close

Enter

Log in using OpenID

303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR

embedDownload
Mini hidraulični bageri
303.5E CR, 304E CR,
305E CR, 305.5E CR
Motor
Model motora
Neto snaga (ISO 9249)
Težine
Radna težina sa zaštitnim krovom
Radna težina s kabinom
Radne karakteristike
Maksimalna dubina kopanja
303.5E CR
304E CR
305E CR
305.5E CR
Cat® C1.8
23,6 kW (31,6 HP)
Cat® C2.4
30 kW (40,2 HP)
Cat® C2.4
30 kW (40,2 HP)
Cat® C2.4
32,9 kW (44,2 HP)
3508 kg (7734 lb)
3692 kg (8139 lb)
3854 kg (8497 lb)
4009 kg (8838 lb)
4915 kg (10.836 lb)
5088 kg (11.217 lb)
5270 kg (11.618 lb)
5415 kg (11.938 lb)
3180 mm (10'4")
3430 mm (11'3")
3670 mm (12'1")
3870 mm (12'8")
Visoke
performanse
u kompaktnim
veličinama kako
biste povećali
produktivnost
u najsloženijim
primjenama.
Sadržaj
Kabina strojara.................................................................... 4
Performanse....................................................................... 5
Motor.................................................................................. 5
COMPASS kontrolna ploča................................................... 6
Kompaktni poluprečnik, nulto pomicanje
stražnjeg dijela stroja.......................................................... 8
Buldožerski nož................................................................. 10
Opcije za spojnicu i radni alat............................................ 11
Mogućnost servisiranja..................................................... 12
Specifikacije...................................................................... 14
Standardna oprema.......................................................... 20
Opcionalna oprema........................................................... 21
2
Mini hidraulični bageri Cat® E Series isporučuju visoke performanse uz kompaktnu veličinu kako bi vam se olakšao rad u skučenim prostorima.
Sva četiri modela imaju veliki, integrirani protivteg i izuzetno su stabilni, uz zadržavanje kompaktnog polumjernog rada. Uz novu COMPASS
kontrolnu ploču, E Series ima nove standardne funkcije kao što su sigurnosni sistem zaštićen lozinkom, ekološki način rada, prilagodljiva
pomoćna kontrola protoka i kontinuirani protok. Te nove funkcije naše mašine čine produktivnijim, svestranim i troškovno prihvatljivim.
3
Kabina strojara
Odlična udobnost koja vam omogućava produktivnost
tokom radnog dana
Ugodno radno okruženje
Prostrana i udobna kabina strojara sa odličnom vidljivošću i prostorom
za noge omogućava strojaru ugodan rad i smanjuje umor. Standardne
funkcije obuhvataju:
•Obarajuće amortizirano sjedalo s podesivim naslonima za ručne zglobove.
•Pilot komande za sve poslove, uključujući polige za kretanje i funkcije dozera.
•Zaštitni krov s dva stubića radi bolje vidljivosti prema zoni rada.
•Promjena rasporeda komandi (nije dostupna u svim regionima) dostupna
je iz kabine i omogućava promjenu komandi iz bagera u rovokopača.
•Veliki prostor za odlaganje ispod sjedišta koji se može zaključati
radi bolje sigurnosti.
Komande upravljačke palice
Komande zaokretanja grane i pomoćne hidraulične funkcije smještene su
vam nadohvat ruke i omogućavaju lak i jednostavan rad. Njima se ujedno
izbjegava korištenje nožnih pedala i oslobađa dodatni prostor za noge
strojara. Potpune pilot komande omogućavaju stalni protok i pritisak kroz
cijeli životni vijek mašine. Time se ujedno omogućava zaljučavanje svih
komandi prilikom pokretanja mašine.
4
Performanse
Izuzetna snaga kopanja uz precizno upravljanje
Stabilnost
Sva četiri modela serije E pružaju izuzetnu stabilnost uz zadržavanje kompaktnog
polumjernog rada. Zahvaljujući povećanoj stabilnosti ostvaruje se bolja produktivnost
i svestranost kroz korištenje težih radnih alata i opcionalne duge strijele.
Brzo, snažno kopanje uz hidraulično otkrivanje opterećenja
Velike sile kopanja i brži radni ciklusi ostvaruju produktivnost koju vaš posao traži.
Hidraulika za otkrivanje opterećenja optmizira protok za jednostavne i dobre
performanse i veću ekonomičnost potrošnje goriva.
Okretanje kašike za 200 stepeni
Vrhunsko okretanje kašike za 200 stepeni, što je najbolji rezultat u branši,
omogućava bolje zadržavanje materijala tokom utovara kamiona.
Ono također omogućava jednostavnije kopanje vertikalnog zida bez
pomjeranja mašine.
Motor
Pogonski sklop visokih performansi optimizira snagu motora
i ostvaruje dobre rezultate
Automatski rad motora u praznom hodu smanjuje broj obrtaja motora
kada se ne koristi kako bi se štedilo gorivo i smanjila ekološka buka
i emisija štetnih gasova.
Automatske dvije brzine
Uz standardnu funkciju automatske dvije brzine, mašina automatski
uravnotežava veliku brzinu i obrtni momenat za potrebe kretanja, na
osnovu datih uslova, kako bi strojar na raspolaganju imao optimalnu
brzinu i kontrolu. Mašina se može prebaciti u niži stepen prenosa ako
je potrebno sporije kretanje na malom prostoru.
5
COMPASS Kontrolna ploča
Potpuna, operativna, za održavanje, performanse i uz sigurnosni sistem
Sasvim nova COMPASS kontrolna ploča na mini hidrauličnim bagerima Cat® serije E je
proizvod koji je Caterpillar razvio posebno za kompaktne bagere. Na njoj je dodano nekoliko
novih funkcija mašinama, uz povećavanje vrijednosti za kupca. Sve sljedeće funkcije su sada
standardne na svih pet novih modela serije E.
Potpuno – sve funkcije kontrolne ploče sada su standardne na svih pet novih
modela serije E
Rukovanje – jednostavno rukovanje promjenom rasporeda, hidraulična brza spojnica
i vidljivost mjerača goriva – sve na pritisak dugmeta
Održavanje – intervali održavanja, dijagnostika i radni sati
Performanse – uštedite do 20% goriva uz održavanje optimalnog nivoa performansi
I još
Sigurnost – uređaj protiv krađe s pojedinačnom korisničkom i glavnom lozinkom
Sistem – ergonomski dizajnirana kontrolna ploča
Sigurnosni sistem zaštićen šifrom
Standardni protuprovalni uređaj sada se isporučuje uz svaki kompaktni bager serije E.
Kada je aktivirana funkcija zaštite od krađe, potrebno je unijeti petocifrenu alfanumeričku
lozinku za pokretanje mašine. Koristi se glavna lozinka i do pet korisničkih lozinki koje može
kreirati vlasnik po želji.
Održavajte sigurnost mašine na prometnom mjestu korištenja tako što ćete je zaključati
kad niste u blizini
Podesivi pomoćni radni alat za kontrolu protoka
Mašine serije E sada imaju jednostavno podešavanje protoka niz granu i strijelu do radnog
alata. I standardni glavni vod i opcionalna sekundarna pomoćna hidraulika mogu se
podešavati na skali od 1 do 15 putem nekoliko dugmadi na kontrolnoj ploči.
Podesite protok ka različitim alatima jednostavnim pritiskom na dugme
6
OTKLJUČAJTE nove funkcije i iskusite vrijednost
ekskluzivne COMPASS kontrolne ploče na
novim kompaktnim bagerima serije E
Ekonomični režim
Ova funkcija omogućava postavljanje mašine za ekonomičniju iskorištenost snage
jednostavnim pritiskom na dugme. Za vrijeme rada u ovom režimu, mašina će održavati
odličan nivo performansi uz uštedu do 20% goriva kroz nešto nižu postavku motora.
Štedite novac uz nove kompaktne bagre serije E
Neprekidni protok
Kada se ova funkcija omogući dugmetom na monitoru, nove mašine serije E mogu
raditi u režimu neprekidnog protoka. Uz pomoćnu hidrauliku na desnoj upravljačkoj
palici, samo držite okretni prekidač na željenom protoku i smjeru 2,5 sekunde i mašina
će održavati tu brzinu protoka dok se ne isključi.
Održavajte hidraulički tok do radnih alata, uz bilo koji protok i u bilo kojem
smjeru, jednostavnim pritiskom na dugme
Promjena rasporeda
Promijenite operativni raspored između bagera i rovokopača jednostavnim pritiskom
na dugme iz udobne kabine.
Promjena rasporeda koja se aktivira pritiskom na dugme je bezbjedna i jednostavna
Informacije o održavanju i performansama
Jednostavno vodite evidenciju o različitim parametrima održavanja i
performansi mašine.
Poništavajte intervale održavanja i osigurajte da mašina uvijek ima odgovarajuće
servisiranje uz maksimiziranje njenog radnog vijeka
7
Kompaktni poprečnik, nulto pomicanje
stražnjeg dijela stroja
Rad u skučenim područjima
Kompaktni radijus
Kompaktni radijus mašini daje veću svestranost sposobnost rada u skučenim područjima.
To omogućava strojaru da se koncentrira na posao koj obavlja bez potrebe da vodi računa o tome
hoće li oštetiti stražnji dio mašine ili o nekim drugim preprekama na mjestu rada. Na modelima
305E CR i 305.5E CR, gornji dio mašine ostaje unutar 140 mm (5,5") od donjeg postroja.
Nulto pomicanje stražnjeg dijela stroja
Novost u seriji E je da su modeli 303.5E CR i 304E CR opremljeni nultim pomicanjem stražnjeg
dijela stroja. Na tim modelima, poluprečnik gornjeg dijela mašine ostaje sasvim unutar širine
donjeg postroja.
8
Stabilnost i trajnost podvozja
Gumene gusjenice – standardne gumene gusjenice vam omogućavaju da radite na različitim površinama kako što su trava, ploče ili kamen, bez oštećivanja površine
ili mašine.
Opcionalne čelične gusjenice – opcionalne čelične gusjenice su dostupne za teške uvjete rada, kao što su rušenja. Dodatna težina čeličnih gusjenica uopćeno pruža
veću stabilnost prilikom kopanja preko stranice mašine. (Nije dostupno na 304E CR.)
Gumene podloške – opcionalne čelične podloške mogu se pričvrstiti na čelične gusjenice kako bi se spriječila oštećenja popločanih površina i minimizirala buka
i vibracije tokom kretanja s postavljenim sistemom čeličnih gusjenica. Ova opcija pruža maksimalnu ukupnu stabilnost.
9
Buldožerski nož
Maksimizirajte produktivnost
Jednostavna kontrola dozera
s funkcijom lebdjenja
Funkcijom dozera upravlja se pilot komandama iz unutrašnjosti
kabine, uz jednostavan i proporcionalan rad. Standardna funkcija
lebdjenja se omogućava guranjem poluge sasvim naprijed u
zadržani položaj. Čišćenje i utovar straga su lakši jer strojar
ne mora da podešava visinu noža tokom kretanja.
Odlična vidljivost noža
Vidljivost prema nožu je odlična u svakom položaju, čime se omogućava da nož bude
pozicioniran iza strojara i dalje od prednjih veza radi boljeg pristupa za vrijeme stražnje
vuče i završnih radova u skučenim prostorima.
Opcija ugaonog noža
Povećajte svestranost mašine uz Cat ugaoni nož dozera. Napravljen za dug vijek trajanja
i dobru izdržljivost, hidraulični ugaoni nož ima habajuću ivicu od ojačanog čelika i
dobru zaštitu cilindara i hidrauličnih vodova. Ugaoni nož može se postaviti ravno
ispred ili pod uglom od 25 stepeni ulijevo ili udesno. Time se smanjuje broj potrebnih
vraćanja i promjena položaja prilikom stražnjeg utovara te posao možete obavljati
brže. Svim funkcijama noža se upravlja jednom upravljačkom palicom, uz korištenje
proporcionalnog valjkastog prekidača za ugaonu funkciju.
10
Opcije za spojnicu i radni alat
Povećana svestranost primjene uz višestruke radne alate
Spojnice
Serija E je dostupna s opcijom mehaničkog ili hudrauličnog hvatača za brzu
spojnicu. Dizajn spojnice koristi klin za pričvršćivanje alata za spojnicu,
čime se smanjuje habanje i održava čvrst spoj kroz životni vijek spojnice.
Hidraulična spojnica omogućava strojaru da mijenja radne alate bez
napuštanja kabine.
Širok opseg radnih alata
Širok opseg Cat radnih alata dizajniran je posebno za Cat mini hidraulične bagere
kako bi se maksimizirale performanse mašine. Dostupni radni alati obuhvataju:
•Kašike (za teške uvjete rada i veliki kapacitet)
•Kašike za čišćenje jaraka, s nagibom
•Hidraulički čekići
•Svrdla
•Hvatači (nije dostupno u svim regionima)
•VIbracijski nabijači
•Makaze (postavljaju se samo na granu modela 305E CR/305.5E CR)
•Brza spojnica
Standardne poluge pripremljene za hvatač
(opcionalno u Evropi)
Na mašini se standardno montiraju polužni nosači, pripremljeni za
hidraulični hvatač, čime se ostvaruje još veća svestranost mašine.
Konzola i sigurnosni ventil koji se postavljaju u fabrici čine montiranje
hidrauličnog hvatača jednostavnim i cjenovno pristupačnim.
Standardni pomoćni vodovi i akumulator
Jednostruki i dvostruki pomoćni vodovi (kombinirana funkcija), uključujuću brze
veze, montiraju se u standardnoj opremi tako da mašina stiže spremna za rad.
Standardni akumulator omogućava oslobađanje pomoćnog pritiska tako da
spajanje i prekid veze s radnim alatima teče sigurnije i jednostavnije.
11
Mogućnost servisiranja
Pojednostavljeni servis i održavanje štede vam vrijeme i novac.
•Jednostavan pristup hladnjaku i hladnjaku ulja omogućava jdnostavnije čišćenje i
skraćuje vrijeme održavanja.
•S·O·SSM ventil za uzimanje uzorka ulja omogućava jednostavno uzimanje uzoraka
hidraulične tečnosti radi preventivnog održavanja.
•Zahvaljujući periodu zamjene motornog ulja i filtera nakon 500 sati rada smanjuju
se operativni troškovi i vrijeme neaktivnosti mašine.
12
Jednostavno servisiranje
Prikladne funkcije servisiranja održavanje čine jednostavnim, uz skraćivanje vremena neaktivnosti:
•Podizanjem poklopca sa strane ostvaruje se pristup filteru zraka, glavnom radnom ventilu,
1-strukom/2‑strukom pomoćnom selektoru toka, akumulatoru, filteru goriva i hidrauličnom
rezervoaru. Time nema potrebe da se podiže kabina prilikom održavanja ili servisiranja mašine.
•Vrata koja se široko otvaraju omogućavaju pristup glavnim komponentama i servisnim tačkama,
uključujući provjeru nivoa ulja i dopunjavanje, vertikalno postavljeni filter motornog ulja, motor
pokretač i alternator.
Podrška za kupce na koju možete računati.
Cat zastupnik će vam spremno pomoći u donošenju odluke o kupnji opreme, ali i o svemu što slijedi.
•Financijski su paketi fleksibilni kako bi odgovarali vašim mogućnostima.
•Neprevaizeđena dostupnost dijelova vam omogućava rad bez prekida.
•Usporedite strojeve i procijenite vijek trajanja dijelova, preventivno održavanje te troškove proizvodnje.
•Ovlašteni zastupnik kompanije Cat može procijeniti troškove popravka, obnoviti i zamijeniti
vašu mašinu.
•Više podataka o Cat proizvodima, uslugama zastupnika i industrijskim rješenjima potražite na našoj
web stranici www.cat.com.
13
Specifikacije za 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR
Motor
Model motora
303.5E CR
304E CR/305E CR/305.5E CR
Nazivna neto snaga (ISO 9249)
303.5E CR
304E CR/305E CR
305.5E CR
Bruto snaga
303.5E CR
304E CR/305E CR
305.5E CR
Prečnik cilindra
Hod
Radna zapremina
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Sistem kretanja
Cat® C1.8
Cat® C2.4
23,6 kW
30 kW
32,9 kW
31,6 HP
40,2 HP
44,2 HP
24,8 kW
31,2 kW
34,1 kW
87 mm
102,4 mm
33,3 HP
41,8 HP
45,7 HP
3,4"
4"
1,8 l
2,4 l
110"3
146"3
3508 kg
3854 kg
4915 kg
5270 kg
7734 lb
8497 lb
10.836 lb
11.618 lb
3692 kg
4009 kg
5088 kg
5415 kg
8139 lb
8838 lb
11.217 lb
11.938 lb
Težine*
Radna težina sa zaštitnim krovom
303.5E CR
304E CR
305E CR
305.5E CR
Radna težina s kabinom
303.5E CR
304E CR
305E CR
305.5E CR
**Težina uključuje gumene gusjenice, kašiku, strojara, pune vodove
goriva i pomoćne vodove.
14
Brzina vožnje – velika
Brzina vožnje – mala
303.5E CR/304E CR/305E CR
305.5E CR
Maksimalna sila vuče – velika brzina
303.5E CR
304E CR
305E CR
305.5E CR
Maksimalna sila vuče – mala brzina
303.5E CR
304E CR
305E CR
305.5E CR
Pritisak na tlo
303.5E CR
304E CR
305E CR
305.5E CR
4,6 km/h
2,8 milja/h
2,6 km/h
2,8 km/h
1,6 milja/h
1,7 milja/h
16,9 kN
16,8 kN
24,1 kN
26,8 kN
3799 lb
3777 lb
5418 lb
6025 lb
31 kN
30,8 kN
45,2 kN
47,8 kN
6969 lb
6921 lb
10.161 lb
10.745 lb
32,1 kPa
29,1 kPa
28,2 kPa
30 kPa
4,7 psi
4,2 psi
4,1 psi
4,4 psi
5,5 l
10,5 l
1,5 gal
2,8 gal
7,0 l
9,5 l
1,8 gal
2,5 gal
46 l
63 l
12,2 gal
16,6 gal
42,3 l
68,3 l
11,2 gal
18 gal
65 l
78 l
17,2 gal
20,6 gal
Servisni kapaciteti punjenja
Rashladni sistem
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Motorno ulje
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Rezervoar za gorivo
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Hidraulički rezervoar
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Hidraulični sistem
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Hidraulični sistem*
Protok pumpe pri 2400 o/min
303.5E CR/304E CR
87,6 l/min
305E CR
119,3 l/min
305.5E CR
129,6 l/min
Radni pritisak – oprema
245 bara
Radni pritisak – kretanje
245 bara
Radni pritisak – okretanje
303.5E CR/304E CR
181 bara
305E CR/305.5E CR
185 bara
Pomoćni krug – primarni (186 bar/2734 psi)
303.5E CR/304E CR
60 l/min
305E CR/305.5E CR
70 l/min
Pomoćni krug – sekundarni (174 bar/2524 psi)
303.5E CR/304E CR
27 l/min
305E CR/305.5E CR
38 l/min
Sila kopanja = strijela (standardna)
303.5E CR
18,9 kN
304E CR
21,6 kN
305E CR
24,7 kN
305.5E CR
28,9 kN
Sila kopanja = strijela (duga)
303.5E CR
16,9 kN
304E CR
19,5 kN
305E CR
21,3 kN
305.5E CR
24,8 kN
Sila kopanja = kašika
303.5E CR
33,0 kN
304E CR
37,8 kN
305E CR
44,7 kN
305.5E CR
50,9 kN
Sistem zaokretanja
23,1 gal/min
31,5 gal/min
34,2 gal/min
3553 psi
3553 psi
2625 psi
2690 psi
15,9 gal/min
18,5 gal/min
7,1 gal/min
10 gal/min
4249 lb
4856 lb
5550 lb
6500 lb
3799 lb
4384 lb
4788 lb
5575 lb
Brzina zaokretanja stroja
Zaokretanje grane – ulijevo
(bez zaustavljanja)
303.5E CR/305E CR/305.5E CR
304E CR
Zaokretanje grane – ulijevo
(sa zaustavljanjem)
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Zaokretanje – udesno
9 o/min
80°
70°
55°
60°
50°
Nož
Širina
303.5E CR
304E CR
305E CR/305.5E CR
Visina
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Dubina kopanja
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
Podizna visina
303.5E CR/304E CR
305E CR/305.5E CR
1780 mm
1950 mm
1980 mm
70"
76,8"
78"
325 mm
375 mm
12,8"
14.8"
470 mm
540 mm
18,5"
21,3"
400 mm
420 mm
15,7"
16,5"
7419 lb
8498 lb
10.050 lb
11.445 lb
*Hidraulika ovisna o opterećenju s klipnom pumpom
promjenjivog protoka.
15
Specifikacije za 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR
Dimenzije za 303.5E CR
1
Standardna strijela
2880 mm
9'6"
Duga strijela
3180 mm
10'4"
11
Standardna strijela
1420 mm
4'8"
Duga strijela
1650 mm
5'4"
2
2320 mm
2470 mm
8'2"
12
2500 mm
8'2"
2500 mm
8'2"
7'8"
3
5060 mm
16'8"
5320 mm
17'6"
13
565 mm
1'10"
565 mm
1'10"
4
5200 mm
17'1"
5440 mm
17'10"
14
2220 mm
7'3"
2220 mm
7'3"
5
4920 mm
16'2"
5030 mm
16'6"
15
4730 mm
15'6"
4790 mm
15'9"
6
3520 mm
11'6"
3640 mm
11'11"
16
765 mm
2'6"
765 mm
2'6"
7
2060 mm
6'9"
2180 mm
7'2"
17
670 mm
2'2"
670 mm
2'2"
8
890 mm
2'11"
890 mm
2'11"
18
300 mm
1'0"
300 mm
1'0"
19
1780 mm
5'10"
1780 mm
5'10"
9
400 mm
1'4"
400 mm
1'4"
10
470 mm
1'7"
470 mm
1'7"
303.5E CR kapaciteti podizanja na tlu*
Poluprečnik tačke podizanja
3000 mm (9'8")
4000 mm (13'1")
Spušteni nož
kg
lb
Prednji
1370
2940
Bočni
740
1590
Prednji
880
1890
Bočni
470
1010
Podignuti nož
kg
lb
770
1698
680
1499
490
1080
440
970
*Navedena opterećenja su usaglašena sa standardom za kapacitet podizanja hidrauličnog bagera ISO 10567:2007 i ona ne premašuju 87% ukupnog hidrauličnog podizanja ili 75% opterećenja prevrtanja. Težina kašike
bagera nije uvrštena u ovu tabelu.
16
Dimenzije za 304E CR
1
Standardna strijela
3130 mm
10'3"
Duga strijela
3430 mm
11'3"
11
Standardna strijela
1480 mm
4'10"
Duga strijela
1770 mm
5'9"
2
2420 mm
2560 mm
8'5"
12
2500 mm
8'2"
2500 mm
8'2"
8'0"
3
5220 mm
17'1"
5470 mm
18'0"
13
565 mm
1'10"
565 mm
1'10"
4
5350 mm
17'7"
5590 mm
18'4"
14
2220 mm
7'3"
2220 mm
7'3"
5
4980 mm
16'5"
5070 mm
16'8"
15
4820 mm
15'10"
4930 mm
16'2"
6
3590 mm
11'9"
3690 mm
12'1"
16
735 mm
2'5"
735 mm
2'5"
7
2110 mm
6'11"
2220 mm
7'3"
17
670 mm
2'2"
670 mm
2'2"
8
975 mm
3'2"
975 mm
3'2"
18
350 mm
1'1"
350 mm
1'1"
9
400 mm
1'4"
400 mm
1'4"
19
1950 mm
6'5"
1950 mm
6'5"
10
470 mm
1'7"
470 mm
1'7"
304E CR Kapaciteti podizanja na tlu*
Poluprečnik tačke podizanja
3000 mm (9'8")
Spušteni nož
kg
lb
Prednji
1610
3549
Podignuti nož
kg
lb
830
1830
4500 mm (14'9")
Bočni
920
2028
Prednji
1040
2292
Bočni
590
1301
830
1830
530
1168
530
1168
*Navedena opterećenja su usaglašena sa standardom za kapacitet podizanja hidrauličnog bagera ISO 10567:2007 i ona ne premašuju 87% ukupnog hidrauličnog podizanja ili 75% opterećenja prevrtanja. Težina kašike
bagera nije uvrštena u ovu tabelu.
17
Specifikacije za 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR
Dimenzije za 305E CR
1
Standardna strijela
3280 mm
10'9"
Duga strijela
3670 mm
12'1"
11
Standardna strijela
1750 mm
5'9"
Duga strijela
2150 mm
7'0"
2
2320 mm
7'7"
2630 mm
8'8"
12
2550 mm
8'4"
2550 mm
8'4"
3
5430 mm
17'10"
5810 mm
19'1"
13
615 mm
2'0"
615 mm
2'0"
4
5600 mm
18'5"
5960 mm
19'7"
14
2580 mm
8'5"
2580 mm
8'5"
5
5250 mm
17'3"
5440 mm
17'10"
15
5180 mm
17'0"
5290 mm
17'4"
6
3720 mm
12'2"
3920 mm
12'10"
16
785 mm
2'7"
785 mm
2'7"
7
2350 mm
7'8"
2530 mm
8'3"
17
695 mm
2'3"
695 mm
2'3"
8
1100 mm
3'7"
1100 mm
3'7"
18
400 mm
1'4"
400 mm
1'4"
19
1980 mm
6'6"
1980 mm
6'6"
9
405 mm
1'4"
405 mm
1'4"
10
555 mm
1'10"
555 mm
1'10"
304E CR Kapaciteti podizanja na tlu*
Poluprečnik tačke podizanja
3000 mm (9'8")
4500 mm (14'9")
Spušteni nož
kg
lb
Prednji
2340
5159
Bočni
1200
2646
Prednji
1260
2778
Bočni
640
1411
Podignuti nož
kg
lb
1450
3197
1070
2359
760
1676
570
1257
*Navedena opterećenja su usaglašena sa standardom za kapacitet podizanja hidrauličnog bagera ISO 10567:2007 i ona ne premašuju 87% ukupnog hidrauličnog podizanja ili 75% opterećenja prevrtanja. Težina kašike
bagera nije uvrštena u ovu tabelu.
18
Dimenzije za 305.5E CR
1
Standardna strijela
3470 mm
11'4"
Duga strijela
3870 mm
12'8"
11
Standardna strijela
1740 mm
5'8"
Duga strijela
2150 mm
6'11"
2
2330 mm
2730 mm
9'0"
12
2550 mm
8'4"
2550 mm
8'4"
7'8"
3
5630 mm
18'6"
6020 mm
19'9"
13
615 mm
2'0"
615 mm
2'0"
4
5790 mm
19'0"
6170 mm
20'3"
14
2580 mm
8'6"
2580 mm
8'6"
5
5330 mm
17'6"
5590 mm
18'4"
15
5330 mm
17'6"
5460 mm
17'10"
6
3820 mm
12'7"
4080 mm
13'4"
16
785 mm
2'7"
785 mm
2'7"
7
2400 mm
7'10"
2530 mm
8'3"
17
695 mm
2'3"
695 mm
2'3"
8
1130 mm
3'8"
1130 mm
3'8"
18
400 mm
1'4"
400 mm
1'4"
19
1980 mm
6'6"
1980 mm
6'6"
9
405 mm
1'4"
405 mm
1'4"
10
555 mm
1'10"
555 mm
1'10"
303.5E CR kapaciteti podizanja na tlu*
Poluprečnik tačke podizanja
3000 mm (9'8")
4500 mm (14'9")
Spušteni nož
kg
lb
Prednji
2590
5710
Bočni
1290
2844
Prednji
1380
3042
Bočni
690
1521
Podignuti nož
kg
lb
1550
3417
1150
2535
820
1808
620
1367
*Navedena opterećenja su usaglašena sa standardom za kapacitet podizanja hidrauličnog bagera ISO 10567:2007 i ona ne premašuju 87% ukupnog hidrauličnog podizanja ili 75% opterećenja prevrtanja. Težina kašike
bagera nije uvrštena u ovu tabelu.
19
Standardna oprema za 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR
Standardna oprema
Standardna oprema može biti različita. Obratite se ovlaštenom zastupniku kompanije Cat za dodatne detalje.
•Akumulator koji ne treba održavati
•Alarm kretanja (po izboru za Evropu)
•Alternator
•Automatska okretna parkirna kočnica
•Automatski prazan hod motora
•Brzo odvajanje pomoćnog voda
•Buldožerski nož s funkcijom lebdjenja
•Držač čaše
•Ekran COMPASS
•Gumene gusjenice
•Hladnjak hidrauličnog ulja
•Jednostruki i dvostruki (kombinirana funkcija) pomoćni
hidraulični vodovi
•Kretanje s dvije automatske brzine
•Kuka za kaput
•Kutija za čuvanje na zaključavanje
•Mjerni instrumenti ili pokazivači nivoa goriva, temperature rashladnog
sredstva motora, radnih sati, pritiska ulja u motoru, pročistača zraka,
alternatora i grijača, intervala servisiranja
•Neprekidni protok
•Otirač
20
•Papučice za vožnju
•Podesiva pomoćna regulacija protoka za radne alate
•Podesivi nasloni za ručne zglobove
•Postavke ekonomičnog režima za uštedu goriva do 20%
•Promjena rasporeda komandi (nije dostupno u Evropi)
•Protuprovalni sigurnosni sustav
•Radno svjetlo na kabini
•Sigurnosni pojas na uvlačenje
•Sirena
•Sjedalo s amortizerima, presvučeno vinilom
•Standardna strijela
•Strijele pripremljene za hvatač
(standardna oprema za sva područja osim Evrope)
•Uška za dizanje na polužju kašike
(standardna oprema za sva područja osim Evrope)
•Zaštitni krov s FOPS ISO 10262 (razina 1)
i zaštitom od prevrtanja (TOPS) ISO 12117
•Zglobovi polužja koji ne zahtijevaju veliko održavanje
•Štitnik cilindra grane
Opcionalna oprema za 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR
Opcionalna oprema
Opcionalna oprema može biti različita. Obratite se ovlaštenom zastupniku kompanije Cat za dodatne detalje.
•Amortizirano sjedalo s visokim naslonom za leđa,
presvučeno tkaninom
•Duga strijela
•Ekološki ispusni ventil za hidraulički spremnik
•Hidraulični vodovi brze spojnice
•Kabina spremna za ugradnju radiouređaja s FOPS ISO 10262
(razina 1) i zaštitom od prevrtanja (TOPS) ISO 12117 s
grijačem/odmrzivačem, unutarnjim svjetlom i peračem/
brisačem vjetrobranskog stakla
•Klimatizacija
•Mehanička brza spojnica
•Protupovratni ventil grane (samo za Evropu)
•Retrovizori za kabinu i zaštitni krov
•Sekundarni pomoćni hidraulički vodovi
•Sigurnosni pojas širok 75 mm (3")
(po izboru za Evropu, standardno za sva ostala područja)
•Svjetlo postavljeno na granu
•Ugaoni nož dozera s funkcijom lebdjenja
•Utičnica za rotirajuće svjetlo za strojeve sa zaštitnim krovom
•Uška za dizanje na polužju kašike
(po izboru za Evropu, standardno za sva ostala područja)
•Čelični članci i čelični članci s gumenim ulošcima
21
Napomene
22
23
Mini hidraulični bageri 303.5E CR, 304E CR, 305E CR, 305.5E CR
Više informacija o Cat proizvodima, uslugama dilera i industrijskim rešenjima potražite na našoj web adresi www.cat.com
© 2012 Caterpillar Inc.
Sva prava zadržana
Materijali i specifikacije su podložni promjenama bez najave. Mašine na fotografijama možda imaju dodatnu opremu.
Dostupne opcije potražite kod ovlaštenog zastupnik a kompanije Cat.
CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, njihovi logotipi, “Caterpillar Yellow” i “Power Edge” trgovački detalj, kao i poslovni
identitet i identitet proizvoda, koji su ovde korišteni, predstavljaju zaštićene znakove kompanije Caterpillar i ne smiju
se koristiti bez odobrenja.
20
A9HH6558 (05-2012)
(Prijevod: 07-2012)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content