close

Enter

Log in using OpenID

Brošura 2011: 11 MB

embedDownload
a
k
s
r
a
k
Ma
Makarska
a
k
s
r
a
k
Ma
Makarska je smještena u prirodno zaštićenoj luci, zatvorenoj s
jugoistoka rtom Osejava, a sa sjeverozapada poluotokom Sv. Petar.
Grad se amfiteatralno širi prema padinama planine Biokovo
(1762 m) koja je štiti od prodora kontinentalne klime te ima bujnu
mediteransku vegetaciju, blagu zimu, duga i topla ljeta s
osvježavajućim maestralom.
Sunce je obasjava više od 2750 sati godišnje s temperaturom
zraka višom od 20°C od lipnja do rujna, a prozirno more od lipnja
do listopada ima temperaturu iznad 20°C.
Čakovec
Varaždin
Ludbreg
Krapina
Koprivnica
Đurđevac
Zagreb
Bjelovar
Virovitica
Belišće
Samobor
Slatina
Velika Gorica
Našice
Karlovac
Buzet
Valpovo
Daruvar
Ozalj
Sisak
Kutina
Vukovar
Rijeka
Novska
Poreč
Bakar
Požega
Đakovo
Slavonski Brod
Ogulin
Pazin
Labin
Osijek
Vinkovci
Županja
Krk
Vodnjan
Otočac
Pula
Gospić
Mali Lošinj
21300 Makarska
Obala kralja Tomislava 16
Tel.: +385 21 61 20 02
Fax: +385 21 61 62 88
[email protected]
http://www.makarska-info.hr
http://www.makarska.hr
Gračac
Zadar
Izdavač: Turistička zajednica grada Makarska
Knin
Šibenik
Sinj
Split
Supetar
Makarska
Dubrovnik
Urednik: Davor Glavina
Fotografije: A. Carli, Arhiv TZG Makarska
Tekst: Gradski muzej Makarska
Design: 3-4-sad.hr
Godina 2010.
Makarska
• Makarska rivijera
• zemljopisni položaj
• povijest
• opći podaci
• smještaj
• ponuda
Zemljopisnim položajem i
kulturno-povijesnim
značenjem Makarska je od
svog postanka središte
hrvatske mikroregije Makarskog primorja.
Geografske, ekološke i
hidrološke osobine Makarskog
primorja vrlo rano su
omogućile egzistenciju
čovjeka, o čemu svjedoče
brojne kamene gradine, gomile i dijelovi suhozidnih bedema, uglavnom iz
željeznog doba. Tomu su posebno pogodovali obronci Biokova pogodni za
razvoj stočarstva i tereni u plodnim uvalama uz more, koji su još od antike
poznati po tipičnim mediteranskim kulturama, posebno maslini i vinovoj lozi.
Za život čovjeka i razvoj privrede od najvećeg je značaja veliki broj izvora, kojih
je u antici bilo čak i više nego danas. Zbog tako povoljnih uvjeta na
podbiokovskom području u ranim povijesnim razdobljima su se formirala prva
naselja, a Makarska je vrlo brzo među njima zauzela središnje mjesto.
Makarska je smještena u prirodno zaštićenoj luci, zatvorenoj s jugoistoka
rtom Osejavom, a sa sjeverozapada poluotokom Svetim Petrom. Grad se
amfiteatralno širi prema padinama Biokova.
Makarska luka mijenjala je svoj akvatorij, a svoj današnji izgled zahvaljuje
sastavu tla cjelokupnog biokovskog područja. Naime, neki dijelovi obale
građeni su od vapnenca mezozojske starosti, a znatno veći dio od paleogenog
vapnenca i flišnih naslaga. Na nastanak makarske luke djelovala je abrazija
potoka koji su se spuštali sa Biokova s jedne strane, te s druge strane uvlačenje
mora u flišnu zonu koja je tako potopljena, a ostali su samo čvrsti dijelovi –
današnji poluotoci Sveti Petar i Osejava.
Povijesni izvori donose nekoliko imena antičkih naselja iz kojih se mogao
razviti današnji grad Makarska, ali i današnji oblik imena grada: Inaronia,
Muccurum, Aronia, Muccur…Više antičkih nalaza na području Donje Luke,
poluotoka Sveti Petar, Kačićevom trgu, pored Franjevačkog samostana itd.
svjedoče o postojanju antičkog, pa i starijeg naselja. Dosada se smatralo,
1
uglavnom zbog toponomastičkih sličnosti, da se ono nalazilo na mjestu
današnjeg sela Makar (Makar - Mucrum), ali arheološki podaci sve više
ukazuju da bi jezgra najstarijeg naselja mogla biti na poluotoku Sveti Petar.
Datum 4. svibnja 533. godine za Makarsku je važan jer se u aktima
salonitanskog crkvenog sabora navodi da je u mjestu Mucurum utemeljena
biskupija.
Tijekom 7. stoljeća hrvatska plemena dolaze na obalu Jadrana, a ona koja
žive između rijeka Cetine i Neretve bizantski car Konstantin Porfirogent naziva
Arentanima (Neretvanima) ili Paganima. O njihovoj vojnoj snazi svjedoči poraz
mletačkog dužda Petra Kandijana pored Makarske 18. rujna 887. godine.
Moć hrvatskih vladara polako slabi krajem 12. stoljeća, a nekoliko stotina
godina na našem području vodi se borba za vlast domaćih knezova i raznih
susjednih vladarskih dinastija.
Krajem 15. stoljeća Makarska, kao i šira regija, potpada pod osmanlijsku vlast.
Iz toga razdoblja je i prvi spomen današnjeg imena grada: spominje se u
turskim dokumentima iz
1502. godine. Makarska je
bila središte turske nahije
Primorje
i vrlo važno
trgovište, a u njoj su bili
smješteni vojni i vladarski
predstavnici. Kao važno
središte Makarsku su Turci
opkolili sa tri kule povezane
zidinama, kako bi je obranili
2
od prijetećih napada Mlečana. Najstariji prikaz Makarske je crtež mletačkog
kartografa Camotija iz 1572. godine na kojem se lijepo vidi obrambena
arhitektura koje danas nema, crkva na poluotoku Sveti Petar i najstarija zgrada
franjevačkog samostana Svete Marije.
U drugoj polovini 17. stoljeća Makarska je pripojena Veneciji. Nastupom nešto
mirnijih vremena stvara se jezgra današnjega grada i najljepši gradski
spomenici.
U baroknom stilu obnavlja se crkva Svetog Petra, koja se u izvorima spominje u
14. stoljeću, a nastala je na kasnoantičkim temeljima. Jednom su je srušili
Turci, a drugi put potres 1962. godine, da bi 1992. godine rekonstruirana i
ponovo sagrađena.
Za vrijeme biskupovanja Nikole Bijankovića počela se graditi katedralna crkva
Svetog Marka, posvećena 1766. godine. Ispred nje se formira središnji gradski
trg sa kasnobaroknom česmom iz 1775 godine. Na obali se podiže crkva i
oratorij Sv. Filipa Nerija. Dobrostojeće mlado plemstvo gradi raskošne kuće u
stilu dalmatinskog baroka, od kojih spominjemo palaču obitelji Ivanišević u
istočnom dijelu stare gradske jezgre i palaču liječnika Tonolija u kojoj se danas
nalazi Gradski muzej.
Ugovorom u Campoformiju 1797. godine Makarska je pripala Austriji, a
Požunskim mirom 1805. godine pada pod francusku vlast. Kratkotrajna vlast
Francuza utjecala je na razvoj školstva, gospodarstva i cestogradnje, a iz tog
vremena je obelisk podignut u čast generala Marmonta na zapadnom ulazu u
grad. Godine 1913. Makarska je ponovo pod austrijskom krunom.
U 19. stoljeću slobodarski duh Makarana prihvaća ideje hrvatskog narodnog
preporoda. Nije slučajno da narodnjaci, upravo u Makarskoj, među prvima u
Dalmaciji osvajaju političku prevlast na izborima i u javnom životu. Danas
slavimo Dan grada 24. listopada, kao sjećanje na datum iz 1865. godine kada
3
je hrvatski proglašen jezikom službene komunikacije u Makarskoj i Primorju.
Krunu narodnih težnji k sjedinjenju hrvatskih zemalja predstavlja svečanost
podizanja spomenika hrvatskom pjesniku fra Andriji Kačiću Miošiću, rad kipara
Rendića, na glavnom gradskom trgu koji nosi ime po njemu.
Makarska je, prva u Dalmaciji, imala javnu gradsku biblioteku već sredinom 18.
stoljeća. O tadašnjem aktivnom javnom i kulturnom životu svjedoči nam
postojanje kazališta, filharmonije, dramskih i pjevačkih društava, a početkom
20. stoljeća osnivaju se i razna sportska društva.
U drugoj polovini 19. stoljeća podiže se sjeverno od crkve Sv. Marka
klasicistička zgrada glagoljaškog sjemeništa. Danas je poznata kao «stara
škola» a u njoj je smještena Gradska galerija «Antuna Gojaka», Gradska
knjižnica, Glazbena škola, uredništvo glasila «Makarsko primorje» i radiopostaja «Radio Makarska rivijera». Na Maloj obali, Marineti podiže se palača
plemićke obitelji Kačić - Peko s romaničkim oblicima utvrđenog
neorenesansnog dvorca.
Zbog prirodnih ljepota i povoljnog smještaja već početkom 20. stoljeća
bilježimo u Makarskoj posjete stranih gostiju, što je pospješilo otvaranje i
izgradnju ugostiteljskih objekata: restorana, prenoćišta, kavana i hotela.
Nositelji društvenog i javnog života bili su hoteli na Svetom Petru i Osejavi u
kojima su se održavali koncerti svjetskih glazbenika, kino predstva, raskošni
plesovi i izbori ljepote i raznih talenata. Kao sjećanje na te prve turističke dane i
zahvalu svima koji su naš grad počastili svojim odabirom za dane odmora
podignuta su dva spomenika turistu.
Makarska je grad koji turistima
pruža uživanje u moru, suncu,
pjeskovitim plažama te
nezaboravnim šetnjama kroz
prekrasne šume poluotoka Sveti
Petar i Osejava, a u neposrednoj
blizini vjersko je središte Vepric za
one koji traže molitvu i vjerski mir.
Podbiokovska sela Veliko Brdo,
Puharići, Makar i Kotišina
atraktivna su izletišta po svojem
prirodnom bogatstvu, sakralnom i
tradicijskom graditeljstvu i načinu
života. Od njih vode planinarske
staze prema Biokovu, planini koja
obiluje endemskim biljem i
rijetkom divljači.
4
Pored planinarskog i lovnog turizma na Biokovu, u gradu Makarskoj nude se
razni sportski i rekreacijski sadržaji. Postoje i brojni ugostiteljski objekti koji
nude bogat izbor tradicionalnih jela i pića. Za vrijeme turističke sezone
društveni život obogaćen je raznim sadržajima u okviru manifestacije
«Makarsko ljeto».Zbog izuzetno povoljnog položaja iz Makarske su mogući
izleti brodicama u obližnje tihe uvale, kao i posjete poznatim središtima na
otocima, obali i zaleđu.
Zaštićen Biokovom, otvoren moru, naš grad i ove godine otvara svoja vrata
svima koji ga izaberu za mjesto odmora , zabave i rekreacije.
5
Makarska Riviera
- Geographical Position
- History
- General Infofmation
- Accommodation
- Offer
Since its very beginnings due to its geographical position, cultulral and
historical importance Makarska has been the centre of the Croatian
microregion Makarsko Primorje. It is situated in a naturally protected
harbour closed by the Osejava cape from the south-east and St. Peter’s
peninsula from the north-west. The town is amphitheatrically spreading
towards the slopes of the Biokovo.
In the first half of the 4th century AD. Tabula Peutingeriana made the first
mention of the ancient settlement Inarion as a station on the coastal road
Salona-Narona. Existence of the town has also been confirmed by
archaelogical remains. Findings from the antiquity on St. Peter's peninsula, the
central town square. near the Franciscan monastery and along the Lower
Harbour testify that the town has grown at the site of an earlier Roman and,
possibly, prehistoric settlement. The acts of the Salonan Synod of 4 May 533
A.D. referred to Mucrum as the
founding place of a diocese. In
Ravenat's itinerary from the
7th century there is also
mention of its second name.
»Aronia id est Mucru«. During
the 7th century A.D. the
Croatian tribes were settling in
the coastal area between the
rivers Cetina and Neretva. In
mid. 10th century Constantine
Porphyrogenet's work "De
administrando imperio« called
them Arentans (Neretvans)
and their country Pagania The
same source referred to the
Mokro County as »keeping
vessels near the sea« This
prompted the Venetian doge
6
Peter Candian to arrive at Mucules on 18
September 1877 where because of the naval battle
he lost Venice had to pay tribute to the Neretvans for
the free passage of its ships on the Adriatic. The
power of the Neretvan principality slowly waned in
the 13th century. The following centuries saw the
Bribirian dukes. Bosnian-Herzegovinan rulerss, Hungarian-Croat kings and the
republic of Venice take turns in the struggle for power.
While in the times that followed most Dalmatian towns prospered under the
Venetian protection, Makarska became the confrontation line between
Venetian and Turkish interests. By its present name Makarska was first
mentioned in a 1502 document by Muhamed Musin. Foca town's cadi. As
Makarska was then the centre of the Primorje District. the Turks kept their'
troops and their representative, the emir, there. They kept the scaffolding used
in trading with the Adriatic countries in very good repair. To protect the town
from Venetian attacks, in mid 16th century they fortified it with three towers
linked by protective walls. These are shown in a 1572 piece of graphic art by
G. F Camuti, a Venetian cartographer: It is also the oldest preserved picture of
this town. It showed St. Peter's peninsula with a church of the same name. On
the eastern side, outside the town walls there was already the Franciscan
monastery with St. Mary's church. While the nobles and people of Kraina
recognized Venetian
power back in 1646, the
de facto annexation of
Makarska to Venice
happened as late as
1681. Foundations of a
future town were laid
under the centennial rule
of the Venetian lion.
Italian travelogue Alberto
Fortis who admired the
beauty of new buildings
and the three towers gave
the best testimony of the
appearance of the then
town. At the end of the
17th century St. Peters
church underwent
restoration in the baroque
style. First mentioned by
the sources in 14th
century, it was later
destroyed by the Turks It
7
was to expenence another destruction in the future (1962), but this time by an
earthquake. Its rebuilding and reconslruction only took place in 1992. The
Franciscan monastery also underwent restoration and expansion.
During the episcopate of Nikola Bijankovic, to whom the town is indebted most
for its modem aspect, began the construction of St. Mark's cathedral which
was consecrated In 1766. In front of it a biq square was designed, as well as in
1775, a late baroque well. On the coast. the church and oratory of St. Filip Nerio
were erected In 1758. Owing to the growth of trade and acquiring of property
Makarska spread westwards as well. The new nobility had luxurious houses
and palaces built in the Dalmatian baroque style. One should mention the
Ivanisevic family's baroque palace in the eastern part of the town centre, and
the Tonolli family's palace that now accommodates the Town Museum.
Under the Campoformio Treaty of 1797 Makarska was transferred to the
Austrian rule, followed in I805 by passing to the French rule under the
Pressburg Treaty. With novel mea-sures the French attempted to raise the level
of education, economy and infrastructure. An obelisk in honour of the French
marshall Marmont, now at the town's westem entrance, has been preserved
from those times. In I8I3 Makarska reverted to the Austiran crown.
In the 19th century the freedom-loving spirit of Makarskans accepted the ideas
of the Croatian national revival movement. It was not by chance that precisely
in Makarska, among the first in Dalmatia, the Croatian People's party rose to
political power both at the elections and in public life. Having taken place on 24
October 1865 it is now celebrated as the Town's Day. The people's aspirations
to unite Croatian lands had their apex at the celebration in 1890 on the occasion
of the completion of a monument devoted to the Croatian poet father Andrija
8
Kacic Miosic, by Ivan Rendic. a Croatian sculptor. During the 19th century
readrng rooms and libraries were the focal point of social, public and
political life of coastal towns, and hence of Makarska as well. Owing to the
archbishop Antun Kadcic, Makarska was the first in Dalmatia to have a
public municipal library as early as mid-I8th century. Subsequent cultural
and public Iife also developed from this tradition. The existence of a theatre,
philharmonic orchestra. dr-ama players' and singers' societies attest how
active social Iife then was .
The Municipal orchestra developed from the philarmonic orchestra. With
the first years of the 20th century came the establishment of a number of
sports societies (rowing, mountaineering, football etc.),
During the Austrian rule new houses and public buildings were built.
Designed for a glagolithic religious school, a classicistic »old school"
building made in the second half of the 19th century rises above St. Mark's
church. Now it accommodates the Antun Gojak Town Gallery. Town
Library, primary musical school, editorial board of the municipal journal
"Makarsko Primorje" and a local radio station "Makarska Riviera Radio". In
the Mala obala quarter, the Marineta, there is a palace of the noble family
Peko Kacic dating from the end of the 19th century and having
Romanesque shape of a fortified neo-Renaissance castle.
For its sights, ordered urban quality and natural advantages, the town
noted already at the beginning of the 20th century the seeds of what is now
called tourist economy, Thanks to tourism Makarska (pop. I8,000) is now
modernizing its infrastructure, economy, health, tourism-catering, as well
as sporting-recreational and cultural systems.
9
Subbiokovan villages Veliko Brdo, Puharici, Makar and Kotisina are attractive
excursion sites because of their natural wealth, fortificational, sacral and ruraI
building, and the preserved traditional life style. From there neat and marked
courses take one towards the Biokovan peaks. Providing interest to the
mountain is its landscaped parks, mountain valleys, pits and meadows, It
abounds in endemic flora, also being rich in antlered game (chamois and
mufflon), which has rendered the tradition of tourist hunting possible, The
Sports Centre offers a variety of sports activities, as do many clubs that are
active in the town. Yet another contributor to the sporting offer is the Tennis
Centre. Tourism of the recreational-health type is developed in Biokovka, a
specialized hotel.
Makarska lying at the crossroads of inland and sea routes, excursions during
the tourist season (April-November) to the Hvar, Brac and Korcula islands, as
well as to Split, Dubrovnik and Medugorje have taken a hold. With smaller ships
trips to tranquil coves with attractive Dalmatian offers are made daily. The
summer months' (July and August) stay is enriched with a diversity of culturalartistic events within the traditional
Makarska Summer Cultural Festival.
What nature has richly endowed this
area with is the wonderous gravel
beaches that have been cultivated and
ameliorated with accompanying
amenities; there are, in addition,
several nudist beaches. A tourist who
opts to stay in Makarska will be in a
position to realize different forms of
10
tourism.
The choice is between hotel accommodation (2,300 beds), camps (200
places) or private homes (12,000 beds). The town has many restaurants,
cellars and other catering facilities with a rich choice of traditional foods and
beverages. Sheltered by the Biokovo and opened up seawards, our town has
the pleasure of opening, this year too, its gates to all who have decided to make
it a place for their rest, entertainment and recreation.
11
Makarska Riviera
- Riviera von Makarska
- Geografische Lage
- Geschichte
- Allgemeine Angaben
- Unterkunft
- Angebot
Mit ihrer geographischen und kulturhistorischen Lage ist die Stadt
Makarska von ihrer Entstehung her das Zentrum eines kroatischen
Landstriches-des Makarska Küstenlandes. Die Stadt liegt in einem
natürlichen Hafen, umgeben vom Südosten mit der Landzunge Osejava und
vom Nordwesten mit der Halbinsel St. Peter. Die Stadt erstreckt sich
terrassenförmig, gleich der Sitzanordnung eines Amphitheaters, an den
Hängen des BiokovoGebirges.
Zum ersten Mal wurde die antische Siedlung Inariona, als eine Haltestelle auf
der Küstenstraße Salona-Narona, in der ersten Hälfte des 4. Jah rhunderts n.
Chr. in Tabula Peutingeriana urkündlich erwähnt. Das Bestehen dieser Siedlung
bestätigen auch archäologische Forschungen. Die antischen Funde auf der
Halbinsel St. Peter, auf dem Hauptplatz im Zentrum, in der Nähe des
Franziskanerklosters und und neben dem unteren Hafen beweisen, dass die
heutige Stadt auf dem Platz der ehemaligen rörischen und vielleicht einer noch
älteren frühgeschichtlichen Siedlung entstanden ist. In den Akten des
salonitanischen Landtages vom 4. Mai 533 wurde Mucrum als ein Ort
aufgeführt, in dem das Bistum gegründet wurde. In dem Raveniatans
Itinerarium aus dem 7. Jhd. wurde die Siedlung auch als Aronia id est Mucru
erwähnt. Im Laufe des 7. Jahrhunderts besehten kroatische Stämme das
Küstenland vom Fluß Cetina im Norden bis zum Fluß Neretva im Süden.
12
Der byzantini-sche Kaiser Konstantin Porfirogenet nennt sie in seinem Werk
"De administrando imperio", das er in der Mitte des 10. Jahrhundert verfaßte ,
Aretanier (Neretvanier) und ihr Land Paganium. Die gleiche Quelle erwähnt
auch eine Gespannschaft Mokro, "die am Meere Schiffe habe". Aus diesem
Grunde kam der venezianische Doge Petar Kandijan vor Mucules am 18.
September 887, wo er in einer Seeschlacht besiegt worden war, und so mußte
die Republik Venedig den Neretvaniem den Tribut für die freie Schiffahrt in der
Adria zahlen. Die Macht des neretvanischen Fürstentumes verlöschte langsam
im 13. Jahrhundert. In den folgenden Jahrhunderten wechselten sich in den
Kämpfen um die Herrschaft bribirische Fürsten , bosnisch-herzegovinische
Herrscher, ungarisch-kroatische Könige und die Republik Venedig ab.
In dem nachfolgenden Zeitraum entwickelten sich die meisten dalmatinischen
Städte unter der Obhut der Republik Venedig und Makarska wurde zum
Kampfplatz der venezianisch-osmanischen Interessen. Unter dem heutigen
Namen wurde Makarska zum ersten Mal im Jahre I 502 in einem Dokument des
Kadis Muhamed Musin aus Foca erwähnt. Zu jener Zeit war Makarska das
Zentrum der Nahie (Verwaltungsbezirk) Küstenland und war Sitz des
osmanischen Vertreters sgn. Emin. Die größte Aufmerksamkeit wurde der
Durchführung des Fährverkehrs geschenkt, durch den der Handel zwischen
dem Osmanischen Reich und den Ländern an der Adria verrichtet wurde. Um
die Stadt vor den venezianischen Angriffen zu schützen, befestigten die
Osmanen in der Mitte des 16. Jhd. Makarska mit drei Türmen, die miteinander
durch Verteidigungsmauern verbunden waren. Ihr Aussehen wurde durch die
Graphik des venezianischen Kartographen G. F. Carnutia aus dem Jahre 1572
festgehalten, dies ist zugleich die älteste erhaltene Abbildung der Stadt
Makarska. Auf der Halbinsel St. Peter befindet sich die gleichnämige Kirche,
und auf der östlichen Seite, außerhalb der Stadtbefestigungen, war schon das
Franziskanerkloster mit der Kirche St. Maria vorhanden. Im Jahr 1646 haben
13
die Adelingen und das Volk in der Kraina die Herrschaft der Republik Venedig
anerkannt, jedoch wurde Makarska de facto erst im Jahre 1681 an Venedig
angeschlossen. Unter der hundertjährigen Herrschaft der Republik Venedig
wurden die Grundlagen der zukünftigen Stadt geschaffen. Das Aussehen der
Stadt zu jener Zeit schildert der Reiseschrift steiler Alberto Fortis, der in seinen
Aufsätzen die schönen neuen Gebäuden und drei Kirchtürme bewundert. Am
Ende des 17. Jhd. wurde die Kirche St. Peter barockisiert. Diese Kirche, die
erstmalig im 14 Jhd. urkundlich erwähnt wurde, war schon bald nach ihrer
Fertigstellung durch die Osmanen zerstört worden. Nach dem Wiederaufbau
mußte sie noch einmal eine Zerstörung erfahren, dieses Mal war die Ursache
das Erdbeben von 1962. Erst im Jahre 1992 wurde diese Kirche erneut
aufgebaut und restauriert. Auch das Franziskanerkloster wurde erneuert und
erweitert.
Während der Amtszeit des Bischofes Nikola Bijankovic. der
hauptverantwortlich für das modeme Aussehen der Stadt ist, wurde auch die
Domkirche St. Markus gebaut, die im Jahre 1766 geweiht wurde. Vor der
Kirche wurde ein großer Platz geschaffen und im Jahre 1175 ein spätbarocker
Bnunnen gebaut. An der Küste wurden im Jahre 1758 die Kirche und das
Oratorium St. Filip Nerius errichtet. Die Intensivierung des Handels und der
Erwerb von Besitztümem trugen dazu bei, daß sich Makarska auch nach
Westen ausdehnte. Junge Adelige bauten prächtige Häuser und Paläste im
dalmatinischen Barockstil. Besonders erwähnenswert sind der Barockpalast
der Familie Ivanisevic im östlichen Teil der Altstadt und der Palast der Familie
Tonolli, in dem heute das Stadtmuseum eingerichtet wurde.
Gemäß des Vertrages von Campoforiums im Jahre
1797 wurde Makarska Österreich zugeschlagen,
um nach Abschluß des Friedensvertrages von I 805
14
in Preßburg unter französische Herrschaft zu geraten. Die französische
Regienung versuchte mit neuen Maßnahmen das Niveau des Schulwesens,
der Wirtschaft und der Infrastnuktur zu verbessem. Aus dieser Zeit ist noch ein
Obelisk erha~en geblieben, der zu Ehren des französischen Marschalls
Marmont errichtet wurde, und der sich heutzutage am westlichen Eingang der
Stadt befindet. Im Jahre 1813 wurde Makarska wieder unter die Henrschaft der
österreich ischen Krone gestellt.
Im 19. Jhd. nahmen die Freiheitsliebenden in Makarska die Gedanken des
Illyrismus (kroatische nationale Wiedergeburtsbewegung) auf. Dabei ist es
kein Zufall, daß die IIlyristen gerade in Makarska, als eine der ersten in
Dalmatien, die politische Verantwortung als auch die Vorherrschaft im
öffentlichen Leben angestrebt hatten. Der Durchbnuch gelang mit den Wahlen
am 24. Oktober 1865. Dieser" Tag wird auch heute noch als Tag der Stadt
Makarska gefeiert. Der Höhepunkt des Volksstrebens nach Vereinigung der
kroatischen Gebiete war das Fest im Jahre 1890. das anläßlich der" Errichtung
von Bildhauer Ivan Rendie geschaffenen Denkmals zu Ehren des kroatischen
Dichters Fra Andrija Kai'ic Miosic organisiert wurde. Im Laufe des 19 Jhd.
bildeten die Lesesäle und Bibliotheken das Zentren des gesellschaftlichen,
öffentlichen und politischen Lebens der Küstenstädte, wie auch in Makarska.
Dem Erzbischof Antun Kadcic ist es zu ver"danken, daß Makarska als die erste
Stadt in Dalmatien schon in der" Mitte des 18. Jhd. eine öffentliche Bibliothek
hatte. Aus dieser
Tradition entwickelte sich
das kulturelle und
öffentliche Leben weiter.
Vom damaligen aktiven
Gesellschaftsleben zeugt
das Bestehen des
Theaters, der
Philharmonie, des
Schauspiel-und
Gesangsvereins. Aus der
Philharmonie ist die
S t a d t k a p e l l e
hervorgegangen und zu
Beginn des 20.
Jahrhunderts wurde eine
Reihe von Sportvereinen
(Ruder-, Bergsteiger-,
Fußballvereine USw.)
gegründet.
15
Während der österreichischen Regentschaft wurde eine Viezahl von neuen
Häusem und Gebäude errichtet. Neben der St. Markus Kirche hebt sich das
klassizistische Gebäude der »alten Schule« hervor, das in der zweiten Hälfte
des 19. Jhd. zu einem Priesterseminar umfunktioniert wurde. In diesem
Bauwerk befinden sich heute »Die Stadtgalerie des Malers Antun GOJak«, die
Stadtbibliothek, die Musikschule, die Redaktion der Regionalzeitung »Das
Makarska -Küstenland« und der Radiosender" »Makarska Riviera«. An der
Uferpromenade findet man den Palast der Familie Kai'ic mit den romanischen
Formen eines Neorenaissanceschlosses aus dem
19. Jahrhundert. Aufgr"und der Schönheit, Urbanität und der guten natürlichen
Umstände begann schon am Anfang des 20 Jhd, eine Entwicklung, was heute
unter den Begriff Tourismus verstanden wird, Dank des einsehenden
Tourismus konnte die Stadt Makarska (18,000 Einwohner) ihre Infrastruktur,
Wirtschaft, Gesundheitswesen, Hotel-und Gaststättengewerbe, Kultur und
Sport modernisieren und weiterentwickeln, Dörfer, die am Fuße des BiokovoGebirges liegen: Veliko Brdo, Puharici, Makar und Kotisina sind interessante
Ausfiugsziele wegen ihres reichhaltigen Angebotes an Flora und Fauna, ihrer
Architektur und der traditionellen Lebensart ihrer Bewohner, Von dort aus
führen gut ausgewiesene Pfade bis zu den Gipfeln des Biokovo-Gebirges,
Dieses Gebirge ist durch seine Wälder, Gebirgskessel, Gruben und Wesen,
sowie einer großen Anzahl an gebietstypischen Pfianzen-und Tierwelt (z, B,
Mufflons und Gemsen) sehr interessant. Zudem erlaubt der Hochwildbestand
auch Jagdtourismus, Das Sportzentrum und zahlreiche Clubs bieten
zahlreiche Sport und Freizeitmöglichkeiten und auch das Tenniszentrum stellt
eine Abrundung des breiten Angebots dar, Im Hotel »Biokovka« wurde ein
Regenerations-und Erholungszentrum eingerichtet.
Da sich Makarska an einer Wegkreuzung, sowohl zu Lande wie auch am Meer,
befindet. ist die Stadt in der Touristiksaison (AprilNovember) Ausgangspunkt
16
für Ausfiüge zu den Inseln Hvar, Brai' und Kori'ula, sowie nach Split. Dubrovnik
und zum Marienwall fahrtsort Medugof"je, Den Besuchern bieten sich zudem
ein-und mehrtägige Ausfiüge mit kleineren Schiffen in die naheliegenden
ruhigen Buchten, verbunden mit verschiedenen dalmatinischen
Besonderheiten, an, In den Sommermonaten Uuli, August) wird den Gästen im
Rahmen der »Makarska Sommerspiele« ein reichhaltiges Auswahl an
verschiedensten Veranstaltungen aus Kunst und Kultur geboten, Die Natur hat
der Makarska Riviera wunderschöne Kieselstrände mit glasklaren Wasser
geschenkt. die sorgsam gepfiegt werden, In der Umgebung wurden auch
mehrere Strände zum Nacktbaden ausgewiesen, Ein Besucher, der Makarska
als sein Reiseziel ausgewählt hat. kann seinen Aufenthalt auf verschiedene
Arten gestalten, Er kann zwischen den Hotels (2,300 Betten), den
Campingplätzen (200 Stellplätze) und den Privatunterkünften ( I 2,000 Betten)
wählen, Die Stadt verfügt über viele Restaurants, Weinkeller und Gaststätten,
die mit einem großen Angebot von traditionellen Speisen und Getränken zum
Verweilen einladen, Durch das Gebil-ge Biokovo geschützt und mit dem
Gesicht zum Meer gewandt. öffnet unsere Stadt auch dieses Jahr wieder ihre
Türe alle denen, die sie als Ort ihrer Erholung, Unterhaltung und Rekreation
gewählt haben -dort wo ihre Träume
Wirklichkeit werden.
17
Kacicev Trg
Kalelrarga
Festival
Ljetni karneval
Sport
Surf
Informacije
Information
Informationen
SADRŽAJ/CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS
Važniji telefonski brojevi
Important phone numbers
Wichtigere Telefonnummern
3
Banke i pošte
Banks and post offices
Banken und Postamter
4
Turističke agencije
Tourist agencies
Fremdenverkehrsburo
5
Hoteli
Hotels
Hotels
9
Diskoklubovi, noćni barovi
Discotheques, night bars
Disco, nightclub
13
Zdravlje
Health
Gesundheit
14
Promet
Traffic
Verkehr
15
Kultura
Culture
Kultur
16
Crkva
The church
Kirche
17
Sport i rekreacija
Sport and recreation
Sport und Erholung
18
Izleti
Excursions
Ausfluge
20
2
VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI / IMPORTANT PHONE NUMBERS /
WICHTIGERE TELEFONNUMMERN
++ 385 21 Pozivni telefonski broj za Hrvatsku i predbroj za Makarsku
Country code for Croatia and area number for Makarska
Vorwahlnummer fur Kroatien und Vorwahlnummer fur Makarska
112
POZIV ZA POMOĆ / EMERGENCY NUMBER / NOTRUF
0800 0112GCOM GRADSKI CENTAR OSEJAVA MAKARSKA
92
POL!CIJA / POLICE / POLlZEI
Kralja Petra Krešimira IV.
93
VATROGASCI / FIRE BRIGADE / FEUERWEHR
Potok I
94
HITNA POMOĆ / FIRST AID
615-620 RETTUNGSDIENST
613-494 Stjepana lvičevića 2
987
HRVATSKI AUTOKLUB
611-987 CROATIAN MOTORISTS CLUB / KROATISCHER AUTOKLUB
Pomoć na cesti / Road assistance / Strassen hilfe
Ante Starčevića 4
92
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA
112
SPAŠAVANJA / CROATIAN MOUNTAIN
690-017 RESCUE TEAM / KROATISCHE
091/7210-011 BERGRETTUNGDlENST
A. G. Matoša 1
307-738 POLICIJSKA POSTAJA
612-570 POLICE STATION / POLIZEIREVIER
Kralja Petra Krešimira IV.
611-222 GRADSKO POGLAVARSTVO / TOWN COUNCIL / STADTVERWALTUNG
Obala kralja Tomislava l
612-085 GRADSKO KOMUNALNO REDARSTVO / MUNICIPAL UTILITY POLICE
STADTISCHE KOMMUNALORDNUNG
Obala kralja Tomislava 1
612-002 TURISTIČKA ZAJEDNICA
616-288 TOURIST ASSOCIATION
FREMDENVERKEHRSGEMEINSCHAFT
Obala kralja Tomislava 16
3
613-500 LUČKA ISPOSTAVA
611-977 HARBOUR OFFICE
HAFENBEHÖRDE
Obala kralja Tomislava 1 a
612-555 TURISTIČKA INSPEKCIJA
TOURIST INSPECTION
FREMDENVERKEHRKONTROLLE
Trg Tina Ujevića 1
612-555 SANITARNA INSPEKCIJA / SANITARY INSPECTION
SANITARKONTROLLE
Trg Tina Ujevića I
679-515 TRAJEKT - JADROLINIJA - Makarska
CAR FERRY / FAHRE
BANKE I POŠTE / BANKS AND POST OFFICES
BANKEN UND POSTÄMTER
BANKE / BANKS / BANKEN
Banka Splitsko-dalmatinska
A. Starčevića 32, PTC Sv. Nikola
Hrvatska poštanska banka
Trg 4. svibnja 533
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Marineta 2
OTP Banka
Obala kralja Tomislava bb
Privredna banka
Obala kralja Tomislava 12
Raiffeissen banka
Hrpina 5
Splitska banka
Obala kralja Tomislava 15
Zagrebačka banka
Tina Ujevića 1
Zagrebačka banka
Jadranska 3
Volksbank
Kralja Zvonimira 7a
(8 ,00- 21 ,00)
613-000
fax 612-800
695-760
(7,30-19,00)
695-300
(8,00-20,00)
616-231
(7,00-19,00)
612-278
(8,00-20,00)
521-200
(7,00-19,30)
616-655
(7,30-19,00)
615-177
(8,00-16,00)
695-169
(8,00-20,00)
695-640
(7,00- 21,00)
616-863
(8,00-20,00)
612-242
POŠTA / POST OFFICE / POSTÄMTER
HP
Trg 4. svibnja 533 .
TKC
Stjepana Radića 2
CITY EXPRESS
Vukovarska 1
615-511
4
TURISTIČKE AGENCIJE / TOURIST AGENCIES /
FREMDENVERKEHRBÜROS
U turi stičkim agencijama možete dobiti sljed eće usluge: informacije,
hotelski i privatni smještaj, avio i autobusne karte (touring za Njemačku) i
brodske karte za Rijeku i Italiju, mjenjačnicu, izlete.
The following services are available from tourist agencies:
information, hotel and private accommodation, air and bus
tickets (touring for Germany); ship tickets for Rijeka and Italy;
money change; excursions.
Bei den Fremdenverkehrbiiros kannen Sie folgende Dienstleistungen
empfangen: Ausk1infte, Hotel- und Privatunterkunft, Flugzeug-, und
Buskarten (touring nach Deutschland) und Schiffs-karten nach Rijeka und
Italien, Wechselstube, AusflUge.
Tel. 021 610-445 Fax 021 610-445
ALBIN
Mob. 098/804-020
[email protected] • www.albintour.com
ARKA TOURS
[email protected] • www.arkatours.hr
Tel./Fax 021 67 90 46
AS ADRIA SERVICE
A Starčevića 48
e-mail: [email protected]
Tel. 021 611-062
ATLAS
Tel. 021 617-038
Kačićev trg 9
[email protected] • www.atlas-croatia.com
Fax 021 616-343
BAKROS TOURS
Tel. 021 613-885
Kralja Zvonimira 7a
[email protected] • www.bakros-tours.hr
Fax 021 610-620
Fax 021 611-666
BIOKOVO ACTIVE HOLIDAYS
Tel. 021 679-655 Fax 021 679-657
Kralja P. Krešimira IV 7b
Mob. 098/225-852
[email protected] • www.biokovo.net
CROATIATOURS
Tel. 021 612-166
Fax 021 612-311
Obala kralja Tomislava 2
[email protected] • www.croatiatours-makarska.com
DALMATIAVACATION.COM
Tel. 021 678-365
Fax 021 678-365
A. Starcevica 32 (PTC Sv. Nikola)
Mob. 095/9400-427
[email protected] • www.mymakarska.com
DELFINTOURS
Tel. 021 612-248
Kačićev trg 16 (ulaz Marineta)
[email protected] • www.delfin-tours.hr
5
Fax 021 611-152
021 611-455
ELITE
Tel. 021 679-466
PTC Sv. Nikola
[email protected] • www.elite.hr
Fax 021 679-467
EUROTOURS
Tel. 021 679-556 Fax 021 679-558
Ante Starčevića 50
[email protected] • eurotours-makarska.com
KOMPAS
Tel. 021 615-411 Fax 021 615-522
Obala kralja Tomislava 17
[email protected] • www.kompas-travel.com
• aviovkompas.t-com.hr
LA STELLA TOURS
Maslinarska 21
[email protected]
Tel. 021 612-820
Mob. 091 /1590-849
Tel. 021 678-566 Fax 021 678-123
L.S.
Ante Starčevića 71
Mob. 098/9973-804
[email protected] • www.agencijals.com
Tel. 021 611-077 Fax 021 611-077
MAKARIOS
Kralja Zvonimira 14
[email protected] • www.adriatours-croatia.com
Tel. 021 616-010 Tel. 021 615-644 Fax 021 615-327
MARIVATURIST
Obala kralja Tomislava 15
[email protected] • www.marivaturist.hr
Tel. 021 611-727 Fax 021 611-727
MORE-SUB
Kralja Petra Kresimira IV. 43
[email protected] • www.more-sub-makarska.hr
Tel. 021 616-834
M-TOURS
Obala kralja Tomislava bb
[email protected] • www.vinc-mornar.hr
Fax 021 616-836
Tel. 021 678-203
Fax 021 678-205
PANTURIST
PTC Sv. Nikola
[email protected]
Tel. 021 610-800
PECA-TOURS
Kralja Petra Kresimira IV. 118
[email protected]
PLAŽA
Šetalište dr. Franje Tuđmana 13/1
Tel. 021 612-600
Fax 021 612-600
RATAC
Kralja Petra Krešimira IV 86
[email protected]
Tel. 021 611-308
Fax 021 611-308
6
TEMPET
Tel. 021 616-967 Tel. 021 619-968 Fax 021 616-968
Kralja Petra Kresimira IV 48
e-mail: [email protected] • www.tempet.hr
Tel. 021 678 036 Fax 021 678 036
TRAVEL ZONE
Mob. 098/531-952
K. Zvonimira 3
[email protected] • www.makarskatravel.com
TIP EXTREME
Don Mihovila Pavlinovića 30
e-mail: [email protected] www.tipextreme.hr
Tel. 021 623-581
Mob. 098/910-5528
Tel. 021 611-688 Fax 021 615-352
TURIST BIRO
Obala kralja Tomislava 2
e-mail: [email protected] • www.turistbiro-makarska.com
RENT - A - CAR
CROATIATOURS
Tel. 021 612-166
Obala kralja Tomislava 2 (u hotelu Meteor)
Kralja Petra Kresimira IV. bb (hotel "Meteor")
e-mail: [email protected]
web: http://www.croatiatours-makarska.com
080017368
KOMPAS RENT
Obala kralja Tomislava bb
e-mail: [email protected]
www.kompasrent.hr
HOTEL BIOKOVO (RENT A CAR)
Obala kralja Tomislava bb
e-mail: [email protected]
www.hotelbiokovo.hr
Fax 021 612-311
Fax 021 602-685
Tel. 062/566-727
Tel. 021 615-244
7
Fax 021 615-081
LEGENDA / SYMBOLS / ZEICHENERLÄRUNG / SIMBOLI
8
HOTELI / HOTELS / HOTELS
Put Cvilačke 9
21300 Makarska
Tel. 021 60 22 00
Fax 021 61 24 93
www.biokovka.hr • [email protected]
Obala kralja Tomislava bb
21300 Makarska
Tel. 021 61 52 44
Fax 021 61 50 81
www.hotelbiokovo.hr • [email protected]
K.P. Krešimira IV. 124
21300 Makarska
Tel./Fax 021 61 64 41
Tel./Fax 021 61 55 74
www.hotelbonaca.net • [email protected]
Kralja P. Krešimira IV, bb
21300 Makarska
Tel. 021 61 57 77
Fax 021 61 21 11
www.hoteli-makarska.hr • [email protected]
9
HOTELI / HOTELS / HOTELS
www.hotel-porin.hr • [email protected]
KAMP »JURE«, CAMPING »JURE«
Ivana Gorana Kovacic bb, 21300 Makarska
Mob. 095 832 09 17
Tel./Fax 021 784-5951
(für Anfragen in deutsch, englisch, französisch)
www.kampjure.com· • [email protected]
Put Cvitačke bb
21300 Makarska
Tel. 021 69 57 20
Fax 021 69 57 30
www.hotellav.hr • [email protected]
Potok 17
21300 Makarska
Tel. 021 61 66 22
Tel. 021 61 69 30
Fax 021 61 63 60
www.makarska-hotel.com • [email protected]
HOSTEL »MAKARSKA«
Prvosvibanjska 15, 21300 Makarska
Mob. 095 907 71 76
www.hostelmakarska.com
[email protected]
10
HOTELI / HOTELS / HOTELS
Put Cvilačke 9
21300 Makarska
Tel. 021 67 90 41
Fax 021 61 99 10
www.hotel-maritimo.hr • [email protected]
Kralja P. Krešimira IV, bb
21300 Makarska
Tel. 021 60 26 00
Fax 021 61 14 19
www.hoteli-makarska.hr • [email protected]
PANSION »MOČA«
Vukovarska 4, 21300 Makarska
Tel. 021 695 320 • Fax 021 695 303
www.pansion-moca.com • [email protected]
Setalište dr. fra J. Radića bb
21300 Makarska
Tel. 021 60 43 00
Fax 021 60 43 01
www.osejava.com· • [email protected]
11
HOTELI / HOTELS / HOTELS
APARTEL PARK »OSEJAVA«
Šetalište fra Jure Radića 21
21300 Makarska
Tel. 021 695-140
Fax 021 695-140
[email protected]
www.makarska-park-osejava.de
Kralja P. Krešimira IV, bb
21300 Makarska
Tel. 021 60 82 00
Fax 021 60 82 02
www.parkhotel.hr · [email protected]
VILLA »RIVA«
Prvosvibanjska bb
21300 Makarska
Tel. 021 618 834
Fax 021 616 836
www.vinc-mornar.hr· • [email protected]
Put Cvitačke bb
21300 Makarska
Tel. 021 61 60 00
Fax 021 61 10 28
www.hoteli-makarska.hr • [email protected]
12
HOTELI / HOTELS / HOTELS
Vukovarska 38
21300 Makarska
Tel. 021 69 54 50
Fax 021 69 54 55
www.hotel-rosina.com • [email protected]
DISKOKLUBOVI, NOĆNI BAROVI / DISCOTHEQUES, NIGHT CLUBS /
DISCO, NIGHTCLUB
Buba beach bar
Put Cvitačke bb
Deep
Šetalište fra Jure Radića 21, Hotel Osejava
Mob. 098 320-055
Mob. 091 721-7028
Grota
Šetalište sv. Petra bb
Marineta
Marineta 7
Tel. 021 616 886
Petar Pan
Šetalište fra. J. Radića bb
Tel. 021 616 838
Plaža
Šetalište sv. Petra
Tel. 021 615 077
West, hotel Dalmacija
Kralja P. Krešimira IV bb
13
ZDRAVLJE / HEALTH / GESUNDHEIT
HITNA POMOC / FIRST AID
RETTUNGSDIENST
94
021 613 494, 021 615 620
DOM ZDRAVLJA / HEALTH CENTRE GESUNDHEITSAMT
Stjepana Ivičevića 2
Centrala
021 612 033
021 612 319
021 695 842
U Domu zdravlja su specijalisti opce medicine, internisti, ginekolozi,
specijalisti medicine rada, otorinolaringolozi (uho, grlo, nos), stomatolozi,
neurolog, psiholog te okulist i ortoped. U sklopu Doma zdravlja je i odjel za
hemodijalizu. Dom zdravlja ima sve potrebne laboratorije.
The Health Centre's staff is composed of general medical specialists,
internists, gynaecologists, occupational health specialists,
otorhinolaryngologists (ear, throat, nose), stomatologists, a neurologist, a
psychologist, an ophthalmologist and orthopoedist. A haemolysis
department operate within this Centre which has all the necessary
laboratories.
Beim Gesundheitsamt stehen Ihnen Spezialisten für allgemeine Medizin,
Internisten, Frauenärzte, ftir Arbeitsmedizin, für Otorhinolaryngologie (Ohr,
Hals, Nase), Zahnärzte, Neurologe, Psychologe, Augenarzt und Orthopäde
zur Ver-fügung. Innerhalb des Gesundheitsamtes und Hämodyalyse. Das
Gesundheitsamt verfügt über alle notwendigen Labors.
LJEKARNE / PHARMACIES / APOTHEKEN
Falak
Zagrebačka 46
Tel. 021 616-491
Ljekarna
Kačićev trg 10
Tel. 021 611-890
Ljekarna -Dom zdravlja,
S. Ivičevića 2
Tel. 021 612-288
Ljekarna Vuković
S. Radića 7
Tel. 021 611-609
14
VETERINARSKE STANICE / VETERINARY STATIONS /
TIERÄRZTLICHE STATION
A. G. Matoša 1
Gradišćanskih Hrvata 4
Tel. 021 690-345
Mob. 098/977-363,690-370
BENZINSKE CRPKE / SERVICE STATIONS / TANKSTELLEN
INA
Ratac non-stop
Tel. 021 6 I 2-057
INA
(nautička crpka / yachtingfilling station
nautiktankstellen) (6,00-12,00)
Obala kralja Tomislava bb
Tel. 021 612-660
INA
Put Volicije bb - Dugiš (6,00-21,00)
Tel. 021 612-035
TAKSI / TAXI / TAXI
Taksi postaja / Taxi rank / Taxihaltestelle
Ante Starčevića 30
Tel. 021 611-366
AUTOBUSNE LINIJE / BUS ROUTES / BUSLINIEN
Autobusno poduzeće »Promet« - Makarska
Bus Company / Busunternehmen
Ante Starčevića 30
www.promet-makarska.hr
Tel. 021 612-333
za Split: / for Split: / nach Split:
5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 7,00; 7,15; 7,30; 7,50; 9,00; 10,00; 10,40; 12,00;
12,30; 13,00; 13,30; 14,30; 15,15; 17,00; 17,30; 18,00; 21 ,00
za Zagreb: / for Zagreb: / nach Zagreb: 6,00; 7,30; 7,50; 12,00; 13,00;
21,00; 22,45
za Ploče: / for Ploče: / nach Ploče: 9,30; 10,40; 11,50; 12,50; 14,00;
20,30; 22,15
iz Splita za Makarsku: / from Split to Makarska: / aus Split nach Makarska:
7,15; 9, 15; 10,15; 11,15; 12,15; 12,40; 15,15; 16,30; 17,05;18,30; 19,00; 20,00
iz Ploča za Makarsku: / from Ploče to Makarska:
/ aus Ploče nach Makarska:
12,10; 16,45
iz Zagreba za Makarsku: / from Zagreb to Makarska:
/ aus Zagreb nach Makarska:
10,00; 12,30; 14,00; 14,30; 17,30; 21,30; 22,30
15
TRAJEKTNE LINIJE / FERRIES / FÄHRSCHIFFLINIEN
Makarska-Sumartin
30.5.-18.7. & 25.8.-30.9
19.7.-24.8.
9,00; 12,30; 18,30**
7,30; 10,30; 13,30; 16,30; 20,00
Sumartin-Makarska
30.5.-18.7. & 25.8.-30.9.
19.7.-24.8.
6,00*; 11 ,00; 16,30**
6,00; 9,00; 12,00; 15,00; 18,30
Nedjelja i blagdan: / Sundays and holidays: / Sonntag und Feiertag:
* Sumartin
** Sumartin
Makarska
JADROLINIJA - INFO
www.jadrolinija.hr
8, 00
18,00
19,30
Tel. 021 338-333
ZRAKOPLOVNE LINIJE / AIR ROUTES / FLUGZEUGVERBINDUNGEN
CROATIA AIRLINES - INFO
Tel. 060-300-300
ZRAČNA LUKA SPLIT (www.split-airport.hr)
ŽELJEZNIČKI PROMET / RAILWAY TRANSPORT/ ZUGSVERKEHR
preko Splita /-via Split /-über Split
Tel. 021 48-588
HZ-INFO
KULTURA / CULTURE / KULTUR
MAKARSKO KULTURNO LJETO / MAKARSKA SUMMER CULTURAL FESTIVAL
/ MAKARSKA KULTURSOMMER
Na programu su: drame, koncerti klasične i zabave glazbe, koncerti
dalmatinskih klapa, izlozbe u Gradskoj galeriji i Gradskom muzeju, večeri
poezije, folklorne predstave, Ribarska noć, Ljetni karneval i Noć Kalalarge
(Noć grada). Većina predstava je besplatna.
Drama, concerts of classical and entertainment music Dalmatian singer
groups, exhibitiol1s in the Town Gallery and Town Museum, poetry evenings,
folk performances, Fishermen's Night, Summer Carnival and Kalalargo Night
(Town's night). Most performances are free.
Aufdem Programm: Dramas, Konzerte der klasischen und Popmusik,
Konzerte von dalmatinischen Klappen, Ausstellungen in der Stadtgalerie
und Stadtmuseum, Poesieabende, Folklorvorstellungen, Fischfangabende,
Sommerkarneval und Kalalargenächte (Stadtnächte). Die meisten
Veranstaltungen sind kostenfrei.
16
MUZEJI / MUSEUMS / MUSEEN
Gradski muzej / Town Museum / Stadtmuseum
Tel. 021 612 302
Obala kralja Tomislava 17/ 1 (7,00-15,00)
Tel. 021 611 256
Malakoloski muzej / Malacological Museum
Malakologie Museum, Franjevački put 1 (10-13, 17-19)
Tel. 021 611 733
Ribe, rakovi, skoljke, Fra Filipa Grabovca bb
GALERIJE / ART GALLERIES / GALERIEN
Antun Gojak (9,00-12,00; 18,00-20,00)
Don M. Pavlinovića 1
Art&Craft, Obala k. Tomislava 17
Art studio Bodlović, Stjepana Radića 4/1
Atelje Dragičević, Stjepana Ivičevića 31
M, Kalalarga 8
Master, ladranska 1
Toma (8,00-12,00; 17,00-20,00)
Kipara Mestroviea 1
Tel. 021 612 198
Tel. 021 612-422
Tel. 021 616 305
Tel. 021 610-624
Tel. 021 612 466
Tel. 021 612-068
RADIO / RADIO / RADIO
Radio Makarska rivijera
Tel. 021 615 976
Fax. 021 616-908
Makarska Riviera Radio
Radio Makarska rivijera, Don M. Pavlinovića 1
Popularno nazvan RMR emitira svakodnevno od 0 do 24 sata na frekvenciji
97,6 MHz.
Popularly known as RMR it broadcasts daily from 0 to 24 h on 97.6 Mhz.
Populär auch RMR genannt, emittiert täglich von 0 bis 24 Uhr auf der
Frequenz 97,6 MHz.
CRKVENIOBJEKTI / SACRAL BUILDINGS / SAKRALEN OBJEKTE
ŽUPNI UREDI / PARSONAGES/PFARRKIRCHE
Sv. Marka, Zagorska 2
Kraljice mira, Ante Starčevića 108
Tel. 021 611 365
Tel. 021 612 465
CRKVE / CHURCHES / KIRCHEN
Sv. Marka, Kačićev trg bb
Sv. Filipa, Obala kralja Tomislava 10
Sv. Petra, šetalište sv. Petra bb
Franjevačka crkva, Franjevački put 1
Kraljice mira, Ante Starčevića 108
SVETISTE / PLACE OF PILGRIMAGE / HEILIGTUM
Svetište Majke Božje Lurdske
Sanctuary of the Virgin Mary of Lourdes
Das Heiligtum Majke Bozje Lurdske
Tel. 021 616 336
Tel. 021 612 259
SAMOSTAN / MONASTERY / KLOSTER
Franjevački samostan / Franciscian monastery / Franziskanerkloster
Franjevački put 1
17
Svetiste Vepric je posvećeno rođenju Djevice Marije. Za blagdan Male Gospe,
8. rujna, održava se velika procesija.
This place ofpilgrimage is devoted to the birth ofVirgin Mary; in celebration
of which a big procession is held every 8th September.
Das Heiligtum wurde der Geburt von Jungfrau Maria gewidmet. Am Feiertag
der Mariä Geburt, am 8. September wird eine grosse Prozession veranstaltet.
SPORT I REKREACIJA / SPORT AND RECREATION
/ SPORT UND ERHOLUNG
Gradski sportski centar Makarska obuhvaća preko 50.000 m2 površine
zatvorenih i otvorenih sportskih sadržaja. Lokacijski je smješten u gradu
Makarskoj na predjelu Dugiš uz park šumu Osejava. U neposrednoj blizini
nalazi se veći broj hotela visoke kategorije koji sportašima pružaju kvalitetan
smještaj i tradicionalno vrhunsku ugostiteljsku ponudu. Uz ostale
sportsko-rekreacijske i zdravstvene sadržaje koji se nalaze u gradu Makarska,
Gradski sportski centar omogućuje sportašima i sportskim udrugama iz
Hrvatske i Europe da već desetljećima posjećuju Makarsku prepoznavajući
je i svrstavajući kao jednu od najpoželjnijih i najprepoznatljivih odredišta za
sportske pripreme, organizaciju natjecanja i provođenje aktivnog sportskog
turizma.
Gradski sportski centar Makarska uz visoki stupanj opremljenosti objekata
i povoljne cijene korištenja, raspolaže sa slijedećim sportskim sadržajima:
* Gradska višenamjenska sportska dvorana s bazenom
* sportska dvorana
* veliki i mali bazen
* teretana
* dvorana za borilačke sportove
* višenamjenska sala
* Mala sportska dvorana sa teretanom
* Automatska četvorostazna kuglana
* Otvoreni sportski objekti
* glavni travnati nogometni teren sa tribinama i podtribinskim prostorom
* atletska tartan staza sa borilištima na glavnom travnatom terenu
* pomoćni travnati nogometni teren sa rasvjetom
* teren za mali nogomet sa umjetnom travom i rasvjetom
* tenis tereni sa rasvjetom
* košarkaški teren sa rasvjetom
* boćarski tereni sa rasvjetom
GRADSKI SPORTSKI CENTAR MAKARSKA
21300 MAKARSKA - Franjevački put 2
Tel. 021 611 177
Fax. 021 611 800
[email protected]
[email protected]
18
Sportski plesni klub »Briljantin«
Sporting Dance Club / Sporttanzklub
Tel. 021 611 177
Nogometni klub »Zmaj«
Football Club / Fussballspielklub
Tel. 021 611 766
Vaterpolski klub »Galeb«
Waterpolo Club / Wasserballklub
Tel. 021 611 177
Rugby klub »Makarska rivijera«
Rugby Club / Rugbyklub
Tel. 021 616 794
Košarkaški klub »Amfora«
Basketball Club / Korbballklub
Tel. 021 611 177
Košarkaški klub »Kingtrade«
Basketball Club / Korbballklub
Tel. 021 611 177
Veslački klub »Biokovo«
Rowing Club / Rudererklub
Tel. 021 611 177
Šahovski klub »Makarska«
Chess Club / Schachklub
Tel. 021 611 177
Ženski rukometni klub »Makarska«
Women's Handball Club / Handballklub für Frauen
Tel. 021 611 177
Muški rukometni klub »Osejava«
Men's Handball Club / Handballklub für Männer
Tel. 021 611 177
Atletski klub »Sveti Marko«
Athletic Club / Athletikklub
Tel. 021 611 177
Teniski centar »Hoteli Makarska d.d.«
Tennis centre / Tenniszentrum Put Cvitačke bb
Tel. 021 617 044
Dva zatvorena i osam otvorenih teniskih terena / Two indoor and eight
open-air tennis courts / Zwei innere-und acht äussere Tennisgeländer
Biciklisticki klub »Makarska«
Cycling Club / Fahrradklub
Tel. 021 617 417
Mob. 098 1965 922 Mob. 091 1568 860
Kickbox klub »Mavaschi«
Kick boxing Club / Kickboxklub Splitska 20
Tel. 021 615 611
Mob. 098 732 110
Slobodno letenje »Edel«
Free Flight / Freizeitfliegenklub
Speleologija, alpsko penjanje »Ekstrem«
Speleology and Alplnism Speleologie, Bergsteigen
Klub jedrenja na dasci »Jedro«
Surfing Club / Surfklub
www.jedro.tk
19
Tel. 021 612 441
Tel. 021 616 052
Mob. 091 5276 441
Mob. 098 774 436
Planinarsko društvo »Biokovo«
Mountaineering Society / Bergsteigenverein
Dalmatinska 4, pp. 75
Tel. 021 616 455
Jedriličarski klub »Bura« Gliders Club / Seglerklub
Obala k. Tomislava 21
Tel. 021 616 994
Ribarski klub »Arbun«
Fishermen's Club / Fischfangklub
Šetalište sv. Petra 2
Tel. 021613 550
Sportsko ronjenje »More sub«
Competitive Skin Diving / Sporttauchen
Kralja Petra Krešimira IV. 43
Tel. 021 611 727
Lovačko društvo »Sv. Hubert«
Hunting Society / Jagdklub
Dr. M. Ujevića bb
Tel. 021 611 -784
IZLETI / EXCURSIONS / AUSFLÜGE
Brodski dnevni izleti na otoke Brač, Hvar i Korčulu; autobusni dnevni izleti
u Dubrovnik, Split, Međugorje - Mostar, slapovi Krke, rafting na rijeci Cetini.
Daily excursions by ship to the Brac, Hvar and Korcula islands; daily bus
trips to Dubrovnik, Split, Medugorje-Mostar, Krka watelfalls, and to the
rafting on the River Cetina.
Täglich Schiffsausflüge auf die Inseln: Brac, Hvar und Korcula, Busausflüge
nach Dubrovnik, Split, Medugorje-Mostar, Krka-Wasserfälle, rafting auf
dem Fluss Cetina.
PARK PRIRODE »BIOKOVO«
NATURE RESERVE / NATURSCHUTZPARK
Trg Tina Ujevića 1/I
Tel. 021 616 924
e-mail: [email protected]
www.biokovo.com
Uprava Parka: Podgora Selo bb, Stara škola, HR 21327 Podgora
Stručna služba
Tel. 021 625 136
Nadzorna služba 1
Tel. 021 625 141
Područje planine Biokovo je Park prirode (zaštićeno područje).
Posredstvom turističkih agencija »Biokovo Active Holidays« i »Tip Extreme«
organiziraju se stručno vođeni poludnevni, jednodnevni i višednevni izleti,
alpinističke i speleološke ture, biciklistički izleti i rekreativni boravak sa
smještajem u planinarskim objektima.
The area of the Biokovo mountain is a nature reserve (to protect wildlife).
Through the mediation of the »Biokovo Active Holidays« and »Tip Extreme«
agencies professionally guided tours of half a day's, full day's or several days'
duration are organized, as also alpinistic and speological tours, cycling tours,
as weil as recreational stays with accommodation in Alpine Club huts.
Das Gebirgsgebiet Biokovo ist ein Naturschutzpark (geschütztes Gebiet).
Durch die Vermittlung des Fremdenverkehrbüros »Biokovo Active Holidays«
und »Tip extreme« werden Ausflüge halbtags, volltags und mehrtägige
Ausflüge, Alpinisten-und Speleologie-Touren, Fahrradtouren sowie,
Erholungsaufenthalt mit Unterkunft in Gebirgsheimen veranstaltet.
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
11 303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content