close

Enter

Log in using OpenID

ČUDESNE BILJKE

embedDownload
ČUDESNE BILJKE
Ovo nije samo čudesna i prekrasna knjiga, nego i velika i veličanstvena ‒
knjiga koju je mnogima bilo nemoguće i zamisliti, ali je genijalnom dr
Janu Šoltenu uspelo napraviti je. Slično kao što je njegova knjiga
Homeopatija i elementi svojevrsno preslikavanje Mineralnog carstva na
ljudsku psihu, ovo je preslikavanje celokupnog Biljnog carstva na ljudsku
psihu. Veličanstveni sistem nam nudi relativno jednostavno ali temeljno
razumevanje ljudske psihe i jednostavno određivanje homeopatskih lekova
iz jako proširene liste mogućih, koja skoro da je neograničena.
Naslov izvornika: dr J.C. Scholten – Wonderful Plants –
Original Copyright © 2013., dr J.C. Scholten
© Mile Malešević
Nijedan se deo ove knjige, osim kratkog pregleda, ne sme se umnožavati u bilo
kojem obliku bez pismene saglasnosti izdavača. Za dodatne informacije
kontaktirajte ADVAITU.
Biblioteka
Savremena homeopatija
kolo 1;
knjiga 15; Izdanje: 1
IZDAVAČ:
ZA IZDAVAČA:
ADVAITA, SARAJEVO, BEOGRAD
PREVOD I OBRADA:
ADVAITA
GRAFIKA I KORICA:
Preuzeto iz Izvornika
Mile Malešević
ŠTAMPA/TISAK:
“SABAHPRINT” SARAJEVO
ZA ŠTAMPARIJU/TISAKRU: Elan Elezović
TIRAŽ:
400 PRIMJERAKA
PRVO IZDANJE
SARAJEVO, BEOGRAD:
2014.
ISBN: 868310325-0
Plasman: tel. / fax: ++387 (0) 33 971 798; 033 692 044; ++387 (0)66 2468 81;
e-mail: [email protected]
Hrvatska: tel.: ( + + 385) (0) 98 232 473
Jan Scholten
Čudesne biljke
Knjiga 1: Teorija biljaka
5
SADRŽAJ
PREDGOVORI ............................... 17
Predgovor izdavača ............................. 18
O izvorniku .................................... 18
O našem izdanju ............................. 18
Moj uvid u Čudesne biljke ............. 21
Poređenje sa drugim pristupima ..... 22
Eventualne poteškoće i rješenja ..... 22
Jedan od mogućih načina ovladavanja metodom (u sedam faza) ... 23
Vrijednosti Šoltenovog metoda ...... 25
Zahvale autora .................................... 26
Predgovor ‒ Lou Klein ....................... 28
Predgovor ‒ P. Kuiper ........................ 30
Oznake, simboli i sintagme................. 32
UVOD ............................................ 35
1. [Kako je nastajala ova knjiga] ....... 37
Razvoj ............................................ 37
Izazov ............................................. 37
Čudesne biljke ................................ 37
Teorija biljaka ................................ 37
Proces ............................................. 37
Napredak ........................................ 38
Evaluacija ....................................... 38
Klasifikacija ................................... 38
Komentar ........................................ 38
2. Korištenje [Do leka u 5 koraka] ..... 39
Korak 1: Biljno carstvo .................. 39
Nejasno mutno oblo ................... 39
Višestrana gledišta...................... 39
Prilagodljivost Osetljivost .......... 39
Emocionalnost ............................ 39
Kompleksnost ............................. 39
Preferencije / davanje prvenstva 40
Korak 2: Tema: Serije .................... 40
Korak 3: Faze ................................. 40
Korak 4: Podfaze ............................ 40
Korak 5: Stadiji .............................. 40
Primer 1. ......................................... 41
Primer 2 .......................................... 42
Razmatranje.................................... 42
3. Upotreba [Spektar primene] ........... 43
Teorija biljaka............................. 43
Navikavanje ................................ 43
Predviđanje ................................. 43
Analiza........................................ 43
Filteri .......................................... 43
4. Cilj [sistema Teorija biljaka] ......... 44
Sistematski pregled ........................ 44
Klasifikacija ................................... 44
Suština ............................................ 44
Celokupnost.................................... 44
Logično .......................................... 44
Predviđanje ..................................... 44
Diferencijalna dijagnoza ................ 44
5. Metoda [razvoja] ............................. 45
Izvori .......................................... 45
Klasifikacija ................................... 45
Suština ........................................ 45
Klasifikacija biljaka .................... 45
Teorija elemenata ....................... 45
Konzistencija .............................. 46
Proces ......................................... 46
5.1 Teorija elemenata ........................ 47
Elementarne Serije i Stadiji ........ 47
Biljke su sačinjene od minerala .. 47
Suština Teorije elemenata .......... 47
Teorija elemenata je univerzalna 47
Sedam serija ............................... 47
Osamnaest ili sedamnaest stadija 47
Osam ili sedam faza ................... 48
5.2 Klasifikacija Biljaka.................... 49
Istorija ......................................... 49
APG3 Klasifikacija..................... 49
Klasifikacija korištena u ovoj
knjizi .................................... 50
Klase, Kladistika ............................ 50
6
Sadržaj
Klade .......................................... 50
Filogenetika ................................ 50
Monofili ...................................... 50
Parafili ........................................ 50
Polifili ......................................... 50
Prefili .......................................... 50
6. Rezultat .......................................... 51
Mapa............................................... 51
6.1 Odeli (Razdeli)→ Serije ............. 52
1. S. vodika: Algae (primitivne)
‒Archaeplastidae ................. 52
2. S. ugljika: Alge zelene ........... 53
3. S. silicija: Ne-vaskularne b..... 53
4. S. železa: vaskularne biljke .... 53
5. S. srebra: Golosemenice ......... 54
6. S. zlata, 6L: Cvetnice ........... 54
7. S. urana: Gljive ....................... 54
6.2 Klase → Serije ............................ 55
Odeli, Klase ................................ 55
Broj klasa.................................... 55
Klase i Podklase ......................... 55
Angiospermae............................. 55
6.3 Podklase → Serije ....................... 56
Klase Podklase ........................... 56
Angiospermae [Odel 6] .............. 56
6.4 Biljni redovi → Faze................... 57
Podklase i 7 Faza, Redovi .......... 57
Podele: 2 8 18 32 ........................ 57
8 Faza ......................................... 57
6.5 Porodice → Podfaze ................... 58
6.6 Rodovi → Stadiji ........................ 58
Porodice u 17 Stadija.................. 58
6.7 Broj ............................................. 59
[6.7.1 Izdavački dodatak ............ 59
7. Razmatranje ................................... 61
Homeopatija ............................... 61
Kompleksnost ............................. 61
Nesigurnost................................. 61
7.1 APG3 klasifikacija ...................... 62
Taksonomija ............................... 62
APG3 .......................................... 62
Monofili ...................................... 62
Konfuzija u vezi imena............... 62
Konfuzija u vezi razina............... 62
Primer razina .............................. 63
7.2 Razlika Teorije biljaka (TB) od
APG3 ....................................... 64
Rastavljanje ili izdvajanje .......... 64
Sastavljanje ................................. 64
Zamena ....................................... 64
7.3 Faze ............................................. 65
Podela na 7 ................................. 65
Podela na 8 suštinski na 7........... 65
Podela na 2 suštinski na 1........... 65
Podela na 18 suštinski na 17....... 65
Podela na 32 ............................... 66
Druge podele .............................. 66
7.4 Izvori [informacija] ..................... 66
Materia medika ........................... 66
Herbalna medicina ...................... 66
7.4.1 Dokazivanja........................... 67
Nepoznati lekovi......................... 67
Početak slike ............................... 67
Metode dokazivanja ................... 67
7.4.2 Slučajevi ................................ 69
Reči ............................................. 69
Ograničenje ................................ 69
Sažimanje ................................... 69
Ilustracija [klasifikacije] ............. 69
Evolucija [homeopatske prakse] 69
Jedan lek ..................................... 70
7.5 Kompleksnost ............................. 70
Raznovrsnost .............................. 70
Sličnost ....................................... 70
Rodovi ........................................ 70
Varijeteti ..................................... 71
Kompleksnost ............................. 71
Broj članova ............................... 71
8. [Praktični aspekti knjige] ............... 72
8.1 Predstavljanje [informacija] ........ 72
Konstrukcija ............................... 72
Kondenzovano ............................ 72
Sadržaj
Materia medika .............................. 72
[Izdavački dodatak: Broj ............ 72
Grupe [klade].............................. 72
Imena .......................................... 72
Taksonomija ............................... 73
Uvod ........................................... 73
Um ............................................. 73
Opšte........................................... 73
Telo............................................. 73
Slučajevi ..................................... 73
8.2 Pacijent........................................ 74
Motivacija................................... 74
Centralna deluzija ....................... 74
Uzimanje slučaja ........................ 74
8.3 Simptomi ..................................... 74
Uvod ........................................... 74
Kvaliteti simptoma ..................... 75
Suština ........................................ 75
Životna priča .............................. 75
Izbori .......................................... 75
Gledište....................................... 76
Predstavljanje [Opisi u ovoj
knjizi] ................................... 76
Analiza ....................................... 76
8.4 Bolesti kao ličnosti...................... 76
Ličnost ........................................ 76
Fascinacija .................................. 76
Identifikacija............................... 77
Nagon ......................................... 77
Ograničenje ................................ 77
Senka .......................................... 77
Slučajnosti .................................. 78
Okidač ........................................ 78
Faze ............................................ 78
Isceljenje..................................... 78
9. Serije .............................................. 79
Tabela periodnog sistema ........... 79
Teme ........................................... 79
Serija 1, Serija vodika ....................... 80
Biće Postojanje ........................... 80
Jedinstvo Simbioza..................... 80
7
Začeće Nerođen .......................... 80
Serija 2, Serija ugljika ....................... 80
Ja Individualnost......................... 80
Vrednost Značenje (smisao) ....... 80
Dete ............................................ 81
Serija 3, Serija silicija ....................... 81
Porodica Odnosi ......................... 81
Tinejdžer ..................................... 81
Dom Susedstvo Prijatelji ............ 81
Serija 4, Serija železa ........................ 82
Zadatak; Zanat; Sposobnosti;
Profesija ............................... 82
Mladost; Odraslost ..................... 82
Selo ............................................. 82
Normalnost ................................. 82
Serija 5, Serija srebra ........................ 83
Ideje Umetnost Kultura Nauka ... 83
Dob srednja................................. 83
Oblast Okrug Provincija ............. 83
Glas Sluh .................................... 83
Izvođenje Predstava .................... 83
Serija 6, Serija zlata .......................... 84
Moć Vođstvo .............................. 84
Zrela dob..................................... 84
Zemlja Svet Čovečanstvo ........... 84
Oči ............................................. 84
Serija 6L, Lantanidi .......................... 84
Autonomija ................................. 84
Unutrašnji svet ............................ 85
Odgovornost ............................... 85
Serija 7, Serija urana ......................... 86
Magija ......................................... 86
Nevidljiva moć ........................... 86
Starost ......................................... 86
Svet Univerzum .......................... 86
Raspad ........................................ 86
Intuicija ....................................... 87
10. Faze, Podfaze ............................... 88
Pripadanje ................................... 88
[Diferencijacija Faza] ................. 88
Grupe .............................................. 89
8
Sadržaj
Diferencijacija, Faze................... 89
Primer: Sport .............................. 89
Faza 1 ................................................ 90
Akcija ......................................... 90
Naivnost ..................................... 90
Nestabilan ................................... 90
Faza 2 ................................................ 91
Agresija ...................................... 91
Nesiguran ................................... 91
Faza 3 ................................................ 92
Maglovitost, vrtoglavica............. 92
Mekoća, zadovoljavanje ............. 92
Polovina...................................... 93
Faza 4 ................................................ 93
Odgovoran .................................. 93
Krut............................................. 93
Šok ............................................. 93
Centar ......................................... 93
Faza 5 ................................................ 94
Entuzijazam ................................ 94
Komunikativan ........................... 94
Polovina...................................... 94
Faza 6 ................................................ 95
Agresija ...................................... 95
Nesiguran ................................... 95
Faza 7 ................................................ 96
Ogrubeli ...................................... 96
Agresija ...................................... 96
Autsajder .................................... 96
11. Stadiji ........................................... 97
Tabela periodnog sistema ........... 97
Proces, životni ciklus.................. 97
Diferencijacija u odnosu na Faze 97
Stadij 1: Početak ............................... 97
Početak ....................................... 97
Inicijativa Impulsivan ................. 97
Usamljen Sam ............................ 97
Jednostavan Odlučan Tvrdoglav 98
Budala Tupavko ......................... 98
[Prefiks] In-; U- .......................... 98
Stadij 2: Posmatranje ........................ 98
Posmatranje ................................ 98
Nesiguran Stidljiv Strašljiv ........ 98
Nalaženje mesta Pridruživanje
zajednici ............................... 99
Pasivan Prilagodljiv Popušta ...... 99
Zaštita Pokrivanje ....................... 99
Stadij 3: Poređenje ............................ 99
Istraživanje Otkrivanje Skeniranje99
Sumnja Oklevanje Obeshrabrenost100
Promenljiv Nestabilan .............. 100
Neslužben Neposvećen............. 100
Prefiks: Ne-; Pod/ispod: ........... 100
Simptomi .................................. 100
Stadij 4: Utemeljivanje ................... 101
Utemeljivanje ........................... 101
Službeno osnivanje ................... 101
Zapanjujuće .............................. 101
Nesiguran Neodlučan ............... 101
Polovina .................................... 101
Stadij 5: Priprema ........................... 102
Pripreme ................................... 102
Predlog Sumnja ........................ 102
Privremeno Odlaganje .............. 102
Nerealan.................................... 103
Prefiks: Pre-, pri- ...................... 103
Stadij 6: Dokazivanje ...................... 103
Izazov Smelost ......................... 103
Dokazivanje .............................. 103
Inicijacija .................................. 103
Neizbežno ................................. 103
Prisila ........................................ 104
Skrivanje ................................... 104
Stadij 7: Uvežbavanje ..................... 104
Širenje [znanja/veština] Trening104
Sumnja ...................................... 104
Učenje Podučavanje ................. 104
Povratne informacije ................ 104
Komplimenti ............................. 105
Kooperacija .............................. 105
Prefiks: ko-, kom-, kon- ........... 105
Stadij 8: Istrajnost ........................... 105
Sadržaj
9
Istrajnost Izdržljivost ................ 105
Stadij 15: Gubitak ........................... 113
Silovitost................................... 105
Prošlost Gubitak Bankrot ......... 113
Težina Pritisak .......................... 105
Predaja Prosleđivanje Žrtvovanje113
Opozicija Opstrukcija ............... 105
Prašta ........................................ 114
Kalkulacija Planiranje .............. 106
Otrov ......................................... 114
Koncentracija ........................... 106
Odbijanje Opire se .................... 114
Kroz Dalje Nastavljanje ........... 106
Stadij 16: Sećanje ............................ 114
Stadij 9: Uspeh na vidiku ................ 106
Izgubljeno ................................. 114
Završnica Žetva ........................ 106
Sećanje Priče Maštanje ............. 114
Završni detalji ........................... 106
Zavođenje Namamljivanje
Pogreška Posrtanje ................... 107
Iskušenje ............................ 115
Opoziv ...................................... 107
Lenjost Zanemarivanje ............. 115
Stadij 10: Gospodar i sluga ............. 107
Stadij 17: Kraj, Izbrisati .................. 115
Cilj ........................................... 107
Konačno Kraj ........................... 115
Vrhunac Centar Uspeh Blistav . 107
Klimaks .................................... 116
Siguran Samopouzdan Ohol ..... 108
Autsajder Izgnan Odbačen
Nezavisan Plemenit .................. 108
Prognan .............................. 116
Ravnoteža ................................. 108
Bežanje ..................................... 116
Fiksiran Krut ............................ 108
Stadij 18 ili 0: Odmor ..................... 116
Stadij 11: Očuvanje ......................... 108
Odmor Neaktivan Poricanje ..... 117
Držati čvrsto ............................. 109
Povlačenje Čahura .................... 117
Održavanje ............................... 109
Zaključan .................................. 117
Očuvanje................................... 109
Transformacija.......................... 117
Štiti ........................................... 109
Imovina Bogatstvo ................... 109 SISTEM ‒ TEORIJA BILJAKA ...... 119
Uživanje Privilegije .................. 109 Carstva .............................................. 121
Mineralno carstvo ..................... 121
Širenje....................................... 109
Biljno carstvo ........................... 121
Stadij 12: Čini previše..................... 109
Životinjsko carstvo ................... 121
Čini previše Preterana sila ........ 110
Klasifikacija
u carstva ..................... 122
Neprijatelji ................................ 110
Bakterije, Prokariote ................. 122
Ponavljanje ............................... 110
Eukariote .................................. 122
Stadij 13: Povlačenje ...................... 111
Biljke ........................................ 123
Iza Prerastao Zastareo Tvrdoglav111
Nostalgija ................................. 111
Zadržavanje .............................. 111 BILJNO CARSTO ......................... 124
Povlačenje Odustajanje ............ 111 [Klasifikacija u Teoriji biljaka (TB)] 125
Šest Odela..................................... 125
Stadij 14: Formalno ........................ 112
Taksonomija Teorije biljaka ........ 125
Prazan Slab Iscrpljen Šupalj ..... 112
Druge taksonomije ....................... 125
Eliminisan Odbačen ................. 112
Odeli i životna dob pacijenta........ 126
Odvraćanje ............................... 112
Formalan Udaljen ..................... 112
10
Sadržaj
100.00 ARCHAEPLASTIDAE........ 127
111.10 Rhodophyta ........................... 128
Lekovi .......................................... 128
111.10.?? Chondrus crispus... 128
111.11.?? Porphyra yezoensis 128
120.00 Glaucophyta .......................... 129
[111.70 Chromalveolata ................... 129
Lekovi .......................................... 129
111.02.?? Fucus vesiculosus . 129
200.00 VIRIDIPLANTAE .............. 131
210.00 Chlorophyta .......................... 132
Lekovi .......................................... 132
210.10.01 Cladophora rupestris132
220.00 Charophyta ............................ 134
221.21 Characeae ..................... 134
Lekovi .......................................... 134
221.21.04 Chara intermedia .. 134
300.00 BRYOPHYTA ................... 137
311.10 Anthocerotophyta ............. 138
322.10 Marchantiophyta .............. 138
333.10 Bryophyta ......................... 138
Lekovi .......................................... 139
333.21.?? Sphagnum recurvum139
400.00 PTERIDOPHYTA .............. 141
Lekovi .......................................... 153
433.71.16 Ophioglossum
vulgatum ......................... 153
444.00 Polypodiidae ....................... 154
444.10 Salviniales ........................ 155
444.20 Schizaeales ....................... 156
444.30 Gleicheniales .................... 156
444.40 Cyatheales ........................ 157
Lekovi .......................................... 157
444.43.10 Osmunda regalis ... 157
444.46.10 Cibotium barometz 157
444.50 Polypodiales ..................... 158
Lekovi .......................................... 158
444.50.11 Polypodium vulgare158
444.50.13 Adiantum capillusveneris ............................. 159
444.52.10 Phlebodium aureum159
444.54.10 Filix filix-mas ....... 160
444.60 Blechnales ........................ 161
Lekovi .......................................... 161
444.63.09 Asplenium
scolopedrium ................... 161
444.70 Pteridales .......................... 161
Lekovi .......................................... 161
444.74.12 Pteridium aquilin. . 161
500.00 GYMNOSPERMAE ........... 163
533.00 Gnetidae [Gnetales] ............ 165
422.00 Lycopodiidae ...................... 144
533.10 Gnetales ............................ 165
422.10 Lycopodiales .................... 144
Lekovi .......................................... 166
422.11 Isoetaceae ..................... 145
533.14.02 Gnetum gnemon ... 166
422.13 Lycopodiaceae .............. 145
533.15 Ephedraceae.................. 166
Lekovi .......................................... 145
Lekovi .......................................... 166
422.13.06 Lycopodium clavatum145
533.15.11 Ephedra californica166
422.15 Selaginellaceae ............. 148
533.15.11 Ephedra distachya
433.00 Equisetidae .......................... 149
Ephedra vulgaris ............. 166
433.40 Equisetales ....................... 150
533.16 Welwitschiaceae ........... 167
433.44 Equisetaceae ................. 150
Lekovi .......................................... 167
Lekovi .......................................... 151
533.16.16 Welwitschia mirab.167
433.44.01 Equisetum arvense 151
544.00 Cycadidae ............................ 168
433.44.01 Equisetum hyemale152
544.10 Cycadales ......................... 168
433.71 Ophioglossaceae ........... 153
Sadržaj
11
Lekovi .......................................... 169
555.16.12 Taxus baccata ....... 185
544.15.03 Macrozamia spiral. 169
555.16.12 Taxus brevifolia .... 186
544.15.11 Stangeria eriopus .. 169
555.16.14 Taxus canadensis .. 186
544.15.12 Macrozamia riedl. . 170
555.17 Ginkgoaceae ................. 187
555.00 Pinidae, Coniferae ............... 171
Lekovi .......................................... 187
555.12 Araucariaceae ............... 172
555.17.17 Ginkgo biloba ....... 187
Lekovi .......................................... 172
555.12.01 Agathis australis ... 172 600.00 ANGIOSPERMAE ............. 189
555.13 Podocarpaceae .............. 172 610.00 Amborellanae ........................ 191
611.00 Amborellidae....................... 192
555.14 Pinaceae ........................ 173
611.10 Amborellales .................... 192
Lekovi .......................................... 173
611.11 Amborellaceae .............. 192
555.14.05 Picea mariana Abies
nigra ................................ 174 620.00 Magnolianae.......................... 193
621.00 Nymphaeidae ...................... 194
555.14.06 Pinus halepensis ... 174
621.10 Nymphaeales .................... 194
555.14.08 Cedrus libani......... 174
621.11 Nymphaeaceae.............. 195
555.14.09 Pseudotsuga menziesii174
622.00 Magnoliidae ........................ 197
555.14.10 Abies bracteata ..... 175
622.10 Austrobaileyales ............... 199
555.14.10 Picea abies Picea
622.14 Illiciaceae...................... 200
excelsa............................. 176
622.20 Chloranthales.................... 200
555.14.11 Abies balsamea ..... 176
622.30 Canellales ......................... 201
555.14.13 Larix decidua ........ 177
622.32 Canellaceae ................... 201
555.14.13 Pinus palustris....... 177
622.40
Magnoliales ...................... 202
555.14.14 Picea glauca Abies
622.42 Himantandraceae .......... 202
canadensis ....................... 177
622.43 Annonaceae .................. 202
555.14.15 Pinus strobus......... 178
622.44 Magnoliaceae................ 203
555.14.16 Pinus sylvestris ..... 178
622.46 Myristicaceae................ 204
555.15 Cupressaceae ................ 179
622.50 Laurales ............................ 205
Lekovi .......................................... 180
622.54 Lauraceae...................... 206
555.15.04 Chamaecyparis
622.55 Hernadiacaeae .............. 207
lawsoniana Cupressus
622.56 Monimiaceae ................ 207
sempervirens ................... 180
622.57 Calycanthaceae ............. 208
555.15.06 Juniperus communis180
622.60 Piperales ........................... 209
555.15.08 Juniperus sabina
622.64 Piperaceae ..................... 209
Sabina.............................. 181
622.66 Saururaceae .................. 210
555.15.10 Sequoia sempervirens182
622.67 Hydnoraceae ................. 210
555.15.11 Thuja occidentalis. 182
622.70 Aristolochiales.................. 211
555.15.14 Thuja plicata ......... 184
622.72 Aristolochiaceae ........... 212
555.15.15 Callitris rhomboidea
Cupressus australis .......... 185 630.00 Lilianae ................................. 213
631.00 Acoridae .............................. 218
555.16 Taxaceae ....................... 185
631.10 Acorales............................ 218
Lekovi .......................................... 185
12
Sadržaj
631.11 Acoracae ....................... 218
632.00 Aridae.................................. 220
632.10 Arales ............................... 220
632.11 Araceae ......................... 220
633.00 Liliidae ................................ 224
633.10 Alismatales ....................... 225
633.11 Hydrocharitaceae .......... 225
633.12 Juncaginaceae ............... 226
633.13 Zosteraceae ................... 226
633.14 Alismataceae ................ 226
633.15 Aponogetonaceae ......... 227
633.16 Butomaceae .................. 227
633.17 Tofieldiaceae ................ 228
633.20 Dioscoreales ..................... 228
633.21 Petrosaviaceae .............. 229
633.22 Dioscoreaceae............... 229
633.23 Trichopodaceae ............ 230
633.24 Taccaceae ..................... 230
633.26 Nartheciaceae ............... 230
633.27 Burmanniaceae ............. 231
633.30 Pandanales ........................ 231
633.31 Velloziaceae ................. 232
633.32 Stemonaceae ................. 232
633.33 Cyclanthaceae............... 232
633.34 Pandanaceae ................. 232
633.37 Triuridaceae .................. 232
633.40 Commelinoids .................. 233
633.41 Cyperaceae ................... 234
633.42 Poaceae ......................... 235
633.43 Dasypogonaceae ........... 237
633.44 Arecaceae ..................... 238
633.45 Zingiberales ...................... 240
633.46 Commelinales................... 241
633.47 Bromeliaceae ................ 242
633.50 Asparagales ...................... 244
633.51 Iridaceae ....................... 246
633.52 Hypoxidaceae ............... 248
633.53 Hyacinthaceae .............. 248
633.54 Asparagaceae ................ 249
633.55 Agavaceae .................... 251
633.56 Amaryllidaceae............. 251
633.57 Xanthorrhoeaceae ......... 253
633.60 Liliales .............................. 254
633.61 Philesiaceae .................. 256
633.62 Smilacaceae .................. 257
633.63 Tricyrtaceae .................. 258
633.64 Liliaceae ....................... 259
633.65 Melanthiaceae ............... 261
633.66 Colchicaceae ................. 262
633.67 Corsiaceae .................... 263
633.70 Orchidales ........................ 264
633.71 Apostasioideae.............. 267
633.72 Cypripedioideae............ 267
633.73 Orchidoideae ................ 267
633.74 Maxillarioideae ............. 268
633.75 Vandoideae ................... 269
633.76 Dendrobioideae ............ 269
633.77 Neottioideae.................. 270
640.00 Fabanae ................................. 271
641.00 Ceratophyllidae ................... 275
641.10 Ceratophyllales ................. 275
641.11 Ceratophyllaceae .......... 275
642.00 Ranunculidae ....................... 277
642.10 Ranunculales .................... 277
642.11 Eupteleaceae ................. 278
642.12 Lardizabalaceae ............ 278
642.13 Ranunculaceae .............. 278
642.14 Berberidaceae ............... 280
642.15 Fumariaceae.................. 282
642.16 Menispermaceae ........... 283
642.17 Papaveraceae ................ 284
643.00 Proteidae ............................. 287
643.10 Proteales ........................... 288
643.11 Nelumbonaceae ............ 289
643.13 Proteaceae ..................... 289
643.14 Platanaceae ................... 290
643.15 Gunneraceae ................. 290
643.16 Vitaceae ........................ 290
643.17 Buxaceae ...................... 291
644.00 Fabidae ................................ 292
644.10 Celastrales ........................ 293
644.14 Celastraceae .................. 294
Sadržaj
644.16 Oxalidaceae .................. 295
644.20 Malpighiales ..................... 296
644.21 Podostemaceae ............. 297
644.22 Malpighiaceae .............. 297
644.23 Linaceae ....................... 298
644.24 Clusiaceae..................... 298
644.25 Ochnaceae .................... 299
644.26 Putranjivaceae .............. 300
644.27 Chrysobalanaceae ......... 300
644.30 Violales ............................ 301
644.31 Rhizophoraceae ............ 304
644.32 Passifloraceae ............... 305
644.33 Violaceae ...................... 306
644.34 Euphorbiaceae .............. 307
644.35 Salicaceae ..................... 311
644.36 Achariaceae .................. 312
644.37 Rafflesiaceae ................ 312
644.40 Fagales ............................. 313
644.41 Betulaceae .................... 315
644.42 Casuarinaceae ............... 316
644.43 Nothofagaceae .............. 316
644.44 Fagaceae ....................... 316
644.45 Juglandaceae................. 316
644.46 Myricaceae ................... 317
644.50 Fabales ............................. 317
644.51 Surianaceae................... 319
644.52 Polygalaceae ................. 319
644.53 Mimosoideae ................ 319
644.54 Caesalpinioideae........... 321
644.55 Papilionoideae .............. 321
644.56 Zygophyllaceae ............ 326
644.57 Krameriaceae ................ 327
644.60 Rosales ............................. 328
644.61 Rosaceae ....................... 329
644.62 Rhamnaceae ................. 331
644.63 Barbeyaceae ................. 332
644.64 Ulmaceae ...................... 332
644.65 Moraceae ...................... 333
644.66 Urticaceae ..................... 334
644.67 Cannabaceae ................. 334
644.70 Cucurbitales ..................... 335
13
644.71 Anisophylleaceae.......... 336
644.72 Coriariaceae .................. 337
644.73 Datiscaceae ................... 337
644.74 Tetramelaceae ............... 337
644.75 Cucurbitaceae ............... 338
644.76 Begoniaceae.................. 340
644.77 Apodanthaceae ............. 340
650.00 Malvanae ............................... 341
651.00 Haloragidae ......................... 345
651.10 Haloragales ....................... 345
651.11 Haloragaceae ................ 345
652.00 Saxifragidae ........................ 347
652.10 Saxifragales ...................... 347
652.11 Paeoniaceae .................. 348
652.12 Iteaceae ......................... 349
652.13 Penthoraceae ................. 349
652.14 Hamamelidaceae .......... 350
652.15 Crassulaceae ................. 350
652.16 Saxifragaceae................ 351
652.17 Cynomoriaceae ............. 352
653.00 Geraniidae ........................... 354
653.10 Geraniales ......................... 354
653.12 Francoaceae .................. 355
653.13 Geraniaceae .................. 355
653.14 Greyiaceae .................... 356
653.15 Melianthaceae ............... 356
653.16 Vivianiaceae ................. 357
653.17 Ledocarpaceae .............. 357
654.00 Myrtidae .............................. 358
654.10 Myrtales............................ 358
654.11 Lythraceae .................... 361
654.12 Onagraceae ................... 363
654.13 Melastomataceae .......... 365
654.14 Myrtaceae ..................... 366
654.15 Vochysiaceae ................ 369
654.16 Combretaceae ............... 369
654.17 Penaeaceae.................... 371
655.00 Malvidae ............................. 372
655.10 Crossosomatales ............... 374
655.12 Aphloiaceae .................. 375
655.20 Huerteales ......................... 376
14
Sadržaj
655.21 Gerrardinaceae ............. 377
655.23 Tapisciaceae ................. 377
655.24 Dipentodontaceae ......... 377
655.24 Petenaeaceae................. 377
655.25 Aquilariaceae ................ 377
655.26 Thymelaeaceae ............. 378
655.27 Neuradaceae ................. 380
655.27 Tepuianthaceae ............. 380
655.30 Malvales ........................... 381
655.31 Sterculiaceae................. 383
655.32 Tiliaceae ....................... 384
655.33 Malvaceae..................... 385
655.34 Bombacaceae ................ 387
655.35 Brownlowiaceae ........... 387
655.36 Helicteriaceae ............... 387
655.37 Grewiaceae ................... 388
655.40 Sapindales ........................ 389
655.41 Rutaceae ....................... 390
655.42 Anacardiaceae .............. 392
655.43 Burseraceae .................. 394
655.44 Sapindaceae .................. 395
655.45 Nitrariaceae .................. 396
655.46 Simaroubaceae ............. 397
655.47 Meliaceae ..................... 398
655.50 Cistales ............................. 401
655.51 Bixaceae ....................... 402
655.52 Sphaerosepalaceae ........ 402
655.53 Cistaceae....................... 402
655.54 Sarcolaenaceae ............. 404
655.55 Dipterocarpaceae .......... 404
655.56 Muntingiaceae .............. 405
655.57 Cytinaceae .................... 405
655.60 Brassicales ........................ 405
655.61 Caricaceae .................... 407
655.62 Tropaeolaceae............... 407
655.63 Resedaceae ................... 408
655.64 Capparidaceae .............. 409
655.65 Cleomaceae .................. 409
655.66 Brassicaceae ................. 410
655.67 Salvadoraceae ............... 414
655.70 Santalales ......................... 415
655.71 Erythropalaceae ............ 416
655.72 Loranthaceae ................ 416
655.73 Viscaceae ...................... 417
655.74 Santalaceae ................... 418
655.75 Opiliaceae ..................... 418
655.76 Olacaceae...................... 418
655.77 Balanophoraceae .......... 419
660.00 Asteranae .............................. 420
661.00 Berberiopsididae ................. 426
661.10 Berberidopsidales ............. 426
662.00 Dilleniidae ........................... 427
662.10 Dilleniales ........................ 427
662.11 Dilleniaceae .................. 427
663.00 Caryophyllidae .................... 429
663.10 Portulacales ...................... 430
663.11 Halophytaceae .............. 431
663.12 Basellaceae ................... 431
663.13 Talinaceae ..................... 432
663.14 Cactaceae ...................... 432
663.15 Montiaceae ................... 434
663.16 Portulacaceae ................ 434
663.20 Aizoales ............................ 435
663.23 Aizoaceae ..................... 436
663.24 Phytolaccaceae ............. 437
663.25 Nyctaginaceae .............. 437
663.30 Physenales ........................ 439
663.40 Caryophyllales
(Caryophyllaceae).................. 440
663.50 Amaranthales.................... 443
663.53 Chenopodiaceae............ 443
663.55 Amaranthaceae ............. 444
663.60 Polygonales ...................... 446
663.61 Tamaricaceae ................ 446
663.62 Frankeniaceae ............... 447
663.63 Plumbaginaceae ............ 447
663.65 Eriogonaceae ................ 448
663.66 Polygonaceae ................ 448
663.67 Simmondsiaceae ........... 450
663.70 Droserales ......................... 451
663.74 Droseraceae .................. 452
663.76 Nepenthaceae................ 452
Sadržaj
664.00 Ericidae ............................... 453
664.10 Balsaminales .................... 454
664.11 Pellicieraceae ................ 455
664.14 Tetrameristaceae........... 455
664.15 Balsaminaceae .............. 455
664.17 Marcgraviaceae ............ 455
664.20 Polemoniales .................... 456
664.23 Polemoniaceae .............. 456
664.24 Fouquieriaceae ............. 457
664.30 Primulales......................... 458
664.33 Primulaceae .................. 458
664.34 Myrsinaceae ................. 460
664.37 Theophrastaceae ........... 462
664.40 Sapotales .......................... 463
664.41 Sladeniaceae ................. 463
664.44 Sapotaceae .................... 463
664.45 Lecythidaceae ............... 464
664.47 Ebenaceae ..................... 464
664.50 Styracales ......................... 466
664.51 Symplocaceae ............... 466
664.52 Diapensiaceae ............... 466
664.53 Theaceae ....................... 467
664.54 Styracaceae ................... 468
664.55 Pentaphylacaceae ......... 468
664.57 Mitrastemonaceae......... 469
664.60 Ericales ............................. 469
664.61 Clethraceae ................... 472
664.62 Cyrillaceae .................... 473
664.63 Ericoideae ..................... 473
664.64 Arbutoideae .................. 474
664.65 Styphelioideae .............. 474
664.66 Vaccinioideae ............... 475
664.67 Monotropoideae ........... 475
664.70 Sarraceniales .................... 476
664.72 Actinidiaceae ................ 477
664.74 Roridulaceae ................. 477
664.76 Sarraceniaceae .............. 477
665.00 Lamiidae ............................. 479
665.10 Cornales ........................... 480
665.11 Hydrostachyaceae......... 481
665.12 Garryaceae .................... 481
15
665.13 Loasaceae ..................... 482
665.14 Nyssaceae ..................... 482
665.15 Hydrangeaceae ............. 482
665.16 Cornaceae ..................... 483
665.17 Icacinaceae ................... 485
665.20 Gentianales ....................... 486
665.22 Gelsemiaceae ................ 486
665.23 Gentianacaeae ............... 487
665.24 Loganiaceae .................. 488
665.25 Rauvolfieae ................... 489
665.26 Apocyneae .................... 492
665.27 Asclepiadaceae ............. 494
665.30 Boraginales ....................... 496
665.31 Hydrophyllaceae ........... 498
665.33 Boraginaceae ................ 498
665.34 Heliotropiaceae ............. 500
665.35 Cordiaceae .................... 500
665.36 Ehretiaceae ................... 500
665.37 Lennoaceae ................... 500
665.40 Rubiales ............................ 501
665.41 Avicenniaceae .............. 502
665.42 Rubioideae .................... 503
665.43 Coptosapelteae.............. 503
665.44 Ixoroideae ..................... 503
665.45 Cinchonoideae .............. 504
665.46 Oleaceae ....................... 504
665.50 Lamiales ........................... 506
665.51 Plantaginaceae .............. 507
665.52 Gesneriaceae ................. 507
665.53 Stilbaceae...................... 508
665.54 Scrophulariaceae .......... 509
665.55 Lamiaceae ..................... 511
665.56 Phrymaceae .................. 512
665.57 Orobanchaceae ............. 513
665.60 Verbenales ........................ 514
665.61 Schlegeliaceae .............. 515
665.62 Acanthaceae.................. 515
665.63 Martyniaceae ................ 516
665.64 Verbenaceae ................. 516
665.65 Bignoniaceae ................ 517
665.66 Pedaliaceae ................... 518
16
Sadržaj
665.67 Lentibulariaceae ........... 519
666.44 Heliantheae ................... 544
665.70 Solanales .......................... 520
666.45 Astereae ........................ 546
665.71 Daturoideae .................. 522
666.46 Senecioneae .................. 547
665.72 Solanoideae .................. 523
666.47 Anthemideae ................. 548
665.73 Nicotianoideae .............. 524
666.47 Artemiseae .................... 549
665.74 Lycioideae .................... 524
666.50 Araliales ........................... 551
665.75 Capsicoideae................. 525
666.55 Araliaceae ..................... 551
665.76 Convolvulaceae ............ 525
666.56 Pittosporaceae ............... 554
665.77 Cuscutaceae .................. 527
666.60 Dipsacales ........................ 555
666.00 Campanulidae ..................... 528
666.61 Adoxaceae .................... 556
666.10 Aquifoliales ...................... 529
666.62 Linnaeaceae .................. 556
666.14 Aquifoliaceae ............... 529
666.63 Valerianaceae ............... 557
666.20 Bruniales .......................... 530
666.64 Dipsacaceae .................. 557
666.30 Campanulales ................... 531
666.65 Caprifoliaceae ............... 558
666.31 Menyanthaceae ............. 532
666.66 Diervilleaceae ............... 560
666.32 Stylidiaceae .................. 532
666.70 Apiales.............................. 560
666.33 Rousseaceae ................. 533
666.71 Hydrocotyloidae ........... 561
666.34 Campanulaceae............. 533
666.72 Saniculoidae ................. 562
666.35 Lobeliaceae................... 535
666.73 Bupleuroidae ................ 563
666.36 Goodeniaceae ............... 536
666.74 Apioidae ....................... 563
666.37 Calyceraceae................. 537
666.75 Daucoidae ..................... 566
666.40 Asterales ........................... 538
666.76 Scandioidae .................. 567
666.41 Mutsioideae .................. 542
666.77 Oenanthoidae ................ 568
666.42 Carduoideae .................. 542
666.43 Cichoroideae................. 543 700.00 GLJIVE ........................... 570
PREDGOVORI
18
Predgovori
PREDGOVOR IZDAVAČA
Teško je korijen laganoga. (Lao Ce)
Ovo je četvrta knjiga dr Jana
Šoltena u ADVAITA izdanju. Izuzev
nekih njegovih kraćih radova, koje
nismo objavljivali, uspijevamo pratiti
ovog, uvjereni smo jednog od
najznačajnijih ako ne i najznačajnijeg,
autora savremene homeopatije. Na
engleskom se ova knjiga pojavila samo
prije nekoliko mjeseci, a mi njen
prevod već nudimo našim čitaocima,
doduše u nešto izmijenjenoj strategiji
izdanja.
O IZVORNIKU
Knjiga je veoma obimna. Mjereno
brojem znakova obim knjige bi iznosio
oko 2500 ‒ 2800 strana uobičajenog
stila preloma. Stoga je tiskana u ‒ za
homeopatiju malo neobičnom obliku ‒
obliku naučnog rada, što knjiga i jeste:
na formatu papira A4, u tri kolone i
poprilično sitnim fontom. Tako je
svedena na 900 strana, što u nekoj
mjeri umanjuje čitljivost i preglednost.
Knjiga je praktično podijeljena u
dva dijela: 1. Uvodni dio u kome se
daju osnovne informacije o sistematskom pristupu Biljnom carstvu i lijekovima iz Biljnog carstva i 2. Sistematična obrada biljnog carstva koja uključuje sistematizaciju biljaka i kratke
opise biljnih grupacija i biljaka, iz botaničkog i homeopatskog ugla, te opise
izliječenih slučajeva. Tako se u knjizi u
obliku sendviča sukcesivno smenjuju
informacije o hijerahijskom sistemu
klasifikacije, opisi lijekova i slučajeva.
U knjizi ima i obilje informacija
koje se višekratno ponavljaju: to su
informacije o višim taksonima ili kladama kojima grupa ili biljka pripada.
O NAŠEM IZDANJU
Želeći da knjigu učinimo što bližom
homeopatima i studentima, u svim
vrstama namjene: učenje, podsjećanje i
upotreba kao referentne knjige u toku
praktičnog rada, mi smo knjigu podijelili u tri toma ili sveska, a sa takvim
našim pristupom se složio i autor:
Uvod i sistem
Materia medica
Slučajevi
No, to ne znači da će se sve tri
knjige moći koristiti nezavisno, nego
će najčešće biti potrebno paralelno ili
istovremeno korištenje svih knjiga.
Izuzetak je jedino to što će, u
stvari, Materia medica sadržati samo
opise biljaka (vrsta) iz odjela
Cvjetnice, koji je daleko najveći, tj.
obuhvata većinu biljaka, dok su za
drugih pet odjela cjelokupni tekstovi
ostali u prvoj knjizi, tako da tu čitalac
može približno vidjeti kako je to sve
složeno u izvorniku. Također, može
imati uvid u organizaciju cijelog sistema, način opisa lijekova i slučajeva.
Dodaci: Svi dodaci iz izvornika,
kao i veći izdavački dodaci, te svi
indeksi će biti tiskani u knjizi 3:
Slučajevi, jer je ona najmanja po obimu.
Predgovor izdavača
Smanjenje obima teksta
Izbjegavanje ponavljanja informacija: Pomenuto ponavljanje informacija
smo u najvećoj mogućoj mjeri izbjegli,
što je dovelo do značajnog skraćenja
teksta. Više o tome u nastavku teksta.
Imena: Pored informacija o porijeklu imena u izvorniku su navedena
imena na nekim zapadnim jezicima.
Radi skraćenja obima teksta mi smo ta
imena izbrisali, sa izuzetkom onih za
koje smo smatrali da su ta imena i za
nas „informativna“, i tada smo dali i
pojašnjenja, tj. prevod. No, tamo gdje
smo našli naša imena, njih smo dodali .
Taj red je ispisan naglašeno, kako bi
bio uočljiv na prvi pogled i počinje
skraćenicom N. i.:.
Sudeći prema količini naših imena
koje smo pronašli, izgleda da i kod nas
imamo mnoge od biljaka koje do sada
nisu bile u široj homeoatskoj upotrebi.
To bi moglo biti motivacija za eksperimentisanje i pravljenje lijekova. Treba
stalno biti svjetstan činjenice da je
latinsko ime jedino relevantno i da je
za sigurno poznavanje o kojoj se biljci
radi potrebna pomoć stručnjaka. Narodna imena su raznolika, pa često ima
nekih imena kojima se zovu različite
biljke. Meni se čini zanimljivim i mogućim da različita imena mogu ponekad odražavati različte skrivene osobine biljke.
Ekavica: Dodatno skraćenje teksta,
za ukupno oko 100 strana, u sve tri
knjige, postigli smo ekavicom.
Dvije kolone: obzirom da se dobrim
dijelom tekst sastoji od lista, ispostavilo se da slaganje teksta u dvije
kolone doprinosi dodatnom skraćenju
19
broja strana. Iz istog razloga je izvornik tiskan u čak tri kolone, ali na
formatu A4.
Prelom
Jedna kolona: Da bi u obilju naslova
i informacija poboljšali preglednost,
naslove višeg ranga smo stavili kao
jedna kolona, tj. oni se ističu tako što
stoje na sredini stranice, iznad dvokolonskog teksta.
Zaglavlja: U izvorniku nema zaglavlja, ali smo ih u prvoj (ovoj) knjizi mi
uveli i to umnogome poboljašava preglednost u obilju naslova i informacija.
Pomoću toga smo izbjegli i ponavljanje informacija o biljnim grupacijama.
U dijelu koji se odnosi na sisistem
(Deo II: Sistem ‒ Teorija biljaka) u
lijevom zaglavlju se nalaze informacije
o biljnom Odjelu i Klasi, a na desnoj o
Potklasi. Mada se informacije o
homeopaskim Temama koje se vezuju
za Serije periodnog sistema elemenata
nalaze i u brojevima koji su pridruženi
svakoj biljnoj grupaciji, u zaglavljima
smo u zagradama ponovili te
informacije skraćenicama, npr:
1 = Serija 1 itd.
3: naglasak na Seriji 3.
Čitaocu će biti jasnije o čemu se
radi nakon proučavanja uvodnog
dijela.
Uredničke intervencije: Uredničke i
prevodilačke intervencije su minimalne
i jasno obilježene. Pored fusnota tu su i
objašnjenja unutar teksta i obilježena
su srednjim zagrdama. Dakle, svi
tekstovi u srednjim ili zagradama uglastim ‒ [ ] ‒ su moji. Višestruka značenja pojedinih engleskih riječi smo
20
Predgovori
odvajali kosom crtom (/).
Simboli: zadržali smo već ustaljene
ADVAITA simbole za koje vjerujemo
da su uočljivi i da to pomaže kod
čitanja i pregleda teksta. Ponekad je
simbolima zamijenjen i tekst iz izvornika. Npr. Averzija: postaje :, Žudnja: postaje : (u smislu hrane), a
Želi: postaje : (u psihološkom
smislu).
Liste lijekova: U okviru opisa skoro
svake biljne porodice priložene su liste
lijekova pod naslovom Stadiji. Za
razliku od izvornika u našim listama su
naglašeni lekovi čiji su opisi dati u
knjizi (MM), a ako su uz opise dati i
slučajevi i to je navedeno, uz podatak
koliko slučajeva je opisano. Tako
čitalac lako može povezivati i
istovremeno koristi sve tri knjige
(sveske), uz prednost da je prva (ova)
knjiga sada (u odnosu na izvornik)
mnogo preglednija.
Dodatna preglednost:
Pored raznolikosti u veličini i obliku
slova (font) i razlikovanja po brojevima i nastavcima (sufiksima) u imenu
(što u Teoriji biljaka nije uvijek pouzdano) uveli smo dodatne mehanizme
za brzo uočavanje razine pojedinih
klada (taksona), odnosno biljnih
grupacija.
Odjeli: Svaki odjel počinje na novoj
neparnoj strani. U lijevom zaglavlju je
uvijek dato ime Odjela.
Klase: Svaka Klasa počinje na
novoj strani. U lijevom zaglavlju iza
imena Odjela dato je ime Klase sa
Serijama koje Klasa pokriva.
Podklase: Svaka Podklasa počinje
na novoj strani. U desnom zaglavlju je
dato ime te Podklase sa serijama koje
obuhvata i na kojoj seriji je naglasak,
mada se to može vidjeti i iz cifre u
broju koja označava redni broj te
Podklase. Naime, naglasak je uvijek na
Seriji koja odgovara cifri koja
označava Podklasu (treća cifra po redu,
isprd prve tačke u broju).
Naslovi svih prethodnih klada
(Odjel, Klasa, Podklasa) su dati u
jednoj koloni, dok su pripadajući
tekstovi opisa dati u dvije kolone.
Naslovi klada hijerarhijski nižih od
pomenutih (Red, Porodica, Vrsta) su
unutar dvokolonskih tekstova, a razlikuju se po veličini i naglašenosti slova.
Redovi uvijek počinju u novoj koloni,
a naslovi su podvučeni. Porodice obično ne počinju u novoj koloni.
Pored toga, na početku teksta za
svaku biljnu Klasu i Podklasu,
ponekad i za Odjel, dali smo tabelarni
pregled elemenata (nižih klada). Tamo
gdje je naveden broj lijekova prvi broj
se odnosi na ukupan broj lijekova čiji
je stadij određen u okviru lista pod
naslovom Stadiji, a drugi (u zagradi)
označava broj opisanih lijekova u MM.
Dvije boje:
I pored toga što je evidentno da
danas ADVAITA ima razumijevanje i
uživa podršku velike većine homeopata i studenata, u svrhu zaštite od
fotokopiranja smo iz predostrožnosti
samo jedan dio ove knjige tiskali u
dvije boje.
Na dvobojnim stranicama nema
podnaslova „Uvod“ i „Um“, s tim što
je tekst koji spada pod „Uvod“ tiskan
plavom bojom, tekst koji slijedi u crnoj
boji spada pod „Um“.
Predgovor izdavača
Posebna pažnja
Skrećem posebnu pažnju na tekst
izdavačkog dodatka (6.7.1 Izdavački
dodatak, str. 59.) u kome se na
koncizan način ponavlja značenje
pojedinih cifara u brojevima kojima se
označavaju biljne grupacije i same
biljke. Dok ne usvoji sistem u potpunosti i dok sa lakoćom ne bude
mogao vidjeti sve relevantne informacije koje sadrže brojevi, čitalac bi se
povremeno trebao vraćati na taj tekst.
Prije nego što sam razumio to značenje
cifara meni je praćenje tekstova
predstavljalo ozbiljan problem.
MOJ UVID U ČUDESNE BILJKE
Kao što će se vidjeti iz uvodnog
dijela i samog teksta knjige, cjelokupni
tekst knjige je veoma sažet i koncizan
(autor piše da se na to odlučio kako bi
smanjio obim), što za neke čitaoce
može na početku predstavljati poteškoću, pogotovu kad se ima u vidu
obilje informacija koje su i dvojne
prirode: botaničke i homeopatske. Zato
mislim da može biti od koristi nekoliko
mojih uvida koje sam stekao višemjesečnim radom na uređivanju ove knjige.
Na početku sam bio zbunjen obiljem informacija i brojeva i, da nije
bilo mog relativno dobrog poznavanja
dosadašnjeg djela dr Šoltena i uvjerenosti da sve što „izađe ispod majstorovog čekića“ mora biti genijalno,
možda bi i odustao od izdavanja ove
knjige. Srećom, što je vrijeme više
prolazilo to sam više ulazio u sistem i
brigu je zamijenilo oduševljenje. Sad
sam vrlo uvjeren da:
21
1. Ova knjiga predstavlja veliki i
suštinski iskorak u razumijevanju
energija psihe i cjelokupne homeopatije. Nije pretenciozno reći da se
iskorak koji je u homeopatiji napravio
dr Šolten može mjeriti sa onim koji
predstavlja osnutak homeopatije. Posebna vrijednost je u tome što je potvrđena univerzalnost Šoltenovog modela
za Mineralno carstvo, te to što je sad
već evidentno da model važi i za
Životinjsko carstvo. Zbog jednostavnosti modela svaki homeopat već
nakon ovladavanja modelom na Biljnom carstvu i sam može iz novog ugla
sagledavati lijekove iz Životinjskog
cartsva. No, svi ćemo dodatno biti
obogaćeni onim šta će uslijediti iz
„majstorove radionice”, koji već
uveliko radi na Životinjskom carstvu.
2. Ovo je knjiga o suštini, u tom
polju leže svi njeni kvaliteti, ali bi se tu
mogle locirati i poteškoće koje u vezi
sa ovim pristupom mogu imati pojedini
korisnici, te može biti od koristi da se,
iz mog ugla, kasnije dodatno pozabavim ovim pitanjem.
3. Posebno je fascinantno novo razumijevanje homeopatskih stanja i
lijekova, što omogućuje lakše pamćenje i njihovo lakše prepisivanje. Ovakav pogled omogućuje da se do izbora
pravog i odgovarajućeg lijeka dolazi na
uspješniji i brži način. To je moguće i
za stanja za koja nekad ne bi ni
pomislili da bi neki lijek mogao biti
indiciran, a ispostavlja se da taj lijek
može biti ne samo najbolje nego,
možda, i jedino rješenje.
22
Predgovori
Poređenje sa drugim pristupima
Nametnula mi se ideja da različite
pristupe i tehnike u homeopaiji uporedim sa tehnikama borbe ili lova:
Homeopatija
klasična
klinička
kombinovana
Šankaran
Šolten
Borba ili lov
koplje
sablja
sačmara
karabin sa snajperom
samonavodeći
torpedo
Na prvi pogled se može učiniti da je
„samonavodećim torpedom“ teško
rukovati, ali ulaženjem u sami sistem
stvari postaju sve jednostavnije, a
posao postaje sve učinkovitiji i sve
veći užitak.
Ako se ograničimo na poređenje
dva savremena sitema, sistema dr Šoltena i sistema dr Šankarana, onda je
evidentno da je sistem dr Šoltena
sveobuhvatniji, ali stoga i koncizniji.
Moglo bi se reći i da je dr Šankaran u
svojim knjigama detaljnije pojasnio
razvoj sistema, samu tehniku uzimanja
i razumijevanja i vođenja slučaja.
Homeopatima i učiteljima homeopatije
može biti izazov i inspiracija da se
sami uhvate u koštac sa razradom i
objašnjavanjem sistema dr Šoltena, te
podučavanja drugih. Moram priznati
da sam i sam prihvatio taj izazov, te mi
se čini da bih se mogao pridružiti onima koji podučavaju metod dr Šoltena, i
u tom smislu mi se svi zainteresovani
mogu obratiti.
Eventualne poteškoće i rješenja
Sveobuhvatnost
Knjiga, kao naučni rad, istovremeno
prati tri vrste problematike: 1. Sistematizacija iz a) botaničkog i b)
homeopatskog (autorovog) ugla i 2.
Dodatne botaničke informacije 3.
homeopatske informacije. Koliko god
da je ovakav sistem opravdan, pogotovu iz perspektive povezivanja sa
biologijom, tako i iz one da čitaocu da
ključeve za samostalno kritičko posmatranje i dalju praktičnu primjenu, on
u prvom pristupu otežava i čitanje i
usvajanje štiva.
Rješenje: Mislim da ovu knjigu
neće biti lako usvajati odjednom i u
potpunosti, nego selektivno i u više
prolaza. Za početak se mogu preskakati ili ovlaš prelaziti preko tekstova o
biologiji. Dobro ovladavanje uvodnim
dijelom i „filozofijom Šoltenovih brojeva“ može biti dovoljno da dosta brzo
pređemo na praktičnu primjenu knjige,
uz paralelno korištenje tekstova o sitematizaciji i opisima biljnih grupacija i
biljaka (lijekova). Vremenom će rasti
kako razumijevanje tako i zbližavanje
sa novim kvalitetima opisa lijekova.
Hajde da ovo pokušam ilustrovati
na primjeru skijanja: Teorija skijanja bi
mogla biti opširna: o tijelu, o prirodi, o
snijegu, o stazama, o ponašanju na skijalištima. No, u praksi je sve savršeno
jednostavo, i skoro sve je samo po sebi
očigledno. Treba samo znati i uvježbati
na koju nogu tj. skiju prebaciti težinu,
a u naprednijoj tehnici i kada rasteretiti
skije poskakivanjem uz istovremeno
zaokretanje. I to je sve, pod uslovom
Predgovor izdavača
da nema STRAHA. Obučavao sam
neke klince pa i odrasle koji su u
jednom danu postajali „majstori“, ali
sam imao i onih koji su padali na
ravnom i vrlo brzo odustajali od skijanja i snijega. U filmu Montevideo bog
te video Moša, neosporni majstor
fudbala, autoritet i vođa tima, uči
momke, kolege da je najvažnije
SAMOPOUZDANJE, što isključuje
strah. I tu je glavna tajna umijeća ili
majstorluka.
Apstraktnost i Višeznačnost
U „klasičnoj“ homeopatiji smo naučili da simptom bude konkretan i
jednoznačan. Naučili smo i da je bolest
posledica poremećaja vitalne sile, ali
nismo dobro naučili da vitalna sila
(koja je duhovne prirode) „operiše“
kroz simbole, a što je dosta blisko
onome što dr Šolten zove „teme“ i
„koncepti“. Dakle, sistem dr Šoltena je
mnogo bliži „jeziku“ životne sile od
jezika nepovezanih simptoma, kome su
nas prije učili. Ali, tu nevješti i
neiskusni mogu imati poteškoće.
Npr. riječ brat u simboličkom značenju može se preslikati u mnoge
konkretnije oblike: neko blizak, neko
meni ravan, neko ko je prijateljski
nastrojen, prijatelj itd. Uostalom i u
običnom govoru je tako, ali u praksi
često toga nismo svjesni, i ovo je polje
na kome sistem dr Šoltena treba uvježbavati.
Rješenje: Izlaženje iz straha i grča
uz čitanje i praksu. Pored seminara dr
Šoltena organizovaćemo i prikazivanje
snimaka njegovih seminara.
23
Jedan od mogućih načina ovladavanja metodom (u sedam faza)
Da ne bi došlo do početnog nesnalaženja i eventualnog, ne daj Bože
razočarenja, meni se, na osnovu ličnog
iskustva, kao prihvatljiv način ovladavanja ovom knjigom i metodom dr
Šoltena čini put postepenosti, u fazama
koje odgovaraju Fazama koje je dr
Šolten uveo u ovoj knjizi :
Faza 1: Posmatranje
Osmotriti sopstvenu praksu: ide li
nam sve dobro i lako; koliko brzo, lako
i pouzdano rješavamo slučajeve. Ako
mislimo da ima prostora za unaprijeđenje treba se bar ovlaš informisati o
vrijednosti Šoltenovog pristupa. Listati,
čitati, slušati, razgovarati...
Faza 2: Početak
Usvojiti „strategiju“ iz knjiga
Homeopatija i elementi, Homeopatija i
minerali, Tajanstveni lantanidi. Solidno
ovladati uvodnim dijelom ove knjige
(Čudesne biljke) i pregledati drugi dio
(Sistem). Već u ovoj fazi možemo
vidjeti da je neke slučajeve moguće
lako riješiti ovom metodom, ali ne i
one teže. Zato je potrebno vježbanje
kroz:
Posmatranje do sada dobro poznatih
lijekova, uključujući prije svega mineralne, kroz „Šoltenovu prizmu”. Biće
to zasigurno „prosvjetljujuće” iskustvo
sa mnogo dubljim uvidom u suštinu
lijeka, što će dati novu „crvenu nit” koja povezuje simptome. Druga knjiga
(MM) će uskoro biti završena, ali će za
početak biti dovoljno sagledavanje
biljnih lijekova kroz njihovu Temu
(Seriju), Fazu, Podfazu i Stadij, a sve
te informacije se nalaze u ovoj knjizi.
24
Predgovori
Faza 3: Uhodavanje uz slučajeve
I u ovoj fazi će biti potrebna
postepenost:
1. Odabir najboljih, po mogućnosti
izliječenih, slučajeva iz sopstvene prakse i, radi vježbe, sagledavanje tih slučajeva kroz „Šoltenovu prizmu”. I opet
će to biti „prosvetljujuće otkrovenje”.
2. Revidiranje manje uspješnih i neuspješnih slučajeva. Naravno, biće najbolje ako nam na raspolaganju budu
pacijenti kako bismo mogli provjeriti
još neke aspekte, i, naročito, provjeriti
da li će lijek djelovati.
3. Prethodnim tačkama se pridružuju pokušaji sagledavanja i eventualnog
rješavanja novih slučajeva Šoltenovom
metodom, paralelno ih posmatrajući
kroz klasični i Šankaranov pristup.
4. U ADVAITI smo počeli i rad na
još jednoj knjizi koja će biti slična
knjizi Šankaranove šeme, dakle,
nadam se da ćemo imati i Šoltenove
šeme. Vjerujemo da će ona olakšati
put do sledeće faze, faze Majstora.
Faza 4: Majstor
Prolazeći višekratno kroz kombinaciju prethodne tri faze doći ćemo u
fazu kad ćemo sve veći broj slučajeva
sagledavati i rješavati Šoltenovim
pristupom, sve brže i sve lakše.
Naravo, uvijek ćemo na umu imati i
druge pristupe (sinergija).
Faza 5: Velemajstor i samonavodeći
torpedo
Sad će sve ići sa lakoćom. U ovoj
fazi će nam sve rjeđe trebati pozivanje
na reference iz knjiga, pa čak i ove.
Biće dovoljno slušati i razumjeti pacijenta i njegovu priču označiti brojevima koji odgovaraju Seriji, Fazi, Pod-
fazi i Stadiju. I to je brojna oznaka homeopatskog lijeka. Pacijentova priča je
odredila lijek, a mi smo je samo dešifrovali, tj. šifrovali. Ovo je i faza izlaganja rješenih slučajeva na seminarima
itd., faza podučavanja drugih.
Faza 6: Novi vidici
Ovo je faza uočavanja nesavršenosti
sistema, mogućnosti sopstvenih doprinosa, povezivanje sa drugim pristupima, pisanja sopstvenih radova.
*
*
*
Vjerujem da će samim korišćenjem
knjiga mnogi homeopati uspješno
prolaziti kroz sve faze, ali vjerujem da
će velikoj većini biti od koristi i
dodatni podsticaji i motivacije. Zato u
ADVAITI pripremamo još neke
aktivnosti:
1. Promotivne skupove na kojima
ćemo dodatno ukazati na vrijednosti
pristupa dr Šoltena i iz nekih drugih
uglova osvjetljavati neke važne
aspekte.
2. Organizovanje Konferencija o
slučajevima i razmjene iskustva. Kako
bismo motivisali homeopate da se
ovim predano pozabave najavljujemo
ozbiljne stimulacije u vidu vrijednih
Nagrada.
Seminar dr Jana Šoltena koji je već
ugovoren i na kome će biti prilika da
rasčistimo sve nedoumice, ali i čujemo
o novim spoznajama i o sistemu za
Životinjsko carstvo.
Uvjeren sam da će se svaki uloženi
trud višestruko isplatiti.
Predgovor izdavača
Vrijednosti Šoltenovog metoda
I na samom kraju evo jednog autentičnog svjedočenja o vrijednosti metode dr Šoltena. Jednom našem kolegi
sam poslao e-mail čiji tekst prilažem,
kao i tekst njegovog odgovora, sve u
cjelini i neizmjenjeno:
N...,
Radim na novoj Šoltenovoj knjizi i
pripremam još neke stvari u vezi sa
Šoltenom. Pa se sjetih da si ti na
seminaru bio njegov pacijent. Zanima
me kako je djelovao lijek koji ti je on
prepisao i šta misliš kako se sav taj
njegov pristup uklopio u tvoje tadašnje
stanje.
Mile
Odgovor:
Kako ja vidim stvari, njegov „pristup“ se ništa ne razlikuje od Hahnemannovog i mislim da nije ništa drugo
do ono što zovemo klasična homeopatija. Pogotovo ako se uzme u obzir
Hahnemannov moto „aude sapere“
[usudi se misliti ispravno]. Dakle, moje
tadašnje stanje zahtijevalo je similimum iz dijela homeopatskog armamentarijuma koji zovemo lantanidi, a
njihovo skriveno značenje je dato Janu
Sholtenu. Noseći se sa dubokim dijelovima vlastitog pakla, pomoć koju
sam tad dobio rezultirala je jako velikim poboljšanjem i napretkom na svim
nivoima, te znakovitim pomakom u
onom što zovemo kvalitet života. Još
jednom podvlačim kako mislim da su
ispoštovani svi principi klasične homeopatije i kako su neosnovane kritike
onih koji to ne razumiju.
Lijep pozdrav.
25
*
*
*
Uvjeren sam da će svi studenti i
homeopati, uz manje ili malo veće
poteškoće, uspješno ovladati ovim
relativno
novim
homeopatskim
sistemom i tako unaprijediti sopstvenu
praksu. U tom smislu ću svima biti na
raspolaganju i usluzi.
Sarajevo 15. 02. 2014.
Mile Malešević, urednik
26
Predgovori
ZAHVALE AUTORA
Homeopatija
Želim zahvaliti homeopatskoj zajednici koja mi je podarila svo ono znanje koje sam mogao nadograđivati.
Velika hvala kolegama iz Homeopatisch Artsencentrum Utrecht za podršku, pregledanje teksta, isprobavanje
mojih ideja u praksi i obezbeđivanje
slučajeva: Rea de Gans, Maria Klompé,
Slučajevi
Želim zahvaliti pacijentima koji su
podelili svoje priče, imali poverenja u
lekove koje sam prepisivao, i dozvolili
mi da njihove priče objavim. Bez njih
ne bi bilo ove knjige.
Zahvalu dugujem i ljudima koji su
mi omogućili da predstavim slučajeve
njihovih pacijenata: Jacco van Beek,
Anton Kramer, Alex Leupen, Sonja
Obbink, Mary van der Steur i Gerard
Wiringa.
Ina ter Beek, Kate Cross, Martin Jakob,
Lou Klein, Anton Kramer, Pieter Kuiper,
Frans Kusse, Markus Kuntosch, Monika
Lang, Alex Leupen, Gio Meijer, Maja
Miedema, Resie Moonen, Sonja Obbink,
Marguerite Pelt, Cynthia Shepard, Enna
Stallinga, John Summerville, Abhay
Tawalkar, Anne Wirtz i Ulrich Welte.
Želeo bih zahvaliti homeopatima iz
moje studijske grupe na podršci,
veoma vrednim idejama i sudelovanju
u dokazivanjima snovima: Corine Bode, Arnold Deckers, Leo van Gelder,
Pieter Kuiper, Frans Maan, Marguerite
Pelt, Rob Peters, Enna Stallinga, Riek
Taekema, Anne Wirtz i Maarten Wouters.
Zahvalan sam i svim homeopatima
koji su doprineli mom razvoju, a to su
pre svega Boericke, Boeninghausen,
Farrington, Alphons Geukens, Bill Gray,
Samuel Hahnemann, Hering, Kent, Louis
Klein, Jost Künzli, Masi Elisalde,
Massimo Mangialavori, Roger Morrison,
Rajan Sankaran, Jonathan Shore,
George Vithoulkas i Arij Vrijlandt.
Lekovi
Zahvaljujem Robertu Müntzu što je
za mene pripremio mnoge nove biljne
lekove (www.remedia.at). Imao je poverenja u moj projekat i uvideo je
njegov značaj. Njegov doprinos je ovu
knjigu učinio mnogo vrednijom.
Dokazivanja
Zahvaljujem Kate Cross na podršci
u svim dokazivanjima i Jürgenu Dentzingeru što joj je pružao podršku pri
organizovanju dokazivanja.
Zahvaljujem učesnicima u Dokazivanjima u Lamu-u: Heike Aden-Schöppach, Máirín Begley, Kate Cross, Hannah
Cuppen, Maria Davits, Jürgen Dentzinger, Martin Jakob, Isabel Klein, Anton
Kramer, Monika Lang, Patricia Leroux,
Robert Müntz, Franziska Prosser, Hans
Reijnen, Mieke Reijen, Margret Tönnis i
Ans Verbeek.
Zahvaljujem
učesnicima
u
Dokazivanjima Kenton-u: Kate Cross,
Maria Davits, Leo van Gelder, Marin
Jakob, Isabel Klein, Anton Kramer, Pieter
Kuiper, Monika Lang, Robert Müntz,
Sonja Obbink, Franziska Prosser, Franz
Swoboda, Gabriele Swoboda-Doenz i
Margret Tönnis.
Zahvale autora
Takođe želim zahvaliti mnogim
učesnicima mojih seminara na doprinosu u dokazivanjima pomoću slika.
Zahvaljujem mnogim homeopatima,
naročito učesnicima moje i drugih
studijskih grupa, na učešću u dokazivanjima snovima i meditacija. Zahvaljujem Matilde Flores, Melanie Grimes i
Sally WIlliams na doprinosu dokazivanjima.
Knjiga
Za korektorski pregled teksta želim
zahvaliti Louisi Klein, Mariji Klompé,
Antonu Krameru, Pieteru Kuiperu, Sonji
Obbink.
Za lektorisanje engleskog teksta
zahvale idu Rogeru Savageu, Johnu
Summervilleu, Carolyn Burdet, Debori
Collins i Sally Williams.
Zahvaljujem prijateljima Louu Kleinu i Pieteru Kuiperu što su napisali
predgovore.
Botanika
Zahvaljujem Fransu Maanu što me
je uputio na APG1 klasifikaciju. On je
objavio prvi ovakav pokušaj klasifikacije Biljnog carstva.
Želim zahvaliti osoblju botaničkih
bašti u Utrechtu i Leidenu što su mi
1
APG (angiosperm phylogeny group) klasifikacija – sistem klasifikacije uveden 1998.,
sa kasnijim doradama, do današnjeg APG3
sistema, od strane neformalne međunarodne
grupe botaničara, u cilju uređivanja i objedinjavanja taksonomije, tako da sistem odražava nova saznanja o odnosima među biljkama, do kojih se došlo filogenetskim proučavanjem. Filogenetika proučava evolutivni
razvoj organizama (uzroke, puteve i načine
razvoja...) i njihove međusobne veze. –
prim.prev.
27
pomogli u identifikaciji biljaka i širenju mog botaničkog i taksonomskog
znanja; naročito sam zahvalan Hansu
Persoonu i Paulu Maasu.
Pozadina
Želim zahvaliti svojoj porodici što
su mi pružili temelje na osnovu kojih
sam se mogao razvijati i osposobiti se
za otkrića i razvoje koje sam postigao.
Tihe zahvale upućujem svim
muzičarima koji su me inspirisali: Ali
Farka Touré, Ry Cooder, Enya, Kitaro,
Bach, Ravel, Simba Wanyika, Yousou
N’dour, Ravi Shankar, Keith Jarret,
Jimi Hendrix, Pink Floyd.
Naročitu zahvalu upućujem Prirodi,
elementima, a naročito Vodi. Kupke su
mi pružile ogromnu inspiraciju.
Posebno mesto ima moja supruga
Maria Davits. Iz sveg srca joj zahvaljujem na ljubavi i podršci koje mi je
pružala dok sam pisao ovu knjigu.
Pružila mi je ogromnu pomoć i savete,
i nije se bunila što me je ovaj posao
toliko zaokupljao. Naročito joj želim
zahvaliti na dopuštenju da njenu sliku
iskoristim za naslovnu stranu knjige.
28
Predgovori
PREDGOVOR ‒ LOU KLEIN
Hahnemann, školovan kao medicinski prevodilac, istraživač i hemičar, bio
je avangarda nauke, onakve kakva je
bila u njegovo vreme. Na početku
uvođenja homeopatije je vatreno predvodio pionirske aktivnosti i mnoge
supstance uveo kao homeopatske
lekove. Oni su bili pažljivo identifikovani i klasifikovani, najbolje što se
moglo prema standardima tog vremena, budući da je Hahnemann insistirao
na pažljivoj metodologiji. Mnogi od
njegovih učenika i sledbenika, poput
Heringa i Kenta, nastavili su sa uvođenjem velikog broja lekova i kliničkih
koncepata, u cilju razvoja homeopatije.
Međutim, kako je alopatska „naučna
metoda“ preuzela medicinu početkom
20. veka, tako je rast i razvoj homeopatije zastao. Homeopatska profesija
je doživljavala samo minimalan razvoj
i napredak, u odnosu na vreme koje je
proticalo i razvoje nauke i medicine.
Za to su postojali mnogi razlozi, uključujući napade na homeopatiju izvana,
od strane alopata koji su osvajali
teritoriju za sebe, i iznutra, gde je
homeopatiju u svoje ruke preuzimala
anahronistički konzervativna, pa čak i
dogmatski religiozna etika. U homeopatiju je uvođeno veoma malo novih
lekova i tehnika, i oslanjalo se na stare
sisteme klasifikacije u svrhu definisanja i povezivanja onog malog broja
lekova koji je već bio uveden u praksu.
Tokom 1970-tih je homeopatija doživela preporod, i došlo je do napretka
u prilično velikim skokovima. Ipak,
niko se nije prihvatao teškog zadatka
da pokuša homeopatiju definisati u
kontekstu napredaka do kojih je došlo
u nauci, naročito u vezi sa sistematskom klasifikacijom u periodnom sistemu elemenata i biološkoj taksonomiji.
I onda na scenu stupa Jan Scholten.
Školovan za hemičara, naučnika i lekara (uz oštro oko za umetnost i sposobnost dubokog razumevanja pacijenata), Jan Scholten je za samo nekoliko
godina odradio ogroman posao postavljanja homeopatije rame uz rame s
razvojem taksonomije i modernih
shvatanja. Ova nova knjiga, Čudesne
biljke, predstavlja svedočanstvo njegovom marljivom trudu da homeopatiju
uvede u 21. vek.
Ova zapanjujuća knjiga sadrži detaljnu naučnu klasifikaciju homeopatskih
biljnih lekova prema modernoj APG
botaničkoj klasifikaciji, uz određene
ispravke. Nadalje, Jan Scholten je sam
uveo više od 100 novih biljnih lekova,
i detaljnije pojasnio nova dokazivanja
koja su proveli drugi homeopati i
grupe. Ovi lekovi popunjavaju ogromne praznine koje su zjapile u homeopatskoj Materia medici, uzimajući u
obzir da određene brojne i važne biljne
porodice nisu bile zastupljene ni sa
jednim jedinim homeopatskim lekom
iz te određene porodice.
I još važnije, znam da Jan Scholten
ima žarku želju izlečiti i pomoći bolesnima primenom ovih novih lekova. To
je pravi motiv ove knjige. Kao rezultat
svega toga, u ovoj knjizi ćemo pronaći
Predgovor ‒ L. Klein
sistem koji je bogato kompleksan i
detaljan, i koji će nam pomoći da
valjano primenimo kako novootkrivene
biljne lekove, tako i one koje već
odavno poznajemo.
Znam da su prethodne Janove knjige, sa svojom metodologijom odabira
mineralnih homeopatskih lekova, bile
od velike koristi mojim pacijentima. U
ovoj knjizi, usled kompleksnosti bioloških živih biljaka i pacijenata kojima je
potreban biljni lek, model koji je
upotrebljavan u ranijim knjigama o
elementima sadrži neke novine. Sistematski pristup odabiru biljnih lekova
na koji ćete naići u ovoj knjizi predstavlja nadogradnju na temeljnu Scholtenovu šemu periodnog sistema, i
dodaje mu neke nove komponente.
29
Kao i kod učenja da koristite sve
njegove novouvedene elemente periodnog sistema, i ova knjiga predstavlja
sličan izazov za homeopate. Ipak,
možete li zamisliti užitak rešavanja
mnogih slučajeva u kojima pacijenti
nisu reagovali na biljne lekove prepisane na osnovu našeg ograničenog
znanja o tim lekovima, kao i to da
imate precizniji i sistematičniji način
dolaženja do poznatih i novih biljnih
lekova? To je ono što putovanje kroz
ovu knjigu čini vrednim truda. Za
homeopatsku profesiju ova predstavlja
još jedan evolutivni skok unapred.
Lou Klein, Bowen, Island
30
Predgovori
PREDGOVOR ‒ P. KUIPER
„Čudesne biljke“ nije knjiga, to je „Delo“.
Jan Scholten se i ranije već nekoliko
puta istakao, a najistaknutije od svega
je njegovo pojašnjenje periodnog
sistema elemenata za praktičnu upotrebu u homeopatiji, uključujući i tako
dragocene Lantanide.
Ono što nam je predstavljeno u ranijoj knjizi, Homeopatija i Elementi, je u
stvari razotkrivanje specifičnih Zakona
Prirode u pozadini periodnog sistema.
Ovi Zakoni otkrivaju jednu vrstu
strukture Prirode, u obliku 7 Serija i 18
Stadija kao univerzalnih principa.
Serije i Stadiji predstavljaju istinski,
temeljni karakter građevinskih elemenata prirode, u svim postojećim kombinacijama, opisanim u terminima našeg
vremena.
To 'Delo' je već inspirisalo mnoge
homeopate širom sveta i dovelo do
mnogih izlečenja.
A sada nam Čudesne biljke pokazuju
da ti Zakoni Prirode u pozadini organizacije Mineralnog carstva predstavljaju
iste principe koji su i u pozadini
magičnog sveta Biljnog carstva. To
čak važi i unutar svih specifičnih
Odela (Razdela), Redova i Porodica.
Vidimo da se istih 7 Serija javlja sa
sličnim osobinama i karakteristikama.
Stadiji se takođe javljaju kao tzv. Faze
i Podfaze unutar Serija, ali i jasno
definišu svaku biljku unutar njene
biljne porodice.
Stoga, ti Zakoni i principi koje
pronalazimo u velikoj meri u Carst-
vima i u manjoj meri u Klasama, pa
čak i biljnim porodicima, izgledaju poput „fraktala“, što je koncept dobro
poznat u fizici.
Kao i kod periodnog sistema, to
implicira da možemo predvideti koji
karakter ili ideju određena biljna porodica, nepoznata homeopatiji, može
predstavljati. Premda je biljno carstvo
daleko kompleksnije od mineralnog,
sve te različite slike ogromne raznovrsnosti biljnih Odela, Klasa, Redova i
Porodica su sad raspoređene u jedan
jasan taksonomski sistem.
Jana kao prijatelja i kolegu poznajem od 1986. On je bio prvi učesnik
koji je došao kad sam za Georgea
Vithoulkasa organiziovao njegov seminar na Alonissosu.
Od tog vremena se Jan ne samo
iskazao kao vrhunski homeopat, već je
postao i stručnjak u botanici i taksonomiji.
Pre, tokom i nakon seminara koje je
održavao širom sveta, posećivao bi
mnoge botaničke bašte, gde je pravio
na hiljade slika biljaka. Međutim, pored pravljenja i organizovanja tih slika,
on je sam neprestano odrađivao dokazivanja mnogih biljaka, u cilju
razumevanja prirode ogromne raznolikosti unutar biljnog carstva. O ovim
slikama možemo pročitati u njegovim
novoobjavljenim Sense Provings (Dokazivanje osećajem).
Jako je upečatljivo videti koliko je
Predovor - P. Kuiper
godina trebalo da se dođe do pojašnjenja svih onih intuitivnih zaključaka
koje je Jan od samog početka doneo o
biljnom carstvu. Sećam se kako je pre
više od 15 godina objašnjavao da se
Serije iz Mineralnog carstva takođe
mogu primeniti za organizovanje Biljnog carstva. Čak i u to vreme su se
Stadiji koristili za diferencijaciju među
različitim biljkama jedne porodice.
Jan je u praksi nastavio intuitivno i
metodično primenjivati sve te ideje
tokom godina. Sve više komplikovanih
slučajeva je rešeno, ili čak potpuno
isceljeno, korištenjem potpuno nepoznatih lekova.
Samo pročitajte neki od onih stotina
slučajeva koji svedoče i ilustruju jasnoću i metodičnost pristupa prepisivanju
lekova iz biljnog carstva.
31
Čitajući knjigu, uključujući i slučajeve, primetio sam da odaje počast
Hahnemannu, u smislu da u skoro
svakom slučaju mentalno-emocionalna
slika pacijentovog problema uvelike
određuje izbor leka (Organon, § 211).
Ova knjiga nam predstavlja potpune
slike određenih biljaka, Porodica i Redova kroz veoma logičan i detaljan
taksonomski sistem, uklapajući sve u
probleme našeg doba, i stoga zaista
zaslužuje da je nazovemo 'Delom'.
Nikad ranije niko nije sastavio potpuniju i životniju Materia mediku Biljnog carstva, i ovo sasvim lako može
biti Knjiga budućnosti homeopatije.
Smatram velikom čašću što mi je
omogućeno da Čudesne biljke predstavim homeopatskom svetu današnjice.
Pieter Kuiper, Bussum, Holandija.
32
OZNAKE, SIMBOLI I SINTAGME
Izvornik
<
<<
<<<
>
>>
>>>
=
Ovdje


(javljanje)




nije pod
uticajem
->


<!
+
(3)

!

Doba):
Kaliji su:
DD:
Bolest:
: : :
: :
N. i:
pogoršanje usljed.
uzrokovano sa. Zavisno od redosljeda teksta, strelica
može biti i u suprotnom pravcu ().
nastuplio nakon.
olakšanje usljed.
povuklo se usljed.
nestalo nakon.
nije pod uticajem. (Ovo se razlikuje od upotrebe znaka
’=’ u starijoj literaturi; npr. Clarke; 1985.; vol. 1.; str.
11; gdje se ‘=’ upotrebljava kao znak za uzrokovanje
tegobe za šta ja upotrebljavam već spomenuti simbol
‘ ’. Ova upotreba nije u skladu sa poznatim značenjem ‘=’ kao npr. u matematici.
žudnje, želje; hrana.
žudnje, želje; um i ostale žudnje i želje koje se ne odnose na hranu, npr.  svjetlo.
averzije
Izraženo, naglašeno.
prateći simptom.
broj u zagradama indicira gradaciju simptoma
opisanog ispred.
0h-24h
“osobe u kaljum stanju koje se ponašaju kao”. Ovakve
sintagme su svojevrsne skraćenice koje knjigu čine
čitljivijom.
Diferencijalna dijagnoza. Pod ovim naslovom biće
razmatrani slični lekovi.
Uvijek će značiti “korjeni poremećaj”; a ne izraz ili
tegobu.
Lista činilaca, sve do znaka „;“ ili „.“ Do sledećeg
znaka modaliteta.
Naše ime.
Dr Jan Scholten
ČUDESNE BILJKE
Ova je knjiga posvećena Velikom Inspiratoru
UVOD
37
1.
[KAKO JE NASTAJALA OVA KNJIGA]
Razvoj
Ova knjiga je prešla veliki put.
Davne 1996. sam održao svoj prvi
seminar o jednoj od biljnih porodica,
Asteraceae.
Ima nekoliko razloga zašto je trebalo toliko vremena. Prvi je što je Biljno carstvo veoma kompleksno, mnogo
kompleksnije od Mineralnog. Drugi
razlog je što su odnosi u Biljnom carstvu manje utvrđeni nego što je to slučaj
u Mineralnom. Srećom, to se poslednjih decenija promenilo, s klasifikacijom APG grupe. Treći razlog je što je u
homeopatiji dobro poznat samo mali
broj biljaka; neke su poznate donekle,
ali velika većina je sasvim nepoznata.
Izazov
Utvrđivanje opšteg obrasca koji
stoji u pozadini Biljnog carstva je
predstavljalo priličan izazov. Tražio
sam taj obrazac, razumevanje koje bi
mi dalo mapu čitavog carstva. Nekoliko puta sam pomišljao da objavim
ono što sam do tog trenutka otkrio, ali
osećao sam da bi to bilo poput knjige
Homeopatija i minerali. Knjiga bi dala
ideje, ali bi joj nedostajalo opšte razumevanje. Smatram da će obrazac dat u
ovoj knjizi omogućiti dobro razumevanje Biljnog carstva. On diferencijaciju
i analizu omogućava u daleko većoj
meri.
Čudesne biljke
Ovu knjigu sam nazvao Čudesne
biljke. Taj naslov izražava ono šta
osećam u vezi s biljkama. One su
zadivljujuće i čudesne; zadivljujuće i
čudesno je i gledati ih i doživeti ih, i
čudesne su u onome što daruju čovečanstvu. U davnim vremenima su biljke često smatrane kao istinski iscelitelji i stajale su u prvom planu svih
metoda isceljivanja. Isceljujući učinci
biljaka su zaista čudesni.
Teorija biljaka
U toku razvoja teorije postalo je
očigledno da je toj teoriji potrebno dati
i neko ime. Klasifikaciju predstavljenu
u ovoj knjizi sam nazvao Teorija
biljaka.
Proces
Ova knjiga je predstavljala dugotrajan proces. Proces sažimanja i
širenja, uopštavanja i specijalizovanja,
prikupljanja i odbacivanja, prosejavanja onoga šta je bitno i odbacivanja
nepotrebnog. Možemo to uporediti sa
nekim šamanističkim ili alhemičarskim
procesom. To je poput one izreke:
Stvaranje je nešto čemu se treba
podvrći, podrediti se.
38
Napredak
Ova knjiga, i teorija sadržana u njoj,
još uvek predstavlja rad koji je u toku.
I dalje postoji još mnogo manjih porodica koje su nepoznate homeopatiji, te
su stoga klasifikovane s priličnom
nesigurnošću. Ako nije bilo dobrih slučajeva nisu postavljeni čvrsti temelji
Stadijima mnogih vrsta [te zato nisu ni
navedeni u knjizi]. Dodaci i ispravke
će vremenom biti neminovni. Ipak, po
mom mišljenju, Teorija biljaka je sada
već prilično dobro utemeljena, i uz
njenu pomoć je moguće prepisati mnogo dobrih lekova, koje je ranije bilo
nemoguće prepisati. Ovakva kakva
jeste Teorija biljaka se čini dovoljno
dobrom; principi su joj jednostavni i
daje dobre rezultate. Značajno će
proširiti lepezu homeopatskih lekova.
Evaluacija
Gde se ova knjiga nalazi? U poređenju sa starom Materia medikom, ona
predstavlja ogroman korak napred. U
njoj je predstavljeno mnogo više
lekova, a iz klasifikacije možemo izvući zaključak o srži leka. S druge strane,
kad je uporedimo sa idealnom [zamišljenom savršenom] Materia medikom,
ova knjiga je daleko od savršenstva. I
dalje ima mnogo lekova koji nisu
predstavljeni, a Stadiji i simptomi
sadrže određene greške. Ipak, Teorija
biljaka nam pruža razumevanje biljaka
koje je mnogo dublje nego pre, i
omogućava nam prepisivanja lekova
Uvod
koja ranije nisu bila moguća.
Klasifikacija
Ono što je kod ove knjige drugačije
je to što, iako se druge savremene
knjige bave biljnim lekovima, porodicama i modernim klasifikacijama,
ovde smo ih posložili prema odgovarajućim klasifikacionim grupama,
umesto abecedno kao što je u
[ustaljenoj, tradicionalnoj] Materia
medici. Na ovaj načim možemo videti
teme koje se provlače kroz mnogobrojne razine različitih [biljnih] redova.
Time dobijamo pregled sličan onome
koji dobijamo kad gledamo lekove u
periodnom sistemu elemenata, prema
Serijama i Stadijima.
Sastavljanje ove knjige je bio ogroman zadatak, nakon obimnog kliničkog
iskustva i komentara od strane velikog
broja ljudi. Ipak, ovo je samo početak.
Nove informacije ćemo dodavati onako kako ih dobijamo, a detalje ćemo
brusiti kako nam postaju sve jasniji. I
vi, dragi čitaoci, možete pomoći u
ovom zadatku, tako što ćete nam slati
vaša iskustva!
Komentar
John Summerville je napisao: „Mislim
da je ovo veličanstvena knjiga: njen
raspon i dubina istraživanja i razmišljanja su izvanredni. Ona drugim ljudima
pruža predivnu šemu koju u budućnosti
mogu dorađivati.“
39
2.
KORIŠTENJE [DO LEKA U 5 KORAKA]
Teorija biljaka [TB] je prilično
kompleksna, i morate se privići na nju
da biste je mogli pravilno koristiti.
Pokušaću objasniti neophodne korake.
KORAK 1: BILJNO CARSTVO
Prvi korak je da prepoznate Biljno
carstvo, da se uverite da je potreban
biljni lek. Ponekad je to veoma lako, a
ponekad vrlo komplikovano. Postoji
mnogo karakteristika biljnih slučajeva
na osnovu kojih ih možemo razlikovati
od mineralnih i životinjskih. Te karakteristike su međusobno povezane i tvore jednu sveobuhvatnu tačku gledišta,
sveobuhvatnu percepciju slučaja.
Nejasno mutno oblo
Biljni slučajevi ostavljaju utisak
nejasnoće. Sve je pomalo mutno i oblo.
To je u suprotnosti s Mineralnim carstvom gdje je sve pravo i direktno. I u
Životinjskom carstvu je sve uglavnom
direktnije i očiglednije. Može se reći
da je Biljno ženstvenije, dok su Mineralno i Životinjsko carstvo više muški.
Višestrana gledišta
Biljne slučajeve možemo postmatrati s više strana i uzeti u obzir više
gledišta. Isti je slučaj i u životinjskim,
ali je u suprotnosti s Mineralnim, gde
pacijenti imaju jednostrano gledište.
Prilagodljivost Osetljivost
Višestrana gledišta čine biljne slu-
čajeve prilagodljivijim i osetljivijim.
Oni prilagođavaju svoje ponašanje,
uzimajući u obzir gledišta rođaka i
ljudi u celini. Mnogo su obzirniji od
Mineralnog i Životinjskog carstva.
Veoma su osetljivi i meki. Njih
brine da li će se uklopiti s drugim
ljudima, dok su mineralni pacijenti
zaokupljeni sopstvenim problemima (a
čak i kad jesu osetljivi, takvi su u cilju
da vide šta emocije i porivi drugih ljudi
znače za njih i njihove probleme).
Emocionalnost
Biljni pacijenti svoje stanje opisuju
kao emocionalno, i često na emotivan
način. Njihovi problemi su emocionalni problemi. Mineralni pacijenti
svoje probleme i simptome opisuju kao
činjenice i često izlažu dugačku listu
onoga šta im se dogodilo, i ko je kad
šta učinio. Biljni slučajevi više opisuju
kako su se osećali u vezi sa onim što se
dogodilo. Više opisuju emocije od činjenica. Životinjski pacijenti svoje probleme izlažu više kao da se radi o
nadmetanju, što mnogo liči na emocije
biljnog pacijenta. Životinjske pacijente
više brine njihovo mesto u hijerarhiji.
Kompleksnost
Biljni slučajevi su kompleksniji od
mineralnih. Usled svog višestranog
gledišta imaju više aspekata i više lica
od mineralnih slučajeva. To u praksi
znači da je analizu teško silom utrpati
40
Uvod
u periodni sistem elemenata. Previše je
elemenata obuhvaćeno da bi bilo moguće sve to sabiti u jedan mineralni
spoj. Možemo reći da su mineralni slučajevi direktni, oštrih crta, jasni i
jednostavni; dok su biljni i životinjski
kompleksni i haotični.
sistema. Sedam serija predstavljaju 7
polja izražavanja u životu.
Nadalje, u skladu s Teorijom biljaka
[TB], serije u slučaju nam pokazuju
koje Klase i Podklase Biljnog carstva
su indicirane u slučaju.
Preferencije / davanje prvenstva
Praktičan način da razlučimo carstvo je da pogledamo kakva je pacijentova veza s prirodom. U celini gledano,
mineralni slučajevi imaju malo toga
zajedničkog s biljkama i životinjama –
prilično su ravnodušni prema njima.
Biljni slučajevi su uglavnom jako
povezani s prirodom i biljkama, i
mnogo se bolje osećaju kad su u prirodi. Vole vrtlarstvo i u kući imaju
biljke i cveće. Ponekad, ali samo ponekad, mogu čak i imenovati biljni lek
koji im je potreban, ili imaju jaku vezu
s tom biljkom. Biljni slučajevi najčešće
nemaju neku jaku povezanost sa životinjama. Životinjski su uglavnom povezani sa životinjama; osećaju da ih jako
dobro razumeju, i često s njima postupaju s lakoćom. Veoma često znaju
koji im je lek potreban; imaju jaku
vezu s tom životinjom.
Naredni korak je da odredimo pacijentov položaj unutar problema,
koliko daleko je odmakao. Sedam faza
predstavljaju položaj u odnosu na
problem, temu. Faza 1 je faza novopridošlice, osoba spolja koja još uvek
ne učestvuje. Faza 4, centralna faza,
predstavlja situaciju kada se osoba
nalazi u pravom položaju, kada je u
srcu grupe, i puni je član s punom
odgovornošću. Faza 7 je osoba koja je
ostavljena ili izbačena. Ona je autsajder koga više ne žele.
Faza nam pokazuje koji biljni Red
da odaberemo u indiciranoj Podklasi.
KORAK 2: TEMA: SERIJE
Drugi korak u slučaju je da odredimo teme problema. Treba da vidimo
u kom polju pacijentovog života leži
problem. Da li se radi o ličnom problemu, poput bolesti, preživljavanja ili
siromaštva? Ili o problemu s poslom?
Da li ima veze sa autonomijom?
Oblasti ili teme nam pokazuju
lokaciju problema [unutar sistema], a
to je povezano sa Serijama periodnog
KORAK 3: FAZE
KORAK 4: PODFAZE
Idući korak je da odredimo kako se
pacijent oseća u problemu, koliko daleko oseća da je odmakao. Sedam Podfaza su veoma slične Fazama; u suštini
su jedno te isto. Razlika je u tome što
Faze predstavljaju sitaciju onakvu
kakva jeste, dok Podfaze više predstavljaju osećanja, kako se osoba oseća
u vezi sa situacijom u kojoj se nalazi.
Podfaza ukazuje koju Porodicu
odabrati u indiciranom Redu, tj. Fazi.
KORAK 5: STADIJI
Poslednji korak je određivanje Stadija. Stadiji su isti kao Stadiji u Teoriji
elemenata, kolone periodnog sistema
72
Uvod
8.
[PRAKTIČNI ASPEKTI KNJIGE]
8.1 PREDSTAVLJANJE [INFORMACIJA]
Konstrukcija
Osnovna konstrukcija ove knjige je
predstavljanje svih Klasa, Redova, Porodica i Vrsta po redosledu koji je
predstavljen u poglavlju 6. Rezultat
(str. 51), sistematskom logičkom redosledu koji proizilazi iz klasifikacije.
Kod svakog leka je prvo predstavljena Materia medika, pa zatim slučajevi i dokazivanja, ako ih ima.
Kondenzovano
Veliki broj informacija u knjizi je
predstavljen veoma kondenzovano,
naročito Materia medika i slučajevi. To
je urađeno zbog prostora, budući da tema kojom se bavimo pokriva ogromno
područje. Želeo sam da sve objedinim
u jednoj knjizi, budući i da tema predstavlja jednu celinu. Informacije koje
su površne ili se ponavljaju sam izostavljao koliko god je to bilo moguće.
Ovo implicira da knjigu trebate čitati
pažljivo, da ne biste preskočili neku
informaciju od ključnog značaja. Važan primer za to je red „Klade“ [uvek
drugi red u opisu leka], koji prikazuje
grupe kojima određeni lek pripada.
MATERIA MEDIKA
Za biljke su korištena imena koja su
predstavljena u Listi biljaka: http://
www.theplantlist.org. Tu se nalazie
lista svih Vrsta vaskularnih biljaka, sa
sinonimima. Napravila ju je uglavnom
ista grupa ljudi koji rade zajedno i na
APG klasifikaciji.
[Izdavački dodatak: Broj
Imenu svake vrste (leka) prethodi
jedinstven broj u kome se kriju informacije o kladama, pa prema tome i o
serijama (temama), fazama, podfazama
i stadijima. U izvorniku su sve ove
informacije ponavljane ponovo, ali
smo neke od njih u našem izdanju
izbacili, radi skraćivanja teksta.]
Grupe [klade]
Ovde ćete naći glavno grupisanje:
Porodica [Podfaza], Red [Faza], Pod
(Klasa) [Serija, Tema]. To je osnovni
opis, koji u znatnoj meri omogućava
izvođenje slike.
Imena
Imena: su takođe data kao sinonimi, i
na engleskom, nemačkom, francuskom, holandskom i mnogim drugim
jezicima.1
Upotreba: opisana je upotreba biljaka,
1
I ovdje sam intervenisao izbacujući nazive na
stranim jezicima. Izuzev zvaničnog, latinskog, i uvodeći naša imena biljaka, ako smo
ih pronašli. Prim.ur.MM
8. [Praktični aspekti knjige]
gde god je to bilo moguće.
Kultura: kulturne asocijacije su
predstavljene.
Taksonomija
Ispod ovog naslova možete naći razmatranja o taksonomiji Klade ili Vrste.
Tu se nalaze informacije o Redu ili
Porodici, zašto su postavljeni, kombinovani ili razdvojeni onako kako jesu, i
kakvo je odstupanje u odnosu na
APG3 klasifikaciju.
Uvod
Ovo je veoma važan deo koji sadrži
suštinu i glavna razmatranja u vezi s
kladama i Vrstom. To je kratki opis
kako da prepoznate stanje.
Um
Ovo je nabrajanje simptoma uma.
Opšte
Ovo je nabrajanje opštih simptoma:
Vreme: opis reakcija na vremenske
prilike, toplotu i hladnoću.
Znojenje: opis neobičnosti u vezi sa
znojenjem.
Doba: opis vremenskih modaliteta, povezanih s ciklusom dana, meseca i
godine.
Želja, Averzija i Hrana: opis reakcija
na sve vrste hrane, medikamenata i
narkotika.
Spavanje: opis neobičnosti u vezi sa
spavanjem.
Fizički: opis modaliteta pokreta,
položaja i mnogih drugih okolnosti.
Telo
Pod „Telo“ su predstavljeni simptomi u skladu sa šemom od-glave-dopete. Pomalo se razlikuje od uobiča-
73
jenih šema: simptomi pluća, srca i
grudi su predstavljeni pre simptoma
rektuma, umesto, kao što je najčešće
slučaj, nakon njih.
Nervno: simptomi nervnog sistema.
Pluća: simptomi pluća i respiracije.
Srce: simptomi srca i krvotoka.
Urinarno: simptomi urinarnog sistema,
bubrega, uretera, mehura, uretre.
Slučajevi
Svrha slučajeva je da se ilustruje
Materia medika i klasifikacija. Analiza
pokazuje kako nam klasifikacija može
pomoći da pronađemo lek. Slučajevi su
prikazani kao ilustracija, ne kao dokaz.
Slučajevi ne prikazuju tok uzimanja
slučaja. Simptomi su predstavljeni logičkim redom, a ne redom kojim su
informacije prikupljane. Često predstavljaju sažetak nekoliko konsultacija.
Slučajevi su uglavnom predstavljeni
rečima pacijenta. Opservacije su ponekad ubacivane, ali uglavnom su zamenjene rečima pacijenta.
Mnogi slučajevi su predstavljeni
skraćeno, često prikazujući samo suštinu leka i/ili klasifikacije. Kratki
sažeci slučajeva iz literature su dati da
se prikaže suština leka. Neki slučajevi
su prikazani u celini, naročito kada se
radi o prethodno neobjavljenim slučajevima, slučajevima koji jasno prikazuju klasifikaciju, ili su slučajevi nepoznatog leka koji je imao dubok učinak.
Analiza i kontrole su izostavljeni
ako nisu pružale nikakve nove
informacije.
Uglavnom su predstavljeni slučajevi
odraslih osoba, budući da odrasli svoja
osećanja i stanja izražavaju mnogo
detaljnije i preciznije od dece.
74
Uvod
U mnogim slučajevima su napravljene male izmene, iz razloga očuvanja
privatnosti, npr. u vezi s godištem, polom, zanimanjem, članovima porodice... Te promene nemaju uticaja na
osnovne teme.
[U našem izdanju su slučajevi tiskani u zasebnom tomu.]
Dokazivanja
Dokazivanja su objavljena u
posebnim knjigama: „Lamu provings”
„Kentom
provings“
(Dokazivanjima
provedenim u Lamuu i Kentonu) ‒
dokazivanja trituracijom tokom istoimenih seminara. U knjizi „Sense
provings” (D. osetilma/čulima) su data
dokazivanja čulima, kao i trituracijom, kupanjem, snovima i slikom.
„Sense provings” je knjiga koja
nadopunjuje Čudesne biljke, prikazujući razvoj ideja. Dokazivanja su data i da
bi se pokazao proces razvoja ove knjige.
8.2 PACIJENT
Motivacija
Od suštinskog značaja u slučaju je
ono šta pokreće osobu, ili, bolje rečeno, njene ličnosti. Odluke koje osoba
donosi u životu predstavljaju izraz tih
ličnosti i njenom životu daju tipičan
kvalitet. Stoga, pacijentova životna
priča je od suštinske važnosti za slučaj,
i često nam na veoma direktan način
ukazuje na lek.
Centralna deluzija
Centralna motivacija je direktno povezana sa centralnom deluzijom i strahom. Potreba i želja predstavljaju izraz
centralne deluzije da postoji određena
potreba. Centralni strah je strah da se
nečije potrebe neće ispuniti.
Uzimanje slučaja
Centralnu motivaciju možemo vrlo
lepo iskoristiti za uzimanje slučaja. U
pacijentovoj priči postoji mnogo trenutaka u kojima je krenuo određenim
putem. Tu možemo naći motivaciju
njegovih ličnosti. Pitanje „zašto“ dovodi do onoga šta pokreće ličnost. Uzimanje slučaja se tada pretvara u putovanje i otkrivanje pacijentovog života.
8.3 SIMPTOMI
Repertorizacija je kao analiza crne
kutije [koju vidite samo spolja]; niste
sigurni šta se tačno de-šava [unutra].
Polikrestno prepisivanje znači utrpavanje mnogih pacijenata i lekova u
kalup samo nekolicine lekova.
Kvalitet homeopata se ogleda u broju lekova koje poznaje i koje može pravilno prepisati.
Uvod
Principi homeopatije su veoma jednostavni, i, u suštini, jednostavna je i
praksa: samo pronađite similimum. Ali
tu nastaju problemi. Kako pronaći similimum? Koje simptome da koristimo
i kako?
U tom pogledu homeopatija ima dugu istoriju. Prvi putokaz koji je posta-
8. [Praktični aspekti knjige]
vio Hahnemann je da trebamo pronaći i
iskoristiti čudne, retke i neobične simptome. To je i logično, budući da su to
simptomi koje ima samo mali broj lekova, ili samo jedan lek. To odlično
deluje u slučajevima kad možemo
pronaći partikularne simptome, ali navedeno pravilo često dovodi do
problema. Često se dešava da u slučaju
ne možemo pronaći takve simptome,
ili da ih ne možemo pronaći u Materia
medici. Ova druga situacija indicira da
je similimum [takvog slučaja] malo
poznat ili nepoznat lek.
Kvaliteti simptoma
Simptomi imaju različite kvalitete.
U početku razvoja homeopatije većina
simptoma su bili fizički, i 90% naše
Materia medika su fizički simptomi.
Kad pregledate takvu Materia mediku,
stičete utisak da su nabrojani simptomi
koji nemaju nikakvog smisla. Čini se
da se uopšte ne slažu, potpuni haos.
Usled toga ih je veoma teško zapamtiti.
Suština
Postepeno se došlo do shvatanja da
lekovi imaju strukturu, da njihovi simptomi imaju smisla. Sve više smo
uviđali da svaki lek ima suštinu, i da ta
suština čini lek razumljivim. Suština je
postala jasna u obalsti uma, duše.
Poreklo oboljenja treba pronaći u umu.
Ovo se izražava na mnoge načine.
Zovemo to nukleusom, genijusom, duhom, suštinom. Možemo to izraziti kao
centralnu emociju, centralni oset ili
centralnu deluziju.
Životna priča
Moje razumevanje lekova se poste-
75
peno menjalo, u skladu s potragom za
suštinom. Pacijentova životna priča
predstavlja suštinsku odliku. Ona je
centralna za pacijenta, njegov život i
emocije, za njegove osete i deluzije.
Životnu priču možete izraziti kao cilj
da budete neko. Postoji nekoliko područja na kojima možete biti neko. To
se odražava u 7 Serija tabele periodnog
sistema. Može se to izraziti kao cilj da
budete deo nečega, porodice, užeg
društva, kao što je selo, šireg društva,
kao što je država, ili čitavog čovečanstva. Faze i Stadiji predstavljaju izraz
onoga koliko daleko osoba oseća da je
zašla u proces da bude neko, da bude
deo grupe. Oni izražavaju da li neko
oseća da je na početku, ili je postigao
cilj, ili je na silaznoj putanji.
Pacijentova životna priča nije nešto
slučajno. Ona je izraz njegovih ciljeva
u životu, onoga šta treba učiniti, i šta iz
toga nauči. To je čini centralnim aspektom pacijentove priče [onoga šta
govori]. Pacijentova centralna deluzija
je još jedan izraz istog, budući da ona
pokazuje šta ga pokreće.
Izbori
Moglo bi se reći da osobu možemo
prepoznati prema izborima koje pravi.
Izbori predstavljaju centralni aspekt
pacijentove životne priče. Oni razjašnjavaju zašto pacijent živi životom kakvim živi. Sve će nam biti mnogo
jasnije kad shvatimo pacijentove motive, kad uvidimo zašto pravi izbore
koje pravi i šta ga u tome pokreće. U
izborima vidimo pacijentov cilj, izraz
Serije. Pitanje „zašto“ je od ključnog
značaja u konsultacijama.
76
Uvod
Gledište
Pristup preko životne priče poprilično menja Materia mediku. Teorija
biljaka predstavlja pokušaj da se slike
lekova učine opisivim i shvatljivim s te
tačke gledišta, tačke gledišta Serija,
Faza i Stadija. To predstavlja mnogo
apstraktniju razinu opisivanja, i jedan
drugačiji način analiziranja i prepisivanja. Taj način treba naučiti i usvojiti.
Isprva će vam se ovaj način opisivanja učiniti nejasnim, ali kroz praksu
će se pokazati kao veoma rafinisan,
precizan i učinkovit/efikasan.
Prva prednost ovog gledišta je što
klasifikaciju Biljnog carstva čini mogućom na način na koji je predstavljena u Teoriji biljaka. Omogućava
nam predviđanje leka. Takođe nam
omogućava direktnu analizu, budući da
nam je jasna diferencijalna dijagnoza
između lekova. Rezultat je taj da konsultacija postaje analiza.
Druga prednost je što Serije, Stadije
i Faze možemo u pacijentu prepoznati
bez reči. One su način postojanja, sta-
nje bića, i kao takve ih možemo videti
direktno. Naravno, i za to je potrebna
praksa. Diferencijacija može biti donekle problematična, budući da naizgled
protivrečne Faze i Stadiji stoje jedni
pored drugih, i može biti komplikovano razlučiti šta je šta.
Predstavljanje [Opisi u ovoj knjizi]
U ovoj knjizi je gorenavedeno gledište životne priče i suštine predstavljeno pod naslovima „Uvod“. Stari
način posmatranja lekova je predstavljen pod naslovima „Um“, „Opšte“ i
„Telo“.
Analiza
I homeopatska analiza je drugačija u
sistemu Teorije biljaka. Stari način
repertorizacije je postao nešto što
činimo kad ne razumemo slučaj. U
slučajevima kada možemo analizirati
problem, analiza direktno dovodi do
prepisivanja. Postoje i mnoge situacije
između ta dva pola. One su pojašnjene
u poglavlju 3. Upotreba [Spektar primene]“, str. 43.
8.4 BOLESTI KAO LIČNOSTI
Postoji mnogo načina da se posmatra bolest, njeno poreklo i suština.
Glavno („mejnstrim“) gledište klasične
medicine je da bolest predstavlja materijalni defekt, fizički ili psihički;
gledište da smo mi naše telo i mozak.
Ovo gledište je prilično čudno, naročito kad ga primenimo na sebe. Onda
se to gledište svodi samo na električne
impulse u mozgu, i teško da je to nešto
što možemo posmatrati kao ozbiljno.
Ličnost
Kroz homeopatsku praksu je postalo
očigledno da poreklo bolesti leži u
umu, emocijama, mislima i verovanjima. Još širi pogled je taj da bolesti
posmatramo kao ličnosti. Ličnost ima
svoja gledišta, talente i ciljeve. To je
način postojanja.
Fascinacija
Prvi put kad se susretnemo s ličnošću to može postati prilično fascinantno. Fascinirani smo njenim talen-
8. [Praktični aspekti knjige]
tima, gledištima, mogućnostima i bojama. Gotovo poput zaljubljivanja.
Identifikacija
Druga faza je da želimo i mi biti u
stanju da činimo isto, budemo jaki i
vešti kao ta ličnost. Prilagođavamo joj
se i usvajamo je. Kada se to dublje
razvije, identifikujemo se s tom ličnošću, postajemo ona. Tada postajemo
fiksirani i rigidno smo nalik njoj. Ne
možemo ni zamisliti da budemo drugačiji. Mi jesmo ta ličnost.
Za većinu ljudi je to toliko normalno da čak ni ne pomišljaju na mogućnost da možda oni nisu sopstvena
ličnost. U takvom stanju ličnost je
bolest, ili je karakter bolest.
To možemo povezati sa starim viđenjem da su ljudi zaposednuti, ne
nečim izvana, već ličnošću, stanjem
emocija i verovanja, načinom postojanja.
Prilagođavanje ličnosti takođe dovodi do okupiranosti. Osoba se više ne
može otvoriti i osloboditi za ono šta je
prisutno ovde i sada. Zauzeti smo sopstvenom ličnošću, onim šta ta ličnost
želi. Ona nas vodi van nas samih,
budući da smo u stanju te ličnosti.
Osećamo da nismo svoji.
Budistički koncept vasane je usko
povezan sa ovom temom. Vasana
označava sklonost u umu, neku vrstu
zavisnosti. Označava utiske iz prošlosti, formirane prošlim percepcijama,
znanje izvedeno iz sećanja. To je zadržavanje uma na jednoj temi, razmišljanje o nečemu, žudnja za nečim, očekivanje, želja ili sklonost. U svakom
slučaju, um je okupiran, zauzet, uposlen, zaposednut.
77
Nagon
Svaka ličnost ima neki nagon, želi
nešto postići ili imati, želi pripadati.
Majčinska ličnost želi imati decu.
Kraljevska ličnost želi postati vođa.
Dečja ličnost želi biti bezbedna u
okviru porodice, doma, sa svojim roditeljima. Ovo je nagonski aspekt ličnost,
osnova bolesti. To je želja, sila uma
koja nagoni da se ode od nečega, da se
ode negde, da se nešto ima ili da se
nečega rešimo. To je motivator za
delovanje.
Ograničenje
Postepeno, ličnost se pretvara u
ograničenje. Više nismo u stanju da se
ponašamo ikako drugačije. Tada nam
počinje stvarati konflikte, budući da
više nije odgovarajuća. Koristimo je u
svim situacijama, uključujući i one za
koje nije prikladna. Izražava se tako da
osoba nije otvorena za novine, nove
načine razmišljanja i ponašanja. Kao
da je osoba okupirana, zavisna. Stari
izraz za to je da je osoba zaposednuta.
Senka
U narednoj fazi počinjemo da ne
volimo [sopstvenu] ličnost, budući da
nam donosi nevolje. Počinjemo je posmatrati kao lošu. Pokušavamo zaustaviti identifikaciju, ali ličnost nastavlja
činiti svoje, jer nam je i dalje pripojena. U ovoj fazi često počinjemo
kritikovati druge osobe sličnog ponašanja. To je projekcija one negativne
strane u nama – senke. Počinjemo okrivljavati druge ljude koji čine nešto
loše. Poput bivših pušača koji se bore
protiv pušenja, ili bivših alkoholičara
koji se bore protiv alkoholizma, ili
78
vikara koji propovedaju protiv zla.
U ovoj fazi se ličnost često projektuje na nekog drugog, prijatelja, partnera ili roditelja. Ti drugi nam čine
loše stvari koje mi više ne želimo imati.
Slučajnosti
To nam se takođe može vratiti u
obliku slučajnih dešavanja. Kada je
ličnost potpuno poreknuta ili nesvesna,
to je jedini način na koji se može
izraziti – kao slučajni događaj od
izvana. Sličnu situaciju možemo videti
u porodičnim grupacijama. Tema, ličnost, je prisutna u nekoj porodici i
izražava se kroz jednog člana porodice.
Prisutna je i mora postati svesna
[osviješćena, manifestovana].
Okidač
Osoba često ima više od jedne ličnosti. I grupe imaju ličnosti. Porodica
takođe može imati ličnost, što možemo
videti u porodičnim grupacijama. Tu
porodičnu ličnost preuzima jedan član
porodice, a kasnije može preći na nekog drugog člana.
Zavisne ličnosti su često ovisne o
situaciji. Zavisnicima se često savetuje
da se ne vraćaju u staro okruženje, nakon što su prošli tretman odvikavanja
od zavisnosti, jer staro okruženje često
Uvod
predstavlja okidač za staru ličnost.
I kulture imaju svoje ličnosti. Često
nam ih je teško videti kada smo pripadnici te kulture i kad ne možemo
iskoračiti i pogledati sa strane. Ljudi
koji predstavljaju kulturološke ličnosti
preuzimaju veoma određene uloge i
mogu biti veoma harizmatični.
Faze
Kad razmislimo o procesu identifikacije, postaje jasno da ga možemo
povezati sa 7 Faza.
1. Fascinacija.
2. Prilagođavanje.
3. Usvajanje.
4. Fiksacija.
5. Ograničenje.
6. Senka.
7. Slučajnosti.
Isceljenje
Do isceljenja dolazi kada uvidimo
da smo se identifikovali s ličnošću i
kada je otpustimo. To se dešava kad
postanemo svesni identifikacije i shvatimo da mi nismo ta ličnost.
Rezultat je da se osećamo slobodnije i lakše. Energija koja je odlazila ličnosti se sada oslobađa, i stoga mi
imamo više energije. Osećamo kako
smo više svoji.
79
9.
SERIJE
Tabela periodnog sistema
7 Serija se poklapaju sa 7 redova
tabele periodnog sistema. Iz praktičnih
razloga, nazvane su „Serije“, po najkarakterističnijem ili najpoznatijem elementu svakog reda. Posebnu napomenu treba dati u vezi s Lantanidima. Oni
su deo Serije zlata s jedne strane, a s
druge sadrže vlastitu temu. Imaju temu
moći, što je zajedničko sa ostatkom Serije zlata, uz odgovornost za čitav svet,
zajedno sa afinitetom za oči i genitalije. Specifičnost Lantanida je tema
autonomije. U tom pogledu ih možemo
tretirati kao posebnu Seriju, Seriju 6L.
Teme
Svaka Serija ima sopstvenu temu,
sopstveno područje problema. Reč
„Serija“ ukazuje na to da postoji progresivna linija razvoja od jedne Serije
do druge. Kratak pregled tema možete
naći u tabelama ispod.
Serija Tema
1. Vod. Biće;
Postojanje
2. Ug. Ja
3. Sil. Drugi
4. Žel. Rad
5. Sr.. Ideje
6L. La. Autonomija
6. Zl. Vođa
7. Uran Mag
Područje
Bez
prostora
Dete
Telo
Tinejdžer Kuća
Odrasli Selo
Srednja Zemlj/Drž.
Zrela
Svet
Zrela
Svet
Starost Univerzum
Dob
Fetus
Tabela: Serije: Tema, Dob, Područje
Serija
1. Vodik
2. Ugljik
3. Silicij
4. Železo
5. Srebro
6L. Lanta.
6. Zlato
7. Uran
Čulo/Osetilo
Miris
Dodir
Okus
Mišić
Govor
Vid
Vid
Intuicija
Tkivo
Koža
Vezivno
Krv
Nervi
Kosti
Kosti
Koštana srž
Tabela: Serije: Čulo/Osetilo, Tkivo
Primer
Sledeći primer vam može malo
približiti razlike među Serijama i izraz
koji one imaju.
Serija vodika: san o smrti.
Serija ugljika: san o smrti roditelja.
Serija silicija: san o smrti bračnog
druga, dece, rodbine, prijatelja.
Serija železa: san o smrti kolega.
Serija srebra: san o smrti umetnika.
Serija zlata: san o smrti kralja.
277
642.00 Ranunculidae
Serije: 1; 2; 3; 4.
Taksonomija
Ranunculales se nalaze na početku
Eudikotiledona u APG3.
U TB Ranunculales su jedini red u
podklasi Ranunculidae. Ranunculidae
su Podklasa Fabanae, s naglaskok na
Seriji ugljika.
Uvod
Ovde postoji kontrast između toga
da budu ono što jesu i zajednice.
Potrebna im je zajednica da bi se
osećali bezbedno. Međutim, osećaju da
su previše slabi i detinjasti da bi
doprineli zajednici.
Ne znaju mogu li biti ono što jesu u
okviru zajednice.
Ne znaju da li će ih zajednica
prihvatiti ako budu ono što jesu.
642.10 RANUNCULALES
Botanika: glavni red na početku
eudikotila, dikotiledona.
Taksonomija
Redu Ranunculales takođe pripadaju male porodice Circaeasteraceae,
samo sa rodom Circaeaster, Eupteleaceae, samo sa rodom Euptelea, i
Lardizabalaceae sa 8 rodova. Potpuno
su nepoznate u homeopatiji. Lardizabalaceae su veoma slične kladi
Menispermaceae.
U TB Ranunculales su jedini red u
podklasi Ranunculidae.
Faze
1. ? Eupteleaceae: Euptelea.
2. ? Lardizabalaceae: Akebia,
Archakebia, Boquila, Decaisnea,
Holboellia, Lardizabala,
Sargentodoxa, Sinofranchetia,
Stauntonia.
3. Ranunculaceae: osećaju da su slabi,
treba im podrška u grubom, sirovom
svetu.
4. Berberidaceae: osećaju se kao
zaštitnici porodice, u opasnom
okruženju.
5. Menispermaceae: osećaju se
ograničeno u svom sistemu
verovanja, žele ga se osloboditi.
6. Fumariaceae: osećaju da ih selo
iskorištava i zloupotrebljava, stoje po
strani.
7. Papaveraceae: osećaju se kao
izgnanici, nemoćno, kao robovi.
278
600.00 Angiospermae; 640.00 Fabanae (1, 2, 3, 4)
Uvod
Osnovna tema je tema osobe koja je
na početku učestvovanja u zajednici.
Započinju posao ili obavljanje neke
funkcije, ali to je tek početak, nešto
neformalno. Ne osećaju da imaju
temelj, čvrstu funkciju. Položaj im je
veoma krhak. To su ljudi unajmljeni na
dan, plaćeni po satu, čistači, fizikalci,
ljudi koji slažu stvari na police u
supermarketu. Plaćeno im je malo ili
ništa, a prava su im mala ili nikakva.
Osećaju da nemaju pravo glasa u bilo
kojoj situaciji i da trebaju biti sretni sa
onim što im je dato, sa ostacima. U
ekstremnim slučajevima ih čak mogu
iskorištavati kao robove. To naročito
možemo videti kod Papaveraceae.
Svet doživljavaju kao opasno mesto
gde bilo šta može poći naopako.
Temeljni oset im je „grub, sirov”: svet
je sirov i grub. Ljudi, životinje i
priroda nisu fini i blagi, već opasni;
pokušavaju vam sve oteti, a na kraju
vas čak mogu i ubiti. Potrebna im je
porodica ili društvo da bi preživeli. Za
preživljavanje im je potrebna pomoć i
zaštita od strane neke jače osobe.
Skloni su tražiti pribežište kod roditelja
i članova porodice.
To je sukobu između uloge deteta i
uloge odrasle osobe. Znaju da moraju
postati odrasli i odgovorni za porodicu
i posao, ali više vole ostati poput deteta
i gnušaju se odgovornosti; ne mogu
preuzeti odgovornost a da ne osete da
su slabi, nespremni i bez podrške.
642.11 EUPTELEACEAE
Rodovi: Euptelea.
Taksonomija
Ova porodica
budući da je
Ranunculales.
provizoran, jer u
ne znamo ništa.
se nalazi u Fazi 1,
prvi ogranak reda
Taj
položaj
je
homeopatiji o njima
642.12 LARDIZABALACEAE
Serije: 1; 2; 3; 4.
Klade: Lardizabalaceae; Ranunculales;
Fabanae.
Uključujući:
Circaeasteraceae: Circaeaster.
Kingdoniaceae: Kingdonia.
Rodovi: Akebia, Archakebia, Boquila,
Decaisnea, Holboellia, Lardizabala,
Sargentodoxa, Sinofranchetia,
Stauntonia.
Botanika: loze.
Taksonomija
Ova porodica je smeštena u Fazu 2,
jer je drugi ogranak reda Ranunculales
i jer su uglavnom loze i penjačice, što
je odlika Faze 2. Taj položaj je
provizoran, jer u homeopatiji o njima
ne znamo ništa.
Stadiji:
17 Akebia quinata
642.13 RANUNCULACEAE
Sadrži: magnoflorin, berberin;
glukosiden ranunkuline, protoanemonin, anemonin; cijanogena
jedinjena; saponine; kofein; ulje koje
sadrži jod; linol, linolenska kiselina,
laktone, srčane glikozide; alkaloide.
642.00 Ranunculidae (1, 2, 3, 4)
Taksonomija
Ova porodica se nalazi u Fazi 3.
Ima kvalitet Faze 3, kvalitet udovoljavanja, prilagođavanja, popustljivosti.
Uvod
Osećaju da je svet sirov i grub.
Prestrog je i neosetljiv prema drugima.
Stoga, traže uputstva od dugih, traže
zaštitu i utehu.
Ovde postoji konflikt između
njihove detinjaste i slabe ličnosti kojoj
je potrebna uteha i zaštita, i, s druge
strane, želje da postanu neko u društvu.
Žele da ih posmatraju kao uspešne i
jake, ali ih šokovi, neočekivane pretnje
ili kritikovanje lako izbacuju iz
ravnoteže. To je konflikt između deteta
u njima i odrasle osobe. S jedne strane
moraju biti u stanju potpuno se osloniti
na sebe, ali s druge se osećaju potpuno
sami na svetu i moraju preživeti sve
opasnosti i probleme.
Lako potiskuju svoje emocije i
seksualnost da bi ispoštovali pravila
zajednice i bili prihvaćeni. Međutim,
potiskivanje uglavnom nije baš
savršeno, i vodi u emocionalne ispade,
histeriju i želju da skreću pažnju na
sebe.
Držanje za druge
Skloni su držati se za druge, uglavnom za roditelje. Potrebna im je podrška, kao da ne mogu sami preživeti u
svetu. Mogu se držati za partnera,
učitelja, menadžera, kolege, ili ko god
da je na raspolaganju. Kod odraslih
ova tema može biti toliko jaka da se
ponašaju detinjasto. Može im biti
uspostavljena dijagnoza graničnog
poremećaja ličnosti.
279
Um
Tegobe usled: uniženje, poniženje,
ogorčenje, uvreda, sekiracija;
smetenost, ljutnja, žalost.
Tegobe usled: bolesti, nesreće rođaka;
borbe, emocije, uzbuđenje;
razočarenje u ljubavi.
Iz previše brojne porodice, nema
sopstvenu ličnost.
Oseća se napušteno, ostavljeno.
Promene raspoloženja, naizmenično;
promjenljivo; emocionalan, plačljiv;
histeričan, nemiran.
Nedostatak konzistencije, promjenljiv,
luta, u emocijama, govoru, akcijama.
Potreba za društvom, pažnjom,
utehom, tešenjem, zaštitom.
Blag, suosećajan, srdačan, popustljiv,
koketan, drži se, laskavac.
Osetljiv, preosetljiv, sentimentalan;
prijemčiv,  emocije, uzbuđenje,
sitnice.
Neurastenija.
Ophrvan, bespomoćan, pred svetom,
emocijama, naletima.
Teškoće u vezi s koncentracijom; tup;
iscrpljenost; pamćenje slabo;
ošamućenost.
Želi biti kući; nostalgičan.
Ljutnja, destruktivan, vređanje,
nemoralan, razdražljiv.
Tužan; kao u teškom crnom oblaku;
sklon samoubistvu utapanjem.
Energija: slab, mekan, popustljiv,
detinjast, sam, napušten.
Anksiozan,  preplašenost, šok.
Deluzija: osuđen na propast; loš;
izbačen iz Raja; duhovi; otrovali, da
su ga;  daleko od kuće.
Strah: smrt, bolest, gušenje; trudnoća,
porođaj; nesvestica: ludilo.
280
600.00 Angiospermae; 640.00 Fabanae (1, 2, 3, 4)
 zlo, nesreća, životinje,
opasnosti, nasilje, duh; senka.
 sam; gomila ljudi, voz, javnost,
tuđinci; usko mesto.
Boje: žuta, crvena.
Granica.
Opšte
Oset: sirovo i grubo, tup i stalan bol,
žarenje.
Vreme:  promene vremena;  suho.
Telo
Energija: slab.
Vrtoglavica  ustajanje,  vani.
Oči: suzenje.
Pluća: astma.
Koža: erupcije: plik, vezikula, herpes.
Ranunculaceae stadiji
1. Aconitum anthora
1. Aconitum cammarum
1. Aconitum ferox
1. Aconitum lycoctonum (Slučaj: 1)
1. Aconitum napellus, Aconitum
(Slučaj: 1)
1. Aconitum septentrionale
2. Anemone pratensis, Pulsatilla
2. Pulsatilla patens (Slučaj: 1)
3. Actaea spicata (Slučaj: 2)
3. Anemone hepatica
3. Hepatica nobilis
4. Ranunculus repens
5. Actaea pachypoda
5. Actaea rubra
5. Aquilegia vulgaris
5. Ranunculus flammula (Slučaj: 2)
5. Thalicatrum dasycarpum
6. Actaea spicata
7. Aconitum lycoctonum
7. Aquilegia vulgaris (Slučaj: 1)
7. Thalictrum dasycarpum
8. Ranunculus bulbosus (Slučaj: 3)
9. Consolida regalis
9. Ranunculus acris
10. Delphinium nudicaule
10. Delphinium staphisagria,
Staphysagria
12. Anemone nemorosa (Slučaj: 1)
12. Hydrastis canadensis (Slučaj: 1)
12. Trollius europaeus
13. Actaea racemosa, Cimicifuga
(Slučaj: 1)
13. Caltha palustris
14. Helleborus niger (Slučaj: 2)
14. Helleborus orientalis
14. Helleborus viridis
14. Ranunculus scleratus (Slučaj: 2)
14. Xanthorhiza apifolia
15. Nigella damascena
16. Adonis aestivalis
16. Adonis vernalis (Slučaj: 1)
16. Ficaria verna
16. Helleborus foetidus
16. Nigella sativa
16. Ranunculus occidentalis
17. Clematis recta (Slučaj: 2)
17. Clematis virginiana
17. Clematis vitalba
?? Beckwithia glacialis
?? Coptis chinensis
?? Coptis trifolia
642.14 BERBERIDACEAE
DD: Hlor; oksalikumi; 4.
Taksonomija
Ova porodica je smeštena u Podfazu
4. Sadrži silicijska telašca, što je odlika
Faze 4. Slika se uklapa u taj razmeštaj,
budući da je tema osećanje da imaju
pravedan položaj unutar sistema,
porodice.
642.00 Ranunculidae (1, 2, 3, 4)
Uvod
Situacija je ta da osoba mora podupirati, braniti porodicu u teškim vremenima, u opasnom, surovom i grubom
svetu. Moraju se držati zajedno ako
misle očuvati svoje mesto u zajednici.
Kada osete da su na svom mestu, kod
kuće u krugu porodice, nemaju nikakve odbojnosti prema obavljanju zadataka, rado ih završavaju, da bi
podupirali porodicu.
Majka
Žele biti dobre majke. Vole se starati o svojoj deci i drugim članovima
porodice. Osećaju se odgovorno i žele
da svi članovi porodice budu dobro.
Međutim, problemi se mogu javiti s
bilo koje strane, tako da moraju biti na
oprezu, da bi predupredili slučajnosti.
Mogu postati preterano zaštitnički
nastrojeni. Teško je pustiti decu da idu
vlastitim putem. Mogu razviti probleme nakon gubitka ploda ili abortusa.
Porodica
Veoma su porodično orjentisani.
Osećaju averziju prema svađama u
porodici i najviše vole harmoniju. Porodične veze su uglavnom jake. Osećaju odgovornost za svoju porodicu i
naročito decu. Mogu se razviti problemi nakon gubitka člana porodice,
dece ili majke. Usled toga postaju
tužni, osećaju da su sami i nevoljeni.
Osećaju kao da žive u sopstvenom
svetu, sa svojom porodicom; ostatak
sveta je nevažan, ne postoji.
Opasnost sa svih strana
Osećaju da opasnosti i problemi dolaze sa svih strana. Moraju biti na
oprezu za sve, da bi predupredili da
281
stvari krenu naopako. Usled toga su
prilično nemirni, pa se čini kao da su
na ivici. Moraju se okretati od jedne
stvari do druge.
Alternacije
Čini im se da je sve grozničavo.
Život je grozničav, zahteva neprestanu
pažnju, sa svih strana. Takvo im je i
fizičko stanje; lako i brzi dolazi do
promena ‒ čas ovo, čas ono. Sad ih
boli ovaj zglob, sad onaj.
Majka naspram supruge
Može biti komplikovano uskladiti
ulogu odgovorne majke sa ulogom
žene ili supruge. Mogu se osetiti kao
kurva ako deci ne pružaju dovoljno
pažnje.
Jednostavni
To su jednostavni ljudi. Fokusiraju
se na sopstveni mali svet, naročito kad
nešto krene kako ne treba, ili u slučaju
bolesti. Nisu naročito intelektualni;
više vole rad od učenja. Imaju sklonost
sebe činiti malima, svoj život davati za
porodicu i decu. Osećaju da nisu toliko
važni, tako da za sebe i ne traže
mnogo. Moguće je da su oni najmlađe
dete, da su bili višak i neželjeni.
Um
Blag. Euforija.
Govorljiv, otvoren.
Zaboravlja, reči; umni zamor; tup.
Naporno rade.
Ljutnja, kritikovanje, vređanje.
Osetljiv,  buka.
Ozbiljan, odgovoran, tužan; život je
breme.
Taman, prljav.
Tih, ne izjašnjava se, zadržava u sebi,
siv, blag.
282
600.00 Angiospermae; 640.00 Fabanae (1, 2, 3, 4)
Svet je poremećen, uzdrman, prekinut,
slomljen.
Tegobe usled: izdaja, verolomstvo,
prevara, gubitak rođaka.
Strah: bolest, dece; smrt; avioni;
nesreće; visina; duhovi.
Deluzija: stvari su manje ili veće.
San: pljačka.
Opšte
Oset: opstrukcija; zrači, sečenje,
žiganje, neuralgija; pritiskivanje,
struganje, vučenje, rezanje, pečenje.
Oset: mehurići.
Vreme:  hladno,  toplo,  vetar.
: slatko, led, voće, kiselo, kiselina,
supa, raž.
Averzija: gorko, alkohol, meso.
Hrana: : ostrige, voće, kupus, kafa,
jabukovača, veštačka hrana, jelo,
piće.
Spavanje: nesanica  brige, nemir.
Fizički: : protresanje, početak
kretanja,  stalno kretanje, : napor,
uspinjanje, mokrenje, defekacija; :
ležanje, trljanje, protezanje; :
trudnoća, pobačaj, porođaj,
menopauza.
Telo
Opšte: rak; intoksikacija.
Infekcija: hlamidija, pseudomone, salmonela, kolera, difterija, stafilokoke,
shigela, gonoreja, neiseria, giardia,
siflis.
Glava: glavobolja, punoća, kongestija.
Nos: opstrukcija.
Usta: problemi jezika.
Grlo: opstrukcija; glas promukao,
dubok.
Pluća: astma, bronhitis; opstrukcija.
Grudi: dojke, bol, zrači svuda, 
dojenje; mastitis.
Želudac: punoća, bol; hernija
dijafragme.
Trbuh: bol zrači u svim pravcima;
problemi jetre, opstrukcija,
disfunkcija, kongestija; hepatitis,
žutica; kamen u žuči.
Rektum: bol, prolaps; proliv, akutni.
Urinarno: bol, upala, pijelonefritis;
kamen u bubregu; cistitis, mokraća
tamna, žuta; oset mehurića;
Brightova bolest.
Žene: dismenoreja, bol se širi u butine,
po celom telu; bolesti nakon
pobačaja ili abortusa; menstruacija
česta ili retka; prolaps materice; bol
zrači po celom telu; cista na jajniku;
carski rez zbog uske karlice.
Udovi: mišićni bolovi, artritis,
fibromijalgija; artritis koljena; hallux
valgus; bursitis palca stopala.
Berberidaceae stadiji
4. Epimedium acuminatum
4. Epimedium setosum
5. Caulophyllum thalictroides
(Slučaj: 1)
10. Berberis aquifolium
12. Berberis vulgaris (Slučaj: 1)
16. Podophyllum peltatum (Sl.: 2)
642.15 FUMARIACEAE
N.i.: Porodica dimnjača.
Botanika: 20 rodova: 570 vrsta.
Taksonomija
U APG3Fumariaceae su uključene u
Papaveracae. Nalaze se u Fazi 6, u blizini Papaveraceae. Tema im je slična
temi Papaveraceae, da su nemoćni i
odbačeni, ali je manje ekstremna. Poznate
su po korišćenju za odvikavanje od
pušenja.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content