close

Enter

Log in using OpenID

1. N A G R A D A A A M K S V E U Č I L I Š T A

embedDownload
Prvenstvo „Sjeverne lige“ 2014.
Otvoreno prvenstvo
1. N A G R A D A A A M K S V E U Č I L I Š T A
POSEBNI PRAVILNIK
ORGANIZATOR:
AAMK Sveučilište
TEHNIČKI IZVODITELJ:
AK „Delta Sport“ Zagreb
Zagreb, 04. svibnja 2014.
1. NAGRADA AAMK SVEUČILIŠTA
POSEBNI PRAVILNIK
PROGRAM
Četvrtak, 03. travnja 2014.g.
Početak primanja prijava
Petak, 25. travnja 2014.g.
Posljednji dan primanja prijava
Srijeda, 30. travnja 2014.g.
Objava popisa prijavljenih
NEDJELJA, 04. SVIBNJA 2014.g.
Poligon Auto škole Grada Zagreba - Zagreb, Prisavlje bb (kockica)
09.00 - 10.00 sati
Verifikacija i tehnički pregled
10.30 sati
1. sjednica Sportske komisije
10.45 sati
Obavezno prikupljanje svih natjecatelja s automobilima u
predstartnom prostoru i objava startne liste za 1. natjecanje
Sastanak s vozačima
10.55 sati
Svečano otvorenje
11.00 sati
Start prvog vozila
15:00 sati
Dolazak prvog vozača na cilj 5. posebnog ispita i obavezno
ostavljanje automobila u prostoru za dodatnu kontrolu
automobila
- 10 min. po završetku posljednjeg Posebnog ispita (PI 5) objava privremenih rezultata (službena oglasna
ploča) i 2. sjednica Sportske komisije
- 10 min. po završetku 2. sjednice Sportske komisije objava konačnih rezultata (službena oglasna ploča)
ORGANIZACIJA
Akademski auto moto klub „Sveučilište“, 10000 Zagreb, J. R. Boškovića 26, uz tehničku podršku AK „Delta
Sport“, Vrbje 7, 10000 Zagreb, organizira ocjensko spretnosnu vožnju (A07) za Prvenstvo Sjeverna liga
2014., pod nazivom „1. Nagrada AAMK SVEUČILIŠTA“ .
Natjecanje će se održati u nedjelju, 04. svibnja 2014. g. prema satnici iz programa.
Natjecanje se održava u skladu s Međunarodnim sportskim pravilnikom FIA-e i odgovarajućih mu
dodataka, Pravilnika o autosportovima HAKS-a, Sportskog pravilnika Prvenstva Sjeverna liga 2014,
Dodatka A-07 Ocjensko spretnosne vožnje i ovog Posebnog pravilnika.
Za natjecanje za Otvoreno prvenstvo Grada Zagreba u cijelosti se primjenjuju odrednice Posebnog
pravilnika za natjecanje Prvenstvo Sjeverna liga, osim posebnosti koje su regulirane ovim Dodatkom.
Natjecanje se boduje za Prvenstvo Sjeverna liga 2014.
2
1. NAGRADA AAMK SVEUČILIŠTA
POSEBNI PRAVILNIK
U R E D N A T J E C A NJ A I O S O B E Z A K O N T A K T
Do 03. svibnja 2014. g.:
Akademski auto moto klub „Sveučilište“, J.R. Boškovića 26, 10000 Zagreb
Telefon:
01 4855 832
Fax:
01 4855 832
Mob:
099 3106 893
E-mail:
[email protected]
04. svibnja 2014. g.:
Poligon autoškole grada Zagreba, Prisavlje bb (kockica), 10000 Zagreb
R U K O V O D S T V O N A T J E C A NJ A
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Zdenka Brčić
Rade Karleuša
Željko Blažević
Srećko Alispahić
SPORTSKA KOMISIJA
Predsjednik žirija i Delegat ZAS-a:
Član:
Član:
Tajnica sportske komisije:
Jasna Brčić Mihok
Koraljka Tomičić
Edin-Dino Deljkić
Emilija Matić
N-1097
S-1263
S-0126
K-3389
Direktor natjecanja:
Pomoćnik direktora:
Tajnik, voditelj verifikacije i ureda natjecanja:
Voditelj TKO:
Voditelj posebnih ispita:
Osoba odgovorna za odnose s vozačima:
Glavni liječnik:
Voditelj sudaca:
Voditelj parka vozača i zatvorenog parkirališta:
Mjerna služba:
Koraljka Tomičić
Srećko Alispahić
Edin-Dino Deljkić
Tomislav Škreblin
Rene Pintar
Božica Popović
Dr. Mario Ćuk
Vladimir Skočić
Ivica Tisaj
Delta timing
S-1263
S-0126
N-3398
K-3397
N-2755
S-3398
N-2629
OPĆI UVJETI
Članak 1.
BODOVANJE
Natjecanje se boduje za Prvenstvo Sjeverna liga 2014. primjenjivati će se odredbe Članka 14 Dodatka
A-07 PRS. (www.z-a-s.hr/praviilnici_2014/dodatak_A07_2014.pdf)
Članak 2.
OPIS NATJECANJA
Natjecanje „1. Nagrada AAMK SVEUČILIŠTE 2014“ održati će se na poligonu autoškole grada Zagreba u
Zagrebu, Prisavlje bb (kockica). Natjecanje se sastoji od pet (5) posebnih ispita (PI). Skice posebnih ispita
su sastavni dio ovog Posebnog pravilnika.
3
1. NAGRADA AAMK SVEUČILIŠTA
POSEBNI PRAVILNIK
Članak 3.
UVJETI ZA AUTOMOBILE
Primjenjivat će se odredbe Članka 5 Dodatka A-07 sportskog pravilnika PSL za 2014. Osim registriranih
vozila na natjecanju se može nastupiti i s neregistriranim vozilima Sprint i Sport grupe iz discipline A-09.
Članak 4.
KLASE
Prema ukupnoj dužini automobili će biti razvrstani u sljedeće klase prema čl.5 Dodatka A07 sportskog
pravilnika PSL za 2014.
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
I
II
III
IV
do 3500 mm ukupne dužine
preko 3500 mm do 4000 mm ukupne dužine
preko 4000 mm ukupne dužine
„CHALLENGE“
Članak 5.
STARTNI BROJEVI I OBILJEŽAVANJE AUTOMOBILA
Startne brojeve osigurava organizator. Startni brojevi bit će određeni u skladu s Člankom 6. Dodatka A07 sportskog pravilnika PSL za 2014.
Članak 6.
UVJETI ZA VOZAČE
Primjenjivat će se odredbe Članka 3 Dodatka A-07 sportskog Pravilnika PSL za 2014.
Članak 7.
PRIJAVLJIVANJE I ČLANARINA
Svi natjecatelji moraju biti uredno prijavljeni Organizatoru, najkasnije do 25. travnja 2014. godine, do
2400 sata.
Podaci za slanje prijava:
Akademski auto moto klub „Sveučilište“
J.R. Boškovića 26
10000 Zagreb
*preporuka Organizatora je da se prijave šalju e-mailom na adresu [email protected] *
Članarina za Prvenstvo Sjeverne lige (PSL) iznosi 100,00 kn po natjecatelju i uplaćuje se na žiro račun
Akademskog auto moto kluba „Sveučilište“ koji se vodi kod Zagrebačke banke:
IBAN: HR7423600001101555579
Članak 8.
ODGOVORNOST I OSIGURANJE
Svi vozači nastupaju na osobnu odgovornost. Organizator ne prihvaća bilo kakvu odgovornost vozača za
povrede osoba i štete na imovini posada, natjecatelja, mehaničara i trećih lica.
Svaki natjecatelj – vozač sudjelovanjem na natjecanju odriče se svih prava vezano za nezgode koje bi se
mogle dogoditi natjecatelju ili posadi ili njihovim mehaničarima tijekom natjecanja. Ovo odricanje se
odnosi na FIA, HAKS, ZAS, AAMK SVEUČILIŠTE, sve službene osobe, natjecatelje, ili njihove mehaničare.
Organizator će osigurati police prema Članku 6 Športskom pravilniku PSL za 2014.
4
1. NAGRADA AAMK SVEUČILIŠTA
POSEBNI PRAVILNIK
Članak 9.
PRIJAM, TEHNIČKI PRIJAM I VERIFIKACIJA
Odvijat će se prema satnici u Programu natjecanja na poligonu auto škole, Prisavlje b.b., Zagreb. Vozači
koji zakasne više od 30 minuta neće biti primljeni na natjecanje.
Članak 10.
START
Start prvog vozila uslijediti će u 1100 sati, redoslijedom prema startnim brojevima.
Članak 11.
POSEBNI ISPITI
Posebni ispiti će se održati na poligonu autoškole u Prisavlje bb (kockica). Pri odvijanju posebnih ispita
primjenjuju se odredbe Članka 07, 08, 09 i 10 Dodatka A-07 sportskog pravilnika PSL za 2014. godinu.
Shema poligona sastavni je dio ovog Posebnog pravilnika.
Po završetku natjecanja, bit će organiziran prostor za dodatnu kontrolu automobila, koji će se nalaziti na
prostoru parkirališta.
Članak 12.
KAŽNJAVANJE
Primjenjuju se odredbe Članka 11 Dodatka A-07 sportskog pravilnika PSL za 2014. godinu.
Članak 13.
MJERENJE VREMENA I OBRADA REZULTATA
Mjerenje vremena i obradu rezultata obaviti će licencirana mjerna služba „Delta timing“ iz Zagreba.
Članak 14.
DISCIPLINA U VOŽNJI
Svi vozači nastupaju na vlastitu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što potvrđuju potpisom
prijave. Organizator ne prihvaća odgovornost nad vozačima za eventualne ozljede i štetu nanesenu sebi,
trećim osobama, vozilima ili objektima.
Članak 15.
OBJAVA REZULTATA
Privremeni i konačni rezultati bit će objavljeni na službenoj oglasnoj ploči u skladu s objavljenim
programom.
Članak 16.
PRAVA I OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator zadržava pravo da radi sigurnosti posada izmjeni pojedine elemente natjecanja; odnosno da
isto otkaže djelomično ili u cijelosti. O tim izmjenama i promjenama organizator će izdati bilten-e, te o
svemu obavijestiti sve vozače najkasnije do početka natjecanja.
5
1. NAGRADA AAMK SVEUČILIŠTA
POSEBNI PRAVILNIK
Članak 17.
NAGRADE I PRIZNANJA
Organizator će dodijeliti sportska priznanja:
- za 1. - 3. mjesto u ukupnom redoslijedu
- za 1. - 3. mjesto u svakoj klasi
- za 1. - 3. mjesto u ukupnom redoslijedu vozačica
- za 1. - 3. mjesto u ukupnom redoslijedu juniora
- za 1. - 3. mjesto u konkurenciji klubova
- za 1. - 3. mjesto u konkurenciji timova
Ovaj Posebni pravilnik usvojila je Sportska komisija Akademskog auto moto kluba „Sveučilište“, dana 03.
travnja 2014.
Tajnik natjecanja
Direktor natjecanja
Edin – Dino DELJKIĆ
Koraljka TOMIČIĆ
6
1. NAGRADA AAMK SVEUČILIŠTA
POSEBNI PRAVILNIK
DODATAK 1 - OTVORENO PRVENSTVO
Članak 1.
UVJETI ZA VOZAČE
Primjenjivat će se odredbe Članka 3 Dodatka A-07 Sportskog Pravilnika PSL za 2014.
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu i važeću policu te
potvrdu o uplaćenoj članarini u iznosu od 70,00 kn.
Obavezna je upotreba sigurnosnog pojasa, u vozilu za vrijeme ispita smije se nalaziti samo prijavljeni
natjecatelj, s jednim vozilom može nastupiti maksimalno dva natjecatelja.
Pravo sudjelovanja za Otvoreno prvenstvo imaju svi zainteresirani vozači iz Republike Hrvatske i
susjednih država, koji istovremeno ne nastupaju u natjecanju za PSL.
Članak 2.
UVJETI ZA VOZILA
Klase se određuju na osnovu ukupne dužine vozila:
Klasa
Klasa
Klasa
I
II
III
do 3500 mm ukupne dužine
preko 3500 do 4000 mm ukupne dužine
preko 4000 mm ukupne dužine
Dopušten je nastup sa neregistriranim vozilima, te vozilima sprint i sport klase iz discipline A09 koja će
biti svrstana u odgovarajuću klasu.
Članak 3.
PRIJAVLJIVANJE I ČLANARINA
Svi natjecatelji moraju biti uredno prijavljeni Organizatoru, najkasnije na verifikaciji natjecanja.
Podaci za slanje prijava:
Akademski auto moto klub „Sveučilište“
J.R. Boškovića 26
10000 Zagreb
*preporuka Organizatora je da se prijave šalju e-mailom na adresu [email protected] *
Članarina za nastup na otvorenom prvenstvu iznosi 70,00 kn po natjecatelju i uplaćuje se na verifikaciji
natjecanja. U cijenu je uračunata polica osiguranja za vozača.
Članak 4.
NAGRADE I PRIZNANJA
Organizator će dodijeliti sportska priznanja:
- za 1. - 3. mjesto u svakoj klasi
Članak 5.
Za sve ostalo vrijede odredbe Dodatka A-07 Sportskog Pravilnika PSL za 2014.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content