close

Enter

Log in using OpenID

BILTEN BR - Udruga rukometnih veterana Varaždin

embedDownload
BILTEN BR. 3
2. MEMORIJALNI RUKOMETNI TURNIR
KREŠIMIR PETANJEK
Međunarodni turnir dječaka
mlađih uzrasnih kategorija,
godišta 1998. i mlađe,
te 2000. i mlađe
Varaždin, 27. i 28. prosinac 2012.
Varaţdin – grad sporta i kolijevka hrvatskog rukometa
Cijenjeni prijatelji, prije svega dobro došli u naš Varaždin, grad otvorena srca,
grad ljudi punih entuzijazma, grad baroka, velike i duge povijesti, ali i grad
sporta, posebno rukometa.
Odavno je Varaždin grad sporta. Organizirani rad u društvenim sportskim
organizacijama odvija se od 1819. godine osnivanjem "Streljačkog društva",
dok se cjelokupna tjelesna kultura počinje razvijati pokretanjem "Varaždinskog
sokola" 1877. godine. Godine 1894. osnovan je i biciklistički klub.
Dolaskom Ljudevita Filipeca na rad u varaždinsku Gimnaziju (1896. – 1920.),
počinje se svestranije razvijati cjelokupni sport, a pogotovo sportovi s loptom.
Prva nogometna utakmica odigrana je 1910. godine. Prvo vježbalište u
gradskom predjelu Graberje postoji od 1920. godine, a u redovnu školsku
nastavu tjelesni odgoj uveden je 1928. godine.
U Varaždinu je 29.5.1930. godine zahvaljujući prof. Suligoju odigrana prva
rukometna utakmica na ovim prostorima. Odigrali su je varaždinski
gimnazijalci. Na taj način Varaždin je postao „kolijevka“ hrvatskog i
jugoslavenskog rukometa, a njegovi rukometaši i rukometašice godinama su s
ponosom prenosili ime voljenog grada diljem svijeta. Iz Varaždina su potekli
brojni uspješni rukometaši, kasnije i cijenjeni graĎani grada. Isto su tako i
rukometašice, s ništa manje žara branile boje klubova grada, igrajući i u
najvišim natjecateljskim razredima bivše države. Muški rukometni klubovi
"Sloboda", "Varteks Di Caprio", te ženski "Koka" i "VIS", samo su neki od
brojnih klubova koji su zlatnim slovima pisali povijest varaždinskog rukometa.
Varaždin se iskazao i kao odličan organizator domaćin klupskih i nacionalnih
rukometnih turnira. Podsjetimo se na vrhunske rukometne priredbe pod imenom
„Yassa turnir prvakinja“ koje su 10. godina pohodile najbolje ženske ekipe
Europe. Tu su i: 1. Balkansko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo rukometašica
1973. godine, da bi sve završilo Svjetskim prvenstvom rukometaša 2009. godine
i Svjetskim rukometnim prvenstvom srednjoškolaca 2012. godine. Sve to su na
svojim leĎima iznijeli rukometni entuzijasti i zanesenjaci, ljudi koji vole i znaju
gotovo sve o rukomet, ljudi koji su svoj veliki dio života posvetili ovom sportu.
Udruga rukometnih veterana Varaždin prihvatila se prošle godine organizacije
MeĎunarodnog memorijalnog rukometnog turnira za dječake "Krešimir
Petanjek" u znak sjećanja na jednog od najvećih rukometnih zanesenjaka na
ovim područjima. Čovjeka koji je rukomet živio 24 sata, koji je bio omiljen meĎu
veteranima i juniorima, poznat u rukometnom svijetu europske i svjetske
Federacije. Organizacija ovog turnira samo je nastavak svega onog što su
Varaždinci rukometu dali i nastavljaju dalje organizacijom turnira za najmlaĎe.
Ovo je Turnir koji ima dušu, ima ljude, ima prijatelje i na najbolji način otvara
novi pogled u rukometno sutra s pravom na lijepu budućnost.
Dobro nam došli i osjećajte se kao kod kuće.
2
Krešimir Petanjek 1932. – 2010.
Krešimir Petanjek se od mladih dana bavio raznim
sportovima, no rukomet mu je bio prva i najveća ljubav.
Bio je još od 1945. godine pa sve do poznijih godina
igrač, sudac, funkcionar, organizator i začetnik brojnih
rukometaških priredaba, organizacija, klubova i udruga.
1948. g. sudjelovao je u stvaranju Rukometne ekipe
Sloboda, gdje je bio igrač a kasnije i trener.
1955. g. osnovao je mušku rukometnu ekipu Tekstilac,
gdje je bio igrač i prvi trener.
Od 1953.g. obnašao je najviše funkcije u varaţdinskom Rukometnom savezu.
Bio je prvi predsjednik Rukometne sudačke organizacije Hrvatske, kada je ona
osnovana 1973.g. i član tijela sudačke organizacije bivše drţave.
1981.g. je bio izabran za predsjednika Rukometnog saveza Hrvatske i to je bio
prvi predsjednik koji nije bio iz Zagreba.
Petnaest je godina sudio utakmice tadašnje Prve savezne rukometne lige.
Posebno je bio zasluţan za razvoj masovnog sporta, od dječjih do veteranskih
ekipa. Poticao je amaterizam i volonterstvo te rekreativno bavljenje sportom u
radnim sredinama.
Smatrao je da je rad s mladima u sportu od velikog društvenog značaja i
nastojao je da se uspostavi široka i gusta „mreţa“ školskih i klupskih ekipa te
radničko-športskih ekipa na području današnje Ţupanije.
Kao predsjednik Saveza za fizičku kulturu, posebno se zaloţio za izgradnju
školsko športske dvorane u Graberju, treće sportske dvorane sagraĎene u
Hrvatskoj u kojoj se je po izgradnji, 1973. g. igralo Svjetsko prvenstvo za
rukometašice.
Bio je dobitnik brojnih priznanja. Od zajednice športskih udruga Varaţdin dobio
je 1971. g. za rukomet Zlatnu plaketu; 1985.g. kao istaknuti sportski djelatnik
Plaketu 8. Svibnja, a nagradu za ţivotno djelo Zajednice športskih udruga grada
Varaţdina dobio je početkom 2010. g.
Uspostavio je suradnju i brojna prijateljstva s duţnosnicima IHF te
rukometašima iz brojnih zemalja, a posebno iz Japana i Rusije. Varaţdin je
godinama bio ţivo središte brojnih meĎunarodnih rukometnih natjecanja.
Njegova knjiga „Varaţdin – kolijevka rukometa u Hrvatskoj“ na preko 700
stranica i preko 500 fotografija obuhvaća pregled svih vaţnijih dogaĎaja vezanih
uz rukomet na području grada Varaţdina i Varaţdinske ţupanije tijekom gotovo
osam desetljeća.
Uz povijesne činjenice, iznio je i svoja sjećanja na ljude i dogaĎaje, te na
zanimljiv način prikazao ţivot grada i okolice u vrijeme kada je radom brojnih
entuzijasta amatera, mnoštvo mladih ljudi bilo vezano uz sportske terene.
Memorijalni turnir koji će se odrţati 27. i 28. prosinca 2012. g. upravo je ţiva
slika onih ideala koje su dijelili i brojni varaţdinski rukometaši desetljećima.
Posebna je vrijednost to što su na amaterskoj bazi uključeni sudionici od
najmlaĎe ţivotne dobi do vršnjaka samog Krešimira.
3
Rukomet u Varaţdinu
1898. godina: Učitelj "gombanja" na varaţdinskog Gimnaziji Ljudevit Filipec
u svojim izvještajima spominje razne igre, a meĎu njima i
"rukomet". Te 1898. godine Holger Nielsen iz Danske prvi na
svijetu uvrštava u nastavu "hand bold", igru sličnu današnjem
rukometu.
1908. godina: U izvještaju varaţdinske Gimnazije za školsku godinu
1907./1908. objavljena je fotografija školskog dvorišta s
golovima i potpisom "Rukomet na dvorištu".
1930. godina: Zaslugom profesora Zvonimira Suligoja odigrana je 29.5.1930.
prva zvanična rukometna utakmica u Jugoslaviji. Nastupile su
ekipe V i VI razreda protiv VIII razreda. Rezultat je bio 1:0 za
VIII razrede.
1940 godina:
U sklopu "Varaţdinskog športskog društva" formirana je i
rukometna sekcija.
1948 godina:
U sastavu SD "Sloboda" formirana je prva poslijeratna
rukometna ekipa.
1949. godina: Formiran je ţenski Rukometni klub "Koţarac".
1950. godina: U Varaţdinu se igra prva zvanična meĎunarodna rukometna
utakmica "Sloboda" - "Union" (Graz, Austrija) – rezultat 6:12.
1952. godina: Osnovan je 16.03.1952. Rukometni podsavez Varaţdin.
1962. godina: RK "Sloboda" plasirala se u jugoslavensku Prvu saveznu ligu
(muški).
1969. godina: ŢRK "Koka" plasira se u jugoslavensku Prvu saveznu ligu
(ţene).
Velike rukometne priredbe u Varaţdinu
1973. godina: Varaţdin je domaćin otvaranja i "C" skupine V Svjetskog
prvenstva rukometašica.
1979. godina: Varaţdin je organizator 1. Balkanijade za rukometaše.
1983.–1992.: Odrţava se "YASSA" Turnir prvakinja (najjači klupski
rukometni turnir na svijetu za ţene)
2009. godina: Varaţdin je domaćin kvalifikacijske "C" skupine Svjetskog
prvenstva rukometaša.
2011. godina: Odrţan je 1. Memorijalni rukometni turnir za dječake "Krešimir
Petanjek".
2012. godina: Varaţdin je domaćin Svjetskog školskog rukometnog prvenstva
srednjoškolaca.
4
PROPOZICIJE TAKMIČENJA
Na prijedlog Komisije za natjecanje 2. Memorijalnog rukometnog turnira
„KREŠIMIR PETANJEK“ (u daljnjem tekstu: Turnir) Organizacijski odbor
Turnira (u daljnjem tekstu: Organizacijski odbor) na svojoj sjednici od
06.11.2012. donosi
PROPOZICIJE TAKMIČENJA
2. MEMORIJALNOG RUKOMETNOG TURNIRA „KREŠIMIR
PETANJEK“
1. Na Turniru imaju pravo nastupa sve prijavljene ekipe koje se prijave do
15.12.2012. godine u kategorijama:
 dječaci roĎeni 1998. godine i mlaĎi,
 dječaci roĎeni 2000. godine i mlaĎi.
2. Za sudjelovanje na turniru kotizacija za jednu ekipu u svakom godištu iznosi
400,00 kn, a za svaku slijedeću u istom godištu 200,00 kuna.
Kotizacija se uplaćuje na:
 ţiro račun broj 248008-1500182849 kod REIFEISEN BANK sa svrhom
uplate: 2. Memorijalni turnir „Krešimir Petanjek“, ili
 gotovinom blagajniku turnira g. Dragutinu Levatić na Info punktu
dvorane prilikom dolaska na turnir.
3. Organizator turnira je Udruga rukometnih veterana Varaţdin, a operativni
realizator je izabrani Organizacijski odbor Turnira koji na prijedlog
Tehničke komisije donosi Program boravka i takmičenja. Program će se
objaviti i dostaviti učesnicima Turnira do 20.12.2012.
4. Turnir se odrţava u Gradskoj sportskoj dvorani VARAŢDIN, Šetalište dr.
Franje TuĎmana 1 i igra u dvije dvorane i to:
 za dječake roĎene 1998. godine i mlaĎe – 27.12.2012. godine,
 za dječake roĎene 2000. godine i mlaĎe – 28.12.2012. godine.
5. Turnir se igra po meĎunarodnim pravilima IHF:
5.1. Utakmice se igraju:
- za godište 1998. i mlaĎe - na dva poluvremena po 10 minuta s 5
minuta odmora,
- za godište 2000. i mlaĎe - na dva poluvremena po 8 minuta s 4
minute odmora.
5.2. IzmeĎu svake utakmice je 5 minuta razmaka koje ekipe koriste za
zagrijavanje.
5.3. Za vrijeme odigravanja utakmice nema prekida (time out-a).
5
5.4. Isključenja iz igre:
 igrač se isključuje iz igre na 1 minutu;
 igrač koji je dobio crveni karton ne moţe nastupiti na slijedećoj
utakmici ukoliko Komisija za natjecanje ne odluči drugačije.
5.5. Zbog nesportskog ponašanja igrača, trenera, klupskih funkcionara ili
čitave ekipe Komisija za natjecanje moţe donijeti odluku da se dotična
osoba ili klub isključi iz daljnjeg natjecanja Turnira.
5.6.Igrači prijavljenih ekipa nastupaju u jednakoj sportskoj odjeći osim
vratara, a boja dresova se prijavljuje voditelju Info punkta
(Komisija za prijem i protokol) prilikom dolaska u dvoranu.
6. O poretku odlučuje:
6.1. u skupinama odlučuje ukupan broj osvojenih bodova, a ako dva ili više
klubova imaju isti broj bodova, poredak se odreĎuje na bazi
suţene
tablice ovako:
o meĎusobno osvojeni broj bodova,
o ako je broj bodova jednak bolji je klub koji ima bolju razliku danih
i primljenih golova na tako suţenoj tablici,
o ako je razlika golova jednaka bolji je klub koji ima bolju gol
razliku na ukupnoj tablici grupe u kojoj se igra,
o ako je i razlika golova u grupi jednaka, bolji je klub koji je dao više
golova u grupi,
o ako su klubovi i tu isti odlazak u razigravanje odreĎuje ţdrijeb
kojem prisustvuju predsjednik ili zamjenik predsjednika Tehničke
komisije i predstavnici klubova.
6.2. U utakmicama za plasman u slučaju neriješenog rezultata izvode se
naizmjenično po pet sedmeraca, a ako je i tada rezultat bez
odluke
naizmjenično se izvodi po jedan sedmerac do konačne odluke.
7. Za sudjelovanje na Turniru u obije dobne skupine ekipe i istaknuti igraći i
suci osvajaju nagrade:
7.1 EKIPNE NAGRADE:
I mjesto:
- Prelazna statua/pehar „Trofej Krešimir Petanjek“ poklon obitelji
Petanjek-Benc,
- Pehar u trajno vlasništvo,
- Zlatne medalje 18 kom,
- Knjiga K. Petanjeka „Varaţdin - kolijevka rukometa u Hrvatskoj“
II mjesto:
- Pehar u trajno vlasništvo,
- Srebrne medalje 18 kom.
6
- Knjiga K. Petanjeka „Varaţdin - kolijevka rukometa u Hrvatskoj“
III mjesto:
- Pehar u trajno vlasništvo,
- Brončane medalje 18 kom.
- Knjiga K. Petanjeka „Varaţdin - kolijevka rukometa u Hrvatskoj“
Sve ekipe koje nastupaju na turniru dobivaju:
 Zahvalnice za sudjelovanje
7.2



NAGRADE IGRAČIMA:
Najboljem igraču prema ocjeni ţirija trenera ekipa – statua igrača
Najboljem vrataru prema ocjeni ţirija trenera ekipa – statua igrača
Najboljem strijelcu – statua igrača
7.3 NAGRADE SUCIMA:
 Najboljem sudačkom paru prema ocjeni Komisije za natjecanje – statua
zviţdaljke.
8. Turnirom rukovodi Komisija za natjecanje, koja priprema i predlaţe
Organizacijskom odboru Turnira Propozicije turnira, Program boravka i
raspored takmičenja. Vodi cjelokupno takmičenje Turnira.
8.1. Sastav Komisije za natjecanje:
 Rajo Jeftić - predsjednik Natjecateljske komisije – koordinacija rada
Komisije, organizacija tehničke konferencije, organizacija ţdrijeba za
poredak u grupi, te primanje prigovora i ţalbi učesnika turnira;
 Čedo Šušnjić - zamjenik predsjednika Natjecateljske komisije –
organizacija zapisničkog stola;
 Miljenko Medved - član komisije - organizacija suĎenja;
 Boris Lilić - član komisije - priprema i ureĎenje dvorene, smještaja
ekipa po svlačionicama, raspored igranja po satnici i dvoranama,
otvaranje i zatvaranje Turnira;
 Tihomir Bešanić – član komisije - organizacija osiguranja Turnira.
8.2. Na nepravilnosti u provedbi Turnira, kršenju Propozicija i pravila igre
sudionici Turnira mogu uloţiti Predsjedniku Komisije za
natjecanje
ili njegovom zamjeniku prigovor ili ţalbu najkasnije u roku od 15
minuta po završenoj utakmici.
Odluke Komisije za natjecanje u provedbi Turnira i tumačenju
Propozicija, te rješavanju prigovora i ţalbi su konačne.
Predsjednik Organizacijskog odbora:
Mihajlo Kovačević
7
Godište 1998. i mlaĎi – 27. prosinca 2012.
Prijavljeni klubovi i raspored po grupama
GRUPA A
Naziv kluba
1
2
3
4
5
Bodova
Gol
razlika
Poredak
1 RK DUBRAVA
2
3
4
5
ZAGREB
RK VIRO
VIROVITICA
RK JERUZALEM
ORMOŢ
RK IVANČICA
IVANEC
RK TRNOVEC
GRUPA B
Naziv kluba
1
2
3
4
Bodova
Gol
razlika
Poredak
1
2
3
4
Bodova
Gol
razlika
Poredak
27
28
29
Bodova
Gol
razlika
Poreda
k
1 RK VARTEKS DI
CAPRIO
2 RK DRAVA
PTUJ
3 RK ARBANASI
ZADAR
4 RK MAKSIMIR
PASTELA
GRUPA C
Naziv kluba
1 ŠR KARLOVAC
2 RK NEXE
NAŠICE
3 RK PRELOG
4 RK KOPRIVNICA
ZAVRŠNICA
Pobjednik
1 27
2 28
3 29
8
Program i satnica igranja
PRIJAVA EKIPA – INFO PULT
08,00 – 08,45
MALA DVORANA
Satnica
09,00 – 09,25
09,30 – 09,55
10,00 – 10,25
10,30 – 10,55
11,00 – 11,25
11,30 – 11,55
12,00 – 12,25
12,30 – 12,55
13,00 – 13,25
13,30 – 13,55
14,00 – 14,25
14,30 – 14,55
15,00 – 15,25
15,30 – 15,55
Grupa
Br.ut
A
A
A
A
B
A
1
2
4
7
8
11
A
C
A
A
C
A
A
12
15
16
19
20
23
24
MOMČAD
MOMČAD
1
RK VIRO VIROVITICA
RK JERUZALEM ORMOŢ
RK TRNOVEC
RK DUBRAVA ZAGREB
RK ARBANASI ZADAR
RK JERUZALEM ORMOŢ
2
RK TRNOVEC
RK IVANČICA IVANEC
RK JERUZALEM ORMOŢ
RK VIRO VIROVITICA
RK MAKSIMIR PASTELA
RK DUBRAVA ZAGREB
Rezultat
:
:
:
:
:
:
OTVORENJE TURNIRA U VELIKOJ DVORANI
16,00 – 16,25
RK IVANČICA IVANEC
RK NEXE NAŠICE
RK DUBRAVA ZAGREB
RK VIRO VIROVITICA
RK PRELOG
RK IVANČICA IVANEC
RK TRNOVEC
28
RK TRNOVEC
RK KOPRIVNICA
RK IVANČICA IVANEC
RK JERUZALEM ORMOŢ
ŠR KARLOVAC
RK VIRO VIROVITICA
RK DUBRAVA ZAGREB
:
:
:
:
:
:
:
:
B1 C2
VELIKA DVORANA
Satnica
11,00 – 11,25
11,30 – 11,55
12,00 – 12,25
12,30 – 12,55
13,00 – 13,25
13,30 – 13,55
14,00 – 14,25
14,30 – 14,55
15,00 – 15,25
15,30 – 15,55
16,00 – 16,25
16,30 – 16,55
Grupa
Br.ut
C
B
5
6
MOMČAD
1
2
RK KOPRIVNICA
RK DRAVA PTUJ
Rezultat
:
:
OTVORENJE TURNIRA U VELIKOJ DVORANI
C
B
C
B
B
C
B
10
13
17
18
21
22
25
27
29
17,00 – 17,25
30
17,30 – 17,55
31
18,00 – 18,25
32
18:30
MOMČAD
ŠR KARLOVAC
RK VARTEKS DI CAPRIO
RK NEXE NAŠICE
RK ARBANASI ZADAR
RK KOPRIVNICA
RK VARTEKS DI CAPRIO
RK DRAVA PTUJ
ŠR KARLOVAC
RK MAKSIMIR PASTELA
RK PRELOG
RK VARTEKS DI CAPRIO
RK PRELOG
RK MAKSIMIR PASTELA
RK ARBANASI ZADAR
RK NEXE NAŠICE
RK DRAVA PTUJ
A1 B2
C1 A2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Pobjednik 27
Pobjednik 28
:
Pobjednik 29
Pobjednik 27
:
Pobjednik 28
Pobjednik 29
:
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA - PODJELA PRIZNANJA
9
Godište 2000. i mlaĎi – 28. prosinca 2012.
Prijavljeni klubovi i raspored po grupama
GRUPA A
Naziv kluba
1
2
3
4
5
Bodova
Gol
razlika
Poredak
1
2
3
4
5
Bodova
Gol
razlika
Poredak
1
2
3
4
5
Bodova
Gol
razlika
Poredak
1 RK DUBRAVA
ZAGREB
2 RK DRAVA
PTUJ
3 RK MAKSIMIR
PASTELA 1
4 RK PETRINJA
5 RK MAROF
NOVI MAROF
GRUPA B
Naziv kluba
1 RŠ KARLOVAC
2 RK MAKSIMIR
PASTELA 2
3 RK BJELOVAR
4 RK IVANČICA
IVANEC
5 RK DARUVAR
GRUPA C
Naziv kluba
1 RK VARTEKS DI
2
3
4
5
CAPRIO
HSG GRAZ
GRAZ, AUSTRIJA
van konkurencije
RK BORAC
BANJA LUKA.
BIH
RK VIDOVEC
BIOS
RKC
NAGYATAD,
MAĐARSKA
10
GRUPA D
1
Naziv kluba
2
3
Bodova
4
Gol
razlika
Poredak
1 RK JERUZALEM
ORMOŢ,
SLOVENIJA
2 RK MOSLAVINA,
KUTINA
3 RK VIRO .
VIROVITICA
4 RK KOPRIVNICA
Program i satnica igranja
PRIJAVA EKIPA – INFO PULT
08,00 – 08,45
VELIKA DVORANA
Satnica
09,00 – 09,20
09,25 – 09,45
09,50 – 10,10
10,15 – 10,35
10,40 – 11,00
11,05 – 11,25
11,30 – 11,50
11,55 – 12,15
12,20 – 12,40
12,45 – 13,05
13,10 – 13,30
13,35 – 13,55
14,00 – 14,25
14,30 – 14,50
14,55 – 15,15
15,20 – 15,40
15,45 – 16,05
16,10 – 16,30
16,35 – 16,55
17,00 – 17,20
17,25 – 17,45
17,50 – 18,10
18,15 – 18,35
18,45
Grupa
Br.ut
MOMČAD 1
MOMČAD 2
Rezultat
A
A
D
A
A
D
D
A
A
B
B
C
1
2
5
9
10
13
14
17
18
21
22
25
RK DRAVA
RK MAKSIMIR PASTELA 1
RK MOSLAVINA
RK MAROF
RK DUBRAVA ZAGREB
RK KOPRIVNICA
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK MAKSIMIR PASTELA 1
RK PETRINJA
RŠ KARLOVAC
RK MAKSIMIR PASTELA 2
RK BORAC
RK MAROF
RK PETRINJA
RK KOPRIVNICA
RK MAKSIMIR PASTELA 1
RK DRAVA
RK VIRO VIROVITICA
RK MOSLAVINA
RK DUBRAVA ZAGREB
RK MAROF
RK IVANČICA IVANEC
RK BJELOVAR
RK VARTEKS DI CAPRIO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
C
A
A
C
D
C
26
29
30
33
38
34
41
43
45
48
ODMOR
Finale
ZA
RK VIDOVEC BIOS
RK PETRINJA
RK MAROF
RK VIDOVEC BIOS
RK KOPRIVNICA
RKC NAGYATAD
A1
C1
RUČAK
RKC NAGYATAD
RK DRAVA
RK DUBRAVA ZAGREB
HSG GRAZ
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK VARTEKS DI CAPRIO
C2
A2
Pobjednik 41
Pobjednik 43
Pobjednik 45
Pobjednik 46
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA - PODJELA PRIZNANJA
ZATVARANJE TURNIRA
11
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MALA DVORANA
Satnica
09,00 – 09,20
09,25 – 09,45
09,50 – 10,10
10,15 – 10,35
10,40 – 11,00
11,05 – 11,25
11,30 – 11,50
11,55 – 12,15
12,20 – 12,40
12,45 – 13,05
13,10 – 13,30
13,35 – 13,55
14,00 – 14,25
14,30 – 14,50
14,55 – 15,15
15,20 – 15,40
15,45 – 16,05
16,10 – 16,30
16,35 – 16,55
17,00 – 17,20
17,25 – 17,45
17,50 – 18,10
18,15 – 18,35
Grupa
Br.ut
MOMČAD 1
MOMČAD 2
Rezultat
B
B
C
C
B
B
C
C
B
A
B
A
3
4
7
8
11
12
15
16
19
23
20
24
RK MAKSIMIR PASTELA 2
RK BJELOVAR
HSG GRAZ
RK BORAC
RK DARUVAR
RŠ KARLOVAC
RKC NAGYATAD
RK VARTEKS DI CAPRIO
RK BJELOVAR
RK DUBRAVA ZAGREB
RK IVANČICA IVANEC
RK DRAVA
RK DARUVAR
RK IVANČICA IVANEC
RKC NAGYATAD
RK VIDOVEC BIOS
RK BJELOVAR
RK MAKSIMIR PASTELA 2
RK BORAC
HSG GRAZ
RŠ KARLOVAC
RK PETRINJA
RK DARUVAR
RK MAKSIMIR PASTELA 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
D
B
B
D
C
C
27
31
32
36
39
40
42
44
46
47
RK VIRO VIROVITICA
RK IVANČICA IVANEC
RK DARUVAR
RK MOSLAVINA
RK VARTEKS DI CAPRIO
HSG GRAZ
B1
D1
ODMOR
3.mjes
Pobjednik 42
ZA
RUČAK
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK MAKSIMIR PASTELA 2
RŠ KARLOVAC
RK VIRO VIROVITICA
RK VIDOVEC BIOS
RK BORAC
D2
B2
Pobjednik 44
Poraženi 45
Poraženi 46
Otvaranje 1. Memorijalnog rukometnog turnira „Krešimir Petanjek“
(27. prosinca 2011.)
12
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Najbolji sa 1. Memorijalnog rukometnog turnira „Krešimir Petanjek“
(27. i 28. prosinca 2011. godine)
Konačni poredak klubova – godište 2000. i mlaĎi:
1. RK ”Ormoţ”, Ormoţ, Slovenija
2. RK ”Varteks Di Caprio”, Varaţdin
3. ŠRK „Karlovac“, Karlovac
NagraĎeni pojedinci i sudački par:




Najbolji igrač: Gašpar Hebar, RK ”Ormoţ”, Ormoţ
Najbolji vratar: Julio Milec, RK ”Varteks Di Caprio”, Varaţdin
Najbolji strijelac: Mihael Glasnović „RK ”Maksimir Pastele 2”, Zagreb, 31 gol
Najbolji sudački par: Mario Mraz – Luka MeĎimurec, Varaţdin
Slika 1 - RK Ormoţ – osvojeno prvo mjesto
Konačni poredak klubova – godište 1998. i mlaĎi:
1. ŠRK „Karlovac“, Karlovac
2. RK „Bjelovar“, Bjelovar
3. RK „Varteks Di Caprio“, Varaţdin
NagraĎeni pojedinci i sudački par:




Najbolji igrač: Tomislav Štruk, ŠRK ”Karlovac”, Karlovac
Najbolji vratar: Marin Šutalo, RK ”Varteks Di Caprio”, Varaţdin
Najbolji strijelac: Hrvoje Migač, RK ”Bjelovar”, Bjelovar, 34 gola
Najbolji sudački par: Davor Lončar i Zoran Lončar, Varaţdin
Slika 2 - ŠRK Karlovac - osvojeno prvo mjesto
13
Izjave trenera nakon završetka
1. Memorijalnog rukometnog turnira „Krešimir Petanjek“
Dragutin Novak (RK Vidovec BIOS, Vidovec)
Kao prvi susjedi u Varaždin smo došli učiti. Naši mladi igrači imali su
prigodu vidjeti puno toga, a i provjeriti svoje rukometno znanje u
konkurenciji svojih vršnjaka i ekipa koje imaju veću i dužu tradiciju u radu
s mladima. Sve pohvale organizatorima i ako dobijemo poziv, dolazimo i
dogodine.
Istok Vrhovč (RK Ormoţ, Ormoţ)
Odličan turnir s puno jakih ekipa. Posve smo zadovoljni organizacijom, ali
i kvalitetom prikazanog rukometa. Vraćamo se sigurno dogodine, jer
osvojeni naslov najboljeg u 2000. godištu treba pokušati obraniti.
Damir Vašarević (RK VIRO Virovitica, Virovitica)
Prije svega moram istaći prijem i gostoprimstvo domaćina. Sam turnir je
odličan. Na jednom mjestu moglo se vidjeti puno dobrih utakmica, ali i
mladih rukometaša. Kao trener ugodno sam iznenaĎen ambijentom,
kvalitetom suĎenja, a u varaždinskom turniru ima i još nešto – on ima dušu
i zato je specifičan.
Ţarko Jakšić (RK Arbanasi, Zadar)
Turnir je izvrsno organiziran. Posebno nas je veselila preciznost satnice, a
tu je organizator funkcionirao poput švicarskog sata. Igralo se izuzetno
fer, djeca su se veselila dva dana u Varaždinu. Sigurno dolazimo i
dogodine.
Dinko Đanković (Škola rukometa Karlovac, Karlovac)
Vrlo dobra organizacija, prekrasna nova dvorana, kvalitetni suparnici i
niz odličnih utakmica već na startu varaždinskom turniru daju sve atribute
uspješnosti. Naša obveza je nakon pobjede u godištu 1998. da u grad
baroka doĎemo i dogodine, jer moramo pokušati obraniti naslov najboljih.
Boris Nemec (RK CO Zagreb, Zagreb)
Odlična organizacija, domaćini turnira učinili su baš sve da djeca imaju
vrhunske uvjete za igranje. Mi smo došli malo oslabljeni, ali to nimalo ne
umanjuje uspjehe naših konkurenata. Dolazimo i dogodine, jer Varaždin
kao grad rukometa zaslužuje ono najbolje, pa makar se radilo i o onim
najmlaĎim kategorijama.
14
Pokrovitelj i organizator
Pokrovitelj:
Organizator:
Grad Varaţdin
Udruga rukometnih veterana Varaţdin
Branka Petanjek - član
Dragutin Pintarić - član
Organizacijski odbor
Mihajlo Kovačević - predsjednik
Milan Lacković - dopredsjednik
Ţeljko Benc - dopredsjednik
Branko Divjak - član
Antun Đurić - član
Vladimir Đurić - član
Rajo Jeftić – član
Antun Jerić - član
Vladko Jerić - član
Dragutin Levatić - član
Boris Santo – član
Kazimir Sardelić - član
Čedomir Sušnić - član
Srećko Tkalčec - član
4. Komisija za oglašavanje i
informiranje
Kazimir Sardelić - predsjednik
Boris Santo - dopredsjednik
Ivan Benc - član
Ţeljko Benc - član
Boris Gverić - član
Zvonko Petanjek - član
Vladimir Premuţ - član
5. Komisija za zdravstvo
dr. Vjekoslav Hlebar - predsjednik
Čedomir Sušnić - dopredsjednik
dr. Tomica Dobovičnik - član
1. Komisija za marketing
Mihajlo Kovačević - predsjednik
Boris Santo - dopredsjednik
Ţeljko Benc - član
Branko Divjak - član
Zlatko Hajdin - član
Ţeljko Kušter - član
Milan Lacković - član
Boris Lilić - član
2. Komisija za natjecanje
Rajo Jeftić - predsjednik
Čedomir Sušnić - dopredsjednik
Tihomir Bešenić - član
Boris Lilić - član
Ivica Matijašić - član
Miljenko Medved - član
Srećko Tkalčec - član
3. Komisija za prijem ekipa i protokol
Dragutin Levatić - predsjednik
Marija Balaš - dopredsjednik
Dora Benc - član
Antun Đurić - član
Marija Hajdin - član
Draţen Jurić - član
Robert Koprek – član
Snjeţana Logoţar - član
15
rukometni-veterani.hr
i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content