close

Enter

Log in using OpenID

2. Izvještaj o realizaciji projekata stambenog zbrinjavanja

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA STAMBENOG
ZBRINJAVANJA STANOVNIŠTVA ČIJI SU STAMBENI
OBJEKTI OŠTEĆENI USLJED DJELOVANJA PRIRODNE
NEPOGODE U MAJU I AVGUSTU 2014.
ZENICA, JANUAR 2015.
UVOD:
Grad Zenica je tokom majske prirodne nesreće pretrpio velike štete izazvane poplavama, bujicama,
odronima, klizištima i nanosima iz rijeka.
Štete su zabilježene na stambenim objektima, saobraćajnicama i kompletnoj infrastrukturi, a usljed
pokretanja klizišta ili zbog nanosa i naplavina koje su bujični potoci donijeli u naselja i šira područja
riječnih tokova.
U sanaciji šteta na području Zenice uključile su se mnoge organizacije, insititucije kao i pojedinci, kroz
različitite vidove pomoći.
PROJEKTI:
1. SANACIJA PORODIČNIH KUĆA UGROŽENIH PORODICA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA
DONATOR:
CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BIH / CRVENI KRIŽ OPĆINE ZENICA
PROJEKAT:
"Mali grantovi za pomoć u obnovi kuća sa manjim oštećenjem
uzrokovanim poplavama "
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
SREDSTVA:
Sanacija porodičnih kuća ugroženih porodica u poplavljenim
područjima
28.000 KM
novčana donacija / namjenska sredstva
KORISNICI:
10 porodica
IMPLEMENTATOR:
Crveni križ općine Zenica / korisnici
VRIJEME:
Juli / avgust 2014.
U pomoć stanovništvu područja pogođenih prirodnom nesrećom od samog početka uključio se i
Crveni križ na svim nivoima organizacije kroz različite vidove pomoći.
U okviru sanacije i rekonstrukcije objekata nakon poplava i klizišta, na području Zenice, u mjestima
koja su pogođena poplavama ili klizištima realizovali su tri projekta sanacije objekata.
Crveni križ FBiH je sa donatorskog računa obezbijedio sredstva za implementaciju projekta "Mali
grantovi za pomoć u obnovi kuća sa manjim oštećenjem uzrokovanim poplavama".
Za područje Grada Zenica predviđena je adaptacija 10 objekata, sa ukupnim iznosom od 28.000 KM.
U okviru navedenog projekta Grad Zenica je stavio na raspolaganje Crvenom križu evidencije i ljudske
kapacitete u realizaciji navedenog projekta.
Kriteriji za realizaciju projekta su bili da je stambeni objekat poplavljen, da je korisnik donacije vlasnik
stambene jedinice, da se objekat može sanirati u visini iznosa do 5.000 KM.
2
Uvidom u baze podataka te provjerom na terenu izabrani su sljedeći korisnici:
Redni
broj
Ime i prezime
Adresa
Socijalni status
Iznos sredstava
1.
Burdalić Alija
Nemila
4.142,50 KM
2.
Hodžić Emina
Bilimišće
Turković Jasenko
Bilimišće
4.
Bekrić Fikret
Bilimišće
5.
Malkoč Aida
Blatuša
6.
Behlić Dževad
Blatuša
7.
Kostić Tomislav
Blatuša
8.
Šišić Jasmina
Tetovo
9.
Čatak Adem
Bistričak
10.
Grahić Raif
Bilimišće
5 članova
nezaposleni
2 člana
jednoroditeljsko
domaćinstvo
nezaposlena
4 člana
invalidno lice
korisnik SNP
4 člana
korisnik SNP
samac
nezaposlena
4 člana
nezaposleni
3 člana
penzioner
4 člana
nezaposleni
2 člana
šehidska penzija
samac
penzioner
3.
3.000,00 KM
2.076,057 KM
5.000,00 KM
1.300,00 KM
3.000,00 KM
3.000,00 KM
3.764,90 KM
1.500,00 KM
1.216,00 KM
3
2. POMOĆ U SANACIJI I OPREMANJU OBJEKATA STRADALIH U POPLAVAMA
DONATOR:
CRVENI KRIŽ BIH / CRVENI KRIŽ OPĆINE ZENICA
PROJEKAT:
"Novčana pomoć za opremanje objekata "
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
Pomoć u sanaciji i opremanju objekata stradalih u poplavama
32.000 KM
SREDSTVA:
novčana donacija za nabavku građevinskog materijala
KORISNICI:
40 porodica
IMPLEMENTATOR:
Crveni križ općine Zenica
VRIJEME:
Septembar 2014.
Projektom je predviđena novčana pomoć u iznosu od 800,00 KM za svaku porodicu za sanaciju
objekata stradalih u poplavama.
Za područje Grada Zenica opredijeljen je iznos od 32.000 KM za ukupno 40 korisnika.
U okviru navedenog projekta Crveni križ općine Zenica je uvidom na terenu izvršio odabir korisnika,
te nakon realizacije dostavio Gradskoj upravi i listu korisnika.
Pri realizaciji donacije navedeno je da korisnici ne mogu biti osobe koje su koristile predhodnu
donaciju ove organizacije.
Korisnici donacije u iznosu od 800 KM izabrani od strane Crvenog križa Zenica su:
Redni
broj
1.
Ime i prezime
Adresa
Socijalni status
Iznos donacije
Balić Edin
Blatuša
6 članova, nezaposleni
800,00 KM
2.
3.
Telalović Abdulah
Muratović Džemail
Nemila
Nemila
800,00 KM
800,00 KM
4.
Škalo Muhamed
Raspotočje
5.
Kulaš Izet
Nemila
6.
7.
8.
9.
Marković Radojka
Torlaković Ajiša
Telalović Mehmed
Isaković Ibro
Blatuša
Blatuša
Nemila
Nemila
2 člana, nezaposleni
6 članova
nezaposleni
3 člana
invalidne osobe
4 člana
RVI nezaposleni
samac, penzioner
samac, penzioner
10.
Halilović Hasan
Nemila
11.
Havić Dževad
Nemila
12.
Mitrović Radenko
Nemila
13.
Minkek Zoran
Nemila
6 članova
penzioner
3 člana
nezaposlen
3 člana
Penzioner, invalidno lice
3 člana
penzioner
4 člana
Penzioner, invalidno lice
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
4
14.
Halilović Hasib
Nemila
15.
Mandzuka Senad
Nemila
16.
Fejzić Abdulah
Nemila
17.
Telalović Edin
Nemila
18.
Stupar Muhamed
Nemila
19.
Čolaković Denis
Nemila
20.
Begić Ramo
Nemila
21.
Rešić Muris
Nemila
22.
Begić Semira
Nemila
23.
Kesić Nermin
Nemila
24.
Mujkanović Elvir
Nemila
25.
Šahdan Senada
Nemila
26.
Đuvelek Senaid
Nemila
27.
Rosić Ivo
D.Gračanica
28.
Telalović Bahrija
Koprivna
29.
Bavčić Meho
Blatuša
30.
Imamović Muhamed
Nemila
31.
Čišić Sulejman
Blatuša
32.
Delić Adil
Starkuće/Kolići
33.
Kovačević Zikret
Nemila
34.
Telalović Mirsada
Nemila
35.
Mujkanović Amir
Nemila
36.
Muratović Sejad
Nemila
37.
Omerdić Hazim
Nemila
38.
Vojić Ferida
Blatuša
39.
Burdalić Ramiza
Krivače
40.
Krehmić Midhat
Nemila
6 članova
nezaposlen
10 članova
penzioner
8 člana
nezaposlen
2 člana
nezaposleni, invalidna
osoba
7 članova
RVI
4 člana
nezaposleni
2 člana
penzioner invalidna osoba
5 članova
Penzioner, RVI
2 člana
Penzioner, invalidno lice
4 člana
nezaposleni
5 članova
SNP ,RVI
2 člana
Penzioner, invalidno lice
4 člana
privatni obrt
3 člana
Penzioner, invalidna osoba
4 člana
Nezaposleni, hronični
bolesnici
2 člana
penzioner
5 članova
nezaposleni
7 članova
penzioner
4 člana
nezaposleni
4 člana
nezaposleni
3 člana
penzioner
3 člana
Nezaposleni, RVI
4 člana
zaposlen
4 člana
na bolovanju
2 člana
Penzioner, invalidna osoba
2 člana
nezaposleni
2 člana
penzioner
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
800,00 KM
5
3. POMOĆ PORODICAMA U POPRAVCI KUĆA I OBEZBJEĐENJU PRIORITETNIH POTREBA
DONATOR:
PROJEKAT:
MJESTO:
CILJ:
SREDSTVA:
KORISNICI:
IMPLEMENTATOR:
VRIJEME:
MEĐUNARODNA FEDERACIJA CRVENOG KRIŽA I CRVENOG POLUMJESECA /
CRVENI KRIŽ FBIH / CRVENI KRIŽ OPĆINE ZENICA
"Naknada kućanstvima i grant za pokretanje obnove "
GRAD ZENICA
Pomoći porodicama u popravci kuća kao i obezbjeđenju prioritetnih potreba
(npr. nabavka hrane, plaćanje komunalnih računa, kupovina namještaja,
posuđa, kuhinjskih potrepština, potrebe zdravstvene njege)
130.000 KM
novčana donacija
100 porodica
Crveni križ općine Zenica / korisnici
Novembar 2014.
Projektom je predviđena novčana pomoć u iznosu od 1.300,00 KM, bezuslovni keš transfer finansiran
od strane Crvenog krsta/križa za pomoć domaćinstvima koja su pogođena poplavama, a registrovana
su u Crvenom krstu/križu u Zenici.
Ukupno 100 domaćinstava je primilo grant u skladu sa predviđenim kriterijima za odabir.
Pravo na grant su imala domaćinstva pogođena poplavama ili klizištima.
Kriterij za ocjenu potencijalnih korisnika je da li domaćinstva mogu realno obnoviti minimalno jednu
sobu do zime, te je procjenjivan nivo ekonomske ranjivosti i prehrambenih potreba domaćinstva.
Uplata u iznosu od 1.300,00 KM izvršena je na žiro-račun korisnika.
Sredstava su predviđena za popravke u kući kao i prioritetne potrebe (npr. nabavka hrane, plaćanje
komunalnih računa, kupovina namještaja, posuđa, kuhinjskih potrepština, potrebe zdravstvene
njege).
Prijedlog donatora je bio da se donacija realizuje u mjestima Šerići, Orahovica, Bistričak, Bistrica,
Blatuša i Bilimišće, te po potrebi i u drugim naseljima.
Uslov od strane donatora, kao i u ranijim projektima, da je predloženo lice i vlasnik objekta, da je iz
kategorije fizičkih lica, da je ograničenih mjesečnih primanja, te da nije bio u ranijim projektima ove
organizacije.
Gradska uprava je asistirala u pripremi podataka za 100 porodica, koliko je opredijeljeno za navedeno
područje.
Nakon obilaska predloženih porodica, donator je izabrao sljedeće korisnike koji su ostvarili pravo na
donaciju:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ime i prezime
Adresa
Socijalni status
Iznos donacije
Ramić Zijad
Jovanović Milivoje
Milković Rajko
Balić Jasmin
Bešić Mensur
Bojčić Husein
Bošković Marija
Čavalić Armin
Željezarska
Kula
Babino
Bistričak
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
5 članova, nezaposleni
samac, bez primanja
6 članova, penzioner
2 člana, penzioner
2 člana, penzioner
2 člana, penzioner
samac penzioner
5 članova, penzioner RVI,
hronični bolesnik
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
6
9.
10.
11.
12.
Čelenka Mirnesa
Čustović Suad
Čuvalo Antonio
Đidić Vahdet
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
13.
Dizdar Fahrija
Blatuša
14.
15.
Dodik Nusret
Đuzalović Edin
Blatuša
Blatuša
16.
Efendić Zaim
Blatuša
17.
18.
Husaković Nurudin
Kubat Almir
Bilimište
Blatuša
19.
Maksimović Miroslava
Blatuša
20.
21.
Maslić Mujo
Mujdžić Samil
Blatuša
Blatuša
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nezić Semin
Pivić Uzeir
Šehaganović Mirela
Šestić Dževad
Spajić Vidoslava
Stevanović Manda
Strika Halil
Strika Fedžrid
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
Blatuša
30.
31.
32.
Tadić Zvonimir
Todorović Dragan
Čuruković Mirela
Blatuša
Blatuša
Ušće
33.
Drino Sulejman
Kamberovića čikma
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Elezi Sadik
Omerdić Seada
Vražić Rabija
Smajić Esad
Delić Senaid
Hazić Hidajet
Hazić Haris
Hazić Hamid
Jusufović Fatima
Pašalić Almir
Kamberovića čikma
Kamberovića čikma
Kočevska čikma
Bare
Kolići
Kolići
Kolići, Starkuća
Kolići
Koprivna
Dolipolje
44.
Čelebić Esad
Mošćanica
45.
Čišić Ibro
Nemila
46.
47.
Cvijanović Milenko
Delić Zineta
Nemila
Nemila
3 člana, nezaposleni
3 člana, sin zaposlen
2 člana, nezapsoleni
5 članova,
(zaposlen ,na čekanju)
2 člana, nezaposleni ,
jednoroditeljsko
domaćinstvo
2 člana, penzioner
3 člana, ( zaposlen- firma u
stecaju)
4 člana, nezaposelni , RVI
amputirac
3 člana, penzioner
3 člana, (zaposlena
supruga)
2 člana, staratelj,
penzioner
3 člana, penzioner
2 člana, nezaposleni,
hronični bolesnik
5 članova , nezaposlen
samac, nezaposlen
5 članova, nezaposlena
samac, penzioner
samac, penzioner
samac, penzioner
2 člana, penzioner, RVI
4 člana, zaposle (privatna
firma)
5 članova, penzioner
samac, nezaposlen
2 člana, nezaposlena,
jednoroditeljsko
domaćinstvo
4 člana, zaposlen, na
čekanju) , LMR
7 članova , penzioner
samac, penzioner
samac, penzioner
3 člana, penzioner
3 člana, nezaposleni
5 članova, nezaposleni
5 članova, nezaposlen
3 člana, invalidna lica
3 člana, nezaposleni
4 člana, (zaposlena,
privatna firma )
5 članova, nezaposleni,
hronični bolensici
2 člana, nezaposleni
,hronični bolesnik
3 člana, penzioner
samac, penzioner
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
7
48.
Ibrahimagić Mirsad
Nemila
49.
50.
Isaković Nisvet
Lužić Amel
Nemila
Nemila
51.
52.
Malkoč Belkisa
Muminović Ademir
Nemila
Nemila
53.
54.
55.
56.
Pašić Haris
Valentić Mustafa
Hamzić Nedžad
Zvekić Ramiza
Nemila
Nemila
Nemila
Nemila
57.
58.
Valentić Edin
Delić Derviš
Kovačevići
Sviće
59.
60.
61.
62.
63.
Delić Mirsad
Delić Sabit
Delić Dževad
Halilović Mesir
Halilović Nermin
Sviće
Sviće
Sviće
Smajići
Starkuća
64.
65.
66.
67.
68.
Bolić Mustafa
Barbić Juraj
Fejzić Fikret
Ćosić Asim
Dedić Nevzet
Babino
Novo Selo
Starina
Topčić Polje
Topčić Polje
69.
70.
Ahmetspahić Hajrudin
Ahmetspahić Ređo
Topčić Polje
Oglavak
71.
72.
Ahmetspahić Sefir
Ahmetspahić Šerif
Topčić Polje
Topčić Polje
73.
74.
75.
Baki Sabahudin
Dedić Ibrahim
Dedić Zuhdija
Topčić Polje
Topčić Polje
Topčić polje
76.
77.
Dedić Zahid
Gračić Šerif
Topčić Polje
Topčić Polje
78.
Gračić Ekrem
Topčić Polje
79.
Gračić Dževad
Topčić Polje
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Halilović Meho
Kahriman Ramiza
Kobilica Refika
Kovačević Izet
Kozlić Amir
Kozlić Smajo
Kozlić Uzeir
Topčić Polje
Topćič Polje
Topčić Polje
Topčić Polje
Topčić Polje
Topčić Polje
Topčić Polje
2 člana, penzioner,
hronični bolesnik
2 člana, penzioner
samac, hronični bolesnik,
SNP
samac, penzioner
4 člana, (zaposlen privatna
firma )
hronični bolesnik
6 članova, zaposlen
4 člana, nezaposleni
5 članova, SNP , logoraš
4 člana, penzioner ,
hronični bolensik
5 članova, nezaposleni
5 članova, penzioner,
hronični bolesnik, pod
starateljstvom
2 člana, penzioner
3 člana, penzioner
4 člana, nezaposleni
5 članova, zaposlen
3 člana, nezapaosleni,
hronični bolesnik
samac, bez primanja
2 člana, penzioner
5 članova, nezaposleni
2 člana, nezapaosleni, RVI
3 člana, penzioner,
hronični bolesnici, LMR
3 člana, nezaposleni
3 člana, zaposlen
( privatna firma)
samac, nezaposlen
3 člana, zasposlen- (na
bolovanju)
7 članova, nezaposleni
3 člana, nezaposleni
2 člana, nezaposleni,
hronični bolesnici
3 člana, nezaposleni
2 člana, zaposlen(na
bolovanju) RVI, srušena
kuća,
4 člana, nezaposleni,
srušena kuća
5 članova, zaposlen
(ugovor o djelu)
2 člana, penzioner
samac, penzioner
2 člana, penzioner
4 člana, nezaposlen
3 člana, nezaposlen
2 člana, penzioner
5 članova, nezaposleni
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
8
87.
Medžić Mirsad
Topčić Polje
88.
89.
Medžić Salih
Medžić Abdulah
Topčić Polje
Topčić Polje
90.
91.
92.
93.
94.
Imamović Muahmed
Mulabdić Hamzalija
Mulabdić Mehmed
Neslanović Vasvija
Skopljak Ramiz
Nemila
Topčić Polje
Topčić Polje
Topćič Polje
Topčić Polje
95.
Skopljak Mujo
Topčić Polje
96.
97.
98.
99.
Skopljak Fehim
Zahirović Almir
Dizdarević Nijaz
Čičak Ismet
Topčić Polje
Topčić Polje
Vrselje
Lukovo polje
100.
Alić Hajrudin
Hajkovići
4 člana, nezaposleni,
srušena kuća
samac, penzioner
2 člana, penzioner,
hronični bolesnici
5 članova nezaposleni
4 člana, nezaposleni
3 člana, zaposlen
samac, penzioner
4 člana, nezaposlen,
srušena kuća
4 člana, zaposlen srušena
kuća
4 člana, nezaposelni
3 člana, nezapaoslen
4 člana, nezaposlen, RVI
2 člana, nezaposleni,
hronični bolesnilk
samac , penzioner
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
1.300,00 KM
9
4. POMOĆ PORODICAMA U SANACIJI OBJEKATA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA "ZORA"
DONATOR:
PROJEKAT:
UDRUŽENJE ZA SOCIJALNI, KULTURNI I KREATIVNI RAZVOJ "ZORA" / "Solidar
Suisse" (Švicarska) te "Volkshilfe" i "Nachbar in Not" (Austria)
„Pomoć u kupovini materijala za građane stradale u poplavama“
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
Pomoć porodicama u sanaciji objekta oštećenih u poplavama
40.000 KM
SREDSTVA:
nabavka građevinskog materijala i opreme
KORISNICI:
47 porodica
IMPLEMENTATOR:
Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoja "Zora"
VRIJEME:
Avgust /septembar 2014.
Udruženje za socijalni kulturni i kreativni razvoj "Zora" iz Zenice u saradnji sa "Solidar Suisse"
(Švicarska) te "Volkshilfe" i "Nachbar in Not" (Austria) obezbijedilo je donaciju u vrijednosti od 40.000
KM za 47 korisnika s područja ugroženih poplavama i klizištima, na području Zenice.
Projektom je predviđena pomoć u materijalu po zahtjevu korisnika.
Ukupno 47 domaćinstava je primilo donaciju u skladu sa predviđenim kriterijima za odabir, koje je
postavio i provjeravao donator na terenu.
Gradska uprava je asistirala u provjeri podataka za donatora a na osnovu socijalne karte korisnika.
Nakon realizovanog projekta donator je dostavio spisak korisnika sa listom nabavljenog građevinskog
materijala i opreme kako slijedi:
Redni
broj
1.
Ime i prezime
Adresa
Nabavljeni građevinski materijal i oprema
Sead Skopljak
Topčić Polje bb
2.
3.
4.
5.
6.
Smajić Damir
Adem Čatak
Balić Jasmin
Kopić Ramo
Čehić Mustafa
Gračanica
Bistričak
Bistričak
Bistričak
Bistričak
7.
Halilović Nermin
Bistričak
8.
Valentić Ferid
Nemila
stiropor, profil s mrežicom, ljepilo za stiropor, mrežica za
fasadu, malter 510, laminat, filc, lajsna, pvc uglovi
pločice
vrata – protuprovalna
brodski pod, stiropor, cement ,pjesak, veš mašina
laminat, filc, lajsna, pvc uglovi, cement, armatura mreža
ljepilo za unutarnju keramiku,zidne i podne pločice,
veš mašina
laminat, filc, lajsna za laminat, pvc uglovi,
pjesak, kreč, cement - malter 510
stiropor, ljepilo, mrežica za fasadu , laminat, filc , pvc
uglovi, lajsna za laminat
9.
10.
11.
Mujkanović Elvir
Spahić Fikret
Spahić Latif
Nemila
Orahovica
Orahovica
malter 510, regips, 2 prozora
pjesak, cement, mreža armatura
pjesak, cement, čelične gredice, mreža armatura
10
12.
Purić Senad
Orahovica
13.
14.
15.
Malkoč Belkisa
Musliji Semir
Topić Suvad
Nemila
Nemila
Nemila
16.
Alija Burdalić
Nemila
17.
Muhamed Stupar
Nemila
19.
Telalović Nermin
Telalović Elvedina
Nemila
Nemila
20.
Elvedin Čehić
Nemila
21.
22.
23.
Sadikovski Sefadin
Efendić Sabit
Sinanović Munir
Nemila
Nemila
Ponirak
24.
25.
26.
Telalović Elvedin
Telalović Fadil
Derlić Zajko
Koprivna
Koprivna
Topčić polje
laminat , filc, lajsna, pvc, umivaonik,baterija za
umivaonik
malter 510, zidne pločice i podne pločice , laminat, filc ,
lajsna , uglovi, jupol
frižider
zamrzivač, šporet na drva
pločice, ukrasni profil, fug masa,cement,ljepilo za
keramiku, malter, stiropor, mrežica za fasadu ,kreč
cement, pjesak, nosači komada, vrata , vrata
veš mašina
podne pločice, cement ljepilo za pločice
27.
28.
29.
30.
Zahirović Dževad
Skopljak Enes
Dedić Suvad
Kovačević Muhamed
Topčić polje
Topčić Polje
Topčić Polje
Topčić polje
frižider
laminat, filc, lajsna, pvc uglovi, pločice podne
elemenat, građa rezana
šporet na drva
31.
32.
Ahmetspahić Sefir
Zahirović Almir
Topčić Polje
Topčić polje
šporet na drva, jupol, glet masa, boja
mreža armatura, nosač rešetkasti, pjesak, cement, kreč
33.
Aličehajić Naila
Nemila
veš mašina, ljpilo za keramiku
34.
Ređić Miralem
Nemila
pločice, stiropor , folija, malter 510
35.
36.
37.
Hodžić Emira
Škaljo Muhamed
Bekrić Fikret
Bilimišće
Raspotočje
Bilimišće
38.
39.
40.
41.
Fejzić Mirsad
Slavko Kelava
Isaković Sakib
Isaković Sidik
Perin Han
Perin Han
Orahovica
Orahovica
električni šporet, sudoper komplet
prozor 4 komada
ljepilo za stiropor, stirpopor, fibran stiropor , profil sa
mrežicom, kulir, zoroplast zrno
šporet na drva
podne pločice
trosjed, dvosjed i forelja
dječiji krevet, dječiji ormar
42.
Šišić Jasmina
Tetovska
sećija
43.
44.
45.
46.
Marković Marijana
Husaković Nurudin
Begić Semira
Hazić Hidajet
Blatuša
Bilimišće
Nemila
Nemila
sudoper, kauč i komoda
vrata sobna, ulazna vrata
frižider
frižider
47.
Jusufović Emina
Topčić Polje
18.
pjesak za estrih, cement , stiropor, vlakno stakleno,
pločice, ljepilo za keramiku, mrežica za fasadu, ljepilo za
stiropor , edelpuc
bojler, veš mašina
električni šporet, šporet na drva
veš mašina
pločice , laminat, filc , lajsna, pvc uglovi komada, ljepilo
za pločice
šporet na drva, laminat š,filc, lajsna, pvc uglovi
umivaonik, baterija za, cijev pvc-, wc šolja, vodokotlić
bojler, usisivač, komoda i predsoblje mini bukva
11
5. POMOĆ PORODICAMA DA SE VRATE U SVOJE DOMOVE "HASTOR"
DONATOR:
FONDACIJA "HASTOR"
PROJEKAT:
„Srcem za BiH“
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
Pomoć porodicama da se vrate u svoje domove
SREDSTVA:
125.000 KM
Nabavka građevinskog materijala i izvršenje radova
KORISNICI:
20 porodica
IMPLEMENTATOR:
FONDACIJA "HASTOR"
VRIJEME:
Avgust 2014./Januar 2015.
U sklopu svojih aktivnosti Fondacije "Hastor" se uključila u sanaciju objekata pomoći porodicama iz
Nemile. Pored građevinskih radova, porodicama je obezbijeđen i potrebni namještaj.
Fondacija "Hastor" je kao dio sistemske pomoći nakon poplava, pokrenula fond simboličnog naziva
"Srcem za Bosnu i Hercegovinu“. Fond ima za cilj pružiti direktnu podršku najugroženijim, te će
obnoviti i osigurati održivi oporavak u područjima pogođenim poplavama i klizištima. Do sada je
obnovljeno više od 150 stambenih jedinica na području cijele BiH, a po okončanju projekta bit će
zbrinuto 5.000 osoba i obnovnljeno 250 stambenih jedinica na području BiH.
Na području Zenice Fondacija "Hastor" je odabrala 20 korisnika za sanaciju objekata, koji su navedeni
u tabeli kako slijedi:
Redni
broj
1.
Nemila
Vrijednost izvršenih
radova
1.910,60 KM
završeno
Ibrahimagić Mirsad/Naza
Nemila
1.845,10 KM
završeno
3.
Duči Almir
Nemila
4.937,15 KM
završeno
4.
Fejzić Sedin
Nemila
4.571,00 KM
završeno
5.
Fejzić Semir
Nemila
4.828,34 KM
završeno
6.
Sadikovski Sefadin
Nemila
6.184,37 KM
završeno
7.
Musljiji Semir
Nemila
14.534,05
završeno
8.
Čolaković Sulejman
Nemila
14.428,65 KM
završeno
9.
Topić Suvad
Nemila
9.596,82 KM
završeno
10.
Telalović Aabdulah
Nemila
8.437,79 KM
sanacija u toku
Ime i prezime
Adresa
Mujagić Emir
2.
Status
12
11.
Čehić Hasan
Nemila
799,42
završeno
12.
Mandžuka Senad
Nemila
8.134,19 KM
završeno
13.
Valentić Ferid
Nemila
3.668,11 KM
sanacija u toku
14.
Valentić Mirsad
Nemila
6.678,41
sanacija u toku
15.
Valentić Husein
Nemila
6.344,32 KM
sanacija u toku
16.
Valentić Zehrudin
Nemila
929,47
završeno
17.
Brković Venas
Nemila
9.920,67 KM
sanacija u toku
18.
Dervišaj Mirsad
Nemila
4.867,17
završeno
19.
Isaković Ibro
Nemila
4.000,00 KM
sanacija u toku
20.
Osmanović Hadžira
Nemila
8.000,00 KM
sanacija u toku
13
6. PROGRAM ZA OPRAVAK OD POPLAVA ( "UNDP")
DONATOR:
EVROPSKA UNIJA
PROJEKAT:
„Program za oporavak od poplava“
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
Pružiti interventnu pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima
pogođenim poplavama
SREDSTVA:
nepoznato
nabavka građevinskog materijala i izvođenje radova
KORISNICI:
41 porodica
IMPLEMENTATOR:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
VRIJEME:
Avgust 2014. / Januar 2015.
U okviru programa Evropske unije za oporavak od poplava partnerskim jedinicama lokalne
samouoprave data je mogućnost prijedloga 41 korisnika radi pružanja pomoći u interventnoj sanaciji
stambenih jedinica u područjima pogođenim poplavama. Pomoć uključuje sanaciju oštećenja na
stambenim jedinicama prema važećim standardima i kriterijima postavljenim od strane Evropske
unije.
Projekat je u fazi realizacije, te još nije poznato koliki je ukupni iznos sredstava potreban za završetak
projekta.
U dosadašnjem dijelu projekta, od strane donatora i implementatora izabrano je 30 korisnika kojima
je sanacija u toku, dok se izbor dodatnih 11 korisnika još čeka.
Gradska uprava je pripremala širu listu korisnika prema postavljenim kriterijima te asistirala u
provjeri podataka za donatora, dok je izbor i verifikaciju vršio donator na osnovu terenske provjere
predloženih korisnika.
Do sada izabrani korisnici su u tabeli po redosljedu do broja 30., dok su ostali korisnici predloženi i za
njih se čeka odobrenje donatora.
Prema predmjeru radova za ukupno 30 do sada uključenih objekata predviđeni su radovi u vrijednosti
od 253.753,43 KM.
Redni
broj
Ime i prezime
Adresa
Socijalni status
Status
1.
Aščerić Muhamed
Nemila
sanacija u toku
2.
Efendić Mustafa
Nemila
3.
Halilović Hasib
Nemila
4.
Malkoč Belkisa
Nemila
4 člana
penzioner
3 člana
nezaposlen
6 članova
nezaposlen
Samac
penzioner, hronični
bolesnik
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
14
5.
Tutmić Emir
6.
Tutmić Hasan
7.
Zvekić Mirsad
Nemila
8.
Zvekić Ramiza
Nemila
9.
Pašić Haris
Nemila
10.
Muminović Ademir
Nemila
11.
Čehić Ismeta
Nemila
12.
Burdalić Midhet
Nemila
13.
Aščerić Ajša
Nemila
14.
Spahić Enes
Orahovica
15.
Valentić Edin
Orahovica
16.
Valentić Zaim
Orahovica
17.
Valentić Husein
Orahovica
18.
Vražić Rabija
19.
Mujkanović Almira
Kamberovića
čikma
Kamberovića
čikma
20.
Omerdić Fahrija
21.
Omerdić Saliha
22.
Omerdić Seada
23.
Škaljo Muhamed
Kamberovića
čikma
Kamberovića
čikma
Kamberovića
čikma
Raspotočje
24.
Čavalić Armin
Blatuša
25.
Kelava Slavko
Perin han
26.
Ramić Zijad
Željezarska
27.
Musić Zekija
28.
Zahirović Almir
Gornja
Gračanica
Topčić polje
Nemila
Nemila
5 članova
nezaposlen
2 člana
penzioner
jednoroditeljsko
domaćinstvo
5 članova
penzioner
invalidna osoba
4 člana
penzioner
hronični bolesnik
5 članova
zaposlen
3 člana
nezaposlen
invalidna osoba
3 člana
penzioner
samac
nezaposlen
samac
invalidna osoba
4 člana
nezaposlen
4 člana
nezaposlen
5 članova
nezaposlen
9 članova
penzioner
2 člana
penzioner
2 člana
nezaposlena
jednoroditeljsko
domaćinstvo
samac
penzioner
3 člana
penzioner
samac
penzioner
3 člana
invalidne osobe
5 članova
RVI
invalidne osoba
2 člana
nezaposlen
6 članova
nezaposleni
3 člana
nezaposleni
3 člana
nezaposleni
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
sanacija u toku
15
29.
Fejzić Zijad
Starina
30.
Dedić Nevzet
Topčić polje
31.
Čolaković Nasir
Nemila
32.
Fejzić Fikret
Topčić polje
33.
Ihtijarević Adnan
Blatuša
34.
Kolak Jure
Gornja Vraca
35.
Marković Radojka
Blatuša
36.
Milijević Željka
Blatuša
37.
Popaja Hedija
Ričice
38.
Skender Džemajil
Gornja Gračanica
39.
Hibić Mevlida
Topčić polje
40.
Šišić Sedžida
Blatuša
41.
Hamzić Alija
Osredak
2 člana
nezaposleni
4 člana
nezaposleni
invalidne osobe
4 člana
penzioner
6 članova
nezaposlen
3 člana
nezaposlen
invalidna osoba
2 člana
penzioner
samac
penzioner
3 člana
penzioner
2 člana
SNP
6 članova
penzioner
3 člana
penzioner
jednoroditeljsko
domaćinstvo
2 člana
5 članova
penzioner
sanacija u toku
sanacija u toku
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
u proceduri
odobrenja
16
7. JAVNI POZIV: PROGRAM ZA OPORAVAK OD POPLAVA (UNDP)
DONATOR:
EVROPSKA UNIJA
PROJEKAT:
Javni poziv: „Program za oporavak od poplava“
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
Pružiti pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim
poplavama
SREDSTVA:
600.000,00 KM
nabavka građevinskog materijala i izvođenje radova
KORISNICI:
60 porodica
IMPLEMENTATOR:
UNDP/IPSA
VRIJEME:
Novembar 2014. / Mart 2015.
U okviru programa Evropske unije za oporavak od poplava objavljen je javni poziv za prijavu korisnika
za sanaciju objekata od poplava.
Za područje Zenice predviđen je izbor 60 korisnika.
Izbor korisnika pomoći na osnovu ovog javnog poziva će vršiti imenovana komisija na nivou lokalne
zajednice i predstavnika donatora.
Komisija razmatra prijave u skladu sa “Odlukom o kriterijima za odabir korisnika” za naveden javni
poziv, te u skladu sa odredbama javnog poziva.
Pomoć uključuje sanaciju oštećenja na stambenim jedinicama prema važećim standardima.
Na javni poziv je pristiglo 466 aplikacija.
Komisija je prema predviđenim kriterijima provjerila cca 300 aplikacija i predložila potencijalne
korisnike donacije.
Projekat je u fazi pripreme, te još nije poznat konačan spisak korisnika donacije.
17
8. POMOĆ U SANACIJI OBJEKATA ("HIA")
DONATOR:
„HIA“ (Hungarian Interchurch Aid) Mađarska
PROJEKAT:
Pomoć u sanaciji objekata oštećenih u poplavama
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
Pružiti pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim
poplavama
140.000,00 KM
SREDSTVA:
nabavka materijala
KORISNICI:
37 porodica
IMPLEMENTATOR:
HO „Merhamet“ MDD
VRIJEME:
Januar / April 2015.
U koordinaciji sa HO „Merhamet“ MDD u toku je priprema za realizaciju projekta rekonstrukcije
stambenih objekata u MZ Nemila koju će finansirati organizacija „HIA“ iz Mađarske.
Cilj projekta je pomoć u sanaciji stambenih objekata za 37 porodica.
Konačni izbor korisnika vrši „Merhmet“ na osnovu kriterija donatora, provjere na terenu, a na
prijedlog MZ Nemila i Gradske uprave.
Konačan spisak i broj stambenih objekata za sanaciju bit će usaglašen sa predstavnicima „HIA“
organizacije sa kojima će biti sklopljen ugovor o realizaciji ovog projekta. Predloženi su stambeni
objekti sljedećih vlasnika:
Redni
broj
Ime i prezime
Adresa
Socijalni status
1.
Efendić Sabit
Nemila
5 članova, nezaposlen
2.
Čišić Fuad
Nemila
6 članova, penzioner
invalidna osoba
3.
Čolaković Safet
Nemila
2 člana, penzioner
4.
Delić Arnel
Nemila
5 članova, zaposlen
5.
Delić Zineta
Nemila
Samac, penzioner
6.
Fejzić Abdulah
Nemila
6 članova, nezaposlen
7.
Gračić Semiz
Nemila
5 članova, zaposlen
8.
Husejnović Vahid
Nemila
4 člana, nezaposlen
9.
Imširević Nezir
Nemila
5 članova, penzioner
10.
Isaković Adis
Nemila
4 člana, nezaposlen
11.
Isaković Ibro
Nemila
2 članova, zaposlen
18
12.
Kesić Nermin
Nemila
4 člana, nezaposlen
13.
Kruško Salkan
Nemila
2 člana, penzioner
14.
Kulaš Izet
Nemila
4 člana, penzioner
invalidna osoba
15.
Ljubuškić Ibrahim
Nemila
Samac, penzioner
16.
Malkoč Fatima
Nemila
Samac, penzioner
17.
Mitrović Radenko
Nemila
3 člana, penzioner
RVI
18.
Mujkanović Amir
Nemila
2 člana nezaposlen ,RVI
19.
Mujkanović Elvir
Nemila
5 članova, SNP
20.
Muratović Sead
Nemila
4 člana, zaposlen
21.
Šikalo Taib
Nemila
2 člana, penzioner
22.
Telalović Edin
Nemila
2 člana, zaposlen
23.
Tufekčić Vahdet
Nemila
5 članova, zaposlen
24.
Valentić Fikret
Nemila
25.
Valentić Mustafa
Nemila
4 člana, nezaposlen
26.
Žilić Esad
Nemila
Samac, penzioner
27.
Omerdić Hazim
Nemila
4 člana, zasposlen
28.
Hamzić Sabira/Nedzad
Nemila
5 članova, penzioner
invalidna osoba
29.
Hamzić Merzudin
Nemila
4 člana, zaposlen
30.
Čolaković Redžiba
Nemila
2 člana, nezaposlen
31.
Rešić Muris
Nemila
5 člana, penzioner
RVI
32.
Osmanović Hadžira
Nemila
Samac, nezaposlena
33.
Isaković Smajo
Orahovica
8 članova, zaposlen
34.
Polovina Hamid
Bistričak
5 članova, nezaposlen
35.
El shakh Azra
Nemila
4 člana, nezaposlen
36.
Imamović Majda
Orahovica
2 člana, nezaposlen
37.
Zvekić Meho
Nemila
2 člana, nezaposlen
Okvirni, preliminarni budžet za ovaj projekat je 140.000,00 KM, a pojedinačna vrijednost donacije
ovisi od procjenjenih potreba za svakog korisnika pojedinačno.
Očekivani početak realizacije projekta je tokom januara 2015. godine.
19
9. POMOĆ PORODICAMA NASTRADALIM U POPLAVAMA I KLIZIŠTIMA U OBEZBJEĐENJU USLOVA
ZA LAKŠI ŽIVOT
DONATOR:
CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BIH / CRVENI KRIŽ OPĆINE ZENICA
PROJEKAT:
" Nabavka ogrijeva za potrebe građana nastradalih u poplavama i
klizištima "
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
SREDSTVA:
Pomoć porodicama u obezbjeđenju uslova za lakši život nakon
poplava
10.000 KM
nabavka drveta
KORISNICI:
33 porodice
IMPLEMENTATOR:
Crveni križ općine Zenica
VRIJEME:
Decembar 2014.
Odlukom Predsjedništva Crvenog križa FBiH sredstva u iznosu 200.000,00 KM sa donatorskog računa
Crvenog križa Federacije BiH utrošena su za nabavku ogrijeva za potrebe građana nastradalih u
poplavama i klizištima na području šest najugroženijih kantona.
Novčana sredstva su doznačena na žiro račune organizacija Crvenog križa: Unsko-sanskog kantona
(26.000,00 KM) Posavskog kantona/županije (52.000,00 KM), Tuzlanskog kantona (56.000,00 KM),
Zeničko-dobojskog kantona (56.000,00 KM), Srednjobosanskog kantona (4.000,00 KM) i Kantona
Sarajevo (6.000,00 KM).
Krajnjim korisnicima pomoć je dodijeljena putem organizacija lokalnog Crvenog križa nabavkom i
direktnom isporukom ogrijeva na kućnu adresu korisnika.
Pomenutom donacijom na području Zenica ukupno je obuhvaćeno 33 korisnika sa po tri metra
drveta.
20
10. PROGRAM ZA OPORAVAK OD POPLAVA (IOM)
DONATOR:
EVROPSKA UNIJA
PROJEKAT:
„Program za oporavak od poplava“
MJESTO :
GRAD ZENICA
•
CILJ:
•
Pružiti pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim
poplavama
olakšati život nakon poplava
nepoznato
SREDSTVA:
KORISNICI:
•
•
nabavka materijala i izvođenje radova
nabavka opreme za domaćinstva
•
•
2 porodice uključene u projekat obnove stambenih objekata
53 porodice uključene u projekat podjele opreme za domaćinstva
IMPLEMENTATOR:
Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
VRIJEME:
Decembar 2014. / Januar 2015.
U okviru programa Evropske unije za oporavak od poplava putem Međunarodne organizacija za
migracije (IOM), planirana je sanacija objekata za osobe koje su boravile u kolektivnom smještaju
tokom iseljenja iz svojih domova, a nakon poplava.
Sa područja Zenice uključene su 2 porodice u projekat sanacije stambenih objekata.
Redni
broj
Ime i prezime
Adresa
Socijalni status
Donacija
1.
Lužić Amel
Nemila
materijal, radovi
2.
Redžić Miralem
Nemila
samac,
SNP, hronični bolesnik
4 člana
zaposlen
materijal, radovi
U više navrata za stradalo stanovništvo, smješteno u zeničkoj kasarni iz navedene organizacije su
obezbjeđivali prehrambene, higijenske i odjevne pakete pomoći.
U toku je priprema za realizaciju projekta podjele 14 peći na čvrsto gorivo, 9 paketa krupnog alata te
30 paketa sitnog alata, za korisnike koji su bili smješteni u kolektivnim smještajima.
Projekat je u fazi realizacije te još nije poznat konačan spisak uključenih korisnika donacije.
21
11. POMOĆ U SANIRANJU ŠTETA ("FOND OTVORENO DRUŠTVO")
DONATOR:
FOND OTVORENO DRUŠTVO BIH
PROJEKAT:
" Pomoć u saniranju šteta izazvanih stanjem elementarnih nepogoda
u Zenici“
MJESTO:
GRAD ZENICA
CILJ:
SREDSTVA:
Nabavka i isporuka ogrijeva za domaćinstva koja su ugrožena stanjem
elementarne nepogode
25.000,00 KM
nabavka i isporuka uglja za grijanje
KORISNICI:
51 porodica
IMPLEMENTATOR:
Fond Otvoreno društvo BiH, Gradska uprava
VRIJEME:
Decembar 2014.
Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine je obezbijedio dodatna sredstva u okviru projekta
„Pomoć u saniranju šteta izazvanih stanjem elementarnih nepogoda u Zenici“ koja su namijenili za
nabavku i isporuku ogrijeva (ugalj) za domaćinstvo iz Zenice, koja su ugrožena djelovanjem
elementarne nepogode i kojima je ovakva vrsta pomoći najpotrebnija.
Gradska uprava Zenice je dostavila prijedlog domaćinstava kojima će biti dodijeljena ova pomoć u
ogrijevu (tri tone uglja po domaćinstvu).
Nabavka i isporuka ogrijeva realizovana je u decembru 2014. godine, a obuhvatila je 51 domaćinstvo
sa po tri tone uglja, odnosno ukupno 153 tone uglja.
22
ZAKLJUČAK:
Na području grada Zenice ukupno je registrovano 903 oštećena ili uništena stambena objekta.
170 stambenih objekata je uključeno ili će biti uključeno u projekat sanacije oštećenja i od ovog
broja 50% objekata je već sanirano.
187 stambenih objekata je uključeno u projekat novčane pomoći za nabavku građevinskog materijala
za sanaciju objekata.
95 stambenih objekata koji su poplavljeni ili zatrpani riječnim nanosima ili naplavinama sa klizišta i
odrona u mjestu Topčić polje je obnovljeno i o tome je pripremljen poseban izvještaj.
37 potpuno uništenih kuća usljed dejstva vodene stihije i klizišta u mjestima Šerići, Orahovica, Topčić
polje, Starkuće, Smajići, Kolići, Bistrica i Nemila su izgrađene prije zime i o tome je pripremljen
poseban izvještaj.
137 porodica je uključeno u druge projekte pomoći koji uključuju podjelu ogrijeva, alata ili opreme.
Na taj način 302 objekta su uključena u projekat izgradnje ili sanacije oštećenja, a 187 porodica je
dobilo novčanu pomoć za nabavku materijala za sanaciju oštećenih objekata, dok je 137 porodica
uključeno u druge projekte pomoći.
Više od 200 porodica je svoje stambene objekte saniralo vlastitim sredstvima i o tome će biti
pripremljen poseban izvještaj. Smatramo da ove porodice zbog pozitivnog pristupa sanaciji šteta, te
entuzijazma i energije koju su uložili u sanaciju svojih objekata ne trebaju biti kažnjeni zbog ulaganja
vlastitih sredstava i da u budućnosti treba naći adekvatan način da im se uložena sredstava
refundiraju ili na odgovarajući način priznaju.
Od 903 ukupno registrovana oštećena ili uništena stambena objekta, 80% registrovanih objekata je
obuhvaćeno projektima obnove ili sanacije ili je obnovljeno vlastitim sredstvima vlasnika objekata.
23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content