close

Enter

Log in using OpenID

biračka mjesta

embedDownload
OEP-11
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KLASA:
URBROJ:
KARLOVAC,
013-01/14-01/03
2133/1-08/01-14-14
04.05.2014.
Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz
Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko
izborno povjerenstvo KARLOVAČKE ŽUPANIJE donosi
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE LASINJA
Na području OPĆINE LASINJA određuju se biračka mjesta
1. Biračko mjesto broj
1.
BIRAČKO MJESTO BR. 1
ČEKAONICA ORDINACIJE OPĆE MEDICINE, SJENIČAK LASINJSKI 297
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
SJENIČAK LASINJSKI: SJENIČAK LASINJSKI
2. Biračko mjesto broj
2.
BIRAČKO MJESTO BR. 2
ZGRADA OPĆINE - SOBA BR. 1. U PRIZEMLJU, LASINJSKA CESTA 19
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
CRNA DRAGA: CRNA DRAGA, NOVO SELO LASINJSKO: NOVO SELO LASINJSKO
3. Biračko mjesto broj
3.
BIRAČKO MJESTO BR. 3
ZGRADA OPĆINE - SOBA BR. 2. U PRIZEMLJU, LASINJSKA CESTA 19
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
LASINJA: JAMNIČKA ULICA, KARLOVAČKA CESTA, KUPSKA CESTA, LASINJSKA CESTA,
MATEŠIĆEVA ULICA, RIBIČKA ULICA, TOPOLNJAKOVA ULICA, TRG HRVATSKIH BRANITELJA,
ULICA SV. ANTUNA, ULICA SV. FLORIJANA
4. Biračko mjesto broj
4.
BIRAČKO MJESTO BR. 4
ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA, DESNO SREDIČKO BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DESNO SREDIČKO: DESNO SREDIČKO
1
5. Biračko mjesto broj
5.
BIRAČKO MJESTO BR. 5
ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE, BANSKI KOVAČEVAC BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
BANSKI KOVAČEVAC: BANSKI KOVAČEVAC
6. Biračko mjesto broj
6.
BIRAČKO MJESTO BR. 6
ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE, PRKOS LASINJSKI BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
PRKOS LASINJSKI: PRKOS LASINJSKI
7. Biračko mjesto broj
7.
BIRAČKO MJESTO BR. 7
ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA, DESNI ŠTEFANKI BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DESNI ŠTEFANKI: DESNI ŠTEFANKI
PREDSJEDNIK
IVAN PERKOVIĆ
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
11 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content