close

Enter

Log in using OpenID

biračka mjesta za grad slunj

embedDownload
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OEP-7
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz
Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno
povjerenstvo KARLOVAČKE ŽUPANIJE donosi
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU GRADA SLUNJA
Na području GRADA SLUNJA određuju se biračka mjesta
1. Biračko mjesto broj
1.
BIRAČKO MJESTO BR. 1
KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
SLUNJ: I POLJSKI PUT, II.POLJSKI PUT, OGULINSKA ULICA,
ULICA 14. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE, ULICA EUGENA KVATERNIKA,
ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MREŽNIČKA,
ULICA NIKOLE TESLE, ULICA PETRA SVAČIĆA
2. Biračko mjesto broj
2.
BIRAČKO MJESTO BR. 2
OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ, SPORTSKA DVORANA, ŠKOLSKA 17
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
GORNJE PRIMIŠLJE: GORNJE PRIMIŠLJE 207-211 (NEPARNI),
GORNJE PRIMIŠLJE 206-212 (PARNI), SLUNJ: IVŠIĆ BRDO, KORANSKA ULICA,
PRILAZ CENTRALI, PRILAZ NARTI, RASTOKE: RASTOKE, SLUNJČICA: SLUNJČICA,
SLUNJ: STARA CESTA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA, TRG ZRINSKIH I FRANKOPANA,
ULICA BRAĆE RADIĆA, ULICA FRANKOPANSKA, ULICA GOJKA ŠUŠKA, ULICA IVAN TRNSKI,
ULICA KNEZOVA BLAGAJSKIH, ULICA NIKOLE ZRINSKOG, ULICA RADOSLAVA LOPAŠIĆA,
ULICA ŠKOLSKA, ULICA VJEKOSLAVA KARASA, ULICA VLADIMIRA NAZORA,
ZEČEV VAROŠ: ZEČEV VAROŠ 207-211 (NEPARNI), ZEČEV VAROŠ 206-212 (PARNI)
3. Biračko mjesto broj
3.
BIRAČKO MJESTO BR. 3
VATROGASNI DOM SLUNJ, PLITVIČKA 9
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
SLUNJ: NOVO NASELJE I, NOVO NASELJE II, NOVO SELO: NOVO SELO,
PODMELNICA: PODMELNICA, SLUNJ: ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA,
ULICA JURJA BELKOVIĆA, ULICA KORDUNSKA, ULICA MELNIČKA, ULICA MILE CINDRIĆA,
ULICA PLITVIČKA, ULICA RAKOVAČKA, ZUBAC
1
4. Biračko mjesto broj
4.
BIRAČKO MJESTO BR. 4
MJESNI DOM U TABORIŠTU, DONJE TABORIŠTE 149 A
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DONJE TABORIŠTE: DONJE TABORIŠTE, GORNJE TABORIŠTE: GORNJE TABORIŠTE,
GORNJI CEROVAC: GORNJI CEROVAC, GORNJE TABORIŠTE: STRMAC, ULICA LADIHOVIĆEVA,
ULICA NIKOLE TURKALJA, ZAGREBAČKA ULICA
5. Biračko mjesto broj
5.
BIRAČKO MJESTO BR. 5
OSNOVNA ŠKOLA U NIKŠIĆU, DONJI NIKŠIĆ 1
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
BLAGAJ: BLAGAJ, DONJI CEROVAC: DONJI CEROVAC, DONJI NIKŠIĆ: DONJI NIKŠIĆ,
GORNJI NIKŠIĆ: GORNJI NIKŠIĆ, PAVLOVAC: PAVLOVAC
6. Biračko mjesto broj
6.
BIRAČKO MJESTO BR. 6
VATROGASNI DOM CVITOVIĆ, CVITOVIĆ 100
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
CVITOVIĆ: CVITOVIĆ, DONJA GLINA: DONJA GLINA, GLINSKO VRELO: GLINSKO VRELO,
MARINDOLSKO BRDO: MARINDOLSKO BRDO
7. Biračko mjesto broj
7.
BIRAČKO MJESTO BR. 7
OSNOVNA ŠKOLA KREMEN, KREMEN BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DONJI KREMEN: DONJI KREMEN, GORNJA GLINA: GORNJA GLINA,
GORNJI KREMEN: GORNJI KREMEN, MALI VUKOVIĆ: MALI VUKOVIĆ, MILJEVAC: MILJEVAC
8. Biračko mjesto broj
8.
BIRAČKO MJESTO BR. 8
MJESNI DOM U POPOVCU, POPOVAC 76 C
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DONJI POPOVAC: DONJI POPOVAC, GORNJI POPOVAC: GORNJI POPOVAC 1-31 (NEPARNI),
GORNJI POPOVAC 2-30 (PARNI), LUMBARDENIK: LUMBARDENIK
9. Biračko mjesto broj
9.
BIRAČKO MJESTO BR. 9
OSNOVNA ŠKOLA LAĐEVAC, DONJI LAĐEVAC BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
ARAPOVAC: ARAPOVAC, ČAMEROVAC: ČAMEROVAC, DONJI LAĐEVAC: DONJI LADJEVAC,
DUBRAVE: DUBRAVE, GORNJI LAĐEVAC: GORNJI LADJEVAC,
GORNJI POPOVAC: GORNJI POPOVAC 33-49 (NEPARNI), GORNJI POPOVAC 32-50 (PARNI),
JAME: JAME, LAĐEVAČKO SELIŠTE: LAĐEVAČKO SELIŠTE, POLJE: POLJE,
SALOPEK LUKE: SALOPEK LUKE, VIDEKIĆ SELO: VIDEKIĆ SELO
2
10.
10. Biračko mjesto broj
BIRAČKO MJESTO BR. 10
OSNOVNA ŠKOLA U FURJANU, DONJI FURJAN 41
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
DONJI FURJAN: DONJI FURJAN, GORNJI FURJAN: GORNJI FURJAN, KOSA: KOSA,
SASTAVAK: SASTAVAK, ZAPOLJAK: ZAPOLJAK
11. Biračko mjesto broj
11.
BIRAČKO MJESTO BR. 11
OSNOVNA ŠKOLA PRIMIŠLJE, MJESTO PRIMIŠLJE 31 A
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
BUKOVAC PERJASIČKI: BUKOVAC PERJASIČKI, DONJA VISOČKA: DONJA VISOČKA,
DONJE PRIMIŠLJE: DONJE PRIMIŠLJE, DONJI POLOJ: DONJI POLOJ,
GORNJA VISOČKA: GORNJA VISOČKA,
GORNJE PRIMIŠLJE: GORNJE PRIMIŠLJE 1-201 (NEPARNI),
GORNJE PRIMIŠLJE 215-229 (NEPARNI), GORNJE PRIMIŠLJE 0-202 (PARNI),
GORNJE PRIMIŠLJE 214-228 (PARNI), KLANAC PERJASIČKI: KLANAC PERJASIČKI,
KUZMA PERJASIČKA: KUZMA PERJASICKA, MJESTO PRIMIŠLJE: MJESTO PRIMIŠLJE,
TRŽIĆ PRIMIŠLJANSKI: TRŽIĆ PRIMIŠLJANSKI,
ZEČEV VAROŠ: ZEČEV VAROŠ 219-229 (NEPARNI), ZEČEV VAROŠ 214,
ZEČEV VAROŠ 218-226 (PARNI)
12. Biračko mjesto broj
12.
BIRAČKO MJESTO BR. 12
AMBULANTA VELJUN, VELJUN BB
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u
BANDINO SELO: BANDINO SELO, CRNO VRELO: CRNO VRELO,
CVIJANOVIĆ BRDO: CVIJANOVIĆ BRDO, GROBNIK: GROBNIK, KOSIJER SELO: KOSIJER SELO,
KUTANJA: KUTANJA, LAPOVAC: LAPOVAC, RABINJA: RABINJA, SNOS: SNOS,
SPAREDNJAK: SPAREDNJAK, STOJMERIĆ: STOJMERIĆ, ŠLIVNJAK: ŠLIVNJAK, TOČAK: TOČAK,
VELJUN: VELJUN, VELJUNSKA GLINA: VELJUNSKA GLINA,
VELJUNSKI PONORAC: VELJUNSKI PONORAC
KLASA: 013-01/13-01/03
URBROJ: 2133/1-08/01-13-05
KARLOVAC, 22.03.2013.
PREDSJEDNIK
IVAN PERKOVIĆ
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
8 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content