close

Enter

Log in using OpenID

247_Zimska_sluzba_20

embedDownload
STOŽER ZIMSKE SLUŽBE
Red.
br.
funkcija
ime i
prezime
radno
mjesto
adresa
1.
Rukovoditelj
zimske službe šef stožera
zimske službe
Ivica Karoglan,
dipl.ing.agr.
Pomoćnik
direktora za
tehničke poslove
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel:01/5554-340
Josip Biber,
dipl.ing.građ.
Voditelj Službe
održavanja
nerazvrstanih
cesta
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-309
mob: 091/3838-571
Antonio Širanović,
ing.građ.
Voditelj službe
odvodnje
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-316
mob: 091/3838-601
Dežurni voditelj
zimske službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i ''B'')
Tomislav Obranić,
ing.građ.
Voditelj odjela
održavanja
županijskih i
lokalnih cesta
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-309
mob: 091/3838-663
Dežurni voditelj
zimske službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i ''B'')
Tomislav Šestak,
ing.građ.
Referent za
tehničku pripremu
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-309
mob: 091/3838-620
Dežurni voditelj
zimske službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i ''B'')
Zoran Devetak,
građ.teh.
Referent za
tehničku pripremu
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-309
mob: 091/2838-563
7.
Zamjenik
rukovoditelja
zimske službe
– zamjenik šefa
stožera zimske
službe
(Mala zimska
služba)
Mate Šaban,
dipl.ing.građ.
Rukovodilac RJ
Održavanje
čistoće i javnih
površina
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-341
mob: 091/2838-566
8.
Dežurni voditelj
zimske službe
(Mala zimska
služba)
Violeta Gjurkin,
dipl.ing.agr.
Voditelj Službe
održavanja javnih
površina
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-305
mob: 091/3838-573
9.
Dežurni voditelj
zimske službe
(Mala zimska
služba)
Vlasta Jelinčić,
poljoprivredni
tehničar
Referent za
tehničku pripremu
Samobor, Ulica
151. samoborske
brigade HV 2
tel: 01/5554-306
mob: 091/1361-598
2.
3.
4.
5.
6.
Zamjenik
rukovoditelja
zimske službe
– zamjenik šefa
stožera zimske
službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i ''B'')
Dežurni voditelj
zimske službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i ''B'')
mobitel
mob: 091/1453-154
BAZA ZIMSKE SLUŽBE I PRIVREMENE PRETOVARNE STANICE
S ODGOVORNIM OSOBAMA
Red.
Mjesto
br. pripravnosti
Funkcija
Rukovoditelj
zimske
službe
1.
Baza
zimske
službe
Samobor
Zamjenik
rukovoditelja
zimske
službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i
''B'')
Dežurni
voditelj
zimske
službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i
''B'')
Dežurni
voditelj
zimske
službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i
''B'')
Dežurni
voditelj
zimske
službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i
''B'')
Dežurni
voditelj
zimske
službe
(nerazvrstane
ceste ''A'' i
''B'')
Zamjenik
rukovoditelja
zimske
službe
(Mala zimska
služba)
Dežurni
voditelj
zimske
službe
(Mala zimska
služba)
Dežurni
voditelj
zimske
službe
(Mala zimska
služba)
Ime i
prezime
Adresa
Tel/mob
(posao)
Fax
(posao)
Ivica
Karoglan,
dipl.ing.agr.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554340
mob:
091/1453154
01/3360886
Josip Biber,
dipl.ing.građ.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554309
mob:
091/3838571
01/3360886
Antonio
Širanović,
ing.građ.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554316
mob:
091/3838601
01/3360886
Tomislav
Obranić,
ing.građ.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554309
mob:
091/3838663
01/3360886
Tomislav
Šestak,
ing.građ.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554309
mob:
091/3838620
01/3360886
Zoran
Devetak,
građ.teh.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554309
mob:
091/2838563
01/3360886
Mate Šaban,
dipl.ing.građ.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
Violeta
Gjurkin,
dipl.ing.agr.
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
Vlasta
Jelinčić,
poljoprivredni
tehničar
Hrastinska
cesta bb,
tel:
01/3325507
tel:
01/5554341
mob:
091/2838566
tel:
01/5554305
mob:
091/3838573
tel:
01/5554306
mob:
091/1361598
01/3360886
01/3360886
01/3360886
Odgovorna
osoba za rad
privremene
pretovarne
stanice
Odgovorna
osoba za rad
privremene
pretovarne
stanice
2.
Privremena
pretovarna
stanica
Smerovišće
3.
Privremena
pretovarna
stanica
Grdanjci
4.
Privremena
pretovarna
stanica
Rude
Odgovorna
osoba za rad
privremene
pretovarne
stanice
5.
Privremena
pretovarna
stanica
Rakov Potok
6.
Privremena
pretovarna
stanica
Drežnik
Marijo Kordić
Smerovišće
1, Samobor
(Krupp)
mob:
098/9919800
Marinko Jelić
Grdanjci
bb,
Bregana
(Vilinske
jame)
mob:
091/3384074
Maik Vuković
Rude 154,
Samobor
tel:
01/3375456
mob:
098/482474
Odgovorna
osoba za rad
privremene
pretovarne
stanice
Miroslav
Jurinić
Stara
Karlovačka
bb, Rakov
Potok
(Šervudska
šuma)
mob:
098/791190
Odgovorna
osoba za rad
privremene
pretovarne
stanice
Miroslav
Jurinić
Gajsko 24,
Drežnik
Podokićki,
Samobor
mob:
098/791190
NERAZVRSTANE CESTE I ULICE''B''
(ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE)
Zadatak
ŽLZ-1
ŽLZ-2
ŽLZ-3
ŽLZ-4
ŽLZ-5
PODRUČJE
dužina (m)
I Prioritet:
od ul. Rudarska Draga – Rude – Braslovje - Prekrižje
do skretanje za Bukovje (Ž 3055)
A
10 ,0 km
II Prioritet:
od skretanja za Bukovje (Ž-3055) – Manja Vas – Cerje
- Anindol - ul. Tina Ujevića do križanja sa
Mirnovečkom ul. (Ž 3056)
A
9,5 km
I Prioritet:
Velika Jazbina – Otruševac – Vrhovčak – ulica Maje
Strozzi – Stražnička ulica
A
7,0 km
I Prioritet:
od ul. Gornji Kraj – Ludvić – Slani Dol (L 31056) –
Vratnik (L 31085)
A
10,0 km
II Prioritet:
Od Ludvića (l31807) - Smerovišće
A
4,0 km
I Prioritet:
od BC Pilip (od Ž 3297) – ul. Grada Wirgesa (betonka)
do ulaska u Sv. Nedelju (tabla Samobor)
A
6,0 km
Izvođač
Komunalac d.o.o. Samobor
Komunalac d.o.o. Samobor
I Prioritet:
od križanja „Napoli“ – Hrastinska cesta (Ž 3060) –
Domaslovec (do nadvožnjaka Strmec)
A
4,4 km
II Prioritet:
od ul. N.Š.Zrinskog (od Ž 3060) – Gradna – Savršćak –
Medsave – Vrbovec – Farkaševec (do Ž 3060)
A
9,5 km
Komunalac d.o.o. Samobor
I Prioritet:
od mjesta Grdanjci – Gabrovica - Stojdraga – Poklek Novo Selo Žumberačko – Budinjak – Gornja Vas
A
25,2 km
I Prioritet:
Od početka ul. Lj. Gaja (od Ž 3055) - Krležina ul. Šmidhenova ul. – Gajeva ul. – Jelačićeva ul. – Bregana
(do križanja sa Ž 3297)
A
4,0 km
OZAS
Komunalac d.o.o. Samobor
I Prioritet:
Aut. Linija od „Crne mačke“ – Otok Samoborski –
petlja Bobovica (Ž 3297)
A
5,0 km
II Prioritet:
Spoj autocesta A1 - Gradna (Presika), stari Otočki put
sa odvojkom Ratešić.
A
8,5 km
I Prioritet:
Jarušje – Brezovac – Golubići – Jelenići – Dani –
Budinjak
ŽLZ-6
ŽLZ-7
ŽLZ-8
ŽLZ-9
ŽLZ-10
II Prioritet:
Mrzlo polje (do granice sa općinom Jastrebarsko) odvojci Dani, Kordići, Đurašini, Herakovići, Raići,
Pećno, Brezovac, Višoševići, Tihočaj (do granice sa
općinom Jastrebarsko), Pavlanci, Žumberačka Reka
M
12,0 km
OZAS
M
9,0 km
I Prioritet:
od Bregane (od Ž 3297-BC Pilip) – Grdanjci – Noršić
Selo – Jarušje (do aut. okretišta)
A
13,0 km
I Prioritet:
od Grdanjaca (od Ž 3297) – Beder – Brnjice –
Kostanjevec Podvrški
A
10,35 km
I Prioritet:
Smerovišće – Ludvić
A
4,0 km
I Prioritet:
Ludvić – Smerovišće – Veliki Lipovec – Mali Lipovec
– Velika Vrata (do granice sa općinom Jastrebarsko)
A
8,0 km
II Prioritet:
Smerovišće – Cerina – Šipački Breg – Dragonoš –
Jarušje (do aut. okretišta), sa pripadajućim odvojcima
A
8,35 km
OZAS
AUTOPRIJEVOZ BREŽANAC
I Prioritet:
od ul. P. Krešimira IV (od križanja „Dalmacija“-Ž
3051) – Mirnovečka ul. (Ž 3056) – Kladje – ul. Dugava
– Galgovo – Pavučnjak – D1
13,0 km
II Prioritet:
D1 – G. Zdenčina (Ž 3106)
1,39 km
II Prioritet:
Galgovo (Ž 3056) – Rakov Potok – D1
3,58 km
II Prioritet:
Galgovo (Ž 3056) – Drežnik Podokićki – D1
4,78 km
I Prioritet:
od ul. Dugava (Ž 3056) – Molvička cesta (Ž 3059) –
Mala Gorica (do table Samobor)
3,5 km
II Prioritet:
od Sv. Josipa – Konšćica – Klake – Terihajski Breg (do
autobusnog okretišta)
2,5 km
II Prioritet:
Konšćica – Galgovo (do Ž 3056) – Podgrađe P/O (do
aut. okretišta)
3,5 km
II Prioritet:
od Ž 3056 – M. Rakovica – Cerje (L 31093)
3,5 km
Komunalac d.o.o. Samobor
Komunalac d.o.o. Samobor
NERAZVRSTANE CESTE I ULICE ''A''
(OSTALE NERAZVRSTANE CESTE)
Zadatak
NZ-10
NZ-11
PODRUČJE
dužina (m)
Samobor – Gundulićeva ul. (od vojarne do betonke),
Svetonedeljska ul., Perkovčeva ul., dio Perkovčeve
ul.+Trg kralja Tomislava+Šmidhenova ul. (uz
„Havanu“ do Obrtničke)+Livadićeva ul. – SAMO
RALIČENJE! (posipavanje vrši se isključivo
plantabonom – granitne kocke), Langova ul., ul. Grič,
Zagrebačka ul., Mlinska ul., Kompareova ul., ul. F.
Ivanščaka, ul. Samoborskih bratovština, Centarkomplet (granica Langova ul. i Perkovčeva ul.),
produžetak Perkovčeve, Južno naselje-komplet,
Žumberačko naselje-komplet, Zavrtnica-komplet,
Kolodvorsko naselje-komplet, Gundulićevo naseljekomplet (granica Svetonedeljska, Mirnovečka i
Gundulićeva ul.) ulice i odvojci u naselju: Hrastina,
Domaslovec.
M
A
Samobor - Ul.Sv.Ane, Lešće-komplet, Giznik-komplet,
odvojci u naselju Mala Rakovica, odvojci u naselju
Velika Rakovica, naselje Kladje - komplet.
M
A
Izvođač
3.520
21.345
Komunalac d.o.o. Samobor
24.865
6.965
18.895
MV USLUGE
25.860
NZ -12
NZ-13
NZ-14
NZ-15
Spoj Velika Rakovica - Slava Gora + odvojci u naselju
Slavagora, odvojci u naselju Konšćica, autobusna linija
Konšćica - Sveti Martin, odvojci u naselju Sveti Martin,
naselje Podgrađe P/O, zaseok Kovačići (do table
Samobor)
Ul. 151. smb brigade HV, Ul. Branka Vuka, Ul. Hrv.
branitelja (do rotora Mercator), odvojci u naselju
Gradna, spoj Gradna - Farkaševec, odvojci u naselju
Farkaševec, spoj Farkaševec - Domaslovec (Poljski
put), spoj Vrbovec - Celine (uz Trebež), odvojci u
naselju Vrbovec, odvojci u naselju Medsave, odvojci u
naselju Savršćak, odvojci u naselju Celine, odvojci u
naselju Otok.
Naselje Stražnik, Helena i Cvjetna naselja (iznad
Jelačićeve ul.), naselje Bistrec (iznad Jelačićeve ul.),
naselje Mala Jazbina, naselje Goli Vrh, spoj Goli Vrh Otruševec, zaseok Čavlovići.
Naselje Podvrh, naselje Bregana (dio iznad Jelačićeve
ulice), odvojak Trkeši, odvojak Radovanići, odvojak
Žumberački put, odvojci oko Kalina, odvojci uz stari
Šavrić iza male granice, odvojak Jagodić (SLO),
odvojci iza mosta, Starčevićeva ul., ul. Vlatka Mačeka,
uske ulice na NZ-3.
MV USLUGE
A
18.480
M
A
11.215
8.835
DOMIKOP
20.050
VODOGRAD I.G. d.o.o.
A
17.100
VODOGRAD I.G. d.o.o.
A
17.200
NZ - 16
NZ-17
NZ-18
NZ-19
NZ-20
NZ-21
NZ-22
NZ-23
Aut. linija Klokočevec (do žup.ceste), Ul. matice
iseljenika, naselje Sitnice (Samoborski Vrtovi),
ul.Bleiburških žrtava, ul. A. Hebranga, Voćarska ul., ul.
Sv. Helene, naselje Perivoj, naselje Lug, naselje
Bregana (dio ispod Jelačićeve ul.), naselje Klokočevec,
naselje Bobovica.
Uskočka ul., odvojci u naselju Gornji kraj i Rudarska
draga, Zaprešićka ulica sa svim odvojcima, spoj
Zaprešićka - Vrhovčak (do ul. M. Strozzi uključujući 2
odvojka), odvojci u naselju Vrhovčak, spoj Zaprešićka
- Dubrava Donja, naselje Dubrava Donja sa spojem
Otruševec-obilaznica (cesta uz staro groblje uključujući
1 odvojak), obilaznica Otruševec (po potrebi), naselje
Dubrava Gornja, odvojci u naselju Otruševec.
M
A
2.515
16.325
18.840
Komunalac d.o.o. Samobor
A
24.185
Zaseok Gradišće, zaseok Draganja sela - Brdarići,
zaseok Bišćani-Križetići, zaseok Vratnik sa odvojcima,
naselje Slani Dol, zaseok Gregurić Breg - Žganjeri sa
spojem na Smerovišće, zaseok Slapnica, zaseok
Gregurić Breg-Gvozd, zaseok Gornji Gregurić Breg,
zaseok Terebuhi.
Naselje s odvojcima: Rude-Lampov Breg, odvojak
Drežnik (Riža), Kolarski Breg, Črnec sa odvojcima (do
vrha), Pihlerski breg, Braslovlje-komplet, Rude-ostatak
(lijeva i desna strana), Črnec (samo glavna cesta)Palačnik (sa odvojcima) - Hamor (sa odvojcima).
Spoj Rude - Manja Vas (Kraguljevec), odvojci u
naselju Manja Vas, odvojci u naselju Cerje, zaseok
Bukovje, zaseok Prekrižje, zaseok Kotari, spoj Kotari Terihajski breg, autobusna linija Terihaji - Klake,
odvojci u naselju Klake.
Aut. linija Stara Karlovačka - Petkov breg, odvojci u
naselju Petkov Breg, spoj Petkov breg - Pavučnjak, ul.
Zelengaj, odvojci u naselju Drežnik, Mlinska ul., spoj
Mlinska ul. - Purgarija (do zaseoka Kovačići), ul. F.
Šepera, ul. Drežnički put (do okretišta autobusa),
odvojci u naselju Galgovo, odvojci u naselju Falašćak
AUTOPRIJEVOZ BREŽANAC
A
15.185
M
A
4.125
19.350
MV USLUGE
23.475
MV USLUGE
A
22.480
A
19.545
Aut. linija Rakov Potok - M. Gorica, odvojci u naselju
Molvice, odvojci u naselju Rakov Potok, odvojci Stara
Karlovačka, odvojci R. Potok - Korenčić Breg, odvojci
Pavučnjak.
Odvojci u naselju Grdanjci, zaseok Petrić Breg, zaseok
Sokolović Breg (do vrha Vratnika) sa odvojcima,
zaseok Breganica, zaseok Tušini, zaseok Višnjevac,
zaseok Soline, zaseok Bašić Breg, odvojci u naselju
Noršić Selo, zaseok Gluščić Breg, odvojci u naselju
Jarušje.
AUTOPRIJEVOZ BREŽANAC
A.P. JURINIĆ d.o.o.
A.P. JURINIĆ d.o.o.
A
19.500
M
A
1.500
14.545
OZAS
16.045
NZ-24
NZ-25
Odvojci u naselju: Stojdraga, zaseok Selce
Žumberačko, zaseok Kravljak, odvojci u naselju
Poklek, zaseok Novo Selo Žumberačko (do granice sa
Republikom Slovenijom), zaseok Cerovica, zaseok
Osunja (do granice sa Republikom Slovenijom), zaseok
Prisjeka, zaseok Osredek, zaseok Bratelji, zaseok
Siječevac, odvojci u naselju Budinjak, crkva Sv.Petka.
M
A
Gabrovica - Koretići - Jelenići, zaseok Jelenići, zaseok
Delivuki, Šimraki - Tisovac - Dani.
M
A
9.125
6.500
OZAS
15.625
OZAS
17.500
2.690
20.190
NZ-26
Parkirališta na području Grada Samobora: novi
aut.kolodvor-komplet, OŠ Bogumil Toni, vrtić kod OŠ
B. Toni, OŠ Stražnik, Policija i Poglavarstvo,
parkiralište kod doma zdravlja (prednje i stražnje), vrtić
u ul. I.Zajca, srednja škola Samobor, sportska dvorana
Samobor, vrtić u ul. I.Sudnika, OŠ Bregana, Breganapoduzetnički centar, parkiralište groblja Otruševec.
Komunalac d.o.o. Samobor
POSIPNI MATERIJAL:
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA i ULICA „ A „ + „ B „
- Sol za posipavanje poledice
1.200 t + 1.500 t = 2.700 tona
- Kameni posipni materijal
1.250 m³ + 2.200 m3 = 3.450 m3
OSIGURANA FINANCIJSKA SREDSTVA:
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA i ULICA „ A „ + „ B „
Ukupno planirana sredstava za 2013. godinu (tabelarni prikaz u nastavku):
„ A „ = 3.622.102,00 kn bez PDV-a
„ B „ = 4.126.642,00 kn bez PDV-a
SVEUKUPNO: „ A „ + „ B „ = 7.748.744,00 kn bez PDV-a
15.1.
15.1.1.
15.2.
15.2.1.
15.2.2.
15.3..
15.3.1.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.7.1.
15.8.
15.8.2.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.1.
15.1.1.
15.2.
15.2.1.
15.2.2.
15.3..
15.3.1.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.7.1.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
ZIMSKO ODRŽAVANJE
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I
ULICA „ A „
JEDINIC
A
MJERE
KOLIČIN
A
JEDINIČ
NA
CIJENA
Rad vozila na čišćenju i posipavanju (Unimog)
Rad na čišćenju i posipavanju (kamion)
Rad utovarivača u bazi
Rad utovarivača na čišćenju i utovaru snjega
Dežurstvo utovarivača u bazi
Rad traktora s ralicom
Rad traktora s frezom
Pasivno dežurstvo 12ekipax4mj
Aktivno dežurstvo 12ekipax4mjx10 sati=480 h
Cestari u zimskoj službi
Dežurni rukovoditelj i poslovođa
Cestari "mala" zimska služba
Sol za posipavanje
Čišćenje i odvoz snijega s Trga
Kameni agregat za posipavanje
Izrada i postava signalnog kolja
Popravak kolnika grambitom
Održavanje baze zimske službe
UKUPNO ZIMSKO ODRŽAVANJE:
h
h
h
h
paušal
h
h
h
h
h
h
h
t
paušal
3
m
kom
t
mj
3.000,00
1.000,00
500,00
20,00
700,00
2.750,00
480,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
1.250,00
1.200,00
30,00
4,00
450,00
450,00
310,00
310,00
127,00
55,00
157,00
68,00
83,00
68,00
707,00
20.298,80
140,00
35,00
1.410,00
21.673,00
ZIMSKO ODRŽAVANJE
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I
ULICA „ B „
JEDINIC
A
MJERE
KOLIČIN
A
JEDINIČ
NA
CIJENA
Rad vozila na čišćenju i posipavanju (Unimog)
Rad na čišćenju i posipavanju (kamion)
Rad utovarivača u bazi
Rad utovarivača na čišćenju i utovaru snjega
Dežurstvo utovarivača u bazi
Rad traktora s ralicom
Rad traktora s frezom
Pasivno dežurstvo 12ekipax4mj
Aktivno dežurstvo 12ekipax4mjx10 sati=480 h
Cestari u zimskoj službi
Dežurni rukovoditelj i poslovođa
Cestari "mala" zimska služba
Sol za posipavanje
Kameni agregat za posipavanje
Izrada i postava signalnog kolja
Popravak kolnika grambitom
Održavanje baze zimske službe
UKUPNO ZIMSKO ODRŽAVANJE:
h
h
h
h
paušal
h
h
h
h
h
h
h
t
3
m
kom
t
mj
2.750,00
2.750,00
250,00
10,00
700,00
500,00
100,00
500,00
1.500,00
2.200,00
500,00
15,00
4,00
450,00
450,00
310,00
310,00
127,00
55,00
157,00
68,00
83,00
68,00
707,00
140,00
35,00
1.410,00
21.673,00
UKUPNO
1.350.000,00
450.000,00
155.000,00
6.200,00
88.900,00
151.250,00
75.360,00
68.000,00
83.000,00
848.400,00
175.000,00
42.000,00
42.300,00
86.692,00
3.622.102,00
UKUPNO
1.237.500,00
1.237.500,00
77.500,00
3.100,00
88.900,00
27.500,00
15.700,00
34.000,00
1.060.500,00
308.000,00
17.500,00
21.150,00
86.692,00
4.126.642,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content