close

Enter

Log in using OpenID

izvršenje Proračuna za 2012. -sažeti prikaz -grafikoni

embedDownload
IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012
Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
RKP: 6608 Centar za socijalnu skrb Trogir
Program: P4001 Socijalne pomoći i naknade
AKTIVNOST
NAZIV
A 734169
Doplatak za pomoć i njegu
A 734177
Jednokratna pomoć
A 734185
Osobna invalidnina
A 734186
Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj
A 734187
Ostale socijalne naknade i pomoći
A 791001
Osobna naknada udomitelju
A 791002
Pomoć za uzdržavanje
A 792001
Pravo na status roditelja - njegovatelja
A 792002
Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta
IZNOS
1,496,792.00
164,345.74
1,448,460.00
84,886.00
217,736.35
4,704.00
1,052,343.00
310,998.60
41,496.00
4,821,761.69
Program: P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine
AKTIVNOST
NAZIV
A 734161
Centri za socijalnu skrb
IZNOS
851,886.43
851,886.43
Program: P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi
AKTIVNOST
NAZIV
IZNOS
K 618388
Nabava opreme manje vrijednosti
0.00
0.00
Razdjel: 12000 Decentralizirano financiranje
AKTIVNOST
A 10010Z1200 Rashodi djelatnosti
157,069.25
157,069.25
Razdjel: 08630 Fond za prof.rehab. i zap.osoba s inv.
42,409.00
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 2012.
Socijalne pomoći i naknade
Centri za socijalnu skrb -rashodi zaposlenih
Centri za socijalnu skrb -materijalni rashodi
Naknada do zaposlenja
4,821,761.69
851,886.43
157,069.25
42,409.00
5,873,126.37
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE 2012.
321
322
323
329
343
Naknade troš. zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespom. rash. poslovanja
Ostali financijski rashodi
Decentralizirano financiranje
14,508.78
29,500.28
104,042.18
2,621.91
6,396.10
157,069.25
RASHODI ZA USLUGE 2012.
3231
3232
3233
3234
3235
3237
3238
3239
Usluge telefona, pošte i prijevoza
usluge tek. i inv. održavanja
Usluge promidžbe i inform.
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge (zaštitarska služba…)
RASHODI ZA USLUGE:
24,484.57
2,621.50
9,372.10
1,672.54
3,319.76
4,675.00
10,350.00
47,546.71
104,042.18
SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE 2012.
Pravo na privremeno
uzdržavanje djeteta
0.86%
Pravo na status roditelja njegovatelja
6.45%
Doplatak za pomoć i njegu
31.04%
Pomoć za uzdržavanje
21.82%
Osobna naknada
udomitelju
0.10%
Ostale socijalne naknade i
pomoći
4.52%
Naknada za smještaj u
udomiteljsku obitelj
1.76%
Jednokratna pomoć
3.41%
Osobna invalidnina
30.04%
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 2012.
Centri za socijalnu
skrb -rashodi
zaposlenih
14.50%
Centri za socijalnu
skrb -materijalni
rashodi
2.67%
Naknada do
zaposlenja
0.72%
Socijalne pomoći i
naknade
82.10%
Decentralizirano financiranje 2012.
Financijski
rashodi
4,07%
Naknade troš.
zaposlenima
9.24%
Ostali nespom.
rash. poslovanja
1.67%
Rashodi za
materijal i
energiju
18.78%
Rashodi za
usluge
66.24%
Rashodi za usluge 2012.
Usluge telefona,
pošte i prijevoza
23.53%
Ostale usluge
(zaštitarska
služba…)
45.70%
usluge tek. i inv.
održavanja
2.52%
Usluge
promidžbe i
inform.
9.01%
Računalne
usluge
9.95%
Intelektualne i
osobne usluge
4.49%
Komunalne
usluge
1.61%
Zakupnine i
najamnine
3.19%
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content