
Telefon 50 i Telefon 500 paket
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
1.12.6.5 Telefon 50 cijene poziva
Vrsta poziva
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
Vrijeme poziva
Telefon 50
Cijena bez PDV-a
(Cijena s PDV-om)
Prvih 50 minuta1
0,0082 kn
(0,01 kn)
Pon – Sub
07h - 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h - 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,41 kn
(1,76 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,71 kn
(0,89 kn)
Europa 1
1,53 kn
(1,91 kn)
Europa 2
1,85 kn
(2,31 kn)
Svijet 1
2,85 kn
(3,56 kn)
Lokalni pozivi
MeĎužupanijski pozivi
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
72
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Svijet 2
5,65 kn
(7,06 kn)
Europa Mobilna 1
2,48 kn
(3,10 kn)
Europa Mobilna 2
1,94 kn
(2,43 kn)
Europa Mobilna 3
2,30 kn
(2,88 kn)
Europa Mobilna 4
3,20 kn
(4,00 kn)
Europa Mobilna 5
1,85 kn
(2,31 kn)
Satelit 1
11,45 kn
(14,31 kn)
Satelit 2
17,15 kn
(21,44 kn)
Satelit 3
23,80 kn
(29,75 kn)
Satelit 4
31,40 kn
(39,25 kn)
Satelit 5
41,85 kn
(52,31 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
Naknada za uspostavu poziva
Napomena!
Obračunska jedinica je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
1
Prvih 50 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće
prenijeti u slijedeći mjesec. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku.
1.12.6.6 Telefon 500 cijene poziva
Vrsta poziva
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
Vrijeme poziva
Telefon 500
Cijena bez PDV-a
(Cijena s PDV-om)
Prvih 500 minuta1
0,05 kn
(0,06 kn)
Pon – Sub
07h - 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h - 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
Lokalni pozivi
MeĎužupanijski pozivi
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
73
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)2
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,00 kn
(1,25 kn)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i blagdanom
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Svim danima
od 00h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
Europa Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
Napomena!
Obračunska jedinica je jedna sekunda. Pri uspostavi poziva naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
1
Prvih 500 minuta za razgovore po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće
prenijeti u slijedeći mjesec. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku.
2
Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
74
1.13
Besplatni telefon 0800
1.13.1 Za Centrex pretplatnike
Dodjela jednog 0800 pozivnog
broja za jedno ili više odredišta
Naknada za uključenje
(po broju)
za 1 odredište
300,00 kn
(375,00 kn)
za 2 do 5 odredišta
400,00 kn
(500,00 kn)
za 6 do 10 odredišta
600,00 kn
(750,00 kn)
za više od 10 odredišta
800,00 kn
(1.000,00 kn)
Mjesečna naknada za jedno ili
više odredišta
Mjesečna naknada za
korištenje
(po odredištu)
za 1 odredište
200,00 kn
(250,00 kn)
za svako sljedeće odredište
70,00 kn
(87,50 kn)
Korištenje usluge za pozivatelja
Promet
(kn/min)
Poziv iz nacionalne nepokretne
mreže
0,00 kn
(0,00 kn)
Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža
0,00 kn
(0,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
75
Korištenje usluge za pretplatnika
usluge
Promet
(kn/min)
Poziv iz nacionalne nepokretne
mreže
0,20 kn
(0,25 kn)
Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža
0,80 kn
(1,00 kn)
Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža
(samo za pozivatelje u roamingu)
0,80 kn
(1,00 kn)
Uspostava poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
* obračunska jedinica je sekunda
Dodatne usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Izmjena odredišta ili parametara u
upravljačkim programima
300,00 kn
(375,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Vremenski ovisno usmjeravanja
prometa prema odredištima (po
broju)
60,00 kn
(75,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
Upotreba dodatnog usmjeravanja za
državne blagdane
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Upotreba dodatnog usmjeravanja za
osobne neradne dane
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Usmjeravanje prometa na
alternativna odredišta, ovisno o
ishodištu poziva (po broju)
60,00 kn
(75,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
Uporaba govornih poruka
(po broju)
100,00 kn
(125,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
Preusmjeravanje poziva u slučaju
zauzeća pozivanog besplatnog broja
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Ograničavanje dolaznih poziva
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Stavljanje poziva u red za čekanje
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Račun sa specifikacijom dolaznih
poziva (pošta, e-mail, disketa, CD)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za izdavanje opomene o
dugovanju*
10,00 kn
0,00 kn
(0,00 kn)
Tajnost broja
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
76
Popust na količinu ostvarenog
prometa
Popust (%)
Od 1.000,00 do 5.000,00 kn
5%
Veći od 5.000,00 kn
10%
1.13.2 Za Business trunking pretplatnike
Dodjela jednog 0800 pozivnog
broja za jedno ili više odredišta
Naknada za uključenje
(po broju)
Mjesečna naknada
za korištenje
(po broju)
za 1 odredište
300,00 kn
(375,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
Korištenje usluge za pozivatelja
Promet
(kn/min)
Poziv iz nacionalne nepokretne
mreže
0,00 kn
(0,00 kn)
Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža
0,00 kn
(0,00 kn)
Korištenje usluge za pretplatnika
Promet
(kn/min)
Poziv iz nacionalne nepokretne
mreže
0,20 kn
(0,25 kn)
Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža
0,80 kn
(1,00 kn)
Poziv iz nacionalnih pokretnih mreža
(samo za pozivatelje u roamingu)
0,80 kn
(1,00 kn)
Uspostava poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
* obračunska jedinica je sekunda
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
77
Dodatne usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Izmjena odredišta ili parametara u
upravljačkim programima
300,00 kn
(375,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Preusmjeravanje poziva u slučaju
zauzeća pozivanoga besplatnog broja
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Ograničavanje dolaznih poziva
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Stavljanje poziva u red za čekanje
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Račun sa specifikacijom dolaznih
poziva (pošta, e-mail, disketa ili CD)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za izdavanje opomene o
dugovanju*
10,00 kn
0,00 kn
(0,00 kn)
Tajnost broja
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
1.14
Popust na količinu ostvarenog
prometa
Popust (%)
Od 1.000,00 do 5.000,00 kn
5%
Veći od 5.000,00 kn
10%
Jedinstveni pozivni broj 062
Dodjela jednog 062 pozivnog
broja za jedno ili više odredišta
Pozivni broj za više odredišta s
prometnim upravljanjem bez
kontrole pretplatnika – do 3
odredišta
Pozivni broj za više odredišta s
prometnim upravljanjem bez
kontrole pretplatnika – 4 do 8
odredišta
Pozivni broj za više odredišta s
prometnim upravljanjem bez
kontrole pretplatnika – 9 do 15
odredišta
za svako slijedeće odredište
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za uključenje
450,00 kn
(562,50 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
78
Mjesečna naknada za jedno ili
više odredišta
Mjesečna naknada
za korištenje
po jedinstvenom pozivnom broju,
do 3 odredišta
180,00 kn
(225,00 kn)
za svako slijedeće odredište
60,00 kn
(75,00 kn)
Korištenje usluge za pozivatelja
Promet
(kn/min)
Pozivi iz fiksnih mreža prema
jedinstvenom pozivnom broju 062
(0-24h)
Pozivi iz mobilnih mreža prema
jedinstvenom pozivnom broju 062
(0-24h)
0,23 kn
(0,29 kn)
Cijena poziva ovisna o mobilnoj
mreži iz koje dolazi poziv
* obračunska jedinica je sekunda
Dodatne usluge
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
Za korištenje
Korištenje govornih automata Optima Telekoma s
govornom porukom kao odredišta, bez vlastitog priključka,
po govornom automatu
0,00 kn
(0,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
Izmjena odredišta ili parametara u upravljačkim
programima
300,00 kn
(375,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Vremenski ovisno usmjeravanje prometa prema
odredištima (po broju)
60,00 kn
(75,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
Upotreba dodatnog usmjeravanja za državne blagdane
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Upotreba dodatnog usmjeravanja za osobne neradne dane
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Usmjeravanje prometa na alternativna odredišta, ovisno o
ishodištu poziva
(po broju)
60,00 kn
(75,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
Uporaba govornih poruka (po broju)
100,00 kn
(125,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
trajanje poruke
do 30 sekundi
250,00 kn
(312,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
svakih slijedećih
30 sekundi poruke
100,00 kn
(125,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Snimanje govornih poruka
(po poruci)
individualne i
kompleksnije snimke
Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog
besplatnog broja
Ograničavanje dolaznih poziva
Stavljanje poziva u red za čekanje
Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)
Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*
cijena po dogovoru
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
10,00 kn
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
0,00
(0,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
79
1.15
Usluge s posebnom tarifom
1.15.1 Usluga s posebnom tarifom 060 povezivost
Paketi 060 numeracije
Naknada za uključenje
1 do 3 broja, po broju, jednokratno
300,00 kn
(375,00 kn)
4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno
250,00 kn
(312,50 kn)
10 i više brojeva, po broju, jednokratno
200,00 kn
(250,00 kn)
* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge
** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma
Mjesečna naknada za korištenje numeracije
Mjesečna naknada za korištenje
Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 060 broju
200,00 kn
(250,00 kn)
Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 060 broju
150,00 kn
(187,50 kn)
Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 060 broju
100,00 kn
(125,00 kn)
* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge
** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma
Korištenje usluge za pozivatelja
Numeracija
Pozivi iz fiksne mreže
Pozivi iz mobilnih
mreža
T1 tarifna skupina
060 1xx xxx
0,93 kn
(1,16 kn)
1,89 kn
(2,36 kn)
T2 tarifna skupina
060 2xx xxx
1,12 kn
(1,40 kn)
2,09 kn
(2,61 kn)
T3 tarifna skupina
060 3xx xxx
1,39 kn
(1,74 kn)
2,37 kn
(2,96 kn)
T4 tarifna skupina
060 4xx xxx
1,86 kn
(2,33 kn)
2,86 kn
(3,58 kn)
T5 tarifna skupina
060 5xx xxx
2,79 kn
(3,49 kn)
3,82 kn
(4,78 kn)
T6 tarifna skupina
060 6xx xxx
5,59 kn
(6,99 kn)
6,73 kn
(8,41 kn)
T7 tarifna skupina*
060 7xx xxx
1,00 kn
(1,25 kn)
1,96 kn
(2,45 kn)
T8 tarifna skupina*
060 8xx xxx
3,00 kn
(3,75 kn)
4,04 kn
(5,05 kn)
T9 tarifna skupina**
060 9xxx
5,00 kn
(6,25 kn)
5,00 kn
(6,25 kn)
* Za tarifne skupine T7, T8 i T9 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. 2 minute
** Cijena poziva može se razlikovati ovisno o humanitarnoj akciji.
Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7, T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
80
Dodatne usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*
10,00 kn
0,00 kn
(0,00 kn)
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za usluge čiji sadržaj nije primjeren djeci uvodi se nova numeracija 064, dok se za uslugu čiji sadržaj je namijenjen djeci uvodi
se numeracija 069.
Nova numeracija implementirana je 30.9.2009. 60 dana od dana implementacije, biti će omogućeno paralelno korištenje 060 i 064, odnosno 060 i 069 numeracije. Nakon
toga, za usluge opisanog sadržaja ukinuti će se 060 numeracija, a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.
1.15.2 Usluga s posebnom tarifom 061 povezivost
Pristup usluzi za pretplatnika
Naknada za uključenje
(po broju)
Jednokratna naknada po pojedinom 061 broju
80,00 kn
(100,00 kn)
Korištenje usluge za pozivatelja
Numeracija
Pozivi iz fiksnih i
mobilnih mreža
061 xxxx
0,75 kn
(0,94 kn)
061 5xxx
3,00 kn
(3,75 kn)
061 xxxx
1,97 kn
(2,46 kn)
061 5xxx
4,05 kn
(5,06 kn)
Dodatne usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*
10,00 kn
0,00 kn
(0,00 kn)
Pozivi iz fiksne mreže prema pozivnom broju 061 (0-24h),
po pozivu
Pozivi iz mobilnih mreža prema pozivnom broju 061 (0-24h),
po pozivu
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
Usluga snimanja govornih poruka
Snimanje govornih poruka, po poruci
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Jednokratna naknada
trajanje poruke
do 30 sekundi
250,00 kn
(312,50 kn)
svakih slijedećih
30 sekundi poruke
100,00 kn
(125,00 kn)
individualne i
kompleksnije snimke
po dogovoru
81
1.15.3 Usluga s posebnom tarifom 064 povezivost
Paketi 064 numeracije
Naknada za uključenje
1 do 3 broja, po broju, jednokratno
300,00 kn
(375,00 kn)
4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno
250,00 kn
(312,50 kn)
10 i više brojeva, po broju, jednokratno
200,00 kn
(250,00 kn)
* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge
** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma
Mjesečna naknada za korištenje numeracije
Mjesečna naknada za korištenje
Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 064 broju
200,00 kn
(250,00 kn)
Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 064 broju
150,00 kn
(187,50 kn)
Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 064 broju
100,00 kn
(125,00 kn)
* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge
** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma
Korištenje usluge za pozivatelja
Numeracija
Pozivi iz fiksne mreže
Pozivi iz mobilnih
mreža
T1 tarifna skupina
064 1xx xxx
0,93 kn
(1,16 kn)
1,89 kn
(2,36 kn)
T2 tarifna skupina
064 2xx xxx
1,12 kn
(1,40 kn)
2,09 kn
(2,61 kn)
T3 tarifna skupina
064 3xx xxx
1,39 kn
(1,74 kn)
2,37 kn
(2,96 kn)
T4 tarifna skupina
064 4xx xxx
1,86 kn
(2,33 kn)
2,86 kn
(3,58 kn)
T5 tarifna skupina
064 5xx xxx
2,79 kn
(3,49 kn)
3,82 kn
(4,78 kn)
T6 tarifna skupina
064 6xx xxx
5,59 kn
(6,99 kn)
6,73 kn
(8,41 kn)
T7 tarifna skupina*
064 7xx xxx
1,00 kn
(1,25 kn)
1,96 kn
(2,45 kn)
T8 tarifna skupina*
064 8xx xxx
3,00 kn
(3,75 kn)
4,04 kn
(5,05 kn)
* Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. 2 minute
Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
82
Dodatne usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*
10,00 kn
0,00 kn
(0,00 kn)
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
1.15.4 Usluga s posebnom tarifom 069 povezivost
Paketi 069 numeracije
Naknada za uključenje
1 do 3 broja, po broju, jednokratno
300,00 kn
(375,00 kn)
4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno
250,00 kn
(312,50 kn)
10 i više brojeva, po broju, jednokratno
200,00 kn
(250,00 kn)
* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge
** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma
Mjesečna naknada za korištenje numeracije
Mjesečna naknada za korištenje
Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 069 broju
200,00 kn
(250,00 kn)
Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 069 broju
150,00 kn
(187,50 kn)
Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 069 broju
100,00 kn
(125,00 kn)
* usluga podrazumijeva povezivanje lokacija Pretplatnika s OT mrežom dok Pretplatnik mora osiguranu IN platformu potrebnu za korištenje usluge
** za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
83
Korištenje usluge za pozivatelja
Numeracija
Pozivi iz fiksne mreže
Pozivi iz mobilnih
mreža
T1 tarifna skupina
069 1xx xxx
0,93 kn
(1,16 kn)
1,89 kn
(2,36 kn)
T2 tarifna skupina
069 2xx xxx
1,12 kn
(1,40 kn)
2,09 kn
(2,61 kn)
T3 tarifna skupina
069 3xx xxx
1,39 kn
(1,74 kn)
2,37 kn
(2,96 kn)
T4 tarifna skupina
069 4xx xxx
1,86 kn
(2,33 kn)
2,86 kn
(3,58 kn)
T5 tarifna skupina
069 5xx xxx
2,79 kn
(3,49 kn)
3,82 kn
(4,78 kn)
T6 tarifna skupina
069 6xx xxx
5,59 kn
(6,99 kn)
6,73 kn
(8,41 kn)
T7 tarifna skupina*
069 7xx xxx
1,00 kn
(1,25 kn)
1,96 kn
(2,45 kn)
T8 tarifna skupina*
069 8xx xxx
3,00 kn
(3,75 kn)
4,04 kn
(5,05 kn)
* Za tarifne skupine T7 i T8 vrijedi ograničenje trajanja poziva na max. 2 minute
Napomena: Pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7 i T8 naplaćuju se po pozivu.
Dodatne usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Račun sa specifikacijom dolaznih poziva (pošta, e-mail, CD)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za izdavanje opomene o dugovanju*
10,00 kn
0,00 kn
(0,00 kn)
*Od 21.07.2012. godine opomena se neće naplaćivati potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača
1.16
0801 VoIP pozivni broj
Paketi 0801 numeracije
Naknada za uključenje
1 do 3 broja, po broju, jednokratno
300,00 kn
(375,00 kn)
4 do 9 brojeva, po broju, jednokratno
250,00 kn
(312,50 kn)
10 i više brojeva, po broju, jednokratno
200,00 kn
(250,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
84
Mjesečna naknada za korištenje 0801 numeracije
Mjesečna naknada za korištenje
Mjesečna naknada za 1 do 3 broja, po 0801 broju
200,00 kn
(250,00 kn)
Mjesečna naknada za 4 do 9 brojeva, po 0801 broju
150,00 kn
(187,50 kn)
Mjesečna naknada za 10 i više brojeva, po 0801 broju
100,00 kn
(125,00 kn)
Sukladno Planu numeriranja (NN 154/08) za uslugu prijenosa govora putem interneta (VoIP) uvodi se nova numeracija 801, Nova numeracija implementirana je
31.listopada.2009. 60 dana od dana implementacije, biti će omogućeno paralelno korištenje 075 i 801 numeracije. Nakon toga, dana 29. Prosinca 2009. Godine za usluge
opisanog sadržaja ukinuti će se 075 numeracija, a dalje će se koristiti samo numeracije prema novom Planu numeriranja.
1.16.1 Naknade za trajanje
Korištenje usluge
za Pretplatnika usluge 0801 VoIP pozivni broj
(0-24h)
Pozivi
(kn/min)
Pristup iz nepokretnih mreža u RH
Naknada za trajanje*
0,22 kn
(0,28 kn)
Pristup iz pokretnih mreža u RH
Naknada za trajanje*
0,80 kn
(1,00 kn)
*Naknada za trajanje poziva prema 0801 pozivnom VoIP broju naplaćuje se Pretplatniku usluge 0801 VoIP pozivni broj (pružatelju VoIP servisa) putem računa Optima
Telekoma.
Korištenje usluge
za pozivatelja VoIP servisa zasnovanom na usluzi
0801 VoIP pozivni broj
(0-24h)
Pozivi
(kn/min)
Pristup iz nepokretnih mreža u RH
Naknada za trajanje (kn/min)
0,00 kn
(0,00 kn)
Pristup iz pokretnih mreža u RH
Naknada za trajanje (kn/min)
0,00 kn
(0,00 kn)
1.16.2 Naknade za korištenje odgovarajuće trunking usluge
1.17
Business Trunking
Naknada za uključenje
Business Trunking
sukladno važećem cjeniku Business
Trunking Optima telekoma
Mjesečna naknada
za korištenje
sukladno važećem cjeniku Business
Trunking Optima telekoma
SMS obavijest
Usluga SMS obavijest
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
Naknada za dodstavu
SMS obavijesti
(po jednoj obavijesti)
SMS obavijest
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,50 kn
(0,63 kn)
Napomena: Uslugu SMS obavijest Pretplatnik može koristiti u svrhu zaprimanja informativne obavijesti o pristigloj govornoj poruci u pretincu govorne pošte te u svrhu
informativne obavijesti o dosezanju unaprijed odreĎenog ograničenja troškova poziva i to na svakih 150, 300, 500, 1000 i 2000 kn.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
85
1.18 Govorna pošta
Usluga govorne pošte
Naknada za uključenje
0,00 kn
(0,00 kn)
Govorna pošta
Mjesečna naknada za
korištenje
Naknada za
preslušavanje poruka
0,00 kn
(0,00 kn)
Cijena poziva prema broju
govorne pošte identična je
cijeni poziva prema fiksnoj
mreži (ovisno o operatoru
i korištenom tarifnom
paketu)
Napomena: Broj govorne pošte je 015555550.
Usluga preslušavanja govornih poruka besplatna je za sve Pretplatnike govornih usluga direktno priključenih na mrežu Optima Telekoma.
Pretplatnicima govornih usluga ostalih operatora, preslušavanje govornih poruka naplaćuje se prema cjeniku i tarifnom paketu pojedinog operatora.
1.19 Tko je zvao
Usluga Tko je zvao
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
Naknada za dostavu
SMS obavijesti o
propuštenim pozivima
(po pojedinoj SMS
obavijesti)
Tko je zvao
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,50 kn
(0,63 kn)
1.20 Friends broj
Friends broj
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
(po pojedinom Friends
broju)
Naknada za
uspostavu poziva
prema Friends broju
Friends broj
0,00 kn
(0,00 kn)
4,10 kn
(5,13 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
* Pretplatnici stariji od 65 godina imaju mogućnost aktiviranja do 3 Friends broja po cijeni od 4,10 Kn + PDV.
Napomena: Za pozive prema Friends brojevima u trajanju do 30 minuta, Pretplatniku se naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje poziva
naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.
1.21 Pozivnica
Pozivnica
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
(po pojedinom broju
za koji je uključena
Pozivnica)
Pozivnica
0,00 kn
(0,00 kn)
4,10 kn
(5,13 kn)
Naknada za
uspostavu poziva
prema broju za koji
je uključena
Pozivnica
0,06 kn
(0,08 kn)
* Prvom Pretplatniku se za odabranu uslugu Pozivnice za svaki pojedini broj drugog Pretplatnika, naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge i to na
računu za mjesec u kojem je usluga korištena.
* Drugom Pretplatniku se za sve pozive prema prvom Pretplatnku u trajanju do 30 minuta, naplaćuje isključivo trošak uspostave poziva dok se daljnje trajanje
poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku Optima Telekoma i korištenom tarifnom paketu Javne govorne usluge.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
86
1.22 OptiNET UM fax
Naknada za
dodjelu
virtualnog fax
broja
(po virtualnom
fax broju)*
Naknada za
uključenje
OptiNET UM Fax
0,00 kn
(0,00 kn)
OptiNET UM Fax
Mjesečna
naknada za
korištenje
usluge
(po virtualnom
fax broju)
Slanje fax
poruke
(za
Pretplatnike s
postojećim
brojem)
Slanje fax
poruke
(za Pretplatnike
s novim brojem
iz UM Fax
numeracije)
10,00 kn
(12,50 kn)
po cjeniku
odabranog
tarifnog paketa
za korištenje
javne govorne
usluge
po cjeniku
OptiMIN tarifnog
paketa bez
uključenog bonusa
od 50 min prema
fiksnoj mreži u RH
50,00 kn
(62,50 kn)
*samo za Pretplatnike koji odaberu novi broj/brojeve iz UM Fax numeracije
1.23 Cijene poziva za javnu govornu uslugu
1.23.1 Cijena nacionalnih, meĎunarodnih i lokalnih poziva u pokretnoj i nepokretnoj
telekomunikacijskoj mreži
Vrsta poziva
Vrijeme
poziva
Prvih 50
minuta za
OptiMIN
Prvih 100
minuta
OptiMAX
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
Lokalni pozivi
MeĎužupanijski pozivi
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
OptimaXL
-
OptimaL3
OptiMIN
OptiMAX
0,0082 kn
(0,01 kn)
-
-
0,0082 kn
(0,01 kn)
-
OptimaBIZ
-
Pon – Sub
07h – 19h
0,20 kn
(0,25 kn)
0,18 kn
(0,23 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,21 kn
(0,26 kn)
0,18 kn
(0,23 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,10 kn
(0,13 kn)
0,09 kn
(0,11 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,18 kn
(0,23 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,20 kn
(0,25 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,21 kn
(0,26 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,10 kn
(0,13 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
1,33 kn
(1,66 kn)
1,33 kn
(1,66 kn)
1,41 kn
(1,76 kn)
1,33 kn
(1,66 kn)
1,29 kn
(1,61 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,67 kn
(0,84 kn)
0,67 kn
(0,84 kn)
0,71 kn
(0,89 kn)
0,67 kn
(0,84 kn)
Europa 1
1,44 kn
(1,80 kn)
1,44 kn
(1,80 kn)
1,53 kn
(1,91 kn)
1,44 kn
(1,80 kn)
1,44 kn
(1,80 kn)
Europa 2
1,74 kn
(2,18 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
Svijet 1
2,68 kn
(3,35 kn)
2,68 kn
(3,35 kn)
2,85 kn
(3,56 kn)
2,68 kn
(3,35 kn)
2,68 kn
(3,35 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
87
Svijet 2
5,30 kn
(6,63 kn)
5,30 kn
(6,63 kn)
5,65 kn
(7,06 kn)
5,30 kn
(6,63 kn)
5,30 kn
(6,63 kn)
Europa
Mobilna 1
2,35 kn
(2,94 kn)
2,35 kn
(2,94 kn)
2,48 kn
(3,10 kn)
2,35 kn
(2,94 kn)
2,35 kn
(2,94 kn)
Europa
Mobilna 2
1,84 kn
(2,30 kn)
1,84 kn
(2,30 kn)
1,94 kn
(2,43 kn)
1,84 kn
(2,30 kn)
1,84 kn
(2,30 kn)
Europa
Mobilna 3
2,18 kn
(2,73 kn)
2,18 kn
(2,73 kn)
2,30 kn
(2,88 kn)
2,18 kn
(2,73 kn)
2,18 kn
(2,73 kn)
Europa
Mobilna 4
3,03 kn
(3,79 kn)
3,03 kn
(3,79 kn)
3,20 kn
(4,00 kn)
3,03 kn
(3,79 kn)
3,03 kn
(3,79 kn)
Europa
Mobilna 5
1,74 kn
(2,18 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
Satelit 1
10,85 kn
(13,56 kn)
10,85 kn
(13,56 kn)
11,45 kn
(14,31 kn)
11,09 kn
(13,86 kn)
10,85 kn
(13,56 kn)
Satelit 2
16,25 kn
(20,31 kn)
16,25 kn
(20,31 kn)
17,15 kn
(21,44 kn)
16,61 kn
(20,76 kn)
16,25 kn
(20,31 kn)
Satelit 3
22,55 kn
(28,19 kn)
22,55 kn
(28,19 kn)
23,80 kn
(29,75 kn)
23,05 kn
(28,81 kn)
22,55 kn
(28,19 kn)
Satelit 4
29,75 kn
(37,19 kn)
29,75 kn
(37,19 kn)
31,40 kn
(39,25 kn)
30,41 kn
(38,01 kn)
29,75 kn
(37,19 kn)
Satelit 5
39,65 kn
(49,56 kn)
39,65 kn
(49,56 kn)
41,85 kn
(52,31 kn)
40,53 kn
(50,66 kn)
39,65 kn
(49,56 kn)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
VPN pozivi¹
-
-
-
-
0,05 kn
(0,06 kn)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
200,00 kn
(250,00 kn)
Iznos OptiMAX paketa²
¹ VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija spojenih na mrežu Optima Telekoma i svih CPS lokacija.
² Iznos OptiMAX paketa se u potpunosti može iskoristiti za sve pozive osim poziva za Optinet Dial-Up uslugu. Neiskorišteni iznos OptiMAX paketa može se prebaciti i iskoristiti
u slijedećem mjesecu. Pretplatnicima OptiTelefon usluge u iznos OptiMAX paketa uključena je mjesečna naknada te pozivi prema svim telefonskim brojevima osim poziva
prema davateljima internet usluga.
3
Od 1. siječnja 2014. godine, tarifni paket Optima L nije raspoloživ za odabir novim pretplatnicima.
Napomena: Pretplatnicima usluge predodabira operatora u iznos Optimax paketa nije uključena mjesečna naknada pristupnog operatora, kao ni svi pozivi koji se naplaćuju
preko pristupnog operatora (pozivi prema davateljima internet usluga, prema brojevima s posebnim tarifama, brojevima posebnih službi sl.).
Sve cijene su izražene u kn/min.
Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.
Vrsta poziva
Unutar
nacionalne
nepokretne
mreže
Lokalni pozivi
MeĎužupanijski pozivi
Vrijeme
poziva
OptiEasy
OptiFIX
Prvih 500
minuta za
OptiEasy¹
0,05 kn
(0,06 kn)
-
Prvih 100
minuta
OptiFIX3
-
0,00 kn
(0,00 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
0,22 kn
(0,28 kn)
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
Pon – Sub
07h – 19h
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
FerTarifa
OptimaLAN
-
-
0,15 kn
(0,19 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,16 kn
(0,20 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,08 kn
(0,10 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
0,16 kn
(0,20 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,15 kn
(0,19 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,16 kn
(0,20 kn)
88
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
0,11 kn
(0,14 kn)
Pon – Sub
07h – 19h
Prema nacionalnim pokretnim mrežama
Pon – Sub
19h – 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
1,00 kn
(1,25 kn)
0,08 kn
(0,10 kn)
0,11 kn
(0,14 kn)
1,33 kn
(1,66 kn)
1,41 kn
(1,76 kn)
0,67 kn
(0,84 kn)
0,71 kn
(0,89 kn)
0,16 kn
(0,20 kn)
1,05 kn
(1,31 kn)
Svim
danima
od 00h do
24h
1,00 kn
(1,25 kn)
-
-
1,00 kn
(1,25 kn)
Europa 1
1,48 kn
(1,85 kn)
1,44 kn
(1,80 kn)
1,53 kn
(1,91 kn)
1,48 kn
(1,85 kn)
Europa 2
1,80 kn
(2,25 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
1,80 kn
(2,25 kn)
Svijet 1
2,80 kn
(3,50 kn)
2,68 kn
(3,35 kn)
2,85 kn
(3,56 kn)
2,80 kn
(3,50 kn)
Svijet 2
5,60 kn
(7,00 kn)
5,30 kn
(6,63 kn)
5,65 kn
(7,06 kn)
5,60 kn
(7,00 kn)
Europa
Mobilna 1
2,43 kn
(3,04 kn)
2,35 kn
(2,94 kn)
2,48 kn
(3,10 kn)
2,43 kn
(3,04 kn)
Europa
Mobilna 2
1,89 kn
(2,36 kn)
1,84 kn
(2,30 kn)
1,94 kn
(2,43 kn)
1,89 kn
(2,36 kn)
Europa
Mobilna 3
2,25 kn
(2,81 kn)
2,18 kn
(2,73 kn)
2,30 kn
(2,88 kn)
2,25 kn
(2,81 kn)
Europa
Mobilna 4
3,15 kn
(3,94 kn)
3,03 kn
(3,79 kn)
3,20 kn
(4,00 kn)
3,15 kn
(3,94 kn)
Europa
Mobilna 5
1,80 kn
(2,25 kn)
1,74 kn
(2,18 kn)
1,85 kn
(2,31 kn)
1,80 kn
(2,25 kn)
Satelit 1
11,40 kn
(14,25 kn)
11,09 kn
(13,86 kn)
11,45 kn
(14,31 kn)
11,40 kn
(14,25 kn)
Satelit 2
17,10 kn
(21,38 kn)
16,61 kn
(20,76 kn)
17,15 kn
(21,44 kn)
17,10 kn
(21,38 kn)
Satelit 3
23,75 kn
(29,69 kn)
23,05 kn
(28,81 kn)
23,80 kn
(29,75 kn)
23,75 kn
(29,69 kn)
Satelit 4
31,35 kn
(39,19 kn)
30,41 kn
(38,01 kn)
31,40 kn
(39,25 kn)
31,35 kn
(39,19 kn)
Satelit 5
41,80 kn
(52,25 kn)
40,53 kn
(50,66 kn)
41,85 kn
(52,31 kn)
41,80 kn
(52,25 kn)
Naknada za uspostavu poziva
0,06 kn
(0,08 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
0,22 kn
(0,28 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
OptiEasy ² - mjesečna naknada za korištenje
10,00 kn
(12,50 kn)
Prema predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim
mrežama (destinacijama)⁶
Prema meĎunarodnim nepokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema meĎunarodnim pokretnim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
Prema satelitskim mrežama
(svim danima od 00h do 24h)
OptiFIX
FerTarifa
3
4
-
15,00 kn
(18,75 kn)
- mjesečna naknada za korištenje
41,00 kn
(51,25 kn)
- mjesečna naknada za korištenje
VPN pozivi
7
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
-
-
-
-
-
0,00 kn
(0,00 kn)
89
¹ Prvih 500 minuta za razgovore u OptiEasy tarifnom paketu po povlaštenoj cijeni unutar svih fiksnih mreža u Republici Hrvatskoj. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u
slijedeći mjesec. Za povlaštene minute primjenjuje se sekundni obračun. Nakon potrošenih 500 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, a obračunska jedinica je
sekunda.
² U iznos mjesečne naknade za OptiEasy tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva.
Napomena:
Pretplatnicima koji odaberu tarifni paket OptiEasy u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom, naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa
OptiEasy u iznosu 10,00 kn + PDV.
3
U iznos mjesečne naknade za OptiFIX tarifni paket nisu uračunati troškovi poziva niti besplatne minute. Pretplatnik svaki mjesec dobiva 100 minuta razgovora u nacionalnoj
nepokretnoj mreži po cijeni 0,00 kn/min. Naplaćuje se samo uspostava poziva 0,06 kn + PDV. Obračunska jedinica za prvih 100 minuta razgovora unutar fiksne mreže je
minuta, a nakon prvih 100 minuta za daljnje korištenje usluge obračunska jedinica je sekunda. Nije moguće prebaciti neiskorištene minute po 0,00 kn u sljedeći mjesec.
3
Ukoliko Pretplatnik istovremeno koristi OptiDSL ili Halo Halo Halo uslugu u kombinaciji sa tarifnim paketom OptiFIX, ne naplaćuje mu se mjesečna naknada za OptiFIX
paket.
4
Uz mjesečnu naknadu za korištenje usluge 41,00 Kn + PDV Pretplatniku se omogućuje do 30 minuta razgovora prema svim fiksnim mrežama po svakom telefonskom
pozivu SAMO uz naknadu za uspostavu poziva od 0,22 Kn + PDV. Pozivi prema svim fiksnim mrežama se nakon 30. Minute naplaćuju po sekundnom obračunu. Naknada za
uspostavu poziva u iznosu od 0,06 kn + PDV primjenjuje se i naplaćuje za sve ostale pozive (osim za pozive prema nacionalnim nepokretnim mrežama). Obračunska jedinica
je jedna sekunda.
⁶ Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska, SAD
7
VPN pozivi uključuju pozive unutar tvrtke unutar svih lokacija istog Pretplatnika spojenih na mrežu Optima Telekoma (osim usluge predodabira operatora – CPS) sa
aktiviranim OptimaLAN tarifnim paketom. Za VPN pozive unutar lokacija istog Pretplatnika ne naplaćuje se naknada za uspostavu poziva.
Napomena:
Pretplatnici koji odaberu tarifni paket FerTarifu u kombinaciji sa Halo Halo Halo uslugom, naplaćuje se individualna mjesečna naknada za korištenje tarifnog paketa FerTarifa
u iznosu 61,47 kn + PDV.
Obračunska jedinica tarifnih paketa: Za sve pozive za koje nije posebno navedeno obračunska jedinica je 1 sekunda.
1.23.2 Cijena poziva prema brojevima s posebnim tarifama, te brojevima posebnih
službi i usluga za sve raspoložive tarifne pakete:
Usluga
Pozivni broj
Vrijeme poziva
Pozivi
Policija ¹
92
192
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
93
193
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Hitna medicinska pomoć
94
194
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Centar za obavješćivanje
985
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Pomoć na cestama ²
987
1987
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Nacionalna središnjica za usklaĎivanje
traganja i spašavanja na moru 3
9155
195
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Jedinstveni broj hitne službe
112
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
Besplatni brojevi
0800
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
T-Com služba općih informacija
(cijena po minuti)
981
18981
od 0h do 24h
2,50 kn
(3,13 kn)
988
11888
od 0h do 24h
2,50 kn
(3,13 kn)
Služba informacija (Imenik d.o.o.)
(cijena po pozivu)
11880
od 0h do 24h
1,99 kn
(2,49 kn)
MeĎunarodne informacije
(cijena po pozivu)
902
11802
od 0h do 24h
10,48 kn
(13,10 kn)
Vatrogasci
20
T-Com služba informacija
(cijena po pozivu)
4
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
90
Točno vrijeme 5
(cijena po pozivu)
95
18095
od 0h do 24h
1,25 kn
(1,56 kn)
96
1296
od 0h do 24h
0,50 kn
(0,63 kn)
9766
12976
od 0h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Taksi služba 8
(cijena po pozivu)
970
1777
od 0h do 24h
0,50 kn
(0,63 kn)
Taksi služba (Taxi Cammeo d.o.o.)
(cijena po pozivu)
1212
od 0h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
1888
od 0h do 24h
0,23 kn
(0,29 kn)
1414
od 0h do 24h
0,99 kn
(1,24 kn)
9841
18841
od 0h do 24h
5,00 kn
(6,25 kn)
Izvješće o vremenu 11
(cijena po minuti)
9166
18166
od 0h do 24h
2,00 kn
(2,50 kn)
Hrvatski-memo 12
(cijena po minuti)
12345
od 0h do 24h
5,59 kn
(6,99 kn)
Drugo mišljenje 13
(cijena po minuti)
18811
od 0h do 24h
5,59 kn
(6,99 kn)
Bonton 14
(cijena po minuti)
16666
od 0h do 24h
5,59 kn
(6,99 kn)
116 111
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
116 000
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
116 006
od 0h do 24h
0,00 kn
(0,00 kn)
06x 1xx xxx
od 0h do 24h
0,93 kn
(1,16 kn)
06x 2xx xxx
od 0h do 24h
1,12 kn
(1,40 kn)
06x 3xx xxx
od 0h do 24h
1,39 kn
(1,74 kn)
06x 4xx xxx
od 0h do 24h
1,86 kn
(2,33 kn)
06x 5xx xxx
od 0h do 24h
2,79 kn
(3,49 kn)
06x 6xx xxx
od 0h do 24h
5,59 kn
(6,99 kn)
06x 7xx xxx
od 0h do 24h
1,00 kn
(1,25 kn)
Predaja brzojava telefonom
(cijena po pozivu)
6
Predaja brzojava telefaksom
(cijena po pozivu)
Taksi služba (Oryx)
(cijena po minuti)
7
9
Taksi služba (Eko taksi)
(cijena po pozivu)
9
Sportske obavijesti (informacije)
(cijena po minuti)
Pozivni centar za djecu
10
15
Pozivni centar za nestalu djecu
Pozivni centar za žrtve zločina
16
17
Usluge s posebnom tarifom
(060/064/069) 18
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
91
Usluge s posebnom tarifom (061)
(cijena po pozivu)
Jedinstveni pozivni broj
(cijena po minuti)
074 / 075 osobni pozivni broj
19
06x 8xx xxx
od 0h do 24h
3,00 kn
(3,75 kn)
06x 9xx xxx
od 0h do 24h
po dogovoru
061 xxxx
od 0h do 24h
0,75 kn
(0,94 kn)
061 5xxx
od 0h do 24h
3,00 kn
(3,75 kn)
062 xxx xxx
od 0h do 24h
0,23 kn
(0,29 kn)
074 xxx xxx
075 xxx xxx
Ovisno o
ugovorenom
tarifnom paketu
Javne govorne
usluge
Ovisno o
ugovorenom
tarifnom paketu
Javne govorne
usluge
¹ za pozive prema službi policije od 01.07.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 192. Oba pristupna broja (i 92 i 192) bit će u uporabi do 31.10.2011. godine nakon
čega se pristupni broj 92 prestaje koristiti.
² za pozive prema službi za pomoć na cestama od 17.05.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 1987. Oba pristupna broja (i 987 i 1987) bit će u uporabi do
01.01.2011. godine nakon čega se pristupni broj 987 prestaje koristiti.
3
za pozive prema službi Nacionalne središnjice za usklaĎivanje traganja i spašavanja na moru od 13.02.2012. godine primjenjuje se i pristupni broj 195. Oba pristupna
broja (i 9155 i 195) bit će u uporabi do 13.02.2013. godine nakon čega se pristupni broj 9155 prestaje koristiti.
4
za pozive prema službi davanja obavijesti (informacija) od 01.07.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 11888. Oba pristupna broja (i 988 i 11888) bit će u uporabi
do 01.01.2011. godine nakon čega se pristupni broj 988 prestaje koristiti.
5
za pozive prema službi točnog vremena od 26.07.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 18095. Oba pristupna broja (i 95 i 18095) bit će u uporabi do 26.07.2011.
godine nakon čega se pristupni broj 95 prestaje koristiti.
6
za pozive prema službi za predaju brzojava telefonom od 01.06.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 1296. Oba pristupna broja (i 96 i 1296) bit će u uporabi do
01.06.2011. godine nakon čega se pristupni broj 96 prestaje koristiti.
7
za pozive prema službi za predaju brzojava telefaksom od 01.06.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 12976. Oba pristupna broja (i 9766 i 12976) bit će u uporabi
do 01.06.2011. godine nakon čega se pristupni broj 9766 prestaje koristiti.
8
za pozive prema taksi službi od 01.07.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 1777. Oba pristupna broja (i 970 i 1777) bit će u uporabi do 01.07.2011. godine nakon
čega se pristupni broj 970 prestaje koristiti.
9
Za pozive prema službi Eko taksi tj. kratkom kodu 1414 do 15.04.2013., primjenjuje se minuta kao obračunska jedinica. Od 15.04.2013. naplata se obračunava po
pozivu.
10
za pozive prema službi sportskih obavijesti (informacija) od 26.07.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 18841. Oba pristupna broja (i 9841 i 18841) bit će u
uporabi do 26.07.2011. godine nakon čega se pristupni broj 9841 prestaje koristiti.
11
za pozive prema službi izvješća o vremenu od 26.07.2010. godine primjenjuje se i pristupni broj 18166. Oba pristupna broja (i 9166 i 18166) bit će u uporabi do
26.07.2011. godine nakon čega se pristupni broj 9166 prestaje koristiti.
12
cijena poziva prema kratkom kodu 12345 tj. službi/servisu „Hrvatski-memo” primjenjuje se od 20.09.2011. godine
13
cijena poziva prema kratkom kodu 18811 tj. službi/servisu „Drugo mišljenje” primjenjuje se od 11.04.2012. godine
14
cijena poziva prema kratkom kodu 16666 tj. službi/servisu „Bonton” primjenjuje se od 01.09.2012. godine
15
cijena poziva prema kratkom kodu 116 111 tj. službi/servisu „Pozivni centar za djecu” primjenjuje se od 05.03.2013. godine
16
cijena poziva prema kratkom kodu 116 000 tj. službi/servisu „Pozivni centar za nestalu djecu” primjenjuje se od 24.05.2013. godine
17
cijena poziva prema kratkom kodu 116 006 tj. službi/servisu „Pozivni centar za žrtve zločina” primjenjuje se od 24.07.2013. godine
18
pozivi prema tarifnim skupinama T1, T2, T3, T4, T5 i T6 naplaćuju se po minuti, a pozivi prema tarifinim skupinama T7, T8 i T9 naplaćuju se po pozivu.
19
pozivi prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreže Optima Telekoma naplaćuju se sukladno cijeni poziva prema nacionalnoj nepokretnoj mreži. Cijene poziva kao
i periodi jakog i slabog pometa (on-peak, off-peak), obračunaske jeedinice i sl. mogu se razlikovati ovisno o ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne usluge. Pozivi
prema 074 / 075 osobnom pozivnom broju iz mreža drugih operatora, naplaćuju se sukladno ugovorenom tarifnom paketu Javne govorne pojedinog operatora.
20
od 03.12.2012. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan, te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju
193. Od dana 02.01.2014. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku) te ostaje aktivan samo broj 193.
1.23.3 Cijena poziva prema brojevima davatelja usluga pristupa internetu za sve
raspoložive tarifne pakete:
Usluga
Pozivni
broj
Vrijeme
poziva
Pozivi
Pristup internetu
(cijena po minuti)
076 1xx xxx
Vrijeme A
0,00 kn
(0,00 kn)*
076 1xx xxx
Vrijeme B
0,00 kn
(0,00 kn)*
076 2xx xxx
Vrijeme A
0,10 kn
(0,13 kn)
076 2xx xxx
Vrijeme B
0,05 kn
(0,06 kn)
076 3xx xxx
Vrijeme A
0,15 kn
(0,19 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
92
076 3xx xxx
Vrijeme B
0,08 kn
(0,10 kn)
076 4xx xxx
Vrijeme A
0,20 kn
(0,25 kn)
076 4xx xxx
Vrijeme B
0,10 kn
(0,13 kn)
076 5xx xxx
Vrijeme A
0,30 kn
(0,38 kn)
076 5xx xxx
Vrijeme B
0,15 kn
(0,19 kn)
076 6xx xxx
Vrijeme A
0,15 kn
(0,19 kn)
076 6xx xxx
Vrijeme B
0,08 kn
(0,10 kn)
076 7xx xxx
Vrijeme A
0,05 kn
(0,06 kn)
076 7xx xxx
Vrijeme B
0,03 kn
(0,04 kn)
076 8xx xxx
Vrijeme A
0,60 kn
(0,75 kn)
076 8xx xxx
Vrijeme B
0,30 kn
(0,38 kn)
077 1xx xxx
Vrijeme A
0,15 kn
(0,19 kn)
077 1xx xxx
Vrijeme B
0,08 kn
(0,10 kn)
077 2xx xxx
Vrijeme A
0,60 kn
(0,75 kn)
077 2xx xxx
Vrijeme B
0,30 kn
(0,38 kn)
077 3xx xxx
Vrijeme A
0,30 kn
(0,38 kn)
077 3xx xxx
Vrijeme B
0,15 kn
(0,19 kn)
077 5xx xxx
Vrijeme A
077 5xx xxx
Vrijeme B
077 6xx xxx
Vrijeme A
0,05 kn
(0,06 kn)
077 6xx xxx
Vrijeme B
0,03 kn
(0,04 kn)
077 7xx xxx
Vrijeme A
0,10 kn
(0,13 kn)
077 7xx xxx
Vrijeme B
0,05 kn
(0,06 kn)
Vrijeme A - Pon – Sub: 07h – 19h
Vrijeme B - Pon – Sub: 19h – 07h, nedjeljom i blagdanom od 00h do 24h
* Osim za pozive na broj 076-180-000, odnosno OptiNET Dial-Up uslugu
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
0,00
(0,00
0,00
(0,00
kn
kn)
kn
kn)
93
1.23.4 Dodatne tarifne opcije za privatne pretplatnike
1.23.4.1 Europa (Europa 25 i Europa 60) i Svijet (Svijet 15 i Svijet 40)
Tarifne
opcije
Uključene minute
Obračunska jedinica
Europa 25
25 minuta
1 sekunda
Europa 60
60 minuta
1 sekunda
Svijet 15
15 minuta
1 sekunda
Svijet 40
40 minuta
1 sekunda
Uspostava poziva
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
Mjesečna naknada
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
8,00 kn
(10,00 kn)
16,00 Kn
(20,00 kn)
8,00 kn
(10,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
Europa 25 i Europa 60 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama):
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, MaĎarska, Malta, Nizozemska,
Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švicarska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK).
Svijet 15 i Svijet 40 uključuju povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama): Albanija,
Australija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kanada, Makedonija, SAD i Srbija.
Napomena:
Pretplatnik može koristiti obje tarifne opcije (Europa i Svijet), ali ne i dvije istovrsne opcije istovremeno (npr. Europa 25 i Europa 60).
Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
1.23.4.2 Vikend
Tarifna opcija
Povlašteni razgovori
(unutar nacionalne nepokretne mreže)
Mjesečna naknada
Vikend
Off peak trenutno korištenog tarifnog paketa u
periodu od petka od 19h do ponedjeljka do 8h
9,60 kn
(12,00 kn)
Napomena:
Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Vikend u kombinaciji s tarifnom opcijom Dugi razgovori. Tarifna opcija Vikend nije raspoloživa uz
korištenje tarifnog paketa OptiSMART.
1.23.4.3 Dugi razgovori
Tarifna opcija
Uključene
minute
Obračunska
jedinica
Dugi razgovori
2000 minuta
1 sekunda
Prvih 30 minuta
Nakon 30. minute
razgovora unutar razgovora unutar
svih nacionalnih
svih nacionalnih
nepokretnih mreža nepokretnih mreža
0,22 kn
prema korištenom
(0,28 kn)
tarifnom paketu
Mjesečna
naknada
29,60 kn
(37,00 kn)
Napomena:
Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifnu opciju Dugi razgovori u kombinaciji s tarifnom opcijom Vikend. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u
sljedeći mjesec.
1.23.4.4 Mobitel 50 i Mobitel 100
Tarifne opcije
Uključene minute prema
nacionalnim pokretnim
mrežama
Obračunska jedinica
Mobitel 50
50 minuta
1 sekunda
Mobitel 100
100 minuta
1 sekunda
Uspostava poziva
0,06
(0,08
0,06
(0,08
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna naknada
24,00
(30,00
48,00
(60,00
Kn
kn)
Kn
kn)
Napomena:
Pretplatnik ne može koristiti istovremeno tarifne opcije Mobitel 50 i Mobitel 100. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
94
1.23.5 Dodatne tarifne opcije za poslovne pretplatnike
1.23.5.1 Minute FIX
Tarifna opcija
Uključene minute* Obračunska jedinica Uspostava poziva
Minute FIX-300
300 minuta
1 sekunda
Minute FIX-500
500 minuta
1 sekunda
Minute FIX-1000
1000 minuta
1 sekunda
Minute FIX-2000
2000 minuta
1 sekunda
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada
45,00 kn
(56,25 kn)
65,00 kn
(81,25 kn)
120,00 kn
(150,00 kn)
180,00 kn
(225,00 kn)
* podrazumijeva minute prema nacionalnim nepokretnim mrežama. Tarifne opcije nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS).
Pretplatnik može imati aktiviranu samo jednu tarifnu opciju unutar iste grupe. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
1.23.5.2 Minute MOB
Tarifna opcija
Uključene minute* Obračunska jedinica Uspostava poziva
Minute MOB-75
75 minuta
1 sekunda
Minute MOB-150
150 minuta
1 sekunda
Minute MOB-300
300 minuta
1 sekunda
Minute MOB-500
500 minuta
1 sekunda
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada
65,00 kn
(81,25 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
240,00 kn
(300,00 kn)
390,00 kn
(487,50 kn)
* podrazumijeva minute prema nacionalnim pokretnim mrežama. Tarifne opcije nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS).
Pretplatnik može imati aktiviranu samo jednu tarifnu opciju unutar iste grupe. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
1.23.5.3 Minute FIX INT
Tarifna opcija
Minute FIX INT-50
Uključene minute* Obračunska jedinica Uspostava poziva
50 minuta
1 sekunda
Minute FIX INT-100
100 minuta
1 sekunda
Minute FIX INT-200
200 minuta
1 sekunda
Minute FIX INT-300
300 minuta
1 sekunda
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
0,06
(0,08
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada
40,00 kn
(50,00 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
145,00 kn
(181,25 kn)
215,00 kn
(268,75 kn)
* podrazumijeva povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama):
Australija, Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Indija, Irska, Italija, Kanada, Kina, Litva, Latvija,
Luksemburg, MaĎarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska,
Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Tarifne opcije ne podrazumijevaju satelitske brojeve i nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS).
Pretplatnik može imati aktiviranu samo jednu tarifnu opciju unutar iste grupe. Neiskorištene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.
1.23.5.4
Tarifna opcija
EU FIX i EU MOB
Obračunska jedinica
EU FIX
1 sekunda
EU MOB
1 sekunda
Uspostava poziva
0,06
(0,08
0,06
(0,08
kn
kn)
kn
kn)
Cijena poziva po
minuti
0,65
(0,81
1,50
(1,88
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada
160,00
(200,00
200,00
(250,00
kn
kn)
kn
kn)
EU FIX podrazumijeva povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim meĎunarodnim nepokretnim mrežama (destinacijama):
Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, MaĎarska, Malta,
Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK).
EU MOB podrazumijeva povlaštene minute za pozive prema sljedećim predefiniranim meĎunarodnim pokretnim mrežama (destinacijama):
Austrija, Bugarska, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, MaĎarska, Malta,
Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK).
Napomena:
Tarifne opcije nisu raspoložive pretplatnicima usluge predodabira operatora (CPS).
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
95
2
Usluge širokopojasnog pristupa
2.1 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)
Pristupna brzina
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
256 kbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
800,00 kn
(1.000,00 kn)
384 kbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
980,00 kn
(1.225,00 kn)
512 kbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
768 kbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
1.750,00 kn
(2.187,50 kn)
1 Mbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
1,5 Mbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
2.950,00 kn
(3.687,50 kn)
2 Mbps
2.000,00 kn
(2.500,00 kn)
3.200,00 kn
(4.000,00 kn)
3 Mbps
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
4.300,00 kn
(5.375,00 kn)
4 Mbps
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
5.400,00 kn
(6.750,00 kn)
6 Mbps
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
7.200,00 kn
(9.000,00 kn)
8 Mbps
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
9.400,00 kn
(11.750,00 kn)
10 Mbps
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
11.200,00 kn
(14.000,00 kn)
20 Mbps
7.000,00 kn
(8.750,00 kn)
14.560,00 kn
(18.200,00 kn)
30 Mbps
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
18.880,00 kn
(23.600,00 kn)
Napomena: Pristupne brzine su simetrične. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet promet. Raspoloživo sučelje: Ethernet
2.2 Privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu (cjenik za uslugu
ugovorenu do 30.09.2012.)
Brzina pristupa
Naknada za privremeno
uključenje*
Naknada za korištenje**
256 kbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
80,00 kn
(100,00 kn)
384 kbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
98,00 kn
(122,50 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
96
512 kbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
120,00 kn
(150,00 kn)
768 kbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
175,00 kn
(218,75 kn)
1 Mbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
1,5 Mbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
295,00 kn
(368,75 kn)
2 Mbps
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
320,00 kn
(400,00 kn)
3 Mbps
1.800,00 kn
(2.250,00 kn)
430,00 kn
(537,50 kn)
4 Mbps
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
540,00 kn
(675,00 kn)
6 Mbps
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
720,00 kn
(900,00 kn)
8 Mbps
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
940,00 kn
(1.175,00 kn)
10 Mbps
3.600,00 kn
(4.500,00 kn)
1.120,00 kn
(1.400,00 kn)
20 Mbps
4.200,00 kn
(5.250,00 kn)
1.456,00 kn
(1.820,00 kn)
30 Mbps
4.800,00 kn
(6.000,00 kn)
1.888,00 kn
(2.360,00 kn)
* Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne naknade za uključenje
** Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za stalni pristup internetu.
Pristupne brzine su simetrične. Usluga uključuje stalnu IP adresu i neograničeni internet comfortmet. Raspoloživo sučelje: Ethernet
2.3 Stalni pristup internetu (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)
Naziv usluge
Stalni pristup internetu
Stalni pristup internetu 1 Mbps*
Stalni pristup internetu 2 Mbps*
Stalni pristup internetu 5 Mbps
Stalni pristup internetu 10 Mbps
Stalni pristup internetu 20 Mbps
Stalni pristup internetu 50 Mbps
Stalni pristup internetu 100 Mbps
Stalni pristup internetu 200 Mbps
Stalni pristup internetu 500 Mbps
Stalni pristup internetu 1 Gbps
Naknade uz ugovaranje usluge
bez minimalnog trajanja
ugovora
Jednokratna
naknada
Mjesečna
naknada
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
2.300,00 kn
(2.875,00 kn)
4.600,00 kn
(5.750,00 kn)
6.600,00 kn
(8.250,00 kn)
9.100,00 kn
(11.375,00 kn)
12.500,00 kn
(15.625,00 kn)
19.800,00 kn
(24.750,00 kn)
22.000,00 kn
(27.500,00 kn)
25.500,00 kn
(31.875,00 kn)
31.100,00 kn
(38.875,00 kn)
Naknade uz ugovaranje
usluge s minimalnim
trajanjem ugovora od jedne
godine
Jednokratna
naknada
1.250,00
(1.562,50
1.250,00
(1.562,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada
1.619,00 kn
(2.023,75 kn )
2.419,00 kn
(3.023,75 kn)
4.957,00 kn
(6.196,25 kn)
6.957,00 kn
(8.696,25 kn)
9.457,00 kn
(11.821,25 kn)
12.857,00 kn
(16.071,25 kn)
20.323,00 kn
(25.403,75 kn)
22.523,00 kn
(28.153,75 kn)
26.023,00 kn
(32.528,75 kn)
31.623,00 kn
(39.528,75 kn)
Naknade uz ugovaranje
usluge s minimalnim
trajanjem ugovora od dvije
godine
Jednokratna
naknada
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada
1.636,00 kn
(2.045,00 kn)
2.436,00 kn
(3.045,00 kn)
5.007,00 kn
(6.258,75 kn)
7.007,00 kn
(8.758,75 kn)
9.507,00 kn
(11.883,75 kn)
12.907,00 kn
(16.133,75 kn)
20.396,00 kn
(25.495,00 kn)
22.596,00 kn
(28.245,00 kn)
26.096,00 kn
(32.620,00 kn)
31.696,00 kn
(39.620,00 kn)
*pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM ureĎaja.
Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps. Pristupne brzine 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps i 1
Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri
tehničkih mogućnosti. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.
PRIVREMENO UKLJUČENJE USLUGE STALNOG PRISTUPA INTERNETU: Naknada za privremeno uključenje usluge stalnog pristupa internetu iznosi 60% redovne
naknade za uključenje. Naknada za korištenje (po danu korištenja) iznosi 1/10 redovne mjesečne naknade za korištenje usluge stalnog pristupa internetu.
Brzine pristupa su sinkrone.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
97
2.3.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu
Pretplatnička oprema
Mjesečna najam
opreme za uslugu bez
minimalnog trajanja
ugovora
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
ADSL modem
80,00 kn
(100,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
HDSL modem
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu stalnog pristupa internetu.
Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
2.3.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu
2.3.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
funkcionalnost stalnog pristupa internetu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3000,00 kn
ADSL modem
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
98
2.3.2.2 Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost
stalnog pristupa internetu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
ADSL modem
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.3.3 Stalni pristup internetu – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Naziv usluge
Stalni pristup internetu
Stalni pristup internetu 1 Mbps*
Stalni pristup internetu 2 Mbps*
Stalni pristup internetu 5 Mbps
Stalni pristup internetu 10 Mbps
Stalni pristup internetu 20 Mbps
Stalni pristup internetu 50 Mbps
Stalni pristup internetu 100 Mbps
Stalni pristup internetu 200 Mbps
Stalni pristup internetu 500 Mbps
Stalni pristup internetu 1 Gbps
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne godine
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije godine
Jednokratna naknada
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
Jednokratna naknada
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
99
2.4 Cluster Fiber usluga
Brzina veze prema internetu
Naknada za uključenje
(po priključnoj točki)
Mjesečna naknada
(po priključnoj točki)
1 Mbps
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
2 Mbps
6.800,00 kn
(8.500,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
3 Mbps
7.600,00 kn
(9.500,00 kn)
3.500,00 kn
(4.375,00 kn)
4 Mbps
8.400,00 kn
(10.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
5 Mbps
9.200,00 kn
(11.500,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
6 Mbps
10.000,00 kn
(12.500,00 kn)
6.500,00 kn
(8.125,00 kn)
7 Mbps
10.800,00 kn
(13.500,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
8 Mbps
11.600,00 kn
(14.500,00 kn)
8.500,00 kn
(10.625,00 kn)
9 Mbps
12.400,00 kn
(15.500,00 kn)
9.500,00 kn
(11.875,00 kn)
10 Mbps
13.000,00 kn
(16.250,00 kn)
10.000,00 kn
(12.500,00 kn)
20 Mbps
13.600,00 kn
(17.000,00 kn)
13.000,00 kn
(16.250,00 kn)
30 Mbps
14.000,00 kn
(17.500,00 kn)
15.000,00 kn
(18.750,00 kn)
Usluga Cluster Fiber dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.
Za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.
Ugovorna obveza za Cluster Fiber uslugu je 12 mjeseci.
2.4.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber
Pretplatnička oprema
Mjesečna najam
opreme za uslugu bez
minimalnog trajanja
ugovora
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
ADSL modem
80,00 kn
(100,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
100
HDSL modem
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Napomena: Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
2.4.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za funkcionalnost usluge Cluster Fiber
2.4.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
funkcionalnost usluge Cluster Fiber
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3000,00 kn
ADSL modem
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.4.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost
usluge Cluster Fiber
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
101
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
ADSL modem
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.5 Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava neovisnih o
operatoru
Naziv
Dodjela raspona IP adresa i broja autonomnog sustava
neovisnih o operatoru*
Godišnja naknada
415,00 kn
(518,75 kn)
*
Dodjela internet brojeva, IP adresa i broja autonomnog sustava (BGP ASN – Border Gateway Protocol – Autonomous System Number) koji su neovisni o operatoru (PI –
Provider Independent) se naplaćuje po dodjeli, a cijena je neovisna o broju adresa dodijeljenih odjednom.
2.6 Dial-up pristup internetu
OptiNET Dial-Up
Naknada za
uključenje
Mjesečna
naknada za
korištenje
Pozivi
Pon – Sub
07h - 19h
(kn/min)
Pozivi
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do
24h
(kn/min)
OptiNET Basic
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,08 kn
(0,10 kn)
0,04 kn
(0,05 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
OptiNET Extra
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
0,05 kn
(0,06 kn)
0,025 kn
(0,031 kn)
0,06 kn
(0,08 kn)
Naknada za
uspostavu
poziva
Cijena za vrijeme poziva se odnosi po svakom govornom kanalu
Obračunska jedinica za Dial-Up pozive je minuta
Dodatne napomene:
 Spajanje putem jedinstvenog broja modemskih ulaza: 076/180-000 (vrijedi za oba paketa)
 Naplata se vrši putem OT računa za izvršene Dial-Up usluge te se obračunava po korisničkom računu, a ne telefonskom broju s kojega je izvršen poziv
 U slučaju da Zahtjev za korištenje usluge potpisuje postojeći OT Pretplatnik, račun za izvršene Dial-Up usluge će dobivati na postojećem računu za OT
usluge
 Uz uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]” i e-mail prostor veličine 50 MB, kao i besplatna dodatna
adresa oblika ž[email protected]
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
102
2.7 OptiDSL
2.7.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiDSL usluge
OptiDSL
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Instalacija od strane
Optima Telekoma*
OptiDSL
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Usluga standardno podrazumijeva i samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
* podrazumijeva instalaciju ureĎaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik
odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.
Dostava samoinstalacijskog
paketa
Dostava samoinstalacijskog paketa
Prva (inicijalna) dostava
Druga (sekundarna)
dostava nakon
neuspjele inicijalne
dostave
Svaki sljedeći
pokušaj dostave*
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.
2.7.2 Privremeno uključenje OptiDSL usluge
Privremeno uključenje OptiDSL
usluge
Naknada za uključenje
Naknada za korištenje usluge
ovisno o brzini prijenos
(po danu)*
Naknada za uključenje usluge
300,00 kn
(375,00 kn)
1/10 standardne mjesečne naknade za
odabranu OptiDSL brzinu
* Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu OptiDSL
brzinu (po danu korištenja).
2.7.3 OptiDSL pristupne brzine
OptiDSL pristupna brzina
Mjesečna naknada
za korištenje uz
OptiTelefon (analogni
telefonski priključak)
Mjesečna naknada
za korištenje samostalne
OptiDSL usluge
OptiDSL 2048/256 kbps
31,15 kn
(38,94 kn)
86,15 kn
(107,69 kn)
OptiDSL 4096/512 kbps
55,74 kn
(69,68 kn)
110,74 kn
(138,43 kn)
OptiDSL 8192/512 kbps*
80,33 kn
(100,41 kn)
135,33 kn
(169,16 kn)
OptiDSL 10240/640 kbps*
104,92 kn
(131,15 kn)
159,92 kn
(199,90 kn)
OptiDSL 12288/640 kbps*
170,49 kn
(213,11 kn)
225,49 kn
(281,86 kn)
OptiDSL 20480/768 kbps*
236,89 kn
(296,11 kn)
291,89 kn
(364,86 kn)
U OptiDSL uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima
(sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
103
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik
aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
* Mogućnost realizacije OptiDSL brzina 8192/512, 10240/640, 12288/640 i 20480/768 ovisi o tehničkim mogućnostima
Napomena: OptiDSL usluga je raspoloživa uz OptiTelefon (analogni telefonski priključak) za javnu govornu uslugu ili pojedinačno (samo
OptiDSL).
2.7.4 OptiDSL internet promet
OptiDSL internet promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB
12,29 kn
(15,36 kn)
FlatRATE*
40,98 kn
(51,23 kn)
* FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.
Napomena:
Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.
Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa
prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
2.7.5 Dodatne OptiDSL usluge
Dodatne OptiDSL usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Promjena OptiDSL paketa
(brzina ili promet)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
2.7.6 Prodaja OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje uz
OptiDSL uslugu
bez minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno
plaćanje uz
OptiDSL uslugu s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratno
plaćanje uz
OptiDSL uslugu s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Obročno
plaćanje uz
OptiDSL uslugu
s minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Bežična OptiDSL oprema
654,92 kn
(818,65 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora. Bežični LAN USB
adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
104
2.7.7 Prodaja i najam OptiDSL opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)
Naziv opreme
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme
uz OptiDSL
uslugu bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratna
naknada za prodaju
opreme uz OptiDSL
uslugu s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratna
naknada za prodaju
opreme uz OptiDSL
uslugu s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Mjesečna
naknada za
najam opreme
uz OptiDSL
uslugu neovisno
o minimalnom
trajanju
ugovora
Bežična OptiDSL oprema
450,00 kn
(562,50 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
189,00 kn
(236,25 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
Napomena: Povlaštene cijene OptiDSL opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge s minimalnim trajanjem ugovora.
Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju
oštećenja djelitelja (splittera).
2.7.8 Privremeno isključenje OptiDSL usluge
Privremeno isključenje OptiDSL usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
2.7.9 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a
2.7.9.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
105
2.7.9.2
Jednokratne naknade za otuĎenje OptiDSL opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,88 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.7.10 OptiDSL – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s
minimalnim trajanjem
Prijevremeno trajno isključenje
OptiDSL usluge
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
OptiDSL – prijevremeno trajno
isključenje
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
2.8 O2start, O2surf, O2CARNet paketi
2.8.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa
O2 paketi
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Instalacija od
strane Optima
Telekoma****
Mjesečna
naknada za
korištenje
O2start*
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
96,75 kn
(120,94 kn)
O2surf**
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
137,40 kn
(171,75 kn)
O₂CARNet***
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
105,80 kn
(132,25 kn)
* O2start podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB (Pretplatnik nakon 5
potrošenih paketa koristi neograničeni internet promet) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
**O2surf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom) + OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket internet prometa te samoinstalaciju opreme od strane
Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
106
*** O2CARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY paketom), internet pristup do 3072/384 kbps, CARNet FlatRATE paket internet prometa. Ukoliko se
Pretplatnik spoji sa svojim OptiDSL korisničkim imenom i lozinkom, internet promet će mu se naplatiti prema postojećem cjeniku internet prometa O2start
paketa.
**** Podrazumijeva instalaciju ureĎaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik
odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.
U O2start, O2surf i O2CARNet pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail
adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj
web stranica.
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik
aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
Dostava samoinstalacijskog
paketa
Prva (inicijalna) dostava
Druga (sekundarna)
dostava nakon
neuspjele inicijalne
dostave
Svaki sljedeći
pokušaj dostave*
Dostava samoinstalacijskog paketa
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.
2.8.2 O2start dodatni internet promet
O2start dodatni internet promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB*
12,29 kn
(15,36 kn)
* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 2start paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket
internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog Internet prometa bez daljnjeg
obračuna i naplate u tekućem mjesecu.
Napomena:
Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa
prometa, svaki slijedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
2.8.3 Dodatne O2start, O2surf i O2CARNet usluge
Dodatne O2start, O2surf i
O2CARNet usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
Promjena paketa
(O2start<->O2surf<->O2CARNet)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
107
2.8.4 Prodaja O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu do
31.12.2012.)
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje uz
O2start, O2surf,
O2CARNet paket
bez minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno
plaćanje uz O2start,
O2surf, O2CARNet
paket s minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratno
plaćanje uz O2start,
O2surf, O2CARNet
paket s minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Obročno
plaćanje uz
O2start, O2surf,
O2CARNet paket
s minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Bežična O2start, O2surf i
O2CARNet oprema
654,92 kn
(818,65 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN
USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
2.8.5 Prodaja i najam O2start, O2surf i O2CARNet opreme (za uslugu ugovorenu od
01.01.2013.)
Naziv opreme
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme
uz O2start,
O2surf,
O2CARNet paket
bez minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratna
naknada za prodaju
opreme uz O2start,
O2surf, O2CARNet
paket s minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratna
naknada za prodaju
opreme uz O2start,
O2surf, O2CARNet
paket s minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Mjesečna
naknada za
najam opreme
uz O2start,
O2surf,
O2CARNet paket
neovisno o
minimalnom
trajanju
ugovora
Bežična O2start, O2surf i
O2CARNet oprema
450,00 kn
(562,50 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
189,00 kn
(236,25 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
Napomena: Povlaštene cijene O2start/O2surf opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB
adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju
oštećenja djelitelja (splittera).
2.8.6 Privremeno isključenje O2start, O2surf i O2CARNet paketa
Privremeno isključenje O2start, O2surf i
O2CARNet paketa
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
108
2.8.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme
u vlasništvu OT-a
2.8.7.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u
vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.8.7.2
Jednokratne naknade za otuĎenje O2start, O2surf, O2CARNet opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,88 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.8.8 O2start, O2surf i O2CARNet – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa
ugovorenog s minimalnim trajanjem
O2start, O2surf i O2CARNet paket
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
O2start, O2surf i O2CARNet paket
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
109
2.9 O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single
paketi
2.9.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart,
O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf,
OptiTV Business, OptiTV Single paketa
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Instalacija od
strane Optima
Telekoma*
Mjesečna
naknada za
korištenje
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
129,27 kn
(161,59 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
169,92 kn
(212,40 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
188,51 Kn
(235,64 Kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
213,10 Kn
(266,38 Kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
188,51 Kn
(235,64 Kn)
OptiTV Halo Halo
Halo start 6
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
213,10 Kn
(266,38 Kn)
OptiTV Halo Halo
Halo surf 7
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
237,69 kn
(297,11 kn)
8
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
179,00 kn
(223,75 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
179,00 kn
(223,75 kn)
O2TV/O3TV,
OptiTV HHH
OptiTV Business,
OptiTV Single
paketi
O2TVstart
O2TVsurf
O3TVstart
O3TVsurf
1
2
3
4
O3TVCARNet
5
OptiTV Business
OptiTV Single
9
1
O2TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV
programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
2
O2TVsurf podrazumijeva: OptiDSL 4096/512 kbps + FlatRATE paket Internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa
– više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
3
O3TVstart podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet prometa od 2 GB + digitalna
televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
4
O3TVsurf podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket internet prometa + digitalna televizija
(IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
5
O3TVCARNet podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiFIX tarifnim paketom) + internet pristup do 3072/384 Kbps + CARNet FlatRATE paket prometa + digitalna
televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
6
OptiTV Halo Halo Halo start podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 3072/384 Kpbs + osnovni paket internet
prometa od 2 GB + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez
naplate troškova instalacije. Od 1. siječnja 2014. godine, navedeni paket nije raspoloživ za odabir novim pretplatnicima.
7
OptiTV Halo Halo Halo surf podrazumijeva: Halo Halo Halo (s bilo kojim odabranim tarifnim paketom) + OptiDSL do 5120/512 Kpbs + FlatRATE paket
internet prometa + digitalna televizija (IPTV s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te instalaciju od strane OT tehničara bez
naplate troškova instalacije. Od 1. siječnja 2014. godine, navedeni paket nije raspoloživ za odabir novim pretplatnicima.
8
OptiTV Business podrazumijeva: digitalna televizija (IPTV - više od 80 televizijskih programa + paket od dodatnih 5 televizijskih programa (HBO, HBO
Comedy, HBO On Demand, Cinemax, Cinemax 2) te obveznu instalaciju od strane OT tehničara. Dodatna pogodnost u prva tri mjesecu korištenja OptiTV
Business paketa je korištenje usluge Snimalica 10 bez naplate mjesečne naknade. Snimalica 10 se nakon isteka promotivnog perioda od tri mjeseca zasebno
naplaćuje sukladno Cjeniku dodatnih OptiTV usluga. Uslugu OptiTV Business moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK
infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.
9
OptiTV Single podrazumijeva: samostalnu uslugu digitalne televizije (IPTV - više od 80 televizijskih programa) te samoinstalaciju od strane Pretplatnika.
* Podrazumijeva instalaciju ureĎaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik
odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.
U O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start i OptiTV Halo Halo Halo surf pakete je uključena mogućnost
korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB
raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik
aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
110
Dostava samoinstalacijskog
paketa
Dostava samoinstalacijskog paketa
Prva (inicijalna) dostava
Druga (sekundarna)
dostava nakon
neuspjele inicijalne
dostave
Svaki sljedeći
pokušaj dostave*
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.
2.9.2
O3TVstart, OptiTV Halo Halo Halo start dodatni internet promet
O3TVstart/OptiTV Halo Halo
Halo start dodatni internet
promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB*
12,29 kn
(15,36 kn)
* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O3TVstart i OptiTV Halo Halo Halo start paketa. Svaki
sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje
neograničenog Internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.
Napomena:
Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa
prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
2.9.3 Dodatne O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo
Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single
usluge
2.9.3.1
Uz mjesečnu naknadu
Dodatne O2TVstart,
O2TVsurf, O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV
Halo Halo Halo start,
OptiTV Halo Halo Halo
surf, OptiTV Business,
OptiTV Single usluge
Naknada za
uključenje
Mjesečna
naknada za
korištenje bez
minimalnog
trajanja ugovora
Mjesečna
naknada za
korištenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
6 mjeseci
Mjesečna
naknada za
korištenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Mjesečna
naknada za
korištenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
-
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
-
20,50 kn
(25,63 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
Snimalica 10 (10 sati)
0,00 kn
(0,00 kn)
8,19 kn
(10,24 kn)
-
8,19 kn
(10,24 kn)
8,19 kn
(10,24 kn)
Snimalica 30 (30 sati)
0,00 kn
(0,00 kn)
16,26 kn
(20,33 kn)
-
16,26 kn
(20,33 kn)
16,26 kn
(20,33 kn)
HBO (paket programa
HBO, HBO Comedy,
HBO On Demand)
0,00 kn
(0,00 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
-
46,00 kn
(57,50 kn)
38,00 kn
(47,50 kn)
CINEMAX (paket
programa Cinemax,
Cinemax 2)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
-
30,00 kn
(37,50 kn)
28,00 kn
(35,00 kn)
HBO+CINEMAX (paket
programa HBO, HBO
Comedy, HBO On
Demand, Cinemax,
Cinemax 2)
0,00 kn
(0,00 kn)
79,95 kn
(99,94 kn)
-
55,00 kn
(68,75 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
111
HBO Premium*
0,00 kn
(0,00 kn)
102,00 kn
(127,50 kn)
-
70,00 kn
(87,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
HBO GO Stand alone**
0,00 kn
(0,00 kn)
102,00 kn
(127,50 kn)
-
70,00 kn
(87,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Full paket
0,00 kn
(0,00 kn)
86,40 kn
(108,00 kn)
-
60,00 kn
(75,00 kn)
54,00 kn
(67,50 kn)
Dodatni OptiTV
prijemnik
0,82 kn
(1,03 kn)
45,00 kn
(56,25 kn)
-
40,00 kn
(50,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
Cinestar PREMIERE***
0,00 kn
(0,00 kn)
25,60 kn
(32,00 kn)
22,40 kn
(28,00 kn)
19,20 kn
(24,00 kn)
16,00 kn
(20,00 kn)
* HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem
kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD),
predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).
** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa
kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog ureĎaja. Razlike u sadržaju izmeĎu HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone
nema.
*** Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2.
Napomena:
Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da
raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja
biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.
Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa
naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.
Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne
OptiTV usluge (jednog od O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business
paketa).
Pretplatnicima OptiTV Business i OptiTV Single paketa dostupne su isključivo dodatne usluge vezane uz digitalnu televiziju.
* Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti
sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.
2.9.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju
Posudba sadržaja
(po naslovu)
4,06 – 12,19 Kn
(5,08 – 15,24 Kn)
Videoteka
Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata
2.9.4 Prodaja O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo
Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za uslugu
ugovorenu do 31.12.2012.)
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje uz
O2TVstart,
O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo
Halo start,
OptiTV Halo Halo
Halo surf, OptiTV
Single paket bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno
plaćanje uz
O2TVstart,
O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV
Halo Halo Halo
surf, OptiTV Single
paket s minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratno
plaćanje uz
O2TVstart,
O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV
Halo Halo Halo
surf, OptiTV Single
paket s minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Bežična O2TVstart, O2TVsurf,
O3TVstart, O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV Halo
Halo Halo start, OptiTV Halo
Halo Halo surf, OptiTV single
oprema*
654,92 kn
(818,65 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
112
195,90 kn
(244,88 kn)
Bežični LAN USB adapter
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV
i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.
Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz
ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
2.9.5 Prodaja i najam O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV
Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Single opreme (za
uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)
Naziv opreme
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme
uz O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet
paket bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme uz
O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet paket
s minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme uz
O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet paket
s minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Mjesečna naknada
za najam opreme
uz O2TVstart,
O2TVsurf,
O3TVstart,
O3TVsurf,
O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV
Halo Halo Halo
surf, OptiTV
Single paket
neovisno o
minimalnom
trajanju ugovora
Bežična O2TVstart,
O2TVsurf, O3TVstart,
O3TVsurf, O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo Halo start,
OptiTV Halo Halo Halo surf
OptiTV single oprema*
450,00 kn
(562,50 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
189,00 kn
(236,25 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima O₂TV
i O₃TV paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.
Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart i O3TVsurf opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu
obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te u cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju
oštećenja djelitelja (splittera).
2.9.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja
Naziv opreme
Naknada za
prodaju uz
jednokratno
plaćanje
Naknada za
prodaju uz obročno
plaćanje
kroz 3 mjesečna
obroka
Naknada za
prodaju uz
obročno plaćanje
kroz 6 mjesečnih
obroka
Osnovni Ruckus bežični komplet
(pristupna točka i adapter)
792,00 kn
(990,00 kn)
264,00 kn
(330,00 kn)
152,00 kn
(190,00 kn)
Dodatni Ruckus bežični adapter*
452,00 kn
(565,00 kn)
152,00 kn
(190,00 kn)
85,60 kn
(107,00 kn)
* preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika
Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te
će mu se ista naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
113
2.9.7
Mjesečni najam OptiTV prijemnika unutar O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart,
O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf,
OptiTV Business, OptiTV Single paketa
O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start,
OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business,
OptiTV Single oprema*
Naknada za mjesečni najam
IPTV prijemnik (Set Top Box)
0,82 Kn
(1,03 Kn)
* podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i
O₃TV+ paketa.
Mjesečna najam O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.
2.9.8 Privremeno isključenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business i
OptiTV Single paketa
Privremeno isključenje O2TVstart,
O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start,
OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV
Business, OptiTV Single paketa
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
2.9.9 Promjene paketa
Promjena paketa
Naknada za izmjenu
Unutar istovrsne usluge
(O2TVstart<->O2TVsurf
ili
O3TVstart<->O3TVsurf<->O3TVCARNet
ili
OptiTV HHH start <-> OptiTV HHH surf)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
114
2.9.10 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart,
O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf,
OptiTV Business i OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a
2.9.10.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business,
OptiTV Single opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
IPTV prijemnik
(Set Top Box)
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
Scart kabel
100,00 kn
75,00 kn
50,00 kn
HDMI kabel
150,00 kn
112,50 kn
75,00 kn
Mrežni UTP kabel
50,00 kn
37,50 kn
25,00 kn
Daljinski
upravljač
150,00 kn
112,50 kn
75,00 kn
Strujni adapter
120,00 kn
90,00 kn
60,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.9.10.2 Jednokratne naknade za otuĎenje O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet,
OptiTV Halo Halo Halo start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single
opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,88 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
IPTV prijemnik
(Set Top Box)
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
115
Scart kabel
100,00 kn
(125,00 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
HDMI kabel
150,00 kn
(187,50 kn)
112,50 kn
(140,63 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
Mrežni UTP kabel
50,00 kn
(62,50 kn)
37,50 kn
(46,88 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Daljinski
upravljač
150,00 kn
(187,50 kn)
112,50 kn
(140,63 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
Strujni adapter
120,00 kn
(150,00 kn)
90,00 kn
(112,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.9.11 O2TVstart, O2TVsurf, O3TVstart, O3TVsurf, O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo Halo
start, OptiTV Halo Halo Halo surf, OptiTV Business, OptiTV Single – naknade za
prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
O2TVstart, O2TVsurf,
O3TVstart, O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV Halo
Halo Halo start, OptiTV
Halo Halo Halo surf, OptiTV
Business, OptiTV Single
paket
O2TVstart, O2TVsurf,
O3TVstart, O3TVsurf,
O3TVCARNet, OptiTV Halo Halo
Halo start, OptiTV Halo Halo
Halo surf, OptiTV Business,
OptiTV Single paket
HBO (paket programa HBO,
HBO Comedy, HBO On
Demand)
Naknada za
prijevremeno trajno
isključenje usluge
ugovorene s
minimalnim trajanjem
od 6 mjeseci
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne
godine
Naknada za
prijevremeno trajno
isključenje usluge
ugovorene s
minimalnim trajanjem
od dvije godine
-
600,00 kn
(750,00 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
135,00 Kn
(168,75 Kn)
CINEMAX (paket programa
Cinemax, Cinemax 2)
-
60,00 Kn
(75,00 Kn)
100,00 Kn
(125,00 Kn)
HBO+CINEMAX (paket
programa HBO, HBO Comedy,
HBO On Demand, Cinemax,
Cinemax 2)
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
HBO Premium
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
HBO GO Stand alone
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
Full paket
-
150,00 Kn
(187,50 Kn)
185,00 Kn
(231,25 Kn)
Dodatni OptiTV prijemnik
-
125,00 Kn
(156,25 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
Cinestar PREMIERE
50,00 Kn
(62,50 Kn)
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem
je podnesen zahtjev za trajno isključenje.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
116
2.10
OptiStream usluga
2.10.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje OptiStream usluge
OptiStream
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Instalacija od
strane Optima
Telekoma***
Mjesečna
naknada za
korištenje
uz
postojeći
telefonski
priključak
Mjesečna
naknada za
samostalno
korištenje
OptiStream
2048/256 kbps*
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
48,48 kn
(60,60 kn)
108,48 kn
(135,60 kn)
OptiStream
4096/512 kbps*
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
68,15 kn
(85,19 kn)
128,15 kn
(160,19 kn)
OptiStream
10240/640 kbps*
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
137,02 kn
(171,28 kn)
197,02 kn
(246,28 kn)
OptiStream
20480/768 kbps*
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
240,30 kn
(300,38 kn)
300,30 kn
(375,38 kn)
OptiStream
2048/256 kbps**
(uz FlatRate)
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
102,89 kn
(128,61 kn)
162,89 kn
(203,61 kn)
OptiStream
4096/512 kbps**
(uz FlatRate)
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
122,56 kn
(153,20 kn)
182,56 kn
(228,20 kn)
OptiStream
10240/640 kbps**
(uz FlatRate)
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
191,41 kn
(239,26 kn)
251,41 kn
(314,26 kn)
OptiStream
20480/768 kbps**
(uz FlatRate)
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
294,69 kn
(368,36 kn)
354,69 kn
(443,36 kn)
* OptiStream osnovni paketi, neovisno o brzini, uključuju osnovni paket internet prometa od 1 GB te mogućnost korištenja dodatnih paketa internet prometa
od 1 GB
** OptiStream FlatRate paketi, neovisno o brzini, uključuju korištenje neograničenog internet prometa (FlatRATE) unutar mjesečne naknade za odabrani paket
*** Podrazumijeva instalaciju ureĎaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik
odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.
U OptiStream paketima je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i
aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte).
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik aktivira i
administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
Dostava samoinstalacijskog
paketa
Prva (inicijalna) dostava
Druga (sekundarna)
dostava nakon
neuspjele inicijalne
dostave
Svaki sljedeći
pokušaj dostave*
Dostava samoinstalacijskog paketa
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
117
2.10.2 OptiStream dodatni internet promet
OptiStream dodatni internet
promet
Mjesečna naknada
Dodatni paket internet prometa
u koracima od 1 GB
14,64 kn
(18,30 kn)
* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 1 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje OptiStream paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni
paket internet prometa zasebno se naplaćuje.
Obračunska jedinica: 1 MB
2.10.3 Dodatne OptiStream usluge
Dodatne OptiStream usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
Promjena OptiStream paketa*
0,00 kn
(0,00 kn)
-
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
* Podrazumijeva mogućnost promjenje unutar raspoloživih OptiStream paketa. Promjenu paketa moguće je izvršiti jednom mjesečno bez
dodatne naknade.
2.10.4 Prodaja OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)
Obročno
plaćanje uz
OptiStream
uslugu s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje uz
OptiStream
uslugu bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno
plaćanje uz
OptiStream uslugu
s minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratno
plaćanje uz
OptiStream uslugu
s minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Bežična OptiStream oprema
654,92 kn
(818,65 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN
USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
118
2.10.5 Prodaja i najam OptiStream opreme (za uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)
Naziv opreme
Prodaja opreme
uz OptiStream
uslugu bez
minimalnog
trajanja ugovora
Prodaja opreme uz
OptiStream uslugu
s minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Prodaja opreme uz
OptiStream uslugu
s minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Najam opreme
uz OptiStream
uslugu bez
obzira na
minimalno
trajanje
ugovora
Bežična OptiStream oprema
450,00 kn
(562,50 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
189,00 kn
(236,25 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
Napomena: Povlaštene cijene OptiStream opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter
moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju
oštećenja djelitelja (splittera).
2.10.6 Privremeno isključenje OptiStream usluge
Privremeno isključenje OptiStream usluge
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
2.10.7 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje OptiStream opreme u vlasništvu
OT-a
2.10.7.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
119
2.10.7.2 Jednokratne naknade za otuĎenje OptiStream opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,88 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.10.8 OptiStream – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa ugovorenog s
minimalnim trajanjem
OptiStream – prijevremeno
trajno isključenje
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
OptiStream – prijevremeno trajno
isključenje
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
2.11
O₂start+, O₂surf+ paketi
2.11.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2start+ i O2surf+ paketa
O2+ paketi
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Instalacija od
strane Optima
Telekoma***
Mjesečna
naknada za
korištenje
O2start+*
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
104,88 kn
(131,10 kn)
O2surf+**
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
153,66 kn
(192,08 kn)
* * O2start+ podrazumijeva: OptiTelefon (s OptiEASY tarifnim paketom) + OptiDSL 2048/256 kbps + osnovni paket internet prometa od 2GB te samoinstalaciju
opreme od strane Pretplatnika.
**O2surf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (korištenje FlatRATE paketa
internet prometa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
*** Podrazumijeva instalaciju ureĎaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik
odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.
U O2start+ i O2surf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i
aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik
aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
120
Dostava samoinstalacijskog
paketa
Dostava samoinstalacijskog paketa
Prva (inicijalna) dostava
Druga (sekundarna)
dostava nakon
neuspjele inicijalne
dostave
Svaki sljedeći
pokušaj dostave*
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.
2.11.2 O2start+ dodatni internet promet
O2start+ dodatni internet
promet
Mjesečna naknada
Dodatni paket internet prometa
u koracima od 2 GB
14,64 kn
(18,30 kn)
* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 2start+ paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket
internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg
obračuna i naplate u tekućem mjesecu.
Napomena:
Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa
prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
2.11.3 Dodatne O2start+ i O2surf+ usluge
Dodatne O2start+ i O2surf+
usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
2.11.4 Prodaja O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu do 31.12.2012.)
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje uz
O2start+/O2surf+
paket bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno
plaćanje uz
O2start+/O2surf+
paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratno
plaćanje uz
O2start+/O2surf+
paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Obročno plaćanje
uz
O2start+/O2surf+
paket s
minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Bežična O2start+ i O2surf+
oprema
654,92 kn
(818,65 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični
LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
121
2.11.5 Prodaja i najam O2start+ i O2surf+ opreme (za uslugu ugovorenu od
01.01.2013.)
Naziv opreme
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme
uz
O2start+/O2surf+
paket bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme uz
O2start+/O2surf+
paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratna
naknada za
prodaju opreme uz
O2start+/O2surf+
paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Mjesečna
naknada za
najam opreme uz
O2start+/O2surf+
paket bez obzira
na minimalno
trajanje ugovora
Bežična O2start+ i O2surf+
oprema
450,00 kn
(562,50 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
189,00 kn
(236,25 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
Napomena: Povlaštene cijene O2start+/O2surf+ opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom uključenja usluge uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB
adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u
slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
2.11.6 Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+ paketa
Privremeno isključenje O2start+ i O2surf+
paketa
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
2.11.7 Promjene paketa
Promjena paketa
Naknada za izmjenu
Unutar istovsne usluge
(O2start+ <-> O2surf+)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
122
2.11.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O 2start+ i O2surf+ opreme u
vlasništvu OT-a
2.11.8.1 Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.11.8.2 Jednokratne naknade za otuĎenje O2start+ i O2surf+ opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,88 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.11.9 O2start+ i O2surf+ – naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa
ugovorenog s minimalnim trajanjem
O2start+ i O2surf+ paket
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
O2start+ i O2surf+ paket
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
123
2.12
O₂TVstart+, O₂TVsurf+, O₃TVstart+, O₃TVsurf+ paketi
2.12.1 Samoinstalacija, instalacija i uključenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i
O3TVsurf+ paketa
O2TV+/O3TV+
paketi
O2TVstart+
O2TVsurf+
O3TVstart+
O3TVsurf+
1
2
3
4
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Instalacija od
strane Optima
Telekoma*
Mjesečna
naknada za
korištenje
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
145,52 kn
(181,90 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
178,04 kn
(222,55 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
194,31 kn
(242,89 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
226,83 kn
(283,54 kn)
1
O2TVstart+ podrazumijeva korištenje širokopojasnog pristupa internetu 2048/256 kbps uz osnovni paket internet prometa od 2 GB te digitalne televizije
(IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
2
O2TVsurf+ podrazumijeva korištenje širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps uz FlatRATE paket internet prometa te digitalne televizije
(IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
3
O3TVstart+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 2048/256 kbps(korištenje osnovnog paketa
internet prometa od 2GB) + digitalna televizija (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od
strane Pretplatnika.
4
O3TVsurf+ podrazumijeva: Telefonski priključak (s OptiEASY tarifnim paketom) + širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps (FlatRATE paket internet
prometa) + digitalna televizija (IPTV - s osnovnim paketom televizijskih programa – više od 80 TV programa) te samoinstalaciju opreme od strane Pretplatnika.
* Podrazumijeva instalaciju ureĎaja od strane tehničara Optima Telekoma bez obzira da li je naknadna (nakon neuspjele samoinstalacije) ili je Pretplatnik
odmah zatražio instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma. Instalacija od strane OT tehničara se naplaćuje bez obzira na ugovornu obvezu.
U O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ pakete je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s
pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB
prostora za smještaj web stranica.
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik
aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
Dostava samoinstalacijskog
paketa
Prva (inicijalna) dostava
Druga (sekundarna)
dostava nakon
neuspjele inicijalne
dostave
Svaki sljedeći
pokušaj dostave*
Dostava samoinstalacijskog paketa
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
* Svaki sljedeći pokušaj dostave naplatit će se samo u slučaju ako samoinstalacijski paket ne bude dostavljen i uručen Pretplatniku u prva dva pokušaja.
2.12.2 O2TVstart+ i O3TVstart+ dodatni internet promet
O2TVstart+ i O3TVstart+
dodatni internet promet
Mjesečna naknada
za korištenje
O2TVstart+ i O3TVstart+
dodatni paket internet prometa
u koracima od 2 GB*
14,64 kn
(18,30 kn)
* Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje O 2TVstart+ i O3TVstart+ paketa. Svaki sljedeći potrošeni
osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet
prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.
Napomena:
Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa
prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
124
2.12.3 Dodatne O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ usluge
2.12.3.1 Uz mjesečnu naknadu
Mjesečna
naknada za
korištenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od 6
mjeseci
Mjesečna
naknada za
korištenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Mjesečna
naknada za
korištenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije
godine
Dodatne O2TVstart+,
O2TVsurf+, O3TVstart+
i O3TVsurf+ usluge
Naknada
za
uključenje
Mjesečna
naknada za
korištenje bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
-
500,00 kn
(625,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
-
20,50 kn
(25,63 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
Snimalica 10 (10 sati)
0,00 kn
(0,00 kn)
8,19 kn
(10,24 kn)
-
8,19 kn
(10,24 kn)
8,19 kn
(10,24 kn)
Snimalica 30 (30 sati)
0,00 kn
(0,00 kn)
16,26 kn
(20,33 kn)
-
16,26 kn
(20,33 kn)
16,26 kn
(20,33 kn)
HBO (paket programa
HBO, HBO Comedy, HBO
On Demand)
0,00 kn
(0,00 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
-
46,00 kn
(57,50 kn)
38,00 kn
(47,50 kn)
CINEMAX (paket
programa Cinemax,
Cinemax 2)
0,00 kn
(0,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
-
30,00 kn
(37,50 kn)
28,00 kn
(35,00 kn)
HBO+CINEMAX (paket
programa HBO, HBO
Comedy, HBO On
Demand, Cinemax,
Cinemax 2)
0,00 kn
(0,00 kn)
79,95 kn
(99,94 kn)
55,00 kn
(68,75 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
HBO Premium*
0,00 kn
(0,00 kn)
102,00 kn
(127,50 kn)
-
70,00 kn
(87,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
HBO GO Stand alone**
0,00 kn
(0,00 kn)
102,00 kn
(127,50 kn)
-
70,00 kn
(87,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Full paket
0,00 kn
(0,00 kn)
86,40 kn
(108,00 kn)
-
60,00 kn
(75,00 kn)
54,00 kn
(67,50 kn)
Dodatni OptiTV prijemnik*
0,82 kn
(1,03 kn)
45,00 kn
(56,25 kn)
-
40,00 kn
(50,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
Cinestar PREMIERE***
0,00 kn
(0,00 kn)
25,60 kn
(32,00 kn)
22,40 kn
(28,00 kn)
19,20 kn
(24,00 kn)
16,00 kn
(20,00 kn)
-
* HBO Premium uključuje: HBO, HBO Comedy, Cinemax i Cinemax 2 u visokoj rezoluciji (HD), HBO on Demand te HBO GO uslugu. Ukoliko priključak putem
kojeg je realizirana usluga OptiTV-a zbog tehničkih razloga ima smanjenu propusnost te ne može omogućiti emitiranje kanala u visokoj rezoluciji (HD),
predmetno će se pružati u standardnoj rezoluciji (SD).
** HBO GO Stand alone usluga je namijenjena korisnicima OT interneta, a koji nemaju ugovorenu OptiTV uslugu, ali žele ostvariti mogućnost pristupa
kvalitetnim sadržajima preko osobnog računala i mobilnog ureĎaja. Razlike u sadržaju izmeĎu HBO GO usluge unutar HBO Premium i HBO GO Stand alone
nema.
*** Cinestar PREMIERE televizijski paket sadrži dva televizijska programa Cinestar PREMIERE 1 i 2.
Napomena:
Sadržaj pohranjen korištenjem dodatne usluge „Snimalica“ Pretplatniku je raspoloživ u periodu od 15 dana od dana pohrane na OT sustavima. U slučaju da
raspoloživo vrijeme za pohranu željenog sadržaja nije dostatno Pretplatnik će o tome biti obavješten putem OptiTV sučelja. Daljnja pohrana željenog sadržaja
biti će moguća nakon brisanja nepotrebnih sadržaja od strane Pretplatnika.
Bilo koji od paketa dodatnih programa Pretplatnik može aktivirati tijekom obračunskog razdoblja s time da mu se mjesečna naknada za korištenje paketa
naplaćuje u omjeru broja korištenih dana u mjesecu.
Dodatni OptiTV prijemnik standardno je raspoloživ uz samoinstalaciju. Instalacija od strane OT tehničara naplaćuje se sukladno cijeni instalacije osnovne
OptiTV usluge (jednog od O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+, O3TVsurf+ paketa).
* Podrazumjeva samoinstalaciju opreme od strane pretplatnika. Pretplatnik može zatražiti i instalaciju od strane OT tehničara te će mu se ista naplatiti
sukladno cijeni instalacije osnovne OptiTV usluge.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
125
2.12.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju
Posudba sadržaja
(po naslovu)
4,06 – 12,19 kn
(5,08 – 15,24 kn)
Videoteka
Jednokratna posudba po naslovu na 24 sata
2.12.4 Prodaja O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za uslugu
ugovorenu do 31.12.2012.)
Naziv opreme
Jednokratno
plaćanje uz
O2start/O2surf
paket bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno
plaćanje uz
O2TVstart+,
O2TVsurf+,
O3TVstart+ i
O3TVsurf+ paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratno
plaćanje uz
O2TVstart+,
O2TVsurf+,
O3TVstart+ i
O3TVsurf+ paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Obročno plaćanje
uz
O2start+/O2surf+
paket s
minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
Bežična O2TVstart+,
O2TVsurf+, O3TVstart+ i
O3TVsurf+ oprema*
654,92 kn
(818,65 kn)
89,35 kn
(111,69 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
12,00 kn
(15,00 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije rasoploživo
45,08 kn
(56,35 kn)
Djelitelj (splitter)
* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima
O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.
Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom inicijalnog uključenja usluge
uz ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u cijenu opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju oštećenja djelitelja (splittera).
2.12.5 Prodaja i najam O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme (za
uslugu ugovorenu od 01.01.2013.)
Naziv opreme
Jednokratna
naknada za
prodaju uz
O2start/O2surf
paket bez
minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratna
naknada za
prodaju uz
O2TVstart+,
O2TVsurf+,
O3TVstart+ i
O3TVsurf+ paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od jedne godine
Jednokratna
naknada za
prodaju uz
O2TVstart+,
O2TVsurf+,
O3TVstart+ i
O3TVsurf+ paket s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Mjesečna
naknada za najam
uz O2TVstart+,
O2TVsurf+,
O3TVstart+ i
O3TVsurf+ paket
bez obzira na
minimalno
trajanje uguvura
Bežična O2TVstart+,
O2TVsurf+, O3TVstart+ i
O3TVsurf+ oprema*
450,00 kn
(562,50 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
189,00 kn
(236,25 kn)
9,00 kn
(11,25 kn)
Bežični LAN USB adapter
195,90 kn
(244,88 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
40,98 kn
(51,23 kn)
nije raspoloživo
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
* Podrazumijeva ADSL modem s predefiniranim IPTV postavkama koji je potreban za funkcionalnost IPTV usluge. Distribuira se svim novim Pretplatnicima
O₂TV+ i O₃TV+ paketa koji nemaju ADSL modem ili koriste neodgovarajući modem bez predefiniranih IPTV postavki.
Napomena: Povlaštene cijene O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme vrijede isključivo za jedan ureĎaj, prilikom uključenja usluge uz
ugovornu obvezu. Bežični LAN USB adapter moguće je kupiti po povlaštenoj cijeni samo pri inicijalnom ugovaranju usluge.
Djelitelj (splitter) se ne naplaćuje pri inicijalnoj instalaciji već je uračunat u prodajnu cijenu opreme te cijenu najma opreme. Navedena cijena vrijedi u slučaju
oštećenja djelitelja (splittera).
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
126
2.12.6 Oprema za bežični prijenos OptiTV sadržaja
Naziv opreme
Naknada za
prodaju uz
jednokratno
plaćanje
Naknada za
prodaju uz obročno
plaćanje
kroz 3 mjesečna
obroka
Naknada za
prodaju uz
obročno plaćanje
kroz 6 mjesečnih
obroka
Osnovni Ruckus bežični komplet
(pristupna točka i adapter)
792,00 kn
(990,00 kn)
264,00 kn
(330,00 kn)
152,00 kn
(190,00 kn)
Dodatni Ruckus bežični adapter*
452,00 kn
(565,00 kn)
152,00 kn
(190,00 kn)
85,60 kn
(107,00 kn)
* preduvjet korištenja dodatnog Ruckus bežičnog adaptera je korištenje osnovnog Ruckus bežičnog kompleta i usluge dodatnog OptiTV prijemnika
Napomena: Podrazumijeva samoinstalaciju opreme od strane korisnika. Korisnik može zatražiti instalaciju od strane tehničara Optima Telekoma te će mu se ista
naplatiti sukladno Cjeniku instalacije osnovne usluge.
2.12.7 Mjesečni najam O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme
O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i
O3TVsurf+ oprema*
Mjesečni najam
IPTV prijemnik (Set Top Box)
0,82 Kn
(1,03 Kn)
* podrazumijeva IPTV prijamnik (STB) je vlasništvo Optima Telekoma i Pretplatniku se daje na korištenje za vrijeme trajanja ugovora za korištenje O₂TV+ i
O₃TV+ paketa.
Mjesečna najam O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedini O₂TV+ i O₃TV+ paket.
2.12.8 Privremeno isključenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa
Privremeno isključenje O2TVstart+,
O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ paketa
Naknada za
isključenje/uključenje
Privremeno isključenje na zahtjev Pretplatnika*
0,00 kn
(0,00 kn)
Naknada za uključenje privremeno isključenog
priključka
30,00 kn
(37,50 kn)
* Privremeno isključenje na zahtjev moguće je zatražiti jednom godišnje u trajanju do 3 mjeseca.
2.12.9 Promjene paketa
Promjena paketa
Naknada za izmjenu
Unutar istovrsne usluge
(O2TVstart+<->O2TVsurf+
ili
O3TVstart+<->O3TVsurf+)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
127
2.12.10
Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje O 2TVstart+, O2TVsurf+,
O3TVstart+ i O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a
2.12.10.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i
O3TVsurf+ opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
337,50 kn
225,00 kn
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
33,81 kn
22,54 kn
IPTV prijemnik
(Set Top Box)
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
Scart kabel
100,00 kn
75,00 kn
50,00 kn
HDMI kabel
150,00 kn
112,50 kn
75,00 kn
Mrežni UTP kabel
50,00 kn
37,50 kn
25,00 kn
Daljinski
upravljač
150,00 kn
112,50 kn
75,00 kn
Strujni adapter
120,00 kn
90,00 kn
60,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.12.10.2
Jednokratne naknade za otuĎenje O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+
opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost stalnog pristupa internetu
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
ADSL modem
450,00 kn
(562,50 kn)
337,50 kn
(421,86 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
Djelitelj (splitter)
45,08 kn
(56,35 kn)
33,81 kn
(42,26 kn)
22,54 kn
(28,18 kn)
IPTV prijemnik
(Set Top Box)
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Scart kabel
100,00 kn
(125,00 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
HDMI kabel
150,00 kn
(187,50 kn)
112,50 kn
(140,63 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
128
Mrežni UTP kabel
50,00 kn
(62,50 kn)
37,50 kn
(46,88 kn)
25,00 kn
(31,25 kn)
Daljinski
upravljač
150,00 kn
(187,50 kn)
112,50 kn
(140,63 kn)
75,00 kn
(93,75 kn)
Strujni adapter
120,00 kn
(150,00 kn)
90,00 kn
(112,50 kn)
60,00 kn
(75,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
2.12.11 O2TVstart+, O2TVsurf+, O3TVstart+ i O3TVsurf+ – naknade za prijevremeno
trajno isključenje paketa ugovorenog s minimalnim trajanjem
O2TVstart+, O2TVsurf+,
O3TVstart+ i O3TVsurf+
paket
Naknada za
prijevremeno trajno
isključenje usluge
ugovorene s
minimalnim trajanjem
od 6 mjeseci
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne
godine
Naknada za
prijevremeno trajno
isključenje usluge
ugovorene s
minimalnim trajanjem
od dvije godine
O2TVstart+, O2TVsurf+,
O3TVstart+ i O3TVsurf+ paket
-
600,00 kn
(750,00 kn)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
HBO (paket programa HBO,
HBO Comedy, HBO On
Demand)
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
135,00 Kn
(168,75 Kn)
CINEMAX (paket programa
Cinemax, Cinemax 2)
-
60,00 Kn
(75,00 Kn)
100,00 Kn
(125,00 Kn)
HBO+CINEMAX (paket
programa HBO, HBO Comedy,
HBO On Demand, Cinemax,
Cinemax 2)
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
HBO Premium
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
HBO GO Stand alone
-
100,00 Kn
(125,00 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
Full paket
-
150,00 Kn
(187,50 Kn)
185,00 Kn
(231,25 Kn)
Dodatni OptiTV prijemnik
-
125,00 Kn
(156,25 Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
Cinestar PREMIERE
50,00 Kn
(62,50Kn)
100,00 Kn
(125,00Kn)
150,00 Kn
(187,50 Kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
Trajno isključenje paketa programa HBO, CINEMAX, HBO+CINEMAX, HBO Premium, Full te HBO GO Stand alone vrši se zadnjeg dana tekućeg mjeseca u kojem
je podnesen zahtjev za trajno isključenje.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
2.13
Opcije nadoplate za internet brzine na O i O+ paketima
Paketi s
pripadajućim
brzinama
Brzina u paketu
O2start
2048/256 kbps
O2surf
4096/512 kbps
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Nadoplata na
4096/512 kbps
10240/640 kbps
20480/768 kbps
29,60 kn
(37,00 kn)
nije raspoloživo
49,60 kn
(62,00 kn)
40,00 kn
100,00 kn
(125,00 kn)
88,80 kn
129
O2TVstart
nije raspoloživo
nije raspoloživo
O2TVsurf
4096/512 kbps
nije raspoloživo
O3TVstart
3072/384 kbps
nije raspoloživo
O3TVsurf
5120/512 kbps
nije raspoloživo
O2start+
2048/256 kbps
29,60 kn
(37,00 kn)
O2surf+
4096/512 kbps
nije raspoloživo
O2TVstart+
2048/256 kbps
O2TVsurf+
2048/256 kbps
O3TVstart+
2048/256 kbps
O3TVsurf+
4096/512 kbps
29,60
(37,00
29,60
(37,00
29,60
(37,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
nije raspoloživo
(50,00 kn)
nije raspoloživo
40,00 kn
(50,00 kn)
44,80 kn
(56,00 kn)
29,60 kn
(37,00 kn)
49,60 kn
(62,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
49,60 kn
(62,00 kn)
49,60 kn
(62,00 kn)
49,60 kn
(62,00 kn)
49,60 kn
(62,00 kn)
(111,00 kn)
nije raspoloživo
nije raspoloživo
nije raspoloživo
nije raspoloživo
100,00 kn
(125,00 kn)
88,80 kn
(111,00 kn)
nije raspoloživo
nije raspoloživo
nije raspoloživo
nije raspoloživo
Napomena:
Navedene cijene mjesečne naknade podrazumijevaju nadoplatu na postojeću internet brzinu koja je uključena unutar korištenog paketa usluga Pretplatnika.
Pristupne brzine više od 10 Mbps nisu dostupne Pretplatnicima „O“ i „O+“ paketa koji sadrže IPTV uslugu.
2.14
ADSL Traffic usluga
2.14.1 ADSL Traffic paketi
ADSL Traffic internet promet
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB
0,00 kn
(0,00 kn)
16,39 kn
(20,49 kn)
25 GB paket prometa*
0,00 kn
(0,00 kn)
57,38 kn
(71,73 kn)
FlatMAX**
0,00 kn
(0,00 kn)
81,15 kn
(101,44 kn)
* U 25 GB paket je uključeno 25 GB prometa u vremenu od 00-24. Nakon dosezanja 25 GB prometa, dodatni promet se obračunava sukladno
cjeniku osnovnog paketa od 2 GB.
** FlatMAX paket podrazumjeva neograničen internet promet.
Napomena:
Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima 25 GB paketa i FlatMAX paketa neće biti naplaćena ukoliko nije ostvareno niti jedno spajanje u tekućem
mjesecu.
Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket
prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
2.14.2 Dodatne ADSL Traffic usluge
Dodatne ADSL Traffic usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada za
korištenje
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
130
2.14.3 Promjene paketa
Promjena paketa
Naknada za izmjenu
Promjena ADSL Traffic paketa
internet prometa
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
2.15
Broadband to Home usluga
2.15.1 Uključenje, instalacija i korištenje Broadband to Home usluge
Pristupna brzina
Naknada za
uključenje
usluge bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje
usluge s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Mjesečna
naknada za
korištenje uz
telefonski
priključak
Mjesečna
naknada
za korištenje
samostalne
usluge
2048/256 kbps
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
31,15 kn
(38,94 kn)
86,15 kn
(107,69 kn)
4096/384 kbps
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
55,74 kn
(69,68 kn)
110,74 kn
(138,43 kn)
8192/512 kbps
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
80,33 kn
(100,41 kn)
135,33 kn
(169,16 kn)
10240/640 kbps
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
104,92 kn
(131,15 kn)
159,92 kn
(199,90 kn)
12288/640 kbps
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
170,49 kn
(213,11 kn)
225,49 kn
(281,86 kn)
20480/640 kbps
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
236,89 kn
(296,11 kn)
291,89 kn
(364,86 kn)
U Broadband to Home uslugu je uključena mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail
adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj
web stranica.
Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu Pretplatniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, Pretplatnik
aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma.
Napomena: Uslugu Broadband To Home moguće je ponuditi isključivo Pretplatnicima koji se već nalaze na SVK infrastrukturi Optima Telekoma. Za dostupnost
usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje privatnim Pretplatnicima Optima Telekoma.
Broadband to Home
internet promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB
12,29 kn
(15,36 kn)
FlatRATE*
40,98 kn
(51,23 kn)
* FlatRATE paket podrazumjeva neograničen internet promet.
Napomena:
Mjesečna naknada za internet promet Pretplatnicima FlatRATE paketa neće biti naplaćena ukoliko nisu ostvarili niti jedno spajanje u tekućem mjesecu.
Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket
prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB.
Obračunska jedinica: 1 MB
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
131
2.15.2 Dodatne Broadband To Home usluge
Dodatne Broadband To Home
usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
2.15.3 Broadband To Home oprema
Naziv opreme
Jednokratno plaćanje uz
Broadband to Home
uslugu bez minimalnog
trajanja ugovora
Jednokratno plaćanje uz
Broadband to Home
uslugu s minimalnim
trajanjem ugovora od
jedne godine
Jednokratno plaćanje
uz Broadband to
Home uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
Linksys router*
550,00 kn
(687,50 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
* Kupnja routera nije obavezna već Pretplatnik može opcinalno kupiti router. Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s operativnim sustavima
koji podržavaju broadband PPPoE konekciju (WinXP i noviji i sl.)
2.15.4 Promjene paketa
Promjena paketa
Naknada za izmjenu
Promjena Broadband to Home paketa
(brzina ili internet promet)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
2.15.5 Broadband To Home – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Prijevremeno trajno isključenje
Broadband To Home usluge
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
Broadband To Home – prijevremeno
trajno isključenje
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
132
2.16 Broadband To Office usluga
2.16.1 Uključenje i instalacija Broadband to Office usluge
Broadband to
Office
Naknada za
uključenje usluge
bez minimalnog
trajanja ugovora
Naknada za
uključenje usluge
s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Naknada za
uključenje usluge s
minimalnim
trajanjem ugovora
od dvije godine
Instalacija od strane
Optima Telekoma*
Broadband to
Office
450,00 kn
(562,50 kn)
225,00 kn
(281,25 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
* Naknada za uključenje podrazumijeva uključenje širokopojasnog pristupa internetu odabrane brzine.
2.16.2 Privremeno uključenje Broadband to Office usluge
Privremeno uključenje
Broadband to Office usluge
Naknada za uključenje
Naknada za korištenje usluge
ovisno o brzini prijenos
(po danu)*
Naknada za uključenje usluge
300,00 kn
(375,00 kn)
1/10 standardne mjesečne naknade za
odabranu Broadband to Office pristupnu
brzinu
* Naknada za korištenje usluga se naplaćuje sukladno broju dana korištenja usluge prema principu 1/10 mjesečne standardne naknade za odabranu Broadband
to Office pristupnu brzinu (po danu korištenja).
2.16.3 Korištenje Broadband to Office usluge
Broadband To Office brzina1
Mjesečna naknada
za korištenje samostalne
usluge3
2048/256 kbps2
31,15 kn
(38,94 kn)
4096/512 kbps
55,74 kn
(69,68 kn)
8192/512 kbps
80,33 kn
(100,41 kn)
10240/640 kbps
104,92 kn
(131,15 kn)
12288/640 kbps
170,49 kn
(213,11 kn)
20480/768 kbps
236,89 kn
(296,11 kn)
8192/2048 kbps2
900,00 kn
(1.125,00 kn)
1
U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika
ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
2
Od 11. studenog 2013. godine, navedene brzine nisu raspoložive za odabir novim pretplatnicima
3
U iznose mjesečnih naknada nisu uključene naknade za korištenje paketa internet prometa
Napomena: Navedene brzine podrazumijevaju mogućnost korištenja paketnog ili FlatRATE Internet prometa.
Broadband To
Office brzina1
Mjesečne naknade za
korištenje bez
minimalnog
trajanja ugovora
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Mjesečne naknade za
korištenje s minimalnim
trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečne naknade za
korištenje s minimalnim
trajanjem
ugovora od dvije
godine
133
20/5 Mbps2
368,00 kn
(460,00 kn)
344,00 kn
(430,00 kn)
324,00 kn
(405,00 kn)
30/10 Mbps2
516,00 kn
(645,00 kn)
496,00 kn
(620,00 kn)
476,00 kn
(595,00 kn)
50/15 Mbps2
616,00 kn
(770,00 kn)
596,00 kn
(745,00 kn)
576,00 kn
(720,00 kn)
1
U uslugu je uključena e-mail adresa oblika „[email protected]” ili „[email protected]“ uz e-mail prostor veličine 200 MB, besplatna dodatna adresa oblika
ž[email protected], te 30 MB prostora za smještaj web stranica.
2
Navedene pristupne brzine podrazumijevaju mogućnost korištenja 250 GB internet prometa mjesečno. Nakon potrošenog osnovnog paketa, dodatni internet
promet naplaćuje se u koracima od 2 GB
Broadband to Office
internet promet
Mjesečna naknada za
korištenje
Osnovni paket prometa
u koracima od 2 GB
12,29 kn
(15,36 kn)
FlatRATE*
40,98 kn
(51,23 kn)
* Naplata internet prometa vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki slijedeći započeti paket
prometa naplaćuje se tek nakon 512 MB.
2.16.4 Dodatne Broadband To Office usluge
Dodatne Broadband To Office
usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Stalna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
Dodatni mailbox prostor
u koracima od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
* uz uslugu Broadband to Office 8192/2048 kbps nije moguće odabrati uslugu stalne IP adrese
2.16.5 Broadband To Office oprema
Najam routera
Jednokratna
naknada za
konfiguraciju
Mjesečna naknada
za korištenje uz
minimalno trajanje
ugovora od
jedne godine
Mjesečna naknada
za korištenje uz
minimalno
trajanje ugovora od
dvije godine
Router Basic*
250,00 kn
(312,50 kn)
37,72 kn
(47,15 kn)
19,65 kn
(24,56 kn)
Router Pro**
prema
zahtjevima
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i DHCP).
** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata
inženjera (usluge na zahtjev).
Napomena: Usluga se može koristiti bez routera po defaultu samo s broadband PPPoE konekcijom.
2.16.6 Promjene paketa
Promjena paketa
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za izmjenu
134
Promjena Broadband to Office paketa
(brzina ili internet promet)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene paketa unutar istovrsne usluge moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrani paket uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
2.16.7 Broadband To Office – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Prijevremeno trajno isključenje
Broadband To Office usluge
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od jedne godine*
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim
trajanjem od dvije
godine*
Broadband To Office – prijevremeno
trajno isključenje
225,00 kn
(281,25 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
U slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge prilikom preseljenja sa stare na novu lokaciju, a kada OT nije u mogućnosti pružiti ugovorenu uslugu i na
novoj lokaciji, naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge, Pretplatniku se neće naplatiti.
2.16.8 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za funkcionalnost Broadband To Office usluge
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve
godine
Unutar druge
godine
Unutar treće
godine
Router–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Router-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3.000,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost
Broadband To Office usluge
Vrsta opreme
Unutar prve
godine
Unutar druge
godine
Unutar treće
godine
Router–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Router-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
135
2.17
OptiWEB usluga
2.17.1 OptiWEB linux paketi
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Godišnja naknada
za korištenje
1
0,00 kn
(0,00 kn)
39,00 kn
(48,75 kn)
370,00 kn
(462,50 kn)
OptiWEB linux 150 ²
0,00 kn
(0,00 kn)
59,00 kn
(73,75 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
OptiWEB linux 300
3
0,00 kn
(0,00 kn)
99,00 kn
(123,75 kn)
755,00 kn
(943,75 kn)
OptiWEB linux 500
4
0,00 kn
(0,00 kn)
149,00 kn
(186,25 kn)
1.520,00 kn
(1.900,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
239,00 kn
(298,75 kn)
2.438,00 kn
(3.047,50 kn)
OptiWEB linux paketi
OptiWEB linux 100
OptiWEB linux 1000
5
1
Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja, 10 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 3 domene, 5 poddomena, 30 e-mail adresa sa OptiNET
Basic korisničkim računima.
² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja, 20 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 5 domena, 10 poddomena, 50 e-mail adresa sa
OptiNET Basic
korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
3
Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja, 50 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 10 domena, 15 poddomena, 100 e-mail adresa sa
OptiNET Basic korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
4
Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 15 domena, 20 poddomena, 200 e-mail adresa sa
OptiNET Basic korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
5
Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 20 domena, 50 poddomena, 500 e-mail adresa sa
OptiNET Basic korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
2.17.2 OptiWEB win paketi
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Godišnja naknada
za korištenje
1
0,00 kn
(0,00 kn)
49,00 kn
(61,25 kn)
410,00 kn
(512,50 kn)
OptiWEB win 150 ²
0,00 kn
(0,00 kn)
69,00 kn
(86,25 kn)
490,00 kn
(612,50 kn)
OptiWEB win 300
3
0,00 kn
(0,00 kn)
119,00 kn
(148,75 kn)
845,00 kn
(1.056,25 kn)
OptiWEB win 500
4
0,00 kn
(0,00 kn)
169,00 kn
(211,25 kn)
1.724,00 kn
(2.155,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
259,00 kn
(323,75 kn)
2.642,00 kn
(3.302,50 kn)
OptiWEB win paketi
OptiWEB win 100
OptiWEB win 1000
5
1
Uključuje: 100 MB prostora na disku poslužitelja, 10 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 3 domene, 5 poddomena, 30 e-mail adresa sa OptiNET
Basic korisničkim računima.
² Uključuje: 150 MB prostora na disku poslužitelja, 20 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 5 domena, 10 poddomena, 50 e-mail adresa sa
OptiNET Basic
korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
3
Uključuje: 300 MB prostora na disku poslužitelja, 50 GB mjesečnog prometa, vlastite domene, 10 domena, 15 poddomena, 100 e-mail adresa sa
OptiNET Basic korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
4
Uključuje: 500 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 15 domena, 20 poddomena, 200 e-mail adresa sa
OptiNET Basic korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
5
Uključuje: 1000 MB prostora na disku poslužitelja, neograničeni mjesečni promet, vlastite domene, 20 domena, 50 poddomena, 500 e-mail adresa sa
OptiNET Basic korisničkim računima, te pristup relacijskoj bazi s 20 MB prostora.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
136
2.17.3 OptiWEB dodatne usluge
2.17.3.1 Uz mjesečnu ili godišnju naknadu
OptiWEB dodatne usluge
Mjesečna naknada
za korištenje
Godišnja naknada
za korištenje
svakih dodatnih 20 MB diskovnog
prostora
10,00 kn
(12,50 kn)
-
MS SQL baza s 20 MB diskovnog
prostora
50,00 kn
(62,50 kn)
-
dodatni prostor za relacijsku bazu u
koracima od 20 MB
15,00 kn
(18,75 kn)
-
SSL certifikat
-
350,00 kn
(437,50 kn)
2.17.3.2 Uz pojedinačnu naknadu po korištenju
OptiWEB dodatne usluge
Naknada
za korištenje
(po dodatnom GB)
dodatni GB prometa nakon
prijeĎenog limita*
20,00 kn
(25,00 kn)
* Obračunska jedinica: 1 MB
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
137
2.11
Mail Hosting usluga
2.11.1 Mail Hosting paketi
Mail Hosting paketi
Mjesečna naknada
za korištenje
Do 20 e-mail adresa*
20,00 kn
(25,00 kn)
Od 21 do 50 e-mail adresa
55,00 kn
(68,75 kn)
Od 51 do 100 e-mail adresa
85,00 kn
(106,25 kn)
Od 101 do 300 e-mail adresa
220,00 kn
(275,00 kn)
Preko 300 e-mail adresa (po e-mail
adresi)
2,00 kn
(2,50 kn)
* Podrazumijeva samostalnih prvih dvadeset adresa, ili nadogradnju od dvadeset novih adresa za postojeći hosting u sklopu nekih paketa (Web hosting ili
OptiNET Dial-Up, ADSL Traffic ili OptiDSL)
2.11.2 Dodatne Mail Hosting usluge
Dodatne Mail Hosting usluge
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Dodatni mailbox prostor u koracima
od 50 MB
0,00 kn
(0,00 kn)
20,50 kn
(25,63 kn)
2.11.3 Promjene paketa
Promjena paketa
Naknada za izmjenu
Promjena Mail Hosting paketa
0,00 kn
(0,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
138
3
Multimedijalne usluge
3.1 Telekonferencija (videokonferencija i audiokonferencija)
3.1.1 Videokonferencija
Videokonferencija – osnovni
model*
Rezervacija
Mjesečna naknada
za korištenje
Cijena po satu
50,00 kn
(62,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
300,00 kn
(375,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
Naknada za jedan sat korištenja
usluge, od 3 do 5 učesnika, po
učesniku
Naknada za jedan sat korištenja
usluge, od 6 do 10 učesnika, po
učesniku
Naknada za jedan sat korištenja
usluge, više od 10 učesnika, po
učesniku
Napomena:
Unutar Osnovnog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 1 modela), Pretplatnicima se ne naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge već samo
naknada za rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika. Osnovni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu
povremenog korištenja usluge i čestim promjenama broja sudionika. Naplata rezervacije termina i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa
Optima Telekoma.
Videokonferencija – napredni
model*
Rezervacija
Mjesečna naknada
za korištenje
Cijena po satu
50,00 kn
(62,50 kn)
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
800,00 kn
(1.000,00 kn)
180,00 kn
(225,00 kn)
30,00 kn
(37,50 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
150,00 kn
(187,50 kn)
Naknada za jedan sat korištenja
usluge, od 3 do 5 učesnika, po
učesniku
Naknada za jedan sat korištenja
usluge, od 6 do 10 učesnika, po
učesniku
Naknada za jedan sat korištenja
usluge, više od 10 učesnika po satu i
po učesniku
* za video konferencije s rezervacijom Optima Telekom garantira raspoloživost kapaciteta potrebnih za realizaciju usluge u rezerviranom terminu
Napomena:
Unutar Naprednog modela videokonferencije (VideoConf Reserved pakage 2 modela), Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje usluge, naknada za
rezervaciju termina i naknada za korištenje po učesniku ovisno o broju učesnika. Napredni model namijenjen je svim Pretplatnicima koji imaju potrebu čestog korištenja
usluge s istim brojem sudionika. Pretplatnik usluge može promijeniti broj sudionika jednom mjesečno (promjena će biti aktivna s prvim danom obračunskog razdoblja).
Mjesečna naknada za prvi (inicijalni) mjesec korištenja naplaćuje se sukladno broju korištenih dana u mjesecu. Sve ostale mjesečne naknade naplaćuju se u punom iznosu
neovisno o tome koristi li se usluga ili ne. Naplata rezervacije termina, mjesečna naknada i naknada za korištenje po satu vrši se centralizirano putem računa Optima
Telekoma.
Videokonferencija – mjesečna
rezervacija
Rezervacija
Mjesečna naknada
za korištenje
Cijena po satu
Stalna rezervacija konferencijske
„sobe“, po učesniku, mjesečno
(zagarantirana usluga)
0,00 kn
(0,00 kn)
4.000,00 kn
(5.000,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
Napomena:
Kod modela videokonferencije sa mjesečnom rezervacijom, Pretplatnicima se naplaćuje mjesečna naknada za korištenje ovisno o broju učesnika i vrijeme trajanja
konferencije po jedinstvenoj tarifi. Ovaj model je pogodan za poslovne Pretplatnike koji imaju potrebu korištenja usluge na dnevnoj bazi. Model omogućuje komfornost u
korištenju bez potrebe prethodnih rezervacija i uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
139
3.1.2 Dodatne usluge videokonferencije
Dodatne usluge videokonferencije
Jednokratna naknada
50,00 kn
(62,50 kn)
+
Trajanje
Produženje konferencije (u koracima od 15 min), po učesniku**
Svaki korak (15 min) naplaćuje se po tarifi od 35% cijene
naknade za jedan sat korištenja usluge,
ovisno o broju sudionika i modelu korištenja
Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja
100,00 kn
(125,00 kn)
Usluga transcodinga
uključena u cijenu korištenja video conferencing paketa
Mogućnost slanja dodatnog sadržaja („people + content“)
200,00 kn
(250,00 kn)
Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“)
300,00 kn
(375,00 kn)
Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika
konferencije
100,00 kn
(125,00 kn)
* odabirom usluge Optima Telekom se obvezuje osigurati podršku administratora koji upravlja sustavom za vrijeme trajanja video konferencije
** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta
Napomena: Obračunska jedinica za trajanje videokonferencije je 15 minuta. Obračunska jedinica za produljenje trajanja videokonferencije je 15 minuta.
3.1.3 Audiokonferencija
Pored videokonferencije, Pretplatnicima se nudi mogućnost održavanja sjednica unutar kojih se vrši isključivo prijenos glasa (bez slike) – audiokonferencije (AudioConf
Reserved package). Modeli audiokonferencije i cjenik audio konferencija kao i dodatnih usluge dan je u nastavku:
Audiokonferencija – osnovni model*
Rezervacija termina,
po učesniku
Mjesečna naknada
za korištenje
Cijena po učesniku
15,00 kn
(18,75 kn)
-
* pozivi se obračunavaju prema sekundnom obračunu bez naplate uspostave poziva; za pozive iz mreža drugih operatora prema važećem cjeniku pojedinog operatora
Audiokonferencija – mjesečna rezervacija
Rezervacija termina,
po učesniku
Stalna rezervacija konferencijske „sobe“, po učesniku,
mjesečno (zagarantirana usluga)
-
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Mjesečna naknada
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
140
3.1.4 Dodatne usluge audiokonferencije
Dodatne usluge audiokonferencije
Jednokratna naknada
Produženje konferencije (maksimalno 45 minuta), po učesniku
5,00 kn
(6,25 kn)
**
Dodjela individualnog jedinstvenog pozivnog broja
100,00 kn
(125,00 kn)
Nadzor konferencije od strane pružatelja usluge („babysitting“)
300,00 kn
(375,00 kn)
Kontrola konferencije od strane moderatora/učesnika
konferencije
100,00 kn
(125,00 kn)
Cijena minute poziva prema jedinstvenom pozivnom broju 062 000 012 naplaćuje se i iskazuje se na računu pod javnom govornom uslugom (JGU) i to operatora iz čije
mreže se poziv prema 062 broju ostvaruje.
Model Audiokonferencije sa mjesečnom naknadom uključuje korištenje svih dodatnih usluga osim nadzora konferencije od strane davatelja usluge.
** maksimalno produljenje konferencije je 45 minuta
3.2 Audio-Video streaming
3.2.1 Uključenje Audio-Video streaming uluge
Audio-Video Streaming
Naknada za uključenje
Audio-Video streaming
2.800,00 kn
(3.500,00 kn)
3.2.2 Najam opreme potrebne za funkcionalnost Audio-Video streaming usluge
Audio-Video Streaming
Mjesečni najam
Enkoderska oprema – audio i video, po jedinstvenom streamu*
2.390,00 kn
(2.987,50 kn)
Enkoderska oprema – samo audio po jedinstvenom streamu
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Serverska oprema, po jedinstvenom streamu**
2.790,00 kn
(3.487,50 kn)
* uključuje adekvatnu konfiguraciju (npr. Intel core duo, 2,8 ghz, 1 gb RAM, 250 gb HDD, video enkoderska kartica, windows 2003 STD, UPS, remote održavanje)
** konfiguracija je dostatna za sigurnih 150 - 300 concurent konekcija (ovisi o bitrate-u) – npr. Intel core duo, 2,8 ghz, 2 gb RAM, 2 x 250 gb HDD RAID1, windows 2003
STD
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
141
3.2.3 Dodatne Audio-Video streaming usluge
Audio-Video Streaming
Mjesečna naknada
za korištenje
Doplata za VOD (Video on Demand) opciju s 10 GB prostora i
mogućnošću kreiranja playlisti
699,00 kn
(873,75 kn)
Kolokacija encoding opreme u prostorima OT-a (ovisno o
mogućnostima)
prema cjeniku usluge kolokacije poslužitelja
3.2.1 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje Audio-Video streaming opreme u
vlasništvu OT-a
3.2.1.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu
OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Enkoderska
oprema – audio i
video
15.000,00 kn
11.250,00 kn
7.500,00 kn
Enkoderska
oprema (samo
audio)
10.000,00 kn
7.500,00 kn
5.000,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
3.2.1.2
Jednokratne naknade za otuĎenje Audio-Video streaming opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
Enkoderska
oprema – audio i
video
15.000,00 kn
(18.750,00 kn)
11.250,00 kn
(14.062,50 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
Enkoderska
oprema (samo
audio)
10.000,00 kn
(12.500,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
142
4
Podatkovne usluge
4.1 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)
Naknada za uključenje
Pristupna brzina
(po priključnoj točki)
64 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
384 kbps
512 kbps
1 Mbps
1,5 Mbps
2 Mbps
4 Mbps
6 Mbps
8 Mbps
Više od 8 Mbps
Mjesečna naknada
za korištenje
(po priključnoj točki)
3.000,00 kn
1.520,00 kn
(3.750,00 kn)
(1.900,00 kn)
3.500,00 kn
1.600,00 kn
(4.375,00 kn)
(2.000,00 kn)
3.900,00 kn
(4.875,00 kn)
2.100,00 kn
(2.625,00 kn)
3.900,00 kn
2.450,00 kn
(4.875,00 kn)
(3.062,50 kn)
4.800,00 kn
3.000,00 kn
(6.000,00 kn)
(3.750,00 kn)
4.800,00 kn
3.300,00 kn
(6.000,00 kn)
(4.125,00 kn)
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
9.000,00 kn
6.000,00 kn
(11.250,00 kn)
(7.500,00 kn)
9.000,00 kn
7.000,00 kn
(11.250,00 kn)
(8.750,00 kn)
13.500,00 kn
9.000,00 kn
(16.875,00 kn)
(11.250,00 kn)
18.000,00 kn
(22.500,00 kn)
11.500,00 kn
(14.375,00 kn)
18.000,00 kn
15.000,00 kn
(22.500,00 kn)
(18.750,00 kn)
cijena po dogovoru
cijena po dogovoru
Pristupne brzine su simetrične.
Raspoloživo sučelje: Ethernet
Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor.
Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.
Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem DSL pristupa.
4.2 IP VPN usluga (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)
Naziv usluge
IP VPN usluga
IP VPN gradski 1 Mbps*
IP VPN gradski 2 Mbps*
IP VPN gradski 5 Mbps
IP VPN gradski 10 Mbps
Naknade uz ugovaranje usluge
bez minimalnog trajanja ugovora
Jednokratna
naknada
(po priključnoj
točki)
2.500,00
(3.125,00
2.500,00
(3.125,00
7.500,00
(9.375,00
7.500,00
(9.375,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Mjesečna
naknada (po
priključnoj točki)
1.584,00
(1.980,00
1.980,00
(2.475,00
3.010,00
(3.762,50
3.960,00
(4.950,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Naknade uz ugovaranje
usluge s minimalnim
trajanjem ugovora od jedne
godine
Naknade uz ugovaranje
usluge s minimalnim
trajanjem ugovora od dvije
godine
Jednokratna
naknada
(po
priključnoj
točki)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
Jednokratna
naknada
(po
priključnoj
točki)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
Mjesečna
naknada (po
priključnoj
točki)
1.703,00
(2.128,75
2.099,00
(2.623,75
3.367,00
(4.208,75
4.317,00
(5.396,25
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Mjesečna
naknada (po
priključnoj
točki)
1.720,00
(2.150,00
2.116,00
(2.645,00
3.417,00
(4.271,25
4.367,00
(5.458,75
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
143
IP VPN gradski 20 Mbps
IP VPN gradski 50 Mbps
IP VPN gradski 100 Mbps
IP VPN gradski 200 Mbps
IP VPN gradski 500 Mbps
IP VPN gradski 1 Gbps
IP VPN meĎugradski 1 Mbps
IP VPN meĎugradski 2 Mbps
IP VPN meĎugradski 5 Mbps
IP VPN meĎugradski 10 Mbps
IP VPN meĎugradski 20 Mbps
IP VPN meĎugradski 50 Mbps
IP VPN meĎugradski 100 Mbps
IP VPN meĎugradski 200 Mbps
IP VPN meĎugradski 500 Mbps
IP VPN meĎugradski 1 Gbps
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
4.911,00 kn
(6.138,75 kn)
6.812,00 kn
(8.515,00 kn)
9.188,00 kn
(11.485,00 kn)
10.296,00 kn
(12.870,00 kn)
12.672,00 kn
(15.840,00 kn)
15.048,00 kn
(18.810,00 kn)
1.901,00 kn
(2.376,25 kn)
2.376,00 kn
(2.970,00 kn)
4.335,00 kn
(5.418,75 kn)
5.703,00 kn
(7.128,75 kn)
7.072,00 kn
(8.840,00 kn)
9.810,00 kn
(12.262,50 kn)
13.231,00 kn
(16.538,75 kn)
14.827,00 kn
(18.533,75 kn)
18.248,00 kn
(22.810,00 kn)
21.670,00 kn
(27.087,50 kn)
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
1.250,00
(1.562,50
1.250,00
(1.562,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
5.268,00 kn
(6.585,00 kn)
7.169,00 kn
(8.961,25 kn)
9.711,00 kn
(12.138,75 kn)
10.819,00 kn
(13.523,75 kn)
13.195,00 kn
(16.493,75 kn)
15.571,00 kn
(19.463,75 kn)
2.020,00 kn
(2.525,00 kn)
2.495,00 kn
(3.118,75 kn)
4.692,00 kn
(5.865,00 kn)
6.060,00 kn
(7.575,00 kn)
7.429,00 kn
(9.286,25 kn)
10.167,00 kn
(12.708,75 kn)
13.754,00 kn
(17.192,50 kn)
15.350,00 kn
(19.187,50 kn)
18.771,00 kn
(23.463,75 kn)
22.193,00 kn
(27.741,25 kn)
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
5.318,00 kn
(6.647,50 kn)
7.219,00 kn
(9.023,75 kn)
9.784,00 kn
(12.230,00 kn)
10.892,00 kn
(13.615,00 kn)
13.268,00 kn
(16.585,00 kn)
15.644,00 kn
(19.555,00 kn)
2.037,00 kn
(2.546,25 kn)
2.512,00 kn
(3.140,00 kn)
4.742,00 kn
(5.927,50 kn)
6.110,00 kn
(7.637,50 kn)
7.479,00 kn
(9.348,75 kn)
10.217,00 kn
(12.771,25 kn)
13.827,00 kn
(17.283,75 kn)
15.423,00 kn
(19.278,75 kn)
18.844,00 kn
(23.555,00 kn)
22.266,00 kn
(27.832,50 kn)
*pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM ureĎaja.
Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps. Pristupne brzine 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps i 1
Gbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri
tehničkih mogućnosti. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.
Aktivacijom VPDN Dial-Up opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.
Aktivacijom VPN-DSL opcije moguć je pristup IP VPN mreži putem broadband pristupa.
4.2.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge
Pretplatnička oprema
Mjesečna najam
opreme za uslugu bez
minimalnog trajanja
ugovora
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
ADSL modem
80,00 kn
(100,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
HDSL modem
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu IP VPN usluge.
Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
144
4.2.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za funkcionalnost IP VPN usluge
4.2.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
funkcionalnost IP VPN usluge
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3000,00 kn
ADSL modem
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
4.2.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost IP
VPN usluge
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
ADSL modem
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
145
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
4.2.3 IP VPN – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s
minimalnim trajanjem
Naziv usluge
IP VPN usluga
IP VPN gradski 1 Mbps
IP VPN gradski 2 Mbps
IP VPN gradski 5 Mbps
IP VPN gradski 10 Mbps
IP VPN gradski 20 Mbps
IP VPN gradski 50 Mbps
IP VPN gradski 100 Mbps
IP VPN gradski 200 Mbps
IP VPN gradski 500 Mbps
IP VPN gradski 1 Gbps
IP VPN meĎugradski 1 Mbps
IP VPN meĎugradski 2 Mbps
IP VPN meĎugradski 5 Mbps
IP VPN
Mbps
IP VPN
Mbps
IP VPN
Mbps
IP VPN
Mbps
IP VPN
Mbps
IP VPN
Mbps
meĎugradski 10
meĎugradski 20
meĎugradski 50
meĎugradski 100
meĎugradski 200
meĎugradski 500
IP VPN meĎugradski 1 Gbps
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne godine
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije godine
Jednokratna naknada
(po priključnoj točki)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
Jednokratna naknada
(po priključnoj točki)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
146
4.3 ADSL VPN entry point
ADSL VPN
entry point
Naknada za uključenje
(po priključnoj točki)
Mjesečna naknada
(po priključnoj točki)
512 kbps
500,00 kn
(625,00 kn)
330,00 kn
(412,50 kn)
1 Mbps
500,00 kn
(625,00 kn)
450,00 kn
(562,50 kn)
2 Mbps
500,00 kn
(625,00 kn)
700,00 kn
(875,00 kn)
4 Mbps
500,00 kn
(625,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
6 Mbps
500,00 kn
(625,00 kn)
1.150,00 kn
(1.437,50 kn)
Brzine pristupa su sinkrone
Raspoloživo sučelje: Ethernet
* ADSL VPN entry point namijenjen je Pretplatnicima koji žele koristiti VPN DSL uslugu, a još nisu Pretplatnici IP VPN usluge koja je preduvjet VPN DSL usluzi
Napomena: Usluga je raspoloživa u mjestima gdje Optima Telekom ima svoj pristupni čvor
4.4 VPN DSL usluga
VPN DSL*
VPN DSL
korisnički
račun**
Naknada za uključenje
do šest
lokacija/po
lokaciji
više od 6
lokacija/po
lokaciji
Mjesečna naknada
za korištenje
0,00 kn
300,00 kn
(0,00 kn)
(375,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
* VPN DSL opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem broadband pristupa (OptiDSL, Broadband to Home, Broadband to Office, ADSL Traffic,
OptiStream).
** VPN DSL korisnički račun podrazumijeva novu lokaciju
Napomena:
Usluga podrazumijeva neograničen VPN promet.
Usluga uključuje 5 e-mail adresa sa po 200 MB mailboxom po Pretplatniku i OptiNET Basic account
4.4.1 Dodatne VPN DSL usluge
Mjesečna naknada
za korištenje
VPN DSL
Naknada za uključenje
Dodatni mailbox prostor u
koracima od 50 MB
0,00 kn
20,50 Kn
(0,00 kn)
(25,63 Kn)
Stalna IP adresa
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
0,00 kn
500,00 kn
(0,00 kn)
(625,00 kn)
147
4.4.2 Promjene VPN DSL brzine
Promjena VPN DSL brzine
Naknada za izmjenu
Promjena VPN DSL brzine
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
Promjene VPN DSL brzine moguće je zatražiti jednom mjesečno. Novi odabrana brzina uključuje se s 01. danom u idućem mjesecu.
4.5 VPDN opcija
VPDN opcija
Pozivi
Pon – Sub
07h - 19h
Vrijeme
poziva
0,05 kn/min
(0,06 kn/min)
Pon – Sub
19h - 07h,
nedjeljom i
blagdanom
od 00h do 24h
0,025 kn/min
(0,031 kn/min)
0,06 kn
(0,08 kn)
Uspostava poziva
Mjesečna naknada
50,00 kn
po korisničkom računu
(62,50 kn)
* VPDN (eng. Virtual Private Dial-up Network) opcijom Pretplatnik pristupa vlastitoj IP VPN mreži putem Dial-Up modemskih ulaza.
Preduvjet za korištenje VPDN opcije je da Pretplatnik ima aktivnu barem jednu IP VPN priključnu točku.
Obračunska jedinica: 1 minuta
4.5.1 Usluga IP POS
Usluga IP POS*
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
IP POS VPN**
900,00 kn
(1.125,00 kn)
599,00 kn
(748,75 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
200,00 kn
(250,00 kn)
(po linku)
IP POS Broadband***
(po linku)
* Usluga podrazumjeva mogućnost korištenja jednog IP POS ureĎaja na jednom linku. U slučaju potrebe korištenja više IP POS ureĎaja na istom linku, dodatno se
naplaćuje najam sučelja na switchu razmjerno broju potrebnih dodatnih sučelja sukladno Cjeniku OT-a za uslugu Najam opreme za poslovne Pretplatnike.
** U cijenu naknade za uključenje i mjesečne naknade za uslugu IP POS VPN uključena je i naknada za brzinu linka kapaciteta 64 kbps te se isti zasebno ne naplaćuje.
*** Preduvjet korištenja usluge IP POS Broadband je korištenje osnovne pristupne usluge (OptiDSL, Broadband to Office, ADSL Traffic, OptiStream). Naknada za
uključenje i mjesečna naknada za korištenje osnovne pristupne usluge ovisno o odabranom modelu i pristupnoj brzini zasebno se naplaćuje.
Napomena: Uslugu IP POS naručuje Pretplatnik. Za realizaciju usluge potrebna je prethodna provjera tehničkih mogućnosti sa Odjelom prodaje Optima Telekoma uz
zadovoljenje minimalnih tehničkih uvjeta. Prije sklapanja ugovora Pretplatnik je dužan obavijestiti Optima Telekom o izboru pružatelja (poslovna banka) POS usluge.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
148
4.6 Metro Ethernet usluga (cjenik za uslugu ugovorenu do 30.09.2012.)
Pristupna brzina
10 Mbps
100 Mbps
1 Gbps
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
(po priključnoj točki)
za korištenje
(po priključnoj točki)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
10.000,00 kn
7.500,00 kn
(12.500,00 kn)
(9.375,00 kn)
15.000,00 kn
35.000,00 kn
(18.750,00 kn)
(43.750,00 kn)
Metro-Ethernet usluga dostupna je u gradovima gdje Optima Telekom posjeduje vlastitu mrežu svjetlovodnih kabela.
Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.
4.6.1 Dodatni LAN kod Metro Ethernet usluge
Dodatna usluga
Dodatni LAN
Naknada za uključenje
(po dodatnom LAN-u)
Mjesečna naknada
za korištenje
(po dodatnom LAN-u)
800,00 kn
250,00 kn
(1.000,00 kn)
(312,50 kn)
4.7 Ethernet usluge (cjenik za uslugu ugovorenu od 01.10.2012.)
Naziv usluge
Ethernet usluga
Ethernet gradski vod 1 Mbps*
Ethernet gradski vod 2 Mbps*
Ethernet gradski vod 5 Mbps
Ethernet gradski vod 10 Mbps
Ethernet gradski vod 50 Mbps
Ethernet gradski vod 100 Mbps
Ethernet gradski vod 200 Mbps
Ethernet gradski vod 500 Mbps
Ethernet gradski vod 1 Gbps
Ethernet meĎugradski vod 1 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 2 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 5 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 10 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 50 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 100 Mbps
Naknade uz ugovaranje usluge
bez minimalnog trajanja
ugovora
Naknade uz ugovaranje
usluge s minimalnim
trajanjem ugovora od jedne
godine
Naknade uz ugovaranje
usluge s minimalnim
trajanjem ugovora od dvije
godine
Jednokratna
naknada
(po
priključnoj
točki)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
Jednokratna
naknada
(po
priključnoj
točki)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
5.500,00 kn
(6.875,00 kn)
Jednokratna
naknada
(po
priključnoj
točki)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Mjesečna
naknada (po
priključnoj točki)
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.900,00 kn
(2.375,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
4.300,00 kn
(5.375,00 kn)
5.800,00 kn
(7.250,00 kn)
6.500,00 kn
(8.125,00 kn)
8.000,00 kn
(10.000,00 kn)
9.500,00 kn
(11.875,00 kn)
1.440,00 kn
(1.800,00 kn)
1.800,00 kn
(2.250,00 kn)
2.736,00 kn
(3.420,00 kn)
3.600,00 kn
(4.500,00 kn)
6.192,00 kn
(7.740,00 kn)
8.352,00 kn
(10.440,00 kn)
Mjesečna
naknada (po
priključnoj
točki)
1.319,00 kn
(1.648,75 kn)
1.619,00 kn
(2.023,75 kn)
2.257,00 kn
(2.821,25 kn)
2.857,00 kn
(3.571,25 kn)
4.657,00 kn
(5.821,25 kn)
6.323,00 kn
(7.903,75 kn)
7.023,00 kn
(8.778,75 kn)
8.523,00 kn
(10.653,75 kn)
10.023,00 kn
(12.528,75 kn)
1.559,00 kn
(1.948,75 kn)
1.919,00 kn
(2.398,75 kn)
3.093,00 kn
(3.866,25 kn)
3.957,00 kn
(4.946,25 kn)
6.549,00 kn
(8.186,25 kn)
8.875,00 kn
(11.093,75 kn)
Mjesečna
naknada (po
priključnoj
točki)
1.336,00 kn
(1.670,00 kn)
1.636,00 kn
(2.045,00 kn)
2.307,00 kn
(2.883,75 kn)
2.907,00 kn
(3.633,75 kn)
4.707,00 kn
(5.883,75 kn)
6.396,00 kn
(7.995,00 kn)
7.096,00 kn
(8.870,00 kn)
8.596,00 kn
(10.745,00 kn)
10.096,00 kn
(12.620,00 kn)
1.576,00 kn
(1.970,00 kn)
1.936,00 kn
(2.420,00 kn)
3.143,00 kn
(3.928,75 kn)
4.007,00 kn
(5.008,75 kn)
6.599,00 kn
(8.248,75 kn)
8.948,00 kn
(11.185,00 kn)
149
11.000,00
(13.750,00
11.000,00
(13.750,00
11.000,00
(13.750,00
Ethernet meĎugradski vod 200 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 500 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 1 Gbps
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
9.360,00 kn
(11.700,00 kn)
11.520,00 kn
(14.400,00 kn)
13.680,00 kn
(17.100,00 kn)
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
9.883,00 kn
(12.353,75 kn)
12.043,00 kn
(15.053,75 kn)
14.203,00 kn
(17.753,75 kn)
1,00
(1,25
1,00
(1,25
1,00
(1,25
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
9.956,00 kn
(12.445,00 kn)
12.116,00 kn
(15.145,00 kn)
14.276,00 kn
(17.845,00 kn)
*pristupne brzine 1 Mbps i 2 Mbps realiziraju se putem xDSL tehnologije korištenjem DSLAM ureĎaja.
Napomena: Pristupne brzine 5 Mbps, 10 Mbps, 50 Mbps se isporučuju na Ethernet sučelju brzine 100 Mbps. Pristupne brzine 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps i 1 Gbps se
isporučuju na Ethernet sučelju brzine 1 Gbps. Realizacija pristupnih brzina koje se realiziraju putem svjetlovodnih kabela (SVK) podliježe prethodnoj provjeri tehničkih
mogućnosti. Za dostupnost usluge potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim korisnicima Optima Telekoma.
4.7.1 Mjesečni najam opreme potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge
Pretplatnička oprema
Mjesečna najam
opreme za uslugu bez
minimalnog trajanja
ugovora
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od jedne
godine
Mjesečna najam
opreme za uslugu s
minimalnim trajanjem
ugovora od dvije
godine
SFP Modul za povezivanje
na SVK mrežnu
infrastrukturu
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Basic
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
41,24 kn
(51,55 kn)
Switch–Standard
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
136,08 kn
(170,10 kn)
Switch-Pro
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
168,30 kn
(210,38 kn)
ADSL modem
80,00 kn
(100,00 kn)
40,00 kn
(50,00 kn)
20,00 kn
(25,00 kn)
HDSL modem
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
73,10 kn
(91,38 kn)
Bežična radio oprema
500,00 kn
(625,00 kn)
250,00 kn
(312,50 kn)
125,00 kn
(156,25 kn)
Napomena: Mjesečna najam opreme sadržan je unutar mjesečne naknade za pojedinu ugovorenu pristupnu brzinu Ethernet usluge.
Stavke najma Pretplatničke opreme mogu se razlikovati ovisno o pristupnoj tehnologiji (bakrena parica, optička mreža, bežična mreža,…).
4.7.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a
potrebne za funkcionalnost Ethernet usluge
4.7.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za
funkcionalnost Ethernet usluge
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
900,00 kn
600,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3000,00 kn
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
150
ADSL modem
800,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
HDSL modem
3.000,00 kn
2.250,00 kn
1.500,00 kn
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
3.750,00 kn
2.500,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
4.7.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a, a potrebne za funkcionalnost
Ethernet usluge
Vrsta opreme
Unutar prve godine
Unutar druge godine
Unutar treće godine
SFP Modul za
povezivanje na
SVK mrežnu
infrastrukturu
1.200,00 kn
(1.500,00 kn)
900,00 kn
(1.125,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
ADSL modem
800,00 kn
(1.000,00 kn)
600,00 kn
(750,00 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
HDSL modem
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
Bežična radio
oprema
5.000,00 kn
(6.250,00 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
4.7.3 Ethernet usluga – naknade za prijevremeno trajno isključenje usluge
ugovorene s minimalnim trajanjem
Naziv usluge
Ethernet usluga
Ethernet gradski vod 1 Mbps
Ethernet gradski vod 2 Mbps
Ethernet gradski vod 5 Mbps
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Naknada za prijevremeno
trajno isključenje s minimalnim
trajanjem ugovora od jedne
godine
Naknada za prijevremeno trajno
isključenje s minimalnim
trajanjem ugovora od dvije
godine
Jednokratna naknada
(po priključnoj točki)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
1.250,00 kn
(1.562,50 kn)
3.750,00 kn
(4.687,50 kn)
Jednokratna naknada
(po priključnoj točki)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
151
Ethernet gradski vod 10 Mbps
Ethernet gradski vod 50 Mbps
Ethernet gradski vod 100 Mbps
Ethernet gradski vod 200 Mbps
Ethernet gradski vod 500 Mbps
Ethernet gradski vod 1 Gbps
Ethernet meĎugradski vod 1 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 2 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 5 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 10 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 50 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 100 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 200 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 500 Mbps
Ethernet meĎugradski vod 1 Gbps
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
1.250,00
(1.562,50
1.250,00
(1.562,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
3.750,00
(4.687,50
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
5.500,00
(6.875,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
2.500,00 kn
(3.125,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
7.500,00 kn
(9.375,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
11.000,00 kn
(13.750,00 kn)
Napomena: Pretplatniku se umjesto naknada za prijevremeno trajno isključenje usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, mogu naplatiti preostali iznosi
mjesečnih naknada do isteka minimalno ugovorenog trajanja, a ovisno o tome što je u tom trenutku za Pretplatnika povoljnije.
Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
152
4.8 Usluga zakupa TDM voda
Jednokratna naknada
Pristupna
brzina
Usluga
Tip sučelja
za uključenje
(po vezi točka-točka)
Mjesečna naknada za
korištenje
(po vezi točka-točka)
Gradski vodovi
2 Mbps
E1
G.703
RJ-45/BNC
1.6/5.6
15.000,00 kn
4.000,00 kn
(18.750,00 kn)
(5.000,00 kn)
4 Mbps
2xE1
G.703
RJ-45/BNC
1.6/5.6
17.000,00 kn
6.500,00 kn
(21.250,00 kn)
(8.125,00 kn)
8 Mbps
4xE1
G.703
RJ-45/BNC
1.6/5.6
19.000,00 kn
8.000,00 kn
(23.750,00 kn)
(10.000,00 kn)
12 Mbps
6xE1
G.703
RJ-45/BNC
1.6/5.6
24.000,00 kn
11.000,00 kn
(30.000,00 kn)
(13.750,00 kn)
16 Mbps
8xE1
G.703
RJ-45/BNC
1.6/5.6
26.000,00 kn
14.000,00 kn
(32.500,00 kn)
(17.500,00 kn)
34 Mbps
E3
G.703
RJ-45/BNC
1.6/5.6
43.000,00 kn
20.500,00 kn
(53.750,00 kn)
(25.625,00 kn)
155 Mbps
STM-1
S-1.1
1310nm
89.000,00 kn
(111.250,00 kn)
40.000,00 kn
(50.000,00 kn)
622 Mbps
STM-4
S-4.1
1310nm
100.000,00 kn
95.000,00 kn
(125.000,00 kn)
(118.750,00 kn)
Za dostupnost usluge, potrebno je kontaktirati Odjel prodaje poslovnim Pretplatnicima Optima Telekoma.
Povećanje brzine se naplaćuje kao razlika priključne pristojbe.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
153
5
Ostale usluge
5.1 SLA (Service Level Agreement) uslužni paketi
Mjesečna naknada
SLA uslužni paket
za korištenje
0,00 kn
(0,00 kn)
SLA Normal*
SLA Optimal**
Osnovna usluga
Dodatnih 20% na cijenu ugovorene usluge
Redundantna
CPE oprema
Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge
Proaktivni nadzor
Dodatnih 10% na cijenu ugovorene usluge
SLA Optimal +***
Dodatnih 30% - 100% na cijenu ugovorene usluge
* Usluga SLA Normal je standardno uključena u uslugu i ne naplaćuje se dodatno.
** Uslužni paket Optimal naplaćuje se u iznosu od 20% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je usl užni paket aktiviran.
Redundantna CPE oprema naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija redundancije. CPE –
(eng. Customer-premises equipment) - pretpostavljena terminalna oprema instalirana kod korisnika.
Proaktivni nadzor naplaćuje se u iznosu od 10% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je realizirana opcija proaktivnog nadzora.
*** Uslužni paket Optimal + naplaćuje se u iznosu od 30 do 100% na cijenu ugovorenih mjesečnih naknada usluga po lokaciji na kojoj je uslužni paket aktiviran,
ovisno o troškovima realizacije spajanja korisnika kako bi se zadovoljili zahtijevani parametri usluga.
Napomena: SLA opcijama obuhvaćene su slijedeće usluge: Centrex, Business Trunking, besplatni telefon 0800, 0801 VoIP pozivni broj, jedinstveni pozivni broj 062,
Cluster Fiber, usluga stalne veze prema Internetu, IP VPN usluga, Metro Ethernet usluga, usluga zakupa TDM voda, Broadband To Office, OptiWEB, Mail hosting
usluga, Audio-Video streaming (poslužitelj), dedicirani i virtualni poslužitelji.
5.2 Usluga kontakt centra
Usluga kontakt centra*
Naknada po agentu***
Naknada po supervizoru
Mjesečna naknada
Za korištenje
269,00 kn
(336,25 kn)
449,00 kn
(561,25 kn)
*Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti:
Automatska distribucija poziva po principu Most Idle Agent i Least Occupied Agent
Preusmjeravanje ukoliko se agent ne javi (RONA - Redirect On No Answer)
Prisluškivanje agenata
Statistike za agente (VuStats)
Razlozi poziva (Call Work Codes)
Vektori - skripte za definiranje tretmana poziva
Glasovni izbornici
Usmjeravanje na osnovu kvalitete usluge (Best Service Routing - BSR)
Usmjeravanje na osnovu predviĎenog vremena čekanja
Usmjeravanje na osnovu vještina agenata (Expert Agent Selection)
Razlozi odjave, prijave, pauze
**Instalacija se naplaćuje po utrošenim radnim satima i uključuje: izradu call flowa, obuku agenata i testiranje, obuku kontrolora (izvještavanje),
dokumentaciju po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika
*** minimalno 10 agenata
Minimalno trajanje ugovora je 3 godine.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
154
5.3 Osobna tajnica
Naknade za korištenje
Osobna tajnica
Aktivacija usluge po pojedinom
50,00 kn
virtualnom broju, jednokratno
(62,50 kn)
Mini
Mjesečna naknada za
korištenje usluge
1
(875,00 kn)
Midi ²
1200 minuta
1.350,00 kn
(1.687,50 kn)
3
1800 minuta
1.999,00 kn
(2.498,75 kn)
Maxi
3,00 kn
Mini
Naknada za pozive izvan
paketa (po minuti) 4
700,00 kn
600 minuta
(3,75 kn)
2,50 kn
Midi
(3,13 kn)
2,00 kn
Maxi
(2,50 kn)
1
u mjesečnu naknadu za mini paket uračunato je 600 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08 do
22 sata. Obračunska jedinica je sekunda.
² u mjesečnu naknadu za midi paket uračunato je 1200 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08
do 22 sata. Obračunska jedinica je sekunda.
3
u mjesečnu naknadu za maxi paket uračunato je 1800 minuta razgovora za dolazne pozive radnim danima od ponedjeljka do petka u trajanju od 8 sati u periodu od 08
do 22 sata. Obračunska jedinica je sekunda.
4
naknada za dolazne pozive ukoliko Pretplatnik prekorači broj minuta unutar paketa. Obračunska jedinica je sekunda.
Napomena: Pretplatnik će od strane Optima Telekoma dobivati dnevni i mjesečni izvještaj putem e-mail-a ili faxa. Pretplatnik sam odreĎuje termin izvještaja (dnevnog,
mjesečnog). Moguće je izabrati razdoblje radnim danom od 08 do 22 sata.
5.4 Usluga Hosted kontakt centra
Usluga kontakt centra
Priprema platforme*
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje**
15.000,00 kn
3.000,00 kn
(18.750,00 kn)
(3.750,00 kn)
0,00 kn
3.000,00 kn
(0,00 kn)
(3. 750,00 kn)
Dnevno izvješće
0,00 kn
(0,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
Mjesečno izvješće
0,00 kn
(0,00 kn)
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
Naknada po agentu***
* Usluga uključuje slijedeće osnovne funkcionalnosti za do 5 radnih mjesta:
Priprema licenci
Priprema broja (0800 xxxxx ili 06xxx)
IVR
Announcement
Skillovi
izrada call flowa, obuku agenata i testiranje
obuka kontrolora (izvještavanje)
priprema dokumentacije po prethodnoj specifikaciji zahtjeva Pretplatnika
Priprema CRM-a
U ovu cijenu ne ulaze TK troškovi.
** U mjesečnu naknadu ulaze licence, hladni pogon i administrator agenata
*** Naknada uključuje jednog agenta od 08-16 sati. Druga smjena +25% a 0-24 i praznici i blagdani +40%
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
155
5.5 Usluga kolokacije poslužitelja
5.5.1 Uključenje i korištenje usluge kolokacije poslužitelja
Naknada za
uključenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od 1
godine
Naknada za
uključenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od 2
godine
Mjesečna
naknada za
korištenje
Kolokacija
poslužitelja
Pristupna
brzina
Naknada za
uključenje bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Rack mountable
poslužitelj –
optimal 1
10 Mbps
1.900,00 kn
(2.375,00 kn)
950,00 kn
(1.187,50 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
2.200,00 kn
(2.750,00 kn)
Rack mountable
poslužitelj – fast 1
100 Mbps
1.900,00 kn
(2.375,00 kn)
950,00 kn
(1.187,50 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
3.200,00 kn
(4.000,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
10 Mbps
Pristupna brzina
2
100 Mbps
Osnovni/dodatni
RU 3
-
Osnovna/dodatna
snaga (po kW) 4
-
1.900,00 kn
(2.375,00 kn)
950,00 kn
(1.187,50 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
270,00 kn
(337,50 kn)
505,00 kn
(631,25 kn)
-
550,00 kn
(687,50 kn)
550,00 kn
(687,50 kn)
550,00 kn
(687,50 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Strujni preklopnik
besprekidnog
napajanja 6
-
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
150,00 kn
(187,50 kn)
Prostor za smještaj
ormara (rack) 7
-
3.750,00 kn
(4.575,00 kn)
1.875,00 kn
(2.343,75 kn)
1,00 kn
(1,25 kn)
12.000,00 kn
(15.000,00 kn)
TK polica
5
1
Podrazumijeva poslužitelj visine do 4RU/poslužitelj i napajanja snage do 1kW/poslužitelj. Ukoliko Pretplatnik ima veći poslužitelj odnosno veće snage, naplaćuje se
dodatno razlika RU-a, odnosno kW prema Cjeniku.
2
Za poslužitelj koji nije rack-mountable, pristupna brzina se dodatno naplaćuje.
3
Podrazumijeva razliku RU-a viših od 4 RU. Npr. ako je rack-mountable poslužitelj visine 6 RU, mjesečno će mu se naplatiti 2.200,00kn + 540kn = 2.740,00kn+PDV,
odnosno za ne rack-mountable poslužitelje naplaćuje se ukupna visina poslužitelja zajedno s montažnim elementima ili TK policama.
4
Nadoplata za svaki dodatni kW odnosi se na rack mountable, stand alone poslužitelje i poslužitelje kolocirane u ormarima osiguranim od strane korisnika. Obračunska
jedinica je 1 kW. Dodatni kW naplaćuje se za svaki novi započeti (npr. 1,3 kW=2kW).
5 Svi ureĎaji koji nisu rack-mountable montiraju se u postojeće ormare. Potrebno je osigurati policu ili montažne elemente za montažu u standardni ormar. OT može
osigurati policu nosivosti 40 kg prema Cjeniku. TK polica je u vlasništvu OT-a.
6
Za poslužitelje s jednim izvorom napajanja. Navedena mjesečna naknada odnosi na AC priključak do 500 W max. snage.
7
Podrazumijeva pripremu i najam prostora za smještaj ormara osiguranog od strane korisnika (rack) veličine 300 x 600 mm ili 800 x 800 mm te napajanje snage do 2 kW.
Sve dodatne raspoložive stavke (dodatna snaga, pristupna brzina, strujni preklopnici besprekidnog napajanja i sl.), zasebno se naplaćuju.
Napomena: Rack moutable paketi optimal i fast standardno uključuju 3 javne IP adrese i neograničen internet promet
5.5.2 Dodatne usluge
Dodatne usluge
Mjesečna naknada
za korištenje
Dodatna javna IP adresa
50,00 kn
(62,50 kn)
Remote Hands*
550,00 kn
(687,50 kn)
* U uslugu je uključeno 5 sati vremena za intervencije. Nakon iskorištenih 5 sati vremena uključenog u uslugu daljnje intervencije se naplaćuju po cijeni od 50,00 kn+PDV
(62,50 kn s PDV-om) za svakih započetih 15 minuta.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
156
5.5.3 Usluge na zahtjev
Usluge na zahtjev
Radni sat
tehničara
Radni sat
inženjera
Jednokratna naknada
(po satu)
Unutar radnog
vremena*
Nakon radnog
vremena**
Unutar radnog
vremena*
Nakon radnog
vremena**
250,00 kn
(312,50 kn)
400,00 kn
(500,00 kn))
500,00 kn
(625,00 kn)
825,00 kn
(1.031,25 kn)
* Ponedjeljak-petak; 09-17h
** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h
Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.
5.6 Hospitality usluge
Naziv usluge
AOC
Wake up
Check-in/Check-out
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
200,00 kn
0,00 kn
(250,00 kn)
(0,00 kn)
100,00 kn
(125,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
100,00 kn
0,00 kn
(125,00 kn)
(0,00 kn)
Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu
5.7 WEB hospitality
Naziv usluge
Naknada za uključenje
Mjesečna naknada
za korištenje
Web Hospitality (AOC)
200,00 kn
(250,00 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena: Hospitality usluge raspoložive su isključivo uz Centrex uslugu
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
157
5.8 Najam opreme za poslovne pretplatnike
Router
Jednokratna
naknada za
konfiguraciju
Mjesečna naknada
za korištenje uz
minimalno trajanje
ugovora od
1 godine
Mjesečna naknada
za korištenje uz minimalno
trajanje ugovora od
2 godine
Router Basic*
250,00 kn
(312,50 kn)
37,72 kn
(47,15 kn)
19,65 kn
(24,56 kn)
Router Pro**
prema zahtjevima
202,42 kn
(253,03 kn)
105,43 kn
(131,79 kn)
* Podrazumijeva standardne postavke i osnovnu konfiguraciju routera (postavljanje u routing mode rada od strane tehničara i dhcp).
** Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata
inženjera (usluge na zahtjev).
Switch
Jednokratna
naknada za
konfiguraciju
Mjesečna naknada
za korištenje uz
minimalno trajanje
ugovora od
1 godine
Mjesečna naknada
za korištenje uz minimalno
trajanje ugovora od
2 godine
Switch–Basic
prema zahtjevima*
114,19 kn
(142,74 kn)
59,47 kn
(74,34 kn)
Switch–Standard
prema zahtjevima*
376,84 kn
(471,05 kn)
196,27 kn
(245,34 kn)
Switch-Pro
prema zahtjevima*
466,06 kn
(582,58 kn)
242,74 kn
(303,43 kn)
* Podrazumijeva konfiguraciju prema zahtjevima Pretplatnika, a konfiguracija se naplaćuje u ovisnosti o potrošenim satima rada sukladno cjeniku radnog sata
inženjera (usluge na zahtjev).
5.8.1 Usluge na zahtjev
Usluge na zahtjev
Radni sat tehničara
Radni sat inženjera
Unutar radnog
vremena*
Nakon radnog
vremena**
Unutar radnog
vremena*
Nakon radnog
vremena**
* Ponedjeljak-petak; 09-17h
** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h
Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Jednokratna naknada
(po satu)
250,00 kn
(312,50 kn)
400,00 kn
(500,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
825,00 kn
(1.031,25 kn)
158
5.8.2 Naknade za oštećenje, uništenje ili otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a
5.8.2.1
Jednokratne naknade za oštećenje ili uništenje opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve
godine
Unutar druge
godine
Unutar treće
godine
Router–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Router-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3.000,00 kn
Switch–Basic
1.500,00 kn
1.125,00 kn
750,00 kn
Switch–Standard
4.500,00 kn
3.375,00 kn
2.250,00 kn
Switch-Pro
6.000,00 kn
4.500,00 kn
3.000,00 kn
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju oštećenja ili uništenja opreme od strane Pretplatnika. U slučajevima oštećenja ili uništenja opreme, prema
članku 25, stavku 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove
osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
5.8.2.2
Jednokratne naknade za otuĎenje opreme u vlasništvu OT-a
Vrsta opreme
Unutar prve
godine
Unutar druge
godine
Unutar treće
godine
Router–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Router-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
Switch–Basic
1.500,00 kn
(1.875,00 kn)
1.125,00 kn
(1.406,25 kn)
750,00 kn
(937,50 kn)
Switch–Standard
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.375,00 kn
(4.218,75 kn)
2.250,00 kn
(2.812,50 kn)
Switch-Pro
6.000,00 kn
(7.500,00 kn)
4.500,00 kn
(5.625,00 kn)
3.000,00 kn
(3.750,00 kn)
Napomena:
Navedene cijene naplaćuju se Pretplatniku u slučaju otuĎenja opreme od strane Pretplatnika. Optima Telekom zadržava pravo u slučaju prijevremenog trajnog
isključenja usluge ugovorene s minimalnim trajanjem, Pretplatniku naplatiti i stvarne troškove osnovnog povezivanja i realizacije pristupa telekomunikacijskoj
mreži OT-a, a sukladno troškovniku za svakog pojedinog Pretplatnika.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
159
5.9 Dedicirani i virtualni poslužitelji
5.9.1 Uključenje i korištenje usluge
Poslužitelji
Dedicated Standard
1
Dedicated Advanced ²
Dedicated Pro
LinVPS 250
3
Unmanaged
4
Managed
LinVPS 500
Unmanaged
5
Managed
Lin VPS 1000 ⁶
Unmanaged
Managed
Lin VPS 2000
7
Unmanaged
Managed
Pristupna
brzina
100 Mbps
Naknada za
uključenje bez
minimalnog
trajanja
ugovora
Naknada za
uključenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
jedne godine
Naknada za
uključenje s
minimalnim
trajanjem
ugovora od
dvije godine
Mjesečna
naknada
za korištenje
Godišnja
naknada
za korištenje
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
1.728,00 kn
(2.160,00 kn)
17.625,60 kn
(22.032,00 kn)
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
2.538,00 kn
(3.172,50 kn)
25.887,60 kn
(32.359,50 kn)
1.000,00 kn
(1.250,00 kn)
500,00 kn
(625,00 kn)
0,82 kn
(1,03 kn)
6.102,00 kn
(7.627,50 kn)
62.240,40 kn
(77.800,50 kn)
125,00
(156,25
250,00
(312,50
125,00
(156,25
250,00
(312,50
125,00
(156,25
250,00
(312,50
125,00
(156,25
250,00
(312,50
0,82
(1,03
0,82
(1,03
0,82
(1,03
0,82
(1,03
0,82
(1,03
0,82
(1,03
0,82
(1,03
0,82
(1,03
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
244,50 kn
(305,63 kn)
544,50 kn
(680,63 kn)
490,50 kn
(613,13 kn)
940,50 kn
(1.175,63 kn)
982,50 kn
(1.228,13 kn)
1.432,50 kn
(1.790,63 kn)
1.965,00 kn
(2.456,25 kn)
2.415,00 kn
(3.018,75 kn)
2.493,90 kn
(3.117,38 kn)
5.553,90 kn
(6.942,38 kn)
5.003,10 kn
(6.253,88 kn)
9.593,10 kn
(11.991,38 kn)
10.021,50 kn
(12.526,88 kn)
14.611,50 kn
(18.264,38 kn)
20.043,00 kn
(25.053,75 kn)
24.633,00 kn
(30.791,25 kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
1.800,00 kn
(2.250,00 kn)
19.440,00 kn
(24.300,00 kn)
250,00
(312,50
500,00
(625,00
250,00
(312,50
500,00
(625,00
250,00
(312,50
500,00
(625,00
250,00
(312,50
500,00
(625,00
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
0,00 kn
(0,00 kn)
Napomena:
U cijenu mjesečnih naknada svih paketa uključena je pristupna brzina 10 Mbps i neograničen internet promet.
Pristupna brzina 100 Mbps omogućena je samo Pretplatnicima dediciranih poslužitelja.
1
Dedicated Standard podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: [email protected],2 GHz, 1 GB ram, 2 x 250 GB HDD, onboard RAID, 5 IP adresa, licenca za cpanel ili licenca za
win2003 STD, full managed
² Dedicated Advanced podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1 x dual core xeon E3110, 2 GB ram, 2 x 320 GB HDD, 3ware 9650 RAID controler, 5 IP adresa, licenca
za cpanel ili licenca za win2003 STD, full managed
3
Dedicated Pro podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2 x quad core xeon E5520, 6 GB DDR3 ram, 4 x 500 GB HDD, 3ware 9650 RAID controler, RAID 10, Ipmi, 10 IP
adresa, licenca za cpanel ili licenca za win2003 STD, full managed
4
LinVPS 250 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 256 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5
5
LinVPS 500 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 512 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5
⁶ LinVPS 1000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 1024 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5
7
LinVPS 2000 podrazumjeva sljedeću konfiguraciju: 2048 MB ram, 10 GB disk, 1 IP adresa, podržane linux distribucije: Debian Etch, Ubuntu 7.04, 8.10, Centos 5
Legenda:
Unmanaged = Pretplatnil dobiva root username i password, sam podešava i sam održava poslužitelj. Doseg supporta je rješavanje sistemskih ili mrežnih poteškoća,
dok je ostatak otklanjanja poteškoća na Pretplatniku.
Managed = Optima telekom instalira i održava poslužitelj. Doseg podrške je od otklanjanja hardverskih poteškoća, poteškoća sa operativnim softverom i pratećim
servisima, pa do pomoći u radu npr. web aplikacija itd.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
160
5.9.2 Dodatna oprema dediciranih poslužitelja
Poslužitelji
Oprema
Xeon 3120 ( dual core )
Xeon 3220 ( quad core )
Xeon 3330 ( quad core )
Xeon 3360 ( quad core )
Dedicated Standard
i
Dedicated Advanced
Xeon 3370 ( quad core )
HDD 2 x 750 GB SATA
HDD 2 x 1000 GB SATA
RAM 4 GB
RAM 8 GB
XEON 5530
XEON 5540
XEON 5550
XEON 5560
XEON 5570
Dedicated Pro
HDD 4 x 750 GB SATA
HDD 4 x 1000 GB SATA
HDD 4 x 73 GB 15k SAS
HDD 4 x 147 GB 15k SAS
HDD 4 x 300 GB 15k SAS
RAM 16 GB FBDIMM
Naknada za
uključenje
Mjesečna
naknada
Za korištenje
Godišnja
naknada
za korištenje
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
250,00
(312,50
16,20 kn
(20,25 kn)
35,10 kn
(43,88 kn)
89,10 kn
(111,38 kn)
182,25 kn
(227,81 kn)
472,50 kn
(590,63 kn)
194,40 kn
(243,00 kn)
315,90 kn
(394,88 kn)
76,95 kn
(96,19 kn)
230,85 kn
(288,56 kn)
369,90 kn
(462,38 kn)
994,95 kn
(1.243,69 kn)
1.593,00 kn
(1.991,25 kn)
2.301,75 kn
(2.877,19 kn)
2.816,10 kn
(3.520,13 kn)
388,80 kn
(486,00 kn)
631,80 kn
(789,75 kn)
324,00 kn
(405,00 kn)
615,60 kn
(769,50 kn)
1.755,00 kn
(2.193,75 kn)
251,10 kn
(313,88 kn)
165,24 kn
(206,55 kn)
358,02 kn
(447,53 kn)
908,82 kn
(1.136,03 kn)
1.858,95 kn
(2.223,69 kn)
4.819,50 kn
(6.024,38 kn)
1.982,88 kn
(2.478,60 kn)
3.222,18 kn
(4.027,73 kn)
784,89 kn
(981,11 kn)
2.354,67 kn
(2.943,34 kn)
3.772,98 kn
(4.716,23 kn)
10.148,49 kn
(12.685,61 kn)
16.248,60 kn
(20.310,75 kn)
23.477,85 kn
(29.347,31 kn)
28.724,22 kn
(35.905,28 kn)
3.965,76 kn
(4.957,20 kn)
6.444,36 kn
(8.055,45 kn)
3.304,80 kn
(4.131,00 kn)
6.279,12 kn
(7.848,90 kn)
17.901,00 kn
(22.376,25 kn)
2.561,22 kn
(3.201,53 kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
kn
kn)
Napomena:
Ako Pretplatnik pri inicijalnoj instalaciji dediciranog poslužitelja zatraži izmjenu standardne konfiguracije sa dodatnom opremom, naplaćuje mu se samo naknada za
uključenje dediciranog poslužitelja, a ne naplaćuje se i naknada za ukljucenje dodatne opreme. Pri svakom naknadnom zahtjevu Pretplatnika (izmjena konfiguracije
poslužitelja), naplaćuje se jednokratna naknadu za uključenje.
5.9.3 Dodatne usluge
Dodatne usluge
Naknada za
uključenje
Mjesečna naknada
Za korištenje
Godišnja naknada
za korištenje
Cpanel*
0,00 kn
(0,00 kn)
240,00 kn
(300,00 kn)
2.448,00 kn
(3.060,00 kn)
Win2003STD*
0,00 kn
(0,00 kn)
180,00 kn
(225,00 kn)
1.836,00 kn
(2.295,00 kn)
Dodatna javna IP adresa
0,00 kn
(0,00 kn)
50,00 kn
(62,50 kn)
540,00 kn
(675,00 kn)
* nadoplata za VPS (virual private server)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
161
5.10
Usluge na zahtjev
Usluge na zahtjev
Radni sat
tehničara
Radni sat
inženjera
Izlazak tehničara
na teren
Jednokratna naknada
Unutar radnog
vremena*
250,00 kn
(312,50 kn)
Nakon radnog
vremena**
(500,00 kn)
Unutar radnog
vremena*
(625,00 kn)
Nakon radnog
vremena**
(1.031,25 kn)
Unutar radnog
vremena*
(312,50 kn)
Nakon radnog
vremena**
400,00 kn
(500,00 kn)
400,00 kn
500,00 kn
825,00 kn
250,00 kn
Prijepis računa
10,00 kn
(12,50 kn)
Naknada za promjenu podataka o
pretplatniku
0,00 kn
(0,00 kn)
Prijenos pretplatničkog odnosa uz
promjenu imena u naslovu
pretplatnika
0,00 kn
(0,00 kn)
trajanje poruke
do 30 sekundi
svakih slijedećih
Snimanje
govornih poruka
30 sekundi
poruke
individualne i
kompleksnije
snimke
Promjena
sadržaja paketa
ugovorene
usluge s
minimalnim
trajanjem***
250,00 kn /po poruci
(312,50 kn /po poruci)
100,00 kn
(125,00 kn)
cijena po dogovoru
Promjena iz
nižeg u viši
tarifni razred
(0,00 kn)
Promjena iz
višeg u niži
tarifni razred
(248,75 kn)
Raskid ugovora sa željenim
datumom****
0,00 kn
199,00 kn
100,00 kn
(125,00 kn)
* Ponedjeljak-petak; 09-17h
** Ponedjeljak-petak; 17-09h, vikendom i blagdanom 0-24h
Napomena: Obračunska jedinica je jedan sat.
*** Sadržaj paketa usluga odabire se pri zasnivanju pretplatničkog odnosa. Obzirom na promjene navika telefoniranja, korištenja pristupa internetu, korištenja
digitalne televizije (IPTV), postoji mogućnost promjene sadržaja paketa ugovorenih usluga.
Pretplatnici koji su sadržaj paketa usluga ugovorili bez minimalnog trajanja (nemaju ugovornu obvezu) ili su sadržaj paketa usluga ugovorili s minimalnim
trajanjem,a do isteka je preostalo manje od 3 mjeseca (ugovorna obveza istječe u iduća 3 mjeseca) mogu promijeniti sadržaj paketa usluge iz višeg u niži,
neograničen broj puta ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja bez plaćanja naknade za promjenu sadržaja paketa.
Pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog odnosa ugovaraju korištenje sadržaja paketa usluga s minimalnim
trajanjem od 12 ili više mjeseci, mogu iz paketa usluga višeg tarifnog razreda prijeći u paket usluga nižeg tarifnog razreda nakon isteka 180 dana od dana
zasnivanja pretplatničkog odnosa prema uvjetima korištenja koji vrijede za promjenu paketa ugovorene usluge. Promjena paketa usluga iz nižeg tarifnog
razreda u viši moguća je neograničeno, ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja.
Naknada za promjenu sadržaja paketa ugovorene usluge iz višeg tarifnog razreda u niži iznosi 199,00 kn + PDV za svaki tarifni razred. Ukoliko sadržaj paketa
ugovorenih usluga iz višeg tarifnog razreda mijenjate u niži za veći broj tarifnih razreda, naknada iznosi 199,00 kn + PDV puta broj tarifnih razreda.
Tarifni razredi:
1. Tarifni razred = 3-play
2. Tarifni razred = 2-play
3. Tarifni razred = 1-play
Najviši tarifni razred je je
paketi usluga (telefon/internet/IPTV)
paketi usluga (telefon/internet; telefon/IPTV; internet/IPTV)
paketi usluga (telefon)
1, a najniži 3.
**** Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a, Pretplatnik može u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa posebno
unaprijed naznačiti datum raskida ugovora.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
162
6 Posebne promotivne ponude
6.1 Bežični telefon
Oprema unutar promotivne
ponude
Puna cijena opreme uz
ugovaranje paketa
usluga bez ugovorne
obveze
Povlaštena cijena
opreme uz ugovaranje
paketa uz ugovornu
obvezu od jedne
godine*
Povlaštena cijena
opreme uz ugovaranje
paketa uz ugovornu
obvezu od dvije
godine*
Bežični telefon PANASONIC
DEC KX-TG 16
300,00 kn
(375,00 kn)
0,81 kn
(1,01 kn)
0,81 kn
(1,01 kn)
* Opseg promotivne ponude: Promotivna ponuda vrijedi za sve nove korisnike O2/O3/O2+/O3+ paketa usluga
* Trajanje promotivne ponude: 04.02.2012. – 31.03.2012. ili do isteka zaliha
Napomena!
Ukoliko pretplatnik iskoristi pogodnosti iz promotivne ponude te zatraži prijevremeno trajno isključenja paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem, a
prije isteka minimalnog trajanja, primjenjuju se standardne naknade za prijevremeno trajno isključenje paketa usluga ugovorenog s minimalnim trajanjem.
Puna cijena opreme iz promotivne ponude se u tom slučaju ne naplaćuje.
6.2 Bonus minute Fix i Bonus minute Mob
1
2
Paket
Naknada za uključenje
usluge
Mjesečna naknada
za korištenje usluge
Bonus minute Fix1
0,00 kn
(0,00 kn)
11,00 kn
(13,75 kn)
Bonus minute Mob2
0,00 kn
(0,00 kn)
5,00 kn
(6,25 kn)
Objedinjuje 50 minuta po cijeni od 0,00 kn + uspostava poziva 0,06 kn bez PDV-a (0,08 kn s PDV-om)
Objedinjuje 50 minuta po povlaštenoj cijeni od 0,35 kn bez PDV-a (0,44 kn s PDV-om) + uspostava poziva 0,06 kn bez PDV-a (0,08 kn s PDV-om)
6.3 Promotivna akcija „Bonus kune“
Bodovanje
Vrijednost boda
1 bod
1,00 Kn
Paket
Iznos bodova čija se
protuvrijednost
može koristiti za
umanjenje računa*
O1+, Telefon 50,
Telefon 500
40 bodova
O2start+, O2surf+,
O2TVstart+,
O2TVsurf+, Halo Halo
Halo, Halo Surf
2 x 40 bodova
O3TVstart+, O3TVsurf+
3 x 40 bodova
*Podrazumijeva iznos bodova čiju protuvrijednost postojeći Pretplatnik OT-a (preporučitelj novog Pretplatnika OT-a) može koristiti isključivo u obliku iznosa
popusta za korištene usluge OT-a kojim će se Pretplatniku OT usluga umanjiti iznos jednog ili više izdanih računa.
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
163
6.4 Fiskal1 – hardversko/softversko rješenje fiskalne blagajne
Naziv opreme
Naknada za prodaju uz
jednokratno plaćanje*
Naknada za prodaju
uz obročno plaćanje
kroz 3 mjesečna
obroka**
Fiskal11
1.496,00 kn
(1.870,00 kn)
649,00 kn
(811,25 kn)
Fiskal1 mini2
1.232,00 kn
(1.540,00 kn)
534,00 kn
(667,50 kn)
1
Sadržaj Fiskal1 rješenja: tablet računalo, aplikacija fiskalne blagajne, stalak, printer
Sadržaj Fiskal1 mini rješenja: tablet računalo, aplikacija fiskalne blagajne, stalak
*Podrazumijeva kupnju uz jednokratno plaćanje.
**Podrazumijeva kupnju uz obročno plaćanje kroz tri mjesečna obroka
2
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
164
7 Popis zemaljskih i satelitskih meĎunarodnih zona
Europa 1
Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Italija, Srbija, Crna Gora, MaĎarska, Njemačka, San Marino, Slovačka
Republika, Slovenija, Vatikan
Europa 2
Albanija, Andora, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Cipar, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Grčka, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, UK
Europa Mobilna 1
Austrija
Europa Mobilna 2
BiH, Češka, Italija, Srbija, Crna Gora, MaĎarska, Njemačka, Slovačka, Slovenija
Europa Mobilna 3
Grčka, Poljska, Portugal
Europa Mobilna 4
Francuska, Švicarska
Europa Mobilna 5
Belgija, Bugarska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Rumunjska,
Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo (UK)
Svijet 1
Aljaska (SAD), Alžir, Australija, Bahrein, Brazil, Djevičansko Otočje (SAD), Gibraltar, Gruzija, Havaji (SAD), Kanada, Libija,
Maroko, Meksiko, Portoriko, Rusija, SAD
Svijet 2
Afganistan, Američka Samoa, Anguilla, Angola, Antigva i Barbuda, Argentina, Armenija, Aruba, Ascension, Azerbejdžan,
Bahamski Otoci, Bangladeš, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bocvana, Bolivija, Bruneji Darusalam, Burkina Faso,
Burma/Mianmar, Burundi, Butan, Čad, Čile, Đibuti, Diego Garcia, Djevičansko Otočje (UK), Dominika, Dominikanska Republika,
Egipat, Ekvador, Ekvatorijalna Gvineja, El Savador, Eritreja, Etiopija, Falklandski Otoci, Farski Otoci, Fidži, Filipini, Francuska
Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Grenland, Guam, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisao, Haiti, Honduras,
Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Istočni Timor, Izrael, Jamajka, Japan, Jemen, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička
Republika, Kajmanski Otoci, Kambodža, Kamerun, Katar, Kazahstan, Kenija, Kina, Kirgistan, Kiribati, Kolumbija, Kongo,
Kostarika, Kuba, Kukovi Otoci, Kuvajt, Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivi, Malezija, Mali,
Marijanski Otoci, Maršalski Otoci, Mauricijus, Mauritanija, Mayotte i Komori, Mikronezija, Mongolija, Montserat, Mozambik,
Namibija, Nauru, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue Otoci, Nizozemski Antili, Norfolk Otoci, Nova Kaledonija, Novi Zeland,
Obala Slonovače, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Ruanda, Sao Tome i Principe,
Saudijska Arabija, Sejšeli, Senegal, Siera Leone, Singapur, Sirija, Sjeverna Koreja, Solomonski Otoci, Somalija, Srednjoafrička
Republika, Šri Lanka, Sudan, Surinam, Sveta Helena, Sveta Lucija, Sveti Kristofer i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Swaziland,
Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tanzanija, Togo, Tokelu Otoci, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Turkmenistan, Turks i Caicos,
Tuvalu, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Uzbekistan, Valis i Futuna, Vanuatu, Venecuela, Vijetnam, Zambija,
Zapadna Samoa, Zelenortski Otoci, Zimbabve
SATELIT 1
Thuraya (88216)
SATELIT 2
Iridium (8816, 8817)
Inmarsat Mini M (8707, 87176, 87276, 87376, 87476)
Australia satelit - Optus Satellite Mobil (611451, 611452, 611453)
Australia satelit - Telstra Satellite Mobil (61147)
Indonezia satelit (628681)
MCP Satelite System (88232)
Thailand-Mobile (Satellite) (6681200, 6681201)
SATELIT 3
EMSAT (88213)
Inmarsat B (87030-38, 8713, 8723, 8733, 8743)
Inmarsat M (87061-69, 8716, 8726, 8736, 8746)
Ellipso Satellite System (8812, 8813)
SATELIT 4
Globalstar (8818, 88180)
SATELIT 5
INMARSAT A (8701, 8711, 8721, 8731, 8741)
INMARSAT AERO (8704, 8705, 8725)
Inmarsat B HSD (high speed data) (87039, 87062, 87078, 87139, 87239, 87339, 87439)
INMARSAT M HSD (87060, 87160, 87260, 87360, 87460)
Cjenik Optima Telekom usluga V 2.93.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
4 342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content