close

Enter

Log in using OpenID

2013. - Stanje uzgoja hrvatskog hladnokrvnjaka

embedDownload
Hrvatski hladnokrvnjak (Croatian Coldblood)
Nastao je križanjem toplokrvnih kobila s uvezenim pastusima ardenske, peršeronske, barbantske i drugih
hladnokrvnih pasmina. Hladnokrvnjak se počeo uzgajati u Hrvatskoj tijekom prve polovice 19. stoljeća. Zbog
različitih početnih matičnih stada te različitih pastuha hladnokrvnih pasmina koji su djelovali na područjima
Hrvatske uz doprinos okolišnih čimbenika pojedinog kraja, hrvatski hladnikrvnjak prilično je heterogena populacija
u pogledu fenotipskih značajki. Ujedno tome doprinosi i čimbenik koliko je dugo u pojedinoj subpopulaciji
uvođena krv spomenutih pastuha.
Njegova namjena je bila rad s naglaskom na vuču. Danas je tu ulogu izgubio i postao konj za proizvodnju mesa.
Njegova ekološka uloga također je značajna u očuvanju pašnjaka i parkova prirode. Hrvatski hladnokrvnjak se
uzgaja na cijelom području Republike Hrvatske.
Tablica 1. Brojno stanje hrvatskog hladnokrvnjaka prema kategoriji
Kategorija
Godina 2013
Licencirani pastusi
Rasplodni pastusi
Pastusi
Kastrati
Rasplodne kobile
Kobile
Muška omad 2 godine
Ženska omad 2 godine
Muška omad 1 godina
Ženska omad 1 godina
Muška ždrebad
Ženska ždrebad
UKUPNO
238
17
341
12
2.597
1.020
203
476
277
424
470
539
6.614
Napomena: Revizija uzgoja za 2013 godinu nije provedena u potpunosti.
U odnosu na godinu ranije broj grla hrvatskog hladnokrvnjaka povećao se za 707 ili 10,69%.
Graf 1. Pregled brojnog stanja hrvatskog hladnokrvnjaka u RH kroz godine
4897
5334
5784
6304 6158 5907 6614
4003
2639 2973 2914
1441
1025 1293 1360 1322
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
* do 2002. samo brojno stanje rasplodnih pastuha i kobila, od 2003. ukupno brojno stanje svih kategorija
1
Tablica 2. Odabir pastuha 2013.
Odabir pastuha
Prvi odabir
Drugi odabir
Revizija
Strani pastusi revizija
Izlučeno iz uzgoja
Ukupno predvedeno
Odabrano
Broj pastuha
52
47
139
7
11
256
245
Najveći broj grla hrvatskog hladnokrvnjaka prema županijama nalazi se na prostoru Primorsko –
goranske županije (20,20%).
Graf 2. Pregled brojnog stanja hrvatskog hladnokrvnjaka u RH prema županijama
13341227
474
656
8
88
295
84
249
409 453
478
407
74
11
33
7
89
210
23
5
Najveći broj vlasnika hrvatskog hladnokrvnjaka nalazi se na prostoru Krapinsko – zagorske županije, a
najmanji na prostoru Šibensko - kninske i Zadarske županije (graf 3.).
Graf 3. Pregled brojnog stanja vlasnika hrvatskog hladnokrvnjaka u RH prema županijama
Zadarska
Vukovarsk…
Virovitičk…
Varaždinska
7
36 50 16
2
1
Šibensko-…
Sisačko-…
Primorsko…
Osječko-…
Međimur…
Ličko-…
Krapinsko…
9
Požeško-…
29 47
Splitsko-…
51
20
Koprivničk…
109
93
63
Karlovačka
29
Istarska
Dubravačk…
Brodsko -…
Bjelovarsk…
3
67
88
Zagrebačka
144
99
Grad Zagreb
125
Poštivanje uzgojnog programa hrvatskog hladnokrvnjaka u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu,
povećalo se za 2,34% (graf 4).
2
17%
1,50%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Pravilan pripust
Nepravilan pripust
74%
0%
9,64%
2,68%
2013
26%
4,89%
0,84%
81,50%
2,16%
4,86%
87,68%
1,30%
7,60%
94,27%
0,91%
4,53%
92,98%
3,13%
4,50%
91,10%
94,57%
92,37%
10,44%
2,40%
87,16%
7,57%
2,93%
89,50%
Graf 4. Poštivanje uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak od 2004. do 2013. Godine
2004
Strani pastusi
Graf 5. Statistika reprodukcijskih svojstava kobila hrvatskog hladnokrvnjaka u RH u 2013.
Tablica 3. Označavanje u 2013. godini
Žig
Žig+čip
Označeno
samo čipom
Ukupno
označeno
Muška
grla
5
567
Ženska
grla
19
3
1291
Ukupno
24
3
1858
1885
U 2013. godini napravljeno je 548 prijepisa grla od toga 127 rodbinski.
Prosječan broj grla po uzgajivaču je 6,08 grla.
Uzgajivači su podnjeli zahtjeve za subvencije- Sisačko-moslavačke županije ukupno 9 uzgajivača- 53 grla
- Zagrebačke županije ukupno 31 uzgajivač -164 grla.
- Grad Zagreb ukupno 1 uzgajivač -19 grla
Tijekom 2013 god. smo organizirali ili se aktivno uključili u sljedeće izložbe i manifistacije :
- 16. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam 22-24.03.2013.
Na 16. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu održanom 22-24.03.2013. godine izloženo je 24 grla u
četiri kolekcije. Kolekcija pastuha- 16 grla, kolekcija muške omadi- 2 grla, kolekcija kobila-4 grla, kolekcija omica2 grla. Savez se je predstavio sa 4 zaprega i dva jahača.
3
- XVI. Međužupanijska izložba Slavonski Brod 05.05.2013.
Na XVI Međužupanijskoj izložbi Slavonski Brod održanoj 05.05.2013. godine izloženo je 10 grla hrvatskog
hladnokrvnjaka u tri kolekcije- kolekcija pastuha- 3 grla, kolekcoja kobila- 4grla, kolekcija omica- 3 grla.
- VI. Konjogojska izložba i X. Revijalna utakmica u vožnji dvoprega Zlaten grive zlatne doline Mihaljevci 05.05.2013.
Na VI. Konjogojskoj izložbi i X. Revijalnoj utakmici u vožnji dvoprega Zlaten grive zlatne doline održanoj
05.05.2013. godine izloženo je 42 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u pet kolekcija. Kolekcija- starijih pastuha,
mlađih pastuha, kobila, starijih omica, mlađih omica. Održana je i brzinsko natjecanje dvoprega u parkuru –
prisustvovalo je 12 zaprega, te je održana vuća klada.
- VIII. Županijska izložba stoke u Popovači 11.05.2013.
Na VIII. Županijskoj izložbi stoke u Popovaći održanoj 11.05.2013. godine izloženo je 23 grla hrvatskog
hladnokrvnjaka iz K.U. Moslavina i s 5 ergela iz Sisačko moslavačke županije. Grla su prikazana u četiri
kolekcije- kolekcija pastuha- 4 grla, kolekcija muške omadi-1 grlo, kolekcoja kobila- 16 grla, kolekcija omica- 2
grla. Revijalno su prikazane četiri zaprege. Održana je i prva utakmica u brzinskom jahanju između čunjeva koju
je organizirao Savez,a prisustvovale su sve prisutne pasmine konja.
- V. Županijska izložba Hrvatskog hladnokrvnjaka Staro Petrovo Selo-11.05.2013.
Na V. Županjijskoj izložbi hrvatskog hladokrvnjaka Staro Petrovo Selo održanoj 11.05.2013. godine izloženo je 29
grla hrvatskog hladnokrvnjaka u pet kolekcije- kolekcija mlađih pastuha- 8 grla, kolekcija starijih pastuha- 6 grla,
kolekcoja omaca- 4 grlo, kolekcija mlađih kobila- 5 grla, kolekcija starijih kobila – 6 grla. Revijalno je prikazano
šest zaprega.
- 5. Skok-sajam konja i konjičke opreme 25-26.05.2013.
Na 5. Skoku- sajmu konja i konjičke opreme održanom 25-26.05.2013 godine u Gudovcu. Izloženo je 23 grla u 4
kolekcije- kolekcija pastuha- 12 grla, kolekcija muške omadi- 1 grlo,kolekcija kobila- 7 grla i kolekcija omica- 3
grla. Revijalno je prikazano pet zaprega te je održana promocija monografije hrvatskog hladnokrvnjaka „ErgeleUdruge-Savez“.
- 13. izložba stoke i 15. Izložba konja, Krapinsko- zagorske županije „Zlatar 2013“ 01.06.2013.
Na 13. izložbi stoke i 15. izložbi konja Krapinsko zagorske županije – „ Zlatar 2013 “ održanoj 01.06.2013. godine
izloženo je 15 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 643 Putko-L20, UELN 191 005 040064310, vlasnik: Davor Vukić, Mirkovec
2. mjesto: 1560 Rubis-L37, UELN 191 005 040156009, vlasnik: Blaž Mihaljinec, Židovnjak
3. mjesto: 714 Loki-L66, UELN 191 005 0400714082, vlasnik: Petar Jadek, Zabok
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 755 Gabra-HH104, UELN: 191005040075508, vlasnik: Davor Barić, Klupci
2. mjesto: 5872 Alka X-HH1275, UELN 191 005 040587203, vlasnik: Blaž Mihaljinec Židovnjak
3. mjesto: 103 Ceza-HH128, UELN 191 005 040010306, vlasnik: Davor Vukić, Mirkovec
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 11 Rebeka-HH2343,UELN 191 005 0400001111,vlasnik:Davor Vukić, Mirkovec
2. mjesto: 439 Šeherezada-HH911, UELN 191 005 040043910, vlasnik: Josip Loina, Sveti Križ Začretje
3. mjesto: 930 Bona, UELN 191 005 0400093010, vlasnik: Stjepan Čekolj, Domahovo
Šampion je pastuh 636 Cezar- L18, UELN: 191005040063609, vlasnik: Petar Jadeka, Zabok
- 8. Smota K.U.Vrbovac- Vrbovac 15.06.2013.
Na 8. Smotri K.U.Vrbovec održanoj 15.06.2013. godine izloženo je 17 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri
kolekcije- kolekcija pastuha-4 grla, kolekcoja muške omadi-1 grlo kolekcija kobila-10 grla, kolekcija omica-2 grla
- 11. Državna i 16. Županijska izložba izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanića
22.06.2013.
Na 11. Državnoj i 16. Županijskom izložbi izvornih i zaštićenih pasmina konja Kloštar Ivanić održanoj 22.06.2012.
godine izloženo je 16 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u dvije kolekcije. Savez se je predstavio sa 10 zaprega i
jednim jahačem.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 117 Sokol, UELN 191 005 040011709, vlasnik: Miroslav Vrček, Martinec Orehovički
2. mjesto: 636 Cezar-L18, UELN 191 005 040063609, vlasnik: Petar Jadek, Zabok
3. mjesto: 643 Putko-L20, UELN 191 005 040064310, vlasnik: Davor Vukić, Mirkovec
4
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 1807 Zora-HH2641, UELN 191 005 040180702, vlasnik:Darko Herceg, Horvati
2. mjesto: 5603 Mala-HH2441, UELN 191 005 040560302, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
3. mjesto: 148 Beba-HH2642, UELN 191 005 040014803, vlasnik: Zlatko Đurđević, Križevci
- VI. Međužupanijska izložba konja i zaprega te 10 smotra udruge slavonskih uzgajivača
hladnokrvnih konja- Čađavica 30.06.2013.
Na VI. Međužupanijskoj izložbi konja i zaprega te 10 smotri udruge slavonskih uzgajivača hladnokrvnih konja
održanoj 30.06.2013. godine izloženo je 37 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije- kolekcija pastuha- 12
grla, kolekcoja kobila- 19 grla, kolekcija omica- 6 grla.
- 20. Državna konjogojska izložba „Sunja 2013“ -14.07.2013.
Na 20. Državnoj konjogojskoj izložbi „Sunja 2013“ održanoj 14.07.2013. godine izloženo je 13 grla hrvatskog
hladnokrvnjaka u dvije kategorije- pastuha i kobila. Savez se je predstavio sa 8 zaprega. Najljepšom zapregom je
proglašena zaprega - Ivana Kosar iz Potoka s grlima 5603 Mala i 130Lasta
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 636 Cezar-L18, UELN 191 005 040063609, vlasnik: Petar Jadek, Zabok
2. mjesto: 758 Ričko-L1, UELN 191 005 040075805, vlasnik: Mirko Majsec, Bobovje
3. mjesto: 117 Sokol, UELN 191 005 040011709, vlasnik: Miroslav Vrček, Martinec Orehovički
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 130 Lasta-HH401, UELN 191 005 040013003, vlasnik:Ivan Kosar, Potok
2. mjesto: 4276 Zora I-HH46, UELN 191 005 040427699, vlasnik: Ivan Ivanuš, Galovac
3. mjesto: 147 Cveta-HH139, UELN 191 005 040014707, vlasnik: Ivan Žban, Mala Pisanica
Održana je i prva utakmica u brzinskom jahanju između čunjeva. Prisustvovalo je pet jahača
Rezultati utakmice brzinskog jahanja između čunjeva:
1. Dejan Jurić, Čigoć- na kobili 941 Mira
2. Lorena Starčević, Kutina- na kobili 331 Sonja
3. Iris Bakran, Ivanič Grad- na kobili 448 Suzy
- IX. izložba konja K.U. Istra- Vodnjan 10.08.2013.
Na IX. izložbi konja K.U. Istra održanoj 10.08.2013. godine u Vodnjanu izloženo je 22 grla hrvatskog
hladnokrvnjaka u tri kolekcije.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1 .mjesto: 1054 Lisko-L44, UELN 191 005 040105406, vlasnik: Elvin Macan, Cukrići
2. mjesto: 277 Cvetko-L58, UELN 191 005 040027708, vlasnik: Aleksandar Udovičić, Radetići
3. mjesto: 1042 Ken-L44, UELN 191 005 040104207, vlasnik: Marino Zidarić, Vintijan
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto: 31 Nina II-HH174, UELN: 191005040003108, vlasnik: Milan Krakar, Pula
2 .mjesto: 24 Lorena-HH390, UELN 191 005 040002407, vlasnik: Elvin Macan, Cukrići
3 .mjesto: 838 Štela-HH2639, UELN 191 005 040083809, vlasnik: Dario Terlević, Seline
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 506 Buba II-HH101,UELN 191 005 040050611,vlasnik:Aleksandar Udovičić, Radetići
2.mjesto: 510 Luna-HH885, UELN 191 005 040051011, vlasnik: Erik Antonić, Okreti
3.mjesto: 517 Liska-HH2060, UELN 191 005 040051711, vlasnik: Erik Antonić, Okreti
- 21. jesenski međunarodni Bjelovarski sajam, 06 - 08.09.2013.
Na 21. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu održanom 06-08.09.2013. godine izloženo je 17 grla
hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije. Kolekcija starih pastuha- 5 grla, kolekcija mladih pastuha-5 grla i
kolekcija kobila- 7 grla. Savez se je predstavio i s 4 zaprege.
Voditelj uzgojnog programa SSUUHH
Slaven Kolarić, ing.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
619 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content