close

Enter

Log in using OpenID

ČETVRTI HRVATSKI VETERINARSKI KONGRES

embedDownload
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
VETERINARSKI FAKULTET U ZAGREBU
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
pozivaju Vas na
“VETERINARSKE DANE 2013.”
ZNANSTVENO-STRUČNO
SAVJETOVANJE S
MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
DRUGA OBAVIJEST
Rok za prijavu
7. listopada 2013.
ORGANIZATORI:
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA
U ZAGREBU
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
POKROVITELJI:
PREDSJEDNIK RH
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
TAJNIŠTVO “VETERINARSKIH DANA 2013.” I OBAVIJESTI:
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
MB: 03255034, OIB: 92920751589, Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Tel:385-(0)1-2441009(Alka Sasunić)
Tel.:385-(0)1-2440317, fax:385-(0)1-2441068 (Lucija Josipović)
E-mail: [email protected], [email protected]
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik: Saša Legen
Tajnik: Anđelko Gašpar
Članovi: Željko Cvetnić, Tomislav Dobranić, Ivan Forgač, Anđelko
Gašpar, Danimir Kolman, Josip Križanić, Saša Legen, Mirjana Mataušić
Pišl, Zdenko Mužević, Srđan Tiljak, Ivica Ukić, Igor Vukelić
“VERINARSKI DANI 2013.”
ZNANSTVENO - STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM
SUDJELOVANJEM
9. – 12. 10. 2013., Grand Hotel 4 opatijska cvijeta ****
OKVIRNI PROGRAM
1. DAN - 9.10.2013. - SRIJEDA
14.00 - 19.00
19.30 - 20.30
Dolazak i registracija sudionika
Domjenak dobrodošlice i večera
2. DAN –10.10.2013. – ČETVRTAK
SVEČANO OTVARANJE I POZDRAVNI GOVORI
9.00 – 9.30
Riječ pokrovitelja:
 Županija Primorsko-goranska
 Ministar znanosti, obrazovanja i športa
 Ministarstvo poljoprivrede
 Predsjednik RH
SEKCIJA 1
UVODNI REFERATI - AKTUALNOSTI
9.30 – 9.50
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA
dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet, predsjednik
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl, dr. med. vet., ravnateljica
VETERINARSKI FAKULTET
prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, dekan
HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
prof. dr. sc. Željko Cvetnić , ravnatelj
9.50 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11. 20
Stanka za kavu
11.20 – 11.40
Snalaženje u propisima nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju
Marijana Herout, Sunčica Marini
Promet proizvoda i živih životinja nakon pristupanja Republike Hrvatske u
Europsku uniju
V: Ricov
Veterinarski pregledi gospodarstava
N. Barišić
Nova veterinarska platforma za 22. stoljeće
I. Štoković, Ž. Cvetnić, V. Sušić, Anamaria Ekert Kabalin, R. Beck, M. Benić,
11.40 -12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40-13.00
Kristina Starčević, S. Menčik, Maja Maurić
Lobiranje u veterinarstvu
Aneta Karakaš
13.00 – 13.30
Rasprava
13.30 – 14.00
Predstavljanje glavnog sponzora
14.00 – 16.00
Stanka za ručak
SEKCIJA 2
VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO
16.00 – 16.15
Kontrolna tijela
S. Mandek
Mogućnost fleksibilnosti u primjeni odredbi higijenskog paketa
Snježana Lugarić
Novosti u propisima koji reguliraju postupanje s nusproizvodima životinjskog
podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Vlatka Tomašić
Oznaka za hranu životinjskog podrijetla i stavljanje na tržište
Zrinka Dugonjić
Inspekcija mesa u Europskoj uniji - stanje i perspektive
N. Zdolec, Ivana Filipović, Vesna Dobranić
Utjecaj doze zračenja na kakvoću i zdravstvenu ispravnost skuše
N. Pinter, Lidija Kozačinski, B. Njari, Nadica Maltar Strmečki, Željka Cvrtila
Fleck
16.15 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 -17.15
17.15 – 17.30
17.30 -17.45
Stanka za kavu
17.45 – 18.00
Praćenje mikrobiološke kakvoće živih školjkaša na proizvodnim područjima za
žive školjke u okviru provedbe službenih kontrola
Vesna Petek
Određivanje kvalitete lignje Break Down metodom
Aneta Karakaš, Kristina Bocak-Gojun, Danijela Crnogorac, Zrinka Tekerin
Kontaminacija aflatoksinom B1 krmiva i krmnih smjesa sa farmi Istočne Hrvatke
Jelka Pleadin, Ana Vulić, Nina Perši, M. Škrivanko, M. Mitak, Brankica Capek, Ž.
Cvetnić
Optimalni protein u hranidbi konzumnih nesilica
Tihomir Zglavnik
18.00 – 18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00
Pripravak plemenite pečurke, Agaricus bisporus, kao primjenjiva zamjena
antibiotskim poticateljima rasta u hrani za životinje
Katarina Špiranec, Maja Popović, M. Živković, D. Špoljarić, Maja Jelena Petek,
H. Brzica, Vanja Vrkić, G. Mršić, D. Mihelić
19.00 -19.30
Rasprava
20.30
Svečana večera
3. DAN – 11.10.2013. – PETAK
SEKCIJA 3
VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA I ZOONOZE
9.00 – 9.20
Daljnja provedba mjera u cilju ostvarivanja statusa po pitanju određenih zaraznih
bolesti u 2013. i 2014. godini
T. Kiš
Vjerojatnost cirkulacije virusa klasične svinjske kuge na području Republike
Hrvatske
Ankica Labrović
Program kontrole i iskorjenjiovanja bolesti Aujeszkoga u Republici Hrvatskoj
Žaklin Acinger Rogić, dr. med. vet.
Uloga bakterijskih uzročnika u reprodukciji konja i bolestima ždrebadi
Zrinka Štritof Majetić, N. Turk, V. Starešina, Z. Milas, Lj. Barbić,; Josipa Habuš,
Vesna Perko Mojčec, V. Stevanović, M. Perharić,; K. Martinković
Artritis encefalitis koza u Hrvatskoj
A. Kostelić, Besi Roić, Ž. Cvetnić, Bruna Tariba, I. Štoković, Nikica Prvanović
Babić, D. Mulc, Petra Bagović
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15– 10.30
10.30 – 10. 45
Stanka za kavu
10.45 – 11.00
Prvo izbijanje hemoragične septikemije u Republici Hrvatskoj
I. Sušec, D. Oraić, Snježana Zrnčić, D. Brnić, D. Svoboda
Prvi opisani slučajevi infekcije goveda bakterijom salmonella dublin u Republici
Hrvatskoj
Marija Agičić, Marica Lolić, D. Balić, M. Škrivanko, B. Habrun, D. Geto, D.
Pavić
Epidemiološki čimbenici ugriza pasa u Istarskoj županiji u razdoblju od 2007.2011. godine
Ingeborg Franković, N. Cukon
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.00
Rasprava
SEKCIJA 4
UPRAVLJANJE ZDRAVLJEM STADA, REPRODUKCIJA I
DOBROBIT ŽIVOTINJA
11.30 – 11.45
Utjecaj globalnog zatopljenja na rasplodnu učinkovitost muznih krava
I. Folnožić, D. Đuričić, T. Dobranić, S. Vince, Romana Turk, M. Samardžija
Učinkovitost originalnog presinkironizacijskog protokola u mliječnih krava
D. Gereš, Branimira Špoljarić, V. Bogdanović, G. Štibrić, R. Zobel
Izlučenje plotkinja kao parametar plodnosti na farmama mliječnih krava
V. Bogdanović, D. Gereš, Branimira Špoljarić, G. Štibrić, H. Ciganović
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
Optimalno vrijeme osjemenjivanja krava nakon primjene dvostrukog Ovsynch
protokola
R. Zobel, I. Žerjavić, O. Smolec, D. Gareš
12.30 – 12.45
Peforelin-dva prstena sinkronizacije estrusa u svinja
G. Juričić, M. Perak, D. Gereš
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 -13.30
13.30 – 13.45
Prikaz slučajeva konja - pacijenata klinike za porodništvo i reprodukciju u
razdoblju od 2008. do 2012. godine
Iva Getz, M. Radosavljević, T. Karadjole, J. Grizelj, M. Samardžija, T.
Dobranić, G. Bačić, N. Mačešić, S. Vince, I. Folnožić, M. Efendić, Nikica
Prvanović-Babić
Najčešći reproduktivni poremećaji u istarskih magaraca
Nikica Prvanović Babić, G. Bačić, M. Efendić, N. Mačešić, T. Karadjole, Nika
Brkljača Bottegaro, Iva Getz, M. Samardžija , I. Folnožić, S. Vince, T. Dobranić
Zaštita teladi -zakonodavstvo i stanje na terenu
Ranka Šimić, Željka Šapina
Dobrobit životinja kroz mjere fonda za ruralni razvoj
Matković Kristina, Gordana Gregurić Gračner, M. Ostović, Ž. Pavičić, Marija
Vučemilo
13.45 – 14.00
Rasprava
SEKCIJA 5
MALA PRAKSA
11.30 – 11.45
Infekcije u mokraćnom sustavu pasa: prikaz kliničkih slučajeva
Ivana Kiš, Martina Crnogaj, Gabrijela Jurkić Krsteska, M. Torti, Iva Šmit, D.
Potočnjak, D. Grden
Pristup kunićima s mokračnim kamencima
Gabrijela Jurkić Krsteska, Iva Mayer, Martina Crnogaj, Iva Šmit, Ines Jović, D.
Grden, Jelena Selanec, K. Šimonji
Pristup pacijentu sa kroničnim povraćanjem
Martina Crnogaj, Ivana Kiš, Iva Šmit, Ines Jović, Iva Mayer, Nada Kučer, V.
Mrljak
Alergijjski dermatitis u pasa - najčešći simptom u veterinarskoj dermatologiji
(pregled kliničkih slučajeva 2011-2013)
Iva Mayer, N. Lemo, Iva Šmit, Mirna Brkljačić, Martina Crnogaj, K. Šimonji,
Ivana Kiš, Gabrijela Jurkić Krsteska, Vesna Matijatko
Indukcija (sinkronizacija) estrusa u kuja
D. Gereš, Branimira Špoljarić, Koraljka Crnković, Ksenija Bogdanović
Prekid skotnosti u kuja
Ksenija Bogdanović, D. Gereš, Branimira Špoljarić, Koraljka Crnković
Pseudograviditet u kuja
D. Gereš, Branimira Špoljarić, J. Perez, G. Juričić, N. Fuchs
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 -13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
Rasprava
14.00
Ručak
4. DAN – 12.10.2013. - SUBOTA
7.00 – 9.00
Doručak
ODLAZAK IZ HOTELA PREMA RASPOREDU
NAPOMENA: Učešće na “ VETERINARSKIM DANIMA 2013.” biti će vrednovano prema Statutu
HVK i Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine (aktivno učešće 6 bodova,
pasivno 4 boda)
PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE
Molimo da ispunite ovaj obrazac i da ga, zajedno s potvrdom o uplati kotizacije,
pošaljete najkasnije do 7. listopada 2013. na adresu:
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA, Heinzelova 55, 10000 ZAGREB,
faxom na broj 385-(0)1-2441068 ili e-mailom na adresu: [email protected]
NAPOMENA: Molimo Vas da obvezno upišete OIB Vaše organizacije budući da Vam za
plaćenu kotizaciju moramo ispostaviti račun.
Ukoliko ne uplatite kotizaciju, ne možemo Vam osigurati smještaj u GRAND HOTELU 4
OPATIJSKA CVIJETA.
SUDIONIK:
Ime i prezime:_____________________________________________________________
Organizacija: ____________________________________________
OIB _______________________ Tel./fax: _____________ E-mail:___________________
Adresa: __________________________________________________________________
PRATEĆA OSOBA (osoba koja nije veterinar) / VETERINAR U MIROVINI :
Ime i prezime:_____________________________________________________________
Organizacija: ____________________________________________
OIB _______________________ Tel./fax: _____________ E-mail:___________________
Adresa: __________________________________________________________________
KOTIZACIJA ZA” VETERINARSKE DANE 2013 ”:
Kotizacija za jednog sudionika iznosi 850,00 kn.
Kotizacija za osobu u pratnji koja nije veterinar i umirovljenog veterinara iznosi 400,00 kn.
Kotizaciju, u gore navedenom iznosu, molimo uplatite unaprijed u korist Hrvatske veterinarske
komore, na IBAN: HR8623600001101250492, poziv na broj primatelja 398-broj članske
iskaznice HVK, opis plaćanja -“VETERINARSKI DANI 2013.”.
KOTIZACIJA ZA INOZEMNE SUDIONIKE:
Kotizacija za inozemne sudionike iznosi EUR 120,00. Za osobu u pratnji ili umirovljenog
doktora veterinarske medicine kotizacija iznosi EUR 60,00.
Kotizaciju, u gore navedenom iznosu, molimo uplatite unaprijed u korist Hrvatske
veterinarske komore, na devizni račun ZAGREBAČKE BANKE Uni Credit Group, 10000
Zagreb,
Trg
bana
Josipa
Jelačića
10,
SWIFT
code:ZABAHR2X,
IBAN:HR8623600001101250492
U ___________________________ , dana_____________________________________
Potpis:_________________________________________________________________
PRIJAVNI OBRAZAC ZA SMJEŠTAJ
Molimo da ispunite ovaj obrazac i da ga, zajedno s potvrdom o uplati kotizacije, pošaljete najkasnije do 7.
listopada 2013. na adresu:
HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA, Heinzelova 55, 10000 ZAGREB, faxom na broj 385(0)1-2441068 ili e-mailom na adresu: [email protected]
NAPOMENA: Smještaj se neće moći osigurati sudioniku ili osobi u pratnji ukoliko nije plaćena
kotizacija.
SUDIONIK:
Ime i prezime:_____________________________________________________________
Organizacija: ____________________________________________
OIB _______________________ Tel./fax: _____________ E-mail:___________________
Adresa: __________________________________________________________________
SMJEŠTAJ
Molim da mi se osigura smještaj u GRAND HOTELU 4 OPATIJSKA CVIJETA, prema sljedećim uvjetima
po osobi i danu: (pripadajući prostor molimo označite s x)
od _________________________________ (datum dolaska)
do _________________________________ (datum odlaska)
MILENIJ GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA - 4*
Cijena po osobi i danu na bazi noćenja s doručkom - (označi s x)
 u jednokrevetnoj sobi (1/1) po cijeni od 545,00 kn
 u dvokrevetnoj sobi (1/2) po cijeni od 440,00 kn
Cijena po osobi i danu na bazi polupansiona( doručak i večera)- (označi s x)
 u jednokrevetnoj sobi (1/1) po cijeni od 580,00 kn
 u dvokrevetnoj sobi (1/2) po cijeni od 480,00 kn
Cijena po osobi i danu na bazi punog pansiona ( doručak i večera)- (označi s x)
 u jednokrevetnoj sobi (1/1) po cijeni od 670,00 kn
 u dvokrevetnoj sobi (1/2) po cijeni od 570,00 kn
po potrebi ću sobu dijeliti sa:
_____________________________________(molimo upišite ime i prezime)
 sobu ne želim dijeliti
Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn po osobi/danu.
Cijena svečane večer uključena u cijenu polupansiona uz nadoplatu 50,00 kn po osobi.
Za osobe koje nisu u usluzi polupansiona i punog pansiona cijena svečane večere iznosi 140,00 kn
Korištenje garaže iznosi 70,00 kn po osobnom automobilu/danu.

U __________________________ , dana: _______________
Sudionik:
_________________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
619 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content