close

Enter

Log in using OpenID

c-bos - Biobrand

embedDownload
Uživajte bez posljedica!
1. SAŽETAK
Cardiofit je spoj znanosti, tehnologije i stoljetnih narodnih recepata, koji snažno utječe na bolesti
krvožilnog (kardiovaskularnog) sustava. Istovremeno je
prirodni dodatak prehrani, bez nuspojava karakterističnih
za lijekove koji se koriste za kontrolu ovih problema.
Cardiofit kompleks je prirodan proizvod. Sadrži
visoku koncentraciju nekoliko vrijednih i aktivnih
sastojaka koji se dobivaju suhom preradom divljih
jabuka i ljekovitog bilja. Osnovni aktivni sastojak, koji
divlje jabuke čini snažnim sredstvom u borbi protiv
kolesterola i povećanog krvnog tlaka, je quercetin.
Dokazano je da korištenje quercetina može dovesti do
poboljšanja u slučaju dislipidemije (poremećaja vrijednosti masnoća u krvi), stanja nakon infarkta miokarda,
nakon moždanog udara, u slučaju problema s cirkulacijom, metaboličkog sindroma, šećerne bolesti, povijesti
raka u obitelji, upalnog oboljenja bilo kojeg uzroka,
te u slučaju alergijskih oboljenja, demencije, Parkinsonove bolesti i ateroskleroze.
Kombinacijom pravilne prehrane i Cardiofita normalizira se masnoća u krvi i snižava povećani krvni tlak.
Također, dodatna vrijednost Cardiofita je u smanjenju rizika
od nastanka kolorektalnog karcinoma. Jedna od najvećih
značajki Cardiofita je i njegovo antioksidativno djelovanje
koje poništava štetno djelovanje brze hrane. Osnovni sastojci Cardiofita vežu štetne masti, smanjujući njihovu resorpciju i ulazak u krv, te tako značajno reduciraju njihovo štetno
djelovanje. Cardiofit je izvrstan dodatak prehrani jer se u
njegovoj proizvodnji koristi najnovija tehnologija hladne
prerade, koja čuva sve zaštitne elemente sadržane u divljim
jabukama i ljekovitom bilju od kojeg se pripravlja.
normalna
krvna žila
zakrčena
krvna žila
2. ŠTO JE CARDIOFIT I
KOJE SU NJEGOVE KORISTI?
Sigurno ste mnogo puta u životu bili u dvojbi oko
toga trebate li uzeti neki lijek ili pokušati pustiti organizam da se sam izbori s određenim zdravstvenim problemom, primjerice prehladom. Svi obično čekamo da
prođe nekoliko dana kako bi prirodni obrambeni mehanizmi nadvladali bolest. Razlog ovome leži u našoj
urođenoj predostrožnosti i nelagodi prilikom uzimanja
bilo kojeg lijeka, te u dugim listama nuspojava, kontraindikacija, mogućih međudjelovanja s drugim lijekovima
i slično. Kao posljedica svega toga, u ljudskoj je prirodi
oduvijek bilo da pokuša pronaći alternativni način borbe
s određenim zdravstvenim problemom. U najvećem
broju slučajeva ljudi uspijevaju savladati prehladu bez
bilo kakve dodatne intervencije ili vanjske pomoći. No,
postoji niz stanja u kojima ovu pobjedu nije tako lako izvojevati. Dislipidemija (poremećaj masnoća u krvi) i hipertenzija (visoki krvni tlak) tek su neke od njih. Rasprostranjenost ova dva problema danas doseže epidemijske
razmjere, te se smatra da su to najrašireniji zdravstveni
poremećaji kod zrele populacije. Dislipidemija i hipertenzija su također najveći rizični faktori za nastanak infarkta
miokarda i moždanog udara, dva najveća uzroka smrtnosti u razvijenom svijetu.
Cardiofit je spoj znanosti, tehnologije i stoljetnih narodnih recepata. Naš cilj je bio stvoriti proizvod koji ima snažan
učinak na ova dva ključna medicinska problema. Istovremeno, Cardiofit je prirodni dodatak prehrani koji ne izaziva nuspojave karakteristične za lijekove koji se u zapadnoj
medicini koriste za kontrolu ovih problema. Nakon nekoliko godina konzultacija s vodećim svjetskim stručnjacima,
te prateći rezultate više različitih istraživanja, s ponosom
možemo reći da smo uspjeli postići naš cilj.
Rezultati istraživanja
Prosječna vrijednost kolesterola u obje grupe je bila
5,91 mmol/l, triglicerida 2,91 mmol/l, HDL 1,06 mmol/l
i LDL 3,59 mmol/l. Nakon provedene terapije, testna
skupina je zabilježila pad u vrijednostima ukupnog kolesterola na 5,09 mmol/l, uz rast HDL kolesterola na 1,29
mmol/l te pad LDL kolesterola na srednju vrijednost od
2,91 mmol/l. Tijekom istraživanja također je zabilježen
pad vrijednosti triglicerida u tretiranoj skupini, koji nije
primijećen u kontrolnoj skupini. No, kako istraživanje nije
bilo dizajnirano za praćenje triglicerida, te imajući u vidu
veliki utjecaj načina prehrane na ovaj parametar, nismo
u rezultatima uključili kretanja ovih parametara.
Kao dio odvojenog istraživanja, mjerenje je obuhvatilo određivanje apolipoproteina B koji je dokazani faktor
rizika za nastanak krvožilnih bolesti . Međutim, trajanje
ovog istraživanja nema značaja za interpretaciju kretanja ovoga parametra, izuzev činjenice što smo dokumentirali pad i ove lipidne frakcije.
Grafički prikaz kretanja kolesterola (stup 1), triglicerida (stup 2), HDL (stup 3),
LDL (stup 4) i apolipoprotein B (stup 5). Test je ulazna vrijednost za tretiranu
skupinu, dok je kontrola nakon dva mjeseca terapije.
*klinička studija “Quercetin u terapiji dislipidemija”, MED ARH 2012;66(1)
Rasprava
Poremećaji masnoća ostaju veoma bitan faktor
rizika u nastanku srčanog udara i drugih komplikacija
krvožilnog sustava. Nuspojave, cijena i trajanje statinske
terapije od ključnog su značaja prilikom odluke pacijenta
da pokuša s alternativnim načinima liječenja. Različiti
dodaci imaju više ili manje uspješno djelovanje na vrijednosti masnoća u krvi ali su svi relativno ograničeni svojim
djelovanjem isključivo na ovaj poremećaj. Quercetin
je na sebe skrenuo pažnju svojim višestruko snažnim
djelovanjem za koje ima zahvaliti, prije svega, svome
antioksidativnom svojstvu.
U ovom istraživanju smo pokazali da stalna upotreba
preparata quercetin ima pozitivno i trajno djelovanje na
kontrolu dislipidemije. Zanimljivo je da je ukupni kolesterol prvi pokazao tendenciju pada, dok je uravnoteživanje
LDL i HDL kolesterola trajalo nešto duže. Ova činjenica
naglašava potrebu za paralelnim, dužim trajanjem uzimanja quercetina, s ciljem postizanja regulacije dislipidemije. Kroz čitavo trajanje terapije, pacijenti testne skupine nisu imali bilo kakve nuspojave, niti je bilo potrebe
za isključivanjem iz istraživanja. Kao logičan nastavak
ovog istraživanja, namjera nam je ispitati dovodi li
dugotrajna upotreba quercetina do smanjenog rizika od
nastanak srčanog udara, te smanjenja ukupne smrtnosti
kao posljedice krvožilnih (kardiovaskularnih) bolesti,
u čemu će svakako pomoći praćenje kretanja apolipoproteina B. U svakom slučaju, možemo reći kako smo u
grupu dodataka prehrani koji imaju učinak na masnoće u
krvi dodali još jedan vrijedan proizvod – quercetin.
Cardiofit je prirodan proizvod koji sadrži visoke koncentracije nekoliko izuzetno vrijednih i aktivnih supstanci
koje se dobivaju suhom preradom divljih jabuka te drugog
ljekovitog bilja, čiji konačan sastav predstavlja zaštićeni
Cardiofit-kompleks. Preparat se pakira u dvije odvojene
bočice. Miješanjem njihovih sadržaja neposredno prije
uzimanja dobiva se kemijska reakcija koja daje, u praksi
dokazani, efekt snižavanja masnoća i krvnog tlaka na
potpuno prirodan i neškodljiv način.
Osnovni aktivni sastojak divljih jabuka koji ih čini ovako
snažnim sredstvom u borbi protiv kolesterola i povećanog
krvnog tlaka je - quercetin. Quercetin je izoliran još
davne 1857. godine, ali su njegovi pravi pozitivni učinci
otkriveni tek u posljednjim desetljećima, kroz niz kliničkih
istraživanja. Quercetin spada u grupu flavonoida, kojima
se posljednjih godina pripisuju jaki zaštitni učinci kod niza
oboljenja. Među njima treba izdvojiti njihovo pozitivno
djelovanje kod srčanih i moždanih udara, u sprečavanju
nastanka malignih stanica, kao i protuupalno djelovanje.
Quercetin se također izdvaja svojim jakim antioksidativnim
djelovanjem kojim praktično uništava slobodne radikale,
supstance koje imaju mogućnost oštećenja različitih tkiva
u našem organizmu.
Osim ovog djelovanja, quercetin ima protuupalne i protualergijske učinke, te se koristi i predlaže za liječenje
alergija, sinusitisa, astme te drugih upalnih oboljenja.
Također pokazuje jako pozitivan učinak na kapilarni krvni sustav te na zdravlje krvnih žila u cjelini, a njegovi utjecaji na smanjenje napredovanja ateroskleroze potvrđeni
su u nizu istraživanja. Trenutno se provode istraživanja
koja ispituju utjecaj ove tvari/supstance na nastanak
moždanog i srčanog udara. Još jedno značajno djelovanje ove supstance je u blokiranju enzima koji je odgovoran
za nastanak katarakta, te za oštećenje očiju i očnih živaca
kod dijabetičara. Trenutno ne postoji nijedan preparat s
ovako širokim spektrom pozitivnih utjecaja kod ovako velikog broja organskih sustava i patoloških stanja.
Divlje jabuke sadrže veoma veliku koncentraciju quercetina koja se kreće i do 65 mg/kg. Međutim, quercetin
u jabukama je u obliku glikokonjugata, te podliježe
metaboličkim promjenama u tankom i debelom crijevu
koja ga deaktiviraju, uništavaju njegova zaštitna svojstva i 72% ukupne količine izlučuju kao neaktivnu supstancu u urinu. U izradi Cardiofit-kompleksa koriste se
najnovije tehnologije. Njima se quercetin iz divljih jabuka izdvaja i pretvara u čisti quercetin koji ne podliježe
metaboličkim promjenama i takav daje maksimalan
zaštitni učinak u organizmu.
Konzumacija quercetina može dovesti do poboljšanja
sljedećih stanja i oboljenja:
a) dislipidemije (poremećaj vrijednosti masnoća u krvi);
b) stanja nakon infarkta miokarda;
c) stanja nakon moždanog udara;
d) problema s cirkulacijom;
e) metaboličkog sindroma;
f) šećerne bolesti;
g) povijesti karcinoma u obitelji;
h) upalnog oboljenja bilo kojeg uzroka, te alergijske bolesti;
i) demencije i Parkinsonove bolesti;
j) ateroskleroze.
Navodimo nekoliko najčešćih i ujedno najzanimljivijih
pitanja s kojima smo se susretali tijekom istraživanja i
procesa razvoja Cardiofita:
Zar nije moguće uzimati više jabuka dnevno i na taj
način unositi dovoljnu količinu quercetina u organizam?
Nažalost, ne. Quercetin se u neprerađenim jabukama
nalazi u obliku koji naš probavni sustav deaktivira, te na
taj način nije zaštita niti terapija.
Može li dugotrajna konzumacija čistog quercetina
koji je sadržan u Cardiofitu imati neželjene učinke?
Apsolutno nikakve. I upravo je to najljepši dio
upotrebe quercetina; prekomjerna upotreba nije imala
nikakvih klinički važnih nuspojava. Naprotiv, veći unos
značio je veću zaštitu osobama koje su ga koristile.
Gubi li quercetin pohranjen u bočicama svoja svojstva stajanjem?
Ne. Bočice u kojima je pakiran Cardiofit napravljene
su od specijalnog materijala koji kroz cijeli rok trajanja
proizvoda zadržava stopostotnu vrijednost ekstrakta jednaku onoj koju je proizvod imao prvog dana pakiranja.
Ovakva stabilnost se dodatno garantira proizvodnjom u
kojoj se koristi metoda hladne ekstrakcije.
Jesu li opisane alergijske reakcije na quercetin ili
neke druge sastojke sadržane u Cardiofitu?
Ne. Sastojci sadržani u Cardiofitu rezultat su pažljivog
odabira supstanci koje nemaju mogućnost izazivanja
alergijskih reakcija. Ovaj odabir je potvrđen i u našim
istraživanjima na pacijentima koji su koristili quercetin,
pri čemu nije bilo alergija ili netolerancija proizvoda.
3. ATEROSKLEROZA
KAO META DJELOVANJA
CARDIOFITA
Koronarna bolest predstavlja konačni ishod ateroskleroze i može poslužiti kao ilustracija ateroskleroznih
bolesti, pri čemu Cardiofit ima jako preventivno djelovanje.
Koronarna arterijska bolest uzrokovana je arterosklerozom, procesom koji zatvara arterije u tijelu odgovorne za dostavu krvi i prehranu tkiva. Ključna karakteristika ovoga procesa je pojava stanica ispunjenih
kolesterolom u zidovima arterijskih žila, a koje ometaju
njihov normalan izgled i funkciju. Do bolesti dolazi kada
se ove stanice nakupe, počnu ograničavati protok kroz
arteriju, zbog čega tkiva ne dobivaju dovoljnu količinu
krvi i hranljivih tvari. Osim toga, dolazi i do promjene
u količini kolagena i drugih supstanci te na koncu i do
pucanja ovih nakupina i nastanka tromboze krvnih žila.
Infarkt miokarda nastaje kada jedna ili više koronarnih
arterijskih žila bude zatvorena ovim procesom.
Na isti način, do moždanog udara dolazi kada arterija mozga izgubi mogućnost transporta krvi zbog teškog
ateroskleroznog procesa i prestanka protoka krvi.
Srčani i moždani udar nazivamo kardiovaskularnim
bolestima, a samo ove dvije komplikacije ateroskleroze
uzrok su više od polovine ukupne smrtnosti u svim razvijenim zemljama.
Cardiofit može imati pojačano djelovanje ukoliko
se koristi paralelno s pravilnom ishranom. Kombinacija
pravilne ishrane i Cardiofita pokazala je snažno djelovanje u normalizaciji masnoća u krvi te pri snižavanju prethodno povećanih vrijednosti krvnog pritiska.
Iako su aterosklerotske promjene dijelom uzrokovane
genetskim faktorima, ishrana i način života značajan su
faktor nastanka ateroskleroze. Potvrđeni su štetni efekti
zasićenih masnoća, natrija (soli), kao i zaštitno djelovanje
vlakana, nezasićenih masnih kiselina, te folne kiseline.
Iako se na prvi pogled čini jednostavno, ispitivanja
koje su imala za cilj da smanje učestalost ateroskleroze
kroz dodatke prehrani - nisu imala jednake rezultate. To
se najviše vidi u studijama koje su se bavile utjecajem dodavanja beta-karotena, vitamina E i drugih antioksidansa
u prehranu. Ključni razlog je u tome što ljudi ne unose pojedine susptance već hranu.
Naime, prehrambeni elementi ne ulaze u naš organizam pojedinačno. Određeni prehrambeni elementi ulaze
u sklopu svoga nosivog matriksa, te nakon ulaska u organizam stupaju u međusobno djelovanje s drugim prehrambenim supstancama, kao i sa samim organizmom,
što može dovesti do djelovanja ovih elemenata na način
drugačiji od onog koji predviđa njihovo ispitivanje u laboratorijskim uvjetima. Također je potrebno shvatiti da prehrambeni elementi u naš sistem ulaze kao hrana koja je
sama po sebi kombinacija različitih supstanci sposobnih
da reagiraju jedna s drugom.
Većina ljudi smatra kako je kontrola masnoća u krvi
moguća isključivo lijekovima, te da su lijekovi najvažniji
u terapiji svake osobe s poremećajem masnoća u krvi.
Terapija lijekovima jeste veoma važna kod osoba s kardiovaskularnim oboljenjima, pri čemu se oslanjamo na
njihove druge efekte osim efekta koje imaju na vrijednosti
masnoća u krvi.
Međutim, puno je bolji način, ukoliko nam to klinička
situacija dozvoljava, kontrolirati vrijednosti holesterola u
krvi prirodnim putem.
Čak i kada se odlučujemo za uvođenje lijekova, prirodna kontrola poremećaja masnoća u krvi je uvijek dio
dugoročne strategije. Terapiju lijekovima treba posmatrati kao manje važnog partnera u pokušaju normalizacije
poremećaja masnoća, te u sprečavanju daljnjeg napredovanja procesa ateroskleroze.
4. MODIFIKACIJA PREHRANE
KAO DODATAK UPOTREBI
CARDIOFITA
Značaj prirodnog načina kontrole masnoća u krvi
naročito je naglašen u preporukama svjetskih medicinskih udruženja koja se bave ovim problemom. Među
najvažnijim su ATP (Adult Treatment Panel) III preporuke.
Prva je da se vrijednost holesterola pokuša spustiti na
prirodan način. (Adult Treatment Panel - Panel terapije
odraslih - je odjeljenje pri Nacionalnom programu edukacije o holesterolu - National Cholesterol Education Program - u SAD). Upravo su ove preporuke bile jedan od
osnovnih razloga da se odlučimo za razvoj dodatka prehrani kao što je Cardiofit.
Ni jedan lijek koji se danas koristi nije idealno
dugoročno rješenje. Važno je ipak naglasiti da se lijekovi svakako preporučuju za smanjenje LDL (lošeg) holesterola, ali je uvođenje lijekova, po svim preporukama,
uvijek drugi korak, nakon modifikacije načina života,
te iscrpljivanja prirodnih načina spuštanja vrijednosti
masnoća u krvi.
ATP III preporuke započinju s modifikacijom ishrane.
Ishrana je značajan faktor koji doprinosi nastanku ovih
bolesti, ali, istovremeno, i jedan od faktora koje je moguće
kontrolirati. Iako smo se svi često susretali s različitim
preporukama o ishrani, također smo ih često ignorirali jer
su nam bile nerazumljive (nismo shvatili kako izračunati
kalorijski unos), neprihvatljive (nismo koristili predloženu
hranu u jelovniku) ili neprikladne iz nekog drugog razloga.
Jednostavan način prilagođavanja ishrane je uz sljedeće
upute:
•
•
•
•
masti bi trebale iznositi 25% - 35% ukupnih
kalorija (ovdje su uključene zasićene masne
kiseline, koje ne bi trebale prelaziti 7%,
polinezasićene do 10% i mononezasićene
čiji bi udio trebao biti ispod 20%);
ugljikohidrati bi trebali činiti 50% - 60% ukupne
količine kalorija;
proteini oko 15% dnevnog unosa kalorija;
Osim ovih osnovnih gradivnih elemenata,
potrebno je unositi i oko 20 do 30 grama
vlakana dnevno.
Šta, međutim, ovo znači? Iako se razumijevanje efekata masnoća, proteina ili ugljikohodrata koje unosimo i
njihovog djejstva na organizam čini komplicirano,
situacija je prilično jednostavna.
Najčešće nam zdrav razum dovoljno govori koji
izbor trebamo napraviti: da li da uzmemo bijeli hljeb ili
crni od krupno mljevenih žitarica; da li da kupimo integralnu ili bijelu rižu; da li da pojedemo kuhani krompir
ili čokoladicu, kad teoretski oba prizvoda sadrže istu
količinu ugljikohidrata? Problem je u tome što na putu
dobrog izbora često stoji naš ukus i želje, koji su odgovorni za pogrešne poteze.
Osnovni nedostatak različitih dijeta i programa
prehrane jeste taj što su previše precizni i obično pisani specifično za određeno geografsko područje te za
specifičnu kulturu hranjenja. Ovakve jelovnike je, stoga,
teško primjenjivati na drugoj lokaciji jer mogu sadržavati
više začina, jela ili dodataka hrani koje je na našem tržištu
gotovo nemoguće naći. Suočen s takvim problemom,
prosječan čovjek obično odustaje i vraća se ranijem načinu
prehrane, misleći da su dijete izuzetno komplicirane.
Dodatni problem je činjenica da je hrana bogata holesterolom nažalost postala svakodnevnica zbog brzog
načina života koji ne ostavlja dovoljno vremena za pravilan, zdrav obrok. Masni obroci i pržena jela najčešći su
izbor u objektima brze hrane. Ovo je daleko od zdrave
ishrane koju predlažu stručnjaci, a dodatni problem je
u tome što ljudi više uživaju u hrani bogatoj holesterolom. Upravo ovdje nalazimo jednu od najvećih vrijednosti
Cardiofita koji sa svojim antioksidativnim djelovanjem
praktično anulira štetno djelovanje brze hrane, čija je
konzumacija danas veoma rasprostranjena.
U cilju pravljenja jednostavnog uputstva za odabir
namirnica, grupa naučnika i specijalista za prehranu s
čuvenog Univerziteta Harvard u Bostonu napravila je piramidu prehrane. Piramida je zadržala korisne elemente
stare piramide, ali je u nju uključila i sva nova saznanja bitna za zdravlje kardiovaskularnog sistema i srca
u cjelini. Danas ona predstavlja najjednostavniji način
prilagođavanja ishrane konceptu unosa zdrave hrane,
istovremeno ostavljajući dovoljno slobode svakome da
se u njemu pronađe.
Bazu piramide čine ugljikohidrati, ali iz cijelog zrna
žitarice (zobene pahuljice, riža, hljeb od krupnog zrna),
koju ovi eksperti predlažu u svakom obroku. Najveći dio
ljudi koristi ugljikohidrate iz škroba i šećera, koji su štetni
i izazivaju debljanje. Izvori ugljikohidrata poput smeđe
riže, crnog brašna i hljeba od krupno mljevenih žitarica
puno su korisniji i sporije probavljiv izvor ugljikohidrata,
zbog čega njihova konzumacija ne izaziva veliko variranje
u vrijednostima šećera u krvi. Generalno, nije povezana
ni s povećanim rizikom nastanka dijabetesa tipa 2, kao
što je to slučaj s jednostavnim šećerima koje nalazimo
u kolačima i prozvodima od bijelog brašna. Dodavanje
Cardiofita ovakvoj ishrani ima dodatnu vrijednost u
smanjenju rizika nastanka kolorektalnog karcinoma, dok
vas sporija probava takođe duže drži sitim.
Zasićene masnoće pogubne su po Vaše zdravlje
ukoliko se konzumiraju u većim količinama, ali su zato
polinezasićene i mononezasićene masne kiseline, koje
nalazimo u nekim biljkama i morskoj ribi, poželjne s
aspekta zdravlja kardiovaskularnog sistema i usporavanja procesa ateroskleroze. One imaju sposobnost da snize
ukupni holesterol u krvi i zaštita su od ozbiljnih problema sa srčanim ritmom. Neke od namirnica koje sadrže
ove poželjne masnoće su: maslinovo ulje, soja, kukuruz,
suncokretovo ulje, susam i kikiriki. Osnovni sastojci Cardiofita imaju sposobnost vezivanja štetnih masti. Tako
smanjuju njihovu resorpciju i ulazak u krv i time značajno
reduciraju njihovo štetno djelovanje na naš organizam u
cjelini.
Na sljedećem nivou piramide ishrane nalazi se voće
i povrće. Naravno, najbolji izbor čini organski uzgojeno
voće i povrće, bez dodataka i što svježije. Zamrznuto
voće i povrće je također dobro, ali samo ukoliko je zamrznuto neposredno nakon branja. Hrana bogata voćem
i povrćem doprinosi smanjenju rizika nastanka srčanog i
moždanog udara, visokog pritiska, karcinoma te oboljenja očiju koje se naziva makularna degeneracija. Pravilo
konzumacije voća i povrća je jednostavno: jedite ga puno
i tražite što jače boje. Ukoliko ne možete unositi dovoljno
voća i povrća, pribjegnite dodacima prehrani i ishranu nadopunite multivitaminima.
Cardiofit je izvrstan izbor dodatka prehrani. U proizvodnji Cardiofita koristi se najnovija tehnologija hladne
prerade koja čuva sve zaštitne elemente sadržane u divljim jabukama i ljekovitom bilju od kojih se spravlja.
Veliki broj studija pokazao je da termička obrada
uništava veliki dio zaštitnih supstanci u voću i bilju. Stoga,
hladna obrada, kakva se koristi u proizvodnji Cardiofita,
jedini je kvalitetan način pripreme dodatka prehrani.
Kako se penjemo na našoj piramidi ishrane, dolazimo
do bjelančevina ili proteina (riba, perad i jaja). Riba
je izvrstan izvor proteina, ali i omega3 ulja koja imaju
snažno djelovanje u snižavanju lošeg holesterola. Perutnina je dobar izvor proteina i sadrži relativno malu količinu
zasićenih masnoća, naročito ako je ne pržimo te ukoliko
odstranimo kožicu.
Osim ovoga, u ishranu je poželjno uključiti i orahe i
druge mahunarke koji su izvanredan izvor proteina,
vlakana, vitamina i minerala. Orasi sadrže masnoće, te
imaju određenu kalorijsku vrijednost. Međutim, oni su
također prepuni vitamina, minerala i bjelančevina, te ih
je poželjno imati u ishrani u određenoj ravnoteži. Cardiofit sadrži većinu i ovih sastojaka, ali zahvaljujući načinu
njegove pripreme, nosi neuporedivo manju kalorijsku
vrijednost. Zbog toga konzumacija Cardiofita omogućava
unos svih vrijednih sastojaka ove grupe namirnica u u vaš
organizam, bez rizika po tjelesnu težinu.
Ovako predstavljene potrebe organizma za zdravom
prehranom omogućavaju vrlo jednostavno kreiranje
jelovnika koristeći navedene namirnice, te pripremajući ih
na odgovarajući način. Da biste upotpunili vaš jelovnik,
između obroka uključite dodatke prehrani poput kalcija,
ukoliko imate potrebe za tim (starije osobe, ne podnosite
mlijeko), te, naravno, Cardiofit koji u sebi sadrži sve
zaštitne elemente jabukovog sirćeta, veliku količinu
antioksidansa, mikroelemenata i vitamina.
Kvalitetni dodaci prehrani neophodan su dio strategije prirodnog snižavanja holesterola. Kardiovaskularno zdravlje je danas, u razvijenom svijetu, povezano s
upotrebom odgovarajućih dodataka prehrani koji imaju
zaštitno djelovanje, ne samo na masnoće i holesterol, već
i na niz drugih aspekata srčanog zdravlja.
Stoga s ponosom dodajemo Cardiofit na vrh piramide
kvalitetnih dodataka prehrani koji za cilj imaju očuvanje
Vašeg zdravlja kroz dugi niz godina.
Referentne vrijednosti
Holesterol 3,1-6,18 mmol/l
Trigliceridi 0.11-2,05 mmol/l
HDL > od 1,2 mmol/l
LDL < od 3,0 mmol/l
Aterogeni index < od 5
Normalne vrijednosti krvnog pritiska su od
120/80 mmHg do 140/90 mmHg
Dodatak prehrani
CARDIOFIT+C (1 litar) i sirće divlje jabuke (0,5 litra)
Sadržaj:
Jedno pakovanje KOKTEL CARDIOFIT+C sadržava
CARDIOFIT C, sok od divlje jabuke, s dodatkom limuna,
bijelog luka, koprive i vitamina C (4mg/100g) 1 litar i sirće
divlje jabuke (s do 5% sirćetne kiseline) 0,5 litara.
Nutritivne
informacije
100 g
Energetska
vrijednost
254,84kJ/60,91kcal
40 ml
103,56kJ/24,75kcal
Ugljikohidrati
12,27g
4,98g
od čega šećer
(saharoza)
Ukupno
masti
od čega: zasićene
masne kiseline
4,22g
1,71g
0,28g
0,11g
0,00g
0,00g
Proteini
<0,5g
<0,125g
Natrij
1,1mg
0,44mg
Namjena:
Pomaže kod povišenih vrijednosti
triglicerida i povišenog krvnog pritiska.
holesterola,
Način primjene:
Kako biste postigli maksimalan učinak ovog proizvoda, preporučuje se 2 puta dnevno, ujutro i naveče, poslije
jela popiti koktel (pomiješati) 40ml (2 priložene mjerice)
CARDIOFIT +C i 20ml (1 priložena mjerica) sirćeta divlje
jabuke, kao početnu dozu u trajanju od 4 do 6 sedmica.
Nakon toga nastaviti piti koktel 40ml (2 priložene mjerice)
CARDIOFIT+ C i 20 ml (1 priložena mjerica) sirćeta divlje
jabuke svakodnevno, nakon večere.
Napomena:
Čuvati van dohvata djece. Dodatak prehrani nije nadoknada ili zamjena uravnoteženoj prehrani.
Način čuvanja:
Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Nakon otvaranja
bocu s CARDIOFIT+ C čuvati na temperaturi od +2 do +8
stepeni Celzijusa (u hladnjaku) i potrošiti za najviše 30
dana. Bocu s jabučnim sirćetom čuvati na sobnoj
temperaturi.
Proizvođač:
Bio Brand d.o.o.,
Pere Bilića 102,
Jablanica, BiH
tel: +387(0) 36 757 111
www.biobrand.ba
Distributeri
Hercegovinalijek, d.o.o.,
Muje Pašića 4, 88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina,
tel./fax: 036 501 511, 512
Velfarm, d.o.o.,
Zlatnih Ljiljana b.b., 75320 Gračanica,
Bosna i Hercegovina,
tel.: 035 704-927, fax: 035 704 926
Interpromet, d.o.o.,
Kulsak obala b.b., 79220 Novi Grad,
Bosna i Hercegovina,
tel.: 052 720 260
Farmacija 2011,
Zagrebačka 2, 77000 Bihać,
Bosna i Hercegovina,
tel.: 037 319 122
Phoenix Bijeljina,
Stefana Dečanskog b.b., P. Fah 37,
76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina,
tel.: 055 231 200
Farmavita,
Igmanska 5a, 71310 Vogošća,
Bosna i Hercegovina,
tel.: 033 476 320
Proizvođač: Bio Brand, d.o.o.,
Pere Bilića 102, Jablanica, BiH,
tel.: 036 757 111
www.biobrand.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
2 226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content