close

Enter

Log in using OpenID

52. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

embedDownload
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Organizatori natjecanja
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA
Ilica 219 a
10000 Zagreb
tel. 37 45 696, faks 37 08 179
[email protected]
www.hdgpp.hr
Povjerenstvo za provedbu Državnog natjecanja učenika
i studenata glazbe i plesa
Predsjednik povjerenstva
Frano Matušić
Tajnik natjecanja
Josip Burjan
Alica Hergešić - tajnica povjerenstva
Dalibor Cikojević
Zdenka Merčep
Drago Kadoić
Vera Šutalo
Astrid Horvat
Olivera Mirković
Antonijeta Šeketa Gleich
Branka Višić Karavida
Veljko Valentin Škorvaga
Anita Gergorić
Goran Sučić
Organizacijski odbor
Osnovna i srednja glazbena škola “Mirković”
Opatija
Predsjednica
Olivera Mirković
Članovi Silvana Šepić, Olga Sandalić,
Ljerka Šemeš, Rajka Bartolin
1
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
SUDIONICI NATJECANJA
1. Osnovna glazbena škola Beli Manastir
2. GŠ Vatroslava Lisinskog, Bjelovar
3. OGŠ Ive Tijardovića, Delnice
4. UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik
5. OGŠ pri OŠ "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
6. GŠ Dr. fra Ivana Glibotića, Imotski
7. OGŠ „Ladislav Šaban“ pri POU „Đuro Arnold“, Ivanec
8. Glazbena škola Jastrebarsko
9. UŠ "Fortunat Pintarić", Koprivnica
10. GŠ Alberta Štrige, Križevci
11. Osnovna glazbena škola Makarska
12. OGŠ “Kontesa Dora”, Našice
13. Glazbena škola u Novskoj
14. OGŠ “Lovro pl. Matačić”,Omiš
15. GŠ Franje Kuhača, Osijek
16. OGŠ “Slavko Zlatić”, pri POU Poreč
17. Glazbena škola Požega
18. GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Pula
19. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
20. GŠ Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka
21. GŠ “Ferdo Livadić”, Samobor
22. OGŠ Zlatka Grgoševića pri NS “Sesvete”
23. OGŠ Jakova Gotovca, Sinj
2
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
24. Osnovna glazbena škola Slatina
25. GŠ Josipa Hatzea, Split
26. Umjetnička akademija u Splitu
27. GŠ Ivana Lukačića, Šibenik
28. Glazbeni odjeli pri OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo
29. Glazbena škola u Varaždinu
30. OGŠ pri OŠ Vela Luka
31. GŠ Josipa Runjanina, Vinkovci
32. OGŠ Vrbovec pri POU Vrbovec
33. OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok
34. GŠ „Blagoje Bersa“, Zadar
35. Muzička akademija Zagreb
36. GU Elly Bašić, Zagreb
37. GŠ Blagoja Berse, Zagreb
38. GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb
39. GŠ Pavla Markovca, Zagreb
40. OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb
3
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
OCJENJIVAČKI SUDOVI, PROČELNICE, TAJNICE
glasovirska dua i glasovir za 6 i više ruku
ocjenjivački sud
Dalibor Cikojević – predsjednik
Mladen Janjanin
Jakša Zlatar
Vladimir Babin
Olga Cinoburova
pročelnica za provedbu natjecanja
Antonijeta Šeketa Gleich
tajnice ocjenjivačkog suda
Silvana Šepić
Olga Sandalić
dua, tria, kvarteti i sastavi 5 - 12 članova
ocjenjivački sud
Anđelko Krpan – predsjednik
Renata Penezić
Lidija Horvat Dunjko
Xhevdet Sahatxhija
Veljko Valentin Škorvaga
pročelnica za provedbu natjecanja
Branka Višić Karavida
tajnice ocjenjivačkog suda
Silvana Šepić
Olga Sandalić
4
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Rezultati natjecanja
glasovir za 6 i više ruku I. kategorija
Članovi sastava
1.
Lea Tavra
Lucija Kuveždić
Lana Jakelić
Škola
Nastavnik
GŠ Pavla
Markovca, Zagreb
Iva Ljubičić
Ocjena
Nagrada
97,10
II.
GLASOVIRSKA DUA I. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Mia Abramović
Lovro Žagar
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Bjelovar
Slađana
Buklijaš
98,10
I.
2.
Dora
Dawidowsky
Marta
Gojmerac
GU Elly Bašić, Zagreb
Željka
Kranjec Noll
97,00
II.
3.
Bruna Panžić
Aldo Žuvela
GŠ Josipa Hatzea,
Split
Albina
Marketić
96,20
II.
4.
Mia Vidaković
Lana Gaćeša
GŠ Pavla Markovca,
Zagreb
Alma Ceraj
95,50
II.
5.
Hana
Sambunjak
Sven Marđetko
GŠ Ferdo Livadić,
Samobor
Jadranka
Tikvica
93,20
III.
6.
Klarisa Šijanski
Toni Tupek
OGŠ Zlatka
Grgoševića pri NS
„Sesvete“
Senka Apa
92,20
III.
7.
Maja Šokac
Lea Lopotar
OGŠ Zlatka
Grgoševića pri NS
„Sesvete“
Marina
Mijatović
90,80
III.
5
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
GLASOVIRSKA DUA II. kategorija
Članovi sastava
1.
Matija Kranjčić
Jan Niković
Škola
Nastavnik
OGŠ Rudolfa Matza,
Zagreb
Ela Korbar
Ocjena
Nagrada
98,80
I.
GLASOVIRSKA DUA III. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Elizabeta Barišin
Mia Pečnik
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Zagreb
Ivanka Kordić
97,90
II.
2.
Matea Bobanović
Petar Pavlović
GU Elly Bašić,
Zagreb
Željka Krnjak
96,30
II.
3.
Tin Samuel
Bobanović
Mauro Uljanić
OGŠ „Slavko Zlatić“
pri POU Poreč
Jerko
Crljenko
93,20
III.
GLASOVIRSKA DUA IV. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Katarina Čičerić
Luka Polunić
GŠ Josipa Hatzea,
Split
Najda
Čapalija
98,70
I.
2.
Frančeska
Paleka
Andrej Karić
GŠ „Blagoje Bersa“,
Zadar
Nenad Novak
96,90
II.
3.
Karla Novaković
Valentina Božac
GŠ Ivana Matetića
Ronjgova Pula
Mariza Burić
96,60
II.
4.
Helena Beljan
Lorena Pisačić
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Bjelovar
Slađana
Buklijaš
94,40
III.
6
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
GLASOVIRSKA DUA V. kategorija
Članovi sastava
1.
Katarina
Sobočan
Ivan Bebić
Škola
Nastavnik
Muzička akademija
Zagreb
7
Katarina
Krpan
Ocjena
Nagrada
96,00
II.
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
DUA I. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Filip Mišković
Paula Ćurić
GŠ Josipa Hatzea,
Split - PO Kaštela
Vicko Novak
99,44
I.
2.
Željana Jerić
Silvio Bilić
OGŠ Lovro pl.
Matačić, Omiš
Neno Munitić
98,86
I.
OGŠ pri OŠ
K.Š.Gjalskog, Zabok
Iva Smojver
98,76
I.
Glazbena škola u
Novskoj
Stiven
Ruvčevski
98,64
I.
3.
4.
Ana Petriško
Magdalena
Križnik
Antonio Katušić
Sebastian
Debeljak
5.
Mirjam Alagušić
Branimir Župić
OGŠ Jakova
Gotovca, Sinj
Barbara
Mikulić
98,12
I.
6.
Jelena Žaja
Lana Plančić
GŠ Ivana Lukačića,
Šibenik
Jure Celić
97,26
II.
7.
Giulia Dobrilović
Genesis Žužić
OGŠ Slavko Zlatić
pri POU Poreč
Samanta
Stell
96,90
II.
8.
Hana Klančnik
Nina Španjol
GŠ Ivana Matetića
Ronjgova, Rijeka PO Rab
Nataša Balyk
96,42
II.
9.
Ivana Mikec
Maria
Dragomirović
Umjetnička škola
Beli Manastir
Manuela
Hren Marčec
96,36
II.
10.
Pjero Maltar
Tesa Martinović
OGŠ pri OŠ M. P.
Katančića, Valpovo
Davor
Kuzmanović
94,80
III.
11.
Karlo Vuk
Hrvoje Baštek
OGŠ pri POU
Vrbovec
Mirjana
Margetić
93,20
III.
12.
Magdalena Banfić
Lana Srednoselec
OGŠ Ladislav Šaban
pri POU Đ. Arnold,
Ivanec
Mislav
Vudjan
90,60
III.
13.
Ana Labaza
Brajša
Lana Lucija
Horvatić
GU Elly Bašić,
Zagreb
Glazbena škola u
Varaždinu
Luka
Magdalenić
8
nisu pristupili
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
DUA II. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Vanda Dabac
Emanuel Pavon
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Bjelovar
Vanda
Novoselec
98,88
I.
2.
Dora Karamatić
Domagoj Dobrila
GŠ Ivana Matetića
Ronjgova Rijeka
Josip
Blažanin
98,82
I.
3.
Zvonimir Krpan
Iva Ilakovac
GŠ Franje Kuhača,
Osijek
Tomislav
Hühn
98,46
I.
4.
Igor Jurinić
Luka Nikolić
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Zagreb
Elvira Happ
98,30
I.
5.
Franjo Pećarić
Luka Lovreković
GŠ Alberta Štrige,
Križevci
Vice Zirdum
97,60
II.
6.
Lucija Pejković
Marko Čuček
GU Elly Bašić,
Zagreb
Ante Čagalj
97,02
II.
7.
Ivana Kovačević
Sara Romac
Glazbena škola
Makarska
Jasenka
Markov
Anterić
96,38
II.
8.
Zrinka Bakić
Ivan Ščepanović
GŠ Josipa Hatzea,
Split
Ivana Kenk
Kalebić
96,24
II.
9.
Nino Atanasković
Ivan Žufić
GŠ Ivana Matetića
Ronjgova Pula
Volodimir
Balyk
95,50
II.
10.
Anesa Čajević
Glojnarić
Marko Vucković
GŠ „Ferdo Livadić“
Samobor
Nikolina
Tičinović
Ćavrag
95,46
II.
11.
Iva Ćosić
Dora Kmezić
GU Elly Bašić,
Zagreb
Vjera Odak
93,72
III.
12.
Jelena Batinić
Martina Vuletić
UŠ Luke
Sorkočevića,
Dubrovnik
Nastasja
Crnjak
92,94
III.
9
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
DUA III. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Elizabeta Adžaga
Martin Krpan
Muzička akademija
Zagreb
Leonid
Sorokow
99,08
I.
2.
Katarina Kutnar
Lovro Peretić
Muzička akademija
Zagreb
Darko
Petrinjak
98,10
I.
3.
Eva Mach
Teodora Sucala
Matei
Muzička akademija
Zagreb
Jože Haluza
97,40
II.
4.
Dora Maganić
Ariana Škrinjar
Muzička akademija
Zagreb
Anđelko
Krpan
95,75
II.
5.
Divna Šimatović
Ivan Šimatović
Muzička akademija
Zagreb
Darko
Petrinjak
95,00
II.
6.
Matija Kučić
Luka Jadrić
Umjetnička
akademija u Splitu
Evgenia
Epshtein
90,50
III.
10
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
TRIA I. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Silvio Bilić
Željana Jerić
Zorko Trgo
OGŠ „Lovro pl.
Matačić“, Omiš
Neno Munitić
99,04
I.
2.
Lara Šarolić
Luka Kolak
Eva Marković
GŠ Josipa Hatzea,
Split
Marija Bašić
Markotić
98,00
I.
3.
Marcela Vargić
Zvonimir Žarinac
Robin Petić
GŠ Alberta Štrige,
Križevci
Josip Konfic
97,98
II.
4.
Nediljko Rebić
Ivana Vlašić
Kristina Strinić
GŠ Dr. fra Ivan
Glibotić, Imotski
Darko Rimac
97,80
II.
5.
Eleonora Duka
Gloria
Radojković
Paola Paljić
OGŠ „Slavko Zlatić“
pri POU Poreč
Samanta
Stell
97,66
II.
6.
Katarina
Kovačević
Lucija Mušac
Bartol Šošić
OGŠ „Lovro pl.
Matačić“, Omiš
Ana Bubalo
97,64
II.
7.
Matea Koren
Dorotea Vrbančić
Branimir
Kranjčec
GŠ Alberta Štrige,
Križevci
Ivan Violić
97,00
II.
8.
Mario Kuzmanić
Nikola Simunić
Elora Bellotti
OGŠ „Lovro pl.
Matačić“, Omiš
Petar Čulić
96,50
II.
9.
Lira Strenja
Mihaela Kristina
Blaznik
Dora Grizelj
GŠ Pavla Markovca,
Zagreb
Nevenka
Preiss
96,34
II.
10.
Lucija Gojmerac
Martin Pavlović
Petar Pavlović
GU Elly Bašić,
Zagreb
Đurđa Knitl
Sušanj
95,40
II.
11.
Karlo Lokner
Antonio Cmrk
Juraj Jelavić
Osnovna glazbena
škola Slatina
Korana
Perlić
94,32
III.
12.
Mia Radošević
Klara Pavletić
Marta Budiselić
OGŠ Ive Tijardovića,
Delnice
Jurica Goja
92,58
III.
11
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
TRIA II. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Ana Stanković
Eleonora Hil
Ivana Biliškov
GU Elly Bašić,
Zagreb
Marko
Magdalenić
99,52
I.
2.
Petra Bugarin
Ivan Buić
Viktoriya
Sklyarenko
GŠ Ivana Matetića
Ronjova Rijeka
Mauro
Šestan
98,94
I.
3.
Lucija Bošković
Antonio
Uremović
Sven Brajković
GŠ Ferdo Livadić,
Samobor
Mihael Paar
98,42
I.
4.
Elena Roce
Patrik Andreja
Josip Dobrić
GŠ Ivana Matetića
Ronjova Pula
Cvetan
Pelčić
97,90
II.
5.
Petar Ruk
Josip Augustin
Janeš
Luka Vidović
GŠ Blagoja Berse,
Zagreb
Delio
Malpera
97,50
II.
6.
Petra Karaban
Anđela Ugljar
Dora Filipović
GŠ Josipa
Runjanina, Vinkovci
Petra
Marković
96,96
II.
7.
Antonija Slamić
Jana Petroci
Nathan Ukalović
GU Elly Bašić,
Zagreb
Marija Župić
96,94
II.
8.
Dora Filipančić
Mia Belić
Karlo Wolf
GU Elly Bašić,
Zagreb
Marko
Magdalenić
96,80
II.
9.
Kristina Bartolić
Nataša Devčić
Davor Dubček
GU Elly Bašić,
Zagreb
Bernard
Homan
96,68
II.
10.
Natalija Kralj
Jelena Jerković
Tihana Tremski
GŠ Alberta Štrige,
Križevci
Arijana Marić
- Gigliani
95,90
II.
11.
Mirna Marković
Petra Kukuljan
Petra Kukavica
GŠ Ivana Matetića
Ronjova Rijeka
Ingrid Haller
95,50
II.
12
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
TRIA III. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Ana Dadić
Tetiana Lutsyk
Mislav Brajković
Muzička akademija
Zagreb
Pavle Zajcev
99,72
I.
2.
David Kumpare
Edi Šiljak
Andrej Vesel
Muzička akademija
Zagreb
Goran
Bakrač
98,20
I.
3.
Luka Stipanov
Hrvoje Šenjug
Luka Šijan
Muzička akademija
Zagreb
Krešimir
Bedek
98,00
I.
4.
Eva Mach
Margareta Ugrin
Martina Pustički
Muzička akademija
Zagreb
Jože Haluza
97,66
II.
5.
Ivana Žunić
Danijela Kos
Viktor Karažinec
Umjetnička
akademija u Splitu
Wladimir
Kossjanenko
95,70
II.
6.
Jelena Čilaš
Antonia Mikas
Iva Jarić
Muzička akademija
Zagreb
Miljenka
Grđan
95,50
II.
13
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
KVARTETI I. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Patrik Prežgaj
Bruno Major
Dragutin Roić
Karlo Suša
Glazbena škola
Jastrebarsko
Goran
Jurković
99,12
I.
2.
Jelena Mimica
Leonarda Okmazić
Lucija Mušac
Stipe Bogdanović
OGŠ „Lovro pl.
Matačić“, Omiš
Silvana Vulas
99,10
I.
3.
Ivana Mikec
Maria Dragomirović
Dinko Knežević
Matko Knežević
Umjetnička škola
Beli Manastir
Dario Hleb
98,76
I.
4.
Sven Kadojić
Balaško
Karolin Kos
Valentin Mabić
Karlo Jagatić
OGŠ Zlatka
Grgoševića pri NS
Sesvete
Davor Polšek
98,52
I.
5.
Meri Anastasov
Diana Andreis
Lucija Marinović
Miroslav Novak
OGŠ pri OŠ Vela
Luka
Renata
Prizmić
Linarić
98,36
I.
6.
Jurica Šerfezi
Ivana Čaklović
Marko Pralas
Marcel Vukoja
OGŠ pri OŠ I.G.
Kovačić, Đakovo
Tomislav
Radičević
97,32
II.
7.
Laura Ćoso
Lorena Nevena
Rubić
Tina Družić
Petra Bućo
OGŠ „Lovro pl.
Matačić“, Omiš
Ana Bubalo
97,02
II.
8.
Ema Henc
Karla Glazer
Ana Gujić
Laura Ljubić
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Bjelovar
Mladen
Novoselec
96,80
II.
14
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
KVARTETI II. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Filip Mikuša
Ivo Tikvica
Dorotea Rnjak
Marta Jandrečić
GŠ „Ferdo Livadić“,
Samobor
Vesna
Radinčić
99,36
I.
2.
Zvonimir Krpan
Ivanica Novaković
Iva Šalić
Iva Ilakovac
GŠ Franje Kuhača,
Osijek
Tomislav
Hühn
98,14
I.
3.
Lucija Rako
Marko Čuček
Marko Palanović
Simon Roguljić
GU Elly Bašić,
Zagreb
Ante Čagalj
97,88
II.
4.
Ana Kovačić
Nikola Smetko
Danijel Sarić
Ante Šiljeg
GŠ Pavla
Markovca, Zagreb
Nikola
Fabijanić
97,84
II.
5.
Josipa Vuković
Jakov Sekula
Martina Vuletić
Antonio Grkeš
UŠ Luke
Sorkočevića,
Dubrovnik
Jakov
Kakarigi
97,34
II.
6.
Laura Marincel
Donata
Vukadinović
Antonia Fućak
Višnja Kovačić
GŠ Ivana Matetića
Ronjgova Rijeka
Paola Radin
97,12
II.
15
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
KVARTETI II. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
7.
Rino Cetinić
Iva Bobanović
Luka Renić
Tomislav Gajski
GU Elly Bašić,
Zagreb
Ante Čagalj
96,96
II.
8.
Jurica Mrčela
Martin Bratković
Lovro Kanceljak
Monika Ranogajac
GU Elly Bašić,
Zagreb
Đurđa Knitl
Sušanj
96,80
II.
9.
Dario Markulinčić
Vedran Kučić
Dominik Carević
Jan Samaržija
UŠ „Fortunat
Pintarić“,
Koprivnica
Antonio
Rumenović
96,50
II.
10.
Nathan Ukalović
Ivana Relić
Mihovil Rora
Lovro Vujičić
GU Elly Bašić,
Zagreb
Marija Župić
96,06
II.
11.
Hrvoje Kurtanjek
Ivan Gužvinac
Renato Srdić
Karlo Ranogajec
GŠ Vatroslava
Lisinskog, Bjelovar
Zlatko Strčić
94,60
III.
KVARTETI III. kategorija
Članovi sastava
1.
Eva Cigić
Dijana Bistrović
Marina Aradski
Ivana Vukovjević
Škola
Muzička akademija
Zagreb
16
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
Karolina
Šantl - Zupan
98,22
I.
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
sastavi 5-12 članova I. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Dinko Knežević
Martina Frank
Tin Bubalović
Matko Knežević
Matej Jakopec
Lea Vadas
David Gyula Šimon
Matej Koler
Luka Mihaljević
Umjetnička škola
Beli Manastir
Marko Sesar
98,54
I.
2.
Ivona Flam
Dora Kovačević
Tina Mikičić
Nikolina Pintarić
Alen Galinec
Filip Ćurić
Marin Hasanović
Matea Miđić
Kristina Puhanić
Izidora Kovačević
Ivan Vulić
Renato Guljaš
OGŠ „Kontesa
Dora“, Našice
Dean Kopri
98,40
I.
3.
Antea Latinčić
Valerija Marković
Barbara Budeš
Petra Bijelić
Monika Trbuščić
OGŠ Zlatka
Grgoševića pri NS
„Sesvete“
Dragoslav
Milošević
96,50
II.
4.
Jakov Ceti
Luka Knapić
Dora Rebić
Marija Selak
Karlo Orejaš
GŠ Alberta Štrige,
Križevci
Tamara Perc
96,00
II.
17
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
sastavi 5-12 članova II. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
1.
Zlatko Galik
Lara Kelemen
Domagoj Rodić
Tena Andrijević
Silvestar Knežević
Nikola Barišić
Andriana Jaković
Filip Radić
Marko Kučinić
Adrian Ružić
Glazbena škola
Požega
Saša Botički
100,00
I.
2.
Marko Blašković
Ana Mezdić
Marko Černauš
Valentina Mezdić
Davor Peter
Iva Otmačić
Jelena Tompak
Luka Krištofić
Davor Ban
Marta Faullend
Heferer
Fran Slogar
GŠ Ferdo Livadić,
Samobor
Petra
Vojvodić
100,00
I.
3.
Jasmin Ramić
Tomislav Koprić
Veronika Katanović
Ivan Koprić
Nives Dvorski
Tihana Acić
Dora Kralj
Filip Fletko
Ivona Božić
Luka Lovreković
Mario Crnov
Franjo Pećarić
GŠ Alberta Štrige,
Križevci
Igor
Kudeljnjak
98,16
I.
4.
Zvonimir Oršulić
Domagoj Krpan
Klara Ćavar
Vanja Majin
Ivan Budoš
Glazbena škola
Požega
Kristina
Banovac
97,84
II.
18
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
sastavi 5-12 članova II. kategorija
Članovi sastava
Škola
Nastavnik
Ocjena
Nagrada
5.
Fran Đerđ
Danijel Majbaum
Martin Čuković
Petar Zgonjanin
Lalita Tasić
Gabrijel Sabolović
Inga Abramović
Ivan Gužvinac
Renato Srdić
Karlo Ranogajec
Hrvoje Kurtanjek
Dominik Šabić
GŠ Vatroslava
Lisinskog,
Bjelovar
Zlatko Strčić
97,60
II.
6.
Lucija Rako
Marko Čuček
Marko Palanović
Iva Bobanović
Karlo Končar
Katarina Filipan
Luka Renić
Simon Roguljić
Tomislav Gajski
Juraj Valentić
Luka Pejković
Marko Bagarić
GU Elly Bašić,
Zagreb
Ante Čagalj
97,10
II.
7.
Luka Tuškan
Lovro Bilandžija
Nikola Marinić
Kristina Klobučar
Ivan Nikolić
Luka Senčić
Matej Ilijević
Vilim Tustanovski
Zdravko Petričušić
GŠ Josipa
Runjanina,
Vinkovci
Dinko Glavaš
96,60
II.
19
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
sastavi 5-12 članova III. kategorija
Članovi sastava
1.
Đurđica Jurkić
Stella Cimerman
Stjepan Posedi
Jasmina Pamer
Andrej Pezić
Škola
Nastavnik
Sveučilište Jurja
Dobrile u Puli,
Odjel za glazbu
20
Sofija Cingula
Ocjena
Nagrada
nisu pristupili
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Završni koncert
Hotel “Palace-Bellevue”
Subota, 7. prosinca 2013.
u 20 sati
Program je vodila Uršula Tolj
21
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
PROGRAM
1.
I. nagrada
dua I. kategorija
GŠ Josipa Hatzea, Split - PO Kaštela
Nastavnik: Vicko Novak
Filip Mišković - gitara
Paula Ćurić - gitara
● G. Farrauto: Morenita do Brasil
22
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
2.
I. nagrada
glasovirska dua II. kategorija
OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb
Nastavnica: Ela Korbar
Matija Kranjčić
Jan Niković
● A. Vivaldi (obr. G. Anderson): Sento in seno ch’in pioggia di lagrime
23
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
3.
I. nagrada
tria II. kategorija
GU Elly Bašić, Zagreb
Nastavnik: Marko Magdalenić
Ana Stanković
Eleonora Hil
- glasovir
- violina
Ivana Biliškov
- violončelo
● A. Piazzolla: La muerte del Angel
24
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
4.
I. nagrada
kvarteti II. kategorija
GŠ „Ferdo Livadić“, Samobor
Nastavnica: Vesna Radinčić
Filip Mikuša
Ivo Tikvica
- klarinet
- klarinet
Dorotea Rnjak
- klarinet
Marta Jandrečić
- klarinet
● H. Tomasi: Trois Divertissements
- I.st. Poursuites, II.st. Mascarade, III.st. Rondes
25
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
5.
I. nagrada
sastavi 5-12 članova II. kategorija
Glazbena škola Požega
Nastavnik: Saša Botički
Zlatko Galik
Nikola Barišić
- bisernica I.
Lara Kelemen
Andriana Jaković
- bisernica II.
Domagoj Rodić
- bisernica III.
Tena Andrijević
- brač I.
Silvestar Knežević
● xxx (obr. K. Dražić):
- brač III.
- čelović
Filip Radić
Marko Kučinić
- bugarija
Adrian Ružić
- brač II.
Šokačka nadigravanja
Kroz program vodila: Uršula Tolj
26
- čelo
- berde
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
IZVJEŠĆE TAJNIKA
51. hrvatskog natjecanja
učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
održano je od 4. do 7. prosinca 2013.u hotelu “Palace-Bellevue”, Opatija.
Organizatori natjecanja bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,
Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga.
Natjecalo se 109 komorna sastava iz 40 glazbenih škola i akademija.
Natjecatelji, profesori i članovi ocjenjivačkih sudova činili su više od petsto
aktivnih sudionika natjecanja.
Sastavni dio natjecanja bila su i sljedeća događanja:
TISKOVNA KONFERENCIJA
Održana je 3. prosinca 2013. u 12 sati, uoči početka natjecanja.
OTVORENJE NATJECANJA
Neposredno prije početka natjecanja 4. prosinca 2013. održano je otvorenje
natjecanja na kojem se prisutnima u ime domaćina natjecanja obratila Olivera
Mirković, ravnateljica Privatne osnovne i srednje glazbene škole “Mirković”.
Pozdravila je natjecatelje i njihove nastavnike poželjevši im puno uspjeha u
izvedbi natjecateljskog programa, a članovima ocjenjivačkog suda uspješnu
prosudbu kao i ugodan boravak u Opatiji.
27
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
OKRUGLI STOLOVI
Vodio ih je tajnik natjecanja Josip Burjan, a održavani su svaki dan po završetku
natjecanja u određenim disciplinama i kategorijama. Na njima su sudjelovali članovi
ocjenjivačkog suda, priznati glazbeni pedagozi i umjetnici, koji su savjetovali
sudionike o daljnjem usmjerenju te pedagoškim i umjetničkim dosezima.
Natjecatelji su u osobnim konzultacijama od svakog člana ocjenjivačkog suda
mogli dobiti ocjenu vlastitog nastupa.
Ocjenjivački sud za discipline
glasovirska dua i glasovir za 6 i više ruku:
Mladen Janjanin, Jakša Zlatar, Dalibor Cikojević,
Olga Cinkoburova i Vladimir Babin
28
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Ocjenjivački sud za ostale komorne sastave:
Xhevdet Sahatxhija, Lidija Horvat Dunjko, Anđelko Krpan,
Renata Penezić i Veljko Valentin Škorvaga
ZAVRŠNI KONCERT
U koncertnoj dvorani hotela “Palace-Bellevue” prisutnima se obratila gospođa
Olivera Mirković, ravnateljica Privatne osnovne i srednje glazbene škole “Mirković”,
domaćin natjecanja. Zahvalila je organizatorima što su domaćinstvo 51. hrvatskog
natjecanja učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI povjerili Glazbenoj
školi “Mirković” i rekla da su se svi djelatnici škole trudili da opravdaju to povjernje
obavljajući dobro sve povjerene im zadaće na zadovoljstvo svih sudionika
natjecanja. Naglasila je da su na natjecanju prisutni i ravnatelji škola koji su se
“otrgnuli” od svakodnevnih administrativnih poslova i došli slušati muziciranje
svojih učenika te im na i na taj način pružiti podršku u njihovom radu. Zahvalila je
članovima ocjenjivačkih sudova na uspješnoj prosudbi, te natjecateljima i njhovim
nastavnicima koji su sudjelovali u provedbi natjecanja. Nada se da će domaćinstvo
i idućeg natjecanja komornih sastava biti povjereno Glazbenoj školi “Mirković” u
Opatiji.
Zatim je gospodin Frano Matušić, predsjednik HDGPP-a, pozdravio gospodina
29
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Vinka Filipovića, ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, gospođu Astrid
Horvat iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te posebne goste - članove
predsjedništva europske udruge glazbenih škola EMU, koji su uz ostale sastanke
prisustvovali i natjecanju komornih sastava.
Na ovogodišnjem natjecanju nastupili su sastavi koji su prošli izlučna - školska
natjecanja pa je i nastup na Državnom natjecanju već jedna nagrada za njihov
trud. Komorna glazba je najzahtjevniji vid sviranja jer glazbenik mora slušati druge
i zajedno s njima u tom trenutku stvarati glazbeno djelo. Takva interpretacija nije
obično ponavljanje, nego svaki trenutak je iznova stvaranje glazbenog djela. To
su pokazali i sastavi na ovogodišnjem natjecanju koji su svojim muziciranjem
oduševili i članove predsjedništva EMU koji su prisustvovali natjecanju. Čestitao
je natjecateljima i njihovim njihovim mentorima koji su najzaslužniji za takvo
muziciranje.
Riječi zahvale uputio je članovima ocjenjivačkih sudova koji su imali doista
težak posao da izaberu najbolje među najboljima.
Zahvalio je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Agenciji za odgoj i
obrazovanje koji su financijski omogućili provedbu ovog vrlo značajnog natjecanja,
te gospodinu Vinku Filipoviću, ravnatelju Agencije, na pruženoj potpori i Glazbenoj
školi “Mirković” koja je bila izvanredan domaćin ovog natjecanja.
Gospodin Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje pozdravio
je prisutne rekavši da to čini već tradicionalno u prekrasnom prostoru hotela u
Opatiji. Posebno je pozdravio drage goste iz inozemstva, članove predsjedništva
EMU. Pozdravljajući učenike, studente i njihove mentor - sudionike ovog natjecanja
rekao je da je to tradicionalno posljednje natjecanje u svakoj kalendarskoj godini.
Ovogodišnji ciklus od 61 natjecanja i smotre naljepše se završava upravo koncertom
pobjednika natjecanja komornih sastava. Čestitao je mentorima, jer natjecatelji koji
30
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
sudjeluju na ovom natjecanju, unatoč talentu i nadarenosti, bez vrsnih glazbenih
pedagoga ne bi postigili ovako zapažen rezultat.
Zahvalio je Hrvatskom društvu glazbenih i plesnih pedagoga i njegovom
predsjedniku, gospodinu Matušiću, te tajniku, gospodinu Burjanu na već
tradicionalno odličnoj organizaciji i provedbi natjecanja koja je omogućila da se i
ovo natjecanje održi na profesionalni način.
Također je zahvalio članovima ocjenjivačkih sudova koji su na ovom natjecanju
imali težak posao ali su ga odradili profesionalno i stručno, tako da u ovom djelu
natjecanja Agencija za odgoj i obrazovanje nije nikad zaprimila žalbe natjecatelja
što zaista vrijedi pohvaliti.
Zahvaljuje i Glazbenoj školi “Mirković” na uzornom domaćinstvu koje su pružili
svim sudionicima natjecanja.
Na kraju je pozivajući se na vrijeme darivanja rekao da Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje i sljedeće godine daruje
nešto što svi najbolji učenici zaslužuju - natjecanja i smotre u svim disciplinama i
kategorijama. To pokazuje da se, unatoč svemu, našlo načina da oni najnadareniji
ostanu i dalje prioritet te iskažu svoje znanje i umjeće na ovakav način.
Svima je zaželio puno uspjeha i pozvao učenike da nastave i dalje ovako
vrijedno raditi.
Zatim su gospođa Astrid Horvat, gospodin Vinko Filipović i gospodin Frano
Matušić uručili diplome i nagrade prvonagrađenim natjecateljima sudionicima
Završnog koncerta.
31
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Dobra priprema omogućila je profesionalnu provedbu natjecanja:
- sudionici natjecanja bili su smješteni u hotelu “Palace-Bellevue;
- svim natjecateljima omogućene su akustičke probe dvorana, osigurane sobe
za vježbanje i uigravanje prije nastupa;
- izuzetno akustična dvorana hotela “Palace-Bellevue”u kojoj se natjecanje
održavalo, pružila je vrhunske uvjete za provedbu državnog natjecanja.
Programske knjižice pravovremeno su dostavljene svim sudionicima prije
natjecanja.
Pročelnice za provedbu natjecanja, gospođe Antonijeta Šeketa Gleich i Branka
Višić Karavida, besprijekorno su obavile svoju zadaću, te se u svakoj pojedinoj
disciplini natjecanje odvijalo po planiranom rasporedu, što je omogućilo da se isto
uspješno provede.
Rezultati, u svim disciplinama, bili su objavljivani u prostorima za natjecanje
odmah po završetku natjecanja u svakoj pojedinoj kategoriji, a zatim i na web
stranici HDGPP-a
Zbivanja na natjecanju pratili su mediji javnog priopćavanja te o njima davali
izvješća.
Natjecatelji su u izvedenim programima pokazali visoke dosege glazbenog
obrazovanja, što je vidljivo i iz broja osvojenih nagrada.
Zahvaljujem za pripremu, organizaciju, ostvarenje i uspješnost natjecanja,
Povjerenstvu za provedbu Državnog natjecanja, ocjenjivačkim sudovima,
pročelnicama za provedbu natjecanja, ravnateljici prof. Oliveri Mirković i djelatnicima
Osnovne i srednje glazbene škole “Mirković”, Opatija.
Hvala Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te Agenciji za odgoj i
obrazovanje na pruženoj potpori, koja je omogućila organizaciju i provedbu ovog
natjecanja na vrlo visokoj razini.
Hvala svim onim neimenovanima koji su svojim nevidljivim ali korisnim radom
i doprinosom pomogli da 51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe –
KOMORNI SASTAVI bude uspješno i uzorno ostvareno.
32
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Na kraju bih želio uputiti čestitke svim natjecateljima i njihovim profesorima na
pokazanim rezultatima i primjerenom ponašanju, što uz visoke glazbene dosege
može biti na ponos glazbenom i plesnom školstvu.
Tajnik natjecanja
Josip Burjan
REZULTATI
51. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI
Opatija od 4. do 7. prosinca 2013. godine
Disciplina
Broj
I.
II.
III.
Nisu
Priznanje
sastava nagrada nagrada nagrada
pristupili
Glasovirska dua
16
3
8
5
-
-
Glasovir za 6 i više ruku
1
-
1
-
-
-
Dua
31
11
13
6
-
1
Tria
29
8
19
2
-
-
Kvarteti
20
8
11
1
-
-
Sastavi 5 – 12 članova
12
5
6
-
-
1
109
35
58
14
-
2
UKUPNO
33
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
Natjecanju su prisustvovali članovi PRESJEDNIŠTVA
European Music School Union - EMU
ms. Helena Maffli - president (Switzerland)
mr. Paolo Ponzecchi - vice-president (Italy)
ms. Urvi Haasma (Estonia)
mr. Timo Klemettine (Finalnd)
mr. Tomas Kolafa (Czech Republic)
mr. Ulrich Rademacher (Germany)
mr. Willem van Moort (Netherlands)
ms. Gerrie Koops - secretary general
Predsjedništvo EMU je uz svoju redovnu skupštinu, 6. i 7. prosinca 2013. u Opatiji,
održalo i sastanke s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
Agencije za odgoj i obrazovanje, HDGPP-a i škole domaćina natjecanja, na kojima
su razmjenili spoznaje o glazbenom i plesnom školstvu naše zemlje i ostalih zemalja
Europske unije, te dogovorili suradnju.
34
51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
52. hrvatsko natjecanje
učenika i studenata glazbe i plesa
DISCIPLINE
flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon, rog, tuba, eufonij,
violina, viola, violončelo, kontrabas, harmonika, harfa, udaraljke, zborovi,
klasični balet i suvremeni ples
Regionalna natjecanja
od 5. do 16. ožujka 2014.
REGIJA SJEVER
REGIJA JUG
gudači - Velika Gorica
drveni puhači - Samobor
limeni puhači - Vrbovec
gudači - Zadar
puhači - Imotski
REGIJE SJEVER I JUG
harfa i udaraljke - Zagreb
harmonika - Slavonski Brod
klasični balet i suvremeni ples - Velika Gorica
zborovi - obilazak (u mjestima iz kojih se prijave zborovi za natjecanje)
Državno natjecanje
zborovi od 27. do 29. ožujka 2014. - Primošten
solisti i ples - od 5. do 12. travnja 2014. - Zagreb
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
1 307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content