close

Enter

Log in using OpenID

2012. - Stanje uzgoja hrvatskog hladnokrvnjaka

embedDownload
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
Hrvatski hladnokrvnjak (Croatian Coldblood)
Nastao je križanjem toplokrvnih kobila s uvezenim pastusima ardenske, peršeronske, barbantske i
drugih hladnokrvnih pasmina. Hladnokrvnjak se počeo uzgajati u Hrvatskoj tijekom prve polovice 19.
stoljeća. Zbog različitih početnih matičnih stada te različitih pastuha hladnokrvnih pasmina koji su
djelovali na područjima Hrvatske uz doprinos okolišnih čimbenika pojedinog kraja, hrvatski
hladnikrvnjak prilično je heterogena populacija u pogledu fenotipskih značajki. Ujedno tome
doprinosi i čimbenik koliko je dugo u pojedinoj subpopulaciji uvođena krv spomenutih pastuha.
Njegova namjena je bila rad s naglaskom na vuču. Danas je tu ulogu izgubio i postao konj isključivo
za proizvodnju mesa. Njegova ekološka uloga također je značajna u očuvanju pašnjaka i parkova
prirode. Hrvatski hladnokrvnjak se uzgaja na cijelom području Republike Hrvatske.
Tablica 1. Brojno stanje hrvatskog hladnokrvnjaka prema kategoriji
Kategorija / Category
Godina 2012. / Year 2012.
Pastusi / Stallions
Kastrati / Geldings
Kobile / Mares
Muška grla starija od 3 godine koja nisu u rasplodu /
Colts above 3 years – not in reproduction
Muška omad / Colts
Ženska omad / Fillies
Muška ždrebad / Male foals
Ženska ždrebad / Female foals
UKUPNO / TOTAL
253
11
3312
229
365
931
367
439
5.907
U odnosu na godinu ranije broj grla hrvatskog hladnokrvnjaka se smanjilo za 251 ili 4,08%.
Graf 1. Pregled brojnog stanja hrvatskog hladnokrvnjaka u RH kroz godine
1441
1025
1293
1360
1322
1998
1999
2000
2001
2002
2639
2973
2914
2003
2004
2005
4003
2006
5334
5784
6304
6158
4897
5907
2007
2008
2009
2010
2011
2012
* do 2002. samo brojno stanjerasplodnih pastuha i kobila, od 2003. ukupno brojno stanje svih kategorija
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
Tablica 2. Odabir pastuha 2012.
Odabir pastuha
Prvi odabir
Drugi odabir
Revizija
Strani pastusi revizija
Izlučeno iz uzgoja
Ukupno predvedeno
Odabrano
Broj pastuha
61
55
131
6
9
262
253
Najveći broj grla hrvatskog hladnokrvnjaka prema županijama nalazi se na prostoru Primorsko – goranske
županije (20,48%).
Graf 2. Pregled brojnog stanja hrvatskog hladnokrvnjaka u RH prema županijama
1164 1082
474 560
8
71
284
66
212
384 396
459
344
68
10
33
7
64
200
18
3
Najveći broj vlasnika hrvatskog hladnokrvnjaka nalazi se na prostoru Krapinsko – zagorske županije, a najmanji
na prostoru Šibensko - kninske i Zadarske županije (graf 3.).
Graf 3. Pregled brojnog stanja vlasnika hrvatskog hladnokrvnjaka u RH prema županijama
123
144
93
67
3
30
108
87
55
19
47
9
32
85
45
7
2
30
52
10
1
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
Poštivanje uzgojnog programa hrvatskog hladnokrvnjaka u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, smanjilo se za
5,21% (graf 4).
2012
2011
2010
2009
Pravilan pripust
2008
2007
Nepravilan pripust
2006
2005
0%
26%
74%
17%
1,50%
9,64%
2,68%
81,50%
87,68%
94,27%
4,89%
0,84%
2,16%
4,86%
0,91%
4,53%
1,30%
7,60%
92,98%
91,10%
94,57%
3,13%
4,50%
10,44%
2,40%
92,37%
87,16%
Graf 4. Poštivanje uzgojnog programa konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak od 2004. do 2012. godine
2004
Strani pastusi
Graf 5. Statistika reprodukcijskih svojstava kobila hrvatskog hladnokrvnjaka u RH u 2012.
Pobačaj; 21;
1,74%
Nestalo; 37;
3,07%
Uginulon nakon
rođenja; 43;
3,56%
Živorođena
ždrebad; 1086;
89,97%
Mrtvorođena
ždrebad; 20;
1,66%
Tablica 3. Označavanje u 2012. godini
Žig
Žig+čip
Ukupno
Označeno
samo
čipom
Ukupno
označeno
200
148
348
Muška
grla
Ženska
grla
72
276
713
1061
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
U 2012. godini je obavljeno 459 prijepisa grla od toga je 45 rodbinski.
Prosječan broj grla po uzgajivaču je 5,63 grla.
Pri provedbi revizije tijekom 2012. godine iz uzgoja je izlučeno 880 grla.
Osim zahtjeva za državnu novčanu potporu odradilo se i podnošenje zahtjeva za subvenciju za
Sisačko-moslavačku županiju sa ukupno 11 uzgajivača i 62 grla te Zagrebačke županije sa ukupno 12
uzgajivača i 95 grla.
Tijekom 2012 god. smo organizirali ili se aktivno uključili u sljedeće izložbe i manifistacije :
-15. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam održan 23-25.03.2012. godine - izloženo
je 22 grla u četiri kolekcije. Kolekcija pastuha- 7 grla, kolekcija muške omadi- 8 grla, kolekcija
kobila-5 grla, kolekcija omica- 2 grla.
- VI. Izložba izvornih pasmina domaćih životinja- Bundek- 31.03.2012. -izložena dva
pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka.
-4. županijska izložba konja „Staro Petrovo Selo ″- 05.05.2012.
-izloženo
je 28 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u pet kolekcija.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Mlađi pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 761 Rubis-L21, vlasnik: Antun Barac, Brodski Stupnik
2.mjesto: 1046 Konan, vlasnik: Poljo Davor.d.o.o.
3.mjesto: 101 Zimzelen-L17, vlasnik: Dušan Dmitrović, Gornji Bogićevci
Stariji pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 263 Putko-L4, vlasnik: Mijat Lucić, Ruščica
2.mjesto: 17 Đorđo-L7, vlasnik: Antun Bunjevac, Gorice
3.mjesto: 40 Pluton-L20, vlasnik: Zvonko Domazetović, Adžamovci
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 56 Mirna-HH1259, vlasnik: Poljo Davor d.o.o
2.mjesto: 513 Nara-HH297, vlasnik: Dražen Pavlović, Adžamovci
3.mjesto: 578 Azra-HH135, vlasnik: Igor Orešković, Prvča
Mlađe kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 499 Nensi-HH174, vlasnik: Vedran Benaković, Vrhovina
2.mjesto: 17 Luna-HH2469, vlasnik: Željko Trnka, Dragalić
3.mjesto: 68 Cvitka II-HH357, vlasnik: Denis Crnković, Dragovci
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 5918 Vranka- HH524, vlasnik: Antun Glavačević, Strizivojna
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
2.mjesto: 54 Ines-HH514, vlasnik: Nikola Kolesarić, Zoljani
3.mjesto: 841 Vilma-HH74, vlasnik: Jakob Oršulić, Rešetari
Šampion je bio mlađi pastuh 353 Sokol-L47, vlasnik: Jakob Oršulić, Rešetari
-5. konjogojska izložba „Zlatne grive zlatne doline“ -Mihaljevci 2012-13.05.2011 izloženo je 24 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u pet kolekcija.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Stariji pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 879 Astor, vlasnik: Damir Pavković, Trenkova
2.mjesto: 8 Zoran, vlasnik: Mato Terzić, Velika
3.mjesto: 704 Musa, vlasnik: Željko Adžić, Mihaljevci
Mlađi pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 1347 Amor, vlasnik: Damir Pavković, Trenkova
2.mjesto: 1153 Sokol, vlasnik: Josip Lorečić, Nova Bukovica
3.mjesto: 14 Atila, vlasnik: Oliver Juričević, Mihaljevci
obile s ždrebetom hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 67 Vranka + ždrijebe, vlasnik: Željko Adžić, Mihaljevci
2.mjesto: 6649 Šara + ždrijebe, vlasnik: Nenad Orešković, Mihaljevci
3.mjesto: 275 Azra + ždrijebe, vlasnik: Damir Pavković, Trenkovo
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 6334 Beba, vlasnik: Josip Sabljak, Šumetlica
2.mjesto: 6144 Cvitka, vlasnik: Mato Terzić, Veika
3.mjesto: 6140 Olga, vlasnik: Igor Del Vechio, Požega
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 1069 Olga, vlasnik: Zdravko Bičanić, Emovčki Lug
2.mjesto: 144 Zloća, vlasnik: Mato Terzić, Velika
3.mjesto: 1412 Zora, vlasnik: Mato Terzić, Velika
Šampion je bio stariji pastuh 764 Jadran, vlasnik:Josip Lovrečić,Nova Bukovica
-4. Skok- sajam konja i konjičke opreme održn 26-27.05.2012 godine u Gudovcu.
-izloženo je 28 grla u 4 kolekcije- kolekcija pastuha- 17 grla, kolekcija muške omadi- 1 grlo,kolekcija
kobila- 4 grla i kolekcija omica- 4grla. Revijalno je prikazano sedam zaprega.
-15. međužupanijsku stočarsku izložbu „Slavonski Brod 2012“– 26. i 27. 05.2012
-izloženo je 9 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
1.mjesto: 353 Sokol-L47, vlasnik: Jakob Oršulić, Rešetari
2.mjesto: 263 Putko-L4, vlasnik: Mijat Lucić, Ruščica
3.mjesto: 1471 Orateur III, vlasnik: Nikola Akmačić, Brđani
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 68 Nera-HH174, vlasnik: Antun Barac, Brodski Stupnik
2.mjesto: 701 Rosa-HH521, vlasnik: Antun Glavačević, Strizivojna
3.mjesto: 5 Beta, vlasnik: Branko Galić, Piškorevci
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto:56 Mirna-HH1259, vlasnik: Poljo Davor d.o.o.
2.mjesto: 68 Cvitka II-HH357, vlasnik: Denis Crnković, Dragovci
3.mjesto: 515 Sara-HH1072, vlasnik: Dražen Pavlović, Adžamovci
- 7. županijska izložba stoke Popovača - 02.06.2012.
-izloženo je 13 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 5584 Car-L18, vlasnik: Vjekoslav Posrić, Voloder
2.mjesto: 636 Cezar-L18, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
3.mjesto: 904 Zekan-L33, vlasnik: Milan Horvat, Popovača
Starije kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 5603 Mala-HH2441, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
2.mjesto: 396 Vidra-HH447, 3.vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
3. mjesto: 19 Ruža-HH396, vlasnik: Damir Posarić, Voloder
Mlađe kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 299 Rea-HH399, vlasnik: Miško Šklempe, Donja Gračenica
2.mjesto: 680 Ruža-HH273, vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
3.mjesto: 693 Šeka, vlasnik: Milan Kabić, Popovača
-12. izložbu stoke i 14. Izložbu konja Krapinsko-zagorske županije„Pregrada– 2012 “-02.06.2012.
-izloženo je 15 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 1560 Rubis-L37, vlasnik: Blaž Mihaljinec, Židovnjak
2.mjesto: 117 Sokol, vlasnik: Miroslav Vrček, Martinec Orehovečki
3.mjesto: 5492 BC-L7, vlasnik: Božo Bračun, Gornji Jelšovec
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 755 Gabra-HH104, vlasnik: Davor Barić, Klupci
2.mjesto: 54 Lana-HH1038, vlasnik: Zvonko Kotarski, Židovnjak
3.mjesto: 949 Jadranka-HH35, 3.vlasnik: Petar Jadek, Zabok
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto:108Rajina-HH1044,vlasnik:Dragutin Žabojec,Pustodol Začretski
2.mjesto: 785 Afrodita-HH41, vlasnik: Mirko Majsec, Bobovje
3.mjesto: 277 Zora-HH887, vlasnik: Petar Jadek,Zabok
Šampion je pastuh 758 Ričko-L1, vlasnik: Mirko Majsec, Bobovje
-16. županijska izložba stoke- Vrbovec- 17.06.2012.
godine izloženo je 18 grla u četiri kolekcije.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 30 Rubis-L1, vlasnik: Mato Mikec,Cugovec
2.mjesto: 500 Cezar-Sokol-L13, vlasnik: Željko Kolarić, Mački
3.mjesto: 370 Cvetko-L45, vlasnik: Rudolf Hršak, Cerje
Kobile s ždrebetom hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 282 Lasta-HH912 + ždrijebe, vlasnik: Zvonko Lacković, Sveti Ivan Žabno
2.mjesto: 1025 Frida-HH81 + ždrijebe, vlasnik: Rudolf Hršak, Cerje
3.mjesto: 250 Zrinka-HH2183 + ždrijebe, vlasnik: Željko Vrščak, Cerje
Starije kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 5947 Žutka-HH405, vlasnik: Zlatko Đurđević, Križevci
2.mjesto: 148 Rička-HH2642, vlasnik: Zlazko Đaurđević, Križevci
3.mjesto: 613 Volma, vlasnik: Zdravko Mesec, Križevci
Mlađe kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 271 Siva-HH512, vlasnik: Nikola Sokać, Brezine
2.mjesto: 702 Vatra-HH2595, vlasnik: Tomo Skoković, Luka
3.mjesto: 615 Brnja, vlasnik: Goran Moštek, Ladinec
-10. državna i 15. županijska izložba konja izvornih i zaštićenih pasmina
Kloštar Ivanić – 23.06.2012.
-izloženo je 15 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u dvije kolekcije. Savez se je predstavio sa 9 zaprega i
jednim jahačem. Najljepšom zapregom je proglašena zaprega vlasnika Antuna Glavačević iz
Strizivojne s grlima 701 Rosa-HH521 i 5918 Vranka-HH524
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 117 Sokol, vlasnik: Miroslav Vrček, Martinec Orehovički
2.mjesto: 86 Polo-L20, vlasnik: Zlatko Parapatić, Veliki Pašijan
3.mjesto: 30 Rubis-L69, vlasnik: Mato Mikec, Cugovec
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 755 Gabra-HH104, vlasnik:Davor Barić, Sveti Križ Začretje
2.mjesto: 130 Lasta-HH300, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
3.mjesto: 5918 Vranka-HH524, vlasnik: Antun Glavačević, Strizivojna
-5. međužupanijsku izložbu hladnokrvnih konja Čađavica - 01.07.2012.
-izloženo je 37 grla hrvatskog hladnokrvnjaka.
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 83 Šturm-L16, vlasnik: Josip Major, Bankovci
2.mjesto: 9 Ante, vlasnik: Zoran Kragojević, Sušine
3.mjesto: 529 Vihor-L25, vlasnik: Zoran Smoljanec, Donji Miholjac
Starije kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 117 Gopa-HH2210, vlasnik:Dario Bošnjak, Osijek
2.mjesto: 181 Velika Lisa-HH256, vlasnik: Josip Pritišanac, Šaptinovci
3.mjesto: 6104 Beba-HH270, vlasnik: Damir Klanica, Vukojevci
Mlađe kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 84 Cana-HH256, vlasnik:Milan Žilić, Bockovac
2.mjesto: 49 Cvetka, vlasnik: Jozo Zvonarić, Zdenci
3.mjesto: 185 Vilma-HH2454, vlasnik: Robert Tot, Velimirovci
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 491 Dorka I-HH833, vlasnik: Anita Božičević, Bačevac
2.mjesto: 3 Beba-HH255, vlasnik: Ivan Dugaja, Čađavica
3.mjesto: 213 Vilma-HH2178, vlasnik: Stevan Đurić, Kapelna
-19 Državna konjogojska izložba Sunja - 15.07.2012.
-izloženo je 20 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u dvije kategorije- pastuha i kobila. Savez se je
predstavio sa 10 zaprega. Najljepšim zapregama su proglašene zaprege- Zdravka Kabić iz Popovače s
grlima 396Vidra i 362Jadran te Ivana Kosar iz Potoka s grlima 890Sokol i 130Lasta
Nagrađena grla prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 353 Sokol-L47, vlasnik: Jakob Oršulić, Rešetari
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
SREDIŠNJI SAVEZ UDRUGA UZGAJIVAČA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA
SSUUHH
2.mjesto: 117 Sokol,vlasnik: Miroslav Vrček, Martinec Orehovički
3.mjesto: 395 Vulkan-L1, vlasnik: Mirko Cepetić, Virje
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1.mjesto: 821 Santa, , vlasnik:Poljo Davor d.o.o, Davor
2.mjesto: 4149 Esmeralda R-HH2429, lasnik: Milan Kabić, Popovača
3.mjesto: 5603 Mala-HH2441,vlasnik: Ivan Kosar-HH2441
- 9. konjogojsku izložbu hrvatskog hladnokrvnjaka K.U.Istra - 11.08.2012.
–VII. KONJOGOJSKA IZLOŽBA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA JESENSKI
MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM I PROMOVIRANJE EKOLOŠKOG
PROIZVODA OD KONJSKOG MESA-20. jesenski međunarodni Bjelovarski sajam–
Gudovac 07-09.09.2012.
- izloženo je 18 grla hrvatskog hladnokrvnjaka u tri kolekcije: kolekcija pastuha, kolekcije kobila,
kolekcija omica te 6 zaprega
Nagrađena grla hrvatskog hladnokrvnjaka prema kolekcijama su slijedeća:
Pastusi hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto:117 SOKOL, vlasnik:Miroslav Vrček, Martinec Orehovečki
2. mjesto:1427 LEJTO VII, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
3. mjesto: 997 ORKAN-L75, vlasnik: Zdravko Kabić, Popovača
Kobile hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto:1054 ARKA-HH9, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
2. mjesto: 755 GABRA-HH104, vlasnik: Davor Barić, Klupci
3. mjesto: 5603 MALA-HH2441, vlasnik: Ivan Kosar, Potok
Omice hrvatskog hladnokrvnjaka:
1. mjesto:440 GIDRA-HH104, vlasnik: Mirko Cepetić, Virje
2. mjesto: 1464 VRANKA, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
3. mjesto: 1461 SONJA-HH152, vlasnik: Josip Šarić, Podgorač
Voditelj uzgojnog programa SSUUHH
Slaven Kolarić, ing.
Adresa ureda SSUUHH: Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
Sisačka 1, 44 317 Popovača
Tel./Fax. 044/ 679 138
Žiro račun SSUUHH: PBZ 234000-9-1110140252
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
889 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content