close

Enter

Log in using OpenID

- Balun 24.pdf - Nogometni savez Županije splitsko

embedDownload
 11. prosinca 2014. godine
Sadržaj:
Odluka Povjerenika za natjecnje
Registracije klubova i igrača
str.
1
2
Izdaje:
Uređuje:
OIB:
Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske
Obala hrvatskog narodnog preporoda 5/II 21000 Split
Ured NSŽSD-e
Telefon: +385 (0) 21 347 206
Fax: +385 (0) 21 345 948
www.nszsd.hr
e-mail: [email protected]
06200148607
IBAN: HR3723600001101394449
1 POVJERENIK ZA NATJECANJE
Broj: 942/2014
Split, 09.12.2014.
Temeljem članka 76.Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i članka 37.Propozicija
natjecanja 2.Županijske nogometne lige za natjecateljsku godinu 2014/15., Povjerenik za
natjecanje NSŽSD-e, na sjednici održanoj 10.12.2014.godine, donio je
ODLUKU
1. Utakmica 12.kola 2.ŽNL-e između NK"Poljičanin 1921"iz Srinjina i NK"Glavice" iz
Glavica, registrira se rezultatom 3:0 (par forfe) u korist NK"Poljičanin 1921" iz
Srinjina.
2. Podnosi se prijava Disciplinskom sucu NSŽSD-e protiv NK"Glavice" iz Glavica,
igrača Ivana Zebića (br.reg:2107537) i delegata Ante Budića.
O b r a z l o ž e nj e
Nogometni klub"Poljičanin 1921" u propisanom roku podnio je žalbu na utakmicu 12.kola
2.ŽNL-e između NK"Poljičanin 1921" i NK"Glavice" odigrane dana 22.11.2014.godine u
Srinjinama, u kojoj je prijavljen nepravilan nastup igrača NK"Glavice" Ivana Zebića (br.reg:
2107537).
Uvidom u prijavu NK"Poljičanin 1921",zapisnik i izvještaj utakmice, te očitovanja delegata i
NK"Glavice" proizlazi da se radi o nastupu igrača bez potrebitog liječničkog pregleda, obzirom
da isti nije imao kod sebe niti je delegatu predao na uvid potvrdu o obavljenom specijalističkom
pregledu.
Iz navedenog vidljivo je da je žalba osnovana.
Sukladno članku 76. točka 5. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a za NK"Glavice"
nastupio je igrač koji u odnosu na liječnički pregled ne ispunjava uvjete iz članka 54.istog
Pravilnika i članka 9. Propozicija 2.Županijske nogometne lige 2014./15., te nije smio nastupiti
na navedenoj utakmici.
Temeljem navedenog a sukladno odredbama članka 76. Pravilnika o nogometnim
natjecanjima donijeta je odluka kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se u roku od osam dana od dana primitka uložiti žalba Komisiji
za žalbe ovog Saveza u pisanoj formi i uz propisanu pristojbu.
Povjerenik za natjecanje:
Nikola Tokić v.r.
Dostavljeno:
- NK"Poljičanin 1921"-Srinjine
- NK"Glavice"-Glavice
- Disciplinski sudac NSŽSD-e
- Pismohrana Saveza
2 REGISTRACIJE KLUBOVA I IGRAČA
SJEDNICA 08.12.2014
NK "POMAK" SPLIT
Mate Pleština (Dalmatinac (S) Split)
NK "OMLADINAC" VRANJIC
Ivan Gerguri (Oštrc Zlatar)
NK "VATRA" POLJICA
Antonio Božiković (Hvar Hvar)
MNK "OKRUK" OKRUG GORNJI
Tomislav Cvitanović
Filip Milošević
Jure Ćavar
Ivan Čaljkušić
Toni Stanković
Marko Roso
MNK "NOVO VRIJEME" MAKARSKA
Ante Brnić
Nikola Pašalić
Vinko Pear
Josip Tomas
MNK "MEJAŠI" SPLIT
Nikola Baričević (Solin Solin)
MNK "GENIUS" SPLIT
Stipe Radanović
Filip Gačina-Bilin
Ante Roguljić
Ivan Maleš
Filip Šarić
Jure Guć
Ante Šurlin
MNK "SOLIN" SOLIN
Jurica Džepina
Ivan Matić
MNK "HAJDUK" SPLIT
Roko Pezelj (FC Arena Split)
Mišo Lončar (Split Split)
NK "HVAR" HVAR
Ivan Glen Deiters
MNK "VRGORAC" VRGORAC
Augustin Tin Majić
Mate Marević
Mate Martinac
Vjeko Raos
Ivan Grbavac
Članak
35/8
35/8
35/8
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/8
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/9
35/8
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
3 BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 10.12.2014
NK "MLADOST (P)" PROLOŽAC
Mihovil Petričević, jer odlazi na područje drugog saveza.
4 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content